VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu."

Transkript

1 Číslo 4 červenec srpen ZPRÁVY OZNÁMENÍ INZERCE VINAŘOVA MODLITBA Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu. Dej hroznům také vůni, Pane, chuť ať mají kořennou. Víno ať má barvu zlatou, na aroma bohatou. Rubínové barvy červené mu přej, ať konzument nereptá. Za své zlatky musí dostat nejlepší, co vinař má. Dej vinaři humor, Pane, radost, z vína požitek. Ať na vinici nezanevře a vždy má chuť na přípitek. To ke tvé chvále, Pane, ke chvále tvojí pravice. Že kromě celé zeměkoule, jsi stvořil také vinice. 1

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD informuje U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. května 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 12/1: ZM schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 12/2: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZM Mgr. Zdeňka Opluštila, Ph.D., a p. Františka Spěváka. Usnesení č. 12/3: ZM schvaluje členy návrhové komise z 12. zasedání ZM ing. Milana Damborského, JUDr. Rostislava Silného a Mgr. Radku Bukovskou. Usnesení č. 12/4: ZM schvaluje v souladu s 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. II/2008. Usnesení č. 12/5: Usnesení č. 12/6: Usnesení č. 12/7: Usnesení č. 12/8: Usnesení č. 12/9: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, názvy ulic ve sklepní části v k.ú. a obci Velké Bílovice Belegradská, Cabernetová, Desátková, Frankovková, Habán ská, Hlavní, Horenského práva, Hotařská, Ke Kapličce, Ke Špičáku, Muškátová, Müllerová, nám. sv. Jana, nám. sv. Martina, nám. sv. Urbana, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Neuburgová, Pod Krátkýma, Pod Panskýma, Pod Předníma, Portugalová, Prezidentská, Púrynská, Rulandová, Ryzlin ková, Sadová, Simering, Staré Belegrady, Svatovavřinec ká,tramínová, Ťuhýkov, U Krejčovej cesty, U Křástelky, U Machovej studně, Úvoz, Veltlínová, Vinařská, V Údolíčku a Žerotínova. ZM neschvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej pozemku parc. č. st. 210/3 zastavěná plocha o výměře 97 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice p. Liboru Piškulovi a souhlasí s navrženou změnou využití pozemku v územním plánu z bydlení na veřejné prostranství. ZM požaduje doplnění návrhů na odkoupení pozemků parc. č. PK 1055/5 o výměře 188 m 2 od p. Vladimíra Dambor ského a parc. č. PK 1031/5 o výměře 149 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice od p. Františka Skoupila o geometrické plány na oddělení pozemků, doklady o vlastnictví pozemků a navrhovanou kupní cenu. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na pozemky v podnika telské zóně Špičáky, zpracovaný JUDr. Machem, které budou uzavřeny s p. St. Mádlem, p. Petrem Skoupilem, p. Hanou Mádlovou a dalšími budoucími zájemci. ZM schvaluje termín pro uzavření kupních smluv na prodej pozemků v podnikatelské zóně Špičáky nejpozději do 14. srpna Usnesení č. 12/10: ZM schvaluje účast města Velké Bílovice na projektu Habánský dům, jehož realizátorem bude Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl se sídlem Bořetice 131, IČ Projekt má být realizován v období let Město se zava zuje vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu roku 2009 na realizaci zmíněného záměru a zároveň upravit rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011, ve kterých bude zakomponová na finanční nebo majetková spoluúčast na realizaci projektu. Velké Bílovice dne 29. května 2008 Marie V l k o v á, starostka města PODĚKOVÁNÍ Dětští stárci a chasa děkují všem organizacím, sponzorům, babičkám, maminkám a tatínkům za zdárný průběh Dětských hodů. Rozpočet 2008 Plnění 1 6 /2008 P Ř Í J M Y POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. a fčních.pož , ,00 50, Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin , ,00 94, Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 267, ,00 83, Daň z příjmů právnických osob 7 500, ,00 45, Daň z příjmů právnických osob za obce 476, ,00 99, DPH , ,00 41, Odvody za odnětí půdy 5,00 0,00 0, Poplatky z likvidaci kom.odpadu 1 660, ,00 99, Poplatek ze psů 60, ,00 94, Poplatek za užívání veřej.prostranství 255, ,00 44, Poplatek z ubytovací kapacity 44, ,00 24, Poplatky za provozovaný výherní hrací príst. 250, ,00 61, Odvod výtěžku z provozování loterií 155, ,00 99, Správní poplatky 350, ,00 69, Daň z nemovitostí 2 500, ,00 67, Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 1 460, ,00 50, Ost. neinv. přijaté dotace 800, ,00 56, Převody z rozpočtových účtů 0, , Ost. převody z vl. fondů (sociální fond) 273, ,00 27, Investiční přijaté dotace od obcí 184, ,00 99,86 DAŇOVÉ PŘÍJMY A DOTACE CELKEM , ,00 54, Zem. pozemky pronájmy 231, ,00 34, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 450, ,00 131, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 15, ,50 49, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 12, ,00 50, Odvádění a čištění odpad.vod 0, , Základní školy 32, ,00 77, Činnosti knihovnické 36, ,00 59, Činnosti muzeí a galerií 13, ,00 49, Místní rohlas hlášení 20, ,00 59, Zpravodaj 15, ,00 61, Zájmová činnost v kultuře 906, ,50 59, Ost. zál. kultury ples 143, ,00 100, Sportovní zaříz. v majetku obce sp. areál 35, ,00 64, Využití volného času dětí vstupné akce 15, ,00 174, Zdravotní středisko 216, ,40 55, Bytové hospodářství 800, ,62 45, Nebytové hospodářství 467, ,50 39, Ost. rozvoj bydlení Morávky 413, ,00 54, Pohřebnictví 12, ,00 59, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,10 86, Sběr a svoz komunálních odpadů 12, ,00 98, Sběr a svoz ost. odpadů 205, ,50 67, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 218, ,00 75, Domov pro seniory 2 110, ,00 56, Bezpečnost a veřejný pořádek 1,00 0,00 0, Činnost místní správy 20, ,30 70, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 200, ,03 71, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 50,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ , ,95 71,89 PŘÍJMY CELKEM /včetně dotací/ , ,95 58,64 Plnění 1 6 /2008 V Ý D A J E POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zem. pozemky výkupy, daně 27, ,50 56, Platba útulku pro zvířata 5,50 550,00 10, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 164, ,50 75, Silnice 407, ,19 12, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 3 195, ,50 10, Pitná voda úroky 113, ,07 19, Odvád.a čístění odp.vod a náklad.s kaly 933, ,94 32, Předškolní zařízení 714, ,00 70, Základní školy , ,00 37, Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 604, ,00 49, Základní umělecká škola 264, ,30 51, Činnosti knihovnické 558, ,74 39, Činnosti muzeí a galerií 87, ,88 26, Ost.záležitosti kultury 31, ,00 19, Místní rohlas 46, ,00 39, Zpravodaj 85, ,03 43,06 2

3 Rozpočet 2008 POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % Rada města na svých zasedáních v červnu a červenci projednávala záležitosti 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 347, ,60 45, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 270, ,90 89, Sportovní zaříz. v majetku obce sp. areál 393, ,96 16, Ostatní tělovýchovná činnost kroužky 65, ,00 69, Využití volného času dětí a mládeže 65, ,84 62, Zdravotní středisko 281, ,73 63, Bytové hospodářství 453, ,88 29, Nebytové hospodářství 411, ,50 47, Ostatní rozvoj bydlení 364, ,50 10, Veřejné osvětlení 1 228, ,10 71, Pohřebnictví 145, ,42 36, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 115,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,36 30, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 767, ,32 47, Sběr a svoz ost.odpadů 417, ,64 63, Ostatní nakládání s odpady j.n. 25, ,25 78, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 498, ,39 36, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 25, ,00 100, Domov pro seniory 4 182, ,13 35, Městská policie 618, ,00 48, Požární ochrana jednotka SDH 308, ,00 38, Zastupitelstva obcí 1 642, ,96 37, Činnost místní správy 5 876, ,87 44, Obecné výdaje z finančních operací 60, ,70 40, Převody vl. fondům sociální fond 273, ,00 70, Ost.finanční operace 476, ,00 99,98 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,70 39,48 F I N A N C O V Á N Í 8115 Přebytek hospodaření minulých let 6 462, ,25 114, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostřed , ,00 24,53 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS. 574, , ,89 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne: Otevřený dopis k rukám velkobílovické chasy Velké Bílovice Milá velkobílovická chaso, přiblížilo se období, ve kterém bývá více než kdy jindy skloňováno slovo hody. Když se ohlédnu rok zpátky, mohu téměř s jistotou tvrdit, že situace kolem našich hodů je naprosto stejná. Stárci nejsou! Budou tedy letos hody, či nikoliv? S trochou nadsázky pokud se dá v takové situaci žertovat, může být v místním Zpravodaji uveden inzerát tohoto znění: Velkobílovická chasa hledá dva stárky. Zn.: Spěchá! Pomůže ale takové řešení? Obávám se, že nikoliv. Kladu si otázky: Nastala taková situace tím, že ubývá příznivců hodových tradic? Je opravdu generační mezera tak široká, že není žádný vhodný kandidát? Nebo je snad organizace hodů v současné době tak složitá, že se nedá zvládnout? Domnívám se, že na tyto otázky lze najít odpovědi hlavně vaší vzájemnou pomocí, ochotou a odvahou, která by byla určitě plně podpořena jak vašimi rodiči, tak i mnoha sponzory z řad podnikatelů, občanů i vedení města. Nechce se mi věřit, že mezi vámi tak početnou chasou nejsou takoví, kteří mají chuť a elán hody zajistit. Vždyť hody v každé dědině jsou především záležitostí chasy. Na ní záleží, jaké budou, jakého si vybere stárka, jak ho podpoří, jak mu pomůže a co udělá pro to, aby právě ty jejich hody byly těmi nejlepšími v širokém okolí. Nevěřím, že vy to nedokážete! Podle vašeho elánu, který jste měli o hodech loňských, předloňských mohu docela dobře a zodpovědně nejen já, ale i spousta našich občanů potvrdit, že velkobílovická chasa na to má! Kde se tedy stala chyba? Kde nastala ta pomyslná trhlina, kterou se naše hodové tradice propadají? Nemůže být přece pravda, že za vším stojí vaše apatie, nechuť a lhostejnost! Nelze přece jen tak hodit za hlavu to, co bylo a věřím, že snad i nadále bude chloubou našeho města! Vždyť atmosféru našich hodů nám skutečně závidí celé okolí! Dopadne to letos tak, že budeme ochuzeni o nezaměnitelné chvíle strávené při stavění máje, že hosté a rodáci, kteří jsou hojnými návštěvníky našeho města právě ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA a úkoly, z nichž některé zde uvádíme. Rada města schválila pronájem prostor v budově staré školy po bývalé pobočce České spořitelny a.s. paní Morávkové, která zde hodlá provozovat kosmetiku, kadeřnictví, manikúru a solárium. Rada města byla informována o ukončení kontroly čerpání dotace na investiční akci Rekonstrukce ZŠ a MŠ Velké Bílovice, III. etapa Finančním úřadem Břeclav. Výsledek kontroly použití dotace byl bez závad a vyúčtování dotace bylo zasláno na MF ČR. Členové rady byli informováni o zakoupení staršího osobního automobilu zn. KIA pro městkou policii. Rada města byla informována o zamítnutí žádosti města o grant z MND a.s. Hodonín na vybudování automatického závlahového systému na fotbalovém hřišti. Tato plánovaná investice tedy nebude v letošním roce realizována. Rada města projednala a schválila žádost vedení MŠ Velké Bílovice o uzavření provozu MŠ v době od do Zaměstnanci MŠ budou čerpat řádnou dovolenou a poslední týden v srpnu se budou připravovat na nový školní rok. Na základě stížností občanů byla vyvěšena výzva pro majitele autovraku zn. AVIA na ulici Záhumní na jeho odstranění. Pokud nebude majitel vozidla v uvedeném termínu na výzvu reagovat, bude vozidlo odtaženo a zlikvidováno. Záležitost týkající se jednosměrky v ulici Zahradní byla projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR a bylo rozhodnuto o následující úpravě. Ulice Zahradní zůstane jednosměrná pro motorová vozidla. Pro cyklisty bude ulice obousměrná. V současné době již je provedeno vodorovné a svislé vyznačení pruhu pro cyklisty. Rada schválila zvýšení nájemného v městských bytech dle Sdělení č. 214/ 2008 Ministerstva pro místní rozvoj. Měsíční nájemné bude od zvýšeno dle přílohy č. 4 o 27,5% a to z dosavadních 24,37 Kč/m2 na 31,01 Kč/m2. Toto opatření se netýká bytů na sociální bytovce na ulici Záhumní. Rada byla informována, že město přijalo nabídku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, že je možné pro rok 2009 získat dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci našeho hasičského vozidla CAS 32 T 815. Žádost byla zpracována a podána na HZS JmK. Rada města byla informována o připravovaných jednáních o přeshraniční spolupráci. Partnerskými obcemi by se měly stát obec Šenkvice a město Skalica ze Slovenska. Na základě stížností občanů se rada města zabývala chováním některých spoluobčanů v okolí stánku na ulici Růžová. Bylo rozhodnuto, že městská policie více zaměří svou pozornost na toto místo, aby nedocházelo k rušení pořádku a znečišťování veřejného prostranství. Marie Vlková, František Spěvák, Milan Damborský, Josef Kralovič, Radek Osička, členové rady města na hody, tak jako i domácí se budou zbytečně těšit na nádherné průvody, bez kterých si mnozí z nás nedovedou hody představit? Necháme si ujít i pomyslný vrchol hodů hodové pondělí s tradiční Zaváďkou, kdy i ten největší sedlák v dědině nepracuje a hoduje? Kdy atmosféra pondělního podvečera vykouzlí mezi všemi hodovými hosty zvláštní přátelství, kdy jsou všichni ochotni vzájemně si odpustit, držet se kolem ramen, popíjet společně burčák a zpívat? To všechno ztratíme a následně budeme velmi namáhavě a těžce křísit! Když jsem na červencových velkobílovických slavnostech viděla vaši ochotu, snahu a píli s jakou jste Michalovi Teturovi pomáhali zvládnout náročný festival, aby vše klapalo podle předem sjednaných pravidel a pokynů, nemohu věřit tomu, že opravdu nemáte chuť zorganizovat naše tradiční hody. Přála bych našemu městu, aby to, co má ve svém názvu bylo naplněno. Aby Velké Bílovice byly především vaší zásluhou městem lidových tradic. Vám všem celé velkobílovické chase přeji, abyste pod hodovů májů zářili tak, jak jste zářili ve výrazných žlutých tričkách při letošních červencových slavnostech. Aby vás bylo všude vidět, aby na vás mohlo být naše město hrdé. Věřím, že směr a cesta k zachování lidových tradic vám není cizí, že si plně uvědomujete, co všechno obnáší a co k nim patří. Je proto potřeba mít na zřeteli, že je to pokračování práce vašich rodičů a prarodičů a že je to kus jejich i vašeho života. Je škoda všechny tyto hodnoty vytěsnit a zapomenout na ně. Milá velkobílovická chaso, přijměte prosím toto mé sdělení, které je adresováno vám, jako můj apel i jako moje prosba o vaši součinnost, o vaši spolupráci o vaši pomoc pro zachování podstaty hodů. Ráda přijmu jakékoliv vaše podněty směřující k naplnění odkazu našich předků a udržení tohoto bohatství našeho města. Věřím, že nezklamete. S úctou Marie Vlková, starostka města 3

4 Pohárový turnaj starostů V neděli se poprvé uskutečnil fotbalový pohárový turnaj starostů. Zúčastnili se ho fotbalové týmy TJ Velké Bílovice, Sokol Rakvice, Slavoj Velké Pavlovice a Slavoj Podivín. Premiérový ročník se uskutečnil ve Velkých Bílovicích na sportovním areálu Fabian. V dalších letech by se měly obce prostřídat v pořadatelství tohoto turnaje. Do finále turnaje se probojovaly týmy Rakvic a Velkých Pavlovic. Vítězem se stal Sokol Rakvice. Domácí fotbalisté TJ Velké Bílovice obsadili třetí příčku poté, co porazili Slavoj Podivín. I v horkém nedělním odpoledni byl k vidění dobrý fotbal. Věřme, že příští ročník bude stejně úspěšný po stránce organizační a pro naše fotbalisty úspěšnější po stránce umístění. Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv Pokud máte zájem dostávat informace na Váš mobilní telefon např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, můžete využít nové služby poskytované Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Stačí se zaregistrovat pomocí zaslané SMS zprávy. Tato zpráva musí být zaslána ve tvaru: JMK mezera VELKE mezera BILOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE Příklad sms zprávy: JMK VELKE BILOVICE informace ano novak stepan*krizikova*20 Text SMS můžete psát, jak velkými, tak malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky. Tuto zprávu odešlete na číslo Cena této odeslané SMS zprávy je 3, Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Informace, které Vám budou zasílány, jsou pro Vás bezplatné. Pokud budete chtít odběr informací ukončit, pošlete na výše uvedené číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera VELKE mezera BILOVICE mezera INFORMACE mezera NE Opět obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. v neposlední řadě jsou to mnohé pozemky vinic a sadů, ladem ležící a buřinou zarostlé, ve kterých má srnčí zvěř optimální krytinu. Naše myslivecké sdružení reagovalo na nárůst stavu zvýšením odstřelu o desítky kusů srnčí zvěře oproti původnímu plánu. Samotný odstřel však není jednoduchý, neboť v místech, kde jsou okusy na porostech největší, je častý pohyb lidí, potažmo pracovní techniky od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. A jelikož je u nás poměrně rovinatá krajina, tak při střelbě kulovou zbraní je na místě maximální obezřetnost a rozvážnost. Jsme si dobře vědomi toho, že výstřel již nelze nikdy vzít zpět. V žádném případě však nechceme tuto nádhernou zvěř úplně vymýtit, ale budeme se snažit udržet počty této zvěře v přijatelné míře a vytvářet jí optimální podmínky v jiných částech honitby, než je oblast sadů a vinohradů. Proto vysazujeme ve spolupráci s městským úřadem remízky a podobné klidové zóny pro zvěř. Tak, jak jste na jaře zvyklí provádět ošetření proti přezimujícím škůdcům, tak byste se měli naučit provádět aplikace různými přípravky na ochranu proti okusu. S účinností jednotlivých přípravků vás budeme v dostatečném předstihu seznamovat. Právě díky zvýšenému okusu vznikla určitá averze k místnímu MS. To se ale v žádném případě nebrání komunikaci s vinohradníky a sadaři. Za MS Velké Bílovice, Polách Petr O provedené kontrole Dne byla z nařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, provedena kontrola výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, která byla zaměřena na kontrolu dokladů a materiálů týkající se správnosti vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o povolení výjimky na přesah požárně nebezpečného prostoru a rozhodnutí o změně užívání stavby. Pověření pracovníci JMK, kteří vybrané spisy kontrolovali, zjistili, že výkon státní správy na kontrolovaném úseku je na dobré úrovni a nebylo potřeba přijímat žádná nápravná opatření. Výrok kontrolních orgánů je jistě pro náš stavební úřad dobrou vizitkou a zároveň snad i dobrým argumentem pro ty občany, kteří mají o postupu při vyřizování záležitostí prostřednictvím stavebního úřadu pochybnosti. starostka města Blížící se vinobraní s sebou přináší i opatření proti náletům špačků. Na základě loňských negativních zkušeností s rušením nočního klidu plynovými děly chceme tímto předejít podobným excesům. Upozorňujeme proto majitele vinic, kteří mají ve svých vinicích umístěny plynové plašiče špačků, aby nastavovali časové spínače nebo vypínali tato děla tak, aby nerušila noční klid. V době od hod. do 6.00 hod. budou zapnutá plynová děla monitorována a jejich majitelé budou postihováni dle přestupkového zákona. Zejména vyzýváme vlastníky vinic trať Vinohrádky, U hřbitova, Přední, Panské, které leží blízko zastavěné části obce, aby dbali tohoto upozornění. dovolte mi, abych reagoval na letošní jarní problémy s okusem srnčí zvěře zejména mladých letorostů ve vinicích. Žijeme v krajině bohatě osázené révou vinnou a ovocnými stromy, ale zároveň v krajině, která je domovem zvěře. Velká většina vlastníků trvalých porostů, se o svůj majetek stará příkladně a zodpovědně. Proto chápu, že když přijde takový majitel do vinohradu a na některých obloucích jsou mladé letorosty,,ucvaklé za třetím lístkem, že je rozhořčen na myslivce, proč s tím něco nedělají. Mnozí z vás, kdo se pohybujete po okolní krajině, jste si určitě všimli zvýšení početního stavu nejen drobné zvěře, což je určitá známka zlepšení úrovně životního prostředí, ale i srnčí zvěře. Na zvýšení početního stavu srnčí zvěře se podílí několik faktorů, a to zejména mírné zimy, snížení výměry pícnin, kdy při sečení docházelo k usmrcení mnoha kusů a 4 Upozornění pro majitele vinic Vážení majitelé vinic ve Velkých Bílovicích,

5 Milí čtenáři, v minulém čísle jsme vás seznámili s úvodními texty z kroniky obce Velké Bílovice z roku Dnes přinášíme její pokračování. Popis obce dle pamětní knihy z roku 1910 R O K Doplňovací volba do místní školní rady V sezení obecního výboru dne 4. ledna při doplňovací volbě do místní školní rady na místo zemřelého p. Františka Osičky čís. 297 zvolen všemi hlasy p. František Osička radní. Rozpočet 1910 Obecní rozpočet na rok 1910 vykazuje na vydání K 46 h v příjmu K 42 h jen pro rok 1910 schodek 8166 K 04 h Rozpočet byl v sezení obecního výboru dne 9. ledna 1910 přečten a schválen. Usneseno schodek v obnosu 9166 K 04 h uhraditi 45% obecní přirážkou ku veškerým v obci předepsaným přímým daním vyjma osobní daně z příjmu. Polní hlídači pro rok 1910 V usnesení obecního výboru dne 9. ledna 1910 byli za polní strážní ustanoveni: Dušek Jakub, Kovařík Jan, Janošek Jiří, Lebloch Jan, Svoboda Jan a Polách Václav. Stavba školy Plány na novou školní budovu vypracované architektem Dominikem Feyem stavitelem v Uh. Hradišti, byly obecnímu výboru ke schválení předloženy dne 27. února Obecní výbor plány schválil, a usneseno bylo, aby c.k. okresní školní rada v Hodoníně byla požádána, by vydala komisi ku schválení stavebního místa a plánů. C.k. okresní školní rada v Hodoníně oznámila výnosem čís.723/šk. ze dne 16.března 1910, že stavební komise se bude odbývati 23. března 1910 o 3 hod. odpoledne. Komisionelní jednání bylo odbýváno dne 23. března Výsledek byl c.k. okresní školní radou v Hodoníně oznámen představenstvu obce pod čís.723/šk. ze dne 25. března 1910 jak následuje: Na základě výsledku komisionelního jednání ze dne 23. března 1910 uděluje se místní školní radě povolení ku stavbě nové čtyřtřídní školní budovy v Bílovicích bude li při provedení následujících podmínek šetřeno: 1. Stavba nové školní budovy budiž dle předloženého projektu při zachování stavebního řádu, a předpisů školních provedená. 2. Veškeré zdivo dlužno proti spodní vlhkosti nejméně 15 cm pod podlahou přízemí asfaltem chrániti. 3. Dvéře z učíren mají se otvírati na venek. 4. V každém druhém okně učíren buďtež zařízena ventilační sklopná křídla. 5. Učírny buďtež opatřeny veškerým nářadím školním. 6. Ku vytápění buďtež dodány úsporná kamna, jichž velikost odpovídá vzdušné prostoře. 7. Odpadní roury záchodové buďtež proti zamrznutí chráněny. 8. Zbývající volné místo na staveništi doporučuje se k použití jako hřiště pro novou školní budovu. Nová školní budova musí nejdéle do 15. srpna 1911 k novému účelu odevzdána býti. Tímto bylo stavební místo nalézající se téměř vedle radnice. Na místě tomto stojí stavení sloužící za byt pro strážníka a krmiče býků, které se musí zbourati. S bouráním tohoto stavení se započalo 15. března 1910, jež obec provedla ve své režii. Cihly, dřevo, křidlice, dveře a okna z této budovy byly ve veřejné dražbě dne 3. července 1910 prodány a utržilo se za ně asi 840 K. Konkurs na stavbu nové školní budovy byl vypsán v Moravské orlici, Lidových novinách a Hlasu. Offerty se mají podati do 15. května do 12 hodin dopoledne. Oferty na stavbu školní budovy podali: 1. Dominik Fey architekt a stavitel v Uherském Hradišti a slevuje z rozpočetního obnosu 9%. Vadium 10% přiloženo ve 2 kusech rak. zlaté renty 4% č a v ceně 4800 K rak. renty zlaté 470 č ve zlatě 440 K. 2. Zach Antonín stavitel v Hodoníně se slevou 5%. Vadium přiloženo nebylo. 3. Horsák Jan, zednický a tesařský mistr se slevou 7%. Vadium 10% složil ve vkladních knížkách spořitelny Břeclavské v obnosu 5064 K 61 h. 4. Kaláb František stavitel v Brně s průměrnou slevou 8%. 10% vadium složil v dlužním úpisu č.1179 České průmyslové banky v Praze znějící na 5000 K. 5. Sojka Alois architekt a stavitel v Olomouci se slevou 6%. Vadium 10% v obnosu 5000 K složila Ústřední banka českých spořitelen Brno. 6. Horák Alois stavitel v Brně se slevou 7 %. Vadium 10% v obnosu 5000 K složila Ústřední banka českých spořitelen Brno. 7. Jungman Leopold stavitel v Brně se slevou 3.4%.Vadium 10% v obnosu 5000 kor. složila Ústřední banka českých spořitelen v Brně. V sezení místní školní rady dne 18. května byly offerty jednotlivých offerentů otevřeny a přečteny. Offertu s největší slevou, totiž 9% měl architekt Dominik Fey. Po delší debatě usnesla se místní školní rada všemi hlasy stavbu školy zadati Dominiku Freyovi staviteli z Uh.Hradiště. Jeho vadium bylo zadrženo a ostatním offerentům vráceno. Tento započal se stavbou nové školní budovy 1. srpna. Základní kámen ku stavbě nové školní budovy byl položen dne 11. srpna za přítomnosti p.p. Pavla Osičky, starosty, Petra Damborského, radního, Pálky Františka, radního, Petra Osičky, radního, Frant.Osičky, radního, Jedličky, nadučitele, Jana Procházky, učitele, Raimunda Sedláčka, učitele, Bohumily Sedláčkové, učitelky a P. Jana Spurného, kaplana, při čemž klepáno na kámen a pronesena mnohá případná hesla. Základní kámen nachází se v pravém rohu budovy asi 30 cm pod terénem. Do základního kamene byl vložen pamětní spis, staré mince, jakož i mince z nynější doby. Na to bylo se stavbou pokračováno a tato byla dne 1. listopadu zhruba ukončena. Volba do místní školní rady V sezení obecního výboru dne 27. února byla provedena hlasovacími lístky volba do místní školní rady. Zvoleni byli pánové Damborský Petr 21 hlasy, Osička Petr 21 hlasy, Osička František 17 hlasy. Revize účtů 1910 Za revizory účtů za rok 1909 byli v sezení dne 17. dubna 1910 zvoleni pánové: Němec Jan, Kachyňa František č.315, a Šašvata František. Výpůjčka K Stavba nové školní budovy dle rozpočtu činí K. Jelikož obnos tento se jiným způsobem uhraditi nedá, jenom výpůjčkou, rozhodl se obecní výbor dne 1. května vypůjčit z hypoteční banky v Brně obnos K na úhradu stavby školy. Výpůjčka má býti splacena v 21 letech. Obecní účet za rok 1909 Obecní účet za rok 1909 byl v sezení dne12.června přečten a podáno vysvětlení k jednotlivým položkám. Veškeré příjmy obnášely K 87 h vydání pak K 69 h, byla koncem roku 1909 pokladní hotovost K. Účet byl řádně sestaven, příjmy i výdaje odůvodněny stvrzenkami, pročež obecní výbor účty schválil a udělil absolutorium. Zřízení poboček při I., II., III. a IV. tř. Obecní výbor v sezení dne 1. července usnesl se, že souhlasí s místní školní radou, aby při I., II., II. a III. třídě byly pobočky ponechány a aby zřízena byla nová pobočka při IV. třídě. Tržní řád V sezení dne 10. července usneseno změniti tržní řád pro Bilovské dobytčí trhy dle návrhu vydaného c.k. mor. Místodržitelstvím v Brně a předložili jej tomuto ke schválení. V sezení dne 6. listopadu byl schválen nový tržní řád a a sazba pro výroční trhy v městysi Bílovicích a usneseno, aby byl předložen ke schválení. /pokračování příště/ 5

6 Žižka z Trocnova a Velké Bílovice Snad převážná většina čtenářů zpravodaje se pravděpodobně pozastaví nad zvláštním nadpisem tohoto článku. Mohu ujistit, že nejde v žádném případě o husitského vojevůdce Jana Žižku z Trocnova, ale o Jana Maxmiliána Žižku z Trocnova. Jen pro přehled je dobré připomenout, že Jan Žižka z Trocnova se objevuje na scéně české historie na počátku století 15., kdežto Jan Maxmilián Žižka až o 300 let později, tj. začátkem 18. století. Podklady z vlastivědného věstníku z roku 1960 uvádějí, že Maxmilián Žižka nebyl potomkem táborského vojevůdce. Jan Maxmilián Žižka měl přímou vazbu na Velké Bílovice jen krátce (od roku 1720 do roku 1741). Tento muž byl vojákem a sloužil jako důstojník v císařské armádě. Zúčastnil se tažení v řadách kyrysnického pluku v Itálii a v Německu, ve Falcko Neuburgské válce o španělské dědictví. Společně s ním bojoval ve stejné jednotce i pozdější majitel břeclavského panství Josef Václav Lichtenštejn, který si Žižku oblíbil a za zásluhy jej pozval do svých služeb. Jak dokazují podklady, byl Žižka snaživým hospodářským úředníkem. V roce 1720 se stal inspektorem na panství břeclavském a rumburském. Velmi rád ale pobýval na břeclavsku. Zjistil, že zde řada pozemků leží ladem a že zde přibývá bezzemků, proto navrhl, aby kníže dovolil důvěryhodným zájemcům postavit si domy na panských pozemcích, které patřily k žižkovskému hřebčínu. Zájemcům byly přiděleny pastviny a pole a od roku 1731 je obec nazývána Žižkovem, později Moravským Žižkovem. Následně byl Žižka jmenován inspektorem všech sirotčích panství a posléze roku 1735 i šlechticem. Tolik na úvod ke služebnímu postupu Jana Maxmiliána Žižky. Vztah tohoto muže k Velkým Bílovicím byl velmi úzký. Krátce před rokem 1740 zakoupil Žižka ve Velkých Bílovicích svobodný dvůr, který se nějaký čas po něm i jmenoval. Jedná se o svobodný dvůr, který vlastnil do roku 1673 Gottfried Preishaft a od roku 1673 Michal Křástal. K nákupu dvora použil Žižka peníze obce Bílovice, které však nevrátil. Peníze nebyl schopen vrátit ani později. Tato skutečnost vyšla najevo při revizi v roce Jednání Žižky bylo označeno jako defraudace. Postup knížete Lichtenštejna byl dále jednoznačný. Žižka byl však s ohledem na získaný titul šlechtou pouze odvolán. Žižka pak odešel z Bílovic do Bílé Lhoty, kde 6. ledna 1754 zemřel ve věku 73 let. Kníže pak Žižkův dvůr odkoupil a dluhy obci Bílovice vyrovnal. O jakou sumu šlo, však zdroje neuvádí. Tolik první část. / Pokračování v příštím čísle a to o majetku domě, vinných sklepích, vinohradech, polnostech atd. / Zdroje: Věstník moravský, rok 1960 PhDr. Jindřich Obršlík. Překlady: ing. Huleja Igor Podivín z podkladů MZA Brno, PhDr. Ladislav Bartoš, RNDr., MZA Brno Studie Zpracoval: Jan Maděřič, červenec 2008 JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM Tak se jmenuje soubor národopisných reportáží a fejetonů Jiřího Jilíka, ilustrovaných slováckobretoňským malířem Moarchem Evenem. S autorem i jeho kamarádem malířem se v knize společně vydáme na Dolňácko, Podluží, Kopanice, Uherskobrodsko, Kyjovsko i na Hanácké Slovácko, abychom byli svědky starodávných zvyků a účastnili se slavností, při nichž ožívají lidové tradice. Budeme svědky jarního zvykosloví v několika obcích v Poolšaví, hodů ve Velkých Bílovicích, stavění máje v Lanžhotě, necháme se pozvat na zabijačku zpěváky z Hluku a na draní peří do Podolí. Prožijeme několik dnů na Slováckém roku v Kyjově, poznáme někdejší i novodobé handrláky v Kunovicích, zúčastníme se živého Betléma v Hroznové Lhotě atd. Milí čtenáři, pokud budete mít chuť na putování za lidovými tradicemi, jste srdečně zváni na představení této knihy spojené s jejím křtem, které se uskuteční v našem městě v neděli v hod. v přísálí kulturního domu za osobní účasti obou autorů. Kdo bude kmotrem knihy vám neprozradíme! Bude představen návštěvníkům a hostům až během programu. Po jeho ukončení bude následovat malé občerstvení, beseda s autory a prodej této nové knihy. Těšíme se na vaši návštěvu! starostka města Vybráno z policejních záznamů V minulých třech měsících (květen, červen, červenec) byly v našem městě uskutečněny bezpečnostní akce OOP ČR Velké Pavlovice. Jedna z nich byla zaměřena na zábavní podnik BAR U JESSYHO. Kromě policistů služby pořádkové policie a služby kriminální policie byli do akce nasazeni také služební psi cvičení na detekci omamných a psychotropních látek. Za město Velké Bílovice se akce účastnil i městský strážník pan Milan Pálka. Při prohlídce všech prostor v objektu nebyla zjištěna přítomnost žádných omamných a psychotropních látek. Inspekcí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v rámci bezpečnostní akce bylo zjištěno několik porušení předpisů upravujících podmínky živnostenského provozování restauračních zařízení, odhalené nedostatky vyřeší příslušný správní orgán (hygienická stanice). Bezpečnostní akce budou probíhat i v následujících měsících postupně ve všech zábavních podnicích a restauračních zařízeních našeho města a budou zaměřeny jak na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým, tak i na přítomnost omamných a psychotropních látek. vedení města Sběrný dvůr Na sběrný dvůr je možné dovážet nábytek pouze zbavený větších kovových součástí jako jsou kovové konstrukce v gaučích, nohy skříní a křesel Není nutné odstraňovat kovové úchyty a panty. Tyto úpravy je potřebné provést, aby nedocházelo k poškozování drticího zařízení při odvozu ze sběrného dvora. Ing. Sedlová Podnikatelské odpady na sběrném dvoře Podnikatelé jsou dle živnostenského zákona povinni likvidovat svůj odpad sami. Obec s nimi může uzavřít smlouvu o přebírání odpadů podobných komunálním, za co pak podnikatel platí obci vykalkulovanou částku. Město Velké Bílovice s žádným podnikatelem takovou smlouvu uzavřenou nemá. Nelze tedy tolerovat vyvážení odpadů podnikateli do směsného komunálního odpadu na sběrném dvoře. Náklady na sběrný dvůr jsou hrazeny z poplatků za popelnice, které platí občané. Sběrný dvůr je určen na domovní odpady. Podnikatelé si mohou zaplatit u některé svozové firmy odvoz směsného komunálního odpadu. Kontakt na společnost Hantály, a.s., je tel: Město toleruje od podnikatelů jedině dovoz tříděných a dále zpracovatelných odpadů a elektrických a elektronických zařízení. Ing. Sedlová 6

7 Velkobílovické folklórní dny ANO NE (mt) Myšlenka uspořádat festival menší velikosti ve Velkých Bílovicích, vzešla před rokem při debatování s kamarádem Vítkem Balounem při skleničce vína. Říkal mi, ať uděláme festival dechovek. To byl první impuls. Ale čas běžel a nějak se to opomnělo. Po pár měsících jsem se dostal do řeči s vedoucí Slováckého krúžku Hrozen Veronikou Mádlovou. Chtěla také uspořá dat festival, ale cimbálek a folklórních souborů. Myslel jsem na dechovky a na cimbálky, ale rozhodl jsem se čistě pro cimbálky a folklórní soubory. Dechové soubory by byly ještě náročnější na organizaci. Nachystanou předlohu jsme s Vero nikou Mádlovou přišli prezentovat před půl rokem kulturní radě města Velké Bílovice s vedoucím panem Karlem Rybeckým a jejími členy. Návrh byl schválen, ale mělo to jeden háček. Kdo vše zařídí? Město nemohlo a tak jsem si slavnosti s chutí vzal sám tzv.,,na triko. Ale! Přišel další nápad. Po dlouhé debatě mi ještě navrhli uspořá dat přehlídku dechovek. Nedělat dvě akce zvlášť v jiném termínu, ale spojit je na dva dny. Jsem pro všechno a tak jsem kývl. Hodně mi pomohl Vlado Kumpan, který přišel s nabídkou hraní. Bylo potřeba dát do programu hvězdu, která za ujme a přitáhne obecenstvo. Při tak velkém rozpočtu na dva dny jsem někdy váhal, zda slav nosti nezrušit. Ale myšlenka ukázat v našem městě,,něco co tu ještě nebylo, mně dávala sílu jít dál. Čas plynul a nový název Velkobílovické folklórní dny byl odsouhlasen i s termínem 12. a 13. července Okolních akcí jako Cream fields 2008 jsme se nebáli. Je to přece jenom jiný druh zábavy. Příprava trvala celkově asi tři měsíce. Čím víc se den D přibližoval, tím víc na mě padala únava. Rodina, kamarádi a budoucí manželka mně pomáhali jak se jenom dalo. Bez sponzorů by se taková akce nemohla ani uskutečnit. Program se pečlivě vybíral. Neustále jsem pociťoval přišitý mobilní telefon k ruce. Únava byla silnější a silnější. Týden před začátkem folklórních dnů jsem začal zjišťovat jaké bude počasí. Kdykoliv jsem něco pořádal sám nebo s někým, tak vždy pršelo. Vždyť mi nemůže pořád pršet, řekl jsem si. A tak jsem se pro jistotu zasvěcoval do role meteorologa, abych věděl co nejvíce informací. Den D nastal. Naproti koncertnímu stanu byl nachystaný stan s ochutnávkou vín Velko bílovických vinařů, stánky s občerstvením a historická řemesla. Na počasí jsem se raději už nedíval, protože to vypadalo špatně. Vše bylo nachystané a tak program v 15:00 mohl začít. Jako první se představil Hrozínek děti z Mateřské školy Velké Bílovice. Dále program dětského národopisného souboru Dúbravěnka z Dubňan, cimbálové muziky Guráš a Slováckého krúžku Hrozen Velké Bílovice. Špatné počasí bylo snad všude kolem nás, ale počasí u nás se drželo a bylo pěkně. Následoval program cimbálové muziky Slovácko ml. a folklórního souboru Dubina z Hodo nína. Hlavní program ukončil folklórní soubor Pentla z Boršic. Při chystání besedy u cimbálu se neskutečnou rychlostí větru přivalila bouře. Akci okamžitě ukončila a já mohl jenom přemýšlet jaké bude zítra počasí, zhodnotit sobotní program, probrat honoráře, finance s pokladní, dát si skleničku vína a s hlavou sklopenou jít spát. Nedělní program dechovek se špatnou předpovědí počasí mně ubíral sil víc a víc. V 15:00 začala hrát dechová hudba Základní umělecké školy Velké Bílovice. Dále vyhrávala dechová hudba Bílovčanka a Legrůti. Vystoupení Vlado Kumpana a jeho muzikantů přerušoval déšť. Rozhodnutí, zda udělat zábavu v kulturním domě nebo venku nebylo vůbec jednoduché. Konečný verdikt padl a vše se přesunulo do kulturního domu. Večer se ochladilo a posluchači to zajisté rádi uvítali. Kdo večer na volné zábavě nebyl, mohl litovat. Profesionální muzikanti s kapelníkem Vladem Kumpanem udělali takovou zábavu, že sám na ni budu dlouho vzpomínat. Myslím, že tak kvalitní čtyřhodinová zábava u nás nemá obdoby. Zda byla akce na úrovni jak organizačně tak programově, to nechávám na laskavém čtenáři. Co mě ale nejvíce zamrzelo, tak byla účast. Bylo to počasím nebo pracujícím člověkem, který nemá čas si udělat volno na kulturu? Pořád nemůžu přijít na to, proč je u nás ve Velkých Bílovicích kultura tak špatná. Proč narážím, je skutečnost, že sedmdesát procent posluchačů Velkobílo vických folklórních dnů bylo cizích a zbytek domácích. Že by cena vstupného odradila návštěv níky. To si snad nemyslím. Závěrem počasí, práce a pohodlnost dnešního moderního člověka. Minulý rok jsem se dozvěděl, že všichni si stěžují, že v našem městě není kultura. Jenom tradiční hody. Kultura je a přibývá, ale nesnažme se jí obcházet. Pěkná hudba člověka vždy potěší na srdci, tak jako pěkně upravený vinohrad. Je jen na Vás zda takové akce budete podporovat nebo zaniknou. Klobouk dolů organizátorům, kteří pro naše město akce pořádají. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tak velkém projektu podíleli. Velké poděkování patří starostce Marii Vlkové a místostarostovi Fran tišku Spěvákovi. Dále organizátorům Veronice Mádlové, Luboši Řehánkovi, Karlu Rybeckému, Haně Poláchové, Věrce Svobodové, Jiljímu a Markétě Baroušovým, Vlado Kumpanovi, Honzovi Jančíkovi, Tomáši Teturovi, Petru Osičkovi, Aleši Teturovi, Čeňkovi Osičkovi, Anně Teturové, Báře Balgové, Vladimíru Oslzlému, Kamile Osičkové, Radce Bukovské, Vítku Svobodovi, Karlu Polá chovi, Ondřeji Matulíkovi, Petru Zemánkovi, Zbyňku Němečkovi, Leoně Osičkové, Elišce Osičkové, Michaele Dolákové, Michaele Bílkové, Dagmar Osičkové, Ludmile Skoumalové, všem zaměstnancům městského úřadu a městské policii. Velké poděkování patří sponzorům, kteří finančně přispěli: Město Velké Bílovice, ZFP s.r.o., Stavební firma Osička, MXTeam Osička, Oxid s.r.o., Vinař ství Vladimír Tetur, Truhlářství Ing. Karel Osička, Rodinné vinařství Sedlák, Víno Tomáš Tetur, Projekce Ing. Martin Herůfek, Elexmont s.r.o., BS vinařské potřeby s.r.o., Penzion Mlýn Libor Brů ček, Tesgrup s.r.o., Elitop s.r.o., Vladimír Oslzlý, Osička spol.s.r.o., Topmont, Truhlářství Zbyněk Valenta, Pneuservis Tomáš Frolich, František a Hana Mádlovi, Malby a nátěry Petr Turzík, Vinařství u Bílků, Klenotnictví a hodinářství Opluštil, Meta, Agrosad s.r.o. Děkuji také spolku Velkobílo vických vinařů za půjčení chladících boxů na víno a také vinařům za přispění vín do stánku: Vinařství Petr Skoupil, Rodinné vinařství Hrabal, Vinařství Vladimír Tetur, Rodinné vinařství Sedlák, Vinařství Petr Vaněk, Habánské sklepy s.r.o., Vinařství Milan Baloun, Vinařství Kubík, František a Hana Mádlovi, Mádl Váš vinař, Vinařství Nestarec, Osička spol.s.r.o., Vinařství Tomáš Tetur, Vinařství Dalibor Osička, Vinařství David Osička, Vinařství Jiří Rusnok, Rodinné vinařství Spěvák, Vinařství Zapletal František, Vinné sklepy Zapletal, Vinařství SOČ, Vinařství Knápek a Machů, Josef Damborský, Vinařství Pavel Lebloch, Karel Kachyňa, Petr Zapletal, Karel Kachyňa, Zdeněk Polach, Radim Osička, Jan Strouhal, Vinařství u Bílků, Dobrá Vinice Petr Nejdlík, Vinařství Baloun. Ještě jednou děkuji a věřím, že se na druhých Velkobílovických folklór ních slavnostech uvidíme a s radostí budeme odcházet spokojeni domů. organizátor VFD 2008, Michal Tetur Slovácký krůžek Hrozen po letech znovu ve Strážnici Po více než 20 letech se na letošním 63.ročníku strážnických slavností opět objevilo Hanácké Slovácko. A spolu s ním i velkobílovický Hrozen. Byli jsme osloveni Janem Zaviačičem, autorem pořadu Rok na vsi, abychom se této folklorní slávy také zúčastnili. Jak už napovídá samotný název, jednalo se o průřez rokem obce z Hanáckého Slovácka, kam spadá i naše městečko. My jsme měli za úkol stvárnit Velikonoce. Pan Zaviačič našel zalíbení ve starším velikonočním pásmu Jána Novenka, které jsem ovšem musela přetvořit, aby to mělo větší šmrnc pro strážnická prkna, která znamenají svět. Myslím, že se nám vše podařilo zdárně dotáhnout do konce. Zejména byl chválen zpěv našeho dívčího sborečku (ve složení M.Šiprová, J.Snovická, J. Oslzlá, M.Konečná). Muzika rovněž podala skvělý výkon a nám tanečníkům se to také povedlo. Aby ne, všichni jsme se na Strážnici poctivě připravovali. A jaké byly pocity? Vystoupení super, ale proběhlo tam pár organizačních zmatků, které nám pobyt trošku přikrášlily. Ale tak už to bývá Určitě máme na co vzpomínat a co vyprávět. Možná, že to budou zase až naše děti, co si na svátku všech folkloristů zatančí. Každopádně to pro mnohé z nás byl pomyslný vrchol krůžkařské kariéry. Snad to ale nebylo poslední významné vystoupení Hroznu a soubor vydrží ještě dlouho na folklorní scéně Veronika Mádlová Vedoucí SK Hrozen 7

8 Dětské rybářské závody Dětské rybářské závody proběhly za sluneč ného počasí a zúčastnilo se jich 55 startujících. Na prvních místech se umístili: 1. Podrazil Michal Vel. Bílovice 248 bodů 2. Dvořák Robert Mor. Žižkov 196 bodů 3. Podhorný Milan Šardice 155 bodů 4. Esterka Filip Vel. Bílovice 105 bodů 5. Tománková Hana Mor. Žižkov 97 bodů 6. Očenášek Martin Mor. Žižkov 95 bodů 7. Blažejová Kristýna Týnec 91 bodů Celkem bylo uloveno: kapr 46 ks karas 220 ks cejn 14 ks amur 3 ks. Výbor MO MRS Velké Bílovice děkuje všem spozorům, firmám a jednotlivcům za darování věcných cen. Zároveň děkujeme i všem pořadatelům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu těchto akcí. Výsledky rybářských závodů Velké Bílovice Kapr 92 cm 17,5 kg Pavka Miroslav Mutěnice 2. Kapr 85 cm 16,5 kg Pavka Miroslav Mutěnice 3. Sumec nebyl uloven 4. Kapr 63 cm Tetur Josef Velké Bílovice 5. Candát 70 cm Brablc Pavel Terezín 6. Štika nebyla ulovena 7. Amur 76 cm Galbura Vitalie Rumunsko 8. Úhoř 83 cm Zámečník Jan Velké Bílovice 9. Lín nebyl uloven 10. Cejn vel. 41 cm Horčička Václav Vrbice 11. Karas stříb. 40 cm Dohnal Karel Terezín Celkové úlovky: 112 ks kapr, 8 ks candát, 5 ks amur, 13 ks úhoř, 4 ks cejn velký, 9 ks karas stříbřitý, 1 ks okoun Celkem se zúčastnilo 261 lovících. Základní umělecká škola Velké Bílovice potřebuje ke svému pěveckému soutěžnímu vystoupení pro příští školní rok 2 páry dřeváků. Kdo z občanů je vlastní a mohl by je zapůjčit, ať se přihlásí na tel. čísle nebo přímo v ZUŠ Velké Bílovice. 8

9 Mateřská škola ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Poděkování Mateřská škola Velké Bílovice děkuje panu Antonínu Slámovi za sponzorský dar nalepení a olištování koberců a za velkou pomoc a ochotu při rekonstrukci školy. Poděkování Mateřská škola Velké Bílovice děkuje: manželům Machovým za dar 1000, Kč na hračky pro děti, firmě Agrosad za dopravu dětí na výlet na Hradištěk, břeclavským psovodům, kteří předvedli dětem ukázku výcviku psů a přednášku o práci policie. Rozloučení s předškoláky V červnu se v kulturním domě uskutečnilo hudební představení Inky Rybářové, při kterém jsme se loučili s předškolními dětmi. Při pasování na školáky od nás děti dostaly na památku knížku. Dovádění při veselé taneční hudbě se dětem velmi líbilo. Přišli se podívat i rodiče, kteří zapojili do soutěže a tancování a odcházeli s dobrou náladou. Dětské krojované hody Folklórní kroužek Hrozínek vystoupil na tradičních DĚTSKÝCH KROJOVANÝCH HODECH. Paní učitelky Jana Rybecká a Zdeňka Osičková si s dětmi připravily pásmo lidových tanečků. Vystoupení se dětem podařilo a vidět tolik předškolních dětí v tradičních bílovských krojích byl pěkný zážitek. Zpěvem je doprovodila tři děvčata ze základní školy. Výlet na Hradištěk V úterý 3. června jsme se s dětmi z mateřské školy vydali na poznávací výlet na Hradištěk. Nahoru nás vyvezl autobus, protože menší děti by pěší výšlap nezvládly. Přesto jsme se nenechali vyvést až úplně na místo, ale asi pár stovek metrů jsme šlapali pěšky. U kapličky se dětem moc líbilo a mohly tak sledovat přírodní krásy a okolí našeho města. Z výletu si děti odnesly spoustu pěkných zážitků. Den dětí s hasiči V pondělí 2. června jsme v mateřské škole oslavili Den dětí netra dičně se sborem místních hasičů. Děti se seznámily se vším, co ke své práci hasiči potřebují, mohly si vyzkoušet jejich oblečení a také to, jak se hasí s vodou. Děti si tak svátek užily jinak, na čemž mají zásluhu členové sboru místních hasičů, kterým tímto děkujeme za spolupráci. 9

10 Přání k svátku ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Děti z folklórního kroužku Hrozínek ze třídy Zajíčci byly potěšit svým vystoupením babičky a dědečky v penzionu. Všichni přítomní byli dojati a měli z návštěvy dětí velkou radost. tak nevidí. Přijíždíme k Poddvorovu, v polích je obilí polehlé, zřejmě si zde zařádila nějaká místní bouřka. Po cestě potkáváme nejen pěknou boží muku s modrou obrovnávkou a malovanými motivy, ale i dvě malé kapličky. Spolužačky nám ukazují místo, kde je plánována v budoucnu stavba rozhledny. V oparu je odtud vidět Břeclav. U Poddvorova se s námi Prušaňačky loučí. Za Poddvorovem projíždíme pod sloupy vysokého napětí a odbočujeme vpravo. V dálce září červené pole, plné krásných rudých máků. Na pohled pastva pro oči výletníků a pro pláč hospodáře. Sjíždíme z prudkého kopce, na dohled už máme Čejkovice, které jen míjíme a směřujeme k Bílovicím. U bílovských sklepů odbočujeme vpravo, máme namířeno do občerstvení v uličče. Cestou projíždíme kolem sklepu spolužačky, bohužel sklep je zavřený a hospodář nikde. Také u občerstvení neuspějeme, v dnešním horkém dnu je plno. Náš výlet tedy končíme ve vinárně dobýváním kousků ovoce ze zmrzlinových pohárů. Studenti 6. ročníku kurzů angličtiny Návštěva u sousedů, tentokrát v Prušánkách, ve sklepní trati Nechory Končí školní rok a tak se opět domlouváme s angličtinou na školním výletě. Spolužačky z Prušánek nás zvou k návštěvě jejich obce a tedy vyrážíme právě tam. Je parný letní den a proto jsou všichni rádi, že se trochu zatahuje. Jenom aby nás nehonily bouřky tak jako loni, myslíme si. Nakonec nás žádná bouřka nedohnala. Honila nás pouze jedna zapomenutá spolužačka a ta nás chytila až ve vinárně pod kulturním domem. Jak poznamenala, doma se smáli, že jede pouze na to lepší a posílení těla sportem vynechala. Od kulturního domu vyrážíme po páté hodině. Někteří projíždějí přes střepy ležící mezi kulturním domem a zahradou městského úřadu. V duchu věří, že jim to přinese štěstí a ne proříznutou duši. Jedeme cestou mezi Bílovicemi a Žižkovem, za námi černá obloha, větřík pofukuje. Za Žižkovem jsou pole s řepkou, která je až dva metry vysoká. Při okrajích polí kvetou červeně plané máky. Spolužačky nás už čekají v Prušánkách u zrcadla. Z Prušánek toho moc nevidíme. Směřujeme hned k místním sklepům Nechorům. O názvu Nechory kolují dvě pověsti. Jedna říká, že kdysi ve sklepech popíjeli vznešení páni a jednoho z nich to popíjení natolik zmohlo, že už nemohl vstát a zůstal ležet. Proto se jedni ptali: Je chorý?, Ne chorý opitý. odpověděli druzí. Druhá říká, že kdo často navštěvuje prušánecké Nechory, je zdravý, ne chorý. Nechory leží za obcí zhruba 1 km, po pravé straně cesty. Po mírném stoupání odbočujeme vpravo a už se nám otvírá pohled na prušánské Nechory. Tedy Dolní Nechory, vesnička vinných sklepů má ještě jednu část a to Horní Nechory. Celkem zde dnes stojí kolem 450 vinných sklepů. U vjezdu nás vítá cedule s názvem této sklepní trati. Podél sklepů se dáváme doprava a přijíždíme k penzionu Nechorka. Tam je čas na první společné foto u sudu s odzrňovačem. Místní nás vedou sklepní uličkou, podél strouhy k nejstarším sklepům. Procházíme kolem sklepa, který nám připomíná Bradavickou školu kouzel v malém, je postavený z cihel a obrostlý révou. Nejstarší nechorské sklepy mají malovaná žudra a modrou obrovnávku nad zemí. Střechu u vchodu podpírají tesané dřevěné kůly. V Nechorách se začaly stavět na přelomu 18. a 19. století. Dříve se sklepy nacházely přímo u vsi, při cestě na Čejkovice. Na nedělní mše se z Prušánek chodívalo právě do Čejkovic a tak mnozí muži místo v kostele, často skončili svou pouť ve sklepě. Vrchnost proto nařídila staré sklepy zbourat a nové se začaly stavět v Nechorách. Zároveň nechali majitelé panství postavit v Prušánkách barokní kostel. U starých sklepů jsme pozváni místním vinařem na skleničku. Pokoštujeme tedy to prušánské a vyfotíme se na dlážděném nechorském náměstí. Dále naše nohy směřují k vyhlášenému sklepu U Jeňoura. Před sklepem je postavené pódium a už z dálky tušíme zradu. Je zavřeno, včera prý v Nechorech bylo veselo při májovém zpívání mužáckých sborů a tak zde dnes panuje ospalý klid. Nezbývá nám, než se vydat na zpáteční cestu. Po malé výměně názorů na směr cesty, zamíříme k Horním Nechorům a dále vinicemi k Starému Poddvorovu. Kolem cesty rostou morušovníky. Právě odkvétají. Tolik stromů pohromadě se u nás jen Bowling s angličtinou S naším kurzem angličtiny jsme se rozhodli, že si hodiny strávené nad pilným studiem obohatíme sportem. Někteří z nás nikdy nehráli bowling a tak jsme si řekli, že by bylo dobré zkusit něco nového, pokud možno něco, co by bylo typické pro Anglii, nebo to alespoň mělo anglický název (toho je dnes až moc bohatý výběr). Bowling má nejen anglický název. Je i velmi starým sportem, který získával v Anglii na oblibě už v roce 1336, kdy dokonce král Edvard III. bowling úředně zakázal, aby udržel své lučištníky, neboť pro ty se stal bowling oblíbenější činností, než lukostřelba. Protože jsme v naší skupině převážně studenti z obcí situovaných západně od Vel kých Bílovic, vybrali jsme Bowling Centrum Velké Pavlovice, kam jsme se vydali jeden krásný květnový páteční večer. Studium stylu hodu jsme nějak opomněli, někteří z nás jsme jen věděli, že cí lem hry je porazit všech 10 kuželek na maximálně dva pokusy. První vrhy byly z počátku plné přešlapů (To nám nikdo nemohl říct, že to taky bere přešlapy?), jeden ze dvou pokusů skončil ve žlábku a tím druhým jsme toho už moc nezachránili. Taky naše vrhačské postoje byly spíše pro pobavení. No, aspoň byla sranda, a o to nám šlo. Vše se ale postupně začalo obracet k lepšímu, cvik dělá mistra. Dokonce jsme začali házet i tzv. desítku, tj. shodili jsme všech 10 kuželek na jeden pokus! Na displeji nad dráhou jsme pobaveně sledovali rozdílné skóre nás všech a rychlost s jakou koule vrháme. Divili jsme se, že ty naše koule hopskají rychlostí až 20 km/hod, což se moc nelišilo od rychlostí těch koulí, které byly zkušenými hráči vyslány plynně. No aspoň jsme tím dokázali s jakou chutí a vervou hrajeme. Mysleli jsme si, jací jsme svalovci, když házíme koulemi o hmotnosti 7 až 16 kg. K našemu velkému zklamání jsme později zjistili, že čísla 7 až 16 na koulích neudávají hmotnost v kilogramech nýbrž v librách (tj. 3,2 kg až 7,2 kg). Po odehrání všech 10ti částí hry jsme mohli zaslouženě relaxovat nad výbornými saláty, topinkami a dalšími dobrotami nabízenými v Bowlingovém Centru. Ten večer jsme si užili spousty srandy a těšíme se, až si tento sportovní večer zase zopakujeme. Studenti 2. ročníku angličtiny 10

11 M ě s t s k á k n i h o v n a i n f o r m u j e Čtení,čtení nad ně není rady a tipy pro všechny, kterým leží vztah dětí ke knihám na srdci Příklady táhnou čtoucí dospělý je pro dítě ten nejlepší příklad, že čtení knih je činnost samozřejmá a běžná součást života. Zapojte celou rodinu číst dětem nemusí pouze rodiče, můžete zapojit babičky, dědečky,strýčky, tetičky, vychovatele, učitele Nebo starší sourozence, kterým již samostatné čtení (a čtení nahlas) nedělá problémy. Správný výběr čtení vybírejte podle toho, co dítě zajímá, co ho baví. Nemusíte číst jen příběhy, číst nahlas se dá i naučná kniha o pirátech, vesmíru, dinosaurech, traktorech, hadech, kočičkách nebo koních. Staňte se herci měňte hlasy a intonaci, šeptejte, zvyšujte hlas, vymýšlejte si. Překvapivou změnou příběhu, který už dítě dobře zná, probudíte zvídavost a zájem. Vysvětlujte je důležité, aby dítě rozumělo textu, proto nepodceňujte vysvětlování slov, která mohou být pro malého čtenáře neznámá. Povídejte si s dětmi o obrázcích v knihách pro děti jsou ilustrace velmi důležité, proto je při čtení nevynechávejte. Příběh takovou odbočkou nijak neutrpí. Dejte knihu dítěti do rukou kniha má být přítelem, nikoli věcí nedotknutelnou. Pokud jste zvolili knihu přiměřeně k věku dítěte, nemusíte se bát, že jí nějak ublíží.pro úplně nejmenší děti jsou vhodné knihy hračky nebo leporela s tvrdými deskami. Jedno místo pro dětské knížky doma najděte jedno místo, kam je budete ukládat. Knihy půjčené z knihovny by měly být na hromádce zvlášť. Čtete pravidelně odborníci doporučují nejméně 10 minut každý den a to v dobu, kdy na to budete mít klid a bude to pro vás i naslouchajícího potěšení. Nejvhodnější čas je prý před spaním. Sdílejte četbu se staršími dětmi děti, které už čtou samy, povzbuzujte, aby vám předčítaly zajímavé nebo vtipné pasáže z právě rozečtené knihy. Tvořte si pracujte s tím, co jste s dětmi přečtli i při jiných volnočasových aktivitách. Doporučit lze například ruční tvoření (malování obrázků podle textu, vyrábění záložek),návštěvy muzeí, výběr filmů atp. Motivujte slibte dítěti, že když dočte knihu, pustíte si film, který podle ní byl natočen. A nemusí jít jen o hollywoodské trháky pro starší děti, na DVD jsou třeba příběhy z Večerníčků. Čtení = potěšení čtení má být pro všechny zúčastněné potěšením, nikoli stresovou záležitostí. (Zdroj: Městská knihovna v Praze) Nové knihy v knihovně: Groom,W.: Forrest Gump román známý z filmového zpracování s T.Hanksem v hlavní roli Lorentz,I.: Kastrátka historický román z Itálie 16.století Kempy v České republice 2008 katalog kempů včetně kontaktů a odkazů na web Weinlich,R.: Sirkové hlavolamy zábavné zápalkové úlohy pro luštitele od 10 do 110 let J Martín,M.: Velká kniha pro malé výtvarníky 113 originálních a jednoduchých věcí, které si můžeš vlastnoručně vytvořit Pohádky o vílách nádherně ilustrovaná pohádková knížka pro malé čtenáře Beckman,T.: Křižák v džínách stroj času přenese středoškoláka ze současnosti do r.1212 kniha se stala předlohou pro stejnojmenný film Pike,G., Selby,D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2 ledolamky, poznání a oceňování sebe a druhých, rozvíjení dovedností Hoppe,S. a H., Krabel,J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající rozvoj pohlavní identity, prevence agresivity a zneužívání tituly z produkce nakladatelství Portál nejen pro pedagogy Bauer,J.: Čeští světci a kacíři netradičně pojaté příběhy světců, zemských patronů a kacířů Těšíme se na Vaši návštěvu na: náš on line katalog naše webové stránky přímo v naší knihovně kdykoliv v půjčovní době Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: E mail: Tel Sport a cvičební program Sokola Jedním z ožehavých etických problémů cvičební činnosti Sokola je smysluplné a citlivé začlenění sportu do cvičebního programu, do organizační struktury ČOS. Pokládám původní sport za nedílnou a významnou složku výchovy, životního stylu a režimu člověka. Pokládám sport za jeho existenční a kulturní potřebu, diferencovanou věkem, zdravotním stavem, zájmem, možností a prostředím jedince. S postupujícím věkem přechází sportovec ze sportu výkonnostního do sportu rekreačního. K tomuto názoru jsem dospěl tímto vývojem: věnoval jsem se výkonnostnímu volejbalu v původním klasickém pojetí jako hráč, reprezentant ČOS, ČSR a Svazu slovanské sokolstvo i jako rozhodčí, trenér, funkcionář za svého učitelování v Kroměříži a ve Zlíně po 18 let ( ). Již v roce 1935, v době profesiona lizace sportu, jsem se na toto téma snažil vyvolat diskuzi (zprostředkovatelem tehdy byl tajemník S. K. Baťa pan Souček). Avšak marně. V roce 1982 jsem se ve studii Můj život, moje názory a snahy, moje práce zabýval touto problematikou poučeněji a hlouběji, obohacován myšlenkami těchto myslitelských osobností: S. Chýlek: Největší silou člověka je touha po něčem, po někom. T. G. Masaryk: Jakákoliv přemrštěná touha rozvrací rovnováhu člověka, společnosti Zdraví těla a ducha je zabezpečeno střídmostí a mravností. Rozumný člověk ví, kdy má dost. Ví, že jednou z příčin onemocnění je přesycenost, přesycenost čímkoliv, jakoukoliv jednostranností. J. Sedlák: Ne nadarmo staří bohatí Číňané dávali své děti na výchovu do chudších rodin. K. Lorenc (nositel Nobelovy ceny): Příroda, lidstvo potřebují nová a jiná měřítka než moc, peníze a ekonomickou efektivnost. G. S. Shaw: Nedávejme lidem to, co chtějí, ale to, co nechtějí a chtít by měli! Cíl sokolského sportu Cílem všestranné sokolské gymnastiky a výkonnostního sportu v sokole je nejen dosažení maxima v tělesné zdatnosti, nýbrž dosažení komplexní zdatnosti jedince, osobnosti, sociálně cítící, tvořivě myslící a produktivně pracující s druhými a také pro druhé. Osobnosti skromné, patřičně sebevědomé, schopné a odhodlané vítězit především nad sebou, nad svými instinkty, emocemi a nad špatnými návyky a pak teprve vítězit nad sobě rovnými. Chceme li, aby náš program splnil své společenské poslání, musí být přitažlivý a ekonomický. Musíme ze systému a programu vymýtit vše, co jeho existenci a obrodu ohrožuje, narušuje a škodí. Proto je nutné ozřejmit, zda, v čem a v jakém rozsahu sport, a to zejména profesionální, se podílí na hrozivém propadu společenské morálky, na stupňujícím se individualismu, na kultu lačnosti, hamižnosti a poživačnosti, a to jak v osobním, tak v rodinném a veřejném životě. Profesionální sport přestal být prostředkem rozvoje, výchovy a pokroku. Stále výrazněji se stává produktem bezbřehé touhy po vyniknutí, zviditelnění se, osobní prestiže, touhy po moci, penězích, majetku, a to na úkor zdraví, mravnosti, spravedlnosti a bezpečí. Je obecně známo k jakým osobním pochybením a společenským ztrátám vede profesionální sport neodpovědným přepínáním organismu, kolik finančních prostředků se vynakládá na přípravu a závodění sportovce, na jeho tým, na zajištění bezpečnosti při sportovních akcích, jak stoupá fanatismus a vandalismus. Profesionální sport se očividně přesouvá z oblasti kulturní do sféry obchodní. Sport se tvořivě specializuje a šíří až do exkluzivních, hazardních a až do absurdních soutěží. Pokud pronikají do našeho hnutí, ať je příslušná jednota posoudí a eventuelně odpovědně začlení do cvičebního programu. Pokud se nový sport uchytí a rozšíří, nechť o něm rozhodnou a pečují župní orgány v závislosti na počtu provozovatelů v župě. Nespěchejme při tom na ustavení příslušných orgánů v ústředí ČOS. Pokud v oddílech všestrannosti a sportovních vynikají nadaní a zdatní jedinci jakéhokoliv věku, kteří se rozhodnou pro profesionální dráhu, nechť kdykoliv přestoupí do instituce, která jim zabezpečí další vývoj a uplatnění i v mezistátních a světových soutěžích. Chceme li, aby Sokol zůstal Sokolem, aby zůstal věren principům svobody a rovnosti v právech a povinnostech členstva, neměl by vstupovat do institucí, které se zpronevěřují po stránce zdravotní a mravní sokolským ideám. Žiji v naději, že v současné přechodné době zvítězí rozum a cit nad touhou po zviditelnění a popularitě. Autor: Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc. T.J. Sokol 11

12 Chcete se učit anglicky? Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy pro dospělé: Úplní začátečníci (Beginners). Kurz je určen těm, kteří doposud neabsolvovali žádnou výuku angličtiny. Začátečníci (Elementary). Kurz je určen těm, kteří už se studiem zkoušeli začít nebo studovali před delší dobou. Mírně pokročilí (Pre Intermediate) Středně pokročilí (Intermediate). Kurz je doplněn obchodní angličtinou. Vhodné též pro studenty 3. a 4. ročníku SŠ. Kurzy pro mladší studenty (od 14 do 17 let): Kurzy jsou určeny studentům, které angličtina baví, chtějí si rozšířit znalosti získané ve škole. Výuka není koncipována jako doučování, ale jako vhodné doplnění školní výuky. Firemní kurzy: Výuka je přizpůsobena požadavkům firmy. Kurzy mohou probíhat přímo na Vašem pracovišti. Co Vám nabízíme: V každém kurzu je maximálně 12 studentů (většinou však 8). Kurzy probíhají od druhé poloviny září do první poloviny června, a to 1x2 hodiny týdně, nebo 2x2 hodiny týdně, od 17:15 do 18:45 nebo od 19:00 do 20:30. Učební materiály zahrnují všechny aspekty jazyka výslovnost, mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Součástí těchto učebních materiálů jsou také průběžné texty, podle kterých si studenti sami ověřují své znalosti a dovednosti. Všechny kurzy jsou pečlivě připraveny a mají vzájemnou návaznost. Každý kurz má stanovený program s danou vstupní a výstupní úrovní. Na konci každého stupně pokročilosti (stupně pokročilosti jsou určeny Evropskou unií) studenti mají možnost zkušebně absolvovat test dle mezinárodně uznané Cambridge zkoušky KET nebo PET (podle příslušné úrovně). Kurz si můžete vyzkoušet sami v rámci bezplatné hodiny (první vyučovací hodina v novém školním roce). Studenti mají možnost bezplatného zapůjčení anglické literatury. Jak se přihlásit: Zařazení do kurzů probíhá na základě vstupního testu, který můžete absolvovat nezávazně a bezplatně. Test s Vámi opravíme a následně Vám doporučíme pro Vás optimální kurz. Můžete si také prohlédnout učebnice a seznámit se s našimi výukovými prostory. V případě volné kapacity lze do kurzu přistoupit v průběhu školního roku. Přihlásit či informovat se můžete osobně dne (středa) od 18:00 do 19:00 hodin na ZŠ Velké Bílovice, nebo na tel či e mailové adrese Jana Leblochová Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová Svárov 602, Velké Bílovice TEL.+FAX: , Dovolená 2008 široký výběr pobyty u moře letecky, busem i vlastní dopravou, ekonomicky i luxusně poznávací zájezdy, Evropa, exotika i jednodenní pobyty v tuzemsku různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích lázně v ČR, na Slovensku, termály v Maďarsku týdenní i zkrácené pobyty včetně procedur, možné i dopravou autobusem Individuální přístup. Vyhledám nejvýhodnější nabídku podle Vašich požadavků. Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím. Zastupuji např. Čedok, Exim tours, Firo tour, Blue Style, Neckermann, Alexandria, Vítkovice tours, Atis a mnoho dalších Last minute stačí si zadat požadavek denně dostávám aktuální nabídky prakticky ze všech CK na trhu v ČR pohlídám, porovnám nabídky, informuji Vás Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje nebo jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky. Provozní doba: PO PÁ Sociální a finanční poradna ČR ve spolupráci s krajskou radou Jm kraje Svazu důchodců ČR informuje Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna ČR nab ízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. Neplaťte víc, než je potřeba! Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Krajská rada Svazu důchodců Kontaktní místo Běhounská 17, Brno ul. Scota Viatora 26, Hodonín tel , mob tel , mob Úřední den úterý hod. POZVÁNÍ VINAŘŮ NA TRADIČNÍ SPOLEČENSKOU SLAVNOST ZARÁŽÁNÍ HORY která se už tradičně pořádá ve sklepní trati Přední (za sklepem Jaroslava Kachyni) v sobotu v 19 hod. P R O G R A M Zaražení hory a zapálení vatry, následuje volná zábava s cimbálovou muzikou GURÁŠ (ochutnávka vlastních vín). Srdečně zveme všechny vinaře, milovníky vína a cimbálové muziky. Nezapomeňte vzít vzorek dobrého vína, pohárek a vstupné na úhradu nákladů spojených s pořádání této akce. pořadatelé Florbalový oddíl pod T.J. Sokol V. Bílovice hledá zájemce na post trenéra starších žáků či přípravky. Zázemí zajištěno. V případě zájmu kontaktujte Luboše Osičku, , fbc 12

13 Milí čtenáři, předkládáme vám několik snímků zatmění Slunce ve Velkých Bílovicích z 1. srpna 2008, které pro vás i pro sebe pořídil p. Vratislav Indra. INZERCE INZERCE INZERCE Hledáme ubytování pro čtyři studenty ve Velkých Bílovicích, podnájem i pronájem celého domu. Tel Ludmila a Petr Kachyňovi oznamují, že zahájili provoz ve vinárně na Belegradech ve Frankovkové ulici. Těšíme se na Vaši návštěvu. Kachyňovi SÁDROKARTONY PRO VÁS půdní vestavby příčky stropy rekonstrukce bytových jader tepelné a zvukové izolace stropní kazetové podhledy montáž střešních oken palubkové obklady venkovní římsy a podhledy Dne jsme zahájili provoz Zajistíme kompletní dodávku a realizaci stavby. Rádi vám poradíme s výběrem vhodných materiálů. Naším cílem je vaše spokojenost. Rychlá kvalitní a přesná práce je samozřejmostí. Ladislav Mrlák Nová 550/33 tel: Kostice e mail: 13

14 Vážení občané, vinaři! Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registr vinic, upozorňuje všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na administrativní povinnost vyplývající z vinařského zákona předložit ústavu každoročně prohlášení o sklizni, produkci a zásobách. Nyní, po ukončení vinařského roku, je aktuální Prohlášení o zásobách. Toto prohlášení podává každý pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a větší pěstuje hrozny, které dále zpracovává byť jen pro potřebu vlastní nebo potřebu své rodiny a dále pak každý, kdo uvádí víno do oběhu. Producent i obchodník zde uvádí stav zásob vína a ostatních vyjmenovaných produktů k 31. červenci a na adresu ÚKZÚZ je zašle nejpozději do 10. září Všem těmto výrobcům vína doporučujeme zkontrolovat, zda při zahájení výroby vína nahlásili tuto skutečnost registru vinic. Prohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů stručněji Prohlášení o výrobě oznamuje výrobce nejpozději v den, kdy poprvé začíná zpracovávat hrozny. ÚKZÚZ v současné době umožňuje toto oznámit i zpětně a splnit si tak svou povinnost. Je třeba vyplnit tiskopis příloha č. 17 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., který je umístěn na internetových stránkách. Jedná se o jednorázové ohlášení, které se neoznamuje každoročně. Platné tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění jsou k dispozici na obecních úřadech, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě Oblekovicích. Bližší informace lze získat na internetových stránkách na adrese: popř na tel. čísle ústavu Včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je z důvodu splnění zákonné povinnosti ve vlastním zájmu každého pěstitele révy vinné a producenta vína a je jednou z podmínek pro přiznání dotací a podpor poskytovaných vinařům Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Za porušení platných právních předpisů v oblasti vinařství a vinohradnictví má ÚKZÚZ možnost vyměřit sankce, jejichž udělování se snažíme tímto upozorněním předcházet. Za spolupráci děkují pracovníci registru vinic Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor trvalých kultur Oddělení registru vinic Znojmo Oblekovice SOBOTA V 17 HODIN KULTURNÍ DŮM VELKÉ BÍLOVICE 14

15 15

16 S p o l e č e n s k á k r o n i k a J u b i l e a Jubilea srpen Herůfek Vladimír Fabian Očenášek Josef Záhumní Osička Antonín Fabian Skoumalová Ludmila Záhumní Ing. Lebloch Petr Pionýrská Opluštil Jan Zárybnická Ing. Podrazilová Anna Slíny Růžičková Růžena Slíny Osičková Marie Podivínská Kachyňová Ludmila Žerotínovo nám Maťák Jakub Slíny Prudíková Marie Zahradní Vajbar Miroslav Slíny Vašková Marie Čejkovská Jubilea září Damborský Václav Fabian Veselý Jan Čejkovská Osičková Hedvika Mírová Osičková Marie Slíny Vajbarová Růžena Slíny Maťáková Libuše Revoluční Rotterová Marie Mírová Havlíková Hedvika Mírová Hromková Josefa Mírová Šimková Anastazie Mírová Damborský Bohumil Podivínská Naši nejstarší spoluobčané Úmrtím pana Václava Slámy a Stanislava Opluštila došlo v posledních měsících k výměně na symbolickém postu nejstaršího občana našeho města: Očenášek Ludvík Svárov let Damborský Bohumil Podivínská let Zapletal Karel Čejkovská let Nejstarší občanky našeho města: Řehánková Růžena Svárov let Slámová Žofie 1. Máje let Slámová Petronila Na Aleji let Všem přejeme ještě hodně let. V červnu letošního roku oslavil pan Pavel Spěvák bytem Velké Bílovice, Svárov 317, své 70. narozeniny. Hodně zdraví, životního optimismu, spokojenosti a elánu do dalších let přeje manželka a děti s rodinami. Příští uzávěrka bude Vaše příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu: Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice Fax E mail Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem. N a r o d i l i s e : Škrobák Humlíček Imrich Kachyňová Švástová Nečasová Dominik Pavel Dominik Valerie Tereza Agáta Z e m ř e l i : Sláma Pantlík Janošková Dobšíček Očenášek Polach Kachyňová Osičková Osička Sedláček Buzrla Václav Miloslav Ludmila Bohuslav Rostislav Jan Marie Milada František Stanislav Václav Oslavili výročí svatby: Božena a Norbert Osičkovi Přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších společných let. Oprava: Omlouváme se manželům Barszczovým. V minulém čísle mělo být správně uvedeno v rubrice narodili se: Barszczová Barbara se uskuteční vítání občánků rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou nahlásit nejpozději na matrice. Uspořádání slavnostního obřadu při příležitosti zlatých nebo diamantových svateb, setkání ročníků apod. si mohou občané nahlásit na matrice Městského úřadu. VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ 1. návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období Do 20. srpna 2008 probíhá veřejné připomínkovací řízení k 1. návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období Připomínkovací formulář včetně materiálu k připomínkování a dalších potřeb ných informací naleznete na jihomoravsky.cz/ téma: sociální oblast. V písemné formě je 1. návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb k nahlédnutí a prostudování na Městském úřadě Velké Bílovice. Pravidla veřejného připomínkovacího řízení včetně připomínkovacího formuláře si můžete vyzvednout na městském úřadě, v čekárně zdravotního střediska, v domově pro seniory a v místní knihovně, kde můžete k vyplnění formuláře i k prostudování materiálu využít také veřejný internet. Prodejní místa zpravodaje: potraviny Jednota, ul. Svárov potraviny Jednota, ul.čejkovská potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů potraviny Havlíčková, ul. U školky stánek Osičková, ul. Růžová jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů stánek Veselská, ul. Svárov Redakční rada žádá pořadatele různých akcí, kteří mají zájem o jejich zveřejnění ve Zpravodaji, aby termíny sdělovali s dostatečným předstihem. Zabrání tak jejich úpravám či případnému zkrácení těsně před uzávěrkou. ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE dvouměsíčník Místo vydání Velké Bílovice číslo 4/2008 Datum vydání Registrační číslo MK ČR E Vydavatel Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ IČO: Počet výtisků 820 Tisk Adámek, Břeclav Cena 2, Kč

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015

OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 0B 1B NÁVRH ROZPOČTU OBCE PŇOV - PŘEDHRADÍ NA ROK 2015 Příjmy Rozpočet je navržen jako schodkový v paragrafovém znění, schodek bude pokryt z přebytků předešlých let. Příjmy celkem : Výdaje celkem : Rozdíl

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek

Příjmy NÁVRH. ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015. 15.263.120,00 Kč. 6.962.400,00 Kč. Převody z rozp. účtů Bankovní zůstatek ROZPOČTU městyse Dolní Cerekev na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je plán finančního hospodaření městyse, obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Rozpočet je

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více