Průvodce nastavením systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nastavením systému"

Transkript

1 MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému

2 Obsah O tomto návodu Systémová nastavení SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového nastavení (obecná) Seznam systémových nastavení (obecná) Stav počítadel Výchozí nastavení Zobrazit seznam (uživatel) Nastavení zásobníku Kontrola adresy Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Kontrola uživatele SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (ADMINISTRÁTOR) Vyvolání systémového nastavení (administrátor) Seznam systémových nastavení (administrátor).. 63 Kontrola uživatele Úsporný režim Nastavení provozu Ovládání zařízení Nastavení kopie Nastavení sítě Nastavení tiskárny Nast.Odeslání Obrázku Nastavení Uklád. Dokum Zobrazit seznam (administrátor) Bezpečnostní nastavení Povolit/Zakázat nastavení Změnit heslo správce Produktový klíč Zadržení/Vyvolání systém. nastavení

3 O tomto návodu Prosím uvědomte si Označení "Řada MX-2300/2700" nebo "Řada MX-3500/4500" v této příručce odkazuje na následující modely: Řada MX-2300/2700: MX-2300N, MX-2700N Řada MX-3500/4500: MX-3500N, MX-350N, MX-4500N, MX-450N Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné. Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko. Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko. Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu. Varování Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony. Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny. Obrázky, ovládací panel a dotykový panel, vyobrazené v tomto návodu Přídavná zařízení jsou obecně volitelná, některé modely však obsahují určitá přídavná zařízení jako standardní vybavení. Pokyny uvedené v této příručce předpokládají, že v modelu MX-2700N (vybaveném standardně automatickým podavačem dokumentů) je nainstalován pravý podavač a stolek/zásobník 2x500 listů. Při popisu určitých funkcí nebo způsobů použití se dále předpokládá, že jsou nainstalována také další přídavná zařízení. Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit. Návody dodávané se strojem Ke stroji jsou dodávány tištěné návody a návody ve formátu PDF. Návody ve formátu PDF jsou uloženy na pevném disku stroje. Při použití stroje si přečtěte příslušný návod pro funkci, kterou používáte. Tištěné návody Název návodu Bezpečnostní pokyny Návod pro instalaci softwaru Návod pro rychlý start Řešení problémů Obsah Tento návod obsahuje pokyny pro bezpečné používání stroje a přehled parametrů stroje a jeho přídavných zařízení. Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat software a nakonfigurovat nastavení pro použití stroje jako tiskárny nebo skeneru. Tento návod obsahuje snadno pochopitelná vysvětlení všech funkcí stroje v jednom svazku. Podrobné popisy jednotlivých funkcí lze nalézt v příslušných návodech ve formátu PDF. Tento návod vysvětluje, jak vyjmout zaseknutý papír, a obsahuje odpovědi na časté dotazy, týkající se obsluhy stroje v jednotlivých režimech. Podívejte se do tohoto návodu, když máte při použití stroje nějaké potíže. 2

4 Návody ve formátu PDF Návody ve formátu PDF obsahují podrobné vysvětlení postupů pro použití stroje v jednotlivých režimech. Chcete-li si je prohlédnout, stáhněte je z pevného disku stroje. Postup pro stažení návodů je vysvětlen v "Jak stáhnout návody ve formátu PDF" v Návodu pro rychlý start. Název návodu Uživatelská příručka Průvodce kopírováním Průvodce tiskem Průvodce skenerem Průvodce řazením dokumentů Průvodce nastavením systému (tento návod) Obsah Tento návod poskytuje informace jako například základní provozní postupy, jak zakládat papír a jak udržovat stroj. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí kopírování. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí tisku. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí skeneru a internetového faxu. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí ukládání dokumentů. Funkce ukládání dokumentů umožňuje ukládat data dokumentu kopírovací nebo faxové úlohy nebo data tiskové úlohy jako soubor na pevném disku stroje. Uložený soubor lze podle potřeby vyvolat. Tento návod vysvětluje "Systémová nastavení", která jsou používána pro nakonfigurování různých parametrů tak, aby vyhovovaly zaměření a potřebám vašeho pracoviště. Aktuální nastavení lze zobrazit nebo vytisknout ze "Systémového nastavení". Ikony použité v návodech Ikony v návodech indikují následující typy informací: Varuje vás před situacemi, kde hrozí riziko poškození nebo závady stroje. Poskytuje dodatečné vysvětlení funkce nebo procedury. Vysvětluje, jak zrušit nebo opravit operaci. 3

5 Systémová nastavení Systémová nastavení se používají pro nakonfigurování různých parametrů tak, aby vyhovovala zaměření a potřebám vašeho pracoviště. Používají se také pro zobrazení nebo tisk aktuálního nastavení a stavu stroje a umožňují usnadnit používání stroje. Systémová nastavení se skládají z nastavení, která mohou používat běžní uživatelé, a nastavení, která může konfigurovat jen administrátor stroje. Tyto dvě skupiny nastavení jsou v tomto návodu odlišeny takto. Systémová nastavení (obecná) Systémová nastavení, která mohou konfigurovat běžní uživatelé (včetně administrátora). Lze nakonfigurovat například následující nastavení. Nastavení data a času Nastavení zásobníku papíru (formát papíru a typ papíru) Uložení destinací pro faxové a skenovací funkce. Nastavení pro tiskové funkce. Uložení, editace a mazání složek pro funkci ukládání dokumentů. Zobrazení počtu tisknutých, skenovaných a faxovaných stran. Další informace viz ". SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ)" (strana 5). Nastavení pro běžné uživatele Systémová nastavení (administrátor) *Vyžadováno přihlášení Systémová nastavení, která může konfigurovat jen administrátor. Pro nakonfigurování těchto nastavení je nutné přihlásit se jako administrátor. Lze nakonfigurovat například následující nastavení. Uložení uživatelů stroje. Nastavení úspory energie Nastavení ovládacího panelu Nastavení pro přídavná zařízení nainstalovaná na stroji. Nastavení pro funkci kopírování Nastavení pro připojení k počítačové síti Nastavení odesílání/příjmu pro faxy a skenované obrázky Pokročilá nastavení pro funkci ukládání dokumentů Další informace viz "2. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (ADMINISTRÁTOR)" (strana 59). Nastavení pro administrátory Heslo administrátora Pro zajištění zabezpečení by měl administrátor stroje změnit heslo hned po nákupu stroje. (Tovární výchozí heslo administrátora viz "PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ" v návodu Bezpečnostní pokyny.) Postup změny hesla viz "Změnit heslo správce" (strana 9) v systémovém nastavení (administrátor). *Pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení měňte heslo v pravidelných intervalech. Výše uvedené skupiny "Obecné" a "Administrátor" se používají jen jako označení při vysvětlování funkcí nastavení. Toto označení skupin se na dotykovém panelu nezobrazuje. Pro konfigurování systémových nastavení je možné použít také webové stránky. Chcete-li konfigurovat systémová nastavení z webových stránek, klikněte na [Systémová nastavení] v menu webových stránek. 4

6 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Tato kapitola popisuje systémová nastavení, která mohou nakonfigurovat běžní uživatelé stroje. Vyvolání systémového nastavení (obecná) Když není aktivováno ověřování uživatele Ujistěte se, že je stroj v pohotovostním stavu, a pak stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] na ovládacím panelu. Ovládací panel UKLÁDÁNÍ DUMENTU ODESLÁNÍ OBRAZU KOPÍROVÁNÍ STAV ÚLOHY TISK READY DATA LINE DATA NASTAVENÍ SYSTÉMU LOGOUT Tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] Když je stisknuto tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], objeví se na dotykovém panelu následující obrazovka menu. Stiskněte na této obrazovce položku, kterou chcete nakonfigurovat. Podrobné vysvětlení jednotlivých nastavení viz následující stránky této kapitoly. Obrazovka systémového nastavení (tovární výchozí stav) Heslo správce Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Stav Tiskárny Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Kontrola Řazení Dokumentů Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Kontrola USB zařízení Položky nastavení Tlačítko [] Pro ukončení systémového nastavení, stiskněte tlačítko [] v pravém horním rohu obrazovky. Ověřování uživatele je na počátku vypnuto (tovární výchozí nastavení). 5

7 Když je aktivováno ověřování uživatele Když je aktivováno "Nastavení autorizace uživatele" (strana 77) je před použitím stroje požadováno přihlášení v přihlašovací obrazovce. Přihlašovací obrazovka se mění podle nastavení nakonfigurovaného v "Nastavení metody autorizace" (strana 77). Když se objeví jedna z následujících přihlašovacích obrazovek, přihlaste se pomocí informací o uživateli, poskytnutých administrátorem stroje. Pak můžete použít systémová nastavení. Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Prosím vložte přihl. jméno / ovou adresu / heslo. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Adr. el pošty Ověřit: Server Heslo Ověřít: Server Přihlašovací jméno a heslo Přihlašovací jméno, heslo a ová adresa Zadejte číslo uživatele. Přihlášení správce Číslo uživatele Informace o uživateli potřebné pro přihlášení konzultujte s administrátorem. Když je zapnuto automatické přihlašování, přihlašovací obrazovka se neobjeví. Přihlášení přihlašovacím jménem a heslem Když se autorizuje přihlašovací jméno/heslo/ ová adresa, musí být v následujícím postupu zadána také vaše ová adresa. Stiskněte tlačítko [ ová adresa] a zadejte svoji ovou adresu, která je uložena na LDAP serveru, stejným způsobem, jakým zadáváte heslo. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko []. (Jestliže zvolíte uživatele, jehož ová adresa je uložena ve stroji, zadá se tato adresa automaticky když uživatele zvolíte.) Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Stiskněte tlačítko [Přihl. Jméno]. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: Server Pro přímé nastavení příslušného uživatele můžete stisknout tlačítko "Zapsání uživatele" (strana 78)) pomocí číselných tlačítek. a zadat registrační číslo uživatele (viz 6

8 Zvolte uživatele k přihlášení. Zpět Vyberte uživatele. AAA AAA CCC CCC EEE EEE BBB BBB DDD DDD FFF FFF 25 Přihlášení správce Přímý Vstup 2 GGG GGG Všichni Užv. HHH HHH ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Uživ. Pro přímé nastavení příslušného uživatele můžete stisknout tlačítko a zadat registrační číslo uživatele (viz "Zapsání uživatele" (strana 78)) pomocí číselných tlačítek. Pro přímé zadání uživatele, který není uložen ve stroji, pomocí LDAP serveru stiskněte tlačítko [Přímý vstup], zadejte přihlašovací jméno, které je uloženo na LDAP serveru, a stiskněte tlačítko []. (Když je aktivován LDAP.) Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Zadejte heslo. 3 Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: AAA AAA Přihlásit se místně () Stiskněte tlačítko [Heslo]. (2) Zadejte heslo v obrazovce zadávání textu, která se objeví. Při lokálním přihlašování na stroji zadejte svoje heslo, které bylo uloženo podle popisu v "Zapsání uživatele" (strana 78). Při autorizaci pomocí LDAP serveru zadejte svoje heslo, které je uloženo na LDAP serveru. Postup pro zadávání textu viz "6. ZADÁVÁNÍ TEXTU" v Uživatelské příručce. Nebylo-li heslo nastaveno, není tento krok potřebný. Přejděte na krok 4. Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Stiskněte tlačítko []. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: AAA AAA Přihlásit se místně 4 Když je zvolen uživatel, který je uložen na stroji, objeví se [Ověřit:]. Pro přímé zadání vašeho přihlašovacího jména nebo změnu přihlašovací destinace stiskněte tlačítko [Ověřit:]. Když je tlačítko stisknuto, objeví se následující obrazovka. Zvolte požadované tlačítko a stiskněte tlačítko []. Zvolte systém ověřování zapsaného uživatele. Ověřit: Přihlásit se místně Server Server 2 Server 3 /2 "Ověřit:" nelze změnit, když nebyl uložen LDAP server. Uživatelé, pro které je autorizační destinace LDAP, nemohou zvolit "Přihlásit se místně". Tím je přihlašovací procedura dokončena. Po přihlášení lze používat systémová nastavení.postup po přihlášení viz "Když není aktivováno ověřování uživatele" (strana 5). 7

9 Přihlášení číslem uživatele Zadejte číslo uživatele. Zadejte svoje číslo uživatele pomocí číselných tlačítek. Každá zadaná číslice se zobrazí jako " ". Zadejte číslo uživatele. Stiskněte tlačítko []. 2 Přihlášení správce Když má číslo uživatele 8 číslic, není tento krok potřebný. (Když je zadáno číslo uživatele, proběhne přihlášení automaticky.) Tím je přihlašovací procedura dokončena. Po přihlášení lze používat systémová nastavení. Postup po přihlášení viz "Když není aktivováno ověřování uživatele" (strana 5). Pro konfiguraci a uložení nastavení LDAP klikněte na [Nastavení sítě] a pak na [Nastavení LDAP] v menu webové stránky. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) Když se aktivuje automatické vymazání, provede se automaticky odhlášení. Pro odhlášení... Stiskněte tlačítko [LOGOUT] ( ). (Vyjma případu, kdy právě zadáváte faxové číslo.) 8

10 Seznam systémových nastavení (obecná) Když jsou systémová nastavení vyvolána s běžnými právy, objeví se následující položky. Je uvedeno také tovární výchozí nastavení jednotlivých položek. Položky, ke kterým lze získat přístup jen s právy administrátora, "Seznam systémových nastavení (administrátor)" (strana 63). V závislosti na parametrech stroje a nainstalovaných přídavných zařízeních může být použití některých nastavení nedostupné. Položka Tovární výchozí nastavení Strana Stav počítadel 3 Počet úloh 3 Počet zařízení 4 Výchozí nastavení 5 Kontrast Disp (Nastaven na střední hodnotu) 5 Hodiny Formát data Nastavení času denní úspory (letní čas) Závisí na zemi a regionu 6 Výběr klávesnice Závisí na zemi a regionu 8 Zobrazit seznam (uživatel) 9 Seznam všech vlastních nastavení 9 Zkušební stránka tiskárny Seznam sad symb. PCL Seznam fontů PCL Seznam vol písem 20 Seznam fontů PS* Seznam fontu PS extended* Stránka NIC Seznam adres pro odesílání Individuální Seznam Seznam Výtisků Seznam Programů 2 Sez. Pamě»ové Schránky Seznam adres všech poslání Seznam složek ukládání dokumentu 22 9

11 Nastavení zásobníku 23 Nastavení zásobníku Položka Tovární výchozí nastavení Strana Zásobník Zásobník 2 Zásobník 3 Zásobník 4 Zásobník 5 Pomocný zásobník Registrace typu papíru Obyčejný, Auto-AB (Auto-Inch) (A4 nebo 8-/2" x " u řady MX-2300/2700 Series) Obyčejný, Auto-AB (Auto-Inch) (A3 nebo " x 7" u řady MX-2300/2700 Series) Závisí na konfiguraci stroje Běžný, Auto-AB (Auto-Inch) 23 Typ Uživ. Typ Uživ. 2 Typ Uživ. 3 Typ Uživ Typ Uživ. 5 Typ Uživ. 6 Typ Uživ. 7 Auto Přep. Zásobníku Zapnout 28 Kontrola adresy 29 Přímá Adresa / Program Individuální E-pošta Číslo hledání Název Počáteční 29 Index Adresa Hl. Název Formát Souboru 0

12 Položka Tovární výchozí nastavení Strana Intern.-Fax* 2 Číslo hledání Název Počáteční Index 29 Adresa Hl. Název Komprese Zpráva I-Faxu Skupina Číslo hledání Název Skupiny Počáteční 33 Index Adresa Hl. Název Program Název Programu Nastavení Adresa 37 Rozlišení Expozice Spec.Režimy Pozměnit/Smaz. 39 Vlastní Index Už. Už. 2 Už Už. 4 Už. 5 Už. 6 Příjem/Odeslání Faxových Dat 43 Manuální Příjem I-Faxu* 2 Zahájení Příjmu 43 Tlačítko man. příjmu na výchozí obrazovce Zapnout Přesměrování Dat I-Faxu* 2 44

13 Položka Tovární výchozí nastavení Strana Stav Tiskárny 45 Výchozí Nastavení Kopie Orientace Na výšku Standardní Velikost Papíru A4 (8-/2" x ") Standardní Výstupní Zásobník Standardní Typ Papíru Závisí na konfiguraci stroje Běžný papír 45 Tlouštka Rádku 5 Oboustranný Tisk Barevný režim Tisk více stránek na jednu -stranně ČB stránka Nastavení PCL Nastavení sady symbolů PCL Nastavení fontu PCL Kód PCL řádkování Šířka A4 3. PC-8 Interní font, 0. Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF 48 Nastavení PostScript* 50 Chyby tisku PS Kontrola Řazení Dokumentů 5 Registrace vlastní složky Název Složky Počáteční 5 Heslo Jméno Uživat. Změnit/Smazat vlastní složku 54 Kontrola USB zařízení 56 Kontrola uživatele* 3 57 Upravit informace uživatele 57 * Když je nainstalován doplňkový modul PS3. *2 Když je nainstalován doplňkový modul Internet fax. *3 Když je nainstalován pravý zásobník. *4 Když je zapnuto ověřování uživatele a přihlásil se uživatel bez oprávnění konfigurovat systémová nastavení (administrátor). (Vyjma továrně uložených uživatelů.) 2

14 Stav počítadel Zobrazené (nebo tisknuté) položky se budou lišit podle parametrů stroje a nainstalovaných přídavných zařízení. Počet úloh Zobrazí nebo vytiskne počítadla všech úloh. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Stav počítadel]. 2 Stav počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Stav Počítadel Stiskněte tlačítko [Počet úloh]. 3 Počet úloh Počet zařízení 4 Počet úloh Stav Počítadel Kopie Výtisky Ostatní tisky Příjem faxu ČB 2,47,369 3,23,47 3,246,80 4,680,00,097,32 Plná barva 36,94,700 2,020,030 5,894,670 Tisk 2 barvy barva 39,800 72,568 39,800 72,568 /3 (2) () Zjistěte stav počítadel úloh. () Je-li to zapotřebí, přepínejte obrazovky tlačítky abyste zobrazili požadovanou položku. (2) Pro vytisknutí stavu počítadel stiskněte tlačítko [Tisk]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. Papír formátu A3 (" x 7") je započítám jako dva listy. Každý list papíru, použitý pro automatické oboustranné kopírování, je započítán jako dvě stránky (papír A3 (" x 7") je započítán jako čtyři stránky). Zadaná velikost papíru 384 mm (5-/8") nebo větší je započítávána jako dvě stránky. (Čtyři stránky, když je použito oboustranné kopírování.) Stránky tisknuté přímo ze stroje, například tisky seznamů, jsou obsaženy v počtu "Ostatní tisky". Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Tisk]. 3

15 Počet zařízení Používá se pro zobrazení nebo tisk počítadel přídavných zařízení nainstalovaných na stroji. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Stav počítadel]. 2 Stav počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Stav Počítadel Stiskněte tlačítko [Počet zařízení]. 3 Počet úloh Počet zařízení Počet zařízení Podavač Originálů Duplex Sešívačka :9,496,400 : 6,256,23 : 5,923 Tisk Zkontrolujte počítadla zařízení. Pro vytisknutí stavu počítadel stiskněte tlačítko [Tisk]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. 4 Podavač originálů Při oboustranném skenování se každý list započítává jako dvě stránky. Sešívačka (když je nainstalován finišer nebo sedlový sešívací finišer) Sešívání ve dvou pozicích a sešívání brožury se započítává jako "2". Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Tisk]. 4

16 Výchozí nastavení Kontrast Disp Použijte pro nastavení displeje, aby byl lépe vidět. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Kontrast Disp]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice () (2) Nastavte jas. 4 Kontrast Dispeje ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE () Stiskněte tlačítko [Světlejší] nebo tlačítko [Tmavší]. Tlačítko [Světlejší] zesvětlí displej a tlačítko [Tmavší] ztmaví displej. Světlejší Tmavší (2) Stiskněte tlačítko []. 5

17 Hodiny Použijte pro nastavení data a času vestavěných hodin stroje. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Hodiny]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice 6

18 Seřízení Hodin Rok Měsíc Nastavení Času Denní Úspory Den 0 Hodina 0 Minuta 50 Formát Data Nastavte datum a čas. () Stiskněte tlačítko [Rok], [Měsíc], [Den], [Hodina], a/nebo [Minuta] a použijte tlačítka pro nastavení aktuálního data a času. (2) Stiskněte tlačítko []. () (2) Pro změnu formátu data stiskněte tlačítko [Formát data]. Objeví se následující obrazovka. 4 Formát Data RRRR/MM/DD MM/DD/RRRR 0/08/2005/Út 0:5 / Pozice Den-Název První 2-Hodin DD/MM/RRRR Poslední 24-Hodin V obrazovce formátu data zvolte pořadí roku, měsíce a dne (DD/MM/RRRR), oddělovač znaků, pozici dne a 2hodinový nebo 24hodinový formát. Vyberte jednotlivé položky a stiskněte tlačítko []. Chcete-li, aby se nastavení hodin změnilo automaticky na začátku a konci letního času, aktivujte zaškrtávací rámeček [Nastavení času denní úspory]. Je-li tato funkce použita, na začátku a na konci období letního času se čas mění následujícím způsobem: Běžný čas letní čas: Poslední neděle v březnu, :00 2:00 Letní čas běžný čas: Poslední neděle v říjnu, :00 0:00 Pokud bylo zapnuto "Zakázání nastavení hodin" (strana 88) v systémovém nastavení (administrátor), nelze datum a čas nastavit. 7

19 Výběr klávesnice Rozložení tlačítek na klávesnici, která se objeví v obrazovkách zadávání textu, je možné změnit. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Výběr klávesnice]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice 4 Výběr Klávesnicet Anglická(Spojené státy) Francouzština Anglická(VB) Němčina Vyberte klávesnici. () Stiskněte tlačítko požadovaného jazyka. (2) Stiskněte tlačítko []. () (2) Zobrazené klávesnice a tovární výchozí klávesnice se liší podle země a regionu. 8

20 Zobrazit seznam (uživatel) Umožňuje vytisknout stránku pro zjištění nastavení stroje. Seznam všech vlastních nastavení Tento seznam ukazuje všechna vlastní nastavení, včetně stavu hardwaru, stavu softwaru, nastavení parametrů tiskárny, systémová nastavení a stav počítadel. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Seznam Všech Vlastních Nastavení]. Spustí se tisk. Posílání Seznamu Adres 9

21 Zkušební stránka tiskárny Používá se pro tisk seznamu sady PCL symbolů, seznamů různým písem a stránky NIC (nastavení sí»ového rozhraní atd.). NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Zkušební stránka tiskárny]. Posílání Seznamu Adres Zkušební Stránka Tiskárny Stiskněte seznam, který chcete vytisknout. Seznam sad symb. PCL Seznam fontů PCL Seznam vol písem Spustí se tisk. 4 Seznam fontů PS Seznam fontu PS extended Stránka NIC Položky, které se objeví, se budou lišit podle funkcí, které byly na stroji přidány. Pokud bylo zapnuto "Deaktivovat tisk zkušební stránky" (strana 98) v systémovém nastavení (administrátor), nebude možné tisknout testovací stránku. 20

22 Seznam adres pro odesílání Použijte pro tisk Individuálního seznamu, Seznamu skupin (Seznam výtisků), Seznamu programů, Seznamu pamě»ových schránek a Seznamu všech adres pro odesílání. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Posílání seznamu adres]. Posílání Seznamu Adres Posílání Seznamu Adres Stiskněte tlačítko seznamu, který chcete vytisknout. Individuální Seznam Seznam Výtisků Seznam Programů Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. 4 Sez. Paměťové Schránky Seznam adres všech poslání Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí jednoho z tlačítek. 2

23 Seznam složek ukládání dokumentu Ukazuje názvy složek pro ukládání dokumentů. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam složek ukládání dokumentu (2) 2/2 () Vytiskněte Seznam složek ukládání dokumentu. () Použijte tlačítka pro přepínání obrazovek. (2) Stiskněte tlačítko [Seznam složek ukládání dokumentu]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Seznam složek ukládání dokumentu]. 22

24 Nastavení zásobníku Nastavení zásobníku Používá se pro zadání typu papíru, formátu papíru a funkcí použitých pro jednotlivé zásobníky papíru. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Nastavení zásobníku]. 2 Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Nastavení Zásobníku Stiskněte tlačítko [Registrace Typu Papíru]. 3 Nastavení Zásobníku Registrace Typu Papíru Auto Přep. Zásobníku 4 Nastavení Zásobníku Zásobník Typ / Velikost Obyčejný / A4 Tisk Kopie Fax I-Fax Uklád. Dokum. Pevná Strana Papíru Duplex Sešití Děrovaní /6 Vyberte zásobník, který chcete nakonfigurovat. () Je-li to zapotřebí, použijte tlačítka pro přepínání zásobníků. (2) Stiskněte tlačítko [Typ/Velikost]. (2) () 23

25 Příklad: Vybrán zásobník Stiskněte požadovaný typ papíru. Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Zvolte typ papíru. Obyčejný Hlavičkový Zrušit /2 Předtištěný Recyklovaný Děrovaný Barevný /2 5 Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Zvolte typ papíru. Typ Uživ. Typ Uživ. 2 Typ Uživ. 3 Typ Uživ. 4 Zrušit 2/2 Typ Uživ. 5 Typ Uživ. 6 Typ Uživ. 7 /2 Typy papíru, které lze vybrat, se liší podle zásobníku papíru. Další informace viz "Nastavení zásobníku" (strana 26). Postup nakonfigurování [Typ uživatele ] až [Typ uživatele 7] viz "Registrace typu papíru" (strana 27). () Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Obyčejný A3 Velikost A4 A4R (2) /3 Vyberte formát papíru. () Stiskněte požadovaný formát papíru. (2) Stiskněte tlačítko []. A5R B4 B5 B5R 26x330(8 /2 x3) 2/2 () (2) Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Velikost 2/3 Obyčejný x7 8 /2 x4 8 /2 x 8 /2 xr 7 /4 x0 /2 R 5 /2 x8 /2 R 6 () (2) 2/2 Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Velikost Obyčejný 8K 6K 6KR 3/3 2/2 Velikosti papíru, které lze vybrat, závisí na zásobníku papíru a modelu. Další informace "Nastavení zásobníku" (strana 26). Když je vybrán pomocný zásobník, formáty papíru, které lze vybrat, se liší podle typu papíru vybraného v kroku 5. Další informace viz "Nastavení zásobníku" (strana 26). Chcete-li zadat manuálně speciální velikost papíru, která není v seznamu, postupujte podle "Přímé zadání velikosti papíru" (strana 25). 24

26 Nastavení Zásobníku Zásobník Typ / Velikost Obyčejný / A4 Tisk Kopie Fax I-Fax Uklád. Dokum. Pevná Strana Papíru Duplex Sešití Děrovaní /6 Vyberte tiskové funkce pro zásobník. () Stiskněte zaškrtávací rámečky, aby se v nich podle potřeby objevilo nebo. (2) Stiskněte tlačítko []. 7 () (2) Normálně jsou všechny zaškrtávací rámečky vybrány. Pokud existuje funkce, kterou nechcete u zásobníku používat, odstraňte značku zaškrtnutí. Je-li nastaven jiný typ papíru než běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír nebo typ uživ. papír, nelze nastavit zaškrtávací rámečky [Fax] a [I-Fax]. Vlastnosti zásobník, jako je "Pevná strana papíru" jsou automaticky nastaveny, když je zadán typ papíru.vlastnosti zásobníku papíru nelze v této obrazovce měnit. Přímé zadání velikosti papíru Když je vybrán pomocný zásobník a v kroku 4 v "Nastavení zásobníku" (strana 23), je vybrán jiný typ papíru než transparentní fólie nebo obálka, můžete zadat velikost papíru podle níže uvedených kroků. Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Stiskněte tlačítko [Vlastní formát]. Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Velikost 2x8,x7,8 2 x4 8 2 x,8 2 xr,5 2 x8 2 R 7 4 x0 2 R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330,(8 2 x3) x7,8 2 x 8K 6K 6KR Vlastní Formát X420 Y297 2/2 2 Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Vlastní Formát X Y () (2) X 420 Y 297 AB Typ (48 432) mm (00 297) mm Inch Zadejte velikost. () Zadejte velikost. Stiskněte tlačítko [X] a zadejte horizontální rozměr (X) papíru pomocí tlačítek. Stiskněte tlačítko [Y] a zadejte vertikální rozměr (Y) papíru pomocí tlačítek. (2) Stiskněte tlačítko []. Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Stiskněte tlačítko []. 3 Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Velikost 2x8,x7,8 2x4 8 2x,8 2xR,5 2x8 2R 7 4x0 2R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330,(8 2x3) x7,8 2x 8K 6K 6KR Vlastní Formát X200 Y260 2/2 Pokud bylo zapnuto "Zakázání nastavení zásobníku" (strana 9) v systémovém nastavení (administrátor), nelze nakonfigurovat nastavení zásobníku (vyjma pomocného zásobníku). 25

Průvodce nastavením systému

Průvodce nastavením systému MODEL: MX-2300N MX-2700N Průvodce nastavením systému Obsah O tomto návodu.............................. 2 Systémová nastavení......................... 4 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR13U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Systémová nastavení sady ochrany dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka Zapsání

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

MX-NB10 SÍŤOVÝ MODUL. NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener)

MX-NB10 SÍŤOVÝ MODUL. NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener) MODEL MX-NB0 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE (pro sí ový skener) Strana ÚVOD... OBSAH... PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU... POUŽÍVÁNÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU...5 NASTAVENÍ SYSTÉMU... ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ...5

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

AR-M150/AR-M155 Online manuál

AR-M150/AR-M155 Online manuál AR-M150/AR-M155 Online manuál S nainstalovaným RSPF/SPF Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento manuál popisuje tiskové a skenovací funkce digitálního multifunkčního systému AR-M150/M155. rmace

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20

magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 magicolor 4690MF/4695MF bizhub C20 Technický průvodce verze 1.2 Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. červen, 2009 Technická podpora OBSAH 1 ÚVOD...3 2 ROZBALENÍ A INSTALACE STROJE...3 3 HESLA

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN

Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Poznámky pro uživatele bezdrátové sítě LAN Tato příručka

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5

Rychlý průvodce konfigurací verze 4.5 verze 4.5 Pomocí tohoto průvodce nakonfigurujete snadno Mail602 Messaging Server tak, aby : fungovala elektronická pošta (SMTP/POP3), uživatelé mohli surfovat po internetu (Proxy), fungoval WWW server

Více