Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Studijní obor: Obchodní akademie, M/004 Obchodní akademie e) Datum zařazení do sítě škol a ŠZ: f) Kapacita školy: 360 žáků g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovní hry jednohodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje PaedDr. J. Dobýval) Ruský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. J: Samková) SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR h) Koncepce školy Koncepční záměr je zcela jednoznačný - počínaje školním rokem 2002/2003 otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Doposud se otvíraly každoročně tři třídy oboru Obchodní akademie. Škola touto změnou vyšla vstříc požadavkům trhu práce, i když ani naši absolventi oboru Obchodní akademie nemívají větší potíže s uplatněním v praxi. Nejméně třetina absolventů pokračuje každoročně ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na vysoké školy se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů. Lze zvolit matematická cvičení, ekonomické teorie, psychologie a sociologie, konverzace v cizím jazyce. Tato koncepce skladby volitelných předmětů se osvědčila a chceme ji rovněž zachovat.

2 Škola pořádá pro veřejnost kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví. I v této činnosti chceme pokračovat. Letos získala OA Náchod certifikát k provádění školení Z v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost. Na základě tohoto osvědčení budou proškolováni učitelé OA a možnost získat základní počítačovou gramotnost budou mít i vyučující jiných škol. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní kontakty s našimi partnerskými školami v Německu (Käthe-Kollwitz-Gymnasium Halberstadt) a v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školu pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Obchodní akademie Náchod se tak stala v České republice druhou školou, která v tomto oboru získala zařazení do sítě škol. V oblasti strojového vybavení je nutná průběžná modernizace tří učeben výpočetní techniky, počítáme i s vybudováním čtvrté učebny, aby se výpočetní technika a Internet mohly co nejvíce využívat. Chceme i nadále umožnit žákům přístup k Internetu zdarma i ve volném čase. Budova školy je z roku 1926, je ale rekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku velmi vhodná. V posledních letech byla vyměněna střešní krytina, v létě 2001 byla vyměněna okna a vstupní dveře, letos byla provedena oprava izolace proti vlhkosti u části budovy Pro příští rok se počítá s výměnou osvětlovacích těles, s rekonstrukcí WC a s pokračováním opravy izolace proti vlhkosti. Již více než 10 let usilujeme o přístavbu tělocvičny. Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány: M/004 Obchodní akademie Kdo vydal učební Pod č.j. Platnost od: dokumenty MŠMT ČR /Učební plán 14073/ MŠMT ČR /Osnovy pro OA / MŠMT ČR /Osnovy cizích 19539/ jazyků MŠMT ČR / Osnovy cizích 27669/ jazyků (1.a 2. roč.) MŠMT ČR/Osnovy 21307/ matematiky (1.a 2. roč.) MŠMT/ Osnovy občanské nauky 23212/

3 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedag. pracovníků na škole Aprobovanost pedag. pracovníků na škole v roce 2000/2001 v % v roce 2001/2002 v % 100% 100%

4 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor ČJL, OBN, Pedagogická fakulta ano ČJL, FRJ, KFJ 1, UK Praha, obor FRJ Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Britton Clare učitel The University of Manchester ano JAK 0,905 1 Daňková Lenka Ing. učitel VŠE Praha ano EKO, PRA 0, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TV ano TEV 0, Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor ČJL, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO, PRA 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TV, ZEM ano HOZ, TEV 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ, KNJ 1, Liberec, obor NEJ Jindra Miroslav Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor DEJ, pedagogika ano DEJ 0, Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor fyzika, chemie ano PVZ 1, Johnová Ivana Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha, rozšiřující studium zaměřené na ano EKO, UCE, PRA 1, učitelství těsnopisu Lepš Jaroslav Mgr. učitel Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta HK, obor ano ČJL, OBN 1, ČJL, OBN Macháček Vlastimil Ing. učitel VŠE Praha, DPS Praha ano VYT 1, Nosek Štěpán Mgr. učitel Pedagogická fakulta UK Praha, obor ANJ, pedagogika ano ANJ 1,000 2 Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ ano ANJ 1, Posnarová Šárka Ing. učitel Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, DPS ano EKO, UCE, HVS 1,000 6 Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK ano OBK 1,000 19

5 Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TV, BV, rozšiřující studium Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, fyzika, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, fyzika ano OBK, TEV 1, ano MAT, MAC HVS 1, Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano OBK, VYT 1, Schneiderová Helena Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano UCE 0, Svatošová Věra RNDr. zástupkyně Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT, MAC 1, Šolcová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor ČJL, hudební výchova ano ČJL, SPS 1, Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RJ, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, ZT ano MAT, MAC 1, Žid Josef Mgr. učitel MFF UK Praha, postgraduální sturium MFF UK, postgrad. studium informatiky v Pardubicích ano MAC 0,143 39

6

7 c) NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hospodářka 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,760 Šramar Pavel asistent VT 1,000 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Matějů Jiřina uklízečka 0,500 Mrštinová Jaroslava uklízečka 0,650 Vejpravová Ilona uklízečka 0,560 Vrbová Miluše uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/ e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/2002 Nastoupili 5 2 Jinam Důchod Jinam Důchod Odešli 1 3 1(stáž Irsko) 1 f) Počet pracovníků v důchodovém věku. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/2002 Důchodový věk 5 2 g) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2000/2001 Školní rok 2000/2001 Pedagogický pracovník 0 0 Nepedagogický pracovník 0 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Kvalifikační studium výchovného 1 poradenství PF Olomouc Školení pořádaná Akademií vzdělávání 7 dospělých Náchod Právo a managment 1 Školení k ICDL Power Point 1 Školení pořádaná Centrem vzdělávání 3 Náchod Ostatní školení 38

8 Část IV Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Kód oboru Název oboru 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Počet tříd roč. celkem M/004 Obchodní akademie b) Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním 2000/ / / /02 Prospěl Neprospěl Opakuje 2000/ / / / / / Celkem c) Počet žáků, kteří nedokončili studium a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem 2000/ /02 Důvod prospěch 2000/ /02 Důvod chování 2000/ /02 Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) 2000/ /02 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 2000/ / ,0 107, ,3 116, ,2 112, ,6 95,2 Celkem ,8 108,0 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Šk. rok 2000/2001 Šk. rok 2001/2002 Počet % z celku Počet % z celku ,72% ,37% 2 1 0,28% 2 0,63% e) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/

9 f) Výsledky maturitních zkoušek k oboru M/004 Obchodní akademie Školní rok Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl 2000/ / Část V Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Inspekce se ve školním roce 2001/2002 nekonala. Komplexní inspekce proběhla ve školním roce 2000/2001. Část IV Údaje o mimoškolních aktivitách Partnerské školy Němčina Obchodní akademie Náchod má v zahraničí dvě partnerské školy. Od roku 1997 existují kontakty s Käthe-Kollwitz-gymnáziem v německém Halberstadtu, od roku 1998 s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK Tamsweg). Spolupráce s německou školou spočívá především v písemném kontaktu, i prostřednictvím Internetu, a formou výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámení s životem, kulturou a dějinami sousední země. S rakouskou školou v Tamswegu spolupracujeme čtyři roky. HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Spolupráce je založena hlavně na výměně a vzájemné prezentaci webových stránek vytvořených žáky. Internetové stránky se týkají školy, života ve škole, představení regionu. Komunikace mezi žáky probíhá na přání rakouské strany především v angličtině. Otevřením nového oboru Informatika v ekonomice se spolupráce může ještě prohloubit. Výměnné pobyty žáků se uskutečnily zatím každý rok. Na základě předloženého programu rakouské ministerstvo školství podporuje finančně partnerství obou škol. Angličtina Využíváme možnosti spolupráce se školami v družebním městě Warrington. Slibně se rýsuje partnerství se střední školou Lymm High School. V uplynulém roce navštívila naši školu jejich koordinátorka paní Christina Ormond a posléze i učitel z této školy Paul Boyles. Oba se netajili tím, že atmosféra v naší škole je motivující a lákavá i pro anglické studenty. Z jejich strany proto přišla nabídka, aby letos na podzim přijela skupina našich studentů do Anglie. Plánujeme, že mladí Angličané z Warringtonu přijedou do Náchoda v červnu roku V rámci mezinárodních styků se snažíme vstoupit do Projektu Comenius. Byli jsme úspěšní na národní úrovni. To znamená, že předložený projekt spolupráce, který předpokládá partnerství se školami nejméně ve třech zemích, byl národní agenturou Sokrates-Comenius vybrán jako projekt hodný finanční podpory. Naší třetí partnerskou školou by měla být škola v Itálii. Protože však naši partneři ve Velké Británii a v Itálii nebyli svými národními agenturami vybráni, musíme i my čekat na přidělení finanční

10 podpory. Chceme tedy my i naši partneři předložit upravený projekt i ve školním roce 2002/2003, abychom byli úspěšní nejen my, ale i naši zahraniční partneři.

11 Úvod Obchodní akademie Náchod má více než stoletou tradici. Dnes je koncipována jako univerzální ekonomická škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, která připravuje absolventy pro činnosti zaměřené na podnikání a administrativu. Orientace na cizí jazyky již přinesla konkrétní výsledky. V celostátním hodnocení škol (SET a Sonda Maturant), jejichž součástí jsou i výsledky ve výuce cizích jazyků, se škola umísťovala v posledních letech stabilně mezi nejlepšími středními odbornými školami v České republice. OA Náchod se řadí ke školám s nejmenší nezaměstnaností svých absolventů. Praktické zvládnutí jednoduchého a podvojného účetnictví, daní, práce na počítači včetně Internetu a jazykové znalosti umožňují velmi dobré uplatnění v praxi. Tyto znalosti a dovednosti využívají absolventi v podnicích, bankách, na finančních úřadech a v jiných oblastech státní správy, v cestovních kancelářích, hotelích, obchodu i v drobném podnikání či v soukromých firmách. Na vysokých školách (hlavně ekonomických směrů, filozofických a pedagogických fakultách) pokračuje každoročně ve studiu asi třetina absolventů. Počtem přijatých absolventů na vysoké školy se OA Náchod rovněž řadí mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Přípravu ke studiu na VŠ usnadňují volitelné předměty,především matematická cvičení a konverzace v cizím jazyce. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou, včetně pevné linky Internetu. Vše mohou žáci využívat zdarma i ve volném čase. Každý žák má přidělenou adresu a může komunikovat s kamarády z partnerských škol v zahraničí. Ve školním roce 2002/2003 bude poprvé otevřena jedna třída nového oboru M/040 Informatika v ekonomice. Zároveň budou otevřeny dvě třídy tradičního oboru M/004 Obchodní akademie. Tato skladba studijních oborů by měla být zachována i do budoucna. OA Náchod je státní škola, žáci neplatí žádné školné. Stabilizovaný pedagogický sbor, tradice a úroveň školy i vlastní budova jsou jistotou pro budoucnost. Podrobnější informace lze získat na Internetu (www.oanachod.cz). Mgr. František Votroubek ředitel školy

12 Organizace školního roku 2001/2002 Příprava školního roku Začátek školního roku Státní svátek Podzimní prázdniny 29. a Státní svátek Vánoční prázdniny Začátek vyučování Konec 1. pololetí Pololetní prázdniny Začátek 2. pololetí Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 28. a Státní svátek Státní svátek Konec školního roku Hlavní prázdniny Nástup do školy po prázdninách Zahajovací porada SRPOA Náchod 1. ročníky Pedagogická rada (klasifikační+ SRPOA) Pedagogická rada (klasifikační) (známky ) 5. Pedagogická rada (klasifikační+ SRPOA) Pedagogická rada (klasifikační 4.B, 4.C) Pedagogická rada (klasifikační 4A) Pedagogická rada (klasifikační) ostatních tříd (známky ) 8. Závěrečná porada Pedagogické rady , , Maturitní ples Den otevřených dveří (13-18 hodin) Termín přijímacích zkoušek na OA 1. kolo kolo Písemná maturitní zkouška - volitelný cizí jazyk Písemná maturitní zkouška - CJL Praktická zkouška z odborných předmětů Termíny ústních maturitních zkoušek 4. B, 4. C A Lyžařský výcvikový kurz 2. A, 2. B Letní sportovní kurz 3. A, 3. B, 3. C, Burza učebnic a jazykové testy budoucích 1.ročníků Odborná praxe třetích ročníků

13 Učební plán Obchodní akademie Náchod Denní studium absolventů základní školy Týdenní počet vyučovacích hodin Ročník : A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura 3/1 3/1 3/1 4 První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ) 3/3 3/3 3/3 3/3 Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ) 3/3 3/3 3/3 3/3 Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Přírodní vědy a zbožíznalství 2/1 2/1 2 - Matematika 3/1 3/1 2 - Ekonomika 3 3 3/3 4 Účetnictví - 3/3 4/4 5/5 Výpočetní technika 2/2 2/2 2/2 1/1 Obchodní korespondence 3/3 2/2 3/3 - Právo Hospodářské výpočty a statistika Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2 Celkem 31/16 31/18 29/21 25/12 B. VOLITELNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY Konverzace1 v ANJ, NEJ, FRJ - 1/1 1/1 3/3 Konverzace2 v ANJ, NEJ, FRJ - - 1/1 3/3 Psychologie a sociologie Společenský styk Matematická cvičení - - 2/2 2/2 Celkem k výběru - 1/1 3/3 9/9 Týdenní počet vyuč. hodin 31/16 32/19 32/24 32/19 Charakteristika a učební plán školy Souhlas ke zřízení Obchodní akademie v Náchodě dalo MŠO dne 17. června Vyučovat se začalo 10. září Obchodní akademie Náchod s přidruženou obchodní školou navázala na předchozí činnost Veřejné obchodní školy zřízené v roce 1919 a Soukromé obchodní školy, která v Náchodě působila od roku Nynější obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Ve školním roce 1998/99 se vyučovalo podle učebního plánu pro obor /00 Obchodní akademie, který byl vydán MŠMTV ČR pod č. j /93-23 s účinností od 1. září S účinností od se mění zařazení do sítě škol následovně: název studijního oboru a jeho číselný kód je podle nové Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) M/004 Obchodní akademie.

14 Činnost školy je vymezena ustanovením 16 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, statutem MŠMTV, prováděcími předpisy a vnitřními předpisy školy, které z uvedeného právního rámce obecně platných předpisů vycházejí. IČO Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je IZO Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je IZO ředitelství Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je Počty tříd a žáků ve školním roce 2000/2001 Třída Dívky Chlapci Celkem Třídní učitel 1. A Mgr. Věra Forejtová 1. B Mgr. Pavla Hlavatá 1. C Mgr. Aleš Semerák 2. A Ing. Pavel Schneider 2. B Mgr. Štěpán Nosek 3. A Mgr. Taťána Ruprichová 3. B Mgr. Hana Nyklíčková 3. C Ing. Ivana Johnová 4. A Mgr. Jana Šolcová 4. B Mgr. Jana Bašová 4. C Ing. Jarmila Hlaváčová Celkem Přijímací řízení pro školní rok 2002/2003 Ve školním roce 2002/2003 budou otevřeny dvě třídy oboru Obchodní akademie M/004 a jedna třída oboru Informatika v ekonomice M/040. Tento obor byl schválen až v červnu roku Písemné přijímací zkoušky se konaly 22. dubna 2002 z českého jazyka a z matematiky. Prospěch žáků ze ZŠ byl zohledněn z 1/3 (33 %). Přijímací zkouška z matematiky na Obchodní akademii pro školní rok 2001/2002. Pro výpočty bylo možné používat tabulky. Používání kalkulačky nebylo dovoleno. (Za příklady je uvedeno jejich bodové ohodnocení. Celkem bylo možné dosáhnout padesáti bodů.) 1) Zjednodušte výraz a udejte podmínky jeho řešitelnosti: 6 bodů 1 2 a b 2b 4b : 1 2 a + b a + b a b 2 = 2) Řešte rovnici a proveďte zkoušku správnosti řešení: 5 bodů 3 7x 7 3x x + 1 = ) Čtyři dělníci vyhloubí příkop za 18 dní. Kolik dělníků musíme přidat do pracovní skupiny, aby byl příkop hotov již za 12 dní? 4 body

15 4) Na záhonu kvetou bílé a žluté narcisy. Bílých je o 12 více než žlutých. Poměr počtu bílých a počtu žlutých je 7 : 4. Kolik kvete na záhonu narcisů celkem? 5 bodů 5) Zboží, jehož původní cena byla Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 20%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o kolik bylo zboží celkem zlevněno. 4 body 6) Obchodník prodal čtvrtinu zboží se ziskem 20% a utržil za ni 1680 Kč. Druhou čtvrtinu prodal se ziskem 10%, další čtvrtinu za nákupní cenu a poslední čtvrtinu se ztrátou 5%. Určete nákupní cenu zboží a obchodníkův zisk v Kč. 6 bodů 7) Kružnice o poloměru 0,5 m má tětivu délky 80 cm. Jaká je vzdálenost této tětivy od středu kružnice? 4 body 8) Tyč vysoká 8 m se nalomila v určité výšce tak, že se její vrchol dotkl země ve vzdálenosti 4 m od paty tyče. V jaké výšce se tyč nalomila? 5 bodů 9) Jakou dráhu urazí koncový bod sekundové ručičky 5 cm dlouhé za 24 hodin? (Zaokrouhlete na celé metry.) 3 body 10) Doplňte další číslo v následujících třech řadách čísel: 3 body a)32, -16, 8, -4,... b) 1, 8, 27, c) 1, 2, 3, 5, 8, 13,... 11) V sáčku jsou tři červené a tři modré kuličky. Kolik kuliček musíte vytáhnout, abyste určitě měli tři kuličky téže barvy? 2 body 12) Aritmetický průměr pěti po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 72. Napište tato čísla. 3 body Přijímací zkouška z českého jazyka Část A Následující dvě úlohy se skládají z dvojice slov, za kterými následují čtyři možnosti čtyři dvojice slov. Z těchto čtyř možností vyberte dvojici, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání. 1. CHUDOBA: BOHATSTVÍ a) mokro: sucho b) chatrč: palác c) plast: keramika d) larva: brouk 2. ZAMĚSTNANEC: ŘEDITEL a) voják: generál b) národ: stát c) učitel: profesor d) politik: lid

16 K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k jeho opačnému významu. 3. VÁHAVÝ a) rozhodný b) rychlý c) smělý d) odvážný 4. ZAJÍMAVÝ a) zbytečný b) strohý c) zvláštní d) nudný V dalších úlohách označte jednu správnou odpověď. 5. Určete slovo mnohoznačné: a) kořen b) jabloň c) traktor d) lokomotiva 6. Určete slovo jednoznačné: a) noha b) jazyk c) koleno d) příslovce 7. Synonyma nejsou: a) svítilna lampa b) dívka děvče c) hoch chlapec d) rybník jezero 8. Antonyma jsou: a) chytrý člověk moudrý člověk b) vysoký hlas hluboký hlas c) vysoký les široký les d) srnec srnka 9. Kořen slova vysočina je správně vyznačen v bodě: a) vys b) vysoč c) soč d) vyso 10. Předpona, kořen a přípona jsou ve slově: a) ušatý b) úroda c) ústava d) úvodník

17 11. Slovo plavkyně je utvořeno ze základového slova: a) plavec b) plavba c) plavat d) plavání 12. Slovo dosti je: a) podstatné jméno b) příslovce c) číslovka d) citoslovce 13. Co nepatří mezi mluvnické významy podstatných jmen: a) osoba b) číslo c) rod d) pád 14. Ve větě Stromy se prodíraly paprsky slunce. jsou vyznačená podstatná jména v těchto pádech: Stromy slunce a) 1. pád 1. pád b) 4. pád 4. pád c) 7. pád 2. pád d) 1. pád 2. pád 15. Podstatné jméno pomnožné je: a) uhlí b) tepláky c) lavice d) voda 16. Spisovný tvar 7. pádu množného čísla slova myš je: a) myšmi b) myšemi c) myšima d) myšma 17. Nesprávně je napsáno počáteční písmeno ve spojení: a) smetanovská hudba b) pražská mládež c) Nerudova báseň d) Vltavská voda 18. Sloveso ve tvaru trpném je ve větě: a) Okna se lesknou. b) Každý se při té práci zapotí. c) Udeřil se do kolena. d) Dnes se hraje Prodaná nevěsta.

18 19. Do souvětí Mužstvu se nepodařilo vyrovnat, jeho útok byl posílen. je vhodné doplnit spojku: a) když b) protože c) ačkoliv d) jestliže 20. Souvětí podřadné je: a) Soudím, že to ví, ale že o tom nechce mluvit. b) Znám Brno dobře, vždyť jsem tam studoval. c) Slunce pěkně vycházelo, ale obloha se brzy zatáhla. d) Naše mužstvo vyhrálo, neboť bylo dobře připraveno. 21. Souvětí s vedlejší větou příslovečnou místní je: a) Zeptali jsme se, kudy máme jít. b) Neřekl nám, kam jde. c) Rádi jezdíme na venkov, kde máme své příbuzné. d) Děti si hrály, kde se jen dalo. 22. Ve větě Přístroj zapojte podle na obrázku. chybí tvar: a) schéma b) schématu c) schémy d) schémata 23. Autorem nejstarší česky psané kroniky je: a) tak řečený Dalimil b) J. A. Komenský c) Kosmas d) F. Palacký 24. Co spojuje Josefa Čapka a Josefa Ladu: a) oba zemřeli v 1. světové válce b) oba byli výtvarníci a spisovatelé c) oba žili v 19. století d) jejich bratrem byl Karel Čapek 25. K významným českým spisovatelům druhé poloviny 20. století patří: a) Karel Čapek b) Jiří Wolker c) Jan Neruda d) Bohumil Hrabal Část B Doplňte vynechaná písmena a interpunkci ve větách: V příští stanici tlačenice. Lidé se s křikem hrnul- do vozu již plného. Vlna li-ských těl Petra trhla a nesla sebou. Nad klenbou podzemní dráhy, tam nahoře v městě, temné výbuchy. Vlak se znovu rozjel. V té chvíli nějaký v-děšený muž, zakrývající si rukama tvář

19 a sestupující k stanici podzemní dráhy najednou se -kutálel ze schodů. Lidé ve vlaku ještě zahlédl- jak se mu mezi prsty řine krev A znovu černá chodba a temnoty Ve voze zděšené výkřiky Němci jsou tady! V tom všeobecném vzrušení všechna natlačená těla spl-vala v jeden celek a Petrova dlaň přitom uchopila ruku zle-ka se dotýkající. A když zdv-hl oči spatřil že je to Ona. Nevytrhla svou ruku. Na stisk jeho prstů o-pověděl- prsty vzrušeně, trochu křečovitě sevřené a potom její mě-ká horká ruka z-stala nehybně ležet v jeho dlani. Tak stálv ochra- ném šeru a jejich ruce byl- jako dvě ptáčata schoulená v témž hnízdě; a krev jejich srdcí protékala nepřetržitým proudem teplem jej-ch dlaní. R. Rolland: Petr a Lucie Maturitní zkoušky ve školním roce 2001/2002 V řádném období v květnu 2002 konalo maturitní zkoušku celkem 86 žáků. Maturitní zkouška se skládá - z praktické zkoušky z odborných předmětů (účetnictví a ekonomiky). Žák ji vykonává písemnou formou během jednoho dne. - ze zkoušky z českého jazyka literatury(skládá se z písemné slohové části a ústní zkoušky z literatury) - z ústní zkoušky z účetnictví - z ústní zkoušky z ekonomiky - z volitelného předmětu : ANJ, NEJ, FRJ nebo MAT (zkouška z jazyka má písemnou i ústní část) Období řádné Třída: 4. A Termín: Třídní učitel: Mgr. Jana Šolcová Předseda maturitní komise: Ing. Zdeněk Žalský Místopředseda maturitní komise: Mgr. Hana Hovorková Maturujících žáků: 27 Prospělo s vyznamenáním: 7 Prospělo: 18 Neprospělo: 2 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. A celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Třída: 4. B Termín:

20 Třídní učitel: Mgr. Jana Bašová Předseda maturitní komise: Ing. Helena Zelinková Místopředseda maturitní komise: Mgr. František Votroubek Maturujících žáků: 31 Prospělo s vyznamenáním: 7 Prospělo: 24 Neprospělo: 0 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. B celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Dobrovolnou zkoušku z pátého maturitního předmětu konali 3 žáci (FRJ). Třída: 4. C Termín: Třídní učitel: Ing. Jarmila Hlaváčová Předseda maturitní komise: Ing. Olga Forejtková Místopředseda maturitní komise: RNDr. Věra Svatošová Maturujících žáků: 28 Prospělo s vyznamenáním: 5 Prospělo: 23 Neprospělo: 0 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. C celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Dobrovolnou zkoušku z pátého maturitního předmětu konal 1 žák (ANJ), 2 žáci (NEJ), 1 žák (MAT), 1 žák (VYT). Maturitní zkoušky byly ukončeny slavnostním předáním maturitních vysvědčení v obřadní síni Městského úřadu v Náchodě za přítomnosti rodičů. Zde se s absolventy rozloučilo vedení školy, třídní učitelé a zástupci pedagogického sboru. Práce v hodinách obchodní korespondence a výsledky soutěží za školní rok

21 Ani v tomto školním roce jsme nezůstali stranou soutěží jako jsou Hradecká juniorka, Krajská soutěž v grafických předmětech, soutěž 1. ročníků v Orlové a další. Zúčastnili jsme se i všech tří kol korespondenčních soutěží (opisy na PC předepsaných textů z časopisu Těsnopisné rozhledy). Např. ve 3. kole korespondenční soutěže stojí za pochvalu 14. místo Z. Hoffmannové ze 3. C s velmi pěkným výkonem 322,2 č. úh./min. Dalších dobrých výsledků dosáhly žákyně A. Hofmanová (3. C), S. Špačková (3. C), H. Součková (3. C) aj. Lindrová (3. A). Krajská soutěž v grafických předmětech se letos konala 22. března na SOA a VOŠ cestovního ruchu v Hradci Králové. Pěkné 9. místo zde obsadila Z. Hoffmannová a 13. místo A. Hofmanová (3. C). Na 15. místě se umístila J.Lindrová (3. A). Na Obchodní akademii v Hradci Králové jsme 12. června 2002 soutěžili na 7. ročníku Hradecké juniorky. V kategorii 1. ročníků na PC obsadila M. Klímová 21. místo a T. Horažďovská 26. místo. Za 2. ročníky soutěžila M. Matoulková 14. místo a M. Krtičková 19. místo. Vzhledem ke stále se zvyšující konkurenci v přesnosti a rychlosti psaní na klávesnici PC můžeme být s dosaženými výkony našich žákyň spokojeni. Státní zkoušky z psaní na PC, kde v druhé části je úkolem uchazeče vyhotovení obchodního dopisu a tabulky, se konaly 14. května Organizační zabezpečení i při počtu 48 žáků (z toho pouze 3 z jiných škol) bylo bez problémů.. Opět je možno hodnotit výsledky jako velmi pěkné, z našich 45 uchazečů prospělo 43. Talentová soutěž žáků ZŠ 9. tříd z našeho regionu proběhla na naší škole 1. Listopadu Pod vedením pana Zaviačiče si 47 vybraných žáků mělo možnost ověřit své dovednosti a nadání ovládnout klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou naslepo. Závěrem soutěže zhlédli všichni účastníci ukázku výkonu Heleny Matouškové, vícenásobné mistryně světa v psaní na klávesnici, který byl pro ně jistě velmi zajímavým zážitkem. Výukový program p. Zaviačiče ZAV-TOP-TRAINER jsme využívali tento školní rok již potřetí. Zkušenosti s jeho využitím jsou velmi dobré, program se osvědčil jako efektivní, pro nově zaváděný obor Informatika v ekonomice je přímo v materiálech MŠMT předepsán. Odborná praxe žáků Odborné praxe se v letošním školním roce zúčastnili žáci třetích ročníků. Probíhala v termínu od do Všichni žáci si zajistili odbornou praxi sami v různých podnicích a organizacích našeho regionu. Získané informace, doklady a další materiály z absolvované praxe žáci zpracovali v písemné zprávě. Touto cestou děkujeme všem, kteří umožnili našim žákům vykonat odbornou praxi a získat tak nové poznatky. Druhé ročníky neměly v tomto školním roce souvislou týdenní praxi, ale seznamovaly se s činností některých pracovišť formou exkurzí a přednášek. Exkurze

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM

Setkání s rodiči. 21. listopadu Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Setkání s rodiči 21. listopadu 2016 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AO, 3. AM, 4. AM Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN

Učební plán denní formy vzdělávání platný od UČEBNÍ PLÁN Učební plán denní formy vzdělávání platný od 1. 9. 2016 UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího Kód a název oboru vzdělání programu Forma Cestovní ruch 65-43-N/.. Cestovní ruch denní Názvy vyučovacích 1. ročník

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2014 podzim 4.9. schůze rodičů žáků 1. ročníku (16:00) 9.9. praktické maturitní zkoušky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín

12.4. jednotná přijímací zkouška - 1. termín Plán školního roku 2016/2017 35 29.08.-04.09. 1.9. zahájení školního roku 1. - 7.9. společná část MZ - podzimní termín 36 05.09-11.09. 12. - 16.9. sportovní kurz - 1C, 1M - Sázava 37 12.09.-18.09. 12.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti Návrh odměn pro soutěže Školní rok 2004/2005 SPŠ strojní a elektrotechnická Resslova 5, Ústí nad Labem za podpory o. p. s. Technik budoucnosti 1. SOČ - odborná část A. Strojní a dopravní obor a úlohy teoretické

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně)

34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-58 školních hodin týdně) Povinně vyučované předměty 34 šestidenních výukových rozvrhů x (40-8 školních hodin týdně) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovaných hodin ročníky. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. týdně Vyučované

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 150LETOU TRADICÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. LEDNA 2017 STUDIJNÍ OBORY EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42 - M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41 - M/02 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více