Výroční zpráva Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

2 Vážení a milí členové a čtenáři, V roce 2012 došlo ke změně předsednictva a převzala jsem pozici pověřené místopředsedkyně SPMP ČR. Děkuji Vám za podporu a důvěru. Hlavním tématem roku 2012 byla budoucnost lidí s mentálním postižením a jejich rodin. SPMPČR, prostřednictvím pracovní skupiny pro budoucnost realizovala velké dotazníkové šetření o situaci a přání rodin s členem s mentálním postižením. Zorganizovali jsme následně konferenci, která tyto výsledky prodiskutovala. Akce byla velmi významná, protože se téma poprvé otevřelo s rodinnými příslušníky, lidmi s postižením, poskytovateli sociálních služeb a zástupci státu, krajů a měst. Ukázala se i příležitost mluvit o reformách, které nás čekají, a o nových metodách práce s lidmi s mentálním postižením, které SPMP ČR spoluvytváří k podpoře samostatného života. Doufáme, že to je začátek dalších akcí a projektů, aby se situace změnila. Na závěr bych chtěla poděkovat členům, dobrovolníkům, zaměstnancům a všem příznivcům a podporovatelům SPMP ČR, kteří v roce 2012 pracovali ve prospěch lidí s mentálním postižením a jejich rodin a podpořili tak činnost naší organizace. Mgr. Ivana Ambrosová pověřená místopředsedkyně SPMP ČR

3 Podpora rodin Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům by měla být poskytována nezbytná ochrana a pomoc. (Úmluva, Preambule) Poradenské centrum SPMP Lidé s mentálním postižením, jejich rodiny a blízcí, kteří jim pomáhají, občas potřebují podporu při řešení své životní situace. Těmto lidem vychází vstříc Poradenské centrum SPMP se sídlem v Praze a s pobočkou v Brně. Centrum poskytuje službu odborného sociálního a sociálně právního poradenství pro lidi z celé republiky telefonicky a elektronicky. V Praze a v Brně nabízíme rovněž osobní jednání. Službu poskytujeme i lidem s mentálním postižením, kteří přijdou sami bez doprovodu. V roce 2012 se na centrum obrátilo celkem 346 lidí s dotazem nebo s žádostí o přímou pomoc při řešení své situace. Pracovnice centra nejčastěji pomáhaly s vyhledáním, případně zprostředkováním sociálních služeb a aktivit pro lidi s mentálním postižením. Nejnáročnější případy se již tradičně týkaly řešení akutních situací, kdy osoby pečující z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu nemohly nadále pečovat o svého příbuzného s mentálním postižením v domácím prostředí a neměly zajištěny podpůrné či náhradní sociální služby. Centrum ovšem řešilo také situace, kdy lidé s mentálním postižením nebo osoby o ně pečující nejsou spokojeni se sociální službou, řeší nefungující komunikaci se zařízením apod. Pracovnice centra dále pomáhaly s vyhledáním informací týkajících se práv lidí s mentálním postižením a osob pečujících, nejčastěji nároků na sociální dávky nebo různých forem diskriminace. V roce 2012 mnoho lidí s mentálním postižením řešilo situaci odejmutí či snížení příspěvku na péči, invalidního důchodu či odejmutí karty ZTP v souvislosti s novým přehodnocováním nároků na tyto dávky. 4

4 Plánování zaměřené na člověka (foto SPMP ČR). Plánování zaměřené na člověka Novou metodou práce, kterou v roce 2012 začalo centrum nabízet, je plánování zaměřené na člověka. Pracovnice centra pomáhají lidem s mentálním postižením vytvořit kruh podpory jejich blízkých osob a nastavit jeho fungování pro podporu člověka při rozhodování a plánování své budoucnosti. Tato metoda pomáhá rodinám hledat včasné řešení budoucnosti a možnosti zkvalitnění života člověka s postižením. Informační materiály pro rodiny Rok 2012 byl provázen legislativními změnami, které mají citelný vliv na život lidí s postižením a jejich rodin. Jednou z nejvíce řešených otázek bylo zavadení skaret. Pro informování rodin o těchto změnách jsme vytvořili materiál skarta = karta sociálního systému. Další legislativní změny, které citelně ovlivní život lidí s postižením je změna občanského zákoníku od roku 2014, týkající se způsobilosti k právním úkonům. Centrum proto vytvořilo zjednodušený materiál Jak se svéprávností v roce 2014, který má rodinám pomoci se v nadcházejících změnách orientovat. Materiály a další informace jsou zdarma ke stažení na stránkách 5

5 Rehabilitační pobyt v Hamštejně (foto SPMP, Kolín). Rehabilitační pobyt v Tremešku (foto SPMP Brno). 6

6 Rehabilitační pobyty Rehabilitační pobyty pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením mají v naší organizaci mnohaletou tradici. Vycházejí vstříc specifickým potřebám fyzické, psychické a sociální rehabilitace lidí s postižením a jejich rodin. Naplňování rehabilitačního programu v celé jeho šíři má příznivý vliv na zlepšování zdravotního stavu a fyzické kondice účastníků. Zároveň se ukazuje jako jeden z nejúčinnějších prostředků revitalizace duševní pohody- je silným aktivizujícím a motivačním prvkem v procesu učení se novým věcem, seberealizace a osamostatňování, je posilována schopnost flexibilně reagovat na změny a přijímat nové výzvy v životě. Pro lidi s mentálním postižením je příležitostí k navazování nových sociálních kontaktů mezi svými vrstevníky, k intenzivnímu sociálnímu učení, k rozvoji komunikace a duševních schopností. Pro příslušníky rodin je rehabilitační pobyt přirozeným prostředím pro vzájemnou podporu mezi pečujícími a výměnu zkušeností s péčí o osoby s mentálním postižením v rodině, a zároveň poskytuje možnost využít poradenství ze strany odborníků. Od ledna do poloviny prosince 2012 uspořádalo 33 našich členských organizací s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR 51 rehabilitační pobyt pro bezmála tisíc dotovaných účastníků. Psychomotorická rehabilitace Do projektu Psychomotorická rehabilitace pro osoby s mentálním postižením, podporovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR, se zapojilo osmnáct našich členských organizací z celé republiky. Aktivity se realizovaly v průběhu celého roku, přičemž jednotlivé organizace pořádaly dle své kapacity od jednoho do pěti kroužků. V součtu bylo částkou Kč podpořeno 37 docházkových akcí. Úkolem těchto činností je komplexní psychomotorická rehabilitace a další vzdělávání lidí s mentálním postižením pro udržení a rozvoj jejich schopností a dovedností nezbytných pro život. Sportovní a sportovně rehabilitační aktivity pomáhají k udržení tělesné kondice, která má jinak u lidí s mentálním postižením tendenci rychleji poklesávat. Mají též významný podíl na zlepšování koordinačních schopností. Pro posílení jemné motoriky jsou osvědčeným prostředkem tvořivé aktivity, které zároveň rozvíjejí představivost a další kognitivní funkce. Připravovali jsme také arteterapeutické a relaxační aktivity, které jsou pro lidi mentálním postižením nejpřístupnější formou duševní hygieny. 7

7 Kromě pravidelné činnosti se konala řada jednorázových akcí jako např. olympiády, atletické závody, turistické a lyžařské akce, výstavy, plesy apod. Podpůrná víkendová setkání V březnu jsme uspořádali podpůrný víkend pro rodiče a blízké osoby lidí s mentálním postižením, který vedli dva odborní lektoři. Cílem setkání bylo především poskytnout pečujícím osobám bezpečný prostor pro řešení své obtížné situace a problémů, se kterými se potýkají, nalezení způsobu jak přijímat podporu a jak o ni žádat. Další víkendová setkání proběhla v září a listopadu, na nich skupina diskutovala například o tématech jak se věnovat svým vlastním potřebám v kontextu péče o potomka, jak pečovat sám o sebe, jak komunikovat se sebou, s okolím a člověkem, o kterého pečuji. Rodiče mohli na víkend přijet i se svými potomky, o které pečují. Byla pro ně zajištěna asistence a paralelní program po celou dobu setkání. Černá a bílá Na projektu Černá a bílá spolupracujeme od ledna roku 2012 se Společností pro změnu Quip, financován je z prostředků Open Society Fund. Pracujeme individuálně s několika dospělými lidmi s mentálním postižením, kterým pomáháme vytvořit bezpečné prostředí pro samostatné rozhodování s podporou. Snažíme se kolem nich posilovat přirozenou podporu z řad jim blízkých lidí jako je rodina, přátelé, kolegové v práci, spolužáci, opatrovníci, dobrovolníci, pracovníci v sociálních službách a další lidé, ke kterým má člověk s postižením důvěru. Při vytváření a posilování přirozené podpory používáme v praxi nástroje a metodiku plánování zaměřeného na člověka. Přirozená podpora umožňuje lidem s mentálním postižením využívat běžné formy pomoci, vědí, na koho se mohou obrátit s žádostí o pomoc, kdo je jim ochoten poradit. Dochází tak naprosto přirozeně k posilování sociálních vztahů a většímu sociálnímu začleňování lidí s postižením. Chceme a snažíme se o to, aby lidé s mentálním postižením měli možnost aktivně se účastnit dění ve společnosti, podíleli se na plánování své budoucnosti a měli možnost žít život podle svých představ. Více informací o projektu: www 8

8 Vzdělávání Stát zajistí vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti, nadání a kreativity osob s postižením. Osoby s postižením mají přístup k inkluzivnímu, kvalitnímu vzdělání v místě, kde žijí. Stát umožní osobám s postižením získat praktické a sociální dovednosti, které by usnadnily jejich plné a rovné zapojení do systému vzdělávání a do života společnosti. (Úmluva, článek 24) Mezinárodní projekt Topside: Vzdělávací příležitosti pro podpůrce vrstevníky s mentálním postižením v Evropě Již několik let se snažíme poukázat na jedinečný potenciál a přínos lidí s mentálním postižením, který přinášejí společnosti a který je dosud bohužel často nevyužit. Především se snažíme podporovat jejich nezastupitelnou roli při vzájemné podpoře mezi sebou. Jsme zastánci hnutí sebeobhájců, školíme a zaměstnáváme lidi s mentálním postižením na pozici pomocných lektorů pro vzdělávací kurzy. Tyto zkušenosti nám ukázaly, že lidé s mentálním postižením se mohou vzájemně velmi obohacovat. Mohou si vzájemně předávat vlastní zkušenosti, mohou se inspirovat a motivovat při řešení obdobných životních problémů a starostí. V loňském roce jsme se proto zapojili do mezinárodního projektu Topside. Jeho cílem je upevňovat metodu vzájemné podpory a metodu vzájemného učení mezi lidmi s mentálním postižením. Hledá tedy cesty, jak nejlépe rozvinout a využít potenciál těchto takzvaných podpůrců k podpoře jiných lidí s mentálním postižením. Projekt realizuje Inclusion Europe ve spolupráci s SPMP ČR a dalšími partnerskými organizacemi, pracujícími s lidmi s mentálním postižením z Rumunska, Nizozemí, Skotska, Finska a Španělska. Projekt je financován Evropskou komisí v Programu celoživotního vzdělávání GRUNDTVIG a potrvá do října Co se v loňském roce se nám podařilo: Předat si s organizacemi z dalších zemí své zkušenosti, jak využívají potenciál lidí s mentálním postižením k vzájemné podpoře. 9

9 Cvičení metody Plánování zaměřené na člověka (foto SPMP ČR). Na základě těchto zkušeností a ve spolupráci s pomocnými lektory (lidmi s mentálním postižením) jsme připravili kurzy pro podpůrce. V České republice jsme pak v říjnu rozběhli první pilotní kurz pro 6 lidí s mentálním postižením, který má pokračování v roce V kurzu jsme ověřovali metody, jak posilovat schopnosti a dovednosti, které tito lidé k podpoře dalších lidí s mentálním postižením potřebují. Vytvořili jsme také plán, jak námi vyškolené podpůrce využijeme. V České republice je to především zapojením do podpůrných skupin lidí s mentálním postižením, v rámci skupin sebeobhájců a v rámci podpory při plánování zaměřeném na člověka. Projekt bude pokračovat vytvořením metodiky pro lektory kurzů pro podpůrce, semináři a konferencemi, kde veřejnost seznámíme s výstupy projektu. Projekt bude pokračovat vytvořením metodiky pro lektory kurzů pro podpůrce, semináři a konferencemi, kde veřejnost seznámíme s výstupy projektu. Informace získáte na stránkách: 10

10 Osvěta Zvýšit povědomí v celé společnosti o situaci osob s postižením a podporovat respektování práv a důstojnosti osob s postižením.(úmluva, článek 8) Státy uznávají a umožňují osobám se zdravotním postižením používání všech přístupných prostředků, způsobů a formátů komunikace dle jejich vlastní volby při úředních jednáních. (Úmluva, článek 21) Konference Budoucnost 9. listopadu 2012 organizovala SPMP ČR celostátní konferenci, která se zabývala poprvé tématem stárnutí a budoucnosti lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Konference vzbudila velký zájem, zúčastnilo se jí přes 120 lidí z celé republiky z řad rodičů, lidí s postižením, poskytovatelů sociálních služeb a také z úřadů a samosprávy. Svou účastí podpořil konferenci Bc. Václav Krása, předseda Národní rady zdravotně postižených. Z akademického pohledu zde byla zmíněna situace starších lidí s mentálním postižením a jejich rodin i to, jakou výzvu tato situace představuje pro sociální politiku. Slovo dostali poskytovatelé sociálních služeb, kteří seznámili účastníky se svým postojem k situaci starších lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Mluvilo se o použití nových nástrojů pro přípravu budoucnosti např. vytváření kruhu vztahů lidí s postižením, plánování budoucnosti a poskytování podpory při rozhodování. K tématu se vyjádřili i lidé s mentálním postižením a jejich rodiče. Konference byla příležitostí pro diskuzi: jaké existují možnosti podpory a jak se připravit na situaci, kdy člověk z rodinného prostředí odchází do zařízení, jak se řeší situace v zahraničí. Závěry z této konference oslovují jak rodiče a poskytovatele sociálních služeb, tak politiky. Je třeba, aby lidé s mentálním postižením měli možnost volby a šanci rozhodovat o svém životě a o věcech, které jsou pro ně důležité. K tomu potřebují adekvátní formu podpory, možnost volby a zapojení se do komunity. Závěry konference jsou ke stažení na Přednášky V roce 2012 SPMP ČR uspořádala v rámci poradenství tři přednášky na téma nový občanský zákoník a změny, které přinese v oblasti způsobilosti k právním úkonům. Tyto přednášky jsme realizovali ve spolupráci s Ligou lidských práv, zejména Mgr. Marošem Matiaškem, LLM. Přednášky se uskutečnily v Brně (září 2012), v Přerově (říjen 2012) a v Ostravě (prosinec 2012). 11

11 Sandra Marqes na semináři v Brně (foto SPMP ČR). Konference Budoucnost (foto SPMP ČR). O všechny akce byl velký zájem, v Ostravě se sešlo takové množství zájemců o prezentované téma, že jsme se do přednáškové místnosti téměř nevešli. Vzhledem k tomuto velkému zájmu i k velkým změnám, které nový občanský zákoník přináší, jsme se rozhodli v této práci pokračovat i v následujícím roce. 12

12 Obhajoba práv Osoby s postižením by měly mít příležitost se aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů, zejména těch, které se jich přímo týkají. (Úmluva, Preambule) Sebeobhajování Sebeobhájci z pražské skupiny Sami a Spolu se v roce 2012 scházeli každý týden a přinášeli na setkání svá témata a problémy, které je trápí. Jedním z hlavních cílů, kterých chtěli sebeobhájci dosáhnout, bylo účastnit se více konferencí a veřejných akcí, kde by mohli mluvit o problémech, které řeší, i o významu sebeobhajování. Nejdříve se tedy sebeobhájci zúčastnili květnového workshopu v Praze, který se konal v rámci projektu Moving forward The Self advocacy movement in V4 countries. Na workshop se sjeli asistenti sebeobhájců z Polska, Slovenska a Maďarska a diskutovalo se o tom, jak sebeobhajování probíhá v jejich zemích a v České republice. Další důležitou událostí bylo zapojení sebeobhájců do projektu Pathways II., kde vznikla přímo pro sebeobhájce pracovní pozice. Sebeobhájkyně, která do projektu vstoupila, měla možnost hodnotit texty ve snadno srozumitelné podobě, účastnit se konferencí a workshopů a pomáhat při školení odborníků v tom, jak vytvořit snadno srozumitelné informace. Účast jednoho ze sebeobhájců na projektu Topside byla velmi zásadní. Díky tomuto projektu se sebeobhájce stal pomocným lektorem a spolupracoval při školení dalších lidí s mentálním postižením. Zkušenosti, které v projektu získal, používá dál při setkáních sebeobhájců i při vystupování na veřejnosti. Na celostátní konferenci Budoucnost sebeobhájci vystoupili s příspěvkem o jejich vlastním životě, o tom, co v životě chtějí, co by si přáli do budoucna, čeho se bojí a na co se těší. Tato zkušenost byla velmi obohacující jak pro sebeobhájce, tak pro mnoho rodičů, kteří se konference zúčastnili.,,chce to, aby ty sebeobhájci i ty další lidi se zdravotním postižením, aby se neuzavírali do sebe, aby uměli i naslouchat ostatním sebeobhajcům a lidem se zdravotním postižením. (Jan Hamák) 13

13 Spolupráce s Národním centrem pro podporu transformace V roce 2012 probíhala úzká spolupráce mezi SPMP ČR a Národním centrem pro podporu transformace sociálních služeb (dále Národní centrum). Národní centrum nás pozvalo k účasti na dvou kulatých stolech věnovaných osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením, zadalo nám zpracování analýzy situace pečujících osob, spolupracovali jsme na tvorbě pozvánek ve snadno srozumitelné formě pro pořádané konference. První kulatý stůl se uskutečnil v Plzeňském kraji 22. května Prezentovali jsme předběžné výsledky dotazníkového šetření pracovní skupiny Budoucnost, který se týkal osamostatňování lidí s mentálním postižením a jejich samostatného bydlení mimo původní rodinu. O výzkum a jeho výsledky jevili velký zájem přítomní rodiče, často členové místí organizace SPMP, a další pečující osoby a jeho prezentace vedla k následné užší spolupráci s Národním centrem. Druhý kulatý stůl, do kterého jsme se aktivně zapojili, se uskutečnil 25. června v Brně a byl věnovaný zejména rodičům dětí s těžkým a kombinovaným postižením. Na kulatém stole byly opět prezentovány výsledky dotazníkového průzkumu s důrazem na potřeby rodin lidí s těžkým a kombinovaným postižením i vzhledem k ústavní péči. Mezi přítomnými opět byli rodiče, kteří jsou členové místní organizace SPMP a aktivně přispívali do debaty. Spolupráce dále pokračovala, Národní centrum zadalo SPMP ČR zpracování analýzy potřeb situace pečujících osob v ČR vzhledem k ústavní péči. O této analýze se dozvíte více v jiné kapitole výroční zprávy. Dále Národní centrum zadalo SPMP ČR malé zakázky na zpracování pozvánek na konference pořádané Národním centrem ve snadno srozumitelné formě pořádalo Národní centrum konferenci pro pečující osoby a osoby se zdravotním postižením, uživatele služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením. SPMP ČR na této konferenci představilo prezentaci o potřebách rodin pečujících o osoby se zdravotním postižením. Jednání s evropským komisařem pro lidská práva V listopadu 2012 zavítal do České republiky Evropský komisař pro lidská práva, pan Nils Muižnieks, člověk, který sleduje dodržování lidských práv ve státech Evropské unie. Cílem jeho návštěvy bylo zjistit, jak jsou v České republice dodržována lidská práva lidí s postižením. Zúčastnili jsme se spolu s dalšími vybranými organizacemi společného setkání. 14

14 S panem komisařem jsme mluvili především > o začleňování lidí s postižením do společnosti, > o přístupu dětí s postižením ke vzdělání a dospělých lidí s postižením na pracovní trh, > o dostupnosti a kvalitě sociálních služeb pro lidi s postižením, tedy o transformaci ústavů a přístupu ke komunitním službám, > o tom, jak jsou lidem přiznávána jejich občanská práva, především o způsobilosti k právním úkonům a opatrovnictví. Pan komisař se dotazoval na další potíže, se kterými se lidé s postižením a jejich rodiny setkávají. Zmínili jsme proto i potíže s posuzováním lidí s postižením při přiznávání důchodů různých dávek z důvodu nevyhovujících zákonů. Pan Muižnieks naše připomínky následně řešil s ministerstvem zdravotnictví a s ministerstvem práce a sociálních věci. Problémy, které jsme nastínili, bude dále sledovat a upozorňovat na ně při dalších jednáních s Českou republikou na evropské úrovni. Pomůže tak vytvářet tlak na dodržování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v našem státě. Občanský zákoník a způsobilost projekt Černá a bílá Projektem Černá a bílá chceme podpořit implementaci článku 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, zakotvující právo na plnou způsobilost k právním úkonům každého člověka, to znamená, že lidé s mentálním postižením mají stejné právo rozhodovat se o důležitých věcech ve svém životě jako všichni ostatní lidé. Je třeba jim poskytnout adekvátní podporu, aby toto právo mohli uplatnit. V první polovině roku 2012 proběhla řada rozhovorů s lidmi s mentálním postižením a opatrovníky s cílem zmapovat zejména špatné zkušenosti se současnou praxí v oblasti uplatňování právní způsobilosti a jejího omezování či úplného zbavování. Vybrané anonymní příběhy lidí a příklady o nežádoucí praxi budou shrnuty v Černé knize. V rámci projektu reagujeme na změny v konceptu opatrovnictví a způsobilosti k právním úkonům, které přinese nový občanský zákoník. Snažíme se o zprostředkování podpory lidem, kteří jsou sociálně vyloučení a vytvářet sítě přirozené podpory. S potřebnou pomocí a podporou se mohou i lidé s mentálním postižením rozhodovat o svém životě a vést důstojný život. 15

15 Přístupnost S cílem umožnit osobám s postižením žít nezávislým způsobem života stát zajistí přístup k fyzickému prostředí, dopravě, informacím a komunikaci a k dalším zařízením a službám. (Úmluva, článek 9) Pathways II V roce 2013 jsme pokračovali v práci na mezinárodním projektu Pathways II Cesty k celoživotnímu vzdělávání dospělých lidí s mentálním postižením. V průběhu jara a léta jsme do češtiny přeložili a adaptovali brožury, které vznikly v předcházejícím projektu Pathways I. Tři jsou dostupné na internetových stránkách SPMP ČR a brožura Informace pro všechny pravidla pro tvorbu informací ve snadno srozumitelné formě je k dispozici i v tištěné podobě. Zároveň s brožurami jsme přeložili a adaptovali Test srozumitelnosti, který je přístupný on-line na našich webových stránkách. Dokumenty naleznete zde: V rámci projektu proběhl v Praze na podzim pětidenní kurz pro školitele, kteří získali od SPMP ČR a Inclusion Europe oprávnění k tomu, aby mohli sami organizovat kurzy tvorby informací ve snadno srozumitelné formě. Kurzu se zúčastnilo 15 zájemců z celé České republiky. Účastníci byli zejména lidé ze sociálních služeb a členové SPMP ČR. V průběhu pěti školících dnů se všichni podrobně seznámili s pravidly pro tvorbu informací ve snadno srozumitelné formě, s obecnějšími tématy týkající se práv lidí s mentálním postižením (zejména s právem na přístupné informace) i potřeb lidí s mentálním postižením. Důležitá byla role sebeobhájkyně Gábiny Froňkové, která pomáhala účastníkům kurzu lépe pochopit potřeby lidí s mentálním postižením a dále jim byla k ruce při zpracovávání domácí práce, která byla podmínkou pro to, aby účastníci získali certifikát. 16

16 Mezinárodní aktivity Státy uznávají význam mezinárodní spolupráce a jejího prosazování a přijmou odpovídající účinná opatření na mezinárodní úrovni, a případně v partnerské spolupráci s příslušnými mezinárodními a regionálními organizacemi a občanskou společností, zejména organizacemi osob s postižením. (Úmluva, článek 32) Europe in Action Výroční konference Inclusion Europe se v roce 2012 uskutečnila v Bruselu. Za SPMP ČR se konference zúčastnil Jiří Slaměník (SPMP Havířov), Eva Hovorková (SPMP Český Těšín) a Barbora Uhlířová (sekretariát). Konference byla věnována tématu zaměstnávání lidí s mentálním postižením. Na konferenci byla řada zajímavých prezentací, některé podléhající celkově ne moc dobré náladě v Evropě, některé více optimistické. Zástupci SPMP ČR se zúčastnili Generálního zasedání Inclusion Europe, projednávání plánů Inclusion Europe na příští léta i volby nových členů Výboru Inclusion Europe. Moving forward The Self advocacy movement in V4 countries SPMP ČR partnersky vstoupila do mezinárodního projektu, v němž byla zapojena Česká republika, Slovenská republika, Polsko a Maďarsko. Tento projekt měl v první řadě sloužit k výměně zkušeností a podpoře asistentů a asistentek skupin sebeobhájců. V rámci toho projektu proběhli čtyři workshopy v hlavních městech zapojených zemí. Výstupem projektu je brožura v anglickém jazyce dostupná v elektronické podobě, kde jsou zachyceny různé přístupy k sebeobhajování v daných zemích. Více na 17

17 Hospodaření Rozvaha k Stavby budova Karlín ,99 0,00 Stavby Dana Barrandov ,00 0,00 Stavby SDM Hvozdy ,00 0,00 Sam. mov. věci zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pozemky Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám dokoupený podíl budova Karlín ,00 0,00 Oprávky k stavbám Dana Barrandov ,00 0,00 Oprávky k stavbám SDM Hvozdy ,00 0,00 Oprávky Zařízení sekretariátu ,00 0,00 Pokladna CZK 7 200,00 0,00 Pokladna EUR 2 549,62 0,00 Pokladna GBP 2 062,57 0,00 Pokladna PLN 71,60 0,00 BÚ /0100 KB ,29 0,00 BÚ /0100 KB ,24 0,00 BÚ /0100 KB 5 037,18 0,00 BÚ /0100 KB ,20 0,00 Odběratelé ,72 0,00 Odběratelé Inclusion ,04 0,00 Poskytnuté provozní zálohy SPMP Ostrava ,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy na projekty 1 227,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy ostatní ,00 0,00 Provozní záloha na provoz Karlín ,02 0,00 Dodavatelé 0, ,50 Přijaté zálohy EU 0, ,00 Přijaté zálohy FOSI 0, ,52 Přijaté zálohy IE Pathways 2 0, ,01 Přijaté zálohy TOPSIDE 0, ,34 Ostatní závazky budova Karlín 0, ,92 Pohledávky za zaměstnanci 1 200,00 0,00 Ostatní přímé daně daň srážková 45,00 0,00 Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu MK 0, ,00 Příjmy příštích období ,00 0,00 Vlastní jmění 0, ,46 Fondy 0, ,55 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0, , , ,47 18

18 Mzdové náklady DPP externí ,00 Mzdové náklady náhrady za nemoc 7 634,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 6 712,00 Kursové ztráty ,73 Bankovní polatky ,98 Jiné ostatní náklady 7 401,25 Jiné ostatní náklady nedaňové ,12 Poskytnuté příspěvky členské poplatky ,75 NÁKLADY CELKEM ,71 VÝNOSY Tržby za vlastní výrobky ,00 Tržby z prodeje služeb ,20 Tržby z provozu kanceláří Karlín ,68 Úroky ,23 Kursové zisky 952,84 Zúčtování fondů ,45 Jiné ostatní výnosy účastnické poplatky ostatní ,20 Jiné ostatní výnosy přijaté nájemné ,00 Jiné ostatní výnosy dary na činnost 2 625,35 Provozní dotace Úřad vlády ,00 Provozní dotace MPSV ,00 Provozní dotace MZ ,00 Provozní dotace Ministerstvo kultury ,00 Provozní dotace Nadace ostatní ,00 Provozní dotace projekt IE ADAP 1 121,74 Provozní dotace FOSI ,52 Provozní dotace projekt V4 Next steps 6 033,79 Provozní dotace projekt Pathways ,01 Provozní dotace projekt TOPSIDE ,70 VÝNOSY CELKEM ,71 Hospodářský výsledek 0,00 19

19 , , ,53 Dotace v roce ,52 celkem , Úřad vlády MPSV MZ Ministerstvo kultury Nadace ostatní FOSI projekt Pathways projekt TOPSIDE Ostatní 20

20 ím postižením s cílem ntálním postižením a vzdělávacích zařízení. V roce 2012 naše aktivity podpořili: 6 03 Praha 8-Karlín Nadace Člověk člověku a Nadace ČEZ., Úřad vlády, MZ ČR, MK ČR, MPSV ČR, MHMP, ČSOB, Kooperativa, Kerio, Premier System, České republiky v rámci občanských sdružení tnictví České republiky 21

21 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva 2012 Autoři textu výroční zprávy: Ivana Ambrosová, Camille Latimier, Petra Nováková, Barbora Uhlířová, Eva Kremlíková, Pavlína Mroczkowská, Michaela Hodíková a Hana Kniha Měřínská. Grafická úprava: Helena Neubertová, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. 2013

22 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice o.s. (SPMP ČR) je celostátní nezisková organizace hájící práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Sdružuje osoby s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb a další odborníky. V současné době má více než 8000 členů. Členské organizace působí v krajích, v okresech a ve větších městech v celé České republice. O konkrétních aktivitách členských organizací se dozvíte na jejich internetových stránkách nebo v jejich výročních zprávách. SPMP ČR, o. s. Karlínské nám. 59/ Praha 8 Karlín, č.ú /0100 IČO

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc IČO: 25862294 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti za rok 2005 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. Služby sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ABC o.p.s., Karola Šmidkeho 1823/9, 708 00 Ostrava- Poruba OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Poslání společnosti 2 Organizační struktura 3 Aktivity v roce 2015 4-6 Výsledky hospodaření

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků CEDR o.p.s.,

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009

Výroční. zpráva. Obsah. občanského sdružení Otevřené Úvaly. Základní informace o sdružení. Teze sdružení. Informace o činnosti v roce 2009 Obsah Výroční Základní informace o sdružení Teze sdružení Informace o činnosti v roce 2009 Bilance činnosti v roce 2009 zpráva Projekt časopis Otevřené Úvaly Projekt zelené Slovany Záchrana sochy sv. Jana

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2011 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt:

Základní informace. Statutární orgán sdružení: Subjekt: Výroční zpráva 2009 Základní informace Subjekt: PROFICIO, o.s. Právní forma: občanské sdružení Adresa sdružení: 742 65 Rybí 231 Kontaktní adresa: Máchova 30, 742 65 Nový Jičín (vedle MEDcentra) Registrace

Více

Výroční zpráva Ambassadors o. s.

Výroční zpráva Ambassadors o. s. 2012 Výroční zpráva Ambassadors o. s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení Ambassadors o.s. za rok 2012. Seznam aktivit a lidí podílejících na činnosti sdružení. Poslední úprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Souhrnný výstup z realizovaného projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1 2 S využitím zpracovaných výstupů Závěrečných zpráv a záznamů z diskusních fór realizovaných v

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2012 Nové Město nad Metují Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROKY 2015-2018 Č.j. 73/2015 Projednala provozní porada pedagogických pracovníků dne : 24.8.2015 Školská rada dne : 17.9.2015 Účinnost dokumentu: 1.9.2015 Vypracoval: Mgr.Radomír

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro kulturu a vzdělávání. Navrhovatelka(*): Sylvia-Yvonne Kaufmannová, Výboru pro ústavní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2009 2008/2224(INI) 12. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o aktivním dialogu s občany o Evropě (2008/2224(INI)) Výbor pro kulturu a vzdělávání Zpravodaj: Gyula

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPMP ČR 2013. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. Výroční zpráva 2013 SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE, O. S. 1 Vážení a milí členové a čtenáři, během roku 2013 jsme se připravovali na přijetí nového občanského zákoníku,

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.)

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. S. (O. P. S.) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DÁVÁME LIDEM S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM MOŽNOST SKUTEČNĚ ŽÍT PODLE JEJICH PŘEDSTAV. DÁVÁME JIM JISTOTU A MOŽNOST ROZHODVOVAT O VLASTNÍM ŽIVOTĚ.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2011 OBSAH: 1. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 2. Rok 2011 3. Orgány sdružení, zaměstnanci 4. Programová nabídka 5. Akce pro celou rodinu 6. Vzdělávací

Více

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 PROGRAM: 1. Přivítání, představení programu, prezence 2. Dokončení

Více

Výroční zpráva 2015 Rytmus Východní Čechy, o.p.s.

Výroční zpráva 2015 Rytmus Východní Čechy, o.p.s. Výroční zpráva 2015 Obsah Slovo ředitelky... 3 Naše historie... 4 Pracovní tým... 4 Naše práce v číslech... 5 Pro koho tu jsme... 5 Co se dělo v roce 2015... 6 2000 2007 Příklady dobré praxe od uživatelů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. www.sebespolu.net. zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta předseda SES,SEbe-Spolu,o.s. V Praze dne 15.2.2008 OBSAH ZPRÁVY: o sdružení členové sdružení a funkce akce roku 2007 správa sdružení 2007 hospodaření SDRUŽENÍ

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Farní charita Lovosice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Úvodní slovo Vážení přátelé, kteří se podílíte na charitním díle, chci vám všem vyslovit upřímné poděkování za vaši práci. Svými dary, modlitbami a oběťmi podporujete

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

Projekt Děti patří do rodiny

Projekt Děti patří do rodiny Projekt Děti patří do rodiny Za finanční podporu projektu, bez které bychom nebyli schopni projekt realizovat, děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti Cíl a moto Týmu Hnízdo: Děti patří do rodiny"

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící

Výroční zpráva 2013. Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Výroční zpráva 2013 Česká komora tlumočníků znakového jazyka - nezisková profesní organizace sdružující tlumočníky pro neslyšící Obsah 0 Historie, poslání a hlavní cíle Komory - 1, 2 Struktura organiazce

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Výroční zpráva. za rok 2012

Výroční zpráva. za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Personální obsazení... 4 OD5K10, o.s. Kdo jsme a o co nám jde?... 5 NZDM Centrum 5KA... 6-8 Semináře primární prevence na ZŠ a SŠ... 9 Volnočasové

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Třinec březen 2012 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Sídlo: Závodní 815, 739 61 Třinec Rok založení: 2000 Zakladatelé:

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 2 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Struktura modelu: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení Pomoc Týn nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním sdružení je vybudování duchovních a sociálních center integrace zejména v zemědělských

Více

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s.

1) Pořádání kurzů znakované češtiny. 2) Projekt Firemního dobrovolnictví se společností MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2010 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Účelem nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné

Více

Závěrečná zpráva. Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268

Závěrečná zpráva. Projekt Ženy, podnikejte! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Závěrečná zpráva Projekt "Ženy, podnikejte!" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00268 Datum realizace projektu: 1. 12. 2012 30. 11. 2014 Žadatel projektu: Kvalifikační a personální agentura,

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association.

Jsme součástí mezinárodní organizace Environmental Partnership Association. Úvodem V roce 2013 začalo naplno fungovat vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, díky němuž jsme nejenom my, ale i kolegové z dalších významných ekologických organizací získali perfektní zázemí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Výroční zpráva. za rok 2011

Výroční zpráva. za rok 2011 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2011 PaedDr. Petr Matuška, Ph.D. ředitel Klíče CSS, p. o. V Olomouci 9. března 2012 1 Obsah strana I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz

736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz Školská právnická osoba zřizovatel: Biskupství ostravsko-opavské 736 01 Havířov, Haškova 1 tel: 596 810 145 www.donboskohavirov.cz POSLÁNÍ STŘEDISKA Pomáháme dětem a mladým lidem zdravě rozvíjet jejich

Více

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015

Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 Projekty Nízkoprahových center pro děti a mládež komunitních center Hrušov, Liščina, Zárubek v roce 2015 1. Název projektu: Tábor Devatero řemesel Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s. Poskytovatel

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz

Zpráva o činnosti za rok 2011. Obecný zájem. občanské sdružení Gen. Govorova 575 503 03 Smiřice. www. pssmirice.wbs.cz Zpráva o činnosti za rok 2011 Kontakty: Mgr. Iveta Jankovičová Telefon: 495 422 805, 495 422 804 731 185 873, 733 707 887 e-mail: iveta.jankovicova@e-mail.cz Identifikace: IČO: 26643715 Registrace: Ministerstvo

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. INVENTURA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. INVENTURA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. INVENTURA ZA ROK 2006 Co je o.s. Inventura? Otík Rákosník, Fany, Standa Pichlík tyhle filmové postavy jsme si oblíbili pro jejich originalitu a životní příběh. O skutečných lidech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení, TyfloCentrum Praha o.p.s.- pracoviště Praha, vstoupilo do roku 2014 jen s jednou registrovanou sociální službou 2850128 průvodcovská

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně

Výroční zpráva. Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně Výroční zpráva Agentury osobní asistenční služby o. s. v Děčíně za rok 2010 Nejsme myslící bytosti, které mají emoce, ale jsme citlivé bytosti, které myslí. Vážení přátelé, A.R.Damasio americký neurolog

Více

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015 Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015 tisková konference 20. října 2015 Cíle a hlavní myšlenka kampaně prezentovat záměry transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Závěrečný materiál veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005

Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Závěrečná zpráva k projektu Sociální centrum denních aktivit ISKÉRKA za rok 2005 Název předkládající organizace: Zdravý Rožnov Sídlo: Zemědělská 572, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm telefon, fax, E-mail, www:

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015 Hodnotící zprávu předkládá DDM Dům dětí a mládeže IČO: 00857751 Školní 95 IZO: 102730105 Jaroměř-Josefov 551 02 Zřizovatel: Ředitel: Město Jaroměř Nám.ČSA 16 Jaroměř

Více