Jak vystupovat v médiích Praktický manuál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak vystupovat v médiích Praktický manuál"

Transkript

1 Jak vystupovat v médiích Praktický manuál. Roma MATRIX 2015

2 Prezentace Úvod Romů v médiích Na základně několikaletých zkušeností s prezentováním témata Romové vím, jak důležité, aby Romové své myšlenky prezentovali sami. Romové musí prezentovat sami sebe, svůj názor a neschovávat se za někoho, kdo to řekne za nás. Jsem Romka, která nemá vystudovanou žurnalistiku ani jinou vysokou školu, ale díky hození do vody a několikaleté praxi v oblasti vztahů s veřejností v IQ Roma servisu se zaměřením na tématiku Romů jsem vlastním úsilím získala zkušenosti, které bych ráda předala dál. Posouvejme se dál, nebuďme n Posluchači, buďme těmi, Mé začátky byly těžké. Měla jsem ostych říci svůj názor, před mikrofonem kamerou se mi dělávalo špatně, ale zjistila jsem, že i přes všechen ten kteří mají co říct. strach z médií bylo dobře, že jsem se odvážila veřejně vystoupit. Časem strach ustupoval a zůstávala n menší nervozita, která vám dodá adrenalin. I když po první prezentaci zjistíte, že to nebylo výborné, zapomněli jste říct polovinu věcí, jste koktali, přesto zjistíte, že máte dobrý pocit, protože jste udělali něco, že jste řekli svůj názor. A proto posouvejme se dál, nebuďme n posluchači, buďme těmi, kteří mají co říct. 2 Každý z nás přijde do okamžiku, Kdy bude muset prezentovat, ať už něco soukromého či pracovního. Ivona Parčiová pokud prezentume pro veřejnost, důležité, abychom si věřili, i Když nejsme zdatní řečníci, filozofové či obecně vysokoškoláci. mnohdy si myslíme, alespoň já jsem to tak dlouhou dobu měla, že pokud nebudu mít vysokou vysokou školu, školu, tak tak nikdy nikdy nebudu dost dobrá. není tomu tak. tak. odhodlání a snaha a sama sama něco něco dokázat dokázat víc víc, než než titul. titul. Význam sebeprezentace Romů pro veřejnost a Romy samotné se mi potvrdila také díky dvouletému mezinárodnímu proktu Roma MATRIX, který IQ Roma servis realizoval od roku Dobré ohlasy měla kampaň My pracume, díky které Romové sami prezentovali své životní příběhy a ukázali veřejnosti, že jsou plnohodnotnými členy české společnosti. Svůj pozitivní ohlas přinesly multikulturní lekce, které jsme realizovali především na základních a středních se zaměřením na Romy. Nebála jsem se jít do přímé diskuze s mladými lidmi a argumentace proti jich především negativním názorům na Romy. Měla jsem několik setkání s velvyslanci a politiky, kteří se zajímali o situaci Romů v České republice a chtěli téma diskutovat přímo s Romy. Setkání se účastnili Romové různých profesí, vzdělání a názorů. Nicméně i přes to, že každý měl různé úrovně prezentačních dovedností, odvážili jsme se říci svůj názor a to bylo jak pro nás, tak pro politiky velmi důležité. Byla to skvělá atmosféra, upřímné emoce a my se vzámně povzbuzovali, prohlubovali odvahu provit své názory a den od druhého se učili formulovat své myšlenky. Věřím, že se najde spousta možností a metod, jak prezentovat romskou tématiku, nicméně toto jsou opravdu mé zkušenosti, které chci předat dál. S tématem Romové pracuji několik let a není to pro mě n téma proktové. Se skutečností, že jsem Romka a nestydím se za to, se téma prezentace Romů stává pro mě tématem celoživotním. ivona Parčiová, iq roma servis, o.s.

3 Je dobré, když své vystupování v médiích ovlivníme určitými pravidly, která jsou obecně daná jako pravidla vystupování v médiích - tedy v televizi, v rádiu při rozhovoru do tištěných a internetových médií (novin a časopisů). Nicméně pokud v médiích vystupují Romové, musí být připraveni i na otázky týkající se problematiky Romů, které nemusí přímo souviset s prezentovaným tématem. Je dobré, když své vystupování v médiích ovlivníme určitými pravidly, která jsou obecně daná jako pravidla Je dobré, když své vystupování médiích ovlivníme určitými pravidly, která jsou obecně daná jako pravidla vystupování v médiích - tedy v televizi, v rádiu při rozhovoru do tištěných a internetových médií základní vystupování médiích tedy televizi, rádiu při rozhovoru do tištěných internetových médií (novin a časopisů). pravidla pro vystupování v médiích (novin časopisů). Nicméně pokud v médiích vystupují Romové, musí být připraveni i na otázky týkající se problematiky Nicméně pokud médiích vystupují Romové, musí být připraveni na otázky týkající se problematiky Romů, Je Romů, dobré, které které když nemusí nemusí své vystupování přímo souviset přímo souviset v médiích s prezentovaným Existují obecná pravidla, která dobré prezentovaným ovlivníme při vystupování určitými tématem. tématem. pravidly, v médiích která dodržet. jsou obecně To může daná podpořit jako pravidla naši suverenitu vystupování při v prezentacích médiích - tedy a pomůže v televizi, nám v rádiu soustředit na při samotný rozhovoru obsah do tištěných toho, co a říkáme. internetových médií (novin a časopisů). základní Nicméně pokud pravidla v médiích vystupují pro vystupování Romové, musí být v připraveni médiíchi na otázky týkající se problematiky základní Základní pravidla úspěšné pro vystupování (sebe)prezentace médiích Romů, které nemusí přímo souviset s prezentovaným tématem. > Existují Být připraven obecná pravidla, znát dobře která téma dobré a hlavní při myšlenku, vystupování kterou v médiích chceme dodržet. sdělit. To může podpořit naši > Existují obecná pravidla, která dobré při vystupování médiích dodržet. To může podpořit naši suverenitu Mluvit jasně při prezentacích nesnažit se a pomůže ohromovat nám svými soustředit vědomostmi na samotný a informacemi obsah toho, v dné co říkáme. minutě. > suverenitu základní Být stručný při pravidla prezentacích držet se myšlenky pro pomůže vystupování a směřovat nám soustředit k pointě. v na médiích samotný obsah toho, co říkáme. > Být citlivý - vnímat, vhodně reagovat na otázky. Základní pravidla úspěšné (sebe)prezentace Základní > Být zábavný, pravidla zaujmout úspěšné což neznamená (sebe)prezentace být za každou cenu vtipný, nesnažit předstírat za každou Existují obecná pravidla, která dobré při vystupování v médiích dodržet. To může podpořit naši cenu profesionalitu, když v dané oblasti profesionál nejsme. > suverenitu Být připraven prezentacích znát dobře a pomůže téma a nám hlavní soustředit myšlenku, na kterou samotný chceme obsah sdělit. toho, co říkáme. Být veselý, připraven přátelský, znát dobře přemýšlet. téma hlavní myšlenku, kterou chceme sdělit. > Mluvit jasně nesnažit se ohromovat svými vědomostmi a informacemi v dné minutě. Být Mluvit slušný, jasně neurážet nesnažit vyvarovat se ohromovat se vulgárností svými vědomostmi a urážek i v případě, informacemi že ostatní dné v diskuzi minutě. se tohoto Základní > Být stručný Být stručný pravidla držet se držet se úspěšné myšlenky myšlenky (sebe)prezentace a směřovat k pointě. pravidla nedrží. směřovat pointě. > Být citlivý - vnímat, vhodně reagovat na otázky. Být citlivý vnímat, vhodně reagovat na otázky. > Být Být zábavný, zábavný, připraven zaujmout zaujmout znát dobře což což téma neznamená neznamená a hlavní být být myšlenku, za každou za každou kterou cenu cenu chceme vtipný, vtipný, sdělit. nesnažit předstírat za každou Především vystupování v televizi bychom měli myslet i na oblečení, nesnažit ve kterém předstírat budeme za prezentovat, každou cenu cenu Mluvit profesionalitu, profesionalitu, jasně nesnažit když když se v ohromovat dané oblasti dané oblasti svými profesionál profesionál vědomostmi nejsme. ť i to může mít dost podstatný vliv na to, jak působíme nejsme. a vystupume. informacemi v dné minutě. > Být Být veselý, veselý, stručný přátelský, přátelský, držet se přemýšlet. přemýšlet. myšlenky a směřovat k pointě. > Být Být slušný, slušný, citlivý - neurážet neurážet vnímat, vhodně vyvarovat vyvarovat reagovat se vulgárností se vulgárností na otázky. a urážek i v případě, že ostatní v diskuzi se tohoto Jednoduché urážek případě, že ostatní diskuzi se tohoto > pravidla pravidla Být zábavný, nedrží. zásady odívání pro vystoupení v TV nedrží. zaujmout což neznamená být za každou cenu vtipný, nesnažit předstírat za každou cenu profesionalitu, když v dané oblasti profesionál nejsme. Pokud jsme vidět (vystupování v TV) volíme střídmé oblečení, bez hlubokých výstřihů, nenosíme zbytečně Především > Především Být veselý, při vystupování při vystupování přátelský, přemýšlet. v televizi bychom měli myslet i na oblečení, ve kterém budeme prezentovat, krátké sukně, máme pohodlné, televizi ale bychom padnoucí měli a vhodně myslet esteticky na oblečení, zvolenou ve kterém obuv. budeme Oblečení prezentovat, nás nesmí ť > ť Být i to to slušný, může může neurážet mít dost mít dost podstatný podstatný vyvarovat vliv vliv se vulgárností na to, jak působíme na to, jak působíme a urážek i v a případě, vystupume. vystupume. že ostatní v diskuzi se tohoto v prezentaci omezovat znervózňovat. pravidla nedrží. Jednoduché zásady odívání pro vystoupení v TV Jednoduché zásady odívání pro vystoupení TV Především při vystupování v televizi bychom měli myslet i na oblečení, ve kterém budeme prezentovat, Každý se setkává s určitou nervozitou, kterou můžeme do jisté míry potlačit, jí předcházet, Pokud ť i jsme to může vidět mít (vystupování dost podstatný v TV) volíme vliv na střídmé to, jak působíme oblečení, a bez vystupume. hlubokých výstřihů, nenosíme zbytečně Pokud jsme vidět (vystupování TV) volíme střídmé oblečení, bez hlubokých výstřihů, nenosíme zbytečně krátké sukně, máme pohodlné, ale padnoucí a vhodně esteticky zvolenou obuv. Oblečení nás nesmí krátké sukně, máme pohodlné, ale padnoucí vhodně esteticky zvolenou obuv. Oblečení nás nesmí v Jednoduché prezentaci omezovat prezentaci omezovat zásady odívání znervózňovat. znervózňovat. pro vystoupení v TV Pokud jsme vidět (vystupování v TV) volíme střídmé oblečení, bez hlubokých výstřihů, nenosíme zbytečně Každý Každý krátké se se sukně, setkává setkává máme s určitou určitou pohodlné, nervozitou, nervozitou, ale padnoucí kterou kterou a vhodně můžeme můžeme esteticky do jisté do jisté zvolenou míry potlačit, míry potlačit, obuv. Oblečení jí předcházet, jí předcházet, nás nesmí v prezentaci omezovat znervózňovat z S programu finanční podporou Evropské unie z programu Základní Evropské práva a unie občanství Základní práva Každý se setkává s určitou nervozitou, kterou můžeme do jisté míry potlačit, jí předcházet,

4 4 Každý dobrou se přípravou. setkává s Před určitou vystoupením nervozitou, v rádiu kterou můžeme televizi do jisté dobré míry udělat potlačit, si krátká cvičení, jí předcházet, třeba po dobrou cestě přípravou. na dobrou místo, přípravou. kde Před máte vystoupením Před prezentovat, vystoupením v rádiu v rádiu si před televizi vystoupením televizi dobré udělat dobré udělat klidnou udělat si krátká si minutku krátká cvičení, pro cvičení, třeba sebe. třeba po Vyzkoušejte cestě po cestě na místo, si na naše místo, kde doporučovaná kde máte máte prezentovat, prezentovat, dechová cvičení, si před si která před vystoupením jsou vystoupením vhodná udělat proti udělat nervozitě klidnou klidnou minutku minutku zkuste pro pro sebe. cvičení sebe. Vyzkoušejte na Vyzkoušejte správnou si naše výslovnost si naše doporučovaná doporučovaná a artikulaci. dechová dechová I když cvičení, cvičení, mohou která která být jsou jsou tato vhodná vhodná cvičení proti proti někdy nervozitě komická, zkuste vyzkoušené, cvičení že na pomáhají. správnou výslovnost a artikulaci. I když mohou být tato cvičení někdy komická, vyzkoušené, že pomáhají. Dechová cvičení vhodná proti nervozitě Dechová cvičení vhodná proti nervozitě > Uvolněně se postavíme posadíme a začneme mírným výdechem. > Následu Uvolněně se pomalý postavíme nádech, při posadíme kterém počítáme a začneme od mírným 1 do 4. výdechem. > Zadržíme Následu dech pomalý napočítáním nádech, při od kterém 1 do 4. počítáme od 1 do 4. > Následu Zadržíme dech pomalý napočítáním výdech, při od kterém 1 do 4. počítáme od 1 do 4. > Dýcháme Následu pomalu, pomalý výdech, ale plynule. při kterém Několikrát počítáme sobě od dýchání 1 do 4. opakume. > Dýcháme pomalu, ale plynule. Několikrát po sobě dýchání opakume. soustředíme se na text a vyslovujte tak, aby soustředíme písmenka se ve na slovech text a nesplynula, vyslovujte tak, ale byla aby písmenka opravdu zřetelná. ve slovech nesplynula, ale byla opravdu zřetelná. halóóó halóóó man, halóóó men, halóóó min, mon, mun manň, man, men, menň, min, minň, mon, monň, mun munň máňa manň, míní menň, méně minň, monň, munň papa, máňa papa, míní méně papa papageno ata papa, ata papa, atata, papa ata, papageno ata, atata ata ata atata, ata, ata, atata Cvičení na správnou výslovnost a artikulaci Cvičení na správnou výslovnost a artikulaci na pipipipi, na pipipipi KoKoKoKodáK, na pipipipi, na pipipipi KoKoKoKodáK vrkůůůůů, KoKoKoKodáK, vrkůůůůů KoKoKoKodáK cingilingi vrkůůůůů, jantenden, vrkůůůůů ntenden papapapa, cingilingi babababa, jantenden, prrr, ntenden brrr, trrr papapapa, babababa, prrr, brrr, trrr argumentace argumentace pro sebevědomé vystupování v médiích velmi důležitá i poctivá příprava prezentovaného tématu. pro sebevědomé vystupování v médiích velmi důležitá i poctivá příprava prezentovaného tématu. To znamená, že se vyplatí připravit si předem volné povídání o daném tématu, možné otázky a odpovědi. To znamená, že se vyplatí připravit Pokud si prezentují předem volné Romové, povídání ať už o v daném médiích tématu, na možné veřejnosti, otázky také a odpovědi. důležité důležitá i Poctivá PříPrava připravit Pokud prezentují se argumentačně Romové, ať na už v otázky, médiích které souvisí na veřejnosti, s romskou také menšinou důležité a většinou bývají negativní, ť se opírají o předsudky, které v české Prezentovaného důležitá Důležitá i poctivá Poctivá příprava tématu PříPrava připravit se argumentačně na otázky, které souvisí s romskou menšinou a společnosti většinou bývají vůči Romům negativní, přetrvávají. ť se Osobní opírají připravenost o předsudky, na otázky které v týkající české Prezentovaného prezentovaného tématu tématu společnosti se problematiky vůči Romům přetrvávají. dobré mít Osobní pro svůj připravenost psychický na klid. otázky Následující týkající odpovědi, které uvádíme, berte se prosím problematiky nom jako Romů inspiraci dobré pro svou mít vlastní pro svůj argumentaci. psychický klid. Následující odpovědi, které uvádíme, berte prosím nom jako inspiraci pro svou vlastní argumentaci. z S programu finanční podporou Evropské unie S z finanční programu Základní podporou Evropské práva a z unie programu občanství Základní Evropské práva unie Základní práva

5 3 nejčastější otázky ze strany médií a možné odpovědi na ně: 3 nejčastější otázky ze strany médií a možné odpovědi na ně: *Cikáni nepracují a nechtějí pracovat. *Cikáni nepracují a nechtějí pracovat. Možná argumentace: V IQ Roma servis každý rok kontaktu ročně skoro 400 Romů, kteří mají zám pracovat. Možná argumentace: A to číslo pouze V IQ Roma z dné servis organizace, každý rok která kontaktu má sídlo ročně v Brně. skoro Samozřejmě, 400 Romů, že do kteří IQRS mají nechodí zám všichni pracovat. Romové, A to kteří číslo si pouze hledají z práci, dné organizace, to n zlomek která lidí. má Faktem sídlo v také Brně., Samozřejmě, že n velmi málo že do zaměstnavatelů IQRS nechodí dá všichni pracovní Romové, příležitost kteří si právě hledají Romům. práci, Sami to n si zlomek zkuste lidí. odpovědět Faktem také na otázku,, že n stli velmi byste málo zaměstnali zaměstnavatelů Roma? dá Ale pracovní i přesto příležitost spousta vzdělaných právě Romům. Romů, Sami kteří si jsou zkuste lékaři, odpovědět učitelé, na televizní otázku, reportéři, stli byste profesoři zaměstnali vysokých Roma? Ale školách i přesto apod. spousta vzdělaných Romů, kteří jsou lékaři, učitelé, televizní reportéři, profesoři na vysokých školách apod. *Cikáni berou velký dávky. Zneužívají systém. *Cikáni berou velký dávky. Zneužívají systém. Možná argumentace: Sociální systém a systém vyplácení sociálních dávek nastavený vládou ČR pro všechny Možná argumentace: jí občany a neexistu Sociální systém speciální a systém systém vyplácení pro vyplácení sociálních sociálních dávek dávek nastavený pro Romy. vládou Systém ČR pro transparentní všechny jí občany pro všechny a neexistu lidi, kteří speciální jsou v nouzi systém a splňují pro vyplácení dané podmínky. sociálních dávek pro Romy. Systém transparentní pro všechny lidi, kteří jsou v nouzi a splňují dané podmínky. *Cikánské děti nechtějí (nechodí) chodit do školy. *Cikánské děti nechtějí (nechodí) chodit do školy. Možná argumentace: Podle českého zákona povinná devítiletá školní docházka, což znamená, že chodit do Možná základní argumentace: školy povinné Podle pro českého všechny zákona děti, přičemž povinná odpovědnost devítiletá školní za to docházka, nesou plně což jich znamená, rodiče. že chodit do Bohužel základní některé školy romské povinné děti pro se všechny setkávají děti, na přičemž školách odpovědnost s šikanou a za dokonce to nesou při plně zápisu jich i s rodiče. diskriminací. Osobně víme o případech, kdy například bylo romské děvče od svého prvního vstupu na základní školu šikanováno svými neromskými spolužáky, každý jí nadávali do Cikánek, bohužel některé romské děti se nikdo setkávají s ní na nechtěl školách sedět s v šikanou lavici a dokonce být ve dvojici při zápisu a to vše i s diskriminací. proto, že má Pokud budete chtít přímo se osobně bohužel víme některé o případech, romské děti Kdy se například jinou setkávají barvu na bylo kůže. školách romské Nic jiného s šikanou děvče o ní od a nevěděli. svého dokonce prvního Tohle při zápisu děvče vstupu s i s nechutenstvím diskriminací. základní mnou školu konzultovat, šikanováno neváhejte chodilo do školy, škola jí nebavila a vyvolávala v ní pocit úzkosti. osobně víme o případech, svými neromskými Kdy například spolužáky, bylo Každý romské jí nadávali děvče od do svého cikánek, prvního nikdo vstupu s ní nechtěl na základní sedět a obraťte v školu lavici šikanováno se na být mě, ve svými případně dvojici neromskými a to vše proto, že má jinou barvu Kůže. nic jiného o ní nevěděli. tohle děvče Existují spolužáky, Každý jí nadávali do i případy, kdy si rodiče neromských cikánek, nikdo s ní nechtěl sedět dětí nepřejí, aby s jich dětmi věřím, s v nechutenstvím lavici že i kterýkoliv být chodilo ve dvojici další do a školy, to vše chodilo škola proto, jí do nebavila že třídy má romské jinou a vyvolávala barvu dítě. Tento Kůže. v ní svůj nic pocit požadavek jiného úzkosti. o ní řeší nevěděli. radikálně tohle s ředitelem děvče kolega s nechutenstvím v IQ Roma chodilo servisu do školy, školy škola a vyhrožují nebavila mu a odchodem vyvolávala svých v ní pocit dětí na úzkosti. jinou školu, píší proti zaponí romských dětí do jich školy petice a systematicky tím omezují romským vám rád věnu svůj čas dětem vstup na tu jich základní školu. Aniž by si to mnohdy tito rodiče uvědomovali, omezují tak romským dětem možnost získání dobrého vzdělání Existují i případy, kdy si rodiče neromských dětí nepřejí, aby s jich dětmi chodilo do třídy romské a jich budoucnost. Tohle jsou fakta, se kterými se Romové při získání vzdělání setkávají, a to složitá Existují dítě. Tento svůj požadavek řeší radikálně s ředitelem školy a vyhrožují mu situace jak i případy, pro začínající kdy si romské rodiče žáky, neromských tak pro jich dětí nepřejí, rodiče. aby s jich dětmi chodilo do třídy romské dítě. odchodem Tento svých svůj požadavek dětí na jinou řeší školu, radikálně píší s proti ředitelem zaponí školy romských a vyhrožují dětí mu do Píší Proti zaponí romských odchodem jich školy svých petice dětí a systematicky na jinou školu, tím omezují píší proti romským zaponí dětem romských vstup dětí na do tu jich základní školu. Aniž by si to mnohdy tito rodiče uvědomovali, omezují dětí Píší Podobných do Proti jich zaponí otázek školy Petice. romských školy petice a systematicky tím omezují romským dětem vstup na tu mnohem víc, tak stačí romským se podívat dětem na možnost jakoukoliv získání diskuzi dobrého k romské vzdělání tématice a jich na budoucnost. sociálních jich základní školu. Aniž by si to mnohdy tito rodiče uvědomovali, omezují dětí sítích. do jich Je dobré školy si Petice. diskuze čas od tak Tohle času romským jsou pročíst, fakta, dětem budete se kterými možnost v obraze se získání Romové a dobrého navíc při získání se vzdělání vám vzdělání podvědomě a jich setkávají, budoucnost. i zlepšují a to argumentační složitá situace dovednosti. jak pro začínající Tohle romské jsou žáky, fakta, tak se pro kterými jich se rodiče. Romové při získání vzdělání setkávají, a to složitá situace jak pro začínající romské žáky, tak pro jich rodiče. Podobných otázek mnohem víc, stačí se podívat na jakoukoliv diskuzi k romské tématice na sociálních Podobných sítích. Já se nejvíce Je dobré otázek naučila si diskuze mnohem vlastním čas zkušenosti víc, od času stačí se pročíst, a podívat příležitostmi, budete na jakoukoliv v které obraze mi diskuzi a každodenní navíc k romské se vám práce tématice podvědomě v IQ Roma na sociálních i zlepšují servisu argumentační sítích. přinesla. Je Pokud dobré dovednosti. budete si diskuze chtít Já čas přímo se od nejvíce času se mnou naučila pročíst, konzultovat, vlastním budete v zkušenosti neváhejte obraze a a navíc obraťte příležitostmi, se vám se na podvědomě které mě, případně mi každodenní i zlepšují věřím, argumentační práce že i kterýkoliv v IQ Roma další dovednosti. servisu kolega přinesla. v Já IQ se Roma nejvíce Pokud servisu naučila budete vám vlastním chtít rád věnu přímo zkušenosti se svůj mnou čas. a konzultovat, příležitostmi, neváhejte které mi a každodenní obraťte se práce na mě, v případně IQ Roma věřím, servisu že přinesla. i kterýkoliv Pokud další budete kolega chtít v IQ přímo Roma se servisu mnou Vám konzultovat, rád věnu neváhejte svůj čas. a obraťte se na mě, případně věřím, že i kterýkoliv další kolega v IQ Roma servisu Vám rád věnu svůj čas. 5 5 *Pro autentičnost otázek v nich používáme výraz Cikán, který se běžně mezi Neromy používá pro označování *Pro autentičnost Romů. V otázek odpovědích v nich používáme vždy výraz výraz Cikán, Rom. který se běžně mezi Neromy používá pro označování Romů. V odpovědích používáme vždy výraz Rom. S z programu finanční podporou Evropské z unie programu Základní Evropské práva unie S finanční Základní podporou práva a z programu občanství Evropské

6 Použité zdro Maříková, Marie. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional publishing Manuál dostupný v českém jazyce Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské. Za obsah publikace odpovídá výlučně IQ Roma servis, o. s. a v žádném případě nereprezentu názory Evropské komise.

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Prezentace v různých typech médií

Prezentace v různých typech médií KAPITOLA 4 Prezentace v různých typech médií V této kapitole: Tisk Rozhlas Televize V následujících kapitolách se podíváme to, jaké nároky klade na člověka kontakt s různými typy médií. Je totiž samozřejmé,

Více

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách

Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách Úvod Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách 3 AUTORSKÝ KOLEKTIV: Zuzana Bedřichová Aneta Horká Vendula Karasová

Více

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE MIROSLAV OBRÁTIL MEDIÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE METODICKÝ MATERIÁL PRO UČITELE DIDAKTICKÉ NÁMĚTY LIPKA ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, BRNO 2013 ANOTACE Průřezové téma Mediální výchova je specifická

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

HandyCamping na Radiožurnálu ze dne 8. 10. 2009 (J. Winter, M. Novák, S. Sedmihorská)

HandyCamping na Radiožurnálu ze dne 8. 10. 2009 (J. Winter, M. Novák, S. Sedmihorská) HandyCamping na Radiožurnálu ze dne 8. 10. 2009 (J. Winter, M. Novák, S. Sedmihorská) Příjemný čtvrteční večer, milí posluchači, vítám vás u poslechu HandyCampingu. Když se řekne simultánní překlad, většina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh

Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Umísťování bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh Záznam ze semináře Seminář pořádaný Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu ČR dne 13. března 2012 v Zaháňském salónku

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Jak získat víc. uživatelská příručka. Emil Horvát, strana 6-7

Jak získat víc. uživatelská příručka. Emil Horvát, strana 6-7 Jak získat víc uživatelská příručka Emil Horvát, strana 6-7 Obsah Úvodem 3 O značce Ethnic Friendly zaměstnavatel 4 5 CzechPak Manufacturing, s.r.o. 6 7 Martin Sysel Třídění odpadu 8 GUMOTEX, a. s. 9 Muzeum

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová:

Senátor Tomáš Grulich: Paní Karolína Síglová: Senátor Tomáš Grulich: Děkuji panu velvyslanci a prosil bych paní Karolínu Síglovou ze Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Paní Karolína Síglová: Dobrý den. Na začátek

Více

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007

Občanské sdružení Slovo 21. Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize. březen 2006 červenec 2007 Občanské sdružení Slovo 21 Projekt PALE O VUDAR OTEVŘÍT DVEŘE Zhodnocení, zkušenosti, názory, vize březen 2006 červenec 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE

NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE NENÍ PREZENTACE JAKO PREZENTACE Pavel Vychytil Na počátku je třeba si uvědomit, že neexistuje jeden formát přednášky, který bychom mohli použít vždy. Musíme se naučit reagovat na zadaní a čas určený na

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

Motto: Handicap neznamená neschopnost

Motto: Handicap neznamená neschopnost č. jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání (zkrácený název ) reg. číslo : CZ.1.07/1..00/08.0110, OP VK září 010 Motto: Handicap neznamená neschopnost www.nejsmevsichnistejni.cz Místo úvodu Obsah

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více