Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: fax: web:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar."

Transkript

1 Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor

2 Obsah 1. Úvod Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty Schemata zapojení a pokyny... 8 A. Měření velkého střídavého a stejnosměrného napětí.. 8 B. Měření malého napětí a frekvence.. 9 C. Měření proudu. 9 D. Zdroj proudu 10 E. Simulační proud.. 10 F. Zdroj napětí/odporu/frekvence 11 G. Zdroj termočlánkového signálu.. 11 H. Měření teploty při použití termočlánku.. 12 I. Měření odporu (odporových teploměrů) J. Simulace odporu (odporových teploměrů) Údržba.. 14 A. Požadavky na napájení 14 B. Kalibrace Specifikace.. 15

3 1. Úvod PCL1000 je konstruován tak aby se tento multi-funkční kalibrátor dal různě použít s jednoduchým uživatelským rozhraním. Následující pokyny umožní uživateli aby začal při jednoduchých kalibračních úkolech s výukou základních činností tlačítek a jejich funkcí. 1.1 Zákaznický servis Jakar electronics s.r.o. 1.2 Vybalení Vyjměte balicí list a porovnejte obsah, že jste obdrželi s přístrojem vše. Pokud máte nějaké dotazy ohledně zásilky, kontaktujte prosím společnost Jakar. Když je zásilka doručena, zkontrolujte krabici a přístroj zda nenesou stopy poškození. Poznamenejte si jakékoliv známky případného hrubého zacházení při dopravě. Ihned hlaste dopravci jakékoliv poškození. Poznámka: dopravce nepřevezme žádnou reklamaci pokud není všechen balicí materiál uchován pro jeho kontrolu. Po své kontrole vyjmutého obsahu zásilky uschovejte balicí materiál a krabici pro případně nezbytné zaslání zpět dodavateli. 1.3 Bezpečnostní informace Použité symboly Následující tabulka obsahuje seznam Mezinárodních elektrických značek. Některé z nich nebo všechny mohou být použity buď na přístroji nebo v tomto manuálu. Symbol Popis AC (střídavý proud) AC-DC (střídavý proud, stejnosměrný proud) Baterie Shoda EU (s normami Evropské unie)

4 DC (stejnosměrný proud) dvojitá izolace nebezpečí úrazu el. proudem pojistka PE uzemnění horký povrch (nebezpečí popálení) Přečtěte si uživateskou příručku (důležité informace) vypnuto zapnuto Následující definice doplňují termíny "Výstraha"(warning) a "Upozornění"(caution). "Výstraha" popisuje podmínky a postupy, které mohou způsobit uživateli úraz. "Upozornění" popisuje podmínky a postupy, které jsou-li použity, mohou poškodit přístroj. Používejte kalibrátor jen tak jak je uvedeno v této příručce, jinak se můžete zranit nebo se může poškodit kalibrátor. Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo zranění: Nepřipojujte větší napětí než je jmenovité napětí. Viz specifikace pro podporované rozsahy. Dodržujte u přístroje všechny bezpečnostní postupy.

5 Pokud je kalibrátor poškozen, nepoužívejte jej. Před použitím kalibrátoru, zkontrolujte jeho kryt, zejména praskliny nebo chybějící část plastu. Zejména věnujte pozornost izolaci v okolí konektorů. Zvolte pro vaše měření správnou funkci a rozsah. Než zahájíte s kalibrátorem činnost, ujistěte se, že je kryt baterie uzavřený a zajištěný. Před otevřením krytky baterie odpojte od kalibrátoru měřicí šňůry. Zkontrolujte, zda není izolace měř. šňůr poškozena a není někde holý vodič. Když používáte sondy, nedotýkejte se jich svými prsty. Na testovacích šňůrách držte prsty za jejich chrániči. Nepoužívejte kalibrátor, nepracuje-li normálně. Možná, že je poškozená ochrana. Pokud jste na pochybách, dejte kalibrátor do opravy. Nepoužívejte kalibrátor v prostředí s výbušnými plyny, parami nebo v prostředí prašném. Před změnou měření nebo zdroje, odpojte měřicí šňůry. Pro údržbu kalibrátoru používejte pouze specifikované náhradní díly. Abyste zamezili chybným údajům, jenž mohou vést k případnému úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, vyměňte baterii ihned jakmile se objeví indikátor baterie na displeji. Upozornění Abyste zamezili případnému poškození kalibrátoru nebo ověřovaného přístroje: Používejte správné zástrčky (banánky), funkci a rozsah pro měření nebo zdrojové aplikace (simulace aktivních signálů). 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem A. Funkce tlačítek Tlačítko Input/Output (vstup/výstup) V/mA/Hz TC/RTD Funkce Přepne vybranou funkci z módu měření do módu zdrojového. Volí mezi módem pro volty, miliampéry nebo frekvenci. Volí mezi teplotními módy buď termočlánku (T/C) nebo odporového teploměru (RTD). Rozsahy s Ohmy a s milivolty jsou v těchto funkcích také zahrnuty.

6 Ranges/Units Toto tlačítko přepíná vybranou funkci u všech rozsahů. Např.: je-li (Rozsahy/měř.jedn.) zvolen mód T/C, tlačítko Range přepíná u všech rozsahů J, K, T, E, atd. Tlačítka 0 až 9 Arrow CE Shift (posun) Umožňují uživateli zadat výstupní hodnotu. Např.: pro výstup 0 až 20mA, zvolte výstup ma a stiskněte tlačítko "2" a potom "0" a pak tlačítko "ENTER". Tato tlačítka umožňují provést malou změnu hodnoty výstupu. K nastavení požadované hodnoty stiskněte buď šipku nahoru nebo šipku dolů. Tlačítko umožňuje uživateli smazat hodnotu před tím než se stiskne tlačítko enter. Toto tlačítko má text modrou barvou a uvádí do činnosti druhou funkci u všech tlačítek, které mají druhou funkci přiřazenu. Vlastnosti jako jsou žádané hodnoty, F/ C, podsvícení a aktivování externího tlakového modulu, všechny používají tlačítko Shift. B. Žádané hodnoty 1. Ukládání žádaných hodnot Mód žádané hodnoty umožňuje uložit do trvalé paměti pro každý rozsah až 9 žádaných hodnot. Postup je následující: a. Nastavte výstup na požadovanou hodnotu. b. Stiskněte Shift a následně tlačítko "SET" c. Vyberte tlačítkem 0-9 požadované místo uložení této žádané hodnoty. d. Nastavte novou hodnotu a opakujte kroky 1 až 3 jak se požaduje, tak lze uložit až 9 žádaných hodnot pro každý rozsah. 2. Vyvolání žádaných hodnot a. K vyvolání žádané hodnoty stiskněte Shift a následně tlačítko "SPT". b. Budete navedeni k zadání čísla uložení požadované žádané hodnoty, pod kterým byla dříve uložena. c. Stiskněte požadované číslo místa uložení v paměti a přístroj přejde na ten výstup.

7 3. Automatické krokování PCL1000 umí automaticky krokovat přes všechny uložené žádané hodnoty daného rozsahu. Postup je následující: a. Stiskněte "Shift" a následně auto. b. Objeví se "Auto SPT?" Zadejte číslo uložení konečné žádané hodnoty. Např.: máteli uloženo všech 9 žádaných hodnot ale pouze chcete krokovat přes první tři, pak na tento dotaz zadejte "3". c. Následující displej vám napoví abyste zadali čas prodlevy od 5 do 500 sekund. Jednoduše zadejte číslo v rozmezí uvedeného rozsahu. Potom stiskněte tlačítko Enter". d. Započne auto-krokování. e. K výstupu z auto-krokování stiskněte tlačítko "CE" nebo zadejte hodnotu. 4. Ruční krokování PCL1000 může krokovat ručně buď přes všechny nebo jen přes některé uložené žádané hodnoty. Postup je následující: a. Stiskněte "Shift" a následně "Man". b. Použitím tlačítek se šipkami přepínejte uložené žádané hodnoty. c. K výstupu z ručního krokování stiskněte CE nebo jednoduše zadejte novou hodnotu výstupu. 5. Připojení tlakového modulu PCL1000 je schopen práce se souborem tlakových modulů dostupných od Omegy. Postup je následující: a. Připojte tlakový modul k pinu 15 konektoru "D" na vrchu PCL1000. b. Stiskněte "Shift" a následně tlačítko " ". c. Před započetím kalibrace vždy vynulujte tlakový modul. Stisněte "Shift" a následně tlačítko "Zero". Poznámka: více informací naleznete v příbalovém popisu u každého tlakového modulu.

8 3. Schemata zapojení a pokyny A. Měření velkého střídavého a stejnosměrného napětí 1. Zvolte napěťový mód vstupu. K výběru buď AC (stř.) nebo DC (ss.) vstupu. 2. Připojte ověřovaný přístroj jak je uvedeno na obr. 1.! Výstraha! Když měříte velké napětí, ujistěte se, že používáte propojení jak je uvedeno na obr. 1. Chybný postup může způsobit vážné poškození kalibrátoru. Obr.1. ověřovaný přístroj

9 B. Měření malého napětí a frekvence 1. Zvolte žádaný mód napětí nebo frekvence. K výběru správného rozsahu pro zvolený režim použijte tlačítko "Range". 2. Připojte ověřovaný přístroj dle obr. 2. napětí nebo frekvence ověřovaný přístroj Obr.2.! Výstraha! U vstupu V/ Ω /Hz nepřekračujte 20 Vss C. Měření proudu 1. Vyberte vstupní mód ma. Poznámka: k napájení smyčky z kalibrátoru, zvolte mód "mapw". 2. Připojte ověřovaný přístroj jak je uvedeno na obr Proud může být měřen buď v přímo v ma nebo v procentech, přičemž 4 až 20 ma odpovídá 0 až 100%. Obr.3. ověřovaný přístroj

10 D. Zdroj proudu (napájení proudové smyčky) 1. Vyberte na kalibrátoru ma mód výstupu. 2. Připojte ověřovaný přístroj dle obr Zadejte hodnotu požadovaného výstupního proudu. Poznámka: Je-li smyčka rozpojena (přerušena), objeví se na displeji "OL". Obr.4. 4 až 20 ma ověřovaný přístroj E. Simulační proud PCL1000 může působit jako pasívní dvou-vodičový převodník a kontrolovat proudovou smyčku 4 až 20 ma napájenou z vnějšího zdroje. 1. Vyberte na kalibrátoru ma mód výstupu "2W" 2. Připojte ověřovaný přístroj jak je uvedeno na obr Zadejte požadovaný výstup. Napájecí zdroj 24Vss Obr.5. Ověřovaný přístroj

11 F. Zdroj napětí/odporu/frekvence 1. Vyberte správný operační mód: volty, ohmy, frekvence. 2. Připojte ověřovaný přístroj jak ukazuje obr V módech odporu nebo frekvence použijte, k výběru požadovaného rozsahu daného pracovního módu, tlačítko "Range". 4. PCL1000 je schopen na rozsazích napětí a frekvence dodávat proud až do ±1 ma a pracovat s proudem až do 3 ma na rozsahu simulace odporu. Překročení těchto limitů vyvolá výstrahu na displeji. Napětí nebo frekvence Ověřovaný přístroj Obr.6. Poznámka: frekvenční výstup jsou 5V pravoúhlé pulzy s ofsetem -0,1V. G. Zdroj termočlánkového signálu K dosažení přesné kalibrace se musí použít termočlánkové vedení. Termočl. vedení Ověřovaný přístroj Obr.7. Poznámka: Po zapnutí PCL1000 dodržujte, pro dosažení nejlepší přesnosti, dobu náběhu 10 minut.

12 H. Měření teploty při použití termočlánku Procesní teplota Termočl. minikonektor Obr.8. I. Měření odporu (odporových teploměrů) Při měření odporu (ohmy) a s použitím kalibrátoru PCL1000 jsou tři volby zapojení: 2- vodičové, 3-vodičové a 4-vodičové. Zatím co 4-vodičové zapojení nabízí nejvyšší přesnost, většina průmyslových odporových teploměrů je v kompenzovaném 3-vodičovém zapojení. Obr.9. ukazuje jak zapojit PCL1000 při těchto třech typech měření. 1. Zvolte požadovaný rozsah RTD/ohms (odporový teploměr/ohmy) nejprve stisknutím tlačítka "TC/RTD" abyste se dostali do módu RTD (odpor. teploměr). Pak použijte tlačítko "Range" a vyberte požadovaný rozsah v daném RTD módu. 2. Ujistěte se, že PCL1000 je v módu vstupu (Poznámka: že indikuje v levém horním rohu LCD displeje 2, 3 nebo 4W). K nastavení požadované konfigurace zapojení použijte k přepínání mezi módy 2, 3, a 4 tlačítka "Up/Down arrow" (šipka nahoru/dolů).

13 Měření 2 vodičových odporových teploměrů nebo použití funkce spojitosti (obvod nepřerušený nebo přerušený apod.) Měření 3 vodičových odporových teploměrů Měření 4 vodičových odporových teploměrů Obr.9.

14 J. Simulace odporu ( odporových teploměrů) Jak bylo již dříve v sekci F popsáno, může PCL1000 simulovat odpor (vnitřní odpor zdroje) pro převodník odporového teploměru nebo měřicího přístroje. Aby se dosáhlo nejlepší přesnosti, vyžaduje se použít, pro ověřované přístroje, 3 nebo 4 vodičové zapojení. Informace k zapojení jsou uvedeny v obr. 10. Některé převodníky mohou používat 4 vodičové zapojení 3/4 vodičový ověřovaný převodník K zajištění jednobodových spojů použijte dodávané měřicí šňůry Obr Údržba A. Požadavky na napájení PCL1000 pracuje se 4 AA alkalinovými bateriemi nebo s opčními dobíjitelnými NiCd akumulátorky. K výměně alkalinových baterií nebo akumulátorků vyšroubujte dva šroubky na spodku krytky baterií a kryt odstraňte. Používáte-li NiCd akumulátorky, pak síťový napaječ bude trvale napájet PCL1000 a přitom dobíjet akumulátorky. Plné dobití trvá 10 až 12 hodin. Na pracovním stole lze použít síťový adaptér k napájení kalibrátoru ať jsou nebo nejsou akumulátory instalovány. Nikdy však nepřipojujte síťový adaptér, jsou-li v kalibrátoru instalovány alkalinové baterie, před použitím síťového adaptéru vyjměte alkalinové baterie ven. B. Kalibrace Kalibrátor PCL1000 by si měl udržet jmenovité specifikace minimálně jeden rok. Pro nejlepší výkon však se požaduje po roce provést novou kalibraci.

15 5. Specifikace Tlakové rozsahy: Rozsahy termočlánků: Rozsahy odporových teploměrů: souvisí s vybranými převodníky PX971 J, K, T, E, R, S, N, B, L, U včetně -10 až 70mV Pt385 (100, 200, 500, 1000 Ohmů) Pt392, JIS, Ni120, CU10, YSI400 Rzsahy odporu (Ohmy): 0 až 400,00 a 400,00 až 4000,0 Rozsahy ma: 0 až 24,000 ma Napětí: (malé) vstup 0 až 20,000V, výstup 0 až 10,000V (velké) vstup pouze 0 až 250Vss nebo Vstř Frekvence: Spojitost: Přesnost: 0 až 1000,0 ot/minutu 0 až 1000,0 Hz Pozn.: výstup je 5 V pravoúhl. 0 až 10,00 khz pulzy s ofsetem -0,1V 0 až 400,0 Ohmů, zvukový tón když je pod 10 Ohmy Termočl. typ J: ±0,3 C ±10 mv (±0,6 C celková chyba) Odpor. teploměr Pt100: ±0,1 C ±0,075W (±0,3 C celková chyba) Ohmy (400): ±0,1 W Ohmy (3200): ±1,0 W ma shoda (povolení): Proud. zatíž. zdroje napětí: IEX rozsah (odpor. tepl.): Frekv. odezva odpor. tepl.: až do 1000W zátěže 1 ma 0,01 ma až 3 ma 10 ms Pracovní teplota okolí: -10 C až 50 C Skladovací teplota: -40 C až 60 C Napájení obvodu: 4 AA alkalinové baterie, 25 hodin provozu typicky Rozměry: 7,5" x 4" x 1,5"

16 Rozsah a přesnost Rozsah Min Max Přesnost (% z údaje ± jednotka) V údaj (nízké) % ± 2 Vss údaj (velké) % ± 2 VAC údaj (velké) % ± 2 V zdroj % ± 2 mv údaj % ±2 mv zdroj % ±2 ma údaj % ± 2 ma zdroj % ± 2 CPM zdroj ± 0.05% Hz zdroj ± 0.05% KHz zdroj ± 0.25% CPM údaj % ± 1 Hz údaj % ± 1 KHz údaj % ± 1 Ohmy údaj (nízký) ohm Ohmy údaj (vysoký) ohm ohm Rozsah Min Max Budicí Přesnost proud Ohmy zdroj (nízké) to 0.5 ma 0.15 ohm to 3 ma 0.1 ohm Ohmy zdroj (vysoké) to 0.8 ma 0.5 ohm to 0.4 ma 1.0 ohm

17 Údaje termočlánku a zdroje (všechny chyby zahrnuty) Rozsah Min Max Přesnost J termočlánek C C K termočlánek C C T termočlánek C C E termočlánek C C R termočlánek C C C S termočlánek C C C B termočlánek C C C L termočlánek C C U termočlánek C C N termočlánek C C mv údaj/zdroj % ±.02 mv Odporový teploměr údaj a zdroj Rozsah Min Max Přesnost Ni120 (672) C Pt100 (385) C Pt100(3926) C Pt100(3916) C Pt200(385) C Pt500(385) C C Pt1000(385) C C Cu C YSI C

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

CLB. Uživatelská příručka

CLB. Uživatelská příručka CLB Uživatelská příručka 1 Seznámení s jednotlivými částmi 1. Přepínač POWER (Napájení). Zapíná a vypíná kalibrátor 2. CHG (žlutá LED), indikátor dobíjení. Rozsvítí se při dobíjení baterií. Indikátor by

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Uživatelská příručka. Serie CL1000

Uživatelská příručka. Serie CL1000 Uživatelská příručka Serie CL1000 Miniaturní přenosná bloková kalibrační pícka Obsah Sekce Strana Sekce 1 Úvod.. 4 1.1 Preventivní opatření. 4 1.2 Bezpečnostní upozornění... 4 1.3 Symboly IEC.. 5 1.4 Prohlášení

Více

OMEGA HH505. Digitální teploměr

OMEGA HH505. Digitální teploměr OMEGA HH505 Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení odporových teplotních sond Pt100. Přístroj využívá referenčních tabulek pro odporové

Více

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0311 Digitální teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0311 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou termočlánkovou

Více

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

FU-48 / 72 / 86 / 96 série FU-48 / 72 / 86 / 96 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 Digitální PID regulátory teploty a procesu. 1. Poznámka S použitím manuálu si prosím

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0111 Digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0111 Přístroj je určen pro měření teploty připojitelnou

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E

NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Karel Skipala Automatizace výrobních procesů, modernizace řízení strojů, výroba průmyslové elektroniky http://www.skipala.cz NÁVOD K POUŽITÍ REGULÁTORU DIGR-1201/E Verze: 1.3 Leden 2011 OBSAH 1. Technické

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-C850 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

Návod k instalaci Obsah

Návod k instalaci Obsah CLAXHAWKIO34 IO-34 modul pro HAWK Návod k instalaci Obsah OBECNÝ POPIS... 2 PŘÍPRAVA... 2 Obsah balení... 2 Materiál a potřebné nástroje... 2 OPATŘENÍ... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Připojení I/O modulu...

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE

PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE PX257 Tranzistorový spínač osvětlení PX257 OC Reléový spínač osvětlení PX257 RELAY NÁVOD K OBSLUZE 1. POPIS PX257 slouží k zapínání/vypínání scénického a architektonického osvětlení. Je ovládán protokolem

Více

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 4. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 4 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

772/773 Milliamp Process Clamp Meter

772/773 Milliamp Process Clamp Meter 772/773 Milliamp Process Clamp Meter Návod k obsluze Úvod Ruční klešťový miliampérmetr Fluke 772 a 773 s napájením na baterie (dále měřicí přístroj) lze použít při řešení potíží s vysílači, elektronkami,

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač Technické údaje: Vstupní signál: GIA 2448 / GIA 2448 WE 0-200mV 0-1V 0-2V 0-10V 0-20V 0-20mA 4-20mA nastavitelný pomocí letovacích můstků nebo dílensky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

OMEGA HH507R. Digitální teploměr

OMEGA HH507R. Digitální teploměr OMEGA HH507R Digitální teploměr Úvod Tento kompaktní 4 ½ místný digitální teploměr je konstruován pro externí připojení termočlánkových sond typu K/J/T/E/R/S/N. Přístroj využívá referenčních tabulek převodu

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 294 DELTA PŘÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ OBSAH: 1 POUŽITÍ 4 1.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 1.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 4 1.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU 4

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

CL506. Ruční kalibrátor

CL506. Ruční kalibrátor CL506 Ruční kalibrátor UPOZORNĚNÍ 1) AC adaptér je určený pouze pro používání v místnosti. 2) Aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte AC adaptér v blízkosti parního kotle nebo u nádrže

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

Tukoměr HF-10. Návod k použití

Tukoměr HF-10. Návod k použití Návod k použití Úvod a bezpečnostní upozornění Gratulujeme ke koupi Tukoměru HF-10. Tento přístroj měří podíl tělesného tuku v % a podíl vody v těle (hydratace) v %. Princip fungování přístroje je založen

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL

SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL SIGNÁLNÍ GENERÁTORY DDS2, DDS7 A DDS20 - PROVOZNÍ MANUÁL Signální generátory DDS slouží k vytváření napěťových signálů s definovaným průběhem (harmonický, trojúhelníkový a obdélníkový), s nastavitelnou

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

TRC III. Provozní termostat srovnávacích konců termočlánků. Newport electronics, s. r.o. Karviná. Rudé armády 1868. 733 01 Karviná

TRC III. Provozní termostat srovnávacích konců termočlánků. Newport electronics, s. r.o. Karviná. Rudé armády 1868. 733 01 Karviná Newport electronics, s. r.o. Karviná Rudé armády 1868 733 01 Karviná TRC III Provozní termostat srovnávacích konců termočlánků Uživatelská příručka září 1995 Termostat NEWPORT TRCIII zohledňuje rovnováhu

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti CDH-80MS Měřič vodivosti Rozbalování Vyjměte seznam zboží a ověřte si, že jste obdrželi následující celé zařízení (množství je uvedené v závorkách): 1 měkké přenosné pouzdro 1 alkalickou baterii 9V 1 ocelový

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více