Průvodce nastavením systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce nastavením systému"

Transkript

1 MODEL: MX-2300N MX-2700N MX-3500N MX-350N MX-4500N MX-450N Průvodce nastavením systému

2 Obsah O tomto návodu Systémová nastavení SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Vyvolání systémového nastavení (obecná) Seznam systémových nastavení (obecná) Stav počítadel Výchozí nastavení Zobrazit seznam (uživatel) Nastavení zásobníku Kontrola adresy Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Kontrola uživatele SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (ADMINISTRÁTOR) Vyvolání systémového nastavení (administrátor) Seznam systémových nastavení (administrátor).. 63 Kontrola uživatele Úsporný režim Nastavení provozu Ovládání zařízení Nastavení kopie Nastavení sítě Nastavení tiskárny Nast.Odeslání Obrázku Nastavení Uklád. Dokum Zobrazit seznam (administrátor) Bezpečnostní nastavení Povolit/Zakázat nastavení Změnit heslo správce Produktový klíč Zadržení/Vyvolání systém. nastavení

3 O tomto návodu Prosím uvědomte si Označení "Řada MX-2300/2700" nebo "Řada MX-3500/4500" v této příručce odkazuje na následující modely: Řada MX-2300/2700: MX-2300N, MX-2700N Řada MX-3500/4500: MX-3500N, MX-350N, MX-4500N, MX-450N Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné. Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko. Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko. Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu. Varování Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony. Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny. Obrázky, ovládací panel a dotykový panel, vyobrazené v tomto návodu Přídavná zařízení jsou obecně volitelná, některé modely však obsahují určitá přídavná zařízení jako standardní vybavení. Pokyny uvedené v této příručce předpokládají, že v modelu MX-2700N (vybaveném standardně automatickým podavačem dokumentů) je nainstalován pravý podavač a stolek/zásobník 2x500 listů. Při popisu určitých funkcí nebo způsobů použití se dále předpokládá, že jsou nainstalována také další přídavná zařízení. Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit. Návody dodávané se strojem Ke stroji jsou dodávány tištěné návody a návody ve formátu PDF. Návody ve formátu PDF jsou uloženy na pevném disku stroje. Při použití stroje si přečtěte příslušný návod pro funkci, kterou používáte. Tištěné návody Název návodu Bezpečnostní pokyny Návod pro instalaci softwaru Návod pro rychlý start Řešení problémů Obsah Tento návod obsahuje pokyny pro bezpečné používání stroje a přehled parametrů stroje a jeho přídavných zařízení. Tento návod vysvětluje, jak nainstalovat software a nakonfigurovat nastavení pro použití stroje jako tiskárny nebo skeneru. Tento návod obsahuje snadno pochopitelná vysvětlení všech funkcí stroje v jednom svazku. Podrobné popisy jednotlivých funkcí lze nalézt v příslušných návodech ve formátu PDF. Tento návod vysvětluje, jak vyjmout zaseknutý papír, a obsahuje odpovědi na časté dotazy, týkající se obsluhy stroje v jednotlivých režimech. Podívejte se do tohoto návodu, když máte při použití stroje nějaké potíže. 2

4 Návody ve formátu PDF Návody ve formátu PDF obsahují podrobné vysvětlení postupů pro použití stroje v jednotlivých režimech. Chcete-li si je prohlédnout, stáhněte je z pevného disku stroje. Postup pro stažení návodů je vysvětlen v "Jak stáhnout návody ve formátu PDF" v Návodu pro rychlý start. Název návodu Uživatelská příručka Průvodce kopírováním Průvodce tiskem Průvodce skenerem Průvodce řazením dokumentů Průvodce nastavením systému (tento návod) Obsah Tento návod poskytuje informace jako například základní provozní postupy, jak zakládat papír a jak udržovat stroj. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí kopírování. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí tisku. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí skeneru a internetového faxu. Tento návod poskytuje podrobná vysvětlení postupů pro použití funkcí ukládání dokumentů. Funkce ukládání dokumentů umožňuje ukládat data dokumentu kopírovací nebo faxové úlohy nebo data tiskové úlohy jako soubor na pevném disku stroje. Uložený soubor lze podle potřeby vyvolat. Tento návod vysvětluje "Systémová nastavení", která jsou používána pro nakonfigurování různých parametrů tak, aby vyhovovaly zaměření a potřebám vašeho pracoviště. Aktuální nastavení lze zobrazit nebo vytisknout ze "Systémového nastavení". Ikony použité v návodech Ikony v návodech indikují následující typy informací: Varuje vás před situacemi, kde hrozí riziko poškození nebo závady stroje. Poskytuje dodatečné vysvětlení funkce nebo procedury. Vysvětluje, jak zrušit nebo opravit operaci. 3

5 Systémová nastavení Systémová nastavení se používají pro nakonfigurování různých parametrů tak, aby vyhovovala zaměření a potřebám vašeho pracoviště. Používají se také pro zobrazení nebo tisk aktuálního nastavení a stavu stroje a umožňují usnadnit používání stroje. Systémová nastavení se skládají z nastavení, která mohou používat běžní uživatelé, a nastavení, která může konfigurovat jen administrátor stroje. Tyto dvě skupiny nastavení jsou v tomto návodu odlišeny takto. Systémová nastavení (obecná) Systémová nastavení, která mohou konfigurovat běžní uživatelé (včetně administrátora). Lze nakonfigurovat například následující nastavení. Nastavení data a času Nastavení zásobníku papíru (formát papíru a typ papíru) Uložení destinací pro faxové a skenovací funkce. Nastavení pro tiskové funkce. Uložení, editace a mazání složek pro funkci ukládání dokumentů. Zobrazení počtu tisknutých, skenovaných a faxovaných stran. Další informace viz ". SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ)" (strana 5). Nastavení pro běžné uživatele Systémová nastavení (administrátor) *Vyžadováno přihlášení Systémová nastavení, která může konfigurovat jen administrátor. Pro nakonfigurování těchto nastavení je nutné přihlásit se jako administrátor. Lze nakonfigurovat například následující nastavení. Uložení uživatelů stroje. Nastavení úspory energie Nastavení ovládacího panelu Nastavení pro přídavná zařízení nainstalovaná na stroji. Nastavení pro funkci kopírování Nastavení pro připojení k počítačové síti Nastavení odesílání/příjmu pro faxy a skenované obrázky Pokročilá nastavení pro funkci ukládání dokumentů Další informace viz "2. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (ADMINISTRÁTOR)" (strana 59). Nastavení pro administrátory Heslo administrátora Pro zajištění zabezpečení by měl administrátor stroje změnit heslo hned po nákupu stroje. (Tovární výchozí heslo administrátora viz "PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ" v návodu Bezpečnostní pokyny.) Postup změny hesla viz "Změnit heslo správce" (strana 9) v systémovém nastavení (administrátor). *Pro zajištění vysoké úrovně zabezpečení měňte heslo v pravidelných intervalech. Výše uvedené skupiny "Obecné" a "Administrátor" se používají jen jako označení při vysvětlování funkcí nastavení. Toto označení skupin se na dotykovém panelu nezobrazuje. Pro konfigurování systémových nastavení je možné použít také webové stránky. Chcete-li konfigurovat systémová nastavení z webových stránek, klikněte na [Systémová nastavení] v menu webových stránek. 4

6 SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (OBECNÁ) Tato kapitola popisuje systémová nastavení, která mohou nakonfigurovat běžní uživatelé stroje. Vyvolání systémového nastavení (obecná) Když není aktivováno ověřování uživatele Ujistěte se, že je stroj v pohotovostním stavu, a pak stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] na ovládacím panelu. Ovládací panel UKLÁDÁNÍ DUMENTU ODESLÁNÍ OBRAZU KOPÍROVÁNÍ STAV ÚLOHY TISK READY DATA LINE DATA NASTAVENÍ SYSTÉMU LOGOUT Tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU] Když je stisknuto tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU], objeví se na dotykovém panelu následující obrazovka menu. Stiskněte na této obrazovce položku, kterou chcete nakonfigurovat. Podrobné vysvětlení jednotlivých nastavení viz následující stránky této kapitoly. Obrazovka systémového nastavení (tovární výchozí stav) Heslo správce Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Stav Tiskárny Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Kontrola Řazení Dokumentů Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Kontrola USB zařízení Položky nastavení Tlačítko [] Pro ukončení systémového nastavení, stiskněte tlačítko [] v pravém horním rohu obrazovky. Ověřování uživatele je na počátku vypnuto (tovární výchozí nastavení). 5

7 Když je aktivováno ověřování uživatele Když je aktivováno "Nastavení autorizace uživatele" (strana 77) je před použitím stroje požadováno přihlášení v přihlašovací obrazovce. Přihlašovací obrazovka se mění podle nastavení nakonfigurovaného v "Nastavení metody autorizace" (strana 77). Když se objeví jedna z následujících přihlašovacích obrazovek, přihlaste se pomocí informací o uživateli, poskytnutých administrátorem stroje. Pak můžete použít systémová nastavení. Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Prosím vložte přihl. jméno / ovou adresu / heslo. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Adr. el pošty Ověřit: Server Heslo Ověřít: Server Přihlašovací jméno a heslo Přihlašovací jméno, heslo a ová adresa Zadejte číslo uživatele. Přihlášení správce Číslo uživatele Informace o uživateli potřebné pro přihlášení konzultujte s administrátorem. Když je zapnuto automatické přihlašování, přihlašovací obrazovka se neobjeví. Přihlášení přihlašovacím jménem a heslem Když se autorizuje přihlašovací jméno/heslo/ ová adresa, musí být v následujícím postupu zadána také vaše ová adresa. Stiskněte tlačítko [ ová adresa] a zadejte svoji ovou adresu, která je uložena na LDAP serveru, stejným způsobem, jakým zadáváte heslo. Když jste hotovi, stiskněte tlačítko []. (Jestliže zvolíte uživatele, jehož ová adresa je uložena ve stroji, zadá se tato adresa automaticky když uživatele zvolíte.) Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Stiskněte tlačítko [Přihl. Jméno]. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: Server Pro přímé nastavení příslušného uživatele můžete stisknout tlačítko "Zapsání uživatele" (strana 78)) pomocí číselných tlačítek. a zadat registrační číslo uživatele (viz 6

8 Zvolte uživatele k přihlášení. Zpět Vyberte uživatele. AAA AAA CCC CCC EEE EEE BBB BBB DDD DDD FFF FFF 25 Přihlášení správce Přímý Vstup 2 GGG GGG Všichni Užv. HHH HHH ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Uživ. Pro přímé nastavení příslušného uživatele můžete stisknout tlačítko a zadat registrační číslo uživatele (viz "Zapsání uživatele" (strana 78)) pomocí číselných tlačítek. Pro přímé zadání uživatele, který není uložen ve stroji, pomocí LDAP serveru stiskněte tlačítko [Přímý vstup], zadejte přihlašovací jméno, které je uloženo na LDAP serveru, a stiskněte tlačítko []. (Když je aktivován LDAP.) Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Zadejte heslo. 3 Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: AAA AAA Přihlásit se místně () Stiskněte tlačítko [Heslo]. (2) Zadejte heslo v obrazovce zadávání textu, která se objeví. Při lokálním přihlašování na stroji zadejte svoje heslo, které bylo uloženo podle popisu v "Zapsání uživatele" (strana 78). Při autorizaci pomocí LDAP serveru zadejte svoje heslo, které je uloženo na LDAP serveru. Postup pro zadávání textu viz "6. ZADÁVÁNÍ TEXTU" v Uživatelské příručce. Nebylo-li heslo nastaveno, není tento krok potřebný. Přejděte na krok 4. Prosím vložte přihl. jméno / heslo. Stiskněte tlačítko []. Ověření Uživ. Přihl. Jméno Jméno Uživat. Heslo Ověřit: AAA AAA Přihlásit se místně 4 Když je zvolen uživatel, který je uložen na stroji, objeví se [Ověřit:]. Pro přímé zadání vašeho přihlašovacího jména nebo změnu přihlašovací destinace stiskněte tlačítko [Ověřit:]. Když je tlačítko stisknuto, objeví se následující obrazovka. Zvolte požadované tlačítko a stiskněte tlačítko []. Zvolte systém ověřování zapsaného uživatele. Ověřit: Přihlásit se místně Server Server 2 Server 3 /2 "Ověřit:" nelze změnit, když nebyl uložen LDAP server. Uživatelé, pro které je autorizační destinace LDAP, nemohou zvolit "Přihlásit se místně". Tím je přihlašovací procedura dokončena. Po přihlášení lze používat systémová nastavení.postup po přihlášení viz "Když není aktivováno ověřování uživatele" (strana 5). 7

9 Přihlášení číslem uživatele Zadejte číslo uživatele. Zadejte svoje číslo uživatele pomocí číselných tlačítek. Každá zadaná číslice se zobrazí jako " ". Zadejte číslo uživatele. Stiskněte tlačítko []. 2 Přihlášení správce Když má číslo uživatele 8 číslic, není tento krok potřebný. (Když je zadáno číslo uživatele, proběhne přihlášení automaticky.) Tím je přihlašovací procedura dokončena. Po přihlášení lze používat systémová nastavení. Postup po přihlášení viz "Když není aktivováno ověřování uživatele" (strana 5). Pro konfiguraci a uložení nastavení LDAP klikněte na [Nastavení sítě] a pak na [Nastavení LDAP] v menu webové stránky. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) Když se aktivuje automatické vymazání, provede se automaticky odhlášení. Pro odhlášení... Stiskněte tlačítko [LOGOUT] ( ). (Vyjma případu, kdy právě zadáváte faxové číslo.) 8

10 Seznam systémových nastavení (obecná) Když jsou systémová nastavení vyvolána s běžnými právy, objeví se následující položky. Je uvedeno také tovární výchozí nastavení jednotlivých položek. Položky, ke kterým lze získat přístup jen s právy administrátora, "Seznam systémových nastavení (administrátor)" (strana 63). V závislosti na parametrech stroje a nainstalovaných přídavných zařízeních může být použití některých nastavení nedostupné. Položka Tovární výchozí nastavení Strana Stav počítadel 3 Počet úloh 3 Počet zařízení 4 Výchozí nastavení 5 Kontrast Disp (Nastaven na střední hodnotu) 5 Hodiny Formát data Nastavení času denní úspory (letní čas) Závisí na zemi a regionu 6 Výběr klávesnice Závisí na zemi a regionu 8 Zobrazit seznam (uživatel) 9 Seznam všech vlastních nastavení 9 Zkušební stránka tiskárny Seznam sad symb. PCL Seznam fontů PCL Seznam vol písem 20 Seznam fontů PS* Seznam fontu PS extended* Stránka NIC Seznam adres pro odesílání Individuální Seznam Seznam Výtisků Seznam Programů 2 Sez. Pamě»ové Schránky Seznam adres všech poslání Seznam složek ukládání dokumentu 22 9

11 Nastavení zásobníku 23 Nastavení zásobníku Položka Tovární výchozí nastavení Strana Zásobník Zásobník 2 Zásobník 3 Zásobník 4 Zásobník 5 Pomocný zásobník Registrace typu papíru Obyčejný, Auto-AB (Auto-Inch) (A4 nebo 8-/2" x " u řady MX-2300/2700 Series) Obyčejný, Auto-AB (Auto-Inch) (A3 nebo " x 7" u řady MX-2300/2700 Series) Závisí na konfiguraci stroje Běžný, Auto-AB (Auto-Inch) 23 Typ Uživ. Typ Uživ. 2 Typ Uživ. 3 Typ Uživ Typ Uživ. 5 Typ Uživ. 6 Typ Uživ. 7 Auto Přep. Zásobníku Zapnout 28 Kontrola adresy 29 Přímá Adresa / Program Individuální E-pošta Číslo hledání Název Počáteční 29 Index Adresa Hl. Název Formát Souboru 0

12 Položka Tovární výchozí nastavení Strana Intern.-Fax* 2 Číslo hledání Název Počáteční Index 29 Adresa Hl. Název Komprese Zpráva I-Faxu Skupina Číslo hledání Název Skupiny Počáteční 33 Index Adresa Hl. Název Program Název Programu Nastavení Adresa 37 Rozlišení Expozice Spec.Režimy Pozměnit/Smaz. 39 Vlastní Index Už. Už. 2 Už Už. 4 Už. 5 Už. 6 Příjem/Odeslání Faxových Dat 43 Manuální Příjem I-Faxu* 2 Zahájení Příjmu 43 Tlačítko man. příjmu na výchozí obrazovce Zapnout Přesměrování Dat I-Faxu* 2 44

13 Položka Tovární výchozí nastavení Strana Stav Tiskárny 45 Výchozí Nastavení Kopie Orientace Na výšku Standardní Velikost Papíru A4 (8-/2" x ") Standardní Výstupní Zásobník Standardní Typ Papíru Závisí na konfiguraci stroje Běžný papír 45 Tlouštka Rádku 5 Oboustranný Tisk Barevný režim Tisk více stránek na jednu -stranně ČB stránka Nastavení PCL Nastavení sady symbolů PCL Nastavení fontu PCL Kód PCL řádkování Šířka A4 3. PC-8 Interní font, 0. Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF 48 Nastavení PostScript* 50 Chyby tisku PS Kontrola Řazení Dokumentů 5 Registrace vlastní složky Název Složky Počáteční 5 Heslo Jméno Uživat. Změnit/Smazat vlastní složku 54 Kontrola USB zařízení 56 Kontrola uživatele* 3 57 Upravit informace uživatele 57 * Když je nainstalován doplňkový modul PS3. *2 Když je nainstalován doplňkový modul Internet fax. *3 Když je nainstalován pravý zásobník. *4 Když je zapnuto ověřování uživatele a přihlásil se uživatel bez oprávnění konfigurovat systémová nastavení (administrátor). (Vyjma továrně uložených uživatelů.) 2

14 Stav počítadel Zobrazené (nebo tisknuté) položky se budou lišit podle parametrů stroje a nainstalovaných přídavných zařízení. Počet úloh Zobrazí nebo vytiskne počítadla všech úloh. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Stav počítadel]. 2 Stav počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Stav Počítadel Stiskněte tlačítko [Počet úloh]. 3 Počet úloh Počet zařízení 4 Počet úloh Stav Počítadel Kopie Výtisky Ostatní tisky Příjem faxu ČB 2,47,369 3,23,47 3,246,80 4,680,00,097,32 Plná barva 36,94,700 2,020,030 5,894,670 Tisk 2 barvy barva 39,800 72,568 39,800 72,568 /3 (2) () Zjistěte stav počítadel úloh. () Je-li to zapotřebí, přepínejte obrazovky tlačítky abyste zobrazili požadovanou položku. (2) Pro vytisknutí stavu počítadel stiskněte tlačítko [Tisk]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. Papír formátu A3 (" x 7") je započítám jako dva listy. Každý list papíru, použitý pro automatické oboustranné kopírování, je započítán jako dvě stránky (papír A3 (" x 7") je započítán jako čtyři stránky). Zadaná velikost papíru 384 mm (5-/8") nebo větší je započítávána jako dvě stránky. (Čtyři stránky, když je použito oboustranné kopírování.) Stránky tisknuté přímo ze stroje, například tisky seznamů, jsou obsaženy v počtu "Ostatní tisky". Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Tisk]. 3

15 Počet zařízení Používá se pro zobrazení nebo tisk počítadel přídavných zařízení nainstalovaných na stroji. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Stav počítadel]. 2 Stav počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Stav Počítadel Stiskněte tlačítko [Počet zařízení]. 3 Počet úloh Počet zařízení Počet zařízení Podavač Originálů Duplex Sešívačka :9,496,400 : 6,256,23 : 5,923 Tisk Zkontrolujte počítadla zařízení. Pro vytisknutí stavu počítadel stiskněte tlačítko [Tisk]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. 4 Podavač originálů Při oboustranném skenování se každý list započítává jako dvě stránky. Sešívačka (když je nainstalován finišer nebo sedlový sešívací finišer) Sešívání ve dvou pozicích a sešívání brožury se započítává jako "2". Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Tisk]. 4

16 Výchozí nastavení Kontrast Disp Použijte pro nastavení displeje, aby byl lépe vidět. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Kontrast Disp]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice () (2) Nastavte jas. 4 Kontrast Dispeje ABCDE ABCDE ABCDE ABCDE () Stiskněte tlačítko [Světlejší] nebo tlačítko [Tmavší]. Tlačítko [Světlejší] zesvětlí displej a tlačítko [Tmavší] ztmaví displej. Světlejší Tmavší (2) Stiskněte tlačítko []. 5

17 Hodiny Použijte pro nastavení data a času vestavěných hodin stroje. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Hodiny]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice 6

18 Seřízení Hodin Rok Měsíc Nastavení Času Denní Úspory Den 0 Hodina 0 Minuta 50 Formát Data Nastavte datum a čas. () Stiskněte tlačítko [Rok], [Měsíc], [Den], [Hodina], a/nebo [Minuta] a použijte tlačítka pro nastavení aktuálního data a času. (2) Stiskněte tlačítko []. () (2) Pro změnu formátu data stiskněte tlačítko [Formát data]. Objeví se následující obrazovka. 4 Formát Data RRRR/MM/DD MM/DD/RRRR 0/08/2005/Út 0:5 / Pozice Den-Název První 2-Hodin DD/MM/RRRR Poslední 24-Hodin V obrazovce formátu data zvolte pořadí roku, měsíce a dne (DD/MM/RRRR), oddělovač znaků, pozici dne a 2hodinový nebo 24hodinový formát. Vyberte jednotlivé položky a stiskněte tlačítko []. Chcete-li, aby se nastavení hodin změnilo automaticky na začátku a konci letního času, aktivujte zaškrtávací rámeček [Nastavení času denní úspory]. Je-li tato funkce použita, na začátku a na konci období letního času se čas mění následujícím způsobem: Běžný čas letní čas: Poslední neděle v březnu, :00 2:00 Letní čas běžný čas: Poslední neděle v říjnu, :00 0:00 Pokud bylo zapnuto "Zakázání nastavení hodin" (strana 88) v systémovém nastavení (administrátor), nelze datum a čas nastavit. 7

19 Výběr klávesnice Rozložení tlačítek na klávesnici, která se objeví v obrazovkách zadávání textu, je možné změnit. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Heslo správce Stiskněte tlačítko [Výchozí nastavení]. 2 Stav Počítadel Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Výchozí Nastavení Stiskněte tlačítko [Výběr klávesnice]. 3 Kontrast Disp Hodiny Výběr Klávesnice 4 Výběr Klávesnicet Anglická(Spojené státy) Francouzština Anglická(VB) Němčina Vyberte klávesnici. () Stiskněte tlačítko požadovaného jazyka. (2) Stiskněte tlačítko []. () (2) Zobrazené klávesnice a tovární výchozí klávesnice se liší podle země a regionu. 8

20 Zobrazit seznam (uživatel) Umožňuje vytisknout stránku pro zjištění nastavení stroje. Seznam všech vlastních nastavení Tento seznam ukazuje všechna vlastní nastavení, včetně stavu hardwaru, stavu softwaru, nastavení parametrů tiskárny, systémová nastavení a stav počítadel. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Seznam Všech Vlastních Nastavení]. Spustí se tisk. Posílání Seznamu Adres 9

21 Zkušební stránka tiskárny Používá se pro tisk seznamu sady PCL symbolů, seznamů různým písem a stránky NIC (nastavení sí»ového rozhraní atd.). NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Zkušební stránka tiskárny]. Posílání Seznamu Adres Zkušební Stránka Tiskárny Stiskněte seznam, který chcete vytisknout. Seznam sad symb. PCL Seznam fontů PCL Seznam vol písem Spustí se tisk. 4 Seznam fontů PS Seznam fontu PS extended Stránka NIC Položky, které se objeví, se budou lišit podle funkcí, které byly na stroji přidány. Pokud bylo zapnuto "Deaktivovat tisk zkušební stránky" (strana 98) v systémovém nastavení (administrátor), nebude možné tisknout testovací stránku. 20

22 Seznam adres pro odesílání Použijte pro tisk Individuálního seznamu, Seznamu skupin (Seznam výtisků), Seznamu programů, Seznamu pamě»ových schránek a Seznamu všech adres pro odesílání. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam Všech Vlastních Nastavení Zkušební Stránka Tiskárny /2 Stiskněte tlačítko [Posílání seznamu adres]. Posílání Seznamu Adres Posílání Seznamu Adres Stiskněte tlačítko seznamu, který chcete vytisknout. Individuální Seznam Seznam Výtisků Seznam Programů Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. 4 Sez. Paměťové Schránky Seznam adres všech poslání Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí jednoho z tlačítek. 2

23 Seznam složek ukládání dokumentu Ukazuje názvy složek pro ukládání dokumentů. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. 2 Systémová nastavení Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Heslo správce Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stiskněte tlačítko [Zobrazit seznam (uživatel)]. Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení 3 Zobrazit seznam (uživatel) Seznam složek ukládání dokumentu (2) 2/2 () Vytiskněte Seznam složek ukládání dokumentu. () Použijte tlačítka pro přepínání obrazovek. (2) Stiskněte tlačítko [Seznam složek ukládání dokumentu]. Objeví se obrazovka se zprávou a spustí se tisk. Zrušení tisku... Stiskněte tlačítko [Zrušit] v obrazovce se zprávou, která se objeví po stisknutí tlačítka [Seznam složek ukládání dokumentu]. 22

24 Nastavení zásobníku Nastavení zásobníku Používá se pro zadání typu papíru, formátu papíru a funkcí použitých pro jednotlivé zásobníky papíru. NASTAVENÍ SYSTÉMU Stiskněte tlačítko [NASTAVENÍ SYSTÉMU]. Systémová nastavení Heslo správce Stiskněte tlačítko [Nastavení zásobníku]. 2 Celkový počet Nastavení Zásobníku Výchozí Nastavení Kontrola Adresy Zobrazit seznam (uživatel) Příjem/Odeslání Faxových Dat Stav Tiskárny Kontrola Řazení Dokumentů Kontrola USB zařízení Nastavení Zásobníku Stiskněte tlačítko [Registrace Typu Papíru]. 3 Nastavení Zásobníku Registrace Typu Papíru Auto Přep. Zásobníku 4 Nastavení Zásobníku Zásobník Typ / Velikost Obyčejný / A4 Tisk Kopie Fax I-Fax Uklád. Dokum. Pevná Strana Papíru Duplex Sešití Děrovaní /6 Vyberte zásobník, který chcete nakonfigurovat. () Je-li to zapotřebí, použijte tlačítka pro přepínání zásobníků. (2) Stiskněte tlačítko [Typ/Velikost]. (2) () 23

25 Příklad: Vybrán zásobník Stiskněte požadovaný typ papíru. Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Zvolte typ papíru. Obyčejný Hlavičkový Zrušit /2 Předtištěný Recyklovaný Děrovaný Barevný /2 5 Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Zvolte typ papíru. Typ Uživ. Typ Uživ. 2 Typ Uživ. 3 Typ Uživ. 4 Zrušit 2/2 Typ Uživ. 5 Typ Uživ. 6 Typ Uživ. 7 /2 Typy papíru, které lze vybrat, se liší podle zásobníku papíru. Další informace viz "Nastavení zásobníku" (strana 26). Postup nakonfigurování [Typ uživatele ] až [Typ uživatele 7] viz "Registrace typu papíru" (strana 27). () Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Obyčejný A3 Velikost A4 A4R (2) /3 Vyberte formát papíru. () Stiskněte požadovaný formát papíru. (2) Stiskněte tlačítko []. A5R B4 B5 B5R 26x330(8 /2 x3) 2/2 () (2) Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Velikost 2/3 Obyčejný x7 8 /2 x4 8 /2 x 8 /2 xr 7 /4 x0 /2 R 5 /2 x8 /2 R 6 () (2) 2/2 Zásobník Nastavení Typu/Velikosti Typ Typ Velikost Obyčejný 8K 6K 6KR 3/3 2/2 Velikosti papíru, které lze vybrat, závisí na zásobníku papíru a modelu. Další informace "Nastavení zásobníku" (strana 26). Když je vybrán pomocný zásobník, formáty papíru, které lze vybrat, se liší podle typu papíru vybraného v kroku 5. Další informace viz "Nastavení zásobníku" (strana 26). Chcete-li zadat manuálně speciální velikost papíru, která není v seznamu, postupujte podle "Přímé zadání velikosti papíru" (strana 25). 24

26 Nastavení Zásobníku Zásobník Typ / Velikost Obyčejný / A4 Tisk Kopie Fax I-Fax Uklád. Dokum. Pevná Strana Papíru Duplex Sešití Děrovaní /6 Vyberte tiskové funkce pro zásobník. () Stiskněte zaškrtávací rámečky, aby se v nich podle potřeby objevilo nebo. (2) Stiskněte tlačítko []. 7 () (2) Normálně jsou všechny zaškrtávací rámečky vybrány. Pokud existuje funkce, kterou nechcete u zásobníku používat, odstraňte značku zaškrtnutí. Je-li nastaven jiný typ papíru než běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír nebo typ uživ. papír, nelze nastavit zaškrtávací rámečky [Fax] a [I-Fax]. Vlastnosti zásobník, jako je "Pevná strana papíru" jsou automaticky nastaveny, když je zadán typ papíru.vlastnosti zásobníku papíru nelze v této obrazovce měnit. Přímé zadání velikosti papíru Když je vybrán pomocný zásobník a v kroku 4 v "Nastavení zásobníku" (strana 23), je vybrán jiný typ papíru než transparentní fólie nebo obálka, můžete zadat velikost papíru podle níže uvedených kroků. Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Stiskněte tlačítko [Vlastní formát]. Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Velikost 2x8,x7,8 2 x4 8 2 x,8 2 xr,5 2 x8 2 R 7 4 x0 2 R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330,(8 2 x3) x7,8 2 x 8K 6K 6KR Vlastní Formát X420 Y297 2/2 2 Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Vlastní Formát X Y () (2) X 420 Y 297 AB Typ (48 432) mm (00 297) mm Inch Zadejte velikost. () Zadejte velikost. Stiskněte tlačítko [X] a zadejte horizontální rozměr (X) papíru pomocí tlačítek. Stiskněte tlačítko [Y] a zadejte vertikální rozměr (Y) papíru pomocí tlačítek. (2) Stiskněte tlačítko []. Nastavení Typu/Velikosti Pomocného Zásobníku Typ Stiskněte tlačítko []. 3 Typ Obyčejný Auto-Inch Auto-AB Velikost 2x8,x7,8 2x4 8 2x,8 2xR,5 2x8 2R 7 4x0 2R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330,(8 2x3) x7,8 2x 8K 6K 6KR Vlastní Formát X200 Y260 2/2 Pokud bylo zapnuto "Zakázání nastavení zásobníku" (strana 9) v systémovém nastavení (administrátor), nelze nakonfigurovat nastavení zásobníku (vyjma pomocného zásobníku). 25

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více