ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 ZPRÁVA ZE SLUŽEBNÍ CESTY DO ZAHRANIČÍ uskutečněné v rámci projektu Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager CZ.1.07/2.4.00/ Klíčová aktivita: 8 Mezinárodní síťování Místo: Lucemburk, Lucembursko Účel cesty: 1/ účast na konferenci Med-e-Tel ( ) 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group ( ) Termín cesty: dubna / Med-e-Tel - The International ehealth, Telemedicine and Health ICT Forum Med-e-Tel Mezinárodní fórum elektronického zdravotnictví, telemedicíny a informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví Jednalo se již o 8. opakování této akce, která nabízí možnosti globálního networkingu. Med-e-Tel 2010 jako každoročně poskytl prostor k diskusím poskytovatelům zdravotní péče, představitelům průmyslu, vědcům i zástupcům státních institucí z více než 50 zemí světa. Na fóru byl prezentován přehled nových technologií a řešení. Komplexní program konference se zaměřil na široké spektrum zkušeností z oblasti zdravotnictví a e-zdraví, případové studie a výsledky výzkumu v oblastech, jako je teleošetřovatelství, kyberterapie, standardy kvality, využívání otevřených zdrojů, telekardiologie, domácí telemedicína, management nemocí a další. Med-e-Tel je organizován Mezinárodní společností pro Telemedicínu & ezdraví (ISfTeH) dohromady s řadou dalších národních a nadnárodních organizací. Účast na této akci poskytla ucelený obraz o současné telemedicíně ve světě a umožnila účastníkům možnost kriticky posoudit situaci v této oblasti v ČR a navázat řadu cenných kontaktů. Abstrakta z jednotlivých prezentací jsou k dispozici u autorů této zprávy, stejně jako kniha s názvem: Global Telemedicine and e-health Updates Knowledge Resources. Prezentace z minulých kongresů jsou umístěny na webových stránkách Konferenci zahájil pan Mars di Bartolomeo, lucemburský ministr zdravotnictví, a vyzdvihl význam telemedicíny pro další rozvoj péče o zdraví v celé Evropě. Dále přednesli své úvodní příspěvky: Jean-Michel Collignon, výkonný ředitel Luxexpo 1

2 Yunkap Kwankam, výkonný ředitel Společnosti pro Telemedicínu a ezdraví Michael Nerlich, prezident téže společnosti Karl Brown, ředitel Rockeffelerovy Nadace Úvodní plenární sekce byla věnována Novinkám v globální telemedicíně a ehealth Gérard Cormin z Francie, bývalý šéf oddělení ICT ve zdravotnictví EU, pohovořil o nejnovějších aktivitách EU v této oblasti: hlavní cíle a ambice, vědecké poznatky ohledně využití telemedicíny, právní otázky a analýzu trhu slibující velké rozšíření těchto metod v Evropě i rozvojových zemích. David Benton, šéf Mezinárodní Asociace Sester se ve svém příspěvku ICN Telenursing Network zabýval přípravou zdravotních sester na přijetí, podporu a všeobecné používání telemedicínských metod. Záznam z některých prezentací: celkem probíhalo 5 paralelních sekcí (viz program), proto účastníci kongresu vybrali jen nejzajímavější témata. Kardiologie v Rumunsku Kardiovaskulární choroby jsou na prvním místě v nemocnosti. GPs jsou ve městech, ne na vesnici. Snaží se implementovat telemedicínské metody v kardiologii. Během posledních 10 let spolupráce nemocnice v Temešváru a Veneto Region v Itálii. Vytvořili siť Cardiodiagnet. Nemají ale peníze na její provozování! Aplikovaná telemedicína Prof. Fiedler - Hannover. Začali na chirurgii, poté se specializovali na kardio. Při operacích s u,ělou chlopní bylo nutno dávat antikoagulancia. Pacienti si měřili INR hodnoty byly lépe měřeny. Bylo možno snížit antikoagulancia, čímž se sníží riziko krvácení na jedné straně a zároveň se snížila možnost tromboembolie na druhé straně. Studie ESCAT I, II, III. Intuitive and Touch based inerface for ECG AIT Austrian Institute of Technology Mobil vybavený zvláštní technologií komunikuje a čte data z interface, který měří tlak. Pacient dostane mobil a touch ID card. Touch meter snímá hodnoty. NFC (Nera komunikace) ovládá i více pacientů, každý má svou ID kartu. Pracuje na krátko, malá přenosová rychlost. Blue-tooth to neřeší oni zkombinovali NFC, přenos s BT a Mobile má RFID a čte BT. Budou to zkoušet na 20 klinických pacientech, studii sponzoruje rakouská vláda. 10 let zkušeností s monitorováním EKG v provincii Rio Grande - Brazílie Studie podporovaná ISFTEH. 30% úmrtí je na kardiol. on. Spojení malých venkovských měst s centrem, kde sídlí kardiolog. Organizují webináře a školí další poskytovatele. Rámec a homogenní management Ekg 2

3 Nutnost mít jednotný formát zapsání Ekg. Konvertují formáty, aby byly srovnatelné. AIT Rakousko. Chtějí vytvořit internetovou aplikaci. Mají 4 různé formáty uložit do centrální podoby a v případě potřeby mohou záznamy opět konvertovat zpět. Městnavá choroba srdeční Lucemburská společnost Henri Tudor poskytuje nemedicínské služby. Ve venkovských oblastech Německa nejsou lidé dobře sledováni proto nabízejí z Lucemburska monitorování těchto pacientů jako přeshraniční službu. Měří PTT Pulse Transit Time dávají to do korelace s Ekg, určují resistenci cév. V Bad Oyhausen je jedno z největších transplantačních center v Evropě s 80 transplantacemi ročně. Mají dlouhý čekací list, 30% pacientů umírá před operací, proto je důležité stanovit, kdo je nejvíce ohrožen a vyžaduje přednostní operaci. Medgate Telebiometrie u hypertenze Svýcarské centrun telemedicíny pacientů denně. Pacient snímá data, odtud přes BT na platformu, přes mobil do call-centra, odtud k lékaři. Telebiometrie, alarm, úprava medikace, změny životního stylu. Znázornění grafické s přístupem pro GP a pacienta. Pravidelná zpětná vazba. Velmi pozitivní výsledky signifikantní pokles TK u převážné většiny pacientů. Telebiometrie není vše, musí spolupracovat s GP a pracovat s pacientem. Evidence telemedicínských studií a programů v UK MedLink West Midlands Dr. Malcolm Fisk uvedl, že existuje řada pilotních studií. Výsledky ze Skotska: snížení hospitalizací, rychlejší propuštění, snížení návštěv lékaře. Ve světě maximum studií USA, Canada, UK desítky. V dalších zemích Evropy po jedné. Video a telefonní konsultace jsou považovány za ekvivalentní. Je třeba řada dalších studií. Koordince péče: Směřování k udržitelnému modelu telemedicíny V jednom z nejzajímavějších příspěvků kongresu Dr. Mark Blatt (zástupce společnosti Intel, UK) uvedl, že před třemi léty byla telemedicína o elektronických zdravotnických záznamech. Trvalo, než se staly běžnou součástí zdravotnictví a než je akceptována jejich výhoda přístupu k záznamům odkudkoliv. Musíme investovat do infrastruktury, než to přinese výsledky. 20 let se telemedicína prosazuje, ale bez většího efektu. Problémem nejsou technologie, ale koordinace jednotlivých poskytovatelů péče. Gether-share-mobilize: znamená začít kdekoliv v cyklu sbírat a uchovávat data a na ně navázat celý systém využívající telemedicíny. Isolované pokusy zavést telemedicínu ztroskotaly na tom, že nebyla infrastruktura. Vše je o budování systému. Patient centered medical home způsob poskytování péče doma. Independance Homecare Act, hronic conditions, telemdicínští pacienti mají nižší procento využivání zdravotnických služeb v průměru o 30%. Intel health guide má SW na vedení, učení pacienta, videokonference. Je třeba změnit i systém financování, aby byly všechny subjekty zainteresovány na využívání distančního monitorování. Telemedicína se nestane běžnou součástí 3

4 zdravotnických systémů, dokud nebude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Cartosan národní kartografie aktivit v oblasti telemedicíny Vyhráli tender Ministerstva obrany ve francii. Jedná se o nástroj zajišťující otázky a odpovědi 85% je v angličtině. V podstatě jde o databázi. Polská telemedicínská společnost Aktivní od roku Nyní projekt příhraniční spolupráce s Německem v oblasti polytraumat (neurochirurgie). Teleorto posturální telediagnostika pro poruchy držení těla a osteoporózu. Mezinárodně jsou zapojeni v COPD projektu (chronical obstructive pulomonary disase). Telemedicínské aspekty dlouhodobého medicínsko-ekologického výzkumu V Rusku není kladen dostatečný důraz na prevenci, vliv prostředí a stresogenních faktorů na zdraví. Vycházeli z výzkumů kosmické medicíny. Fyziologické normy funkční rezervy patologický stav. Modelování vlivu faktorů prostředí. E-medical records Mongolsko V podstatě chatový portál, na který se mohou připojovat lékaři. Je tam anamnéza a veškeré provedené zákroky, je možno připojit files. Automaticky se data ukládají, protože internet jim často padá, tak aby nebyla ztracena. Za 6 měsíců založili jen 254 files! Malý význam, doktoři to nepoužívají, protože je to časově náročné. Nedávné trendy a očekávání v telemedicíně v USA 82% lidí je v chudých venkovských oblastech. Jen 40% populace žije v oblasti, kde se dostanou do nemocnice k diagnostice NMP do 1 hodiny, kdy intervence má ještě smysl. V této chvíli je důležité tvořit registry a databáze a hlídat, jak telemedicína napomáhá péči o pacienta. Není vše zachraňující, může mít vliv na stav poznání pacientů, podpořit jejich rozhodovací proces. Stav telemedicíny a Telehealth ve Slovinsku Slovinská medicínská asociace pro informatiku; Slovenia má LOVE na rozdíl od Spain- tam PAIN! Mají 30% obyvatel ze 2 mil starších 65let. Měli 6 regionálních center pro monitoring, 2 museli zavřít pro nevelký zájem využívání. Jen 10% lidí je pokryto ve Slovinsku domácí péčí červený knoflík. Není to součást pojištění. Mají síť pro mladé diabetiky, ale přes telefon. E-Depression pro pacienty s depresí, mají podporu profesionálů. Do budoucna bude telerehabilitace. Web based reminder nebo informace přes televizi. Nemají telehealth na špičce priorit. Nepotřebují malý projekt, ale velký. Zdravotní pojišťovny to odmítají, ani zdrav. profesionálové to nechtějí. Mají 5 pilotů organizovaných MZ. Prosazují zákon o dlouhodobé péči, tam by mělo být uzákoněno pojištění. Ani sami pacienti nemají o tyto služby velký zájem. 4

5 Rámec pro komplexní hodnotící nástroj pro e-health Jak hodnotit? Nutno posuzovat tyto fáze: plán-rozvoj-implementaceprovoz. V podstatě jde o spokojenost lidí. Krychle se třemi parametry na každé straně: Náklady, kvalita, přístup. Společnost, komunita, individuum. Administrativa, Vzdělávání, Klinika. Socio-ekonomické i technologické aspekty, etické stránky. Hodnotí v obdobích: Zavádění, spouštění a udržitelného provozu. Multifunkční systém umožňující seniorům pobyt doma Měří se a klasifikují data získaná od seniorů, kteří jsou v domácím prostředí. Byla připravena stupnici pro klasifikační metodu. Preventivní medicína Nové paradigma v telemonitoringu Card Guard, Israel - pracují 20 let v telemedicínské problematice. Řada oblastí expertízy. Mají v registru pacientů. Změna z managementu nemoci k prevenci. Obezita velký nepřítel zdraví. Zdravotní plány, korporace, vlády, poskytovatelé zdravotní péče. Vlády investují více do zdraví, než do surovin. Musíme se chovat vzdělaně. Přístroje: oxymetr, hypertenze, diabetes, ACT Ambulatory Cardiac Telemetry Health epod na selfmonitoring posílá na jakýkoliv server (ideální pro pojišťovny). WMA- Wellness management applications, přes mobil je plný dietní program integrovaný s měřidly. Hospicy a paliativní péče využívající telehealth V USA Proběhla studie mapující, jak jsou využívány telehospicy forma videokonference rodiny s lékaři a sestrami. Nevědí, kdo z personálu je za standardních podmínek pro a kdo proti. Nemají na to guidelines. Pacienti dávají přednost videu před audiem. Telemedicína a telekonsultace v Brazílii Projekt začal v roce 2003 ve městě Bello Horizonte pod supervizí EU (účast Itálie, Finska a Dánska). jednalo se o telekonference a telekonsultace s pracovníky Univerzitní nemocnice, kteří poskytovali odborné rady svým méně zkušeným kolegům. Projekt byl úspěšný a na základě jeho modelu je nyní spojeno 900 provinčních zdravotnických zařízení v Brazílii s univerzitními pracovišti. Domácí automatizace jako služba pro osoby ekonomická stránka a ovlivnění národního trhu řemeslníků Jedná se o návod, jakým způsobem mohou senioři a osoby se sníženou mobilitou vyhledávat a objednávat služby jednotlivých řemeslníků on-line. Medgate workshop o zkušenostech ze Švýcarské společnosti pro klinickou telemedicínu Pacient za tyto služby neplatí, jsou hrazeny z pojištění paušální platbou. Na přímý dotaz jak vysoká je platba za pacienta odmítl přednášející odpovědět, že se jedná o obchodní tajemství! Mají hovorů za den. 5

6 Učí doktory, jak komunikovat. Mají akreditaci. Klinická telemedicína je o komunikaci lékaře s pacientem. 5-10% komunikace se děje přes , zbytek přes telefon, video nemají prý Švýcaři rádi. Jsou schopni napsat lék a uzavřít případ to se děje v 50 60% případů. V 15 20% není vhodné zasahovat telefonicky - pacient musí být vyšetřen, někteří u GP, někteří u specialistů, event. je nutná hospitalizace. Konsultanti po telefonu mají de facto statut GPs. Nyní je čím dále tím více využívána fotodokumentace. Dostávají snímky provedené za standardních podmínek a 80% z nich je využitelných. 4 konsultace za hodinu mají v průměru. Prvně selektuje telefonáty asistentka, vyzpovídá a rozhodne, zda rychle přepojit a na koho, pokud ne, tak dle pořadníku volají lékaři zpět. Asistenti jsou paramedici a jsou školeni. Mají knihu doporučených postupů, do které se mohou lékaři na telefonu podívat. Recept pošlou do konkrétní lékárny, ve které si to pacient vyzvedne. Za 3 dny volají zpět. IMC léčí i pomocí ATB, po klíštěti susp. Boreliózu též, nikoliv sinusitidu, je to komplikované. Občas potřebují druhý názor od specialisty. Kromě akutních onemocnění mají skupinu pacientů v Chronic Care Management monitorují některé hodnoty, např. TK, glykemie. Radí změny v medikaci, ale musí to být v souhlasu s GP. Jako dodatková služba, ne místo GP. Mají statut kliniky, zaměstnávají 60 lékařů. Akceptace telefonických zdravotnických doporučení Medgate, CH Pacienti jsou vesměs spokojeni a nevyhledávají další vyšetření (pouze asi v 15 20% případů, kdy dojde ke komplikacím. Telemedicínské aplikace etické otázky Připojené senzory na měření parametrů a implantované senzory. Risk implantace x benefity. Invase do těla již to je zásah do soukromí. Budeme zavzati do sítí monitorujících i naše tělesné parametry? Již jsme dávno zapojeni v sítích přes internet, E-banky a mobily! Personalizované technologie pro lidi s obtížemi při učení Sociální pracovník z VB. Jeden člověk v ústavu stojí GBP, proto je tendence nechávat mentálně handicapované osoby doma. Je nutno si položit otázky: Komu to slouží? Kdo kontroluje? Jaké jsou výhody? Technika pomáhá začlenění. Akceptace telemedicíny na pohotovosti Projekt Med-on-aid: Sanitka je distančně napojena na další centrum kontroly. Lékaři byli s technologiemi spokojeni. Ani pacienti nenamítali nic proti tomu, aby byli fotografováni nebo filmováni. Nový rámec porozumění Telecare a Telehealth ve službách a technologiích Dr. Fisk UK: Telecare je prostředek pro osoby, aby zůstaly v domácí péči. Telehealth je o rozpoznání poruchy zdraví na základě použití technologií + vyvolání odezvy zásahu (záchrany života, zlepšení zdraví). Důležité je např. monitorování epileptických pacientů, užívání léků, management 6

7 chronických onemocnění, management péče (aktivity versus příjem kalorií). Ne vždy se jedná o telemedicínské vybavení, často jde hlavně o asistivní technologie. Systém vzdáleného telemonitorování seniorů v Rumunsku Monitorování vitálních funkcí a aktivity seniorů. Udělali analýzu, pro koho je zařízení určeno (poruchy hybnosti, neobratnost, poruchy vidění, sluchu) a přizpůsobit design. Technologie musejí odpovídat požadavků. Realizují projekt zpočátku počítají se stovkami klientů (medicínské důvody, sociální důvody). Rumunský krizový management na to dozírá, platí to PPP. Otevřený zdravotní asistent řešení podporující rozvoj klinické praxe a prevence přenos diagnostiky a terapie do domova (Španělsko) OHA projekt soukromá firma Andago je činná 15 let v IT. Udělali pilot s nemocnicí. Využívají standardizovaný portál. Mají prototyp pracující na principu JAVA. Spravují PHR. Web slouží jako interface. Celkově lze shrnout, že v oblasti biomedicínských věd lze zejména v souvislosti s telemetrickými a internetovými aplikacemi nalézt řadu oblastí, ve kterých se mohou české firmy a vědeckovýzkumné instituce zapojit do mezinárodní kooperace. Ukazuje se zároveň že pronikání nových disruptivních technologií na trh v této oblasti je pomalejší, než se obecně předpokládalo. Důvodem jsou zejména potřebné zněny infrastruktury, které jsou pro využití inovací v dané oblasti nezbytné a které ve všech zemích EU (ale i mimo EU) probíhají pomaleji, než by bylo žádoucí. Prostor pro zapojení našich VVO a inovativních firem proto spatřujeme nejen ve vývoji izolovaných novačních prvků (produkty, služby), ale i ve vývoji celé podkladové infrastruktury. Vzhledem ke stále rostoucí propojenosti zemí EU je mezinárodní spolupráce při tvorbě této infrastruktury nezbytná, navštívená konference Med-e-Tel k tomu poskytla řadu užitečných námětů i kontaktů. 2/ jednání s vedoucími představiteli společnosti IP Group Dne od 10,00 hodin probíhalo jednání v Hotelu Hilton s panem Laurentem Braunem, Chief Operating Officer Europe, na kterém jsme hovořili o dosavadní spolupráci IP Group a partnera projektu UK v Praze. Byly probírány možnosti uzavření smlouvy a aktuální situace v IP Group, která je ovlivněna současnou ekonomickou krizí. Od 11,00 se k jednání přidal pan Magnus Goodlad, Chief Operating officer, který již o plánované spolupráci a možnosti zahraničního financování v případě zakládání spin-off společností v ČR mluvil více skepticky. 7

8 Na pracovním obědě pořádaném panem Alanem Aubreyem jsme byli detailně seznámeni s výsledky jednání valné hromady společnosti IP Group, která dospěla s ohledem na probíhající krizi k rozhodnutí, že až do vyjasnění ekonomických vyhlídek zastaví evropskou expanzi společnosti a nebude venture kapitál do zahraničí poskytovat. Toto bylo pro nás určitým zklamáním, protože jsme s uvedeným financováním počítali jako s možností pro zakládané spin-off společnosti v ČR. Ani následné jednání s panem Mikem Townendem, Direktorem Capital Markets, nepřineslo žádné nové návrhy. Dne od 10,00 se konala ještě dvě jednání s paní Dr. Laurou Bond (Partnership Direktor) o konkrétním marketingu v případě rozpracované problematiky jedné české firmy zabývající se digital forgery odhalováním padělků digitálních fotografií a následně s paní Dr. Aliason Fielding (Chief Technology Office) která s námi řešila konkrétní technologické problémy a některé marketingové otázky. Celkově lze říci, že jednání s představiteli IP Group bylo vstřícné a přínosné, ačkoliv nepřineslo kýžený výsledek příslibu financování rozjezdu start-up aktivit. Navíc existuje důvodná obava, že problémy IP Group budou do určité míry obecným symptomem problémů všech investorů podobného typu. Zdá se proto, že v současné době (do pominutí ekonomické krize) bude nutno snahu o získání zahraničních finančních zdrojů kombinovat se získáváním zdrojů domácích (např. systematickým budováním sítě business angels ). Kateřina Čihařová Ivan Dvořák 8

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat

Využití mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat í mobilní technologie O2 pro dohledové systémy a sběr medicínských dat Ing. Petr Slaba, Telefónica O2 Business Solutions Ing. Radek Fiala, CleverTech 2 Jak O2 chápe fenomén ehealth Hlavní oblasti ehealth

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

ŠIROKOPÁSMOVÁ TELEMEDICÍNA

ŠIROKOPÁSMOVÁ TELEMEDICÍNA ŠIROKOPÁSMOVÁ TELEMEDICÍNA Zdeněk Gütter ehealth Day IKEM, 15.2.2017 První ověření širokopásmových sítí pro domácí péči v evrop. regionech Projekt Connected for Health : Řešení pro zdravotní péči a životní

Více

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart

Nové trendy ehealth INSPO 2011. Filip Linhart Nové trendy ehealth INSPO 2011 Filip Linhart Obsah 1. Globální obraz Aktivity Telefónica O2 2. Dostupné služby Telemedicína TeleCare 3. Budoucí rozvoj Globální obraz Skupina Telefónica založena v roce

Více

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny

Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Informační řešení pro poskytování asistenční dohledové služby a telemedicíny Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 21. 2. 2013 Obsah prezentace Kdo jsme Technologické centrum, Školicí středisko,

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství

TELEMEDICÍNA. z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství TELEMEDICÍNA TELEMEDICÍNA z řec. tele na dálku z lat. mederi léčení => medicína lékařství výraz poprvé použit v 70. letech 20. stol. (Thomas Birde): jedná se o takový způsob poskytování zdravotní péče,

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Praktické využití telemedicíny v kardiologii v ČR a SR

Praktické využití telemedicíny v kardiologii v ČR a SR Praktické využití telemedicíny v kardiologii v ČR a SR V. Bulková, Š. Královec, L. Kociánová, J. Gandalovičová, J. Brada Telemedicínské centrum - MDT-Medical Data Transfer s.r.o. Nestátní zdravotnické

Více

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha

ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ehealth, telemedicína a asistivní technologie na ČVUT FEL Praha Lenka Lhotská, Miroslav Burša, Michal Huptych, Jan Havlík Katedra kybernetiky,

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam

e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam e health v péči o chronicky nemocné pacienty Matěj Adam Faktory ovlivňující zdravotnické systémy jsou podobné na celém světě Globalizace Pacienti začínají cestovat za péčí, zejména samoplátci. Direktiva

Více

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K

Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. L F U K Výuka telemedicíny a ehealth na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem L I B O R S E I D L, K A R E L H Á N A 1. L F U K 1 7. D U B N A 2 0 1 3 L É K A Ř

Více

Telemedicine in Practice Experiences from Projects of Czech National ehealth Center

Telemedicine in Practice Experiences from Projects of Czech National ehealth Center Telemedicine in Practice Experiences from Projects of Czech National ehealth Center Ing. David Kula, MBA MEFANET 2013, 26. 11. 2013 Agenda Historie a vize NTMC Pilotní projekty Ověřování telemedicínských

Více

Ing. Martina Kolářová Ing. Pavel Bradáč 17.10. 2012

Ing. Martina Kolářová Ing. Pavel Bradáč 17.10. 2012 Ing. Martina Kolářová Ing. Pavel Bradáč 17.10. 2012 Historie příprav Počátek příprav v roce 2010 I. interní klinika-kardiologická FNOL a LF UPOL vznik NTMC podpořen finančními prostředky EU v rámci projektů

Více

Rozvoj ehealth a Telefónica O2

Rozvoj ehealth a Telefónica O2 Rozvoj ehealth a Telefónica O2 INSPO Praha, 13.března 2010 Filip Linhart ehealth Project Manager Telefónica O2, Czech Republic Představení skupiny Telefónica založena v roce 1924 v současné době má zhruba

Více

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů

Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic. MUDr. Pavel Kubů Možnosti financování rozvoje zdravotnického IT a návratnost investic MUDr. Pavel Kubů Zdravotnictví: nízká míra využívání IT Finanční služby Pojištění Spotřebitelské služby Velkoobchod Obchodní služby

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek

Jaké představy má o rozvoji. Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Jaké představy má o rozvoji elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví? září 2012 Ing. Petr Nosek Formální rámec elektronického zdravotnictví byl v rámci egovernment dán Usnesením vlády ČR

Více

Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění

Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění Přínos elektronizace zdravotnictví z pohledu zdravotního pojištění MUDr. Pavel Horák CSc., MBA, ředitel VZP ČR Seminář PSP ČR Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů, Praha

Více

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC

Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Vize elektronizace českého zdravotnictví dle NTMC Ing. David Kula, MBA 1. 11. 2012 Klíčové oblasti NTMC Telemedicína Využití IT v ve výuce lékařských a nelékařských oborů Elektronizace zdravotnictví Společná

Více

Standardy z pohledu. Jan Švihovec

Standardy z pohledu. Jan Švihovec Standardy z pohledu klinické farmakologie Jan Švihovec DOPORUČENÝ POSTUP jde o systematicky vytvářená stanoviska s cílem pomáhat lékaři nebo pacientovi (!) při rozhodování o patřičné zdravotní péči za

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení

Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení Asistivní technologie jako součást chytrého bydlení 25. dubna, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Proč jsou asistivní technologie zajímavé Pro koho mohou

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Klinická aplikace telemedicíny v rámci NTMC Principy spolupráce s partnery. Miloš Táborský a David Kula

Klinická aplikace telemedicíny v rámci NTMC Principy spolupráce s partnery. Miloš Táborský a David Kula Klinická aplikace telemedicíny v rámci NTMC Principy spolupráce s partnery Miloš Táborský a David Kula Osnova Událo se v roce 2012 Co nás čeká v roce 2013 Dosavadní zkušenosti s telemedicínou v NTMC Oblasti

Více

Využití optických sítí v oblasti telemedicíny a asistivních technologií

Využití optických sítí v oblasti telemedicíny a asistivních technologií Využití optických sítí v oblasti telemedicíny a asistivních technologií Michal Štýbnar 23. září 2015 Národní telemedicínské centrum oficiální vznik 4 / 2012 pod Lékařskou fakultou UPOL a I. Interní klinikou

Více

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko

Anotace. Klíčová slova. Zdravotnický portál pro občany - Dánsko Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Zdravotnické portály pro občany Alena Veselková, Pavel Kasal, Štěpán Svačina, Robert Fialka Anotace V oblasti zdraví je důležitá dostupnost občana

Více

Informační systém pro telecare a telehealth

Informační systém pro telecare a telehealth Informační systém pro telecare a telehealth Jiří Potůček, Petr Koranda, Tomáš Korč Mediinspect 17. 10. 2012 Obsah prezentace Kdo jsme představení firmy Mediinspect a partnerů Co děláme řešení InspectLife

Více

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví?

ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? ehealth aneb přišel čas skutečně elektronického zdravotnictví? Miroslav Skokan Siemens IT Solutions and Services ISSS 2008 Strana 1 Duben 2008 Agenda Co je ehealth? Koho se ehealth týká? Bariéry ehealth

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče

Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Pokročilé technologie jako efektivní nástroje pro podporu zdravotní a sociální péče Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://bio.felk.cvut.cz

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty

Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Asistivní technologie v domácnostech osob se specifickými potřebami v České republice: současný stav a vybrané projekty Jan Havlík Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze xhavlikj@fel.cvut.cz Obsah domácí

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE IMPLEMENTACE TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 17. 2. 2015 ehealth Day IKEM, Praha Agenda Krátce o Národním telemedicínském

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Proč telemedicína? evito. Pro váš lepší život.

Proč telemedicína? evito. Pro váš lepší život. SHERLOG evito, a.s. Proč telemedicína? Stárnutí populace (2,2 milionu seniorů) Dramatický nárůst osob s chronickými civilizačními chorobami: Kardiovaskulární onemocnění Arteriální hypertenze více než 43

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK

Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče. Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Biomedicínské inženýrství-nedílná součást poskytování kvalitní zdravotní péče Ing. Martin Mayer Nemocnice Na Homolce, SAK Nemocnice Na Homolce Akreditace JCI 2005, 2008 1 763 zaměstnanců 357 lůžek 14 420

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009

Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009 Elektronizace zdravotnictví z pohledu WHO Poslanecká sněmovna, 27.dubna 2009 MUDr. Alena Šteflová,Ph.D. Kancelář WHO v ČR S využitím materiálů ehealth Programme WHO Regional Office for Europe ezdraví je

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Data zdravotnictví pro zdravotnictví?

Data zdravotnictví pro zdravotnictví? Data zdravotnictví pro zdravotnictví? E LINKX a.s. Novoveská 1262/95 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Informace: +420 597 444 777 Zákaznická podpora: +420 597 444 999 Web: www.elinkx.cz Informace: info@elinkx.cz

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR)

Prezentace přístavby IBC 2. Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru. Aplikace VaV v inkubátoru IBC (ÚEM AV ČR) Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR Aplikace VaV v inkubátoru 15. Mezinárodní sympozium INOVACE 2008 EEN síť pro inovace, 3.12. 2008 Petr Bažant, ÚEM AV ČR, 606 632 124, bazant@biomed.cas.cz 30.11.2008

Více

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR

Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR Cesta ke standardizaci klinickofarmaceutické péče ve zdravotnickém systému ČR J. Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha, Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU,

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE

BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE BEZPEČNOST DAT PŘI IMPLEMENTACI TELEMEDICÍNY DO KLINICKÉ PRAXE Ing. Lukáš Roubík NTMC, Lékařská fakulta UPOL I. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc 6. 5. 2015 Bezpečnost digitální transformace zdravotnictví

Více

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM

Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Přímá alokace nákladů na případ v klinické praxi IKEM Jiří Froněk 3.LF UK v Praze, 2.12. 2016 Alokace nákladů na případ Zahraniční zkušenost Proč sledovat Jak... Pro koho... Je to proveditelné Jaká jsou

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN

AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN AKADEMIE LÉKÁRENSKÉ PÉČE NOVÝ FORMÁT STUDIA PRO MANAGEMENT LÉKÁREN Dvousemestrální (roční) studijní program na principu MBA Studium zaměřené

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2.

Předpoklady a stav prací. Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. Předpoklady a stav prací Národní strategie elektronického zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Jiří Borej, člen týmu Praha 17. 2. 2015 1 AGENDA Předpoklady k naplnění Národní strategie ehealth Aktuální

Více

Komunikační řešení Avaya IP Office

Komunikační řešení Avaya IP Office Komunikační řešení Avaya IP Office Algotech tým 4. 3. 2014 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: FUTURAMA Business Park Sokolovská

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů

Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím knihoven a informačních systémů PhDr. Helena Bouzková, NLK PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK Ing. Martin Zeman, MZ ČR Proč knihovny? Zdroj: https://www.knihovny.cz

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Elektronická zdravotní dokumentace

Elektronická zdravotní dokumentace Elektronická zdravotní dokumentace Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. vedoucí Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky Akademie věd ČR v.v.i., ředitelka EuroMISE centra UK a AV ČR Elektronická zdravotní

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-S

Úvodní seminář kurzu TTM-S TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-S Úvodní seminář kurzu TTM-S RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) MUDr. Kateřina Čihařová České Budějovice 27. ledna 2012 Základní informace Kurz TTM-S je druhý ze

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice

Aktuální stav přípravy. Národní strategie elektronického zdravotnictví. v České republice Aktuální stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví v České republice 17. září 2014 Malostranský palác, Praha Konference ICT ve zdravotnictví Ing. Martin Zeman Oddělení poradců a strategií

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Stárnoucí populace a nové technologie

Stárnoucí populace a nové technologie Scénáře budoucnosti: Stárnoucí populace a nové technologie Tomáš Michalek, Technologické centrum AV ČR Analýzy a publikace projektu PACITA Národní zpráva ze semináře o možných scénářích vývoje stárnutí

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Inteligentní bydlení a asistivní technologie

Inteligentní bydlení a asistivní technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Inteligentní bydlení a asistivní technologie Jiří Chod chod@fel.cvut.cz http://fel.cvut.cz Lenka Lhotská lhotska@fel.cvut.cz http://cyber.felk.cvut.cz

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Elektronická identifikace pojištěnce a poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky Mezirezortní koordinační výbor pro podporu zavedení ehealth

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

České národní fórum pro ehealth: vzdělávání. MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora

České národní fórum pro ehealth: vzdělávání. MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora České národní fórum pro ehealth: vzdělávání MUDr. Pavel Kubů Člen správní rady Fora Vzdělávací projekty ČNFeH Počítač v ordinaci komplexní vzdělávací program 10 seminářů, učebnice, elearning Sestra a práce

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více