Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK."

Transkript

1 Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace sídlo Hutník 1456, Veselí nad Moravou právní forma příspěvková organizace IČ charakteristika městská pavilónová škola s odloučeným pracovištěm v Milokošti I. Stupeň škola je zaměřena specializuje se na cizí jazyky, matematiku a informatiku, na tělesnou výchovu Zřizovatel školy Město Veselí nad Moravou IČ Ředitel školy: jméno, příjmení RNDr. Josef Gajoš Zástupce ředitele Mgr. Šárka Vávrová Vedoucí učitelky: Mgr. Marcela Ježová I. st. Milokošť Mgr. Stanislava Pirringerová I. st. Hutník Všechny druhy a typy škol, školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna, ), které škola sdružuje: základní škola školní družina školní jídelna školní jídelna výdejna Milokošť školní klub K došlo z rozhodnutí zastupitelstva Města Veselí nad Moravou ke sloučení bývalé ZŠ Hutník a ZŠ a MŠ Milokošť! Od byl při škole zřízen školní klub! Od dochází k odloučení mateřské školy a současně ke změně názvu školy. Tel,fax.: , 1

2 Přiložte kopii Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení b. Úplné školy Školní rok 2010/2011 Počet tříd Celkový počet Počet žáků na jednu celkem z toho žáků třídu spec. vyrovnávacích 1. stupeň Hutník ,60 1. stupeň Milokošť stupeň ,90 Celkem ,32 d. Celkový počet žáků v 1.ročníku (k ): 58 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14,64 e. Rada školy zřízená dle 17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění (ANO/NE), event z činnosti rady : ANO První volby do rady proběhly v listopadu První schůze rady Na první schůzi byl odsouhlasen jednací řád. Současná rada byla zvolena v lednu Jmenovité složení: zástupci zřizovatele: Mgr. Karasová Jitka Mgr. Řimák Marcel Zástupci rodičů Macalíková Monika Klimešová Jitka Zástupci pedagogů Vávrová Miroslava Mgr. Vávrová Šárka f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku ZŠ s RV cizích jazyků / Školní vzděl. Program ZŠ Hutník 667/ a Pozn.: RV = rozšířená výuka g. ŠJ, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol.prac. ostatní* ŠJ s kuchyní ŠJ - výdejna Celkem Celkem obědy za školní rok (rozvoz ) * Ostatní důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd Počet pracovníků školní jídelny (Hutník + Milokošť) k Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané 7,3 + 0,5 2

3 h. ŠD, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD ŠD Hutník 3 83 fyz. 3 / přepoč. 2,50 ŠD Milokošť 1 24 fyz. 1 / přepoč. 0,70 celkem fyz. 4 / přepoč. 3,20 Z činnosti školní družiny : 35 akcí pro celkem 515 žáků školy i. Školní klub ŠK počet zájm. útvarů ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK celkem fyz. 18 / přepoč. 1,8 Z činnosti školního klubu :..pobytové akce.. 3 počet účastníků.67 Příležitostné činnosti 22 počet účastníků přehled pravidelných činností činností : Cvičení z matematiky a příprava na přijímací řízení Cvičení z českého jazyka a příprava Informatika. Keramika Keramika Milokošť Judo Florbal ml. + st. Turistický Míčové hry pro 4.a 5. ročníky English Camp zač. + pokročilí Divadelní a dramatický Taneční 9.tř předtančení plesu Atletika - dívky + hoši Německý jazyk Práce na PC (Milokošť + Hutník) Čtenářská dílna Výtvarný kroužek Knihovnický kroužek Studio dětské kabelové televize 2x 2x 2x 2x 2x 2x 2x II Údaje o pedagogických pracovnících školy -uvádět fyzický počet / přepočtený počet Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 37/34,7 100% Z toho odborně a ped. způsobilých 34/33,1 91,89% / 95,39 % 3

4 2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2010/11 odešli ze školy: Počet učitelů ve školním roce 2010/11 jsou vedeny jako MD: 3 5. Věkové složení učitelů ( ) Učitelé Věk Muži Ženy do 35 let let 4 18 nad 50 let 2 13 Pracující důchodci nepobírající důchod - - Pracující důchodci pobírající důchod - 1 Celkem 6 34 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Metodiky předmětů 19 Exkurze s PS 1 Informatika 37 Ekologie 1 Pedagog. + psychologie 71 Ved. pracovníci 4 Celkem Romský asistent: (ANO/NE)..NE Jiný asistent.ano Asistent pedagoga paní Malůšková - od září Speciální pedagog od března 2011, obojí v rámci projektu EU peníze školám. Mimo to škola ještě spolupracuje s dětským psychologem z pedagogicko psychologické poradny ve Veselí nad Moravou Mgr. Mrkvou. 4

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenání bez (*) bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15.října 0 2.Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 7 1,38 % 3 1 0,20% 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 275, průměr na jednoho žáka: 0,54 4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu % počtu žáků z příslušného Školní rok 2009/2010 Počet žáků ročníku Počet žáků přijatých na základě písemných testů 42 64,62 % Počet žáků přijatých na základě prospěchu 21 35,38 % Počet žáků, kteří uspěli v prvním kole 56 86,15 % Počet žáků, kteří uspěli ve druhém kole 5 7,69 % Počet žáků, kteří uspěli ve třetím kole 2 3,08 % Počet žáků, kteří uspěli ve čtvrtém kole 0 0 % 5. Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech žáků 9.ročník 62 12,84 nižší ročník 1 0 Celkem 63 12,84 5

6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 2010/2011 a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly, námět/, nejlépe doložené kopií jejich závěrů. NE b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce NE Část V Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle 3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky 14 - O dodatečném odložení povinné školní docházky 1 - Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2009/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2010/ Část VI. Další údaje o škole Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.... účasti školy v soutěžích, olympiádách o ve všech předmětech probíhá alespoň školní kolo, dále účast na okresních kolech dle úspěšnosti, obsazení sportovních soutěží v rámci AŠSK, Bible a my, soutěže vyhlášené jednotlivýma svazama o Matematická olympiáda okr. kolo 3.místo Radek Tomšej (kat. Z 9) 2.místo Radek Horňák (kat. Z 7) o PYTHAGORIÁDA okr. kolo 2.místo Martin Jež (kat. 6. roč.) reg. kolo 3.místo Radek Horňák (kat. 7. roč.) o Olympiáda v němčině okr. kolo 1.místo Sára Jagošová (kat. II.A) 1.místo Hoangová Marie (kat. II.B) reg. kolo 3. místo Sára Jagošová o Olympiáda v angličtině okr. kolo 4.místo Dalibor Čajka (kat. II.A) 4.místo Radek Horňák (kat. II.B) 6

7 o Recitační soutěž okr.kolo 3.místo Anna Janoušková (kat.ii) 2.místo Helena Oborníková (kat. I) 4.místo Markéta Mívaltová (kat. III) o Dopravní soutěž okr. kolo 1.místo družstvo školy ml. žáci o Maraton E.Zátopka 1. místo družstvo smíšené o Přesponí běh okr. kolo 1. místo 5 družstev v různých kategoriích region. kolo 1. místo ml. hoši o Pohár rozhlasu okr. kolo 3.místo starší hoši reg. kolo 1.místo ml. dívky 1.místo st. dívky 4.místo ml. hoši 4.místo ml. dívky 5.místo st. dívky o Kinderiáda oblastní kolo. 1. místo I.st. (jako lonští vítězové nemohli postoupit do celostátního kola dle pravidel této soutěže) o McDonal ds cup krajské kolo 3. místo ml. hoši o Malá kopaná krajské kolo 3. Místo st. hoši o Házená Novinářský kalamář celostátní kolo 4. Místo - dívky mimoškolní aktivity a účast žáků a pedagogů na životě obce o viz přehled aktivit ve školním klubu, o spolupráce se sport. oddíly házené a fotbalu, o příprava divadelního představení pro okolní školská zařízení a pro veřejnost Není kocour jako kocour o spoluúčast na charitativních akcích (ADRA apod.) o kulturní akce pro rodičovskou veřejnost a představitele města Vánoční setkání náhrada za Zpívání pod Vánočním stromem, besídky školy o účast včetně vystoupení na akcích pořádaných Městem Veselí (EKOJARMARK..) o veřejné výstavy-vernisáže pořádaných školou spolupráce školy s dalšími subjekty o se školami v rámci obce a regionu obcí III.stupně, o dále se školami v rámci okresu Hodonín i Uherské Hradiště o humanitární sdružení o sportovní oddíly ve městě Veselí nad Moravou o Město Veselí nad Moravou o Policie ČR o Městská Policie Veselí nad Moravou o HZS Veselí nad Moravou o SPC Zlín a Kyjov o Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků o PPP Veselí nad Moravou a Hodonín o Městské kulturní středisko o Muzeum Veselí nad Moravou o VIS Bílé Karpaty o Rychta Krásensko o Mateřské školy ve Veselí nad Moravou o Služby Města Veselí nad Moravou 7

8 zapojení školy do projektů o v tomto školním roce byl podán jeden nový projekt Na zelenou byl přijat 103. Tis pro zlepšení a bezpečnou cestu do školy pro naše žáky o EU peníze školám byl přijat Zahájení Objem peněz ,- Kč Individualizace + inovace + DVPP Doba trvání 30 měsíců o o mezinárodní spolupráce škola zatím není zapojena do mezinárodních programů i když se o to pokouší, bývá dávána přednost školám z velkých měst Praha, Brno.. NE jen v oblast individuální korespondence žáků Škola se snaží navázat kontakt v zahraničí na bázi spolupráce mezi školami Celoživotní učení Možnosti pro pedagogy DVPP součást projektu EU peníze péče o talentované žáky o ano na vysoké úrovni, viz hodnocení a závěry o talenty a nadaní žáci jsou podchycování vyučujícími o možnosti realizace v odborných soutěžích a olympiádách o zvýšené nároky vyučujících vyšší nasazení práce o individuální přístup o další samostudium pro učitele prohlubování vědomostí o talent. Žáky o vytváříme systém práce s talentovanými žáky hlavně v oblasti logického myšlení péče o zaostávající, problémové žáky o spolupráce s PPP ve Veselí nad Moravou Mgr. Mrkva dochází na půdu školy o spolupráce s odbornými institucemi o spolupráce s rodiči těchto žáků o zpracovávání individuálních plánů o individuální přístup v rámci výuky, o plus nadstandartní péče o integrované žáky LVVZ, školy v přírodě, o Škola uskutečňuje LVVZ v 8. třídách pro všechny žáky, kteří se přihlásí. Letos bylo LVVZ sedmidenní a uskutečnilo se ve Veporských vrchách SR Osrblianská dolina. Součást výcviku je mimo sjezdového výcviku i výcvik v běžkařských disciplinách a částečně i výcvik na snowbordu.je to možné proto, že máme vyškoleného instruktora na snowbord. o Školy v přírodě naše škola nepořádá o Škola pořádala jen adaptační pobyty pro žáky 6. a 1. tříd, 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Část VII. Poradenské služby v základní škole (vyplňte na samostatný list) a) počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 ukončila studium 7/2011 Vš FF školní metodik prevence 1 Kurs pro metodiky Vš FF 8

9 prevence úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog dohoda ano VŠ školní speciální pedagog (netřídní)* V úvazku Ano VŠ *) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. a) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce školní metodik prevence školní psycholog - 1 (na dohodu 1x - týdně2-4 hodiny) školní speciální pedagog - 0,15 - a) další vzdělávání poradenských pracovníků Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : výchovný poradce: studium VP školní metodik prevence: kurzy a semináře PS a PPP školní psycholog: - školní speciální pedagog: - 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) uveďte: program (grant) EU peníze školám organizaci, která grant poskytuje MŠMT výši fin.částky cca 500 tis. b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte zdroj vlastní výše finanční částky (v Kč) 7 tis. Kč 3. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů plán výchovného poradce aktualizace a seznámení - přípravný týden školního roku školní preventivní program - aktualizace a seznámení - přípravný týden školního roku konkrétní kroky v průběhu roku o žáci -přednášky, besedy, tématicky zaměřené filmy s výchovným podtextem, besedy s pedagogy, besedy s odborníky v oboru o sociální hry a testy v rámci výuky, o psycholog ve škole o pedagogové -školení, semináře (dle nabídky), konzultace s psychologem o rodiče -pohovory s třídními učiteli a výchovným poradcem a s psychologem o rodiče předškoláků - přípravné schůzky, přizván psycholog na rozdíl od velkých měst se vcelku daří čelit tlaku médií a politické nečinnosti nejvyšších představitelů v tomto státě snaha ze strany pedagogů školy o navození pocitu důvěry, atmosféry pohody a klidu či pocitu bezpečí, bez nadměrného tlaku na výkon, bez strachu a nejistoty. 4. Stručná analyza Minimálního preventivního programu hledisko cíle o rozvíjet sociální dovednosti, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého jednání o vytvářet pozitivní sociální klima o osvojit si zdravotní a sociální rizika, která jsou spojena s případným kouřením, požíváním alkoholu a jiných drog. 9

10 hledisko aktivit (směrem k pedagogům, žákům a rodičům) o žáci -přednášky, besedy, tématicky zaměřené filmy s výchovným podtextem, besedy s pedagogy, o sociální hry a testy v rámci výuky, o psycholog ve škole o pedagogové -školení, semináře (dle nabídky), konzultace s psychologem o rodiče -pohovory s třídními učiteli a výchovným poradcem a s psychologem o rodiče předškoláků - přípravné schůzky, přizván psycholog hledisko očekávaných výsledků (ovlivňuje psychosociální klima ve škole, kázeň a prospěch; o zhodnocení posunu v postojích a hodnotových systémech; o zhodnocení projevů vztahujících se k výskytu sociálně patologických jevů) Část IX. Zhodnocení a závěr Je možné provést ucelené hodnocení činnosti školy. Na základě tohoto hodnocení vznést požadavky, návrhy a připomínky ke všem subjektům, které spolupracují se školou. Škola poskytuje nadstandartní vzdělávací nabídku a umožňuje žákům realizaci v různých oborech. Škola byla zahrnuta do seznamu škol s rozšířenou výukou tělesné výchovy obor házená dívek, rozšířenou výuku jazyků a rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Po zavedení ŠVP tato specializace je zachována ve formě hodinové dotace disponibilní hodiny a to od 6. Do 9. Třídy. V rámci daných pravidel (platných zákonů či vyhlášek), postavením v systému škol či regionálním začleněním je činnost školy vysoce kvalitní zejména systémem nabídky a odbornou úrovní pedagogického sboru. Na školu je připravena projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci elektrorozvodů silno i slaboproudu. Celá akce je rozdělena do několika etap. Realizována byla první etapa v roce i díky dotaci MF ČR. Podařilo se zrekonstruovat v tomto smyslu správní pavilon. V letošním roce byly zrekonstruovány páteřní rozvody silno i slaboproudu. Zde hlavně díky úsporám samotné školy v kapitole investic z odpisů. Mimo této investice náš zřizovatel Město Veselí nad Moravou nechal zpracovat projekt na zateplení budov. Současně Město Veselí získalo dotaci na tuto akci, která bude realizována v průběhu dvou let. V současné době je provedeno výběrové řízení a podepsaná smlouva s vítězem. Vlastní práce započnou v prázdninových měsících roku V současné době se škola zaměřuje na vybavení učeben novou technikou dataprojektory, interaktivní tabule apod. Díky přiznaným projektům a prostředkům SIPVZ a EU peníze do škol má škola již šest interaktivních tabulí a dvanáct dataprojektorů, novou učebnu výpočetní techniky a další. V rámci EU peněz do škol si vlastními silami vyrábíme potřebné materiály pro výuku. Po stránce výchovně vzdělávací je prioritou po dokončení ŠVP jeho ověření a následné doladění, tak, aby byl ideální jak pro žáky, tak pro učitele. Další prioritou je vybudování pozitivního klima školy. Ve Veselí nad Moravou, dne RNDr. Josef Gajoš podpis a razítko ředitele školy Školská rada projednala a schválila dne 10

11 Příloha k výroční zprávě o hospodaření školy v roce 2011 Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Hospodaření školy v roce 2011 skončilo s tímto hospodářský výsledkem: Hlavní činnost Doplňková činnost HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,44 Kč ,44 Kč ,00 Kč Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456 hospodařila v roce 2011 s přidělenými dotacemi od: 1) zřizovatel - Město Veselí nad Moravou 2) krajský úřad Brno 3) provozování doplňkové činnosti 4) EU peníze školám CELKOVÉ PŘÍJMY v roce ,28 Kč z toho: dotace zřizovatel ,00 dotace KÚ ,00 EU peníze školám ,14 projekt NA ZELENOU ,00 rezervní fond - dary 5 000,00 investiční fond - opravy ,00 výnosy z prodeje služeb ,00 rezervní fond 1

12 ostatní výnosy ,80 úroky 1 224,34 Ostatní výnosy se skládají z úhrady za potraviny, rozvážení stravy,úhrady poškozených předmětů, prodeje druhotných surovin, opisy vysvědčení, Výnosy z prodeje služeb = stravné. CELKOVÉ VÝDAJE v roce ,00 Kč z toho: Náklady na provoz od zřizovatele ,72 Kč spotřební materiál ,30 potraviny ,23 energie ,80 opravy a udržování ,00 služby ,34 mzdy + odvody ,48 daňe 2 400,00 ostatní náklady ,67 odpisy ,90 Náklady na mzdy a ONIV z KÚ ,00 Kč mzdové náklady, pojistné, FKSP ,96 spotřební mat. ( učebnice, pomůcky,) ,00 služby (školení, plavání,) ,00 ostatní náklady ,04 2

13 DOPLŃKOVÁ ČINNOST VÝNOSY: pronájem TV, sálků, tříd, bytů,nápoj. Automatů vaření pro SD, zaměstnance ZUŠ Veselí n.mor ,00 Kč NÁKLADY: ,56 Kč spotřební materiál ,00 energie ,00 služby ,00 mzdy + odvody ,56 ostatní náklady 561,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK DOPLŃKOVÉ ČINNOSTI ,44 Kč Doplňková činnost je provozována na základě živnostenských listů. Školní byty jsou pronajaty zaměstnancům ZŠ Veselí nad Moravou, Hutník 1456 a tyto výnosy byly do Od budou výnosy za pronájem bytů u Vesbytu, který tyto byty převzal. Školní tělocvična, sálky, jídelna a ostatní místnosti jsou pronajímány v průběhu celého kalendářního roku, výjimku tvoří školní prázdniny, kdy je provoz omezen. 3

14 4

15 MAJETEK POŘÍZENÝ V ROCE 2011 Operativní evidence výukové CD, software, flash disky, lyže, metodické materiály, žaluzie, nástěnné mapy, tretry, ruční šlehač, měřič spotř. el. en ,00 Kč DDHM 9 290,00 Kč záznamové zařízení 6 040,00 mikrofon 3 250,00 DHM ,00 Kč počítače, monitory ,00 OPRAVY V ROCE 2011 opravy vodo topo opravy elektro opravy spotřebičů - vysavače, kopírky, hodin, hasících přístrojů opravy strojů ve školní jídelně opravy - revize elketro a plyn ostatní opravy a údržby Opravy z rozpočtu zřizovatele ,- Kč; opravy z investičního fondu ,- Kč ,00 Kč 5

16 ČERPÁNÍ FONDŮ 6

17 Fond investiční PLNĚNÍ ČERPÁNÍ ÚČEL VÝSLEDEK počáteční stav ,60 plnění IF z odpisů , ,90 čerpání IF ,00 PC + monitory ,00 čerpání IF ,00 opravy ,00 čerpání IF ,00 odovd zřizovateli , konečný stav ,50 Fond odměn PLNĚNÍ ČERPÁNÍ ÚČEL VÝSLEDEK počáteční stav ,00 čerpání IF 0,00 0,00 plnění IF 0,00 0, konečný stav ,00 7

18 Fond rezervní PLNĚNÍ ČERPÁNÍ ÚČEL VÝSLEDEK počáteční stav ,52 plnění dar 5 855, ,00 čerpání IF ,00 přehrávače ,00 čerpání EU , ,14 Na ZELNOU , , , konečný stav ,38 8

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006

Celkem. Část II Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet. b. Úplné školy Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 Zřizovatel školy: Město Blansko, okres Blansko Ředitel školy: RNDr. Pavel Nezval Součásti školy:

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna)

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní rok 2007/2008

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/12 Lipov 27. 9. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3

st I. d. Celkový počet žáků v 1.ročníku: 11 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 8,3 3 st I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel školy: obec Nové Bránice Ředitel školy: Mgr.

Více

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006

Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax: 5432 92; 5432 6880 (v noci fax) e-mail: vedeni@zshroznova.cz Výroční zpráva pro škol. rok 2005/2006 BRNO 25.8.2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ Tel./záz./fax:

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva. školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2008/2009 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2008-2009 RNDr. Jiří Sochor zástupce statutárního orgánu Schváleno školskou radou dne 26. 10.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a Mateřská škola nám. Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 č.j. 10063/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 200/20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4 V Zápolí 250/2, Praha 4, 4 00 e-mail: specialniskola@volny.cz www.tvojeskolicka.cz V ničem se nedejte ovládat ctižádostí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011. Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Zpracoval: PaedDr.Michal Novák, ředitel školy 1 Základní škola, Praha 4, Bítovská 1/1246, 140 00 IČO 45242810 DIČ CZ45242810 IZO 045242810 RIPO 600037053 +420 261 261

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Kořenského 10/760 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 září 2015 Vypracovala: Mgr. Libuše Daňhelková, ředitelka školy 1 Výroční zpráva

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel ,

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel , Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel. 518 323 285, e-mail: skola@zshutnik.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 I. Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37 ŠKOLNÍ ROK 2013/14 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ I. Základní údaje o škole 1. Název školy : Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Zpracoval a předkládá : Mgr. Jan Vaščák, ředitel školy V Lomnici 27. září 2013-1

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018

Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Strategický plán rozvoje Základní a mateřské školy Abertamy na období 2015 2018 Krédo školy - nabídnout žákům a rodičům za minimální náklady kvalitní vzdělávání, pomoc a velkou škálu podnětů ve výchově,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více