Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:"

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

2 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy Charakteristika Přehled zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání Vzdělávání, chování a výsledky žáků Zápis k povinné školní docházce Poradenství Péče o žáky se SVP a žáky nadané 9 5. Aktivity školy a žáků Výběr aktivit základní školy Výběr aktivit mateřských škol Volnočasové aktivity Školní parlament Ekotým Prezentace školy na veřejnosti Sponzoring, granty, apod Kontrolní činnost Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 14 o svobodném přístupu k informacím 10. Hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Adresa školy: Čelakovského 24, Písek Ředitel: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně ředitele: pro 2. stupeň Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) pro 1. stupeň Mgr. Jana Vávrová Kontakty: telefon: fax: mobilní telefon: internet: Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek Koordinátorky ŠVP: pro 1. stupeň: Mgr. Jana Vávrová pro 2. stupeň: Mgr. Vladimíra Pešková Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Žáčková Metodičky prevence: pro 1. stupeň: Mgr. Valerie Texlerová pro 2. stupeň: Mgr. Roxana Slabá Vzdělávací programy: ,8. 9. ročník: Základní škola č.j / ročník: Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j / a 7. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od a 6. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od Školská rada: Za zřizovatele: Mgr. Lukáš Tramba (předseda školské rady) Ing. Tomáš Franců Za zákonné zástupce: Jirmanová Vlasta Nygrýnová Silvie Za pedagogické pracovníky Mgr. Pavel Kolář Mgr. Lenka Kaiserová - 2 -

4 2. Charakteristika školy Areál základní školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, školní jídelny a školní družiny. Budovy jsou vzájemně propojeny koridory. Žáci i vyučující mají k dispozici 3 učebny PC, odborné učebny, 2 tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a žákovskou knihovnu. Základní škola je úplná s možností 3 paralelních tříd v každém v devíti postupných ročnících. V každém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Pražské předměstí města Písku a obec Dobešice. Školu též navštěvují žáci z jiných obcí, kdy uvedené se týká především sportovních tříd. V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. Součástí školy jsou dvě mateřské školy, 3. mateřská škola v ulici Pražská s vlastní jídelnou a 6. mateřská škola v ulici Strakonická s výdejnou. Škola získala v roce 2005 titul Ekoškola, který v roce 2007 úspěšně obhájila na mezinárodní úrovni. Jeho mezinárodní úroveň znovu úspěšně obhájila i v roce V základní škole se ve školním roce 2008/09 k vzdělávalo 539 žáků (z toho 233 dívek) ve 23 třídách. Mateřské školy byly naplněny na 100% své kapacity. 3. Pracovníci školy 3.1 Charakteristika Ve školním roce 2008/2009 škola zaměstnávala celkem 78 zaměstnanců. ZŠ: 40 pedagogických zaměstnanců (38,04 přepočtení zaměstnanci) 18 nepedagogických zaměstnanců (17,25 přepočtení zaměstnanci) 3. MŠ: 8 pedagogických zaměstnanců (8 přepočtení zaměstnanci) 6 nepedagogických zaměstnanců (4,63 přepočtení zaměstnanci) 6. MŠ: 2 pedagogičtí zaměstnanci (1,84 přepočtení zaměstnanci) 1 nepedagogický zaměstnanec (0,91 přepočtený zaměstnanec) Asistentky na ZŠ: 3 (1,98 přepočtené) - 3 -

5 3.2 Přehled zaměstnanců Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně: Mgr. Jana Vávrová (1. stupeň), Mgr. Vladimíra Pešková (2. stupeň) Pedagogický sbor ZŠ: 1. stupeň Mgr. Adámková Alena Mgr. Cvejnová Drahomíra Mgr. Hrdličková Zuzana Mgr. Kodýdková Zdeňka Mgr. Kohoutová Marie Mgr. Koubová Ivana Mgr. Mintuchová Jitka Mgr. Mojžišková Dana Mgr. Pixová Marie Mgr. Pohnanová Ludmila Mgr. Smolová Martina Mgr. Štěpánová Marcela Mgr. Texlerová Valerie 2. stupeň Mgr. Bakalová Marta Ing. Častoral Pavel Mgr. Černá Anna Mgr. Černá Michaela Mgr. Hegenbart Václav Mgr. Holečková Naděžda Mgr. Kaiserová Lenka Mgr. Kolář Pavel Martenek Vladimír Mgr. Mlsková Ludmila Mgr. Sartoriová Iva Semrádová Jana Mgr. Slabá Roxana Mgr. Stará Jana Mgr. Šandová Miroslava Šrámek Václav Vlček Roman Mgr. Zíková Hana Mgr. Žáčková Věra Vychovatelky Hynková Jitka (vedoucí vych.) Buštová Dagmar Hrůzová Jana Venclíková Šárka Votavová Vladimíra Asistentky ZŠ: Šarkőziová Renata, Brandtlová Marie / Pechová Jiřina, Nožinová Martina / Beranová Dana Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ: Mzdová účetní: Herchová Hana Účetní: Honsová Zdena Ekonomka: Kopsová Miroslava Školník: Ciboch Zdeněk Uklízečky: Hřebíčková Vladimíra Maršíková Jana Ruttová Vladimíra Šimíková Božena Okrzesová Jana Součková Štěpánka Zaměstnanci školní jídelny ZŠ: Vedoucí ŠJ: Jirmanová Vlasta Účetní ŠJ: Němečková Pavlína Kuchařky: Hesounová Jiřina Křivská Ivana Nováčková Marie Paťavová Olga Vaňková Jitka Vyrostková Vladimíra - 4 -

6 3. mateřská škola: Vedoucí učitelka: Janoušková Ivana Pedagogický sbor: Čapková Zdeňka Dunovská Alena Dušková Zdeňka Hovorková Naděžda Kovářová Radmila Křížová Jitka / Danyiová Marie Urbanová Dana Školnice: Pešková Ivana Údržbář: Vokůrka Zdeněk Uklízečky: Čiháková Zdenka Prajzlerová Marie Kuchařky: Bílá Ivana Procházková Renáta 6. mateřská škola Vedoucí učitelka: Burgetová Květa Učitelka: Staňková Zdeňka Školnice, uklízečka a kuchařka: Hahnová Dáša 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a ekonomické možnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo přihlíženo i k zájmu pedagogických pracovníků. Pedagogičtí zaměstnanci školy mimo akreditovaných seminářů využívali možnosti samostudia. Akce DVPP, kterých se učitelé zúčastnili: dvoudenní seminář Šikana jako alarmující problém pro pokročilé, Workshop k programu Ekoškola, Podzimní dny EVVO, Výtvarný projev jako zdroj poznání, Prevence kriminálních a sociálně patologických jevů, To byl fašismus, Efektivní komunikace s rodiči, Seminář k výuce Aj, EVVO přírodní zahrady. V rámci celoživotního učení výchovná poradkyně školy úspěšně dokončila specializační kurz výchovného poradenství pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a OU na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

7 4. Vzdělávání 4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků Podle inspekční zprávy ČŠI, je ŠVP školy plně v souladu s RVP schváleným MŠMT a vyučující se snaží o inovaci metod a forem vzdělávání, vedoucích k aktivnímu zapojení žáků. Škola při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem. Tabulka ukazuje výsledky vzdělávání žáků k Z žáků, kteří k výše uvedenému datu neprospěli: 1 odešla na ZŠ praktickou, 4 postoupili, protože už na daném stupni školy propadli, 3 propadli pro více jak 2 nedostatečné, 1 ukončil základní vzdělávání. Třída Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný I.A ,00 22 I.B ,11 17 I.C ,06 18 II.A ,18 21 II.B ,12 24 III.A ,36 21 III.B ,18 26 IV.A ,40 29 IV.B ,56 23 V.A ,47 17 V.B ,41 31 V.C ,59 22 VI.A , VI.B , VII.A , VII.B , VII.C ,66 26 VIII.A , VIII.B , VIII.C ,56 22 IX.A , IX.B ,87 22 IX.C ,18 28 CELKEM PRŮMĚR 23,43 13,30 10, Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení -- - Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé 1, Neuspokojivé

8 Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: - 8 žáků na gymnázium (1 x 6 leté, 1 x 8 leté, 6 x 4 leté) - 35 žáků OA, SPŠ, SZeŠ, apod žáků SOU, SOŠ, apod. K úspěchům našich žáků patřilo: - Cajthamlová Anna obdržela čestné uznání OSH ČMS Písek v okresním kole soutěže PO očima dětí 2009 vyhlášené Sdružením hasičů ČMS okres Písek. - Dívky z 1. stupně obsadily v celostátním kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 8. místo ze 16 družstev (složení týmu: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, M. Andrlíková, E. Kafková). - V krajském kole dopravní soutěže Mladých cyklistů 2009 se v individuální soutěži 2. kategorie umístil na 1. místě Kinkor Jiří (9.A). - Dívky z 1. stupně obsadily v krajském kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 1. místo (tým ve složení: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, N. Hřebíčková, E. Kafková). - V okresním kole soutěže hlídek Mladých zdravotníků se dívčí družstvo, ve složení Šolcová Aneta a Maroušková Dagmar (obě z 5.B), Lávičková Kateřina a Štrubelová Josefína (obě ze 4.A), umístilo na 3. místě. - V okresním kole v minifotbale Mc Donald s Cup v kategorii B se družstvo chlapců (z 4. a 5. tříd, ve složení I. Hanák, D. Václavík, O. Vostárek, L. Machovský, M. Malý, L. Vlček, M. Koc, O. Soukup, V. Hadrava, J. Turek, T. Klas, D. Pokorný) umístilo na 3. místě. - V okresním kole Dopravní soutěže cyklistů se družstvo našich žáků, ve složení Kinkor Jiří a Buchtele Marek (oba 9.A), Kubíčková Helena (7.B) a Houdková Tamara (6.A), umístilo v II. kategorii na 1. místě. Buchtele Marek pak v jednotlivcích v II. kategorii na 1. místě bez ztráty bodu. - Ve výtvarné soutěži Pohledy z cest pořádané Městskou knihovnou Písek. Obsadil Bláha Petr z 9.C 2. místo, Košatková Michaela (9.C) a Bella Martin (9.B) pak obdrželi čestné uznání. - Dieu Linh Tran (7.C) se umístila na 2. místě v okresním kole matematické olympiády

9 - Chlapci 2. stupně se umístili na 2. místě v okresním kole ZŠ ve volejbale chlapců B (P. Bláha, P. Hošna, Š. Kautzký, D. Peroutka, M. Bella, D. Bernard, F. Vlček, J. Drastík, M. Buchtele). - Čeplová Markéta (7.C) se umístila na 1. místě v okresním kole konverzační soutěže v Aj, kategorie A1. - Žáci 5. tříd obsadili v okresním finále 1. místo v turnaji Preventan Cup ve vybíjené. (Z. Mečířová, L. Machovský, T. Gajovská, D. Hubáčková, O. Káca, M. Koc, D. Pokorný, O. Soukup, L. Vlček, J. Turek, M. Brož, T. Klas). - Čeplová Markéta (7.C) získala zvláštní cenu v soutěži Dřevo jako zdroj energie organizované v rámci evropského projektu REGBIE+ za výtvarnou práci Stromová fantazie a literární práci Pan Les. - Jirman Michal (9.A) se umístil na místě v okresním kole dějepisné olympiády. - Králová Irena (9.B) se umístila na 4. místě v okresním kole konverzační soutěže v Nj. - Dívky se umístily na 2. místě v okresním kole v přespolním běhu v kategorii mladších dívek (T. Bělíková, E.Solnařová, V. Kubecová, T. Houdková). - M. Zelenka, M. Pazderník, J. Hrdina (7. třída) 1. místo v okresním finále ve stolním tenisu, mladší žáci. 4.2 Zápis k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 57 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 46, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 11 dětí. Zapsáno bylo 46 dětí, pro 11 dětí zákonní zástupci podali žádost o odklad. 4.3 Poradenství Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Poradenské služby ve škole zajišťují výchovná poradkyně a metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Škola se v rámci poradenství snaží maximálně spolupracovat s rodiči. Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí s problémovými žáky. Koordinuje činnost školy při vypracování individuálních plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je využíváno i času podle individuálních potřeb žáků a rodičů. Současně spolupracuje s poradenskými zařízeními ve městě a blízkém okolí

10 Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem Minimální preventivní program a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími poradenskými zařízeními a institucemi. Témata prevence jsou průběžně probírána i v běžné výuce. V následující tabulce je přehled preventivních aktivit pro žáky, které se konaly ve školním roce 2008/2009. Název aktivity Zaměření Datum konání Věková skupina / počet žáků Realizátor Vzdělání a řemeslo Výstava v Č. Budějovicích, volba dalšího studia ročníky/cca 90 V.Žáčková Den bez aut Dopravní výchova roč., 1.st. Inkano Čas proměn Dospívání roč./cca 20 M.Bakalová, dívek Procter and Gamble Beseda s p.rapantem Dopravní výchova roč./cca 70 R.Slabá Příběhy bezpráví Beseda s MUDr. V.Skřivánkovou roč./45 H.Zíková Příprava 6 peer Prevence drogových aktivistů z 8.roč. závislostí Listopad 08 8.roč./6 žáků M.Krčková Klima třídy 7.B Situace ve třídě, testy, rozhovory Listopad 08 M.Krčková Beseda s p.rapantem Šikana, drogy A,B,C/cca 70 M.Kohoutová Peer program Prevence drogových Duben závislostí A,B/55 M.Krčková Den dětí Dopravní výchova stupeň M.Kohoutová Sám sebou Květen 09 8.roč./75 M.Krčková Beseda se zástupci kriminální policie(pí Ingrišová, p. Mařík) Šikana, krádeže apod roč. R.Slabá Sexuální výchova 1 x měsíčně 8. a 9.roč. V.Cuřínová Výtvarné soutěže průběžně Všechny ročníky A.Černá J.Mintuchová V. Votavová 4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané Školu také navštěvují žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a vyučujícími základních předmětů provádějí prvotní depistáž a navrhují se souhlasem rodičů návštěvu poradenského zařízení. K specifickým potřebám žáka je při jeho vzdělávání přihlédnuto. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro žáky se SVP. Škola se snažila vyhledávat talentované a nadané žáky a je připravena v případě potřeby jim pomoci v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých žáků a k rozvoji jejich talentu se jim snaží poskytnout příhodné podmínky

11 5. Aktivity školy a žáků Vzhledem k vysokému počtu aktivit je dále uveden jen jejich výběr, který odráží bohatou činnost školy. Žáci se svými vyučujícími se účastnili různých olympiád a soutěží, např. vědomostních, sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. Mimo to byla běžná výuka oživena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit. Nemalá část z nich se konala i ve ŠD. Různé aktivity s ohledem na věk dětí se konaly i v obou mateřských školách, různé výlety, aktivity zpestřující běžný den. 5.1 Výběr aktivit základní školy - Návštěvy dopravního hřiště 1. stupněm a školní družinou - Výuka plavání na 1. stupni a návštěvy plaveckého stadiónu školní družinou - Návštěvy solné jeskyně školní družinou - Návštěva Krokodýlí ZOO v Protivíně - Účast na Kamenicko - sochařském sympoziu (vybraní žáci) - Exkurze (např. písecký hřebčinec, skládka Vydlaby, Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, na úřadu práce, městská zahrada, Praha, Šumava, Temelín, Tábor, ECOMODULY a sluneční elektrárna Dobev, Hartmanice a Prášily; Jindřichův Hradec) - Účast na aktivitách pořádaných jinými subjekty (např. Den bez aut, zeměpisný pořad o Brazílii a Austrálii, Výchovně vzdělávací výukový program Utvořte si krajinu v centru Cassiopeia, Představení z doby Lucemburků, Seznámení s knihovnou pro1. třídy, Ekologická akce Plíce planety ) - Výtvarné soutěže ve školní družině - Veselá školička pro předškoláky - Den se strašidly na 1. stupni a Dušičková oslava ve školní družině - Výuka bruslení pro žáky 1. stupně - Besedy - Příběhy bezpráví, Zmizelí Romové a Romové dnes - Mikulášská nadílka na 1. stupni a ve školní družině - Vánoční zpívání na 1. stupni

12 - Projekt Jeden svět v písecké Sladovně - Pasování prvňáčků na čtenáře - Beseda s účastníkem bojů z Buzuluku do Prahy - Vystoupení divadelního kroužku pro MŠ Fügnera, 3.MŠ, jesle - Sportovní dny 5.2 Výběr aktivit mateřských škol - Červený den, Zelený den, Bílý den - Divadelní představení pro děti - Návštěva ZOO Hluboká s naučným programem o lesních zvířatech, návštěva Hradního parku ve Strakonicích, výlet na Hůrka, návštěva arboreta Lesnické školy - Návštěvy Solné jeskyně - Angličtina hrou pro zájemce - Předplavecký výcvik - Poznáváme naše město - Topíme Morenu - Ozdravný pobyt na chatě Živec - Rozloučení s předškoláky poslední zvonění - Poznáváme Noc a Den (lampionový průvod a přespání ve školce) - Vystupování dětí na kulturních a společenských akcích - Maškarní karneval 5.3 Volnočasové aktivity Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet dětí počet klubů počet dětí počet kroužků počet dětí * V nabídce kroužků např. nechyběly: na 1. stupni: anglický jazyk (i na MŠ), florbal, informatika, aerobik na 2. stupni: zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek ve ŠD: výtvarný, redakční, dramatický a tělovýchovný kroužek, dovedné ruce, logopedie

13 5.4 Školní parlament Na škole funguje školní parlament, který se schází s ředitelem školy na začátku školního roku a poté podle potřeby žáků či vedení školy. Jeho členy jsou zástupci tříd (vždy 2 z každé třídy) od 5. ročníku po devátý. Žáci si na úvodním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu a z každé schůze je učiněn zápis. Ten je pak zveřejněn na místech přístupných pro žáky. 5.5 Ekotým Na škole působí Ekotým, v kterém pracují společně zástupci žáků z 2. i 1. stupně, učitelů, vedení a technických pracovníků školy. Ekotým se pravidelně schází a provádí ekohlídky, které se snaží ukázat na negativní jevy ve škole spojené s EVVO a navrhují možná opatření k nápravě. Snaží se o další rozvoj školy v oblasti environmentální výuky 6. Prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje pomocí svých internetových stránek, kde zájemci najdou informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o životě školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku. Články o aktivitách naší školy či úspěších žáků se objevily též v novinách vycházejících pod záštitou Unicef, Robinson. Škola se též snažila pomáhat potřebným. Vybrali jsme v rámci charitativní sbírková akce pro občanské sdružení Život dětem Kč. Příspěvek Masarykovy školy pomůže dětským zařízením pečujícím o nemocné a handicapované děti. Na zdravotnické zařízení a vybavení pro dětské pacienty Pediatrické kliniky UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc vybrala 3. MŠ 1650 Kč v rámci sbírkové akce Nadace SIDUS. Účastnili jsme se spolu s ostatními školami v Písku sběru víček, kdy obdržená finanční částka byla předána dětskému oddělení českobudějovické nemocnice. Na škole opět probíhala Veselá školička seznamující předškoláky se školním prostředím a konala se pod vedením paní učitelek 1. stupně

14 Žáci dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Venclíkové uspořádali vystoupení pro MŠ Fügnera a místní jesle. Pod jejím vedením je zpracováván a vydáván školní časopis Myšmaš. Děti z mateřských škol několikrát vystupovaly na různých kulturních akcích pro seniory. Někteří vyučující pracovali v komisích okresních soutěží, např. Mgr. Lenka Kaiserová za anglický jazyk a Mgr. Marta Bakalová za biologii. Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách prostřednictvím výboru SRPDŠ. Pořádáme den otevřených dveří. Uspořádali jsme též schůzku rodičů budoucích prvňáčků a akci Pejskohrátky, kdy se zájemci z řad dospělých mohli seznámit s výrobou látkových psů. Škola obhájila na další 2 roky mezinárodní titul Ekoškola udělovaný v ČR ekologickým Sdružením Tereza. K jeho zisku škola prošla v květnu 2009 ekologickým auditem. Oficiálně titul převzali zástupci školy v červnu 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti zástupců Sdružení Tereza, Ministerstva ŽP ČR, MŠMT ČR a dalších partnerů programu. 7. Sponzoring, granty apod. Škola obdržela několik sponzorských darů, kdy se jednalo o firmy, ale i jednotlivce. Všem ještě jednou děkujeme. Do financování některých akcí školy byl též zapojen fond SRPDŠ, do kterého přispívají rodiče žáků. I jim patří poděkování. Škola podala několik žádostí do grantových řízení. Úspěšná byla u Komunitní nadace Blanicko Otavská (KONABO) na projekt EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek možnosti využití alternativních zdrojů energie, ve výši 8220 Kč. Dále byla úspěšná u grantů vyhlášených Jihočeským krajem. U jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2009 na realizaci projektu Pohybem ke zdraví, ve výši Kč a v rámci Grantového programu na podporu rozvoje venkova a krajiny 2009, Opatření 3 Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na realizaci projektu Poznáváme náš kraj a jeho přírodní zajímavosti Novohradské hory očima žáků ZŠ T.G. Masaryka Písek, ve výši Kč. Tento projekt proběhne v měsíci říjnu Výsledek grantové žádosti v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude znám na přelomu měsíce září a října

15 8. Kontrolní činnost V daném školním roce proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrolní činnost byla zaměřena na: 1) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a MŠ, 2) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání podle příslušných ŠVP, 3) zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s právními předpisy a RVP, 4) inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí a žáků, o činnosti škol, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Inspekční zpráva ČŠI škole nevytýká závažnější nedostatky, naopak jako příklady dobré praxe uvádí zapojení ZŠ do ekologické výchovy, realizaci třídních a školních projektů a oblast výchovy ke zdraví v MŠ, Pražská 230. Inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách ČŠI nebo v ředitelně školy. Na škole také proběhly kontroly BOZP, krajské hygienické stanice, požární ochrany a zřizovatele školy. Uvedené kontroly proběhly buď bez závad, či se závadami a připomínkami, které byly v rámci možností školy odstraněny nebo řešeny. 9. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Během roku 2008 byla škola požádána ústní formou o poskytnutí mnoha informací, vztahujících se k různým oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se subjektům předány. školy. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě nedošlo ke stížnosti na postup

16 10. Hospodaření školy V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2008, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 7 972, , , , ,0 0,0 0,0 Spotřeba materiálu 909, ,0-97,0 28,0 28,0 0,0 0,0 Spotřeba energie 2 837, ,0 520,0 0,0 0,0 Opravy a údržba 840,0 459,0 381,0 219,0 219,0 0,0 0,0 Ostatní služby 1 583, ,0 546,0 65,0 65,0 0,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 0,0 0,0 Sociální a zdravotní pojištění 9,0 9,0 0, , ,0 0,0 0,0 Odpisy 1 524, ,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 270,0 161,0 109,0 404,0 404,0 0,0 0,0 Vlastní výnosy celkem 8 020, , , , ,0 0,0 0,0 Tržby celkem 500,0 555,0-55,0 0,0 0,0 Ostatní další výnosy 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Hospodářský výsledek po zdanění 48,0 12,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 548,0 548,0 0,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 12,0 12,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 200, , ,0 0,0 Účelový příspěvek neinvestiční 5 420, , ,0 244,0 Odpisy 0, , ,0 0,0 622,0 902,0 - nehmotného majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hmotného majetku movitého 902,0 902,0 902,0 - hmotného majetku nemovitého 622,0 622,0 622,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 556,0 556,0 556,0 0,0 Použití fondů: 1 576,0 0, ,0 674, ,0 - investiční 1 200, ,0 622, ,0 - rezervní 357,0 376,0 376,0 - odměn 19,0 91,0 52,0 39,0 Doplňková činnost V roce 2008, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek spojena se spotřebou energie. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, jehož větší část byla se souhlasem zřizovatele přesunuta do fondu rezervního. Hospodářský výsledek byl nižší než v roce Uvedené bylo způsobeno především vyššími výdaji za tepelnou energii v závěru roku 2008 a opravami zařízení ve školní jídelně

17 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2009, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 8 189, ,0-50, , ,0 355,0 0,0 Spotřeba materiálu 2 135, ,0 49,0 0,0 Spotřeba energie 1 500, ,0-522,0 0,0 Opravy a údržba 2 989, ,0 335,0 0,0 Ostatní služby 693,0 604,0 89,0 40,0 40,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 245,0 Sociální a zdravotní pojištění 0, , ,0 102,0 Odpisy 765,0 765,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 107,0 108,0-1,0 250,0 242,0 8,0 Vlastní výnosy celkem 9 000, ,0 855, , ,0 132,0 0,0 Tržby celkem 2 000, ,0 1,0 0,0 Ostatní další výnosy 7 000, ,0 854, , ,0 132,0 Hospodářský výsledek po zdanění 811,0-94,0 905, , ,0-223,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 250, , , ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 1 255,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 799, , , , ,0 Účelový příspěvek neinvestiční 6 000, , , , ,0 Odpisy 1 528, , ,0 765,0 765,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého 901,0 901,0 901,0 450,5 450,5 - hmotného majetku nemovitého 627,0 627,0 627,0 313,5 313,5 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů: 2 587,0 485,0 497,0 14, ,0 - investiční 2 102, ,0 - rezervní 446,0 446,0 456,0 14,0 442,0 - odměn 39,0 39,0 41,0 41,0 Doplňková činnost V období školních prázdnin byla z účelové dotace města na škole provedena poslední etapa výměny oken a opravy fasády budovy 2. stupně. Současně proběhla rekonstrukce vnitřních prostor (tříd a kanceláří) budovy 2. stupně, malování a výměny světel, na kterou škola se souhlasem zřizovatele použila část svého investičního fondu. 11. Přílohy Součástí výroční zprávy je CD, na kterém jsou fotografie s texty demonstrující život školy ve školním roce 2008/2009 a některé články, které se objevily v tisku. Mnohem více pak činnost školy demonstrují její internetové stránky, viz. úvodní informace výroční zprávy

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 22.9. 2014 Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r.

Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 22.9. 2014 Podpis předsedy ŠR: Ing. Stanislav Tater v.r. Výroční zpráva Školní rok 13/14 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: 22.9. 2014 Podpis předsedy

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070

Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 Výroční zpráva školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace Telefon: 483 369 222, fax: 483 369 250, e-mail: kolar@zssumava.cz, PSČ 466 02, www.zssumava.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice,

Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel školy: Právní forma: Ředitel školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2009/2010 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2009/2010 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2011/2012 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 a) Základní údaje

Více