VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VINAŘOVA MODLITBA. Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu."

Transkript

1 Číslo 4 červenec srpen ZPRÁVY OZNÁMENÍ INZERCE VINAŘOVA MODLITBA Dopřej mé vinici slunko, Pane, a také dobrou vláhu. Chraň ji od chorob a škůdců, ať hrozen má cukr i váhu. Dej hroznům také vůni, Pane, chuť ať mají kořennou. Víno ať má barvu zlatou, na aroma bohatou. Rubínové barvy červené mu přej, ať konzument nereptá. Za své zlatky musí dostat nejlepší, co vinař má. Dej vinaři humor, Pane, radost, z vína požitek. Ať na vinici nezanevře a vždy má chuť na přípitek. To ke tvé chvále, Pane, ke chvále tvojí pravice. Že kromě celé zeměkoule, jsi stvořil také vinice. 1

2 MĚSTSKÝ ÚŘAD informuje U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 23. května 2008 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích Usnesení č. 12/1: ZM schvaluje program 12. zasedání Zastupitelstva města Velké Bílovice. Usnesení č. 12/2: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZM Mgr. Zdeňka Opluštila, Ph.D., a p. Františka Spěváka. Usnesení č. 12/3: ZM schvaluje členy návrhové komise z 12. zasedání ZM ing. Milana Damborského, JUDr. Rostislava Silného a Mgr. Radku Bukovskou. Usnesení č. 12/4: ZM schvaluje v souladu s 84 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření č. II/2008. Usnesení č. 12/5: Usnesení č. 12/6: Usnesení č. 12/7: Usnesení č. 12/8: Usnesení č. 12/9: ZM schvaluje v souladu s 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, názvy ulic ve sklepní části v k.ú. a obci Velké Bílovice Belegradská, Cabernetová, Desátková, Frankovková, Habán ská, Hlavní, Horenského práva, Hotařská, Ke Kapličce, Ke Špičáku, Muškátová, Müllerová, nám. sv. Jana, nám. sv. Martina, nám. sv. Urbana, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Neuburgová, Pod Krátkýma, Pod Panskýma, Pod Předníma, Portugalová, Prezidentská, Púrynská, Rulandová, Ryzlin ková, Sadová, Simering, Staré Belegrady, Svatovavřinec ká,tramínová, Ťuhýkov, U Krejčovej cesty, U Křástelky, U Machovej studně, Úvoz, Veltlínová, Vinařská, V Údolíčku a Žerotínova. ZM neschvaluje v souladu s 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odprodej pozemku parc. č. st. 210/3 zastavěná plocha o výměře 97 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice p. Liboru Piškulovi a souhlasí s navrženou změnou využití pozemku v územním plánu z bydlení na veřejné prostranství. ZM požaduje doplnění návrhů na odkoupení pozemků parc. č. PK 1055/5 o výměře 188 m 2 od p. Vladimíra Dambor ského a parc. č. PK 1031/5 o výměře 149 m 2 v k.ú. a obci Velké Bílovice od p. Františka Skoupila o geometrické plány na oddělení pozemků, doklady o vlastnictví pozemků a navrhovanou kupní cenu. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy na pozemky v podnika telské zóně Špičáky, zpracovaný JUDr. Machem, které budou uzavřeny s p. St. Mádlem, p. Petrem Skoupilem, p. Hanou Mádlovou a dalšími budoucími zájemci. ZM schvaluje termín pro uzavření kupních smluv na prodej pozemků v podnikatelské zóně Špičáky nejpozději do 14. srpna Usnesení č. 12/10: ZM schvaluje účast města Velké Bílovice na projektu Habánský dům, jehož realizátorem bude Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl se sídlem Bořetice 131, IČ Projekt má být realizován v období let Město se zava zuje vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu roku 2009 na realizaci zmíněného záměru a zároveň upravit rozpočtový výhled na roky 2010 a 2011, ve kterých bude zakomponová na finanční nebo majetková spoluúčast na realizaci projektu. Velké Bílovice dne 29. května 2008 Marie V l k o v á, starostka města PODĚKOVÁNÍ Dětští stárci a chasa děkují všem organizacím, sponzorům, babičkám, maminkám a tatínkům za zdárný průběh Dětských hodů. Rozpočet 2008 Plnění 1 6 /2008 P Ř Í J M Y POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. a fčních.pož , ,00 50, Daň z příjmů FO ze sam.výděl.čin , ,00 94, Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 267, ,00 83, Daň z příjmů právnických osob 7 500, ,00 45, Daň z příjmů právnických osob za obce 476, ,00 99, DPH , ,00 41, Odvody za odnětí půdy 5,00 0,00 0, Poplatky z likvidaci kom.odpadu 1 660, ,00 99, Poplatek ze psů 60, ,00 94, Poplatek za užívání veřej.prostranství 255, ,00 44, Poplatek z ubytovací kapacity 44, ,00 24, Poplatky za provozovaný výherní hrací príst. 250, ,00 61, Odvod výtěžku z provozování loterií 155, ,00 99, Správní poplatky 350, ,00 69, Daň z nemovitostí 2 500, ,00 67, Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 1 460, ,00 50, Ost. neinv. přijaté dotace 800, ,00 56, Převody z rozpočtových účtů 0, , Ost. převody z vl. fondů (sociální fond) 273, ,00 27, Investiční přijaté dotace od obcí 184, ,00 99,86 DAŇOVÉ PŘÍJMY A DOTACE CELKEM , ,00 54, Zem. pozemky pronájmy 231, ,00 34, Průzkum a úhrady za vydobývaný prostor 450, ,00 131, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 15, ,50 49, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 12, ,00 50, Odvádění a čištění odpad.vod 0, , Základní školy 32, ,00 77, Činnosti knihovnické 36, ,00 59, Činnosti muzeí a galerií 13, ,00 49, Místní rohlas hlášení 20, ,00 59, Zpravodaj 15, ,00 61, Zájmová činnost v kultuře 906, ,50 59, Ost. zál. kultury ples 143, ,00 100, Sportovní zaříz. v majetku obce sp. areál 35, ,00 64, Využití volného času dětí vstupné akce 15, ,00 174, Zdravotní středisko 216, ,40 55, Bytové hospodářství 800, ,62 45, Nebytové hospodářství 467, ,50 39, Ost. rozvoj bydlení Morávky 413, ,00 54, Pohřebnictví 12, ,00 59, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,10 86, Sběr a svoz komunálních odpadů 12, ,00 98, Sběr a svoz ost. odpadů 205, ,50 67, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 218, ,00 75, Domov pro seniory 2 110, ,00 56, Bezpečnost a veřejný pořádek 1,00 0,00 0, Činnost místní správy 20, ,30 70, Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 200, ,03 71, Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 50,00 PŘÍJMY CELKEM /dle ODPA/ , ,95 71,89 PŘÍJMY CELKEM /včetně dotací/ , ,95 58,64 Plnění 1 6 /2008 V Ý D A J E POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % 1012 Zem. pozemky výkupy, daně 27, ,50 56, Platba útulku pro zvířata 5,50 550,00 10, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 164, ,50 75, Silnice 407, ,19 12, Chodníky, parkoviště, ostatní plochy 3 195, ,50 10, Pitná voda úroky 113, ,07 19, Odvád.a čístění odp.vod a náklad.s kaly 933, ,94 32, Předškolní zařízení 714, ,00 70, Základní školy , ,00 37, Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 604, ,00 49, Základní umělecká škola 264, ,30 51, Činnosti knihovnické 558, ,74 39, Činnosti muzeí a galerií 87, ,88 26, Ost.záležitosti kultury 31, ,00 19, Místní rohlas 46, ,00 39, Zpravodaj 85, ,03 43,06 2

3 Rozpočet 2008 POL NÁZEV Up.roz.v tis. Kč Plnění v Kč % Rada města na svých zasedáních v červnu a červenci projednávala záležitosti 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 347, ,60 45, Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostř. 270, ,90 89, Sportovní zaříz. v majetku obce sp. areál 393, ,96 16, Ostatní tělovýchovná činnost kroužky 65, ,00 69, Využití volného času dětí a mládeže 65, ,84 62, Zdravotní středisko 281, ,73 63, Bytové hospodářství 453, ,88 29, Nebytové hospodářství 411, ,50 47, Ostatní rozvoj bydlení 364, ,50 10, Veřejné osvětlení 1 228, ,10 71, Pohřebnictví 145, ,42 36, Výstavba a údržba místních inžen.sítí 115,00 0,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , ,36 30, Sběr a svoz komunálních odpadů 1 767, ,32 47, Sběr a svoz ost.odpadů 417, ,64 63, Ostatní nakládání s odpady j.n. 25, ,25 78, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 498, ,39 36, Ostatní sociální příspěvky žadatelům 25, ,00 100, Domov pro seniory 4 182, ,13 35, Městská policie 618, ,00 48, Požární ochrana jednotka SDH 308, ,00 38, Zastupitelstva obcí 1 642, ,96 37, Činnost místní správy 5 876, ,87 44, Obecné výdaje z finančních operací 60, ,70 40, Převody vl. fondům sociální fond 273, ,00 70, Ost.finanční operace 476, ,00 99,98 VÝDAJE CELKEM V TIS , ,70 39,48 F I N A N C O V Á N Í 8115 Přebytek hospodaření minulých let 6 462, ,25 114, Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostřed , ,00 24,53 FINANCOVÁNÍ CELKEM V TIS. 574, , ,89 Zpracoval: ing. Radim Spěvák, dne: Otevřený dopis k rukám velkobílovické chasy Velké Bílovice Milá velkobílovická chaso, přiblížilo se období, ve kterém bývá více než kdy jindy skloňováno slovo hody. Když se ohlédnu rok zpátky, mohu téměř s jistotou tvrdit, že situace kolem našich hodů je naprosto stejná. Stárci nejsou! Budou tedy letos hody, či nikoliv? S trochou nadsázky pokud se dá v takové situaci žertovat, může být v místním Zpravodaji uveden inzerát tohoto znění: Velkobílovická chasa hledá dva stárky. Zn.: Spěchá! Pomůže ale takové řešení? Obávám se, že nikoliv. Kladu si otázky: Nastala taková situace tím, že ubývá příznivců hodových tradic? Je opravdu generační mezera tak široká, že není žádný vhodný kandidát? Nebo je snad organizace hodů v současné době tak složitá, že se nedá zvládnout? Domnívám se, že na tyto otázky lze najít odpovědi hlavně vaší vzájemnou pomocí, ochotou a odvahou, která by byla určitě plně podpořena jak vašimi rodiči, tak i mnoha sponzory z řad podnikatelů, občanů i vedení města. Nechce se mi věřit, že mezi vámi tak početnou chasou nejsou takoví, kteří mají chuť a elán hody zajistit. Vždyť hody v každé dědině jsou především záležitostí chasy. Na ní záleží, jaké budou, jakého si vybere stárka, jak ho podpoří, jak mu pomůže a co udělá pro to, aby právě ty jejich hody byly těmi nejlepšími v širokém okolí. Nevěřím, že vy to nedokážete! Podle vašeho elánu, který jste měli o hodech loňských, předloňských mohu docela dobře a zodpovědně nejen já, ale i spousta našich občanů potvrdit, že velkobílovická chasa na to má! Kde se tedy stala chyba? Kde nastala ta pomyslná trhlina, kterou se naše hodové tradice propadají? Nemůže být přece pravda, že za vším stojí vaše apatie, nechuť a lhostejnost! Nelze přece jen tak hodit za hlavu to, co bylo a věřím, že snad i nadále bude chloubou našeho města! Vždyť atmosféru našich hodů nám skutečně závidí celé okolí! Dopadne to letos tak, že budeme ochuzeni o nezaměnitelné chvíle strávené při stavění máje, že hosté a rodáci, kteří jsou hojnými návštěvníky našeho města právě ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA a úkoly, z nichž některé zde uvádíme. Rada města schválila pronájem prostor v budově staré školy po bývalé pobočce České spořitelny a.s. paní Morávkové, která zde hodlá provozovat kosmetiku, kadeřnictví, manikúru a solárium. Rada města byla informována o ukončení kontroly čerpání dotace na investiční akci Rekonstrukce ZŠ a MŠ Velké Bílovice, III. etapa Finančním úřadem Břeclav. Výsledek kontroly použití dotace byl bez závad a vyúčtování dotace bylo zasláno na MF ČR. Členové rady byli informováni o zakoupení staršího osobního automobilu zn. KIA pro městkou policii. Rada města byla informována o zamítnutí žádosti města o grant z MND a.s. Hodonín na vybudování automatického závlahového systému na fotbalovém hřišti. Tato plánovaná investice tedy nebude v letošním roce realizována. Rada města projednala a schválila žádost vedení MŠ Velké Bílovice o uzavření provozu MŠ v době od do Zaměstnanci MŠ budou čerpat řádnou dovolenou a poslední týden v srpnu se budou připravovat na nový školní rok. Na základě stížností občanů byla vyvěšena výzva pro majitele autovraku zn. AVIA na ulici Záhumní na jeho odstranění. Pokud nebude majitel vozidla v uvedeném termínu na výzvu reagovat, bude vozidlo odtaženo a zlikvidováno. Záležitost týkající se jednosměrky v ulici Zahradní byla projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR a bylo rozhodnuto o následující úpravě. Ulice Zahradní zůstane jednosměrná pro motorová vozidla. Pro cyklisty bude ulice obousměrná. V současné době již je provedeno vodorovné a svislé vyznačení pruhu pro cyklisty. Rada schválila zvýšení nájemného v městských bytech dle Sdělení č. 214/ 2008 Ministerstva pro místní rozvoj. Měsíční nájemné bude od zvýšeno dle přílohy č. 4 o 27,5% a to z dosavadních 24,37 Kč/m2 na 31,01 Kč/m2. Toto opatření se netýká bytů na sociální bytovce na ulici Záhumní. Rada byla informována, že město přijalo nabídku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, že je možné pro rok 2009 získat dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci našeho hasičského vozidla CAS 32 T 815. Žádost byla zpracována a podána na HZS JmK. Rada města byla informována o připravovaných jednáních o přeshraniční spolupráci. Partnerskými obcemi by se měly stát obec Šenkvice a město Skalica ze Slovenska. Na základě stížností občanů se rada města zabývala chováním některých spoluobčanů v okolí stánku na ulici Růžová. Bylo rozhodnuto, že městská policie více zaměří svou pozornost na toto místo, aby nedocházelo k rušení pořádku a znečišťování veřejného prostranství. Marie Vlková, František Spěvák, Milan Damborský, Josef Kralovič, Radek Osička, členové rady města na hody, tak jako i domácí se budou zbytečně těšit na nádherné průvody, bez kterých si mnozí z nás nedovedou hody představit? Necháme si ujít i pomyslný vrchol hodů hodové pondělí s tradiční Zaváďkou, kdy i ten největší sedlák v dědině nepracuje a hoduje? Kdy atmosféra pondělního podvečera vykouzlí mezi všemi hodovými hosty zvláštní přátelství, kdy jsou všichni ochotni vzájemně si odpustit, držet se kolem ramen, popíjet společně burčák a zpívat? To všechno ztratíme a následně budeme velmi namáhavě a těžce křísit! Když jsem na červencových velkobílovických slavnostech viděla vaši ochotu, snahu a píli s jakou jste Michalovi Teturovi pomáhali zvládnout náročný festival, aby vše klapalo podle předem sjednaných pravidel a pokynů, nemohu věřit tomu, že opravdu nemáte chuť zorganizovat naše tradiční hody. Přála bych našemu městu, aby to, co má ve svém názvu bylo naplněno. Aby Velké Bílovice byly především vaší zásluhou městem lidových tradic. Vám všem celé velkobílovické chase přeji, abyste pod hodovů májů zářili tak, jak jste zářili ve výrazných žlutých tričkách při letošních červencových slavnostech. Aby vás bylo všude vidět, aby na vás mohlo být naše město hrdé. Věřím, že směr a cesta k zachování lidových tradic vám není cizí, že si plně uvědomujete, co všechno obnáší a co k nim patří. Je proto potřeba mít na zřeteli, že je to pokračování práce vašich rodičů a prarodičů a že je to kus jejich i vašeho života. Je škoda všechny tyto hodnoty vytěsnit a zapomenout na ně. Milá velkobílovická chaso, přijměte prosím toto mé sdělení, které je adresováno vám, jako můj apel i jako moje prosba o vaši součinnost, o vaši spolupráci o vaši pomoc pro zachování podstaty hodů. Ráda přijmu jakékoliv vaše podněty směřující k naplnění odkazu našich předků a udržení tohoto bohatství našeho města. Věřím, že nezklamete. S úctou Marie Vlková, starostka města 3

4 Pohárový turnaj starostů V neděli se poprvé uskutečnil fotbalový pohárový turnaj starostů. Zúčastnili se ho fotbalové týmy TJ Velké Bílovice, Sokol Rakvice, Slavoj Velké Pavlovice a Slavoj Podivín. Premiérový ročník se uskutečnil ve Velkých Bílovicích na sportovním areálu Fabian. V dalších letech by se měly obce prostřídat v pořadatelství tohoto turnaje. Do finále turnaje se probojovaly týmy Rakvic a Velkých Pavlovic. Vítězem se stal Sokol Rakvice. Domácí fotbalisté TJ Velké Bílovice obsadili třetí příčku poté, co porazili Slavoj Podivín. I v horkém nedělním odpoledni byl k vidění dobrý fotbal. Věřme, že příští ročník bude stejně úspěšný po stránce organizační a pro naše fotbalisty úspěšnější po stránce umístění. Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv Pokud máte zájem dostávat informace na Váš mobilní telefon např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, můžete využít nové služby poskytované Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Stačí se zaregistrovat pomocí zaslané SMS zprávy. Tato zpráva musí být zaslána ve tvaru: JMK mezera VELKE mezera BILOVICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE Příklad sms zprávy: JMK VELKE BILOVICE informace ano novak stepan*krizikova*20 Text SMS můžete psát, jak velkými, tak malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky. Tuto zprávu odešlete na číslo Cena této odeslané SMS zprávy je 3, Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Informace, které Vám budou zasílány, jsou pro Vás bezplatné. Pokud budete chtít odběr informací ukončit, pošlete na výše uvedené číslo SMS zprávu ve tvaru: JMK mezera VELKE mezera BILOVICE mezera INFORMACE mezera NE Opět obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. v neposlední řadě jsou to mnohé pozemky vinic a sadů, ladem ležící a buřinou zarostlé, ve kterých má srnčí zvěř optimální krytinu. Naše myslivecké sdružení reagovalo na nárůst stavu zvýšením odstřelu o desítky kusů srnčí zvěře oproti původnímu plánu. Samotný odstřel však není jednoduchý, neboť v místech, kde jsou okusy na porostech největší, je častý pohyb lidí, potažmo pracovní techniky od brzkých ranních hodin až do pozdního večera. A jelikož je u nás poměrně rovinatá krajina, tak při střelbě kulovou zbraní je na místě maximální obezřetnost a rozvážnost. Jsme si dobře vědomi toho, že výstřel již nelze nikdy vzít zpět. V žádném případě však nechceme tuto nádhernou zvěř úplně vymýtit, ale budeme se snažit udržet počty této zvěře v přijatelné míře a vytvářet jí optimální podmínky v jiných částech honitby, než je oblast sadů a vinohradů. Proto vysazujeme ve spolupráci s městským úřadem remízky a podobné klidové zóny pro zvěř. Tak, jak jste na jaře zvyklí provádět ošetření proti přezimujícím škůdcům, tak byste se měli naučit provádět aplikace různými přípravky na ochranu proti okusu. S účinností jednotlivých přípravků vás budeme v dostatečném předstihu seznamovat. Právě díky zvýšenému okusu vznikla určitá averze k místnímu MS. To se ale v žádném případě nebrání komunikaci s vinohradníky a sadaři. Za MS Velké Bílovice, Polách Petr O provedené kontrole Dne byla z nařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, provedena kontrola výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, která byla zaměřena na kontrolu dokladů a materiálů týkající se správnosti vydávání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o povolení výjimky na přesah požárně nebezpečného prostoru a rozhodnutí o změně užívání stavby. Pověření pracovníci JMK, kteří vybrané spisy kontrolovali, zjistili, že výkon státní správy na kontrolovaném úseku je na dobré úrovni a nebylo potřeba přijímat žádná nápravná opatření. Výrok kontrolních orgánů je jistě pro náš stavební úřad dobrou vizitkou a zároveň snad i dobrým argumentem pro ty občany, kteří mají o postupu při vyřizování záležitostí prostřednictvím stavebního úřadu pochybnosti. starostka města Blížící se vinobraní s sebou přináší i opatření proti náletům špačků. Na základě loňských negativních zkušeností s rušením nočního klidu plynovými děly chceme tímto předejít podobným excesům. Upozorňujeme proto majitele vinic, kteří mají ve svých vinicích umístěny plynové plašiče špačků, aby nastavovali časové spínače nebo vypínali tato děla tak, aby nerušila noční klid. V době od hod. do 6.00 hod. budou zapnutá plynová děla monitorována a jejich majitelé budou postihováni dle přestupkového zákona. Zejména vyzýváme vlastníky vinic trať Vinohrádky, U hřbitova, Přední, Panské, které leží blízko zastavěné části obce, aby dbali tohoto upozornění. dovolte mi, abych reagoval na letošní jarní problémy s okusem srnčí zvěře zejména mladých letorostů ve vinicích. Žijeme v krajině bohatě osázené révou vinnou a ovocnými stromy, ale zároveň v krajině, která je domovem zvěře. Velká většina vlastníků trvalých porostů, se o svůj majetek stará příkladně a zodpovědně. Proto chápu, že když přijde takový majitel do vinohradu a na některých obloucích jsou mladé letorosty,,ucvaklé za třetím lístkem, že je rozhořčen na myslivce, proč s tím něco nedělají. Mnozí z vás, kdo se pohybujete po okolní krajině, jste si určitě všimli zvýšení početního stavu nejen drobné zvěře, což je určitá známka zlepšení úrovně životního prostředí, ale i srnčí zvěře. Na zvýšení početního stavu srnčí zvěře se podílí několik faktorů, a to zejména mírné zimy, snížení výměry pícnin, kdy při sečení docházelo k usmrcení mnoha kusů a 4 Upozornění pro majitele vinic Vážení majitelé vinic ve Velkých Bílovicích,

5 Milí čtenáři, v minulém čísle jsme vás seznámili s úvodními texty z kroniky obce Velké Bílovice z roku Dnes přinášíme její pokračování. Popis obce dle pamětní knihy z roku 1910 R O K Doplňovací volba do místní školní rady V sezení obecního výboru dne 4. ledna při doplňovací volbě do místní školní rady na místo zemřelého p. Františka Osičky čís. 297 zvolen všemi hlasy p. František Osička radní. Rozpočet 1910 Obecní rozpočet na rok 1910 vykazuje na vydání K 46 h v příjmu K 42 h jen pro rok 1910 schodek 8166 K 04 h Rozpočet byl v sezení obecního výboru dne 9. ledna 1910 přečten a schválen. Usneseno schodek v obnosu 9166 K 04 h uhraditi 45% obecní přirážkou ku veškerým v obci předepsaným přímým daním vyjma osobní daně z příjmu. Polní hlídači pro rok 1910 V usnesení obecního výboru dne 9. ledna 1910 byli za polní strážní ustanoveni: Dušek Jakub, Kovařík Jan, Janošek Jiří, Lebloch Jan, Svoboda Jan a Polách Václav. Stavba školy Plány na novou školní budovu vypracované architektem Dominikem Feyem stavitelem v Uh. Hradišti, byly obecnímu výboru ke schválení předloženy dne 27. února Obecní výbor plány schválil, a usneseno bylo, aby c.k. okresní školní rada v Hodoníně byla požádána, by vydala komisi ku schválení stavebního místa a plánů. C.k. okresní školní rada v Hodoníně oznámila výnosem čís.723/šk. ze dne 16.března 1910, že stavební komise se bude odbývati 23. března 1910 o 3 hod. odpoledne. Komisionelní jednání bylo odbýváno dne 23. března Výsledek byl c.k. okresní školní radou v Hodoníně oznámen představenstvu obce pod čís.723/šk. ze dne 25. března 1910 jak následuje: Na základě výsledku komisionelního jednání ze dne 23. března 1910 uděluje se místní školní radě povolení ku stavbě nové čtyřtřídní školní budovy v Bílovicích bude li při provedení následujících podmínek šetřeno: 1. Stavba nové školní budovy budiž dle předloženého projektu při zachování stavebního řádu, a předpisů školních provedená. 2. Veškeré zdivo dlužno proti spodní vlhkosti nejméně 15 cm pod podlahou přízemí asfaltem chrániti. 3. Dvéře z učíren mají se otvírati na venek. 4. V každém druhém okně učíren buďtež zařízena ventilační sklopná křídla. 5. Učírny buďtež opatřeny veškerým nářadím školním. 6. Ku vytápění buďtež dodány úsporná kamna, jichž velikost odpovídá vzdušné prostoře. 7. Odpadní roury záchodové buďtež proti zamrznutí chráněny. 8. Zbývající volné místo na staveništi doporučuje se k použití jako hřiště pro novou školní budovu. Nová školní budova musí nejdéle do 15. srpna 1911 k novému účelu odevzdána býti. Tímto bylo stavební místo nalézající se téměř vedle radnice. Na místě tomto stojí stavení sloužící za byt pro strážníka a krmiče býků, které se musí zbourati. S bouráním tohoto stavení se započalo 15. března 1910, jež obec provedla ve své režii. Cihly, dřevo, křidlice, dveře a okna z této budovy byly ve veřejné dražbě dne 3. července 1910 prodány a utržilo se za ně asi 840 K. Konkurs na stavbu nové školní budovy byl vypsán v Moravské orlici, Lidových novinách a Hlasu. Offerty se mají podati do 15. května do 12 hodin dopoledne. Oferty na stavbu školní budovy podali: 1. Dominik Fey architekt a stavitel v Uherském Hradišti a slevuje z rozpočetního obnosu 9%. Vadium 10% přiloženo ve 2 kusech rak. zlaté renty 4% č a v ceně 4800 K rak. renty zlaté 470 č ve zlatě 440 K. 2. Zach Antonín stavitel v Hodoníně se slevou 5%. Vadium přiloženo nebylo. 3. Horsák Jan, zednický a tesařský mistr se slevou 7%. Vadium 10% složil ve vkladních knížkách spořitelny Břeclavské v obnosu 5064 K 61 h. 4. Kaláb František stavitel v Brně s průměrnou slevou 8%. 10% vadium složil v dlužním úpisu č.1179 České průmyslové banky v Praze znějící na 5000 K. 5. Sojka Alois architekt a stavitel v Olomouci se slevou 6%. Vadium 10% v obnosu 5000 K složila Ústřední banka českých spořitelen Brno. 6. Horák Alois stavitel v Brně se slevou 7 %. Vadium 10% v obnosu 5000 K složila Ústřední banka českých spořitelen Brno. 7. Jungman Leopold stavitel v Brně se slevou 3.4%.Vadium 10% v obnosu 5000 kor. složila Ústřední banka českých spořitelen v Brně. V sezení místní školní rady dne 18. května byly offerty jednotlivých offerentů otevřeny a přečteny. Offertu s největší slevou, totiž 9% měl architekt Dominik Fey. Po delší debatě usnesla se místní školní rada všemi hlasy stavbu školy zadati Dominiku Freyovi staviteli z Uh.Hradiště. Jeho vadium bylo zadrženo a ostatním offerentům vráceno. Tento započal se stavbou nové školní budovy 1. srpna. Základní kámen ku stavbě nové školní budovy byl položen dne 11. srpna za přítomnosti p.p. Pavla Osičky, starosty, Petra Damborského, radního, Pálky Františka, radního, Petra Osičky, radního, Frant.Osičky, radního, Jedličky, nadučitele, Jana Procházky, učitele, Raimunda Sedláčka, učitele, Bohumily Sedláčkové, učitelky a P. Jana Spurného, kaplana, při čemž klepáno na kámen a pronesena mnohá případná hesla. Základní kámen nachází se v pravém rohu budovy asi 30 cm pod terénem. Do základního kamene byl vložen pamětní spis, staré mince, jakož i mince z nynější doby. Na to bylo se stavbou pokračováno a tato byla dne 1. listopadu zhruba ukončena. Volba do místní školní rady V sezení obecního výboru dne 27. února byla provedena hlasovacími lístky volba do místní školní rady. Zvoleni byli pánové Damborský Petr 21 hlasy, Osička Petr 21 hlasy, Osička František 17 hlasy. Revize účtů 1910 Za revizory účtů za rok 1909 byli v sezení dne 17. dubna 1910 zvoleni pánové: Němec Jan, Kachyňa František č.315, a Šašvata František. Výpůjčka K Stavba nové školní budovy dle rozpočtu činí K. Jelikož obnos tento se jiným způsobem uhraditi nedá, jenom výpůjčkou, rozhodl se obecní výbor dne 1. května vypůjčit z hypoteční banky v Brně obnos K na úhradu stavby školy. Výpůjčka má býti splacena v 21 letech. Obecní účet za rok 1909 Obecní účet za rok 1909 byl v sezení dne12.června přečten a podáno vysvětlení k jednotlivým položkám. Veškeré příjmy obnášely K 87 h vydání pak K 69 h, byla koncem roku 1909 pokladní hotovost K. Účet byl řádně sestaven, příjmy i výdaje odůvodněny stvrzenkami, pročež obecní výbor účty schválil a udělil absolutorium. Zřízení poboček při I., II., III. a IV. tř. Obecní výbor v sezení dne 1. července usnesl se, že souhlasí s místní školní radou, aby při I., II., II. a III. třídě byly pobočky ponechány a aby zřízena byla nová pobočka při IV. třídě. Tržní řád V sezení dne 10. července usneseno změniti tržní řád pro Bilovské dobytčí trhy dle návrhu vydaného c.k. mor. Místodržitelstvím v Brně a předložili jej tomuto ke schválení. V sezení dne 6. listopadu byl schválen nový tržní řád a a sazba pro výroční trhy v městysi Bílovicích a usneseno, aby byl předložen ke schválení. /pokračování příště/ 5

6 Žižka z Trocnova a Velké Bílovice Snad převážná většina čtenářů zpravodaje se pravděpodobně pozastaví nad zvláštním nadpisem tohoto článku. Mohu ujistit, že nejde v žádném případě o husitského vojevůdce Jana Žižku z Trocnova, ale o Jana Maxmiliána Žižku z Trocnova. Jen pro přehled je dobré připomenout, že Jan Žižka z Trocnova se objevuje na scéně české historie na počátku století 15., kdežto Jan Maxmilián Žižka až o 300 let později, tj. začátkem 18. století. Podklady z vlastivědného věstníku z roku 1960 uvádějí, že Maxmilián Žižka nebyl potomkem táborského vojevůdce. Jan Maxmilián Žižka měl přímou vazbu na Velké Bílovice jen krátce (od roku 1720 do roku 1741). Tento muž byl vojákem a sloužil jako důstojník v císařské armádě. Zúčastnil se tažení v řadách kyrysnického pluku v Itálii a v Německu, ve Falcko Neuburgské válce o španělské dědictví. Společně s ním bojoval ve stejné jednotce i pozdější majitel břeclavského panství Josef Václav Lichtenštejn, který si Žižku oblíbil a za zásluhy jej pozval do svých služeb. Jak dokazují podklady, byl Žižka snaživým hospodářským úředníkem. V roce 1720 se stal inspektorem na panství břeclavském a rumburském. Velmi rád ale pobýval na břeclavsku. Zjistil, že zde řada pozemků leží ladem a že zde přibývá bezzemků, proto navrhl, aby kníže dovolil důvěryhodným zájemcům postavit si domy na panských pozemcích, které patřily k žižkovskému hřebčínu. Zájemcům byly přiděleny pastviny a pole a od roku 1731 je obec nazývána Žižkovem, později Moravským Žižkovem. Následně byl Žižka jmenován inspektorem všech sirotčích panství a posléze roku 1735 i šlechticem. Tolik na úvod ke služebnímu postupu Jana Maxmiliána Žižky. Vztah tohoto muže k Velkým Bílovicím byl velmi úzký. Krátce před rokem 1740 zakoupil Žižka ve Velkých Bílovicích svobodný dvůr, který se nějaký čas po něm i jmenoval. Jedná se o svobodný dvůr, který vlastnil do roku 1673 Gottfried Preishaft a od roku 1673 Michal Křástal. K nákupu dvora použil Žižka peníze obce Bílovice, které však nevrátil. Peníze nebyl schopen vrátit ani později. Tato skutečnost vyšla najevo při revizi v roce Jednání Žižky bylo označeno jako defraudace. Postup knížete Lichtenštejna byl dále jednoznačný. Žižka byl však s ohledem na získaný titul šlechtou pouze odvolán. Žižka pak odešel z Bílovic do Bílé Lhoty, kde 6. ledna 1754 zemřel ve věku 73 let. Kníže pak Žižkův dvůr odkoupil a dluhy obci Bílovice vyrovnal. O jakou sumu šlo, však zdroje neuvádí. Tolik první část. / Pokračování v příštím čísle a to o majetku domě, vinných sklepích, vinohradech, polnostech atd. / Zdroje: Věstník moravský, rok 1960 PhDr. Jindřich Obršlík. Překlady: ing. Huleja Igor Podivín z podkladů MZA Brno, PhDr. Ladislav Bartoš, RNDr., MZA Brno Studie Zpracoval: Jan Maděřič, červenec 2008 JDU SLOVÁCKEM KRÁSNÝM Tak se jmenuje soubor národopisných reportáží a fejetonů Jiřího Jilíka, ilustrovaných slováckobretoňským malířem Moarchem Evenem. S autorem i jeho kamarádem malířem se v knize společně vydáme na Dolňácko, Podluží, Kopanice, Uherskobrodsko, Kyjovsko i na Hanácké Slovácko, abychom byli svědky starodávných zvyků a účastnili se slavností, při nichž ožívají lidové tradice. Budeme svědky jarního zvykosloví v několika obcích v Poolšaví, hodů ve Velkých Bílovicích, stavění máje v Lanžhotě, necháme se pozvat na zabijačku zpěváky z Hluku a na draní peří do Podolí. Prožijeme několik dnů na Slováckém roku v Kyjově, poznáme někdejší i novodobé handrláky v Kunovicích, zúčastníme se živého Betléma v Hroznové Lhotě atd. Milí čtenáři, pokud budete mít chuť na putování za lidovými tradicemi, jste srdečně zváni na představení této knihy spojené s jejím křtem, které se uskuteční v našem městě v neděli v hod. v přísálí kulturního domu za osobní účasti obou autorů. Kdo bude kmotrem knihy vám neprozradíme! Bude představen návštěvníkům a hostům až během programu. Po jeho ukončení bude následovat malé občerstvení, beseda s autory a prodej této nové knihy. Těšíme se na vaši návštěvu! starostka města Vybráno z policejních záznamů V minulých třech měsících (květen, červen, červenec) byly v našem městě uskutečněny bezpečnostní akce OOP ČR Velké Pavlovice. Jedna z nich byla zaměřena na zábavní podnik BAR U JESSYHO. Kromě policistů služby pořádkové policie a služby kriminální policie byli do akce nasazeni také služební psi cvičení na detekci omamných a psychotropních látek. Za město Velké Bílovice se akce účastnil i městský strážník pan Milan Pálka. Při prohlídce všech prostor v objektu nebyla zjištěna přítomnost žádných omamných a psychotropních látek. Inspekcí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně v rámci bezpečnostní akce bylo zjištěno několik porušení předpisů upravujících podmínky živnostenského provozování restauračních zařízení, odhalené nedostatky vyřeší příslušný správní orgán (hygienická stanice). Bezpečnostní akce budou probíhat i v následujících měsících postupně ve všech zábavních podnicích a restauračních zařízeních našeho města a budou zaměřeny jak na podávání alkoholu mladistvým a nezletilým, tak i na přítomnost omamných a psychotropních látek. vedení města Sběrný dvůr Na sběrný dvůr je možné dovážet nábytek pouze zbavený větších kovových součástí jako jsou kovové konstrukce v gaučích, nohy skříní a křesel Není nutné odstraňovat kovové úchyty a panty. Tyto úpravy je potřebné provést, aby nedocházelo k poškozování drticího zařízení při odvozu ze sběrného dvora. Ing. Sedlová Podnikatelské odpady na sběrném dvoře Podnikatelé jsou dle živnostenského zákona povinni likvidovat svůj odpad sami. Obec s nimi může uzavřít smlouvu o přebírání odpadů podobných komunálním, za co pak podnikatel platí obci vykalkulovanou částku. Město Velké Bílovice s žádným podnikatelem takovou smlouvu uzavřenou nemá. Nelze tedy tolerovat vyvážení odpadů podnikateli do směsného komunálního odpadu na sběrném dvoře. Náklady na sběrný dvůr jsou hrazeny z poplatků za popelnice, které platí občané. Sběrný dvůr je určen na domovní odpady. Podnikatelé si mohou zaplatit u některé svozové firmy odvoz směsného komunálního odpadu. Kontakt na společnost Hantály, a.s., je tel: Město toleruje od podnikatelů jedině dovoz tříděných a dále zpracovatelných odpadů a elektrických a elektronických zařízení. Ing. Sedlová 6

7 Velkobílovické folklórní dny ANO NE (mt) Myšlenka uspořádat festival menší velikosti ve Velkých Bílovicích, vzešla před rokem při debatování s kamarádem Vítkem Balounem při skleničce vína. Říkal mi, ať uděláme festival dechovek. To byl první impuls. Ale čas běžel a nějak se to opomnělo. Po pár měsících jsem se dostal do řeči s vedoucí Slováckého krúžku Hrozen Veronikou Mádlovou. Chtěla také uspořá dat festival, ale cimbálek a folklórních souborů. Myslel jsem na dechovky a na cimbálky, ale rozhodl jsem se čistě pro cimbálky a folklórní soubory. Dechové soubory by byly ještě náročnější na organizaci. Nachystanou předlohu jsme s Vero nikou Mádlovou přišli prezentovat před půl rokem kulturní radě města Velké Bílovice s vedoucím panem Karlem Rybeckým a jejími členy. Návrh byl schválen, ale mělo to jeden háček. Kdo vše zařídí? Město nemohlo a tak jsem si slavnosti s chutí vzal sám tzv.,,na triko. Ale! Přišel další nápad. Po dlouhé debatě mi ještě navrhli uspořá dat přehlídku dechovek. Nedělat dvě akce zvlášť v jiném termínu, ale spojit je na dva dny. Jsem pro všechno a tak jsem kývl. Hodně mi pomohl Vlado Kumpan, který přišel s nabídkou hraní. Bylo potřeba dát do programu hvězdu, která za ujme a přitáhne obecenstvo. Při tak velkém rozpočtu na dva dny jsem někdy váhal, zda slav nosti nezrušit. Ale myšlenka ukázat v našem městě,,něco co tu ještě nebylo, mně dávala sílu jít dál. Čas plynul a nový název Velkobílovické folklórní dny byl odsouhlasen i s termínem 12. a 13. července Okolních akcí jako Cream fields 2008 jsme se nebáli. Je to přece jenom jiný druh zábavy. Příprava trvala celkově asi tři měsíce. Čím víc se den D přibližoval, tím víc na mě padala únava. Rodina, kamarádi a budoucí manželka mně pomáhali jak se jenom dalo. Bez sponzorů by se taková akce nemohla ani uskutečnit. Program se pečlivě vybíral. Neustále jsem pociťoval přišitý mobilní telefon k ruce. Únava byla silnější a silnější. Týden před začátkem folklórních dnů jsem začal zjišťovat jaké bude počasí. Kdykoliv jsem něco pořádal sám nebo s někým, tak vždy pršelo. Vždyť mi nemůže pořád pršet, řekl jsem si. A tak jsem se pro jistotu zasvěcoval do role meteorologa, abych věděl co nejvíce informací. Den D nastal. Naproti koncertnímu stanu byl nachystaný stan s ochutnávkou vín Velko bílovických vinařů, stánky s občerstvením a historická řemesla. Na počasí jsem se raději už nedíval, protože to vypadalo špatně. Vše bylo nachystané a tak program v 15:00 mohl začít. Jako první se představil Hrozínek děti z Mateřské školy Velké Bílovice. Dále program dětského národopisného souboru Dúbravěnka z Dubňan, cimbálové muziky Guráš a Slováckého krúžku Hrozen Velké Bílovice. Špatné počasí bylo snad všude kolem nás, ale počasí u nás se drželo a bylo pěkně. Následoval program cimbálové muziky Slovácko ml. a folklórního souboru Dubina z Hodo nína. Hlavní program ukončil folklórní soubor Pentla z Boršic. Při chystání besedy u cimbálu se neskutečnou rychlostí větru přivalila bouře. Akci okamžitě ukončila a já mohl jenom přemýšlet jaké bude zítra počasí, zhodnotit sobotní program, probrat honoráře, finance s pokladní, dát si skleničku vína a s hlavou sklopenou jít spát. Nedělní program dechovek se špatnou předpovědí počasí mně ubíral sil víc a víc. V 15:00 začala hrát dechová hudba Základní umělecké školy Velké Bílovice. Dále vyhrávala dechová hudba Bílovčanka a Legrůti. Vystoupení Vlado Kumpana a jeho muzikantů přerušoval déšť. Rozhodnutí, zda udělat zábavu v kulturním domě nebo venku nebylo vůbec jednoduché. Konečný verdikt padl a vše se přesunulo do kulturního domu. Večer se ochladilo a posluchači to zajisté rádi uvítali. Kdo večer na volné zábavě nebyl, mohl litovat. Profesionální muzikanti s kapelníkem Vladem Kumpanem udělali takovou zábavu, že sám na ni budu dlouho vzpomínat. Myslím, že tak kvalitní čtyřhodinová zábava u nás nemá obdoby. Zda byla akce na úrovni jak organizačně tak programově, to nechávám na laskavém čtenáři. Co mě ale nejvíce zamrzelo, tak byla účast. Bylo to počasím nebo pracujícím člověkem, který nemá čas si udělat volno na kulturu? Pořád nemůžu přijít na to, proč je u nás ve Velkých Bílovicích kultura tak špatná. Proč narážím, je skutečnost, že sedmdesát procent posluchačů Velkobílo vických folklórních dnů bylo cizích a zbytek domácích. Že by cena vstupného odradila návštěv níky. To si snad nemyslím. Závěrem počasí, práce a pohodlnost dnešního moderního člověka. Minulý rok jsem se dozvěděl, že všichni si stěžují, že v našem městě není kultura. Jenom tradiční hody. Kultura je a přibývá, ale nesnažme se jí obcházet. Pěkná hudba člověka vždy potěší na srdci, tak jako pěkně upravený vinohrad. Je jen na Vás zda takové akce budete podporovat nebo zaniknou. Klobouk dolů organizátorům, kteří pro naše město akce pořádají. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tak velkém projektu podíleli. Velké poděkování patří starostce Marii Vlkové a místostarostovi Fran tišku Spěvákovi. Dále organizátorům Veronice Mádlové, Luboši Řehánkovi, Karlu Rybeckému, Haně Poláchové, Věrce Svobodové, Jiljímu a Markétě Baroušovým, Vlado Kumpanovi, Honzovi Jančíkovi, Tomáši Teturovi, Petru Osičkovi, Aleši Teturovi, Čeňkovi Osičkovi, Anně Teturové, Báře Balgové, Vladimíru Oslzlému, Kamile Osičkové, Radce Bukovské, Vítku Svobodovi, Karlu Polá chovi, Ondřeji Matulíkovi, Petru Zemánkovi, Zbyňku Němečkovi, Leoně Osičkové, Elišce Osičkové, Michaele Dolákové, Michaele Bílkové, Dagmar Osičkové, Ludmile Skoumalové, všem zaměstnancům městského úřadu a městské policii. Velké poděkování patří sponzorům, kteří finančně přispěli: Město Velké Bílovice, ZFP s.r.o., Stavební firma Osička, MXTeam Osička, Oxid s.r.o., Vinař ství Vladimír Tetur, Truhlářství Ing. Karel Osička, Rodinné vinařství Sedlák, Víno Tomáš Tetur, Projekce Ing. Martin Herůfek, Elexmont s.r.o., BS vinařské potřeby s.r.o., Penzion Mlýn Libor Brů ček, Tesgrup s.r.o., Elitop s.r.o., Vladimír Oslzlý, Osička spol.s.r.o., Topmont, Truhlářství Zbyněk Valenta, Pneuservis Tomáš Frolich, František a Hana Mádlovi, Malby a nátěry Petr Turzík, Vinařství u Bílků, Klenotnictví a hodinářství Opluštil, Meta, Agrosad s.r.o. Děkuji také spolku Velkobílo vických vinařů za půjčení chladících boxů na víno a také vinařům za přispění vín do stánku: Vinařství Petr Skoupil, Rodinné vinařství Hrabal, Vinařství Vladimír Tetur, Rodinné vinařství Sedlák, Vinařství Petr Vaněk, Habánské sklepy s.r.o., Vinařství Milan Baloun, Vinařství Kubík, František a Hana Mádlovi, Mádl Váš vinař, Vinařství Nestarec, Osička spol.s.r.o., Vinařství Tomáš Tetur, Vinařství Dalibor Osička, Vinařství David Osička, Vinařství Jiří Rusnok, Rodinné vinařství Spěvák, Vinařství Zapletal František, Vinné sklepy Zapletal, Vinařství SOČ, Vinařství Knápek a Machů, Josef Damborský, Vinařství Pavel Lebloch, Karel Kachyňa, Petr Zapletal, Karel Kachyňa, Zdeněk Polach, Radim Osička, Jan Strouhal, Vinařství u Bílků, Dobrá Vinice Petr Nejdlík, Vinařství Baloun. Ještě jednou děkuji a věřím, že se na druhých Velkobílovických folklór ních slavnostech uvidíme a s radostí budeme odcházet spokojeni domů. organizátor VFD 2008, Michal Tetur Slovácký krůžek Hrozen po letech znovu ve Strážnici Po více než 20 letech se na letošním 63.ročníku strážnických slavností opět objevilo Hanácké Slovácko. A spolu s ním i velkobílovický Hrozen. Byli jsme osloveni Janem Zaviačičem, autorem pořadu Rok na vsi, abychom se této folklorní slávy také zúčastnili. Jak už napovídá samotný název, jednalo se o průřez rokem obce z Hanáckého Slovácka, kam spadá i naše městečko. My jsme měli za úkol stvárnit Velikonoce. Pan Zaviačič našel zalíbení ve starším velikonočním pásmu Jána Novenka, které jsem ovšem musela přetvořit, aby to mělo větší šmrnc pro strážnická prkna, která znamenají svět. Myslím, že se nám vše podařilo zdárně dotáhnout do konce. Zejména byl chválen zpěv našeho dívčího sborečku (ve složení M.Šiprová, J.Snovická, J. Oslzlá, M.Konečná). Muzika rovněž podala skvělý výkon a nám tanečníkům se to také povedlo. Aby ne, všichni jsme se na Strážnici poctivě připravovali. A jaké byly pocity? Vystoupení super, ale proběhlo tam pár organizačních zmatků, které nám pobyt trošku přikrášlily. Ale tak už to bývá Určitě máme na co vzpomínat a co vyprávět. Možná, že to budou zase až naše děti, co si na svátku všech folkloristů zatančí. Každopádně to pro mnohé z nás byl pomyslný vrchol krůžkařské kariéry. Snad to ale nebylo poslední významné vystoupení Hroznu a soubor vydrží ještě dlouho na folklorní scéně Veronika Mádlová Vedoucí SK Hrozen 7

8 Dětské rybářské závody Dětské rybářské závody proběhly za sluneč ného počasí a zúčastnilo se jich 55 startujících. Na prvních místech se umístili: 1. Podrazil Michal Vel. Bílovice 248 bodů 2. Dvořák Robert Mor. Žižkov 196 bodů 3. Podhorný Milan Šardice 155 bodů 4. Esterka Filip Vel. Bílovice 105 bodů 5. Tománková Hana Mor. Žižkov 97 bodů 6. Očenášek Martin Mor. Žižkov 95 bodů 7. Blažejová Kristýna Týnec 91 bodů Celkem bylo uloveno: kapr 46 ks karas 220 ks cejn 14 ks amur 3 ks. Výbor MO MRS Velké Bílovice děkuje všem spozorům, firmám a jednotlivcům za darování věcných cen. Zároveň děkujeme i všem pořadatelům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu těchto akcí. Výsledky rybářských závodů Velké Bílovice Kapr 92 cm 17,5 kg Pavka Miroslav Mutěnice 2. Kapr 85 cm 16,5 kg Pavka Miroslav Mutěnice 3. Sumec nebyl uloven 4. Kapr 63 cm Tetur Josef Velké Bílovice 5. Candát 70 cm Brablc Pavel Terezín 6. Štika nebyla ulovena 7. Amur 76 cm Galbura Vitalie Rumunsko 8. Úhoř 83 cm Zámečník Jan Velké Bílovice 9. Lín nebyl uloven 10. Cejn vel. 41 cm Horčička Václav Vrbice 11. Karas stříb. 40 cm Dohnal Karel Terezín Celkové úlovky: 112 ks kapr, 8 ks candát, 5 ks amur, 13 ks úhoř, 4 ks cejn velký, 9 ks karas stříbřitý, 1 ks okoun Celkem se zúčastnilo 261 lovících. Základní umělecká škola Velké Bílovice potřebuje ke svému pěveckému soutěžnímu vystoupení pro příští školní rok 2 páry dřeváků. Kdo z občanů je vlastní a mohl by je zapůjčit, ať se přihlásí na tel. čísle nebo přímo v ZUŠ Velké Bílovice. 8

9 Mateřská škola ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Poděkování Mateřská škola Velké Bílovice děkuje panu Antonínu Slámovi za sponzorský dar nalepení a olištování koberců a za velkou pomoc a ochotu při rekonstrukci školy. Poděkování Mateřská škola Velké Bílovice děkuje: manželům Machovým za dar 1000, Kč na hračky pro děti, firmě Agrosad za dopravu dětí na výlet na Hradištěk, břeclavským psovodům, kteří předvedli dětem ukázku výcviku psů a přednášku o práci policie. Rozloučení s předškoláky V červnu se v kulturním domě uskutečnilo hudební představení Inky Rybářové, při kterém jsme se loučili s předškolními dětmi. Při pasování na školáky od nás děti dostaly na památku knížku. Dovádění při veselé taneční hudbě se dětem velmi líbilo. Přišli se podívat i rodiče, kteří zapojili do soutěže a tancování a odcházeli s dobrou náladou. Dětské krojované hody Folklórní kroužek Hrozínek vystoupil na tradičních DĚTSKÝCH KROJOVANÝCH HODECH. Paní učitelky Jana Rybecká a Zdeňka Osičková si s dětmi připravily pásmo lidových tanečků. Vystoupení se dětem podařilo a vidět tolik předškolních dětí v tradičních bílovských krojích byl pěkný zážitek. Zpěvem je doprovodila tři děvčata ze základní školy. Výlet na Hradištěk V úterý 3. června jsme se s dětmi z mateřské školy vydali na poznávací výlet na Hradištěk. Nahoru nás vyvezl autobus, protože menší děti by pěší výšlap nezvládly. Přesto jsme se nenechali vyvést až úplně na místo, ale asi pár stovek metrů jsme šlapali pěšky. U kapličky se dětem moc líbilo a mohly tak sledovat přírodní krásy a okolí našeho města. Z výletu si děti odnesly spoustu pěkných zážitků. Den dětí s hasiči V pondělí 2. června jsme v mateřské škole oslavili Den dětí netra dičně se sborem místních hasičů. Děti se seznámily se vším, co ke své práci hasiči potřebují, mohly si vyzkoušet jejich oblečení a také to, jak se hasí s vodou. Děti si tak svátek užily jinak, na čemž mají zásluhu členové sboru místních hasičů, kterým tímto děkujeme za spolupráci. 9

10 Přání k svátku ZPRAVODAJ MĚSTO VELKÉ BÍLOVICE Děti z folklórního kroužku Hrozínek ze třídy Zajíčci byly potěšit svým vystoupením babičky a dědečky v penzionu. Všichni přítomní byli dojati a měli z návštěvy dětí velkou radost. tak nevidí. Přijíždíme k Poddvorovu, v polích je obilí polehlé, zřejmě si zde zařádila nějaká místní bouřka. Po cestě potkáváme nejen pěknou boží muku s modrou obrovnávkou a malovanými motivy, ale i dvě malé kapličky. Spolužačky nám ukazují místo, kde je plánována v budoucnu stavba rozhledny. V oparu je odtud vidět Břeclav. U Poddvorova se s námi Prušaňačky loučí. Za Poddvorovem projíždíme pod sloupy vysokého napětí a odbočujeme vpravo. V dálce září červené pole, plné krásných rudých máků. Na pohled pastva pro oči výletníků a pro pláč hospodáře. Sjíždíme z prudkého kopce, na dohled už máme Čejkovice, které jen míjíme a směřujeme k Bílovicím. U bílovských sklepů odbočujeme vpravo, máme namířeno do občerstvení v uličče. Cestou projíždíme kolem sklepu spolužačky, bohužel sklep je zavřený a hospodář nikde. Také u občerstvení neuspějeme, v dnešním horkém dnu je plno. Náš výlet tedy končíme ve vinárně dobýváním kousků ovoce ze zmrzlinových pohárů. Studenti 6. ročníku kurzů angličtiny Návštěva u sousedů, tentokrát v Prušánkách, ve sklepní trati Nechory Končí školní rok a tak se opět domlouváme s angličtinou na školním výletě. Spolužačky z Prušánek nás zvou k návštěvě jejich obce a tedy vyrážíme právě tam. Je parný letní den a proto jsou všichni rádi, že se trochu zatahuje. Jenom aby nás nehonily bouřky tak jako loni, myslíme si. Nakonec nás žádná bouřka nedohnala. Honila nás pouze jedna zapomenutá spolužačka a ta nás chytila až ve vinárně pod kulturním domem. Jak poznamenala, doma se smáli, že jede pouze na to lepší a posílení těla sportem vynechala. Od kulturního domu vyrážíme po páté hodině. Někteří projíždějí přes střepy ležící mezi kulturním domem a zahradou městského úřadu. V duchu věří, že jim to přinese štěstí a ne proříznutou duši. Jedeme cestou mezi Bílovicemi a Žižkovem, za námi černá obloha, větřík pofukuje. Za Žižkovem jsou pole s řepkou, která je až dva metry vysoká. Při okrajích polí kvetou červeně plané máky. Spolužačky nás už čekají v Prušánkách u zrcadla. Z Prušánek toho moc nevidíme. Směřujeme hned k místním sklepům Nechorům. O názvu Nechory kolují dvě pověsti. Jedna říká, že kdysi ve sklepech popíjeli vznešení páni a jednoho z nich to popíjení natolik zmohlo, že už nemohl vstát a zůstal ležet. Proto se jedni ptali: Je chorý?, Ne chorý opitý. odpověděli druzí. Druhá říká, že kdo často navštěvuje prušánecké Nechory, je zdravý, ne chorý. Nechory leží za obcí zhruba 1 km, po pravé straně cesty. Po mírném stoupání odbočujeme vpravo a už se nám otvírá pohled na prušánské Nechory. Tedy Dolní Nechory, vesnička vinných sklepů má ještě jednu část a to Horní Nechory. Celkem zde dnes stojí kolem 450 vinných sklepů. U vjezdu nás vítá cedule s názvem této sklepní trati. Podél sklepů se dáváme doprava a přijíždíme k penzionu Nechorka. Tam je čas na první společné foto u sudu s odzrňovačem. Místní nás vedou sklepní uličkou, podél strouhy k nejstarším sklepům. Procházíme kolem sklepa, který nám připomíná Bradavickou školu kouzel v malém, je postavený z cihel a obrostlý révou. Nejstarší nechorské sklepy mají malovaná žudra a modrou obrovnávku nad zemí. Střechu u vchodu podpírají tesané dřevěné kůly. V Nechorách se začaly stavět na přelomu 18. a 19. století. Dříve se sklepy nacházely přímo u vsi, při cestě na Čejkovice. Na nedělní mše se z Prušánek chodívalo právě do Čejkovic a tak mnozí muži místo v kostele, často skončili svou pouť ve sklepě. Vrchnost proto nařídila staré sklepy zbourat a nové se začaly stavět v Nechorách. Zároveň nechali majitelé panství postavit v Prušánkách barokní kostel. U starých sklepů jsme pozváni místním vinařem na skleničku. Pokoštujeme tedy to prušánské a vyfotíme se na dlážděném nechorském náměstí. Dále naše nohy směřují k vyhlášenému sklepu U Jeňoura. Před sklepem je postavené pódium a už z dálky tušíme zradu. Je zavřeno, včera prý v Nechorech bylo veselo při májovém zpívání mužáckých sborů a tak zde dnes panuje ospalý klid. Nezbývá nám, než se vydat na zpáteční cestu. Po malé výměně názorů na směr cesty, zamíříme k Horním Nechorům a dále vinicemi k Starému Poddvorovu. Kolem cesty rostou morušovníky. Právě odkvétají. Tolik stromů pohromadě se u nás jen Bowling s angličtinou S naším kurzem angličtiny jsme se rozhodli, že si hodiny strávené nad pilným studiem obohatíme sportem. Někteří z nás nikdy nehráli bowling a tak jsme si řekli, že by bylo dobré zkusit něco nového, pokud možno něco, co by bylo typické pro Anglii, nebo to alespoň mělo anglický název (toho je dnes až moc bohatý výběr). Bowling má nejen anglický název. Je i velmi starým sportem, který získával v Anglii na oblibě už v roce 1336, kdy dokonce král Edvard III. bowling úředně zakázal, aby udržel své lučištníky, neboť pro ty se stal bowling oblíbenější činností, než lukostřelba. Protože jsme v naší skupině převážně studenti z obcí situovaných západně od Vel kých Bílovic, vybrali jsme Bowling Centrum Velké Pavlovice, kam jsme se vydali jeden krásný květnový páteční večer. Studium stylu hodu jsme nějak opomněli, někteří z nás jsme jen věděli, že cí lem hry je porazit všech 10 kuželek na maximálně dva pokusy. První vrhy byly z počátku plné přešlapů (To nám nikdo nemohl říct, že to taky bere přešlapy?), jeden ze dvou pokusů skončil ve žlábku a tím druhým jsme toho už moc nezachránili. Taky naše vrhačské postoje byly spíše pro pobavení. No, aspoň byla sranda, a o to nám šlo. Vše se ale postupně začalo obracet k lepšímu, cvik dělá mistra. Dokonce jsme začali házet i tzv. desítku, tj. shodili jsme všech 10 kuželek na jeden pokus! Na displeji nad dráhou jsme pobaveně sledovali rozdílné skóre nás všech a rychlost s jakou koule vrháme. Divili jsme se, že ty naše koule hopskají rychlostí až 20 km/hod, což se moc nelišilo od rychlostí těch koulí, které byly zkušenými hráči vyslány plynně. No aspoň jsme tím dokázali s jakou chutí a vervou hrajeme. Mysleli jsme si, jací jsme svalovci, když házíme koulemi o hmotnosti 7 až 16 kg. K našemu velkému zklamání jsme později zjistili, že čísla 7 až 16 na koulích neudávají hmotnost v kilogramech nýbrž v librách (tj. 3,2 kg až 7,2 kg). Po odehrání všech 10ti částí hry jsme mohli zaslouženě relaxovat nad výbornými saláty, topinkami a dalšími dobrotami nabízenými v Bowlingovém Centru. Ten večer jsme si užili spousty srandy a těšíme se, až si tento sportovní večer zase zopakujeme. Studenti 2. ročníku angličtiny 10

11 M ě s t s k á k n i h o v n a i n f o r m u j e Čtení,čtení nad ně není rady a tipy pro všechny, kterým leží vztah dětí ke knihám na srdci Příklady táhnou čtoucí dospělý je pro dítě ten nejlepší příklad, že čtení knih je činnost samozřejmá a běžná součást života. Zapojte celou rodinu číst dětem nemusí pouze rodiče, můžete zapojit babičky, dědečky,strýčky, tetičky, vychovatele, učitele Nebo starší sourozence, kterým již samostatné čtení (a čtení nahlas) nedělá problémy. Správný výběr čtení vybírejte podle toho, co dítě zajímá, co ho baví. Nemusíte číst jen příběhy, číst nahlas se dá i naučná kniha o pirátech, vesmíru, dinosaurech, traktorech, hadech, kočičkách nebo koních. Staňte se herci měňte hlasy a intonaci, šeptejte, zvyšujte hlas, vymýšlejte si. Překvapivou změnou příběhu, který už dítě dobře zná, probudíte zvídavost a zájem. Vysvětlujte je důležité, aby dítě rozumělo textu, proto nepodceňujte vysvětlování slov, která mohou být pro malého čtenáře neznámá. Povídejte si s dětmi o obrázcích v knihách pro děti jsou ilustrace velmi důležité, proto je při čtení nevynechávejte. Příběh takovou odbočkou nijak neutrpí. Dejte knihu dítěti do rukou kniha má být přítelem, nikoli věcí nedotknutelnou. Pokud jste zvolili knihu přiměřeně k věku dítěte, nemusíte se bát, že jí nějak ublíží.pro úplně nejmenší děti jsou vhodné knihy hračky nebo leporela s tvrdými deskami. Jedno místo pro dětské knížky doma najděte jedno místo, kam je budete ukládat. Knihy půjčené z knihovny by měly být na hromádce zvlášť. Čtete pravidelně odborníci doporučují nejméně 10 minut každý den a to v dobu, kdy na to budete mít klid a bude to pro vás i naslouchajícího potěšení. Nejvhodnější čas je prý před spaním. Sdílejte četbu se staršími dětmi děti, které už čtou samy, povzbuzujte, aby vám předčítaly zajímavé nebo vtipné pasáže z právě rozečtené knihy. Tvořte si pracujte s tím, co jste s dětmi přečtli i při jiných volnočasových aktivitách. Doporučit lze například ruční tvoření (malování obrázků podle textu, vyrábění záložek),návštěvy muzeí, výběr filmů atp. Motivujte slibte dítěti, že když dočte knihu, pustíte si film, který podle ní byl natočen. A nemusí jít jen o hollywoodské trháky pro starší děti, na DVD jsou třeba příběhy z Večerníčků. Čtení = potěšení čtení má být pro všechny zúčastněné potěšením, nikoli stresovou záležitostí. (Zdroj: Městská knihovna v Praze) Nové knihy v knihovně: Groom,W.: Forrest Gump román známý z filmového zpracování s T.Hanksem v hlavní roli Lorentz,I.: Kastrátka historický román z Itálie 16.století Kempy v České republice 2008 katalog kempů včetně kontaktů a odkazů na web Weinlich,R.: Sirkové hlavolamy zábavné zápalkové úlohy pro luštitele od 10 do 110 let J Martín,M.: Velká kniha pro malé výtvarníky 113 originálních a jednoduchých věcí, které si můžeš vlastnoručně vytvořit Pohádky o vílách nádherně ilustrovaná pohádková knížka pro malé čtenáře Beckman,T.: Křižák v džínách stroj času přenese středoškoláka ze současnosti do r.1212 kniha se stala předlohou pro stejnojmenný film Pike,G., Selby,D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2 ledolamky, poznání a oceňování sebe a druhých, rozvíjení dovedností Hoppe,S. a H., Krabel,J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající rozvoj pohlavní identity, prevence agresivity a zneužívání tituly z produkce nakladatelství Portál nejen pro pedagogy Bauer,J.: Čeští světci a kacíři netradičně pojaté příběhy světců, zemských patronů a kacířů Těšíme se na Vaši návštěvu na: náš on line katalog naše webové stránky přímo v naší knihovně kdykoliv v půjčovní době Půjčovní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: E mail: Tel Sport a cvičební program Sokola Jedním z ožehavých etických problémů cvičební činnosti Sokola je smysluplné a citlivé začlenění sportu do cvičebního programu, do organizační struktury ČOS. Pokládám původní sport za nedílnou a významnou složku výchovy, životního stylu a režimu člověka. Pokládám sport za jeho existenční a kulturní potřebu, diferencovanou věkem, zdravotním stavem, zájmem, možností a prostředím jedince. S postupujícím věkem přechází sportovec ze sportu výkonnostního do sportu rekreačního. K tomuto názoru jsem dospěl tímto vývojem: věnoval jsem se výkonnostnímu volejbalu v původním klasickém pojetí jako hráč, reprezentant ČOS, ČSR a Svazu slovanské sokolstvo i jako rozhodčí, trenér, funkcionář za svého učitelování v Kroměříži a ve Zlíně po 18 let ( ). Již v roce 1935, v době profesiona lizace sportu, jsem se na toto téma snažil vyvolat diskuzi (zprostředkovatelem tehdy byl tajemník S. K. Baťa pan Souček). Avšak marně. V roce 1982 jsem se ve studii Můj život, moje názory a snahy, moje práce zabýval touto problematikou poučeněji a hlouběji, obohacován myšlenkami těchto myslitelských osobností: S. Chýlek: Největší silou člověka je touha po něčem, po někom. T. G. Masaryk: Jakákoliv přemrštěná touha rozvrací rovnováhu člověka, společnosti Zdraví těla a ducha je zabezpečeno střídmostí a mravností. Rozumný člověk ví, kdy má dost. Ví, že jednou z příčin onemocnění je přesycenost, přesycenost čímkoliv, jakoukoliv jednostranností. J. Sedlák: Ne nadarmo staří bohatí Číňané dávali své děti na výchovu do chudších rodin. K. Lorenc (nositel Nobelovy ceny): Příroda, lidstvo potřebují nová a jiná měřítka než moc, peníze a ekonomickou efektivnost. G. S. Shaw: Nedávejme lidem to, co chtějí, ale to, co nechtějí a chtít by měli! Cíl sokolského sportu Cílem všestranné sokolské gymnastiky a výkonnostního sportu v sokole je nejen dosažení maxima v tělesné zdatnosti, nýbrž dosažení komplexní zdatnosti jedince, osobnosti, sociálně cítící, tvořivě myslící a produktivně pracující s druhými a také pro druhé. Osobnosti skromné, patřičně sebevědomé, schopné a odhodlané vítězit především nad sebou, nad svými instinkty, emocemi a nad špatnými návyky a pak teprve vítězit nad sobě rovnými. Chceme li, aby náš program splnil své společenské poslání, musí být přitažlivý a ekonomický. Musíme ze systému a programu vymýtit vše, co jeho existenci a obrodu ohrožuje, narušuje a škodí. Proto je nutné ozřejmit, zda, v čem a v jakém rozsahu sport, a to zejména profesionální, se podílí na hrozivém propadu společenské morálky, na stupňujícím se individualismu, na kultu lačnosti, hamižnosti a poživačnosti, a to jak v osobním, tak v rodinném a veřejném životě. Profesionální sport přestal být prostředkem rozvoje, výchovy a pokroku. Stále výrazněji se stává produktem bezbřehé touhy po vyniknutí, zviditelnění se, osobní prestiže, touhy po moci, penězích, majetku, a to na úkor zdraví, mravnosti, spravedlnosti a bezpečí. Je obecně známo k jakým osobním pochybením a společenským ztrátám vede profesionální sport neodpovědným přepínáním organismu, kolik finančních prostředků se vynakládá na přípravu a závodění sportovce, na jeho tým, na zajištění bezpečnosti při sportovních akcích, jak stoupá fanatismus a vandalismus. Profesionální sport se očividně přesouvá z oblasti kulturní do sféry obchodní. Sport se tvořivě specializuje a šíří až do exkluzivních, hazardních a až do absurdních soutěží. Pokud pronikají do našeho hnutí, ať je příslušná jednota posoudí a eventuelně odpovědně začlení do cvičebního programu. Pokud se nový sport uchytí a rozšíří, nechť o něm rozhodnou a pečují župní orgány v závislosti na počtu provozovatelů v župě. Nespěchejme při tom na ustavení příslušných orgánů v ústředí ČOS. Pokud v oddílech všestrannosti a sportovních vynikají nadaní a zdatní jedinci jakéhokoliv věku, kteří se rozhodnou pro profesionální dráhu, nechť kdykoliv přestoupí do instituce, která jim zabezpečí další vývoj a uplatnění i v mezistátních a světových soutěžích. Chceme li, aby Sokol zůstal Sokolem, aby zůstal věren principům svobody a rovnosti v právech a povinnostech členstva, neměl by vstupovat do institucí, které se zpronevěřují po stránce zdravotní a mravní sokolským ideám. Žiji v naději, že v současné přechodné době zvítězí rozum a cit nad touhou po zviditelnění a popularitě. Autor: Doc. PaedDr. Jaroslav Kozlík, CSc. T.J. Sokol 11

12 Chcete se učit anglicky? Kurzy angličtiny již od roku 2002 Kurzy pro dospělé: Úplní začátečníci (Beginners). Kurz je určen těm, kteří doposud neabsolvovali žádnou výuku angličtiny. Začátečníci (Elementary). Kurz je určen těm, kteří už se studiem zkoušeli začít nebo studovali před delší dobou. Mírně pokročilí (Pre Intermediate) Středně pokročilí (Intermediate). Kurz je doplněn obchodní angličtinou. Vhodné též pro studenty 3. a 4. ročníku SŠ. Kurzy pro mladší studenty (od 14 do 17 let): Kurzy jsou určeny studentům, které angličtina baví, chtějí si rozšířit znalosti získané ve škole. Výuka není koncipována jako doučování, ale jako vhodné doplnění školní výuky. Firemní kurzy: Výuka je přizpůsobena požadavkům firmy. Kurzy mohou probíhat přímo na Vašem pracovišti. Co Vám nabízíme: V každém kurzu je maximálně 12 studentů (většinou však 8). Kurzy probíhají od druhé poloviny září do první poloviny června, a to 1x2 hodiny týdně, nebo 2x2 hodiny týdně, od 17:15 do 18:45 nebo od 19:00 do 20:30. Učební materiály zahrnují všechny aspekty jazyka výslovnost, mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Součástí těchto učebních materiálů jsou také průběžné texty, podle kterých si studenti sami ověřují své znalosti a dovednosti. Všechny kurzy jsou pečlivě připraveny a mají vzájemnou návaznost. Každý kurz má stanovený program s danou vstupní a výstupní úrovní. Na konci každého stupně pokročilosti (stupně pokročilosti jsou určeny Evropskou unií) studenti mají možnost zkušebně absolvovat test dle mezinárodně uznané Cambridge zkoušky KET nebo PET (podle příslušné úrovně). Kurz si můžete vyzkoušet sami v rámci bezplatné hodiny (první vyučovací hodina v novém školním roce). Studenti mají možnost bezplatného zapůjčení anglické literatury. Jak se přihlásit: Zařazení do kurzů probíhá na základě vstupního testu, který můžete absolvovat nezávazně a bezplatně. Test s Vámi opravíme a následně Vám doporučíme pro Vás optimální kurz. Můžete si také prohlédnout učebnice a seznámit se s našimi výukovými prostory. V případě volné kapacity lze do kurzu přistoupit v průběhu školního roku. Přihlásit či informovat se můžete osobně dne (středa) od 18:00 do 19:00 hodin na ZŠ Velké Bílovice, nebo na tel či e mailové adrese Jana Leblochová Cestovní agentura DaNiTour, Ivana Jurášová Svárov 602, Velké Bílovice TEL.+FAX: , Dovolená 2008 široký výběr pobyty u moře letecky, busem i vlastní dopravou, ekonomicky i luxusně poznávací zájezdy, Evropa, exotika i jednodenní pobyty v tuzemsku různé typy ubytování ve všech cenových kategoriích lázně v ČR, na Slovensku, termály v Maďarsku týdenní i zkrácené pobyty včetně procedur, možné i dopravou autobusem Individuální přístup. Vyhledám nejvýhodnější nabídku podle Vašich požadavků. Poradím, pomohu s výběrem, vše vyřídím. Zastupuji např. Čedok, Exim tours, Firo tour, Blue Style, Neckermann, Alexandria, Vítkovice tours, Atis a mnoho dalších Last minute stačí si zadat požadavek denně dostávám aktuální nabídky prakticky ze všech CK na trhu v ČR pohlídám, porovnám nabídky, informuji Vás Ceny stejné jako v CK, která pobyt organizuje nebo jako na internetu. Ušetříte za telefony, poštovné a bankovní poplatky. Provozní doba: PO PÁ Sociální a finanční poradna ČR ve spolupráci s krajskou radou Jm kraje Svazu důchodců ČR informuje Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P Sociálně finanční poradna ČR nab ízí touto cestou pro všechny klienty slevy: na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 6 %) u vybraného dodavatele na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2 na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%) na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%) na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven. Neplaťte víc, než je potřeba! Finanční poradna dále informuje: Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro všechny občany Bližší informace: Krajská rada Svazu důchodců Kontaktní místo Běhounská 17, Brno ul. Scota Viatora 26, Hodonín tel , mob tel , mob Úřední den úterý hod. POZVÁNÍ VINAŘŮ NA TRADIČNÍ SPOLEČENSKOU SLAVNOST ZARÁŽÁNÍ HORY která se už tradičně pořádá ve sklepní trati Přední (za sklepem Jaroslava Kachyni) v sobotu v 19 hod. P R O G R A M Zaražení hory a zapálení vatry, následuje volná zábava s cimbálovou muzikou GURÁŠ (ochutnávka vlastních vín). Srdečně zveme všechny vinaře, milovníky vína a cimbálové muziky. Nezapomeňte vzít vzorek dobrého vína, pohárek a vstupné na úhradu nákladů spojených s pořádání této akce. pořadatelé Florbalový oddíl pod T.J. Sokol V. Bílovice hledá zájemce na post trenéra starších žáků či přípravky. Zázemí zajištěno. V případě zájmu kontaktujte Luboše Osičku, , fbc 12

13 Milí čtenáři, předkládáme vám několik snímků zatmění Slunce ve Velkých Bílovicích z 1. srpna 2008, které pro vás i pro sebe pořídil p. Vratislav Indra. INZERCE INZERCE INZERCE Hledáme ubytování pro čtyři studenty ve Velkých Bílovicích, podnájem i pronájem celého domu. Tel Ludmila a Petr Kachyňovi oznamují, že zahájili provoz ve vinárně na Belegradech ve Frankovkové ulici. Těšíme se na Vaši návštěvu. Kachyňovi SÁDROKARTONY PRO VÁS půdní vestavby příčky stropy rekonstrukce bytových jader tepelné a zvukové izolace stropní kazetové podhledy montáž střešních oken palubkové obklady venkovní římsy a podhledy Dne jsme zahájili provoz Zajistíme kompletní dodávku a realizaci stavby. Rádi vám poradíme s výběrem vhodných materiálů. Naším cílem je vaše spokojenost. Rychlá kvalitní a přesná práce je samozřejmostí. Ladislav Mrlák Nová 550/33 tel: Kostice e mail: 13

14 Vážení občané, vinaři! Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, registr vinic, upozorňuje všechny pěstitele révy vinné a producenty vína na administrativní povinnost vyplývající z vinařského zákona předložit ústavu každoročně prohlášení o sklizni, produkci a zásobách. Nyní, po ukončení vinařského roku, je aktuální Prohlášení o zásobách. Toto prohlášení podává každý pěstitel, který na vinicích s plochou 10 arů a větší pěstuje hrozny, které dále zpracovává byť jen pro potřebu vlastní nebo potřebu své rodiny a dále pak každý, kdo uvádí víno do oběhu. Producent i obchodník zde uvádí stav zásob vína a ostatních vyjmenovaných produktů k 31. červenci a na adresu ÚKZÚZ je zašle nejpozději do 10. září Všem těmto výrobcům vína doporučujeme zkontrolovat, zda při zahájení výroby vína nahlásili tuto skutečnost registru vinic. Prohlášení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů stručněji Prohlášení o výrobě oznamuje výrobce nejpozději v den, kdy poprvé začíná zpracovávat hrozny. ÚKZÚZ v současné době umožňuje toto oznámit i zpětně a splnit si tak svou povinnost. Je třeba vyplnit tiskopis příloha č. 17 k vyhlášce č. 323/2004 Sb., který je umístěn na internetových stránkách. Jedná se o jednorázové ohlášení, které se neoznamuje každoročně. Platné tiskopisy spolu s pokyny k jejich vyplnění jsou k dispozici na obecních úřadech, popř. přímo v sídle ÚKZÚZu ve Znojmě Oblekovicích. Bližší informace lze získat na internetových stránkách na adrese: popř na tel. čísle ústavu Včasné odevzdání řádně vyplněných tiskopisů je z důvodu splnění zákonné povinnosti ve vlastním zájmu každého pěstitele révy vinné a producenta vína a je jednou z podmínek pro přiznání dotací a podpor poskytovaných vinařům Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). Za porušení platných právních předpisů v oblasti vinařství a vinohradnictví má ÚKZÚZ možnost vyměřit sankce, jejichž udělování se snažíme tímto upozorněním předcházet. Za spolupráci děkují pracovníci registru vinic Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Odbor trvalých kultur Oddělení registru vinic Znojmo Oblekovice SOBOTA V 17 HODIN KULTURNÍ DŮM VELKÉ BÍLOVICE 14

15 15

16 S p o l e č e n s k á k r o n i k a J u b i l e a Jubilea srpen Herůfek Vladimír Fabian Očenášek Josef Záhumní Osička Antonín Fabian Skoumalová Ludmila Záhumní Ing. Lebloch Petr Pionýrská Opluštil Jan Zárybnická Ing. Podrazilová Anna Slíny Růžičková Růžena Slíny Osičková Marie Podivínská Kachyňová Ludmila Žerotínovo nám Maťák Jakub Slíny Prudíková Marie Zahradní Vajbar Miroslav Slíny Vašková Marie Čejkovská Jubilea září Damborský Václav Fabian Veselý Jan Čejkovská Osičková Hedvika Mírová Osičková Marie Slíny Vajbarová Růžena Slíny Maťáková Libuše Revoluční Rotterová Marie Mírová Havlíková Hedvika Mírová Hromková Josefa Mírová Šimková Anastazie Mírová Damborský Bohumil Podivínská Naši nejstarší spoluobčané Úmrtím pana Václava Slámy a Stanislava Opluštila došlo v posledních měsících k výměně na symbolickém postu nejstaršího občana našeho města: Očenášek Ludvík Svárov let Damborský Bohumil Podivínská let Zapletal Karel Čejkovská let Nejstarší občanky našeho města: Řehánková Růžena Svárov let Slámová Žofie 1. Máje let Slámová Petronila Na Aleji let Všem přejeme ještě hodně let. V červnu letošního roku oslavil pan Pavel Spěvák bytem Velké Bílovice, Svárov 317, své 70. narozeniny. Hodně zdraví, životního optimismu, spokojenosti a elánu do dalších let přeje manželka a děti s rodinami. Příští uzávěrka bude Vaše příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na adresu: Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, Velké Bílovice Fax E mail Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Redakční rada si vyhrazuje právo uveřejnit, zkrátit nebo jinak upravit příspěvky po konzultaci s autorem. N a r o d i l i s e : Škrobák Humlíček Imrich Kachyňová Švástová Nečasová Dominik Pavel Dominik Valerie Tereza Agáta Z e m ř e l i : Sláma Pantlík Janošková Dobšíček Očenášek Polach Kachyňová Osičková Osička Sedláček Buzrla Václav Miloslav Ludmila Bohuslav Rostislav Jan Marie Milada František Stanislav Václav Oslavili výročí svatby: Božena a Norbert Osičkovi Přejeme hodně zdraví, štěstí a životního elánu do dalších společných let. Oprava: Omlouváme se manželům Barszczovým. V minulém čísle mělo být správně uvedeno v rubrice narodili se: Barszczová Barbara se uskuteční vítání občánků rodiče, kteří se budou chtít se svým dítětem zúčastnit tohoto obřadu, se mohou nahlásit nejpozději na matrice. Uspořádání slavnostního obřadu při příležitosti zlatých nebo diamantových svateb, setkání ročníků apod. si mohou občané nahlásit na matrice Městského úřadu. VEŘEJNÉ PŘIPOMÍNKOVACÍ ŘÍZENÍ 1. návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období Do 20. srpna 2008 probíhá veřejné připomínkovací řízení k 1. návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje na období Připomínkovací formulář včetně materiálu k připomínkování a dalších potřeb ných informací naleznete na jihomoravsky.cz/ téma: sociální oblast. V písemné formě je 1. návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb k nahlédnutí a prostudování na Městském úřadě Velké Bílovice. Pravidla veřejného připomínkovacího řízení včetně připomínkovacího formuláře si můžete vyzvednout na městském úřadě, v čekárně zdravotního střediska, v domově pro seniory a v místní knihovně, kde můžete k vyplnění formuláře i k prostudování materiálu využít také veřejný internet. Prodejní místa zpravodaje: potraviny Jednota, ul. Svárov potraviny Jednota, ul.čejkovská potraviny LIMA, nám. Osvoboditelů potraviny Havlíčková, ul. U školky stánek Osičková, ul. Růžová jídelna Poláchová, nám. Osvoboditelů stánek Veselská, ul. Svárov Redakční rada žádá pořadatele různých akcí, kteří mají zájem o jejich zveřejnění ve Zpravodaji, aby termíny sdělovali s dostatečným předstihem. Zabrání tak jejich úpravám či případnému zkrácení těsně před uzávěrkou. ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍLOVICE dvouměsíčník Místo vydání Velké Bílovice číslo 4/2008 Datum vydání Registrační číslo MK ČR E Vydavatel Městský úřad Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, PSČ IČO: Počet výtisků 820 Tisk Adámek, Břeclav Cena 2, Kč

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 3/2008 Číslo 3/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Krátce z regionu Podluží Ohlédnutí za kulturou Prušánecká dědina malovaná Slovo má starosta Vážení

Více

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na

VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE. Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na VB-zpravodaj 04-2012.qxp 14.8.2012 19:51 Stránka 1 ODAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTAM LKÉVELKÉVELKÉ VICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVICE Slovácký krúžek Hrozen z Velkých Bílovic vás srdečně zve na TRADIČNÍ HODY

Více

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly

Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými radostí a pohodou a aby nám všem jaro dodalo hodně síly DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem našim spoluobčanům, aby letošní Velikonoce byly prosluněnými svátky provázenými JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP radostí

Více

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E Číslo 2 březen - duben 2010 www.velkebilovice.cz S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce všem našim spoluobčanům

Více

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2

Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. č í s l o 5 z á ř í - ř í j e n 2 0 1 2 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Do našich vinic zavítal svatý Martin. Podívat se, jaká bude úroda a kvalita letošních vín. JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009

Z jednání Rady města a Zastupitelstva města Velké Pavlovice VELKOPAVLOVICKÝ ZPRAVODAJ 1/2009 SLOVO MÍSTOSTAROSTY... Letošní zima je po dvou letech opět bohatá na sníh a mráz. Hlavním úkolem pracovníků Služeb města je zajistit úklid sněhu na obecních cestách a chodnících, případně posypem ošetřovat

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy

Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy Číslo 15 březen 2009 Obecní úřad Tupesy U svatého Jana Jan Kropáč O občanské společnosti Dodnes tu stojí socha svatého Jana Černý kvadrátek na hlavě kněžská kutna větrem rozevlátá s bílou rochetkou Ramena

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 4 ll Číslo 9 17. 9. 010 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse,

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA

46. ročník výstavy vín Pohár za absolutního vítěze zůstal ve Vranovicích. V tomto čísle najdete: ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ČÍSLO 2 DUBEN 2015 DISTRIBUCE ZDARMA ZPRAVODAJ OBCE V tomto čísle najdete: V obci bude fungovat nová půjčovna kol Cyklisté budou mít nový bezpečný úsek cyklostezky Šikana Hantálů skončila Co nového ve

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více