Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce, i když naši absolventi oboru Obchodní akademie nemívají potíže s uplatněním v praxi.

2 Nejméně třetina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů, jako jsou matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk. Znalosti z těchto předmětů uplatní potom absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Tuto skladbu volitelných předmětů zachováme i nadále. V tomto školním roce se OA Náchod stala Informačním centrem SIPVZ a bude spolupracovat s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. V říjnu 2005 začnou na OA kurzy anglického jazyka pro účastníky tohoto projektu (příprava na zahraniční stáž pro nezaměstnané absolventy škol). Škola vyhrála výběrové řízení vyhlášené Úřadem práce v Náchodě zaměřené na vzdělávací a rekvalifikační kurzy výpočetní techniky. Pořádáme kurzy v oblasti výpočetní techniky a účetnictví také pro veřejnost. OA Náchod má certifikát k provádění školení Z a P v rámci realizace Projektu P I Informační gramotnost. Kurzy probíhaly i v tomto školním roce a budou ještě pokračovat. Dále má škola certifikát k realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výpočetní techniky i mimo projekt P I, na jehož základě pořádá kurzy výpočetní techniky. Loni získala OA Náchod certifikát zkušebního střediska ECDL a organizuje zkoušky pro jeho získání pro žáky i veřejnost. Chceme také pořádat přípravné kurzy k tomuto certifikátu. Chceme nadále zachovat přístup žáků k Internetu v jejich volném čase zcela zdarma. Žákům i veřejnosti nabízíme přípravné kurzy k jazykové zkoušce First Certifikate in English (FCE) a Zertifikat Deutsch. Před sedmi lety se Evropská unie usnesla, že v rámci podpory výuky cizích jazyků stanoví úrovně jejich znalostí v rámci Evropského jazykového portfolia, které bude závazné v celé EU. Celkem se jedná o šest úrovní: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Každá úroveň má přesně stanoveny stupně řečových dovedností, kterých musí žák dosáhnout. Proto se letos škola rozhodla nabídnout v rámci výuky nepovinných předmětů žákům 3. a 4. ročníků předmět Aplikovaná němčina a Aplikovaná angličtina jako přípravné kurzy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky Zertifikat Deutsch a First Certifikate in English (FCE). Zertifikat Deutsch (náročnost B1) Složením této zkoušky žák prokáže, že má solidní znalosti němčiny běžného života, dokáže se orientovat ve standardních situacích, aktivně se podílet na rozhovoru, a zároveň prokáže, že ovládá gramatické struktury. Zertifikat Deutsch má vysokou mezinárodní prestiž a je požadován mnohými zaměstnavateli ve veřejném i soukromém sektoru například při žádosti o práci v německy mluvících zemích. Výuka na škole probíhala jednou týdně dvě vyučovací hodiny ve třech skupinách. Kurz byl především zaměřen na nácvik jazykových dovedností a výslovnosti, na strategie zpracovávání testů a na testování jazykových znalostí a dovedností. Žáci čtvrtých ročníků, kteří absolvovali tento volitelný předmět, nejen dobře uspěli při certifikační zkoušce v Goethe-institutu v Praze, ale nabyté vědomosti a dovednosti využili i při maturitě a při přijímacích zkouškách na vysoké školy.vzhledem k jejich úspěchu se škola rozhodla pokračovat v této koncepci. Příští rok se bude příprava na zkoušku Zeritifikat Deutsch nabízet formou odpoledního kurzu, na který se mohou přihlásit i zájemci z řad veřejnosti.

3 Již více než 10 let usilujeme o přístavbu tělocvičny. Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudována hygienická kabina. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U části budovy byla letos realizována další, již čtvrtá etapa izolace proti vlhkosti (izolace části vnitřního zdiva). Izolace budovy proti vlhkosti by měla být dokončena v nejbližších letech. Ještě letos se uskuteční rekonstrukce elektroinstalace. V některých učebnách výpočetní techniky budeme usilovat o zřízení klimatizace. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: MŠMT ČR 23842/ Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie MŠMT ČR 25524/ Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice ( roč.) MŠMT ČR 12524/ Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1. roč.) MŠMT ČR/Osnovy Základů přírodních věd 23854/ studijní obor M/040 Informatika v ekonomice MŠMT ČR 18396/ Osnovy občanské nauky pro Obchodní akademii a Informatiku v ekonomice

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 93,3% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 93.3%

5 b) Údaje o pracovnících školy Soupis všech zaměstnanců školy k PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI JMÉNO NEJVYŠŠÍ DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ (obor) ODBOR. A PEDAGOG. ZPŮSOBIL. CO UČÍ ÚVAZEK V % DÉLKA PRAXE 1 Bašová Jana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor CJL, OBN, Pedagogická fakulta ano CJL,FRJ, KFJ 1, UK Praha, obor FRJ 2 Benešová Drahomíra Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor ANJ, geografie ano ANJ 0, Daňková Lenka Ing. učitel VŠE Praha ano EKO,PRA 0, Dobýval Jaroslav PaedDr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV ano TEV 0, Dyntarová Marie Ing. učitel VŠE Praha, DPS ano UCE 1, Forejtová Věra Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, obor CJL, NEJ ano NEJ, KNJ,ANE 1, Hlaváčová Jarmila Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano EKO,PRA 1, Hlavatá Pavla Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor TEV, ZEM ano HOZ,TEV 1, Hovorková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ; Pedagogická fakulta ano NEJ, KNJ,ANE 1, Liberec, obor NEJ 10 Jirásková Alena Mgr. učitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor FYZ, CHE ano PVZ,DEJ 1, Karlík Jaromír Ing. učitel VŠE Praha, obor finance není DPS EKO,PEK,ZDP 1, STA 12 Kumpoštová Jitka Mgr. učitel Pedagogická fakulta Ostravská univerzita, obor odborné ano UCE 1, předměty 13 Lepš Jaroslav Mgr. učitel Filozofická fakulta UK Praha, Pedagogická fakulta HK, obor ano CJL,OBN 1, CJL, OBN 14 Macháček Vlastimil Ing. učitel VŠE Praha, DPS Praha ano VYT,INT,ZDP, 1, APC,UVT 15 Nosek Štěpán Mgr. učitel Pedagogická fakulta UK Praha, obor ANJ, pedagogika ano ANJ,KAJ 1, Nyklíčková Hana Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor RUJ, DEJ,ANJ ano ANJ,KAJ,AAN 1, Patzeltová Martina Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK,obor MAT, informatika, ano INT,DTK,UVT 0, Rejlová Zlata Ing. učitel VŠE Praha, Státní jazyková škola HK ano OBK 0, Roleček Milan Ing. učitel VŠE Praha není DPS GRA,DTK,PCS 1,000 4

6 20 Ruprichová Taťána Mgr. učitel FTVS UK Praha, obor TEV, BRV, rozšiřující studium Státní těsnopisný ústav v Praze, obor technika administrativy a obchodní korespondence 21 Semerák Aleš Mgr. učitel Pedagogická fakulta HK, obor MAT, FYZ, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, FYZ ano PEK,OBK,ZDP TEV 1, ano MAT, MAC 1, Smola Pavel Mgr. učitel Filosofická fakulta Brno, obor ANJ, latinský jazyk není DPS ANJ,KAJ,TAJ, 1,000 6 AAN 23 Schneider Pavel Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano PEK,INT,VYT 1, Schneiderová Helena Ing. učitel VŠE Praha, DPS VŠE Praha ano UCE 0, Šramar Pavel učitel Gymnázium Náchod ne DTS,ALG,PRO 0, správce sítě 26 Svatošová Věra RNDr. zástupkyně Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor MAT, ZEM ano MAT, MAC 1, Šolcová Jana Mgr. Učitel,vých. Pedagogická fakulta UP Olomouc, obor CJL, hudební výchova ano ČJL,SPS 1, poradce 28 Vintrová Dagmar Mgr. učitel Filosofická fakulta UP Olomouc, obor RUJ, NEJ ano NEJ,KNJ 1, Votroubek František Mgr. ředitel Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, obor MAT, základy ano MAT,MAC 1, techniky 30 Wallace Paul BC. učitel University of Cambridge ano KAJ 0,429 23

7 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ FUNKCE ÚVAZEK V % ZAMĚSTNANCI Michlová Milena Hlavní účetní 1,000 Žďárská Miloslava mzdová účetní 1,000 (1.5 měsíce) Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 0,875 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Matějů Jiřina uklízečka 0,500 Mrštinová Jaroslava uklízečka 0,650 Vejpravová Ilona uklízečka 0,560 Valešová Marie uklízečka 0,500 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2004/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2004/2005 U pedagogických pracovníků 2 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogické centrum HK 5 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 2 dospělých Náchod Národní ústav odborného vzdělávání Praha 1 VŠE Praha 1 Svaz účetních Praha 2 Oxford Press 2 Český svaz kybernetiků 2 FRAUS 4 OA Náchod 3 Školení pořádaná Centrem vzdělávání 5 Náchod DPS UK Hradec Králové 2 Ostatní školení 18 Celkem 47

8 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2005/ kolo 2.kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Pozn. druhé kolo se nekonalo. Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd Kód oboru Název oboru 1 roč.2 roč.3 roč.4.roč.celkem počet žáků. Počet tříd celkem M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakuje Celkem

9 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody (např. odešli na vlastní žádost) Průměrný počet zameškan. hodin na žáka % zameškan. hodin ,782 6, ,786 5, ,282 7, ,463 5,062 Celkem ,828 6,200 d) Snížený stupeň z chování Stupeň Chování Počet e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku 9 0,0026 f) Výsledky maturitních zkoušek k oboru M/004 Obchodní akademie ve školním roce 2004/2005 Kód oboru M/004 Název oboru Obchodní akademie Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl

10 Část VI Údaje o provedených inspekcích Českou školní inspekcí Ve školním roce 2004/2005 nebyla provedena žádná inspekce Českou školní inspekcí. Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Mimoškolní a volnočasové aktivity školy: Sportovní hry jednohodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje PaedDr. Dobýval) Ruský jazyk - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. Samková) Aplikovaná angličtina - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. Smola a Mgr. Nyklíčková) Aplikovaná němčina - dvouhodinový nepovinný vyučovací předmět (vyučuje Mgr. Hovorková, Mgr. Forejtová a Mgr. Forejt) Spolupráce se zahraničními školami Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK Tamsweg). HAK Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. Spolupráce spočívá především v realizaci výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámení se životem, kulturou a dějinami sousední země. Žáci vzájemně vytvářejí webové stránky a poznávají při návštěvách kraj svých přátel. V září 2004 byli rakouští žáci na týdenní návštěvě v Náchodě a v únoru 2005 zase naši žáci na návštěvě v Tamswegu. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci buď anglicky nebo německy. Mezinárodní projekty Škola spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. V říjnu 2005 začnou na OA kurzy anglického jazyka pro účastníky tohoto projektu (příprava na zahraniční stáž pro nezaměstnané absolventy škol). Prezentace školy na veřejnosti Dny otevřených dveří se konaly a a školu při nich navštívilo 135 zájemců. OA Náchod se zúčastnila veletrhu středních škol v Červeném Kostelci. Každoročně propagujeme naši školu na základních školách našeho regionu. Činnost školy prezentujeme v tisku. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky Kurz matematiky a českého jazyka příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Kurzy Z a P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost

11 Tělesná výchova a sport V hodinách tělesné výchovy studenti plní základní atletické disciplíny. Míčové hry (košíková, volejbal, fotbal, pálkovaná) patří k základním sportům výuky TEV. Žáci mohou také zkusit jiné sporty: plavání v náchodském bazénu, kanoistiku na řece Metuji, bruslení, kuželky atd. Využíváme též halu na squasch a riccochet. Čtvrté ročníky zkusily spinning. Přehled sportovních akcí ve školním roce Sportovní kurz třetích ročníků Datum konání: od Studenti strávili týden v rekreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách. Náplní kurzu byla cyklistika, míčové hry (volejbal, nohejbal, fotbal, softball, plážový volejbal) a turistika. 2. Středoškolský atletický pohár v Novém Městě nad Metují získalo družstvo chlapců a dívek 5. místo se body. 3. SŠH - Středoškolské hry v košíkové chlapci v Broumově obsadila OA Náchod 4. místo z 9 zúčastněných. 4. SŠH -Středoškolské hry v košíkové dívky v Jaroměři dívky obsadily 4. místo. 5. Okresní kolo SŠH v odbíjené dívky 22. listopadu Okresní kolo SŠH v odbíjené - chlapci 25. listopadu Vánoční turnaj Naše škola uspořádala po dohodě se SPŠ a VOŠ stavební J. Letzela a Jiráskovým gymnáziem Náchod turnaj dívek v košíkové. 8. Lyžařský výcvik Krkonoše, Pec p. Sněžkou, Náchodské boudy chata Mír. Zúčastnilo se 80 studentů. Žáci měli možnost absolvovat výcvik na sjezdových nebo běžeckých lyžích, popř. na snowboardu. Škola obohatila vybavenost školy o 4 snowboardy, které si mohou žáci během výcviku zapůjčit a probíhá na nich i výcvik (25 studentů se naučilo jezdit na snowboardu). 9. Středoškolské hry floorball - chlapci Místo konání: Jiráskovo gymnázium Náchod, OA Náchod obsadila 2. místo. 10. Prima sezóna - 5. května 2005 Účast na sportovních i kulturních akcích pořádaných po záštitou města Náchod. Práce v předmětech písemná a elektronická komunikace a zpracování dokumentů na PC Při práci v hodinách již šestým rokem využíváme program ZAV-TOP-TRAINER, tj. programovanou výuku psaní na klávesnici PC. 31. března 2005 se konala v Obchodní akademii v Trutnově Krajská soutěž v grafických disciplínách. V psaní na klávesnici obsadila Ilona Daňková (3.B) 12. místo (výkonem 288 čistých úhozů za minutu) a Pavla Fléglová (2.A) 17. místo výkonem 271 čistých úhozů za minutu. Ilona Daňková soutěžila i v autorské korektuře textu a obsadila 9. místo. 8. června 2005 proběhl v Obchodní akademii v Hradci Králové 10. ročník soutěže Hradecká juniorka pro 1. a 2. ročníky středních škol z našeho regionu. Zde získala Jana Martincová z 1.B 14. místo výkonem 241 čistých úhozů za minutu. Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly na naší škole ve středu 4. května 2005 za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové z OA Trutnov. Ze 46 uchazečů

12 neuspěli pouze 2 žáci, a to jen v části desetiminutového opisu. (Všichni uchazeči uspěli v úpravě písemností, tj. tabulka a obchodní dopis. K úspěšnému složení zkoušky je však třeba uspět v obou částech). Zpráva o činnosti školícího střediska OA Náchod Ve školním roce 2004/05 se školící středisko Obchodní akademie Náchod soustředilo na plnění úkolů MŠMT ČR v oblasti SIPVZ a zajišťovalo kurzy a školení pro pedagogickou veřejnost (DVPP). Do konce roku 2004 uskutečnilo celkem 9 kurzů a vydalo úspěšným absolventům z řad pedagogů celkem 133 certifikátů (včetně administrativního uznání). Průběh ukazuje následující tabulka. Název kurzu Termín Lektor Počet absolven tů Školení znalostní úrovně Z Ing. Pavel Schneider 13 Školení znalostní úrovně Z Ing. Vlastimil Macháček 18 Školení znalostní úrovně Z Ing. Milan Roleček 14 Školení znalostní úrovně Z Ing. Pavel Schneider 11 Školení P0 úvodní modul Mgr. Martina Patzeltová 16 Školení P0 úvodní modul Ing. Vlastimil Macháček 17 Školení P0 úvodní modul Mgr. Martina Patzeltová 18 Školení P0 úvodní modul Mgr. Martina Patzeltová 18 Školení P0 úvodní modul Ing. Milan Roleček 8 Celkem 9 kurzů x 133 Škola rovněž získala certifikát k provádění školení volitelného modulu PJ Tabulkové kalkulátory a uskutečnila začátkem roku 2005 příslušný kurz. Název kurzu Termín Lektor Počet absolven tů PJ Tabulkové kalkulátory Ing. Vlastimil Macháček 13 Další oblastí zájmu Obchodní akademie Náchod bylo získání akreditace k testování mezinárodního certifikátu ECDL. Bylo především potřeba získat akreditaci učebny. V učebně TA1 provedl správce sítě Pavel Šramar komisí ČSKI požadované rozmístění pracovních stanic a zabezpečil příslušné softwarové úpravy. Testery se po úspěšném absolvování zkoušek stali ing. Milan Roleček a ing. Vlastimil Macháček. Škola se rovněž stala akreditovaným střediskem ECDL. V naší škole již proběhlo první testování ECDL, ke kterému se přihlásilo 9 studentů OA Náchod. Studenti si vybrali modul 3 Textový editor a modul 4 Tabulkový procesor a všichni byli úspěšní. Na základě dosavadních výsledků činnosti školícího střediska a po splnění příslušných kritérií požádala OA Náchod MŠMT ČR o udělení čestného titulu Informační centrum SIPVZ, který byl škole udělen.

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5

Obsah. 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3. 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 2 Obsah 1. Část I. Základní charakteristika školy... str. 3 2. Část II. Přehled učebních plánů... str. 5 3. Část III. Údaje o pracovnících školy... str. 5 4. Část IV. Údaje o přijímacím řízení... str.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ AKADEMIKA STANISLAVA BECHYNĚ, HAVLÍČKŮV BROD, JIHLAVSKÁ 628 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 O B S A H 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

283970477 /266724456

283970477 /266724456 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více