Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:"

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 08/09 Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Vypracoval: Mgr. Jiří Kothánek ředitel školy Schváleno školskou radou: Dne: Podpis:

2 Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy Charakteristika Přehled zaměstnanců Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání Vzdělávání, chování a výsledky žáků Zápis k povinné školní docházce Poradenství Péče o žáky se SVP a žáky nadané 9 5. Aktivity školy a žáků Výběr aktivit základní školy Výběr aktivit mateřských škol Volnočasové aktivity Školní parlament Ekotým Prezentace školy na veřejnosti Sponzoring, granty, apod Kontrolní činnost Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 14 o svobodném přístupu k informacím 10. Hospodaření školy Přílohy

3 1. Základní údaje Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Adresa školy: Čelakovského 24, Písek Ředitel: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně ředitele: pro 2. stupeň Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) pro 1. stupeň Mgr. Jana Vávrová Kontakty: telefon: fax: mobilní telefon: internet: Zřizovatel: Město Písek, Velké náměstí 114, Písek Koordinátorky ŠVP: pro 1. stupeň: Mgr. Jana Vávrová pro 2. stupeň: Mgr. Vladimíra Pešková Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Žáčková Metodičky prevence: pro 1. stupeň: Mgr. Valerie Texlerová pro 2. stupeň: Mgr. Roxana Slabá Vzdělávací programy: ,8. 9. ročník: Základní škola č.j / ročník: Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j / a 7. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od a 6. ročník: ŠVP pro ZV Chceme a dokážeme, platný od Školská rada: Za zřizovatele: Mgr. Lukáš Tramba (předseda školské rady) Ing. Tomáš Franců Za zákonné zástupce: Jirmanová Vlasta Nygrýnová Silvie Za pedagogické pracovníky Mgr. Pavel Kolář Mgr. Lenka Kaiserová - 2 -

4 2. Charakteristika školy Areál základní školy se skládá z budov 1. a 2. stupně, školní jídelny a školní družiny. Budovy jsou vzájemně propojeny koridory. Žáci i vyučující mají k dispozici 3 učebny PC, odborné učebny, 2 tělocvičny se sociálním zázemím a školní hřiště s umělým povrchem a žákovskou knihovnu. Základní škola je úplná s možností 3 paralelních tříd v každém v devíti postupných ročnících. V každém ročníku je jedna třída se sportovním zaměřením. Spádovou oblastí školy je Václavské a Pražské předměstí města Písku a obec Dobešice. Školu též navštěvují žáci z jiných obcí, kdy uvedené se týká především sportovních tříd. V sousedství základní školy se nachází park, sportoviště (tenisové centrum, zimní stadion, plavecký bazén, fotbalový a atletický areál) a rozlehlé parkoviště. Součástí školy jsou dvě mateřské školy, 3. mateřská škola v ulici Pražská s vlastní jídelnou a 6. mateřská škola v ulici Strakonická s výdejnou. Škola získala v roce 2005 titul Ekoškola, který v roce 2007 úspěšně obhájila na mezinárodní úrovni. Jeho mezinárodní úroveň znovu úspěšně obhájila i v roce V základní škole se ve školním roce 2008/09 k vzdělávalo 539 žáků (z toho 233 dívek) ve 23 třídách. Mateřské školy byly naplněny na 100% své kapacity. 3. Pracovníci školy 3.1 Charakteristika Ve školním roce 2008/2009 škola zaměstnávala celkem 78 zaměstnanců. ZŠ: 40 pedagogických zaměstnanců (38,04 přepočtení zaměstnanci) 18 nepedagogických zaměstnanců (17,25 přepočtení zaměstnanci) 3. MŠ: 8 pedagogických zaměstnanců (8 přepočtení zaměstnanci) 6 nepedagogických zaměstnanců (4,63 přepočtení zaměstnanci) 6. MŠ: 2 pedagogičtí zaměstnanci (1,84 přepočtení zaměstnanci) 1 nepedagogický zaměstnanec (0,91 přepočtený zaměstnanec) Asistentky na ZŠ: 3 (1,98 přepočtené) - 3 -

5 3.2 Přehled zaměstnanců Ředitel školy: Mgr. Jiří Kothánek Zástupkyně: Mgr. Jana Vávrová (1. stupeň), Mgr. Vladimíra Pešková (2. stupeň) Pedagogický sbor ZŠ: 1. stupeň Mgr. Adámková Alena Mgr. Cvejnová Drahomíra Mgr. Hrdličková Zuzana Mgr. Kodýdková Zdeňka Mgr. Kohoutová Marie Mgr. Koubová Ivana Mgr. Mintuchová Jitka Mgr. Mojžišková Dana Mgr. Pixová Marie Mgr. Pohnanová Ludmila Mgr. Smolová Martina Mgr. Štěpánová Marcela Mgr. Texlerová Valerie 2. stupeň Mgr. Bakalová Marta Ing. Častoral Pavel Mgr. Černá Anna Mgr. Černá Michaela Mgr. Hegenbart Václav Mgr. Holečková Naděžda Mgr. Kaiserová Lenka Mgr. Kolář Pavel Martenek Vladimír Mgr. Mlsková Ludmila Mgr. Sartoriová Iva Semrádová Jana Mgr. Slabá Roxana Mgr. Stará Jana Mgr. Šandová Miroslava Šrámek Václav Vlček Roman Mgr. Zíková Hana Mgr. Žáčková Věra Vychovatelky Hynková Jitka (vedoucí vych.) Buštová Dagmar Hrůzová Jana Venclíková Šárka Votavová Vladimíra Asistentky ZŠ: Šarkőziová Renata, Brandtlová Marie / Pechová Jiřina, Nožinová Martina / Beranová Dana Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ: Mzdová účetní: Herchová Hana Účetní: Honsová Zdena Ekonomka: Kopsová Miroslava Školník: Ciboch Zdeněk Uklízečky: Hřebíčková Vladimíra Maršíková Jana Ruttová Vladimíra Šimíková Božena Okrzesová Jana Součková Štěpánka Zaměstnanci školní jídelny ZŠ: Vedoucí ŠJ: Jirmanová Vlasta Účetní ŠJ: Němečková Pavlína Kuchařky: Hesounová Jiřina Křivská Ivana Nováčková Marie Paťavová Olga Vaňková Jitka Vyrostková Vladimíra - 4 -

6 3. mateřská škola: Vedoucí učitelka: Janoušková Ivana Pedagogický sbor: Čapková Zdeňka Dunovská Alena Dušková Zdeňka Hovorková Naděžda Kovářová Radmila Křížová Jitka / Danyiová Marie Urbanová Dana Školnice: Pešková Ivana Údržbář: Vokůrka Zdeněk Uklízečky: Čiháková Zdenka Prajzlerová Marie Kuchařky: Bílá Ivana Procházková Renáta 6. mateřská škola Vedoucí učitelka: Burgetová Květa Učitelka: Staňková Zdeňka Školnice, uklízečka a kuchařka: Hahnová Dáša 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo s ohledem na organizační a ekonomické možnosti školy a s přihlédnutím k jejím současným a budoucím potřebám. Bylo přihlíženo i k zájmu pedagogických pracovníků. Pedagogičtí zaměstnanci školy mimo akreditovaných seminářů využívali možnosti samostudia. Akce DVPP, kterých se učitelé zúčastnili: dvoudenní seminář Šikana jako alarmující problém pro pokročilé, Workshop k programu Ekoškola, Podzimní dny EVVO, Výtvarný projev jako zdroj poznání, Prevence kriminálních a sociálně patologických jevů, To byl fašismus, Efektivní komunikace s rodiči, Seminář k výuce Aj, EVVO přírodní zahrady. V rámci celoživotního učení výchovná poradkyně školy úspěšně dokončila specializační kurz výchovného poradenství pro učitele ZŠ, SŠ, SOU a OU na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

7 4. Vzdělávání 4.1 Vzdělávání, chování a výsledky žáků Podle inspekční zprávy ČŠI, je ŠVP školy plně v souladu s RVP schváleným MŠMT a vyučující se snaží o inovaci metod a forem vzdělávání, vedoucích k aktivnímu zapojení žáků. Škola při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem. Tabulka ukazuje výsledky vzdělávání žáků k Z žáků, kteří k výše uvedenému datu neprospěli: 1 odešla na ZŠ praktickou, 4 postoupili, protože už na daném stupni školy propadli, 3 propadli pro více jak 2 nedostatečné, 1 ukončil základní vzdělávání. Třída Celkem Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný I.A ,00 22 I.B ,11 17 I.C ,06 18 II.A ,18 21 II.B ,12 24 III.A ,36 21 III.B ,18 26 IV.A ,40 29 IV.B ,56 23 V.A ,47 17 V.B ,41 31 V.C ,59 22 VI.A , VI.B , VII.A , VII.B , VII.C ,66 26 VIII.A , VIII.B , VIII.C ,56 22 IX.A , IX.B ,87 22 IX.C ,18 28 CELKEM PRŮMĚR 23,43 13,30 10, Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení -- - Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé 1, Neuspokojivé

8 Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: - 8 žáků na gymnázium (1 x 6 leté, 1 x 8 leté, 6 x 4 leté) - 35 žáků OA, SPŠ, SZeŠ, apod žáků SOU, SOŠ, apod. K úspěchům našich žáků patřilo: - Cajthamlová Anna obdržela čestné uznání OSH ČMS Písek v okresním kole soutěže PO očima dětí 2009 vyhlášené Sdružením hasičů ČMS okres Písek. - Dívky z 1. stupně obsadily v celostátním kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 8. místo ze 16 družstev (složení týmu: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, M. Andrlíková, E. Kafková). - V krajském kole dopravní soutěže Mladých cyklistů 2009 se v individuální soutěži 2. kategorie umístil na 1. místě Kinkor Jiří (9.A). - Dívky z 1. stupně obsadily v krajském kole turnaje Preventan Cup 08/09 ve vybíjené, kategorie B dívky, 1. místo (tým ve složení: H. Pavlíková, J. Palánová, B. Buštová, M. Slaninková, Z. Meřířová, M. Krejčová, H. Strnadová, Z. Siplová, T. Gajovská, N. Hřebíčková, E. Kafková). - V okresním kole soutěže hlídek Mladých zdravotníků se dívčí družstvo, ve složení Šolcová Aneta a Maroušková Dagmar (obě z 5.B), Lávičková Kateřina a Štrubelová Josefína (obě ze 4.A), umístilo na 3. místě. - V okresním kole v minifotbale Mc Donald s Cup v kategorii B se družstvo chlapců (z 4. a 5. tříd, ve složení I. Hanák, D. Václavík, O. Vostárek, L. Machovský, M. Malý, L. Vlček, M. Koc, O. Soukup, V. Hadrava, J. Turek, T. Klas, D. Pokorný) umístilo na 3. místě. - V okresním kole Dopravní soutěže cyklistů se družstvo našich žáků, ve složení Kinkor Jiří a Buchtele Marek (oba 9.A), Kubíčková Helena (7.B) a Houdková Tamara (6.A), umístilo v II. kategorii na 1. místě. Buchtele Marek pak v jednotlivcích v II. kategorii na 1. místě bez ztráty bodu. - Ve výtvarné soutěži Pohledy z cest pořádané Městskou knihovnou Písek. Obsadil Bláha Petr z 9.C 2. místo, Košatková Michaela (9.C) a Bella Martin (9.B) pak obdrželi čestné uznání. - Dieu Linh Tran (7.C) se umístila na 2. místě v okresním kole matematické olympiády

9 - Chlapci 2. stupně se umístili na 2. místě v okresním kole ZŠ ve volejbale chlapců B (P. Bláha, P. Hošna, Š. Kautzký, D. Peroutka, M. Bella, D. Bernard, F. Vlček, J. Drastík, M. Buchtele). - Čeplová Markéta (7.C) se umístila na 1. místě v okresním kole konverzační soutěže v Aj, kategorie A1. - Žáci 5. tříd obsadili v okresním finále 1. místo v turnaji Preventan Cup ve vybíjené. (Z. Mečířová, L. Machovský, T. Gajovská, D. Hubáčková, O. Káca, M. Koc, D. Pokorný, O. Soukup, L. Vlček, J. Turek, M. Brož, T. Klas). - Čeplová Markéta (7.C) získala zvláštní cenu v soutěži Dřevo jako zdroj energie organizované v rámci evropského projektu REGBIE+ za výtvarnou práci Stromová fantazie a literární práci Pan Les. - Jirman Michal (9.A) se umístil na místě v okresním kole dějepisné olympiády. - Králová Irena (9.B) se umístila na 4. místě v okresním kole konverzační soutěže v Nj. - Dívky se umístily na 2. místě v okresním kole v přespolním běhu v kategorii mladších dívek (T. Bělíková, E.Solnařová, V. Kubecová, T. Houdková). - M. Zelenka, M. Pazderník, J. Hrdina (7. třída) 1. místo v okresním finále ve stolním tenisu, mladší žáci. 4.2 Zápis k povinné školní docházce K zápisu k povinné školní docházce se dostavilo 57 dětí. Poprvé u zápisu jich bylo 46, po odkladu z předchozího roku se dostavilo 11 dětí. Zapsáno bylo 46 dětí, pro 11 dětí zákonní zástupci podali žádost o odklad. 4.3 Poradenství Škola poskytuje standardní poradenství podle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Poradenské služby ve škole zajišťují výchovná poradkyně a metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími pedagogickými pracovníky. Škola se v rámci poradenství snaží maximálně spolupracovat s rodiči. Výchovná poradkyně se účastní výchovných komisí s problémovými žáky. Koordinuje činnost školy při vypracování individuálních plánů a odesílání a vyplňování přihlášek na střední školy, poskytuje kariérní poradenství. K výše uvedenému má stanoveny konzultační hodiny, ale je využíváno i času podle individuálních potřeb žáků a rodičů. Současně spolupracuje s poradenskými zařízeními ve městě a blízkém okolí

10 Metodičky prevence vytváří ve spolupráci s celým pedagogickým sborem Minimální preventivní program a koordinují jeho realizaci. Spolupracují s odpovídajícími poradenskými zařízeními a institucemi. Témata prevence jsou průběžně probírána i v běžné výuce. V následující tabulce je přehled preventivních aktivit pro žáky, které se konaly ve školním roce 2008/2009. Název aktivity Zaměření Datum konání Věková skupina / počet žáků Realizátor Vzdělání a řemeslo Výstava v Č. Budějovicích, volba dalšího studia ročníky/cca 90 V.Žáčková Den bez aut Dopravní výchova roč., 1.st. Inkano Čas proměn Dospívání roč./cca 20 M.Bakalová, dívek Procter and Gamble Beseda s p.rapantem Dopravní výchova roč./cca 70 R.Slabá Příběhy bezpráví Beseda s MUDr. V.Skřivánkovou roč./45 H.Zíková Příprava 6 peer Prevence drogových aktivistů z 8.roč. závislostí Listopad 08 8.roč./6 žáků M.Krčková Klima třídy 7.B Situace ve třídě, testy, rozhovory Listopad 08 M.Krčková Beseda s p.rapantem Šikana, drogy A,B,C/cca 70 M.Kohoutová Peer program Prevence drogových Duben závislostí A,B/55 M.Krčková Den dětí Dopravní výchova stupeň M.Kohoutová Sám sebou Květen 09 8.roč./75 M.Krčková Beseda se zástupci kriminální policie(pí Ingrišová, p. Mařík) Šikana, krádeže apod roč. R.Slabá Sexuální výchova 1 x měsíčně 8. a 9.roč. V.Cuřínová Výtvarné soutěže průběžně Všechny ročníky A.Černá J.Mintuchová V. Votavová 4.4 Péče o žáky se SVP a žáky nadané Školu také navštěvují žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a ze sociálně znevýhodněného prostředí. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a vyučujícími základních předmětů provádějí prvotní depistáž a navrhují se souhlasem rodičů návštěvu poradenského zařízení. K specifickým potřebám žáka je při jeho vzdělávání přihlédnuto. Škola v uplynulém školním roce měla k dispozici asistentky pro žáky se SVP. Škola se snažila vyhledávat talentované a nadané žáky a je připravena v případě potřeby jim pomoci v rozvoji jejich talentu. Škola respektuje sportovní nadání svých žáků a k rozvoji jejich talentu se jim snaží poskytnout příhodné podmínky

11 5. Aktivity školy a žáků Vzhledem k vysokému počtu aktivit je dále uveden jen jejich výběr, který odráží bohatou činnost školy. Žáci se svými vyučujícími se účastnili různých olympiád a soutěží, např. vědomostních, sportovních, výtvarných. Součástí výuky byly samozřejmě i poznávací exkurze, různé besedy, návštěvy kulturních představení, konaly se sportovní dny a projektové dny. Mimo to byla běžná výuka oživena různými akcemi, které do výše uvedených nelze zařadit. Nemalá část z nich se konala i ve ŠD. Různé aktivity s ohledem na věk dětí se konaly i v obou mateřských školách, různé výlety, aktivity zpestřující běžný den. 5.1 Výběr aktivit základní školy - Návštěvy dopravního hřiště 1. stupněm a školní družinou - Výuka plavání na 1. stupni a návštěvy plaveckého stadiónu školní družinou - Návštěvy solné jeskyně školní družinou - Návštěva Krokodýlí ZOO v Protivíně - Účast na Kamenicko - sochařském sympoziu (vybraní žáci) - Exkurze (např. písecký hřebčinec, skládka Vydlaby, Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, na úřadu práce, městská zahrada, Praha, Šumava, Temelín, Tábor, ECOMODULY a sluneční elektrárna Dobev, Hartmanice a Prášily; Jindřichův Hradec) - Účast na aktivitách pořádaných jinými subjekty (např. Den bez aut, zeměpisný pořad o Brazílii a Austrálii, Výchovně vzdělávací výukový program Utvořte si krajinu v centru Cassiopeia, Představení z doby Lucemburků, Seznámení s knihovnou pro1. třídy, Ekologická akce Plíce planety ) - Výtvarné soutěže ve školní družině - Veselá školička pro předškoláky - Den se strašidly na 1. stupni a Dušičková oslava ve školní družině - Výuka bruslení pro žáky 1. stupně - Besedy - Příběhy bezpráví, Zmizelí Romové a Romové dnes - Mikulášská nadílka na 1. stupni a ve školní družině - Vánoční zpívání na 1. stupni

12 - Projekt Jeden svět v písecké Sladovně - Pasování prvňáčků na čtenáře - Beseda s účastníkem bojů z Buzuluku do Prahy - Vystoupení divadelního kroužku pro MŠ Fügnera, 3.MŠ, jesle - Sportovní dny 5.2 Výběr aktivit mateřských škol - Červený den, Zelený den, Bílý den - Divadelní představení pro děti - Návštěva ZOO Hluboká s naučným programem o lesních zvířatech, návštěva Hradního parku ve Strakonicích, výlet na Hůrka, návštěva arboreta Lesnické školy - Návštěvy Solné jeskyně - Angličtina hrou pro zájemce - Předplavecký výcvik - Poznáváme naše město - Topíme Morenu - Ozdravný pobyt na chatě Živec - Rozloučení s předškoláky poslední zvonění - Poznáváme Noc a Den (lampionový průvod a přespání ve školce) - Vystupování dětí na kulturních a společenských akcích - Maškarní karneval 5.3 Volnočasové aktivity Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet oddělení počet dětí počet klubů počet dětí počet kroužků počet dětí * V nabídce kroužků např. nechyběly: na 1. stupni: anglický jazyk (i na MŠ), florbal, informatika, aerobik na 2. stupni: zdravotnický kroužek, výtvarný kroužek ve ŠD: výtvarný, redakční, dramatický a tělovýchovný kroužek, dovedné ruce, logopedie

13 5.4 Školní parlament Na škole funguje školní parlament, který se schází s ředitelem školy na začátku školního roku a poté podle potřeby žáků či vedení školy. Jeho členy jsou zástupci tříd (vždy 2 z každé třídy) od 5. ročníku po devátý. Žáci si na úvodním zasedání volí svého předsedu a místopředsedu a z každé schůze je učiněn zápis. Ten je pak zveřejněn na místech přístupných pro žáky. 5.5 Ekotým Na škole působí Ekotým, v kterém pracují společně zástupci žáků z 2. i 1. stupně, učitelů, vedení a technických pracovníků školy. Ekotým se pravidelně schází a provádí ekohlídky, které se snaží ukázat na negativní jevy ve škole spojené s EVVO a navrhují možná opatření k nápravě. Snaží se o další rozvoj školy v oblasti environmentální výuky 6. Prezentace školy na veřejnosti Škola se prezentuje pomocí svých internetových stránek, kde zájemci najdou informace organizačního rázu, z minulosti školy a samozřejmě aktuální informace o životě školy. Naši činnost dále prezentujeme články v regionálním tisku. Články o aktivitách naší školy či úspěších žáků se objevily též v novinách vycházejících pod záštitou Unicef, Robinson. Škola se též snažila pomáhat potřebným. Vybrali jsme v rámci charitativní sbírková akce pro občanské sdružení Život dětem Kč. Příspěvek Masarykovy školy pomůže dětským zařízením pečujícím o nemocné a handicapované děti. Na zdravotnické zařízení a vybavení pro dětské pacienty Pediatrické kliniky UK 2.LF Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc vybrala 3. MŠ 1650 Kč v rámci sbírkové akce Nadace SIDUS. Účastnili jsme se spolu s ostatními školami v Písku sběru víček, kdy obdržená finanční částka byla předána dětskému oddělení českobudějovické nemocnice. Na škole opět probíhala Veselá školička seznamující předškoláky se školním prostředím a konala se pod vedením paní učitelek 1. stupně

14 Žáci dramatického kroužku pod vedením paní vychovatelky Venclíkové uspořádali vystoupení pro MŠ Fügnera a místní jesle. Pod jejím vedením je zpracováván a vydáván školní časopis Myšmaš. Děti z mateřských škol několikrát vystupovaly na různých kulturních akcích pro seniory. Někteří vyučující pracovali v komisích okresních soutěží, např. Mgr. Lenka Kaiserová za anglický jazyk a Mgr. Marta Bakalová za biologii. Zákonné zástupce informujeme o dění ve škole na třídních schůzkách prostřednictvím výboru SRPDŠ. Pořádáme den otevřených dveří. Uspořádali jsme též schůzku rodičů budoucích prvňáčků a akci Pejskohrátky, kdy se zájemci z řad dospělých mohli seznámit s výrobou látkových psů. Škola obhájila na další 2 roky mezinárodní titul Ekoškola udělovaný v ČR ekologickým Sdružením Tereza. K jeho zisku škola prošla v květnu 2009 ekologickým auditem. Oficiálně titul převzali zástupci školy v červnu 2009 v prostorách Senátu Parlamentu ČR za přítomnosti zástupců Sdružení Tereza, Ministerstva ŽP ČR, MŠMT ČR a dalších partnerů programu. 7. Sponzoring, granty apod. Škola obdržela několik sponzorských darů, kdy se jednalo o firmy, ale i jednotlivce. Všem ještě jednou děkujeme. Do financování některých akcí školy byl též zapojen fond SRPDŠ, do kterého přispívají rodiče žáků. I jim patří poděkování. Škola podala několik žádostí do grantových řízení. Úspěšná byla u Komunitní nadace Blanicko Otavská (KONABO) na projekt EVVO na ZŠ T.G. Masaryka Písek možnosti využití alternativních zdrojů energie, ve výši 8220 Kč. Dále byla úspěšná u grantů vyhlášených Jihočeským krajem. U jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2009 na realizaci projektu Pohybem ke zdraví, ve výši Kč a v rámci Grantového programu na podporu rozvoje venkova a krajiny 2009, Opatření 3 Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na realizaci projektu Poznáváme náš kraj a jeho přírodní zajímavosti Novohradské hory očima žáků ZŠ T.G. Masaryka Písek, ve výši Kč. Tento projekt proběhne v měsíci říjnu Výsledek grantové žádosti v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bude znám na přelomu měsíce září a října

15 8. Kontrolní činnost V daném školním roce proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrolní činnost byla zaměřena na: 1) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a MŠ, 2) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledů vzdělávání podle příslušných ŠVP, 3) zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho souladu s právními předpisy a RVP, 4) inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy informací o vzdělávání dětí a žáků, o činnosti škol, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy. Inspekční zpráva ČŠI škole nevytýká závažnější nedostatky, naopak jako příklady dobré praxe uvádí zapojení ZŠ do ekologické výchovy, realizaci třídních a školních projektů a oblast výchovy ke zdraví v MŠ, Pražská 230. Inspekční zpráva je k nahlédnutí na internetových stránkách ČŠI nebo v ředitelně školy. Na škole také proběhly kontroly BOZP, krajské hygienické stanice, požární ochrany a zřizovatele školy. Uvedené kontroly proběhly buď bez závad, či se závadami a připomínkami, které byly v rámci možností školy odstraněny nebo řešeny. 9. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Během roku 2008 byla škola požádána ústní formou o poskytnutí mnoha informací, vztahujících se k různým oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného odkladu dotazujícím se subjektům předány. školy. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a ani v jednom případě nedošlo ke stížnosti na postup

16 10. Hospodaření školy V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za rok 2008, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 7 972, , , , ,0 0,0 0,0 Spotřeba materiálu 909, ,0-97,0 28,0 28,0 0,0 0,0 Spotřeba energie 2 837, ,0 520,0 0,0 0,0 Opravy a údržba 840,0 459,0 381,0 219,0 219,0 0,0 0,0 Ostatní služby 1 583, ,0 546,0 65,0 65,0 0,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 0,0 0,0 Sociální a zdravotní pojištění 9,0 9,0 0, , ,0 0,0 0,0 Odpisy 1 524, ,0 0,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 270,0 161,0 109,0 404,0 404,0 0,0 0,0 Vlastní výnosy celkem 8 020, , , , ,0 0,0 0,0 Tržby celkem 500,0 555,0-55,0 0,0 0,0 Ostatní další výnosy 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Hospodářský výsledek po zdanění 48,0 12,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 548,0 548,0 0,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 12,0 12,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 200, , ,0 0,0 Účelový příspěvek neinvestiční 5 420, , ,0 244,0 Odpisy 0, , ,0 0,0 622,0 902,0 - nehmotného majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - hmotného majetku movitého 902,0 902,0 902,0 - hmotného majetku nemovitého 622,0 622,0 622,0 0,0 Příspěvek na investice (jmenovitě) 556,0 556,0 556,0 0,0 Použití fondů: 1 576,0 0, ,0 674, ,0 - investiční 1 200, ,0 622, ,0 - rezervní 357,0 376,0 376,0 - odměn 19,0 91,0 52,0 39,0 Doplňková činnost V roce 2008, stejně jako roky předcházející, byla jedna z nejvyšších vynaložených částek spojena se spotřebou energie. Škola dosáhla kladného hospodářského výsledku, jehož větší část byla se souhlasem zřizovatele přesunuta do fondu rezervního. Hospodářský výsledek byl nižší než v roce Uvedené bylo způsobeno především vyššími výdaji za tepelnou energii v závěru roku 2008 a opravami zařízení ve školní jídelně

17 V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za 1. pololetí roku 2009, v tisících Kč. PROVOZ + DOTACE MěÚ Státní rozpočet + GRANTY plán plán skutečnost odchylky (rozpočet) (rozpočet) skutečnost odchylky skutečnost Náklady celkem 8 189, ,0-50, , ,0 355,0 0,0 Spotřeba materiálu 2 135, ,0 49,0 0,0 Spotřeba energie 1 500, ,0-522,0 0,0 Opravy a údržba 2 989, ,0 335,0 0,0 Ostatní služby 693,0 604,0 89,0 40,0 40,0 0,0 Mzdové náklady 0, , ,0 245,0 Sociální a zdravotní pojištění 0, , ,0 102,0 Odpisy 765,0 765,0 0,0 0,0 Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj. ) 107,0 108,0-1,0 250,0 242,0 8,0 Vlastní výnosy celkem 9 000, ,0 855, , ,0 132,0 0,0 Tržby celkem 2 000, ,0 1,0 0,0 Ostatní další výnosy 7 000, ,0 854, , ,0 132,0 Hospodářský výsledek po zdanění 811,0-94,0 905, , ,0-223,0 0,0 Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 3 250, , , ,0 Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 1 255,0 Neinvestiční příspěvek na provoz 5 799, , , , ,0 Účelový příspěvek neinvestiční 6 000, , , , ,0 Odpisy 1 528, , ,0 765,0 765,0 - nehmotného majetku - hmotného majetku movitého 901,0 901,0 901,0 450,5 450,5 - hmotného majetku nemovitého 627,0 627,0 627,0 313,5 313,5 Příspěvek na investice (jmenovitě) Použití fondů: 2 587,0 485,0 497,0 14, ,0 - investiční 2 102, ,0 - rezervní 446,0 446,0 456,0 14,0 442,0 - odměn 39,0 39,0 41,0 41,0 Doplňková činnost V období školních prázdnin byla z účelové dotace města na škole provedena poslední etapa výměny oken a opravy fasády budovy 2. stupně. Současně proběhla rekonstrukce vnitřních prostor (tříd a kanceláří) budovy 2. stupně, malování a výměny světel, na kterou škola se souhlasem zřizovatele použila část svého investičního fondu. 11. Přílohy Součástí výroční zprávy je CD, na kterém jsou fotografie s texty demonstrující život školy ve školním roce 2008/2009 a některé články, které se objevily v tisku. Mnohem více pak činnost školy demonstrují její internetové stránky, viz. úvodní informace výroční zprávy

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně)

Název školy: ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Mgr. Vladimíra Pešková (statutární zástupkyně) Obsah: 1. Základní údaje 2 2. Charakteristika školy 3 3. Pracovníci školy 3 3.1 Charakteristika 3 3.2 Přehled zaměstnanců 4 3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 5 4. Vzdělávání 5 4.1 Vzdělávání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice. Školní 414, Nová Včelnice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikátor školy: 600 060 535 Termín konání inspekce: 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více