Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rio/Rio Z Riotherm C 30-70 E, 40-70 D, 50-70 D"

Transkript

1 Provozní předpis Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D

2 Prohlášení o shodě s normami EU Tímto prohlašujeme, že konstrukce typů: Rio/Rio Z Riotherm C E, D, D v dodávaném provedení odpovídá následujícím příslušným předpisům: směrnici EU Stroje směrnici Elektromagnetická kompatibilita směrnici Nízké napětí 98/37/ES 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS Použité normy, které jsou v souladu s těmito směrnicemi, zejména EN 809, EN , EN , EN , EN , EN , EN Pegnitz Hansjörg Heinrich vedoucí rozvoje malých systémů KSB akciová společnost Bahnhofplatz 1 D Pegnitz Obsah 1 Všeobecně Bezpečnost Doprava / skladování Popis výrobku a příslušenství Instalace / montáž Uvedení do provozu Údržba Poruchy, příčiny / odstranění Náhradní díly

3 1 Všeobecně Montáž a uvedení do provozu pouze prostřednictvím odborného personálu. 1.1 Účel použití Oběhová čerpadla jsou používána k čerpání kapalin pro horkou vodu - topná zařízení okruhy chlazení a studené vody uzavřené průmyslové oběhové systémy systémy cirkulace pitné vody (platí pouze pro Riotherm C) Čerpadla řady Rio/Rio Z nesmí být použita pro odvětví pitné vody nebo potravinářství. 1.2 Údaje o výrobku Typový klíč Rio Z E oběhové čerpadlo, mokroběžné Rio standardní typ Rio Z standardní typ jako zdvojené čerpadlo Riotherm C oběhové čerpadlo pitné vody Jmenovitá světlost DN připojovacího potrubí [mm] Připojení šroubením: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) Kombi příruba PN 6/10 u DN 32, 40, 50, 65 Přírubové připojení PN 6 nebo PN 16 u DN 80, 100 Dopravní výška proti uzavřenému ventilu v m vodního sloupce E = jednofázový motor 1~230 V D = třífázový motor 3~400 V (volitelně: 3~230 V s přepínací zástrčkou) Připojení a výkonové údaje - dbát na údaje typového štítku. Příklad: Vysvětlení: izolační třída krytí IP PN = jmenovitý tlak čepadla max. teplota čerpané kapaliny verze softwaru (důležité pro připojení volitelného modulu) max. příkon P1max max. proud I Napětí: 3

4 trojfázový proud 3~ V popř. 3~ V (s přepínací zástrčkou 230 V) střídavý proud 1~ V frekvence: 50 Hz čerpané kapaliny: pitná voda a voda pro potravinářské provozy (pouze Riotherm C) podle směrnice EU Pitná voda. Podle německého nařízení o pitné vodě 2001 jsou použity v zařízeních tělesa čerpadel z červené mosazi (CC 491K). topná voda podle VDI 2035, voda a směs voda/glykol v poměru 1:1. U směsí s glykolem se korigují provozní údaje čerpadla odpovídající vyšší viskozitě, v závislosti na procentuálním poměru směsi. Používat pouze značkové výrobky s protikorozními inhibitory, dbát údajů výrobce. při použití jiných médií je potřebný souhlas KSB. teplotní rozsah čerpané kapaliny: Čerpaná kapalina Rio/Rio Z Riotherm C topná voda podle VDI 2035 Voda a směs voda/glykol -20 C až +130 C -20 C až +110 C v poměru 1:1 (krátkodobě (2 hod): +140 C Pitná voda do 20 d: +80 C (krátkodobě (2 hod): +110 C : Povolené čerpané kapaliny : nepovolené čerpané kapaliny - teplota okolí: 0 C až +40 C. - max. povrchová teplota čerpadla +160 C nebude překročena - max. provozní tlak na čerpadle: viz typový štítek. - krytí IP 44 - minimální nátokový tlak v sacím hrdle čerpadla pro zabránění kavitačního hluku při teplotě okolí +40 C a teplotě vody T max : Rio/Rio Z T max Rp ¾ Rp 1 Rp 1 ¼ DN 32/40 DN 50 DN 65 DN 80 DN C 0,5 bar 0,3 bar +95 C 0,5 bar 1,0 bar +110 C 1,1 bar 1,6 bar +130 C 2,4 bar 2,9 bar Riotherm C T max Rp ¾ Rp 1 Rp 1 ¼ DN 40 DN 50 DN 65 DN C 0,5 bar 0,8 bar +80 C 0,8 bar 1,0 bar +110 C 2,0 bar 3,0 bar Hodnoty platí do nadmořské výšky 300 m, přídavek pro vyšší polohy: 0,01 bar/100 m přírůstku výšky. 2 Bezpečnost 4

5 Tento provozní předpis obsahuje základní pokyny, kterých je třeba dbát při montáži a provozu. Mimoto je nutné všechny zvláštní bezpečnostní pokyny, uvedené v následujících kapitolách. 2.1 Označování pokynů v provozním předpisu V tomto provozním předpisu obsažené bezpečnostní pokyny, které by mohly při nedodržení způsobit ohrožení osob, jsou označeny všeobecným symbolem nebezpečí, pokud varují před elektrickým napětím, jsou zvlášť označeny. U těch bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může být nebezpečné pro čerpadlo/zařízení a jeho funkce, je vloženo slovo 2.2 Kvalifikace a školení pracovníků Personál pro obsluhu, údržbu, inspekci a montáž musí mít pro tyto práce odpovídající kvalifikaci. Každá osoba, pověřená montáží, uvedením do provozu, obsluhou, údržbou a inspekcí, musí přečíst a porozumět provoznímu předpisu, zvláště kapitole Bezpečnost. Okruh odpovědnosti, příslušnost a dohled nad pracovníky musí být provozovatelem přesně stanoveny. 2.3 Nebezpečí při nedodržení bezpečnostních předpisů Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek ohrožení osob a čerpadla/zařízení. Nedodržení bezpečnostních pokynů vede ke ztrátě jakýchkoliv nároků na náhradu škody. Porušení bezpečnostních předpisů může způsobit například následující nebezpečí: selhání důležitých funkcí stroje/zařízení ohrožení osob elektrickými a mechanickými vlivy. 2.4 Bezpečnostní předpisy pro provozovatele Je potřebné dodržovat platné předpisy pro ochranu před úrazem. Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem. Respektovat předpisy VDE a předpisy místních rozvodných energetických závodů. 2.5 Bezpečnostní předpisy pro kontrolní a montážní práce Je nutné dbát platných národních předpisů pro ochranu před úrazem, stejně jako interních pracovních, provozních a bezpečnostních předpisů provozovatele. Provozovatel se musí starat o to, aby byly všechny kontrolní a montážní práce prováděny autorizovanými a kvalifikovanými odbornými pracovníky, kteří se dostatečně seznámili s provozním předpisem jeho důkladným studiem. Zásadně lze práce na čerpadle/zařízení provádět jen mimo provoz. Bezprostředně po ukončení prací musí být všechna bezpečnostní a ochranná zařízení zase namontována, příp. uvedena do činnosti. 5

6 2.6 Svévolná přestavba a výroba náhradních dílů Změny čerpadla / zařízení jsou přípustné jen po dohodě s výrobcem. Originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství zajišťují bezpečnost. Za škody vzniklé použitím jiných, nepůvodních dílů výrobce neručí. 2.7 Nedovolené způsoby provozování Provozní bezpečnost dodaného čerpadla/zařízení je zajištěna jen tehdy, je-li používáno způsobem, odpovídajícím odstavci 1 provozního předpisu. Mezní hodnoty uvedené v katalogu / specifikaci nesmí být v žádném případě překročeny. 3 Doprava / skladování Nebezpečí vlivem neodborné dopravy a skladování! Při dopravě a skladování chránit čerpadlo před vlhkostí a mechanickým poškozením. 4 Popis výrobku a příslušenství 4.1 Popis čerpadla Čerpadlo má mokroběžný motor (střídavý proud (1~) nebo třífázový proud (3~)), připojení na síťové napětí a síťovou frekvenci viz typový štítek, (kap.1.2.2), ve kterém jsou všechny rotující díly obtékány čerpanou kapalinou. V závislosti na způsobu konstrukce se využívá čerpaná kapalina pro mazání kluzných ložisek hřídele rotoru. Motor je s přepínáním otáček. Přepínání na příslušné otáčky se provádí ručně na svorkovnici, otáčením přepínacího knoflíku nebo zasunutím přepínací zástrčky (kap. 6.2). Jako příslušenství je pro napětí 3~ V dodávána odpovídající přepínací zástrčka. Přiřazení svorkovnic k jednotlivým typům čerpadla naleznete v kapitole Svorkovnice. Rio Z: U zdvojeného čerpadla jsou obě zástrčné sady identicky namontované a jsou umístěny na jednom společném tělese čerpadla. Riotherm C: Čerpadla této řady jsou speciálně určena pro provozní podmínky v cirkulačním systémech pitné vody. Podle německého předpisu o pitné vodě 2001 jsou v zařízeních použita tělesa čerpadel z červené mosazi (CC 491K) Svorkovnice Pro všechny typy čerpadel jsou čtyři svorkovnice (obr. 4), jejich přiřazení k typům čerpadel, je uvedeno v tabulce 1: Elektrické připojení 1 ~ 3 ~ Max. příkon P 1 max. Typ svorkovnice (viz typový štítek) Rio/Rio Z Riotherm C P 1 max 245 W W P 1 max 400 W 2 2 P 1 max 245 W W P 1 max 1685 W 4 4 Tabulka 1: Přiřazení typ svorkovnice typ čerpadla (viz také obr. 4) Vybavení svorkovnic lze zjistit z tabulky 2: 6

7 Typ svorkovnice Kontrolní světlo směru otáčení (obr. 4, pos. 1) Světlo hlášení poruchy (obr. 4, pos. 2) X(ležící uvnitř) - Přepínání otáček (obr. 4, pos. 3) přepínač volby otáček, 3-stupňový přepínač volby otáček, 3-stupňový přepínací spínač, 3-stupňový 4 X 1) X 1) přepínací spínač, 3-stupňový Tabulka 2: Vybavení svorkovnice 1) Světelné signalizace jsou vedeny pomocí společného světelného vodiče do víka, takže je jejich světlo viditelné zvenku. Kontrolní světlo směru otáčení svítí zeleně při přivedeném síťovém napětí a správném směru otáčení, při chybném směru otáčení je kontrolní světlo vypnuto (viz Uvedení do provozu/nastavení). Světlo hlášení poruchy svítí červeně, když sepne integrovaná ochrana motoru. Přepínání otáček je provedeno podle svorkovnic různým způsobem. Buď jako přepínač volby otáček nebo jako přepínací spínač (viz Uvedení do provozu/nastavení). 4.2 Rozsah dodávky kompletní čerpadlo provozní předpis dvojdílná tepelná izolace (pouze u jednotlivého čerpadla) podložky (pouze u kombipřírub DN 32 DN 65) 2 těsnění (pouze u závitového připojení). 4.3 Příslušenství Příslušenství musí být objednáno zvlášť. volitelné moduly spínací hodiny přepínací zástrčka pro napětí 3~ V vyhodnocovací přístroj plné ochrany motoru: DV, DVP (pouze pro čerpadla s WSK) 5 Instalace / montáž 5.1 Montáž Čerpadlo se montuje na suchém, dobře větraném a proti mrazu zabezpečeném místě. Před montáží čerpadla se sejmou obě poloviny tepelné izolace. Montáž se provádí teprve po ukončení veškerého svařování a pájení a nutném propláchnutí potrubního systému. Nečistoty mohou způsobit neschopnost provozu čerpadla. Čerpadlo má být namontováno na dobře přístupném místě, aby byla umožněna snadná pozdější kontrola nebo výměna. Je doporučena montáž uzavíracích armatur před a za čerpadlem. Tím se ušetří při eventuální výměně čerpadla vypouštění a nové naplnění zařízení. 7

8 Montáž je provedena tak, aby kapající voda nemohla kapat na motor čerpadla nebo svorkovnici. Montáž provést bez pnutí a s vodorovně ležící hřídelí čerpadla podle obr. 1. Při montáži čerpadel s kombipřírubami PN 6/10 je nutné respektovat následující směrnice (obr. 3): 1. Nemontovat kombipřírubu na kombipřírubu. Nebezpečí netěsnosti! Montáž kombipříruby a kombipřírubou není dovolena. 2. Mezi šrouby/hlavy matic a kombipřírubou musí být bezpodmínečně použity přiložené podložky (obr. 3, pos. 1). Nebezpečí netěsnosti! Pojistné elementy (např. pérové podložky) nejsou dovoleny. Při chybné montáži se může matice šroubu zaklesnout v podélném otvoru. Tím může být, kvůli nedostatečnému předpětí šroubů, ovlivněna funkčnost přírubového spojení. 3. Je doporučeno použít pro přírubové spojení šrouby s třídou pevnosti 4.6. Při použití šroubů z jiného materiálu než 4.6 (např. šrouby z materiálu 5.6 nebo ještě více pevnějšího mate-riálu), je při montáži použit pouze povolený utahovací moment odpovídající materiálu 4.6. Povolené utahovací momenty šroubů: pro M Nm, pro M Nm Nebezpečí netěsnosti! Pokud jsou utaženy šrouby s vyšší pevností ( 4.6) odlišně od povolených utahovacích momentů, může dojít vlivem většího předpětí šroubů k oddrolení v prostoru hran podélných otvorů. Tím se ztratí šrouby předpětí a přírubové připojení může být netěsné. 4. Mají být použity dostatečné délky šroubů: Závit 8 Min. délka šroubů DN 32/DN 40 DN 50/DN 65 Přírubové připojení PN 6 M mm 60 mm Přírubové připojení PN 10 M mm 65 mm Při montáži v přívodu otevřeného zařízení musí být bezpečnostní přívod odbočit před čerpadlem (DIN EN 12828). Provést montáž bez pnutí s vodorovně ležící hřídelí čerpadla (viz montážní polohy podle obr. 2). Směr proudění čerpané kapaliny musí odpovídat šipce směru na tělese čerpadla. Svorkovnice motoru nesmí směřovat dolu (viz povolené montážní polohy podle obr. 2). Případně se musí otočit těleso motoru po povolení šroubů s vnitřním šestihranem. Nebezpečí poškození O-kroužků! Při otáčení tělesa motoru nesmí být poškozen O-kroužek, který se nachází mezi membránou a tělesem čerpadla. O-kroužek se nesmí otočit a sražení hrany musí zůstat ležet směrem k oběžnému kolu. U jednotlivého čerpadla: Přiložit obě poloviny tepelné izolace a společně zatlačit, tak aby vodící čepy zapadly do svých příslušných, proti ležících otvorů.

9 Typové řady jsou vhodné pro použití v chladících a klimatizačních zařízeních s teplotou čerpané kapaliny do 20 C. V rozsahu dodávky zahrnutá tepelná izolace je však povolena pouze v topných zařízeních s teplotou čerpané kapaliny od +20 C, protože tepelná izolace neuzavře těleso čerpadla difusně těsně. Při použití v chladícím a klimatizačním zařízení je ze strany stavby pamatováno na difusně těsnou izolaci. Nebezpečí nahromadění zkondensované vody! U zařízení, která budou izolována, smí být izolováno pouze těleso čerpadla (jestliže se nepoužije sériová izolace). Otvory pro zkondenzovanou vodu na přírubě motoru musí zůstat otevřené (obr. 6). 5.3 Elektrické připojení Elektrické připojení smí provádět schválený elektromontér a podle platných místně specifikovaných předpisů. Nebezpečí úrazu proudem! Před pracemi na čerpadle musí být přívodní napětí přerušeno ve všech pólech. Kvůli ještě existujícímu, osobám nebezpečnému dotykovému napětí (kondenzátory), smí být práce na modulu zahájeny teprve po uplynutí 5 minut (pouze 1~ provedení). Zkontrolovat, zda jsou všechna připojení (také bezpotenciálové kontakty) bez napětí. Elektrické připojení musí být provedeno, podle VDE 0730/část 1, pevným přívodním kabelem, který je opatřen zástrčkou nebo spínačem se všemi póly s minimální šířkou otevření kontaktu 3 mm. Jištění na síťové straně: 10 A. Čerpadlo/zařízení podle předpisů uzemnit. Při použití zdvojeného čerpadla je třeba provést, z důvodů provozní bezpečnosti, pro každé čerpadlo zvláštní odpojitelné přívodní vedení s jištěním 10 A. Druh proudu a přívodní napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku. Nebezpečí přepětí! Při připojení chybného napětí může být poškozen motor. Při použití čerpadla v zařízeních s teplotou vody nad 90 C musí být použit odpovídající přívodní kabel, odolný teplu. Připojovací kabel položit tak, aby se v žádném případě nedotýkal potrubí a/nebo tělesa čerpadla a motoru. Pro zabezpečení před kapající vodou a odlehčení od tahu zajistit šroubení kabelu PG 13,5), použít přípojné vedení s vnějším průměrem mm a namontovat tak, jak je vyobrazeno na obr. 5. Mimo to ohnout kabel v blízkosti šroubení do smyčky pro odvedení vznikající kapající vody. U čerpadel se svorkovnicí typu 4 (obr. 4) je k dispozici pro externí hlášení na nadřazeném velínu sběrné chybové hlášení SSM jako bezpotenciálový rozpínací kontakt, se zatížitelností 250 VAC / 1 A. Kontakt otevře, když integrovaná ochrana motoru bez napětí sepnula. Po ručním resetu (obr. 4, pos. 4) na čerpadle sepne opět kontakt a chybové hlášení je potvrzeno. 9

10 Sběrné chybové hlášení SSM je uloženo na externím spínacím/regulačním přístroji KSB na možnosti připojení WSK (svorka 15, 10), tak je vzniklá porucha nejprve potvrzena na čerpadle a potom na spínacím/regulačním přístroji. Provoz s frekvenčním měničem: Třífázové motory řady Rio/Rio Z/Riotherm C mohou být připojeny na frekvenční měnič. Při provozu s frekvenčním měničem je použit výstupní filtr pro redukci rušení a pro zabránění škodlivých napěťových špiček. Pro redukci rušení je doporučen sinusový filtr (LC filtr) místo du/dt filtru (RC filtr). Musí být dodrženy následující mezní hodnoty: rychlost nárůstu napětí du/dt < 500 V/ms napěťové špičky û < 650 V Následující mezní hodnoty nesmí být překročeny na připojovacích svorkách čerpadla: U min = 150 V f min = 30 Hz Při nižších výstupních frekvencích frekvenčního měniče může zhasnout kontrolní světlo směru otáčení čerpadla Ochrana motoru Čerpadlo se svorkovnicí typu Vypínání SSM Potvrzení poruchy 1 interní přerušení po ochlazení motoru (P 1 max 245 W) napětí motoru - automaticky 2 1~230 V (330 W P 1 max 400 W) - WSK a externí vypínací přístroj DV/DVP nebo jiný vypínací/regulační přístroj 3 (P 1 max 245 W) interní přerušení jedné motorové fáze - po ochlazení motoru ručně na vypínacím přístroji - síťové napětí přerušit - motor nechat ochladit - síťové napětí zapnout 3~400 V 4 (320 W P 1 max 1685 W) vypnutí všech pólů integrovanou vypínací elektronikou Vypnutí SSM probíhá paralelně k vypnutí integrovanou vypínací elektronikou po ochlazení motoru ručně na čerpadle - Nastavení případného existujícího teplotního vypínání musí být provedeno na max. proud (viz typový štítek) stupně otáček, ve kterém je čerpadlo provozováno. 6 Uvedení do provozu 6.1 Plnění a odvzdušnění Zařízení odborně naplnit a odvzdušnit. Odvzdušnění rotorového prostoru čerpadla se provádí automaticky již po krátké době provozu. Krátkodobý běh na sucho čerpadlo nepoškodí. Čerpadla s odvzdušňovacím šroubem mohou být, pokud je to potřeba, odvzdušněna následovně: Vypnout čerpadlo. Uzavřít uzavírací armaturu na výtlačné straně. Nebezpečí opaření! 10

11 Podle teploty čerpaného média a tlaku v systému může při úplném otevření odvzdušňovacího šroubu vytékat horké čerpané médium v kapalném nebo plynném stavu, popř. vytrysknout pod velkým tlakem. Chránit elektrické části před vytékající vodou. Odvzdušňovací šroub (obr. 1, pos. 1) opatrně otevřít vhodným nástrojem. Hřídel motoru šroubovákem vícekrát opatrně zasunout zpět. Po 15 až 30 s opět uzavřít odvzdušňovací šroub. Zapnout čerpadlo. Uzavírací aramturu znovu otevřít. Nebezpečí poškození čerpadla! Čerpadlo může být při otevřené uzavírací zátce v závislosti na výšce provozního tlaku zablokováno. Nebezpečí poškození čerpadla! Na sací straně čerpadla musí existovat požadovaný nátokový tlak! Nebezpečí popálení při kontaktu s čerpadlem! Podle provozního stavu čerpadla popř. zařízení (teplota čerpané kapaliny) může být celé čerpadlo velmi horké. 6.2 Nastavení kontrola směru otáčení u 3~: Směr otáčení je signalizován, podle svorkovnice, pomocí světla na popř. ve svorkovnici (obr. 4, pos. 1). Světlo svítí při správném směru zeleně. Při chybném směru otáčení zůstává světlo tmavé. Pro kontrolu směru otáčení čerpadlo krátce zapnout. Při chybném směru otáčení postupovat následovně: čerpadlo odpojit od napětí zaměnit fáze ve svorkovnici čerpadlo znovu uvést do provozu. Přepínání otáček: U 1~ čerpadel se svorkovnicí typu 1, 2 (obr. 4): Víko svorkovnice sejmout po uvolnění upevňovacích šroubů, uvnitř ležící 3-stupňový spínač otáček (obr. 4, pos. 3) nastavit na symbol požadovaného stupně otáček. U 3~ čerpadel se svorkovnicí typu 3, 4 (obr. 4): Víko svorkovnice sejmout po uvolnění upevňovacích šroubů, přepínací zástrčku (obr. 4, pos. 3) pouze při vypnutém čerpadle vytáhnout a znovu zastrčit tak, aby byl symbol požadovaného stupně otáček ve svorkovnici označen odpovídající šipkou přepínací zástrčky. Nastavený stupeň otáček může být také přečten při uzavřené svorkovnici přes průhledítko. Nebezpečí poškození čerpadla! Pokud jsou u zdvojeného čerpadla obě jednotlivá čerpadla současně v provozu, musí být předvolené otáčky obou čerpadel identické. 7 Údržba 11

12 Nebezpečí úrazu proudem! Před údržbou a opravami čerpadla odpojit všechny póly od napětí a zajistit proti nechtěnému zapnutí. Nebezpečí popálení! Při vysokých teplotách vody a systémových tlacích nechat čerpadlo napřed vychladnout. Nebezpečí netěsnosti! Pokud je při servisních nebo opravárenských pracích oddělena hlava motoru od tělesa čerpadla, musí být vyměněn O-kroužek, který se nachází mezi membránou a tělesem čerpadla. Při montáži hlavy motoru je nutné dbát na správné usazení O-kroužku. 8 Poruchy, příčiny / odstranění 12

13 Porucha Příčina Pomoc Vzduch v zařízení Zařízení odvzdušnit. Zařízení vytváří hluk Průtok čerpadla je příliš velký. Výkon čerpadla snížit přepnutím na nižší otáčky. Dopravní výška čerpadla je příliš velká. Výkon čerpadla snížit přepnutím na nižší otáčky. Kavitace vlivem nedostatečného vstupního tlaku. Udržování tlaku/vstupní tlak systému zkontrolovat a popř. zvýšit v rámci povoleného rozsahu. Čerpadlo vytváří hluk Cizí těleso nacházející se v tělese Cizí těleso po demontáži nástrčné sady čerpadla nebo oběžném kole. odstranit. V čerpadle se nachází vzduch. Čerpadlo/zařízení odvzdušnit. Uzavírací armatury v zařízení nejsou Uzavírací armatury úplně otevřít. úplně otevřeny. Cizí těleso nacházející se v tělese čerpadla nebo oběžném kole. Cizí těleso po demontáži nástrčné sady odstranit. Chybný směr čerpání. Zaměnit výtlačnou a sací stranu čerpadla. Dbát na šipku směru na tělese čerpadla. Výkon čerpadla je příliš malý Uzavírací armatury v zařízení nejsou Uzavírací armatury úplně otevřít. Čerpadlo neběží při zapnutém přívodu proudu úplně otevřeny. Chybný směr otáčení. (pouze u 3~) svorkovnice typu 3/4: Světlo nesvítí Elektrické jištění poškozené/vypnuté. Ochranný spínač FI vypnul. Podpětí Poškozené vinutí Poškozená svorkovnice Poškozený kondenzátor (pouze u 1~). Svorkovnice typu 1/2 Není namontována přepínací zástrčka otáček. Svorkovnice typu 3/4 Opravit elektrické připojení ve svorkovnici: Zaměnit dvě fáze na síťové svorce Elektrické jištění vyměnit/zapnout. Při opakovaném vypnutí jištění: - Zkontrolovat čerpadlo zda nemá elektrickou poruchu. - Zkontrolovat síťový kabel k čerpadlu a elektrické připojení. Zapnout ochranný spínač FI. Při opakovaném vypnutí ochranného spínače FI: - Zkontrolovat čerpadlo zda nemá elektrickou poruchu. - Zkontrolovat síťový kabel k čerpadlu a elektrické připojení. Zkontrolovat napětí na čerpadle (dbát na typový štítek). Zavolat servis. Zavolat servis. Kondenzátor vyměnit. Namontovat přepínací zástrčku otáček. Porucha Příčina a) Při vypnutí kvůli hydraulickému Čerpadlo neběží při zapnutém přívodu proudu Motorová ochrana vypnula čerpadlo v důsledku: b) Při vypnutí kvůli c) Při vypnutí kvůli zablokování čerpadla. příliš vysoké teplotě 13 d) Při vypnutí kvůli příliš vysoké teplotě

14 Odstranění Signalizace Potvrzení poruchy přetížení čerpadla. čerpané kapaliny. okolí. a) Čerpadlo přiškrtit c) Snížit teplotu na výtlačné straně na čerpané kapaliny, viz provozní bod, který údaje typového leží na charakteristice. štítku. b) Případně odstranit odvzdušňovací šroub na čerpadle a zkontrolovat lehký chod rotoru čerpadla otáčením drážkovaného konce hřídele pomocí šroubováku, popř. odblokovat. Alternativně: Demontáž hlavy motoru a kontrola; popř. odblokování otáčením oběžného kola. Nejde-li odblokování provést, zavolat servis. d) Snížit teplotu okolí, např. pomocí izolace potrubí a armatur. Signalizace světla ve svorkovnici typu zelené červené Svorkovnice typu 1: Auto-reset, po ochlazení motoru se rozběhne čerpadlo znovu automaticky. Svorkovnice typu 4: Po ochlazení motoru se stiskne resetovací knoflík pro manuální vynulování poruchy. Čerpadlo se znovu rozběhne. Svorkovnice typu 2: Pokud byl WSK připojen na externí spínací přístroj, je tento uveden do původního stavu. Svorkovnice typu 3: Po vypnutí ochrany motoru je přerušeno síťové napětí. Čerpadlo se nechá cca 8 až 10 minut vychladnout a napájecí napětí se znovu připojí. Nedá-li se provozní porucha odstranit, obraťte se prosím na Vašeho odborníka na sanitární a topné systémy nebo na servis KSB. 9 Náhradní díly Objednávání náhradních dílů se provádí přes místní obchodní zastoupení a nebo zastoupení KSB. Při zpětných dotazech a pro zabránění chybnému objednání, uvádějte při každé objednávce veškeré údaje typového štítku. Technické změny vyhrazeny! 14

15 / KSB pumpy a armatury s r.o. Ohradní PRAHA 4 Michle tel , , fax: Třída Svobody OLOMOUC tel , fax: Bohumínská OSTRAVA 2 tel. + fax mobil Pallova PLZEŇ tel.+fax: mobil Zimní LIBEREC tel. + fax mobil Vlárská 22, BRNO tel.+fax: mobil

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45

BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 BAZÉNOVÝ VÝMĚNÍK PX 15, PX 25, PX 32, PX 45 Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu

Více

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál

ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Uživatelský a servisní manuál ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK Uživatelský a servisní manuál 2 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi výrobku ATEUS - KÓDOVÝ ZÁMEK. Je to nový high-tech výrobek, jehož vývoji a výrobě jsme věnovali mimořádnou

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016

Cleanline portable. Servis olejeů agregátu FA 016 / FAPC 016 Servis olejeů agregátu Cleanline portable FA 016 / FAPC 016 Jednoduché plnění a čištění Kompaktní design, snadná manipulace Vysoký filtrační výkon Možnost vybavení monitorem částic FAPC 016 s pamětí ukládaných

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY

EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY EXPANZNÍ NÁDOBY SOLAR MAG 18, 25, 35, 50, 80 MONTÁŽNÍ SETY A VENTILY PRO EXPANZNÍ NÁDOBY Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.

www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics. www.powerplastics.cz Brněnská 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel./fax: +420 566 630 843, gsm: +420 775 630 843, info@powerplastics.cz OBSAH Obecná charakteristika... 3 Kusovník a materiály... 4 Série ACT-

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Montážní návod S10/15

Montážní návod S10/15 Montážní návod S10/15 CZ (součástí montážního návodu je záruční list, který je nutné v případě nárokování garanční opravy vyplnit) Stavba přístroje 1 Kontrolka provozu 2 Knoflík pro volbu teploty (pouze

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Odpadní vody. Využití přírodní energie Bioplynová technologie od KSB

Odpadní vody. Využití přírodní energie Bioplynová technologie od KSB Odpadní vody Využití přírodní energie Bioplynová technologie od KSB 2 Úvod Bioplyn: Zdroj energie v budoucnosti 3 Fosilní zdroje se postupně vyčerpávají, ceny energií rostou, proto roste i zájem o výrobu

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více