VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ"

Transkript

1 VYTVÁŘENÍ A MANAGEMENT TESTŮ A PROJEKTŮ RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Ing. Hana Šrámková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídají autoři. K vydání připravil: Institut dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Rokitanského Hradec Králové Tel: Studijní materiál vznikl za podpory projektu REKAP, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

3 Obsah Obsah TESTY A ÚKOLY (PROJEKTY)... 5 ZÁKLADNÍ TYPY HODNOCENÍ STUDENTŮ... 5 MOŽNOSTI VYUŽITÍ V E-LEARNINGOVÉM KURZU... 6 TVORBA DATABÁZE OTÁZEK TYPY OTÁZEK, VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ORGANIZACE OTÁZEK V DATABÁZI TVORBA TESTU OBECNÉ VLASTNOSTI TESTU VÝBĚR OTÁZEK DO TESTU DALŠÍ VLASTNOSTI TESTU MANAGEMENT TESTOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PODMÍNKY TEST Z POHLEDU STUDENTA OPRAVA TESTU STATISTICKÁ ANALÝZA VÝSLEDKU TESTOVÁNÍ STATISTICKÉ NÁSTROJE...37 EXPORT A IMPORT TESTŮ NÁSTROJ EXPORT A IMPORT TESTŮ TVORBA ÚKOLŮ (PROJEKTŮ) CHARAKTERISTIKA ÚKOLŮ TVORBA PRACOVNÍCH SKUPIN OPRAVA A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚKOLŮ (PROJEKTŮ) MOŽNOSTI OPRAV A VRACENÍ ÚKOLŮ K PŘEPRACOVÁNÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALITNÍCH PROJEKTŮ TÝMOVÉ PROJEKTY PŘEHLED ZNÁMEK NÁSTROJ PŘEHLED ZNÁMEK REKAP 3/55

4 Obsah TVORBA NOVÉHO SLOUPCE ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH STUDENTŮ (ZAPSAT ČLENY) PŘESKUPIT SLOUPCE SLEDOVÁNÍ AKTIVIT STUDENTŮ V KURZU ZPRÁVA O VÝKONU STUDENTA SLEDOVÁNÍ ÚKOLY A TESTY VYSVĚTLIVKY K IKONÁM /55 REKAP

5 Testy a úkoly (projekty) Testy a úkoly (projekty) Cíl Seznámíte se s typy úloh využívaných ve virtuálním studijním prostředí WebCT. Poznáte rozdíly mezi jednotlivými typy úloh. Naleznete vhodné možnosti využití jednotlivých úloh v praxi. Úvod Ve virtuálním studijním prostředí lze vytvářet různé typy úloh (hodnocené úkoly, projekty, testy apod.) dle charakteru e-předmětu. Pro vytváření úloh je třeba zobrazit záložku Tvořit v roli Designera (Návrháře) viz Obrázek 1 - Role v kurzu. Obrázek 1 - Role v kurzu Základní typy hodnocení studentů Nástroje pro hodnocení studentů lze rozdělit na dva základní typy: Úkoly Testování Úkoly slouží k zadávání úloh, které studenti zpracovávají mimo virtuální studijní prostředí a úlohu odevzdávají jako přiložený soubor. Soubor může být v libovolném formátu, proto i typ úloh může být z různých oblastí. Nejčastěji se jedná o textové soubory student vypracovává esej, projekt apod. ale mohou být odevzdávány i soubory v jiném formátu (například XLS, PDF, JPEG, BMP, MPEG, AVI, MP3 apod.). Každý úkol může být časově omezen. Určený čas je pak pro studenty závazný, po vypršení termínu není úkol dostupný. Testování slouží k vytváření různých hodnocených aktivit přímo ve virtuálním studijním prostředí. Jedná se zejména o úlohy typu: REKAP 5/55

6 Testy a úkoly (projekty) Test testy, které je možné využívat k hodnocení vědomostí studentů jedná se o zpětnou vazbu pro vyučujícího. Autotest test, který slouží k sebeevaluaci každého studenta jedná se o zpětnou vazbu pro studenta. Dotazník úloha, která slouží k průzkumu názorů pomocí různých dotazníků. Možnosti využití v e-learningovém kurzu Úkoly se zpravidla využívají tehdy, pokud má student za úkol vytvořit rozsáhlejší práci semestrální projekt, esej apod. Vyučující do kurzu vloží zadání úkolu, které obsahuje pokyny pro jeho vypracování a požadovaný termín odevzdání. Příklad zadaní úkolu ilustruje Obrázek 2 Příklad okna pro odevzdání úkolu. Obrázek 2 Příklad okna pro odevzdání úkolu 6/55 REKAP

7 Testy a úkoly (projekty) Student pomocí tohoto jednoduchého formuláře vloží vypracovaný úkol do systému a vyučující jej následně prohlédne a ohodnotí. Hodnocení jak bodové, tak případný slovní komentář je v systému uchováno a kdykoliv přístupné jak studentovi tak vyučujícímu. Není tedy nutné vést si zvláštní evidenci odevzdaných studentských prací a připomínek k nim. Obrázek 3 Přehled ohodnocených úkolů Pokud není vyučující s odevzdanou prací spokojen, může ji jednoduše spolu se svým komentářem vrátit studentovi k přepracování. Ukázku opravy úkolu je možné shlédnout v elektronických studijních materiálech - Animace příklad opravy úloh. (a ). Vyučující může u každého úkolu nastavit termín odevzdání, případně ještě další termín, po kterém se úkol uzavře a student již nemá možnost svoji práci odevzdat. Díky této vlastnosti si studenti poměrně velmi rychle zvyknou na fakt, že oznámené termíny jsou opravdu platné. REKAP 7/55

8 Testy a úkoly (projekty) Testování je možné využít pro sebehodnocení studentů nebo i pro skutečné hodnocení znalosti studentů pro účel zápočtu nebo zkoušky. Příklad jednoduchého testu ukazuje Obrázek 4 Příklad testu z pohledu studenta. Obrázek 4 Příklad testu z pohledu studenta V prvním případě je vhodné využít tzv. Autotest, ve druhém případě tzv. Test. Struktura obou typů testů je shodná, ale zásadní rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledky autotestů nejsou v systému uchovávány a student je může mnohokrát opakovat. Autotesty tedy opravdu slouží pro procvičení studijní látky a student je může absolvovat bez obavy, že případný špatný výsledek ovlivní jeho závěrečné hodnocení. V případě testů jsou naopak výsledky testu v systému archivovány spolu s řadou podrobností o průběhu testu (délka trvaní testu, pořadí řešení jednotlivých otázek, odpovědi studenta apod.). Vyučující může pro test zároveň nastavit řadu parametrů. Mezi nejčastěji používané patří nastavení časového omezení trvaní testu a uvolnění přístupu do testu od určitého data nebo jen pro vybrané studenty. V elektronické verzi studijních materiálů je možné shlédnout průběh testování z pohledu studenta - Animace příklad řešení testu (a ). 8/55 REKAP

9 Testy a úkoly (projekty) Úloha Pokuste se nalézt možnost využití jednotlivých úloh ve vaší praxi. Vyplňte následující tabulku: Typ úkolu, testu Je možné v mé praxi využít Pokud ANO v jaké oblasti Úkoly Testování - Autotesty - Testy Shrnutí V této kapitole Vám byly ukázány základní typy úloh. Jednotlivé typy úloh byly specifikovány dle svých charakteristických vlastností. Získali jste přehled o možnostech využití v praxi. REKAP 9/55

10 Tvorba databáze otázek Tvorba databáze otázek Cíl Seznámíte se s tvorbou různých typů otázek. Budete seznámeni se specifiky jejich využití. Naleznete jejich potenciál pro vlastní praxi. Úvod Pomocí virtuálního studijního prostředí WebCT je možné vytvářet testy obsahující různé typy otázek. Tato možnost je z pohledu konstrukce testů vítaná, protože se tímto způsobem může velmi snížit riziko náhodné volby správné odpovědi a testem je možné ověřit nejen mechanické zapamatování faktů. Při tvorbě testu je nutné nejprve vytvořit jednotlivé otázky, z nichž je test složen, a teprve následně je v jednom testu nebo i více testech využít. Protože v jednom e-předmětu je možné mít i několik set otázek, ze kterých budou pro studenty generovány testy, jsou otázky uložené v tzv. databázi otázek. Typy otázek, vlastnosti jednotlivých typů WebCT nabízí tvůrci testu celkem devět základních typů otázek: Výpočty. Kombinace. Vyplňte prázdná pole. Přeházená věta. Přiřazování. Výběr z odpovědí. Odstavec. Krátká odpověď. Pravda nepravda. 10/55 REKAP

11 Tvorba databáze otázek Základní postup tvorby testových otázek je společný pro všechny typy. Pro každou novou otázku je nutné vyplnit Název (název otázky) a Text otázky (zadání otázky). Dále v okně formuláře následuje sekce pro definování specifických parametrů pro jednotlivé typy otázek. Závěrečné nastavení Více možností je opět společné pro všechny typy otázek viz. Obrázek 5 - Spodní část okna pro zadání nové testové otázky. Text, který se studentovi zobrazí po absolvování testu nezávisle na správnosti či nesprávnosti odpovědi Poznámky autora testu Začlenění otázky do určité kategorie v databázi otázek (viz Organizace otázek v databázi). Uložení otázky Uložení otázky pod novým názvem Náhled výsledného tvaru otázky Zrušení tvorby otázky Obrázek 5 - Spodní část okna pro zadání nové testové otázky REKAP 11/55

12 Tvorba databáze otázek Jednotlivé typy otázek je vhodné využívat v závislosti na druhu požadované úlohy: Výpočty. Tento typ otázky je vhodné využít pro testovou úlohu, jejíž řešení lze vyjádřit pomocí matematického vzorce. Odpovědí je vždy jedno konkrétní číslo. Obrázek 6 - Otázka typu Výpočty Animace otázka Výpočty v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby tohoto typu otázky (a ). Kombinace. V zadání otázky je studentovi nabídnuto několik pojmů a jejich různých kombinací. Úkolem studenta je vybrat správnou variantu z nabídnutých možností. 12/55 REKAP

13 Tvorba databáze otázek Obrázek 7 - Otázka typu Kombinace Animace otázka Kombinace v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby tohoto typu otázky (a ). Vyplňte prázdná pole. V těchto otázkách studenti doplňují chybějící slova v zadaném textu. Své odpovědi zapisují přímo do prázdných políček v zobrazeném textu otázky. Obrázek 8 - Otázka typu Fill in the Blank REKAP 13/55

14 Tvorba databáze otázek Animace otázka Vyplňte prázdná polev elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby otázky (a ). Přeházená věta. Zadání otázky je tvořeno větou, ve které jsou některá slova zobrazena v nesprávném pořadí. Úkolem studentů je seřazení zadaných slov do správného pořadí. Obrázek 9 - Otázka typu Přeházená věta Animace otázka Přeházená věta v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby tohoto typu otázky (a ). Přiřazování. Otázky požadující po studentech vytvoření správných dvojic z pojmů obsažených ve dvou seznamech. 14/55 REKAP

15 Tvorba databáze otázek Obrázek 10 - Otázka typu Přiřazování Animace otázka Přiřazování v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby otázky (a ). Výběr z odpovědí. Typ otázky, ve které student vybírá z množiny předložených odpovědí správné varianty. Otázka může být vytvořena tak, že je správná pouze jedna z nabídnutých možností, nebo je správná odpověď tvořena několika variantami nabídnutých odpovědí. REKAP 15/55

16 Tvorba databáze otázek Obrázek 11 - Otázka typu Výběr z odpovědí- více správných odpovědí Animace otázka Výběr z odpovědí v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby tohoto typu otázky (a ). Odstavec. Otázka vyžadující od studentů napsání rozsáhlejšího textu dle daného zadání. Otázky tohoto typu nelze opravovat automaticky, opravu provádí vyučující. Obrázek 12 - Otázka typu Odstavec Animace otázka Odstavec v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby otázky (a ). 16/55 REKAP

17 Tvorba databáze otázek Krátká odpověď. Podobný typ otázky jako Odstavec, ale odpověď studenta je tentokrát krátká, typicky jedno nebo dvě slova. Tyto otázky umí systém automaticky opravit. Obrázek 13 - Otázka typu Krátká odpověď Animace otázka Krátká odpověď v elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby otázky (a ). Pravda nepravda. Zadání otázky obsahuje výrok. Student má v odpovědi rozhodnout, zda je tento výrok pravdivý či nikoli. Obrázek 14 Otázka typu Pravda nepravda Animace otázka Pravda nepravdav elektronické verzi materiálů ukazuje způsob tvorby tohoto typu otázky (a ). REKAP 17/55

18 Tvorba databáze otázek Organizace otázek v databázi Databáze otázek plní funkci skladiště testových otázek. Vytvořené otázky je možné následně použít v jednotlivých testech nebo autotestech. Každá otázka se po svém vytvoření automaticky uloží do databáze otázek do kategorie tzv. nezařazených otázek. Obrázek 15 - Organizace databáze otázek Obsah databáze otázek se zobrazí po výběru položky menu Testování a kliknutí na tlačítko Jít do databáze otázek. V elektronické verzi materiálů ukazuje zobrazení databáze otázek animace Databáze otázek (a ). Pro větší přehlednost je vhodné otázky ukládat do tzv. kategorií. Kategorie může obsahovat otázky, které spolu tematicky souvisí, nebo otázky, které mají obdobnou náročnost apod. Způsob členění závisí jen na rozhodnutí tvůrce e-předmětu. 18/55 REKAP

19 Tvorba databáze otázek Novou kategorii lze vytvořit kliknutím na tlačítko Vytvořit kategorii a zadáním jejího jména. Kategorii lze rozbalovat nebo zabalovat kliknutím na tlačítka se znaménky + a - před názvem kategorie. Pro zrušení kategorie nebo otázky je nejprve nutné provést kliknutí do čtverečku před názvem rušeného objektu a pak kliknout na tlačítko Odstranit kategorie, pokud je rušena kategorie, nebo Odstranit otázky pro zrušení vybrané otázky. Animace vytvoření kategorie (a ) v elektronické verzi materiálů ukazuje vytvoření a zrušení kategorie. Již vytvořené otázky je možné pomocí volby Přesunout otázky do kategorie přesunovat mezi jednotlivými kategoriemi (viz Animace přesun otázky (a )) v elektronické verzi materiálů). Otázky je možné z databáze také exportovat. Nejčastějším důvodem exportu je možnost využití již vytvořených otázek v jiném e-předmětu. Exportování vybraných otázek se provádí pomocí tlačítka Exportovat otázky (viz Animace export otázek (a )) v elektronické verzi materiálů). Export se vztahuje pouze na otázky nebo skupiny otázek, není možné exportovat celé kategorie. Po úspěšném dokončení operace exportu je zapotřebí pomocí operace Stáhnout stáhnout vytvořený ZIP soubor na cílové místo v složce My Files nebo na lokálním počítači, odkud jej bude možné nahrát do jiného e-předmětu. Obrázek 16 Stažení souboru Pomocí tlačítka stránkování umístěného v pravém spodním rohu se nastavuje maximální počet otázek, které se zobrazí na jedné stránce. Pro přechod mezi jednotlivými stránkami slouží tlačítka s malou zelenou šipkou v pravém spodním rohu stránky. REKAP 19/55

20 Tvorba databáze otázek Kategorie a otázky v nich jsou v databázi přehledně uspořádány do tabulkové struktury. Tuto strukturu lze přizpůsobit vlastním potřebám pomocí tlačítka Spravovat sloupce. Shrnutí V této kapitole jste se seznámili se základními typy úloh. Jednotlivé typy úloh byly specifikovány dle svých charakteristických vlastností. Získali jste přehled o možnostech využití v praxi. 20/55 REKAP

21 Tvorba testu Tvorba testu Cíl Seznámíte se s obecnými vlastnostmi jednotlivých testů. Naučíte se tvořit testy. Budete umět využít různé otázky při tvorbě testů. Úvod Test je nástroj, který slouží ke zjišťování efektivity výukového procesu. Je zpětnou vazbou pro pedagoga (učitel, lektor, ale i tutor e-předmětu). Testy se od sebe mohou různě lišit nejen obsahově, ale i využitím různých typů otázek. V dalším textu se dozvíte o vlastnostech testů a možnosti jejich využití ve WebCT. Obecné vlastnosti testu Nástroj Testování slouží k vytváření různých hodnocených aktivit, které je možné zjednodušeně označit za testy. Tyto aktivity mohou být trojího typu: Testy které je možné využívat k hodnocení vědomostí studentů (podrobněji viz. Kapitola Základní typy hodnocení studentů), Autotesty sloužící k zpětné vazbě pro studenta (podrobněji viz. Kapitola Základní typy hodnocení studentů.), Dotazník pro průzkum názorů. Pomocí Autotestů se mohou studenti připravit na zápočtový nebo zkouškový test a ověřit si znalosti z dané problematiky bez rizika, že případný špatný výsledek ovlivní výsledné hodnocení. Autotesty jsou zpravidla jednodušší. Kromě skutečnosti, že se jejich výsledky v systému neuchovávají, není pro ně možné nastavit ani některé další parametry. Pro všechny tři typy testů je ale společný způsob tvorby. Nová hodnocená aktivita je vytvořena po výběru položky menu Testování s a kliknutí na tlačítko Vytvořit test. REKAP 21/55

22 Tvorba testu V následujícím okně je nutné zadat název a popis aktivity, název sloupce v přehledu známek a typ aktivity. Tvorba nové aktivity je ukončena po kliknutí na tlačítko Uložit. Pokud je použito tlačítko Uložit a přidat otázky pokračuje tvorba testu přidáváním jednotlivých otázek. Název testu Popis testu Viditelnost testu pokud neobsahuje alespoň jednu otázku, není studentům zobrazen Jméno sloupce v přehledu známek Typ aktivity Založení testu na jiném dříve vytvořeném testu. Je třeba zatrhnou přepínač a ze seznamu vybrat název vzorového testu Uložení testu Zrušení tvorby testu Uložení a přidání otázek Obrázek 17 - Okno pro tvorbu nové hodnocené aktivity (testu, autotestu) Obecně lze proces vytváření nové aktivity pomocí nástroje Testování popsat ve čtyřech základních krocích: Vytvoření aktivity (pomocí právě popsaného postupu). Přidání otázek do vytvořené aktivity (viz kapitola Výběr otázek do testu). Kontrola nastavení parametrů aktivity (viz kapitola Další vlastnosti testu). Důležité jsou parametry související se zpřístupněním aktivity studentům. Zobrazení aktivity studentům. 22/55 REKAP

23 Tvorba testu Výběr otázek do testu Do dříve vytvořeného testu přejde tvůrce velmi jednoduše kliknutím na jeho název v seznamu testů, který se zobrazí po výběru položky Testování v nabídce e-předmětu. Poté je možné přidávat jednotlivé otázky pomocí tlačítka Přidat do testu. Přidání otázky do testu z databáze otázek Vytvoření nové otázky Bodové hodnocení otázky Název otázky Typ otázky Úprava bodového hodnocení testu Obrázek 18 - Přidání otázky do testu Jak ukazuje Obrázek 18 - Přidání otázky do testu, pomocí tlačítka Přidat do testu lze do tvořeného testu přidat tři typy objektů: Existující otázky Tato volba umožňuje přidat do testu jednu nebo více otázek z databáze testových otázek. Pokud je výsledný test sestavený tímto způsobem, bude při každém spuštění obsahovat stejné otázky v daném pořadí. REKAP 23/55

24 Tvorba testu Sada otázek Sada otázek obsahující několik individuálních testových otázek. Při generování testu systém náhodně vybere studentovi zadaný počet otázek z této sady. Při dostatečném počtu otázek v sadě je velmi pravděpodobné, že dva studenti budou mít v testu jiné otázky. Tuto možnost je vhodné kombinovat s aktivováním vlastnosti randomizace otázek v nastaveních testu (viz kapitola Další vlastnosti testu). Část Pomocí tzv. částí je možné efektivně organizovat otázky v testu. Novou část lze vytvořit pokud test obsahuje alespoň jednu testovou otázku. Obrázek 19 - Příklad struktury testu ukazuje, jak může vypadat hotový test. Zobrazený test bude po spuštění studentem obsahovat 7 otázek. Prvních šest otázek hodnocených 10 body bude v testu zobrazeno vždy v tomto pořadí. Z posledních dvou otázek se při každém spuštění testu náhodně vybere jedna. Tato poslední otázka bude hodnocena také 10 body. Celkem tedy bude moci student za absolvování testu získat maximálně 70 bodů (6x ). Obrázek 19 - Příklad struktury testu Animace Tvorba testu (a ) v elektronické verzi materiálů názorně předvádí vytvoření testu a jeho naplnění otázkami. 24/55 REKAP

25 Tvorba testu Pro přidání jednotlivé otázky vybere autor testu po kliknutí na tlačítko Přidat do testu položku Existující otázky. V okně Přidat otázku kliknutím do čtverečku před jménem vybere požadovanou otázku (je možné označit i více otázek), která se do testu vloží po kliknutí na tlačítko Přidat vybrané. (viz Obrázek 20 - Přidání otázky do testu) Obrázek 20 - Přidání otázky do testu Podobným způsobem je do testu možné po vybrání položky Sada otázek vložit i sadu otázek. Pokud je zapotřebí k některé z otázek v testu vložit alternativu, lze sadu otázek vytvořit i v již hotovém testu (před jeho uvolněním pro studenty). V tomto případě stačí kliknutím do čtverečku před jménem vybrat otázku, k níž je přidávána alternativní možnost a po klinutí na tlačítko Přidat alternativy (viz. Obrázek 18 - Přidání otázky do testu) vybrat v předchozím odstavci popsaným způsobem další možnosti. V elektronické verzi materiálů Animace Přidání alternativních otázek (a ) ilustruje výše popsaný postup. Existuje nepřímá úměra mezi stupněm organizovaností otázek v testu a náhodností otázek při generování testu. Čím je větší počet sad s menším počtem otázek, tím větší má autor kontrolu nad strukturou a obsahem testu. Toto členění ale výrazně snižuje náhodnost možných variant testu. REKAP 25/55

26 Tvorba testu Z pohledu náhodnosti je ideální použití pouze jedné sady obsahující všechny testové otázky, ze které bude náhodně vybrán stanovený počet otázek. V tomto případě ale může nastat situace, že studentovi budou do testu vybrány podobné otázky, např. jen otázky z jedné kapitoly probíraného učiva. Obrázek 19 - Příklad struktury testu ukazuje, jak vypadá naplněný test z pohledu jeho autora. Seznam otázek v testu je rozdělen do pěti sloupců. Sloupec Přesunout slouží ke změně pořadí jednotlivých položek testu. Prázdný čtvereček ve druhém sloupci se využívá k označení položek, se kterými bude manipulováno. Ve sloupci Název je zobrazen název otázky. Sloupec Body slouží ke změně bodového hodnocení otázky a v případě sady otázek se zde uvádí počet vybíraných otázek ze sady a bodový zisk za každou z nich. V posledním sloupci Typ je typ otázky. Pro změnu pořadí otázek v testu se využívá tlačítko Přesunout. Podobně jako při ostatních manipulacích s objekty ve WebCT, je nejprve nutné přesunovanou otázku nebo sadu otázek označit kliknutím do prázdného čtverečku před jejím názvem a následně kliknout na tlačítko Přesunout v řádku, do kterého je potřeba označenou položku přesunout. Změna bodového hodnocení se provádí velmi jednoduše. Stačí přepsat hodnotu ve sloupci Body u vybrané otázky a kliknutím na tlačítko Aktualizovat celkový součet dojde k přepočítání celkového maximálního bodového zisku v testu. Další vlastnosti testu Pokud byl vytvořen nový test, je možné s ním dále pracovat po kliknutí na tlačítko akční nabídky za jeho názvem v seznamu testů, který se zobrazí po výběru položky Testování v nabídce kurzu. Akční nabídku zobrazuje Obrázek 21 - Akční nabídka položky v seznamu testů obsahuje položky: 26/55 REKAP

27 Tvorba testu Jít na test. Do takto otevřeného testu lze přidávat testové otázky. Upravit vlastnosti. Editování vlastností testu. Náhled. Zobrazení testu z pohledu studenta. Skrýt položku / Zobrazit položku. Skrytí nebo odkrytí testu studentům. Zobrazit odkazy na tuto položku. Zobrazení všech odkazů, jejichž cílem je daný test, tzn. zobrazení všech míst v e-předmětu, odkud je možné tento test vyvolat. Nastavit kriteria zpřístupnění. Nastavení kritérií pro zpřístupnění testu. Pouze studenti, kteří splní definovaná kritéria, mohou test řešit. Exportovat. Export testu. Odstranit. Smazání testu. Obrázek 21 - Akční nabídka položky v seznamu testů Pomocí položky Upravit vlastnosti je možné nastavit řadu parametrů, které mohou značně ovlivnit využitelnost testu. REKAP 27/55

28 Tvorba testu Všechny tři typy hodnotitelných aktivit Autotest, Test i Dotazník mají podobné možnosti nastavení. Nejvíce nastavitelných voleb mají testy, zbývající dva typy mají nastavení ochuzené o některé části. Všechny parametry, které lze měnit, souvisí se způsobem prezentace testu studentům. Některé z parametrů byly nastaveny již při tvorbě testu, jiné je možné doplnit až po naplnění testu otázkami. Obrázek 22 - Nastavení vlastností testu Vlastnosti testu: Název pod kterým bude test uložen v seznamu testů. Popis testu. 28/55 REKAP

29 Tvorba testu Viditelnost položky - viditelnost testu pro studenty. Studentům může být viditelný pouze test obsahující alespoň jednu otázku. Název sloupce v přehledu hodnocení (více v kapitole Přehled známek). Předkládání otázek - způsob zobrazování otázek studentům při řešení testu. Otázky se mohou zobrazit buď všechny najednou, nebo postupně. Je možné zvolit, zda se student může vracet při řešení zpátky k již zodpovězeným otázkám a měnit svoji odpověď a zda v testu uvidí názvy otázek. Zobrazit test - zobrazení testu ve stávajícím nebo novém okně prohlížeče. Zpravidla je vhodnější volba druhé možnosti, tj. zobrazení testu do samostatného okna. Trvání - doba trvání testu. V závislosti na typu testu lze nastavit neomezenou dobu na vypracování nebo tuto dobu lze omezit. Autor testu může zakázat studentům odesílání odpovědí po vypršení nastaveného limitu. Pokusy - počet povolených pokusů absolvování testu. V této části se nachází důležité pole pro generování náhodného pořadí otázek v sadě při každém novém pokusu o absolvování testu a možnost nastavení časové prodlevy mezi jednotlivými pokusy o absolvování testu. Skóre studenta nastavení zda a kdy bude studentovi umožněno vidět výsledek testu. Zpřístupnění statistických údajů - zpřístupnění statistik studentům. Data přístupnosti - začátek a konec časového intervalu, kdy je test zpřístupněn pro studenty. Nastavení výsledků - nastavení parametrů, které mohou studenti vidět ve výsledcích testu. Nastavení odevzdání text zprávy pro studenty, kteří odevzdají test. Úloha Zkuste si vytvořit krátký test se třemi otázkami různého typu. Shrnutí V této kapitole jste se seznámili s obecnými vlastnostmi testů a se zásadami jejich využití. Byly představeny nástroje, které nabízí virtuální studijní prostředí WebCT. REKAP 29/55

30 Management testování Management testování Cíl Přiblížit si podstatu managementu testování. Specifikovat nutné organizační a technické podmínky testování. Ukázat si test z pohledu studenta. Seznámit se s problematikou opravy testů. Úvod Management testování je nezbytnou součástí celé problematiky. Pokud se podcení tato část, nemusí testování splnit očekávaný efekt. Pro úspěšné testování je třeba dodržet několik principů, které budou předmětem následujících podkapitol. Organizační podmínky Závisí na rozhodnutí vyučujícího, zda se rozhodne nástroje pro testování využít pouze pro procvičení problematiky, tedy jako autostesty, nebo zda je využije i při závěrečném hodnocení práce studentů. V tomto případě musí vzít v úvahu i možnost případného podvádění studentů. Způsobů, jak podvádět, existuje samozřejmě celá řada a absolutně zabezpečit test proti opisování nelze ani v případě klasického papírového testu ani v případě testu elektronického. Protože ale oprava elektronického testu může z velké části probíhat automaticky, a tak značným způsobem usnadnit a zrychlit zkoušení, je dobré nezavrhnout možnost elektronického testování a pokusit se vytvořit podmínky, které možnost podvádění eliminují co nejvíce. Pokud má být test využit k závěrečnému hodnocení, není možné se zcela spolehnout na čestnost studentů a nechat je vypracovávat zkouškový test kdykoliv a kdekoliv. Jako nejlepší možnost se ukazuje vypsání zkoušky na počítačovou učebnu, kam studenti ve stanoveném čase fyzicky přijdou, vyučující provede kontrolu jejich totožnosti a osobně bude dohlížet na regulérní podmínky průběhu testu. 30/55 REKAP

31 Management testování Nejúčinnější ochranou proti většině druhů podvádění je nastavení odpovídající délky vypracování testu. Pokud je doba vypracování příliš dlouhá, studenti mají dost času na různé aktivity. Nastavení doby testování se provádí pomocí parametru Trvání ve vlastnostech testu (viz kapitola Další vlastnosti testu). Pokud každý ze studentů bude řešit jinou variantu testu, možnost opisování se velmi sníží. K tomuto účelu je při tvorbě testu vhodné využívat sady otázek, z nichž mohou být otázky náhodně vybírány (viz kapitola Výběr otázek do testu). U některých typů otázek je také možné nechat generovat nabídnuté možnosti odpovědí v náhodném pořadí. Opisování může ovlivnit i způsob zobrazovaní otázek v testu. Pokud student vidí současně pouze jednu otázku, soustředí se více na její řešení a je i náročnější zkopírování celého testu. V řadě případů je ale vhodné povolit studentům opravy řešení již zodpovězených otázek. WebCT dále poskytuje několik nastavení, pomocí kterých je možné vytvořené testy relativně dobře zabezpečit. Technické podmínky Technické podmínky testování lze ovlivnit pomocí tzv. Nastavit kritéria zpřístupnění, které obsahují širokou paletu nastavení omezujících kdo a za jakých podmínek může řešit test. Tyto podmínky jsou rozděleny do čtyř skupin: Kalendářní kritéria - datum začátku a konce přístupnosti testu. Kritéria členů - výběr studentů, kterým je test dostupný. Kritéria skupiny - výběr skupin studentů, kterým je test dostupný. Kritéria průběhu studia - zpřístupnění testu jen pro studenty, kteří dosáhnou definovaných výsledků v kurzu nebo v kurzu již dříve absolvují specifické testy. Dále je možné provést bezpečnostní nastavení testu prostřednictvím tzv. Nastavení zabezpečení. Test lze zabezpečit heslem a maskou IP adresy počítačů z nichž bude dostupný. Na některých počítačových učebnách Univerzity Hradec Králové lze softwarově omezit přístupu k internetu po dobu testování. Informace o aktivizaci tohoto nastavení poskytnou technici zodpovědní za správu příslušné učebny. REKAP 31/55

32 Management testování Test z pohledu studenta Student spouští jednotlivé hodnotitelné aktivity (autotesty, testy i dotazníky) kliknutím na název aktivity po zobrazení seznamu všech aktivit v Testování. Obrázek 23 - Instrukce před zahájením testu ukazuje úvodní obrazovku testu. Na začátku testu se studentovi zobrazí všechny důležité informace, které potřebuje znát pro úspěšné zvládnutí testu. Nejdůležitějšími údaji jsou popis testu, čas na řešení, počet povolených pokusů, celkový počet bodů. Obrázek 23 - Instrukce před zahájením testu Po kliknutí na tlačítko Spustit test následuje generování testových otázek a student vstoupí do vlastního testu. 32/55 REKAP

33 Management testování Odevzdání testu k ohodnocení Uložení všech odpovědí Měřidlo trvání testu Uložení odpovědi Indikátor uložené odpovědi Obrázek 24 - Okno testu Okno testu je rozděleno do dvou základních částí. V levé širší části následují za hlavičkou testu jednotlivé testové otázky. V pravé části okna jsou hodiny měřící délku trvání testu a seznam otázek s indikátorem, zda byla otázka zodpovězena. V případě neuložení odpovědi systém červeným vykřičníkem upozorňuje na nutnost uložení odpovědi. Pro každou otázku je zobrazen její název, možný bodový zisk, zadání otázky a prostor pro odpověď. Každou odpověď musí student uložit tlačítkem Uložit odpověď, jinak ji systém nezaznamená. Odevzdání hotového testu k opravě provede student tlačítkem Ukončit. V závislosti na nastavení parametrů testu se po odevzdání může objevit okno se statistikou nebo i seznam všech otázek včetně jejich hodnocení. REKAP 33/55

34 Management testování Oprava testu Opravu testu může provádět vyučující, který má v e-předmětu přidělenu roli Instruktor nebo Asistent učitele. V těchto rolích může vyučující použít nástroj Testování : editaci nastavení parametrů testu, ukrytí nebo odkrytí testu, nastavení kritérií zpřístupnění, prohlížení existujících odkazů na daný test z jiných částí kurzu, podobně jako bylo popsáno v kapitolách Další vlastnosti testu a Technické podmínky. Na rozdíl od tvůrce testu má tutor (lektor) na záložce Učit k dispozici nástroj Správce testování pro: prohlížení odevzdaných testů, opravu odevzdaných testů, prohlížení statistických zpráv o výsledcích testování. Obrázek 25 - Okno Správce testování ukazuje příklad okna s výsledky testování. Jméno studenta Bodový zisk v testu Jednotlivé pokusy o absolvování testu včetně bodového zisku a délky testování Obrázek 25 - Okno Správce testování Konkrétní test, který student absolvoval, se zobrazí po kliknutí na číslo pokusu (Zobrazit pokus). 34/55 REKAP

35 Management testování V okně pro prohlížení testu (Zobrazit pokus) se může vyučující seznámit s podmínkami testování (čas začátku a konce testování, celková doba trvání testu, dosažený bodový zisk). Pod hlavičkou testu jsou zobrazeny jednotlivé otázky, které byly pro studenta v testu vygenerovány, spolu s odpověďmi studenta a předdefinovanými správnými odpověďmi. V případě otázek typu Odstavec musí vyučující do pole Přepsat skóre napsat bodový zisk, u ostatních automaticky opravovaných otázek může pomocí tohoto pole změnit systémem přidělený bodový zisk. Nové bodové hodnocení testu uloží kliknutím na tlačítko Aktualizovat známku. Uložení aktualizovaného bodového hodnocení Zrušení pokusu o absolvování test Odpověď studenta Správná odpověď Pole pro úpravu bodového zisku za otázku Obrázek 26 - Okno pro opravu testu Postup opravy testu ukazuje Animace oprava výsledků testu (a-2-018) v elektronické verzi studijních materiálů. REKAP 35/55

36 Management testování Úloha Ověřte si funkčnost Vámi vytvořeného testu v kapitole Tvorba testů. Test vyplňte v roli studenta a následně opravte v roli učitele. Tímto zpětnovazebním pokusem si ověříte funkčnost a logiku Vámi vytvořeného testu. Shrnutí Tato kapitola Vám vysvětlila problematiku managementu testování a zdůraznila její nezbytnost pro úspěch celého procesu. 36/55 REKAP

37 Statistická analýza výsledku testování Statistická analýza výsledku testování Cíl Vyložit si podstatu využití statistických nástrojů pro sledování výsledku testování. Seznámit se s nástroji, které nabízí virtuální studijní prostředí WebCT. Úvod Z výsledků testování by měl pedagog získat co nejvíce informací pro další postup. Data takto získaná zpravidla přispívají ke zkvalitnění výukového procesu. Statistické nástroje Vyučující si může, kromě seznámení s výsledky jednotlivých studentů v testu, nechat vytvořit i různé statistické analýzy výsledků testu. K tomuto účelu slouží tzv. Zobrazit reporty, který se spouští z akční nabídky jednotlivých testů na záložce Učit (Testování ). Podrobný přehledný výpis všech pokusů studentů o splnění testu tříděný podle studentů. Základní statistický popis jednotlivých testů (průměr, medián, směrodatná odchylka apod.), lze generovat podle různých hledisek. Stručný souhrnný přehled, lze generovat podle různých hledisek. Stručný souhrnný přehled výsledků testu po jednotlivých otázkách. Obrázek 27 - Přehled statistik testu REKAP 37/55

38 Statistická analýza výsledku testování Pro vygenerování jednotlivých statistik je potřeba nejprve ze seznamu Vybrat test vybrat název testu, vybrat typ statistiky a následně kliknout na tlačítko Spustit report. Úloha Vytvořte statistický přehled Vámi vytvořeného testu. Shrnutí V této části jste se seznámili se statistickými nástroji, které nabízí virtuální studijní prostředí WebCT. 38/55 REKAP

39 Export a import testů Export a import testů Cíl Objasnit možnost využití již vytvořených testů v jiných kurzech. Úvod V průběhu pedagogické praxe jste zřejmě vytvořili nespočet procvičovacích a testovací úloh. Pokud budete využívat virtuální studijní prostředí delší čas, budete mít vytvořeno mnoho testů v různých variantách. Tyto testy se dají využít v různých e-předmětech podobného zaměření (př. prezenční studium a kombinované studium). Nástroj export a import testů Jednou vytvořený test je velmi často možné využít v různých e-předmětech. Proto systém WebCT nabízí nástroje na export a import testů. Jednoduchý postup, jak test vyexportovat a naimportovat do jiného e-předmětu ukazují animace Animace export (A-2-019) a Animace import (A-2-020) v elektronické verzi materiálů. Shrnutí Tato část seznamuje s možnotí využití již vytvořených testů v jiných e-předmětech. REKAP 39/55

40 Tvorba úkolů (projektů) Tvorba úkolů (projektů) Cíl Seznámit se s možností tvorby úkolů a projektů. Objasnit si tvorbu pracovních skupin. Vysvětlit si význam pracovních skupin. Úvod Současná doba je charakteristická tvorbou rozsáhlých projektů, na kterých se podílejí velké týmy pracovníků. Virtuální studijní prostředí WebCT nabízí nástroje, které podporují právě týmovou (skupinovou) práci. Nácvik týmové spolupráce se všemi úskalími je pro studenty i frekventanty kurzu dalšího vzdělávání nesmírně přínosný. V následujícím textu se seznámíte s možnostmi tvorby a využití pracovních skupin úkolů. Charakteristika úkolů Úkoly slouží k zadávání hodnocených úloh, které studenti zpracovávají mimo virtuální studijní prostředí a úlohu odevzdávají jako přiložený soubor. Soubor může být v libovolném formátu, proto i typ úloh může být z různých oblastí. Nejčastěji se jedná o textové soubory, kdy student vypracovává esej, projekt apod., nebo v jiném formátu, podle povahy aplikace, ve které byl vytvořen (podrobněji viz kapitola Základní typy hodnocení studentů). Druhý způsob vypracování zadaného úkolu je zapsání odpovědi do textového pole formuláře přímo v prostředí - viz Obrázek 28 - Okno pro odevzdání úkolů. 40/55 REKAP

41 Tvorba úkolů (projektů) Obrázek 28 - Okno pro odevzdání úkolů Tvorba pracovních skupin Virtuální studijní prostředí podporuje týmovou spolupráci. V každém e-předmětu lze vytvářet pracovní skupiny, které mohou zahrnovat různý počet studentů. Součástí pracovních skupin mohou být i vyučující (tutoři) a tzv. asistenti učitele. Skupinu lze vytvořit v roli Učit, položce Instruktorské nástroje, části Správce skupin. V této části lze vytvořit pracovní prostor pro každou skupinu, kde lze zadat: Název skupiny. Popis skupiny. Přiřadit členy skupiny. Vytvořit diskusní téma určené pouze pro skupinu. Skupinám lze zadávat společné úlohy a hodnotit je skupinově. V tomto případě platí pravidlo, že zadaný úkol odevzdává pouze jeden ze skupiny, zpravidla je to koordinátor (vedoucí skupiny apod.). Po zadání Správce skupin a volby Vytvořit skupiny se zobrazí následující okno - viz Obrázek 29 - Volba typu skupiny. REKAP 41/55

42 Tvorba úkolů (projektů) Obrázek 29 - Volba typu skupiny 1. Volba Vytvořit uživatelskou skupinu. Slouží k vytvoření skupiny, do které vyberete příslušné členy. Pro skupinu je možné vytvořit diskusní skupinu, pomocí které může skupina komunikovat nezávisle na ostatních studentech kurzu. 2. Volba Vytvořit mnohonásobné skupiny. Volba slouží k vytvoření prázdné skupiny, do které jsou náhodně vybráni studenti. Využívá se k vytváření skupin pro plnění úkolů, kde je cílem přimět frekventanty ke spolupráci s neznámými členy kurzu. 3. Volba Vytvořit skupiny s přihlašovacími formuláři. Třetí způsob umožňuje vytvořit několik prázdných skupin, do kterých se studenti zapisují dle své volby. Počet členů ve skupině lze omezit. Skupinu lze charakterizovat například zpracovávaným tématem. Jak vytvořit nový tým je zobrazeno v animaci tvorba týmu (A-2-021). Úloha Pokuste se specifikovat oblast využití skupin ve vaší praxi a založte libovolnou pracovní skupinu, která bude nejlépe splňovat vaše požadavky. Shrnutí Kapitola přiblížila problematiku tvorby pracovních skupin a vysvětlila rozdíly mezi jednotlivými typy. 42/55 REKAP

43 Oprava a zveřejňování úkolů (projektů) Oprava a zveřejňování úkolů (projektů) Cíl Přiblížit si problematiku oprav jednotlivých úloh. Objasnit si možnost zveřejňovat kvalitní projekty. Úvod Problematika oprav jednotlivých úkolů je velice důležitá. Způsob a rychlost opravy jsou pro studenty nesmírně důležité a jsou jednou z významných zpětných vazeb jejich studia. Každý úkol lze ohodnotit přímo ve virtuálním studijním prostředí, nebo může vyučující posílat soubor s hodnocením jako přílohu. Hodnocení se automaticky objeví v přehledu známek viz. kapitola Přehled známek. Možnosti oprav a vracení úkolů k přepracování V předchozích kapitolách bylo zmíněno, že opravy testů se provádějí zpravidla automaticky a testy mohou studující vypracovávat i několikrát, v závislosti na nastavení parametrů testu. U úloh typu Úkol výsledný počet bodů přiděluje vyučující nebo tzv. asistent učitele na základě hodnocení odevzdaného úkolu. U těchto úloh je předem zadán pouze maximální počet možných bodů, skutečný získaný počet bodů přidělí vyučující po opravě úkolu. Podobně jako testy i úkoly je možné vypracovávat několikrát, záleží na nastavení parametrů úkolu vyučujícím. V podobných případech je vhodné stanovit jasná pravidla odevzdávání úkolů na začátku kurzu. Způsob hodnocení ilustruje následující Obrázek 30 Hodnocení úkolů. REKAP 43/55

44 Oprava a zveřejňování úkolů (projektů) Místo pro komentář tutora. Místo pro přiložení souboru s hodnocením nebo řešením. Místo pro přidělení počtu bodů. Uložení hodnocení a zpřístupnění studentovi. Volba, která uloží rozpracovaný komentář. Vrácení úlohy studentovi k opravě (přepracování). Obrázek 30 Hodnocení úkolů Zveřejňování kvalitních projektů Pokud se tutor rozhodne kvalitní projekt zveřejnit, postačí kliknout na výběrové tlačítko u příslušného projektu a zvolit nabídku Zveřejnit. Projekt bude zveřejněn pro prohlížení ostatním frekventantům. Projekt může sloužit jako ukázkový zdroj pro ostatní. Obrázek 31 - Zveřejňování kvalitních projektů Zveřejňování kvalitních projektů je ukázáno na animaci publikování (A-2-022). 44/55 REKAP

45 Oprava a zveřejňování úkolů (projektů) Týmové projekty Úkoly lze přiřadit jednotlivým týmům. Přiřazení se vytváří ve fázi vytváření kurzu (Tvořit, Úkoly, Vytvořit úkol). Při přiřazení úkolu skupině se zvolí varianta Příjemci úkolu - Skupiny, kde se vybere příslušná skupina. Obrázek 32 - Skupinové úkoly Vybranou úlohu lze zadat vybraným pracovním skupinám. Za skupinu pak odevzdává úlohu pouze jeden člen pracovního týmu a ostatním jsou zpřístupněny výsledky jejich společného úkolu. Shrnutí V textu jste se seznámili s problematikou opravy úkolů a projektů, s možnosti vrácení úkolů k přepracování a zveřejňování kvalitních. REKAP 45/55

46 Přehled hodnocení Přehled známek Cíl Seznámit s nástrojem Přehled známek Vyložit možnosti jeho využívání. Ukázat tvorbu nových sloupců a nastavení různých vlastností. Úvod Evidenci přidělených známek a bodů řeší neustále každý pedagog. V současné době existují různé nástroje pro snazší a účinnou evidenci. Virtuální studijní prostředí nabízí nástroj Přehled známek, který umožňuje efektivní sledování dosažených výsledků v jednotlivých úkolech a testech dle volby pedagoga. Nástroj Přehled známek Nástroj Přehled známek slouží k evidenci studentů a jejich hodnocených úloh a nachází se v části Instructorské nástroje záložky Učit. Ukázka nástroje viz Obrázek 33 Nástroj pro evidenci studentů. Obrázek 33 - Nástroj pro evidenci studentů 46/55 REKAP

47 Přehled hodnocení Nástroj nabízí řadu funkcionalit souvisejících s evidencí studentů. Z některých je možné jmenovat: Přehled studentů (jméno, příjmení, přihlašovací jméno do systému, role). Přehled hodnocených úloh včetně hodnocení. Celý přehled lze různě řadit dle vybrané položky jako například: Dle příjmení. Dle počtu dosažených bodů. Dle hodnocení vybrané úlohy. V přehledu známek lze evidovat jednotlivé úkoly a testy. Každá úloha má své pole, které má specifické nastavení dle charakteru zadaného úkolu. Jednotlivé volby jsou zobrazeny v následujícím obrázku. Řazení dle vybraného pole. Skrytí pole pro studenty. Ruční zadávání hodnocení. Statistická vyhodnocení. Zobrazení úlohy. Obrázek 34 - Volby pro jednotlivé úkoly v přehledu známek Tvorba nového sloupce Pro evidenci libovolných hodnocených aktivit lze do přehledu známek přidávat nové sloupce. Nový sloupec je možné nadefinovat dle charakteru hodnocené aktivity. Hodnocení může být nastaveno v mnoha variantách, které lze nastavit pro nově vytvářenou položku nebo upravit již stávající. Obrázek 35 Možnosti nových položek v nástroji Přehled známek ukazuje možnosti nastavení nové položky. REKAP 47/55

48 Přehled hodnocení Hodnocení může být bodové i textové. Hodnocení je výpočet z jiných položek. Hodnocení vyjadřuje, zda vybraná položka byla splněna. Hodnocení je numerické (číselné). Hodnocení je výběr z předdefinovaných řetězců.. Hodnocení je textové. Obrázek 35 - Možnosti nových položek v nástroji Přehled známek Jak nový sloupec (položku) vytvoříte, můžete vidět v animaci tvorba nového sloupce (A-2-023). Zavádění nových studentů (Zapsat členy) Do jednotlivých e-předmětů mohou být studenti zavedeni automaticky před začátkem semestru administrátorem systému WebCT na fakultě. Pokyny, kteří studenti mají být do kurzu zavedeni, určuje garant předmětu. Další možností je zavedení studentu do kurzu individuálně. Tento způsob nabízí dvě možnosti: Využití nástroje selfregistrace, který umožní studentům (popř. i auditorům) samostatné přihlášení do kurzu. Zpřístupnění samostatné registrace je nutné předem nastavit. Nastavení se provádí v části Tvořit volba Designérské nástroje Správa kurzu Nastavení Správce uživatelů. Po této volbě se zobrazí okno viz Obrázek 36 povolení selfregistrace. 48/55 REKAP

49 Přehled hodnocení Povolení samostatného přístupu studentům Povolení samostatného přístupu auditorům Obrázek 36 - Povolení selfregistrace Studenty lze zavádět jednotlivě. Studenti se zadávají pomocí přihlašovacího jména do sítě UHK nebo jména, které bylo do prostředí WebCT předem zavedeno. Způsob zavedení si můžete prohlédnout v animaci zavádění nových studentů (A-2-024). Přeskupit sloupce Nástroj Přeskupit sloupce slouží k přeskupení jednotlivých sloupců dle požadavků. Pořadí sloupců lze libovolně měnit dle aktuálních potřeb uživatele. Přeskupení jednotlivých sloupců zobrazuje animace Přeskupit sloupce (A-2-025). Možnosti přehledu hodnocení Vytvořené sloupce pro jednotlivé úlohy lze libovolně modifikovat, zobrazovat, skrývat apod. Tyto akce lze provádět pomocí nástroje Přehled známek v části Instruktorské nástroje záložky Učit. Jednotlivé položky jsou popsány - vizobrázek 37 - Nastavení sloupců v přehledu známek. REKAP 49/55

50 Přehled hodnocení Nastavení sloupců detail viz Obrázek 38 - Modifikace nastavení sloupců. Zamčení / odemčení sloupců. Hledání osob. Zobrazení všech osob. Skrytí dat osob, které byli z e-předmětu odhlášeny Zobrazení provedených změn v hodnocení. Obrázek 37 - Nastavení sloupců v přehledu známek Úprava jednotlivých sloupců je naznačena viz Obrázek 38 - Modifikace nastavení sloupců Obrázek 38 - Modifikace nastavení sloupců 50/55 REKAP

51 Přehled hodnocení Úloha Vytvořte v nástroji přehled známek nový sloupec se vstupními hodnotami, pro zadávání slovního hodnocení (např. splnil podmínky zápočtu, nesplnil podmínky zápočtu). Shrnutí V této kapitole jste se seznámili s evidencí dosažených výsledků v různých oblastech a poznali jste varianty nastavení parametrů. REKAP 51/55

52 Sledování aktivit studentů v kurzu Sledování aktivit studentů v kurzu Cíl Seznámit se s nástroji pro sledování postupu jednotlivých studentů a skupin. Objasnit si potenciál těchto nástrojů. Úvod Pro zdárný průběh e-kurzu je důležité, aby měl tutor přehled o postupu jednotlivých studentů popř. skupin. Při podcenění výše zmíněné oblasti může docházet k nevysvětlitelným úbytkům studentů v kurzu, nezájmu o kurz, popřípadě negativnímu hodnocení kurzu apod. Při zjištění nezájmu studenta má tutor možnost zahájit aktivizační kroky směrem ke studentovi. Virtuální studijní prostředí poskytuje nástroje, které tuto činnost výrazně ulehčují. Zpráva o výkonu studenta Nástroj slouží ke sledování postupu jednotlivých studentů. Okno se statistickými údaji lze nalézt v roli Učit v části Instruktorské nástroje, Přehled známek, ve které zvolíte studenta. Tutor může tohoto nástroje využít k vyhodnocení přístupu k jednotlivým částem kurzu, zároveň může hodnotit přístupy jednotlivců. Obrázek 39 Statistika přístupů - ukazuje náhled přehledu, ve kterém lze vidět: v prvním sloupci - čas nebo počet přístupů studenta, ve druhém sloupci - průměrná hodnota za celý kurz. 52/55 REKAP

53 Sledování aktivit studentů v kurzu Obrázek 39 - Statistika přístupů Sledování Nástroj Sledování, který naleznete v roli Učit v části Instruktorské nástroje, nabízí řadu zajímavých dat, která slouží k průběžnému i finálnímu vyhodnocení kurzu. Nástroj nabízí statistické informace o přístupech do kurzu viz Obrázek 40 Statistika aktivit. REKAP 53/55

54 Sledování aktivit studentů v kurzu Celkový počet přístupů do kurzu za všechny uživatele. Průměrná délka přístupu na jednoho uživatele. Průměrný počet uživatelských přístupů za den. Průměrný počet uživatelských přístupů v pracovní den. Průměrný počet uživatelských přístupů ve víkendovém dnu den. Den s nejvíce aktivitami. Den s nejméně aktivitami. Obrázek 40 Statistika aktivit Denní čas, kdy probíhá nejvíce aktivit. Denní čas s nejméně aktivitami. Statistiky vyjadřují přehled dnů a časů přístupů do kurzu virtuálního studijního prostředí. Na základě těchto statistik je vhodné plánovat on-line aktivity například Chat. Animace (A-2-026) ukazuje jak se dostat do nástroje Sledování a exportovat dat do aplikace MS Excel.. Úkoly a testy Jednou z nejsnazších možností, jak sledovat přístupy a postup studia jednotlivých studentů je zadání hodnocených nebo pouze sledovaných úloh. Plnění průběžných úkolů se zadává zpravidla prostřednictvím nástroje Úkoly a kontrolních cvičení pomocí Testování. Tvorba a zadávání těchto testů je řešena v úvodních kapitolách. 54/55 REKAP

55 Sledování aktivit studentů v kurzu Úloha Přepněte se do role učitele a zobrazte si postup cvičného studenta. Zobrazená data zanalyzujte a nalezněte místa využitelná ve vaší praxi. Shrnutí Kapitola přiblížila problematiku sledování postupu studenta a nástroje, které nabízí virtuální studijní prostředí WebCT pro sledování aktivit studentů. REKAP 55/55

56 Úvod Vysvětlivky k ikonám Vážený čtenáři, text je určen k samostatnému studiu. Tato skutečnost vedla ke zvláštním úpravám, které mají navodit atmosféru dialogu. Proto je učivo dávkováno a text je proložen řadou otázek, úloh k procvičení problematiky a dalších prvků, které mají napomoci ke zjištění toho, jak byl sdělovaný obsah pochopen. Otázky se snažili autoři formulovat problémově. Proto na ně není většinou možné nalézt odpověď přímo v textu. Kromě vlastního zamyšlení je jejich úkolem vyprovokovat diskusi mezi studujícími ve virtuálním studijním prostředí na Internetu. Ve většině kapitol jsou zařazeny úlohy. Podobně jako otázky i úlohy slouží k hlubšímu zamyšlení na studovanou problematikou. O způsobech jejich řešení budou studující diskutovat společně se svými průvodci studiem (tutory) na prezenčním setkání tutoriálu. Proto je vhodné řešení každé úlohy zpracovat při studiu kapitoly písemně a nezapomenout si je vzít s sebou na tutoriál. V případě, že při studiu vzniknou nejasnosti, nebudete si jisti správnosti svých odpovědí nebo budete mít potřebu diskutovat o některých studijních tématech, neváhejte pomocí virtuálního studijního prostředí oslovit své tutory. Každý, kdo se rozhodne samostatně studovat, musí nejprve důkladně zvážit své studijní předpoklady, zamyslet se nad organizací svého studia a ujasnit si vlastní motivaci ke studiu. Distanční forma je v tomto směru velmi náročná, ale autoři textu i vaši průvodci studiem věří, že všechny nástrahy překonáte a kurz úspěšně ukončíte. Mnoho úspěchů při studiu Tým autorů

57 Vysvětlivky k ikonám Vysvětlivky k ikonám CÍL KAPITOLY Přehledným způsobem shrnuje hlavní cíle kapitoly ve smyslu dovedností a znalostí, které získá čtenář po jejím přečtení. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY Stručný přehled základních pojmů, které kapitola objasňuje. Po prostudování kapitoly by je čtenář měl být schopen vlastními slovy vysvětlit. ČASOVÁ NÁROČNOST Odhad času, který zabere studium kapitoly včetně zodpovězení otázek, vypracování úloh a úkolů. Tento údaj je orientační, závisí na individuálním studijním tempu každého studujícího a slouží k lepšímu plánování studia. ÚVOD Úvod do studované problematiky VÝKLAD Vlastní výklad tématu proložený otázkami a úlohami k procvičení. ZÁVĚR Závěr kapitoly. SOUHRN Souhrn obsahuje zopakování klíčových bodů probírané látky. Pokud některé části souhrnu nerozumíte nebo jste problematiku špatně pochopili, znovu si přečtěte odpovídající část textu. ÚLOHA Úlohy slouží k hlubšímu zamyšlení nad studovanou problematikou. O způsobech jejich řešení se bude diskutovat na prezenčním setkání. Proto je vhodné řešení každé úlohy zpracovat písemně a vzít si je s sebou na tutoriál.

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.

JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 1. část - registrace do systému JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek čtenáři poskytuje úvodní seznámení s výstupem

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA "SPRÁVA CENÍKŮ" PRO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové 4. 6. 2009 Verze: 3.2.2 Autoři: Tomáš Fajman, Jiří Richtr, Jan Vaněk ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink.

Obsah. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. Technická podpora: +420 731 641 133 webdispecink@webdispecink. Manuál pro komunikaci s navigacemi Garmin + Obsah POPIS ŘEŠENÍ...2 ZAPOJENÍ...2 PRÁCE DISPEČERA...2 Nastavení předdefinovaných zpráv a činností...3 Nastavení doplňování účelu jízd, řidiče, poznámky...4

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2N VoiceBlue Next Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na bráně 2NVoiceBlue Next V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N VoiceBlue Next. V první části tohoto

Více

Příručka pro uživatele. Studenti

Příručka pro uživatele. Studenti Příručka pro uživatele Studenti Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi profesory, zaměstnanci

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Příručka pro práci v systému edoceo

Příručka pro práci v systému edoceo Příručka pro práci v systému edoceo Mgr. Ilona Trojanová Kontakt: 974 818 208 Email: trojanova.ilona@vlada.cz 1. Úvod Cíl dokumentu Seznámení uživatelů se systémem edoceo, základními kroky přihlášení do

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR:

Jan Forman Manuál 30.5.2013. CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001 AUTH OR: CLASSIFICATIO N: public / veřejný dokument TITLE: Manuál k webovému rozhraní hostingu P ub l i c URL: http://janforman.org/files/webhosting.pdf OFFICE NAME AND ADDRESS: --- IDE NTIFICATIO N N U MBER: 0000000000001

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Vedlejší specializace v ISIS

Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace v ISIS 1 Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace Etapy Ilustrativní příklad 1 Úvod Aplikace Vedlejší specializace je v ISIS určena pro registraci zájmu studentů o vedlejší

Více

Školení Webnode pro učitele

Školení Webnode pro učitele Školení Webnode pro učitele Představte si, že si chcete vytvořit své vlastní internetové stránky. Běžná představa spočívá ve stažení příslušného programu, jeho instalace a následného poměrně složitého

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0

MULTISCHRÁNKA. Uživatelská příručka. Aplikace pro obsluhu datových schránek. (návod k používání) Ver. 1.0 MULTISCHRÁNKA Aplikace pro obsluhu datových schránek Uživatelská příručka (návod k používání) Ver. 1.0 Obsah MULTISCHRÁNKA... 1 Než začnete s instalací... 3 Používané zkratky:... 3 Přehled příkazů (tlačítek)

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Redakční (CMS) systém. Představení

Redakční (CMS) systém. Představení Redakční (CMS) systém Představení Publikování a editace informací bez odborných znalostí Jednoduché a výkoné obchodování na internetu Neomezená struktura webu i obchodu Vícejazyčné mutace webu SEO optimalizace

Více

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS

Návod k e-learningové aplikaci. Netventic Learnis LMS Návod k e-learningové aplikaci Netventic Learnis LMS OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 ADMINISTRAČNÍ SEKCE... 5 1.2 ZÁKLADNÍ OPERACE V ADMINISTRAČNÍ SEKCI... 7 2 TVORBA KURZŮ A LEKCÍ... 9 2.1 VLASTNOSTI KURZU... 17

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails

Mailkit. Rychlá příručka. More power to your emails Mailkit Rychlá příručka Úvod Tato uživatelská příručka je určena všem, jež se chystají používat Mailkit pro správu emailových kampaní, a vysvětluje ty nejpodstatnější vlastnosti této aplikace. Většina

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více