Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících"

Transkript

1 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním rozpočtem ČR

2 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. Katalog byl vytvořen při příležitosti využití prostředků čerpaných z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky v rámci přípravy Komunitního plánování sociálních služeb města Králův Dvůr. Katalog vnikl hlavně díky práci členů pracovních skupin našich spoluobčanů, tímto jim ještě jednou děkuji za jejich práci v pracovních skupinách. Sociální služby a služby související představují v našem městě ale i v okrese Beroun možnost, jak řešit tíživou sociální situaci. V rejstříku, který následuje, jsou seřazeny jednotlivé služby podle cílové skupiny a také podle konkrétního typu služby. Věříme, že Vám tento katalog může pomoci. Josef Antoniv Místostarosta města Králův Dvůr 2

3 Obsah Seznam základních pojmů 4 Senioři 5 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením 17 Osoby se zdravotním postižením 26 Jmenný seznam poskytovatelů a služeb souvisejících 33 Jmenný seznam služeb souvisejících 33 3

4 Seznam základních pojmů denní stacionář ulehčuje dlouhodobou péči o seniory se sníženou soběstačností. Denní stacionáře přebírají zodpovědnost za péči o seniora na část dne, a tím umožňují rodinnému pečujícímu, aby např. nemusel opustit své zaměstnání. Stacionáře často nabízejí tvůrčí program pro klienty (dílny, ruční práce atd.). osobní asistence - druh sociální péče, umožňující člověku, který by jinak musel žít t v Ústavu sociální péče, aby mohl bydlet a žít se svou rodinou. Služba je poskytována bez časového omezení v domácnosti klienta, při činnostech, které klient potřebuje. pečovatelská služba poskytuje ve vymezeném čase pomoc s některými činnostmi přímo v domácnostech seniorů, aby nebyli zbytečně vytrhováni z prostředí, které je jim blízké a cítí se v něm bezpečně. Pečovatelky pomáhají seniorům při zvládání běžných úkonů, s hygienou, se zajištěním chodu domácnosti, se zajištěním stravy (např. dovážejí jim hotové obědy), zajišťují nákupy apod. respitní/odlehčovací služba dočasná výpomoc - určena zejména pro rodiny nebo osamělé osoby pečující o zdravotně postižené děti, dospělé nebo seniory, které se snadno mohou dostat do situace, kdy tuto péči nemohou zvládat, nejčastěji pro náhlé onemocnění, úraz, závažné zhoršení zdravotního stavu nebo v případě potřeby odpočinku. Po tuto přechodnou dobu se o zdravotně postiženého člena rodiny či seniora postarají v některém specializovaném zařízení, někdy i přímo v domácnosti, kde žije. 4

5 Senioři Druh služby: Centrum denních služeb Adresa poskytovatele: Digitus Mise, o.p.s., Pod Dražovkou 1142, Hořovice Telefon: , kontaktní osoba: Hana Anýžová e - mail: V centru denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a které mají sníženou soběstačnost, z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění. Druh služby: Denní stacionář sv. Anežky pro seniory Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Bc. Veronika Maslíková E - mail: Denní stacionář sv. Anežky je ambulantní služba specializovaná zejména pro seniory s poruchami paměti. Uživatelé mohou využívat pomoc při péči o vlastní osobu, aktivizační programy, trénování paměti, masáže a další činnosti podporující zachovávání vlastních schopností a dovedností. Poskytujeme tak péči uživatelům v době, kdy je rodina v práci, zároveň ale uživatelé zůstávají denně ve vlastním prostředí. 5

6 Senioři Druh služby: Domov pro seniory Adresa poskytovatele: Domov Na Výsluní, Pražská 932, Hořovice Telefon: , , kontaktní osoba: Mgr. Josef Forejt E - mail: Pobytová služba zajišťuje osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, péči zejména v oblastech osobní hygieny, péče o vlastní osobu, stravování, obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a sociálně terapeutických a aktivizačních činností prostřednictvím kvalifikovaného personálu. Druh služby: Domov pro seniory Adresa poskytovatele: Domov V Zahradách Zdice, Čs. Armády 969, Zdice Telefon: , kontaktní osoba: Ivana Rabochová E - mail: Služba se poskytuje formou celoroční pobytové služby nepřetržitě 24 hodin denně v jednolůžkových pokojích vybavených k tomuto účelu. 6

7 Senioři Druh služby: Domov pro seniory Adresa poskytovatele: Domov Penzion pro důchodce Beroun, Na Parkáně 111, Beroun - Město Telefon: E - mail: - organizace poskytuje sociální služby terénní pečovatelskou službu na území města Berouna a ve středisku osobní hygieny v DPS čp.111 seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodů zdravotního stavu, věku a zdravotního postižení vyžadují pomoc jiné fyzické osoby - organizace vytváří podmínky pro rozvoj kulturního a vspolečenského života a zájmové činnosti obyvatel penzionu - zajišťuje správu domu s pečovatelskou službou a výběr nájemného pro zřizovatele a zajišťování služeb s tím spojených. Druh služby: Domov se zvláštním režimem Adresa poskytovatele: Domov V Zahradách Zdice, Čs. Armády 969, Zdice Telefon: , kontaktní osoba: Ivana Rabochová E - mail: Služba se poskytuje formou celoroční pobytové služby nepřetržitě 24 hodin denně v jednolůžkových pokojích vybavených k tomuto účelu. 7

8 Senioři Druh služby: Dům s pečovatelskou službou Králův Dvůr Adresa poskytovatele: Plzeňská 152, 190, Králův Dvůr Telefon: Fax: E - mail: Bytový dům s pečovatelskou službou (pondělí pátek). Druh služby: Klub Zvonek Adresa poskytovatele: Klub Zvonek, Plzeňská 104, Králův Dvůr Telefon: , kontaktní osoba: Jarmila Dolejší E - mail: Pomáháme nemocným, kteří se svým onemocněním zůstali doma sami. Pomáháme formou pochodů, procházek ke zlepšení fyzické stránky, formou přednášek o zdravé výživě s ochutnávkou, lékařů, bylinkářů, rekondic, aby měli přehled, jak ovlivnit své zdraví. Také po psychické stránce formou ručních prací, nabídkou onkopsychologů. Pomáháme lidem, kteří zůstávají doma opuštěni a nabízíme jim tím náplň dne a pomoc odborníků. 8

9 Druh služby: Odlehčovací služba Senioři Adresa poskytovatele: Digitus Mise, o.p.s., Pod Dražovkou 1142, Hořovice Telefon: , kontaktní osoba: Hana Anýžová E - mail: Odlehčovací služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Druh služby: Odlehčovací služba Adresa poskytovatele: Domov Na Výsluní, Pražská 932, Hořovice Telefon: , , kontaktní osoba: Mgr. Josef Forejt E - mail: Odlehčovací pobytová služba slouží zejména osobám se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek k odpočinku pečujících osob. Odlehčovací služba zahrnuje komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Domova Na Výsluní, Hořovice zejména v oblastech osobní hygieny, péče o vlastní osobu, stravování, obstarávání osobních záležitostí, uplatňování práv a sociálně terapeutických a aktivizačních činností. 9

10 Senioři Druh služby: Odlehčovací služba Adresa poskytovatele: Domov V Zahradách Zdice, Čs. Armády 969, Zdice Telefon: , kontaktní osoba: Ivana Rabochová E - mail: Služba se poskytuje formou celoroční pobytové služby nepřetržitě 24 hodin denně v jednolůžkových pokojích vybavených k tomuto účelu. Druh služby: Osobní asistence Adresa poskytovatele: Senior Care pečovatelská služba, o.p.s., Lidická 804, Beroun - Závodí Telefon: , kontaktní osoba: Vladislava Karešová E - mail: Osobní asistenci poskytujeme dle zákona o sociálních službách č. 108/200/Sb., provozní doba této služby je časově neomezená až do naplnění kapacity. Tuto službu nabízíme občanům, kteří jsou závislé na jiné osobě částečně nebo úplně. Rovněž poskytujeme osobní asistenci seniorům nebo lidem, kteří jsou osamělí a nebo rodina nemůže o svého blízkého člověka pečovat z důvodů zaměstnání, dovolené, dále také v případě, kdy rodina žije vzdáleně od svého blízkého člověka. apod. V případě potřeby nabízíme dohled-hlídání starých nebo nemocných občanů v době, kdy je rodina v zaměstnání, v nemocnici apod. Rovněž poskytujeme osobní asistenci dětem, které tuto službu potřebují z důvodů zdravotních a duševních omezený pohyb, mentální poruchy atd. 10

11 Senioři Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Domov Na Výsluní, Pražská 932, Hořovice Telefon: , , kontaktní osoba: Mgr. Josef Forejt E - mail: Pečovatelská služba terénní - zajišťuje pomoc a podporu občanům se sníženou soběstačností při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, při zajištění chodu domácnosti, doprovod a rehabilitaci v jejich přirozeném domácím prostředí Pečovatelská služba ambulantní zajišťuje stejné služby v prostorách Domova Na Výsluní, Hořovice Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Bc. Veronika Maslíková E - mail: Terénní pečovatelská služba podporuje uživatele v zachování jejich způsobu života a poskytuje individuální péči o vlastní osobu a domácnost. Poskytujeme: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 11

12 Senioři Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc se zajištěním chodu domácnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní činnosti - doprava uživatelů (např. k lékaři, na nákup) - poradenství v péči o seniory - zapůjčení kompenzačních pomůcek Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Digitus Mise, o.p.s., Pod Dražovkou 1142, Hořovice Telefon: , kontaktní osoba: Hana Anýžová E - mail: Pomoc a podpora při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím toto vše v domácnostech uživatelů. 12

13 Senioři Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Domov Penzion pro důchodce Beroun, Na Parkáně 111, Beroun - Město Telefon: E - mail: - organizace poskytuje sociální služby terénní pečovatelskou službu na území města Berouna a ve středisku osobní hygieny v DPS čp.111 seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z důvodů zdravotního stavu, věku a zdravotního postižení vyžadují pomoc jiné fyzické osoby - organizace vytváří podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti obyvatel penzionu - zajišťuje správu domu s pečovatelskou službou a výběr nájemného pro zřizovatele a zajišťování služeb s tím spojených. Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Domov V Zahradách Zdice, Čs. Armády 969, Zdice Telefon: , kontaktní osoba: Ivana Rabochová E - mail: Pečovatelská služba je terénní služba, poskytujeme ji ve vymezeném čase osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Zajišťujeme podporu, která umožňuje osobám zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, zejména v domácím prostředí. 13

14 Senioři Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: DPS Tmaň, Tmaň 190, Telefon: , kontaktní osoba: Petra Vinšová E - mail: Naše pečovatelská služba pomáhá občanům, kteří jsou soběstační, ale s něčím přeci jen pomoci potřebují, obstarává úklid, praní prádla, nákupy, doprovody k lékařům, rozváží obědy po naší obci i občanům mimo DPS. 14

15 Senioři Druh služby: Pečovatelská služba Adresa poskytovatele: Senior Care pečovatelská služba, o.p.s., Lidická 804, Beroun - Závodí Telefon: , kontaktní osoba: Vladislava Karešová E - mail: Pečovatelská služba je terénní služba, která poskytuje péči dle zákona č.108/2006sb., provozní doba této služby je od 7:00 hod. do 19:00 hod. denně včetně víkendů a svátků. Naším cílem mimo jiné je hlavně pomoci uživatelům získat co nejvyšší míru soběstačnosti, to je zastavit zhoršování jejich celkového stavu, udržet a rozvíjet jejich dosavadní schopnosti a dovednosti. Na základě toho provádíme s klienty jednoduchá cvičení, pomáháme hlavně při obnově pohybu u osob po mozkových příhodách apod. Pomáháme jim obnovit kontakty s přáteli, se vzdálenou rodinou apod. Péči o klienta provádíme i několikrát denně podle požadavku klienta nebo jeho rodiny s velkou část klientů tvoří klienti ležící, nesoběstační a nebo částečně soběstační. Tuto službu poskytujeme kromě Berouna a Králova Dvora hlavně občanům v malých obcích na Berounsku, kde není zatím zajištěna řádně síť sociálních služeb. 15

16 Senioři Druh služby: Sociálně aktivizační služba Adresa poskytovatele: Senior Care pečovatelská služba, o.p.s., Lidická 804, Beroun - Závodí Telefon: , kontaktní osoba: Vladislava Karešová E - mail: Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením je poskytována v domácnosti klienta a to v rozsahu několika hodin denně. Touto službou se snažíme seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným udržet nebo rozvíjet praktické dovednosti a schopnosti. Provádíme např. cvičení na udržování paměti, ruční práce, četba, obnovování možných bývalých koníčků atd. 16

17 Senioři Druh služby: Týdenní stacionář sv. Anežky pro seniory Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Bc. Veronika Maslíková E - mail: Týdenní stacionář sv. Anežky je pobytová služba specializovaná zejména pro seniory s poruchami paměti. Uživatelé bydlí ve Stacionáři od pondělí do pátku, mohou využívat pomoc při péči o vlastní osobu, aktivizační programy, trénování paměti, masáže a další činnosti podporující zachovávání vlastních schopností a dovedností. Poskytujeme tak péči uživatelům v době, kdy rodina nemůže zajistit stálou péči, víkendy tráví uživatelé s rodinou v domácím prostředí. V případě potřeby nabízíme fakultativně pobyt také o víkendu. 17

18 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Denní stacionář Adresa poskytovatele: Dobromysl, o.p.s., Bezručova 928 (2.patro budovy Komunitního centra), Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Lenka Rehorová E - mail: Posláním služby je v průběhu dne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby. - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředí - sociálně terapeutické činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 18

19 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Lochovice Adresa poskytovatele: Domov Lochovice, Lochovice 222, Zdice Telefon: , kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Křivánek E - mail: Poskytování stálé pobytové sociální služby pro mentálně postiženou mládež a dospělé osoby v rozsahu středně těžkého stupně mentální retardace a týdenní stacionář. Jedná se zejména o poskytování ubytování, stravování, zdrav.ošetřovatelské a rehabilitační péče, chráněné dílny a chráněné ubytování, množství zájmových aktivit, nácvik sebeobsluhy a zvládání základních každodenních činností i pracovní zácvik klientů. 19

20 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Adresa poskytovatele: Koniklec Suchomasty, Suchomasty 1 Telefon: , , kontaktní osoba: Zdeňka Králová E - mail: KONIKLEC SUCHOMASTY poskytovatel sociálních služeb, p.o. Středočeského kraje, IČO , se sídlem , Suchomasty č.p.1, se nachází v regionu okresu Beroun, cca 4 km od turisticky známé oblasti Koněpruských jeskyní. Sociální služby jsou poskytovány v hlavní budově zařízení, bývalém zámeckém objektu a dalších objektech uvnitř uceleného areálu s velkou zahradou, v budově okálu v obci Liteň a Berouně. V hlavním objektu bydlí a žije cca 39 klientů v objektu chráněného bydlení v Litni žije a bydlí 5, v Berouně 6 klientů. Klienty zařízení jsou v této době muži a ženy se zvláštními potřebami. Služby se v zařízení poskytují celoročně. Zařízení vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem, ředitelkou, paní Zdeňkou Královou. 20

21 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Klub Zvonek Adresa poskytovatele: Klub Zvonek, Plzeňská 104, Králův Dvůr Telefon: , kontaktní osoba: Jarmila Dolejší E - mail: Pomáháme nemocným, kteří se svým onemocněním zůstali doma sami. Pomáháme formou pochodů, procházek ke zlepšení fyzické stránky, formou přednášek o zdravé výživě s ochutnávkou, lékařů, bylinkářů, rekondic, aby měli přehled, jak ovlivnit své zdraví. Také po psychické stránce formou ručních prací, nabídkou onkopsychologů. Pomáháme lidem, kteří zůstávají doma opuštěni a nabízíme jim tím náplň dne a pomoc odborníků. 21

22 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Odlehčovací služby Adresa poskytovatele: Dobromysl, o.p.s., Bezručova 928 (2.patro budovy Komunitního centra), Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Lenka Fuxová E - mail: Posláním služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek, a to převzetím péče o osobu se zdravotním postižením na určitou dobu, nebo sdílením péče. Základní činnosti poskytované služby: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 22

23 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Osobní asistence Adresa poskytovatele: Dobromysl, o.p.s., Bezručova 928 (2.patro budovy Komunitního centra), Beroun Telefon: , kontaktní osoba: Alice Sýkorová, DiS. E - mail: Posláním služby je napomáhat osobám se zdravotním postižením ke zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu a umožnění tím účastnit se života společnosti. Základní činnosti poskytované služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně - pomoc při zajištění stravy - pomoc při zajištění chodu domácnosti - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 23

24 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Osobní asistence Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Bc. Veronika Maslíková E - mail: Osobní asistence Farní charity Beroun podporuje uživatele v každodenních činnostech za pomocí osobního asistenta a kompenzuje jejich znevýhodnění tak, aby se mohli v co největší míře zapojovat do běžného života. Poskytujeme: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy Pomoc se zajištěním chodu domácnosti Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 24

25 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Sociálně terapeutické dílny Adresa poskytovatele: Dobromysl, o.p.s., Bezručova 928 (2.patro budovy Komunitního centra), Beroun Telefon: , kontaktní osoba: Bc. Olga Blahovcová E - mail: Posláním služby je dlouhodobá a pravidelná podpora pracovních návyků a dovedností osob se zdravotním postižením prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Druh služby: Sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace Adresa poskytovatele: Lomikámen, o.s., Bezručova 928, Beroun, ; kavárna Jiná káva (soc.- ter. dílna), U Kasáren 192, Beroun, Telefon: , kontaktní osoba: Jan Rohlena E - mail: Služba je určena lidem s psychickými problémy, kteří si chtějí obnovit nebo získat základní pracovní a sociální návyky, případně znalosti a dovednosti umožňující jim vést samostatnější život. Chceme posilovat soběstačnost lidí s psychickými problémy při zvládání běžného života a to tím, že jim poskytneme prostor a podporu pro nácvik potřebných sociálních a pracovních dovedností. 25

26 Osoby se zdravotním postižením Druh služby: Týdenní stacionář Adresa poskytovatele: Dobromysl, o.p.s., Bezručova 928 (2.patro budovy Komunitního centra), Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Lenka Fuxová E - mail: Posláním služby je v průběhu týdne zabezpečovat osobám se zdravotním postižením komplexní péči, výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby. Základní činnosti poskytované služby - poskytnutí ubytování, - poskytnutí stravy, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních věcí 26

27 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Azylový dům sv. Jakuba Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Roháče z Dubé 131, Beroun Telefon: , kontaktní osoba: Bc. Marcel Stanovský E - mail: Azylový dům poskytuje dvě služby pod jednou střechou: noclehárnu a ubytovnu. Noclehárna je provozována od do 8.00 h., příjem klientů probíhá od do h. Azylová ubytovna je provozována nepřetržitě, příjem klientů od 8.00 do h. Poskytujeme: ubytování, pomoc při zajištění stravy, zajištění podmínek pro osobní hygienu včetně možnosti vyprání osobního prádla a využití sociálního šatníku, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Klienti pracují se sociální pracovnicí na základě individuálního plánu. Možnost zařazení do programu sociální rehabilitace a do projektu Pomůžeme vám uspět. 27

28 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Centrum psychologicko-sociálního poradenství Adresa poskytovatele: Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, Náměstí Míru 221, Králův Dvůr Telefon: , , kontaktní osoba: Jana Slavíková E - mail: Poskytování poradenské, psychologické a psychoterapeutické pomoci rodinám, párům i jednotlivcům. Řešení manželských i partnerských krizí, rozvodové a porozvodové problematiky, výchovná a výuková problematika, mezigenerační konflikty, následná péče při závislostech, osobnostní rozvoj, hledání vlastní identity. Řešení osobních i životních krizí a ztrát. Osvětová a přednášková činnost Druh služby: Centrum pro rodinu a děti Adresa poskytovatele: Betlém centrum pro rodinu a děti, Lochovice 42, Lochovice Telefon: kontaktní osoba: Bc. Eva Andrušková E - mail: Aktivizační služba pro rodiny s dětmi + volnočasové aktivity za zvýhodněné ceny. 28

29 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Denní centrum pro osoby bez přístřeší Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Bezručova 928, Beroun Telefon: , kontaktní osoba: Mgr. Soňa Křikavová E - mail: - Prostor pro bezpečný odpočinek v teple a suchu - Hygienické zázemí sprcha, pračka - Základní stravu - Sociální šatník - Přístup k informacím TV, internet, knihovna, denní tisk - Klubová setkání, sociální poradenství - Pracovně aktivizační program, psychologická a právní poradna 29

30 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Koutek krteček Adresa poskytovatele: Koutek krteček, Sadová 731, Beroun Telefon: , kontaktní osoba: Petra Kozderková E - mail: Poskytujeme hlídání dětí od 2 let s výukou motorické a pohybové dovednosti. Při naplnění min. počtu dětí zajistíme Anglický jazyk - Helen Doron a kurzy plavání. Provozní doba je od 7-17 hod. Jinak dle dohody. Klademe důraz na příjemnou atmosféru v rodinném prostředí a vedení dětí k samostatnosti. Naše aktivity směřují k přípravě dětí do větších kolektivů školských zařízení. Nabízíme: - vyzvedávání dětí ze škol,školek,kroužků.. - doprovod k lékaři - odbornou péči během nemoci Doplňkově poskytujeme komplexní služby pro domácnost (úklid,nákup..) a péči o další děti a seniory. 30

31 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Levíňáček Adresa poskytovatele: Levíňáček, Levín 68, Králův Dvůr Telefon: , kontaktní osoba: Bc. Denisa Jansová E - mail: Provozní doba je od 7-17 hod. Jinak dle dohody. zaručujeme Vám maximální dohled a postarání se o vaše děti dětem bude nabídnut bohatý sortiment aktivit ve chvílích strávených u nás nemáte-li volnou chvíli pro svou práci, zařizování různých záležitostí či jen čas pro sebe, u nás ji mít budete Chcete, aby se vaše dítě začlenilo mezi ostatní děti a vytvářelo si tak svoje dětství? Chcete, aby se vaše dítě rozvíjelo i ve chvílích, kdy s ním nemůžete být? Na poslední chvíli se vám zrušilo hlídání? Potřebujete své dítě pohlídat a bezstarostně odejít vyřizovat si své záležitosti? Tým vychovatelek má velice kladný vztah k dětem, mnohé zkušenosti, dosažené vzdělání a praxi i v různých speciálních zařízeních. Program: - uspořádání narozeninových oslav - angličtina pro nejmenší - cvičení (sportovní aktivity) - tanec - výlety - zpěv - výtvarná výchova - procházky + poznávání přírody 31

32 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Rodinné centrum Adresa poskytovatele: RC Záhořánek, Borová 196, Králův Dvůr - Zahořany Telefon: , kontaktní osoba: Bc. Kateřina Aschermannová E - mail: Naše centrum se snaží nabídnout rodinám s dětmi, ale i nastávajícím rodičům komplexní a odborné služby na jednom místě. Nabídka našich služeb: Těhotenské kurzy a cvičení, laktační poradna a půjčovna novorozeneckých vah, odsávaček mateřského mléka a baby dechové monitory, plavání pro kojence, batolata a děti předškolního věku, nově také pořádáme akreditační kurzy MŠMT pro výuku nových lektorů plavání, výuka AJ a v neposlední řadě provozujeme miniškolku pro děti již od dvou let věku do předškolního věku. V našich oborech se snažíme neustále vzdělávat, abychom mohli nabídnout aktuální vědomosti z pedagogiky,plavání a medicíny. Spolupracujeme taktéž z řadou odborníků z oblasti medicíny. 32

33 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Terénní program pro osoby bez přístřeší Farní charity Beroun Adresa poskytovatele: Farní charita Beroun, Bezručova 928, Beroun Telefon: -----, kontaktní osoba: Mgr. Jakub Dutka E - mail: Cílem terénního programu je kontaktovat osobu bez přístřeší v jeho přirozeném prostředí co nejdříve, navázat s ní vztah důvěr a spolupráce. Tímto způsobem se snažíme minimalizovat rizika spojená s životem na ulici a podporovat návrat těchto osob do společnosti. 33

34 Rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením Druh služby: Terénní programy Magdaléna - Berounsko Adresa poskytovatele: Magdaléna, o.p.s., Bezručova 928, Beroun Telefon: , , kontaktní osoba: Bc. Ondřej Sklenář E - mail: Služba zahrnuje soubor činností a aktivit, které stojí na pomyslném začátku v systému péče o uživatele drog a často jsou vůbec první službou, se kterou se uživatelé návykových látek setkávají. Služba nabízí základní sociální poradenství, adiktologické poradenství, krizovou intervenci, sběr a výměnný program injekčního náčiní, distribuci zdravotnického materiálu, informační servis, zprostředkování kontaktu s návaznou péčí, depistáž, anonymní a bezplatné testování infekčních onemocnění, motivační rozhovory, krátkou intervenci, asistenci, apod. 34

35 Jmenný seznam poskytovatelů sociálních služeb Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje Digitus Mise, o.p.s. Dobromysl, o.p.s. Domov Lochovice Domov Penzion pro důchodce Beroun Domov na Výsluní Hořovice Domov v Zahradách Zdice Dům s pečovatelskou službou Králův Dvůr Farní charita Beroun Klub Zvonek Koniklec Suchomasty Lomikámen, o.s. Magdaléna, o.p.s. Pečovatelská služba Tmaň Senior Care pečovatelská služba, o.p.s. Jmenný seznam služeb souvisejících Koutek krteček, Levíňáček, RC Zahořánek 35

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 24. září 2018

JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 24. září 2018 JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINY 24. září 2018 CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006548 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 2023 1 Program dnešního jednání Vánoční jarmark

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace P L Á N Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh na rok 2011 OSTRAVA!!! Obsah: Popis

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Úvodem. Vážení a milí,

Úvodem. Vážení a milí, Úvodem Vážení a milí, r. 2013 je pro nás rokem hodnocení, rokem bilancování. Před 20 lety v r. 1993 byla založena z iniciativy tehdejšího faráře P. Bulína naše charita. Před cca 10 lety jsem nastoupila

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v rámci projektu IPO Roudnice nad Labem, reg. č. CZ.1.04/3.2.00/55.00014 financovaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova

MĚSTO JABLUNKOV. Průvodce. sociálními a souvisejícími. službami. pro občany města Jablunkova MĚSTO JABLUNKOV Průvodce sociálními a souvisejícími službami pro občany města Jablunkova ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Úvodní slovo Vážení a milí spoluobčané, připravili jsme pro Vás Průvodce sociálními a souvisejícími

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S

Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S Výroční zpráva Rytmus D., o.p.s., Rumburk 2015 R Y T M U S SLOVO ÚVODEM Mílí přátelé, tak jsme tu zase, abychom vás seznámili s činností naší organizace. V loňském roce jsme zažili v naší organizaci velké

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa

fotografie uživatelů Stacionáře při návštěvě otce biskupa Obsah 1 Úvodní slovo 2 Charitní ošetřovatelská služba 3 Charitní pečovatelská služba 4 Denní stacionář sv. Damiána 5 Sociální rehabilitace - Ateliér Samuel 6 Domov pro matky a otce v tísni 7 Tereza - pomoc

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Vážení představitelé měst, městysů a obcí,

Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Vážení představitelé měst, městysů a obcí, Žďár nad Sázavou dovolte mi, abych Vám předložila zpravodaj Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který obsahuje základní informace o jednotlivých službách naší

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více