Pohon bran SGS 501. Obj. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50"

Transkript

1 Pohon bran SGS 501 Obj. č Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu. Nedodržením těchto pokynů je možné zapříčinit vážný úraz nebo vznik materiální škody. Pokud dojde ke škodám v důsledku nedodržení těchto bezpečnostních pokynů, nemůže společnost Somfy nést žádnou odpovědnost za vznik takových škod. Zamezte přístupu dětí k ovládacím zařízením. Dálkový ovladač udržujte vždy mimo dosah dětí. Pokud používáte spínač bez blokování ***, ujistěte se, že v těsné blízkosti celého zařízení nejsou žádné osoby. Pravidelně kontrolujte instalaci s cílem odhalit jakoukoli nerovnováhu křídel a celkové opotřebení. Nepoužívejte zařízení, pokud vyžaduje opravy nebo úpravy. Pokud má zařízení automatický řídící systém, před čištěním nebo údržbou jej vždy odpojte od zdroje napájení. Před instalací jednotky se ujistěte, že poháněná část je v dobrém mechanickém stavu, je správně vyvážená a správně se otevírá i zavírá. Ujistěte se o tom, že riziková oblast, která může vzniknout při pohybu řídící jednotky při otevírání (zachycení nebo přiskřípnutí), je poháněna jednotkou a okolními částmi. Během pohybu brány, jednotku nespouštějte z očí. Každý spínač bez aretace *** musí být umístěn v přímé poloze k poháněné části Všechny spínače bez aretace *** by měly být umístěny na viditelném místě mimo dosah pohyblivých částí. Pokud jsou použity spínače s uzamykáním, nemusejí být instalovány na přístupném místě. Montáž spínačů je nutné provést v minimální výšce 1,5 m. Při plně otevřené bráně je nutné dodržet volný prostor nejméně 500 mm za každým křídlem brány. SOMFY prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení nařízení 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese Produkt je použitelný v EU a Švýcarsku. Vážený zákazníku, *** (např. intercom, klíč s dálkovým ovládáním, digitální klávesnice ovládání...) děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pohonu bran Somfy. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Popis výrobku Tento produkt je určený pro pohon bran dvorů u rodinných domů Technické údaje Typ SG 200 / SG 500 / SG 600 Provozní napětí 230 V Napětí pohonu 24 V DC Výkon pohonu 120 W Maximální spotřeba energie (s osvětlením zón) Spotřeba energie v pohotovostním režimu Průměrný denní počet cyklů Doba otevírání * Automatická detekce překážek Provozní teplota Tepelná ochrana Ochrana Vestavěný rádiový přijímač Dálkové ovládání: Radiová frekvence Dosah přenosu Velikost paměti Možnosti připojení: Blikající oranžové světlo Výstupní zóna osvětlení, elektrické svorky Výkonové výstupy Vstup záložní baterie Vstup fotoelektrického článku Ovládání dodávané vstupní konektory * Doba otevření bran se liší v závislosti na dalších vlastnostech. 600 W 4,5 W 20 cyklů/den vteřin (do ) v souladu s ČSN EN C až + 60 C Ano IP 55 (součásti) IP 44 (pohony) Ano 433,42 MHz až 30 m 16 Výstup 24 V, 10 W Max 500 W 24 V DC/200 ma Ano Ano Ano Další popis výrobku Maximální rozměry Minimální prostor při a hmotnost křídla brány otevřených bránách Šírka každého křídla musí být od 1 m do hodnoty L Prostorové požadavky (v mm)

3 Úvodní pracovní kroky Před montáží zkontrolujte následující: Stav brány Brána je v dobrém stavu když: otevírá a zavírá bez použití síly. Otevírá se vodorovně během celého pohybu. Otevře se dovnitř objektu. Zkontrolujte pilíře Pilíře musí být pevné konstrukce o šířce nejméně 40 cm. Pokud tomu tak není, jsou nezbytné stavební úpravy, které zajistí pevné sestavení a dosažení otevření do určitého úhlu. Potřebné nářadí Typ dveří Pohon je vhodný pro dveře s pevnou konstrukcí (železo, kov...) Kování Kování vrat Držáky kloubových ramen musí být připevněny na vodorovném kování křídel, asi v 1/3 výšky dveří. Držák * vrták Ø 14 - pro chemické kotvy se šrouby M10. Zarážky na bráně Pro otevírání a zavírání musí být nainstalované zarážky křídel brány a připevněny pevně k podkladu. Úhel otevírání se bude odvíjet od rozmístění zarážek. (< nebo = 120 ). Úhel otevření každého z křídel může být různý.

4 Příprava elektrické instalace Pro motorizaci vaší brány je nezbytné: Nainstalovat přívodní vedení o napětí 230 V k jednomu z pilířů a co možná nejblíže k motoru. Připojit pilíř pomocí přiloženého kabelu 2 x 1 mm2 (nebo 2 kabely v případě použití fotobuněk). Při uložení kabelů do země použijte flexibilní ochrannou trubku Ø 25 mm. Pokud není možné vyhloubení pro vedení do země, použijte kabelovou průchodku, která odolá přejíždění vozidel (produktové č ). Pro zapojení světelných závor mezi dvěma sloupky nainstalujte ochrannou trubku. Světelná závora (Fotobuňka) Je součástí sad 200 SGS a SGS 500, případně sady SGS 600. Fotobuňky zajišťují automatické otevírání dveří u brány. Zapojení fotobuněk (viz strana 28). Fotobuňky jsou napájeny výstupním napětím 24 V (přijímač fotobuněk) Vyvrtejte do sloupů otvory na protažení ochranných trubek. - otvory pro kabel přívodní vedení (3 x 1,5 mm2) napětí 24 V propojení mezi dvěma motory napětí 24 V při zapojení fotobuněk pro automatický provoz Napájení Systém otevírání dveří je napájen v síti 230 V 50 Hz. Elektrické vedení musí být: určeno výhradně k otevírání brány opatřeno ochranným zařízením: pojistkou nebo 10 A jističem, proudovým chráničem (30 ma). Bezpečnost V průběhu celého instalačního procesu dbejte následujících bezpečnostních pokynů: Odložte šperky (náramky, náhrdelníky atd.) Při svařování a vrtání používejte speciální brýle a ochranné pomůcky. Používejte pouze vhodné nářadí. S pohonným systémem zacházejte se zvýšenou opatrností, abyste se vyhnuli riziku poranění. Zařízení nepřipojujte ke zdroji napájení nebo záložní baterii (volitelné), dokud není montáž zcela dokončena. K čištění nikdy nepoužívejte vysokotlaký čistič. Elektroinstalace musí být v souladu s národními předpisy. Odpojení zařízení od zdroje musí být zajištěno: pomocí kabelu vybaveného zástrčkou nebo vypínačem, který udržuje kontakty nejméně 3 mm na každém pólu. Doporučuje se instalace bleskojistky (max. 2 kv zbytkové napětí)

5 Příprava a vrtání pilíře Příprava: Vyměřování Označení ramen AM a AH Vrtání pilíře Označení ramene AM a AH. 1. Přeneste naměřené hodnoty B a naneste svislou osu AM na pilíři. 2. Na pilíři AH si označte v polovině výšky kování vodorovnou osu. Vyměřování: Pro uspořádání válců je rozhodující typ brány. Proveďte měření (popsáno níže), předtím než pohony ukotvíte k pilíři. Křídla brány a jejich závěsy by měly ve stejné ose. Pokud nejsou závěsy zarovnány (posunuté), maximální úhel otevření křídel bude nižší než stanovené hodnoty. Pro správné ovládání dveří je nutné dodržet vzdálenosti A a B stejně tak orientaci držáků E (nebo e). Změřte vzdálenost A Tím se určí (s použitím níže uvedené tabulky): maximální otevření křídla rozměr osy B k umístění držáku (1) na sloupech směr montáže držáků pohonu (E nebo e) SGS 200: A (mm)* Max. úhel ( ) B (mm) Směr montáže od 0 od 20 od 0 do 20 0 od 30 do 40 od 70 do 80 od 11 do E E e e E E SGS 500/600: A (mm)* Max. úhel ( ) B (mm) Směr montáže od 0 od 20 od 0 do 20 0 od 40 do 50 od do 100 od 140 do 150 od 1 do E e e e E E E * Další rozměry viz. strana 33. Vrtání pilíře 1. Umístěte spodní část držáku k ose AH a zarovnejte do středu k ose AM. Držák připevněte do horizontální polohy. 2. Vyvrtejte na označených místech 2 otvory (vrták do betonu o Ø 4-5 mm) do každého pilíře otvory chemické kotvy. Průměr otvorů musí odpovídat použitým chemickým kotvám. Dodržujte pokyny výrobce k použití chemických kotev stejně tak i metodu vrtání a doporučený průměr otvorů.

6 Montáž pohonu Pracovní postup: montáž chemických kotev upevnění držáků k pilíři upevnění rohových držáků (1) k pilíři připevnění montážní desky (2) k rohovému držáku (1) montáž pohonu (4) k montážní desce (2) montáž křídla pro připevnění k bráně (7) Zapojení/odpojení pohonu Připevnění montážní desky (2) k rohovému držáku (1). 1. Přiložte montážní desku (2) k držáku (1) v 2. Přimontujte montážní desku (2) k držáku Odpovídajícím směru e nebo E. pomocí přiložených šroubů, podložek a matic (3). Montáž chemických kotev K zajištění spolehlivosti pohonu bran se doporučuje upevnit držák (1) k pilíři chemickou kotvou. 1. Přiložte držák (1) k pilíři a ujistěte se o tom, 2. Odějměte držák. Namontujte obě chemické že montážní otvory dokonale zapadají do kotvy a jejich závitové šrouby do otvorů v pilíři. otvorů v pilíři. Chemické kotvy ponechte zcela zatvrdnout. Montážní desku umístěte do otvorů co nejblíže k bráně Montáž pohonu (4) k montážní desce (2). Upevnění rohového držáku k pilíři 1. Připevněte držák (1) k pilíři pomocí podložek 2. Zkontrolujte upevnění držáku a v případě a matic do závitového otvoru. potřeby dotáhněte. 1. Kabel vedoucí k motoru umístěte tak, aby měl vstup na straně k vratům. Z kabelu utvořte smyčku a zasuňte ji mezi poloviny skořepinové průchodky, a spusťte jej přes vodící lištu ven. Kabel je tak chráněn proti vytržení. Vlastní kontrola před dalším krokem Zkontrolovali jste vodorovnou polohu držáku? 2. Připevněte pohon (4) na montážní desku (2) pomocí hřídele (5) se závlačkou (6) a místo promazejte.

7 Montáž křídla (7) pro připevnění k bráně Neuvádějte pohon do provozu před dokončením montáže křídla brány. V opačném případě by vnitřní nastavení zdvihu mohlo způsobit poruchu 5. Odmontujte držák křídla od pohonu. Držák křídla připevněte vhodným způsobem do kování brány spolu s dodanými podložkami do obou otvorů. Namontujte pohon zpět. 3. montážní otvor se provádí pouze v nezbytném případě, celé zařízení se tak stává o to víc pevnější. Pro připevnění křídla k bráně bude potřeba vyvrtat otvory. Postupujte následovně. 1. Připevněte křídlo (7) k pohonu pomocí pérové závlačky. 2. Ujistěte se o tom, že pohon je ve vodorovné poloze. Vlastní kontrola před dalším krokem Zkontrolovali jste, zda je držák křídla ve vodorovné poloze? 3. Po přiložení křídla k vratům si označte otvory pro vrtání. Tento krok se provádí při dokonale zavřených křídlech brány 4. Vyvrtejte do vrat otvory o průměru 8 mm.

8 Elektrické zapojení Pracovní postup: Umístění elektroinstalační krabice k pilíři. Montáž elektroinstalační krabice na pilíř. Připojení obou pohonů. Připojení antény. Připojení napájecího kabelu. Připojení obou pohonů Zapojení pohonů a elektroinstalační krabice je nutné provádět při odpojení elektrické sítě. Pohon M1 je ten, který se první otevírá a jako poslední zavírá. Umístění elektroinstalační krabice na pilíř Krabice se montuje k pilíři na straně přívodu elektrického vedení. Pohon M1 pohybuje levým křídlem vrat, které se jako první otevře a jako poslední zavře. Pohon M1 pohybuje pravým křídlem vrat, které se jako první otevře a jako poslední zavře. Zapojení pohonů Montáž elektroinstalační krabice k pilíři. 1. Pouzdro krabice připevněte k pilíři po 2. Potřebnou silou vpravte elektronickou část vyvrtání montážních otvorů ve výšce do krabice a připevněte pomocí dodaných nejméně 1 m od země. šroubů.. Montáž elektroinstalační krabice se provádí otvory dolů. Kabely se do krabice protahují zespodu skrze šroubovací průchodku (viz obrázek). Pohon M1 se vždy připojuje mezi svorky 11 a 12. Pohon M2 se vždy připojuje mezi svorky 13 a 14.

9 Připojení antény Pro dosažení optimálního výkonu se doporučuje, aby anténní kabel vedl přes průchodku z pouzdra ven. Anténní kabel nikdy nezastřihávejte Připojení napájecího kabelu. Nastavení Pracovní postup: Vysvětlení symbolů. Programování dálkového ovládání. Nastavení pohybu vrat. Nastavení automatického režimu. Přepnutí z automatického režimu na manuální. Uložení nastavení. Vyznačení symbolů Pro vlastní bezpečí je nezbytné provádět instalační práce bez připojení elektroinstalační krabice k elektrické síti. Dlouhé stisknutí Delší než 0,5 vteřiny Kontrolka bliká 1. Kabel prostrčte šroubovací průchodkou. Krátké stisknutí Kratší než 0,5 vteřiny Kontrolka svítí Programování dálkového ovládání. Dříve, než začnete s nastavením zařízení se ujistěte, že kontrolka ON/OFF a PROG svítí a kontrolka DANGER je vypnutá. 2. Připojte ochranný vodič. 3. Připojte fázi a pracovní vodič. Ověřte pevnost spoje vodičů tahem. Pro konkrétní příslušenství (napětí 230 V, osvětlení ochranné třídy I.) musí být použit zemnící vodič (zelený/žlutý). Modrý vodič Pro bezpečné zapojení musí být dodrženy příslušné barvy vodičů. Červený, hnědý, černý vodič Zeleno/žlutý Pracovní Fázový Zemnící Ovládání pomocí dálkového ovladače: Pohon bran lze provozovat s jedním nebo více dálkovými ovladači. Níže uvedené kroky popisují možnosti dálkového ovladače. Pohon bran nabízí dva provozní režimy. Úplné otevření Systematické a komplexní otevření obou křídel provedete krátkým nebo dlouhým stiskem tlačítka na ovladači. Režim chodec nebo úplné otevření Otevření křídel pro vstup osob provedete krátkým stiskem tlačítka na ovladači. Otevření obou křídel provedete dlouhým stiskem tlačítka na ovladači. 4. Utáhněte šroubovací kabelové průchodky a tahem vyzkoušejte upevnění vodiče.

10 Programování dálkového ovladače pro úplné otevření: Zvolte tlačítko na ovladači, které chcete použít pro ovládání brány. Namiřte dálkový ovladač na natištěný terč na krytu. 1. Pro uložení programu do paměti přidržte tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud kontrolka PROG nezačne pomalu blikat (kontrolka DANGER se rozsvítí při stisknutí tlačítka). 2. Uvolněte tlačítko: nyní je naprogramováno. Vymazání nastavení dálkového ovladače. 1. Prostřednictvím asi 2 cm dlouhého, kovového drátu (anténní drát, kancelářská sponka, špendlík ) stiskněte po dobu 7 vteřin tlačítko Reset. Během resetování se rozsvítí 4 kontrolky. 2. Uvolněte tlačítko Reset. Kontrolky zhasnou na 2 sekundy. Kontrolka ON/OFF se rozsvítí. Kontrolka PROG se rozsvítí. Všechna uložená nastavení jsou odstraněna: uložení dálkového ovládání, otvírání brány, provozního režimu. Programování režimu chodec nebo úplné otevření: Vyberte tlačítko na ovladači, které chcete použít pro ovládání brány. Namiřte dálkový ovladač na natištěný symbol terče na krytu. 1. Pro uložení programu do paměti držte tlačítko stisknuté tak dlouho, dokud kontrolka PROG nezačne pomalu blikat (kontrolka DANGER se rozsvítí při stisknutí tlačítka). 2. Uvolněte tlačítko: nyní je naprogramované. 3. Opětovně stiskněte (po uplynutí 10 vteřin) vybrané tlačítko pro uložení do paměti tak dlouho, dokud kontrolka PROG nezačne pomalu blikat (kontrolka DANGER se rozsvítí při stisknutí tlačítka). 4. Uvolněte tlačítko: nyní je naprogramováno. Připojení dalších dálkových ovladačů Opakujte kroky uvedené v kapitole Programování dálkového ovladače. Naprogramovat je možné nejvýše 16 kapesních dálkových ovladačů. Vymažte všechny dálkové ovladače (viz. výše) a začněte znovu s programováním. Každé naprogramování nového dálkového ovladače nahradí předchozí nastavení pohybu brány. V tomto případě opakujte kroky v části Nastavení pohybu vrat Na konci programovacího cyklu se rozsvítí kontrolky PROG a ON/OFF, systém je v pohotovostním režimu a připraven na uložení dat. Změna provozního o režimu na dálkovém ovladači: Chcete-li dálkové ovladače přeprogramovat z režimu Úplné otevření do režimu Pro chodce nebo zcela otevřeno, jednoduše zopakujte výše uvedené kroky, popsané v částech Programování dálkového ovládání Úplné otevření nebo Pro chodce nebo zcela otevřeno. Provedené změny nahradí předchozí nastavení. Chcete-li přeprogramovat režim dálkového ovladače z režimu Pro chodce nebo zcela otevřeno do režimu Úplné otevření, zopakujte kroky popsané výše, v části Programování dálkového ovládání. Provedené změny nahradí předchozí natavení.

11 Nastavení pohybu brány Elektronický systém pohonu bran ovládá automaticky: - Hnací sílu motoru pro běžný provoz brány. Tato funkce umožňuje zajištění abnormální fungování mechanismu. - Doběhy s detekcí dorazu, nezbytné pro úplné otevírání a zavírání křídel vrat. Zkontrolujte správné nastavení 1. Dlouze stiskněte a přidržte tlačítko na dálkovém ovladači. 2. Opět stiskněte tlačítko pro zastavení vrat v polovině pohybu. 3. Vypněte napájení po dobu nejméně 5 sekund. 4. Znovu obnovte napájení. 5. Znovu dlouze stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Křídla se musí pohybovat ve směru otevírání. Když se brána neotevírá správně: Pro zahájení operace ukládání musí být křídla vrat zavřená. Držte se v normální vzdálenosti od brány a postupujte podle následujících kroků: Křídlo, které se otevírá jako první (režim M1), se pohybuje ve směru zavírání zaměňte polaritu kabelů A a B u režimu M1. Křídlo, které se otevírá jako druhé (režim M2), se pohybuje ve směru zavírání 1. Dlouze stiskněte tlačítko na ovladači. Po několika sekundách se brána pomalu otevře. * Pokud se brána správně neotevře, zkontrolujte zapojení pohonu, tak jak je uvedeno na následující straně. 2. Poté, co se brána otevře, stiskněte znovu a delším stiskem tlačítko na dálkovém ovladači. Křídla brány se tak zavřou jedno po druhém. 3. Znovu stiskněte stejné tlačítko. Brána se znovu, pomalu otevře. zaměňte polaritu kabelů A a B režimu M2. Po změně zapojení jednoho nebo obou pohonů je nezbytné provést kontrolu pohybu vrat. Nastavení automatického provozu Bezpečnostní opatření Chcete-li použít vaši bránu v automatickém režimu, nainstalujte prosím tyto součásti v souladu s normou EN Pohon bran je touto funkcí vybavena: Fotobuňkou (viz. popis a zapojení na straně 28) Výstražným světlem (viz. popis a zapojení strana 29) Obvodové osvětlení. Automatický provoz 4. Ještě jednou stiskněte stejné tlačítko. Obě křídla se zavřou téměř současně. Potom co sami nastavíte časovou prodlevu, se brána automaticky zavře. Automatický režim bude aktivní po připojení fotobuňky a po provedení následujícího nastavení: 1. Přiložte dálkový ovladač k symbolu terče na krytu pohonu. Kontrolka Auto zhasne. Po provedení těchto 4 kroků kontrolka PROG zhasne, což znamená, že proces uložení pohybu bran je u konce. Tato operace musí být kompletně provedena (2 kompletní operace otevření a zavření, bez přerušení). Pokud se proces přeruší, proveďte seřízení do továrního nastavení a proces opakujte. 2. Stiskněte a přidržte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se nerozsvítí kontrolka Auto. Uvolněte tlačítko. Kontrolka Auto bliká. 3. Spusťte proces otevírání (z normální vzdálenosti) na dálkovém ovladači.

12 Brána se otevírá běžnou rychlostí. Použití Provoz v manuálním režimu 4. Poté, co je brána plně otevřená: Vyčkejte až do požadovaného časové zpoždění od - Stiskněte tlačítko (krátce nebo dlouze) na ovladači pro spuštění zavírání. - Obě křídla se zavírají téměř současně. - Kontrolka AUTO trvale svítí. Kompletní otevření Dlouze stiskněte tlačítko na ovladači. Brána se otevře. Režim pro chodce (je-li naprogramován) Krátce stiskněte tlačítko na ovladači. Otevře se pouze jedno křídlo. Opětovným stisknutím (krátkým nebo dlouhým) se křídlo zavře. Automatický režim V automatickém režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači k otevření brány. Zároveň se brána automaticky uzavře po časovém intervalu, který jste si nastavili. Automatický režim je nyní nastaven. Přepnutí z automatického režimu do manuálního. Chcete-li se vrátit do manuálního režimu (kontrolka AUTO svítí): Přiložte dálkové ovládání k natištěnému symbolu terče na krytu. Stiskněte tlačítko na ovladači, dokud kontrolka AUTO nezhasne. Manuální režim je aktivován. Krátkým stisknutím dálkového ovladače je možné během otevírání zastavit. Závěrečné upevnění Po úspěšném provedení několika cyklů zavírání a otvírání, proveďte závěrečné dotažení křídla bran připevněním pomocí třetího otvoru v držáku křídla bran. Dalším stisknutím tlačítka pokračuje zavírání brány. 1. Označte si středový otvor pro vrtání. Vyvrtejte díru o 8 mm 2. Připevněte držák křídel ke konzoli. Namontujte zpět pohon. Vlastní kontrola před dalším krokem Ujistěte se, že se brána při zavírání znovu neotevře.

13 Osvětlení Osvětlení se zapne při každém spuštění pohonu. Automaticky se vypne 2 minuty po zaznamenání pohybu. Výměna baterie Uvolněte zámek na dálkovém ovládání a odstraňte kryt. Pomocí šroubováku vyjměte baterii a nahraďte ji (3 V CR 2430 nebo 3V CR 2032). Použití dálkového ovládání Majitelé vozidel, které jsou vybaveny klimatizací a vyhřívaným čelním sklem, musejí namířit ovladač na černý pruh čelního skla, nebo na jedno z bočních oken. Osobní nastavení dálkového ovladače Přiložené barevné spony umožňují individuální přizpůsobení dálkového ovladače. Připojení/Odpojení pohonu Pro vaši bezpečnost musejí být tyto práce vykonávány při odpojeném zařízení od elektrického napětí. Během výpadku elektrické energie, může být napájení kdykoli obnoveno. 1. V případě výpadku elektrického napětí může být brána otevřena takto: - Pomocí záložního akumulátoru (viz. str. 30) - Mechanickým odpojením pohonu. Za tímto účelem odstraňte hřídel a vytáhněte pohon směrem nahoru, aby se odpojil čep válce od montážního křídla. 2. Pro bezpečné zavěšení pohonu, může být kolík nahrazen zámkem (není součástí balení). Odstranění problémů Pohon bran nereaguje na příkazy dálkového ovládání Kontrolka ON/OFF se nerozsvítí při připojení k síti. Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte napájecí kabel. Zkontrolujte pojistku. Kontrolka DANGER trvale svítí. Tento signál ukazuje chybu světelné závory. Zkontrolujte vyladění světelné závory. Zkontrolujte napájení světelné závory. Zkontrolujte, zda jsou světelné závory nastaveny v automatickém režimu. Kontrolka ON/OFF pomalu bliká. Výpadek napájení: kontaktujte servis pro zákazníky. Nadměrné zatížení: příliš silný vítr, nebo příliš těžká brána. Kontrolka ON/OFF bliká rychle. Přetížení pohonu, počkejte, dokud nevychladne. Zkrat na výstupu/výstupech nebo motoru/motorů: kontaktujte servis pro zákazníky. Pohony M1 a M2 se nespustí, nebo se pohybují špatným směrem. Zkontrolujte připojení k elektronice. Zkontrolujte prodlužovací kabel mezi oběma pohony. Zkontrolujte kabeláž pohonu, je-li to nezbytné (str. 23). Dosah dálkového ovládání se snižuje. Zkontrolujte kabel antény. Zkontrolujte baterie vysílače. Možné rušení okolními vlivy (stožár vedení, zesílené zdi ) Porucha na externí anténě Po zavření se brána znovu otevře. Držák křídel je nutné mírně povolit hřídel přes otvor v opačném směru k závěsu hřídele. Po otevření se brána sama zavře. Zkontrolujte připojení k pohonu (viz. str. 23).

14 Jiné problémy Pro jiné poruchy nebo informace o vaší SGS, kontaktujte linku SGS, která funguje 6 dní v týdnu : SOMFY ServiceLine ( ) * (0.12 /min). Schéma zapojení světelných závor Příslušenství popis a zapojení Světelná závora Světelná závora umožňuje zastavit či zvrátit pohyb brány při zjištění překážky. Můžete nainstalovat sadu světelných závor. Každá světelná závora je tvořena z: Vysílače (CE), Přijímače (CR). Montáž světelné závory Pro snadné připojení umístěte přijímač ke sloupu, ke kterému je připojeno elektrické vedení. Bezpečnostní poznámka Správná funkce brány musí být kontrolována každých 6 měsíců. Za tímto účelem zakryjte při zavítání brány rukou jednu buňku. Zavírání brány se musí přerušit. Záložní akumulátor V případě výpadku napájení záložní akumulátor zajištuje provoz brány při nízkých otáčkách. Je nainstalován a připojen přímo v elektrické skříni pohonu. POZOR: Při napájení z akumulátoru nesmí dojít k překrývání jeho kabelu a přívodního kabelu vedení ze sítě. Před připojením světelné závory odpojte vodiče mezi svorkami 3 a 4 v elektroinstalační krabici. Výdrž: 10 cyklů za sebou nebo 24 hodin u brány v pohotovostním stavu. Doma nabíjení pro optimální využití záložního akumulátoru: 48 hodin. Životnost záložního akumulátoru: 3 roky Chcete-li prodloužit životnost záložního akumulátoru, měli byste alespoň 3 x ročně přerušit přívod proudu k vaší bráně a za pomoci akumulátoru provést několik cyklů otevření a zavření. NE!

15 Varovné světlo Venkovní anténa Varovná kontrolka signalizuje zapnutí pohonu. Začíná blikat 2 sekundy před spuštěním pohybu brány. Kabelová anténa může být nahrazena externí anténou s širším pásmovým rozsahem. Instaluje se na sloup a její funkce nesmí být narušena okolními částmi. Je připojena k elektronické krabici: Jádrový vodič na svorku 1, plášť kabelu na svorku 2. Klíčový spínač Kanál dálkového ovladače 4 Kanál dálkového ovladače

16 Další rozměry (s. 10) K určení polohy pohonů na sloupech. SGS 500/600: Směr montáže pravého sloupu SGS 200: A (mm) max. úhel ( ) B (mm) Směr montáže E E e e E E e e E E e e e e e e e E E E E 80 1 E E E E A (mm) max. úhel ( ) B (mm) Směr montáže E E e e e e e e e e e e e e e e e e e E E 80 2 E E E E E E E E E E

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny

Obsah. 1. Bezpečnostní pokyny. 1. Bezpečnostní pokyny 1 Axorn 50/70 1. Bezpečnostní pokyny Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 2. Obsah soupravy 3. Popis řídící elektroniky 4. Postup montáže 5. Postup nastavení 6. Uložení vysílače dálkového ovládání 7. Automatický

Více

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka

Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Stropní pohon pro vrata Instalační a uživatelská příručka Ref. Nr: 1 216 077- V1 Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2. Montážní návod. Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety

Neostar A. Trubkový pohon pro rolety A Trubkový pohon pro rolety Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2

Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Pohon pro jednokřídlou bránu PKM-C02-2 Montážní návod Děkujeme, že jste si zakoupili automatické otvírání vrat PKM-C02-2 Abyste s tímto zařízením mohli prožívat spokojenost, je třeba provést správnou montáž

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač

RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI ŘÍDÍCÍ ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY RJ 14 s konektorem pro násuvný přijímač Obsah: Technický popis zařízení...2 Schéma a popis zapojení 3-4 Montáž - zprovoznění....5 Servis, bezpečnostní

Více

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ

TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ TM xx E R PRŮVODCE INSTALACÍ CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (směrnice 2006/42/EC) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: Pohon mod. TM 35 ER, TM 45 ER, TM 58

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ:

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro instalaci Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: 1. Bezpečnost pracovníků zajistíte tím, že budete postupovat dle následujícího návodu. Nesprávnou montáži nebo zneužitím výrobku Může

Více

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar

Návod na montáž a obsluhu. Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ NÁVOD POHONU SECTIONAL-500 REVIZE 11.2010 Stránka 1 z 13 1. Obsah 1. Obsah.... 2 2. Všeobecné údaje. 3 2.1. Hlavní funkce. 3 2.2. Technické charakteristiky. 4 3. Obsah dodávky. 5 4.

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

MAGIC. Součásti kompletní instalace

MAGIC. Součásti kompletní instalace MAGIC Součásti kompletní instalace Součásti instalace: 1 Pohon 2 Maják 3 Brána 4 Externí fotobuňky 5 Klíčový spínač 6 Pulzní spínač 7 Řídící jednotka 8 Rozvodní skříň 9 Kabeláž 10 Interní fotobuňky 11

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY ŘADA AMICO MONTÁŽNÍ NÁVOD A1824 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce

Spin. automatická závora. autorizovaný prodejce Spin automatická závora autorizovaný prodejce 1 Automatická závora SPIN se skládá z hliníkového ramene bílé barvy s červenými reflexními pruhy, ocelového krytu s kvalitní povrchovou úpravou, obklopujícího

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce

A574. řídící jednotka pro křídlové brány. autorizovaný prodejce 574 řídící jednotka pro křídlové brány autorizovaný prodejce 1 1. UPOZORNĚNÍ Důležité: Před prováděním jakýchkoli prací na řídícím panelu (napojení, údržba) vždy vypněte proud. - Směrem proti proudu systému

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22

RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 RADIOVÝ STMÍVAČ SVĚTEL FS20DI22 Obj. č.: 617 243 Radiový stmívač FS20 DI22 odpovídá radiovému stmívači FS20 DI20 s objednávkovým číslem: 61 72 44-33, avšak je dimenzován výhradně

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. pro rádiové ovládání pro automobilové navijáky WARN

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. pro rádiové ovládání pro automobilové navijáky WARN NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE pro rádiové ovládání pro automobilové navijáky WARN POZOR PRO ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ NAVIJÁKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ - při bočním tahu se může lano navinout pouze u jedné strany bubnu a

Více

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE)

FAAC DOMOGLIDE-T. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) FAAC DOMOGLIDE-T CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 98/37/CE) Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: pohon DOMOGLIDE-T * je postaven nebo včleněn

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz

TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI. HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz TECHNOPark NÁVOD K INSTALACI HYDRAULICKÁ ZÁVORA s ramenem do 8 m pro nep etrûit provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky

Více

Pohon pro posuvné brány LN4. Pokyny a upozornění pro montáž

Pohon pro posuvné brány LN4. Pokyny a upozornění pro montáž Pohon pro posuvné brány LN4 Pokyny a upozornění pro montáž Codice: ISTLN432E.4865 - Rev. 02 del 20-06 - 2007 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ KROK 1 Bezpečnost práce 4 Upozornění pro instalaci

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 02 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER02/ CLEVER02M jsou sestaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedeného formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny

ATLAS. Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata. Bezpečnostní pokyny ATLAS Série G Rotační hydraulický pohon pro skládací vrata Bezpečnostní pokyny Přečtěte si prosím pozorně návod před instalací produktu. Nesprávná instalace může způsobit nenapravitelné materiální škody

Více

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce

A510. řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže. autorizovaný prodejce A510 řídící jednotka pro rolovací vrata a mříže autorizovaný prodejce 1 1. VŠEOBECNÉ RYSY Tato mikroprocesorová jednotka slouží k bezpečnému řízení pohonů rolovacích vrat a mřízí. Hlavní nastavení a způsoby

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

RTS. Návod k montáži a použití

RTS. Návod k montáži a použití RTS Návod k montáži a použití 1. ÚVOD 1.1 Popis výrobku Trubkový pohon Sonesse 30 RTS je určen pro interiérové látkové rolety a podobné aplikace. Je určen výhradně pro použití v interiéru. Konstrukce pohonu

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie

SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie www.ferro.pl SIROCCO SENSOR Instalace a údržba Automatická baterie TECHNICKÉ ÚDAJE 60 178 70 133 M25x2 Napájení Alkalická baterie 9 V nebo na zvláštní žádost transformátor 9 V Doporučený tlak vody 0,5-8,0

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití

Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Global Water Solution PumpWave - průtokový spínač - návod k použití Osoby, které nejsou obeznámeny s níže uvedenými pokyny, nesmí používat zařízení PumpWave. Doporučujeme kontaktovat spolehlivého instalatéra

Více

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze

CONTROL BOX 3S io. CZ Návod k obsluze CONTROL BOX 3S io CZ Návod k obsluze Control Box 3S io OBSAH OBECNÉ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POPIS PRODUKTU 4 POUŽITÍ A PROVOZ 4 ÚDRŽBA 7 RECYKLACE 7 TECHNICKÉ ÚDAJE 7 OBECNÉ INFORMACE Prohlášení

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24

BATIUM 7/12-7/24-15/12-15/24 73522-V5-14/02/2013 Těší nás, že jste se rozhodli pro značkové zařízení firmy GYS a děkujeme vám za vaši důvěru.aby bylo možné zařízení optimálně používat, přečtěte si prosím pečlivě provozní návod. Nabíječka

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model efan (FN4113X) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NÁVOD K INSTALACI KABELOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY V tomto návodu je uveden podrobný popis bezpečnostních upozornění, kterým byste měli věnovat pozornost během činnosti jednotky. Abyste zajistili,

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz PODPOVRCHOVÁ POHONNÁ JEDNOTKA PRO KŘÍDLOVÁ VRATA ŘADA FROG NÁVOD K MONTÁŽI FROG J DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ŠKODY, PROTO PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 04 Obsah 1. Popis výrobku 3 2. Instalační instrukce

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 io NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ v. 2012-03 OBSAH 1 Úvod 3 2 Bezpečnostní pokyny 3 2.1 Bezpečnost a odpovědnost 3 2.2 Speciální bezpečnostní pokyny 4 2.3 Pracovní poloha 4 3 Vestavba pohonu

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606..

Návod k obsluze. Čtecí jednotka transpondéru 2606.. Návod k obsluze Čtecí jednotka transpondéru 606.. Obsah Popis přístroje...4 Znázornění přístroje...5 Oblasti použití...7 Ovládání...9 Potvrzovací signály...11 Postup uvedení do provozu...1 Připojovací

Více

Centralis DC IB Centralis DC IB VB Řídicí jednotka pohonu 24 V

Centralis DC IB Centralis DC IB VB Řídicí jednotka pohonu 24 V Abyste mohli optimálně využít všech výhod lokální ovládací jednotky Centralis DC IB, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Centralis DC IB Řídicí jednotka Centralis DC IB / je určena k přímému

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP

Návod na obsluhu mobilních. měničů 12/24 V na 230 V. typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Návod na obsluhu mobilních měničů 12/24 V na 230 V typ 815-012PP typ 815-024PP typ 830-012PP typ 830-024PP typ 840-012PP typ 840-024PP Rejstřík Popis a provoz měniče typ 815 012, 815-024 3 Popis a provoz

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD

TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD TECHNICKÉ INSTRUKCE INSTALACE A NÁVOD OSOUŠEČ RUKOU MAGNUM HI-TECH Gratulujeme, že jste si vybrali osoušeč rukou Magnum HI-TECH od FUMAGALLI COMPONENTI. Tyto osoušeče jsou bezesporu nejlepší na trhu, pokud

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Instalace (Obr. 1) Elektrická zapojení. Seřízení

Instalace (Obr. 1) Elektrická zapojení. Seřízení Návod Zařízení řady jsou bezpečnostní systémy určené pro průjezdy, průchody a prostory, ve kterých jsou nainstalované automatizované brány nebo vrata. Tato zařízení jsou kromě jiného určená pro detekci

Více

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC

CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC CE prohlášení shody pro stroje 98/37/EC Výrobce: FAAC S.p. A. Adresa: Deklaruje že: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie řídící jednotka E012 * je postaven, aby byl začleněn do zařízení, nebo

Více

Návod k použití. Model Comet, Comet Gloss

Návod k použití. Model Comet, Comet Gloss Návod k použití Model Comet, Comet Gloss Důležitá upozornění Vážený zákazníku, děkujeme za Vaši důvěru při výběru odsavače par. Tento výrobek byl navržen a vyroben s maximální péčí, na základě dlouholeté

Více

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90

Návod k obsluze. Kuchyňský odsavač par DR-90 Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DR-90 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k výběru našeho výrobku. Jsme si jisti, že tento moderní a praktický spotřebič, vyrobený s použitím materiálů nejvyšší kvality,

Více

Přijímač HRR INSTALAČNÍ MANUÁL. SPECIFIKACE. Pracovní prostředí

Přijímač HRR INSTALAČNÍ MANUÁL. SPECIFIKACE. Pracovní prostředí Tel: 220 513 162 Fax: 233 356 645 magtrade@magtrade.cz www.magtrade.cz Šlikova 20, Praha 6, 169 00 Přijímač HRR K dispozici jsou 2 typy přijímačů HRR900 433,92 MHz 4-kanálový přijímač s integrovanou anténou

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 37 07 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití přístroje... 2 Součásti a ovládací tlačítka detektoru... 2 Vložení (výměna) baterie... 3 Zapnutí / vypnutí detektoru (provádění měření)... 3 Vyhledávání

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více