DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:"

Transkript

1 IP 64

2 2

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Čtěte pokyny : všechny bezpečnostní a provozní pokyny musí být přečteny před uvedením zařízení do provozu. Je nutno dodržovat všechna bezpečnostní upozornění pokyny pro údržbu, která jsou uvedena na zařízení nebo v návodu na obsluhu. Bezpečnostní a provozní pokyny musí být uschovány pro pozdější použití. Montáž zařízení musí být provedena dle pokynů výrobce a s použitím doporučeného montážního příslušenství. Montáž zařízení může provádět pouze kvalifikovaná osoba. KONDENZACE VLHKOSTI. Před prvním zapnutím zařízení po vybalení je nutné počkat 30 minut na vysušení případného orosení zapříčiněného změnami teplot při vybalení. Zařízení je možné provozovat pouze v prostředí stanoveném v návodu na obsluhu. Provozováním v jiném prostředí může zařízení pracovat nesprávně, nebo může být zařízení zničeno nebo může dojít k úrazu osob! Obsluhu a údržbu zařízení může provádět pouze zodpovědná, náležitě poučená osoba. Zařízení nepoužívejte ve vlhkém prostředí a nevystavujte jej dešti a stříkající vodě (např. v blízkosti vany, mycího dřezu apod.). Může dojít k poškození zařízení nebo k úrazu elektrickým proudem. Zařízení nevystavujte nepřiměřenému mechanickému namáhání, může dojít k poškození zařízení a následnému úrazu osob (elektrickým proudem nebo zranění o poškozené mechanické díly). Připojení zařízení na jiné napájecí napětí může způsobit zničení zařízení nebo může způsobit úraz obsluhy! Elektronické součástky použité v tomto zařízení jsou citlivé na statickou elektřinu. Nedotýkejte se proto vodivých součástí zařízení holou rukou (včetně senzoru u prostorových detektorů). Nedodržení tohoto pravidla může způsobit zničení zařízení. Proti účinkům statické elektřiny nebo proti škodám vzniklým přepětím v napájení je vhodné zařízení chránit vhodnými komponenty (odrušovací a ochranné prvky). Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem (nebo navlhčeným v saponátu), nepoužívejte žádné tekuté čistící prostředky nebo aerosoly, případně organická rozpouštědla (líh, ředidlo). Čištění Fresnelových čoček u prostorových detektorů přenechejte pouze kvalifikované servisní osobě. Pokud zařízení nepracuje správně přezkoušejte : zapojení přívodů k zařízení napájecí napětí přivedené k zařízení správnost nastavení ovládacích prvků zařízení zapojením jiného zařízení stejného typu vyloučíte případný vliv okolí na funkci zařízení pokud po těchto opatřeních bude patrné, že závada je v zařízení, předejte zařízení odbornému servisu Opravy zařízení neprovádějte sami ale přenechejte je pouze kvalifikované osobě (servisu). Po ukončení životnosti zařízení je uživatel povinen likvidovat zařízení následujícím způsobem kovové součásti do sběru kovového odpadu plastové součásti do příslušných sběren, nebo prodejci, který za poplatek zařídí likvidaci DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : Test systému by měl být v souladu s EN prováděn jednou za 1/4 roku (u systémů s vysokými riziky) nebo jednou ročně (ostatní systémy). 3

4 Dodávané montážní příslušenství Počet Popis Obrázek Funkce 2 Šrouby M5x35 DIAX KCIN úchytné šrouby 2 LM5 Metalické hmoždinky Pro šrouby M5x35 1 Klíč DIAX Pro šrouby M5x35 2 Šrouby M4x30 Pro vzdálený kontroler 2 S5 Plastické hmoždinky Pro šrouby M4x30 1 Varistor 05D 680K Pro zámek 2 Kabelové průchodky Kabel do kontroleru Rozměry: KCIN Kontroler (110 x 85 x 15) MM (147 x 124 x 55) MM KCIN klávesnice je dostupná v provedení 1, 2 nebo 3 výstupních relé. Více o 2 a 3 relé verzích KCIN je na straně 12. 4

5 I. INFORMACE O PRODUKTU A. POPIS VERZE: 1- relé výstup VSTUPNÍ NAPĚTÍ VAC (STŘÍDAVÉ) VSTUPNÍ NAPĚTÍ VDC (STEJNOSMĚRNÉ) Podsvícená klávesnice s 12 klávesami EPROM paměť pro ukládání 100 programovacích kódů PIN (4 nebo 5-místné) 1 relé výstup N/O & N/C kontakt 8A/250V 1 programovací master kód (4 nebo 5-místný) Bzučák pro akustickou signalizaci 1 vstup pro odchodové tlačítko P2 propojka: Reset master kódu a uživatelských kódů P3 propojka: úprava individuálních kódů uživatelem B. TOVÁRNÍ NASTAVENÍ Čas podsvícení: 10 vteřin Doba sepnutí výstupního relé: 1 vteřina Délka kódu: 5-ti místné Master kód: Doba programovacího režimu: 120 vteřin Sub-master kód pro uživatele do programování jeho PIN kódu (verze s 1 výstupem relé): *, # C. ZVUKOVÁ SIGNALIZACE Bzučák signalizuje různé zvukové signály. Může být vypnutý přestřižením propojky ST1 na kontroleru. (viz. strana 6.) 1 krátké pípnutí Klávesnice napájena 1 dlouhé pípnutí Zpracováváni dat v programování nebo je povolený přístup 2 krátká pípnutí Vstup nebo odchod z programování 4 krátká pípnutí Chyba (např. špatně zadaný kód ) D. DÉLKA KÓDU Master kód a Uživatelské kódy mohou být 4 nebo 5-místné. Všechny klávesy na klávesnici mohou být užívané k programování kódu. Master kód a PIN kód může být 4 nebo 5- místný. Master kód nemůže být užívaný jako PIN kód (uživatelský PIN kód). Kódy a 0000 můžou být užívané pouze pro vymazání uživatelských PIN kódů. Pro vymazání specifického uživatelského PIN kódu jej zaměňte za: je-li délka kódu 4 místná, tak 0000 nebo je-li 5 místná, tak E. ODCHODOVÉ TLAČÍTKO Tato normálně otevřená smyčka, pro aktivaci relé 1 (GALEO, GALEO 2 nebo GALEO 3) nebo relé 2 (GALEO 2 nebo verze 3). Tato funkce je zvláště užitečná při řízení zámku. P1 vstup aktivace relé 1. P2 vstup aktivace relé 2. (Výstup může být programován). Vstup časovače H, jestliže je připojený umožňuje použít klávesu 0 jako žádost pro vstup (zvonek). Jestliže je kontakt otevřený, pak klávesa 0 je užívaná pro PIN kód a jestliže kontakt je zavřený, pak klávesa 0 je užívaná pro žádost pro vstup. F. ODBĚR 12VAC: 24V AC: 20mA v klidu, 100mA max (všechny 3 relé aktivní) 10mA v klidu, 50mA max (všechny 3 relé aktivní) (spotřeba zámku není zahrnutá!!) 5

6 ZAPOJENÍ KCIN 1 RELÉ VÝSTUP P3 P2 P2: Propojka pro reset. P3: Změna individuálního kódu uživatelem. ST1 RL1 V V R1 C1 T1 R2 C2 T2 R3 C3 T3 P1 M P2 Px H H + - E 230V Vstupní napětí 12 do 24 V AC nebo 12 to 48 VDC 2 Magnet / Strike Fail safe V Strike fail secure V P1 H Bílá Hnědá Zelená nebo modrá Max. 10 metrů 230V Vstupní napětí dle typu zámku 2 3 V : Varistor Svorka Popis V Vstupní napětí 12/24 VAC nebo 12/48 VDC V Vstupní napětí 12/24 VAC nebo 12/48 VDC R1 Kontakt NC výstupního relé 1 C1 Kontakt C výstupního relé 1 T1 Kontakt NO výstupního relé 1 P1 Vstup odchodového tlačítka pro relé 1 M Společná svorka (C) pro vstup H Kontakt časovače + Bílý drát klávesnice - Hnědý drát klávesnice E Zelený nebo modrý drát (osvětlení) 6

7 Toto zařízení musí být zapojeno s varistorem (ochranným prvkem). Varistor musí být připojený na svorky elekrického zámku (elektromagnetu...) ovládaného zařízení. Jestliže tento produkt pracuje s více než jedním zámkem, každý zámek by měl mít varistor. Varistor zamezuje napěťové špičky. Je doporučené použít oddělené napájení při použití magnetu SHEAR LOCK. II. PROGRAMOVÁNÍ A. RESET MASTER KÓDU A SMAZÁNÍ VŠECH UŽIVATELSKÝCH KÓDŮ 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 je tovární hodnota hlavního kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování klávesnice 2x pípne. *6 2. Zadáním *6 se resetuje hlavní kód a kódy uživatele. Klávesnice jednou pípne. Stiskněte současně * a # na klávesnici pro resetování celé paměti na klávesnici. Počkejte na dvě pípnutí. Master kód je obnovený na tovární hodnotu a všechny kódy uživatelů jsou z klávesnice vymazány. Jakmile je resetování dokončeno, pak se klávesnice vrací do pohotovostního pracovního režimu. NEBO 1. Odpojte napájení. Propojte jumper P2. P2 2. Připojte napájení. Počkejte přibližně 3 vteřiny. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že je resetována na tovární hodnoty. Odpojte propojku z jumperu P2. Master kód je obnovený na jeho tovární hodnotu a všechny kódy uživatelů jsou z klávesnice vymazány. B. NASTAVENÍ DÉLKY KÓDŮ *4 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 tovární hodnota master kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování, klávesnice 2x pípne. 2. Zadejte *4 pro programování délky kódu. Klávesnice jednou pípne. Zadejte 4 nebo 5 pro délku kódu. Jestliže klávesnice jednou pípne, je délka kódu nastavena. 3. Zadejte *5 pro změnu master kódu. Klávesnice jednou pípne. Zadejte nový 4 nebo 5- místný master kód. Jestliže klávesnice jednou pípne je nastavený nový master kód. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. Master kód nebo uživatelský kód: Když změníte na 4-místný kód: Zadejte 2369 C. ZMĚNA MASTER KÓDU Master kód je užívaný pouze pro vstup do módu programování 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 je tovární hodnota hlavního kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování, klávesnice 2x pípne. *5 2. Zadejte *5 pro změnu master kódu. Klávesnice jednou pípne. Zadejte nový 4 nebo 5- místný master kód. Jestliže klávesnice jednou pípne, je nastavený nový master kód. 3. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. 7

8 D. PŘIDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH KÓDŮ Skupina 1: od uživatele 00 do uživatele 99, relé 1 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 tovární hodnota master kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování klávesnice 2*pípne. Přidání uživatelských kódů: Master kód Master kód Dvě pípnutí 00 až Přidání uživatelského kódu, zadejte číslo uživatele (00 až 99). Jestliže uživatelské evidenční číslo je volné, klávesnice jednou pípne, pak zadejte 4 nebo 5 pro délku kódu. 3. Změna uživatelského kódu zadáním čísla uživatele, Pípne-li klávesnice 4-krát, znamená to, že číslo uživatele je již naprogramované. Zadejte nový 4 nebo 5- místný kód. Pokud klávesnice vydá zvukové znamení je potvrzen nový uživatelský kód. 4. Smazání uživatelského kódu zadáním čísla uživatele, Klávesnice 4-krát pípne. Zadejte v 5-ti místním kódu nebo místném režimu. Pokud klávesnice vydá zvukové znamení je potvrzen nový uživatelský kód. POZNÁMKA: Jestliže uživatelský kód je již naprogramovaný nebo je stejný jako master kód, klávesnice 4-krát pípne. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. Seznam uživatelských kódů (od uživatele 00 do 99)

9 E. ČASOVÉ VÝSTUPY Tato část Vám dovolí programovat čas podsvícení klávesnice a dobu aktivace relé. 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 je tovární hodnota hlavního kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování, klávesnice 2xpípne. *0 *1 2. Zadejte *0 pro programování časů podsvícení klávesnice. Klávesnice jednou pípne. Zadejte čas v sekundách (min. však 10 vteřin) 10 pro 10 vteřin a 99 pro 99 vteřin, podsvícení se ztlumí po 10 vteřinách od posledního stlačení kláves nebo zhasnou po zadání platného kódu. 3. Zadejte *1 pro programování času výstupu relé 1 (čas sepnutí relé). Klávesnice jednou pípne. Pro časové výstupy zadejte čas ve vteřinách 01 pro 1 vteřinu až 99 pro 99 vteřin. Pro přepínací výstup zadejte 00. Jestliže klávesnice jednou pípne je čas nastaven. 4. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. Pípne-li klávesnice 4-krát nastala chyba. F. RESET MASTER KÓDU Při pohotovostním pracovním režimu, propojte Jumper P2. Počkejte 1 vteřinu a potom odstraňte propojku. Klávesnice jednou pípne. Master kód je obnovený na jeho tovární hodnotu u 5- místném kódu a 1234 u 4- místném kódu. G. ZMĚNA KÓDŮ UŽIVATELEM P3 Pro autorizaci uživatele a úpravu jeho vlastního uživatelského kód dejte propojku na P3. 1. Zadejte starý uživatelský kód. Relé je aktivované a klávesnice pípne. 2. Zadejte 2-místný sub master kód (tovární sub master kód A a B). Jestliže klávesnice pípne, máte oprávnění provádět změny. 3. Zadejte nový uživatelský kód. Jestliže klávesnice 2-krát pípne je nový kód nastaven. 4. Zda si chcete být jisti, že je nový kód nastaven, zkuste ho zadat. H. NASTAVENÍ KÓDU SUB MASTER Sub master kód dovolí uživateli měnit jeho vlastní kód bez vstupu do programovacího módu. Z bezpečnostních důvodů kód by měl být měněný pravidelně. Tato vlastnost dělá změnu kódu snadnější a rychlejší. 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 je tovární hodnota hlavního kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování, klávesnice 2x pípne. *7 2. Zadejte *7 pro programování sub master kódu pro uživatelskou individuální úpravu PIN kódu. Klávesnice jednou pípne. Zadejte nový 2-místný sub master kód. Pokud klávesnice pípne je potvrzen nový sub master kód. 3. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. 9

10 I. ZVUKOVÝ SIGNÁL Zvukový signál je povolen v programovacím módu, a když je relé po platném kódu sepnuto po zadání platného uživatelského kódu. Pro umožnění zvukové odezvy stiskněte: 1. Zadejte dvakrát master kód (12345 je tovární hodnota hlavního kódu). Pokud jste zadali správný kód pro vstup do programování, klávesnice 2x pípne. ** 2. Stiskněte 2x *. Klávesnice jednou pípne. Zmáčkněte 0 pro zrušení zvukového signálu během stlačení kláves. Zmáčkněte 1 pro aktivaci zvukového signálu během stlačení kláves. Pípne-li klávesnice jednou, je funkce nastavena. 4. Pro opuštění programovacího režimu stiskněte #. Jestliže klávesnice dvakrát pípne, znamená to, že jste opustili programovací režim. 10

11 III. Instrukce pro montáž 1 Vrtákem (Ø6MM) vyvrtejte 2 montážní otvory (hloubka min.= 20MM) a přístup pro kabely. 2 Vložte 2 LM5 mosazné hmoždinky do zdi. 3 Protáhněte kabely připravenými otvory. 4 Připevněte klávesnici 2 M5x35 DIAX šrouby a na utáhnutí šroubů použijte Diax klíč. R Pro namontování pouzdra vzdálené elektronické jednotky, je doporučeno použít plastovou patici. 11

12 Zapojení KCIN - 2 a 3 relé výstupy P3 P2 P2: Jumper pro reset P3: Změna individuálního kódu uživatelem ST1 RL1 RL2 RL3 V V R1 C1 T1 R2 C2 T2 R3 C3 T3 P1 M P2 Px H H + - E Hnědá 230V Vstupní napětí 12-24V AC nebo 12-48V DC 2 V Strike fail secure Magnet / Strike fail safe V Strike fail secure V P1 P2 H Bílá Zelená nebo hnědá Max. 10 metrů 230V Vstupní napětí do elektrického zámku 2 3 Svorka Popis 12 V Vstupní napětí 12/24V AC nebo12/48v DC V Vstupní napětí 12/24V AC nebo 12/48V DC R1 N/C kontakt relé 1 C1 C kontakt relé 1 T1 N/O kontakt relé 1 R2 N/C kontakt relé 2 C2 C kontakt relé 2 T2 N/O kontakt relé 2 R3 N/C kontakt relé 3 C3 C kontakt relé 3 T3 N/O kontakt relé 3 P1 Odchodové tlačítko relé 1 M Společná svorka pro vstupy P2 Odchodové tlačítko relé 2 H Kontakt časovače + Bílý drát z klávesnice - Hnědý drát z klávesnice E Zelený nebo Modrý drát z klávesnice (podsvícení)

13 VOLITELNÉ PROVEDENÍ KCIN S 2 A 3 RELÉ VÝSTUPY Programování je stejné jako u KCIN s jedním relé výstupem. KCIN 2: 2 relé výstupy N/O a N/C kontakt 250V~ Skupina 1: z uživatelské kódy č. 00 až 59 pro aktivaci relé 1 Skupina 2: z uživatelské kódy č. 60 až 99 pro aktivaci relé 2 *2 *8 *3 *9 Doba sepnutí relé 2: zadejte *2, zadejte sub master kód *8 (tovární hodnota 1 a 3). KCIN 3: 3 relé výstupy N/O a N/C kontakt 250V~ Skupina 1: uživatelské kódy č. 00 až 59 pro aktivaci relé 1 Skupina 2: uživatelské kódy č. 60 až 79 pro aktivaci relé 2 Skupina 3: uživatelské kódy č. 80 až 99 pro aktivaci relé 3 Doba sepnutí relé 3 enter *3, zadejte sub master kód *9 (tovární hodnota 4 a 6) 13

14 POZNÁMKY 14

15 POZNÁMKY 15

16 16

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál

Důležité upozornění. 2 Hlasový modul Instalační manuál Důležité upozornění Tento manuál obsahuje chráněné informace náležící společnosti Rokonet Electronic Ltd. Uvedené informace slouží jako pomoc při instalaci a užívání systému oprávněnými osobami. Žádná

Více

UNIVERSÁLNÍ VYSÍLAČ MAGNETICKÉHO KONTAKTU

UNIVERSÁLNÍ VYSÍLAČ MAGNETICKÉHO KONTAKTU UNIVERSÁLNÍ VYSÍLAČ MAGNETICKÉHO KONTAKTU VŠEOBECNÝ POPIS Jedná se o víceúčelový vysílač se supervisí, který je možno připojit k magnetickým kontaktům (ochrana dveří nebo oken), nebo k jiným senzorům.

Více

Instalační návod Dual Technology 360 Stropní detektor s Antimaskingem

Instalační návod Dual Technology 360 Stropní detektor s Antimaskingem Instalační návod Dual Technology 360 Stropní detektor s Antimaskingem Detektor Lunar je stropní detektor pro použití v rizikových aplikacích.způsob detekce PIR senzoru je založen na principu změn teploty

Více

ProSound Instalační pokyny

ProSound Instalační pokyny Obsah: ProSound Instalační pokyny...3 Úvod...3 Hlavní výhody...3 Instalace...3 LED indikace...4 Nastavení propojek...4 Nastavení DIP přepínače...5 Zapojení svorkovnice... 5 Technická specifikace...7 Pokyny

Více

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3

DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 DRÁTOVÁ LED KLÁVESNICE ver1.3 revize textu 11/2015 EKB3 Uživatelský manuál v1.4 Kompatibilita: ESIM264 v7.14.02 a vyšší ESIM364 v2.06.01 a vyšší Základní vlastnosti: Běžné zapnutí/vypnutí systému; Zapnutí/vypnutí

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

DETEKTOR CIGARETOVÉHO KOUŘE VAR-TEC

DETEKTOR CIGARETOVÉHO KOUŘE VAR-TEC DETEKTOR CIGARETOVÉHO KOUŘE VAR-TEC CDR-727 detektor cigaretového kouře k ústředně EZS Detekce optická měřící komora Detekční plocha max. 65m³ (přibližně 5x5 s výškou stropu 2,6m) Napájení 9 33V=, náběh

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1. Popis výrobku

Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1. Popis výrobku Trade FIDES, a.s. PWR 4A v.1 Popis výrobku 2 PWR 4A v.1 Obsah 1 Popis...3 1.1 Popis desky...3 1.2 TTD...5 2 Dobíjení baterie...6 3 Montáž / zatížitelnost zdroje...7 Seznam obrázků Obr. 1: 4A v.1...3 Obr.

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010)

NÁVOD K OBSLUZE. detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) NÁVOD K OBSLUZE detektor SE-22-230D (verze 1.2 / VIII-2010) DETEKTOR SE-22-230D Detekovaný plyn: hořlavé a výbušné plyny Princip měření: katalytické spalování Rozsah měření: 0 20% DMV (0-1%OBJ) CH 4 Poplachové

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD

EH310-1 42W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR. 5 PIR (Pohybový senzor) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD EH310-1 4W DVOJBODOVÝ REFLEKTOR 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem

Více

CDVI GALEO NÁVOD K INSTALACI. Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem. Řada: Digicode. Produkty skupiny CDVI

CDVI GALEO NÁVOD K INSTALACI. Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem. Řada: Digicode. Produkty skupiny CDVI CDVI Osvětlená voděodolná klávesnice se vzdáleným kontrolérem Řada: Digicode NÁVOD K INSTALACI Produkty skupiny CDVI 1] VŠEOBECNÉ INFORMACE Klávesnice má vzdálený kontrolér a byla navržena tak, aby fungovala

Více

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka AREM 63 MREM 63 Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2012/04/25,

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530 503 045 191 / 9202. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! Obsah 1 Všeobecné informace 1.1 Použití 1.2 Údaje o výrobku 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Označování

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Úvod Uživatelská příručka 1. Úvod, Vlastnosti a Specifikace Sebury stouch W-w/ stouch W-s/ skey W-w/ skey W-s jsou zařízení pro samostatnou kontrolu vstupu, která obsahují

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

RÁDIOVÝ VYSÍLAČ S PLOVOUCÍM KÓDEM SE ČTYŘMI TLAČÍTKY

RÁDIOVÝ VYSÍLAČ S PLOVOUCÍM KÓDEM SE ČTYŘMI TLAČÍTKY T4RC RÁDIOVÝ VYSÍLAČ S PLOVOUCÍM KÓDEM SE ČTYŘMI TLAČÍTKY RÁDIOVÝ VYSÍLAČ S PLOVOUCÍM KÓDEM SE ČTYŘMI TLAČÍTKY Úvod T4RC je rádiový vysílač se čtyřmi knoflíky, pracující s plovoucím kódem. Má čtyři vysílací

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015

EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 EW2 BEZDRÁTOVÝ ROZŠIŘUJÍCÍ MODUL ZÓNOVÝ A PGM EXPANDER revize textu 12/2015 Uživatelský manuál v1.0 Kompatibilita: ESIM364 v02.08.00 a vyšší. EPIR3 v1.2.0 a vyšší. Základní vlastnosti: 4 zónové vstupy

Více

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. ZAPOJENÍ... 5 3.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm)

DSC. PARAMETRY: Napájecí napětí 13,8V. Proud na vstupu [+N] Max 0,6A Min. (max.) napájecí napětí 10V (13,8 V) 2Ah (177 x 34 x 66mm) DSC ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI: Zálohovaná siréna řízená mikroprocesorem s blikačem/stroboskopem určená do venkovních prostor Nový design s prostorem určeným pro umístění loga Vaší firmy Robustní polykarbonátový

Více

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah

Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100. Obj. č. 10 25 41. 1. Úvod. Obsah Obsah Měřič ovzduší CO 2 s USB CO-100 Obj. č. 10 25 41 1. Úvod... 2 2. Účel použití... 3 3. Rozsah dodávky... 3 4. Použité symboly... 4 5. Bezpečnostní upozornění... 4 6. Popis výrobku a ovládání... 6

Více

Úvod. obousměrná bezdrátová komunikace 2 relé výstupy (3Amp) 2 tranzistorové výstupy (500 ma)

Úvod. obousměrná bezdrátová komunikace 2 relé výstupy (3Amp) 2 tranzistorové výstupy (500 ma) MAX TECH spol. s r.o. Březinova 9, 186 00, Praha-8 tel./fax: 224 814 265 maxtech@maxtech.cz www.maxtech.cz Úvod 2 cestný bezdrátový modul I/O & X10 je rozšiřující zařízení umožňující drátovým modulům připojit

Více

Kódová klávesnice DPA-CODE

Kódová klávesnice DPA-CODE Kódová klávesnice DPA-CODE Manuál v2.00 250 kodů samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne: 10.5.2010 poslední korekce dne: Popis Autonomní kódová klávesnice v masivním kovovém provedení pro vnitřní

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

PZL10 O (objektové zařízení)

PZL10 O (objektové zařízení) Trade FIDES, a.s. PZL10 O (objektové zařízení) Popis výrobku Manuál technika systému 2 PZL10-O Obsah Úvod... 3 1.1 Popis skříně PZL10-O... 4 1.2 Skříň... 4 1.3 Výrobní štítek... 4 1.4 Klimatika, krytí...

Více

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení

MK800. Signalizační a testovací panel s interní/externí BMS sběrnicí a se zobrazením alarmových a stavových hlášení pro 1 až 250 zařízení MK800 Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4 20 znaků, výška 8 mm) Možnost dalších uživatelských textových informací

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

Sebury Q3. Instalační manuál

Sebury Q3. Instalační manuál Sebury Q3 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:30 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Kódová klávesnice s RFID čtečkou. ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE

Kódová klávesnice s RFID čtečkou. ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE Kódová klávesnice s RFID čtečkou ekey Strong OBRÁZEK KLÁVESNICE Autonomní kódová klávesnice s čtečkou RFID čipů pro ovládání elektrického zámku. Klávesnici je možné používat k vnitřnímu i venkovnímu použití.

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ. Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Výrobce FAAC S.p.A. Adresa: Via Benini 1, 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALY Tímto deklarujeme: že opto-elektronické aktivní bezpečnostní zařízení mod. XP 15W - odpovídá základním bezpečnostním

Více

Manuál ke klávesnici CT1000

Manuál ke klávesnici CT1000 Manuál ke klávesnici CT1000 CT1000 je flexibilní klávesnice použitelná v různých oblastech: Při normálním provozu svítí žlutá kontrolka LED (levá). Při aktivaci potvrzeným kódem (kód následovaný #) se

Více

HPSB 7012D v.1.0 HPSB 13,8V/6A/40Ah Tlumivý, spínavý zdroj

HPSB 7012D v.1.0 HPSB 13,8V/6A/40Ah Tlumivý, spínavý zdroj HPSB 7012D v.1.0 HPSB 13,8V/6A/40Ah Tlumivý, spínavý zdroj CZ** Vydání: 7 z dne 11.08.2014 Nahrazuje vydání: 6 z dne 05.06.2014 Vlastnosti napájecího zdroje: bezdrátové napájení DC 13,8V/6A* místo pro

Více

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz

PC-D218-ID. pro 2-vodičový systém D2. Uživatelský návod. www.domovni-videotelefony.cz PC-D218-ID pro 2-vodičový systém D2 Uživatelský návod www.domovni-videotelefony.cz 1.1 Mechanické části a jejich funkce Připojení kabelů +12V: 12VDC výstup napájení LK-(GND): Napájení zem LK+(COM): Napájení

Více

M 1/100 N / C. Ventilátor Helios MiniVent. M 1/100 NC s kódovatelným doběhem a intervalovým provozem IP45

M 1/100 N / C. Ventilátor Helios MiniVent. M 1/100 NC s kódovatelným doběhem a intervalovým provozem IP45 Ventilátory Helios PŘEDPISY PRO MONTÁŽ A PROVOZ DEU IP45 Ventilátor Helios MiniVent M /00 N / C M /00 NC s kódovatelným doběhem a intervalovým provozem Předpisy pro mtáž a provoz KAPITOLA VÝSTRAHA i. Elektrické

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta + kód / kód nebo karta. samostatný provoz Sebury BC-2000 Manuál karta / karta + kód / kód nebo karta samostatný provoz VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK

INSTALAČNÍ MANUÁL. antivandal kódová klávesnice. Série ROCK INSTALAČNÍ MANUÁL antivandal kódová klávesnice Série ROCK 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Vlastnosti systému...2 3. Instalace klávesnice na zeď...2 4. Popis a zapojení...2 5. Programování klávesnice...3 5.1.

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Návod na použití. Video monitory s pamětí

Návod na použití. Video monitory s pamětí Návod na použití Video monitory s pamětí VM 37TM VM47BM Strana 1 1 Popis Dotykové barevné video monitory se 7" TFT LCD displejem pro dvouvodičový systém, komunikaci a monitoring volajícího, interkomové

Více

VSS7915/00T & VS79155T. Návod k instalaci Eazeo venkovní video interkom

VSS7915/00T & VS79155T. Návod k instalaci Eazeo venkovní video interkom VSS7915/00T & VS79155T CZ Návod k instalaci Eazeo venkovní video interkom VSS7915/00T & VS79155T Návod k instalaci CZ 2 Důležité bezpečnostní pokyny 1. Přečtěte si tuto příručku 2. Uschovejte příručku

Více

DETEKTORY AMC. v3.0. Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR MOUSE GS

DETEKTORY AMC. v3.0. Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR MOUSE GS AMC manuál DETEKTORY AMC v3.0 Manuál SMILE 19 MOUSE 02 SOUTDOOR SS14 MOUSE GS VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00,

Více

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární.

PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. PSU-S-12V/L-2A/5/PTC-TR-MC AWZ 255 v.2.2 CZ Stabilizovaný zdroj, lineární. Vydání: 2. ze dne 25. 5. 2009 Nahrazuje vydání: 1. ze dne 30. 11. 2007 09102009 OBSAH: 1. Technický popis. 1.1. Obecný popis 1.2.

Více

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry

1. Popis. 1.1 Základní vlastnosti. 1.2 Technické parametry 1. Popis Čtečka karet s klávesnicí. Disponuje reléovým výstupem, který lze ovládat kódem, kartou, nebo pro vyšší bezpečnost jejich kombinací. Na Wiegand port lze připojit externí čtečka, nebo jej lze naopak

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon

CLASSE 100 Standard (V12E) Video telefon P N POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (VE) Video telefon

Více

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso

Návod k obsluze PMH-HT2. Elektrické topné těleso Návod k obsluze PMH-HT2 Elektrické topné těleso 1 Správná instalace topného tělesa 1. Elektrické topné těleso 2. Klíč stranový 22 3. Radiátor Komponenty 1. Topná tyč 2. Kryt 3. Vypínač (on/off) 4. Regulace

Více

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne --

DETEKTORY MAXIMUM. Manuál. Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne -- MAXIMUM manuál DETEKTORY MAXIMUM Manuál GUARD-AV DOUBLE-TEC CURTAIN-PM OUT-LOOK Dokumentace vytvořena dne 28.01. 2009 poslední korekce dne -- manuál MAXIMUM Obsah 1. Hlavní zásady pro instalaci...3 2.

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1 2 ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA 596/615 BPR rev. C 1. UPOZORNĚNÍ Před jakýmkoliv zásahem do elektronické řídící jednotky, jako je zapojení, údržba a podobně, je nutno odpojit přívod napájení. Přívod napájení 230 V

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technický popis výrobku Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Údržba zařízení 1. Systém domácího videovrátného

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Návod k obsluze Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Vnitřní i venkovní více paprskový aktivní infračervený detektor je moderní výrobek splňující nejpřísnější

Více

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310

Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 Stručný přehled zařízení Gigaset DA310 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Tlačítka přímé volby 2 Místo pro zapsání obsazení tlačítek přímé a zkrácené volby 3 Tlačítko zkrácené volby 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA

Manuál. systém DUO Plus. modelová řada GENOVA Manuál systém DUO Plus modelová řada GENOVA ELEKTRO-FA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone Průmyslová 969/5 77 5 Bolatice Servis: 777 0 Obchod: 553 663 3 www.czechphone.cz platné od:.9.05 Obsah. Důležité

Více

ECK-02N. verze 2.0. Instalační manuál. Kódová klávesnice

ECK-02N. verze 2.0. Instalační manuál. Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato dokumentace

Více

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B

Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Návod na obsluhu a programování kódové klávesnice Comelit 3348B Blahopřejeme, koupili jste vysoce kvalitní produkt firmy Comelit. Tento produkt odpovídá všem právním úpravám a normám evropské unie. Děkujeme

Více

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032.

WLS 909-433 používá tři baterie typu A-76 a WLS 919-433 používá dvě lithiové baterie CR2032. Kapitola 1: Úvod 1.1 Specifikace a vlastnosti Proudový odběr: 50mA (v klidu) a maximálně 200mA (oba PGM výstupy aktivovány) Frekvence: 433MHz Přijímač přijímá signál až z 8 bezdrátových ovladačů Anténa:

Více

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure BMW i Radost z jízdy Wallbox Pure 2 Wallbox Pure Montážní návod Obsah Tiráž 5 Piktogramy 6 Obecné bezpečnostní informace / Zamýšlené použití 7 Záruka / Rozsah dodávky 9 Technické údaje 10 Popis 12 Montážní

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.

PSBS 10A12D. v.1.1. PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC. Tlumivý, lineární napájecí zdroj. s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04. PSBS 10A12D v.1.1 PSBS 13,8V/10A/40Ah/OC Tlumivý, lineární napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 5 ze dne 14.04.2015 Nahrazuje vydání: --------- Vlastnosti napájecího zdroje: napájení bez

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz

Uživatelská příručka. www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz Uživatelská příručka www.eletur.cz E-mail: info@eletur.cz . Obsah balení Název Počet ks Poznámka Přístupová jednotka Q3 Uživatelská příručka Plastové hmoždinky 2 Samořezné šrouby 2 Šroubováček Pro bezpečnostní

Více

HPSBOC 11A12C. HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC. Tlumivý impulsní napájecí zdroj. s technickými výstupy. v.1.1 CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04.

HPSBOC 11A12C. HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC. Tlumivý impulsní napájecí zdroj. s technickými výstupy. v.1.1 CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04. HPSBOC 11A12C v.1.1 HPSBOC 13,8V/10A/17Ah/OC Tlumivý impulsní napájecí zdroj s technickými výstupy. CZ** Vydání: 7 ze dne 01.04.2015 Nahrazuje vydání: 6 ze dne 05.06.2014 GREEN POWER plus Vlastnosti napájecího

Více

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A

AD-125. Návod k obsluze. Audio distribuční zesilovač AD-125A Návod k obsluze Audio distribuční zesilovač AD-125A DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Přečtěte si návod - Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a návod k použití.

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Strana 1 (celkem 11) - 1 -

Strana 1 (celkem 11) - 1 - Strana 1 (celkem 11) - 1 - Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Výroba a zapojení výukového panelu bezpečnostních technologií ZOUL Antonín - 1 - Strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Voděodolný kódový zámek SE IP65. Obj. č.:

Voděodolný kódový zámek SE IP65. Obj. č.: Voděodolný kódový zámek SE IP65 Účel použití Tento kódový zámek slouží k zabezpečení přístupových dveří (např. kanceláře, prostor recepce apod.) před nepovolaným vstupem. Dokáže uchovat v paměti až 99

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele

WT8093. LCD Hodiny s displejem, měnící barvy. Návod pro uživatele WT8093 LCD Hodiny s displejem, měnící barvy Návod pro uživatele 1. Úvod Důležité informace o tomto produktu pro členy Evropské unie. Tento symbol na přístroji nebo na obalu přístroje značí, že likvidace

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N

Obsah. Prvky domácího videovrátného - monitor např. CDV-35N Obsah 1. Systém domácího videovrátného 2. Obsah dodávky 3. Technický popis výrobku 4. Instalace 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného 6. Obsluha 7. Nastavení zobrazení 8. Tabulka poruch a

Více

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky

Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT BG -PRÜFZERT Bezpečnostní optické závory Nášlapné rohože Kontaktní nárazníky Obsah Použití světelných závor ke kontrole nebezpečného prostoru... 2 Aplikace doprava palety do nebezpečného

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

VILLASET 1W Instalační manuál

VILLASET 1W Instalační manuál VILLASET 1W Instalační manuál Domovní audioset Obsah balení Před montáží si překontrolujte obsah balení, které by mělo sestávat z následujících dílů: 1x 1x 1x 1x Instalace povrchové krabice HBP Pro instalaci

Více

MSE 110 W- bezpečnostní lišta

MSE 110 W- bezpečnostní lišta MSE 110 W- bezpečnostní lišta CE prohlášení shody pro stroje ( dodatek II, část C) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Opto elektronická aktivní

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více