Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013"

Transkript

1 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, Praha 3, IČ: , zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze (oddíl S, vložka 4167) Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Různé: - Projednání návrhu FO na rok Kontrola PO objektu - Výměna domovního vodoměru - Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů, u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. (Řeší Ing. Vašek) DPP na I. pololetí 2013 ( ) Výbor projednal nové DPP na I. pololetí 2013 s tím, že dohody budou vypracovány v tomto roce pouze na I. pololetí, kdy končí funkční období výboru ve stávajícím složení ( ) Dohody byly zkompletovány a předseda SVJ zajistí předání jednoho výtisku DS-1 (Řeší všichni členové výboru SVJ) Dohoda o hmotné zodpovědnosti na rok 2013 ( ) Ing. Stránský připraví návrh dohody o hmotné zodpovědnosti na prvé pololetí roku 2013 k zúčtovatelné záloze na tento rok. ( ) Splněno, možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Originál založen v dokumentaci. (Řeší Ing. Stránský a Ing. Bada)

2 Výpověď a změna pojistné smlouvy ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Nebyly projednávány C) RŮZNÉ Návrh plánu FO na rok 2013 Byl projednán a odsouhlasen návrh plánu FO na rok 2013 předložený Ing. Vaškem Plánované výdaje: Výtahy (opravy, servis, prohlídky) 55000,-Kč Internetové připojení a doména SVJ 10000,-Kč Výměna vodoměrů VUSTE 95000,-Kč (1x za 6 let) Opravy a služby ,-Kč (oprava NO, renovace PVC) Osobní náklady + odvody 60000,-Kč Pojištění 40000,-Kč Drobné nákupy za hotové (pokladna) 10000,-Kč Celkem ,-Kč Plánované příjmy při stávajícím jednotkovém příspěvku 16,-.Kč/m2/měsíc: Celkem ,-Kč Předpokládané roční saldo: ,-Kč Návrh rozpočtu vychází z dlouholetých zkušeností. Nezohledňuje však nenadálé poruchy či havárie. I tak je saldo dostatečně veliké na sanaci případných nahodilých jevů. Celých 10 let dodržujeme přebytkový rozpočet (nežijeme na dluh) s mírným průběžným navyšováním finančních prostředků SVJ, což je v dnešní době spíše výjimkou. Kontrola PO objektu Výbor vzal na vědomí informaci o provedené kontrole PO objektu s tím, že fakturovaná částka Kč 7.986,- byla uhrazena z FO. Výměna domovního vodoměru Výbor vzal na vědomí informaci o vyčerpání šachty domovního vodoměru, jehož výměna proběhne ve středu dne Stránka 2 z

3 Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti Výbor vzal na vědomí informaci DS-1 o přípravách zavádění průkazů energetické náročnosti objektů i nabídku na pomoc. Vyhodnotil situaci jako nikoliv aktuální s tím, že vyčkáme do vydání příslušných předpisů. Schválení plánu práce na rok 2013 ( ) Výbor schválil plán práce na rok Schválený plán práce bude uveřejněn na webových stránkách SVJ. ( ) Možno vyřadit ze sledování (Řeší Ing. Vašek) Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena upomínka a předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Kontrola hlavních úkolů z plánu práce na leden 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na prosinec 2012 tvoří přílohu č. 1 Vyzvednutí provozní zálohy na běžný rok Ing. Bada Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek Kontrola osvětlení na chodbách členové výboru Úkoly byly splněny. Některé úkoly na měsíc leden 2013 vyplývající z plánu práce Čtvrtletní uzávěrka Stránský Kontrola kompletace dokumentace Zápisy ze schůzí a uzavřené smlouvy Bada Účetnictví - Stránský Revize a technické zprávy Vašek Faktury Radkovský Kontrola balkonových dveří - Betka Kontrola vodoměrné šachty Vašek, Radkovský Aktualizace pojistné smlouvy výbor SVJ Vyžádání podkladů od SKM pro VUSTE - Bada D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 01/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem ,39KČ ,00 KČ ,48 KČ 9 965,91 KČ Stránka 3 z

4 Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon 12/12 Dozor výtahů Deratizace I/2013 Účet SVJ výběr z automatu Účet SVJ náklady 01/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok -869,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč -6,00 Kč -663,00 Kč ,80Kč ,80 Kč ,00 Kč ,43KČ 0,00KČ 0,00KČ 990,55KČ ,98 KČ Čerpání z pokladny SVJ Výběr z účtu Poštovné Dveřní zarážky Kuželka do vod. baterií pokladny k ,00 Kč ,00 KČ- 26,00 Kč- 80,00 Kč 170,00 Kč 9 753,00 KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na únor 2013 Upomínka dlužníka Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti Avizo výměny hlavního vodoměru Stránka 4 z

5 Zápis č. 123 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Příprava VČS - Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech - Příprava vyúčtování záloh na služby A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Stránka 5 z

6 Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze Řeší průběžně celý výbor SVJ (Řeší výbor SVJ) Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) (Řeší Ing. Bada) C) RŮZNÉ Kontrola přehledu nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012 požadavek DS-1 Výbor projednal výše uvedený přehled nákladů, které půjdou do vyúčtování služeb za rok 2012, zaslaný z DS-1 em dne Výbor konstatoval, že z hlediska FO je přehled v pořádku a souhlasí se skutečností. Ke zbytku nákladů se bude možno vyjádřit až budou doplněny náklady za elektřinu a vodu za sledované období. Písemnou informaci v tomto smyslu pro DS-1 zajistí předseda výboru SVJ Kontrola hlavních plynových uzávěrů Stránka 6 z

7 Výbor vzal na vědomí informace pana Betky a Ing. Stránského o kontrole HUP v domě, provedené dne Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena upomínka a předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Výbor znovu upozorňuje všechny členy SVJ, že opožděné platby s sebou nesou i odsouhlasené sankce. Jde tedy o jev, který výboru přidělává práci a dlužníkům zvyšuje zbytečně náklady spojené s bydlením! Přitom řešení je poměrně jednoduché správné nastavení trvalého příkazu k platbě v bance. Naštěstí se tato problematika týká pouze několika našich členů. Z jejich strany ale jde skutečně o zbytečné zatěžování výboru a vlastní kapsy! Vyúčtování daní z příjmu Vyúčtování daní z příjmu (srážkové a zálohové) zpracované DS-1 předal předseda výboru dne příslušnému finančnímu úřadu. Kontrola hlavních úkolů z plánu práce na únor 2013 Kontrola balkonových dveří - Betka Kontrola vodoměrné šachty Vašek, Radkovský Úkoly byly splněny. Další úkoly, stanovené pro únor 2013 nebyly ukončeny a jejich plnění je dále sledováno Čtvrtletní uzávěrka Stránský Kontrola kompletace dokumentace Zápisy ze schůzí a uzavřené smlouvy Bada Účetnictví - Stránský Revize a technické zprávy Vašek Faktury Radkovský Aktualizace pojistné smlouvy výbor SVJ Vyžádání podkladů od SKM pro VUSTE - Bada Některé úkoly na měsíc březen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na březen 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kompletnosti sady klíčů od objektu J.Betka Kontrola stavu technického koridoru J.Betka Zajištění podkladů pro vyúčtování služeb od DS-1 pro VÚSTE Ing. Bada D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 02/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem 9 965,91KČ ,00 KČ ,00 KČ ,91KČ Čerpání z fondu oprav SVJ Stránka 7 z

8 Opravy výtahu J-10 Opravy výtahu J-10 Revize PHP Opravy výměna vodoměrů Internet + telefon 01/13 Účet SVJ náklady 02/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,80 Kč ,94 Kč ,00 Kč ,80 Kč -877,00 Kč -639,00 Kč ,54 Kč ,80 Kč ,74 Kč ,98 KČ 0,00KČ 0,00KČ 837,39KČ ,37KČ Čerpání z pokladny SVJ 9753,- pokladny k ,- E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na březen 2013 Upomínka dlužníka Stránka 8 z

9 Zápis č. 124 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Poškození pláště budovy v J-4 - Žádost paní Tiché o stavební úpravy - Žádost paní Nejtkové o přechodné uložení vybavení bytu do kočárkárny (malování) A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. ( ) kontrolu stavu plnění provede ve spolupráci s VÚSTE Ing. Vašek (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované Stránka 9 z

10 Bez dalších připomínek byl projednání upravený návrh smlouvy a výbor odsouhlasil jeho podpis. Zpracování průvodního dopisu a zaslání 1 podepsaného výtisku ČP provede Ing. Bada. Faktura za pojistné ve výši Kč 38.7,- byla uhrazena z FO. (Řeší Ing. Vašek) Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti ( ) Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ ( ) Splněno, smlouva podepsána na dobu od do hod za Kč 600,- se splatností do Po úhradě možno vyřadit ze sledovaných úkolů (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání (Řeší výbor SVJ) Stránka 10 z

11 Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech ( ) Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. ( ) Kontrola byla uzavřena. Došlo k vydání jednoho nového evidenčního listu v J- 10. (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 (Řeší Ing. Bada) Kontrola přehledu nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012 požadavek DS-1 ( ) Výbor projednal výše uvedený přehled nákladů, které půjdou do vyúčtování služeb za rok 2012, zaslaný z DS-1 em dne Výbor konstatoval, že z hlediska FO je přehled v pořádku a souhlasí se skutečností. Ke zbytku nákladů se bude možno vyjádřit až budou doplněny náklady za elektřinu a vodu za sledované období. Písemnou informaci v tomto smyslu pro DS-1 zajistí předseda výboru SVJ ( ) informace v tomto smyslu byla předána DS-1 při předložení písemných podkladů a nezávisle na tom i ovým sdělením předsedy pracovnici účtárny. Možno vyřadit z evidence. B) NOVÉ ÚKOLY Poškození pláště budovy v J-4 Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek (Řeší Ing. Vašek) Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský (Řeší Ing. Stránský) C) RŮZNÉ Žádost o změnu evidenčního listu Na základě informace o zvýšení počtu osob ze 4 na /6 byt 13 zajistí Ing. Stránský změnu evidenčního listu. Stránka 11 z

12 Žádost paní Nejtkové o přechodné uložení vybavení bytu do kočárkárny (malování) Výbor posoudil a odsouhlasil žádost paní Nejtkové na uložení vybavení bytu do kočárkárny po nezbytně nutnou dobu. Důvodem je rekonstrukce nábytku. Oprava kontejneru v J-4 Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o zajištění opravy poškozeného víka kontejneru v J-4 dodavatelskou firmou. Informace o odvolání ve věci proti Jaroslav Ther a spol. Výbor vzal na vědomí informaci o veřejném zasedání MS v Praze vyrozumění poškozeného (vykradené sklepy) o veřejném zasedání konaném o odvolání žalovaných, které proběhlo dne Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Kontrola plnění úkolů na měsíc březen 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na březen 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kompletnosti sady klíčů od objektu J.Betka Kontrola stavu technického koridoru J.Betka Zajištění podkladů pro vyúčtování služeb od DS-1 pro VÚSTE Ing. Bada Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc duben 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na duben 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kočárkáren a společných prostor příslušní členové výboru v jednotl. vchodech Revize elektro ve společných prostorách Ing. Vašek Revize hromosvodu Ing. Vašek D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 03/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy čtvrtletní I/2013 Opravy výměna vodoměrů Internet + telefon 02/13 Účet SVJ náklady 03/13 Účet SVJ úroky I/2013 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,91 KČ ,48 KČ ,87 KČ ,52 KČ ,11 Kč ,40 Kč -877,00 Kč -663,00 Kč 276,21 Kč ,30 Kč ,80 Kč ,50 Kč Stránka 12 z

13 Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok Čerpání z pokladny SVJ pokladny k ,37 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 927,61 KČ ,98 KČ 9 753,- KČ 9 753,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována mimořádně na druhé úterý v měsíci, tj. na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Ing. Jan Bada Schválil: Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na březen 2013 Upomínka dlužníka Dopis pojišťovny AXA Vyrozumění MS o odvolacím řízení Stránka 13 z

14 Zápis č. 125 z m i m o ř á d n é h o jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Projednání formálních připomínek výboru k návrhu vyúčtování záloh na služby za rok ) Projednání žádosti Ing. Paškové žádost o kopie smluvních dokumentů SVJ Výbor se sešel na základě nutnosti urychleně projednat konečnou formální úpravu a náležitosti návrhu DS-1 na vyúčtování záloh na služby za rok Na základě projednaných připomínek zašle předseda paní Piskorové z DS-1 informaci o vznesených návrzích a připomínkách. Způsob generování aktuálních účtů do Excelové tabulky si projedná Ing. Lukáš Radkovský v nejbližších dnes s paní Piskorovou osobně. Výbor se zabýval žádostí Ing. Paškové o poskytnutí některých kopií smluvních dokumentů SVJ. Předseda SVJ zašle ihned všem členům výboru k odsouhlasení návrh odpovědi paní Paškové a po jejím odsouhlasení zašle stanovisko výboru em paní Ing. Paškové. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Stránka 14 z

15 Zápis č. 126 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Oslovení nových kandidátů do výboru SVJ A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. ( ) kontrolu stavu plnění provede ve spolupráci s VÚSTE Ing. Vašek ( ) - byly provedeny práce spojené s výměnou nových vodoměrů ve dvou zbývajících bytech. Celková částka ve výši Kč 2.834,80 byla uhrazena z FO. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované Stránka 15 z

16 Bez dalších připomínek byl projednání upravený návrh smlouvy a výbor odsouhlasil jeho podpis. Zpracování průvodního dopisu a zaslání 1 podepsaného výtisku ČP provede Ing. Bada. Faktura za pojistné ve výši Kč 38.7,- byla uhrazena z FO. ( ) Podepsaný originál pojistné smlouvy byl odeslán pojišťovně doporučeným dopisem dne Náš originál založen ve složce pojištění. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Vašek) Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti ( ) Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ ( ) Splněno, smlouva podepsána na dobu od do hod za Kč 600,- se splatností do Po úhradě možno vyřadit ze sledovaných úkolů ( ) Faktura byla uhrazena. Možno vypustit ze sledovaných úkolů. (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. ( ) Leták byl distribuován s tím, že se přihlásilo celkem 5 nových kandidátů do nového výboru SVJ. V současné době tedy kandidují za Jilmovou 4 paní Hejdová, Červíčková a pan Žák Jilmovou 6 pan Ing. Vašek, Ing. Radkovský Jilmovou 8 pan Ing. Stránský Jilmovou 10 paní Vojtíšková a pan Laurinec Výbor si vysoce cení skutečnosti, že se mezi našimi členy našla generační náhrada za odcházející členy a zejména toho, že by v novém výboru mohli být zastoupeny všechny 4 domovní vchody Pokud by některý z členů SVJ chtěl ještě rozšířit řady kandidátů, žádá jej výbor, aby svůj úmysl oznámil výboru co nejdříve, nejpozději však do ! (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu Stránka 16 z

17 ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský ( ) Byly projednány přednesené návrhy s tím, že budou ještě dopracovány na základě diskuse a připraveny v konečné formě pro jednání výboru dne (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání ( ) Byl projednán text pozvánky na VČS. Předseda připraví návrh konečného znění, který bude, po korespondenčním odsouhlasení zbývajícími členy výboru, distribuován nejpozději 14 dní před termínem VČS. VČS bude řídit předseda SVJ. Průběh voleb bude řídit Ing. Radkovský (Řeší výbor SVJ) Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech ( ) Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. ( ) Kontrola byla uzavřena. Došlo k vydání jednoho nového evidenčního listu v J- 10. ( ) Úkol byl splněn. Možno vyřadit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. (Řeší Ing. Bada) Stránka 17 z

18 Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav ( )Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský ( ) Výbor pověřil Ing. Stránského řešením stížnosti pracovnice úklidové firmy na celkový stav společných prostor v J-8, ke kterému došlo v důsledku provádění stavebních prací ve vchodě. (Znečištění prostoru schodiště prachem) Shodou okolností cca měsíc po provedeném půlročním generálním úklidu v tomto vchodě. (Řeší Ing. Stránský) Žádost o změnu evidenčního listu ( ) Na základě informace o zvýšení počtu osob ze 4 na /6 byt 13 zajistí Ing. Stránský změnu evidenčního listu. ( ) Úkol byl splněn. Možno vyřadit ze sledovaných úkolů Poškození pláště budovy v J-4 ( )Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek ( ) Pojišťovna AXA odsouhlasila rozpočet, předložený stavební firmou na opravu poškozeného míst. V květnu začala oprava. Čeká se na vzorky barev (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Oslovení nových kandidátů do výboru ( ) předseda výboru připraví urychleně návrh informačního dopisu pro nové kandidáty výboru tak, aby jim mohl být doručen, po korespondenčním odsouhlasení ve výboru v průběhu příštího týdne (Řeší Ing. Bada) C) RŮZNÉ Kontrola účetnictví za I. čtvrtletí 2013 Ing. Stránský informoval o provedené kontrole účetnictví za I. čtvrtletí t.r. Při kontrole nebyly shledány žádné závady. Neplatiči za duben 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Stránka 18 z

19 Kontrola plnění úkolů na měsíc duben 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na duben 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kočárkáren a společných prostor příslušní členové výboru v jednotl. vchodech Revize elektro ve společných prostorách Ing. Vašek Revize hromosvodu Ing. Vašek Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc květen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na květen 2013 tvoří přílohu č. 1 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Příprava VČS Ing. Bada Revize kamerového systému Ing. Vašek 14-ti denní revize výtahů Ing. Vašek D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 04/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Pojištění Vyúčtování služeb 2013 Internetová doména rok Nájemné za školní jídelnu (VČS) Opravy výtah J-6 Internet + telefon 03/13 Opravy výtah v J-6 Výměna vodoměrů pí. Červíčková. Účet SVJ náklady 04/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,52 KČ ,00 KČ ,19 KČ ,71 KČ -38 7,00 Kč ,50 Kč -968,00 Č -600,00 Kč -984,77 Kč -878,00 Kč ,05 Kč ,30 Kč -630,00 Kč ,62 Kč ,80 Kč 9 281,18 Kč ,98 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 829,79 KČ ,77 KČ Stránka 19 z

20 Čerpání z pokladny SVJ Baterie Poštovné pokladny k ,- KČ 218,- KČ 26,- KČ 9 509,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována mimořádně na druhé úterý v měsíci, tj. na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Po zahájení výborové schůze mohou členové SVJ v době mezi hod a hod. nahlédnout do finálních podkladů pro jednání VČS. Praha: Zapsal: Ing. Jan Bada Schválil: Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na květen 2013 Upomínka dlužníka Stránka 20 z

21 Zápis č. 127 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Nebyly projednávány A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly. Již splněné úkoly byly vypuštěny ze sledování a zbývají: Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. ( ) Leták byl distribuován s tím, že se přihlásilo celkem 5 nových kandidátů do nového výboru SVJ. V současné době tedy kandidují za Jilmovou 4 paní Hejdová, Červíčková a pan Žák Jilmovou 6 pan Ing. Vašek, Ing. Radkovský Jilmovou 8 pan Ing. Stránský Jilmovou 10 paní Vojtíšková a pan Laurinec Výbor si vysoce cení skutečnosti, že se mezi našimi členy našla generační náhrada za odcházející členy a zejména toho, že by v novém výboru mohli být zastoupeny všechny 4 domovní vchody Pokud by některý z členů SVJ chtěl ještě rozšířit řady kandidátů, žádá jej výbor, aby svůj úmysl oznámil výboru co nejdříve, nejpozději však do ! ( ) výbor vzal na vědomí omluvu paní Červíčkové za špatně vyplněný leták a skutečnost, že o kandidaturu do nového výboru zájem nemá. Novými kandidáty tedy zůstávají v J-4 paní Hejdová a pan Žák a v J-10 paní Vojtíšková a pan Laurinec. Úkol je možno vypustit ze sledování Stránka 21 z

22 (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský ( ) Byly projednány přednesené návrhy s tím, že budou ještě dopracovány na základě diskuse a připraveny v konečné formě pro jednání výboru dne ( ) byly projednány návrhy na změny a doplňky. Úkol je možno vypustit ze sledování (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání ( ) Byl projednán text pozvánky na VČS. Předseda připraví návrh konečného znění, který bude, po korespondenčním odsouhlasení zbývajícími členy výboru, distribuován nejpozději 14 dní před termínem VČS. VČS bude řídit předseda SVJ. Průběh voleb bude řídit Ing. Radkovský ( ) zkontrolováno organizační zabezpečení možno vypustit ze sledování (Řeší výbor SVJ) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. ( ) DS-1 informovalo em ze dne o tom, že nebyla podána žádná reklamace na vyúčtování záloh na služby z řad členů SVJ. Je tedy možné začít s výplatou přeplatků tak, aby byla ukončena nejpozději do konce června t.r. Pan Betka ve spolupráci s panem Ing. Radkovským upozorní ty členy SVJ, kteří mají vůči SVJ v této oblasti závazky (nedoplatky) aby je urychleně vyrovnali (Řeší Ing. Bada) Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav Stránka 22 z

23 ( )Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský ( ) Výbor pověřil Ing. Stránského řešením stížnosti pracovnice úklidové firmy na celkový stav společných prostor v J-8, ke kterému došlo v důsledku provádění stavebních prací ve vchodě. (Znečištění prostoru schodiště prachem) Shodou okolností cca měsíc po provedeném půlročním generálním úklidu v tomto vchodě. ( ) -Problematiku sleduje Ing. Stránský. Možno vypustit ze sledovaných úkolů. (Řeší Ing. Stránský) Poškození pláště budovy v J-4 ( )Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek ( ) Pojišťovna AXA odsouhlasila rozpočet, předložený stavební firmou na opravu poškozeného míst. V květnu začala oprava. Čeká se na vzorky barev ( ) Oprava byla ukončena a z FO bylo uhrazeno Kč ,-. Pojišťovna AXA uhradila Kč 9.515,- a Kč 653,- odečetla na amortizaci domu. Informace z pojišťovny dopis z přiložen k zápisu (Řeší Ing. Vašek) Oslovení nových kandidátů do výboru ( ) předseda výboru připraví urychleně návrh informačního dopisu pro nové kandidáty výboru tak, aby jim mohl být doručen, po korespondenčním odsouhlasení ve výboru v průběhu příštího týdne ( ) Splněno. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Bada) B) NOVÉ ÚKOLY Nebyly projednávány C) RŮZNÉ Neplatiči za květen 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Žádost o změnu evidenčního listu Výbor odsouhlasil změnu evidenčního listu pro paní Hejdovou. Nový evidenční list zajistí Ing. Stránský Výbor vzal na vědomí změnu vlastníka v bytě 2684/4 v Jilmové 8. Novým vlastníkem se stal pan Mgr Matěj Daniš. Nový evidenční list zajistí Ing. Stránský Ověření počtu osob v bytě p. Richtára (nový nájemce) Ing. Bada požádá Ing. Richtára o informaci, zda a v jakém rozsahu došlo ke změně počtu osob v souvislosti se změnou nájemce jeho bytu v J-4 Stránka 23 z

24 Žádost o zajištění vytápění bytů Výbor vzal na vědomí žádost o zahájení topení v chladných červnových dnech (matky s dětmi). Ing. Bada zašle ové na správu kotelen termínové ohraničení mimořádného topení s následujícím obsahem: Žádám o ukončení mimořádného vytápění bytů v Jilmové 4-10 jakmile 3 po sobě jdoucí dny přesáhnou průměrně denní venkovní teploty 13 o C. Kontrola plnění úkolů na měsíc květen 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na květen 2013 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Příprava VČS Ing. Bada Revize kamerového systému Ing. Vašek 14-ti denní revize výtahů Ing. Vašek Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc červen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na červen 2013 tvoří přílohu č. 1 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Vyplacení přeplatků a vymáhání nedoplatků záloh na služby 2012 Ing. Radkovský Revize nouzového osvětlení Ing. Vašek Výpověď příkazní smlouvy (IMG) Ing. Vašek Výplata dohod o provedení práce za I. pololetí 2013 Ing. Bada/ nový předseda výboru SVJ D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 05/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy čtvrtletní II/IV. Oprava výtah J-6 Internet + telefon 04/13 Výměna vodoměrů Škardovi. Oprava fasády po pojistné události Účet SVJ náklady 05/13 Náhrada škody od pojišťovny Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,19 KČ ,00 KČ ,97 KČ ,22 KČ ,11 Kč -853,47 Kč -877,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč -636,00 Kč 9 515,00 Kč ,08 Kč ,80 Kč ,72 Kč ,77KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 663,34 KČ ,11 KČ Stránka 24 z

25 Čerpání z pokladny SVJ Klíč od mříží J-4 Round up pokladny k ,- KČ 52,- KČ 159,- KČ 9 298,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována v návaznosti na výsledky voleb ihned po VČS dne Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na květen 2013 Upomínka dlužníka Žádost o změnu evidenčního listu Stránka 25 z

26 Zápis č. 128 z mimořádného jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 dne Přítomni: Ing. Ladislav Laurinec, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Ing. Petr Vašek, Pavel Žák, Program jednání: 1) Volba předsedy výboru Ad 1) Výbor zvolený na členské schůzi dne (viz zápis z členské schůze), kterému započal mandát výkonu svých funkcí dnem , se následně sešel na svém prvním jednání. Jediným bodem programu byla volba předsedy výboru. Předsedou byl jednomyslně zvolen Ing. Lukáš Radkovský Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 hod. Praha: Zapsal: Ing. Lukáš Radkovský Schválil: Ing. Petr Vašek Stránka 26 z

27 Zápis č. 129 z jednání výboru SVJ ze dne Přítomni: Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Petr Vašek, Ing. Pavel Stránský, Pavel Žák, Ing. Ladislav Laurinec VČS nové složení výboru Dne úspěšně proběhla výroční členská schůze SVJ - zápis byl vyvěšen na nástěnkách v jednotlivých vchodech a uveřejněn na webových stránkách společenství. Na schůzi byl zvolen nový výbor a ten následně zvolil předsedu. Složení výboru a kontakty na členy výboru jsou následující: Ing. Lukáš Radkovský (Předseda) tel Ing. Petr Vašek tel Ing. Pavel Stránský tel Ing. Ladislav Laurinec tel pan Pavel Žák tel Na schůzi výboru byli noví členové seznámeni s jeho chodem, byly nově rozděleny kompetence viz příloha. Nový výbor na své prvé schůzi převzal od starého výboru veškerou projektovou a účetní dokumentaci, včetně originálů všech smluv. Dále byly novým členům předány klíče a bezpečnostní kódy pro přístup do jednací místnosti. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. ( ) DS-1 informovalo em ze dne o tom, že nebyla podána žádná reklamace na vyúčtování záloh na služby z řad členů SVJ. Je tedy možné začít s výplatou přeplatků tak, aby byla ukončena nejpozději do konce června t.r. Pan Betka ve spolupráci s panem Ing. Radkovským upozorní ty členy SVJ, kteří mají vůči SVJ v této oblasti závazky (nedoplatky) aby je urychleně vyrovnali ( ) Všechny přeplatky byly proplaceny, vlastníci s nedoplatky byli vyzváni k jejich úhradě do ; nedoplatky <100 Kč byly přeúčtovány do roku (Řeší Stránský) Poznámka: vzhledem k nezměněné výši příspěvku do FO nebude nutné měnit zálohy a distribuovat nové evidenční listy. NOVÉ ÚKOLY Úkoly vyplývající z VČS a z nového složení výboru Odsouhlasen zápis a další dokumentace z VČS - hotovo Uzavřeny dohody o provedení práce se členy výboru na zajištění provozu domu s odměnou 100,-Kč /hodinu hotovo Uzavření smlouvy o hmotné zodpovědnosti - řeší Stránský Aktualizace kontaktů na výbor na Webu, na nástěnkách a mřížích - řeší Vašek Vklad změn na OR - řeší Radkovský Oznámení změn ve výboru klíčovým partnerům - řeší Radkovský Zajištění přístupu P. Žáka k účtu, zřízení platební karty pro výběry - řeší Radkovský Stránka 27 z

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011 Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2011 Dle smlouvy o správě správce provádí administrativní práce spojené se správou, t.j. činnosti spojené s chodem, údržbou, opravami a finančními transakcemi

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství svolává shromáždění vlastníků jednotek domu Nad lesním divadlem 1114/16, Praha 4, IČ: 24135071 a současně Vás tímto jako vlastníka (spoluvlastníky)

Více

PÁR SLOV NA ÚVOD. vlastní údaje o odečtu vodoměrů a poměrových měřičů (to pouze v případě, že jste si je zaznamenali v době odečtů pracovníky VUSTE)

PÁR SLOV NA ÚVOD. vlastní údaje o odečtu vodoměrů a poměrových měřičů (to pouze v případě, že jste si je zaznamenali v době odečtů pracovníky VUSTE) Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU konaného dne 15. 12. 2013 Program: 1. Kontrola plnění úkolů. 2. Hospodaření SVJ v roce 2013 stav na

Více

Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9,

Shromáždění vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek -------------------------------------------- Praha, 16. 4. 2012 Vážení spoluvlastníci, zveme vás vlastníky jednotek v domě č. p. 405,

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Zápis z jednání výboru SVJ Kaskády Barrandov

Zápis z jednání výboru SVJ Kaskády Barrandov Zápis z jednání u SVJ Kaskády Barrandov Subject Pravidelné jednání Datum 16.7.2012 Místo Kancelář PPM Čas 18:00 21:00 Příští jednání 13.8.2012 Zapsal Vladislav Jursík Eva Hrdličková Místopředsedkyně u

Více

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov

Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Pravidla pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových jednotek v majetku města Rýmařov Čl. I. Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro poskytování

Více

Schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 23. dubna 2012

Schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 23. dubna 2012 Schůzka zástupců obce s domovními důvěrníky na sále Kulturního domu v Rudolticích dne 23. dubna 2012 Zahájení v 16.00 hod. Účast: - z celkového počtu 28 domovních důvěrníků přítomno 26 (viz prezence) -

Více

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé,

2010-2011. Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933. Vážení majitelé, Zpráva o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Vážení majitelé, 2010-2011 dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro bytové družstvo I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi správcem

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 1 Finanční prostředky Pokladna Bankovní účet běžný

Více

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 V souladu s ustanovením čl. VI, odst. 3 a 4 stanov svolává výbor společenství schůzi shromáždění na středu 1.12.2010

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků jednotek

Více

1. Složení výboru společenství

1. Složení výboru společenství strana 1 (celkem 5) Z p r á v a o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sienkiewiczova 1,3,5,7,9,11,13 Olomouc za období od 6. shromáždění, které se konalo dne 26.05.2009. Činnost výboru

Více

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009

Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009 Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 28. 4. 2009 Přítomni: viz. příloha 1 - prezenční listiny Předseda shromáždění: p. Milan Slavíček Začátek shromáždění: 19:00

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 9.3.2009 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Omluven Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 7.11.2011 Schůze zahájena v 18:00 hod. Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru omluven Hanousek Jan Člen výboru Přítomen

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 15.4.2009 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Omluven Bejček

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

Finanční plán SVJ pro rok 2010

Finanční plán SVJ pro rok 2010 Finanční plán SVJ pro rok 2010 části: 1- rozúčtovací klíč 2 - finanční plán SVJ 3 - položky č. 1 17 dle rozpisu Vážení vlastníci, správcovská společnost Prague Property Management, a.s. a výbor SVJ Vám

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 7.4.2008 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Jan Člen výboru

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.1.2016

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.1.2016 Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 28.1.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu

Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu Jednání proběhlo dne 12.5.2016 od 16.30 hod v restauraci Kulturního domu DRUŽBA v Klatovech dle programu uvedeného na pozvánce.

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010.

Předání informace o zaplacení TDO Na základě požadavku vlastníka bytu č. 203 bylo vlastníkovi předáno potvrzení o úhradě poplatku TDO na rok 2010. Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 17.9.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky

o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky strana1 P Ř Í K A Z N Í S M L O U V A o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu a služeb spojených s užíváním bytové (nebytové) jednotky Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek.

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962

Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 Zápis ze shromáždění vlastníků Společenství Píškova 1959-1962 IČ: 24289086, Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Datum konání: 10. 12. 2014 Místo konání: Fakultní základní škola Brdičkova 1878 Přítomni: prezenční

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 12.3.2012 Schůze zahájena v 18:00 hod. Účast: Příjmení a jméno Bejček Jan Člen výboru Nepřítomen Hrdličková Eva Člen výboru Přítomen

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování - Pravidla rozúčtování nákladů vzniklých při užívání jednotek v domě, správě domu a pozemku - Pravidla pro stanovení

Více

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

za rok 2009 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem: Rajhrad, 9. května 484, 664 61, IČ: 283 35 864, zapsaném v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně,

Více

Nedoplatky po 31.8.2014 budou vymáhány soudně.

Nedoplatky po 31.8.2014 budou vymáhány soudně. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 7/2014 Datum schůze: 25.8.2014 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), L. Hončlová (LH), M. Tintěra (MT),

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ

Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ Směrnice S 107/16 ZÁSADY ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ, SPOLEČNOU PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY A NA POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY V DOMECH VE VLASTNICTVÍ, I. ÚČEL: Zajištění jednotného postupu při rozúčtování nákladů

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 14.7.2008 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154. Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016 Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 19.5.2016 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2017 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2017 jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.1 Stavba: Revitalizace panelových domu v Brandýse n/l. čp.1732, 1733 a 1734 Investor (objednatel): SVJ Na Vinici 1732, SVJ Na Vinici 1733, SVJ V Olšinkách 1734 Zhotovitel: Evropská stavební společnost s.r.o.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. října 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. října 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 26. října 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Novák,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4

Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 Zápis o průběhu 9. schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Štichova čp. 651-654, Praha 4, se sídlem Praha 4 Háje, Štichova 654, 149 00 Praha 4 konaného dne 23. 06. 2011 ve společenské místnosti

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015 Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015 Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Představenstva BD za období

Více

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet

Obchodní podmínky. 1 Úvodní ustanovení. 2 Uživatelský účet Obchodní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále obchodní podmínky ) společnosti GERBEROS, spol. s r. o., se sídlem Českomoravská 41 čp. 184, 190 03 Praha 9, IČO: 25696432, zapsané

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Zápis ze schůze výboru konané formou elektronické konference ve dnech 28.3.2011 až 1.4.2011

Zápis ze schůze výboru konané formou elektronické konference ve dnech 28.3.2011 až 1.4.2011 Zápis ze schůze výboru konané formou elektronické konference ve dnech 28.3.2011 až 1.4.2011 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastnili se všichni členové výboru; nejsou žádné připomínky.

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11

S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 S M L O U V A O D Í L O evid. pod čj. KRPP-63933/ČJ-2011-0300VZ SA-09/11 Česká republika Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 IČ :

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 10.11.2008 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem.

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem. Zápis z jednání na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 409, 713, 714 (dále jen SVJ ) se sídlem Praha 9, Jablonecká 412, a členů družstva, která se konala dne 3. prosince 2009

Více

REALIZAČNÍ SMLOUVA č.

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. REALIZAČNÍ SMLOUVA č. smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov Technická infrastruktura v lokalitě Šibeník uzavřená

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato.

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato. Zápis o pokračování 1. schůze shromáždění Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4742, Chomutov sídlem Chomutov, Dřínovská č.p. 4742, PSČ 430 01 konaná dne 8. 6. 2010 Po skončení první části schůze za přítomnosti

Více

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz)

ČMSZP. Vnitřní směrnice. Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. (dále také Svaz) Vnitřní směrnice Českomoravského svazu (dále také Svaz) Právní forma: Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Organizace zapsána: spisová značka L 1074 vedená u Městského soudu v Praze. Sídlo:,

Více

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Vnitřní směrnice. 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4. Vnitřní směrnice Firma: MAS Svatojiřský les o.s. Sídlo: Loučeň č.p. 345 IČ: 270 29 182 Přílohy: 1. Stanovy MAS Svatojiřský les 2. Potvrzení o registraci v rejstříku MV 3. Potvrzení o registraci u FÚ 4.

Více

POZVÁNKA. na schůzi shromáždění společenství vlastníků

POZVÁNKA. na schůzi shromáždění společenství vlastníků POZVÁNKA na schůzi shromáždění společenství vlastníků předsedkyně výboru Společenství Kaštanová III. čp. 683, Eva Kyselá, spolu s dalšími členy výboru svolávají v souladu se stanovami Společenství Kaštanová

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE POKYNY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOST O DOTACI A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE Ž Á D O S T O D O T A C I Žádost o dotaci údaje o žadateli Žadatel žadatelem je právnická osoba - uvede se úplný název žadatele uvedený

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

2. Zajistit doplnění chybějících obkladů - realizace - splněno (pí. Nátrová)

2. Zajistit doplnění chybějících obkladů - realizace - splněno (pí. Nátrová) ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 16.11.2009 konané formou elektronické konference ve dnech 16.11.2009 až 22.11.2009 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze Zúčastnili se všichni členové výboru Nebyly

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Anterix s.r.o., IČ 24213641, se sídlem Křižíkova 2148, Benešov, 256 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložce 189248. I. Úvodní

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMU č.p. 1334/31,33 ul.saturnova, UHŘÍNĚVES, ZE DNE 25.6.2009 I. Program: 1. Schválení programu... 1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise... 2 3. Vyúčtování

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 12.4.2010 konané formou elektronické konference ve dnech 12.4.2010 až 16.4.2010

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 12.4.2010 konané formou elektronické konference ve dnech 12.4.2010 až 16.4.2010 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 12.4.2010 konané formou elektronické konference ve dnech 12.4.2010 až 16.4.2010 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze bez připomínek 2. Kontrola úkolů Úkoly: 1. Průběžně

Více

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství svolává shromáždění vlastníků jednotek domu Nad lesním divadlem 1114/16, Praha 4, IČ: 24135071 a současně Vás tímto jako vlastníka (spoluvlastníky)

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Všeobecné obchodní podmínky společnosti INGRO-Machine s.r.o., se sídlem v Lublaňská 653/51 120 00 Praha 2, IČ 28391641, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 138269

Více

mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny

mu peníze vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny NÁKUPNÍ ŘÁD Obchodní podmínky společnosti Space Registry s.r.o. se sídlem Pražská tř. 563/99, 370 04, České Budějovice, identifikační číslo: 04933583, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Více