Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL"

Transkript

1 Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

2 Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku kabelového svazku 11 Vložit odbočku 14 Vložit vstup/výstup 16 Vložit vertikální úsek 18 Volba typu kabelových tras Kabelový žlab 21 a) Kreslení definiční křivky 22 b) Nastavení trasy Podlahový kanál 30 a) Kreslení definiční křivky 31 b) Nastavení trasy Kabelový žebřík 39 a) Kreslení definiční křivky 40 b) Nastavení trasy 40 Úprava trasy 47 Přepnutí módu výběru trasy a detailu 47 SeleCAD editor 48 Vložit redukci 49 Vložit milník změny orientace 51 Generovat trasu 54 Zakreslení a nastavení držáku 55 Vložit držák 55 Kopírovat držák 63 Vykreslit detail držáku 64 Vykreslit rozpisku materiálu pro držáky 66 Zobrazení informací o prvku 68 Kontrola trasy 71 Generovat legendu použitých prvků 85 Generovat tabulku materiálu 86 Vložit symbol z katalogu 87 Zobrazit/skrýt hladiny pro modul Wibe 88 Zobrazit/skrýt hladinu symboly 91 Příkazy nabídky 92 2

3 Úvod Příručka pro nástavbu SeleCAD modul Wibe pro program AutoCAD a AutoCAD LT je určena pro každého, kdo si chce zjednodušit práci při kreslení, návrhu a specifikaci materiálu pro kabelové žebříky a žlaby firmy Schneider Electric. Věřím, že v této příručce najdete srozumitelného, čtivého a jednoduše použitelného průvodce aplikací SeleCAD. Nástavba SeleCAD se skládá ze 3 modulů. Tato příručka pojednává o třetím z nich o modulu Wibe. Modul Canalis slouží ke kreslení a specifikaci přípojnicových systémů Canalis do stavebních výkresů (půdorysů hal, budov, ) Modul Optiline slouží pro kreslení a specifikaci parapetních kanálů, podlahových krabic, sloupů a sloupků do stavebních výkresů (půdorysů hal, budov, ). Tuto příručku nemusíte číst v nějakém pevně daném sledu. Příručka je navržena tak, abyste ji mohli kdekoliv otevřít, zjistit podrobné informace o příkazu, a pak ji zase zavřít a odložit poblíž počítače, dokud ji nebudete opět někdy potřebovat. Obsah této příručky je obsažen také v nápovědě k aplikaci SeleCAD 3

4 Nastavení projektu SeleCAD SeleCAD Nastavení projektu Slouží k nastavení základních informací o projektu, nastavení měřítka pro zobrazení textu, symbolu a detailu. Měřítko je možné také upravovat standardními příkazy AutoCADu. Nastavení všeobecných informací o projektu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Nastavení projektu nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Zobrazí se dialogové okno Parametry projektu. V oblasti Základní parametry zadejte následující data : 1. Název projektu 2. Číslo projektu 3. Zákazník 4. Zhotovitel 5. Vypracoval 6. Zkontroloval Tyto parametry budou zobrazeny a exportovány spolu s výsledky do programu Excel. Nastavení měřítka pro text V oblasti Další parametry zvolte měřítko pro zobrazení textu (popisy prvků) a symbolu ve výkresu. Měřítko můžete vybrat ze seznamu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko nebo zadat manuálně do dané oblasti (např. pokud chcete zadat měřítko 1:250, zadáte do dané oblasti číslo 250 a kliknete na Enter) Zvolené měřítko ovlivní všechny nově vygenerované trasy (jejich popisy), tzn. již vygenerované trasy by bylo nutné přegenerovat, aby jejich popisy odpovídaly novému měřítku. Neovlivňuje popisy u manuálně 4

5 vložených dílů (prvků) do trasy (redukce, držáky, ). U těchto prvků zůstává původní velikost měřítka. Nastavení měřítka pro detaily V oblasti Další parametry zvolte měřítko pro zobrazení detailu (detaily a popisy jednotlivých konfigurací držáku). Měřítko můžete vybrat ze seznamu, který se zobrazí po kliknutí na tlačítko nebo zadat manuálně do dané oblasti (např. pokud chcete zadat měřítko 1:250, zadáte do dané oblasti číslo 250 a kliknete na Enter) Zvolené měřítko ovlivní všechny nově vygenerované prvky a jejich popisy, tzn. již vygenerované konfigurace by bylo nutné znovu vytvořit, aby jejich popisy odpovídaly novému měřítku. 5

6 Katalog SeleCAD SeleCAD Katalog Slouží k prohlížení a volbě jednotlivých prvků kabelových žlabů, žebříků a kanálů. Pokud znáte název, referenci nebo část popisu můžete využít tlačítka pro vyhledávání. Máte k dispozici i rozsáhlou nápovědu. Popis katalogu V menu Selecad zvolte podmenu Selecad. Zobrazí se podmenu zvolte Katalog nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů SeleCAD. Zobrazí se dialogové okno Katalog. 6

7 Katalog se skládá ze 4 oblastí : 1. Stromová struktura (levá část okna) Slouží k vyhledávání vhodného prvku podle typu podlahových kanálů, kabelových žlabů, žebříků a kabelů. Pokud chcete vědět více o dílu v dané řadě, klikněte ve stromové struktuře na danou řadu (1), zvolte požadovaný díl (2) a použijte tlačítko pro nápovědu v levé horní části okna. Zobrazí se nové dialogové okno s odpovídající nápovědou. 2. Oblast volby jednotlivých dílů Představuje seznam dílů (objednací číslo a popis) odpovídající předchozí volbě ve stromové struktuře. 7

8 3. Detailní parametry Po kliknutí na požadovaný díl v této oblasti se ve spodní části okna zobrazí detailní parametry tohoto dílu v závislosti na typu zvoleného objektu a obrázek. Obrázek může zobrazovat pohled na díl (tlačítko Katalog) nebo rozměrový obrázek (tlačítko Rozměry). Pro přístup k nápovědě o systému Wibe můžete použít při zvoleném konkrétním dílu tlačítko v levé horní části okna. 4. Obrázek Může zobrazovat pohled na díl (tlačítko Katalog) nebo rozměrový obrázek pouze pro některé díly (tlačítko Rozměry) pro vysvětlení parametru definujících rozměry dílu. Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší. 8

9 Popis tlačítek v Katalogu Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog je k dispozici rozsáhlá nápověda k nabídce řady Wibe (popis, použití, technické parametry, ). Tato nápověda je provázána s volbou provedenou v oblasti volby jednotlivých prvků (oblast 2), která se zobrazuje s ohledem na výběr ve stromové struktuře zobrazené v levé části okna (oblast 1). Nejdříve tedy zvolte požadovanou řadu, typ prvku ve stromové struktuře a v pravé části okna (oblasti 2) zvolte požadovaný konkrétní díl (objednací číslo). Pro zobrazení vysvětlujícího popisu klikněte na. Zobrazí se standardní dialogové okno nápovědy pro zvolený díl. Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog je možné zrušit všechny filtry na řady (pokud jsou použity) a znovu se načtou všechna data z databáze (zobrazí se kompletní katalog), např. po provedení hledání v katalogu pomocí tlačítka Hledat. 9

10 Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog se zobrazí okno pro vyhledávání v katalogu podle známého objednacího čísla nebo popisu. V oblasti Hledat zvolíte položku podle toho co chcete hledat a do oblasti Co hledat zadáte hledané objednací číslo nebo popis a kliknete na tlačítko Hledej. Je možné zadat i část objednacího čísla nebo popisu. Pro návrat do původní stromové struktury katalogu použijte tlačítko. Tlačítkem v levé horní části dialogového okna Katalog se zobrazí okno nápovědy pro práci s katalogem a ovládání aplikace. 10

11 Zakreslení a nastavení trasy Zadat křivku kabelového svazku SeleCAD Wibe Zadat křivku kabelového svazku Slouží k zakreslení základní definiční kabelové trasy a zadání kabelového svazku. Zadat křivku V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Zadat křivku kabelového svazku nebo klikněte na tlačítko v panelu nástrojů Wibe. Nastavení trasy V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit kabelový svazek nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů Wibe. Zadejte první bod nebo klikněte na Enter pro <výběr>: klikněte na Enter a přesuňte ukazatel myši na nakreslenou definiční křivku nebo v případě, že definiční křivku nebo kabelový svazek nemáte zakreslený ve výkrese - pak zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Další bod [Zpět]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Na následující výzvu Zvolte stranu se zdí nebo klikněte na Enter pro orientaci na střed: přesuňte ukazatel myši nad nebo pod nakreslenou definiční křivku na stranu kde je umístěna zeď a klikněte. V případě, že je trasa umístěna v prostoru, klikněte na klávesu Enter, pro umístění trasy na střed. Pokud se orientace trasy s ohledem na umístění zdi v průběhu trasy mění, můžete následně použít milník pro změnu orientace trasy (viz. dále) je možné použít pouze v rozích trasy. 11

12 Zobrazí se dialogové okno Příručka kabelu Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Příručka kabelu. Základní nastavení Uživatelský popis - popis trasy zadaný uživatelem. Bude exportován do programu Excel a je zobrazen ve výkrese v popisu trasy. Povinný údaj!! Výška - okno pro zadání montážní výšky trasy v mm zadává se montážní výška od podlahy místnosti. Povinný údaj!! Je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Doporučený min. poloměr (mm) - okno pro zadání min. poloměru trasy v mm (doporučená velikost s ohledem na zvolené kabely je uvedena v závorce vlevo). V případě zadání min. poloměru trasy, aplikace automaticky změní všechny rohy (ostré) na segmentové rohy. Orientace - je zadána při spuštění příkazu pomocí ukazatele myši. Zde ji můžete uživatelsky upravit. Vyšrafovaná strana je strana se zdi. Stromová struktura ve stromové struktuře zvolte typ kabelu (silový, datový, telefonní, ) a následně počet a velikost jednotlivých kabelů, které chcete umístit do žlabu. Pro vložení kabelu klikněte dvojitě na položku nebo na 12

13 tlačítko. Zvolené kabely - představuje kabely zvolené v seznamu kabelů. Kabely můžete do seznamu přidávat nebo odstraňovat pomocí tlačítek a. V případě potřeby můžete upravit počet zvolených kabelů dvojitým kliknutím na toto políčko. Na základě počtu a typu kabelu se bude počítat celkové zatížení kabelové trasy. Po zadání všech parametrů kabelové trasy klikněte na Ok. Dialogové okno se uzavře a na začátku definiční křivky se objeví název použité řady (Wibe), uživatelský název kabelového svazku (např. Trasa č.1), výškové umístění trasy (200 mm) a pod čarou tabulka použitých kabelů 13

14 Zakreslení a nastavení trasy Vložit odbočku SeleCAD Wibe Vložit odbočku Slouží k připojení další trasy nebo tras k základní trase. Vložit odbočku Příkaz vyžaduje zadání hlavní (definiční) kabelové křivky (kabelového svazku). V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit odbočku nebo klikněte na tlačítko nástrojů Wibe. v panelu Na výzvu Zadejte bod pro kabelovou odbočku: přesuňte ukazatel myši na nakreslenou definiční křivku a klikněte Ve zobrazeném dialogovém okně zvolte kabely pomocí tlačítek se šipkami vlevo nebo vpravo, které budou odcházet z hlavního kabelového svazku (trasy) vlevo, popř. vpravo nebo oběma směry. Následně zvolte pomocí tlačítek v jednotlivých větvích požadovanou orientaci kabelové trasy, která odchází z hlavního kabelového svazku. 14

15 Pro potvrzení zvolených voleb klikněte na OK. Dialogové okno se automaticky uzavře a ukazatel myši je napojen na bod vložení kabelové odbočky. Na výzvu Zadejte další bod nebo klikněte na Enter pro <výběr>: Táhněte myší a kreslete odbočku kabelové trasy. Pro kreslení odbočky trasy je použita křivka. Pro ukončení kreslení odbočky klikněte na Enter. Pokud jste zadali Levou i pravou větev je ukazatel myši opět napojen na výchozí bod vložení odbočky a můžete pokračovat v kreslení na druhou stranu. Zobrazení kabelové trasy s odbočkami Zobrazení kabelové trasy s odbočkami detail odbočky Kabelovou odbočku lze vložit na kabelovou trasu, která ještě nemá určeno zda se bude generovat jako kabelový žebřík, žlab nebo kanál. Můžete ji však také vložit na trasu která představuje již vygenerovaný kabelový žebřík, kabelový žlab nebo kanál pak je trasa automaticky přegenerována. 15

16 Zakreslení a nastavení trasy Vložit Vstup/výstup SeleCAD Wibe Vložit vstup/výstup Slouží k zadání příchozích nebo ochozích kabelů z kabelové trasy. Vložit vstup/výstup Příkaz vyžaduje zadání hlavní (definiční) křivky kabelového svazku. V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu Vložit vstup/výstup nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů Wibe. Zadejte bod pro vývod: zvolte ukazatelem bod na kabelovém svazku (trase), do kterého chcete vložit kabelový vstup/výstup a klikněte. Na vedení(dílu) se v tomto bodě zobrazí značka příchozího nebo odchozího kabelu. Otevře se dialogové okno Kabelový vstup/výstup v záložce Stávající kabelové svazky, kde zadejte následující parametry Uživatelský popis zadejte název kabelového vstupu/výstupu Pomocí šipek zadejte kabely, které odcházejí v tomto bodě z kabelového vedení. 16

17 Pokud naopak přivádíte nové kabely na kabelové vedení přejděte na záložku Nové kabely a pomocí stromové struktury a šipek zvolte příchozí kabely na kabelové vedení. Zobrazení kabelového vstupu/výstupu na kabelovém vedení Kabelový vstup/výstup lze vložit na kabelovou trasu, která ještě nemá určeno zda se bude generovat jako kabelový žebřík, žlab nebo kanál. Můžete ji také vložit na trasu která představuje již vygenerovaný kabelový žebřík nebo kabelový žlab pak je trasa automaticky přegenerována. 17

18 Zakreslení a nastavení trasy Vložit vertikální úsek SeleCAD Wibe Vložit vertikální úsek Slouží pro vložení vertikálního úseku do kabelové trasy (žebřík, žlab). Vložit vertikální úsek Příkaz vyžaduje zadání křivky, nastavení a vygenerování trasy. V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit vertikální úsek nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů Wibe. Zadejte bod vložení vertikálního úseku: zvolte ukazatelem bod na kabelové trase na již vygenerované trase, do kterého chcete vložit vertikální úsek a klikněte. Zobrazí se dialogové okno Vertikální úsek V tomto dialogovém okně proveďte základní nastavení a konfiguraci vertikálního úseku. 18

19 Základní nastavení - orientace zvolte orientaci vertikálního úseku nahoru nebo dolů (pomocí ikon v pravé horní části) - vertikální výška zadejte požadovanou montážní výšku pro použití vertikálního úseku - horizontální vzdálenost zadejte požadovanou vzdálenost dle obr. v dialogovém okně pro použití vertikálního úseku Výše uvedené volby potvrďte kliknutím na OK. Vygenerovat trasu [Ano/Ne] <Ano>: Na vedení se v tomto bodě zobrazí značka vertikálního úseku. Uvedené číselné údaje u šipky vás informují o zvolené montážní výšce a horizontální vzdálenosti. 19

20 Kabelové trasy Volba typů kabelových tras 1. Kabelový žlab 2. Podlahový kanál 3. Kabelový žebřík 20

21 1. Kabelový žlab 21

22 Zakreslení a nastavení trasy a. Kreslení definiční křivky SeleCAD SeleCAD Křivka Slouží k nakreslení definiční křivky, která představuje trasu kudy povede kabelové vedení. Kreslení definiční křivky Nakreslete definiční trasu (představuje trasu kudy povede kabelové vedení). V menu Selecad zvolte podmenu SeleCAD. Zobrazí se podmenu zvolte Křivka nebo klikněte na tlačítko SeleCAD. Na výzvu Určete počáteční bod: v panelu nástrojů zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Určete další bod nebo [Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Pro obcházení překážek je možné na kabelovém vedení používat jakékoli úhly. V případě, že pro danou trasu neexistuje koleno (pro jiné úhly) nebude žádné koleno použito (koleno bude vytvořeno ze dvou rovných dílů). b. Nastavení trasy SeleCAD Wibe Vložit kabelový žlab Slouží k nakreslení definiční křivky a zadání základních parametrů pro volbu typu kabelového vedení na definiční křivce, vložení příslušenství a vykreslení trasy do výkresu (automatické generování trasy). Nastavení trasy V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit kabelový žlab nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů Wibe. Zvolte kabelový svazek nebo klikněte na Enter pro vykreslení přesuňte ukazatel myši na nakreslenou definiční křivku kabelového svazku (trasy) a klikněte nebo v případě, že definiční křivku nebo kabelový svazek nemáte zakreslený ve výkrese - klikněte na Enter. 22

23 Na výzvu Počáteční bod: zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Další bod [Zpět]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Na následující výzvu Zvolte stranu se zdí nebo klikněte na Enter pro orientaci na střed: přesuňte ukazatel myši nad nebo pod nakreslenou definiční křivku na stranu kde je umístěna zeď a klikněte. V případě, že je trasa umístěna v prostoru, klikněte na klávesu Enter, pro umístění trasy na střed. Pokud se orientace trasy s ohledem na umístění zdi v průběhu trasy mění, můžete následně použít milník pro změnu orientace trasy (viz. dále) je možné použít pouze v rozích trasy. Zobrazí se dialogové okno Kabelový žlab, ve kterém je zvolena záložka Příručka kabelu. Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Kabelový žlab záložka Příručka kabelu. Příručka kabelu Uživatelský popis - popis trasy zadaný uživatelem. Bude exportován do programu Excel a je zobrazen ve výkrese v popisu trasy. Povinný údaj!! 23

24 Výška - okno pro zadání montážní výšky trasy v mm zadává se montážní výška od podlahy místnosti. Povinný údaj!! Je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Doporučený min. poloměr (mm) - okno pro zadání min. poloměru trasy v mm (doporučená velikost s ohledem na zvolené kabely je uvedena v závorce vlevo). V případě zadání min. poloměru trasy, aplikace automaticky změní všechny rohy (ostré) na segmentové rohy. Orientace - je zadána při spuštění příkazu pomocí ukazatele myši. Zde ji můžete uživatelsky upravit. Vyšrafovaná strana je strana se zdi. Stromová struktura ve stromové struktuře zvolte typ kabelu (silový, datový, telefonní, ) a následně počet a velikost jednotlivých kabelů, které chcete umístit do žlabu. Pro vložení kabelu klikněte dvojitě na položku nebo na tlačítko. Zvolené kabely - představuje kabely zvolené ze seznamu kabelů. Kabely můžete do seznamu přidávat nebo odstraňovat pomocí tlačítek a. V případě potřeby můžete upravit počet zvolených kabelů dvojitým kliknutím na toto políčko. Na základě počtu a typu kabelu se bude počítat celkové zatížení kabelové trasy. Následně zvolte v dialogovém okně Kabelový žlab záložku Korozívní třída, kde máte možnost volby materiálu (pro kabelové žlaby je možná pouze jedna volba povrchové úpravy galvanické pozinkování). 24

25 Následně zvolte v dialogovém okně Kabelový žlab záložku Základní díl, kde máte dvě možnosti voleb : 1. Přímá volba toto okno slouží pro přímou volbu typu kabelového žlabu 2. Výpočet toto okno slouží pro volbu typu kabelového žlabu s ohledem na zadané průřezy a počty kabelů ad.1 Přímá volba Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Základní díl Přímá volba. Základní díl Přímá volba Řada - zde je uveden seznam všech kabelových žlabů, které odpovídají vaší volbě provedené v záložce Korozívní třída. Slouží pro přímou volbu kabelového žlabu. Pokud si nejste jisti průřezem kanálu s ohledem na použité kabely můžete použít tlačítko Výpočet. Řada žlabu je zobrazen ve výkrese v popisu trasy. Typ umožňuje bližší specifikaci typu kabelového žlabu s ohledem na zvolenou řadu (perforovaný, neperforovaný, ) Celkový průřez kabelů (mm2) - toto políčko zobrazuje celkový průřez kabelu, který zabírají kabely ze seznamu zvolených kabelů. Nerovnost kabelu - do tohoto okna zadejte koeficient nerovnosti kabelu (0-1). Po změně tohoto parametru klikněte na tlačítko vyplnění žlabu. (kalkulačka) pro přepočítání 25

26 Celková váha kabelů zde je uvedena celková hmotnost kabelu (kg/m) zadaných v záložce Příručka kabelu. Program zde umožňuje uživateli přímo zadat celkové zatížení žlabu kabely, aniž by musel zadávat jednotlivé kabely je nutno zvolit pouze jednu možnost (buď manuální zadání zde nebo volbu kabelu v příručce kabelu) Náhled na vyplnění žlabu - Tento obrázek slouží ke zobrazení vyplnění kabelového žlabu s ohledem na výše zadané parametry (celkový průřez, nerovnost kabelu, max. vyplnění žlabu). ad.2 Výpočet Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Základní díl - Výpočet. Základní díl Výpočet Tabulka kabelů představuje seznam zvolených kabelů v záložce Příručka kabelu. Řada - zde je uveden seznam všech kabelových žlabů, které odpovídají vaši volbě provedené v záložce Korozívní třída. Slouží pro přímou volbu kabelového žlabu ze seznamu vhodných žlabu s ohledem na vyplnění. Řada žlabu je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Typ umožňuje bližší specifikaci typu kabelového žlabu s ohledem na zvolenou řadu (perforovaný, neperforovaný, ) Celkový průřez kabelů (mm2) - toto políčko zobrazuje celkový průřez kabelu, který zabírají kabely ze seznamu zvolených kabelů. Nerovnost kabelu - do tohoto okna zadejte koeficient nerovnosti kabelu (0-1). Po změně tohoto parametru klikněte na tlačítko vyplnění žlabu. (kalkulačka) pro přepočítání 26

27 Celková váha kabelů zde je uvedena celková hmotnost kabelů (kg/m) zadaných v záložce Příručka kabelu. Program zde umožňuje uživateli přímo zadat celkové zatížení žlabu kabely, aniž by musel zadávat jednotlivé kabely je nutno zvolit pouze jednu možnost (buď manuální zadání zde nebo volbu kabelu v příručce kabelu) Náhled na vyplnění žlabu - Tento obrázek slouží ke zobrazení vyplnění kabelového žlabu kabely s ohledem na výše zadané parametry. V dialogovém okně Kabelový žlab zvolte záložku Preferované díly a zvolte preferované typy dílů pro ohyb, T-spojku, X-spojku a svislé stoupání. Je možné volit mezi kompletním dílem a spojkou. Pokud některá z těchto položek je skrytá nebo šedivá, pak tento díl není možné zvolit pro vámi použitou trasu. 27

28 V dialogovém okně Kabelový žlab zvolte záložku Další parametry a zadejte požadované doplňky a příslušenství pro vámi zvolenou trasu (kryt, záslepka, přepážka,...). Pokud některá z těchto položek je skrytá nebo šedivá, pak tento díl není možné zvolit pro vámi použitou trasu. Tyto díly nebudou vykresleny do trasy, ale budou automaticky generovány při exportu seznamu materiálu pro danou trasu do Excelu. V dialogovém okně Kabelový žlab v záložce Příslušenství zvolte požadované příslušenství a doplňky pro vámi zvolenou trasu. 28

29 Zobrazí se dialogové okno ve kterém můžete k dané trase připojit požadované doplňky a příslušenství, které budou generovány společně ze seznamem materiálu pro danou trasu. Ve stromové struktuře zvolte typ zařízení a následně požadovanou položku označte (podle popisu nebo objednacího čísla). Pro zvolení položky na ní dvojitě klikněte nebo klikněte na tlačítko a položky budou automaticky přesunuty do výběrového okna Zvolené položky. V tomto okně můžete dvojitým kliknutím na počet zadat množství. Pro odstranění zvoleného prvku zvolte ve výběrovém okně požadovanou položku a klikněte na tlačítko. V případě, že nevíte jakou položku jste přesunuli do výběrového okna Zvolené položky, postačí na ni kliknout a ve spodním okně s detailními parametry se zobrazí popis položky. Po zadání všech parametru kabelového žlabu v jednotlivých záložkách klikněte na OK. Dialogové okno se uzavře a na začátku definiční křivky se objeví popis trasy (Kabelový žlab), označení řady kabelového žlabu (např. Kabelový žlab B=50 a výškové umístění trasy (2000 mm) a také pod definiční čarou tabulka použitých kabelů. Na výzvu Vygenerovat trasu [Ano/Ne] <Ano>: odpovězte stisknutím klávesy Enter pro potvrzení příkazu. Trasa bude automaticky vygenerována programem. Pokud zvolíte Ne, nebude trasa automaticky vygenerována (vykreslena). 29

30 2. Podlahový kanál 30

31 Zakreslení a nastavení trasy a. Kreslení definiční křivky SeleCAD SeleCAD Křivka Slouží k nakreslení definiční křivky, která představuje trasu kudy povede kabelové vedení. Kreslení definiční křivky Nakreslete definiční trasu (představuje trasu kudy povede kabelové vedení). V menu Selecad zvolte podmenu SeleCAD. Zobrazí se podmenu zvolte Křivka nebo klikněte na tlačítko SeleCAD. Na výzvu Určete počáteční bod: v panelu nástrojů zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Určete další bod nebo [Oblouk/Polotloušťka/Délka/Zpět/Tloušťka]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Pro obcházení překážek je možné na kabelovém vedení používat jakékoli úhly. V případě, že pro danou trasu neexistuje koleno (pro jiné úhly) nebude žádné koleno použito (koleno bude vytvořeno ze dvou rovných dílů). b. Nastavení trasy SeleCAD Wibe Vložit podlahový kanál Slouží k nakreslení definiční křivky a zadání základních parametrů pro volbu typu podlahového kanálu na definiční křivce, vložení příslušenství a vykreslení trasy do výkresu (automatické generování trasy). Nastavení trasy V menu Selecad zvolte podmenu Wibe. Zobrazí se podmenu zvolte Vložit podlahový kanál nebo klikněte na tlačítko Na výzvu v panelu nástrojů Wibe. Zvolte kabelový svazek nebo klikněte na Enter pro vykreslení přesuňte ukazatel myši na nakreslenou definiční křivku kabelového svazku (trasy) a klikněte nebo v případě, že definiční křivku nebo kabelový svazek nemáte zakreslený ve výkrese - klikněte na Enter. 31

32 Na výzvu Počáteční bod: zvolte ukazatelem počáteční bod a klikněte. Doporučujeme, aby počáteční bod definiční trasy odpovídal počátku vedení trasy. Na výzvu Další bod [Zpět]: posunujte ukazatel myši ve směru trasy a klikněte pro ukončení trasy nebo zadejte vzdálenost. Příkaz ukončíte stisknutím klávesy Enter. Na následující výzvu Zvolte stranu se zdí nebo klikněte na Enter pro orientaci na střed: přesuňte ukazatel myši nad nebo pod nakreslenou definiční křivku na stranu, kde je umístěna zeď a klikněte. V případě, že je trasa umístěna v prostoru, klikněte na klávesu Enter, pro umístění trasy na střed. Pokud se orientace trasy s ohledem na umístění zdi v průběhu trasy mění, můžete následně použít milník pro změnu orientace trasy (viz. dále) je možné použít pouze v rozích trasy. Zobrazí se dialogové okno Podlahové kanály ve kterém je zvolena záložka Příručka kabelu Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Podlahové kanály záložka Příručka kabelu. Základní nastavení Uživatelský popis - popis trasy zadaný uživatelem. Bude exportován do programu Excel a je zobrazen ve výkrese v popisu trasy. Povinný údaj!! 32

33 Výška - okno pro zadání montážní výšky trasy v mm zadává se montážní výška od podlahy místnosti. Povinný údaj!! Je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Doporučený min. poloměr (mm) - okno pro zadání min. poloměru trasy v mm (doporučená velikost s ohledem na zvolené kabely je uvedena v závorce vlevo). V případě zadání min. poloměru trasy, aplikace automaticky změní všechny rohy (ostré) na segmentové rohy. Orientace - je zadána při spuštění příkazu pomocí ukazatele myši. Zde ji můžete uživatelsky upravit. Vyšrafovaná strana je strana se zdi. Stromová struktura ve stromové struktuře zvolte typ kabelu (silový, datový, telefonní, ) a následně počet a velikost jednotlivých kabelů, které chcete umístit do kanálu. Pro vložení kabelu klikněte dvojitě na položku nebo na tlačítko. Zvolené kabely - představuje kabely zvolené v seznamu kabelů. Kabely můžete do seznamu přidávat nebo odstraňovat pomocí tlačítek a. V případě potřeby můžete upravit počet zvolených kabelů dvojitým kliknutím na toto políčko. Na základě počtu a typu kabelu se bude počítat celkové zatížení kabelové trasy. Následně zvolte v dialogovém okně Podlahové kanály záložku Korozívní třída, kde máte možnost volby materiálu (pro podlahové kanály je možná pouze jedna volba povrchové úpravy galvanické pozinkování). 33

34 Následně zvolte v dialogovém okně Podlahové kanály záložku Základní díl, kde máte dvě možnosti voleb : 1. Přímá volba toto okno slouží pro přímou volbu typu Podlahového kanálu 2. Výpočet toto okno slouží pro volbu typu podlahového kanálu s ohledem na zadané průřezy a počty kabelů ad.1 Přímá volba Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Základní díl Přímá volba. Základní díl Přímá volba Řada - zde je uveden seznam všech podlahových kanálů, které odpovídají vaši volbě provedené v záložce Korozívní třída. Slouží pro přímou volbu podlahového kanálu. Pokud si nejste jisti průřezem kanálu můžete použít tlačítko Výpočet. Řada kanálu je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Typ umožňuje bližší specifikaci typu podlahového kanálu s ohledem na zvolenou řadu (bez přepážek, s 1 nebo 2 přepážkami) Celková váha kabelu umožňuje uživateli přímo zadat celkové zatížení kanálu kabely, aniž by musel zadávat jednotlivé kabely v záložce Příručka kabelu Náhled na vyplnění kanálu - Tento obrázek slouží ke zobrazení vyplnění podlahového kanálu s ohledem na výše zadané parametry. 34

35 ad.2 Výpočet Zadejte požadované parametry. Níže naleznete přesný popis parametrů dialogového okna Základní díl - Výpočet. Základní díl Výpočet Tabulka kabelů představuje seznam zvolených kabelů v záložce Příručka kabelu. Řada - zde je uveden seznam všech podlahových kanálů, které odpovídají vaši volbě provedené v záložce Korozívní třída. Slouží pro přímou volbu podlahového kanálu ze seznamu vhodných kanálu s ohledem na vyplnění. Řada kanálu je zobrazena ve výkrese v popisu trasy. Typ umožňuje bližší specifikaci typu podlahového kanálu s ohledem na zvolenou řadu (bez přepážek, 1 přepážka, ) Celkový průřez kabelů (mm2) - toto políčko zobrazuje celkový průřez kabelu, který zabírají kabely ze seznamu zvolených kabelu. Nerovnost kabelu - do tohoto okna zadejte koeficient nerovnosti kabelu (0-1). Po změně tohoto parametru klikněte na tlačítko vyplnění kanálu. (kalkulačka) pro přepočítání Celková váha kabelů zde je uvedena celková hmotnost kabelu (kg/m) zadaných v záložce Příručka kabelu. Program zde umožňuje uživateli přímo zadat celkové zatížení kanálů kabely, aniž by musel zadávat jednotlivé kabely je nutno zvolit pouze jednu možnost (nelze kombinovat) Náhled na vyplnění kanálu - Tento obrázek slouží ke zobrazení vyplnění podlahového kanálu kabely s ohledem na výše zadané parametry. 35

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s.

Uživatelská dokumentace. Watt. verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Watt verze 1.0 2003 Cominfo a.s. Obsah OBSAH: 1. CO JE TO WATT?...3 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY...3 2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE...5 2.1. VOLBA JAZYKA...5 2.2. PŘIHLÁŠENÍ

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 08 / 2011 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Společnost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neručí za technické nebo tiskové chyby nebo nedostatky v

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8 OBSAH 1 Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 1.1 Načtení externí reference... 3 1.2 Nastavení podlaží... 4 1.3 Nastavení projektu... 5 1.3.1 Dialog nastavení projektu...5 1.3.2 Načtení

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory

1 Tabulkové kalkulátory. 1.1 Spuštění tabulkového kalkulátoru. Tabulkové kalkulátory 1 Tabulkové kalkulátory Tabulkové kalkulátory mají dlouhou historii. Jejich praotec, tabulkový kalkulátor Lotus 1-2-3, je považován za důvod rozšíření osobních počítačů. Byl to jeden z prvních programů,

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více