Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Studijní obor: Obchodní akademie, M/004 Obchodní akademie e) Datum zařazení do sítě škol a ŠZ: f) Kapacita školy: 360 žáků g) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovní hry jednohodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje PaedDr. J. Dobýval) Ruský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. J: Samková) SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR h) Koncepce školy Koncepční záměr je zcela jednoznačný - počínaje školním rokem 2002/2003 otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Doposud se otvíraly každoročně tři třídy oboru Obchodní akademie. Škola touto změnou vyšla vstříc požadavkům trhu práce, i když ani naši absolventi oboru Obchodní akademie nemívají větší potíže s uplatněním v praxi. Nejméně třetina absolventů pokračuje každoročně ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na vysoké školy se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů. Lze zvolit matematická cvičení, ekonomické teorie, psychologie a sociologie, konverzace v cizím jazyce. Tato koncepce skladby volitelných předmětů se osvědčila a chceme ji rovněž zachovat.

2 Škola pořádá pro veřejnost kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví. I v této činnosti chceme pokračovat. Letos získala OA Náchod certifikát k provádění školení Z v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost. Na základě tohoto osvědčení budou proškolováni učitelé OA a možnost získat základní počítačovou gramotnost budou mít i vyučující jiných škol. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní kontakty s našimi partnerskými školami v Německu (Käthe-Kollwitz-Gymnasium Halberstadt) a v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školu pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Obchodní akademie Náchod se tak stala v České republice druhou školou, která v tomto oboru získala zařazení do sítě škol. V oblasti strojového vybavení je nutná průběžná modernizace tří učeben výpočetní techniky, počítáme i s vybudováním čtvrté učebny, aby se výpočetní technika a Internet mohly co nejvíce využívat. Chceme i nadále umožnit žákům přístup k Internetu zdarma i ve volném čase. Budova školy je z roku 1926, je ale rekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku velmi vhodná. V posledních letech byla vyměněna střešní krytina, v létě 2001 byla vyměněna okna a vstupní dveře, letos byla provedena oprava izolace proti vlhkosti u části budovy Pro příští rok se počítá s výměnou osvětlovacích těles, s rekonstrukcí WC a s pokračováním opravy izolace proti vlhkosti. Již více než 10 let usilujeme o přístavbu tělocvičny. Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební plány: M/004 Obchodní akademie Kdo vydal učební Pod č.j. Platnost od: dokumenty MŠMT ČR /Učební plán 14073/ MŠMT ČR /Osnovy pro OA / MŠMT ČR /Osnovy cizích 19539/ jazyků MŠMT ČR / Osnovy cizích 27669/ jazyků (1.a 2. roč.) MŠMT ČR/Osnovy 21307/ matematiky (1.a 2. roč.) MŠMT/ Osnovy občanské nauky 23212/

3 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedag. pracovníků na škole Aprobovanost pedag. pracovníků na škole v roce 2000/2001 v % v roce 2001/2002 v % 100% 100%

4 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO FUNKCE NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor ČJL, OBN, Pedagogická fakulta ano ČJL, FRJ, KFJ 1, UK Praha, obor FRJ Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Britton Clare učitel The University of Manchester ano JAK 0,905 1 Daňková Lenka Ing. učitel VŠE Praha ano EKO, PRA 0, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TV ano TEV 0, Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor ČJL, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO, PRA 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TV, ZEM ano HOZ, TEV 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ, KNJ 1, Liberec, obor NEJ Jindra Miroslav Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor DEJ, pedagogika ano DEJ 0, Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor fyzika, chemie ano PVZ 1, Johnová Ivana Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha, rozšiřující studium zaměřené na ano EKO, UCE, PRA 1, učitelství těsnopisu Lepš Jaroslav Mgr. učitel Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta HK, obor ano ČJL, OBN 1, ČJL, OBN Macháček Vlastimil Ing. učitel VŠE Praha, DPS Praha ano VYT 1, Nosek Štěpán Mgr. učitel Pedagogická fakulta UK Praha, obor ANJ, pedagogika ano ANJ 1,000 2 Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RJ, DEJ ano ANJ 1, Posnarová Šárka Ing. učitel Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice, DPS ano EKO, UCE, HVS 1,000 6 Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK ano OBK 1,000 19

5 Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TV, BV, rozšiřující studium Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, fyzika, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, fyzika ano OBK, TEV 1, ano MAT, MAC HVS 1, Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano OBK, VYT 1, Schneiderová Helena Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano UCE 0, Svatošová Věra RNDr. zástupkyně Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT, MAC 1, Šolcová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor ČJL, hudební výchova ano ČJL, SPS 1, Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RJ, NEJ ano NEJ, KNJ 1, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, ZT ano MAT, MAC 1, Žid Josef Mgr. učitel MFF UK Praha, postgraduální sturium MFF UK, postgrad. studium informatiky v Pardubicích ano MAC 0,143 39

6

7 c) NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hospodářka 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,760 Šramar Pavel asistent VT 1,000 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Matějů Jiřina uklízečka 0,500 Mrštinová Jaroslava uklízečka 0,650 Vejpravová Ilona uklízečka 0,560 Vrbová Miluše uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/ e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/2002 Nastoupili 5 2 Jinam Důchod Jinam Důchod Odešli 1 3 1(stáž Irsko) 1 f) Počet pracovníků v důchodovém věku. Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/2002 Důchodový věk 5 2 g) Počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2000/2001 Školní rok 2000/2001 Pedagogický pracovník 0 0 Nepedagogický pracovník 0 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Kvalifikační studium výchovného 1 poradenství PF Olomouc Školení pořádaná Akademií vzdělávání 7 dospělých Náchod Právo a managment 1 Školení k ICDL Power Point 1 Školení pořádaná Centrem vzdělávání 3 Náchod Ostatní školení 38

8 Část IV Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Kód oboru Název oboru 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. Celkem Počet tříd roč. celkem M/004 Obchodní akademie b) Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním 2000/ / / /02 Prospěl Neprospěl Opakuje 2000/ / / / / / Celkem c) Počet žáků, kteří nedokončili studium a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem 2000/ /02 Důvod prospěch 2000/ /02 Důvod chování 2000/ /02 Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) 2000/ /02 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 2000/ / ,0 107, ,3 116, ,2 112, ,6 95,2 Celkem ,8 108,0 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Šk. rok 2000/2001 Šk. rok 2001/2002 Počet % z celku Počet % z celku ,72% ,37% 2 1 0,28% 2 0,63% e) Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2000/2001 Školní rok 2001/

9 f) Výsledky maturitních zkoušek k oboru M/004 Obchodní akademie Školní rok Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků celkem nepřipuštěn s vyznamen. prospěl neprospěl 2000/ / Část V Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Inspekce se ve školním roce 2001/2002 nekonala. Komplexní inspekce proběhla ve školním roce 2000/2001. Část IV Údaje o mimoškolních aktivitách Partnerské školy Němčina Obchodní akademie Náchod má v zahraničí dvě partnerské školy. Od roku 1997 existují kontakty s Käthe-Kollwitz-gymnáziem v německém Halberstadtu, od roku 1998 s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK Tamsweg). Spolupráce s německou školou spočívá především v písemném kontaktu, i prostřednictvím Internetu, a formou výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámení s životem, kulturou a dějinami sousední země. S rakouskou školou v Tamswegu spolupracujeme čtyři roky. HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Spolupráce je založena hlavně na výměně a vzájemné prezentaci webových stránek vytvořených žáky. Internetové stránky se týkají školy, života ve škole, představení regionu. Komunikace mezi žáky probíhá na přání rakouské strany především v angličtině. Otevřením nového oboru Informatika v ekonomice se spolupráce může ještě prohloubit. Výměnné pobyty žáků se uskutečnily zatím každý rok. Na základě předloženého programu rakouské ministerstvo školství podporuje finančně partnerství obou škol. Angličtina Využíváme možnosti spolupráce se školami v družebním městě Warrington. Slibně se rýsuje partnerství se střední školou Lymm High School. V uplynulém roce navštívila naši školu jejich koordinátorka paní Christina Ormond a posléze i učitel z této školy Paul Boyles. Oba se netajili tím, že atmosféra v naší škole je motivující a lákavá i pro anglické studenty. Z jejich strany proto přišla nabídka, aby letos na podzim přijela skupina našich studentů do Anglie. Plánujeme, že mladí Angličané z Warringtonu přijedou do Náchoda v červnu roku V rámci mezinárodních styků se snažíme vstoupit do Projektu Comenius. Byli jsme úspěšní na národní úrovni. To znamená, že předložený projekt spolupráce, který předpokládá partnerství se školami nejméně ve třech zemích, byl národní agenturou Sokrates-Comenius vybrán jako projekt hodný finanční podpory. Naší třetí partnerskou školou by měla být škola v Itálii. Protože však naši partneři ve Velké Británii a v Itálii nebyli svými národními agenturami vybráni, musíme i my čekat na přidělení finanční

10 podpory. Chceme tedy my i naši partneři předložit upravený projekt i ve školním roce 2002/2003, abychom byli úspěšní nejen my, ale i naši zahraniční partneři.

11 Úvod Obchodní akademie Náchod má více než stoletou tradici. Dnes je koncipována jako univerzální ekonomická škola s rozšířenou výukou cizích jazyků, která připravuje absolventy pro činnosti zaměřené na podnikání a administrativu. Orientace na cizí jazyky již přinesla konkrétní výsledky. V celostátním hodnocení škol (SET a Sonda Maturant), jejichž součástí jsou i výsledky ve výuce cizích jazyků, se škola umísťovala v posledních letech stabilně mezi nejlepšími středními odbornými školami v České republice. OA Náchod se řadí ke školám s nejmenší nezaměstnaností svých absolventů. Praktické zvládnutí jednoduchého a podvojného účetnictví, daní, práce na počítači včetně Internetu a jazykové znalosti umožňují velmi dobré uplatnění v praxi. Tyto znalosti a dovednosti využívají absolventi v podnicích, bankách, na finančních úřadech a v jiných oblastech státní správy, v cestovních kancelářích, hotelích, obchodu i v drobném podnikání či v soukromých firmách. Na vysokých školách (hlavně ekonomických směrů, filozofických a pedagogických fakultách) pokračuje každoročně ve studiu asi třetina absolventů. Počtem přijatých absolventů na vysoké školy se OA Náchod rovněž řadí mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Přípravu ke studiu na VŠ usnadňují volitelné předměty,především matematická cvičení a konverzace v cizím jazyce. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou, včetně pevné linky Internetu. Vše mohou žáci využívat zdarma i ve volném čase. Každý žák má přidělenou adresu a může komunikovat s kamarády z partnerských škol v zahraničí. Ve školním roce 2002/2003 bude poprvé otevřena jedna třída nového oboru M/040 Informatika v ekonomice. Zároveň budou otevřeny dvě třídy tradičního oboru M/004 Obchodní akademie. Tato skladba studijních oborů by měla být zachována i do budoucna. OA Náchod je státní škola, žáci neplatí žádné školné. Stabilizovaný pedagogický sbor, tradice a úroveň školy i vlastní budova jsou jistotou pro budoucnost. Podrobnější informace lze získat na Internetu (www.oanachod.cz). Mgr. František Votroubek ředitel školy

12 Organizace školního roku 2001/2002 Příprava školního roku Začátek školního roku Státní svátek Podzimní prázdniny 29. a Státní svátek Vánoční prázdniny Začátek vyučování Konec 1. pololetí Pololetní prázdniny Začátek 2. pololetí Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny 28. a Státní svátek Státní svátek Konec školního roku Hlavní prázdniny Nástup do školy po prázdninách Zahajovací porada SRPOA Náchod 1. ročníky Pedagogická rada (klasifikační+ SRPOA) Pedagogická rada (klasifikační) (známky ) 5. Pedagogická rada (klasifikační+ SRPOA) Pedagogická rada (klasifikační 4.B, 4.C) Pedagogická rada (klasifikační 4A) Pedagogická rada (klasifikační) ostatních tříd (známky ) 8. Závěrečná porada Pedagogické rady , , Maturitní ples Den otevřených dveří (13-18 hodin) Termín přijímacích zkoušek na OA 1. kolo kolo Písemná maturitní zkouška - volitelný cizí jazyk Písemná maturitní zkouška - CJL Praktická zkouška z odborných předmětů Termíny ústních maturitních zkoušek 4. B, 4. C A Lyžařský výcvikový kurz 2. A, 2. B Letní sportovní kurz 3. A, 3. B, 3. C, Burza učebnic a jazykové testy budoucích 1.ročníků Odborná praxe třetích ročníků

13 Učební plán Obchodní akademie Náchod Denní studium absolventů základní školy Týdenní počet vyučovacích hodin Ročník : A. POVINNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY Český jazyk a literatura 3/1 3/1 3/1 4 První cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ) 3/3 3/3 3/3 3/3 Druhý cizí jazyk (ANJ,NEJ,FRJ) 3/3 3/3 3/3 3/3 Dějepis Občanská nauka Hospodářský zeměpis Přírodní vědy a zbožíznalství 2/1 2/1 2 - Matematika 3/1 3/1 2 - Ekonomika 3 3 3/3 4 Účetnictví - 3/3 4/4 5/5 Výpočetní technika 2/2 2/2 2/2 1/1 Obchodní korespondence 3/3 2/2 3/3 - Právo Hospodářské výpočty a statistika Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2 Celkem 31/16 31/18 29/21 25/12 B. VOLITELNÉ VYUČ. PŘEDMĚTY Konverzace1 v ANJ, NEJ, FRJ - 1/1 1/1 3/3 Konverzace2 v ANJ, NEJ, FRJ - - 1/1 3/3 Psychologie a sociologie Společenský styk Matematická cvičení - - 2/2 2/2 Celkem k výběru - 1/1 3/3 9/9 Týdenní počet vyuč. hodin 31/16 32/19 32/24 32/19 Charakteristika a učební plán školy Souhlas ke zřízení Obchodní akademie v Náchodě dalo MŠO dne 17. června Vyučovat se začalo 10. září Obchodní akademie Náchod s přidruženou obchodní školou navázala na předchozí činnost Veřejné obchodní školy zřízené v roce 1919 a Soukromé obchodní školy, která v Náchodě působila od roku Nynější obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Ve školním roce 1998/99 se vyučovalo podle učebního plánu pro obor /00 Obchodní akademie, který byl vydán MŠMTV ČR pod č. j /93-23 s účinností od 1. září S účinností od se mění zařazení do sítě škol následovně: název studijního oboru a jeho číselný kód je podle nové Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) M/004 Obchodní akademie.

14 Činnost školy je vymezena ustanovením 16 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů, statutem MŠMTV, prováděcími předpisy a vnitřními předpisy školy, které z uvedeného právního rámce obecně platných předpisů vycházejí. IČO Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je IZO Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je IZO ředitelství Obchodní akademie Náchod, Denisovo nábřeží 673 je Počty tříd a žáků ve školním roce 2000/2001 Třída Dívky Chlapci Celkem Třídní učitel 1. A Mgr. Věra Forejtová 1. B Mgr. Pavla Hlavatá 1. C Mgr. Aleš Semerák 2. A Ing. Pavel Schneider 2. B Mgr. Štěpán Nosek 3. A Mgr. Taťána Ruprichová 3. B Mgr. Hana Nyklíčková 3. C Ing. Ivana Johnová 4. A Mgr. Jana Šolcová 4. B Mgr. Jana Bašová 4. C Ing. Jarmila Hlaváčová Celkem Přijímací řízení pro školní rok 2002/2003 Ve školním roce 2002/2003 budou otevřeny dvě třídy oboru Obchodní akademie M/004 a jedna třída oboru Informatika v ekonomice M/040. Tento obor byl schválen až v červnu roku Písemné přijímací zkoušky se konaly 22. dubna 2002 z českého jazyka a z matematiky. Prospěch žáků ze ZŠ byl zohledněn z 1/3 (33 %). Přijímací zkouška z matematiky na Obchodní akademii pro školní rok 2001/2002. Pro výpočty bylo možné používat tabulky. Používání kalkulačky nebylo dovoleno. (Za příklady je uvedeno jejich bodové ohodnocení. Celkem bylo možné dosáhnout padesáti bodů.) 1) Zjednodušte výraz a udejte podmínky jeho řešitelnosti: 6 bodů 1 2 a b 2b 4b : 1 2 a + b a + b a b 2 = 2) Řešte rovnici a proveďte zkoušku správnosti řešení: 5 bodů 3 7x 7 3x x + 1 = ) Čtyři dělníci vyhloubí příkop za 18 dní. Kolik dělníků musíme přidat do pracovní skupiny, aby byl příkop hotov již za 12 dní? 4 body

15 4) Na záhonu kvetou bílé a žluté narcisy. Bílých je o 12 více než žlutých. Poměr počtu bílých a počtu žlutých je 7 : 4. Kolik kvete na záhonu narcisů celkem? 5 bodů 5) Zboží, jehož původní cena byla Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 20%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o kolik bylo zboží celkem zlevněno. 4 body 6) Obchodník prodal čtvrtinu zboží se ziskem 20% a utržil za ni 1680 Kč. Druhou čtvrtinu prodal se ziskem 10%, další čtvrtinu za nákupní cenu a poslední čtvrtinu se ztrátou 5%. Určete nákupní cenu zboží a obchodníkův zisk v Kč. 6 bodů 7) Kružnice o poloměru 0,5 m má tětivu délky 80 cm. Jaká je vzdálenost této tětivy od středu kružnice? 4 body 8) Tyč vysoká 8 m se nalomila v určité výšce tak, že se její vrchol dotkl země ve vzdálenosti 4 m od paty tyče. V jaké výšce se tyč nalomila? 5 bodů 9) Jakou dráhu urazí koncový bod sekundové ručičky 5 cm dlouhé za 24 hodin? (Zaokrouhlete na celé metry.) 3 body 10) Doplňte další číslo v následujících třech řadách čísel: 3 body a)32, -16, 8, -4,... b) 1, 8, 27, c) 1, 2, 3, 5, 8, 13,... 11) V sáčku jsou tři červené a tři modré kuličky. Kolik kuliček musíte vytáhnout, abyste určitě měli tři kuličky téže barvy? 2 body 12) Aritmetický průměr pěti po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 72. Napište tato čísla. 3 body Přijímací zkouška z českého jazyka Část A Následující dvě úlohy se skládají z dvojice slov, za kterými následují čtyři možnosti čtyři dvojice slov. Z těchto čtyř možností vyberte dvojici, která nejlépe vystihuje vztah mezi dvojicí v zadání. 1. CHUDOBA: BOHATSTVÍ a) mokro: sucho b) chatrč: palác c) plast: keramika d) larva: brouk 2. ZAMĚSTNANEC: ŘEDITEL a) voják: generál b) národ: stát c) učitel: profesor d) politik: lid

16 K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k jeho opačnému významu. 3. VÁHAVÝ a) rozhodný b) rychlý c) smělý d) odvážný 4. ZAJÍMAVÝ a) zbytečný b) strohý c) zvláštní d) nudný V dalších úlohách označte jednu správnou odpověď. 5. Určete slovo mnohoznačné: a) kořen b) jabloň c) traktor d) lokomotiva 6. Určete slovo jednoznačné: a) noha b) jazyk c) koleno d) příslovce 7. Synonyma nejsou: a) svítilna lampa b) dívka děvče c) hoch chlapec d) rybník jezero 8. Antonyma jsou: a) chytrý člověk moudrý člověk b) vysoký hlas hluboký hlas c) vysoký les široký les d) srnec srnka 9. Kořen slova vysočina je správně vyznačen v bodě: a) vys b) vysoč c) soč d) vyso 10. Předpona, kořen a přípona jsou ve slově: a) ušatý b) úroda c) ústava d) úvodník

17 11. Slovo plavkyně je utvořeno ze základového slova: a) plavec b) plavba c) plavat d) plavání 12. Slovo dosti je: a) podstatné jméno b) příslovce c) číslovka d) citoslovce 13. Co nepatří mezi mluvnické významy podstatných jmen: a) osoba b) číslo c) rod d) pád 14. Ve větě Stromy se prodíraly paprsky slunce. jsou vyznačená podstatná jména v těchto pádech: Stromy slunce a) 1. pád 1. pád b) 4. pád 4. pád c) 7. pád 2. pád d) 1. pád 2. pád 15. Podstatné jméno pomnožné je: a) uhlí b) tepláky c) lavice d) voda 16. Spisovný tvar 7. pádu množného čísla slova myš je: a) myšmi b) myšemi c) myšima d) myšma 17. Nesprávně je napsáno počáteční písmeno ve spojení: a) smetanovská hudba b) pražská mládež c) Nerudova báseň d) Vltavská voda 18. Sloveso ve tvaru trpném je ve větě: a) Okna se lesknou. b) Každý se při té práci zapotí. c) Udeřil se do kolena. d) Dnes se hraje Prodaná nevěsta.

18 19. Do souvětí Mužstvu se nepodařilo vyrovnat, jeho útok byl posílen. je vhodné doplnit spojku: a) když b) protože c) ačkoliv d) jestliže 20. Souvětí podřadné je: a) Soudím, že to ví, ale že o tom nechce mluvit. b) Znám Brno dobře, vždyť jsem tam studoval. c) Slunce pěkně vycházelo, ale obloha se brzy zatáhla. d) Naše mužstvo vyhrálo, neboť bylo dobře připraveno. 21. Souvětí s vedlejší větou příslovečnou místní je: a) Zeptali jsme se, kudy máme jít. b) Neřekl nám, kam jde. c) Rádi jezdíme na venkov, kde máme své příbuzné. d) Děti si hrály, kde se jen dalo. 22. Ve větě Přístroj zapojte podle na obrázku. chybí tvar: a) schéma b) schématu c) schémy d) schémata 23. Autorem nejstarší česky psané kroniky je: a) tak řečený Dalimil b) J. A. Komenský c) Kosmas d) F. Palacký 24. Co spojuje Josefa Čapka a Josefa Ladu: a) oba zemřeli v 1. světové válce b) oba byli výtvarníci a spisovatelé c) oba žili v 19. století d) jejich bratrem byl Karel Čapek 25. K významným českým spisovatelům druhé poloviny 20. století patří: a) Karel Čapek b) Jiří Wolker c) Jan Neruda d) Bohumil Hrabal Část B Doplňte vynechaná písmena a interpunkci ve větách: V příští stanici tlačenice. Lidé se s křikem hrnul- do vozu již plného. Vlna li-ských těl Petra trhla a nesla sebou. Nad klenbou podzemní dráhy, tam nahoře v městě, temné výbuchy. Vlak se znovu rozjel. V té chvíli nějaký v-děšený muž, zakrývající si rukama tvář

19 a sestupující k stanici podzemní dráhy najednou se -kutálel ze schodů. Lidé ve vlaku ještě zahlédl- jak se mu mezi prsty řine krev A znovu černá chodba a temnoty Ve voze zděšené výkřiky Němci jsou tady! V tom všeobecném vzrušení všechna natlačená těla spl-vala v jeden celek a Petrova dlaň přitom uchopila ruku zle-ka se dotýkající. A když zdv-hl oči spatřil že je to Ona. Nevytrhla svou ruku. Na stisk jeho prstů o-pověděl- prsty vzrušeně, trochu křečovitě sevřené a potom její mě-ká horká ruka z-stala nehybně ležet v jeho dlani. Tak stálv ochra- ném šeru a jejich ruce byl- jako dvě ptáčata schoulená v témž hnízdě; a krev jejich srdcí protékala nepřetržitým proudem teplem jej-ch dlaní. R. Rolland: Petr a Lucie Maturitní zkoušky ve školním roce 2001/2002 V řádném období v květnu 2002 konalo maturitní zkoušku celkem 86 žáků. Maturitní zkouška se skládá - z praktické zkoušky z odborných předmětů (účetnictví a ekonomiky). Žák ji vykonává písemnou formou během jednoho dne. - ze zkoušky z českého jazyka literatury(skládá se z písemné slohové části a ústní zkoušky z literatury) - z ústní zkoušky z účetnictví - z ústní zkoušky z ekonomiky - z volitelného předmětu : ANJ, NEJ, FRJ nebo MAT (zkouška z jazyka má písemnou i ústní část) Období řádné Třída: 4. A Termín: Třídní učitel: Mgr. Jana Šolcová Předseda maturitní komise: Ing. Zdeněk Žalský Místopředseda maturitní komise: Mgr. Hana Hovorková Maturujících žáků: 27 Prospělo s vyznamenáním: 7 Prospělo: 18 Neprospělo: 2 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. A celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Třída: 4. B Termín:

20 Třídní učitel: Mgr. Jana Bašová Předseda maturitní komise: Ing. Helena Zelinková Místopředseda maturitní komise: Mgr. František Votroubek Maturujících žáků: 31 Prospělo s vyznamenáním: 7 Prospělo: 24 Neprospělo: 0 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. B celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Dobrovolnou zkoušku z pátého maturitního předmětu konali 3 žáci (FRJ). Třída: 4. C Termín: Třídní učitel: Ing. Jarmila Hlaváčová Předseda maturitní komise: Ing. Olga Forejtková Místopředseda maturitní komise: RNDr. Věra Svatošová Maturujících žáků: 28 Prospělo s vyznamenáním: 5 Prospělo: 23 Neprospělo: 0 Přehled známek z jednotlivých maturitních předmětů Třída 4. C celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Ekonomika Účetnictví Praktická zk. z odb. před Dobrovolnou zkoušku z pátého maturitního předmětu konal 1 žák (ANJ), 2 žáci (NEJ), 1 žák (MAT), 1 žák (VYT). Maturitní zkoušky byly ukončeny slavnostním předáním maturitních vysvědčení v obřadní síni Městského úřadu v Náchodě za přítomnosti rodičů. Zde se s absolventy rozloučilo vedení školy, třídní učitelé a zástupci pedagogického sboru. Práce v hodinách obchodní korespondence a výsledky soutěží za školní rok

21 Ani v tomto školním roce jsme nezůstali stranou soutěží jako jsou Hradecká juniorka, Krajská soutěž v grafických předmětech, soutěž 1. ročníků v Orlové a další. Zúčastnili jsme se i všech tří kol korespondenčních soutěží (opisy na PC předepsaných textů z časopisu Těsnopisné rozhledy). Např. ve 3. kole korespondenční soutěže stojí za pochvalu 14. místo Z. Hoffmannové ze 3. C s velmi pěkným výkonem 322,2 č. úh./min. Dalších dobrých výsledků dosáhly žákyně A. Hofmanová (3. C), S. Špačková (3. C), H. Součková (3. C) aj. Lindrová (3. A). Krajská soutěž v grafických předmětech se letos konala 22. března na SOA a VOŠ cestovního ruchu v Hradci Králové. Pěkné 9. místo zde obsadila Z. Hoffmannová a 13. místo A. Hofmanová (3. C). Na 15. místě se umístila J.Lindrová (3. A). Na Obchodní akademii v Hradci Králové jsme 12. června 2002 soutěžili na 7. ročníku Hradecké juniorky. V kategorii 1. ročníků na PC obsadila M. Klímová 21. místo a T. Horažďovská 26. místo. Za 2. ročníky soutěžila M. Matoulková 14. místo a M. Krtičková 19. místo. Vzhledem ke stále se zvyšující konkurenci v přesnosti a rychlosti psaní na klávesnici PC můžeme být s dosaženými výkony našich žákyň spokojeni. Státní zkoušky z psaní na PC, kde v druhé části je úkolem uchazeče vyhotovení obchodního dopisu a tabulky, se konaly 14. května Organizační zabezpečení i při počtu 48 žáků (z toho pouze 3 z jiných škol) bylo bez problémů.. Opět je možno hodnotit výsledky jako velmi pěkné, z našich 45 uchazečů prospělo 43. Talentová soutěž žáků ZŠ 9. tříd z našeho regionu proběhla na naší škole 1. Listopadu Pod vedením pana Zaviačiče si 47 vybraných žáků mělo možnost ověřit své dovednosti a nadání ovládnout klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou naslepo. Závěrem soutěže zhlédli všichni účastníci ukázku výkonu Heleny Matouškové, vícenásobné mistryně světa v psaní na klávesnici, který byl pro ně jistě velmi zajímavým zážitkem. Výukový program p. Zaviačiče ZAV-TOP-TRAINER jsme využívali tento školní rok již potřetí. Zkušenosti s jeho využitím jsou velmi dobré, program se osvědčil jako efektivní, pro nově zaváděný obor Informatika v ekonomice je přímo v materiálech MŠMT předepsán. Odborná praxe žáků Odborné praxe se v letošním školním roce zúčastnili žáci třetích ročníků. Probíhala v termínu od do Všichni žáci si zajistili odbornou praxi sami v různých podnicích a organizacích našeho regionu. Získané informace, doklady a další materiály z absolvované praxe žáci zpracovali v písemné zprávě. Touto cestou děkujeme všem, kteří umožnili našim žákům vykonat odbornou praxi a získat tak nové poznatky. Druhé ročníky neměly v tomto školním roce souvislou týdenní praxi, ale seznamovaly se s činností některých pracovišť formou exkurzí a přednášek. Exkurze

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů

Dodatek č.2. 1. Hodnocení prospěchu žáků-konkretizace získávání podkladů Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim, Nádražní 253 www.zsht.cz, email: zsht@centrum.cz IČO: 71002782 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 3. ŠKOLNÍ ŘÁD-PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 a) Charakteristika školy Název: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Identifikátor zařízení: 600008584

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více