ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ uskutečněné v rámci projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager CZ.1.07/2.4.00/ Klíčová aktivita: 8 Mezinárodní síťování Místo: Lucemburk, Lucembursko Účel cesty: 1/ účast na konferenci Med-e-Tel ( ) 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group ( ) Termín cesty: dubna / Med-e-Tel - The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum Med-e-Tel Mezinárodní fórum elektronického zdravotnictví, telemedicíny a informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví Jednalo se již o 8. opakování této akce, která nabízí možnosti globálního networkingu. Med-e-Tel 2010 jako každoročně poskytl prostor k diskusím poskytovatelům zdravotní péče, představitelům průmyslu, vědcům i zástupcům státních institucí z více než 50 zemí světa. Na fóru byl prezentován přehled nových technologií a řešení. Komplexní program konference se zaměřil na široké spektrum zkušeností z oblasti zdravotnictví a e-zdraví, případové studie a výsledky výzkumu v oblastech, jako je teleošetřovatelství, kyberterapie, standardy kvality, využívání otevřených zdrojů, telekardiologie, domácí telemedicína, management nemocí a další. Med-e-Tel je organizován Mezinárodní společností pro Telemedicínu & ezdraví (ISfTeH) dohromady s řadou dalších národních a nadnárodních organizací. Účast na této akci poskytla ucelený obraz o současné telemedicíně ve světě a umožnila účastníkům možnost kriticky posoudit situaci v této oblasti v ČR a navázat řadu cenných kontaktů. Abstrakta z jednotlivých prezentací jsou k dispozici u autorů této zprávy, stejně jako kniha s názvem: Global Telemedicine and e-health Updates Knowledge Resources. Prezentace z minulých kongresů jsou umístěny na webových stránkách Konferenci zahájil pan Mars di Bartolomeo, lucemburský ministr zdravotnictví, a vyzdvihl význam telemedicíny pro další rozvoj péče o zdraví v celé Evropě. Dále přednesli své úvodní příspěvky: Jean-Michel Collignon, výkonný ředitel Luxexpo 1

2 Yunkap Kwankam, výkonný ředitel Společnosti pro Telemedicínu a ezdraví Michael Nerlich, prezident téže společnosti Karl Brown, ředitel Rockeffelerovy Nadace Úvodní plenární sekce byla věnována Novinkám v globální telemedicíně a ehealth Gérard Cormin z Francie, bývalý šéf oddělení ICT ve zdravotnictví EU, pohovořil o nejnovějších aktivitách EU v této oblasti: hlavní cíle a ambice, vědecké poznatky ohledně využití telemedicíny, právní otázky a analýzu trhu slibující velké rozšíření těchto metod v Evropě i rozvojových zemích. David Benton, šéf Mezinárodní Asociace Sester se ve svém příspěvku ICN Telenursing Network zabýval přípravou zdravotních sester na přijetí, podporu a všeobecné používání telemedicínských metod. Záznam z některých prezentací: celkem probíhalo 5 paralelních sekcí (viz program), proto účastníci kongresu vybrali jen nejzajímavější témata. Kardiologie v Rumunsku Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě v nemocnosti. GPs jsou ve městech, ne na vesnici. Snaží se implementovat telemedicínské metody v kardiologii. Během posledních 10 let spolupráce nemocnice v Temešváru a Veneto Region v Itálii. Vytvořili siť Cardiodiagnet. Nemají ale peníze na její provozování! Aplikovaná telemedicína Prof. Fiedler - Hannover. Začali na chirurgii, poté se specializovali na kardio. Při operacích s u,ělou chlopní bylo nutno dávat antikoagulancia. Pacienti si měřili INR hodnoty byly lépe měřeny. Bylo možno snížit antikoagulancia, čímž se sníží riziko krvácení na jedné straně a zároveň se snížila možnost tromboembolie na druhé straně. Studie ESCAT I, II, III. Intuitive and Touch based inerface for ECG AIT Austrian Institute of Technology Mobil vybavený zvláštní technologií komunikuje a čte data z interface, který měří tlak. Pacient dostane mobil a touch ID card. Touch meter snímá hodnoty. NFC (Nera komunikace) ovládá i více pacientů, každý má svou ID kartu. Pracuje na krátko, malá přenosová rychlost. Blue-tooth to neřeší oni zkombinovali NFC, přenos s BT a Mobile má RFID a čte BT. Budou to zkoušet na 20 klinických pacientech, studii sponzoruje rakouská vláda. 10 let zkušeností s monitorováním EKG v provincii Rio Grande - Brazílie Studie podporovaná ISFTEH. 30% úmrtí je na kardiol. on. Spojení malých venkovských měst s centrem, kde sídlí kardiolog. Organizují webináře a školí další poskytovatele. Rámec a homogenní management Ekg 2

3 Nutnost mít jednotný formát zapsání Ekg. Konvertují formáty, aby byly srovnatelné. AIT Rakousko. Chtějí vytvořit internetovou aplikaci. Mají 4 různé formáty uložit do centrální podoby a v případě potřeby mohou záznamy opět konvertovat zpět. Městnavá choroba srdeční Lucemburská společnost Henri Tudor poskytuje nemedicínské služby. Ve venkovských oblastech Německa nejsou lidé dobře sledováni proto nabízejí z Lucemburska monitorování těchto pacientů jako přeshraniční službu. Měří PTT Pulse Transit Time dávají to do korelace s Ekg, určují resistenci cév. V Bad Oyhausen je jedno z největších transplantačních center v Evropě s 80 transplantacemi ročně. Mají dlouhý čekací list, 30% pacientů umírá před operací, proto je důležité stanovit, kdo je nejvíce ohrožen a vyžaduje přednostní operaci. Medgate Telebiometrie u hypertenze Svýcarské centrun telemedicíny pacientů denně. Pacient snímá data, odtud přes BT na platformu, přes mobil do call-centra, odtud k lékaři. Telebiometrie, alarm, úprava medikace, změny životního stylu. Znázornění grafické s přístupem pro GP a pacienta. Pravidelná zpětná vazba. Velmi pozitivní výsledky signifikantní pokles TK u převážné většiny pacientů. Telebiometrie není vše, musí spolupracovat s GP a pracovat s pacientem. Evidence telemedicínských studií a programů v UK MedLink West Midlands Dr. Malcolm Fisk uvedl, že existuje řada pilotních studií. Výsledky ze Skotska: snížení hospitalizací, rychlejší propuštění, snížení návštěv lékaře. Ve světě maximum studií USA, Canada, UK desítky. V dalších zemích Evropy po jedné. Video a telefonní konsultace jsou považovány za ekvivalentní. Je třeba řada dalších studií. Koordince péče: Směřování k udržitelnému modelu telemedicíny V jednom z nejzajímavějších příspěvků kongresu Dr. Mark Blatt (zástupce společnosti Intel, UK) uvedl, že před třemi léty byla telemedicína o elektronických zdravotnických záznamech. Trvalo, než se staly běžnou součástí zdravotnictví a než je akceptována jejich výhoda přístupu k záznamům odkudkoliv. Musíme investovat do infrastruktury, než to přinese výsledky. 20 let se telemedicína prosazuje, ale bez většího efektu. Problémem nejsou technologie, ale koordinace jednotlivých poskytovatelů péče. Gether-share-mobilize: znamená začít kdekoliv v cyklu sbírat a uchovávat data a na ně navázat celý systém využívající telemedicíny. Isolované pokusy zavést telemedicínu ztroskotaly na tom, že nebyla infrastruktura. Vše je o budování systému. Patient centered medical home způsob poskytování péče doma. Independance Homecare Act, hronic conditions, telemdicínští pacienti mají nižší procento využivání zdravotnických služeb v průměru o 30%. Intel health guide má SW na vedení, učení pacienta, videokonference. Je třeba změnit i systém financování, aby byly všechny subjekty zainteresovány na využívání distančního monitorování. Telemedicína se nestane běžnou součástí 3

4 zdravotnických systémů, dokud nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cartosan národní kartografie aktivit v oblasti telemedicíny Vyhráli tender Ministerstva obrany ve francii. Jedná se o nástroj zajišťující otázky a odpovědi 85% je v angličtině. V podstatě jde o databázi. Polská telemedicínská společnost Aktivní od roku Nyní projekt příhraniční spolupráce s Německem v oblasti polytraumat (neurochirurgie). Teleorto posturální telediagnostika pro poruchy držení těla a osteoporózu. Mezinárodně jsou zapojeni v COPD projektu (chronical obstructive pulomonary disase). Telemedicínské aspekty dlouhodobého medicínsko-ekologického výzkumu V Rusku není kladen dostatečný důraz na prevenci, vliv prostředí a stresogenních faktorů na zdraví. Vycházeli z výzkumů kosmické medicíny. Fyziologické normy funkční rezervy patologický stav. Modelování vlivu faktorů prostředí. E-medical records Mongolsko V podstatě chatový portál, na který se mohou připojovat lékaři. Je tam anamnéza a veškeré provedené zákroky, je možno připojit files. Automaticky se data ukládají, protože internet jim často padá, tak aby nebyla ztracena. Za 6 měsíců založili jen 254 files! Malý význam, doktoři to nepoužívají, protože je to časově náročné. Nedávné trendy a očekávání v telemedicíně v USA 82% lidí je v chudých venkovských oblastech. Jen 40% populace žije v oblasti, kde se dostanou do nemocnice k diagnostice NMP do 1 hodiny, kdy intervence má ještě smysl. V této chvíli je důležité tvořit registry a databáze a hlídat, jak telemedicína napomáhá péči o pacienta. Není vše zachraňující, může mít vliv na stav poznání pacientů, podpořit jejich rozhodovací proces. Stav telemedicíny a Telehealth ve Slovinsku Slovinská medicínská asociace pro informatiku; Slovenia má LOVE na rozdíl od Spain- tam PAIN! Mají 30% obyvatel ze 2 mil starších 65let. Měli 6 regionálních center pro monitoring, 2 museli zavřít pro nevelký zájem využívání. Jen 10% lidí je pokryto ve Slovinsku domácí péčí červený knoflík. Není to součást pojištění. Mají síť pro mladé diabetiky, ale přes telefon. E-Depression pro pacienty s depresí, mají podporu profesionálů. Do budoucna bude telerehabilitace. Web based reminder nebo informace přes televizi. Nemají telehealth na špičce priorit. Nepotřebují malý projekt, ale velký. Zdravotní pojišťovny to odmítají, ani zdrav. profesionálové to nechtějí. Mají 5 pilotů organizovaných MZ. Prosazují zákon o dlouhodobé péči, tam by mělo být uzákoněno pojištění. Ani sami pacienti nemají o tyto služby velký zájem. 4

5 Rámec pro komplexní hodnotící nástroj pro e-health Jak hodnotit? Nutno posuzovat tyto fáze: plán-rozvoj-implementaceprovoz. V podstatě jde o spokojenost lidí. Krychle se třemi parametry na každé straně: Náklady, kvalita, přístup. Společnost, komunita, individuum. Administrativa, Vzdělávání, Klinika. Socio-ekonomické i technologické aspekty, etické stránky. Hodnotí v obdobích: Zavádění, spouštění a udržitelného provozu. Multifunkční systém umožňující seniorům pobyt doma Měří se a klasifikují data získaná od seniorů, kteří jsou v domácím prostředí. Byla připravena stupnici pro klasifikační metodu. Preventivní medicína Nové paradigma v telemonitoringu Card Guard, Israel - pracují 20 let v telemedicínské problematice. Řada oblastí expertízy. Mají v registru pacientů. Změna z managementu nemoci k prevenci. Obezita velký nepřítel zdraví. Zdravotní plány, korporace, vlády, poskytovatelé zdravotní péče. Vlády investují více do zdraví, než do surovin. Musíme se chovat vzdělaně. Přístroje: oxymetr, hypertenze, diabetes, ACT Ambulatory Cardiac Telemetry Health epod na selfmonitoring posílá na jakýkoliv server (ideální pro pojišťovny). WMA- Wellness management applications, přes mobil je plný dietní program integrovaný s měřidly. Hospicy a paliativní péče využívající telehealth V USA Proběhla studie mapující, jak jsou využívány telehospicy forma videokonference rodiny s lékaři a sestrami. Nevědí, kdo z personálu je za standardních podmínek pro a kdo proti. Nemají na to guidelines. Pacienti dávají přednost videu před audiem. Telemedicína a telekonsultace v Brazílii Projekt začal v roce 2003 ve městě Bello Horizonte pod supervizí EU (účast Itálie, Finska a Dánska). jednalo se o telekonference a telekonsultace s pracovníky Univerzitní nemocnice, kteří poskytovali odborné rady svým méně zkušeným kolegům. Projekt byl úspěšný a na základě jeho modelu je nyní spojeno 900 provinčních zdravotnických zařízení v Brazílii s univerzitními pracovišti. Domácí automatizace jako služba pro osoby ekonomická stránka a ovlivnění národního trhu řemeslníků Jedná se o návod, jakým způsobem mohou senioři a osoby se sníženou mobilitou vyhledávat a objednávat služby jednotlivých řemeslníků on-line. Medgate workshop o zkušenostech ze Švýcarské společnosti pro klinickou telemedicínu Pacient za tyto služby neplatí, jsou hrazeny z pojištění paušální platbou. Na přímý dotaz jak vysoká je platba za pacienta odmítl přednášející odpovědět, že se jedná o obchodní tajemství! Mají hovorů za den. 5

6 Učí doktory, jak komunikovat. Mají akreditaci. Klinická telemedicína je o komunikaci lékaře s pacientem. 5-10% komunikace se děje přes , zbytek přes telefon, video nemají prý Švýcaři rádi. Jsou schopni napsat lék a uzavřít případ to se děje v 50 60% případů. V 15 20% není vhodné zasahovat telefonicky - pacient musí být vyšetřen, někteří u GP, někteří u specialistů, event. je nutná hospitalizace. Konsultanti po telefonu mají de facto statut GPs. Nyní je čím dále tím více využívána fotodokumentace. Dostávají snímky provedené za standardních podmínek a 80% z nich je využitelných. 4 konsultace za hodinu mají v průměru. Prvně selektuje telefonáty asistentka, vyzpovídá a rozhodne, zda rychle přepojit a na koho, pokud ne, tak dle pořadníku volají lékaři zpět. Asistenti jsou paramedici a jsou školeni. Mají knihu doporučených postupů, do které se mohou lékaři na telefonu podívat. Recept pošlou do konkrétní lékárny, ve které si to pacient vyzvedne. Za 3 dny volají zpět. IMC léčí i pomocí ATB, po klíštěti susp. Boreliózu též, nikoliv sinusitidu, je to komplikované. Občas potřebují druhý názor od specialisty. Kromě akutních onemocnění mají skupinu pacientů v Chronic Care Management monitorují některé hodnoty, např. TK, glykemie. Radí změny v medikaci, ale musí to být v souhlasu s GP. Jako dodatková služba, ne místo GP. Mají statut kliniky, zaměstnávají 60 lékařů. Akceptace telefonických zdravotnických doporučení Medgate, CH Pacienti jsou vesměs spokojeni a nevyhledávají další vyšetření (pouze asi v 15 20% případů, kdy dojde ke komplikacím. Telemedicínské aplikace etické otázky Připojené senzory na měření parametrů a implantované senzory. Risk implantace x benefity. Invase do těla již to je zásah do soukromí. Budeme zavzati do sítí monitorujících i naše tělesné parametry? Již jsme dávno zapojeni v sítích přes internet, E-banky a mobily! Personalizované technologie pro lidi s obtížemi při učení Sociální pracovník z VB. Jeden člověk v ústavu stojí GBP, proto je tendence nechávat mentálně handicapované osoby doma. Je nutno si položit otázky: Komu to slouží? Kdo kontroluje? Jaké jsou výhody? Technika pomáhá začlenění. Akceptace telemedicíny na pohotovosti Projekt Med-on-aid: Sanitka je distančně napojena na další centrum kontroly. Lékaři byli s technologiemi spokojeni. Ani pacienti nenamítali nic proti tomu, aby byli fotografováni nebo filmováni. Nový rámec porozumění Telecare a Telehealth ve službách a technologiích Dr. Fisk UK: Telecare je prostředek pro osoby, aby zůstaly v domácí péči. Telehealth je o rozpoznání poruchy zdraví na základě použití technologií + vyvolání odezvy zásahu (záchrany života, zlepšení zdraví). Důležité je např. monitorování epileptických pacientů, užívání léků, management 6

7 chronických onemocnění, management péče (aktivity versus příjem kalorií). Ne vždy se jedná o telemedicínské vybavení, často jde hlavně o asistivní technologie. Systém vzdáleného telemonitorování seniorů v Rumunsku Monitorování vitálních funkcí a aktivity seniorů. Udělali analýzu, pro koho je zařízení určeno (poruchy hybnosti, neobratnost, poruchy vidění, sluchu) a přizpůsobit design. Technologie musejí odpovídat požadavků. Realizují projekt zpočátku počítají se stovkami klientů (medicínské důvody, sociální důvody). Rumunský krizový management na to dozírá, platí to PPP. Otevřený zdravotní asistent řešení podporující rozvoj klinické praxe a prevence přenos diagnostiky a terapie do domova (Španělsko) OHA projekt soukromá firma Andago je činná 15 let v IT. Udělali pilot s nemocnicí. Využívají standardizovaný portál. Mají prototyp pracující na principu JAVA. Spravují PHR. Web slouží jako interface. Celkově lze shrnout, že v oblasti biomedicínských věd lze zejména v souvislosti s telemetrickými a internetovými aplikacemi nalézt řadu oblastí, ve kterých se mohou české firmy a vědeckovýzkumné instituce zapojit do mezinárodní kooperace. Ukazuje se zároveň že pronikání nových disruptivních technologií na trh v této oblasti je pomalejší, než se obecně předpokládalo. Důvodem jsou zejména potřebné zněny infrastruktury, které jsou pro využití inovací v dané oblasti nezbytné a které ve všech zemích EU (ale i mimo EU) probíhají pomaleji, než by bylo žádoucí. Prostor pro zapojení našich VVO a inovativních firem proto spatřujeme nejen ve vývoji izolovaných novačních prvků (produkty, služby), ale i ve vývoji celé podkladové infrastruktury. Vzhledem ke stále rostoucí propojenosti zemí EU je mezinárodní spolupráce při tvorbě této infrastruktury nezbytná, navštívená konference Med-e-Tel k tomu poskytla řadu užitečných námětů i kontaktů. 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group Dne od 10,00 hodin probíhalo jednání v Hotelu Hilton s panem Laurentem Braunem, Chief Operating Officer Europe, na kterém jsme hovořili o dosavadní spolupráci IP Group a partnera projektu UK v Praze. Byly probírány možnosti uzavření smlouvy a aktuální situace v IP Group, která je ovlivněna současnou ekonomickou krizí. Od 11,00 se k jednání přidal pan Magnus Goodlad, Chief Operating officer, který již o plánované spolupráci a možnosti zahraničního financování v případě zakládání spin-off společností v ČR mluvil více skepticky. 7

8 Na pracovním obědě pořádaném panem Alanem Aubreyem jsme byli detailně seznámeni s výsledky jednání valné hromady společnosti IP Group, která dospěla s ohledem na probíhající krizi k rozhodnutí, že až do vyjasnění ekonomických vyhlídek zastaví evropskou expanzi společnosti a nebude venture kapitál do zahraničí poskytovat. Toto bylo pro nás určitým zklamáním, protože jsme s uvedeným financováním počítali jako s možností pro zakládané spin-off společnosti v ČR. Ani následné jednání s panem Mikem Townendem, Direktorem Capital Markets, nepřineslo žádné nové návrhy. Dne od 10,00 se konala ještě dvě jednání s paní Dr. Laurou Bond (Partnership Direktor) o konkrétním marketingu v případě rozpracované problematiky jedné české firmy zabývající se digital forgery odhalováním padělků digitálních fotografií a následně s paní Dr. Aliason Fielding (Chief Technology Office) která s námi řešila konkrétní technologické problémy a některé marketingové otázky. Celkově lze říci, že jednání s představiteli IP Group bylo vstřícné a přínosné, ačkoliv nepřineslo kýžený výsledek příslibu financování rozjezdu start-up aktivit. Navíc existuje důvodná obava, že problémy IP Group budou do určité míry obecným symptomem problémů všech investorů podobného typu. Zdá se proto, že v současné době (do pominutí ekonomické krize) bude nutno snahu o získání zahraničních finančních zdrojů kombinovat se získáváním zdrojů domácích (např. systematickým budováním sítě business angels ). Kateřina Čihařová Ivan Dvořák 8

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam

e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam Faktory ovlivňující zdravotnické systémy jsou podobné na celém světě Globalizace Pacienti začínají cestovat za péčí, zejména samoplátci. Direktiva

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Informační systém pro telecare a telehealth

Informační systém pro telecare a telehealth Informační systém pro telecare a telehealth Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 17. 10. 2012 Obsah prezentace Kdo jsme představení firmy Mediinspect a partnerů Co děláme řešení InspectLife

Více

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 6. 5. 2015 Bezpečnost digitální transformace zdravotnictví

Více

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 17. 2. 2015 ehealth Day IKEM, Praha Agenda Krátce o Národním telemedicínském

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://bio.felk.cvut.cz

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Jan Havlík Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze xhavlikj@fel.cvut.cz Obsah domácí

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

Živé ehealth projekty ICZ

Živé ehealth projekty ICZ Živé ehealth projekty ICZ Michal Opatřil, ICZ a. s. ICT ve zdravotnictví 2011, 22. 9. Praha Michal Opatřil ICZ a.s. 2011 www.i.cz 1 Živé ehealth... Co pro nás znamenají živé ehealth projekty: Regionální

Více

Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení

Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení 25. dubna, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Proč jsou asistivní technologie zajímavé Pro koho mohou

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Ing. David Kula, MBA 1. 11. 2012 Klíčové oblasti NTMC Telemedicína Využití IT v ve výuce lékařských a nelékařských oborů Elektronizace zdravotnictví Společná

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení

Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Elektronický zdravotní záznam, sběr klinických údajů a klinické lékařské doporučení Mgr. Miroslav Nagy, Ph.D. Centrum Biomedicínské Informatiky Oddělení Medicínské Informatiky, UI AV ČR v.v.i. Seminář:

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Informa(ka*v*telemedicíně** FBMI*ČVUT*

Informa(ka*v*telemedicíně** FBMI*ČVUT* Informa(ka*v*telemedicíně** FBMI*ČVUT* Případové*studie* *příklady*použib*technologií*v*telemedicíně* Kolek(v*autorů:*Jiří*Brada,*Vladimír*Hrachovina,*Marie*Tichá,* Petr*Krajíček,*Vít*Janovsky,*Radek*Fiala,*Lukáš*Kučera*

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení

INNO-MED. Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení INNO-MED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazu pro zlepšení kvality lékařské péče 2005-2007 Přehled výsledků řešení M. Heřman, V. Mihál, V.Chmelařová, J.Potomková Fakultní nemocnice Olomouc

Více

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA

Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014. Ing. Iva Merhautová, MBA Role ICT v sociálních službách 7. dubna 2014 Ing. Iva Merhautová, MBA Elektronizace služeb Elektronizace služeb obecně je prostředek naplnění práv a povinností občanů, poskytovatelů služeb a péče, plátců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová

ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu. MUDr. Zuzana Foitová ZAPOJOVÁNÍ PEER KONZULTANTŮ DO SLUŽEB - zkušenosti z projektu MUDr. Zuzana Foitová Zotavení znamená žít spokojeně se symptomy nemoci nebo bez nich Peer zkušenost a zotavení Byl jsem tam Já jsem důkaz Roviny

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE

NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz ICT Unie sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Více

Intel MCA. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o.

Intel MCA. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o. Mobilní přístup k informacím v místě poskytované péče (Mobile Point of Care) MUDr. Pavel Trnka KTTP s.r.o. Intel MCA Standard pro HW vhodný pro použití ve zdravotnictví Tablet PC Konektivita WiFi Bluetooth

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Letecká záchranná služba Hradec Králové Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v

Více

Očekávané trendy v telemedicíně

Očekávané trendy v telemedicíně Očekávané trendy v telemedicíně Ing. Milan Šárek, CSc Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. Standardy a elektronické zdravotnictví, LD Praha, 13.10.2011 Současný stav videokonferencí - protokoly

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka

Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii. Prof. R. Hanka Jak vypadá a kam směřuje zdravotnictví ve velké Británii Prof. R. Hanka Historie NHS (1948 57) National Health Service založena 1948 Obvodní lékař - vstupní brána do NHS Cíl healthcare free at the point

Více

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012

ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 ehealth Days 2012 Možnosti budování ehealth Brno, 16.-17.10.2012 Heterogenní prostředí Nemocnice a spec. ústavy fakultní, krajské, městské, soukromé lázně, rehabilitační ústavy, LDN Mimonemocniční lékaři

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment

Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Pohled výrobce na HealthTechnology Assessment Ing. Petr Kutscherauer Místopředseda asociace CzechMed Ředitel pro vnější vztahy Medtronic Czechia s.r.o. Široká nabídka technologií k léčbě nejrůznějších

Více

Zdravotnictvíu "kulatého stolu"

Zdravotnictvíu kulatého stolu Zdravotnictvíu "kulatého stolu" Mgr. TomášRoubal Analytik projektu Kulatý stůl k budoucnosti financováníčeského zdravotnictví Adresa: Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Telefon: +420 224 972 733 Fax: +420

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007

ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ROZVOJ ehealth V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Milan Cabrnoch Seminář Českého národního fóra pro ehealth Praha, 29. listopadu 2007 ehealth Definice pojmu ehealth: ehealth je aplikace informačních a komunikačních

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 6.4.2011 JAN LORMAN: ROZVOJ ICT

Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 6.4.2011 JAN LORMAN: ROZVOJ ICT Rozvoj a podpora implementace technologií a služeb asistovaného života pro seniory 1 Jak mohou informační a komunikační technologie přispět ke kvalitě života ve stáří? 1. ICT mohou pomoci jednotlivcům

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.

Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu. MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa. Kardiovize Brno 2030 I.interní kardioangiologická klinika Mezinárodní centrum klinického výzkumu MUDr. Ondřej Sochor, PhD. ondrej.sochor@fnusa.cz Úmrtnost na onemocnění srdce a cév v ČR V současnosti v

Více

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík

Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health. Martin Pavlík Jednoznačná identifikace jako předpoklad funkčního e-health Martin Pavlík Růst nároků na IT Stárnoucí populace Rostoucí náklady Nedostatek pracovníků Větší nároky na IT Izolovaná datová sila Pacientská

Více

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví

Více

TELEMEDICÍNA a informační společnost projekt e-europe+ 2003, e-europe 2005 a e-see

TELEMEDICÍNA a informační společnost projekt e-europe+ 2003, e-europe 2005 a e-see TELEMEDICÍNA a informační společnost projekt e-europe+ 2003, e-europe 2005 a e-see Autoři: Bakala J., Minář P., Krajčová M., Kadlčíková B. Pracoviště: Oddělení nukleární medicíny, Baťova nemocnice Zlín

Více

Úskalí Telemedicíny v praxi 17 leté zkušenosti

Úskalí Telemedicíny v praxi 17 leté zkušenosti Úskalí Telemedicíny v praxi 17 leté zkušenosti Autoři: Michal Filip + lékaři,technici a střední zdravotní personál nemocnic severomoravského a východomoravského regionu, Požadavky na telemedicínu v roce

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více