KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

2 CÍLE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR Zlepšit podmínky pro přípravu a realizaci podpůrných služeb, aktivit a nástrojů pro rozvoj inovačního prostředí kraje Připravit nové či inovované nástroje a služby (projekty) podporující rozvoj VVI v kraji. Zpřesnit navržené strategické intervence pro podporu výzkumu, vývoje a inovací v PK Zlepšit dobré jméno kraje v oblasti VVI a vzdělávání (marketing) Aktualizovat RIS3 strategii Plzeňského kraje

3 AKTUALIZACE RIS3 STRATEGIE V rámci dokončování analytické části RIS3 strategie pro Plzeňský kraj byla identifikována dvě zásadní témata: Lidské zdroje pro výzkum, vývoj a inovace Kapacity a výsledky výzkumu, vývoje a inovací

4 STRUKTURA DISKUSE Ekonomická výkonnost a trh práce Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji Pracoviště výzkumu a vývoje Financování výzkumu a vývoje Podpora výzkumu a vývoje Výsledky výzkumu a vývoje Inovace Vyspělé technologie

5 EKONOMICKÁ VÝKONNOST A TRH PRÁCE

6 HPH v Kč na zaměstnance HDP v Kč na obyvatele EKONOMICKÁ VÝKONNOST A PRODUKTIVITA PRÁCE HDP na obyvatele Plzeňský kraj je trvale pod průměrem ČR, stejně jako všechny ostatní kraje kromě Prahy Hrubý domácí produkt podle krajů ČR Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj horší vývoj než Ø ČR zejm. v letech 28 a 212, pak opět růst návrat na 3. místo HPH na zaměstnané osoby (produktivita práce) horší pozice kraje než podle HDP 5. až 1. místo do roku 213 pak posun na 4. až 5. místo na úroveň Královehradeckého kraje Produktivita práce podle krajů Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

7 HPH v Kč na zaměstnance počet zaměstnaných HPH v Kč na zaměstnance PROFESNÍ, VĚDECKÉ, TECHNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI od roku 28 stagnace produktivity práce tohoto odvětví ve většině krajů v Plzeňském kraji mírně klesající trend se zlepšením v letech Produktivita práce podle krajů - profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj pohybuje se kolem 1. místa po roce 29 mírně rostoucí trend počtu zaměstnanců v tomto odvětví v Plzeňském kraji Produktivita práce a zaměstnanost v Plzeňském kraji - profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti Produktivita práce Zaměstnanost Zdroj dat: ČSÚ

8 HPH v Kč na zaměstnance počet zaměstnanců HPH v Kč na zaměstnance INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI v Plzeňském kraji výraznější pokles produktivity práce v tomto odvětví mezi roky 25 a 215 pokles o 37 % (z 1,6 na 1, mil. Kč/zam. ) od roku 21 kraj pod Ø ČR od roku 213 zastavení poklesu trend růstu zaměstnanosti v tomto odvětví v kraji ale pomaleji než snižování produktivity práce Produktivita práce podle krajů - informační a komunikační činnosti Produktivita práce a zaměstnanost v Plzeňském kraji - informační a komunikační činnosti Produktivita práce Zaměstnanost Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Zdroj dat: ČSÚ

9 Kč na zaměstnance PRODUKTIVITA PRÁCE V KRAJI PODLE ODVĚTVÍ Ve všech sektorech i ve většině odvětví po roce 213 produktivita práce rostla Pokles odvětvích s nejvyšší produktivitou - Peněžnictví a pojišťovnictví, Informační a komunikační činnosti(dlouhodobě) i Činnosti v oblasti nemovitostí Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti dlouhodobá stagnace posun na poslední místo v kraji pestrá škála činností, vč. vědy a výzkumu Produktivita práce v Plzeňském kraji podle odvětví vyjma Činnosti v oblasti nemovitostí (2,9-4,5 mil. Kč/zam.) Celkem Primér Sekundér Zpracovatelský průmysl Stavebnictví Terciér Obchod, doprava, ubytování a pohostinství Informační a komunikační činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče Ostatní činnosti

10 počet nezaměstnaných na 1 VPM Nezaměstnaní / Volná pracovní místa UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE PODLE STUPNĚ VZDĚLÁNÍ V KRAJI Dlouhodobé srovnání poměru počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst (VPM) podle stupňů vzdělání v kraji (dle údajů ÚP) zanedbatelné počty VPM pro VŠ evidovaných na ÚP počty nezaměstnaných VŠ v kraji se od roku 213 snižují (92 v roce 216) ale jsou vyšší než v období do roku 211, resp. 212 rostly počty absolventů VŠ na ekonomický vývoj jsou v kraji nejcitlivější osoby se základním vzděláním osoby s maturitou pociťují po celé sledované období (25-216) větší napětí na trhu práce než vyučení Vývoj struktury nezaměstnaných a VPM podle dosaženého vzdělání v Plzeňském kraji vysokoškolské vyšší odborné střední s maturitou střední bez maturity nejvyšší základní Vývoj počtu nezaměstnaných na 1 VPM podle stupně dosaženého vzdělání v Plzeňském kraji Celkem Zdroj dat: Úřad práce ČR nejvyšší základní střední bez maturity střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské Zdroj dat: Úřad práce ČR

11 ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

12 počet zaměstnanců počet zaměstnanců VaV (FTE) na 1 oby. počet zaměstnanců VaV (FTE) na 1 obyv. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ VaV Rostoucí trend podílu zaměstnanců VaV v Plzeňském kraji od roku 28 Zlepšování postavení kraje podle tohoto ukazatele (Praha mimo graf ): 6. místo v roce místo v roce místo v roce 215 V roce 21 v Plzeňském kraji výrazný růst počtu fyzických osob zaměstnaných ve VaV, ale: podíl FTE na HC v roce 215 jako 28 (,6) v letech byl tento podíl,73-, ,6 Vývoj podílu zaměstnanců VaV v krajích ČR Vývoj počtu zaměstnanců VaV v Plzeňském kraji 3,2 3,4 3,1 3,4 3,4 3,8 4,7 4,7 5,6 5, Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj fyzické osoby zaměstnané ve VaV (HC) přepočtené os. na plnou prac. dobu věnovanou VaV činnostem (FTE) zaměstnanci VaV (FTE) na 1 obyv.

13 VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ VE VaV V EU Nadprůměrný růst podílu zaměstnanců ve VaV v ČR (ze 4,7 na 6,3 %, tj. o 35 %) ČR drží 14. místo Za námi s odstupem státy jižní a střední Evropy Zaměstnanci VaV (FTE) na 1 obyvatel Období Index Období Země % poř. % poř. 16/7 Země % poř. % poř. Index 16/7 EU (28 zemí) 4,6-5,6-121,3 Portugalsko 2,9 21 4, ,9 Dánsko 8,3 5 1, ,3 Řecko 3,2 2 4, ,7 Lucembursko 9,3 3 9,9 2 16,5 Španělsko 4,3 15 4,3 17 1,7 Finsko 11,1 2 9,2 3 83, Estonsko 3,5 17 4, ,4 Island 11,4 1 8,9 4 78,5 Itálie 3,3 19 4, ,4 Švédsko 8,7 4 8,7 5 99,7 Maďarsko 2,6 24 3, ,1 Norsko 6,7 6 8, ,8 Litva 3,5 18 3, ,1 Rakousko 6, 8 8, ,1 Polsko 1,9 28 3, ,4 Nizozemsko 6, 7 7, ,8 Slovensko 2,8 23 3, , Německo 5,9 9 7, ,7 Malta 2,1 27 3, ,2 Belgie 5,3 12 6,9 1 13,7 Bulharsko 2,1 26 3, ,5 Slovinsko 4,9 13 6, ,1 Lotyšsko 2,9 22 2, ,4 Spojené království 5,5 11 6, ,3 Chorvatsko 2,2 25 2, ,2 Irsko 4,1 16 6, ,4 Rumunsko 1,4 3 1, ,2 Česká republika 4,7 14 6, , Kypr 1,6 29 1, ,2 Zdroj dat: Eurostat

14 PRACOVIŠTĚ VÝZKUMU A VÝVOJE

15 počet pracovišť počet pracovišť VÝVOJ POČTU PRACOVIŠŤ VaV Plzeňský kraj: převážně meziročně rostoucí počet pracovišť VaV (kromě let 213 a 214) mezi roky 25 a 215 nejrychlejší tempo růstu společně s Libereckým a Jihomoravským krajem (+62 %) po celé sledované období kolem 1. místa v rámci ČR (12 v roce místo) počet pracovišť s hlavní ekonomickou činností VaV do roku 11 klesal (z 12 v roce 25 na 6 v roce 211) Vývoj pracovišť VaV v krajích ČR Vývoj počtu pracovišť VaV v Plzeňském kraji Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský VaV pracoviště celkem z toho pracoviště s hl. ekon. činností výzkum a vývoj (CZ-NACE 72)

16 počet pracovišť počet pracovišť STRUKTURA PRACOVIŠŤ VaV V PLZEŇSKÉM KRAJI Dle sektorů provádění: dominují pracoviště VaV v podnikatelském sektoru (78-85 %) maximum v letech 211 a 212 ostatní sektory si udržují svůj podíl VŠ mezi 11 a 14 % Vládní vesměs 5 až 6% Změny struktury pracovišť VaV dle počtu zaměstnanců: klesl podíl nejpočetnější skupiny s méně než 5 zaměstnanci (z 52 na 4 %) rostl počet i podíl ve skupinách: s 5-19,9 zaměstnanci s 5-99,9 zaměstnanci Pracoviště VaV v Plzeňském kraji podle sektorů provádění Pracoviště VaV v Plzeňském kraji podle počtu jejich VaV zaměstnanců méně než 5 5-9,9 1-19,9 2-49,9 5-99,9 1 a více Podnikatelský Vládní Vysokoškolský Soukromý neziskový

17 STRUKTURA PRACOVIŠŤ VaV V KRAJÍCH ČR Plzeňský kraj v roce 215 ve srovnání s ostatními kraji ČR: nejnižší podíl pracovišť VaV s méně než 5 zaměstnanci VaV (4 %) nejvyšší podíl s 5-99,9 zaměstnanci VaV (12,5 %) poměrně vysoký podíl pracovišť s 1-19,9 zaměstnanci VaV (14,2 % - 3. místo v ČR Plzeňský kraj Hl. m. Praha Jihočeský kraj Olomoucký kraj Liberecký kraj Česká republika Zlínský kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Moravskoslezský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Struktura pracovišť VaV v krajích ČR podle počtu jejich VaV zaměstnanců (rok 215) 4, 43,7 46,5 47,2 47,5 5,5 51,1 52, 53,1 53,3 55,2 55,2 56,4 61,8 8, 19,2 14,9 21,9 2,8 19,2 17,1 2,7 16,4 11, 1,8 24,3 18,6 14,6 14,2 2,3 14,5 13,6 14, 13,2 11,8 15,8 12, 9,2 12, 12,8 1,3 11,6 13,1 1,5 1,9 1,5 13,2 7,5 5, 9,8 7,2 6,5 5,9 11,7 12,5 12, 2,7 7,6 1,4 5,5 5,3 3,5 6,2 4,73,7 7,6 4,5 5,31,9 9,1 3,6 5, 5, 5, % 2% 4% 6% 8% 1% méně než 5 5-9,9 1-19,9 2-49,9 5-99,9 1 a více Zdroj dat: ČSÚ

18 počet pracovišť počet pracovišť PRACOVIŠTĚ VaV - DALŠÍ STRUKTURÁLNÍ POHLEDY V kraji v roce 215 dominovaly VaV pracoviště: v průmyslu a stavebnictví věnující se technickým vědám s výdaji na VaV mezi 1 a 9,9 mil Kč Pracoviště VaV v krajích ČR podle převažující ekonomické činnosti (rok 215) Ostatní odvětví služeb Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Zdravotní a sociální péče Vzdělávání Výzkum a vývoj (CZ-NACE 72) ostatní Profesní, vědecké a technické činnosti Informační a komunikační činnosti Průmysl a stavebnictví Zemědělství Pracoviště VaV v krajích ČR podle vědních oblastí (rok 215) Přírodní vědy Technické vědy Lékařské vědy Zemědělské vědy Sociální vědy Humanitní vědy Pracoviště VaV v krajích ČR podle velikosti výdajů na VaV (v mil. Kč, rok 215) méně než 1 1-9,9 1-49,9 5-99,9 1 a více

19 FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE

20 VÝDAJE NA VaV V EVROPĚ ČR EU zvýšila podíl VaV na veř. rozpočtech z 1,21 % v roce 25 na 1,46 % v roce 215 posun ze 16. na 12. místo pokles podílu v roce 215 nejvyšší podíl Portugalsko a Německo výrazný pokles podílu: Francie, Itálie, Slovinsko, Finsko Podíl VaV na veřejných rozpočtech Období Rozdíl Období Rozdíl Země (%) poř. (%) poř Země (%) poř. (%) poř EU (28 zemí) 1,5 1,38 -,12 Belgie 1, ,15 15,3 Portugalsko 1,46 9 2,3 1,57 Francie 1,78 3 1, ,64 Německo 1,62 6 2, 2,38 Itálie 1, ,1 17 -,35 Norsko 1,65 5 1,88 3,23 Polsko,66 25,99 18,33 Dánsko 1,4 1 1,85 4,45 Irsko 1,27 13, ,29 Estonsko 1, ,74 5,56 Řecko,7 23,95 2,25 Chorvatsko - - 1, Litva 1,3 19, ,9 Finsko 1,99 2 1,66 7 -,33 Slovensko,69 24,93 22,24 Nizozemsko 1,76 4 1,6 8 -,16 Slovinsko 1,27 13, ,41 Švédsko 1,55 7 1,58 9,3 Kypr,75 22,85 24,1 Rakousko 1, ,57 1,31 Rumunsko,65 26,73 25,8 Lucembursko, ,47 11,88 Malta,42 29,64 26,22 Česká republika 1, ,46 12,25 Bulharsko,77 21, ,16 Španělsko 1, , ,1 Maďarsko,82 2, ,26 Spojené království 1,51 8 1, ,25 Lotyšsko,54 28, ,3 Zdroj dat: Eurostat Island 2,

21 mil. Kč v běžných cenách % HDP Výdaje na VaV jako % HDP CELKOVÉ VÝDAJE NA VaV Intenzita celkových výdajů na VaV jako podíl na HDP (%) - Plzeňský kraj mezi roky 25 a 215 nejrychlejší růst podílu (téměř na trojnásobek) posun z 9. na 3. místo mezi kraji ČR v roce 215 mírný pokles intenzity nejrychlejší růst mezi roky 29 a 212 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Intenzita celkových výdajů na VaV podle krajů ČR Celkové výdaje na VaV v Plzeňském kraji,7,7, ,9,8 1, , , , 4133 Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj 2,1 2, ,5 2, 1,5 1,,5, Výdaje na VaV Intenzita celkových výdajů na VaV Zdroj dat: ČSÚ

22 % HDP % HDP % HDP VÝDAJE NA VaV PODLE ZDROJE FINANCOVÁNÍ Plzeňský kraj: dominantní vliv podnikatelského sektoru (4.) od roku 211 i veřejný zdroj ze zahraničí (3.) veřejný zdroj z ČR stabilně roste (4.) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Intenzita výdajů na VaV podle krajů ČR - zdroj financování podnikatelský sektor Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Intenzita výdajů na VaV podle krajů ČR - zdroj financování veřejný zdroj z ČR Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, Intenzita výdajů na VaV podle krajů ČR - zdroj financování veřejný zdroj ze zahraničí Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

23 mil. Kč v běžných cenách % HDP % HDP VÝDAJE NA VaV PODLE DRUHU růst především investičních výdajů (od r. 211) navýšení mzdových a ostatních běžných výdajů v přibližně stejném rozsahu (z,5 na 1,6, resp. 1,8 mld. Kč 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Běžné výdaje na VaV podle krajů ČR Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Výdaje na VaV v Plzeňském kraji podle druhu Investiční výdaje Mzdové výdaje Ostatní běžné výdaje 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, Investiční výdaje na VaV podle krajů ČR Česká republika Hl. m. Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

24 mil. Kč v běžných cenách mil. Kč v běžných cenách VÝDAJE NA VaV PODLE SEKTORU PROVÁDĚNÍ Výdaje na VaV v krajích ČR podle sektorů provádění (rok 215) Podnikatelský Vysokoškolský Vládní Soukromý neziskový Plzeňský kraj z hlediska provádění VaV: 15 1 téměř chybí vládní sektor 5 dominuje podnikatelský sektor (63 % v roce 215, max. 78 % v roce 21) roste význam vysokoškolského sektoru (2 % v roce 21, 37 % v roce 214, 34 % v roce 215) soukromý neziskový je nerozvinutý (stejně v ostatních krajích) Vývoj výdajů na VaV v Plzeňském kraji podle sektorů provádění Zdroj dat: ČSÚ Soukromý neziskový Vládní Vysokoškolský Podnikatelský

25 Financující sektor Financující sektor Financující sektor SPOLUPRÁCE MEZI SEKTORY Podnikatelé minimálně využívají jiný než podnikatelský sektor Vysokoškolský sektor provádění je dominantně financován z veřejných zdrojů (z ČR 49 %, ze zahraničí 46 %) Podnikatelský sektor provádění využívá veřejné zdroje cca z 11 % Spolupráce mezi sektory v oblasti VaV v PK za rok 215 (mil. Kč) Podnikatelský (BERD) Vládní (GOVERD) Sektor provádění Vysokoškolský (HERD) Podnikatelské Veřejné z ČR Veřejné ze zahraničí Ostatní z ČR Celkem Struktura zdrojů financování VaV podle sektorů provádění za rok 215 (%) Sektor provádění Podnikatelský Vládní Vysokoškolský (BERD) (GOVERD) (HERD) Podnikatelské 97,3, 2,1,6 1, Veřejné z ČR 2,4 5,1 69,6 4,9 1, Veřejné ze zahraničí 13,, 86,5,5 1, Ostatní z ČR,, 94,4 5,6 1, Celkem 63,5 1,2 33,7 1,6 1, Struktura výdajů na VaV v sektorech provádění podle zdrojů financování za rok 215 (%) Sektor provádění Podnikatelský Vládní Vysokoškolský (BERD) (GOVERD) (HERD) Soukromý neziskový Soukromý neziskový Soukromý neziskový Celkem Celkem Celkem Podnikatelské 88,8, 3,5, 57,9 Veřejné z ČR 7,6 1, 48,7, 23,6 Veřejné ze zahraničí 3,6, 45,6, 17,8 Ostatní z ČR,, 2,2,,8 Celkem 1, 1, 1,, 1,

26 mil. Kč v běžných cenách mil. Kč v běžných cenác VÝDAJE NA VaV PODLE ODVĚTVÍ A VĚDNÍCH OBLASTÍ Výdaje v Plzeňském kraji mezi roky 25 a 215: rychleji rostly výdaje na VaV v odvětví Vzdělávání 4,5x mezi roky 29 a 214 úroveň výdajů v tomto odvětví se přiblížila sektoru Průmysl a stavebnictví na 3. místě Výzkum a vývoj cca dvojnásobný růst na 4. místě Informační a komunikační činnosti více než 4násobný růst technické vědy 4x vyšší (8% podíl v roce 215) přírodní vědy 9x vyšší (12% podíl v roce 215) lékařské vědy 2,3x vyšší (4,5% podíl v roce 215) pokles v roce 215 přírodní a lékařské vědy Výdaje na VaV podle převažující ekonomické činnosti v Plzeňském kraji Zemědělství Průmysl a stavebnictví Výdaje na VaV podle vědních oblastí v Plzeňském kraji Informační a komunikační činnosti Výzkum a vývoj (CZ-NACE 72) ostatní Profesní, vědecké a technické činnosti Vzdělávání Zdravotní a sociální péče Kulturní, zábavní a rekreační činnosti Ostatní odvětví služeb Přírodní vědy Technické vědy Lékařské vědy Zemědělské vědy Sociální vědy Humanitní vědy

27 PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE

28 mil. Kč počet podniků v mil. Kč VEŘEJNÁ PODPORA VaV PROJEKTŮ V SOUKROMÝCH PODNICÍCH V roce 214 v Plzeňském kraji největší podíl nepřímá podpora (17 mil. Kč, 4 %) přímá domácí podpora (134 mil. Kč, 32 %) přímá zahraniční podpora (117 mil. Kč, 28 %) V období v Plzeňském kraji rostl počet podniků uplatňujících odečet výdajů na prováděný VaV (kromě roku 211) Od roku 211 klesá v kraji průměrná podpora připadající na 1 podpořený podnik Od roku 28 Plzeňský kraj na 2. místě podle výše odečtených výdajů / podnik v ČR Veřejná podpora pro VaV projekty v soukromých podnicích podle krajů a typu podpory (rok 214) Nepřímá Přímá zahraniční Přímá domácí Odečet výdajů na prováděný VaV z daně příjmu PO v Plzeňském kraji objem prostředků počet podniků Zdroj dat: ČSÚ

29 VYBRANÉ PROGRAMY PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Vybrané národní programy podpory výzkumu, vývoje a inovací Program Alfa (TA ČR) Program Centra kompetence (TA ČR) Program TIP (MPO) Podpora VaV z operačních programů v programovém období Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Podnikání a inovace Podpora VaV z operačních programů v programovém období Operační program Výzkum, vývoj vzdělávání Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

30 PROGRAM ALFA (TA ČR) podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 3 podprogramy (Progresivní technologie, materiály a systémy, Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, Udržitelný rozvoj dopravy) 4 veřejné soutěže (kola) vyhlášené v letech Plzeňský kraj úspěšný 5. nejvyšší podíl na dotacích ZČU 3. nejvyšší dotace ze všech organizací (311 mil. Kč) Zdroj dat: Program Alfa Stručný souhrn statistického zhodnocení veřejných soutěží (TA ČR, )

31 PROGRAM TIP (MPO) podpora projektů průmyslových podniků i výzkumných organizací zaměření na výzkum a vývoj výrobků, technologií a informačních a řídících systémů, které přinesou vysokou přidanou hodnotu v letech v tabulce výsledky průběžného hodnocení do roku 212 Plzeňský kraj na 1. místě podle výše podpory program zaměřen na průmyslový výzkum souběh s programem ALFA Projekty programu TIP podle sídla příjemce počet projek tů výše podpory (mil. Kč) kraj Praha Jihomoravský Středočeský Moravskoslezský Pardubický Zlínský Královéhradecký Vysočina Liberecký Plzeňský Olomoucký Ústecký Jihočeský Karlovarský 3 8 CELKEM Zdroj dat: Průběžné hodnocení programu TIP (MPO)

32 PROGRAM CENTRA KOMPETENCE (TA ČR) podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací v progresivních oborech s vysokým aplikačním a inovativním potenciálem a perspektivou pro značný přínos k růstu konkurenceschopnosti ČR Plzeňský kraj byl velmi úspěšný podle celkových nákladů 4. místo (691,5 mil Kč) podle výše dotace 3. místo (521,3 mil. Kč) Zdroj dat: Statistická příloha k Průběžnému hodnocení programu Centra kompetence (TA ČR)

33 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Určen nejen pro inovační projekty Malý zájem z Plzeňského kraje podle celkové výše podpory 12. místo, podle podpory na jednoho obyvatele až 13. místo Nižší míra podpora pro MSP ve srovnání se zbytkem ČR Program Rozvoj nebyl přístupný pro subjekty v PK Pro PK významnější účast v programech Prosperita, Poradenství, Nemovitosti Výše podpory z OP Podnikání a inovace (v tis. Kč k ) Podpora na Kraj Počet projektů Celková výše podpory (v tis. Kč) Podpora na obyvatele v Kč výzkumníka v podnikatelském sektoru v Kč ČR celkem , ,2 Jihomoravský , ,3 Moravskoslezský , ,8 Středočeský , ,6 Zlínský , ,3 Olomoucký , ,1 Ústecký , ,4 Vysočina , ,5 Královéhradecký , ,2 Pardubický , ,8 Liberecký , , Jihočeský , ,6 Plzeňský , ,6 Karlovarský , ,8 Praha,, Zdroj dat:

34 OP VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE Zaměřený na posilování spolupráce VŠ a výzkumných institucí se soukromým sektorem Solidní zájem i úspěšnost z Plzeňského kraje 3. až 5. místo podle zvoleného kritéria před námi především populačně velké kraje Jihomoravský, Středočeský a Moravskoslezský Zdroj dat: Výroční zpráva o provádění OP VaVpI (stav k roku 215)

35 PODNIKATELSKÉ VOUCHERY MĚSTA PLZNĚ A PLZEŇSKÉHO KRAJE Dotace celkem cca 12 mil. Kč Služby za více než 2 mil. Kč 5 Kč 4 5 Kč Požadované a schválené dotace 4 67 Kč Využito pro více 1 projektů/ služeb 4 Kč 3 5 Kč Kč 3 Kč Kč Kč Kč 2 5 Kč Jediný regionální program přímé podpory pro firmy na rozvoj inovací 2 Kč 1 5 Kč 1 Kč 5 Kč Kč Kč PODANÉ SCHVÁLENÉ ALOKACE

36 VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE

37 počet patentů na 1 zaměstnanců VaV počet 16 Počet udělených patentů přihlašovatelů z ČR za období podle krajů UDĚLENÉ PATENTY Plzeňský kraj podle počtu udělených patentů v období absolutně 9. místo (155) na 1 zaměstnanců VaV od roku 29 pod průměrem ČR 11. až 14. místo v roce 215 zvýšení (8,6 1. místo) v průměru 6, Počet udělených patentů přihlašovatelům z ČR na 1 zaměstnanců VaV podle krajů Česká republika Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský 32

38 počet patentových přihlášek na 1 zaměstnanců ve VaV počet PODANÉ PATENTOVÉ PŘIHLÁŠKY Plzeňský kraj podle počtu podaných patentových přihlášek v období absolutně opět 1. místo (294) na 1 zaměstnanců VaV klesající trend od roku 21 pod průměrem ČR 9. až 12. místo v průměru za celé období 12,1 až 12. místo Počet patentových přihlášek podaných přihlašovateli z ČR za období podle krajů Počet patentových přihlášek podaných přihlašovateli z ČR na 1 zaměstnanců VaV podle krajů Česká republika Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

39 počet počet Patenty platné v ČR k udělené přihlašovatelům z ČR krajů a typu přihlašovatele PLATNÉ PATENTY A UŽITNÉ VZORY Plzeňský kraj podle platných patentů absolutně 9. místo v ČR (119) podobně Zlínský, Královehradecký a Olomoucký kraj převaha patentů podniků (68 % - 7. místo v ČR) nad Ø ČR (48 %) podíl veřejných VŠ (16 % - 8. místo) a fyzických osob (15 % - 7. místo) Plzeňský kraj podle platných užitných vzorů absolutně místo v ČR (314) stejně jako Královehradecký kraj vyrovnaný podíl podniků (4 % místo v ČR) a veřejných VŠ (38 % - 2. místo) podíl fyzických osob (21% místo) Ostatní Fyzické osoby Užitné vzory platné v ČR k zapsané přihlašovatelům z ČR podle krajů a typu přihlašovatele Veřejné vysoké školy Veřejné výzkumné instituce Podniky Ostatní Fyzické osoby Veřejné vysoké školy Veřejné výzkumné instituce Podniky

40 počet užitných vzorů na 1 zaměstnanců VaV počet Užitné vzory zapsané přihlašovatelům z ČR za období podle krajů UŽITNÉ VZORY Plzeňský kraj podle počtu užitných vzorů v období absolutně 11. místo (488) na 1 zaměstnanců VaV letech kolem Ø ČR v posledních letech pokles na nejnižší hodnotu (1,9) propad na poslední místo mezi kraji ČR (jako v letech 26 a 27) za celé období v průměru 19, Užitné vzory zapsané přihlašovatelům z ČR na 1 zaměstnanců VaV podle krajů Celkem Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský

41 INOVACE

42 Praha Středočeský Jihočeský Karlovarský Ústecký Liberecký Pardubický Vysočina Olomoucký Zlínský Královéhradecký Jihomoravský Moravskoslezský Základní ukazatele inovačních aktivit podniků v ČR v krajích v období Plzeňský (vč. pořadí NACE B+C+D+E+G46+H+J+K+M71-73 v ČR) Inovující podniky celkem 47,6 39,6 43, 33, ,4 35,9 43,4 42,5 44,1 42,7 42,7 46,2 4,2 38,4 Podniky s technickou inovací 39,1 3,5 37,3 26, ,9 27,5 37,2 38,3 42,6 31,9 37,7 4,2 34,8 35,4 Podniky pouze s produktovou inovací 14,3 7,3 7,1 7,8 1 2,6 7,2 11,6 14,2 11,3 12,4 8,4 13,6 9,5 9,1 Podniky pouze s procesní inovací 6,8 8,2 7,2 7,6 7 7,7 6,8 6,8 1,3 11,4 5,5 1, 5,8 6,6 8, Podniky s produktovou a procesní inovací 15,4 11,4 18,6 9,5 14 1,4 1, 15,2 1,5 15,7 9,8 16,6 19,3 16,3 17, Podniky s pouze neukončenými či zastavenými techn. inovacemi 2,6 3,6 4,4 1,7 12 2,1 3,5 3,5 3,3 4,2 4,2 2,7 1,5 2,4 1,3 Podniky s netechnickou inovací 33,2 26,5 24,5 23, ,2 21,8 3, 22,1 25,2 28,1 26,9 27,3 27,5 25, Podniky pouze s marketingovou inovací 13, 9,3 12,1 4, 14 4,5 7,6 11,5 7,6 7,6 7,7 12,4 9,5 12, 8,3 Podniky pouze s organizační inovací 6,2 9,8 6, 7,6 4 8,6 6,1 6,9 3,6 6,4 11,8 6,4 5,8 5,3 6,2 Podniky s marketingovou a organizační inovací 14, 7,3 6,4 11,9 3 3,2 8,1 11,5 1,9 11,2 8,5 8,1 12, 1,1 1,5 Náklady na technické inovace v roce 214 celkem (v mil. Kč) vnitropodnikový výzkum a vývoj nákup služeb výzkumu a vývoje pořízení strojů, zařízení a softwaru pořízení jiných externích znalostí náklady na ostatní inovační činnosti Tržby za inovované produkty v roce 214 celkem (v mld. Kč) nové na trhu nové pro podnik nezměněné nebo málo modifikované Intenzita technických inovací* v roce 214 1,3 4,8 2,6 3,4 5 2,6 1,4 2,5 2,7 4, 3,5 3,9 2,5 2,8 1,4 Vybrané ukazatele u technických inovací [1] Spolupracující podniky celkem 35,8 28,8 24,4 37,2 4 35,3 34,8 37,4 46,3 29,9 21, 26,4 31,7 4, 34,3 Spolupracující podniky s partnerem z ČR 31,4 21,4 19,5 3, 6 3,3 29,5 34,2 39,7 25,6 18,4 2,1 28,6 36,1 27,2 Spolupracující podniky s partnerem z EU nebo EFTA 18,9 16,8 17,1 17,5 4 12,8 16, 16,2 23,3 16,1 9,8 13,3 12,9 19,3 15,9 Podniky, které obdržely veřejnou podporu celkem 22,3 35,8 29,6 35,1 7 16,4 31,1 26,9 27,3 34,6 35,5 44, 42,9 49,1 41, Podniky s veřejnou podporu z EU 11,8 2,5 9,8 22,5 6 5, 18,3 13,4 17,1 22,6 2,4 25,9 27,7 27,3 26,1 Podniky s veřejnou podporu z Rámcového programu pro VaV 2,4 3,7,5 6,3 2,8 3,6 4, 5,4 3,5 5,7 6,3 2,7 6, 5,6 Podniky s veřejnou podporu od vlády ČR 16,1 27, 23, 29,1 4 12,1 19,8 16,9 17,3 22,2 29,4 32,5 24,3 34,1 26,1 Podniky s veřejnou podporu od místní/regionální samosprávy 3, 4,7 8, 11,6 2 5,7 4,7 3,6 6,8 4,1 4,9 6,2 13,7 9,4 8,9

43 % HDP % HDP mil. Kč NÁKLADY NA TECHNICKÉ INOVACE Plzeňský kraj stabilní podíl celkových nákladů na technické inovace vůči HDP (nad 3 %) v roce 214: 6. nejvyšší celkové náklady absolutně klesly náklady na pořízení strojů, zařízení a SW (o 43 %) stouply náklady na vnitropodnikový výzkum a vývoj (o 75 %) dále rostly náklady na nákup služeb výzkumu a vývoje , 1,5 1,,5, Celkové náklady na technické inovace podle krajů v letech vnitropodnikový výzkum a vývoj Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský nákup služeb výzkumu a vývoje pořízení strojů, zařízení a softwaru Struktura nákladů na technické inovace podle krajů v roce 214 náklady na ostatní inovační činnosti pořízení jiných externích znalostí pořízení strojů, zařízení a softwaru nákup služeb výzkumu a vývoje vnitropodnikový výzkum a vývoj Náklady na technické inovace podle typu v Plzeňském kraji pořízení jiných externích znalostí Zdroj dat: ČSÚ rok 21 rok 212 rok 214 náklady na ostatní inovační činnosti

44 VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE

45 EXPORT VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ ČR mírný růst podílu exportu vyspělých technologií na exportu (+1,3 procentního bodu) přiblížení se Ø EU (17 %, ČR 15,4 %) posun z 1. na 8. místo v EU Export vyspělých technologií (podíl na exportu v %) Období rozdíl Období rozdíl Země (%) poř. (%) poř Země (%) poř. (%) poř EU (28 zemí) 16,1 17,,9 Dánsko 11,7 13 1,7 14-1, Malta 42,8 1 24,2 1-18,6 Belgie 6,6 18 1,3 15 3,7 Irsko 25,7 3 24, 2-1,7 Lotyšsko 4,6 22 9,8 16 5,2 Francie 16,7 8 21,6 3 4,9 Slovensko 5, 21 9,8 16 4,8 Nizozemsko 18,3 5 2, 4 1,7 Polsko 3, 27 8,5 18 5,5 Lucembursko 32,9 2 19,7 5-13,2 Litva 7,3 16 7,5 19,2 Kypr 14,6 9 19,3 6 4,7 Rumunsko 3,5 26 7,3 2 3,8 Spojené království 16,8 7 16,7 7 -,1 Chorvatsko 6,5 19 7,1 21,6 Česká republika 14,1 1 15,4 8 1,3 Finsko 17,5 6 7, 22-1,5 Estonsko 7, ,4 8 7,6 Itálie 6, 2 6,9 23,9 Maďarsko 21,3 4 15,2 1-6,1 Slovinsko 4,6 22 5,9 24 1,3 Německo 13, 12 14,8 11 1,8 Španělsko 4,2 25 5,4 25 1,2 Rakousko 11, ,2 12 3,1 Bulharsko - - 4, Švédsko 13, ,5 13,2 Řecko 4,4 24 4,6 26,2 Zdroj dat: Eurostat Portugalsko 6,8 17 3,8 28-3,

46 Kč na obyvatele VÝVOZ TECHNOLOGICKÝCH SLUŽEB Plzeňský kraj vývoz technologických služeb na obyvatele: roste, ale zůstává pod Ø ČR (vliv Prahy a Jihomoravského kraje) posun na 3. místo v ČR nejvýznamnější Počítačové služby (4. místo v ČR) a Projekční, inženýrské a ostatní technické služby (3. místo v ČR) Výzkum a vývoj 14% podíl na vývozu technologických služeb z kraje relativně 6. místo v ČR Vývoz technologických služeb podle krajů Česká republika Středočeský Plzeňský Ústecký Královéhradecký Vysočina Olomoucký Moravskoslezský Hl. m. Praha Jihočeský Karlovarský Liberecký Pardubický Jihomoravský Zlínský Vývoz technologických služeb podle krajů (rok 215) Projekční, inženýrské a ostatní Počítačové služby technické služby Výzkum a vývoj Licenční poplatky Celkem Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Česká republika 5 32,2 1 55, ,6 327, ,5 Hl. m. Praha 3 439, , , , , 1 Středočeský 1 437, , , , ,6 4 Jihočeský 61, , ,7 12, ,8 13 Plzeňský 2 475, , , , ,3 3 Karlovarský 15, , ,2 11, , 12 Ústecký 119, ,7 9 8,9 14, , 14 Liberecký 272, , ,1 2, ,8 6 Královéhradecký 1, , , , ,9 11 Pardubický 125, , ,4 4 59, ,2 9 Vysočina 581, , ,2 8 1, ,5 1 Jihomoravský 8 252, , , 1 41, ,2 2 Olomoucký 793, ,6 4 45, , ,5 7 Zlínský 127, , ,9 9 53, ,7 8 Moravskoslezský 2 552, 3 764, ,3 5 46, ,3 5

47 Kč na 1 obyvatele VÝVOZ POČÍTAČOVÝCH SLUŽEB Plzeňský kraj vývoz počítačových služeb a software na obyvatele: výrazné zvýšení v roce 215 stabilita? v roce 215 byl nejvýznamnější vývoj počítačového software 79 % vývozu počítačových služeb z kraje 2. místo v ČR Vývoz počítačových služeb a softwaru Česká republika Středočeský Plzeňský Ústecký Královéhradecký Vysočina Olomoucký Moravskoslezský Hl. m. Praha Jihočeský Karlovarský Liberecký Pardubický Jihomoravský Zlínský Vývoz počítačových služeb a softwaru podle krajů (rok 215) Zpracování Poradenství v oblasti počítačů dat, hosting a související služby Údržba a opravy počítačů Počítačový software Celkem Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Kč/obyv. poř. Česká republika 1 938,7 1 46,8 77, ,4 5 32,2 Hl. m. Praha 1 333, , , , ,8 1 Středočeský 58,3 9 8, , , ,3 5 Jihočeský 525,2 4 1,9 1 1,8 9 63,7 6 61,6 7 Plzeňský 445,3 5 26,8 8 39, , ,9 4 Karlovarský,4 14 6,5 12 8,3 7, 14 15,1 13 Ústecký 78,4 8 4,6 6,2 12, ,4 12 Liberecký 158,3 7 97,1 5,5 1 16, ,4 9 Královéhradecký 1,2 13,6 14, 13 8,4 12 1,2 14 Pardubický 43, , 7 1,7 6 39, ,7 11 Vysočina 325, ,6 4, , ,5 8 Jihomoravský 3 282,5 2 38, , , ,3 2 Olomoucký 36, ,4 2, 13 4, ,4 6 Zlínský 54,9 1 3,8 13 7, 8 62, 7 127,7 1 Moravskoslezský 2 52,9 3 25, ,4 4 21, , 3

48 podíl na zaměstnaných (%) ZAMĚSTNANOST V HIGH-TECH ODVĚTVÍCH Podíl zaměstnaných v high-tech odvětvích na zaměstnaných mezi roky 28 a 213 ztráta pozice NUTS 2 Jihozápad propad z 2. na 7. místo z 8 NUTS v ČR pokles podílu zejm. v letech v ostatních NUTS převážně rostoucí trend (kromě posledních let) výjimkou je Severozápad klesající trend Zaměstnanost v high-tech odvětvích podle NUTS 2 v ČR Praha Strední Cechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Strední Morava Moravskoslezsko Zdroj dat: Eurostat

49 DALŠÍ POSTUP Realizace průzkumů ve firmách a organizacích VaV od července 217 od července 217 Dokončování analýzy červenec až září 217 Návrh východisek strategické části RIS3 strategie (vize, cíle) do září 217 Projednání návrhu v krajské radě pro VVI přelom září a října 217 Dokončení návrhové části RIS3 strategie a projednání v krajské radě do února 218

50 DĚKUJEME ZA DISKUSI. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Ing. Pavel Beneš Ing. Jan Naxera

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků

Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Projekt KOMPAS Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Regionální profil trhu práce v Plzeňském kraji - shrnutí poznatků Řídící výbor Teritoriálního paktu zaměstnanosti Plzeňského kraje

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ

4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 4. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ Celkové výdaje na VaV zahrnují veškeré neinvestiční a investiční výdaje vynaložené ve sledovaném roce na VaV prováděný na území daného státu, a to bez ohledu na zdroj jejich

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE Gabriela Strašilová Ondřej Nývlt Tisková konference, 27. listopadu 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat, práce s daty

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE LIDSKÉ ZDROJE PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE POLOŽENÉ OTÁZKY Máme a budeme mít v kraji dostatek vzdělaných obyvatel? O jaké VŠ a obory mají

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 22.5.2018 Obsah

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU podnikatelskými subjekty (včetně OP PIK a prioritní osy 1 OP VVV) Listopad 217 (data k 2.11.) Čerpání dotací EU

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky

Děti. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody dětí a jejich následky 29.5.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu.

Údaje pro mezinárodní srovnání pocházejí z datových zdrojů Eurostatu. Data uvedená v této kapitole pocházejí z výsledků statistických šetření ČSÚ o využívání informačních a komunikačních technologií a elektronického obchodování u ekonomických subjektů podnikatelského sektoru

Více

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ

PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ PROGRAM ALFA - STRUČNÝ SOUHRN STATISTICKÉHO ZHODNOCENÍ VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍ Vypracovala: Technologická agentura České republiky Sekce I oddělení strategií a analýz V Praze dne: 25. 9. 2016 1 Stručný souhrn...

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word

Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word Pracovní listy na procvičování úpravy hrubého textu tabulek, vypracovaných v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Následující

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Ing. Eva Hamplová, Ph.D. Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D.

Ing. Eva Hamplová, Ph.D. Ing. Jaroslav Kovárník, Ph.D. XIX. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH ANALÝZA VÝVOJE POČTU PODNIKATELSKÝCH JEDNOTEK V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 2008-2014 ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC FROM 2008

Více

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016

Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Shrnutí základních údajů o výzkumu a vývoji za rok 2016 Celkové výdaje na výzkum a vývoj (VaV) v roce 2016 byly 80,1 mld. Kč. Po sedmiletém období, kdy výdaje na VaV meziročně rostly, došlo v roce 2016

Více

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha

ČEŠI ON-LINE. Martin Mana Lenka Weichetová. Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČEŠI ON-LINE Martin Mana Lenka Weichetová Tisková konference, 19. listopadu 2018, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik domácností v České republice má počítač

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 29.9.2017 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Národní databáze... 4 1.2 Evropská databáze... 4

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Cyklisté. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 16.2.2018 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze... 3

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči

4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči 4. Mezinárodní srovnání výdajů na zdravotní péči V této části je prezentováno porovnání základních ukazatelů výdajů na zdravotní péči ve vybraných zemích Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Březen 2018 (data k 5.3.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Březen 218 (data k 5.3.) Čerpání dotací EU v České republice K 5.3.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 35 výzev, z toho 1 436 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Srpen2018 (data k 1.8.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Srpen218 (data k 1.8.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.8.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 594 výzev, z toho 2 22 bylo již ukončeno.

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání na projekty obcí Září 218 (data k 3.9.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.9.218 bylo v České republice vyhlášeno 2

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Říjen 2018 (data k 1.10.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Říjen 218 (data k 1.1.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.1.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 957 výzev, z toho 2 161 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.218 bylo v České republice vyhlášeno 1 96 výzev, z toho 1 35 bylo již ukončeno.

Více

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z

Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.01.2017 Za dvacet let vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb o půl miliónu osob Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová,

Více

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje.

PŘÍLOHY. Příloha 7: Malé obce z hlediska kategorií a výskytu matričních a stavebních úřadů na území. Jihomoravského kraje. PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Výskyt malých obcí ve vybraných zemích Evropy Příloha 2: Vývoj počtu malých obcí v ČR Příloha 3: Malé obce na území krajů ČR Příloha 4: Kategorie malých obcí podle počtu

Více

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost

Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Důchodová a příjmová disparita zemědělství a její dopad na zaměstnanost Ing. Bohuslava Boučková, CSc. Katedra ekonomiky Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha Osnova příspěvku Definice a kategorie disparity

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2019 (data k 1.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 219 (data k 1.5.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.5.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 927 výzev, z toho 3 92 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červenec 2019 (data k 1.7.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červenec 219 (data k 1.7.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.7.219 bylo v České republice vyhlášeno 4 94 výzev, z toho 3 379 bylo již ukončeno.

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Prosinec 2017 (data k 1.12.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Prosinec 217 (data k 1.12.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.12.217 bylo v České republice vyhlášeno 1 643 výzev, z toho 1 62 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Duben 2018 (data k 3.4.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Duben 218 (data k 3.4.) Čerpání dotací EU v České republice K 3.4.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 264 výzev, z toho 1 559 bylo již ukončeno.

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Červen 2018 (data k 1.6.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Červen 218 (data k 1.6.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.6.218 bylo v České republice vyhlášeno 2 427 výzev, z toho 1 847 bylo již ukončeno.

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR

4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR 4. Věda, výzkum a inovace v krajích ČR 4.1 Lidské zdroje Lidské zdroje jsou jednou z nejdůležitějších skupin faktorů ovlivňujících stav a perspektivy výzkumu a inovací. Tab 10: Podíl zaměstnanců VaV z

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Únor 2018 (data k 1.2.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Únor 218 (data k 1.2.) Čerpání dotací EU v České republice K 1.2.219 bylo v České republice vyhlášeno 3 368 výzev, z toho 2 766 bylo již ukončeno.

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky

Graf 4.1: Procento podniků v Česku používajících antivirový program; prosinec 2003 prosinec 2004 leden 2006 leden % 77% podniky 6B4. Bezpečnost informačních systémů 0B4.1 Antivirový program V lednu 2007 používalo 94 % podniků s 10 a více zaměstnanci antivirový program (graf 4.1), který je tak v Česku nejrozšířenější ochranou počítačových

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna a Katedra ekonomie a práva, ŠAVŠ Mladá Boleslav,

Více

B Výdaje za ICT vybavení a služby

B Výdaje za ICT vybavení a služby Informační a komunikační technologie (dále jen ICT) jsou definovány jako zboží a/nebo služby, jejichž hlavní funkcí je uskutečnění nebo umožnění komunikace nebo zpracování informací, včetně jejich přenosu

Více