Centrální poradenská činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální poradenská činnost"

Transkript

1 Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního centra, Nový Jičín, příspěvková organizace a z projektu Microsoft pro školství (Partners in Learning). Část činností ICeMSK je od 12. listopadu 2008 hrazena z projektu Perspektiva 2010 (1. výzva globálního grantu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Centrální poradenská činnost proběhla krajská konference Jak rozvíjet ICT ve škole v MSK, jejím základním cílem bylo poskytnout informace o nových směrech a dotačních možnostech pro rozvoj ICT ve školách. Odpolední program akce tvořily workshopy zaměřené na tvorbu digitálních učebních materiálů, na praktické cvičení využívání GPS ve výuce, na představení interaktivních učebnic, na přípravu ICT projektů prakticky a na prezentaci části výuky na interaktivní tabuli učiteli proběhla druhá krajská konference Výuka podporovaná ICT, jejím záměrem bylo poskytnout učitelům informace o činnosti jednotlivých ICeMSK, představit nabídku vzdělávacích aktivit s ICT tématikou, které budou poskytovány učitelům základních a středních škol v projektu Perspektiva Rovněž tato akce byla doplněna odpolední sadou workshopů. PASCO souprava pro interaktivní výuky vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Interaktivní výuka se systémem FRAUS, Interaktivní tabule s hlasovacím systémem, Publikování s Google: Blogger, Docs, Groups a Sites, Sociální sítě, jak se zapojit a jak je využít ve výuce, Vývoj Web 2.0 aplikací pro začátečníky, Digitální učební materiály prakticky, Licenční poradna Microsoft, Řízení projektu s ICT nástroji. Obou akcí se zúčastnilo 337 pracovníků škol Moravskoslezského kraje. Vzhledem k vysokému počtu projektů předložených do globálních grantů v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl připraven kurz, ve kterém se účastníci naučili využívat ve školách dostupné ICT nástroje pro řízení školních projektů. Uspořádali jsme 7 kurzů, kterých se zúčastnilo 79 pracovníků škol Moravskoslezského kraje. Činnost podpůrné sítě Informačních center Moravskoslezského kraje Cílem této aktivity bylo poskytnout školám metodickou pomoc, technickou a odbornou oporu pro posílení rozvoje ICT ve školách. Přes avizovanou aktivitu MŠMT systémové podpory školám v oblasti ICT nebyla tato podpora v roce 2008 konkrétními kroky vůči školám zahájena. Stránka 1 z 5

2 Popis aktivit programu ICeMSK Provoz a rozšíření poradenské sítě ICeMSK (posílena zejména oblast Ostravy) Příprava a realizace metodických odpolední k zásadním tématům ICT ve škole (délka 4 h, určeno zaměstnancům škol, zdarma) Provoz e-learningového prostředí pro podporu jednotlivých kurzů moodle.kvic.cz Provoz komunikačního portálu pro ICT Poradenská činnost pro ICT ve školách (on-line poradna, diskusní fórum, bulletin) Příprava a realizace vzdělávacích aktivit zaměřených na problematiku ICT (délka 7 h nebo 12 h, určeno zaměstnancům škol, zdarma, financováno pro školy z doplňkových zdrojů) Příprava a realizace doplňkových aktivit zaměřených na problematiku ICT dle možností jednotlivých center (např, projektová činnost, manažerské dovednosti, týmová spolupráce ) Síť ICeMSK plošně pokrývá území MSK centra jsou dobře dopravně dostupná v dané oblasti, lektoři přijíždějí za účastníky do jednotlivých ICeMSK. Stejně tak průřezově pokrývá síť ICeMSK různé druhy a typy škol v našem kraji: Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, Nám. J. Žižky 10, Bruntál Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace, Frýdecká 689/ 30, Český Těšín Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, Cihelní 410, Frýdek-Místek Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace, Kollárova 2, Havířov - Podlesí Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín, Alšova 1123, Kopřivnice Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 21, Krnov Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 4, Nový Jičín Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 5, Opava Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová - Lutyně Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Slezská Ostrava Střední průmyslová škola, Zengrova 1, Ostrava - Vítkovice (spolupráce ukončena vypršením smlouvy) Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Kratochvílova 7, Moravská Ostrava Střední škola technická Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 33, Ostrava Základní škola, Slezská 773, Třinec (spolupráce ukončena na žádost školy ). Stránka 2 z 5

3 Činnost ICeMSK je koordinována Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačním centrem, Nový Jičín, příspěvkovou organizací (dále jen KVIC) ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ Moravskoslezského kraje. Každé ICeMSK zastupuje vůči KVIC koordinátor, který zajišťuje činnosti ICeMSK v místě. Lektorský tým je pro svou vzdělávací činnost průběžně proškolován. Grafický design pro projektové dokumenty zajišťuje Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava. Inovace a aktivizační prvky - krajské soutěže s ICT tématikou TOPík Akci organizačně zajistilo ICeMSK na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvková organizace, Komenského 5, Opava, RNDr. Magdalena Chmelařová, Ph. D. Soutěž o hledání nejpoutavějšího žákovského projektu ( aneb jak zvýšit smysluplnost a efektivitu hodiny pomocí projektového učení ) probíhala dvoukolově. Do finále postoupilo pouze deset prací učitelů ZŠ nebo SŠ MSK. Vítězem se stal Mgr. Patrik Kočí z Gymnázia a Střední odborné Stránka 3 z 5

4 školy z Nového Jičína s prací Využití krátkého přírodovědného videa a videoreflexe v projektovém vyučování zaměřeném na fyziku a chemii. MS Office Akci organizačně zajistilo ICeMSK na Mendelově střední škole, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 4, Nový Jičín, Ing. Zdeněk Matúš. Již třetím rokem pořádali pro žáky regionální soutěž v používání aplikací Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a Microsoft Office Access. Soutěž měla svá školní kola a do finále postoupilo 44 žáků z 15 škol z Moravskoslezského kraje. Celkovým vítězem se stal Lukáš Cimpl, žák Gymnázia ve Frenštátě pod Radhoštěm. ORIGIN Akci organizačně zajistilo ICeMSK na Gymnáziu Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Slezská Ostrava, Mgr. Dagmar Kocichová. Soutěž o nejlepší elektronický výukový materiál z autorské dílny učitele proběhla ve dvou kolech. Ve finále se sešlo 10 výrazných prací a vítězná práce (jak určená odbornou porotou, tak i diváky) byla od Mgr. Martina Vonáška, Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, za výukový materiál Sjednocení Itálie a Německa. Nové trendy ve výuce přírodních věd - Turné PASCO Na začátku školního roku 2008/2009 proběhlo v 7 ICeMSK metodické odpoledne, ve kterém se učitelé seznámili s interaktivní formou vedení žákovských pokusů a měření pro Bi, Ch, F a EVVO. Měřící souprava PASCO, která je koncipována také pro práci v exteriéru, umožňuje nasazení např. do školního projektu nebo volnočasových aktivit žáků. Tuto akci zajistila ICeMSK: Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, Cihelní 410, Frýdek-Místek Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín, Alšova 1123, Kopřivnice Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Divadelní 4, Nový Jičín Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, Komenského 5, Opava Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová - Lutyně, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová - Lutyně Gymnázium Hladnov, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 35, Slezská Ostrava Střední škola technická Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, Hasičská 49, Ostrava Hrabůvka. Tato metodická setkání absolvovalo 111 pedagogických pracovníků ze škol Moravskoslezského kraje. Stránka 4 z 5

5 Rok 2008 prokázal potřebnost: Metodického vedení nasazování ICT ve výuce Výměny zkušeností s využitím ICT mezi učitel různých škol Plánování a směrování rozvoje ICT ve škole Podporu inovací ve vyučovacím procesu soutěžemi pro učitele i žáky Dobré orientace v nabídce ICT a služeb Zvyšování kompetencí a odborných znalostí pro správné rozhodování pro nasazení ICT ve školním prostředí Kontinuálního vzdělávání v ICT dovednostech učitelů. Následující tabulka prezentuje počty proškolených učitelů, uvádí výkony vzdělávání v učitelohodinách. Celý proces vzdělávání je monitorován evaluačními dotazníky a vzdělávací aktivity jsou podle zpětné vazby postupně upravovány tak, aby zaměstnancům škol v maximální míře pomohly problematiku zvládnout. Od Počet akcí Počet účastníků Učitelohodiny Metodická odpoledne Konference Školení, kurzy ICT Krajské soutěže 3 64 Metodická odpoledne a kurzy realizované ICeMSK v projektu Perspektiva 9 (z toho 1 pokračuje dále v roce 2009) Pro pokračování činnosti v roce 2009 jsou nutné následující kroky: síť center doplněna o 2 ICeMSK (Český Těšín a Havířov) realizovat vzdělávací aktivity v krajském projektu Perspektiva připravit krajské soutěže pro podporu inovací ve výuce s využitím ICT připravit vzdělávání zaměřené na cílovou skupinu, která se nemůže účastnit akcí v projektu Perspektiva (např. učitelky z mateřských škol v Moravskoslezském kraji). Velmi účelná by byla podpora průběžného zvyšování ICT kompetencí učitelů také obnovou ICT ve školách krajským projektem (např. pro školy zřizované krajem z ROP Moravskoslezsko). V Novém Jičíně dne 26. ledna 2009 zpracovala Mgr. Blanka Kozáková vedoucí útvaru řízení projektů a rozvojových programů ICT Stránka 5 z 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR LEDEN 2012. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR LEDEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006

Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 Strana 1 Stanovení a zvýšení závazného ukazatele příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na SIPVZ pro rok 2006 dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 a) zvýšení závazného ukazatele

Více

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky.

Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických. postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti. a ekonomiky. Motto: Učitelé a školitelé jsou klíčovými činiteli ve všech strategických postupech zaměřených na podporu rozvoje společnosti a ekonomiky. Klíčové kompetence představují přenosný a multifunkční soubor

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Nový Jičín, září 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 2

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA

TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA TEORIE A PRAXE / KLADY A ZÁPORY PŘÍRUČKA Propojení studia a praxe TechIN - Propojení studia a praxe reg. č. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 Úvodem Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu TechIN Propojení

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více