Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR"

Transkript

1 Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

2 Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana vztahu důvěry, nabídka kvalitní péče, při léčbě sledován výhradně zájem nemocného, bez nežádoucího ovlivnění komerčními hledisky Vztah občan-systém v.z.p.: za povinné odvody zajištění největšího přínosu pro zdraví populace

3 Zdr. prostředky: široký pojem? Čl. 31 Listiny Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Pracovní rozdělení zdravotnických prostředků Zdravotnické přístrojové vybavení : Nárokem pojištěnce není přístroj sám, ale teprve výkon na něm prováděný. Úhradu lze nastavit v rámci výkonů (amortizace věcného a technického vybavení). Zdravotní pomůcky : Vše, co se spotřebuje při péči o konkrétního pacienta, co je implantováno, čím je vybaven. Nárokem je samotný zdravotnický prostředek.

4 Úhrady: platný zákon 48/ odst. 5 Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí zdravotnické prostředky v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí. Pro lůžkovou péči platí pravidlo tzv. ekonomicky nejméně náročné varianty (ENNV), co nesplňuje je nehrazeno 15 odst. 11 a Přílohy zákona Ambulantní péče, výčet nehrazených či hrazených kategorií vč. omezení úhrady Pravidlo Úhrada ve výši ceny pro konečného spotřebitele zdravotnického prostředku v provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení; cenu ekonomicky nejméně náročné varianty zdravotnického prostředku zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. 15 odst. 12 Zbytková kategorie ambulantní péče Úhrada 75% ceny ENNV předpokládá se spoluúčast

5 Úhrady v praxi Zařazování do úhrady Číselníkem VZP Číselník stanoví maximální cenu a výši úhrady (patrně též maximální), bez zákonných kritérií a procesu Některé ZP zahrnuty nejsou, nebo s nižší VZPmax než stanoví Příloha zákona (vzniká problém nikým nehrazené péče) U jiných ZP je VZPmax nepřiměřeně vysoká (=ochota hradit i předraženou cenu, prostor pro provize) Zařazování vyhláškami a smluvní politikou Seznam výkonů: do ZUM či přímo do bodové hodnoty (PMAT)? Proces určení ceny? Kalkulace amortizace? Úhradová vyhláška, cenové ujednání: Proces určení ceny a/nebo limitace? Vstupy pro kalkulaci DRG? Výkony vyrobené pojišťovnou : určení ceny ZP? Regulace řízena principem Quia ego sic dico

6 Shrnutí tezí Jaké zdravotnické prostředky se za veřejné peníze zobchodují, reálně neřídí zákon, ale podzákonné předpisy, praxe pojišťoven (číselníky, smlouvy) a nákupní chování poskytovatelů, snažících se o maximalizaci výnosu z úhrad. V důsledku slabé regulace reklamy, absence opatření proti korupci a netransparentního veřejného zadávání je u zdravotnických prostředků rozšířena činnost prostředníků a různé systémy provizí. Současný stav neumožňuje dosahovat nejnižších nákladů pro systém, ani nejlepšího prospěchu pacientů za dostupné finanční zdroje. Tento stav urgentně vyžaduje nápravu.

7 Usnesení Podvýboru PSP Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku konstatuje, že současný stav úhrad zdravotnických prostředků negarantuje efektivní vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění, neboť: tvorba číselníků zdravotních pojišťoven může vést k omezení přístupu pojištěnce ke zdravotnickým prostředkům, které zákon vymezuje jako hrazené, případně k nezákonnému omezení rozsahu úhrady, v jiných případech vytváří nepřiměřeně vysoká maximální úhrada dle číselníků prostor pro vykazování předražených cen a nežádoucí provize a bonusy na úrovni nemocnic a jejich dodavatelů neexistuje transparentní proces stanovování cen zdravotnických prostředků, jejichž použití je zakalkulováno do výkonů dle Seznamu výkonů nákup zdravotnických prostředků přímo řízenými nemocnicemi není transparentní, nevede vždy k dosažení nejnižší tržní ceny v daném čase a místě, a neposkytuje tedy pojišťovnám a regulátorovi potřebnou referenci pro tvorbu úhradových mechanismů. Podvýbor konstatuje, že uvedené skutečnosti narušují soutěžní prostředí a vytvářejí pro stát a další veřejné instituce právní rizika.

8 Usnesení Podvýboru PSP Podvýbor proto vyzývá ministra zdravotnictví: aby úpravou podzákonných předpisů, cestou pokynů přímo řízeným organizacím a prostřednictvím dohledu nad zdravotními pojišťovnami zajistil transparentní nákup, vykazování a úhradu zdravotnických prostředků v efektivních tržních cenách, v rozsahu nároku stanoveného zákonem, a aby připravil legislativní návrh nové regulace úhrad zdravotnických prostředků, založené na transparentních rozhodovacích procesech, založených na předem známých, objektivních kritériích, umožňujících účast v řízení všem dotčeným osobám včetně pojištěnců, a garantujících možnost soudního přezkumu.

9 Co na to soudy (stručné poznámky) Obecná judikatura k úhradovým předpisům Vyhláškou nelze vymezovat nárok Nemusí být vše v zákoně, ale je třeba předejít deparlamentarizaci (kritéria a proces již v zákoně) Úhrady: nejen čl. 31, ale též právo na fair proces a na podnikání NSS ČR k číselníkům (4 Ads 69/2013 aj.) K tvorbě závazných číselníků nemá ZP zákonný podklad Řešení není v oboru správního, ale soutěžního práva Ústavní podněty (skupina senátorů): Je ENNV protiústavní, nebo je problém v aplikaci práva? Dictum Bíba v NSS a ÚS k lékovému trhu Úhradová rozhodnutí SÚKL jsou přezkoumatelná v plné jurisdikci Úhradová rozhodnutí zasahují do práv (nejen) pojištěnců a poskytovatelů, ale i výrobců Podrobná analýza aspektů práva na spravedlivý proces

10 Osnovy budoucí úhradové regulace Požadované procesy: Registrace, kontroly kvality před vpuštěním na trh Tvorby úhradových (referenčních, soutěžních) skupin Zařazování a vyřazování z úhradových skupin Stanovení ceny Stanovení úhrady Požadované parametry procesů: Předem daná objektivní kritéria Procesní účast dotčených subjektů Rozhraničení role účastníka řízení a role znalce Přezkoumatelnost Nihil novo Tyto požadavky jsou shodné pro centrální stanovování úhrad, centrální nákup i každý nákup pro veřejnou instituci

11 Problémy k řešení tady a teď Problém práv pacienta v realitě Již dnes právo na nabídku všech alternativ a svobodnou volbu Vymezení úhrad nemá nic společného s právy pacienta, nevymezuje právo volby, ale jen poučení o ceně ZP volí lékař/sestra, pacient tomu nerozumí? Zastáncům bude vysvětleno v každém sporu a la PIP implantáty ZP dostanete jen přes lékařova osobního dodavatele? Baťůžkaření postižitelné stejně jako u léčiv, i přes pasivitu ČLK ve vztahu k vlastnímu Etickému kodexu ( komerční hlediska ) Přineste si do nemocnice vlastní ZP? Vlastního lékaře si také nevodíme Řešení: chvályhodné projekty asistence zdravotních pojišťoven Problém spoluúčasti a nadstandardu Sponzorský dar za rádoby nadstandard = obyčejný podvod, srv. rámcovou smlouvu Správný postup: individuální vymezení ENNV dle zákona + příp. poučení o ceně ENNV vylučuje výjimečnou úhradu, není třeba žádost o 16 Problém Číselníků Číselník (možná) doplníme po dohodě výrobce a odborné společnosti? Ani omylem Řešitelné přes žalobu/stížnost pojištěnce in re dostupnost Současně řešitelné cestou ochrany proti nekalosoutěžnímu zásahu (soutěžitel i spotřebitel)

12 Děkuji za pozornost

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více