ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1"

Transkript

1 ORTODONCIE ÍT20I7 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 16 Rok (Year): 2007 Číslo (Number): 1 Obsah (Conte): Společeká rubrika str. 5 Zprávy z výboru str. 6 Zajímavosti v ortodoncii str. 10 Odborná práce str. 13 Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace (Improvement of the Curve of Spee During Alignment) Skeletální kotvení minišrouby: indikace a klinické aplikace (Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application) Molekulární podstata hypodoncie. Souborný referát (Molecular basis of hypodontia. A review of the literature) Ze zahraničních časopisů str. 41 Informace str. 45 Vydavatel: Česká ortodontická společnost Published by the Czech Orthodontic Society Vedoucí redaktor (Editor in Chief): Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., Olomouc, Czech Republic Redakční rada (Editorial Board): MUDr. Karel Floryk, Vyškov, Czech Republic MUDr. Milada Hálková, Strakonice, Czech Republic MUDr. Jan Horal, Praha, Czech Republic MUDr. Martin Horáček, Havlíčkův Brod, Czech Republic MUDr. Marie Jurišicová, CSc, Martin, Slovak Republic Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Ivana Kyralová, Hradec Králové, Czech Republic MUDr. Ivo Marek, Břeclav, Czech Republic Dr. Malgorzata Sitarek - Madaj, Poznaň, Polska MUDr. Milada Stehlíková, Kroměříž, Czech Republic MUDr. Marie Štefková, CSc, Olomouc, Czech Republic MUDr. Hana Tycová, Praha, Czech Republic Dr. Mariusz Wilk, Lodž, Polska Adresa redakce (Contact Address): Olomouc, Palackého 12 fax: , tel.: ISSN: Časopis ORTODONCIE je vydáván 4x ročně (ORTODONCIE is published in 4 issues per year) Tisk (Printed by): FIS Print Olomouc, Tiskárna Mor. Třebová Cena (Payment): 100- Kč (4- EUR), Č. ú.: /0100, kot. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Časopis je bezplatně zasílán členům České ortodontické společnosti. Acopy of the ORTODONCIE is sent to all members of the Czech Orthodontic Society in good spending with their subscription. Uzávěrky v roce 2007 (Dedline for the next year): , 16.5., a

2 ORTODONCIE Společeká rubrika ročník 16 č V druhém čtvrtletí roku 2007 své významné životní jubileum oslaví: MUDr. Irena Šubrtová, Plzeň MUDr. Jana Kučerová, Praha 1 MUDr. Alena Bejčková, Brno MUDr. Helena Kozinová, Brno-Líšeň MUDr. Irena Chourová, Vrchlabí MUDr. Dagmar Straková, Hranice na Moravě MUDr. Milada Soldánová, Jindřichův Hradec Srdečně blahopřejeme! Specializační atestace Ve dnech proběhly specializační atestační zkoušky a specialisty v oboru ortodoncie se úspěšně stali MUDr. Pavel Fidler MUDr. Lucie Jedličková MUDr. Jana Oulická MUDr. Martin Ryjáček MUDr. Sylvie Saifrtová Blahopřejeme Čleký poplatek pro rok 2007 činí 1500,- Kč nebo 45,- EUR. Členové v zaměstnaneckém vztahu 800,- Kč nebo 25,- EUR. Postgraduanti, důchodci a ženy na mateřské dovolené 300,- Kč nebo 10,- EUR. Registrační polatek činí 50,- Kč. Předplatné časopisu Ortodoncie pro nečleny ČOS je 400,- Kč za rok nebo 12,- EUR. Úhrada poplatku do , č. ú.: /0100, kot. symbol: 0558, variab. symbol: rodné číslo. Při nezaplacení příspěvků po dvou písemných urgencích bude ukončeno čletví v ČOS.

3 ročník 16 č Zprávy z výboru ORTODONCIE Zprávy z výboru 1) Začátkem ledna 2007 došlo k jednání zástupců ČOS a ČSOB Leasing. Výstupem je první nabídka pro ortodontisty a příslib další spolupráce - individualizace služeb a event. zvýhodnění bankovních služeb prostřednictvím ČSOB. V současné době je ČSOB Leasing schopen nabídnout členům České ortodontické společnosti tuto podporu: a) Zkrácené podklady - není třeba dokládat příjmy - finanční leasing a zákaznický úvěr - doba splácení měsíců Pořizovací cena bez DPH Výše platby předem do 0,5 mil. Kč od 5 % do 1 mil. Kč od 10% do 1,8 mil. Kč od 15% Pozn. u zákaznického úvěru je pro plátce DPH platba předem navýšena o 5 %. b) Individuální přístup pro členy a) začínající lékaři - pomoc při zařizování celé ordinace, nalezení optimální možnosti financování b) stávající lékaři - pomoc při financování zařízení, nalezení optimální možnosti financování -veškeré kontakty budou předány na příslušnou regionální pobočku c) Výhodné finační podmínky a pojištění - osobní a užitkové automobily - stroje a zařízení d) Dárek při uzavření smlouvy s ČSOBL - Sada per BALMAIN - pokud bude kontakt přes ing. Stehlíkovou z centrální kanceláře ČSOB Leasing e) Je připravována inzerce v časopisu Ortodoncie a účast firmy na Kongresu ČOS 2) V lednu 2007 byl pro spolupráci s komisí pracující na revizi rtg standardů za ČOS navržen Dr. Kokaisl. Problematika se týká používání rtg přístrojů ve zdravotnických zařízeních, tedy pro nás na klinikách zubního lékařství a v ortodontických praxích. 1) V lednu 2007 výbor společnosti doporučil spolu s ČSK zakotvit ve zdravotnické legislativě ortodontické diagnostické a dokumentační modely jako součást standardní ortodontické dokumentace. 2) Během ledna byla po předchozím schválení výborem ČOS předána na ortodontická oddělení LF a FN v Brně, Plzni a Olomouci výpočetní a fotografická technika a bezplatně zapůjčena k užívání. 3) Globální smlouva o vzájemné dlouhodobější spolupráci s firmou Guarant int. je těsně před podepsáním. Smlouva slibuje oboustrannou větší jistotu a zvýhodnění služeb pro ČOS. 4) dojde ke druhé pracovní schůzce zástupců ČOS Dr. Marka a Dr. Petra o cenách v ortodoncii se zástupcem ČSK Dr. Chrzem. MUDr.Jiří Petr Správy zo Sloveka Výbor Slovekej ortodontickej spoločnosti na svojom poslednom střetnutí 17. januára 2007 opátovne zhodnotil stav špecializačného štúdia v čellistnej ortopedii v SR. Vzhl'adom na ochotu přednostu Stomatologickej kliniky LFUK prof. V. Javorku a riaditel'a OUSA doc. Kaušica vytvořit' klinické pracovisko, ktoré by poskytovalo optimálně podmienky pre postgraduálně specializačně studium čellistnej ortopedie, třeba ešte dohodnut' podmienky vztahu so SZU, ktorá má akreditáciu pre tuto výuku zo zákona. Takže opáťje tu nadej! 15. decembra 2006 sa konali skoro po dvoch rokoch specializačně atestačně skúšky z čellistnej ortopedie, o ktoré je velký záujem zo strany lekárov zaradených SZU do přípravy. Vzhl'adom na nestandardně podmienky přípravy mali výsledky skúšok róznu úroveň. V najbližšej budúcnosti (máj 2007) sa budete moct' informácie Slovekej ortodontickej spoločnosti dozvedieť z našej internetovej stránky. Plenárna schódza SOS s odborným programom sa bude konat' 27. apríla 2007 v liptovských kúpelbch Lučky, v Kúpel'nom dome Choč. Bude věnovaná nedožitým 9O.-tym narodeninám prof. P. Andrika. Súčasťou ako každý rok bude výstava firiem s ortodontickým materiálom. Program: Doc. MUDr. M. Špidlen PhD: Netradiční léčebné postupy v ortodoncii MUDr. P. Gašpar: Resorpcia koreňov pri ortodontickej liečbe MUDr. P. Anděl: Ortodontická liečba a nová škola ústnej hygieny MUDr. J. Preisler: Liečba dospělého pacienta- kazu istika Plenárna schódza Slovekej ortodontickej spoločnosti. Všetkých srdečné pozývame. MUDr. G. Alexandrova Předseda SOS

4 rocnfk 16 c Zprávy z vyboru ORTODONCIE Pokyny pro autory Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělávání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. Časopis je vydáván v českém jazyce, odborné práce dvojjazyčně v českém/slovekém a anglickém jazyce. Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik: 1. Zprávy z výboru České ortodontické společnosti; 2. Zajímavosti v ortodoncii (zprávy o proběhlých odborných a školicích akcích, zprávy z kongresů a cest, diskusní a polemické příspěvky); 3. Odborné práce (původní práce, souborné referáty, předběžná sdělení, kazuistiky); 4. Ze zahraničních časopisů (referáty z časopisů) 5. Recenze (odborných knih a atestačních prací); 6. Informace; 7. Společeká rubrika. Příspěvky se zasílajítištěné formě ve formátu A4 a současně v elektronické formě na disketě psané v textovém editoru obvyklého typu (Word) v souladu s novými pravidly českého nebo slovekého pravopisu a americkým standardem anglického pravopisu jednotně v celém sdělení. Fotografie musí být uloženy ve formátu TIFF nebo JPG. Tabulky, grafy a texty v obrázcích se publikují v anglickém jazyku. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností. Požadavky na odborné práce. Redakce přijímá práce, které nebyly a nebudou zadány jinému periodiku, vyhovují po stránce odborné a mají odpovídající úroveň metodologického a statistického zpracování. Publikovánívýsledků klinických aexperimentálních (pokusy na zvířatech) výzkumů předpokládá, že byly dodrženy příslušné etické zásady, zejména principy Helsiké deklarace a souhlas etické komise. Materiály převzaté z jiných pramenů musí být doplněny písemným souhlasem držitele autorských práv, který svoluje k reprodukci. Redakčnírada nevyžaduje imprimatur vedoucího pracoviště. Za úroveň sdělení odpovídají autoři. Práce mohou být v českém, slovekém nebo anglickém jazyce. Překlad do anglického jazyka zajišťuje redakce. V zájmu zvýšení kvality překladu do angličtiny redakce doporučuje speciální anglické odborné výrazy uvést v příloze. Na titulní straně se uvádí: název práce, celá jména autorů včetně titulů, název asídlo pracoviště, odkud práce vychází, event. poznámka o případné předchozí publikaci ve formě přednášky. Souhrn se píše na samostatné stránce v délce do 15 řádek. Souhrn obsahuje: cíl práce, konkrétní údaje o metodice a výsledcích a zásadní závěry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se nezkracují. Na zvláštním řádku se uvádí 2-5 klíčových slov. Vlastní text je u původních prací zpravidla rozdělen na úvod, materiál (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Členěníostatních odborných prací se řídí povahou sdělení. Literatura: citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Pořadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1]. Cituje se podle ČSN ISO 690 Bibliografické citace" a ČSN ISO4 Pravidlazkracováníslovz názvů a názvů dokumentů", s přihlédnutím k Příloze k ČSN Seznam zkratek... v názvech periodik". Příklady typů citací: a) citace jednosvazkového díla: 1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporaryorthodontics. 2nded., St. Louis: Mosby, b) citace příspěvku ze sborníku nebo monografie: 2. Bittner, J.; Vacek, M.: Estetické aspekty v protetice. In: Urban, F. (ed.): Pokroky ve stomatologii. Praha: Avicenum, c) citace článku: 3. Andrews, L.F.: The six keys to normál occlusion. Amer. J. Orthodont. 1972, 62, č.3, s Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických časopisů jsou uvedeny v Tab.1. Za literaturou se uvádí jméno a kontaktní adresa prvního autora. Itructio for Authors The objective of the journal ORTODONCIE is to give the Czech Orthodontic Society members and other orthodontists and dentists information on the activities within the scientific society, on research and developments in orthodontics and related subjects, bring study materials for the postgraduate studies and continuing education of the specialists in orthodontics, provide information on research and training courses. The journal is published in the Czech language, however, original articles are published in Czech/Slovak and in English. Articles may be divided into the following colum: 1) News from the Council of the Czech Orthodontic Society. 2) Featured topics in orthodontics (reports on the recent scientific and training activities, reports of congresses and study stays, discussion and critical rubric). 3) Scientific articles (original works, reviews of the literature, preliminary reports, case reports). 4) Abstracts from foreign journals. 5) Reviews (books and postgraduate theses). 6) Information. 7) News, society. Works should be submitted printed in A4 format hard copy and in electronic form (diskette) using a common text editor (MS Word). The text should follow the new rules of Czech or Slovakspelling and the US English spelling standard. Pictures must be saved in atlff or JPG format. Tables, graphs and text in pictures are in English language. Works once sent to the editorial board cannot be changed or amended. Requirements for scientific papers. The editorial board receives the works which were not and will be not sent to another journal, are professionally correct and have the appropriate level of methodology and statistical elaboration. To publish the results of clinical and experimental (tests on animals) research requires that the principles of ethics (especially Helsinki declaration) be followed and the Board of Ethics agreement be given. Materials from other sources must be supplemented with the written statement of the copyright owner gi vi ng the agreement with reprint. The editorial board does not askfor the imprimatur by the head of the department. Authors are respoible for the standard of their work. Texts may be written in Czech, Slovak or English. Tralatio into English are the respoibility of the editors. To improve the quality of English tralatio the editors recommend to attach to a text the special English terminology. The title page includes: title of the work, full names of the authors and their academic degrees, name and seat of the department, note on the previous publishing of the work in the form of a lecture. Summary is written on a separate page and should not exceed 15 lines. It includes: objectives, details on methods and results and conclusio of crucial importance. Summary is written in the 3rd person sg, no abbreviatio should be used. Key-Words (2-5) are given on a separate line. The original work text body is usually divided into introduction, material (or samples), methods, results, discussion and conclusio. In other cases this depends on the character of a publication. Bibliography: works cited are listed and numbered according to their occurrence in the text. Ordinal number of the work cited is given in square brackets, e.g. [1 ]. The norm to follow is CSN ISO 690,,Bibliograficke citace" and CSN ISO 4,,Pravidla zkracovanfslov z nazvu a nazvu dokumentu", with regard to Appendix to CSN ,,Seznam zkratek... v nazvech periodik". Examples of citatio: a) one-volume work: 1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporary orthodontics. 2nd ed., St. Louis: Mosby, b) paper from collectio of work or monography: 2. Bittner, J.; Vacek, M.: Esteticke aspekty v protetice. In: Urban, F. (ed.): Pokroky vestomatologii. Praha: Avicenum, c) article: 3. Andrews, L.F.: The six keys to normal occlusion. Amer. J. Orthodont. 1972, 62, No.3, p The abbreviatio of the most frequent orthodontic and dental journals are given in Table 1. Under Bibliography the name and mailing (contact) address of the first author is given.

5 ORTODONCIE Zprávy z výboru ročník 16 č Přílohy. Obrázky (grafy, schémata, fotografie) a tabulky se přikládají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Legenda k tabulce se uvádí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou. Legenda kostatnídokumentaci se přikládá na zvláštním listě. Místo, kam se má příloha v textu umístit, je možno označit na okraji stránky čtverečkem s číslem přílohy. Orientaci obrázků je vhodné vyznačit na rubu šipkou. Obrázky musí být upraveny tak, aby se daly reprodukovat (zvi. nesmí po zmenšení velikost písma klesnout pod 2 mm). Tabulky jsou přiloženy ve formátu Word, grafy ve formátu Excel v originální verzi včetně výchozích tabulek a automatického propojení. Zasílání obrázků a grafů v editoru Word nebo Power Point je nepřípustné. Fotografie a rentgenové snímky na disketách musí být uloženy ve formátu TIFF nebo JPG. Fotografie obličeje pacienta musí mít souhlas zobrazené osoby se zveřejněním, v opačném případě bude redakce nucena upravovat (maskovat) fotografie tak, aby se znemožnila identifikace. Pacienti nesmí být označováni jmény nebo iniciálami, ale pouze pořadovými čísly. V průvodním dopise k odborné práci všichni autoři stvrdí svým podpisem, že: - se jedná o jejich vlastní původní práci; - práce současně nebyla a nebude nabídnuta jinému periodiku; a dále, v případě potřeby, že: - klinické nebo experimentálnízkoušky na lidech či zvířatech dodržují příslušné etické zásady a mají souhlas etické komise; - autoři mají souhlas jiného držitele autorských práv k reprodukci obrázků a jiného převzatého materiálu; - autoři mají souhlas fotografovaného pacienta se zobrazením obličeje. V průvodním dopise je dále třeba uvést kontaktní adresu prvního autora, telefonní číslo a , rodné číslo a číslo bankovního účtu, kam má být zaslán autorský honorář. K dopisu je třeba přiložit fotografie autorů označené na rubu celým jménem včetně titulů. Rukopis bude posouzen odbornými recenzenty redakční rady. Práce nevyhovující po obsahové nebo formální stránce budou vráceny autorům k přepracování. Práce přijaté k publikování budou zaslány na kontaktníadresu autorů ke korektuře. Autorská korektura slouží pouze k opravě tiskových chyb, nelze při ní text obsahově měnit nebo doplňovat. Provádí se pomocí zavedených korekturních znamének (ČSN ) nebo elektronicky. Korektury je třeba vrátit obratem, jinak si redakce vyhrazuje právo vydat text bez autorizace. Zaslaná dokumentace se vrací jen po dohodě. Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu Ortodoncie. Přetisknout její část nebo použít obrázku v jiné publikaci lze jen s citací původu. Adresa ke korespondenci: Redakce časopisu Ortodoncie, Doc. MUDr. M.Špidlen, Ph.D., klinikazubního lékařství, Palackého 12, Olomouc. Tel.: , fax: Česká a anglická verze Pokynů pro autory je uveřejněna na internetových stránkách vydavatele: Appendices. Pictures (diagrams, schemes, photos) and tables are enclosed free to the text, each appendix separately. Keys are written above the table, explanatory notes below. Notes dealing with other documentation are enclosed and written on a separate sheet. The place where to put the appendix within the text may be designated with a square and the number of appendix on the margin. The picture orientation should be marked at the back with an arrow. Pictures must allow copying (characters size must not be less than 2 mm). Tables should be saved in a Word format, graphs in MS Excel in original version including basic tables. Do not send pictures or graphs in text editor Word or Power Point format. Pictures and X-rays should be saved in a TIFF or JPG format. The photographs showing a patients face must be accompanied with a written statement by the patient expressing the agreement with publication. If such a statement is missing the editors will adapt (mask) the pic to make the identification of a person impossible. No names should be used, no initial letters of patients' names - just ordinal numbers. Accompanying letter will include the signed statement by the authors expressing: - that the submitted text is their own original work; - that the work has not been and will not be submitted to another periodical; in some cases also: - that the clinical or experimental testings on huma or animals follow the principles of ethical codex and were done with the agreement of the Board of Ethics; - that the authors were given agreement of the copyright owner to reprint a certain material; - that the authors were given agreement of the patient to publish a pic of his/her face. The letter should further include the contact address of the first author, phone numberfs), address, personal number and the number of a bank account for a fee to be sent. Enclosed should be found photographs of the authors with their names and academic degrees written at the back. The submitted text will be reviewed by the reviewers of the editorial board. Works which do not meet the requirements (content or formal aspects) will be sent back to the authors for revision. Works accepted will be sent to the authors for correction (proof-reading) - only the misprints can be corrected, not the text contents or its parts. Official press reader's marks must be used (CSN ). Electronic way of proofreading is possible. The corrected text must be sent back immediately otherwise it will be published without authorization. Sent items are given back only upon a prior agreement. The published work becomes the property of the journal ORTODONCIE. If it is to be reprinted (a part of the work or a picture) in another publication the original publisher must be cited. Address for correspondence: Redakce casopisu Ortodoncie, Doc. MUDr. M.Spidlen, Ph.D., klinikazubniholekarstvf, Palackeho 12, Olomouc. Tel.: , fax: The versio of the Guidelines for Author in Czech and English are available on the publisher's webside: Tab. 1. Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických častopisů (ČSN ) Table 1: Abbreviatio of the most frequently cited orthodontic and dental journals (in accordance with ČSN ) American Journal of Orthodontics American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Angle Orthodontist British Journal of Orthodontics Česká stomatologie Českosloveká stomatologie European Journal of Orthodontics Fortschritte der Kieferorthopedie Journal of Prosthetic Dentistry Journal of Clinical Orthodontics Journal of the American Dental Association Ortodoncie Praktické zubní lékařství Amer. J. Orthodont. Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. Angle Orthodont. Brit. J. Orthodont. Ces. Stomat. Cs. Stomat. Eur. J. Orthodont. Fortschr. Kieferorthop. J. prosthet. Dent. J. clin. Orthodont. J. Amer. dent. Assoc. Ortodoncie Prakt. zubní Lék.

6 ročník 16 č Zajímavosti v ortodoncii ORTODONCIE 10. sjezd Polské ortodontické společnosti Od 28. září do 1. října 2006 se ve Varšavě konal výroční 10. sjezd Polské ortodontické společnosti. Odborné jednání kongresu bylo situováno do poněkud stísněných prostor jinak velmi luxusního varšavského hotelu Mariot v samém centru polské metropole. Program sjezdu byl velmi obsáhlý, bohatý a zajímavý. Zahraniční přednášející svá sdělení prezentovali anglicky se simultánním překladem do polštiny. Řada účastníků kongresu všakpostrádalatlumočenípolských přednášek do angličtiny. První den proběhly paralelně dva prekongresové odborné kurzy. První kurz zaměřený na techniku straight wire s nízkou frikcí vedl profesor Suarez. Na druhém kurzu se profesor Paulsen podělil s posluchači o své bohaté zkušenosti s autotraplantacemi zubů, které považuje za ideální estetické řešení numerických defektů dentice způsobených traumatem. Odborné kongresovéjednánízahájil po slavnostním uvítacím ceremoniálu profesor Persson přednáškou zamýšlející se nad souvislostmi mezi výskytem zubního kazu a vývojem malokluzí. V dalším programu se profesor van der Linden zabýval rolí měkkých tkání při vývoji chrupu a stabilitou výsledků ortodontické léčby, Dr. Schupp představil techniku invisalign, Dr. Czorchowska se zaměřila na specifika ortodontické léčby u pacientů s redukovaným parodontem, profesorka Bánóczy seznámila auditorium s výsledky svého výzkumu souvislostí mezi zubním kazem a ortodontickou léčbou, profesor Radlaki se souhrnně věnoval ortodoncii dospělých. Na kongresovém pódiu dále zazněla přednáška Dr. Baccetiho, který na dlouhodobých výsledcích dokazoval účinnost vybraných funkčních aparátů u léčby II. tříd. Zajímavé bylo i sděleníprofesora Kurola popisující poruchy vývoje okluze u dočasné i stálé dentice nebo sděleníprofesora Richmonda, který hodnotil růst tváře od 11 do 14 let. Česká ortodoncie byla na polském kongresu zastoupena přednáškami i postery. Všeobecné nadšení sklidila plynulou polštinou prezentovaná přednáška MUDr. Štefkové na téma chirurgických aspektů léčby neprořezaných stálých řezáků. MUDr. Kotas probral možnosti ostektomie těla mandibuly v souvislosti se sagitálníosteotomií, MUDr. Marek zrekapituloval možnosti vertikální a horizontálnítvorby kosti pomocí ortodontických pohybů zubem. V posterové sekci byl prezentován poster autorů Štefková, Kamínek, Fritschova o modelové operaci segmentálníosteotomie dolní čelisti. Další český poster Kotové a kol. se setkal s naprostou nedůvěrou a odmítnutím výsledků prezentované rekotrukce zubního oblouku pacientů s rozštěpem s využitím dentálního implantátu ze strany představitelů varšavského rozštěpového centra. Celý kongres byl zajímavým a podnětným odborným zážitkem, který příjemně doplnily koncertní a tanečníspolečeké akce. Účast na dalších kongresech můžeme doporučit všem ortodontistům se znalostí polského jazyka. MUDr. Wanda Urbanová 4. mezinárodní ortodontické sympozium, Praha 2006 Progress in orthodontics Ve dnech nás v prostorech kongresové haly městské knihovny Starého Města Prahy uvítal prof.dr.ralf J.Radlaki na již čtvrtém mezinárodním ortodontickém sympoziu. Hlavními tématy kongresu byly: kotevní systémy, parodontologie, 3-D diagnostika a distrakční techniky. Sympozium bylo zahájeno prekurzem Prof. Birte Melsen a souběžně probíhal workshop pod vedením dr. Swennena, zaměřený na 3-D kefalometrii, její předvedení a klinické využití. Prof. Melsen první den věnovala i.o. extradentálnímu kotvení. Velmi didakticky shrnula principy kotvení, mezi které zařadila: zblokovánívíce zubů, maximální rigiditu, EO kotvení, interma

7 ORTODONCIE Zajímavosti v ortodoncii ročník 16 č xilárnítahy, silové systémy, okluzi, použitízubu plánovaného k extrakci jako kotevní jednotky (" free anchorage") a protetické implantáty. Zdůraznila potřebu alternativního kotvení u dospělých pomocí i.o.- extradentálního kotevního systému. Ten by měl být biokompatibilní, lehce aplikovatelný, využitelný pro různé typy pohybů a s možností okamžitého zatížení. Provedla nás historií kotevních systémů a dnešní nabídkou na trhu. Zajímavá byla zmínka o prvním aarhuském miniimplantátu, zavedeném na trh roku 1997, který měl kónický tvar, délku 5 nebo 9 mm, hlavice měla 2 kolmé sloty. Firma Medicon uvádí na trh 6 typů miniišroubů. Výhodou těchto šroubů je snadné zavedení ortodontistou, možnost okamžitého zatížení- přímého i nepřímého. Možnosti jejích užití jsou: posílení kotvení, napřímení molárů a mesiální posun, intruze molárů a premolárů, intruze dolních řezáků a proklinace, retrakce řezáků, úprava středníčáry, potřeba tvorby alveolární kosti a užití jako alternativa chirurgie. Nutná zmínka byla o riziku vyloučení, které dříve bylo asi v 1/3 případů. Dnes se riziko snižuje díky vývoji tvaru šroubu a větším zkušenostem při zavádění. Prof. Melson uvádí nejvíce rizikové patro horní čelisti a nejméně retromolární krajinu v dolní čelisti. Při výběru bychom měli preferovat materiál: titanium vanadium, samořezný typ, tloušťku 1,6-1,8 mm, neboť u tenčích hrozí riziko zalomení. Po teoretické části jsme měli možnost si vyzkoušet zavedení samořezných šroubů firmy Medicon. Další důležité informace naleznete na internetových stránkách Druhý den se ujala zahájení samotného kurzu opět Prof. Melsen aktuálním tématem ortodoncie dospělých, kteří již nyní tvoří asi 28% klientely. Tito pacienti nejčastěji přicházejí z důvodu parodontologických, nebo byli léčeni v mládí, ale nejsou s výsledkem spokojeni, nebo jsou zasláni praktickým stomatologem z důvodu protetického předléčení. Je nutné si uvědomit, že k dospělým pacientům přistupujeme, co se léčby týče, jinak než k pacientům dospívajícím. Velmi trefné bylo označení retence jako " zubní pyžamo", která by měla být u dospělých doživotní, nejen z důvodu relapsu, ale i progrese vady. Tato famózní přednáška byla zakončena bouřlivou diskusí dr. DouglaseTolla, kterou vyvolal otázkou užití injekčního botulinu u hlubokých skusů. Dalšízajímavé přednášky věnovali miniimplantátům dr. Bere, dr. de Clerck, dr. Bumann, dr. Maurer. Prof. Bantleon porovnával straight wire metody samoligujících systémů MBT a Damon se segmentálními technikami. O zkušenostech s MARA-systémem se s námi podělil dr. Toll. Své výsledky distrakce versus extrakce nám ve svém sdělení přednesl dr. Kater. Příjemným zpestřením Orthodonticsu byl gala večer pořádaný v kouzelném prostředí Břevnovského kláštera. Každého příchozího zde uvítal dr.raimann kalíškem horkého punče, který nás tento chladný večer zahřál a navnadil na bohatý raut. Poděkování patří firmě Dentaurum, která se zhostila role organizátora se stoprocentním nasazením. Již nyní se těšíme na další, v pořadí páté, mezinárodní ortodontické sympozium 2007 v Praze. MUDr.Soňa Nováčkova MUDr. Barbora Velká 11

8 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci Department of Orthodontics, Medical Faculty, Palacký University in Olomouc Souhrn Cílem práce bylo změřit změnu hloubky Speeovy křivky během nivelizace a změřit jaké množství její hloubky zůstane na další fáze léčby. Byl hodnocen soubor 36 pacientů léčených fixními aparáty, u kterých byly opakovaně zhotoveny sádrové modely dolního zubního oblouku před léčbou a v definovaných časových rozmezích během léčby: v čase T0 = v den nasazení fixního aparátu, v čase 11 =6 týdnů po nasazení fixního aparátu, v čase T2=12 týdnů po nasazení fixního aparátu. Modely byly vyfotografovány z levé a pravé strany. Na každé fotografii bylo zaznamenáno 16 bodů. Hloubka křivky byla měřena jako kolmice, která spojuje jednotlivé body s referenční rovinou. Byla zjištěna vzdálenost referenčních bodů od referenční roviny v čase 10, T1,T2 a změna vzdálenosti v časových intervalech T0-T1, T1-T2, K největšímu vyrovnání křivky došlo v oblasti řezáků, za 12 týdnů léčby maximálně 0,12 mm, a to je 38% křivky. V oblasti premolárů bylo upraveno maximálně 0,40 mm, a to je 29% křivky. Během nivelizace došlo ke zvýšení skusu změnou v oblasti premolárů, ale jedná se pouze o desetiny mm. V průběhu léčby fixním aparátem nelze ztotožňovat fázi nivelizace a fázi, kdy dochází ke zvyšování skusu (Ortodoncie 2007, 16, č.1,s ). Abstract Ihe The aim ofthe study was to to measure the size ofthe the curve Spee during alignment as as well well as as to to measure how how much ofthe curve remai forfurtherstages further oftreatment. Ihe The sample of36patients treated treated with with fixed fixed appliances was evaluated. Ihe The plaster casts of the lower dental arch before treatment and in specified stages of treatment were ušed: used: at 10 TO = the day when the fixed appliance was applied, 11 Tl =6 weeks after beginning oftreatment with fixed appliance, 12=12 T2=12 weeks after the treatment start. Photographs were taken from both left and right sides. In each picture 16 points were assessed. Ihe The depth of the curve was measured as the perpendicular connecting individua! individual points and the reference plane. The Ihe distance of reference points from the reference plane was measured at 10,11,12, TO, Tl, T2, as well as the change ofthe distance in in the intervals 10-11,11-12, T0-T1, T1-T2, T0-T2. Ihe The curve curve was was best best leveledin the area ofincisors: the maximum ofo mm after weeks ofthe the treatment, i.e. i.e. 38% ofthe the curve. In In the area of premolars the leveling reached the maximum ofo mm, i.e. 29% ofthe curve. During the process of leveling the occlusion was raised due to the changes in premolar area. However, the extent ofthe change is only in tenth ofmm. In treatment with fixed orthodontic appliances we cannot mix up the stage of alignment and the stage in which the bite is raised (Ortodoncie 2007,16, No. 1, p ). Úvod Vyrovnání Speeovy křivky představuje běžnou součást ortodontické praxe. Speeova křivka je obvykle spojená se zvětšenou hloubkou skusu. Ortodontická korekce hloubky skusu zahrnuje vyrovnání Speeovy křivky intruzí frontálních zubů, extruzí distálních zubů nebo jejich kombinací [1, 2]. Introduction Leveling of the curve of Spee has become a routine for orthodontists. The curve of Spee is usually accompanied with the bigger overbite. Orthodontic correction of the deep bite involves the leveling of Spee curve by mea of intrusion of frontal teeth, extrusion of distal teeth or by mea of the combination of both [1,2]

9 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE Cílem ortodontické léčby je mimo jiné dokonalá dynamická a statická okluze. Ideálnístatická okluze by se měla vyznačovat plochou sagitální okluzální křivkou s minimálním množstvím hloubky skusu na konci aktivní ortodontické léčby. Ideální dynamické okluzi vyhovuje konvexníokluzální křivka a dostatečná hloubka skusu, což zajišťuje funkci hrbolků distálních zubů, řezákové vedení, špičákové vedení a postranní vedení během funkčních pohybů dolní čelisti [3, 4]. Okluzní křivka, respektive Speeova křivka, se považuje za důležitý parametr v dolním zubním oblouku a jeví se z bukální strany jako výrazná, dolů konvexní křivka. Křivka napomáhá rovnoměrnému převodu žvýkacích sil z dolní čelisti na menší horní čelist a fixuje spolu s hrbolky dolní čelist ve skusu. V protetické literatuře se pro Speeovu křivku používajítermíny jako sagitální zakřivení žvýkacích ploch, podélná okluzní křivka nebo kompenzační křivka [3, 4, 5]. Klinicky je Speeova křivka definována v sagitální rovině jako anatomická křivka začínající na incizálních hranách dolních řezáků a pokračující přes hrot špičáku až na hrbolky nejvíce distálně uložených zubů [5, 6, 7]. Velikost hloubky Speeovy křivky je důležitý faktor pro stanoveníplánu léčby. Čím víceje křivka zakřivená, tím větší je její hloubka, a tím více místa zabere v zubním oblouku její vyrovnání [8, 9, 10]. Cílem práce bylo zjištění změny hloubky Speeovy křivky v rámci nivelizace, tj. jaké množství hloubky křivky se odstraní během nivelizace a jaké množství její hloubky zůstane na silnější drát v dalších fázích léčby. Materiál a metodika Sledovaný soubor sestával z 36 pacientů, kteří byli naortodontickém odděleníkliniky zubního lékařstvíléčeni fixním aparátem metodou straight wire. Všichni pacienti zahrnuti do této studie byli léčeni bez extrakcí v dolním zubním oblouku, měli založené všechny stálé zuby a prořezané druhé dolní moláry. Fixní aparát sestával z kroužků na prvních dolních molárech, a 10 zámků na řezácích, špičácích a premolárech. Druhé dolní moláry nebyly do aparátu zavzaty. Do zámků byl vložen iniciální nivelizační drát typu straight-wire. Ve 20 případech se jednalo o prefabrikovaný nikltitanový superelastický nivelizační oblouk o průměru 0.014" (Rematitan Lite, Dentaurum), v 16 případech ručně zhotovený ocelový vícepramenný nivelizační oblouk o průměru 0.175" (Dentaflex, Dentaurum). Drát byl upevněn do všech zámků i obou kanyl kroužků. Průměrný kalendářnívěktěchto pacientů byl 14 let a 6 měsíců, pohlaví a diagnóza nebyly vzaty v úvahu. Sledovanému souboru pacientů byly opakovaně zhotoveny sádrové modely dolního zubního oblouku před léčbou a v definovaných časových rozmezích během léčby. U všech pacientů byly zhotoveny sádrové One of the aims of orthodontic treatment is a good dynamic and static occlusion. The ideal static occlusion is characterized by a flat sagittal occlusal curve with the minimum of overbite at the end of active orthodontic treatment. The ideal dynamic occlusion is characterized by convex occlusal curve and sufficient overbite euring the function of cusps of distal teeth, incisal, canine and molar guidance during the functional movements of the mandible [3, 4]. Sagittal occlusal curve, i.e. the curve of Spee, is coidered an important parameter in the lower dental arch. From the buccal side it appears as a distinct, convex curve. The curve helps to even trafer of masticatory force from the mandible to a smaller maxilla, and together with cusps it fixes the mandible in the occlusion. Other terms used for the curve include sagittal curvature of masticatory surface, longitudinal occlusal curve, or compeating curve [3, 4, 5]. Clinically, the curve of Spee is defined in sagittal plane as an anatomical curve beginning at incisal edges of lower incisors, going over the tip of canine as far as cusps of the most distal teeth [5, 6, 7]. The depth of the curve of Spee is a very important factor influencing the treatment plan. The more pronounced the curve is, the bigger is its depth, and the more space within the dental arch is required for its adjustment [8, 9,10]. The aim of the study was to find out the change of depth of the curve of Spee within the orthodontic alignment, i.e. what amount of depth of the curve of Spee is removed during the process, and what depth remai for the stiffer wires in the following stages of treatment. Material and methods The sample included 36 patients treated at the Department of Orthodontics in Olomouc with fixed appliances by the straight wire technique. All the patients taking part in the study were treated without extractio in the lower dental arch, they had all permanent teeth and erupted second lower molars. Fixed appliance coisted of bands on the first lower molars, and 10 brackets on incisors, canines and premolars. Second lower molars were not included in the appliance. The initial leveling wire of a straight-wire type was ierted into the brackets. In 20 patients a prefabricated nickel-titanium superelastic orthodontic archwire, diameter 0.014" (Rematitan Lite, Dentaurum) was used, in 16 stainless steel multistrand wire, diameter 0.175" (Dentaflex, Dentaurum). The wire was adjusted into all brackets and into the tubes of bands. The mean age of patients was 14 years and 6 months; sex and diagnosis were not coidered. The casts of the lower arch were made before treatment and then in specified time intervals during treatment. Time intervals: TO = the day when the fixed ap

10 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č modely chrupu ve třech časových intervalech: v čase TO = v den nasazení fixního aparátu, v čase T1 = 6 týdnů po nasazení fixního aparátu, v čase T2 = 12 týdnů po nasazení fixního aparátu. První otisk dolního zubního oblouku byl pořízen bezprostředně po nasazení kroužků a nalepení zámků. Následně byl do zámků vložen iniciální nivelizační drát. Po celou dobu experimentu nebyly oblouky měněny. Před pořízením opakovaných otisků v časových odstupech byl drátěný oblouk sejmut a po provedení otisku tentýž oblouk znovu navázán. Eventuální deformace vícepramenného drátu byly před navázáním upraveny. Vlastní měření byla realizována na sádrových modelech dolního zubního oblouku. Modely byly zhotoveny ze sádry typu stone, ořezány a upraveny tak, aby se na nich dalo provést měření. Poloha měřených bodů byla zvýrazněna tužkou. Modely vyfotografovány digitálním fotoaparátem MINOLTA DIMAGE 7 Hi. Model byl orientován okluzí dolů a spočíval na skleněné desce s milimetrovým měřítkem. Vzdálenost od předního okraje modelu k přední čočce objektivu byla 28 až 30 cm. Pro každý model byla pořízena fotografie v čase TO, T1 a T2 a každý model byl vyfotografován z levé a pravé strany. Fotografie byly zpracovány v programu Paint Shop Pro X (Jase Software, Corel), byly obráceny okluzní plochou nahoru, ořezány, vyrovnány podle roviny dané polohou měřítka a levé strany zrcadlově obráceny na pravé (Obr. 1). pliance was applied, T1 = 6 weeks after the application of fixed appliance, T2 = 12 weeks after the application of fixed appliance. The first impression was made immediately after the application of bands and brackets. Then the initial leveling wire was ierted into the brackets. The arches remained unchanged during the whole experiment. Before the impressio were made in the specified time intervals, the archwire was removed and after the impression the same wire was returned in its place. Eventual deformatio of multistrand wire were corrected prior to the iertion into brackets. The measurements were done in the casts of the lower dental arch. The casts were made of the stone, ground and adjusted to be able to perform the measurement. Positio of the measured points were marked with a pencil. The photographs were taken with the camera MINOLTA DIMAGE 7 Hi. The occlusion of the model was directed down; the model was placed on the glass plate with millimeter measuring rule. The distance between the front edge of the cast and the front le of the camera was between 28 and 30 cm. Casts taken at the time TO, T1 and T2 were photographed from both the left and right side. Photographs were processed with the Paint Shop Pro X (Jasc Software, Corel), they were turned over (so that the occlusal plane was directed upwards), cropped, leveled according to the plane given by the position of the ruler, left sides were turned mirror-like to right sides (Fig. 1). Obr. 1: Upravená fotografie s digitalizovanými body Fig. 1: Adapted photograph with digitalized points Tab. 1: Referenční body Tab. 1: Points of reference Point abbr. RB lne 1 Bral nc 2 Bra2 Can3 Bra3 Pre4 Bra4 Pre5 Bra5 Mo 6m Bra6 Mo6d Mo 7m Mo8d Dolní řezákový bod Střed incizální hrany dolního středního řezáku Incizální okraj zámku dolního středního řezáku Střed incizální hrany dolního středního řezáku Incizální okraj zámku dolního laterálního řezáku Hrot dolního špičpáku Okluzální okraj zámku dolního špičeáku Hrot bukálního hrbolku dolního prvního premoláru Okluzální okraj zámku dolního prvního premoláru Hrot bukálního hrbolku dolního druhého premoláru Okluzální okraj zámku dolního druhého premoláru Hrot meziobukálního hrbolku dolního prvního moláru Okluzální okraj kanyly dolního prvního moláru Hrot distobokálního hrbolku dolního prvního moláru Hrot meziobukálního hrbolku dolního druhého moláru Hrot distobukálního hrbolku dolního druhého moláru popis bodu/point description Mandibular dental midline Point in the middle of incisal edge of first lower incisor Incisal edge of bracket on first lower incisor Point in the middle of incisal edge of second lower incisor Incisal edge of bracket on second lower incisor Lower canine cus Occlusal edge of bracket on canine The buccal cusp of first lower premolar Occlusal edge of bracket on first lower premolar The buccal cusp of second lower premolar Occlusal edge of bracket on second lower premolar The mesiobuccal cusp of first lower molar Occlusal edge of tube on first lower molar The distobuccal cusp of first lower molar The mesiobuccal cusp of second lower molar The distobuccal cusp of second lower molar 15

11 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE Po úpravě byly fotografie přeneseny do programu tpsdig 2.04 (J.Rohlf, SUNY Stony Brook), ve kterém byly souřadnicově určeny a digitalizovány zvolené referenční body a změřena vzdálenost referenčních bodů k rovině okluze dané polohou okraje skleněné desky. Na každé fotografii bylo zaznamenáno 16 bodů (Tab.1) U každého ze 16 bodů byla zjištěna vertikální vzdálenost k referenční okluzní rovině. Všechny fotografie byly hodnoceny jednou osobou. Hloubka křivky byla měřena jako kolmice, která spojuje jednotlivé body s referenční rovinou, která leží na vrcholu sádrového modelu a dotýká se řezákového bodu a meziobukálního nebo distobukálního hrbolku druhého dolního moláru (Obr. 2). After the adjustment the pictures were traferred to the programme tpsdig 2.04 (J.Rohlf, SUNY Stony Brook). The selected reference points were digitalized, the coordinates of each point were located and the distance between reference points and occlusal plane defined by the position of the edge of the glass plate was measured. In each photograph 16 points were measured (Tab.1). The vertical distance to the reference occlusal plane was measured for each point. The same person evaluated the all photographs. The depth of curve was measured as the perpendicular connecting individual points and reference plane which is on the top of the cast model and touches the incisal point, and mesiobuccal or distobuccal cusp of a second lower molar (Fig.2). Obr. 2: Měření hloubky Speeovy křivky Fig. 2: Measurement the depth of the Spee curve Statistické zpracování naměřených hodnot bylo provedeno v programech MS Excel a Minitab. Pro statistické zpracování bylo použito obou stran jednoho modelu jako samostatných entit, tj. nebyl tvořen průměr obou stran. Hodnocen byl tedy soubor 72 Speeových křivek. Byla zjištěna popisná statistika (aritmetický průměr, směrodatná odchylka, minimum a maximum) vzdálenosti referenčních bodů od referenční roviny okluze v čase TO, T1, T2, přičemž ve výsledcích je úbytek Speeovy křivky uváděn kladnou hodnotou a přírůstky ve smyslu zdůraznění reverzní křivky zápornou hodnotou. Byla zjištěna popisná statistika změn vzdáleností v časových intervalech T0- T1, T1-T2 a T0-T2, ve výsledcích je úbytek Speeovy křivky vyjádřen kladnou hodnotou a prohlubování křivky zápornou hodnotou. Ke statistice významnosti byl použit párovýt-test a ANOVA. Testovánísignifikace bylo prováděno na 0,1 %, 1 % a 5% hladině významnosti (p<0,001; 0,01; 0,05). Ke statistickému odhadu zlepšenístavu (míry úpravy) bylo použito procentuálnívyjádřenízměny stavu. Výsledky V tabulce č. 2 a v grafu na obr. č. 3 jsou uvedeny vzdálenosti měřených bodů na zubech od okluzní roviny, tedy hloubka Speeovy křivky v mm v čase TO, T1, T2. Na obr. č. 4 jsou uvedeny vzdálenosti měřených bodů na zámcích od okluzní roviny, tedy hloubka křivky tvořené zámky v mm v čase TO, T1, T2. Statistická významnost časového faktoru na intenzitu terapeutických změn (tj. vliv doby nivelizace na úpravu Speeovy křivky) byla hodnocena pomocí The data obtained were statistically processed in MS Excel and Minitab. The two sides of one model were coidered as independent entities, i.e. the average values of the two sides were not calculated. Thus, the sample of 72 curves of Spee was evaluated. We recorded descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation (SD), minimum and maximum values) of the distances between reference points and the reference occlusal plane at TO, T1, T2. Decrease of the curve of Spee is represented by positive value, while deepening the curve is represented by negative value. For the statistical significance the pair t-test and ANOVA were used. The testing of significance was carried out at the level of significance of 0.1 %, 1 % and 5% (p<0.001; 0.01; 0.05). For the statistical expression of the adjustment level the change expressed in per cents was used. Results Table 2 and figure 3 (the diagram) show the distance of measured points in teeth from the occlusal plane, i.e. the depth of the curve of Spee in mm at TO, T1,T2. Fig. 4 shows the distance between the points on the brackets and occlusal plane, i.e. the depth of curve created by the brackets in mm at TO, T1, T2. Statistical significance of the time factor and its influence on the inteity of therapeutic changes (i.e. the effect of the length of alignment phase on the adjustment of the curve of Spee) was evaluated with

12 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č ANOVA terapeutických změn (absolutní hodnoty) v časových bodech TO, T1, T2 a v časových intervalech T0- T1, T1-T2, T0-T2. Statisticky významná změna byla zaznamenána v bodě Pre 4, Bra 4 a Pre 5. Poloha ostatních bodů RB, Ind, Bra 1, Inc2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Bra 5, Mo 6m, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m a Mo 7d nebyla významně statisticky změněna. Tab. 2: Vzdálenosti měřených bodu od okluzní roviny v čase TO, T1, T2 Tab. 2: Distances between the points measured anc occiusal plane atto, T1.T2 T0 T1 T2 signif. RB Inc1 Bra1 Inc 2 Bra 2 Can 3 Bra 3 Pre 4 Bra 4 Pre 5 Bra 5 Mo 6m Bra 6 Mo6d Mo 7m Mo7d n = 72 ANOVA Mean(SD) Mean (SD) Mean (SD) 0.30 (0.57) 0.31 (0.51) 2.60 (0.62) 0.25 (0.36) 2.60 (0.56) 0.46 (0.57) 3.23 (0.84) 1.38 (0.76) 4.15(0.97) 1.71 (0.79) 3.90(1.02) 2.13(1.04) 3.13(0.88) 1.66(0.71) 0.43 (0.46) 0.00 (0.00) 0.15(0.41) 0.15(0.40) 2.37(0.56) 0.27 (0.46) 2.49 (0,59) 0.48 (0.62) 3.18(0.80) 1.10(0.74) 3.84(0.91) 1.45(0.77) 3.67 (0.94) 2.00(0.83) 3.06(0.81) 1.53 (0.69) 0.30(0.41) 0.00 (0.00) 0.19(0.48) 0.19(0.50) 2.45 (0.65) 0.26 (0.43) 2.50 (0.62) 0.48 (0.62) 3.13(0.63) 0.98 (0.69) 3.71 (0.79) 1.38(0.76) 3.62 (0.90) 1.94(0.81) 3.08 (0.77) 1.58(0.71) 0.35 (0.45) 0.00(0.01) the help of ANOVA therapeutic changes (absolute values) at points TO, T1, T2, and in time intervals T0-T1, T1-T2, T0-T2. Statistically significant change was recorded in the point Pre4, Bra 4 a Pre 5. Positio of other points (RB, lne 1, Bra 1, lne 2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Bra 5, Mo 6m, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m and Mo 7d) were not changed significantly. p-value *p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05; : p> Factor : time of impression Mean ± SD [mm] ** ** * Obr. 3: Vzdálenosti měřených bodů na zubech v mm od okluzní roviny v čase TO, T1, T2 (hloubka Speeovy křivky) Fig. 3: Distances between the measured points on teeth in mm and occiusal plane at TO, T1, T2 (depth of Spee curve) 17

13 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE Mean ± SD [mm] , Obr. 4: Vzdálenosti měřených bodů na zámcích v mm od okluzní roviny v čase TO, T1, T2 (hloubka křivky tvořené zámky) Fig. 4: Distances between the measured points on the brackets in mm and occiusal plane at TO, T1, T2 (depth of the curve created by the brackets) Tab. 3: Změny vzdálenosti měřených bodů na zubech od okluzní roviny v čase T0-T1, T1-T2, T0-T2. Table 3: Change of distances between landmarks and occiusal plane in time intervals T0-T1, T1-T2, T0-T2. RB Inc1 Bra1 Inc 2 Bra2 Can3 Bra3 Pre4 Bra4 Pre5 Bra5 Mo 6m Bra6 Mo6d Mo7m Mo7d n = 72 T0-T1 Mean (SD) 0.15 (0.42) 0.16(0.45) 0.22(0.51) (0.42) 0.12(0.52) (0.59) 0.03 (0.84) 0.28 (0.72) 0.32 (0.89) 0.25 (0.69) 0.23 (0.85) 0.13 (0.80) 0.08 (0.79) 0.13 (0.62) 0.12(0.48) 0.00 (0.00) T1-T2 Mean (SD) (0.37) (0.38) -0.07(0.51) 0.01 (0.39) (0.57) 0.03 (0.58) 0.04 (0.70) 0.13(0.70) 0.13(0.72) 0.07 (0.72) 0.06 (0.76) 0.05 (0.70) (0.68) (0.67) (0.41) 0.00(0.01) T0-T2 Mean (SD) 0.11(0.53) 0.12(0.55) 0.15(0.74) (0.42) 0.09 (0.58) 0.00 (0.67) 0.09 (0.84) 0.40 (0.78) 0.44(0.81) 0.33 (0.73) 0.29 (0.85) 0.18(0.86) 0.06 (0.74) 0.08 (0.62) 0.07 (0.43) 0.00(0.01) signif. * ANOVA : **p < 0.01; *p < 0.05; : p > Factor : time of impression Positive value mea decrease of distance, negative value mea increase of distance. * ** V tabulce č. 3 jsou uvedeny změny vzdálenosti měřených bodů na zubech a zámcích od okluzní roviny, tedy změna hloubka Speeovy křivky v mm v časových intervalech T0-T1 ( týden léčby), T1-T2 ( týden léčby), T0-T2 ( týden léčby), jedná se Table 3 gives the changes of distances between the measured points on teeth and on brackets and occiusal plane, i.e. the change of depth of Spee curve in mm at time intervals T0-T1 (the week of the treatment ), T1-T2 (the week of the treatment ), T0-T2 (the week of

14 ORTODONCIE 1,50 Odborná práce Mean ± SD [mm] ročník 16 č ,00 0,50 0,00-0,50-1,00 Obr. 5: Změny vzdálenosti měřených bodů na zubech v [mm] od okluzní roviny v časovém intervalu T0-T2. Úprava Speeovy křivky v [mm] po 12 týdnech nivelizace. Zmenšení vzdálenosti je vyjádřeno kladnou hodnotou, zvětšení vzdálenosti zápornou hodnotou. Figuře 5: Change of distances between landmarks on teeth (in mm) and occiusal plane in time interval T0-T2. The change of the curve of Spee (in mm) after 12 weeks of alignment. The deerease has positive value, the deepening is negative Mean ± SD [mm] Obr. 6: Změny vzdálenosti měřených bodů na zámcích v mm od okluzní roviny v časovém intervalu T0-T2. Figure 6: Change of distances between landmarks on brackets (in mm) and occiusal plane in time interval T0-T

15 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE o průměrné hodnoty se směrodatnou odchylkou. Interval T0-T2 je znázorněn také graficky na obr. č. 7. Statisticky významné změny byly zaznamenány v bodech RB, lne 1 a Bra 1. Poloha ostatních bodů lne 2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Pre 4, Bra 4, Pre 5, Bra 5, Mo 6m, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m nebyla významně statisticky změněna. V tabulce č. 4 jsou uvedeny procentuální změny vzdáleností bodů na zubech od okluzní roviny ve smyslu upravení křivky a procentuálně vyjádřená zbývající část k úpravě v čase TO - T1 ( týden léčby), TO - T2 ( týden léčby) (obr. č. 7). the treatment ). The values are mean with standard deviation. Fig. 7 shows the diagram of the interval T0-T2. Statistically significant changes were recorded in the points RB, lne 1 a Bra 1. Positio of other points (lne 2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Pre 4, Bra 4, Pre 5, Bra 5, Mo 6m, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m) were not changed significantly. Table 4 gives the changes of distances between the measured points on teeth and occiusal plane, i.e. the change of depth of Spee curve and its leveling in percentage and the remaining part of the leveling in percentage in time TO - T1 (0-6th week of treatment), TO - T2 (0-12th week) (Fig. 7). Tab. 4. Změna vzdálenosti bodů na zubech od okluzní roviny (zlepšení) v [%]v časových intervalech T0-T1 ( týden léčby) at0-t2 ( týden léčby). Tab. 4. Change of distances between landmarks on teeth and occiusal plane in percentage (improvement) in time interval T0-T1 (0-6th week) and TO -T2 (0-12th week) Leveling tthe curve of Spee [[%] TEETH T0-T1 RB Inc Inc 2 Can 3 Pre 4 Pre 5 Mo 6m Mo6d Mo7m Mo7d corrected 50% 52% -7% -6% 20% 15% 6% 8% 29% 100% remain 50% 48% 107% 106% 80% 85% 94% 92% 71% 0% 120% corrected 38% 38% -3% -1% 29% 19% 9% 4% 17% 100% T0-T2 remain 63% 62% 103% 101% 71% 81% 91% 96% 83% 0% -20% Dimproved at T0-T2 remain after T0-T2 Obr. 7: Změna vzdálenosti bodů na zubech od okluzní roviny (zlepšení) v [%]v časových intervalech T0-T2 ( týden léčby). Zmenšení vzdálenosti je vyjádřeno kladnou hodnotou, zvětšení vzdálenosti zápornou hodnotou. Obr. 7: Change of distances between landmarks on teeth and occiusal plane in percentage (improvement) in time interval T0-T2 (0-12th week of treatment). The decrease has positive value, the deepening is negative

16 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č Statistická významnost terapeutických změn (tj. účinnosti léčby na úpravu Speeovy křivky) byla hodnocena párovým t-testem. V období T0-T1 byla zaznamenána statisticky významná změna v řezákovém bodě (RB), lne 1, Bra 1, Pre 4, Bra 4, Pre 5, Bra 5, Mo 7m. Poloha ostatních bodů lne 2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Mo6m, Bra 6, Mo 6d a Mo7d nebyla změněna statisticky významně. V období T1-T2 byla zaznamenána statisticky významná změna v bodě RB, Bra 1, Can 3, Pre 4, Bra 4, Bra 5, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m. Poloha ostatních bodů lne 1, lne 2, Bra 2, Bra 3, Pre 5 a Mo 6m nebyla změněna statisticky významně. V období T0-T2 byla zaznamenána statisticky významná změna v bodě Bra 2, který byl na počátku léčby ve vzdálenosti 2,60 mm s odchylkou 0,56 mm (TO), klesl na 2,50 mm s odchylkou 0,62 mm (T2) (p<0,05) (Tab. 2). Bod Can 3 byl na počátku léčby ve vzdálenosti 0,46 mm s odchylkou 0,57 mm (TO), zůstal na 0,46 mm s odchylkou 0,56 mm (T2) (p<0,01). Bod Pre 4 byl na počátku léčby ve vzdálenosti 1,38 mm s odchylkou 0,76 mm (TO), klesl na 0,98 mm s odchylkou 0,69 mm (T2) (p<0,001). Bod Bra 4 byl na počátku léčby ve vzdálenosti 4,15 mm s odchylkou 0,97 mm (TO), klesl na 3,71 mm s odchylkou 0,79 mm (T2) (p<0,01). Bod Bra 6 byl na počátku ve vzdálenosti 3,13 mm s odchylkou 0,88 mm (TO), klesl na 3,08 mm s odchylkou 0,77 mm (T2) (p<0,001). Bod Mo 6d byl na počátku ve vzdálenosti 1,66 mm s odchylkou 0,71 mm (TO), klesl na 1,58 mm s odchylkou 0,71 mm (T2) (p<0,01). Bod Mo 7m byl na počátku ve vzdálenosti 0,43 mm s odchylkou 0,46 mm (TO), klesl na 0,35 mm s odchylkou 0,45 mm (T2) (p<0,01). Poloha ostatních bodů RB, lne 1, Bra 1, lne 2, Bra 2, Bra 3, Pre 5, Bra 5 a Mo 6m nebyla změněna statisticky významně. Diskuse Zvyšování skusu je důležitá součást ortodontické léčby, jejíž podstata spočívá v extruzi molárů a premolárů, intruzi řezáků nebo dochází ke kombinaci pohybů. Kritická místa představují jednak oblast řezáků, které mohou být v supraokluzi a je třeba je intrudovat, jednak oblast premolárů, kde dochází k extruzi a významnou měrou se tak zvyšuje skus. Největší změny nastaly v oblasti v okolí dolního řezákového bodu. V této oblasti se Speeova křivka upravila o 38% za 12 týdnů nivelizace; jednalo se však jen o 0,15 mm. V oblasti premolárů se za 12 týdnů nivelizace křivka upravila maximálně z 29% u prvního dolního premolárů a u druhého dolního premolárů z 19%. Jedná se však pouze o 3-4 desetiny mm, což nemá velký klinický význam. V oblasti molárů došlo ještě k menší úpravě Statistical significance of therapeutic changes (i.e. the effectiveness of the alignment on the adjustment of Spee curve) was evaluated by mea of the pair t- test. In the interval T0-T1 the statistically significant change in the incisal point (RB),), Inc 1, Bra 1, Pre 4, Bra 4, Pre 5, Bra 5, Mo 7m. Positio of the other points (Inc 2, Bra 2, Can 3, Bra 3, Mo 6m, Bra 6, Mo 6d, and Mo 7d) were not changed significantly. In the time interval T1-T2 the statistically significant change was recorded in the point RB, Bra 1, Can 3, Pre 4, Bra 4, Bra 5, Bra 6, Mo 6d, Mo 7m. The position of the other points (Inc 1, Inc 2, Bra 2, Bra 3, Pre 5, and Mo 6m) did not change significantly. In the time interval T0-T2 the statistically significant change was recorded in the point Bra 2 which was at the beginning at the distance 2.60 mm, SD = 0.56 mm (TO) and decreased to 2.50 mm, SD = 0.62 mm (T2) (p<0.05) (Table 2). Can 3 was at the beginning at the distance 0.46 mm, SD = 0.57 mm (TO) and remained at 0.46 mm, SD = 0.56 mm (T2) (p<0.01). Pre 4 was at the beginning at the distance 1.38 mm, SD = 0.76 mm (TO) and decreased to 0.98 mm, SD = 0.69 mm (T2) (p<0.001 ).Bra 4 was at the beginning at the distance 4.15 mm, SD = 0.97 mm (TO) and decreased to 3.71 mm, SD = 0.79 mm (T2) (p<0.01). Bra 6 was at the beginning at the distance 3.13 mm, SD = 0.88 mm (TO) and decreased to 3.08 mm, SD = 0.77 mm (T2) (p<0.001). Mo 6d was at the beginning of the therapy at the distance 1.66 mm, SD = 0.71 mm (TO) and decreased to 1.58 mm, SD = 0.71 mm (T2) (p<0.01). Mo 7m was at the beginning at the distance 0.43 mm, SD = 0.46 mm (TO) and decreased to 0.35 mm, SD = 0.45 mm (T2) (p<0.01). The position of the other points (RB, Inc 1, Bra 1, Inc 2 Bra 2, Bra 3, Pre 5, and Mo 6m) did not change significantly. Discussion The rise of the bite is an important part of the orthodontic treatment. Its principle is in extrusion of molars and premolars, intrusion of incisors or combination of the movements. The critical is the area of incisors, which may be in supraocclusion, and thus it is necessary to intrude them, and the area of premolars, where extrusion appears and plays a significant role in the raising the bite. The most substantial changes were in the area of mandibular dental midline. The curve of Spee was improved there by 38% in 12 weeks of alignment; however, it was only by 0.15 mm. In the area of premolars the curve improved by the maximum of 29% in case of the first lower premolar, and by 19% in case of the second lower premolar. However, this represents only

17 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE křivky, meziální hrbol prvního dolního moláru průměrně 9%, tj. o 0,18 mm za 12 týdnů. Na základě těchto údajů nelze očekávat, že se nivelizace výrazně podílí na zvyšování skusu. Nivelizace představuje pouze přípravnou fázi pro zvyšování skusu, a to tím, že seřadízámky do jedné linie a umožní použití tuhých drátů. V některých případech došlo dokonce k prohloubení křivky a intruzi premolárů. Souvisí to zřejmě s tím, jak je umístěná kanyla na moláru a jakje nalepený zámek na špičácích. Po proložení průběžným drátem tyto dva zuby mohou vytvářet sílu takového směru, která může intrudovat premolár. Pokud je kanyla na moláru příliš gingiválně a naopak zámek na premolárů více okluzálně, což je často třeba považovat za chybu, může tato kombinace také způsobit intruzi premolárů. Strmě postavené špičáky nebo distorotované špičáky mohou při vložení průběžného oblouku intrudovat premoláry a extrudovat řezáky. U těchto případů může být někdy vhodné změnit obvyklé pořadí fází léčby a před vlastní nivelizací nejprve upravit osové postavení špičáků [11,12]. Jako nivelizační dráty byly použity ocelová vícepramenný drát.018" nebo superelastický nikltitanový oblouk.014". Tyto dráty jsou na autorském pracovišti zpravidla používány jako první nivelizační dráty. Mezi jednotlivými hodnotami u jednotlivých bodů byly významné individuální rozdíly a dále velká variabilita mezi pravou a levou stranou. Z tohoto důvodu byly obě strany posuzovány nezávisle na sobě. Vzhledem k velké individuální variabilitě se experiment nezabýval rozdíly v chování nikltitanových a ocelových vícepramenných drátů. Závěry 1. V průběhu nivelizace došlo k největšímu vyrovnání křivky v oblasti řezáků, kde bylo upraveno za 12 týdnů léčby maximálně 0,12 mm, a to je 38% křivky. V kritické oblasti premolárů bylo upraveno maximálně 0,40 mm, a to je 29% křivky. 2. Během nivelizace došlo ke zvýšení skusu změnou v oblasti premolárů, ale jen k velmi malému, jedná se pouze o desetiny mm. 3. Účinkem nivelizačních drátů došlo pouze kseřazenízámků do stejné linie, ale Speeova křivka se nevyrovnala. 4. Mechanika užitá k nivelizaci nestačí na vyrovnání Speeovy křivky, ke zvyšování skusu je nutno použít tuhé dráty. 5. V průběhu léčby fixním aparátem, nelze ztotožňovat dvě fáze léčby, a to fázi nivelizace a fázi, kdy dochází ke zvyšování skusu. tenth of mm and it is thus not clinically significant. The minor adjustment of the curve was recorded in the area of molars - the mesial cusp of the first lower molar by 9% on the average, i.e. by 0.18 mm in 12 weeks. The data suggest that the alignment phase of treatment does not contribute significantly to the raising of bite. It represents only preparatory phase in the opening of bite as it alig the brackets in one line and makes the use of rigid wires possible. In some cases the curve even deepened and there appeared the intrusion of premolars. This is probably due to the position of the tube on the molar and the bracket on canines. After the iertion of the wire the two teeth may exert the force which may intrude the premolar. The intrusion of premolar can be caused, if the tube of the molar is placed too gingivally while the bracket on premolar is in occlusal direction (which is a fault). Steep position or distal rotation of canines may - after the iertion of an arch - lead to the intrusion of premolars and extrusion of incisors. In such cases it may be sometimes appropriate to change the usual order of treatment phases and to improve the axial position of canines [11,12] prior to leveling. Steel multistrand wire.018" or superelastic nickeltitanium arch.014" were used. As a rule those wires are used as the initial alignment wires at our department. In our study the significant individual differences were found among the individual results of different points and a great variability was recorded between the right and left side. Therefore the two sides were evaluated separately. Due to a great individual variability the experiment did not take into coideration the differences in the performance of nickel-titanium and steel multi-stranded wires. Conclusio 1. In the course of alignment the curve was most significantly improved in the area of incisors - the maximum of 0.12 mm in 12 weeks treatment, i.e. 38% of the curve. In the critical area of premolars the improvement was at the maximum of 0.40 mm, i.e. 29% of the curve. 2. In the course of alignment the bite was raised due to the change in the area of premolars. However, the increase involved only tenths of mm. 3. Brackets were aligned due to the use of low-stiffness wires, however, the curve of Spee was not adjusted. 4. Mechanics used for alignment is not sufficient to level the curve of Spee. To rise the bite, it is necessary to use stiffer wires. 5. During the treatment with fixed appliance we can not mix up the two phases of the treatment, i.e. the phase of alignment and the phase of rise the bite

18 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č Literatura/References: 1. Baldridge, D. W.: Leveling the curve of Spee: Its effect on mandibular arch length. J. Pract. Orthodont. 1969, 3, č.1,s * 2. Woods, M.: A reassessment of space requirements for lower arch leveling. J. Clin. Orthodont. 1986, 20, č. 11, s Voldřich, M., Parma, Č., Kysela, B.: Stomatologická protetika. Praha, Zdravotnické nakladatelství, Dombrady, L, Bittner, J., Rus, R., Vacek, M.: Stomatologická protetika. Praha, Zdravotnické nakladatelství, Ash, M. M.: Wheeler's dental anatomy, physiology and occlusion. 6th ed., Philadelphia, WB Saunders, Strang, R. H.: A textbook of orthodontia. 3rd ed., Philadelphia, Lea and Febiger, Proffit, W. R., Fields, H. W.: Contemporary orthodontics. 3rd ed., St. Louis, Mosby, Kamínek, M.: Současné fixní ortodontické aparáty. Praha, Zdravotnické nakladatelství, Kamínek, M., Štefková, M.: Ortodoncie II., 1st ed., Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Kamínek, M., Štefková, M.: Vedlejší účinky fixních aparátů, chyby a jejich odstraňování. Zvyšování skusu. Ortodoncie 1996, 5, č. 1, s Špidlen, M.: Základy biomechaniky. Specializační kurz pro postgraduanty, Materiály kurzu, Olomouc, Kotas, M., Špidlen, M.: Nikltitanové oblouky Sentalloy a Neo-Sentalloy. Ortodoncie 1999, 8, č. 4, s MUDr. Martina Gebauerová Klinika zubního lékařství LF UP Palackého 12, Olomouc 23

19 ročník 16 č Odborná práce ORTODONCIE Skeletální kotvení minišroubv: indikace a klinické aplikace Skeletal anchorage with miniscrews: indication and clinical application Dr. Stefano Velo privátní ortodontická praxe Abano Terme, Padova (Itálie) private orthodontic praxis Abano Terme, Padova, Italy Souhrn Jsou popsány druhy minišroubů a přídatných prvků, anatomické lokality vhodné pro zavedení, klinické aplikace, chirurgický a radiografický protokol. Je diskutováno hodnocení minišroubů pro intraorální ortodontické kotvení, jejich výhody, nevýhody a možné komplikace (Ortodoncie 2007,16, č. 1, s ). Abstract The types of miniscrews, auxiliary, anatomical sites, clinical application and surgical and radiographic protocol are described. Evaluation of miniscrews for intraoral bone anchorage in orthodontic therapy is discussed; their advantages, disadvantages and possible complicatio are presented (Ortodoncie 2007,16, No. 1, p ). Klíčová slova: minišrouby, skeletální ortodontické kotvení Key words: mini-screw, skeletal anchorage Úvod Intraorálníkotvenívždy představovalo jistá omezení při ortodontické léčbě. Můžeme skeletální kotvení použít k ortodontickému pohybu zubů a k ortopedickému pohybu čelisti?" Tuto otázku si položili T. D. Creekmore a M. K. Eklund v roce 1983 [1]. Byli prvními ortodontisty, kteří použili malý kovový šroubek, úspěšně odolávající po určitou dobu působení kotantní ortodontické síly, s jehož pomocí změnili polohu frontálního úseku chrupu, aniž se šroubek uvolnil, infikoval a působil bolest. Tento případ otevřel zcela novou éru zajištění kotvení v průběhu ortodontické léčby. Na svou dobu byl ale popsaný princip, bohužel, považovaný za příliš modernía pro každodenní použití byl vnímán jako příliš invazi vní. Proto byla tato myšlenka na dlouho opuštěna a kjejí renesanci došlo teprve před několika lety. Na konci osmdesátých let se pozornost řady ortodontistů zaměřila na zajištění ortodontického kotvení pomocí dentálních implantátů [2, 3, 4, 5]. Dentální implantáty Introduction Intraoral anchorage has always represented a limitation in orthodontics.,,might skeletal anchorage be applied to orthodontic tooth movement and orthopedic jaw movement?", with this question T.D. Creekmore and M.K. Eklund in 1983 [1 ] were the first orthodontists to suggest the use of a metal screw of small dimeion, that could withstand a cotant force over a long period of time of adequate magnitude to reposition an entire anterior maxillary dentition without becoming loose, infected, painful, or pathologic. This case opened a totally new area for managing the anchorage during treatment, but probably at that time was too modern and seen as too invasive for a daily use. Therefore the procedure was abandoned till very recent years. At the end of eighties, numerous orthodontists focused their attention on standard dental implants for use as anchorage [2,3,4,5]. Implants can be used intra-orally within the dental alveolus as temporary anchorage for orthodontic tooth movement and then as permanent

20 ORTODONCIE Odborná práce ročník 16 č mohou být použity jako dočasné kotvení a následně využity proteticky, což je jejich nesporná výhoda. Pro uvedený implantát je doporučena minimální délka 10 mm daná skutečností, že po ortodontickém využití bude implantát použit jako pilíř pro rehabilitaci defektu dentice. Využití dentálního implantátu je ovlivněno věkem pacienta, nedoporučuje se pro ženy mladší 16 let a pro muže mladší 18 let. Dentální implantáty lze využít ke kotvení i pokud jsou zavedeny mimo alveolární výběžek, doporučená místa ierce jsou neozubené oblasti alveolárního výběžku v horní a dolní čelisti, patro, zygomatický pilíř, retromolární krajina a větev mandibuly. Největšívýhodou při využití dentálního implantátu je ortodontický pohyb skupiny zubů beze ztráty kotvení. V poslední době byly vyvinuty nové druhy implantátů - onplanty, miniplaty a palatinální implantáty [6, 7, 8]. Implantáty zaváděné do patra bývají využívány pro uzávěr extrakčních mezer a s velkou výhodou také pro distalizaci horních molárů [5, 7]. Min i plate systémy jsou s úspěchem využívány pro intruzi molárů [7, 14]. Ve starších studiích bylo doporučováno ponechat implantáty před zatížením 8 týdnů v klidu, ale současné práce ukazují, že je možné je zatížit okamžitě. I když je použití kotevních ortodontických implantátů úspěšné, mají několik limitací podobných dentálním implantátům. Například jde o relativní invazivnost chirurgického zákroku při zavedení i vyjmutí implantátu, čas potřebný pro osteointegraci, nebo omezené množství míst pro zavedení. Zanedbatelná není ani jejich cena. Tato omezení vedla zkušené lékaře k použití minišroubů jako ortodontického kotvení místo dentálních implantátů. Mnoho z nich zopakovalo zkušenost Creekmorea a zjistilo, že minišrouby, které se používají k rigidní fixaci v maxilofaciální chirurgii, mohou velice dobře sloužit rovněž k ortodontickému kotvení [9, 10]. Velikost minišroubů se postupně zmenšovala, dokud nebylo dosaženo vyhovující velikosti [11,12]. Logicky optimálním materiálem pro výrobu minišroubů je titan, který je dlouhodobě všestranně používán jako vynikající biomateriál pro zubní lékařství. Většina autorů jej také jako materiál pro výrobu minišroubů doporučuje. Minišrouby vyvolávají dvě otázky: 1. Je minišroub osteointegrovaný jako dentální implantát? 2. Jakýje rozdíl mezi zatíženým a nezatíženým minišroubem? Ideální by byla situace, kdy je minišroub částečně integrovaný a vydrží ortodontické síly a po použití se dá snadno vyjmout z kosti. Ve studiích ze současnosti byly u psů prezentovány minišrouby, fungující jako kotvení pro intruzi. Byly zatíženy a po šesti týdnech byly výsledky analyzovány. Míra kalcifikace kosti bezprostředně u povrchu šroubu se abutments fortooth replacement. This is the most advantageous use of dental implants. For a regular implant that will be used for orthodontic anchorage, a minimum implant length of 10 mm is required. The length of 10 mm or more is justified because the implant will be used for anchorage first and will then be eventually restored to replace a missing tooth. Of course, age has a direct effect on whether orthodontics and implants are used. Regular implants are not recommended for females younger than age 16 or males younger than age 18. Additionally, implants can be used intra-orally as temporary anchorage outside the dental alveolus. The recommended areas for implant anchorage include the edentulous spaces in the dental alveolus in the maxilla and the mandible, in the palate, in the zygomatic process, in the retro-molar region, and in the ramus. The most important advantage of using dental implants as anchorage is that it is possible to move multiple teeth without anchorage loss. Very recently new implants have been developed specifically for application in orthodontics (onplants, plates and palatal implants) [6, 7, 8]. Those placed in the palate are used as anchorage for cases of space closure, and most effectively for the distalization of maxillary molars [5, 7]. Others, as miniplates, have been suggested as anchorage for molar intrusion [7, 14]. Although these new implants have been shown to be useful, they still have some of the same limitatio as regular implants. These limitatio include: a relatively invasive surgical procedure that typically requires a surgeon, time necessary for the integration (it was initially recommended that the palatal implants be allowed to integrate for eight weeks prior to force application, however, recent articles and research indicate that practitioners could load such implants immediately, due to the relative absence of vertical forces), additional surgery for removal, risks related to the anatomical sites chosen (i.e. palate; clinicia should note that palate and retro-molar implants are sometimes limited by the availability of bone in those areas), prohibitive costs and limited versatility. These coideratio and limitatio could have guided experienced clinicia to opt for the use of mini-screws as dental anchorage, itead of regular implants. Many have repeated the experience of Creekmore, and have found that small screws (like those used for rigid fixation in maxillofacial surgery) work nicely as dental anchorage [9, 10]. The size of the screws were further reduced until reaching a coiderable small dimeion [11,12]. Titanium has been utilized as an excellent biomaterial for dental tools. Therefore, it has been a logical progression to the use of titanium for mini-screws, in fact a majority of authors have recommended titanium in 25

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment

Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment Úprava hloubky Speeovy křivky v průběhu nivelizace Improvement of the Curve of Spee During Alignment MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Martin Kotas, Prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc. Ortodontické oddělení

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 12 Rok (Year): 2003 Číslo (Number): 3

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 12 Rok (Year): 2003 Číslo (Number): 3 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 12 Rok (Year): 2003 Číslo (Number): 3 Obsah (Contens): Společenská rubrika str. 5 Zprávy z

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 4 ORTODONCE ORTODONCE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 4 Obsah: Společenská rubrika Zprávy z výboru Zajímavosti v ortodoncii Odborná práce Příčiny a léčba úrazů horních

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník xx, číslo xx, 201x Volume xx, Number xx, 201x Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 3

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 3 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Ročník: 11 Rok: 2002 Číslo: 3 Obsah: Společenská rubrika str. 5 Zprávy z výboru str. 6 Zajímavosti v ortodoncii str. 13 Odborná práce str. 20 Příčiny a

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník I, číslo 1, 2010 Volume I, Number 1, 2010 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a.

Next line show use of paragraf symbol. It should be kept with the following number. Jak může státní zástupce věc odložit zmiňuje 159a. 1 Bad line breaks The follwing text has prepostions O and k at end of line which is incorrect according to Czech language typography standards: Mezi oblíbené dětské pohádky patří pohádky O Palečkovi, Alenka

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie

Ortodontická léčba. Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodontická léčba Autor: Daňková B., Janková A., Školitel: odb. as. MUDr. Štefková M., CSc. Úvod do ortodoncie Ortodoncie je jedním z oborů zubního lékařství, jehož náplní je léčba anomálií v postavení

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SAMOLIGOVACÍ SYSTÉM SMARTCLIP SL3: ÚČINNOST ORTODONTICKÉ LÉČBY - KAZUISTIKA

SAMOLIGOVACÍ SYSTÉM SMARTCLIP SL3: ÚČINNOST ORTODONTICKÉ LÉČBY - KAZUISTIKA ÚČINNOST SAMOLIGOVACÍHO SYSTÉMU SMARTCLIP SL3 ROZŠÍŘENÉHO O INOVOVANÝ KLIP Vývojáři společnosti 3M, pro kterou je charakteristický dlouhodobý proces zdokonalování výrobků, přišli s inovací samoligovacího

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy

Klíčová slova: Boltonův index, diskrepance ve velikosti zubů Key Words: Bolton index, tooth size discrepancy ročník 15 č. 5. 2006 Odborná práce ORTODONCIE Nepoměr velikosti horních a dolních frontálních zubů měřený malým Boltonovým indexem Tooth size discrepancv of upper and lower frontal teeth measured with

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ

KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ KERAMICKÉ ZÁMKY CLARITY ADVANCED V KOMBINACI S KOREKTORY II. TŘÍDY TYPU FORSUS ÚČINNÉ ESTETICKÉ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ VAŠICH PACIENTŮ Keramické zámky Clarity ADVANCED se rychle dostaly do popředí při volbě estetické

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4 ORTODONCIE Č. 4.2004 ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 4 Obsah (Contens): Společenská rubrika

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 3

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 3 ORTODONCIE ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 15 Rok (Year): 2006 Číslo (Number): 3 Obsah (Contens): Společenská rubrika str.

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Milan Kamínek et al. ortodoncie GALÉN Milan Kamínek et al. ORTODONCIE První vydání v elektronické verzi Vydalo nakladatelství Galén, Na Popelce 3144/10a,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 šablona výstup vzdělávací oblast tematická oblast III/2 13. 20 DUM stomatologická protetika

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 2

ORTODONCIE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 2 ORTODONCE č. 2.2004 ORTODONCE časopis České ortodontické společnosti Published by the Czech Orthodontic Society Ročník (Volume): 13 Rok (Year): 2004 Číslo (Number): 2 Obsah (Contens): Společenská rubrika

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness

Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Léčba distookluze. Část II. Nákladová efektivita Treatmentof Distal Occlusion. Part II. Cost-effectiveness Doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D., MUDr. Martin Kotas, MUDr. Martina Gebauerová, MUDr. Kateřina

Více

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika

Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Přihláška ke studiu do doktorských studijních programů Hospodářská politika Systémové inženýrství a informatika Aplikovaná informatika Č. J.: PID: Datum: Akademický rok 2017/2018 forma prezenční forma

Více

filtrační polomasky disposable respirators

filtrační polomasky disposable respirators filtrační polomasky disposable respirators 347-351 respirátory REFIL respirators REFIL 352 masky a polomasky 3M masks and halfmasks 3M 353-362 respirátory a masky JSP respirators and masks JSP 363-366

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile

Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile GIS Ostrava 2009 25. - 28. 1. 2009, Ostrava Převod prostorových dat katastru nemovitostí do formátu shapefile Karel Janečka1, Petr Souček2 1Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, Univerzitní

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

POKYNY PRO AUTORY. Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované

POKYNY PRO AUTORY. Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované POKYNY PRO AUTORY Kvasný průmysl publikuje výsledky základního a aplikovaného výzkumu (recenzované články) ze všech oblastí sladařství, pivovarnictví, kvasného a nápojového průmyslu, např. z chemie, biochemie,

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite

Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite Symetrie zubních oblouků u zkříženého skusu Symmetry of Dental Arches in Posterior Crossbite MUDr. Hana Bóhmová Ortodontické oddělení stomatologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE

ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D. ORTODONTICKÝ PRŮVODCE PRAKTICKÉHO ZUBNÍHO LÉKAŘE Recenzent: Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2006 Fotografie z archivu autorky. Perokresby podle návrhů

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více