Návod k instalaci Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci Obsah"

Transkript

1 CLAXHAWKIO34 IO-34 modul pro HAWK Návod k instalaci Obsah OBECNÝ POPIS... 2 PŘÍPRAVA... 2 Obsah balení... 2 Materiál a potřebné nástroje... 2 OPATŘENÍ... 2 Bezpečnostní opatření... 2 Připojení I/O modulu... 3 Opatření proti výbojům statické elektřiny... 3 Instalace a spuštění... 3 Montáž... 3 Rozvržení základní desky a pozice vstupů/výstupů... 5 Detaily zapojení... 5 Napájení... 5 Vstupy... 5 Termistor... 5 Odpor 0-100kΩ Vdc ma... 6 Binární vstup... 6 Výstupy... 6 Relé výstupy... 6 Analogové výstupy... 7 Popis softwaru NdioBoard... 7 Spuštění a počáteční kontrola... 7 Výměna regulátoru HAWKIO Certifikace a prohlášení o shodě... 8 MONTÁŽNÍ ROZMĚRY... 9 Copyright 2008 Honeywell GmbH All Rights Reserved CLAXHAWKIO

2 OBECNÝ POPIS Tento dokument popisuje montáž modulu CentraLine HAWK IO-34 a je určen pro inženýry, techniky nebo servisní osoby, kteří provádějí instalaci tohoto řídicího systému. HAWK IO-34 je kompaktní V/V modul, který slouží k monitorování a řízení při použití v kombinaci s regulátory řady HAWK2xx nebo HAWK6xx. Tato možnost umožňuje rozšíření jednotky HAWK o dalších 34 V/V bodů. Obsahuje 16 univerzálních vstupů, 10 reléových výstupů (SPST) a 8 analogových napěťových výstupů. Díky tomu se výrazně rozšiřují monitorovací a řídící schopnosti systému. Přímé vstupy a výstupy slouží ke sledování spotřeby, teploty, vlhkosti a celkového stavu. HAWK IO-34 poskytuje napájení pro připojený regulátor HAWK pomocí externího 24 Vac nebo 24 Vdc transformátoru. Integrované V/V lze použít k monitorování pulzů z měřičů spotřeby, analogových snímačů. Dále lze použít k ovládání různých el. zařízení, jako jsou ventilátory, osvětlení nebo čerpadla s digitálními relé výstupy. K dispozici jsou také čtyři analogové výstupy, které slouží k řízení klapek, ventilů a další zařízení. Pro jeden regulátor HAWK může být použit pouze jeden HAWK IO-34. K němu lze připojit další dva V/V moduly HAWK IO-16, které dohromady obsahují 32 výstupů (18 relé výstupů a 16 analogových výstupů). Hlavní témata obsažená v tomto dokumentu: Příprava Opatření Instalace a start Rozvržení zapojení Detaily zapojení Popis Ndio Uvedení do provozu Související dokumentace Náhradní díly Výměna HAWK IO-34 Certifikace a prohlášení o shodě POZNÁMKA: Instalace a konfigurace software vyžaduje plně funkční jednotku, která není zahrnuta v tomto dokumentu. Více informací najdete v sekci Související dokumentace. PŘÍPRAVA Vybalte jednotku HAWK IO-34 a zkontrolujte obsah balení, jestli nechybí některé díly, nebo nejsou poškozené. Pokud by byly některé díly poškozeny, okamžitě nahlaste situaci příslušnému dopravci, poškozené komponenty vraťte k okamžité opravě či výměně. Obsah balení Následující položky jsou součástí každého balení: Jeden modul HAWK IO-34 se zemnícím vedením a rychle odpojitelným konektorem Návod k instalaci Jeden 15-ti svorkový konektor a tři 12-ti svorkové konektory k zapojení I/O Jeden dvou svorkový konektor pro napájení 24 Vac Šestnáct 499 Ohm rezistorů pro vstup 4-20 ma Materiál a potřebné nástroje Následující položky jsou vyžadovány pro instalaci: Vhodný zdroj energie: Třída 2, 24 Vac transformátor, 8,5 VA-20 VA (přibližný rozsah od HAWK2xx/6xx s jedním HAWK IO-34 po plně rozšířenou jednotku s dalšími 2 HAWK IO-16). Mějte na paměti, že je vyžadován samostatný transformátor. 24 Vdc napájení schopné dodávat alespoň 1 A (24 W). DIN lišta (typ NS35/7.5, 35mm x 7,5 mm) a koncové svorky (zarážky), doporučené pro montáž regulátoru HAWK2xx/6xx. Lišta by měla být dostatečně dlouhá, aby vyhovovala všem typům HAWK (viz Obr. 1). Vhodné šrouby a šroubovák pro montáž DIN lišty. Malý, plochý šroubovák k upevnění HAWK IO-34 k DIN liště, V/V konektorů a 24 V napájecího konektoru. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Upozornění mají čtenáři připomenout, aby byl opatrný. Může nastat situace, kdy čtenář provede akci, která nelze vrátit zpět, kdy může dojít ke ztrátě dat nebo k obdržení neočekávaných výsledků. Upozornění obsahuje vysvětlení, proč je daná akce potenciálně nebezpečná. Varování upozorňují čtenáře, jak postupovat s maximální opatrností. Upozorňují na situace, kdy může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění osob. Varování obsahují informace, proč je opatření potenciálně nebezpečné. Bezpečnostní opatření Následující položky jsou varování obecné povahy týkající se instalace a uvedení do provozu regulátoru HAWK 2xx/6xx. Dbejte na následující upozornění, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení. CLAXHAWKIO

3 VAROVÁNÍ Připojení V/V modulu VAROVÁNÍ Před instalací nebo údržbou odpojte napájení 24 Vac nebo 24 Vdc pro HAWKIO34 a regulátor HAWK2xx/6xx, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození zařízení. Všechna připojení musí být v souladu s národními a místními předpisy. Používejte pouze měděné vodiče. Ke snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem proveďte instalaci v čistém prostředí. Regulátory HAWK a V/V moduly jsou určeny pouze k monitorování a řízení. Chcete-li zabránit ztrátě dat nebo předejít poškození, nepoužívejte je k jiným účelům. Před připojením nebo odpojením příslušenství V/V modulu odpojte napájení od jednotky. Pokud se přístroj přepne do módu napájení z baterie, vyčkejte až zhasnou všechny LED. Nepřipojujte napájení na vstupy nebo výstupy HAWK IO-16/34 dříve než bude připojen modul k HAWK2xx/6xx. V opačném případě může dojít k poškození V/V modulu a regulátoru HAWK. Kromě modulu HAWK IO-34 nepřipojujte více než dva moduly HAWK IO-16 k jednomu regulátoru HAWK2xx/6xx. Pokud byste tak učinili, může dojít k neočekávaným účinkům software a k přetížení napájecího zdroje. V/V moduly jsou navrženy tak, aby byly jednoduše přímo připojeny k HAWK2xx/6xx nebo do připojených modulů. Nepoužívejte ploché nebo prodloužené kabely, které mohou způsobit snížení analogové stability, zvýšení hluku signálu a způsobit komunikační problémy. Opatření proti výbojům statické elektřiny Statické výboje produkují napětí, které může způsobit poškození elektronických součástek. Mikroprocesory a obvody uvnitř modulu HAWK IO-34 jsou velmi citlivé na elektrostatický výboj. Při instalaci, údržbě nebo provozu systému dodržujte následující bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ Pracujte v prostředí bez statické elektřiny. Vybijte nashromážděný statický náboj. Eletrostatického náboje se zbavíte dotykem předmětu, který je bezpečně uzemněn. Nesahejte na desku plošných spojů Instalace a spuštění bez řádné ochrany proti výbojům statické elektřiny. Během manipulace s plošnými spoji používejte antistatický náramek na zápěstí. Pokud instalujete HAWK2xx/6xx a HAWK IO-34 současně, návod naleznete v příslušné instalační příručce (např. Návod k instalaci HAWK2xx/6xx. V tomto případě je modul HAWK IO-34 schváleným zdrojem energie. Mějte na paměti, že jsou podporovány pouze další dva HAWK IO-16 moduly (viz Obr. 1). Hlavní kroky k instalaci a spuštění HAWK IO-34 jsou následující: Krok 1 Krok 2 Krok 3 Připojte modul HAWK IO-34 k HAWK2xx/6xx (viz Montáž). Ujistěte se, že vstupní konektor modulu HAWK IO-34 je řádně usazen do V/V na HAWK. Proveďte zapojení uzemnění a V/V vodičů (viz Detaily zapojení ). Zapněte napájení a proveďte počáteční kontrolu (viz Kontrola napájení a spuštění ). Montáž Následujte instrukce k montáži modulu HAWK IO-34 s regulátorem HAWK2xx/6xx: Jednotky lze namontovat v jakékoliv pozici. Ochranný kryt není nutné odejmout před samotnou montáží. Doporučujeme montáž na 35 mm široké DIN lišty. Všechny jednotky HAWK jsou vybaveny slotem pro DIN lištu. Montáž na DIN lištu zajišťuje přesné nastavení konektorů mezi všemi moduly. Pokud je pro vás montáž na DIN lištu nepraktická, můžete použít šrouby. Montážní rozměry jsou na poslední stránce tohoto dokumentu. Následující postup poskytuje instrukce pro montáž na DIN lištu pro HAWK IO-34. Pokud je HAWK v chodu: Zálohujte konfiguraci zařízení do počítače pomocí COACH AX 3.n.nn. Po připojení regulátoru HAWK k PC lze toto provést pomocí příkazu Backup v Platform Administration. Vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Ujistěte se, že všechny LED diody jsou zhasnuté. Ujistěte se, že modul není napájen pomocí baterie. Pokud HAWK2xx/6xx používá pro napájení modul CLAXNPBPWR, odpojte ho před montáží HAWK IO CLAXHAWKIO

4 Postup 1 Montáž na DIN lištu Krok 1 Krok 2 Krok 3 Vyjměte spodní V/V konektor(y), které zakrývají plastové DIN pojistky. Umístěte HAWK IO-34 na lištu, nakloněním přes hranu DIN lišty (Obr. 1). Použijte šroubovák k vysunutí plastové pojistky. Po vysunutí pojistky je možné modul překlopit přes druhou hranu lišty. Krok 4 Krok 5 Posuňte modulem po DIN liště tak, aby se spojil s 20-pinovým konektorem regulátoru HAWK2xx/6xx. Ujistěte se, že všechny moduly jsou pevně usazeny. K zajištění konečné polohy na liště slouží koncové DIN svorky (Obr. 1), které se umisťují na oba konce. Montáž na DIN lištu Demontáž z DIN lišty Koncová pojistka DIN Koncová pojistka Až 2 HAWK IO16 Pokud jsou připojeny HAWKIO16, HAWK IO-34 musí být na konci zapojení Obr. 1 Montáž modulu HAWKIO-34 CLAXHAWKIO

5 Digitální relé výstupy 1-10 Analogové Vdc výstupy 1-8 LED napájení Vstupní signál Stavové LED LED DO relé Samostatný 24Vac transformátor, ani jedna sekundární strana není uzemněna Uzemnění Síťové nápětí 24Vdc napájení, ani jedna strana není uzemněna Univerzální vstupy (UIs) Vac/Vdc napájení Konektor pro uzemnění Obr. 3 Připojení uzemnění HAWK IO-34 Obr. 2 Pozice vstupů/výstupů HAWK IO-34 K odstranění modulu HAWK IO-34 z DIN lišty jej odpojte od ostatních modulů. Vložte šroubovák do plastové pojistky a vytáhněte ji směrem dolů, poté lze modul bezpečně sejmout z lišty. Možná budete potřebovat nejprve odejmout V/V konektor (Obr. 1) Rozvržení základní desky a pozice vstupů/výstupů Modul HAWK IO-34 obsahuje 16 univerzálních analogových (teplota, odpor, napětí, proud) a digitálních (sepnutí kontaktů, počet pulzů) vstupů a 18 výstupů: 10 relé výstupů (24 Vac/dc, 0,5A max.) a 8 analogových výstupů (0-10 Vdc). Pozice vstupů a výstupů jsou zobrazeny na Obr. 2, spolu s pozicemi LED diod. Detaily zapojení Podívejte se na Obr. 2, kde lze vidět pozice konektorů a ostatních komponent modulu HAWK IO-34. Zapojení modulu HAWK IO-34 proveďte podle následujících instrukcí. Krok 1 Připojte uzemnění (viz sekce Uzemnění ). Krok 2 Připravte napájecí kabel (viz sekce Napájení ). Krok 3 Připojte V/V vodiče (viz Vstupy a Výstupy ). Krok 4 Přiveďte do jednotky napájení (viz Spuštění a počáteční kontrola ) Uzemnění Zemnící svorka je umístěna na modulu HAWK IO-34 (také na HAWK 2xx/6xx, HAWK IO-16). K maximální ochraně proti elektrostatickému výboji nebo jiných forem EMI připojte každé uzemnění pomocí vodiče 16 AWG nebo silnější. Dbejte na to, aby vodiče byly co nejkratší. Na Obr. 3 je znázorněno uzemnění pro modul HAWK IO- 34. Napájení Modul HAWK IO-34 může být napájen samostatným 24 V transformátorem (Třída 2) nebo 24 Vdc zdrojem napětí. Pomocí tohoto modulu se napájí i připojený regulátor HAWK2xx/6xx a až dva moduly HAWKIO16 (pokud jsou použity). Pokud napájíte pomocí 24 V transformátoru, nepřipojujte k transformátoru žádná další zařízení. Neuzemňujte žádnou sekundární stranu 24 V transformátoru. Energetická spotřeba závisí na instalovaném příslušenství a může být v rozmezí: HAWK2xx/6xx se samostatným modulem HAWK IO- 34: cca 8,5 VA (AC) nebo 8,5 W (DC) HAWK2xx/6xx s HAWK IO-34 a 2 přídavnými HAWK IO-16: až 20 VA (AC) nebo 20 W (W) Napájecí konektor HAWK IO-34 se nachází v dolním rohu jednotky (viz Obr. 3). Připojení proveďte způsobem, jak je zobrazeno. 24 V napájení připojte až budou všechny ostatní zapojení dokončena vč. vstupů a výstupů na HAWK IO-34. Více viz Spuštění a počáteční kontrola. Vstupy Každý z 16 univerzálních vstupů podporuje: Typ-3 10kΩ termistor Odpor 0-100kΩ 0-10 Vdc 4-20 ma Binární vstup Termistor Vstupy podporují 10K termistorová teplotní snímače. Přesnost se pohybuje ±1% z rozsahu. Ve výchozím nastavení pro termistorový snímač typu 3 je rozsah od - 23,3 C do +57,2 C. Využitím Tabular Thermistor můžete specifikovat jinou křivku, importem křivky v.xml souboru. NDIO modul obsahuje.xml soubory se křivkami pro 5 CLAXHAWKIO

6 snímače Radio Shack a TE K. Můžete také upravovat a exportovat.xml soubory. Více informací v NiagaraAX NDIO průvodci ma snímač rozsah: 0-20mA 10K Termistor Obr. 4 Zapojení termistoru Odpor kω Vstupy mohou přečíst odporový signál v rozmezí kω. Zapojení je stejné jako pro termistorové teplotní čidlo (Obr. 4). Odporový signál vyžaduje ResistiveInputPoint. Stíněný kabel, max 61 m Stíněný Univerzální vstupy jsou optimalizovány tak, aby poskytovaly nejlepší rozlišení v okolí rozsahu 10kΩ. U snímačů s rozsahem vzdáleným od 10kΩ (100Ω nebo 1000Ω) bude rozlišovací schopnost slabá. Pokud byste chtěli použít tento typ snímač, doporučujeme nainstalovat vysílač, který produkuje Vdc nebo ma signál. Propojte poté vysílač s UI rozhraním v závislosti na typy snímané veličiny (0-10 Vdc nebo 4-20 ma) Vdc Vstupy podporují samo napájecí snímače 0-10 Vdc. Vstupní impedance je větší než 5 kω. Přesnost 0-10 V je ±2% bez kalibrace. Obrázek 5 ukazuje schéma zapojení. Obr. 6 Zapojení 4-20 ma Binární vstup Univerzální vstupy podporují pulzní kontakty a klasické suché kontakty. Pulzní kontakty mohou mít změnu stavu frekvence (COS) až o 20 Hz se střídou 50%. : Minimální doba prodlevy musí být delší než 25 ms (kontakty musí být minimálně 25 ms otevřené a následně 25 ms zavřené). Standardní suché kontakty musí mít 1Hz (nebo méně) COS s minimální dobou prodlevy 500ms. Oba typy suchých kontaktů podporují 3,3 Vdc otevřený obvod nebo 330 mikro-a proud nakrátko. Obr. 7 ukazuje schéma zapojení. Pro pulzní kontakt použijte CounterInputPoint. Pro suché kontakty použijte BooleanInputPoint. Pulzní kontakt Rozsah: 20Hz, min, prodleva: 25ms Suchý kontakt Stíněný kabel, max 61 m Stíněný kabel, max. 61 m Stíněný kabel, max. 61 m 0-10 Vdc snímač Rozsah: 0-10 Vdc Vstupní impedance >5 kω Stíněný kabel,max 61 m Stíněný Obr. 5 Zapojení 0-10 Vdc 4-20 ma Vstupy podporují samo napájecí 4-20 ma snímače. Přesnost je v rozmezí ±2% bez kalibrace. Obr. 6 popisuje schéma zapojení, které obsahuje 499 ohm rezistor vedený přes vstupní svorky. Obr. 7 Zapojení binárního vstupu Výstupy HAWK IO-34 disponuje 4 digitálními relé výstupy a V analogovými výstupy. Reléové výstupy Každý relé výstup je dimenzován na 24 Vac nebo Vdc při 0,5 A. Relé výstupy mají MOV varistory k tomu, aby mohly podporovat indukční typ zátěže např. cívky relé. Varování Relé nejsou určeny pro napájení AC zátěží. Nikdy nepoužívejte HAWK napájecí transformátor k napájení V/V. Použití HAWK transformátoru představuje potenciální nebezpečí poškození spínacích přechodů do HAWK. Použijte BooleanOutputWritable pro každý výstup ve stanici. Obr. 8 ukazuje příklad zapojení. CLAXHAWKIO

7 24 Vac transformátor nebo 24 Vdc napájecí napětí Obr. 10 Přiřazení NdioBoard je vztaženo k přiřazení vůči regulátoru HAWK Obr. 8 Zapojení relé výstupů Všimněte si, dvě společné DO svorky jsou od sebe navzájem izolovány. To je užitečné, pokud jsou řízené zátěže napájeny z různých okruhů. Stavová LED pro každé relé (D1-D4) je umístěna na desce (Obr. 2), tak aby byly viditelné přes kryt. Za normálního provozu LED diody indikují aktivitu takto: Nesvítí - relé otevřené / proud neprotéká Svítí - relé uzavřené / proud protéká Analogové výstupy Analogové výstupy jsou označeny An a 0V (uzemnění). Každý analogový výstup může dodávat maximálně 4 ma v celém rozsahu 0-10 Vdc. Minimální vstupní impedance zařízený řízeného analogovým výstupem musí být větší než 2500 ohmů. Typické zapojení pro analogový výstup je zobrazeno na Obr. 9. Vstupní impedance > 2500 Ω Společný Vstup Stíněný kabel, max. 61 m Obr. 9 Zapojení analogového výstupu Softwarová reprezentace NdioBoard V rozhraní COACH AX je každý V/V modul reprezentován jako jeden NdioBoard v NdioNetwork. Pokud HAWK obsahuje pouze HAWK IO-34 modul, NdioNetwork má pouze jednu složku NdioBoard, kde IO Port je 1 (viz Obr. 10). Pokud HAWK obsahuje i další moduly (jeden nebo dva HAWK IO-16), pak nejbližší modul k regulátoru HAWK je uveden na prvním místě v NdioBoard (Port 1), další HAWK IO-16 modul v řetězci je NdioBoard1 (Port 2) a HAWK IO-34 je NdioBoard2 (Port 3). Více viz Obr. 10. Jakmile operační systém identifikuje NDIO procesory, pak se stavová LED na V/V modulech rozsvítí zeleně. Zelená indikace upozorňuje, že regulátor HAWK je schopen komunikace s V/V modulem. Kdykoliv stavová LED nesvítí, všechny výstupy jsou v tzv. failsafe stavu ( všechny relé výstupy jsou v pozici OFF a analogové výstupy na úrovni 0 V). Viz Obr. 2 pro umístění stavové LED na HAWK IO-34. Každý použitý vstup nebo výstup vyžaduje speciální NDIO bod, který je přidán do databáze stanice. Tyto komponenty fungují jako rozhraní stanice k fyzickým V/V bodům. NDIO body, které jsou potřeba pro každý vstup nebo výstup, jsou popsány v sekci jednotlivých zapojení. Spuštění a počáteční kontrola Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Připojte 24 V konektor k přivedení napájení. Stavová LED dioda na desce HAWK IO-34 bude nejprve vypnuta (Obr. 2), ale napájecí LED na IO-34 a HAWK2xx/6xx by měla svítit. Pro spuštění HAWK vyčkejte pár minut. Pokud je to nutné, proveďte upgrade firmware (pokud má HAWK nižší verzi Niagara než Váš COACH AX ). V COACH AX otevřete připojení do platformy HAWK. Použijte průvodce Uvedení do provozu (Commissioning Wizard). Bližší informace naleznete v průvodci instalace, který je dostupný v online Help v COACH AX. Ujistěte se, že máte nainstalován NDIO modul. Ověřte, že stavová LED na IO-34 svítí zeleně. V COACH AX otevřete běžící stanici nebo otevřete připojení do platformy a spusťte stanici pomocí Application Director. Přidejte NdioNetwork do seznamu ovladačů a použijte Manager view a LearnMode pro objevení a přidání Ndio komponent do databáze stanice. Více informací o NDIO komponentách naleznete v NDIO příručce, která je také dostupná v online nápovědě v COACH AX (docndio). Související dokumentace Více informací o konfiguraci a použití regulátorů HAWK2xx/6xx naleznete v následujících dokumentech: HAWK2xx/6xx Instalační příručka NiagaraAX Průvodce instalací a spuštěním NiagaraAX Ndio příručka 7 CLAXHAWKIO

8 NiagaraAX Uživatelská příručka HAWK IO-16 Instalační příručka Výměna modulu HAWK IO-34 Upozornění Před manipulací s plošnými spoji vybijte nahromaděnou statickou elektřinu dotykem okolního uzemněného bodu. Pro výměnu modulu HAWK IO-34 postupujte následovně: Postup 2 Výměna modulu HAWK IO-34 Krok 1 Krok 2 Pozn. Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Pomocí software COACH AX si zazálohujte nastavení regulátoru HAWK do Vašeho počítače. Odpojte napájení k regulátoru. Pokud je některý z V/V bodů pod napětím, vypněte dané zařízení nebo je odpojte od napájení. Zaznamenejte si pozice všech V/V, které mají být vyměněny, stejně tak i pro ostatní instalované moduly. Pokud je to nutné, označte si konektory štítky, aby se zabránilo pozdějšímu špatnému zapojení. Software ovládající HAWK2xx/6xx očekává po výměně modulu stejné zapojení. Odpojte všechny konektory od HAWK IO-34 včetně všech V/V konektorů a uzemnění. Odstraňte všechny šrouby nebo upevňovací svorky DIN lišty, které drží HAWK IO-34 (viz Obr. 1). Novou jednotku namontujte na stejné místo pomocí stejných šroubů nebo na DIN stejnou lištu. Krok 7 Krok 8 Krok 9 Krok 10 Krok 11 Znovu připojte zemnicí vodič k HAWK IO-34. Znovu připojte veškeré V/V konektory. Pokud je některý z V/V bodů napájen, zapněte dané zařízení nebo jej připojte k napájení. Obnovte napájení do HAWK2xx/6xx a proveďte kontrolu pomocí COACH AX. Více informací naleznete v příručce NiagaraAX Ndio a v Instalační příručce tohoto softwaru. Certifikace a prohlášení o shodě HAWK IO-34 splňuje Federal Communications Commission (FCC), Canadian Department of Communications (DOC) a je zahrnut v EC Prohlášení o shodě pro regulátor HAWK. Další informace naleznete v instalační příručce HAWK6xx/6xx. CLAXHAWKIO

9 ROZMĚRY : Elektronická a tištěná verze této příručky se může lišit. Před samotným navrtáváním děr ověřte rozměry. Doporučujeme k upevnění použít DIN lištu. TIP: Pro budoucí výměnu nebo odstranění si můžete zjednodušit montáž tím, že neumístíte šrouby v pozici bočního modulu (viz níže). Vzdálenost mezi otvory pro šrouby CentraLine Honeywell s.r.o. V Parku 2326/ Praha, ČR Telefon: Fax:

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů

Hlavní kontakty Pomocný kontakt Počet vstupních kanálů Jmenovité napětí Model Kategorie 24 VAC/VDC 3PST-NO SPST-NC Možnost použití 1 nebo 2 kanálů Modul bezpečnostního relé K dispozici jsou čtyři různé moduly s montážní šířkou mm: Modely s bezpečnostními kontakty bezpečnostními kontakty a modely s bezpečnostními kontakty a bezpečnostními kontakty

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX

Flexibilní bezpečnostní jednotka G9SX Flexibilní bezpečnostní G9SX Funkce logického umožňuje větší flexibilitu rozšíření I/O Usnadňuje částečné nebo úplné nastavení řídícího systému. Polovodičové výstupy (kromě rozšiřovací jednotky) Detailní

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping

Překlad původního návodu. Řídicí jednotka KEH. Návod k instalaci a použití. Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Řídicí jednotka KEH Návod k instalaci a použití Superior Clamping and Gripping Překlad původního návodu Impressum: Autorské právo: Tento návod zůstává z hlediska autorského práva

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PC-525. Programovatelný kanálový procesor SÉRIE 905 KANÁLOVÉ PROCESORY 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PC-525 Programovatelný kanálový procesor Kanálový procesor ALCAD PC-525 je určen ke zpracování digitálního nebo analogového TV signálu v pásmu 47-862 MHz. PC-525 je plně kompatibilní s dalšími prvky hlavní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik) EuropeconFlex MPI-A4 Návod k použití 2011-05-10 R9 Úvod...3

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAT.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5.5 mm a ovládací silou 300 N SAT31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 www.ddtechnik.cz DD TECHNIK velkoobchod*maloobchod*zásilková služba* J.V. Kamarýta 49, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 : ddtechnik@ddtechnik.cz

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody

Ú vod. Ventilový pohon FA-1000 s vratnou pružinou. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Elektrické pohony Informace o výrobku FA- Datum vydání 998/98CZ Ventilový pohon FA- s vratnou pružinou Ú vod Elektrohydraulické pohony řady FA- jsou k dispozici v provedení s přírůstkovým

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití

Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Solární regulátor 12V/24V 50A G922A Návod k použití Přečtěte si prosím tento návod pečlivě ještě před použitím. 1 Tento regulátor je určen pro ostrovní solární systémy a řídí nabíjení a vybíjení baterie.

Více

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC

PSBSH 2012B. PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC PSBSH 2012B v.1.0 PSBSH 13,8V/2A/7Ah/HERMETIC Tlumivý, impulsní napájecí zdroj CZ* Vydání: 3 ze dne 12.12.2013 Nahrazuje vydání: 2 ze dne 16.09.2013 Charakteristika napájecího zdroje: nepřerušované napájení

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Rozšiřující skříň SC100 a SC120. Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001

Dell Storage Center. Příručka Začínáme. Rozšiřující skříň SC100 a SC120. Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001 Dell Storage Center Rozšiřující skříň SC100 a SC120 Příručka Začínáme Regulační model: E03J, E04J Regulační typ: E03J001, E04J001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace,

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ

1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Uživatelský manuál 1KVA-5KVA INVERTOR / NABÍJEČ Verze: 1.7 O TOMTO MANUÁLU ÚČEL Tento manuál popisuje složení, instalaci, provoz a řešení problémů této jednotky. Před instalací a provozem se prosím s manuálem

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI TECHNICKÝ POPIS LXDC POWER BOX 1-2kW DC LXDC POWER BOX 1-4kW DC LXDC POWER BOX 1-6kW DC (Model: v5.2 HF(LF) MC4) Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem

Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Návod k obsluze VEGASWING 51 s bezkontaktním elektronickým spínačem Obsah Obsah 1 O tomto dokumentu 1.1 Funkce... 4 1.2 Cílová skupina.... 4 1.3 Použité symboly... 4 2 Bezpečnost 2.1 Oprávněná osoba...

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE

Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač GIA 2448 / GIA 2448 WE Návod k obsluze pro digitální panelový zobrazovač Technické údaje: Vstupní signál: GIA 2448 / GIA 2448 WE 0-200mV 0-1V 0-2V 0-10V 0-20V 0-20mA 4-20mA nastavitelný pomocí letovacích můstků nebo dílensky

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 296 MEGMET 5000D PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ IZOLAČNÍCH ODPORŮ 1 OBSAH: 1 OBSAH: 2 2 POUŽITÍ 4 2.1 KONSTRUKCE PŘÍSTROJE 4 2.2 ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE 5 2.3 UVEDENÍ PŘÍSTROJE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

FST-200/300 Série. Limitní spínače průtoku

FST-200/300 Série. Limitní spínače průtoku FST-200/300 Série Limitní spínače průtoku FST-200/ - 300 série Limitní spínače průtoku na principu teplotního rozptylu Specifikace: První krok Obecné specifikace: Rozsah setpoint: -200:.04 až 3 fps (.012

Více

ZMATIC. programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH

ZMATIC. programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH ZMATIC programovatelný kanálový zesilovač UŽIVATELSKÝ MANUAL OBSAH PROGRAMOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS-002 1. ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 2. VOLBA JAZYKA 3. VOLBA JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ DANÉ SÉRIE 4. VÝMĚNA BATERIÍ 5. POPIS

Více

0201600554 modrá barva optické části. Instalační manuál. Venkovní sběrnicová siréna Imago TM. www.abbas.cz. Venkovní sběrnicová siréna Imago 1

0201600554 modrá barva optické části. Instalační manuál. Venkovní sběrnicová siréna Imago TM. www.abbas.cz. Venkovní sběrnicová siréna Imago 1 0201600554 modrá barva optické části Instalační manuál TM www.abbas.cz 1 OBSAH ÚVOD 3 Tamperové kontakty sirény 7 TECHNICKÉ ÚDAJE A FUNKCE 3 Automatický test baterie 7 POPIS ČÁSTÍ 4 Funkce bezpečného vypnutí

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

TO-559. Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. HLAVNÍ STANICE SÉRIE 905/912 TO-559 1. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Transmodulátor COFDM/PAL pro skupinový příjem. je určen pro příjem terestrických digitálních programů standardu DVB-T a jejich VSB modulaci do TV pásma 46 až 894 MHz. Výstupní stereofonní modulátor s SAW

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS. LIFT COMPONENTS s.r.o. Na Novém poli 383/3, Karviná - Staré Město. Tel.: 596311393 596363351 Fax: 596312366

DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS. LIFT COMPONENTS s.r.o. Na Novém poli 383/3, Karviná - Staré Město. Tel.: 596311393 596363351 Fax: 596312366 DYNATECH OMEZOVAČ RYCHLOSTI STAR PLUS Obsah 1, Představení... 3 2, Hlavní komponenty... 3 3, Provoz... 4 4, Připevnění k rámu... 11 5, Technická data... 11 6, Rozměry pro připojení enkóderu... 12 7, Vlastnosti

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál

Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál 12. Technické údaje Solární regulátor nabíjení Uživatelský manuál Obsah: 1. Vlastnosti 2. Vysvětlení modelu 3. Popis produktů 4. Instalace a připojení 5. Uzemnění systému 6. Spuštění regulátoru 7. Displej

Více

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla

Priux Home. Návod na instalaci oběhového čerpadla Priux Home Návod na instalaci oběhového čerpadla 1 2 3 1. základní rozměry oběhového čerpadla 1.1 Možnosti natočení vrchního ovládacího panelu 1.2 Připojení napájení s konektorem SALMSON 4 Obecné informace

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY. Elektrické příslušenství. Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. 94 PŘÍSLUŠENSTVÍ SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Vždy se snažíme plnit specifické požadavky zákazníka. Při použití originálního elektrického příslušenství je možné přizpůsobit pohony Agromatic tak, aby splňovaly zvláštní

Více

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7

Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný domovní zesilovač Avant 7 Programovatelný zesilovač Avant 7 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). 1.

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì)

www.ever.eu KOMUNIKACE Komunikaèní rozhraní RS 232 Sí ová karta pro SNMP/HTTP (volitelnì) K A R T A V Ý R O B K U POWERLINE 3-1 Nejnovìjší série technologicky vyspìlých napájecích zdrojù tøídy On-Line (VFI), urèených ke spolupráci se zaøízeními napájenými z tøífázové elektrické sítì ~230 V:

Více

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5

DISTA. Technická dokumentace. Pokyny pro obsluhu a údržbu. Verze 2.5 DISTA Technická dokumentace Pokyny pro obsluhu a údržbu Verze 2.5 Průmyslová 1880 565 01 CHOCEŇ tel.: +420-465471415 fax: +420-465382391 e-mail: starmon@starmon.cz http://www.starmon.cz CZECH REPUBLIC

Více

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON

Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Regulátor Komextherm JA-Z KASCON Návod k montáïi a obsluze regulátoru Určení Regulátor Komextherm KASCON je určen pro řízení provozu až čtyř plynových teplovodních kotlů v kaskádním režimu. Regulace kaskády

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu:

Zde začněte. Důležité upozornění! Používáte již přístroj typu Palm OS? Podle tohoto návodu: Nejdříve čtěte Zde začněte Podle tohoto návodu: Nabijte a nastavte svůj přístroj. Nainstalujte software Palm Desktop a další aplikace. Synchronizujte svůj přístroj s Vaším počítačem. Důležité upozornění!

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Regulátor teploty E5CB (48 48 mm)

Regulátor teploty E5CB (48 48 mm) Regulátor teploty (8 8 mm) Tento regulátor teploty, který je ideální pro regulaci topení, nabízí nejvyšší výkon za překvapivě nízkou cenu! Díky použití jednoho z největších dostupných displejů umožňuje

Více

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V)

F-KV-8038. Výkonový stmívač (1kW/230V) F-KV-8038 Výkonový stmívač (1kW/230V) Vlastnosti: Kvalitní mikroprocesorový výkonový stmívač, vhodný pro žárovky, síťové halogenové osvětlení a nízkonapěťové halogenové osvětlení v kombinaci s konvenčním

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

Kontrolér sc1000 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 05/2013 Vydání 6A DOC023.85.90007

Kontrolér sc1000 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. 05/2013 Vydání 6A DOC023.85.90007 DOC023.85.90007 Kontrolér sc1000 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 05/2013 Vydání 6A HACH-Lange GmbH, 2004, 2008, 2010-2013. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v v Německu. Obsah Kapitola 1 Specifikace... 5 1.1 Rozměry

Více