Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013"

Transkript

1 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, Praha 3, IČ: , zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze (oddíl S, vložka 4167) Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Různé: - Projednání návrhu FO na rok Kontrola PO objektu - Výměna domovního vodoměru - Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů, u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. (Řeší Ing. Vašek) DPP na I. pololetí 2013 ( ) Výbor projednal nové DPP na I. pololetí 2013 s tím, že dohody budou vypracovány v tomto roce pouze na I. pololetí, kdy končí funkční období výboru ve stávajícím složení ( ) Dohody byly zkompletovány a předseda SVJ zajistí předání jednoho výtisku DS-1 (Řeší všichni členové výboru SVJ) Dohoda o hmotné zodpovědnosti na rok 2013 ( ) Ing. Stránský připraví návrh dohody o hmotné zodpovědnosti na prvé pololetí roku 2013 k zúčtovatelné záloze na tento rok. ( ) Splněno, možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Originál založen v dokumentaci. (Řeší Ing. Stránský a Ing. Bada)

2 Výpověď a změna pojistné smlouvy ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Nebyly projednávány C) RŮZNÉ Návrh plánu FO na rok 2013 Byl projednán a odsouhlasen návrh plánu FO na rok 2013 předložený Ing. Vaškem Plánované výdaje: Výtahy (opravy, servis, prohlídky) 55000,-Kč Internetové připojení a doména SVJ 10000,-Kč Výměna vodoměrů VUSTE 95000,-Kč (1x za 6 let) Opravy a služby ,-Kč (oprava NO, renovace PVC) Osobní náklady + odvody 60000,-Kč Pojištění 40000,-Kč Drobné nákupy za hotové (pokladna) 10000,-Kč Celkem ,-Kč Plánované příjmy při stávajícím jednotkovém příspěvku 16,-.Kč/m2/měsíc: Celkem ,-Kč Předpokládané roční saldo: ,-Kč Návrh rozpočtu vychází z dlouholetých zkušeností. Nezohledňuje však nenadálé poruchy či havárie. I tak je saldo dostatečně veliké na sanaci případných nahodilých jevů. Celých 10 let dodržujeme přebytkový rozpočet (nežijeme na dluh) s mírným průběžným navyšováním finančních prostředků SVJ, což je v dnešní době spíše výjimkou. Kontrola PO objektu Výbor vzal na vědomí informaci o provedené kontrole PO objektu s tím, že fakturovaná částka Kč 7.986,- byla uhrazena z FO. Výměna domovního vodoměru Výbor vzal na vědomí informaci o vyčerpání šachty domovního vodoměru, jehož výměna proběhne ve středu dne Stránka 2 z

3 Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti Výbor vzal na vědomí informaci DS-1 o přípravách zavádění průkazů energetické náročnosti objektů i nabídku na pomoc. Vyhodnotil situaci jako nikoliv aktuální s tím, že vyčkáme do vydání příslušných předpisů. Schválení plánu práce na rok 2013 ( ) Výbor schválil plán práce na rok Schválený plán práce bude uveřejněn na webových stránkách SVJ. ( ) Možno vyřadit ze sledování (Řeší Ing. Vašek) Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena upomínka a předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Kontrola hlavních úkolů z plánu práce na leden 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na prosinec 2012 tvoří přílohu č. 1 Vyzvednutí provozní zálohy na běžný rok Ing. Bada Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek Kontrola osvětlení na chodbách členové výboru Úkoly byly splněny. Některé úkoly na měsíc leden 2013 vyplývající z plánu práce Čtvrtletní uzávěrka Stránský Kontrola kompletace dokumentace Zápisy ze schůzí a uzavřené smlouvy Bada Účetnictví - Stránský Revize a technické zprávy Vašek Faktury Radkovský Kontrola balkonových dveří - Betka Kontrola vodoměrné šachty Vašek, Radkovský Aktualizace pojistné smlouvy výbor SVJ Vyžádání podkladů od SKM pro VUSTE - Bada D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 01/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem ,39KČ ,00 KČ ,48 KČ 9 965,91 KČ Stránka 3 z

4 Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon 12/12 Dozor výtahů Deratizace I/2013 Účet SVJ výběr z automatu Účet SVJ náklady 01/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok -869,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč -6,00 Kč -663,00 Kč ,80Kč ,80 Kč ,00 Kč ,43KČ 0,00KČ 0,00KČ 990,55KČ ,98 KČ Čerpání z pokladny SVJ Výběr z účtu Poštovné Dveřní zarážky Kuželka do vod. baterií pokladny k ,00 Kč ,00 KČ- 26,00 Kč- 80,00 Kč 170,00 Kč 9 753,00 KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na únor 2013 Upomínka dlužníka Informace DS-1 k průkazům energetické náročnosti Avizo výměny hlavního vodoměru Stránka 4 z

5 Zápis č. 123 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Příprava VČS - Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech - Příprava vyúčtování záloh na služby A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Stránka 5 z

6 Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze Řeší průběžně celý výbor SVJ (Řeší výbor SVJ) Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) (Řeší Ing. Bada) C) RŮZNÉ Kontrola přehledu nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012 požadavek DS-1 Výbor projednal výše uvedený přehled nákladů, které půjdou do vyúčtování služeb za rok 2012, zaslaný z DS-1 em dne Výbor konstatoval, že z hlediska FO je přehled v pořádku a souhlasí se skutečností. Ke zbytku nákladů se bude možno vyjádřit až budou doplněny náklady za elektřinu a vodu za sledované období. Písemnou informaci v tomto smyslu pro DS-1 zajistí předseda výboru SVJ Kontrola hlavních plynových uzávěrů Stránka 6 z

7 Výbor vzal na vědomí informace pana Betky a Ing. Stránského o kontrole HUP v domě, provedené dne Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena upomínka a předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Výbor znovu upozorňuje všechny členy SVJ, že opožděné platby s sebou nesou i odsouhlasené sankce. Jde tedy o jev, který výboru přidělává práci a dlužníkům zvyšuje zbytečně náklady spojené s bydlením! Přitom řešení je poměrně jednoduché správné nastavení trvalého příkazu k platbě v bance. Naštěstí se tato problematika týká pouze několika našich členů. Z jejich strany ale jde skutečně o zbytečné zatěžování výboru a vlastní kapsy! Vyúčtování daní z příjmu Vyúčtování daní z příjmu (srážkové a zálohové) zpracované DS-1 předal předseda výboru dne příslušnému finančnímu úřadu. Kontrola hlavních úkolů z plánu práce na únor 2013 Kontrola balkonových dveří - Betka Kontrola vodoměrné šachty Vašek, Radkovský Úkoly byly splněny. Další úkoly, stanovené pro únor 2013 nebyly ukončeny a jejich plnění je dále sledováno Čtvrtletní uzávěrka Stránský Kontrola kompletace dokumentace Zápisy ze schůzí a uzavřené smlouvy Bada Účetnictví - Stránský Revize a technické zprávy Vašek Faktury Radkovský Aktualizace pojistné smlouvy výbor SVJ Vyžádání podkladů od SKM pro VUSTE - Bada Některé úkoly na měsíc březen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na březen 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kompletnosti sady klíčů od objektu J.Betka Kontrola stavu technického koridoru J.Betka Zajištění podkladů pro vyúčtování služeb od DS-1 pro VÚSTE Ing. Bada D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 02/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem 9 965,91KČ ,00 KČ ,00 KČ ,91KČ Čerpání z fondu oprav SVJ Stránka 7 z

8 Opravy výtahu J-10 Opravy výtahu J-10 Revize PHP Opravy výměna vodoměrů Internet + telefon 01/13 Účet SVJ náklady 02/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,80 Kč ,94 Kč ,00 Kč ,80 Kč -877,00 Kč -639,00 Kč ,54 Kč ,80 Kč ,74 Kč ,98 KČ 0,00KČ 0,00KČ 837,39KČ ,37KČ Čerpání z pokladny SVJ 9753,- pokladny k ,- E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na březen 2013 Upomínka dlužníka Stránka 8 z

9 Zápis č. 124 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Poškození pláště budovy v J-4 - Žádost paní Tiché o stavební úpravy - Žádost paní Nejtkové o přechodné uložení vybavení bytu do kočárkárny (malování) A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. ( ) kontrolu stavu plnění provede ve spolupráci s VÚSTE Ing. Vašek (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované Stránka 9 z

10 Bez dalších připomínek byl projednání upravený návrh smlouvy a výbor odsouhlasil jeho podpis. Zpracování průvodního dopisu a zaslání 1 podepsaného výtisku ČP provede Ing. Bada. Faktura za pojistné ve výši Kč 38.7,- byla uhrazena z FO. (Řeší Ing. Vašek) Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti ( ) Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ ( ) Splněno, smlouva podepsána na dobu od do hod za Kč 600,- se splatností do Po úhradě možno vyřadit ze sledovaných úkolů (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání (Řeší výbor SVJ) Stránka 10 z

11 Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech ( ) Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. ( ) Kontrola byla uzavřena. Došlo k vydání jednoho nového evidenčního listu v J- 10. (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 (Řeší Ing. Bada) Kontrola přehledu nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012 požadavek DS-1 ( ) Výbor projednal výše uvedený přehled nákladů, které půjdou do vyúčtování služeb za rok 2012, zaslaný z DS-1 em dne Výbor konstatoval, že z hlediska FO je přehled v pořádku a souhlasí se skutečností. Ke zbytku nákladů se bude možno vyjádřit až budou doplněny náklady za elektřinu a vodu za sledované období. Písemnou informaci v tomto smyslu pro DS-1 zajistí předseda výboru SVJ ( ) informace v tomto smyslu byla předána DS-1 při předložení písemných podkladů a nezávisle na tom i ovým sdělením předsedy pracovnici účtárny. Možno vyřadit z evidence. B) NOVÉ ÚKOLY Poškození pláště budovy v J-4 Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek (Řeší Ing. Vašek) Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský (Řeší Ing. Stránský) C) RŮZNÉ Žádost o změnu evidenčního listu Na základě informace o zvýšení počtu osob ze 4 na /6 byt 13 zajistí Ing. Stránský změnu evidenčního listu. Stránka 11 z

12 Žádost paní Nejtkové o přechodné uložení vybavení bytu do kočárkárny (malování) Výbor posoudil a odsouhlasil žádost paní Nejtkové na uložení vybavení bytu do kočárkárny po nezbytně nutnou dobu. Důvodem je rekonstrukce nábytku. Oprava kontejneru v J-4 Výbor vzal na vědomí informaci předsedy o zajištění opravy poškozeného víka kontejneru v J-4 dodavatelskou firmou. Informace o odvolání ve věci proti Jaroslav Ther a spol. Výbor vzal na vědomí informaci o veřejném zasedání MS v Praze vyrozumění poškozeného (vykradené sklepy) o veřejném zasedání konaném o odvolání žalovaných, které proběhlo dne Neplatiči za leden 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Kontrola plnění úkolů na měsíc březen 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na březen 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kompletnosti sady klíčů od objektu J.Betka Kontrola stavu technického koridoru J.Betka Zajištění podkladů pro vyúčtování služeb od DS-1 pro VÚSTE Ing. Bada Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc duben 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na duben 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kočárkáren a společných prostor příslušní členové výboru v jednotl. vchodech Revize elektro ve společných prostorách Ing. Vašek Revize hromosvodu Ing. Vašek D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 03/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy čtvrtletní I/2013 Opravy výměna vodoměrů Internet + telefon 02/13 Účet SVJ náklady 03/13 Účet SVJ úroky I/2013 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,91 KČ ,48 KČ ,87 KČ ,52 KČ ,11 Kč ,40 Kč -877,00 Kč -663,00 Kč 276,21 Kč ,30 Kč ,80 Kč ,50 Kč Stránka 12 z

13 Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok Čerpání z pokladny SVJ pokladny k ,37 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 927,61 KČ ,98 KČ 9 753,- KČ 9 753,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována mimořádně na druhé úterý v měsíci, tj. na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Praha: Zapsal: Ing. Jan Bada Schválil: Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na březen 2013 Upomínka dlužníka Dopis pojišťovny AXA Vyrozumění MS o odvolacím řízení Stránka 13 z

14 Zápis č. 125 z m i m o ř á d n é h o jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Projednání formálních připomínek výboru k návrhu vyúčtování záloh na služby za rok ) Projednání žádosti Ing. Paškové žádost o kopie smluvních dokumentů SVJ Výbor se sešel na základě nutnosti urychleně projednat konečnou formální úpravu a náležitosti návrhu DS-1 na vyúčtování záloh na služby za rok Na základě projednaných připomínek zašle předseda paní Piskorové z DS-1 informaci o vznesených návrzích a připomínkách. Způsob generování aktuálních účtů do Excelové tabulky si projedná Ing. Lukáš Radkovský v nejbližších dnes s paní Piskorovou osobně. Výbor se zabýval žádostí Ing. Paškové o poskytnutí některých kopií smluvních dokumentů SVJ. Předseda SVJ zašle ihned všem členům výboru k odsouhlasení návrh odpovědi paní Paškové a po jejím odsouhlasení zašle stanovisko výboru em paní Ing. Paškové. Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Stránka 14 z

15 Zápis č. 126 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Oslovení nových kandidátů do výboru SVJ A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Výměna vodoměrů ( ) Bude provedena, současně s odečtem tepla a TUV za rok 2012, počátkem ledna Všichni členové SVJ budou o jejím termínu informována s dostatečným předstihem. ( ) Ing. Vašek provede urgenci a připraví informaci pro členy (včetně webových stránek) ( ) Výměna vodoměrů a odečty s výjimkou jednoho bytu v J-10, jednoho bytu v J- 8 a 2 bytů v J-4 byla provedena v plném rozsahu. Majitele nedostupných bytů, resp. bytů u kterých nebylo možno provést plánované úkony v plném rozsahu, upozorní předseda SVJ dopisem na možné sankce, pokud nebudou závady odstraněny. ( ) koncem února se podařilo dokončit výměny vodoměrů v bytech pana Richtára (J-4), paní Veškrnové (J-8) a pana Kurky (J-10). Tím bylo zároveň ukončeno odečítání spotřeby jednotlivých bytů pro zúčtovací období roku Zbývá dokončit výměnu v bytě paní Škardové (J-4) a v bytě paní Červíčkové (J-4). Bude provedeno po dohodě se servisním technikem s vlastníky bytů. Částka účtovaná za výměny vodoměrů do konce února t.r. ve výši Kč 4.641,- byla uhrazena z FO. ( ) kontrolu stavu plnění provede ve spolupráci s VÚSTE Ing. Vašek ( ) - byly provedeny práce spojené s výměnou nových vodoměrů ve dvou zbývajících bytech. Celková částka ve výši Kč 2.834,80 byla uhrazena z FO. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Vašek) Výpověď a změna pojistné smlouvy Ing. Vašek ( ) Výbor projednal a odsouhlasil vypovězení stávající pojistné smlouvy na dům a uzavření smlouvy nové. Ing. Vašek vyžádá u našeho pojišťovacího makléře několik nabídek od různých pojišťovacích ústavů tak, abychom mohli, po jejich vyhodnocení, vybrat smlouvu finančně i z hlediska pojistného plnění nejvýhodnější. ( ) Dopis s výpovědí pojistné smlouvy č k odeslán doporučenou poštou Možno vyřadit ze sledovaných úkolů. Výpověď stávající pojistné smlouvy ČP odmítla z formálních důvodů (nedodržení výpovědní lhůty). Zahájeno jednání o případné úpravě smlouvy stávající. Ing. Vašek ve spolupráci s Ing. Radkovským připraví písemný dotaz pojišťovacímu makléři, zastupujícímu SVJ u ČP k rozporu mezi požadovanými úpravami stávající smlouvy a navrhované ceně smlouvy korigované Stránka 15 z

16 Bez dalších připomínek byl projednání upravený návrh smlouvy a výbor odsouhlasil jeho podpis. Zpracování průvodního dopisu a zaslání 1 podepsaného výtisku ČP provede Ing. Bada. Faktura za pojistné ve výši Kč 38.7,- byla uhrazena z FO. ( ) Podepsaný originál pojistné smlouvy byl odeslán pojišťovně doporučeným dopisem dne Náš originál založen ve složce pojištění. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Vašek) Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly: Zajištění jednací místnosti ( ) Školní jídelnu základní školy v Jeseniově zajistí smluvně s vedením školy předseda SVJ ( ) Splněno, smlouva podepsána na dobu od do hod za Kč 600,- se splatností do Po úhradě možno vyřadit ze sledovaných úkolů ( ) Faktura byla uhrazena. Možno vypustit ze sledovaných úkolů. (řeší Ing. Bada) Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. ( ) Leták byl distribuován s tím, že se přihlásilo celkem 5 nových kandidátů do nového výboru SVJ. V současné době tedy kandidují za Jilmovou 4 paní Hejdová, Červíčková a pan Žák Jilmovou 6 pan Ing. Vašek, Ing. Radkovský Jilmovou 8 pan Ing. Stránský Jilmovou 10 paní Vojtíšková a pan Laurinec Výbor si vysoce cení skutečnosti, že se mezi našimi členy našla generační náhrada za odcházející členy a zejména toho, že by v novém výboru mohli být zastoupeny všechny 4 domovní vchody Pokud by některý z členů SVJ chtěl ještě rozšířit řady kandidátů, žádá jej výbor, aby svůj úmysl oznámil výboru co nejdříve, nejpozději však do ! (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu Stránka 16 z

17 ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský ( ) Byly projednány přednesené návrhy s tím, že budou ještě dopracovány na základě diskuse a připraveny v konečné formě pro jednání výboru dne (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání ( ) Byl projednán text pozvánky na VČS. Předseda připraví návrh konečného znění, který bude, po korespondenčním odsouhlasení zbývajícími členy výboru, distribuován nejpozději 14 dní před termínem VČS. VČS bude řídit předseda SVJ. Průběh voleb bude řídit Ing. Radkovský (Řeší výbor SVJ) Kontrola počtu osob v jednotlivých bytech ( ) Součástí žádosti DS-1 o vyjádření k nákladům za rok 2012, byl přehled osob v jednotlivých bytech. Byli vytipováni vlastníci u kterých je třeba ověřit, zda v bytě nedošlo v uplynulém období ke změnám. Týká se vchodu J-10. ( ) Kontrola byla uzavřena. Došlo k vydání jednoho nového evidenčního listu v J- 10. ( ) Úkol byl splněn. Možno vyřadit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Radkovský a Ing. Stránský) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. (Řeší Ing. Bada) Stránka 17 z

18 Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav ( )Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský ( ) Výbor pověřil Ing. Stránského řešením stížnosti pracovnice úklidové firmy na celkový stav společných prostor v J-8, ke kterému došlo v důsledku provádění stavebních prací ve vchodě. (Znečištění prostoru schodiště prachem) Shodou okolností cca měsíc po provedeném půlročním generálním úklidu v tomto vchodě. (Řeší Ing. Stránský) Žádost o změnu evidenčního listu ( ) Na základě informace o zvýšení počtu osob ze 4 na /6 byt 13 zajistí Ing. Stránský změnu evidenčního listu. ( ) Úkol byl splněn. Možno vyřadit ze sledovaných úkolů Poškození pláště budovy v J-4 ( )Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek ( ) Pojišťovna AXA odsouhlasila rozpočet, předložený stavební firmou na opravu poškozeného míst. V květnu začala oprava. Čeká se na vzorky barev (Řeší Ing. Vašek) B) NOVÉ ÚKOLY Oslovení nových kandidátů do výboru ( ) předseda výboru připraví urychleně návrh informačního dopisu pro nové kandidáty výboru tak, aby jim mohl být doručen, po korespondenčním odsouhlasení ve výboru v průběhu příštího týdne (Řeší Ing. Bada) C) RŮZNÉ Kontrola účetnictví za I. čtvrtletí 2013 Ing. Stránský informoval o provedené kontrole účetnictví za I. čtvrtletí t.r. Při kontrole nebyly shledány žádné závady. Neplatiči za duben 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Stránka 18 z

19 Kontrola plnění úkolů na měsíc duben 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na duben 2013 tvoří přílohu č. 1 Kontrola kočárkáren a společných prostor příslušní členové výboru v jednotl. vchodech Revize elektro ve společných prostorách Ing. Vašek Revize hromosvodu Ing. Vašek Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc květen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na květen 2013 tvoří přílohu č. 1 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Příprava VČS Ing. Bada Revize kamerového systému Ing. Vašek 14-ti denní revize výtahů Ing. Vašek D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 04/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Pojištění Vyúčtování služeb 2013 Internetová doména rok Nájemné za školní jídelnu (VČS) Opravy výtah J-6 Internet + telefon 03/13 Opravy výtah v J-6 Výměna vodoměrů pí. Červíčková. Účet SVJ náklady 04/13 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,52 KČ ,00 KČ ,19 KČ ,71 KČ -38 7,00 Kč ,50 Kč -968,00 Č -600,00 Kč -984,77 Kč -878,00 Kč ,05 Kč ,30 Kč -630,00 Kč ,62 Kč ,80 Kč 9 281,18 Kč ,98 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 829,79 KČ ,77 KČ Stránka 19 z

20 Čerpání z pokladny SVJ Baterie Poštovné pokladny k ,- KČ 218,- KČ 26,- KČ 9 509,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována mimořádně na druhé úterý v měsíci, tj. na od v zasedací místnosti Jilmová 6. Po zahájení výborové schůze mohou členové SVJ v době mezi hod a hod. nahlédnout do finálních podkladů pro jednání VČS. Praha: Zapsal: Ing. Jan Bada Schválil: Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na květen 2013 Upomínka dlužníka Stránka 20 z

21 Zápis č. 127 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne Přítomni: Ing. Jan Bada, Ing. Petr Vašek, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Jaroslav Betka, Program jednání: 1) Kontrola plnění úkolů 2) Nové úkoly 3) Různé Nové úkoly: - Nebyly projednávány A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Příprava VČS V souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat ve čtvrtek, dne si jednotliví členové výboru SVJ rozdělili následující úkoly. Již splněné úkoly byly vypuštěny ze sledování a zbývají: Návrh předvolebního letáku ( ) Výbor se v souvislosti s přípravou VČS, která se bude konat dne , znovu zabýval i přípravou voleb nového výboru pro jeho III. funkční období. Byly dohodnuty hlavní myšlenky tohoto stručného dokumentu, který by měli dostat k vyjádření všichni vlastníci bytových i nebytových prostor v domě s cílem, získat včas přehled o jejich ochotě nahradit členy výboru, kteří již nechtějí v dalším období kandidovat. Cílem této akce je, získat aktuální informaci z členské základny SVJ, k termínu Návrh dokumentu připraví a předloží zbytku výboru k připomínkám Ing. P. Vašek. Leták by měl být připraven nejpozději do tak, aby mohl být nejpozději do distribuován jednotlivým vlastníkům. ( ) výbor odsouhlasil předložený návrh, doplněný o připomínky z ové diskuse. Ing. Vašek připraví nejpozději do jmenovitě, jednotlivým členům SVJ adresovaný tisk předvolebního letáku tak, aby mohl být dodržen plánovaný termín jeho distribuce. Distribuci zajistí jednotliví pověření členové výboru. Vyhodnocení výsledků ankety provede výbor na svém příštím zasedání. ( ) Leták byl distribuován s tím, že se přihlásilo celkem 5 nových kandidátů do nového výboru SVJ. V současné době tedy kandidují za Jilmovou 4 paní Hejdová, Červíčková a pan Žák Jilmovou 6 pan Ing. Vašek, Ing. Radkovský Jilmovou 8 pan Ing. Stránský Jilmovou 10 paní Vojtíšková a pan Laurinec Výbor si vysoce cení skutečnosti, že se mezi našimi členy našla generační náhrada za odcházející členy a zejména toho, že by v novém výboru mohli být zastoupeny všechny 4 domovní vchody Pokud by některý z členů SVJ chtěl ještě rozšířit řady kandidátů, žádá jej výbor, aby svůj úmysl oznámil výboru co nejdříve, nejpozději však do ! ( ) výbor vzal na vědomí omluvu paní Červíčkové za špatně vyplněný leták a skutečnost, že o kandidaturu do nového výboru zájem nemá. Novými kandidáty tedy zůstávají v J-4 paní Hejdová a pan Žák a v J-10 paní Vojtíšková a pan Laurinec. Úkol je možno vypustit ze sledování Stránka 21 z

22 (Řeší Ing. Vašek) Návrh úpravy Stanov SVJ a Jednacího řádu ( ) Výbor došel k závěru, že bude nutné upravit některé pasáže Stanov SVJ a Jednacího řádu. Zejména s ohledem na připravované volby a zajištění dostatečného hlasovacího potenciálu, zaručujícího platnost usnesení schůze i provedených voleb. Návrh úprav předloží příštímu výboru písemně a před jednáním výboru Ing. Vašek a Ing. Radkovský. ( ) Výbor odsouhlasil znění navrhovaných úprav obou dokumentů. V této souvislosti byl schválen i návrh hlasovacího lístku. Členem, pověřeným za výbor, zajištěním prezentace a průběhu voleb byl ustanoven Ing. Lukáš Radkovský ( ) Byly projednány přednesené návrhy s tím, že budou ještě dopracovány na základě diskuse a připraveny v konečné formě pro jednání výboru dne ( ) byly projednány návrhy na změny a doplňky. Úkol je možno vypustit ze sledování (Řeší Ing. Vašek a Ing. Radkovský) Organizační zabezpečení průběhu schůze ( ) Řeší průběžně celý výbor SVJ ( ) Pozvánku a organizační zabezpečení vlastního průběh schůze připraví výbor na svém příštím zasedání ( ) Byl projednán text pozvánky na VČS. Předseda připraví návrh konečného znění, který bude, po korespondenčním odsouhlasení zbývajícími členy výboru, distribuován nejpozději 14 dní před termínem VČS. VČS bude řídit předseda SVJ. Průběh voleb bude řídit Ing. Radkovský ( ) zkontrolováno organizační zabezpečení možno vypustit ze sledování (Řeší výbor SVJ) Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. ( ) DS-1 informovalo em ze dne o tom, že nebyla podána žádná reklamace na vyúčtování záloh na služby z řad členů SVJ. Je tedy možné začít s výplatou přeplatků tak, aby byla ukončena nejpozději do konce června t.r. Pan Betka ve spolupráci s panem Ing. Radkovským upozorní ty členy SVJ, kteří mají vůči SVJ v této oblasti závazky (nedoplatky) aby je urychleně vyrovnali (Řeší Ing. Bada) Žádost paní Tiché o souhlas s provedením stavebních úprav Stránka 22 z

23 ( )Výbor posoudil žádost paní Tiché s provedením stavebních úprav v bytě. Bylo projednáno písemné stanovisko k náležitostem, které je třeba ze strany stavebníka dodržet. Toto stanovisko výboru předá paní Tiché Ing. Stránský ( ) Výbor pověřil Ing. Stránského řešením stížnosti pracovnice úklidové firmy na celkový stav společných prostor v J-8, ke kterému došlo v důsledku provádění stavebních prací ve vchodě. (Znečištění prostoru schodiště prachem) Shodou okolností cca měsíc po provedeném půlročním generálním úklidu v tomto vchodě. ( ) -Problematiku sleduje Ing. Stránský. Možno vypustit ze sledovaných úkolů. (Řeší Ing. Stránský) Poškození pláště budovy v J-4 ( )Výbor zahájil, v souvislosti s poškozením rohu budovy automobilem člena SVJ dne , výběrové řízení na dodavatele oprav potvrdila pojišťovna AXA registraci pojistné události k řešení Jednání s pojišťovnou vede Ing. Vašek ( ) Pojišťovna AXA odsouhlasila rozpočet, předložený stavební firmou na opravu poškozeného míst. V květnu začala oprava. Čeká se na vzorky barev ( ) Oprava byla ukončena a z FO bylo uhrazeno Kč ,-. Pojišťovna AXA uhradila Kč 9.515,- a Kč 653,- odečetla na amortizaci domu. Informace z pojišťovny dopis z přiložen k zápisu (Řeší Ing. Vašek) Oslovení nových kandidátů do výboru ( ) předseda výboru připraví urychleně návrh informačního dopisu pro nové kandidáty výboru tak, aby jim mohl být doručen, po korespondenčním odsouhlasení ve výboru v průběhu příštího týdne ( ) Splněno. Možno vypustit ze sledovaných úkolů (Řeší Ing. Bada) B) NOVÉ ÚKOLY Nebyly projednávány C) RŮZNÉ Neplatiči za květen 2013 Byl zjištěn jeden případ nedoplatků záloh na služby. Byla vystavena písemná upomínka vložená do schránky a kromě toho předána e mailem dlužníkovi viz příloha tohoto zápisu Žádost o změnu evidenčního listu Výbor odsouhlasil změnu evidenčního listu pro paní Hejdovou. Nový evidenční list zajistí Ing. Stránský Výbor vzal na vědomí změnu vlastníka v bytě 2684/4 v Jilmové 8. Novým vlastníkem se stal pan Mgr Matěj Daniš. Nový evidenční list zajistí Ing. Stránský Ověření počtu osob v bytě p. Richtára (nový nájemce) Ing. Bada požádá Ing. Richtára o informaci, zda a v jakém rozsahu došlo ke změně počtu osob v souvislosti se změnou nájemce jeho bytu v J-4 Stránka 23 z

24 Žádost o zajištění vytápění bytů Výbor vzal na vědomí žádost o zahájení topení v chladných červnových dnech (matky s dětmi). Ing. Bada zašle ové na správu kotelen termínové ohraničení mimořádného topení s následujícím obsahem: Žádám o ukončení mimořádného vytápění bytů v Jilmové 4-10 jakmile 3 po sobě jdoucí dny přesáhnou průměrně denní venkovní teploty 13 o C. Kontrola plnění úkolů na měsíc květen 2013 Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na květen 2013 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Příprava VČS Ing. Bada Revize kamerového systému Ing. Vašek 14-ti denní revize výtahů Ing. Vašek Úkoly byly splněny Některé úkoly na měsíc červen 2013 vyplývající z plánu práce Úkoly jednotlivých členů výboru SVJ v souladu s plánem práce na červen 2013 tvoří přílohu č. 1 Čištění dešťových svodů Ing. Stránský Vyplacení přeplatků a vymáhání nedoplatků záloh na služby 2012 Ing. Radkovský Revize nouzového osvětlení Ing. Vašek Výpověď příkazní smlouvy (IMG) Ing. Vašek Výplata dohod o provedení práce za I. pololetí 2013 Ing. Bada/ nový předseda výboru SVJ D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 05/13 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy čtvrtletní II/IV. Oprava výtah J-6 Internet + telefon 04/13 Výměna vodoměrů Škardovi. Oprava fasády po pojistné události Účet SVJ náklady 05/13 Náhrada škody od pojišťovny Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok ,19 KČ ,00 KČ ,97 KČ ,22 KČ ,11 Kč -853,47 Kč -877,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč -636,00 Kč 9 515,00 Kč ,08 Kč ,80 Kč ,72 Kč ,77KČ 0,00 KČ 0,00 KČ 663,34 KČ ,11 KČ Stránka 24 z

25 Čerpání z pokladny SVJ Klíč od mříží J-4 Round up pokladny k ,- KČ 52,- KČ 159,- KČ 9 298,- KČ E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští, schůzka výboru je plánována v návaznosti na výsledky voleb ihned po VČS dne Praha: Zapsal: Schválil: Ing. Jan Bada Ing. Petr Vašek Seznam příloh: přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ na květen 2013 Upomínka dlužníka Žádost o změnu evidenčního listu Stránka 25 z

26 Zápis č. 128 z mimořádného jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 dne Přítomni: Ing. Ladislav Laurinec, Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Pavel Stránský, Ing. Petr Vašek, Pavel Žák, Program jednání: 1) Volba předsedy výboru Ad 1) Výbor zvolený na členské schůzi dne (viz zápis z členské schůze), kterému započal mandát výkonu svých funkcí dnem , se následně sešel na svém prvním jednání. Jediným bodem programu byla volba předsedy výboru. Předsedou byl jednomyslně zvolen Ing. Lukáš Radkovský Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 hod. Praha: Zapsal: Ing. Lukáš Radkovský Schválil: Ing. Petr Vašek Stránka 26 z

27 Zápis č. 129 z jednání výboru SVJ ze dne Přítomni: Ing. Lukáš Radkovský, Ing. Petr Vašek, Ing. Pavel Stránský, Pavel Žák, Ing. Ladislav Laurinec VČS nové složení výboru Dne úspěšně proběhla výroční členská schůze SVJ - zápis byl vyvěšen na nástěnkách v jednotlivých vchodech a uveřejněn na webových stránkách společenství. Na schůzi byl zvolen nový výbor a ten následně zvolil předsedu. Složení výboru a kontakty na členy výboru jsou následující: Ing. Lukáš Radkovský (Předseda) tel Ing. Petr Vašek tel Ing. Pavel Stránský tel Ing. Ladislav Laurinec tel pan Pavel Žák tel Na schůzi výboru byli noví členové seznámeni s jeho chodem, byly nově rozděleny kompetence viz příloha. Nový výbor na své prvé schůzi převzal od starého výboru veškerou projektovou a účetní dokumentaci, včetně originálů všech smluv. Dále byly novým členům předány klíče a bezpečnostní kódy pro přístup do jednací místnosti. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Příprava vyúčtování záloh na služby za rok 2012 ( ) V souvislosti s přípravou vyúčtování záloh na služby za rok 2012 požádá předseda SVJ DS-1 o zaslání návrhu elektronických šablon pro vyúčtování přeplatků i nedoplatků. Cílem je včasná dohoda o jejich konečné formě a vymezení případných nedostatků z minulého roku (zobrazení jednotkových cen). Zároveň bude provedena urgence cenových informací pro VÚSTE (ceny a množství odebraného tepla a ceny a množství odebrané vody) ( ) Podklady doručené z VÚSTE, byly v prvních dubnových dnech doručeny neprodleně po jejich doručení na DS-1 ( ) DS-1 předložilo dne finální podobu vyúčtování. Po odsouhlasení některých formulací byly jednotlivým členům SVJ vyúčtování záloh za služby za rok 2012 doručena na jejich adresy. Pokud nedojde k odůvodněné reklamaci do bude provedeno vyrovnání přeplatků nejpozději do konce června t.r. ( ) DS-1 informovalo em ze dne o tom, že nebyla podána žádná reklamace na vyúčtování záloh na služby z řad členů SVJ. Je tedy možné začít s výplatou přeplatků tak, aby byla ukončena nejpozději do konce června t.r. Pan Betka ve spolupráci s panem Ing. Radkovským upozorní ty členy SVJ, kteří mají vůči SVJ v této oblasti závazky (nedoplatky) aby je urychleně vyrovnali ( ) Všechny přeplatky byly proplaceny, vlastníci s nedoplatky byli vyzváni k jejich úhradě do ; nedoplatky <100 Kč byly přeúčtovány do roku (Řeší Stránský) Poznámka: vzhledem k nezměněné výši příspěvku do FO nebude nutné měnit zálohy a distribuovat nové evidenční listy. NOVÉ ÚKOLY Úkoly vyplývající z VČS a z nového složení výboru Odsouhlasen zápis a další dokumentace z VČS - hotovo Uzavřeny dohody o provedení práce se členy výboru na zajištění provozu domu s odměnou 100,-Kč /hodinu hotovo Uzavření smlouvy o hmotné zodpovědnosti - řeší Stránský Aktualizace kontaktů na výbor na Webu, na nástěnkách a mřížích - řeší Vašek Vklad změn na OR - řeší Radkovský Oznámení změn ve výboru klíčovým partnerům - řeší Radkovský Zajištění přístupu P. Žáka k účtu, zřízení platební karty pro výběry - řeší Radkovský Stránka 27 z

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne 7. 1. 2014

Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne 7. 1. 2014 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 06.9.2010 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru omluven Bejček

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ

Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Zápis č. 28/2015 ze schůze Výboru SVJ Datum konání: 19. 3. 2015 Místo konání: kancelář SVJ, Jiránkova 1138/2, 163 00 Praha - Řepy Čas konání: 19:00 20:30 hod. Přítomni: Nepřítomni: Výbor SVJ: Tomáš Hácha

Více

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků.

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 2/2015 Datum schůze: 23.2.2015 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), B. Zemanová (BZ),

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 I. Program: 1. Schválení programu...1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise...2 3. Vyúčtování za rok 2009

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 8.3.2010 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Číslo smlouvy: Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Zhotovitel,

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Program (19,00 20,45 hodin)

Program (19,00 20,45 hodin) Program (19,00 20,45 hodin) Zahájení Schválení programu schůze Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Zpráva o činnosti kontrolní komise Volby do statutárních orgánů s účinností od 17.9.2007 Roční

Více

Zápis z náhradní členské schůze družstva

Zápis z náhradní členské schůze družstva Zápis z náhradní členské schůze družstva Obchodní firma: Bytové družstvo BUKOV zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od vložka 647 Sídlo: Ústí nad Labem, Velká Hradební

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 11.1.2010 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin.

Z Á P I S. z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Z Á P I S z e s c h ů z e, k t e r á s e k o n a l a d n e 1 7. z á ř í 2 0 1 4 od 17.00 hodin. Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014,

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 1/2014 Datum schůze: 21.1.2014 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hončlová, B. Zemanová,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s.

S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ. určených pro vnitřní potřeby. Czech Dance Organization, z.s. S M Ě R N I C E PRO ÚHRADU NÁKLADŮ určených pro vnitřní potřeby Czech Dance Organization, z.s. Směrnice na úhradu nákladů specifikují ekonomické doplnění finančního plánování nákladů CDO. Jednotlivé kapitoly

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku, výměnu okenních a

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p. 176-177 a č.p. 178-179 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování dvou cenových

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany

Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany Zápis ze 6. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 15.ledna, roku 2007, 19:00 21:00 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 13.10.2011

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 13.10.2011 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 13.10.2011 Přítomni: Omluveni: p. Milan Slavíček předseda p. Richard Vavrda člen výboru p. Jiří Koudelka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, IČ: 00527611 Horní Rokytnice čp. 461, 512 44 Rokytnice nad Jizerou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost TJ Spartak Rokytnice jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 13.10.2008. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Brouček Omluven:

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 13.8.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více