Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Elektronická distribuce a správa dokumentů v rámci Policie České Republiky 2010 Jan Tonner

2 Anotace V této bakalářské práci je zpracován informační systém, sestávající z aplikací spravujících uživatelské informace, organizační strukturu, správu a distribuci dokumentů pro platformu Microsoft ASP, databáze Microsoft SQL Server 2008.

3 Děkuji Ing. Jiřímu Hronkovi za vedení a odborné rady při zpracování této bakalářské práce.

4 Obsah 1. Úvod Zadání projektu Zpracování projektu Cíle a použití projektu Úvod do problematiky Postup realizace Vývoj SQL databáze Vývoj ASP aplikací webového rozhraní Testování jednotlivých aplikací Instalace informačního systému esiař Požadavky Instalace ASP aplikací esiař Instalace databáze Uživatelská dokumentace Organizační struktura Organizační struktura, obecný úvod Vztahy mezi objekty struktury Typy objektů struktury Administrace dílčí části struktury Vytváření a rušení podřízených objektů Transfery objektů Přiřazení uživatele na funkce, nový uživatel Administrátor a údaje přiřazeného uživatele Oprávnění administrátora Databáze uživatelů Obecný úvod Správa údajů vedených k uživateli Publikační prostředek Obecný úvod Varianty publikačních prostředků, status Řadový uživatel aplikace Vstupní obrazovka do aplikace Seznam publikovaných dokumentů Publikovaný dokument Záložka Hlavička Záložka Dokument Záložka Seznámení

5 Záložka Založit Záložka Oblíbené Záložka Hledat Záložka Seznamka Uživatel aplikace vedoucí pracovník Záložka Delegování Záložka Podřízení Vkladatel do aplikace Publikační prostředek Oprávnění vkladatele Publikování nového dokumentu Záložka Hlavička Záložka Datum Záložka Soubory Záložka Přílohy Záložka Změny Záložka Schválení Správa již publikovaných dokumentů Záložka Hlavička Záložka Datum Záložka Soubory Záložka Přílohy Záložka Změny Záložka Platné znění Administrace aplikace Publikační prostředek Vytvoření nového publikačního prostředku (složky) Záložka Základní údaje Záložka Struktura Záložka Statut Záložka Vkladatelé Záložka Přesun Správa publikačního prostředku Moduly využívající soustředěná data a vazby Programátorská dokumentace Programátorský popis SQL databáze Popis databáze - tabulky Popis databáze - ER diagramy Popis databáze uložené procedury a funkce Vybrané uložené procedury Vybrané uložené funkce Programátorský popis webového rozhraní esiaře Přehled souborů a adresářů Asp soubory a SQL

6 Omezení oproti provozní verzi nasazené u Policie České republiky Závěr 63 Reference 64 A. Popis obsahu přiloženého CD 65 6

7 Seznam obrázků 1. Aplikační rozcestník Organizační struktura Správa údajů vedených k uživateli esiař esiař záložky esiař hledat ER diagram organizační struktury ER diagram uživatele ER diagram propojení organizační struktury a uživatele ER diagram esiaře ER diagram přidělení dokumentu na funkci ER diagram potvrzení dokumentu ER diagram přístup do neveřejného publikačního prostředku ER diagram oblíbených dokumentů uživatele ER diagram delegování oprávnění na jiného uživatele

8 1. Úvod 1.1. Zadání projektu Vytvoření jednotného informačního systému (dále jen esiař - sbírka interních aktů řízení), který umožní v rámci definované organizační struktury vedoucím pracovníkům různého stupně řízení publikovat dokumenty v dílčích elektronických knihovnách a tyto dokumenty řádně spravovat, novelizovat, rušit, apod. Dokumenty uložené v esiaři budou zpřístupněny formou webového rozhraní a to buď přímým odkazem, výběrem ze seznamu nebo plným fulltextovým prohledáváním a vedoucí pracovníci je budou moci přidělovat svým podřízeným k prokazatelnému seznámení. Dokumenty uložené v esiaři budou z důvodu seznamování nadále needitovatelné, bude je však v rámci systému možné novelizovat, rušit či doplňovat jejich platné znění. Informační systém bude obsahovat aplikace: správu osobních údajů jednotlivých uživatelů přistupujících k celému systému administraci organizační struktury nutnou ke správě přidělování dokumentů administraci publikačních prostředků - virtuálních prostorů pro uložení dokumentů administraci dokumentů uložených v informačním systému informační systém umožňující přístup k uloženým dokumentům Dále bude informační systém obsahovat aplikace ne nutně nezbytné pro vlastní činnost esiaře, ale umožňující mnohem komfortnější a uživatelsky příjemnější přístup k uloženým informacím, např. celoorganizační telefonní seznam, výpis informativní organizační struktury nebo vyhledávání uživatelů dle metodik a zaměření. Uživatelské prostředí všech aplikací by mělo být uživatelsky příjemné, intuitivní a mělo by zachovávat principy pro práci s obdobnými aplikacemi. Použité technologie pro vývoj informačního systému budou založeny pouze na produktech Microsoft a to Internetová informační služba 7 a Microsoft SQL Všechny aplikace esiaře jsou koncipovány pouze pro Internet Explorer verze 6 a vyšší. Důvodem je zákaz používání alternativních webových prohlížečů v rámci Policie České republiky (dále jen PČR). ESIAŘ je vytvářen pro potřeby PČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen KŘP JmK). 8

9 1.2. Zpracování projektu Informační systém byl vyvíjen pro potřeby Policie ČR. Celý systém je přístupný pouze prostřednictvím doménového uživatelského jména a hesla. Uživatelské heslo sestává z prvního písmene jména bez diakritiky, prvního písmene příjmení bez diakritiky a celého šestimístného osobního evidenčního čísla - příklad: Štěpán Novák s osobním evidenčním číslem má v doméně vytvořen účet sn Dalším specifikem PČR je výhradní používání prohlížeče Internet Explorer od verze 6 a vyšší - používání alternativních prohlížečů (FireFox, Opera,...) není v rámci rezortu přípustné. Z tohoto důvodu byl celý informační systém vyvíjen pouze pro Internet Explorer verze 6 a vyšší. Informační systém je zprovozněn na Microsoft IIS 7 a pro data byla použita databáze Microsoft SQL server Pro přístup do systému esiař je potřeba mít vytvořen účet v celopolicejní doméně pcr (active directory) s právem domain user. Práva přístupu do jednotlivých aplikací v rámci esiaře je řízen a spravován samotnými aplikacemi, které si zjišťují dle přihlášeného uživatelského jména právo přístupu dotazem do databází Cíle a použití projektu Důvodem vytvoření informačního systému esiař byla potřeba elektronizovat vydávání dokumentů v rámci PČR, sjednotit a soustředit dokumenty vydávané v rámci činností do jediného celku s možností přístupu všech zaměstnanců tohoto rezortu. Umožnit uživatelům jednoduše najít hledaný dokument, přidělovat dokumenty k prokazatelnému seznámení a v neposlední řadě potřeba odstranit podepisování jednotlivých dokumentů formou papírové podpisové doložky a nahradit ji podepisováním elektronickým. Celý projekt je navržen pro platformu Microsoft Windows a lze jej provozovat na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows XP SP2 a vyšší. Celý informační systém může být dále rozšiřován a přizpůsobován potřebám PČR a požadavkům uživatelů. 9

10 2. Úvod do problematiky V minulosti byly dokumenty vydávány jednotlivými útvary PČR nejednotnou formou a to většinou v papírové podobě. Toto řešení neumožňovalo přístup k dokumentům komukoliv. Existovali sice pokusy o elektronizaci, ale jednotlivá řešení nebyla vzájemně mezi sebou kompatibilní a dokumenty byly ukládány v rámci jednotlivých útvarů různými formami. Uživatelé měli potřebu dokumenty nejen prohlížet, ale i vyhledávat, což nebylo možné. Přidělování dokumentů k seznámení či vyřízení bylo prováděno kopírováním papírového dokumentu a jeho odeslání zainteresovanému pracovníku. Při vytvoření nového dokumentu byl tento většinou odeslán vnitřní ovou poštou formou přílohy všem útvarům, což při velikostech v řádu mega bytů a několika desítek až stovek příjemců mnohdy vedlo k zahlcení ových serverů. Seznamování s dokumenty bylo prováděno formou podpisové doložky - k dokumentu byl přiložen seznam pracovníků s nutností tento dokument fyzicky parafovat. Informační systém esiař soustřeďuje všechny dokumenty do jediné aplikace, na jeden server, a přístup k dokumentům je řízen centrálně. Oznámení o vzniku dokumentu je stále prováděno formu u jednotlivým útvarům, ale nyní se již neposílá vlastní dokument v příloze. V u je pouze uveden http odkaz na patřičný dokument pro přímý přístup k tomuto dokumentu. Podepisování dokumentů je prováděno formou doménového přístupu, kdy zaměstnanec je při vstupu do esiaře vyzván ke vložení uživatelského jména a hesla pro přístup do domény a jednotlivé dokumenty obsahují tlačítko pro zaznamenání data, času a doménového jména uživatele. 10

11 3. Postup realizace Vývoj projektu esiař byl zahájen v roce Po analýze potřeb a požadavků byl informační systém rozdělen do několika aplikací s různou možností přístupu jednotlivých uživatelů. Obrázek 1. Aplikační rozcestník Všechny aplikace jsou rozděleny do dvou základních logických celků: aplikace s omezeným přístupem aplikace se všeobecným přístupem Aplikace se všeobecným přístupem umožňují přístup všem uživatelům v rámci PČR bez omezení, aplikace pokud je to potřebné jen přizpůsobují chování konkrétnímu přihlášenému uživateli. Například aplikace Správa údajů vedených k uživateli nabídne přihlášenému uživateli administraci jeho údajů jak osobních tak i služebních. Aplikace s omezeným přístupem nejsou přístupné všem uživatelům, pro práci s aplikací je potřeba mít přidělena nějaká přístupová oprávnění. Tyto aplikace 11

12 slouží k administraci určitých částí esiaře, ať již vytváření a správa organizační struktury, administraci či vkládání dokumentů v rámci publikačních prostředků. Vývoj jednotlivých aplikací probíhal souběžně s celým celkem esiař tak, jak se vyskytovali požadavky jednotlivých zainteresovaných složek či požadavků a připomínek uživatelů pracujících se systémem esiař Vývoj SQL databáze Pro uložení a manipulaci s daty byl zvolen MS SQL server 2008 a pro vývoj uložených procedur a funkcí byl použit Microsoft SQL Server Management Studio, který je součástí instalace SQL serveru. Byly navrženy tabulky, určeny datové typy jejich prvků, jednotlivé tabulky byly vzájemně relačně svázány pomocí klíčů, jak vlastních tak cizích (viz níže). Všechny operace s daty jsou vykonávány prostřednictvím uložených procedur a funkcí. Uložené procedury jsou použity k manipulaci s daty, uložené funkce jsou použity k vytěžování uložených údajů. Použití uložených procedur a funkcí je bezpečným řešením pro aplikace s databází pracujícími, neboť se tímto způsobem eliminuje přímý přístup k uloženým datům a manipulace s daty je přesně definována vnitřními algoritmy procedur či funkcí. Jednotlivé uložené procedury a funkce byly postupně vyvíjeny tak, jak byl budován celý informační systém esiař Vývoj ASP aplikací webového rozhraní Všechny aplikace byly soustředěny do jednotlivých podadresářů tak, aby aplikace logicky spolu související byly soustředěny na jednom místě. Všechny aplikace využívají jak globální tak i lokální skripty. Typický příkladem globálního skriptu je definování konekt skriptu pro připojení k SQL databázi v jednom souboru či vyčlenění globálně používaných obrázků do adresáře img umístěného v základním adresáři. Lokální skripty jednotlivých aplikací jsou umístěny v příslušných (pod)adresářích těchto aplikací. Všechny ASP skripty byly napsány v programu PSPad (textový editor podporující barevnou konverzi skriptů pro lepší orientaci a manipulaci se skripty). 12

13 4. Testování jednotlivých aplikací Celý informační systém byl testován na Internet Exploreru verze 8 při rozlišení 1024 x 768 s přihlédnutím i k nižším rozlišením. Při testování byly vyřazeny ASP funkce pro zjištění uživatelského přihlášení. Tyto funkce vracejí jako výstupní hodnotu pevně nadefinované hodnoty. K tomuto omezení bylo přistoupeno z důvodu nemožnosti vytvoření testovacích uživatelských účtů na zkušební doméně. Po dokončení programování a přesunu skriptů na provozní policejní server v doméně pcr byly tyto vyřazené funkce doprogramovány. K testování jednotlivých aplikací byli použiti samotní uživatelé esiaře. V případě chyb se uživatelé formou ové komunikace obraceli na vývojové pracoviště s popisem jednotlivých chyb a podmínek za jakých chyba vznikla. 13

14 5. Instalace informačního systému esiař 5.1. Požadavky Informační systém esiař pracuje na platformě Microsoftu. Aplikace potřebuje pro svou činnost IIS server verze 7 a data jsou uložena na MS SQL server Optimální pro činnost aplikací jsou tři servery - jeden IIS pro ASP skripty, jeden SQL pro uložení a manipulaci s daty a jeden fileserver pro uložení dokumentů. Instalace SQL databáze vyžaduje nainstalovaný a nakonfigurovaný Microsoft SQL server Instalace ASP aplikací vyžaduje nainstalovaný a nakonfigurovaný Microsoft IIS 7 a vyšší. Pro zobrazování dokumentů formou webového prohlížeče je nutná instalace programu Adobe Reader (Acrobat Reader) verze 5.5 a vyšší Instalace ASP aplikací esiař Na přiloženém CD je adresář www. Celý tento adresář je potřeba překopírovat do webového prostoru (standardně inetpub\wwroot ) a převést na aplikaci. Dále je potřeba v IIS nastavit ASP povolit nadřazené cesty na true a adresáři siar\dokumenty povolit práva pro zápis. V rootu adresáře najděte soubor init.asp, otevřte jej v libovolném textovém editoru a nastavte cesty a konekt string na SQL databázi (viz příklady v souboru). V adresáři telefonniseznam nalezněte soubor init.asp a obdobným způsobem jako v předchozím případě proveďte nastavení cest a konekt stringu (viz příklady v souboru) Instalace databáze Na přiloženém CD je v adresáři sql soubor general script esiar.sql. Tento soubor otevřte v aplikaci Microsoft SQL Server Management Studio a klikněte na Execute. Tím se vytvoří tabulky s indexy, fulltextový index, uložené procedury a funkce a veškeré číselníky. 14

15 6. Uživatelská dokumentace 6.1. Organizační struktura Obrázek 2. Organizační struktura Organizační struktura, obecný úvod Vztahy mezi objekty struktury Organizační struktura (dále jen struktura ) je datová struktura, která umožňuje (za využití předdefinovaných typů objektů a vytvořených vztahů podřízenosti a nadřízenosti mezi nimi) sestavit komunikační trasu odpovídající reálnému rozdělení kompetencí v rámci útvaru nebo jeho dílčí části. Na komunikační trase je následně možné provozovat aplikace, které využívají vytvořených vztahů podřízený nadřízený (například: seznamování s dokumenty, úkolovník). Vytvoření vztahu podřízenosti a nadřízenosti vzniká tím, že pod výchozí bod struktury jsou postupně vkládány další a další podřízené a jim podřízené objekty. V důsledku takto vytvořených vztahů má každý objekt jednoznačně stanovené postavení ve struktuře a je mu určen jeden přímo nadřízený objekt (objekt sám ale může být současně nadřízeným více objektům). Vztah podřízenosti a nadřízenosti je důsledně dodržován a postavení objektu na struktuře odpovídá i množství podřízených objektů. Platí, že objekt výše postavený je nadřízený všem níže postaveným objektům v podřízených dílčích částech struktury. Uplatňování tohoto pravidla je dynamické, a tak se všechny změny (například v počtu organizačních článků) automaticky promítnou do struktury a do všech souvisejících výpisů a aplikací. Struktura je globální systém, jehož správu zabezpečují proškolení uživatelé, tzv. administrátoři, kterým je umožněn přístup do příslušných dílčích částí struktury. 15

16 Typy objektů struktury Předdefinovanými typy objektů jsou útvar, organizační článek, funkce a pracoviště. Jako objekt typu útvar vystupuje ve struktuře Prezidium a útvary, které ministr vnitra v příslušném interním aktu řízení označil za útvary s územní působností. Jako objekt typu organizační článek ve struktuře zpravidla vystupuje organizační článek, případně nižší organizační článek, útvaru. Jako objekt typu funkce ve struktuře zpravidla vystupuje funkce zařazení. Přes tento typ objektu se provazuje struktura s databází uživatelů. Objekt typu pracoviště není plnohodnotným objektem struktury a slouží zejména pro zaznamenání kolektivních kontaktních údajů (například: učebna, vrátnice) Administrace dílčí části struktury Administrátor dílčí části struktury (uzlu) spravuje část struktury, která je podřízena objektu, ke kterému má administrátorské oprávnění. Seznam oprávněných uzlů se uživateli vypisuje na vstupní obrazovce do aplikace - jednotlivé položky seznamu jsou odkazy na příslušné uzly. Podřízenou strukturu k objektům lze zobrazit (rozbalit) kliknutím na tlačítko, zavření podřízené struktury (zabalení) se provede tlačítkem. Objekt označený (šedý čtvereček) nemá podřízené objekty. Zpřehlednění rozbalené struktury lze provést kliknutím na tlačítko u objektu, který chcete mít ve výpise zobrazený jako první. Návrat do plně rozbalené struktury se provede kliknutím na položku výčtu rozbalených objektů, který se vypisuje v horní části obrazovky (černý text, po najetí kurzorem položka zčervená). Oprávnění mu umožňuje přidávat nový podřízený objekt, měnit typ, název, zkratku a stav již přidaného objektu, přesunovat objekt, definovat pořadí objektů, vkládat kontaktní údaje, určit administrátora uzlu, mazat objekt, přiřadit uživatele na funkci a vložit nebo změnit údaje uživatele přiřazeného na podřízené funkci. Tlačítka na aktivaci nástrojů pro provedení těchto činností jsou administrátorovi dostupná v levé části základního výpisu ze struktury Vytváření a rušení podřízených objektů Vytvoření podřízeného objektu lze provést aktivací tlačítka (nový) nebo (duplikace). K novému objektu se následně přes vkládací pole vloží příslušné vlastnosti (například název, kontakty, stav,... ); duplikovaný objekt přebírá vlastnosti po své matce a jejich editace je možná přes vkládací pole. 16

17 Pro zrušení objektu, který sám nemá žádné podřízené objekty, se použije tlačítko. Pokud se maže funkce, na kterou je přiřazený uživatel, je současně zrušeno i provázání s databází uživatelů Transfery objektů S objekty struktury (s výjimkou bodu 0 ) lze manipulovat a měnit tak jejich zařazení do dílčích částí struktury (uzlů), postavení ve struktuře nebo jejich pořadí. Při transferu objektů jsou současně s manipulovaným objektem přesunovány i všechny jemu podřízené. Obecně se pro přesunutí objektu do jiné části struktury používají tlačítka. Nejprve u objektu, který má být přesunut a poté u objektu, který má být přesunovanému nově nadřízený. Pro přesunutí objektu o jednu úroveň výše se použije tlačítka. Pro změnu pořadí objektů, které jsou na stejné úrovni, se použije tlačítka Přiřazení uživatele na funkce, nový uživatel Tlačítko umožňuje přiřadit na volnou (neobsazenou) funkci uživatele. Do zobrazeného vkládacího pole se vloží osobní evidenční číslo nebo část příjmení uživatele, kterého chcete přiřadit na příslušnou funkci a tlačítkem Hledat si ze skupiny nepřiřazených uživatelů vyhledáte uživatele odpovídající podmínce. Kliknutím na příslušnou položku seznamu, přiřadíte uživatele na funkci. Pokud se tlačítko použije u obsazené funkce, dojde ke zrušení přiřazení na funkci a provázání s databází uživatelů. V rámci tohoto nástroje je možné i vytvořit nového uživatele (záložka Nový uživatel ), pomocí vkládacích a výběrových polí zadat základní informace o něm (osobní evidenční číslo, jméno a příjmení, hodnostní označení a akademické tituly) a přiřadit ho na funkci Administrátor a údaje přiřazeného uživatele Administrátor může prostřednictvím vkládacích a výběrových polí vložit nebo změnit údaje uživatele přiřazeného na podřízené funkci. Může vložit veškeré údaje s výjimkou informací, jejichž vložení má vyhrazeno pouze uživatel. Aplikace administrátorovi umožní editování informací po kliknutí na jméno příslušného uživatele ve výpisu struktury Oprávnění administrátora Prvotní administrátorská oprávnění definuje administrátor bodu 0 (Sadministrátor). Následující administrátorská oprávnění na objekt nebo na jemu podřízené objekty, definují již administrátoři průběžně pomocí tlačítka. Vždy se používá tlačítko u objektu, na který se oprávnění má definovat. Výběr uživatele 17

18 = administrátora se provede vložením osobního evidenčního číslo do vkládacího pole na záložce Nový. Oprávnění na jeden objekt může mít více uživatelů, jeden uživatel může mít administrátorská oprávnění na více objektů. Má-li objekt již definován administrátora, je na tlačítku klíč zelené barvy Zrušení administrátorského oprávnění uživatele na objekt, se provede jeho odebráním ze seznamu administrátorů (tlačítko ), který se zobrazí po kliknutí na příslušné tlačítko Databáze uživatelů Obecný úvod Obrázek 3. Správa údajů vedených k uživateli Uživatelé nejsou součástí struktury, mohou však na ní být navázáni prostřednictvím objektu typu funkce (jeden uživatel = jedna funkce). Přiřazení provádí administrátor na základě pokynu příslušného nadřízeného dle postupu uvedeného výše. Uživatel má vždy takové postavení jaké postavení má v organizační struktuře funkce, na kterou je přiřazen. Uživatelé jsou evidování v databázi uživatelů a člení se na uživatele na strukturu přiřazené a uživatele na struktuře nepřiřazené. Obě skupiny uživatelů mají 18

19 prostřednictvím aplikace Správa údajů vedených k uživateli povinnost vést ke své osobě vymezený okruh údajů Správa údajů vedených k uživateli Uživatel prostřednictvím vkládacích a výběrových polí udržuje aktuální podobu informací vedených ke své osobě. Informace jsou rozděleny do čtyř sekcí: osobní údaje (jméno a příjmení, hodnostní označení, tituly a kód zpracovatele), spojení (telefonní a faxový kontakt, intranet a internet, www stránky), pracovní náplň a umístění (číslo kanceláře, číslo zásuvky, adresa). Vložené údaje (s výjimkou údajů vyhrazených pro vkládání uživatelem) se využívá pro sestavování seznamů a výpisů (veřejný výpis). Údaje s vyhrazeným vkládáním slouží pro sestavování výpisů s omezeným přístupem (například: plán vyrozumění) Publikační prostředek Obecný úvod Aplikace Vkládání do esiař umožňuje vedoucím pracovníkům různého stupně řízení publikovat dokumenty v elektronické knihovně s dálkovým přístupem a následně tyto dokumenty řádně spravovat (tzn. zajišťování jejich novelizací a rušení, zveřejňování platných znění a komentářů, držení informace o jejich provázanosti s jinými dokumenty,... ). Vedoucí pracovník může mít více publikačních prostředků a z předvolených variant si vybere tu, která nejlépe odpovídá charakteru publikovaných dokumentů (viz níže). Publikované dokumenty jsou soustředěny na jednom místě (server) a prostřednictvím počítačové sítě intranet jsou dostupné všem uživatelům (policisté a zaměstnanci). Aplikace provazuje dokumenty vazbami (novelizace, rušení) a zobrazuje vložená úplná znění změněných dokumentů. Dokument je vždy publikován pouze v jednom publikačním prostředku. Vlastník tohoto publikačního prostředku je současně gestorem, který výhradně odpovídá za správnost a aktuálnost publikovaného dokumentu. Distribuce publikovaného dokumentu spočívá v rozeslání informace o jeho vydání s uvedením místa, kde je dostupný (aktivní odkaz). Tuto informaci aplikace rozesílá vybraným adresátům na adresy, které mají uvedeny ve struktuře. Dokument je trvale uložen tak, jak byl publikován. Aplikace jakékoli pozdější zásahy do jeho podoby neumožňuje provádět. Toto pravidlo zaručuje uživateli, že jeho prohlášení o řádném seznámení je uvedeno pod zněním, se kterým se seznámil. Aplikace umožňuje vedoucím pracovníkům přidělovat podřízeným uživatelům dokumenty k seznámení a kontrolovat průběh seznamování (selektivní seznamování), sestavovat pro konkrétní funkce sady dokumentů, které jsou ne- 19

20 zbytně nutné pro výkon jejich služby, vést ke každému uživateli historii obsahující přehled s jakými dokumenty a kdy se seznámil. V obsahu publikovaných dokumentů je možné plné fulltextové vyhledávání Varianty publikačních prostředků, status Variantu publikačního prostředku stanoví při jeho zakládání administrátor aplikace a později jí již nelze měnit. Při výběru varianty se zohledňuje charakter dokumentů, které se mají v publikačním prostředku publikovat. Varianta Sbírka (sbírka interních aktů řízení) - publikační prostředek této varianty je členěn na ročníky, částky, části a čísla. Část I. slouží pro publikování interních aktů řízení vedoucích pracovníků, část II. slouží zpravidla pro publikování dokumentů informativního charakteru. Varianta Knihovna - publikační prostředek této varianty není členěn na částky a části a jednotlivé položky mohou být evidovány v číselné řadě (například: zápisy z porady vedoucího,... ) nebo nečíslované (například: dohody, manuály k obsluze různých zařízení, informace pro účastníky semináře, pracovní náplně,...) členěné po ročnících nebo průběžně. Varianta Nástěnka - publikační prostředek této varianty není členěn na částky, části ani čísla a slouží k publikování dokumentů informativního charakteru, pro které je charakteristická krátká životnost (přečti a zapomeň: například pozvánka na vánoční koncert, nabídka rekreací,... ). Pokud má mít do publikačního prostředku přístup pouze omezená skupina uživatelů, použije se neveřejný publikační prostředek (status neveřejný). Status přiděluje administrátor aplikace, množinu oprávněných uživatelů spravuje vkladatel Řadový uživatel aplikace Vstupní obrazovka do aplikace Vstupní obrazovka do aplikace je rozdělena na tři části (viz obrázek 4.). V části A se zobrazuje osobní seznam publikačních prostředků (více část B). Odebrání položky ze seznamu se provede tlačítkem u příslušného odkazu. Část B obsahuje seznam všech veřejných publikačních prostředků, které jsou pro přehlednost soustředěné podle společného útvaru, služby nebo funkcionáře do složek (podsložek). Kliknutím na název (pod)složky se rozbalí její obsah (tj. soustředěné publikační prostředky nebo podsložky). Jednotlivé položky seznamu jsou současně odkazem na příslušný publikační prostředek a lze jej aktivovat kliknutím (po najetí kurzorem se položka modře podbarví). Z odkazů na nejčastěji používané publikační prostředky lze sestavit osobní seznam (tlačítko u příslušného odkazu). 20

21 Obrázek 4. esiař V části C jsou zobrazovány informace určené uživatelům (provozní aktuality, odkaz na uživatelský manuál,... ) Seznam publikovaných dokumentů Vzhled seznamu dokumentů a zobrazovaných informací je u jednotlivých variant publikačních prostředků odlišný. Standardně se zobrazuje ID dokumentu, název a platnost. Jsou-li dokumenty publikované po ročnících, je přednastaveno zobrazování dokumentů z aktuálního kalářního roku (změna ročníku se provádí prostřednictvím výběrového pole). Barevným podbarvením jsou rozlišeny dokumenty podle jejich platnosti a účinnosti: bílé podbarvení platný a účinný dokument, žluté podbarvení platný dokument, který ale není účinný v plném rozsahu (odchylná účinnost některé jeho části), zelené podbarvení platný, ale neúčinný dokument, červené podbarvení neplatný dokument. Dokument se vybírá kliknutím na položku v seznamu (položka se po najetí kurzorem modře podbarví). 21

22 Publikovaný dokument Obrázek 5. esiař záložky Záložka Hlavička Záložka Hlavička poskytuje uživatelům základní informace o dokumentu. Zejména jsou to informace o platnosti a účinnosti dokumentu (případně o odchylné účinnosti některé jeho části), o novelizacích a opravách a o vztazích, které má k dalším dokumentům. Informace uváděné v položkách Novelizace, opravy a rušení dokumentu a Provázanost dokumentu jsou současně hypertextové odkazy na příslušné dokumenty Záložka Dokument Záložka Dokumenty zobrazuje výpis s uvedením hlavního dokumentu a případně i dokumentů, které jsou na něj navázané (zpravidla se jedná o přílohy). Ve výpise lze zjistit označení a název dokumentu, související originální soubory a PDF (sloupec download) a jejich úplná znění (jsou-li dokumenty novelizovány a vkladatel úplná znění již vložil). Jednotlivé položky výpisu jsou současně odkazy na příslušné dokumenty a aktivují se kliknutím (po najetí kurzorem se položka modře podbarví). Po kliknutí na odkaz se hlavní (navázaný) dokument zobrazí v PDF okně. Ovládací panel PDF okna je plně funkční a umožňuje standardně používat nabízené nástroje. Na konci výpisu je umístěna adresa pro přímý přístup na hlavičku dokumentu (zkopírovanou adresu lze použít pro vytvoření hypertextového odkazu na dokument v jiných aplikacích) Záložka Seznámení Záložka Seznámení umožňuje uživateli učinit prohlášení o řádném seznámení s dokumentem (tlačítko ANO ). Pokud není v aplikaci výslovně uvedeno jinak, vztahuje se prohlášení o řádném seznámení na všechny dokumenty uvedené na záložce Dokumenty. Informace o učinění prohlášení (otisknutí časového razítka) jsou evidovány k příslušnému uživateli a objevují se v dolní části obrazovky. 22

23 Záložka Založit Záložka Založit umožňuje uživateli označit aktuální dokument příznakem oblíbený a zařadit si jej do strukturovaného seznamu oblíbených dokumentů (adresářový strom), který si vytvořil nástrojem na záložce Oblíbené. Zařazení do seznamu se provede kliknutím na tlačítko u názvu příslušné (pod)složky; dokument může být založen současně ve více (pod)složkách. Informace o založení se zobrazí ve výpisu. Vyřazení ze seznamu se provede tlačítkem u názvu příslušné (pod)složky Záložka Oblíbené Záložka Oblíbené umožňuje uživateli vytvořit si strukturovaný seznam složek a podsložek, do kterých si může vkládat a spravovat rychlé odkazy na oblíbené dokumenty (viz záložka Založit ). V levém okně se zobrazuje aktuální podoba strukturovaného seznamu složek a podsložek a informace o počtu v nich založených dokumentů. Po kliknutí na (pod)složku se v pravém okně vypíše seznam dokumentů, které jsou v ní založeny. Jednotlivé položky jsou hypertextovými odkazy na tyto dokumenty (po najetí kurzorem se položka modře podbarví). Aktivní (pod)složka je zvýrazněna červeným písmem. Kliknutím na tlačítko lze příslušné (pod)složce vytvořit podřízenou složku, název nové podsložky se vkládá prostřednictvím vkládací pole. Název již existující podsložky lze editovat prostřednictvím vkládacího pole, které se zobrazí po kliknutí na tlačítko u příslušné (pod)složky. Zobrazované pořadí podsložek nebo odkazů na pravé obrazovce lze měnit prostřednictvím tlačítek. Po aktivaci tlačítka dojde k posunutí příslušné podsložky nebo odkazu o jeden řádek nahoru. Zrušení podsložky včetně jejího obsahu (tj. všech v ní zřízených podsložek a založených odkazů na oblíbené dokumenty) se provede po kliknutí na tlačítko. Pokud se použije toto tlačítko u odkazu na pravé obrazovce, zruší se pouze jeho založení do příslušné (pod)složky Záložka Hledat Tato záložka umožňuje uživateli vyhledat dokumenty obsahující znaky, které definoval ve vkládacím poli a potvrdil tlačítkem Hledat. Výsledek fulltextového hledání se zobrazí ve výpisu, jehož jednotlivé položky jsou hypertextovými odkazy na příslušné dokumenty (po najetí kurzorem se položka modře podbarví). Fulltextové hledání probíhá ve dvou režimech: buď jsou prohledávány všechny publikované dokumenty (v případě, že byla použita záložka Hledat na vstupní obrazovce do aplikace) nebo pouze dokumenty jednoho publikačního prostředku (v případě, že byla použita záložka Hledat v příslušném publikačním prostředku). 23

24 Záložka Seznamka Obrázek 6. esiař hledat Tato záložka umožňuje uživateli zobrazit si seznam dokumentů, u kterých bylo stanoveno, že jejich znalost je nezbytná pro výkon uživatelem zastávané funkce. Ze seznamu lze prostřednictvím výběrového pole vyfiltrovat dokumenty, které jsou platné a uživatel se s nimi dosud neseznámil (položka zbývá podepsat ), všechny platné dokumenty (položka přiděleno ) a všechny přidělené dokumenty (položka přiděleno vše ). Položka výběrového pole historie podpisů umožňuje uživateli zobrazit si seznam všech dokumentů, se kterými se prostřednictvím aplikace již seznámil bez ohledu na přidělení dokumentů k prokazatelnému seznámení. Jednotlivé položky seznamů jsou hypertextovými odkazy na příslušné dokumenty (po najetí kurzorem se položka modře podbarví). Ze záložky se může oprávněný uživatel (tj. vedoucí pracovník nebo uživatel, který má delegované oprávnění) vstoupit do Seznamek podřízených uživatelů a kontrolovat a hodnotit proces seznamování (záložka Podřízení ) Uživatel aplikace vedoucí pracovník Vedoucím pracovníkem je každý uživatel přiřazený na objektu typu funkce, která má v organizační struktuře podřízen alespoň jeden objekt. Některá oprávnění vedoucího pracovníka může mít i řadový pracovník, pokud je na něj vedoucí pracovník deleguje Záložka Delegování Na této záložce se vedoucímu pracovníkovi zobrazuje seznam uživatelů, na které delegoval svoje oprávnění přidělovat dokumenty, rozsah jejich oprávnění (příslušná části organizační struktury) a odkaz na nástroj, kterým lze nová oprávnění definovat (záložka Nový ). Při definování nového oprávnění se nejprve vybere příslušný uživatel (vložení osobního evidenčního čísla uživatele do vkládacího pole a stisknutí tlačítka Najít ), poté se v pravé části obrazovky rozbalí organizační struktura do potřebné podřízené části (kliknutím na tlačítko ) a vybere se objekt (funkce, organizační část nebo útvar), který bude definovat rozsah oprávnění (je-li například vybrán objekt územní odbor, získá delegovaný oprávnění na tento objekt a všechny objekty mu podřízené). 24

25 Delegovaná oprávnění jsou využívána na záložce Podřízení Záložka Podřízení Tato záložka umožňuje oprávněnému uživateli (tj. vedoucímu pracovníkovi nebo uživateli, který má delegované oprávnění) rozhodnout, že pro výkon příslušné funkce je nezbytná znalost konkrétního dokumentu. Odkaz na takový dokument se uloží do konta dokumentů, které je vedeno k příslušné funkci. Uživateli přiřazenému na příslušné funkci je tak fakticky stanovena povinnost seznámit se s konkrétním dokumentem (proběhlo tzv. přidělení) a o této povinnosti byl proveden záznam do Seznamky. Při přidělování aktuálního dokumentu v rámci příslušné podřízené organizační struktury (výběr se provede prostřednictvím roletky) se nejprve rozbalí organizační struktura do potřebné podřízené části (kliknutím na tlačítka ). Aktivací barevně orámovaných polí (po najetí kurzorem se položka modře podbarví) se zobrazí formulářová pole pro definování funkcí, pro které se povinnost seznámit se s dokumentem stanovuje. Přidělování dokumentů lze provést hromadně (pro množinu funkcí) nebo individuálně (pro konkrétní funkci), oba způsoby lze provést samostatně nebo zkombinovat. Při hromadném přidělování se vždy vybere typ funkce (tj. policejní - nebo/a - občanského zaměstnance) a okruh funkce (tj. pouze vedoucí pracovníci - nebo všichni uživatelé - ). Individuální přidělení pro konkrétní funkce se provede prostřednictvím políčka Vkladatel do aplikace Publikační prostředek Vkládání dokumentů do publikačních prostředků zabezpečují proškolení uživatelé s příslušným oprávněním vkladatelé. Vstup do vkladatelské části je umístěný na aplikačním rozcestníku. Seznam publikačních prostředků, do kterých má vkladatel oprávnění publikovat se vypisuje na vstupní obrazovce - jednotlivé položky seznamu jsou odkazy na příslušné publikační prostředky. Kliknutím na odkaz se zobrazí výpis dokumentů příslušného publikačního prostředku (základní výpis) již publikované dokumenty jsou bíle podbarvené, rozpracované dokumenty mají šedé podbarvení. Jednotlivé položky výpisu jsou odkazy na příslušné dokumenty. Setřídění položek v seznamu je chronologické - nejnovější dokumenty jsou nahoře. Je-li publikační prostředek členěný po ročnících, je přednastavený výpis za aktuální kalářní rok; změna se provádí prostřednictvím výběrového pole Oprávnění vkladatele Prvotní vkladatelské oprávnění pro publikační prostředek definuje administrá- 25

26 tor aplikace na základě požadavku příslušného vedoucího pracovníka. Následující oprávnění si vkladatelé pro publikační prostředek spravují již průběžně sami. Výběr uživatele = vkladatele se provede vložením osobního evidenčního číslo do vkládacího pole na záložce Vkladatelé. Na jeden publikační prostředek může mít oprávnění vkladatele více uživatelů, jeden uživatel může mít vkladatelské oprávnění do více publikačních prostředků. Zrušení vkladatelského oprávnění uživatele na publikační prostředek, se provede jeho odebráním ze seznamu vkladatelů (tlačítko ), který se zobrazí po kliknutí na záložku Vkladatelé Publikování nového dokumentu Vkládání nového dokumentu se zahajuje na obrazovce se základním výpisem. Po kliknutí na záložku Nový dokument se zobrazí vkládací pole, do kterého se vloží název dokumentu (může být i provizorní) a uloží se tlačítkem Vytvořit. Současně se do výpisu dokumentů přidá nový záznam. Z výpisu dokumentů se vybere příslušný odkaz (po najetí kurzorem se odkaz modře podbarví). Aktivací odkazu se zobrazí nástroj pro vkládání souborů a informací souvisejících s publikovaným dokumentem. Nástroj je rozčleněný do samostatných tematických záložek, které obsahují vkládací a výběrová pole. Počet záložek závisí na variantě publikačního prostředku Záložka Hlavička Tato záložka slouží pro vkládání základních informací o publikovaném dokumentu; jednotlivá vkládací a výběrová pole jsou zobrazována podle varianty publikačního prostředku (úplný výčet polí: typ, částka, část, číslo, název, zkrácený název, stupeň utajení, interval) Záložka Datum Tato záložka slouží pro vkládání informací o datu platnosti a účinnosti publikovaného dokumentu nebo jeho části. Pokud je účinnost některé části dokumentu odlišná, vkládá se i doplňující informace Záložka Soubory Tato záložka slouží pro vkládání zdrojových souborů souvisejících s publikovaným dokumentem. Aplikace vyžaduje vložení originálního souboru, zpravidla je to DOC, RTF nebo XLS, a souboru v podobě PDF. Z místa aktuálního uložení se soubory načtou (tlačítko Procházet... ) a přenesou na server (tlačítko Přenést originální soubor na server nebo Přenést PDF soubor na server ). Obsah originálního souboru, tj. souhrn všech použitých znaků, se vkládá do pole Obsah souboru a využívá se pro fulltextové vyhledávání. Pokud nelze 26

27 obsah originálního souboru vložit (protože se jedná například o obrázek nebo zvukový záznam), použije se tlačítko PDF - info. Do aplikace bude uložen předdefinovaná informace a PDF soubor s upozorněním: Aplikace esiař zobrazuje pouze soubory PDF. Vámi vybraný dokument tuto podmínku nesplňuje. K jeho zobrazení (otevření) lze využít příslušný odkaz na originální soubor uvedený na záložce Soubory Záložka Přílohy Přes tuto záložku se vkládají do aplikace dokumenty, které jsou navázány na publikovaný hlavní dokument (zpravidla to bývají jeho přílohy) a vypisuje se zde seznam těchto dokumentů. Zvlášť jsou vypisovány ty, které jsou uváděny před hlavním dokumentem a ty, které jsou uváděny za hlavním dokumentem. Uvádění příloh za hlavním dokumentem je přednastaveno, změnu lze provést při vkládání souvisejících souborů (formulářové pole Umístění ). Jednotlivé položky výpisu jsou odkazy na příslušné dokumenty. Vkládání nové přílohy se zahajuje na obrazovce s výpisem navázaných dokumentů. Po kliknutí na záložku Nová příloha se zobrazí vkládací pole, do kterého se vloží číslo dokumentu a uloží se tlačítkem Vytvořit. Současně se do výpisu přidá nový záznam. Z výpisů se vybere příslušný odkaz (po najetí kurzorem se odkaz modře podbarví). Aktivací odkazu se zobrazí nástroj pro vkládání souborů souvisejících s přílohou. Při vkládání příloh se postupuje obdobně jako při vkládání hlavního dokumentu (viz výše záložka Soubory ). Vkladatel má možnost pomocí tlačítek stanovit pořadí jednotlivých příloh Záložka Změny Přes tuto záložku se vkládají do aplikace vztahy (provázanosti) s jinými dokumenty, které byly publikované v příslušném publikačním prostředku a vypisuje se zde seznam těchto vztahů. Zvlášť jsou vypisovány ty, které zakládá publikovaný dokument (aktivní vztahy) a ty, které vyplývají z jiných dokumentů (pasivní vztahy). Vkládání nové změny se zahajuje na obrazovce s výpisem vazeb. Po kliknutí na záložku Nová změna se zobrazí pole, ve kterých se vybere druh vazby (novelizace nebo rušení), ročník, datum účinnosti vztahu a označí se vztahový dokument. Kliknutím na tlačítko Uložit se vazba uloží a současně se do výpisu přidá nový záznam. Zrušení nesprávně vložené vazby se provede tlačítkem u příslušné položky výpisu. 27

28 Záložka Schválení Na této záložce se graficky zobrazuje stav vkládání dokumentů a souvisejících informací; vyplněné položky jsou označeny zeleně a nevyplněné položky červeně. Pokud jsou všechny povinné položky vyplněny, umožní aplikace vkladateli dokument publikovat. Hromadné smazání dokumentů (hlavního i navázaných), souvisejících souborů a informací před jejich publikací se provede kliknutím na tlačítko Smazat celý dokument. Jeho aktivací dojde k ukončení vkládání aktuálního dokumentu a jeho vymazání z databáze Správa již publikovaných dokumentů Záložka Hlavička Tato záložka slouží pro editaci (doplnění) již vložených základních informací o publikovaném dokumentu, případně jejich opravu; jednotlivá vkládací a výběrová pole jsou zobrazována podle varianty publikačního prostředku. Postup pro editaci údajů je shodný s jejich prvotním vkládáním Záložka Datum Tato záložka slouží pro editaci (doplnění) již vložených informací o datu platnosti a účinnosti publikovaného dokumentu nebo jeho části. Postup pro editaci údajů je shodný s jejich prvotním vkládáním Záložka Soubory Tato záložka slouží pro výměnu originálního souboru souvisejícího s publikovaným dokumentem a obsahu vkládacího pole určeného pro fulltextové vyhledávání. Postup pro výměnu údajů je shodný s jejich prvotním vkládáním. Soubor PDF nelze po publikování již měnit Záložka Přílohy Přes tuto záložku lze v aplikaci editovat (doplnit) již vložené informace (umístění před nebo za hlavním dokumentem, číslo a název přílohy) nebo vyměnit originální soubory související s přílohami hlavního dokumentu a obsah jejich vkládacích polí určených pro fulltextové vyhledávání. Postup pro výměnu údajů je shodný s jejich prvotním vkládáním. Soubor PDF nelze po publikování již měnit. Vkladatel má možnost pomocí tlačítek nově stanovit pořadí jednotlivých příloh. 28

29 Záložka Změny Přes tuto záložku lze do aplikace vložit nové aktivní vztahy k jiným dokumentům, které byly publikované v příslušném publikačním prostředku, nebo zrušit již vložené aktivní i pasivní vztahy. Postup pro vkládání (rušení) vazeb je shodný s jejich prvotním vkládáním Záložka Platné znění Přes tuto záložku lze do aplikace vložit úplná znění souborů souvisejících s již publikovaným hlavním dokumentem nebo s jeho přílohami, došlo-li u nich k novelizaci nebo opravě. Aplikace tak umožňuje paralelně poskytovat podobu tohoto dokumentu se zapracovanými změnami. Postup pro vkládání je shodný s postupem pro vkládání přes záložky Soubory nebo Přílohy. Z výpisu dokumentů se kliknutím vybere příslušná položka a zobrazí se vkládací pole. Z místa aktuálního uložení se načtou soubory a přenesou na server Administrace aplikace Publikační prostředek Na vstupní obrazovce do administrace se zobrazuje aktuální přehled publikačních prostředků a (pod)složek, do kterých jsou publikační prostředky pro přehlednost soustředěny podle společného útvaru, služby nebo funkcionáře (rozbalení do potřebné části se provede kliknutím na tlačítka ). V přehledu se vypisuje informace o ID publikačního prostředku, jeho variantě (sbírka, knihovna nebo nástěnka), názvu, statusu (veřejný nebo neveřejný), přiřazení na organizační strukturu, počet publikovaných dokumentů a počtu vkladatelů. Kliknutím na jednotlivé položky přehledu (po najetí kurzorem se položka modře podbarví) se aktivuje možnost spravovat informace k publikačním prostředkům a (pod)složkám (viz níže). Pomocí tlačítek lze stanovit pořadí publikačních prostředků v rámci (pod)složek nebo podsložek v rámci složek Vytvoření nového publikačního prostředku (složky) Nový publikační prostředek vytváří administrátor aplikace na základě požadavku vedoucích pracovníků a jeho varianta, typ a statut odpovídají charakteru publikovaných dokumentů. Vytvoření nového publikačního prostředku nebo (pod)složky se zahájí na vstupní obrazovce do administrace kliknutím na tlačítko u příslušné (pod)složky. Z výběrového pole se vybere příslušná varianta a vloží se název publikačního prostředku nebo (pod)složky. 29

30 Základní informace a vazby (ID, název, provázání se strukturou, status,... ) se do aplikace vkládají za pomocí příslušných polí, které jsou umístěné na jednotlivých záložkách Záložka Základní údaje Na této záložce se vypisuje ID publikačního prostředku, jeho varianta a status. Pomocí vkládacího pole je možné vložit (editovat) název publikačního prostředku a v poznámce i archivovat i historii jeho názvů Záložka Struktura Na této záložce se zobrazuje informace o provázání publikačního prostředku s organizační strukturou. U publikačního prostředku, který není provázaný, se provázání definuje tak, že se výpis organizační struktury rozbalí do potřebné podřízené části (kliknutím na tlačítka ) a vybere se objekt, na který se publikační prostředek naváže (položka se po najetí kurzorem modře podbarví). Editace provázání s organizační strukturou se provede výběrem nového objektu. Zrušení provázání se provede kliknutím na tlačítko Záložka Statut Tato záložka umožňuje rozhodnout, zda publikační prostředek bude mít status veřejný nebo neveřejný (ve vkladatelském režimu bude nutné definovat množinu uživatelů, kteří budou mít oprávnění do publikačního prostředku vstupovat) Záložka Vkladatelé Prvotní vkladatelské oprávnění pro publikační prostředek definuje administrátor aplikace na základě požadavku příslušného vedoucího pracovníka. Následující oprávnění si vkladatelé pro publikační prostředek spravují již průběžně sami. Výběr uživatele = vkladatele se provede vložením osobního evidenčního číslo do vkládacího pole na záložce Vkladatelé. Na jeden publikační prostředek může mít oprávnění vkladatele více uživatelů, jeden uživatel může mít vkladatelské oprávnění do více publikačních prostředků. Zrušení vkladatelského oprávnění uživatele na publikační prostředek, se provede jeho odebráním ze seznamu vkladatelů (tlačítko ), který se zobrazí po kliknutí na záložku Vkladatelé. 30

31 Záložka Přesun Nástroj na této záložce umožňuje administrátorovi přesunovat vytvořené publikační prostředky mezi složkami. Přesun se provede kliknutím na příslušnou položku výpisu složek (položka se po najetí kurzorem modře podbarví) Správa publikačního prostředku Správa existujících publikačních prostředků odpovídá postupům, které jsou popsány již při vytváření nového publikačního prostředku. Z větší části je správa zajišťována administrátorem, pouze databáze vkladatelů je spolu spravována s vkladateli Moduly využívající soustředěná data a vazby Na databázi uživatelů a organizační strukturu lze průběžně navazovat další aplikace, které využívají již soustředěných dat (například: kontakty a oblasti zaměření pro telefonní seznam, kniha návštěv, správa ubytovaných) nebo definovaných vazeb nadřízený podřízený mezi objekty (například: databáze úkolů, plánování služební přípravy, mapy procesů). 31

32 7. Programátorská dokumentace 7.1. Programátorský popis SQL databáze Popis databáze - tabulky Číselník hodností TABLE [dbo].[hodnost]( [HODNOSTid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [HODNOSTnazev] [varchar](20) NULL, [HODNOSTzkratka] [varchar](10) NULL, [HODNOSTporadi] [int] NULL) Základní tabulka pro uložení dokumentů TABLE [dbo].[siarclanek]( [CLANEKid] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [CLANEKrid] [varchar](20) NULL, [CLANEKpublikacniprostredek] [int] NULL, [CLANEKtyp] [int] NULL, [CLANEKpriloha] [int] NULL, [CLANEKporadi] [int] NULL, [CLANEKtitulek] [bit] NULL, [CLANEKrocnik] [varchar](4) NULL, [CLANEKcastka] [int] NULL, [CLANEKcast] [varchar](3) NULL, [CLANEKcislo] [varchar](30) NULL, [CLANEKnazev] [varchar](1000) NULL, [CLANEKzkracenynazev] [varchar](50) NULL, [CLANEKutajeni] [varchar](5) NULL, [CLANEKslozka] [varchar](20) NULL, [CLANEKpdf] [varchar](20) NULL, [CLANEKoriginal] [varchar](20) NULL, [CLANEKzruseno] [bit] NULL, [CLANEKschvaleno] [bit] NULL, [CLANEKschvalil] [varchar](200) NULL, [CLANEKschvalilden] [datetime] NULL, [CLANEKpristup] [int] NULL, [CLANEKplatnezneni] [varchar](1) NULL, [CLANEKopakovani] [int] NULL, [CLANEKplatido] [datetime] NULL, [CLANEKvytvoril] [varchar](10) NULL) 32

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A

MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A MANUÁL K DATABÁZI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Oživení, o. s. srpen 2008 za finanční podpory Nadace Open Society Fund Praha WWW.BEZKORUPCE.CZ 1 Obsah: str. Účel a základní charakteristika databáze

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008

Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 Postup instalace ČSOB BusinessBanking pro MS SQL 2005/2008 1. Instalace na straně serveru Instalace aplikace BB24 24x7 vyžaduje základní znalosti z administrace SQL serveru. Při dodržení následujícího

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší.

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Při odesílání registrací či hlášení do ISPOP můžete narazit na problémy, které mohou zabraňovat odeslání dokumentů

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE EMPLOYEE SURVEILLANCE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Employee Surveillance - Uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Použití produtku CESS... 2 2.1. Administrace CESS... 3 2.1.1.

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II

Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II. Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II Téma 4: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si ukážeme, jak pracovat s místními uživatelskými účty a skupinami pomocí nástroje Správa počítače. Vyzkoušíte

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik

Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Návod na instalaci demoverze nebo ostré verze ekonomického systému Harmonik Ing. Martin Klinger 11.6.2015 Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o náš ekonomický a informační software Harmonik a věříme,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů

Rámcový návod pro předsedy oborových rad. doktorských studijních programů Rámcový návod pro předsedy oborových rad doktorských studijních programů Univerzitní informační systém (UIS) Obsah Schvalování individuálního studijního plánu (ISP) -----------------------------------------------

Více

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012

RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 RISPR - Otázky a odpovědi Verze 1.1 ze dne 9.7.2012 Základní otázky a odpovědi spojené se zahájením produktivního provozu modulu RISPR RISPR otázky a odpovědi seznam nejčastějších dotazů: Nemám uživatelské

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Rezervační systém Tvorba WWW stránek

Rezervační systém Tvorba WWW stránek 2012 Rezervační systém Tvorba WWW stránek Vytvoření rezervačního systému pro rezervaci motokár,ubytování a atrakcí Marek Svoboda Motokáry Motobydlo 30.12.2012 Obsah 1.Základní charakteristika... 3 a) Téma

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Hvězdova 1689/2a 140 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s.

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

NASTAVENÍ. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

NASTAVENÍ. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby NASTAVENÍ Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Nastavení SeeMe... 3 Nastavení

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Postup jak vypsat téma BP

Postup jak vypsat téma BP 1. Harmonogram pro školitele BP Harmonogram pro školitele BP určuje termíny, kdy je možné vypsat témata v IS. Harmonogram pro školitel BP najdete v IS-Dokumenty-Pedagogické oddělení Bakalářské práce. Harmonogram

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Nápověda pro systém eintranet.net

Nápověda pro systém eintranet.net www.eintranet.net Nápověda pro systém eintranet.net Obsah 1. Základní informace o eintranet.net... 2 2. Příručka pro správce aplikace eintranet.net... 2 2.1 Registrace do aplikace... 2 2.2 Přihlášení do

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o.

Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti. Via Aurea, s.r.o. Nastavení a využívání emailových služeb na serveru společnosti Via Aurea, s.r.o. Aktualizováno: 31.10.2013 Obsah NASTAVENÍ A VYUŽÍVÁNÍ EMAILOVÝCH SLUŽEB NA SERVERU SPOLEČNOSTI...1 VIA AUREA, S.R.O....1

Více