Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Důležitá upozornění. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu"

Transkript

1

2 Důležitá upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronis Ltd. a společnosti MAX TECH spol. s.r.o. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci, programování a užívání systému oprávněnými osobami. Žádná část tohoto manuálu nemůže být použita pro jiné účely, nebo dále šířena mezi jiné firmy nebo osoby a to jak v elektronické tak i v tištěné podobě, aniž by byla uvedena autorská práva společnosti Rokonet Electronic Ltd. a společnosti MAX TECH spol. s.r.o. Uvedený text a schémata jsou určena pouze pro použití v tomto manuálu a nelze je dále šířit a využívat k jiným účelům. Veškeré provedené změny musejí být uvedeny Další informace, jako jsou jména společností a jiná jména (např. osob) nebo data - viz příklad na dalším řádku, jsou neplatná, pokud není na toto viditelně upozorněno poznámkou nebo dodatkem. Copyright 2003 Rokonet Electronic Ltd. Copyright 2003 MAX TECH spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

3 OBSAH KAPITOLA 1: ÚVOD ŘÍDÍCÍ MODUL...4 Terminologie a definice...5 Hlavní omezení dle typu systému...6 Postup při zadávání dat...7 KAPITOLA 2: POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTUPOVÉHO ŘÍDÍCÍHO MODULU...8 Vstupní / odchodové dveře...8 Aktivace / deaktivace systému...8 Aktivace systému...9 Deaktivace systému...10 Deaktivace pod nátlakem...10 KAPITOLA 3: PLÁNOVÁNÍ A PŘÍPRAVA DAT...11 KAPITOLA 4: PROGRAMOVÁNÍ MODULU...13 Hlavní menu přístupového systému...14 Konfigurace dveří a čteček...14 Dveře - nastavení...14 Čtečky - nastavení...16 Časový plán - nastavení...18 Časová okna...18 Týdenní plán...19 Přístupové skupiny...22 Zadávání uživatelů do systému...23 Zadání neplatného kódu...23 Doplnění uživatele Aktivace / deaktivace...24 Doplnění uživatele Vstup / odchod...27 Uživatelské nastavení...31 PIN kód přiřazení uživatelům...31 Přiřazení uživateů do přístupových skupin...32 Odstranění uživatele ze systému...33 Otevírání dveří...34 PŘÍLOHA A: PROČ SE SYSTÉM NEAKTIVOVAL...35 PŘÍLOHA B: TABULKY...36 Tabulka 1: Dveře...36 Tabulka 2: Čtečky...37 Tabulka 3: Časová okna...38 Tabulka 4: Týdenní plán...39 Tabulka 5: Přístupové skupiny...40 Tabulka 6: Uživatelé...41 M MAX TECH spol.s r.o 3

4 Kapitola 1: Úvod Řídící modul Přístupový řídicí modul, který je připojený do Vašeho bezpečnostního systému, je navržený pro použití v malých a středně velkých aplikacích. Tato jednotka je užívaná všude tam, kde je potřeba vymezit, který uživatel by měl mít přístup k různým dveřím a oblastem v objektu. Dveře mohou být vybaveny příslušenstvím jako jsou čtečky, dveřní kontakty a detektory pohybu. Přístupový řídicí modul umožní definovat a ovládat přístupovou úroveň a časové definice uživatelům ve Vašem bezpečnostním systému, stejně jako určit funkce, které může každý uživatel vykonávat. Přístupový řídicí modul poskytuje flexibilitu umožňující Vám zapojit dva až osm modulů kontroly přístupu k Vašemu bezpečnostnímu systému (v závislosti typu použité ústředny). Navíc, každá jednotka podporuje dvě čtečky, umožňující bezpečnostnímu systému kontrolovat až 16 dveří. Tento manuál vysvětluje programování modulu prostřednictvím LCD klávesnice. Alternativně můžete přístupový řídicí modul také programovat pomocí upload/download programu z PC. 4 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

5 Terminologie a definice Seznam terminologie a definic souvisejících s přístupovým řídicím modulem: Uživatel typu Aktivace/Deaktivace: Práva daná uživateli, která mu umožní aktivovat a deaktivovat bezpečnostní systém. Může být až 99 uživatelů tohoto typu. Doporučujeme přidělit každému uživateli stejný kód pro bezpečnostní systém i pro přístupový systém. Uživatel typu Vstup/Odchod: Uživatel tohoto typu má práva pouze pro otevření a uzavření dveří, nemůže aktivovat a deaktivovat bezpečnostní systém. Takto definovaných uživatelů může být v systému až 999. Časový plán: Definuje specifická časová okna, která určí, kdy mají uživatelé přístup do systému. Skupiny uživatelů: Definice jednotlivých skupin užvatelů, které mohou vstoupit do systému pouze v určité časové období a pouze skrze určené dveře. Maximální počet skupin v systému je 16. Kód identifikačního média: 8-mi místný kód na identifikačním médiu (kartě), dle kterého nastavíte přístupová práva jednotlivému uživateli. PIN Kód: 4 místný číslicový kód přiřazený uživateli, pomocí něhož může uživatel vstoupit do systému použitím klávesnice. PIN kód může být použit namísto karty nebo současně s ní. Odezva pro vstup (RTE): Tlačítko nebo automatický detektor pohybu, který pokud je aktivovaný, otevírá příslušné dveře vysláním signálu do přiřazeného relé. Čtečka: Přístupový modul podporuje až 4 typy čteček: Pouze karty, pouze klávesnice, karta+klávesnice a karta/klávesnice. Podsystém: Podsystém uvnitř bezpečnostního systému, který může být řízen jako oddělený systém. M MAX TECH spol.s r.o 5

6 Historie událostí: Každý přístupový modul podporuje až událostí. Události lze vytisknout z místní tiskárny nebo je lze zobrazit pomocí upload/download aplikace, podle specifikovaných kritérií. Hlavní omezení dle typu systému Následující tabulka uvádí hlavní specifická omezení, v závislosti na použitém typu systému ProSYS. POZNÁMKA: Informace a příklady uvedené v tomto manuálu jsou napsány z hlediska modelu ProSYS 128. Pokud máte systém ProSYS 16 nebo ProSYS 40, pak jsou některé udaje odlišné, viz tabulka. unkce ProSYS 16 ProSYS 40 ProSYS 128 Přístupových modulů Čtečky Úseky Uživatel: Aktivace / Deaktivace Typ uživatele: Vstup / Odchod Časová okna Týdenní plány Skupiny (prostory) Celk. vstupů Celkem Relé Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

7 Postup při zadávání dat Následující pracovní tok ilustruje doporučenou metodu práce s přístupovým řídicím modulem: M MAX TECH spol.s r.o 7

8 Kapitola 2: Používání přístupového řídicího modulu Přístupový řídicí modul může být použit pro řízení přístupu, otevření / zavření dveří a pro aktivaci / deaktivaci bezpečnostního systému. Vstupní / odchodové dveře Dveře, které jsou definované tak, aby pracovaly v automatickém režimu, mohou být otevřeny / zavřeny všemi uživateli, kartou nebo přístupovým kódem. Přístupový kód nebo kartu lze použít pouze: během jejich přiřazeného časového okna. pro přiřazené dveře. Navíc, mohou mít naprogramovaný fixní stav (vždy otevřené nebo vždy zavřené) nebo mohou být naprogramované tak, aby se otevřely, pokud aktivujete přiřazený detektor pohybu. V tomto případě mohou uživatelé vstoupit / odejít normálně bez použití jejich přístupové karty nebo kódu. Vstup do systému / odchod ze systému: Vložte vaši kartu nebo kód do čtečky (použijte odpovídající úkon dle typu čtečky). Systém ověří kartu nebo kód (zobrazeno potvrzující LED diodou a zvukovým znamením) a otevře dveře. POZNÁMKY: Pokud je zadán neplatný kód nebo neznámá karta pětkrát, na kontrolní stanici je vyslána informace o tomto úkonu. Pokud má uživatel kartu pouze pro otevření / zavření dveří a tyto dveře jsou přiřazeny do úseku, který je aktivován (zakódován), nemůže je otevřít (viz. kapitola Doplnění uživatele pro vstup / odchod, str.27). Aktivace / deaktivace systému Systém mohou aktivovat / deaktivovat pouze uživatelé, kteří mají přiřazena práva pro tuto akci. Pro aktivaci / deaktivaci systému musejí být současně splněna tato kritéria: Čtečka musí být určena pro aktivaci / deaktivaci systému. Přístupová karta / kód musejí být naprogramovány jako uživatel s pravomocemi pro aktivaci/deaktivaci. 8 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

9 Přístupová karta / kód musejí být použity pouze během přiřazeného časového okna. Přístupová karta / kód musejí být použity pouze s přiřazenými dveřmi. Přístupová karta / kód musejí být přiřazeny do úseků, které jsou přiřazené dveřím a uživatelským úsekům v zabezpečovací ústředně. POZNÁMKY: Uživatelé mohou vykonávat normální aktivaci nebo okamžitou aktivaci systému, závisející na aktivačním kódu. Požádejte Vašeho technika o vhodný kód. Systém aktivuje jen úseky, které jsou společné pro: dveře, uživatele a uživatelské definice. Aktivace systému Aktivovat systém je možné pouze ze čteček, které mají klávesnici a byly určeny pro operace aktivace systému. Pro Aktivaci systému: Pokud je čtečka definována pouze jako klávesnice, zadejte Váš kód pro aktivaci systému a následně Váš PIN kód: KÓD PRO AKTIVACI SYSTÉMU + [#] + PIN KÓD + [#] -NEBO- Pokud je čtečka definována jako Klávesnice + Karta (pro vyšší bezpečnost), zadejte na klávesnici Váš kód pro aktivaci systému, přiložte Vaši přístupovou kartu do čtečky a na klávesnici zadejte Váš PIN kód: KÓD PRO AKTIVACI SYSTÉMU + [#] + PŘILOŽIT KARTU + PIN CODE + [#] DŮLEŽITÉ: Pokud se Vám nepovedlo úspěšně systém aktivovat, přečtěte si pozorně přílohu A Proč se systém neaktivoval str. 35. M MAX TECH spol.s r.o 9

10 Deaktivace systému Dektivovat systém je možné ze všech typů čteček, které byly naprogramovány pro deaktivační operace. Pro deaktivaci systému: Pokud byla čtečka definována jako typ: pouze klávesnice nebo klávesnice / karta, zadejte na klávesnici Váš PIN kód nebo přiložte Vaši přístupovou kartu do čtečky, dle pokynů: PIN KÓD + [#] nebo PŘILOŽTE KARTU -NEBO- Pokud je čtečka definována jako typ: Klávesnice + karta, přiložte Vaši přístupovou kartu do čtečky a následně zadejte na klávesnici Váš PIN kód: PŘILOŽTE KARTU + PIN KÓD + [#] Deaktivace pod nátlakem Čtečku pro řízení přístupu (typu: Pouze klávesnice, Klávesnice / Karta a Klávesnice + Karta) můžete také použít pro deaktivaci systému pod nátlakem. Při deaktivaci tímto způsobem, zašle systém tichý poplach na kontrolní stanici ihned po deaktivaci. Nátlakový kód je automaticky číslo, následující Váš PIN kód (př.: PIN kód = 1234, nátlakový kód = 1235). Více informací viz ProSYS Uživatelský manuál. Pro zadání kódu pod nátlakem postupujte takto: Pokud je čtečka definována jako typ: Pouze klávesnice nebo jako klávesnice / karta, zadejte číslo následné Vašemu PIN kódu: [PIN KÓD + 1] + [#] -NEBO- Pokud je čtečka definována jako typ: Klávesnice + karta, přiložte identifikační kartu do čtečky a následně zadejte nátlakový kód (PIN kód + 1): PŘILOŽTE KARTU + [PIN KÓD + 1] + [#] 10 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

11 Kapitola 3: Plánování a příprava dat Před naprogramováním řídícího přístupového modulu musíte plánovat, jak chcete, aby Váš systém fungoval jako: které hodiny bude povolen vstup hlavním vchodem, kdo by měl mít přístup do specifických prostor nebo budov, atd. Jako součást plánování je doporučeno připravit data, která budou využita, do přehledové tabulky. Plánování a příprava dat: 1) Vytvořte tabulku DVEŘE obsahující data jednotlivých dveří: číslo, název, umístění, režim a rozdělení. Tabulka by měla být založena na informacích Vašeho technika. (viz Tabulka 1: Dveře, strana 36.) 2) Vytvořte tabulku ČTEČKA obsahující data jednotlivých čteček: číslo, související dveře, název, typ, schopnost aktivace / deaktivace. Tabulka by měla být založena na informacích Vašeho technika. (viz Tabulka 2: Čtečka, strana 37.) 3) Vytvořte dvě tabulky časového rozvrhu, jak je popsáno níže. Účelem tabulek časového rozvrhu je dát různým uživatelům přístup ke dveřím v odlišném čase. To spočívá v odlišení typů pracovní doby nebo lze přednastavit ještě další časovou tabulku a později se rozhodnout, jaký časový rozvrh bude využit. POZNÁMKA: Když programujete časový rozvrh, musíte nejdřív programovat časová okna, a až poté můžete programovat týdenní plán pro každou přístupovou skupinu. v v Vytvořte tabulku ČASOVÁ OKNA obsahující data: číslo, název programu a jeden nebo dva časy start a stop, dle potřeby. (viz Tabulka 3: Časová okna, strana 38.) Vytvořte tabulku TÝDENNÍ PLÁN obsahující data: číslo, název programu a přidělené číslo časového okna pro každý den v týdnu a pro dny volna. (viz Tabulka 4: Týdenní plán, strana 39.) M MAX TECH spol.s r.o 11

12 4) Vytvořte tabulku SKUPINA UŽIVATELŮ obsahující data jednotlivých skupin: číslo, název, dovolené dveře a přidělený týdenní plán. Účelem vytvoření skupin je odlišit různé oblasti a oddělení v objektu a rozhodnout, která skupina bude mít přístup do které oblasti a v jakém čase. (viz Tabulka 5: Přístupové skupiny, strana 40.) 5) Vytvořte tabulku UŽIVATELÉ obsahující data jednotlivých uřivatelů: číslo, jméno, číslo přístupové karty, PIN kód a přidělená skupina. Tato tabulka Vám umožní snadno sledovat informace o uživateli. (viz Tabulka 6: Uživatelé, strana 41.) 12 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

13 Kapitola 4: Programování modulu V této kapitole se seznámíte s detailními informacemi, které jsou potřebné pro programování funkcí řídícího modulu. K programování lze využít rychlých klávesových zkratek. POZNÁMKA: Pokyny k programování, popsané v této kapitole, jsou v principu shodné, jako v ProSYS Uživatelském manuálu. Tato kapitola zahrnuje následující sekce: 8 KÓD # Vstup do MENU, strana KÓD 8 KÓD 8 KÓD 8 KÓD 8 KÓD # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 Nastavení dveří a čteček, strana 14. Časové tabulky, strana 18. Skupiny, strana 22. Přidání uživatelů do systému, strana 23. Konfig. uživatelského nastavení, strana KÓD # 6 Otevírání dveří, strana 34. Některé funkce modulu jsou již přednastavené instalačním technikem (viz. ProSYS Instalační manuál a manuál k programování). Navíc, podrobný popis jak použít klávesnici, je uveden v ProSYS Uživatelském manuálu. DŮLEŽITÉ: Dříve než začnete programovat jakoukoliv funkci přístupového systému, ujistěte se, že je Váš bezpečnostní systém v deaktivovaném stavu a že jsou všechny moduly přístupového systému připojeny do ústředny. M MAX TECH spol.s r.o 13

14 Hlavní menu přístupového systému 8 KÓD # Veškeré funkce uvedené v tomto manuálu je nutné provádět z tohoto menu přístupového systému. Pro vstup do menu přístupového systému: 1) Nejprve zadejte [Q] Uživatelské funkce a zvolte [8] Přístupový systém. Zobrazí se následující: ZADEJTE KÓD: 2) Zadejte aktuální Master kód nebo kód s pravomocemi pro tuto volbu a stiskněte. Zobrazí se Vám první nabídka menu přístupového systému, jak je ukázáno v následující sekci. Nyní můžete programovat odpovídající funkce přístupového systému, popsané v jednotlivých sekcích tohoto manuálu. Konfigurace dveří a čteček 8 KÓD # 1 Programování funkcí přístupového systému sestává z definování vlastností každých dveří a definování typů čteček v systému. Více je popsáno v následujících sekcích: Konfigurace vlastností jednotlivým dveřím, popsáno níže Konfigurace typu čtečky, strana16 Dveře nastavení 8 KÓD # 1 1 Umožňuje Vám definovat stav jednotlivých elektrických zámků u příslušných dveří. Například, můžete určit, které dveře budou během víkendu trvale zavřené a zamezíte tak vstup neoprávněných osob 14 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

15 do určitých prostor. Při zadávání těchto parametrů použijte data, které jste si připravili v tabulce 1:Dveře, strana 36. Konfigurace dveří: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI Z menu přístupového systému zadejte [1] NASTAVENI 2) NASTAVENI: 1) MOD DVERI Zvolte [1] MOD DVERI 3) ZVOL DVERE: 01) DVEŘE 01 Vyberte příslušné číslo dveří a stiskněte. Zobrazí se Vám režim 1.dveří. 4) MOD DVERI: 01) AUTOMAICKY Definujte režim dveří (stav elektrického zámku) volbou příslušné číslice: [1] Automatický: Nastaví el.zámek do Automatického režimu. Povolí přístup všem uživatelům s přístupovými právy, jakmile zadají kód nebo přiloží kartu. POZNÁMKA: Tento režim je nastavený standartně a je obecně užívaný pro každodenní účely. [2] Stále otevřeno: Nastaví el.zámek do režimu Stále otevřeno. Tato volba způsobí, že dveře budou otevřené nepřetržitě. Je používána, když chcete nechat otevřené dveře a nezpůsobit poplach, například v obchodě. [3] Stále zavřeno: Nastaví el.zámek do režimu Stále zavřeno. Tato volba způsobí, že budou dveře stále zavřené. Použijte v případě, pokud chcete, aby lidé tyto dveře nepoužívali. Například během víkendu. M MAX TECH spol.s r.o 15

16 Čtečky nastavení 8 KÓD # 1 2 Nastavením typu čtečky určujete způsob přístupu do jednotlivých prostor a úroveň zabezpečení (pouze karta, karta + kód). Záleží na typu každé použité čtečky a na tom, zda je či není možné systém čtečkou aktivovat nebo deaktivovat. Například, můžete mít 2 čtečky na vstupu do místnosti (každá z jedné strany), ale pouze ze čtečky umístěné uvnitř místnosti můžete systém aktivovat a pouze ze čtečky, která je umístěna mimo místnost můžete systém deaktivovat. POZNÁMKA: Typ čtečky závisí na instalované čtečce. Systém Vám umožňuje použít čtečky různých technologií, ale každý přístupový modul podporuje pouze jedinou technologii. Použijte údaje které máte připravené v tabulce 2:Čtečky, strana 37. Konfigurace čtečky: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI V menu přístupového systému zvolte [1] Nastavení. 2) NASTAVENI: 1) MOD DVERI Zvolte [2] Typ čtečky. 3) VYBER CTECKU: 01) CTECKA 01 4) TYP CTECKY: 01) JEN KARTA Vyberte příslušné číslo čtečky a stiskněte. Určete typ čtečky (závisí na typu iinstalované čtečky) příslušnou volbou: [1] Jen karta: Umožní přístup použitím přístupové karty. Po provedení této volby stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky deaktivovat. (Tato volba povolí uživateli systém pouze deaktivovat.) [2] Jen klávesnice: Umožní přístup zadáním platného kódu na klávesnici. Po provedení této volby stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky aktivovat, následně v další nabídce stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky deaktivovat. 16 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

17 [3] Klávesnice + karta: Umožňuje průchod dveřmi přiložením přístupové karty do čtečky a navíc zadáním kódu na klávesnici. Po provedení této volby stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky aktivovat, následně v další nabídce stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky deaktivovat. (Tato volba je určena pro vyšší úroveň zabezpečení.) [4] Klávesnice / Karta: Umožňuje průchod dveřmi přiložením přístupové karty do čtečky a nebo zadáním kódu na klávesnici. Po provedení této volby stiskněte [A] Ano nebo [N] Ne, abyste určili, zda je možné systém z této čtečky deaktivovat. (Tato volba povolí uživateli systém pouze deaktivovat.) M MAX TECH spol.s r.o 17

18 Časový plán nastavení 8 KÓD # 2 POZNÁMKA: Nastavením časového plánu určíte, kteří uživatelé budou mít přístup do systému. 1.) definujeme denní časová okna, jak je popsáno níže. 2.) definujeme týdenní plán, který je založen na odpovídajících plánech uživatelů, popsáno na straně 20. Časová okna v týdenním programu, která jsou definována pro dny volna, budou pracovat ve dnech volna která definujete rychlými klávesami [6][6][2] v ProSYS Uživatelském manuálu. Časová okna 8 KÓD # 2 1 V nabídce určení časových oken můžete definovat denní časová okna, tím vymezíte časový interval jednotlivým uživatelům, kdy mohou mít přístup do systému. Můžete definovat až 25 časových oken, která se skládají ze jména časového okna a dvou časových intervalů (start a stop čas) pro každé časové okno. Časová okna musíte definovat pro každou skupinu uživatelů a tato okna použijete později pro sestavení týdenního plánu každé skupiny uživatelů. Následující příklad zobrazuje různá časová okna, která jsou definována pro skupiny uživatelů a vymezují jim časový interval, po který mohou vstoupit do systému: Časové okno Skupina uživatelů Start Čas 1 Stop Čas 1 Start Čas 2 Stop Čas 2 1 Zaměstanci 08:00 12:00 12:30 19:00 2 Uklízečka / Den 08:00 12:00 12:30 16:00 3 Uklízečka / Noc 15:00 19:00 19:30 23:00 4 Zaměstnanci na poloviční úvazek 08:00 14:00 14:00 14:00 POZNÁMKA: Časový interval, který definujete v jednotlivých časových oknech, musí být ve vzestupném pořadí. Například, systém Vám nepovolí nastavit časový interval: start čas na 17:00 a stop čas 8:00 pro jedno časové okno. Pro zadání těchto intervalů, použijte data z tabulky 3:Časová okna, strana Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

19 Definování časových oken: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI V menu přístupového systému zvolte [2] Časový plán 2) CASOVY PLAN: 1) CASOVE OKNO 3) VYBER PROGRAM: 01) CAS.OKNO 01 4) CAS.OKNO 01 START 1 00:00 5) CAS.OKNO 01 STOP 1 00:00 6) CAS.OKNO 01 START 2 00:00 7) CAS.OKNO 01 STOP 2 00:00 Zvolte [1] Časové okno. Zadejte časové okno (1.-25.) a stiskněte. Zadejte start čas pro první časový interval ve formátu HH:MM a stiskněte. Zadejte stop čas pro první časový interval ve formátu HH:MM a stiskněte. Zadejte start čas pro druhý časový interval ve formátu HH:MM a stiskněte. Zadejte stop čas pro druhý časový interval ve formátu HH:MM a stiskněte. 8) POPIS CAS. OKNA Zadejte jméno časového okna a stiskněte. 9) CASOVE OKNO XX JE DEINOVÁNO Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje úspěšné definování časového okna. M MAX TECH spol.s r.o 19

20 Týdenní plán 8 CODE # 2 2 Umožňuje nastavit týdenní plán pro každou skupinu uživatelů. Každý týdenní plán obsahuje sedm samostatných časových oken a jedno okno, které si definujete jako volno. Následně určíte dny a časové intervaly, po které má každá skupina uživatelů přístup do systému. Časové okno, které zvolíte jako volno, vymezuje uživatelům jednotlivých skupin práva přístupu do systému vždy, pokud se systém přepne do režimu prázdnin (volna). POZNÁMKY: Než začnete definovat týdenní plán, je třeba, abyste měli defonavaná časová okna (jak bylo popsáno v předchozí kapitole). Týdenní plán je potřeba pro vytvoření přístupových skupin, jak je posáno v kapitole: Přístupové skupiny, strana 22. Můžete definovat až 24 týdenních plánů. Například, můžete vytvořit týdenní plán pojmenovaný např. Obchod, který obsahuje časové okno Celodenní práce, což je od pondělí do čtvrtka; Dopoledne, což je časové okno pro pátek a Volno, což je o víkendu a o svátcích, jak je ukázáno v následující tabulce: Č. Název plánu Po Út St Čt Pá So Ne Volno 1 Obchod Uklízečka / noc Časové okno 1: Celodenní práce Časové okno 2: Dopoledne Časové okno 00: Volno K programování použijte data, která jste si připravili v tabulce 4: Týdenní plán, strana Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

21 Definování týdenního plánu: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI 2) CASOVY PLAN: 1) CASOVE OKNO 3) VYBER PROGRAM: 01) TYDEN. PROG XX 4) VYBER DEN 1) NEDELE 5) NAST. CASOV. OKNA 01) CAS.OKNO 01 V menu přístupového systému zvolte [2] Časový rozvrh. Zvolte [2] Týdenní plán. Zadejte č. Týdenního plánu (1.-25.) a stiskněte. Určete den [1] Neděle a stiskněte. Přiřaďte časové okno pro neděli, listováním v nabídce již definovaných denních časových oknech a pro potvrzení stiskněte. POZNÁMKA: Dodatek k nabídce časových oken: lze použít možnosti [99] Vždy (standartně) a [00] Nikdy. 6) VYBER DEN 1) PONDELI Volba pro následující den se zobrazí automaticky. POZNÁMKA: Pokud stisknete [S] kdykoliv během programování, ukončíte programování týdeního plánu, již vložená data zůstanou zachována. 7) Opakujte krok 4 až 6 pro další dny v týdnu ( stejně jako pro [8] Volno ), zadáním příslušné číslice a po každé volbě stiskněte Enter. 8) ZAD. POPIS TYDENIHO PROG 01 9) TYDENNI PROG 01 JE DEINOVAN Pojmenujte vytvořený týdenní plán, například Obchod (max. 12 znaků) a stiskněte Enter. Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje úspěšné definování týdenního plánu. M MAX TECH spol.s r.o 21

22 Přístupové skupiny 8 KÓD # 3 Máte-li definovány dveře, typ čtečky a časový plán, můžete konfigurovat skupiny. Každá přístupová skupina představuje dveře, do kterých má během určitého časového intervalu přístup skupina uživatelů. V systému můžete konfigurovat až 16 přístupových skupin, můžete přiřadit jméno a celkem až 16 dveří a každá skupina může mít vlastní týdení plán. Následně zařadíte jednotlivé uživatele do zvolené přístupové skupiny, jak je popsáno v kapitole: Přiřazení uživatelů do přístupových skupin, strana 32. Např. můžete konfigurovat přístupovou skupinu Zaměstnanci, která představuje skupinu uživatelů, kteří mají přístup do dveří č.1,7 a 8, dle časového plánu Obchod, který jste již definovali v předchozí kapitole. Následně můžete konfigurovat další přístupovou skupinu pojmenovanou Uklízečky, která představuje skupinu uživatelů, kteří mají přístup pouze do dveří č.7, 8 a pouze dle časového intervalu Uklízečka / noc (tj. Po-Pá, 17:00 19:00 hod) vytvořeného v týdenním plánu. POZNÁMKA: Změny, které provedete v přístupové skupině, přímo ovlivní uživatele této skupiny. K programování použijte data, která jste si připravili v tabulce 5: Přístupové skupiny, strana 40. Nastavení přístupových skupin: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI V menu přístupového systému zvolte [3] Přístupová skupina. 2) VYBER SKUPINU: 01) SKUPINA 01 3) SKUPINA 1 1) DVERE 01 4) TYDENNI PROG: 01) TYDEN. PRG 1 Zadejte číslo skupiny (1-16). Vyberte číslo dveří, které budou pro tuto skpinu a stiskněte. Vyberte týdenní plán (1.-25.) pro vybrané dveře a stiskněte. 22 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

23 POZNÁMKA: Dodatek k nabídce týdenních plánů: lze použít možnosti [99] Vždy (standartně) a [00] Nikdy. 5) Opakujte kroky 3 a 4 pro přiřazení dalších dveří a určení jejich týdenního plánu dané přístupové skupiny, kterou právě programujete. 6) ZADAT NAZEV SKUP Poté, co naprogramujete týdenní plán pro příslušné dveře, zobrazí se Vám následující zpráva. Pojmenujte přístupovou skupinu a stiskněte. 7) SKUP. PRISTUPU XX JE DEINOVANA Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje úspěšné definování přístupové skupiny. Zadávání uživatelů do systému 8 KÓD # 4 Můžete zadat dva typy uživatelů s různými pravomocemi, uživatelé kteří mohou: Aktivovat / Deaktivovat systém, strana 24 NEBO uživatelé typu: Vstup / Odchod, strana 27, kteří mohou pouze otvírat nebo zavírat příslušné dveře POZNÁMKA: Tato volba je možná, pouze pokud je přístupový systém zapojen do zabezpečovacího systému. K programování použijte data, která jste si připravili v tabulce 6: Uživatelé, strana 41. Zadání neplatného kódu Pokud do systému zadáváte oba typy uživatelů, a pokud číslo uživatele bylo již použito, zobrazí se Vám zpráva, která Vás upozorní na to, že toto číslo již existuje, aby nedošlo k jeho přemazání. Stejně tak i v případě, pokud zadáte číslo karty, která v systému již existuje, zobrazí se Vám zpráva, která Vás na toto upozorní a klávesnice 3x pípne. M MAX TECH spol.s r.o 23

24 Doplnění uživatele Aktivace / deaktivace 8 KÓD # 4 1 Uživatelů tohoto typu můžete přidat maximálně tolik, kolik je jich, s pravomocemi aktivovat / deaktivovat systém, již definováno v bezpečnostním systému. Postup: Zadáním čísla jejich karty, popsáno níže Načtením karty ve čtečce, strana 25 Pokud přidáváte uživatele typu aktivace / deaktivace, musíte také zvolit část systému, do kterého má tento uživatel přístup. Např. můžete povolit přístup pouze do částí 1, 2, a 3, tj. do kanceláří a do kuchyně, ale již nepovolit přístup do ostatních částí objektu. POZNÁMKY: Uživatel typu Aktivace / Deaktivace může systém pouze aktivovat a to ze čteček, které jsou definovány jako typ Aktivace / Deaktivace (viz. kapitola: Definování typu čtečky, strana 16). Systém aktivuje pouze ty části, které jsou společné pro dveře, a pravomoce jednotlivého uživatele. Přidání uživatelů - zadáním čísla jejich karty 8 KÓD # Uživatele typu aktivace / deaktivace můžete přidat do systému zadáním 8-místného kódu karty na klávesnici, tzv. vzdáleným programováním. Tento způsob je vhodný, pokud používáte karty Rokonet, které mají tento 8-místný kód zaznamenaný na povrchu. Pokud používáte jiné karty než Rokonet, nebo karty s méně než 8-místným identifikačním číslem, doporučujeme doplnit nové uživatele přiložením katy ke čtečce, viz. kapitola Načtení karty ke čtečce, strana 29. Přidání uživatelů - zadáním čísla jejich karty: 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI 2) DOPLN. UZIVATELE: 1) AKT. KARTY V menu přístupového systému zvolte [4] Doplnit uživatele. Zvolte [1] Karty s možností aktivace. 24 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

25 3) AKT. KARTY ) CIS. KARTY 4) VYBER UZIVATELE: 00 ( ) 5) UZIVATEL CAST:. Y ) U: 00 CISLO KARTY ) U: 00 ZADANI POTVRZENO Zvolte [1] Zadáním kódu karty. Zadejte číslo uživatele v rozsahu od a stiskněte. Současně se Vám standartně nabízí první možné číslo uživatele. Přiřaďte část systému, do které má mít tento uživatel přístup (1-8), stiskem [A] Ano nebo [N] Ne zvolte požadovanou část systému. Po provedení stiskněte. Zadejte 8-místné číslo karty, kterou chcete uživateli přiřadit a stiskněte. Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje, že uživatel typu Aktivace / Deaktivace byl úspěšně přidán do systému. Přidání uživatelů načtením karty ve čtečce 8 KÓD # Uživatele typu aktivace / deaktivace můžete přidat do systému načtením každé jejich karty do čtečky ( protahnutím karty čtečkou). Tento způsob doporučujeme, pokud máte karty, které nemají 8-místný kód zaznamenaný na povrchu, nebo pokud mají kód s méně než 8 číslicemi. 1) KONTR. VSTUPU: 1) NASTAVENI 2) ZAZN. UZIVATELU: 1) AKT. KARTY 3) AKT. KARTY ) CIS. KARTY V menu přístupového systému zvolte [4] Doplnit uživatele. Zvolte [1] Karty s možností aktivace. Zvolte [2] Přiložit kartu. Zelená LED kontrolka bliká 12 vteřin, což je doba, M MAX TECH spol.s r.o 25

26 po kterou čtečka čeká na vložení karty. Pokud kartu během této doby nevložíte do čtečky, čtečka signalizuje chybové pípnutí. 4) ZVOL NAINSTALOV. CTECKU: 5) VYBER UZIVATELE: 00 ( ) 6) UZIVATEL CAST: Y ) PRILOZ KARTU KE CTECCE DVERI 8) U: 00 VLOZENI POTVRZENO Vyberte číslo čtečky, kterou chcete použít pro načítání karty a stiskněte Enter. Zadejte číslo uživatele a stiskněte. Přiřaďte část systému, do které má mít tento uživatel přístup (1-8), stiskem [A] Ano nebo [N] Ne zvolte požadovanou část systému. Po provedení stiskněte. Vezměte kartu a protáněte ji skrze čtečku, vyčkejte na potvrzující tón. Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje úspěšnou operaci. 26 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

27 Doplnění uživatele Vstup / odchod 8 KÓD # 4 2 Uživatelů s pravomocemi pouze Vstup / Odchod může být v systému až 999. Do systému lze tyto uživatele zadat následovně: Zadání čísla karty po skupinách, popsáno níže Zadání čísla karty po jedné, strana 28 Načtením karty ve čtečce, strana 29 POZNÁMKA: Uživatelé typu Vstup / Odchod mohou pouze otevírat dveře, nemohou systém aktivovat ani deaktivovat. Pokud máte různé typy uživatelů, doporučujeme přiřadit každé skupině různý blok číselné řady. Zadávání skupin uživatelů do časového rozvrhu pro Vás potom bude mnohem snažší a přehlednější. Např. můžete přiřadit uživatelská čísla do přístupové skupiny 1, čísla přístupové skupině 2, atd. Zadání čísla karty po skupinách 8 KÓD # Můžete přidat celou skupinu uživatelů, jejichž čísla karet jsou ve vzestupném pořadí za sebou. Např. můžete zadat balík 100 karet, které mají po sobě jdoucí identifikační čísla a to tak, že zadáte číslo pouze první karty a následná čísla Vám bude systém automaticky přednabízet. POZNÁMKA: Pokud zadáváte čísla jednotlivých karet pro skupinu a pokud systém detekuje chybu, celý proces se automaticky ukončí. Zadávání karet pro skupinu uživatelů typu Vstup / Odchod: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI 2) ZAZN. UZIVATELU: 1 ) AKT. KARTY V menu přístupového systému zvolte [4] Doplnit uživatele. Zvolte [2] Karty pro otevírání dveří. M MAX TECH spol.s r.o 27

28 3) VS.KARTY ) CIS. KARTY 4) PRIDELENI KODU 1 ) PO SKUPINACH 5) PRVNI UZIVAT. C ) CISLO UZIVATELU VE SKUPINE: 001 7) PRVNI KOD KARTY ) VLOZENI SKUPINY POTVRZENO Zadejte [1] Zadáním čísla karty. Zvolte [1] Po skupinách. Zadejte pořadové číslo uživatele stiskněte. Současně se Vám nabízí první možné pořadové číslo uživatele. Zadejte číslo skupiny uživatelů, které chcete přidat do systému a stiskněte. Zadejte 8-místné číslo první karty ve skupině a stiskněte. Systém automaticky přiřadí následující čísla karet každému uživateli ve skupině. Zobrazí se Vám tato zpráva, která potvrzuje, že skupina uživatelů typu Aktivace / Deaktivace byla úspěšně přidána do systému. Zadání čísla karet po jedné. 8 KÓD # Můžete zadat skupinu uživatelů Vstup / Odchod každou zvlášť, jednu kartu za druhou. Tento způsob doporučujeme použít, pokud máte řadu karet, ale jejich identifikační čísla nejsou v řadě za sebou, nebo pokud zadáváte řadu karet ze vzdálené klávesnice a není poblíž čtečka. Pokud má přístupová karta méně než 8 číslic, doporučujeme doplnit řadu do 8 číslic zadáním na zbývající pozice nulu.viz kapitola: Načtení karet ve čtečce, strana Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

29 Zadávání čísla karet pro skupinu uživatelů typu Vstup / Odchod po jedné, pro každou kartu zvlášť: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI 2) ZAZN. UZIVATELU: 1 ) AKT. KARTY 3) VS.KARTY ) CIS. KARTY 4) PRIDELENI KODU 1 ) PO SKUPINACH 5) VYBER UZIVAT. C.: ) U:100 KOD KARTY ) U:100 VLOZENI POTVRZENO V menu přístupového systému zvolte [4] Doplnit uživatele. Zvolte [2] Karty pro otevírání dveří. Zvolte [1] Zadáním čísla karty. Zvolte [2] Jednu za druhou. Zadejte pořadové číslo uživatele a stiskněte. Současně se Vám nabízí první možné pořadové číslo uživatele. Zadejte 8-místné číslo karty, kterou chcete přiřadit prvnímu uživateli a stiskněte. Tato zpráva potvrzuje, že první uživatel typu Vstup / Odchod byl do systému zadán úspěšně. Následně se Vám opět zobrazí zpráva Zadejte pořadové číslo uživatele, viz. zpět krok č.5. 8) Opakováním kroků 5 až 7 zadejte požadovaný počet uživatelů typu Vstup / Odchod. Načtením karty ve čtečce 8 KÓD # Uživatele typu Vstup / Odchod můžete do systému zadat také tím, že protáhnete každou uživatelskou kartu čtečkou bez toho, aniž byste museli být současně také u klávesnice. Tento způsob se používá v následujících případech: M MAX TECH spol.s r.o 29

30 Pokud máte karty, na kterých není vytištěné jejich číslo. Pokud mají karty, které chcete zadat do systému, na povrchu vytištené číslo, které obsahuje méně než 8 číslic. Pokud chcete zadat řadu karet, které nemají po sobě jdoucí identifikační čísla. Zadávání uživatelů typu Vstup / Odchod načtením karty ve čtečce: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI 2) ZAZN. UZIVATELU: 1 ) AKT. KARTY 3) VS.KARTY ) CIS. KARTY 4) ZVOL NAINSTALOV. CTECKU: 5) PRVNI UZIVAT. C ) PRILOZ KARTU KE DVERNI CTECCE V menu přístupového systému zvolte [4] Doplnit uživatele. Zvolte [2] Karty pro otevírání dveří. Zvolte [2] Načíst kartu. Zadejte číslo čtečky, kterou použijete pro načítání nové karty a stiskněte Enter. Zadejte pořadové číslo uživatele a stiskněte. Současně se Vám nabízí první možné pořadové číslo uživatele. Protáhněte kartu čtečkou a vyčkejte na potvrzující pípnutí. 7) U:100 VLOZENI POTVRZENO Tato zpráva potvrzuje, že uživatel typu Vstup / Odchod byl do systému zadán úspěšně. POZNÁMKA: Pokud načítáte karty na čtečce, která není poblíž klávesnice, výše uvedenou zprávu neuvidíte. 8) Pokud chcete doplnit další kartu, opakujte krok 6. 9) Pokud chcete ukončit zadávání karet, protáhněte čtečkou kartu, kterou jste již do systému zadali. 30 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

31 Uživatelské nastavení 8 KÓD # 5 Můžete měnit nastavení parametrů jednotlivých uživatelů systému. Můžete: uživatelům doplnit PIN kódy, přiřadit vybrané uživatele do vybraných skupin, odstranit uživatele ze systému. Popsáno v následujících sekcích: Přiřazení PIN kódů, popsáno níže Přiřazení uživatele do vybrané přístupové skupiny, strana 32 Odstranění uživatele ze systému, strana 33 PIN kód - přiřazení uživatelům 8 KÓD # 5 1 Každému uživateli můžete přiřadit PIN kód, který je třeba zadat pro identifikaci, pokud máte instalovanou čtečku s klávesnicí. Systém také automaticky přiřadí každému uživateli kód pod nátlakem, což je PIN kód + 1. Tento nátlakový kód lze použít v případě, pokud je uživatel náslím přinucen systém deaktivovat. (Například: PIN kód = 1234; systém tomutu kódu přiřadí automaticky nátlakový kód, který je 1235.). Z tohoto důvodů nemůžete přiřadit PIN kódy jednotlivým uživatelům v řadě za sebou. Můžete ale zadat například: 1234, 1236, 1238, atd. POZNÁMKY: PIN kód musíte zadat až po přiřazení karty daného uživatele, jinak se vymaže. Pro uživatele doporučujeme zadat PIN kód stejný jako mají pro zabezpečovací systém. Pokud omylem zadáte neplatný PIN, zobrazí se Vám následující zpráva : PIN KOD CHYBNY Přířazení PIN kódu uživatelům: 1) KONTR. VSTUPU 1 ) NASTAVENI 2) UZIVAT. UNKCE 1) PIN KOD V menu přístupového systému zvolte [5] Uživatelská nastavení. Zvolte [1] PIN Kód. M MAX TECH spol.s r.o 31

32 3) VYBER UZIVATELE:... 4) ZADEJ PIN KOD:.... 5) PIN KOD POTVRZENY Zadejte číslo uživatele a stiskněte Enter. Zadejte PIN kód a stiskněte Enter. Tato zpráva potvrzuje, že PIN kód byl úspěšně přidělen. Přiřazení uživatelů do přístupových skupin 8 KÓD # 5 2 Můžete přiřadit jednotlivého uživatele nebo skupinu uživatelů ke zvolené přístupové skupině, která pokrývá prostory, ve kterých se mohou uživatelé této skupiny pohybovat. Každý uživatel, kterého přiřadíte do skupiny, bude mít přístup do těch částí objektu, které jsou definovány pro jemu určenou skupinu (viz. Přístupové skupiny, strana 22). POZNÁMKA: Každý uživatel systému může být přiřazen pouze do jedné přístupové skupiny. Přiřazení uživatelů do přístupových skupin: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI V menu přístupového systému zvolte [5] Uživatelská nastavení. 2) UZIVAT. UNKCE 1) PIN KOD Zvolte [2] Přiřazení do skupiny. 3) ZADEJTE UZIVATELE: OD:... DO:... Zadejte číslo prvního a posledního uživatele požadované řady, kterou chcete přiřadit do přístupové skupiny a stiskněte Enter. POZNÁMKA: Pokud zadáváte rozsah čísel uživatelů, musí být zadán ve vzestupném pořadí. OD musí být číslice nižší než DO. 32 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

33 4) PRIDEL SKUPINU: 1) SKUPINA 01 5) PRIDELENI SKUPINY POTVRZRNO Zadejte číslo skupiny (01-16). Tato zpráva potvrzuje, že zadání uživatelů do přístupové skupiny bylo úspěšně provedeno. Odstranění uživatele ze systému 8 KÓD # 5 3 Ze systému můžete odstranit jednotlivého uživatele nebo celou skupinu uživatelů. Můžete tak např. odstranit kartu, která byla některému uživateli odcizena nebo můžete odstranit uživatele, který v zaměstnání končí a je třeba, aby nadále neměl přístup do systému. Odstranění uživatele ze systému: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI V menu přístupového systému zvolte [5] Uživatelská nastavení. 2) UZIVAT. UNKCE 1) PIN KOD Zvolte [3] Odstranění uživatelů. 3) ZADEJTE UZIVATELE: OD:... DO:... Zadejte číslo prvního a posledního uživatele požadované řady, kterou chcete odstranit ze systému a stiskněte. POZNÁMKA: Pokud zadáváte rozsah čísel uživatelů, musí být zadán ve vzestupném pořadí. OD:... musí být číslice nižší než DO:... 4) * * * SMAZAT? * * *. JSI SI JISTY? Zvolte [A] Ano nebo [N] Ne jako potvrzení požadované operace a stisněte. 5) UZIVATEL SMAZAN Tato zpráva potvrzuje, že uživatel byl ze sytému úspěšně odstraněn. M MAX TECH spol.s r.o 33

34 Otevírání dveří 8 KÓD # 6 K otevření dveří můžete použít také klávesnici zabezpečovacího zařízení, ale je třeba, aby tato operace byla v systému naprogramována. POZNÁMKA: Tuto operaci jsou oprávněni provádět pouze uživatelé, kteří mají vyšší pravomoce v systému, prostřednictvím Hlavního Master kódu nebo manažerského kódu. Otevření dveří: 1) KONTR. VSTUPU: 1 ) NASTAVENI 2) VYBER DVERE: 01) DVERE 01 3) DVERE 01 JSOU OTEVRENE V menu přístupového systému zvolte [6] Otevření dveří. Zadejte odpovídající číslo dveří, které chcete otevřít a stiskněte. Zvolené dveře se otevřou a na klávesnici se zobrazí zpráva, která potvzuje provedení operace. 34 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

35 Příloha A: Proč se systém neaktivoval Pokud se Vám nepodařilo systém aktivovat, zkontrolujte, zda jsou současně splněna následující kritéria: o o o o o o o Části systému, které chcete aktivovat, jsou připraveny pro aktivaci a svítí kontrolka READY. PAMATUJTE ŽE: Uživatel může aktivovat pouze ty části systému, které odpovídají jeho pravomocem (společné dveře a detektory). Uživatel má pravomoce aktivovat systém. Uživatel je přiřazen správné přístupové skupině. PAMATUJTE: Pokud definujete přístupovou skupinu, musíte nejprve definovat týdenní plán a přířadit příslušné dveře. Používáte kartu nebo kód v časovém okně, ve kterém máte pravomoce kartu nebo kód použít. Byl zadán správný kód. (Informujte se u Vašeho instalačního technika.) Byl zadán správný PIN kód. Čtečka kterou používáte pro aktivaci systému je naprogramována k této operaci. M MAX TECH spol.s r.o 35

36 Příloha B: Tabulky Plánování a příprava Tabulka 1: Dveře Dveře č Název Umístění Režim dveří Skupina dveří Režim dveří: Automatické, Vždy otevřené, Vždy zavřené 36 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

37 Tabulka 2: Čtečky Čtečka č. Související dveře Název čtečky Typ čtečky Aktivace Y/N Deaktivace Y/N Typ čtečky: [1] pouzekarta; [2] pouze Klávesnice; [3] Karta+klávesnice; [4] Karta/Klávesnice M MAX TECH spol.s r.o 37

38 Tabulka 3: Časová okna Číslo čas. okna Skupina uživatelů Start čas 1 HH:MM Stop čas 1 HH:MM Start čas 2 HH:MM Stop čas 2 HH:MM POZNÁMKA: Časový interval, který definujete v jednotlivých časových oknech, musí být ve vzestupném pořadí. Například, systém Vám nepovolí nastavit časový interval: start čas na 17:00 a stop čas 8:00 pro jedno časové okno. 38 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

39 Tabulka 4: Týdenní plán Číslo Název plánu PO ÚT ST Časová okna ČT PÁ SO NE volno M MAX TECH spol.s r.o 39

40 Tabulka 5: Přístupové skupiny No. Název skupiny Dovolené dveře Týdenní program 1 Marketing POZNÁMKA: Tabulka zobrazuje příklad, jak můžete zaznamenat informace pro každou skupinu uživatelů s max. 16 dveřmi. Pokud je potřeba, zkopírujte si tuto tabulku pro další skupiny uživatelů Vašeho systému. 40 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

41 Tabulka 6: Uživatelé Číslo uživ. Jméno Kód karty # PIN # Skupina uživatelů M MAX TECH spol.s r.o 41

42 Poznámky 42 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

43 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Čtěte pokyny : všechny bezpečnostní a provozní pokyny musí být přečteny před uvedením zařízení do provozu. Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní upozornění pokyny pro údržbu která jsou uvedena na zařízení nebo v návodu na obsluhu. Bezpečnostní a provozní pokyny musí být uschovány pro pozdější použití. Montáž zařízení musí být provedena dle pokynů výrobce a s použitím doporučeného montážního příslušenství. Montáž zařízení může provádět pouze kvalifikovaná osoba. KONDENZACE VLHKOSTI. Před prvním zapnutím zařízení po vybalení je nutné počkat 30 minut na vysušení případného orosení zapříčiněného změnami teplot při vybalení. Zařízení je možné provozovat pouze v prostředí stanoveném v návodu na obsluhu. Provozováním v jiném prostředí může zařízení pracovat nesprávně, nebo může být zařízení zničeno nebo může dojít k úrazu osob! Obsluhu a údržbu zařízení může provádět pouze zodpovědná, náležitě poučená osoba. Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej dešti a stříkající vodě (např. v blízkosti vany, mycího dřezu apod.). Může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Zařízení nevystavujte nepřiměřenému mechanickému namáhání, může dojít k poškození zařízení a následnému úrazu osob (elektrickým proudem nebo zranění o poškozené mechanické díly). Připojení zařízení na jiné napájecí napětí může způsobit zničení zařízení nebo může způsobit úraz obsluhy! Elektronické součástky použité v tomto zařízení jsou citlivé na statickou elektřinu. Nedotýkejte se proto vodivých součástí zařízení holou rukou (včetně senzoru u prostorových detektorů). Nedodržení tohoto pravidla může způsobit zničení zařízení. Proti účinkům statické elektřiny nebo proti škodám vzniklým přepětím v napájení je vhodné zařízení chránit vhodnými komponenty (odrušovací a ochranné prvky). Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem (nebo navlhčeným v saponátu), nepoužívejte žádné tekuté čistící prostředky nebo aerosoly, případně organická rozpouštědla (líh, ředidlo). Čištění resnelových čoček u prostorových detektorů přenechejte pouze kvalifikované servisní osobě. Pokud zařízení nepracuje správně přezkoušejte : zapojení přívodů k zařízení napájecí napětí přivedené k zařízení správnost nastavení ovládacích prvků zařízení zapojením jiného zařízení stejného typu vyloučíte případný vliv okolí na funkci zařízení pokud po těchto opatřeních bude patrné, že závada je v zařízení, předejte zařízení odbornému servisu Opravy zařízení neprovádějte sami ale přenechejte je pouze kvalifikované osobě (servisu). Po ukončení životnosti zařízení je uživatel povinen likvidovat zařízení následujícím způsobem kovové součásti do sběru kovového odpadu plastové součásti do příslušných sběren, nebo prodejci, který za poplatek zařídí likvidaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Test systému by měl být v souladu s EN prováděn jednou za 1/4 roku (u systémů s vysokými riziky) nebo jednou ročně (ostatní systémy). M MAX TECH spol.s r.o 43

44 VÝHRADNÍ AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR PRO ČESKOU REPUBLIKU: MAX TECH spol. s r.o. Březinova 9, Praha-8 tel.: fax: Výrobce si ponechává právo na změny produktů bez předchozího upozornění. Tento manuál předpokládá, že instalační technik tohoto produktu byl vyškolen a znalý všech předpisů a norem na bezpečnostní systémy, systémy kontroly vstupu a na systémy automatizace a že systém ROKONET je namontován dle platných předpisů a norem. Z tohoto důvodu Rokonet Electronics Lt d. a Max Tech spol. s r. o. nenesou žádnou odpovědnost za nějaké poškození, finanční ztráty nebo škody způsobené na jakémkoliv majetku nebo osobě vypl ývající ze správného nebo nesprávného použí vání jakéhokoliv komponentu Rokonet. 44 Modul kontroly přístupu návod na obsluhu

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Stručný přehled funkcí

Stručný přehled funkcí Stručný přehled funkcí Následuje seznam základních funkcí systému a postup k jejich aktivaci. POZNÁMKA: Některé funkce nemusí být ve Vašem systému použité. Podrobnosti Vám sdělí instalační technik. Funkce

Více

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD

M MAX TECH s.r.o. Část 1: SEZNÁMENÍ ÚVOD Část : SEZNÁMENÍ ÚVOD KLÁVESNICE LED NAPÁJENÍ ZÓNY 2 4 5 7 8 0 3 6 9 STAY # ENTER DISARM ARM AKTIVACE PŘIPRAVEN PŘEMOSTĚNÍ POŽÁR TA MPER STAT BYP KLÁVESNICE LCD NAPÁJENÍ 2 4 5 7 8 0 3 6 STAT BYP 9 STAY

Více

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace

Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Návod k obsluze Shrnutí uživatelských příkazů z klávesnice Plná aktivace Částečná aktivace Deaktivace systému Utišení poplachu Plná aktivace podsystému Částečná aktivace podsystému Deaktivace podsystému

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS

Easy Series. Uživatelská příručka. Ústředna EZS Easy Series CZ Uživatelská příručka Ústředna EZS Easy Series Uživatelská příručka Použití klávesnice Použití klávesnice Stavy displeje Displej Popis Systém je deaktivován. Nebyly zaznamenány žádné poplachy

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA

Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA Uživatelský manuál EVO 48 EVO 192 s klávesnicí GRAFICA EVO Uživatelský manuál OBSAH 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Popis klávesnice 3 2.2 Ovládací ikony 3 2.3 Pohyb v základním menu 4 2.4 Informace

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice.

Pokud budete chtít mít v systému více klávesnic, tak musíte použít jiné kompatibilní klávesnice. Úvod Klávesnice LCD5501Z32-433 je složena ze dvou zařízení přijímač LCD5501Z32 a klávesnice LCD5501Z, která zobrazuje stav systému na LCD displeji s předdefinovanými zprávami. Po přidání této klávesnice

Více

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0

Uživatelský manuál Správce úloh. Verze dokumentu 1.0 Uživatelský manuál Správce úloh Verze dokumentu 1.0 DŮVĚRNÉ INFORMACE Informace, které jsou obsahem tohoto dokumentu, jsou vlastnictvím společnosti Ex Libris Ltd. nebo jejich afilací. Jakékoliv jejich

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU

PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU Uživatelský manuál PLNÉ ZAPNUTÍ / ZASTŘEŽENÍ SYSTÉMU - Pro zapnutí klávesnice stiskněte klávesu [CLR] (u typu XMB se klávesnice zapne i přiblížením ruky) - Vložte Váš číselný kód a stiskněte [OK] nebo

Více

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3

Návod na použití Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Konfigurační softvér DJ LCD config v1.3 Strana 1 Úvod DJ LCD config softvér je konfigurační a diagnostický nástroj pro 2-vodičový systém video vrátniků EASYDOOR. Dovoluje komfortně kontrolovat funkčnost

Více

PROGRAM ACS Control návod k použití

PROGRAM ACS Control návod k použití PROGRAM ACS Control návod k použití ACS Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci událostí (průchodů) a konfiguraci přístupových a docházkových systémů. Umožňuje přímou

Více

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál Důležité upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronic Ltd. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci a užívání systému oprávněnými osobami. Žádná

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED

MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED Uživatelský manuál SP 5500 v. 2.4 SP 6000 v. 2.4 SP 7000 v. 2.4 MG 5000 v. 2.4 MG 5050 v. 2.4 s klávesnicí MG-32LCD MG-32I MG-32LED MG-32LRF MG-10LED SP-MG Uživatelský manuál OBSAH Rychlý přehled 2 1.0

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 28.11.2014 2014, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou... 5 2.1. Přihlášení... 5 2.2. Uspořádání

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD. Ver 1.0 (2015-1-19) HD020. Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Ver 1.0 (2015-1-19) HD020 Digitální hodiny a skrytá kamera s wifi Před instalací a použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Bezpečnostní

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM IG Touch LCD. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. GSM IG Touch LCD Zabezpečovací systém GSM Intelliguard Touch LCD je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů.

Více

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A

U Ž I VAT E L S KÝ M A N UÁ L B E Z D R ÁTOVÁ D OT YKOVÁ OV L Á DAC Í J E D N OT K A U Ž I VAT E L S K Ý M A N U Á L B E Z D R ÁT O VÁ D O T Y KO VÁ OVL ÁDACÍ JEDNOTK A RF Touch uživatelský manuál Gratulujeme Vám k zakoupení dotykové ovládací jednotky RF Touch, která je prvkem bezdrátového

Více

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + čtečka karet. samostatný provoz / Wiegand 26

Sebury F007-EM. Manuál. otisk prstu + čtečka karet. samostatný provoz / Wiegand 26 Sebury F007-EM Manuál otisk prstu + čtečka karet samostatný provoz / Wiegand 26 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK časově řízené dávkovací čerpadlo Ovládací panel TEKNA TCK Přístup do nabídky programování Když se stiskne během pracovní fáze čerpadla, cyklicky zobrazuje

Více

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Obsah Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT... 4 Zásady používání biometrie... 5 Zásady používání identifikátorů... 7 HW konfigurace terminálu AXT...

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF

Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF Uživatelský manuál pro požární poplachové ústředny řady KFP-AF P/N 501-405120-2-20 REV 2.0 ISS 31MAY11 Copyright Obchodní známky a patenty Výrobce Verze Certifikace Směrnice Evropské unie Kontaktní informace

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1

U ž i v a t e l s k ý m a n u á l. PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2. Vis-0005-1 U ž i v a t e l s k ý m a n u á l PowerMaster-10 PG2 PowerMaster-30 PG2 Vis-0005-1 1 Obsah 1. Představení... 3 Předmluva...3 Přehled...3 Vlastnosti systému...3 PowerMaster-10 G2 Signalizace a ovládání

Více

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99

Gigaset Repeater. Návod k použití. front-grep.fm5. Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 28.4.99 28.4.99 front-grep.fm5 Gigaset Repeater - cz: A30853-X600-B101-1-2D19 Gigaset Repeater Návod k použití Před uvedením do provozu si laskavě přečtěte tento návod k použití s bezpečnostními pokyny! 30.9.99

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

PC5936 v1.0 Instalační manuál

PC5936 v1.0 Instalační manuál PC5936 v1.0 Instalační manuál DSC-8099-1 Obsah Sekce 1: Úvod 1 1.1 Technická specifikace...1 1.2 Rozšiřující moduly...2 Sekce 2: Instalace 3 2.1 Postup instalace...3 2.2 Sběrnice Combus...4 2.3 Připojení

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Sebury Q3. Instalační manuál

Sebury Q3. Instalační manuál Sebury Q3 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

CAWI ELEKTRONICKÝ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE

CAWI ELEKTRONICKÝ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE WWW.TRESORAG.Z AWI ELEKTRONIKÝ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE Před první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozorně tento návod. Před dopravou a instalací trezoru se ujistěte, zda bude možno trezor nastěhovat

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605..

Návod k obsluze. Kódovací klávesnice 2605.. Návod k obsluze Kódovací klávesnice 605.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...6 Ovládání...8 Potvrzovací signály...10 Postup uvedení do provozu...11 Připojovací svorky...1

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

DPA-CR Autonomní čtečka RFID

DPA-CR Autonomní čtečka RFID DPA-CR Autonomní čtečka RFID. Uživatelský manuál Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. FUNKCE... 5 3.1 OPRÁVNĚNÝ

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Obrazovka. Návod k aplikaci

Obrazovka. Návod k aplikaci Návod k aplikaci Změněno: St, 18 Květen, 2016 at 4:24 PM Uživatelská příručka pro aplikaci není k dispozici v tištěné podobě, protože je neustále aktualizována tak, aby odpovídala dalším funkcím průběžných

Více

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e

OpusBenefit. Uživatelský manuál k verzi 1.0 verze 1-2010 1 / 24. K l i e n t s k á d a t a b á z e 1 / 24 1 Úvod Program OpusBenefit byl vytvořen proto, aby naši obchodní partneři mohli sledovat aktivity svých zákazníků (nákupy v jejich obchodech, využívání jejich služeb, návštěvy jejich zařízení),

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C

RC-300. U ivatelská pøíruèka. Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C RC-300 U ivatelská pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 11/2003 6 PU-RC-3-01-C 2 RC-300 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Účel příručky Tato příručka je určena pro koncového

Více

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Aktivní saldo. Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Aktivní saldo Copyright 1 Money S3 Aktivní saldo Obsah Co lze od modulu Aktivní saldo očekávat... 2 Instalace modulu Aktivní saldo... 2 Aktivní saldo... 5 Hierarchický seznam Aktivní saldo... 6 Obecné

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 Instalační manuál BC-2000 Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 ZAPOJENÍ... 5 2.2 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 5 3.

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst

6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116. Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst 6301 7999 05/2001 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroje Logamatic 4111, 4112 a 4116 Prosím, před obsluhou pečlivě přečíst Tiráž Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem a směrnic.

Více

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti

Bezdrátová meteostanice WD 4008. Obj. č.: 67 24 23. Součásti Součásti 2.1 Základní stanice (přijímač) Bezdrátová meteostanice WD 4008 Obj. č.: 67 24 23 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátové meteostanice WD 4008. Tento návod k obsluze

Více

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy.

Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka. Verze 2.3 20.5.2008. web: www.gsm-alarmy. Inteligentní bezdrátový GSM Alarm GSM GUARD Basic / Standard / Premium Uživatelská příručka Verze 2.3 20.5.2008 web: www.gsm-alarmy.cz Obsah 1. Základní popis 3 2. Obsah balení 3 3. Popis centrální jednotky

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

DIGIPLEX - KLÁVESNICE

DIGIPLEX - KLÁVESNICE DIGIPLEX - KLÁVESNICE Manuál K641, K641+ K07 GRAFICA, K07C GRAFICA str. 2 str. 6 TM40, 50 K656 ANC1 str. 10 str. 11 str. 15 Po připojení jakéhokoliv modulu na BUS je nutné načíst moduly (U DIGIPLEX EVO

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2

Návod k obsluze. Infračervený dálkový ovladač. memo RC.1 memo RC.2 Návod k obsluze Infračervený dálkový ovladač memo RC.1 memo RC.2 Dálkové ovladače řady memo.rc jsou elektronická zařízení určená k tomu, aby umožnila přenos programů z a do spínacích hodin memo. Díky infračervenému

Více

Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ

Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ Trade FIDES, a.s. Asset parkoviště systém rozpoznávání SPZ (aktualizace - 1/2014) Popis software Manuál obsluhy parkoviště Obsah 1 Úvod...3 2 Popis detekčního okna...3 2.1 Závěry detekce...4 2.2 Zvětšení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127

/CZ/ Meteostanice EWS-810, bílá obj. č. 123127 Ovládací prvky a indikace A Základna 1 Den 2 Měsíc 3 Den v týdnu 4 Symbol alarmu/budíku 5 Letní čas 6 Symbol baterie (základna) 7 Teplota v místnosti 8 Venkovní teplota 9 Indikace kanálů 10 Přepínání kanálů

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x)

Texecom. www.texe.com. www.atisgroup.cz. AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Texecom www.texe.com Uživatelská příručka www.atisgroup.cz AT - spec. firmware pro ústředny firmy ATIS (412 ver.10.x, 816 ver.10.x, 832 ver.3.x) Obsah 1. Zabezpečovací systém... 3 Úvod... 3 Zóny (smyčky)...

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze 2014.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções

feeling feeling rf Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções feeling feeling rf D GB F I E P NL CZ Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d emploi Instruzioni per l uso Instrucciones de uso Manual de instruções Bedieningshandleiding Návod k obsluze 2 42 82 122

Více

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál

Sebury BC verze 2.0. Instalační manuál Sebury BC-2000 verze 2.0 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

2 www.istorage-uk.com www.rm-ict.cz verze 1.1

2 www.istorage-uk.com www.rm-ict.cz verze 1.1 Příručka uživatele Copyright istorage, Inc 2009. All rights reserved. Česká verze manuálu: R&M ICT s.r.o. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation. Všechny ostatní obchodní známky

Více

Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka

Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Ústředna EZS Easy Series Referenční příručka Obsah 1. Klíčové údaje Tato revoluční ústředna spojuje výhody výjimečně snadné instalace a mimořádně snadné obsluhy. 1. Klíčové údaje 3 2. Klávesnice 6 3. Kapesní

Více

Dotyková klávesnice INT-TSG

Dotyková klávesnice INT-TSG int-tsg_i_cz 06/15 Dotyková klávesnice INT-TSG Instalační manuál SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu Firmware verze 1.03 VAROVÁNÍ Dotykový panel

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky Uživatelský manuál domácího videotelefonu VTB 05 Venkovní jednotka VTB-05 Celkový popis venkovní jednotky Venkovní jednotka VTB-05 může pracovat se všemy druhy vnitřních telefonů systému VTB-05 pro základní

Více

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC

Axolute Videodisplej. obj. č. 349311-349312 - 349313. Návod k použití. Part. U1925A - 06/07-02 PC Axolute Videodisplej obj. č. 349311-349312 - 349313 Návod k použití Part. U1925A - 06/07-02 PC Obsah CZ 1 Úvod a základní funkce 5 Všeobecné informace 6 Axolute videodisplej: používejte ho hned! 6 Funkční

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 -

Konfigurátor idům. Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: - 1 - Konfigurátor idům Manuál pro konfiguraci systémů Melody, Duo+ Rychlý obsah: Systém Melody: Změna čísla telefonu (ID)... Povolit/zakázat interkom u telefonu Změna doby otevření dveří.... Změna doby otevření

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál

Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací PTZ klávesnice SC-3100 Uživatelský a instalační manuál Ovládací klávesnice SC-3100 je určena pro ovládání PTZ zařízení, obsahuje 28 funkčních kláves, 3D joystick a LCD display. Vlastnosti : Jedna

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0

SC Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře. Instalační manuál Verze 1.0 SC24000 Autonomní řídící jednotka pro dvoje dveře Instalační manuál Verze 1.0 Kelcom International, spol. s r. o. Tomkova 142, 500 03 Hradec Králové, Česká republika tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více