ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ uskutečněné v rámci projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager CZ.1.07/2.4.00/ Klíčová aktivita: 8 Mezinárodní síťování Místo: Lucemburk, Lucembursko Účel cesty: 1/ účast na konferenci Med-e-Tel ( ) 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group ( ) Termín cesty: dubna / Med-e-Tel - The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum Med-e-Tel Mezinárodní fórum elektronického zdravotnictví, telemedicíny a informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví Jednalo se již o 8. opakování této akce, která nabízí možnosti globálního networkingu. Med-e-Tel 2010 jako každoročně poskytl prostor k diskusím poskytovatelům zdravotní péče, představitelům průmyslu, vědcům i zástupcům státních institucí z více než 50 zemí světa. Na fóru byl prezentován přehled nových technologií a řešení. Komplexní program konference se zaměřil na široké spektrum zkušeností z oblasti zdravotnictví a e-zdraví, případové studie a výsledky výzkumu v oblastech, jako je teleošetřovatelství, kyberterapie, standardy kvality, využívání otevřených zdrojů, telekardiologie, domácí telemedicína, management nemocí a další. Med-e-Tel je organizován Mezinárodní společností pro Telemedicínu & ezdraví (ISfTeH) dohromady s řadou dalších národních a nadnárodních organizací. Účast na této akci poskytla ucelený obraz o současné telemedicíně ve světě a umožnila účastníkům možnost kriticky posoudit situaci v této oblasti v ČR a navázat řadu cenných kontaktů. Abstrakta z jednotlivých prezentací jsou k dispozici u autorů této zprávy, stejně jako kniha s názvem: Global Telemedicine and e-health Updates Knowledge Resources. Prezentace z minulých kongresů jsou umístěny na webových stránkách Konferenci zahájil pan Mars di Bartolomeo, lucemburský ministr zdravotnictví, a vyzdvihl význam telemedicíny pro další rozvoj péče o zdraví v celé Evropě. Dále přednesli své úvodní příspěvky: Jean-Michel Collignon, výkonný ředitel Luxexpo 1

2 Yunkap Kwankam, výkonný ředitel Společnosti pro Telemedicínu a ezdraví Michael Nerlich, prezident téže společnosti Karl Brown, ředitel Rockeffelerovy Nadace Úvodní plenární sekce byla věnována Novinkám v globální telemedicíně a ehealth Gérard Cormin z Francie, bývalý šéf oddělení ICT ve zdravotnictví EU, pohovořil o nejnovějších aktivitách EU v této oblasti: hlavní cíle a ambice, vědecké poznatky ohledně využití telemedicíny, právní otázky a analýzu trhu slibující velké rozšíření těchto metod v Evropě i rozvojových zemích. David Benton, šéf Mezinárodní Asociace Sester se ve svém příspěvku ICN Telenursing Network zabýval přípravou zdravotních sester na přijetí, podporu a všeobecné používání telemedicínských metod. Záznam z některých prezentací: celkem probíhalo 5 paralelních sekcí (viz program), proto účastníci kongresu vybrali jen nejzajímavější témata. Kardiologie v Rumunsku Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě v nemocnosti. GPs jsou ve městech, ne na vesnici. Snaží se implementovat telemedicínské metody v kardiologii. Během posledních 10 let spolupráce nemocnice v Temešváru a Veneto Region v Itálii. Vytvořili siť Cardiodiagnet. Nemají ale peníze na její provozování! Aplikovaná telemedicína Prof. Fiedler - Hannover. Začali na chirurgii, poté se specializovali na kardio. Při operacích s u,ělou chlopní bylo nutno dávat antikoagulancia. Pacienti si měřili INR hodnoty byly lépe měřeny. Bylo možno snížit antikoagulancia, čímž se sníží riziko krvácení na jedné straně a zároveň se snížila možnost tromboembolie na druhé straně. Studie ESCAT I, II, III. Intuitive and Touch based inerface for ECG AIT Austrian Institute of Technology Mobil vybavený zvláštní technologií komunikuje a čte data z interface, který měří tlak. Pacient dostane mobil a touch ID card. Touch meter snímá hodnoty. NFC (Nera komunikace) ovládá i více pacientů, každý má svou ID kartu. Pracuje na krátko, malá přenosová rychlost. Blue-tooth to neřeší oni zkombinovali NFC, přenos s BT a Mobile má RFID a čte BT. Budou to zkoušet na 20 klinických pacientech, studii sponzoruje rakouská vláda. 10 let zkušeností s monitorováním EKG v provincii Rio Grande - Brazílie Studie podporovaná ISFTEH. 30% úmrtí je na kardiol. on. Spojení malých venkovských měst s centrem, kde sídlí kardiolog. Organizují webináře a školí další poskytovatele. Rámec a homogenní management Ekg 2

3 Nutnost mít jednotný formát zapsání Ekg. Konvertují formáty, aby byly srovnatelné. AIT Rakousko. Chtějí vytvořit internetovou aplikaci. Mají 4 různé formáty uložit do centrální podoby a v případě potřeby mohou záznamy opět konvertovat zpět. Městnavá choroba srdeční Lucemburská společnost Henri Tudor poskytuje nemedicínské služby. Ve venkovských oblastech Německa nejsou lidé dobře sledováni proto nabízejí z Lucemburska monitorování těchto pacientů jako přeshraniční službu. Měří PTT Pulse Transit Time dávají to do korelace s Ekg, určují resistenci cév. V Bad Oyhausen je jedno z největších transplantačních center v Evropě s 80 transplantacemi ročně. Mají dlouhý čekací list, 30% pacientů umírá před operací, proto je důležité stanovit, kdo je nejvíce ohrožen a vyžaduje přednostní operaci. Medgate Telebiometrie u hypertenze Svýcarské centrun telemedicíny pacientů denně. Pacient snímá data, odtud přes BT na platformu, přes mobil do call-centra, odtud k lékaři. Telebiometrie, alarm, úprava medikace, změny životního stylu. Znázornění grafické s přístupem pro GP a pacienta. Pravidelná zpětná vazba. Velmi pozitivní výsledky signifikantní pokles TK u převážné většiny pacientů. Telebiometrie není vše, musí spolupracovat s GP a pracovat s pacientem. Evidence telemedicínských studií a programů v UK MedLink West Midlands Dr. Malcolm Fisk uvedl, že existuje řada pilotních studií. Výsledky ze Skotska: snížení hospitalizací, rychlejší propuštění, snížení návštěv lékaře. Ve světě maximum studií USA, Canada, UK desítky. V dalších zemích Evropy po jedné. Video a telefonní konsultace jsou považovány za ekvivalentní. Je třeba řada dalších studií. Koordince péče: Směřování k udržitelnému modelu telemedicíny V jednom z nejzajímavějších příspěvků kongresu Dr. Mark Blatt (zástupce společnosti Intel, UK) uvedl, že před třemi léty byla telemedicína o elektronických zdravotnických záznamech. Trvalo, než se staly běžnou součástí zdravotnictví a než je akceptována jejich výhoda přístupu k záznamům odkudkoliv. Musíme investovat do infrastruktury, než to přinese výsledky. 20 let se telemedicína prosazuje, ale bez většího efektu. Problémem nejsou technologie, ale koordinace jednotlivých poskytovatelů péče. Gether-share-mobilize: znamená začít kdekoliv v cyklu sbírat a uchovávat data a na ně navázat celý systém využívající telemedicíny. Isolované pokusy zavést telemedicínu ztroskotaly na tom, že nebyla infrastruktura. Vše je o budování systému. Patient centered medical home způsob poskytování péče doma. Independance Homecare Act, hronic conditions, telemdicínští pacienti mají nižší procento využivání zdravotnických služeb v průměru o 30%. Intel health guide má SW na vedení, učení pacienta, videokonference. Je třeba změnit i systém financování, aby byly všechny subjekty zainteresovány na využívání distančního monitorování. Telemedicína se nestane běžnou součástí 3

4 zdravotnických systémů, dokud nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cartosan národní kartografie aktivit v oblasti telemedicíny Vyhráli tender Ministerstva obrany ve francii. Jedná se o nástroj zajišťující otázky a odpovědi 85% je v angličtině. V podstatě jde o databázi. Polská telemedicínská společnost Aktivní od roku Nyní projekt příhraniční spolupráce s Německem v oblasti polytraumat (neurochirurgie). Teleorto posturální telediagnostika pro poruchy držení těla a osteoporózu. Mezinárodně jsou zapojeni v COPD projektu (chronical obstructive pulomonary disase). Telemedicínské aspekty dlouhodobého medicínsko-ekologického výzkumu V Rusku není kladen dostatečný důraz na prevenci, vliv prostředí a stresogenních faktorů na zdraví. Vycházeli z výzkumů kosmické medicíny. Fyziologické normy funkční rezervy patologický stav. Modelování vlivu faktorů prostředí. E-medical records Mongolsko V podstatě chatový portál, na který se mohou připojovat lékaři. Je tam anamnéza a veškeré provedené zákroky, je možno připojit files. Automaticky se data ukládají, protože internet jim často padá, tak aby nebyla ztracena. Za 6 měsíců založili jen 254 files! Malý význam, doktoři to nepoužívají, protože je to časově náročné. Nedávné trendy a očekávání v telemedicíně v USA 82% lidí je v chudých venkovských oblastech. Jen 40% populace žije v oblasti, kde se dostanou do nemocnice k diagnostice NMP do 1 hodiny, kdy intervence má ještě smysl. V této chvíli je důležité tvořit registry a databáze a hlídat, jak telemedicína napomáhá péči o pacienta. Není vše zachraňující, může mít vliv na stav poznání pacientů, podpořit jejich rozhodovací proces. Stav telemedicíny a Telehealth ve Slovinsku Slovinská medicínská asociace pro informatiku; Slovenia má LOVE na rozdíl od Spain- tam PAIN! Mají 30% obyvatel ze 2 mil starších 65let. Měli 6 regionálních center pro monitoring, 2 museli zavřít pro nevelký zájem využívání. Jen 10% lidí je pokryto ve Slovinsku domácí péčí červený knoflík. Není to součást pojištění. Mají síť pro mladé diabetiky, ale přes telefon. E-Depression pro pacienty s depresí, mají podporu profesionálů. Do budoucna bude telerehabilitace. Web based reminder nebo informace přes televizi. Nemají telehealth na špičce priorit. Nepotřebují malý projekt, ale velký. Zdravotní pojišťovny to odmítají, ani zdrav. profesionálové to nechtějí. Mají 5 pilotů organizovaných MZ. Prosazují zákon o dlouhodobé péči, tam by mělo být uzákoněno pojištění. Ani sami pacienti nemají o tyto služby velký zájem. 4

5 Rámec pro komplexní hodnotící nástroj pro e-health Jak hodnotit? Nutno posuzovat tyto fáze: plán-rozvoj-implementaceprovoz. V podstatě jde o spokojenost lidí. Krychle se třemi parametry na každé straně: Náklady, kvalita, přístup. Společnost, komunita, individuum. Administrativa, Vzdělávání, Klinika. Socio-ekonomické i technologické aspekty, etické stránky. Hodnotí v obdobích: Zavádění, spouštění a udržitelného provozu. Multifunkční systém umožňující seniorům pobyt doma Měří se a klasifikují data získaná od seniorů, kteří jsou v domácím prostředí. Byla připravena stupnici pro klasifikační metodu. Preventivní medicína Nové paradigma v telemonitoringu Card Guard, Israel - pracují 20 let v telemedicínské problematice. Řada oblastí expertízy. Mají v registru pacientů. Změna z managementu nemoci k prevenci. Obezita velký nepřítel zdraví. Zdravotní plány, korporace, vlády, poskytovatelé zdravotní péče. Vlády investují více do zdraví, než do surovin. Musíme se chovat vzdělaně. Přístroje: oxymetr, hypertenze, diabetes, ACT Ambulatory Cardiac Telemetry Health epod na selfmonitoring posílá na jakýkoliv server (ideální pro pojišťovny). WMA- Wellness management applications, přes mobil je plný dietní program integrovaný s měřidly. Hospicy a paliativní péče využívající telehealth V USA Proběhla studie mapující, jak jsou využívány telehospicy forma videokonference rodiny s lékaři a sestrami. Nevědí, kdo z personálu je za standardních podmínek pro a kdo proti. Nemají na to guidelines. Pacienti dávají přednost videu před audiem. Telemedicína a telekonsultace v Brazílii Projekt začal v roce 2003 ve městě Bello Horizonte pod supervizí EU (účast Itálie, Finska a Dánska). jednalo se o telekonference a telekonsultace s pracovníky Univerzitní nemocnice, kteří poskytovali odborné rady svým méně zkušeným kolegům. Projekt byl úspěšný a na základě jeho modelu je nyní spojeno 900 provinčních zdravotnických zařízení v Brazílii s univerzitními pracovišti. Domácí automatizace jako služba pro osoby ekonomická stránka a ovlivnění národního trhu řemeslníků Jedná se o návod, jakým způsobem mohou senioři a osoby se sníženou mobilitou vyhledávat a objednávat služby jednotlivých řemeslníků on-line. Medgate workshop o zkušenostech ze Švýcarské společnosti pro klinickou telemedicínu Pacient za tyto služby neplatí, jsou hrazeny z pojištění paušální platbou. Na přímý dotaz jak vysoká je platba za pacienta odmítl přednášející odpovědět, že se jedná o obchodní tajemství! Mají hovorů za den. 5

6 Učí doktory, jak komunikovat. Mají akreditaci. Klinická telemedicína je o komunikaci lékaře s pacientem. 5-10% komunikace se děje přes , zbytek přes telefon, video nemají prý Švýcaři rádi. Jsou schopni napsat lék a uzavřít případ to se děje v 50 60% případů. V 15 20% není vhodné zasahovat telefonicky - pacient musí být vyšetřen, někteří u GP, někteří u specialistů, event. je nutná hospitalizace. Konsultanti po telefonu mají de facto statut GPs. Nyní je čím dále tím více využívána fotodokumentace. Dostávají snímky provedené za standardních podmínek a 80% z nich je využitelných. 4 konsultace za hodinu mají v průměru. Prvně selektuje telefonáty asistentka, vyzpovídá a rozhodne, zda rychle přepojit a na koho, pokud ne, tak dle pořadníku volají lékaři zpět. Asistenti jsou paramedici a jsou školeni. Mají knihu doporučených postupů, do které se mohou lékaři na telefonu podívat. Recept pošlou do konkrétní lékárny, ve které si to pacient vyzvedne. Za 3 dny volají zpět. IMC léčí i pomocí ATB, po klíštěti susp. Boreliózu též, nikoliv sinusitidu, je to komplikované. Občas potřebují druhý názor od specialisty. Kromě akutních onemocnění mají skupinu pacientů v Chronic Care Management monitorují některé hodnoty, např. TK, glykemie. Radí změny v medikaci, ale musí to být v souhlasu s GP. Jako dodatková služba, ne místo GP. Mají statut kliniky, zaměstnávají 60 lékařů. Akceptace telefonických zdravotnických doporučení Medgate, CH Pacienti jsou vesměs spokojeni a nevyhledávají další vyšetření (pouze asi v 15 20% případů, kdy dojde ke komplikacím. Telemedicínské aplikace etické otázky Připojené senzory na měření parametrů a implantované senzory. Risk implantace x benefity. Invase do těla již to je zásah do soukromí. Budeme zavzati do sítí monitorujících i naše tělesné parametry? Již jsme dávno zapojeni v sítích přes internet, E-banky a mobily! Personalizované technologie pro lidi s obtížemi při učení Sociální pracovník z VB. Jeden člověk v ústavu stojí GBP, proto je tendence nechávat mentálně handicapované osoby doma. Je nutno si položit otázky: Komu to slouží? Kdo kontroluje? Jaké jsou výhody? Technika pomáhá začlenění. Akceptace telemedicíny na pohotovosti Projekt Med-on-aid: Sanitka je distančně napojena na další centrum kontroly. Lékaři byli s technologiemi spokojeni. Ani pacienti nenamítali nic proti tomu, aby byli fotografováni nebo filmováni. Nový rámec porozumění Telecare a Telehealth ve službách a technologiích Dr. Fisk UK: Telecare je prostředek pro osoby, aby zůstaly v domácí péči. Telehealth je o rozpoznání poruchy zdraví na základě použití technologií + vyvolání odezvy zásahu (záchrany života, zlepšení zdraví). Důležité je např. monitorování epileptických pacientů, užívání léků, management 6

7 chronických onemocnění, management péče (aktivity versus příjem kalorií). Ne vždy se jedná o telemedicínské vybavení, často jde hlavně o asistivní technologie. Systém vzdáleného telemonitorování seniorů v Rumunsku Monitorování vitálních funkcí a aktivity seniorů. Udělali analýzu, pro koho je zařízení určeno (poruchy hybnosti, neobratnost, poruchy vidění, sluchu) a přizpůsobit design. Technologie musejí odpovídat požadavků. Realizují projekt zpočátku počítají se stovkami klientů (medicínské důvody, sociální důvody). Rumunský krizový management na to dozírá, platí to PPP. Otevřený zdravotní asistent řešení podporující rozvoj klinické praxe a prevence přenos diagnostiky a terapie do domova (Španělsko) OHA projekt soukromá firma Andago je činná 15 let v IT. Udělali pilot s nemocnicí. Využívají standardizovaný portál. Mají prototyp pracující na principu JAVA. Spravují PHR. Web slouží jako interface. Celkově lze shrnout, že v oblasti biomedicínských věd lze zejména v souvislosti s telemetrickými a internetovými aplikacemi nalézt řadu oblastí, ve kterých se mohou české firmy a vědeckovýzkumné instituce zapojit do mezinárodní kooperace. Ukazuje se zároveň že pronikání nových disruptivních technologií na trh v této oblasti je pomalejší, než se obecně předpokládalo. Důvodem jsou zejména potřebné zněny infrastruktury, které jsou pro využití inovací v dané oblasti nezbytné a které ve všech zemích EU (ale i mimo EU) probíhají pomaleji, než by bylo žádoucí. Prostor pro zapojení našich VVO a inovativních firem proto spatřujeme nejen ve vývoji izolovaných novačních prvků (produkty, služby), ale i ve vývoji celé podkladové infrastruktury. Vzhledem ke stále rostoucí propojenosti zemí EU je mezinárodní spolupráce při tvorbě této infrastruktury nezbytná, navštívená konference Med-e-Tel k tomu poskytla řadu užitečných námětů i kontaktů. 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group Dne od 10,00 hodin probíhalo jednání v Hotelu Hilton s panem Laurentem Braunem, Chief Operating Officer Europe, na kterém jsme hovořili o dosavadní spolupráci IP Group a partnera projektu UK v Praze. Byly probírány možnosti uzavření smlouvy a aktuální situace v IP Group, která je ovlivněna současnou ekonomickou krizí. Od 11,00 se k jednání přidal pan Magnus Goodlad, Chief Operating officer, který již o plánované spolupráci a možnosti zahraničního financování v případě zakládání spin-off společností v ČR mluvil více skepticky. 7

8 Na pracovním obědě pořádaném panem Alanem Aubreyem jsme byli detailně seznámeni s výsledky jednání valné hromady společnosti IP Group, která dospěla s ohledem na probíhající krizi k rozhodnutí, že až do vyjasnění ekonomických vyhlídek zastaví evropskou expanzi společnosti a nebude venture kapitál do zahraničí poskytovat. Toto bylo pro nás určitým zklamáním, protože jsme s uvedeným financováním počítali jako s možností pro zakládané spin-off společnosti v ČR. Ani následné jednání s panem Mikem Townendem, Direktorem Capital Markets, nepřineslo žádné nové návrhy. Dne od 10,00 se konala ještě dvě jednání s paní Dr. Laurou Bond (Partnership Direktor) o konkrétním marketingu v případě rozpracované problematiky jedné české firmy zabývající se digital forgery odhalováním padělků digitálních fotografií a následně s paní Dr. Aliason Fielding (Chief Technology Office) která s námi řešila konkrétní technologické problémy a některé marketingové otázky. Celkově lze říci, že jednání s představiteli IP Group bylo vstřícné a přínosné, ačkoliv nepřineslo kýžený výsledek příslibu financování rozjezdu start-up aktivit. Navíc existuje důvodná obava, že problémy IP Group budou do určité míry obecným symptomem problémů všech investorů podobného typu. Zdá se proto, že v současné době (do pominutí ekonomické krize) bude nutno snahu o získání zahraničních finančních zdrojů kombinovat se získáváním zdrojů domácích (např. systematickým budováním sítě business angels ). Kateřina Čihařová Ivan Dvořák 8

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Scénáře stárnutí populace

Scénáře stárnutí populace Scénáře stárnutí populace Co máme v budoucnu na vybranou? Projekt FP7: PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assessment Stárnutí populace Otázka, jak si poradit se stárnutím společnosti, představuje

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU

PĚT LET OD ZVEŘEJNĚNÍ PLÁNU SET PRO ENERGETIKU 4-5/2012 ENERGETICKÁ POLITIKA EU MÁ AMBICIÓZNÍ CÍLE, K JEJICHŽ DOSAŽENÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIJÍMÁNA NEJRŮZNĚJŠÍ OPATŘENÍ. PŘÍKLADEM MŮŽE BÝT VYTVOŘENÍ EVROPSKÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU PRO ENERGETICKÉ TECHNOLOGIE

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26

TECNICALL SVĚTLO ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE IV 2009 SVĚTLO OPTIKA AŽ DO VAŠEHO DOMU STRANA 26 SVĚTELNÝ PAPRSEK V ZAJETÍ WEBOVÉ KAMERY STRANA 21 SVĚTELNÝ DESIGN STRANA 22 DRAMATICKÉ OSVĚTLENÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více

ZELENÁ KNIHA. o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final}

ZELENÁ KNIHA. o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.4.2014 COM(2014) 219 final ZELENÁ KNIHA o mobilním zdravotnictví ( mhealth ) {SWD(2014) 135 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Potenciál mobilního zdravotnictví... 4 2.1.

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum.

Občan v síti. dialogem k reformě 03/2013. Začátkem devadesátých let se. Péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému. volné fórum. dialogem k reformě Občan v síti Začátkem devadesátých let se nám relativně rychle a úspěšně podařilo transformovat zdravotnictví ze státního přídělového systému do pluralitního systému O BČAN www.sdruzeniobcan.cz

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce Principy e governmentu a jeho realizace ve vybraných státéch Aliaksandr

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více