Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:"

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

2 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy Charakteristika Přehled zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání Vzdělávání, chování a výsledky žáků Zápis k povinné školní docházce Poradenství Péče o žáky se SVP a žáky nadané 9 5. Aktivity školy a žáků Výběr aktivit základní školy Výběr aktivit mateřských škol Volnočasové aktivity Školní parlament Ekotým Prezentace školy na veřejnosti Sponzoring, granty, apod Kontrolní činnost Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 14 o svobodném přístupu k informacím 10. Hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Adresa školy: Čelakovského 24, Písek Ředitel: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně ředitele: pro 2. stupeň Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) pro 1. stupeň Mgr. Jana Vávrová Kontakty: telefon: fax: mobilní telefon: internet: Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek Koordinátorky ŠVP: pro 1. stupeň: Mgr. Jana Vávrová pro 2. stupeň: Mgr. Vladimíra Pešková Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Žáčková Metodičky prevence: pro 1. stupeň: Mgr. Valerie Texlerová pro 2. stupeň: Mgr. Roxana Slabá Vzdělávací programy: ,8. 9. ročník: Základní škola č.j / ročník: Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j / a 7. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od a 6. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od Školská rada: Za zřizovatele: Mgr. Lukáš Tramba (předseda školské rady) Ing. Tomáš Franců Za zákonné zástupce: Jirmanová Vlasta Nygrýnová Silvie Za pedagogické pracovníky Mgr. Pavel Kolář Mgr. Lenka Kaiserová - 2 -

4 2. Charakteristika školy Areál základní školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, školní jídelny a školní družiny. Budovy jsou vzájemně propojeny koridory. Žáci i vyučující mají k dispozici 3 učebny PC, odborné učebny, 2 tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a žákovskou knihovnu. Základní škola je úplná s možností 3 paralelních tříd v každém v devíti postupných ročnících. V každém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Pražské předměstí města Písku a obec Dobešice. Školu též navštěvují žáci z jiných obcí, kdy uvedené se týká především sportovních tříd. V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. Součástí školy jsou dvě mateřské školy, 3. mateřská škola v ulici Pražská s vlastní jídelnou a 6. mateřská škola v ulici Strakonická s výdejnou. Škola získala v roce 2005 titul Ekoškola, který v roce 2007 úspěšně obhájila na mezinárodní úrovni. Jeho mezinárodní úroveň znovu úspěšně obhájila i v roce V základní škole se ve školním roce 2008/09 k vzdělávalo 539 žáků (z toho 233 dívek) ve 23 třídách. Mateřské školy byly naplněny na 100% své kapacity. 3. Pracovníci školy 3.1 Charakteristika Ve školním roce 2008/2009 škola zaměstnávala celkem 78 zaměstnanců. ZŠ: 40 pedagogických zaměstnanců (38,04 přepočtení zaměstnanci) 18 nepedagogických zaměstnanců (17,25 přepočtení zaměstnanci) 3. MŠ: 8 pedagogických zaměstnanců (8 přepočtení zaměstnanci) 6 nepedagogických zaměstnanců (4,63 přepočtení zaměstnanci) 6. MŠ: 2 pedagogičtí zaměstnanci (1,84 přepočtení zaměstnanci) 1 nepedagogický zaměstnanec (0,91 přepočtený zaměstnanec) Asistentky na ZŠ: 3 (1,98 přepočtené) - 3 -

5 3.2 Přehled zaměstnanců Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně: Mgr. Jana Vávrová (1. stupeň), Mgr. Vladimíra Pešková (2. stupeň) Pedagogický sbor ZŠ: 1. stupeň Mgr. Adámková Alena Mgr. Cvejnová Drahomíra Mgr. Hrdličková Zuzana Mgr. Kodýdková Zdeňka Mgr. Kohoutová Marie Mgr. Koubová Ivana Mgr. Mintuchová Jitka Mgr. Mojžišková Dana Mgr. Pixová Marie Mgr. Pohnanová Ludmila Mgr. Smolová Martina Mgr. Štěpánová Marcela Mgr. Texlerová Valerie 2. stupeň Mgr. Bakalová Marta Ing. Častoral Pavel Mgr. Černá Anna Mgr. Černá Michaela Mgr. Hegenbart Václav Mgr. Holečková Naděžda Mgr. Kaiserová Lenka Mgr. Kolář Pavel Martenek Vladimír Mgr. Mlsková Ludmila Mgr. Sartoriová Iva Semrádová Jana Mgr. Slabá Roxana Mgr. Stará Jana Mgr. Šandová Miroslava Šrámek Václav Vlček Roman Mgr. Zíková Hana Mgr. Žáčková Věra Vychovatelky Hynková Jitka (vedoucí vych.) Buštová Dagmar Hrůzová Jana Venclíková Šárka Votavová Vladimíra Asistentky ZŠ: Šarkőziová Renata, Brandtlová Marie / Pechová Jiřina, Nožinová Martina / Beranová Dana Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ: Mzdová účetní: Herchová Hana Účetní: Honsová Zdena Ekonomka: Kopsová Miroslava Školník: Ciboch Zdeněk Uklízečky: Hřebíčková Vladimíra Maršíková Jana Ruttová Vladimíra Šimíková Božena Okrzesová Jana Součková Štěpánka Zaměstnanci školní jídelny ZŠ: Vedoucí ŠJ: Jirmanová Vlasta Účetní ŠJ: Němečková Pavlína Kuchařky: Hesounová Jiřina Křivská Ivana Nováčková Marie Paťavová Olga Vaňková Jitka Vyrostková Vladimíra - 4 -

6 3. mateřská škola: Vedoucí učitelka: Janoušková Ivana Pedagogický sbor: Čapková Zdeňka Dunovská Alena Dušková Zdeňka Hovorková Naděžda Kovářová Radmila Křížová Jitka / Danyiová Marie Urbanová Dana Školnice: Pešková Ivana Údržbář: Vokůrka Zdeněk Uklízečky: Čiháková Zdenka Prajzlerová Marie Kuchařky: Bílá Ivana Procházková Renáta 6. mateřská škola Vedoucí učitelka: Burgetová Květa Učitelka: Staňková Zdeňka Školnice, uklízečka a kuchařka: Hahnová Dáša 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a ekonomické možnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo přihlíženo i k zájmu pedagogických pracovníků. Pedagogičtí zaměstnanci školy mimo akreditovaných seminářů využívali možnosti samostudia. Akce DVPP, kterých se učitelé zúčastnili: dvoudenní seminář Šikana jako alarmující problém pro pokročilé, Workshop k programu Ekoškola, Podzimní dny EVVO, Výtvarný projev jako zdroj poznání, Prevence kriminálních a sociálně patologických jevů, To byl fašismus, Efektivní komunikace s rodiči, Seminář k výuce Aj, EVVO přírodní zahrady. V rámci celoživotního učení výchovná poradkyně školy úspěšně dokončila specializační kurz výchovného poradenství pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a OU na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

7 4. Vzdělávání 4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků Podle inspekční zprávy ČŠI, je ŠVP školy plně v souladu s RVP schváleným MŠMT a vyučující se snaží o inovaci metod a forem vzdělávání, vedoucích k aktivnímu zapojení žáků. Škola při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem. Tabulka ukazuje výsledky vzdělávání žáků k Z žáků, kteří k výše uvedenému datu neprospěli: 1 odešla na ZŠ praktickou, 4 postoupili, protože už na daném stupni školy propadli, 3 propadli pro více jak 2 nedostatečné, 1 ukončil základní vzdělávání. Třída Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný I.A ,00 22 I.B ,11 17 I.C ,06 18 II.A ,18 21 II.B ,12 24 III.A ,36 21 III.B ,18 26 IV.A ,40 29 IV.B ,56 23 V.A ,47 17 V.B ,41 31 V.C ,59 22 VI.A , VI.B , VII.A , VII.B , VII.C ,66 26 VIII.A , VIII.B , VIII.C ,56 22 IX.A , IX.B ,87 22 IX.C ,18 28 CELKEM PRŮMĚR 23,43 13,30 10, Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení -- - Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé 1, Neuspokojivé

8 Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: - 8 žáků na gymnázium (1 x 6 leté, 1 x 8 leté, 6 x 4 leté) - 35 žáků OA, SPŠ, SZeŠ, apod žáků SOU, SOŠ, apod. K úspěchům našich žáků patřilo: - Cajthamlová Anna obdržela čestné uznání OSH ČMS Písek v okresním kole soutěže PO očima dětí 2009 vyhlášené Sdružením hasičů ČMS okres Písek. - Dívky z 1. stupně obsadily v celostátním kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 8. místo ze 16 družstev (složení týmu: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, M. Andrlíková, E. Kafková). - V krajském kole dopravní soutěže Mladých cyklistů 2009 se v individuální soutěži 2. kategorie umístil na 1. místě Kinkor Jiří (9.A). - Dívky z 1. stupně obsadily v krajském kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 1. místo (tým ve složení: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, N. Hřebíčková, E. Kafková). - V okresním kole soutěže hlídek Mladých zdravotníků se dívčí družstvo, ve složení Šolcová Aneta a Maroušková Dagmar (obě z 5.B), Lávičková Kateřina a Štrubelová Josefína (obě ze 4.A), umístilo na 3. místě. - V okresním kole v minifotbale Mc Donald s Cup v kategorii B se družstvo chlapců (z 4. a 5. tříd, ve složení I. Hanák, D. Václavík, O. Vostárek, L. Machovský, M. Malý, L. Vlček, M. Koc, O. Soukup, V. Hadrava, J. Turek, T. Klas, D. Pokorný) umístilo na 3. místě. - V okresním kole Dopravní soutěže cyklistů se družstvo našich žáků, ve složení Kinkor Jiří a Buchtele Marek (oba 9.A), Kubíčková Helena (7.B) a Houdková Tamara (6.A), umístilo v II. kategorii na 1. místě. Buchtele Marek pak v jednotlivcích v II. kategorii na 1. místě bez ztráty bodu. - Ve výtvarné soutěži Pohledy z cest pořádané Městskou knihovnou Písek. Obsadil Bláha Petr z 9.C 2. místo, Košatková Michaela (9.C) a Bella Martin (9.B) pak obdrželi čestné uznání. - Dieu Linh Tran (7.C) se umístila na 2. místě v okresním kole matematické olympiády

9 - Chlapci 2. stupně se umístili na 2. místě v okresním kole ZŠ ve volejbale chlapců B (P. Bláha, P. Hošna, Š. Kautzký, D. Peroutka, M. Bella, D. Bernard, F. Vlček, J. Drastík, M. Buchtele). - Čeplová Markéta (7.C) se umístila na 1. místě v okresním kole konverzační soutěže v Aj, kategorie A1. - Žáci 5. tříd obsadili v okresním finále 1. místo v turnaji Preventan Cup ve vybíjené. (Z. Mečířová, L. Machovský, T. Gajovská, D. Hubáčková, O. Káca, M. Koc, D. Pokorný, O. Soukup, L. Vlček, J. Turek, M. Brož, T. Klas). - Čeplová Markéta (7.C) získala zvláštní cenu v soutěži Dřevo jako zdroj energie organizované v rámci evropského projektu REGBIE+ za výtvarnou práci Stromová fantazie a literární práci Pan Les. - Jirman Michal (9.A) se umístil na místě v okresním kole dějepisné olympiády. - Králová Irena (9.B) se umístila na 4. místě v okresním kole konverzační soutěže v Nj. - Dívky se umístily na 2. místě v okresním kole v přespolním běhu v kategorii mladších dívek (T. Bělíková, E.Solnařová, V. Kubecová, T. Houdková). - M. Zelenka, M. Pazderník, J. Hrdina (7. třída) 1. místo v okresním finále ve stolním tenisu, mladší žáci. 4.2 Zápis k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 57 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 46, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 11 dětí. Zapsáno bylo 46 dětí, pro 11 dětí zákonní zástupci podali žádost o odklad. 4.3 Poradenství Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Poradenské služby ve škole zajišťují výchovná poradkyně a metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Škola se v rámci poradenství snaží maximálně spolupracovat s rodiči. Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí s problémovými žáky. Koordinuje činnost školy při vypracování individuálních plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je využíváno i času podle individuálních potřeb žáků a rodičů. Současně spolupracuje s poradenskými zařízeními ve městě a blízkém okolí

10 Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem Minimální preventivní program a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími poradenskými zařízeními a institucemi. Témata prevence jsou průběžně probírána i v běžné výuce. V následující tabulce je přehled preventivních aktivit pro žáky, které se konaly ve školním roce 2008/2009. Název aktivity Zaměření Datum konání Věková skupina / počet žáků Realizátor Vzdělání a řemeslo Výstava v Č. Budějovicích, volba dalšího studia ročníky/cca 90 V.Žáčková Den bez aut Dopravní výchova roč., 1.st. Inkano Čas proměn Dospívání roč./cca 20 M.Bakalová, dívek Procter and Gamble Beseda s p.rapantem Dopravní výchova roč./cca 70 R.Slabá Příběhy bezpráví Beseda s MUDr. V.Skřivánkovou roč./45 H.Zíková Příprava 6 peer Prevence drogových aktivistů z 8.roč. závislostí Listopad 08 8.roč./6 žáků M.Krčková Klima třídy 7.B Situace ve třídě, testy, rozhovory Listopad 08 M.Krčková Beseda s p.rapantem Šikana, drogy A,B,C/cca 70 M.Kohoutová Peer program Prevence drogových Duben závislostí A,B/55 M.Krčková Den dětí Dopravní výchova stupeň M.Kohoutová Sám sebou Květen 09 8.roč./75 M.Krčková Beseda se zástupci kriminální policie(pí Ingrišová, p. Mařík) Šikana, krádeže apod roč. R.Slabá Sexuální výchova 1 x měsíčně 8. a 9.roč. V.Cuřínová Výtvarné soutěže průběžně Všechny ročníky A.Černá J.Mintuchová V. Votavová 4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané Školu také navštěvují žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a vyučujícími základních předmětů provádějí prvotní depistáž a navrhují se souhlasem rodičů návštěvu poradenského zařízení. K specifickým potřebám žáka je při jeho vzdělávání přihlédnuto. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro žáky se SVP. Škola se snažila vyhledávat talentované a nadané žáky a je připravena v případě potřeby jim pomoci v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých žáků a k rozvoji jejich talentu se jim snaží poskytnout příhodné podmínky

11 5. Aktivity školy a žáků Vzhledem k vysokému počtu aktivit je dále uveden jen jejich výběr, který odráží bohatou činnost školy. Žáci se svými vyučujícími se účastnili různých olympiád a soutěží, např. vědomostních, sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. Mimo to byla běžná výuka oživena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit. Nemalá část z nich se konala i ve ŠD. Různé aktivity s ohledem na věk dětí se konaly i v obou mateřských školách, různé výlety, aktivity zpestřující běžný den. 5.1 Výběr aktivit základní školy - Návštěvy dopravního hřiště 1. stupněm a školní družinou - Výuka plavání na 1. stupni a návštěvy plaveckého stadiónu školní družinou - Návštěvy solné jeskyně školní družinou - Návštěva Krokodýlí ZOO v Protivíně - Účast na Kamenicko - sochařském sympoziu (vybraní žáci) - Exkurze (např. písecký hřebčinec, skládka Vydlaby, Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, na úřadu práce, městská zahrada, Praha, Šumava, Temelín, Tábor, ECOMODULY a sluneční elektrárna Dobev, Hartmanice a Prášily; Jindřichův Hradec) - Účast na aktivitách pořádaných jinými subjekty (např. Den bez aut, zeměpisný pořad o Brazílii a Austrálii, Výchovně vzdělávací výukový program Utvořte si krajinu v centru Cassiopeia, Představení z doby Lucemburků, Seznámení s knihovnou pro1. třídy, Ekologická akce Plíce planety ) - Výtvarné soutěže ve školní družině - Veselá školička pro předškoláky - Den se strašidly na 1. stupni a Dušičková oslava ve školní družině - Výuka bruslení pro žáky 1. stupně - Besedy - Příběhy bezpráví, Zmizelí Romové a Romové dnes - Mikulášská nadílka na 1. stupni a ve školní družině - Vánoční zpívání na 1. stupni

12 - Projekt Jeden svět v písecké Sladovně - Pasování prvňáčků na čtenáře - Beseda s účastníkem bojů z Buzuluku do Prahy - Vystoupení divadelního kroužku pro MŠ Fügnera, 3.MŠ, jesle - Sportovní dny 5.2 Výběr aktivit mateřských škol - Červený den, Zelený den, Bílý den - Divadelní představení pro děti - Návštěva ZOO Hluboká s naučným programem o lesních zvířatech, návštěva Hradního parku ve Strakonicích, výlet na Hůrka, návštěva arboreta Lesnické školy - Návštěvy Solné jeskyně - Angličtina hrou pro zájemce - Předplavecký výcvik - Poznáváme naše město - Topíme Morenu - Ozdravný pobyt na chatě Živec - Rozloučení s předškoláky poslední zvonění - Poznáváme Noc a Den (lampionový průvod a přespání ve školce) - Vystupování dětí na kulturních a společenských akcích - Maškarní karneval 5.3 Volnočasové aktivity Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet dětí počet klubů počet dětí počet kroužků počet dětí * V nabídce kroužků např. nechyběly: na 1. stupni: anglický jazyk (i na MŠ), florbal, informatika, aerobik na 2. stupni: zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek ve ŠD: výtvarný, redakční, dramatický a tělovýchovný kroužek, dovedné ruce, logopedie

13 5.4 Školní parlament Na škole funguje školní parlament, který se schází s ředitelem školy na začátku školního roku a poté podle potřeby žáků či vedení školy. Jeho členy jsou zástupci tříd (vždy 2 z každé třídy) od 5. ročníku po devátý. Žáci si na úvodním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu a z každé schůze je učiněn zápis. Ten je pak zveřejněn na místech přístupných pro žáky. 5.5 Ekotým Na škole působí Ekotým, v kterém pracují společně zástupci žáků z 2. i 1. stupně, učitelů, vedení a technických pracovníků školy. Ekotým se pravidelně schází a provádí ekohlídky, které se snaží ukázat na negativní jevy ve škole spojené s EVVO a navrhují možná opatření k nápravě. Snaží se o další rozvoj školy v oblasti environmentální výuky 6. Prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje pomocí svých internetových stránek, kde zájemci najdou informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o životě školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku. Články o aktivitách naší školy či úspěších žáků se objevily též v novinách vycházejících pod záštitou Unicef, Robinson. Škola se též snažila pomáhat potřebným. Vybrali jsme v rámci charitativní sbírková akce pro občanské sdružení Život dětem Kč. Příspěvek Masarykovy školy pomůže dětským zařízením pečujícím o nemocné a handicapované děti. Na zdravotnické zařízení a vybavení pro dětské pacienty Pediatrické kliniky UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc vybrala 3. MŠ 1650 Kč v rámci sbírkové akce Nadace SIDUS. Účastnili jsme se spolu s ostatními školami v Písku sběru víček, kdy obdržená finanční částka byla předána dětskému oddělení českobudějovické nemocnice. Na škole opět probíhala Veselá školička seznamující předškoláky se školním prostředím a konala se pod vedením paní učitelek 1. stupně

14 Žáci dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Venclíkové uspořádali vystoupení pro MŠ Fügnera a místní jesle. Pod jejím vedením je zpracováván a vydáván školní časopis Myšmaš. Děti z mateřských škol několikrát vystupovaly na různých kulturních akcích pro seniory. Někteří vyučující pracovali v komisích okresních soutěží, např. Mgr. Lenka Kaiserová za anglický jazyk a Mgr. Marta Bakalová za biologii. Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách prostřednictvím výboru SRPDŠ. Pořádáme den otevřených dveří. Uspořádali jsme též schůzku rodičů budoucích prvňáčků a akci Pejskohrátky, kdy se zájemci z řad dospělých mohli seznámit s výrobou látkových psů. Škola obhájila na další 2 roky mezinárodní titul Ekoškola udělovaný v ČR ekologickým Sdružením Tereza. K jeho zisku škola prošla v květnu 2009 ekologickým auditem. Oficiálně titul převzali zástupci školy v červnu 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti zástupců Sdružení Tereza, Ministerstva ŽP ČR, MŠMT ČR a dalších partnerů programu. 7. Sponzoring, granty apod. Škola obdržela několik sponzorských darů, kdy se jednalo o firmy, ale i jednotlivce. Všem ještě jednou děkujeme. Do financování některých akcí školy byl též zapojen fond SRPDŠ, do kterého přispívají rodiče žáků. I jim patří poděkování. Škola podala několik žádostí do grantových řízení. Úspěšná byla u Komunitní nadace Blanicko Otavská (KONABO) na projekt EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek možnosti využití alternativních zdrojů energie, ve výši 8220 Kč. Dále byla úspěšná u grantů vyhlášených Jihočeským krajem. U jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2009 na realizaci projektu Pohybem ke zdraví, ve výši Kč a v rámci Grantového programu na podporu rozvoje venkova a krajiny 2009, Opatření 3 Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na realizaci projektu Poznáváme náš kraj a jeho přírodní zajímavosti Novohradské hory očima žáků ZŠ T.G. Masaryka Písek, ve výši Kč. Tento projekt proběhne v měsíci říjnu Výsledek grantové žádosti v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude znám na přelomu měsíce září a října

15 8. Kontrolní činnost V daném školním roce proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrolní činnost byla zaměřena na: 1) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a MŠ, 2) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání podle příslušných ŠVP, 3) zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s právními předpisy a RVP, 4) inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí a žáků, o činnosti škol, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Inspekční zpráva ČŠI škole nevytýká závažnější nedostatky, naopak jako příklady dobré praxe uvádí zapojení ZŠ do ekologické výchovy, realizaci třídních a školních projektů a oblast výchovy ke zdraví v MŠ, Pražská 230. Inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách ČŠI nebo v ředitelně školy. Na škole také proběhly kontroly BOZP, krajské hygienické stanice, požární ochrany a zřizovatele školy. Uvedené kontroly proběhly buď bez závad, či se závadami a připomínkami, které byly v rámci možností školy odstraněny nebo řešeny. 9. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Během roku 2008 byla škola požádána ústní formou o poskytnutí mnoha informací, vztahujících se k různým oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se subjektům předány. školy. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě nedošlo ke stížnosti na postup

16 10. Hospodaření školy V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2008, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 7 972, , , , ,0 0,0 0,0 Spotřeba materiálu 909, ,0-97,0 28,0 28,0 0,0 0,0 Spotřeba energie 2 837, ,0 520,0 0,0 0,0 Opravy a údržba 840,0 459,0 381,0 219,0 219,0 0,0 0,0 Ostatní služby 1 583, ,0 546,0 65,0 65,0 0,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 0,0 0,0 Sociální a zdravotní pojištění 9,0 9,0 0, , ,0 0,0 0,0 Odpisy 1 524, ,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 270,0 161,0 109,0 404,0 404,0 0,0 0,0 Vlastní výnosy celkem 8 020, , , , ,0 0,0 0,0 Tržby celkem 500,0 555,0-55,0 0,0 0,0 Ostatní další výnosy 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Hospodářský výsledek po zdanění 48,0 12,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 548,0 548,0 0,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 12,0 12,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 200, , ,0 0,0 Účelový příspěvek neinvestiční 5 420, , ,0 244,0 Odpisy 0, , ,0 0,0 622,0 902,0 - nehmotného majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hmotného majetku movitého 902,0 902,0 902,0 - hmotného majetku nemovitého 622,0 622,0 622,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 556,0 556,0 556,0 0,0 Použití fondů: 1 576,0 0, ,0 674, ,0 - investiční 1 200, ,0 622, ,0 - rezervní 357,0 376,0 376,0 - odměn 19,0 91,0 52,0 39,0 Doplňková činnost V roce 2008, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek spojena se spotřebou energie. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, jehož větší část byla se souhlasem zřizovatele přesunuta do fondu rezervního. Hospodářský výsledek byl nižší než v roce Uvedené bylo způsobeno především vyššími výdaji za tepelnou energii v závěru roku 2008 a opravami zařízení ve školní jídelně

17 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2009, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 8 189, ,0-50, , ,0 355,0 0,0 Spotřeba materiálu 2 135, ,0 49,0 0,0 Spotřeba energie 1 500, ,0-522,0 0,0 Opravy a údržba 2 989, ,0 335,0 0,0 Ostatní služby 693,0 604,0 89,0 40,0 40,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 245,0 Sociální a zdravotní pojištění 0, , ,0 102,0 Odpisy 765,0 765,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 107,0 108,0-1,0 250,0 242,0 8,0 Vlastní výnosy celkem 9 000, ,0 855, , ,0 132,0 0,0 Tržby celkem 2 000, ,0 1,0 0,0 Ostatní další výnosy 7 000, ,0 854, , ,0 132,0 Hospodářský výsledek po zdanění 811,0-94,0 905, , ,0-223,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 250, , , ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 1 255,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 799, , , , ,0 Účelový příspěvek neinvestiční 6 000, , , , ,0 Odpisy 1 528, , ,0 765,0 765,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého 901,0 901,0 901,0 450,5 450,5 - hmotného majetku nemovitého 627,0 627,0 627,0 313,5 313,5 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů: 2 587,0 485,0 497,0 14, ,0 - investiční 2 102, ,0 - rezervní 446,0 446,0 456,0 14,0 442,0 - odměn 39,0 39,0 41,0 41,0 Doplňková činnost V období školních prázdnin byla z účelové dotace města na škole provedena poslední etapa výměny oken a opravy fasády budovy 2. stupně. Současně proběhla rekonstrukce vnitřních prostor (tříd a kanceláří) budovy 2. stupně, malování a výměny světel, na kterou škola se souhlasem zřizovatele použila část svého investičního fondu. 11. Přílohy Součástí výroční zprávy je CD, na kterém jsou fotografie s texty demonstrující život školy ve školním roce 2008/2009 a některé články, které se objevily v tisku. Mnohem více pak činnost školy demonstrují její internetové stránky, viz. úvodní informace výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166, příspěvková organizace. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2007-2008 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více