Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK."

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí : Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, Lipov 199, IČO: (od , osvědčení MŠMT - v Praze dne 1. června 2005, č. j / ) Zřizovatel školy: Obec Lipov Ředitel školy: Mgr. Jiří Šácha, Velká nad Veličkou 387 Všechny druhy a typy škol a školských zařízení (základní škola, mateřská škola, školní jídelna - typy, školní družina, školní klub): základní škola, mateřská škola, školní jídelna, školní družina telefon, fax, , www stránky: tel.: , b. Úplné školy Školní rok 2007/2008 Počet tříd Počet Počet žáků ročníků 1.stupeň ,2 Průměrný počet žáků na třídu 2.stupeň ,0 Celkem ,78 c. Málotřídní nebo neúplné školy Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně všechny) Školní rok 2005/2006 Malotřídní ZŠ Neúplné ZŠ Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,86 e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): ANO f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu Základní škola 16847/ , Základní škola Lipov, a 6. Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: NE 2

3 g. Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a zaměstnanci školy a ostatní* žáci důchodci 921 ŠJ - úplná ŠJ vývařovna 923 ŠJ výdejna 44 4 Náhradní stravování * Ostatní ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), h. Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 4,63 i. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 25 fyz. 1/ přepoč. 0,75 Z činnosti školní družiny : keramický a počítačový kroužek j. Školní klub ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. / přepoč. Z činnosti školního klubu : Část II. Údaje o pracovnících školy -uvádět přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 12,52/14 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 11,32/13 90,42 % / 92,86 % 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 1 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 9 3

4 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži do 35 let let 6 nad 50 let 1 2 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod 1 Celkem 3 11 Rodičovská dovolená Ženy 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Ved. pracovníci 1 Metod. jedn. 11 předmětů Koncepce rozvoje ZŠ 3 Celkem Romský asistent: NE Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): NE Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospěl Opakují žáků vyznamenání bez (*) o bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy ,62 4

5 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 240, průměr na jednoho žáka: 1,49 4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 0 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2006/07 Gymnázia SOŠ SOU Konzervato ř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník 9.ročník 26 nižší ročník - Celkem 26 Počet žáků Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Nebyla provedena.. Část V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky 37 Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008: 11 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009: 15 Část VI. Další údaje o škole (dle Vašeho uvážení) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... mimoškolní aktivity: ZUŠ, Sokol, Dům dětí a mládeže účasti školy v soutěžích, olympiádách a jiných akcích: Dopravní hřiště Maratón E. Zátopka žáci 2. st. 6. místo (vesnické školy), 9. místo - celkově 5

6 25.9. Běh Babího léta pro MŠ 1. místo - Zátopkova pětka žáci roč., 4. místo vesnické školy, 6. místo celkově Veletrh vzdělávání - Hodonín Přednáška AIDS, sex, drogy Filmové představení kino Morava Veselí nad Moravou Okrskové kolo v nohejbalu st. žáci Strážnice (Jagoš Petr, Strachota Jakub, Dula Jan, Kučera Lukáš 3. místo) Třídní schůzky, schůzka třídních důvěrníků, schůzka rodičů a žáků 9. tříd s náboráři Slovácká stuha výběrové kolo (A. Jagošová, M. Machálek, N. Dohnal, J. Jagoš, M. Potěšil a L. Jochová všichni postoupili) O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého výběrové kolo (M. Potěšil, J. Jagoš) oba postoupili!! Velký florbal okrskové kolo (P. Jagoš, J. Strachota, O. Jagoš, L. Jagoš, L. Vdoviak, J. Dula, H. Filka, R. Kučera, L. Kučera, P. Jagoš, J. Hrbáček 4. místo) Okresní kolo olympiády z MA Petr Macháček (5. tř.) 10. místo, Lukáš Jagoš (9. tř.) 24. místo Okresní kolo klavírní soutěže Hodonín Ester Jagošová (9. tř.) 4. místo ve své kategorii Okresní kolo soutěže základních škol v anglickém jazyce Hodonín Marie Josefíková (7. tř.) 3. místo!!, Soňa Pokorníková (9. tř.) 7. místo Okresní kolo olympiády z Jč Hodonín Soňa Pokorníková místo Velická laťka Velká nad Veličkou Ľ. Vdoviak 3. místo, družstvo B (K. Karásková, A. Zajíček, M. Karásková, Ľ. Vdoviak) 4. místo, družstvo A (V. Tomčalová, A. Veverka, M. Otruba, M. Pavlicová) 10. místo, dále K. Karásková, B. Maňáková, R. Kučera, A. Černaj) 2.7. Okrskové kolo malý florbal ml. žáci Vracov (Karásek A., Trýska O., Zajíček A., Černaj A., Kománek S., Trýska M., Rumíšek M., Veverka A. 4. místo) O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého Hodonín Potěšil M. 3. místo!!!, Jagoš J. účast 8.4. Coca-Cola školský pohár v kopané Velká n. V. (P. Jagoš, R. Kučera, J. Strachota, Ľ. Vdoviak, L. Kučera, A. Karásek, J. Hrbáček, P. Jagoš, T. Misal, L. Pytel, T. Vítek, A. Černaj, A. Veverka) Lipov Velká 0 : Okrskové kolo malý florbal st. žáci Vracov (Jagoš P., Strachota J., Jagoš O., Vdoviak Ľ., Kučera R., Kučera L., Jagoš P., Hrbáček J., Jagoš L., Filka H místo) 9.4. Okresní kolo olympiády z Ma Hodonín (M. Ondrušová 5. místo a úspěšný řešitel, J. Hrbáček 5. místo, T. Vítek 10. místo, M. Josefíková 13. místo, H. Štípská 15. místo) Okrskové kolo ve vybíjené 1. stupeň Velká n. V. Chlapci: Mikeska Michal, Jagoš Marek, Giňa Filip, Pavlas Adam, Joch David, Pavlica Kamil, Potěšil Marek, Falešník Adam, Machálek Michal, Škopík Patrik, Čerešňák Martin, Machálek Jan, Macháček Petr 1. místo!!! Děvčata: Urbánková Zuzana, Prášková Karolína, Štefková Dominika, Čerešňáková Jana, Prášková Anna, Marečková Andrea, Gajdoštíková Aneta, Pavlasová Natálie, Mikesková Pavla, Mikesková Simona, Jagošová Alžběta, Žáková Tereza, Maňáková Denisa 3. místo 6

7 16.4. Okresní kolo ve vybíjené 1. stupeň Hodonín Chlapci: Mikeska Michal, Jagoš Marek, Giňa Filip, Pavlas Adam, Joch David, Pavlica Kamil, Potěšil Marek, Falešník Adam, Machálek Michal, Škopík Patrik, Čerešňák Martin, Machálek Jan, Macháček Petr 1. místo!!! Regionální kolo soutěže dětských zpěváků Vracov M. Potěšil (5.), L. Jochová (9.) účastnili se okrskové kolo McDonalds Cup ml. žáci Hroznová Lhota (5. místo) okrskové kolo McDonalds Cup st. žáci Hroznová Lhota (Jagoš M., Pavlas A., Joch D., Potěšil M., Giňa F., Urbánková Z., Pavlica K., Škopík P., Dohnal N. a V. 3. místo) 6.5. okrskové kolo v malé kopané st. žáci Hroznová Lhota (T. Jakubíček, R. Kučera, J. Dula, J. Strachota, P. Jagoš, L. Kučera, T. Misal, T. Vítek, Pa. Jagoš, L. Pytel 3. místo) okrskové kolo v malé kopané ml. žáci Hroznová Lhota (A. Karásek, A. Černaj, M. Rumíšek, J. Štefek, A. Veverka, M. Jakoubek, D. Joch, M. Potěšil, M. Jagoš 2. místo) okrskové kolo ve volejbale Hroznová Lhota (E. Jagošová, L. Jochová, M. Karásková, B. Maňáková, D. Sabotová, V. Maňáková, S. Maňáková, M. Šmehlíková, L. Sečkařová 5.místo) Krajské kolo ve vybíjené 1. stupeň Brno Chlapci: Mikeska Michal, Jagoš Marek, Giňa Filip, Pavlas Adam, Joch David, Pavlica Kamil, Potěšil Marek, Falešník Adam, Machálek Michal, Škopík Patrik, Čajka Petr, Macháček Petr 1. místo!!!, ved. Mikesková 6.6. Přátelský zápas v kopané Lipov Kuželov 5 : 0 (Vdoviak Ľ., Jagoš P., Dula J., Strachota J., Maňák P., Kučera L., Misal T., Vítek T., Pytel L., Jagoš P., Hrbáček J., Karásek A., Veverka A., ved. Galečka) Atletický trojboj (1. stupeň) Veselí n. M. (Prášková Karolína, Štefková Dominika, Urbánková Zuzana, Gajdoštíková Aneta, Maňáková Denisa, Prášková Anna, Jagoš Marek, Joch David, Mikeska Michal, Čajka Petr, Škopík Patrik, Pavlas Adam 4. místo družstva, Škopík P. 2. místo skok Výsledky Ceny Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky 9. ročník 1. Ester Jagošová 2. Lukáš Jagoš 3. Soňa Pokorníková 1. stupeň ZŠ 1. Macháček Petr 2. Mikeska Michal 3. Joch David Individuální reprezentace školy Petr Macháček, Jan Sečkař, Potěšil Marek, Jiří Jagoš, Michal Machálek, Nikolas Dohnal, Alžběta Jagošová 7

8 Kolektivní reprezentace školy Vybíjená - družstvo chlapců ze 4. a 5. tř. Mikeska Michal, Jagoš Marek, Giňa Filip, Pavlas Adam, Joch David, Pavlica Kamil, Potěšil Marek, Macháček Petr, Falešník Adam, Škopík Patrik, Čajka Petr, Machálek Michal Lipovjánek I. - Joch Jakub, Škopík David, Hrdinová Gabriela, Kráčalová Edita, Maňáková Hana, Maňáková Klára, Migotová Klára, Kadubcová Marie, Jagošová Alžběta, Mikesková Simona, Mikesková Pavla, Karásek Silvestr, Machálek Jan, Dohnal Viktor, Dohnal Nikolas, Škopík Patrik, Machálek Michal, Marečková Andrea, Gajdoštíková Aneta, Prášková Anna 2. stupeň ZŠ Individuální reprezentace školy Michaela Ondrušová, Marie Josefíková, Marie Josefíková, Jan Hrbáček, Tomáš Vítek, Hana Štípská, Soňa Pokorníková, Lukáš Jagoš, Ester Jagošová, Lenka Jochová, Ľubomír Vdoviak Kolektivní reprezentace školy Lipovjánek II. - Jagoš Jiří, Potešil Marek, Prášková Karolína, Mikulčíková Tamara, Veverka Adam, Mikesková Miroslava, Trýsková Andrea, Strachotová Kateřina, Čerešňák Lukáš, Jagošová Ester, Jochová Lenka, Jagoš Ondřej, Jagoš Lukáš, Karásková Kateřina Atletika - K. Karásková, A. Zajíček, M. Karásková, Ľ. Vdoviak Sportovní hry - E. Jagošová, L. Jochová, M. Karásková, B. Maňáková, D. Sabotová,, S. Maňáková, M. Šmehlíková, L. Sečkařová, V. Maňáková Nohejbal - Jagoš Petr, Strachota Jakub, Dula Jan, Kučera Lukáš Malá kopaná - A. Karásek, A.Černaj, M. Rumíšek, J. Štefek, A. Veverka, M. Jakoubek, D. Joch, M. Potěšil, M. Jagoš malý florbal ml. žáci - Karásek A., Trýska O., Zajíček A., Černaj A., Kománek S., Trýska M., Rumíšek M., Veverka A.) spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská a zájmová sdružení): - účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci: vystoupení tanečního kroužku na školním plese, vystoupení souboru Lipovjánek I. a II. na schůzi důchodců, ke Dni matek a na Mladém Horňácku a Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou (Galečka, Ovečková, Jagoš L., Jagošová D) ; Mgr. Petr Galečka - primáš cimbálové muziky, člen školské a kulturní komise při OÚ v Lipově a člen ochotnického divadelního souboru v Lipově, Ladislav Jagoš - vedoucím folklorního souboru Lipovjan a organizační vedoucí mužského pěveckého sboru, Mgr.Tomáš Zajíček - člen zastupitelstva v Louce a předseda komise pro životní prostředí, Marie Vodná hospodář ČZS v Lipově, Mgr. Jarmila Ovečková vítání občánků, Mgr. Šárka Mikesková členka školské rady, Mgr. Martina Maňáková schola, členka ochotnického divadelního souboru v Louce spolupráce školy s PC, vys. školami: s PC dobrá péče o talentované žáky: IPŽ, konzultace, příprava na soutěže, péče o zaostávající, problémové žáky: IPŽ, konzultace, LVVZ, školy v přírodě, : LVVZ ( ) 24 žáků 8

9 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Národopisný, hudební 5 52 Společenské tance 1 16 Keramika 3 43 Sportovní 6 66 Počítačový 1 13 Dyslektický, logopedický 2 6 Mažoretky 1 11 Bojové umění 1 10 Aj, RJ 3 31 Část VII. Zhodnocení a závěr V průběhu školního roku 2007/2008 byly splněny všechny výchovně vzdělávací úkoly dané zvolenými vzdělávacími programy (Základní škola, 16847/96-2; Základní škola Lipov, školní vzdělávací program 1. a 6. ročník), které jsou pro školu prioritou. Už tradiční je velmi dobrá spolupráce se zástupci obce Lipov, díky nimž byla v prosinci 2007 ukončena rozsáhlá rekonstrukce a přístavba základní školy - největší akce posledních let, která k nepoznání změnila školu i její okolí a výrazně zlepšila podmínky pro výuku. 5. června 2008 bylo slavnostně otevřeno nové školní hřiště ( poslední tečka za rekonstrukcí školy ), které využívá škola i široká veřejnost. Na činnost školy každoročně přispívá Kordárna, a. s. Velká nad Veličkou ( Kč) a také v tomto školním roce přispěla akciová společnost Koexpro Ostrava částkou Kč na ceny pro nejlepší žáky naší školy (Cena A. a J. Hlubíkových). Část VIII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list) 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 VŠ školní metodik prevence 1 VŠ úvazek kvalifikace, dosažené vzdělání specializace školní psycholog - školní speciální pedagog - (netřídní)* *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod

10 b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog - školní speciální - pedagog c) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: prac. schůzky PPP Hodonín, úřad práce Hodonín, PS Hodonín - sem. pro VP školní metodik prevence: seminář a schůzky ŠMP PPP Hodonín školní psycholog: - školní speciální pedagog: - 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) - organizaci, která grant poskytuje výši fin.částky b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. sponzor, jiné. Uveďte zdroj - výše finanční částky (v Kč) 3. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 5. 1 celkem 4. Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků - celkem 10

11 Část IX. Další údaje (dle uvážení) Údaje o mateřské škole za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov,okres Hodonín,příspěvková organizace,lipov 199,696 72,IČO: b/ Zřizovatel školy: Obec Lipov c/ Jméno ředitele školy: Mgr.Jiří Šácha d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Dagmar Šantavá e/ Telefon: f/ Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):50 g/ E mailová adresa: h/ Provoz školy (od - do): od 6:30 do 16 hodinch/ Provoz jednotlivých tříd (od - do): od 6:30 do 16 hodin i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 0 Školní rok 2007/2008 Počet tříd Celkový počet dětí Průměr. počet dětí na jednu třídu Průměr. počet dětí na učitele Prům. dochá z-ka v % Počet dětí dle zák. 271/2001 Sb.na 5dní/mě s. Celkový počet dětí nezaměst. matek nebo matek na mateřské a rodičovské dovolené zaměstna -ných matek tř. standardní , % 0 x x tř. speciálnílogo tř.speciálníjiné tř. internátní Celkem , % 0 x x Část II. Výsledky výchovy a vzdělání a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje stručný popis. Na první místo ve vzdělávání dítěte v naší mateřské škole klademe důraz pro všestranný rozvoj dítěte a vytváření prostoru a podmínek pro jeho optimální vývoj a rozvoj. I letošní školní rok jsme se snažili nabídkou četných aktivit zpestřit a zpříjemnit dětem pobyt v mateřské škole. I nadále je naše práce zaměřena na poznávání překrásného přírodního prostředí, v němž je naše mateřská škola položena a rozvoji vztahu k ochraně přírody a všeho živého v ní. Rozvíjíme náš Školní vzdělávací program s názvem Souznění s přírodou Bílých Karpat aneb CO MI VYPRÁVĚL STROM. 11

12 Za velmi důležitou a přínosnou považujeme úzkou spolupráci s PPP ve Veselí nad Moravou, logopedickou poradnou ve Veselí nad Moravou a v neposlední řadě se ZŠ Lipov, s Kulturní komisí OÚ v Lipově a OÚ. Dlouhodobým záměrem všech pedagogických i provozních zaměstnanců je, aby děti v naší mateřské škole byly spokojené, aby jim byla dána možnost projevit a uspokojit své touhy, potřeby a přání, aby zde rodiče dětí spatřovali místo, kde se upevňují mravní a lidské hodnoty jejich dětí. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY: školní rok ŘÍJEN : BĚH BABÍHO LÉTA štafetový běh dětí ( v rámci mikroregionu ) ZŠ Hroznová Lhota Vydávám své plody výstavky ovoce a zeleniny a výrobků z nich - po celý měsíc v prostorách MŠ VEČER SVĚTÝLEK akce s rodiči dýňové lampičky :30 hod Zahrada MŠ a okolí KRETEČEK A ŠKOLA - maňáskové divadlo MŠ 9:30 hod. LISTOPAD: Byla zahájena pravidelná LOGOPEDICKÁ PÉČE pod vedením Mgr. ČEREŠŇÁKOVÉ Marcely 1x týdně KDYŽ PODZIM ČARUJE tvoříme z podzimních plodů 12 - výstavky v šatnách po celý měsíc TAKY BUDEME ŠKOLÁCI návštěva 1. třídy ZŠ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - vystoupení dětí MŠ + zápis do kroniky OÚ Obecní úřad PROSINEC: LOGOPEDICKÁ PÉČE 1 x týdně POJĎME ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM lampiónový průvod vystoupení dětí ČERTOVSKY DEN S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU akce s rodiči Sokolovna ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ divadlo dřevěných marionet KAŠPÁRKŮV SVĚT MŠ S KYTIČKOU KOLED JDEME K VÁM vystoupení dětí na DPS DPS TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA vánoční besídky MŠ LEDEN: - NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ ZŠ LOGOPEDICKÁ PÉČE 1x týdně

13 ÚNOR: - ŠKOLIČKOVÁ OLYMPIÁDA tělocvična ZŠ KOUZELNÁ KULIČKA Maňáskové divadlo Radoslavy Horákové MŠ LOGOPEDICKÁ PÉČE 1x týdně BŘEZEN: LOGOPEDICKÁ PÉČE 1x týdně KÁŤA A ŠKUBÁNEK filmové představení BERUŠKY ZPÍVAJÍ A TANCUJÍ vystoupení pro zdravotně postižené spoluobčany Kino Morava Restaurace U kozla DUBEN: LOGOPEDICKÁ PÉČE PAN PAVOUK vzdělávací program VIS Bílé Karpaty Veselí nad Moravou ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZVÍŘÁTKA A TŘEŠTIPÍRKO maňáskové divadlo GRAFOMOTORIKA pravidelně 1x týdně KVĚTEN: GRAFOMOTORIKA pravidelně 1x týdně SVÁTEK MATEK vystoupení na Sokolově VYSTOUPENÍ NA DPS DPS ČERVEN: GRAFOMOTORIKA pravidelně 1x týdně 1x týdně MŠ 9:00 hod. LOGOPEDICKÁ PÉČE 1x týdně KARNEVAL PIRÁTI OBJEVUJÍ SVĚT školní vlet do Brna Brno FOTOGRAFUJEME SE v pampeliškách CESTA ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM JE ČAS UDĚLAT PÁ PÁ besídka předškoláků b/ Věkové složení dětí Počet dětí a později 5 Celkem dětí: 47 c/ Odklad povinné školní docházky Počet dětí Odklad povinné školní docházky 0 Dodatečné odložení povinné školní 0 docházky Celkem 0 13

14 d/ Péče o integrované děti Počet dětí 0 Druh postižení ( 16 zák. č.561/2004 Sb.,) e/ Školy v přírodě Počet dětí Počet dnů na jedno dítě celkem 0 0 f/ Úplata za předškolní vzdělávání Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty: 120 Kč Část III. Účast v soutěžích Mimoškolní aktivity: 0 Nesoutěžní přehlídky: 0 Soutěže Běh babího léta - soutěž ve štafetovém běhu v rámci mikroregionu děti naší mateřské školy obsadily 3 místo. Část IV. Výkon státní správy Rozhodnutí Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce Ukončení docházky dítěte ( zák.561/2004 Sb.,) Počet nepřijatých dětí 0 Část V. Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2007/2008 stav ke Vzdělání nejvyšší Počet učitelů dosažené Střední pedagogická škola 3 VŠ-předškolní výchova VŠ-speciální pedagogika Jiné/jaké/ 14

15 2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2006/2007 stav k Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. (úvazky) % z celkového počtu (z přepočtených učitelů) Kvalifikovaní učitelé , 67 % Nekvalifikovaní učitelé Celkem 91,67 % 3. Věkové složení všech přepočtených učitelů ( ne fyzických!) Počet do 35let nad 50 let Důchodci Celkem let Ve školním roce 2007/2008 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): žádný 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Pohádkové cvičení Dramatická výchova ve vzdělávacím programu MŠ Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči Počet zúčastněných pracovníků Jagošová Ivana Jagošová Ivana Selucká Zdeňka Další vzdělávání pracovníků je z velké části podmíněno nabídkou SSŠ a Zařízení pro DVPP Hodonín. Pedagogičtí pracovníci však po celý průběh školního roku čerpají nové znalosti, vědomosti a nápady vlastním studiem Katalogu metod a forem práce pro MŠ a bohaté metodické nabídky učitelské knihovny mateřské školy. 7. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 1 Konkurzní řízení žádné Změny ve vedení školy Zpracoval/a: Mgr. Jiří Šácha ( ZŠ ), Dagmar Šantavá ( MŠ ) V Lipově dne: podpis a razítko ředitele školy 15

16 16

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10

Základní škola Kobylí. Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147. Výroční zpráva. o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Základní škola Kobylí Školní 661, PSČ 691 10, tel. 519 431 147 Výroční zpráva o činnostech školy ve školním roce 2009/10 Zprávu zpracoval : Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Základní škola Kobylí, okres

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

tel.547381221, fax. 547250286

tel.547381221, fax. 547250286 Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr.

2008-2009. školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2009. Předkládá: Mgr. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace školní rok 2008-2009 Brno-Jundrov : říjen 2009 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola,

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Základní škola Brno Pavlovská 16, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2010/ 2011. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ 2011 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Mikulov, Valtická č. 3 okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Rostislav Souchop Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav 1 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více