Systémy odbočovacích krabic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy odbočovacích krabic"

Transkript

1 Odboãovací kabelové krabice z termoplastu a duroplastu v rûzn ch provedeních a pro v echny oblasti pouïití: od staveb bytû, prûmyslov ch staveb a komerãní v stavby pfies vefiejnou oblast aï po objektovou aplikaci. Odboãovací krabice chrání elektrické spoje a rozboãení pfied dotykem a vlivy okolí. 36 VBS

2 Výběrová matice od strany 38 Přehled systému od strany 40 Použití odbočovacích krabic z termoplastu od strany 42 Odbočovací krabice z termoplastu od strany 44 Použití řady T od strany 50 Odbočovací krabice z termoplastu řady T od strany 52 Použití odbočovacích krabic z duroplastu od strany 58 Odbočovací krabice z duroplastu od strany 60 Kabelové spojky od strany 65 Dvojité vývodky od strany 65 VBS 37

3 Výběrová matice Systémy odboãovacích krabic V robek ada Popis StupeÀ krytí Poãet v vodû Jmenov it prûfiez Rozmûry krabice dx xv mm ZpÛsob upevnûní víka Druh v vodu Doporuãen á kabelová vyvedení bez halogenû Svorkovnice od strany 44 B9/T 2-K technika nebo kabelová v vodka 110x110x50 4 rouby víka závit a prûrazná membrána V-TC V VBX KL 60 od strany 46 Řada A osvûdãená technika 90x43x42 75x75x36,2 74,3x74,3x42,7 85x85x40 kromû A6 svûrné víko prûrazná membrána /4 B od strany 48 Řada CO fiadu CO lze sestavovat boãnû. 42x100x42 75x100x42 100x100x42 129x100x42 svûrné víko zevnitfi odfiíznutelné, 689 od strany 52 Řada T nová generace s a bez vstupních otvorû Ø 80x 51 90x90x52 114x114x57 151x117x67 190x150x77 240x190x95 285x201x120 svûrné víko 4x roubov uzávûr násuvné tûsnûní pro prora- Ïení DK DR kabelová v vodka 689 VBX KL25 VBX KL60 KL VBS

4 Výběrová matice Systémy odboãovacích krabic V robek ada Popis StupeÀ krytí Poãet v vodû Jmenov it prûfiez Rozmûry krabice dx xv mm ZpÛsob upevnûní víka Druh v vodu Doporuãen á kabelová vyvedení bez halogenû Svorkovnice od strany 44 DVS VBX xx vyjímeãnû robustní 85x85x46 110x110x59 4 rouby víka vylamovací otvory nebo kabelové v vod- VBX KL25 VBX KL60 ky od strany 60 Řada B velmi tvrdá, bez závitu 83,4x83,4x40 89,4x89,4x47,5 93,4x93,4x51 122,4x122,4x58,5 168x143x70 243x168x82,5 1-4 rouby víka vylamovací otvory DVS nebo kabelové v vodky KL 25 - KL 250 od strany 63 Řada B velmi tvrdá, se závitem 94x94x45 81,9x81,9x46 91x91x51 136x111x57 196x144x71 4 rouby víka otvory kabelové závit a vylamovací v vodky 700/4 B 700/6 B KL 100 KL 160 VBS 39

5 Pfiehled systému Řada A str. 46 Řada CO str. 48 B9T str. 44 Řada B 40 VBS

6 str. 60 VBS 41

7 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Použití odbočovacích hranatých krabic z termoplastu Odbočovací krabice z termoplastu sestávají buď z polypropylénu nebo polyetylénu. Oba tyto plasty jsou měkké, to znamená, že jsou poddajné. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem otvoru trnem skrze stěnu, nebo lze stěnu pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Komponenty systému Řada A, řada CO, B9T, řada OBO Quick, kabelové vývodky, šroub Sprint s hmoždinkou Angler Použití B9T pro montáž na stěnu Použití řady A pro montáž na stěnu Použití řady CO pro montáž na stěnu Hotová montáž B9Ts kabelovými vývodkami Hotová montáž a instalace A11 s použitím Quick- Pipe a příchytky Quick 2955 Hotová montáž a instalace CO12 a CO18 s použitím Quick-Pipe a příchytkou Quick VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 42 VBS

8 Upevnění B 9/T za dno Instalace vedení Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Instalace s kabelovou vývodkou Upevňovací otvory ve dnu jsou opatřeny tenkou membránou, která fixuje upevňovací šroub a která zajišťuje stupeň krytí. Příprava instalace CO Tenká membrána u B9T se propíchne bez použití nářadí přímo vedením - a sama vedení utěsní. ontáž na stěnu řady CO Kabelová vývodka se našroubuje jednoduše do závitu hranaté krabice. Tenká membrána přitom zůstane nepoškozena. Instalace řady CO Bezpečně a pohodlně: samotěsnící kabelové vývody odříznutelné ve dvou stupních zevnitř. Upevnění řady A za dno Odbočovací hranaté krabice CO lze rychle a jednoduše řadit vedle sebe. Tím, že odpadá druhé upevnění, šetříte čas a peníze. Výstupky zaručují vždy pevné usazení. Instalace A11na stěnu Při montáži se víko jednoduše nasadí na stranu krabice. Tak je vždy po ruce a otočením ruky je CO- BOX znovu uzavřen. Instalace A11 Pomocí stabilních úchytů na boční straně lze odbočovací hranatou krabici snadno a rychle nainstalovat. Přiložený prorážecí trn umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci vedení. Pomocí řady A a řady OBO Quick lze vytvořit technicky a pohledově dokonalé instalace. 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS 43

9 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Odbočovací krabice B9T Příslušenství PP B 9/T /5 1 svorkovnice světle šedá , B 9/T světle šedá , B 9/T NL 3 kabelové vývodky světle šedá , B 9/T červenošedá , Odbočovací krabice do vlhkého prostředí sestává ze dvou různých bezhalogenových plastových komponent, 8 vývodů se závitem (20 x 1,5), 1 vývod navíc ve dně s průraznou membránou (pro průměr kabelu do 15 mm) v oblasti dna. Při použití kabelových vývodek (dodatečné odlehčení tahu) není nutné odstranění membrány (úspora času). Stupeň krytí IP 67 při použití průrazné membrány a při použití kabelové vývodky bez odstranění průrazné membrány. Jmenovité napětí 400 V; Jmenovitý průřez 4 6 mm². Víko se našroubuje pomocí 4 předmontovaných, neztratitelných rychloupevnění víka (180 ). Upevňovací otvory jsou navíc vystříknuty měkkou plastovou komponentou, pro průměr šroubu 5 mm (vzdálenost 75 mm). 2 krytky upevňovacích šroubů a 1 upevňovací šroub. Rozměry: 110 x 110 x 51 mm Světlé vnitřní rozměry: 98 x 98 x 40 mm Plombovatelná Řada VBX Příslušenství VBX 25 /5 3 kabelové vývody, 5 10, svorkovnice světle šedá 80 VBX 25 3 kabelové vývody světle šedá , Stupeň krytí s násuvným těsněním IP 54, při použití kabelových vývodek IP 65, Jmenovité napětí 400 V, se 4 neztratitelnými šrouby pro připevnění víka, 4 upevňovací otvory pro průměry šroubů 5 mm ve vnitřním prostoru krabice (vzdálenost 45 mm). Jmenovitý průřez 2,5 4 mm² 7 vývodů 20 Rozměry: 85 x 85 x 46 mm Světlé vnitřní rozměry: 78 x 78 x 30,5 mm Plombovatelná PP Příslušenství VBX 60 /5 3 kabelové vývody, 5 18, svorkovnice světle šedá 45 VBX 60 3 kabelové vývody světle šedá , Stupeň krytí s násuvným těsněním IP 54, při použití kabelových vývodek IP 65, Jmenovité napětí 400 V, se 4 neztratitelnými šrouby pro připevnění víka, 4 upevňovací otvory pro průměry šroubů 5 mm ve vnitřním prostoru krabice (vzdálenost 60 mm). Jmenovitý průřez 4 6 mm² 7 vývodů 20 / 25 Rozměry: 110 x 110 x 59 mm Světlé vnitřní rozměry: 102 x 102 x 40,5 mm Plombovatelná PP Příslušenství pro B9T a VBX, montážní deska VBX O , ontážní desku lze našroubovat na kabelový nosný systém. Do středového otvoru montážní desky může být snadno upevněna odbočovací krabice typu B9/T přiloženým závěrným šroubením. Odbočovací krabice řady VARIOBOX mohou být na desky upevněny zahnutím upevňovacích bodů. St / FS /ks ø VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 44 VBS

10 Výška Šířka mm mm St / FS P WI KL , St / DD P WI KL , ontážní deska úhelníková k upevnění na bočnici kabelového žlabu. Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Příslušenství pro B9T a VBX, montážní deska Do středového otvoru montážní desky může být snadno upevněna odbočovací krabice typu B9/T přiloženým závěrným šroubením. Vylisované příložky umožňují rychlé upevnění. Upevňovací šroub FRS B 6x12 si objednejte samostatně. /ks K Příslušenství pro VBX, násuvné těsnění ød1 ød2 A Velikost pro průměr mm P DVS světle šedá , DVS světle šedá , DVS světle šedá , Násuvné těsnění lze postupným odřezáváním přizpůsobit příslušnému průměru kabelu. Důležité rozměry násuvného těsnění L G L A D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 20 12,8 3,4 24,8 20, ,5 4,3 29,5 25, ,8 4,4 36,3 32, Příslušenství pro B9T a VBX, svorkovnice VBX KL , Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky poniklované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 4 mm², jmenovité napětí 400 V, 5ti pólová se zdířkovými svorkami Na svorkové místo lze připojit max. 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm². PA 20 Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím VBX 25, T25, T40 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) ø VBX KL , Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 6 mm², jmenovité napětí 400 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami. Na svorkové místo lze připojit max. 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² nebo 6 x 2,5 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím VBX 60, B 9/T, T60 PA 62 VBS 45

11 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Řada A A 6 Příslušenství světle šedá 50 PP 10 3, Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 1,5 mm², 6 vývodů pro průměr kabelu 7-17 mm a 4 pro průměr kabelu 7-9 mm. Veškeré vstupy kabelů lze zvnitřku odříznout nožem. Vstup pro elektroinstalační trubky do 20 mm na spodní straně krabice.neztratitelné víko Světlé vnitřní rozměry: 80 x 33 x 38 mm. Rozměr: 90 x 43 x 42 Příslušenství P A 8/5 1 svorkovnice světle šedá , A 8 bez svorkovnice světle šedá , A 8 čistě bílá , A 8 červená , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 7 vývodů pro průměr kabelu 8-14 mm. Svěrné víko. Rozměry: 75 x 75 x 36.2 mm Světelé vnitřní rozměry: 65 x 65 x 32 mm Na každých 10 krabice 1 propichovací trn. Příslušenství A 9 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 1 šroub víka s možností našroubování na hmoždinku se závitem 6 ve dnu, 7 předmontovaných vývodových vsuvek pro průměr kabelu 7-13 mm. Rozměry: 74,3 x 74,3 x 42,7 mm Světlé vnitřní rozměry: 65 x 65 x 38 mm. P Příslušenství A 11/5 1 svorkovnice světle šedá , A 11 světle šedá , A 11 čistě bílá , A 11 červená , Stupeň krytí IP 54, Jmenovité napětí 660 V, Jmenovitý průřez 2,5 mm², 12 vývodů pro průměr kabelu 8-14 mm. Svěrné víko. Rozměr: 85 x 85 x 40 mm Vnitřní rozměry: 75 x 75 x 35 mm. Pro každých 10 krabic 2 průrazové trny. P 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 46 VBS

12 ø23 8 Velikost pro průměr mm 89 PG Uzavřená vsuvka s průraznou membránou pro kabel o průměru 7-13 mm, pro průměr otvoru 18,5-19 mm, tloušťka stěny max. 1,8 mm. Odbočovací hranaté krabice z termoplastu světle šedá 3000 Příslušenství pro řadu A, vsuvka P 100 0, ø Velikost pro průměr mm 89 PG 13, světle šedá , Uzavřená vsuvka s průraznou membránou pro trubky o průměru mm, pro průměr otvoru 18,5-19 mm, tloušťka stěny max. 3 mm. P Příslušenství pro řadu A, svorkovnice 6.95 ø8 ø , Těla svorek mosazná, poniklovaná, šrouby z oceli galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami, ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm², nepotřebné póly mohou být odděleny a použity jako samostatné svorky. 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) PA Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím A 8, A 11, CO 12, CO 14, CO 18, T 40 max /4 120 F 10 2, ø Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, se zdířkovými svorkami. Na svorkové místo lze připojit max.: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím A 9, B 9, B, B 10 ca. VBS 47

13 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Řada CO Příslušenství PP CO 10 světle šedá , CO 10 čistě bílá , CO 10 červenošedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 1,5 mm², 10 otvorů pro kabel o průměru 8-12 mm. Rozměry: 100 x 42 x 42 mm Světlé vnitřní rozměry 89 x 30 x 28 (35) mm Svěrné víko bez svorkovnice. Vývody odříznutelné zevnitř. Příslušenství PP CO 12 světle šedá , CO 12 čistě bílá , CO 12/5 1 svorkovnice světle šedá , CO 12 červenošedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 1,5 2,5 mm², 12 otvorů pro kabel o průměru 8-12 mm. Rozměry: 100 x 88 x 42 mm Světlé vnitřní rozměry 89 x 64 x 28 (35) mm Svěrné víko. Vývody odříznutelné zevnitř. Příslušenství PP CO 14 světle šedá , CO 14 čistě bílá , CO 14/5 1 svorkovnice světle šedá , CO 14 červenošedá , Stupeň krytí IP 54, jménovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 1,5 2,5 mm², 14 otvorů pro kabel o průměru 8-12 mm. Rozměry: 100 x 100 x 42 mm Světlé vnitřní rozměry 89 x 92 x 28 (35) mm Svěrné víko. Vývody odříznutelné zevnitř. Příslušenství PP CO 18 světle šedá , CO 18 čistě bílá , CO 18/5 1 svorkovnice světle šedá , CO 18 červenošedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý průřez 1,5 2,5 mm², 18 otvorů pro kabel o průměru 8-12 mm. Rozměry: 100 x 130 x 42 mm Světlé vnitřní rozměry 89 x 124 x 28 (35) mm Svěrné víko. Vývody odříznutelné zevnitř. Příslušenství pro řadu CO, svokovnice , Těla svorek mosazná, poniklovaná, šrouby z oceli galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami, ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm², nepotřebné póly mohou být odděleny a použity jako samostatné svorky. Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím A 8, A 11, CO 12, CO 14, CO 18, T 40 PA ø8 ø VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 48 VBS

14 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS 49

15 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Použití odbočovacích krabic z termoplastu Řada T Odbočovací krabice z termoplastu sestávají buď z polypropylénu nebo polyetylénu. Oba tyto plasty jsou měkké, snadno opracovatelné. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem trnem skrze stěnu, nebo lze stěnu pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Komponenty systému Řada T, V-TC-V s pojistnou maticí, montážní plech, svorky a přístrojové lišty Použití T 25 Použití T 40 Použití T 160 Instalace s kruhovou odbočovací krabicí T 25. Instalace s nejmenší čtvercovou odbočovací krabicí T 40. Instalace s hranatou odbočovací krabicí T VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 50 VBS

16 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Nástěnné upevnění za dno Nástěnné upevnění pomocí rohových nálitků Upevnění na montážní plech Krabice lze upevnit pomocí dvou až čtyř vylamovacích otvorů ve dně. Otvory lze opět uzavřít pomocí krytek. Od velikosti krabice T 60 lze montovat odbočovací krabice na podklad pomocí rohových nálitků pro upevnění víka. Ve dnu jsou umístěny dva až čtyři upevňovací nálitky pro šrouby do plechu 3,5 x 9,5 mm pro upevnění krabice např. k montážnímu plechu. Průrazná těsnění Násuvná těsnění trubek Vstupní otvor / nasunutí kabelové vývodky Kabely a vedení lze bez pomůcek instalovat přímo průrazem. Pro použití trubek má uživatel k dispozici také trubková násuvná těsnění. Do vstupních otvorů lze umístit kabelové vývodky typu V-TC V pro dosažení mechanické pevnosti a odlehčení tahu pro kabel. Pojištění proti ztrátě víka Uzávěr víka Těsnění víka / stupeň krytí IP Všechna víka jsou upevněna uvnitř krabice upevňovacím páskem ke spodní části tak, aby nemohlo dojít ke ztrátě. Od velikosti T 60 se upevňuje víko pomocí šroubových uzávěrů a otvírá nebo zavírá se otočením o čtvrt otáčky. Odbočovací krabice jsou vybaveny od velikosti T 60 pěnovým těsněním víka. Tím se dosahuje vysokého stupně krytí IP66. Upevnění svorkovnice Upevnění přístrojové lišty Použití násuvných svorek 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) Ve vnitřním prostoru odbočovacích krabic T 25 až T 100 lze svorku nasunout na nálitek uprostřed. Ve spodní části kabelové krabice velikostí T 60 až T 350 lze namontovat přístrojové lišty jak v podélném nebo příčném směru, tak také v diagonálním směru. Pro volné propojení průřezů do 2,5 mm² se používají také násuvné svorky. VBS 51

17 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Řada T s průraznými těsněními Provedení Přívody T 25 Standard 4 x 25 světle šedá , T 25 4 x 25 čistě bílá , T 25F 960 odolná proti šíření plamene 4 x 25 světle šedá , T 25 s červeným víkem 4 x 25 červenošedá , T 25 UV odolná proti ultrafialovému záření 4 x 25 čistě bílá , T 25 KL se svorkovnicí 4 x 25 světle šedá , Odbočovací krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 4 x 25 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být uchyceny na šrouby 6, nebo také uchyceny na plech šrouby do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu. Vnitřní rozměry: Ø63 x 45 mm Víko s popisovým polem. Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. Provedení Přívody Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. PP T 40 Standard 7 x 25 světle šedá , T 40 7 x 25 čistě bílá , T 40F 960 C odolná proti šíření plamene 7 x 25 světle šedá , T 40 s červeným víkem 7 x 25 červenošedá , T 40 UV odolná proti ultrafialovému záření 7 x 25 čistě bílá , T 40 KL se svorkovnicí 7 x 25 světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 7 x 25 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být uchyceny jak na šrouby 6, nebo také uchyceny na plech šrouby do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu. Vnitřní rozměry: 77 x 77 x 46 mm Víko s popisovým polem. Provedení Přívody Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. PP T 60 Standard 7 x 25 světle šedá , T 60 7 x 25 čistě bílá , T 60F 960 C odolná proti šíření plamene 7 x 25 světle šedá , T 60 s červeným víkem 7 x 25 červenošedá , T 60 UV odolná proti ultrafialovému záření 7 x 25 čistě bílá , T 60 KL se svorkovnicí 7 x 25 světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 7 x 25 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 100 x 100 x 48 mm Víko s popisovým polem a plombovatelná. PP 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 52 VBS

18 Provedení Přívody Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. Odbočovací hranaté krabice z termoplastu T 100 Standard 10 x 25 světle šedá , T x 25 čistě bílá , T 100F 960 C odolná proti šíření plamene 10 x 25 světle šedá , T 100 s červeným víkem 10 x 25 červenošedá , T 100 UV odolná proti ultrafialovému záření 10 x 25 čistě bílá , T 100 KL se svorkovnicí 10 x 25 světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 10 x 25 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 136 x 102 x 57 mm Víko s popisovým polem a plombovatelná. Provedení Přívody Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. Řada T s průraznými těsněními PP T 160 Standard 7x x 32 světle šedá , T 160 7x x 32 čistě bílá , T 160F 960 C odolná proti šíření plamene 7x x 32 světle šedá , T 160 s červeným víkem 7x x 32 červenošedá , T 160 UV odolná proti ultrafialovému záření 7x x 32 čistě bílá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 7x x 32 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 176 x 135 x 67 mm Víko s popisovým polem a plombovatelná. Provedení Přívody Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. PP/GF T 250 Standard 9x x 32 světle šedá , T 250 9x x 32 čistě bílá , T 250F 960 C odolná proti šíření plamene 9x x 32 světle šedá , T 250 s červeným víkem 9x x 32 červenošedá , T 250 UV odolná proti ultrafialovému záření 9x x 32 čistě bílá 1 1 0, Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 9x x 32 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 225 x 173 x 86 mm Víko s popisovým polem a plombovatelná. PP/GF 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS 53

19 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Řada T s průraznými těsněními Provedení Přívody T 350 Standard 16x32 + 8x40 světle šedá , T x32 + 8x40 čistě bílá , T 350F 960 C odolná proti šíření plamene 16x32 + 8x40 světle šedá , T 350 s červeným víkem 16x32 + 8x40 červenošedá , T 350 UV odolná proti ultrafialovému záření 16x32 + 8x40 čistě bílá 1 1 0, Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s průraznými těsněními z etylénvinylacetátu VA. Tento plast je měkký, lze ho snadno opracovávat. Tak lze vložit vedení buď přímo průrazem skrze 16x32 + 8x40 těsnění, nebo lze těsnění pomocí nože naříznout na příslušných místech, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 267 x 182 x 110 mm Víko s popisovým polem a plombovatelná. PP/GF Řada T uzavřená Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 C. Provedení Přívody T 40 uzavřená žádné světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být uchyceny jak na šrouby 6, nebo také uchyceny na plech šrouby do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu. Vnitřní rozměry: 77 x 77 x 46 mm Víko s popisovým polem. PP Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Provedení Přívody T 60 uzavřená žádné světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 100 x 100 x 46 mm Víko s popisným polem a plombovatelná. Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C PP Provedení Přívody T 100 uzavřená žádné světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 136 x 102 x 57 mm Víko s popisným polem a plombovatelná. Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C PP 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 54 VBS

20 Provedení Přívody T 160 uzavřená žádné světle šedá Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 176 x 135 x 67 mm Víko s popisným polem a plombovatelná. PP/GF , Řada T uzavřená Provedení Přívody T 250 uzavřená žádné světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 225 x 173 x 86 mm Víko s popisným polem a plombovatelná. Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C PP/GF Provedení Přívody T 350 uzavřená žádné světle šedá , Odbočovací hranaté krabice jsou z termoplastického polypropylénu s uzavřenými stranami. To umožňuje zvolit vhodný otvor podle potřeby. Vytvořené otvory lze osadit násuvnými těsněními DK pro utěsněný průchod vedení. Je možné také osadit otvory kabelovými vývodkami místo těsnění a zevnitř je fixovat maticí. Kabelové odbočovací krabice mohou být namontovány pomocí šroubů do plechu 3,5x9,5 otvory ve dnu na montážní plechy. Vnitřní rozměry: 267 x 182 x 110 mm Víko s popisným polem a plombovatelná. Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 C PP/GF 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS 55

21 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Příslušenství pro řadu T, násuvné těsnění pro kabely Velikost pro průměr mm DK světle šedá , DK světle šedá , DK světle šedá , DK čistě bílá , DK čistě bílá , DK čistě bílá , Násuvné těsnění lze odpovídajícím vyříznutím přizpůsobit příslušnému průměru kabelu. Důležité rozměry násuvného těsnění G L A D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 VA mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 25 10,1 2,2 29,5 25, , , ,4 2,2 36,4 32, , , ,4 2,2 44,1 40, , , , , , , , , , , , Příslušenství pro řadu T, násuvné těsnění pro trubky Velikost pro průměr mm DR & 20 světle šedá , DR & 25 světle šedá , DR & 25 světle šedá , DR & 32 světle šedá , DR & 32 světle šedá , DR & 40 světle šedá , Násuvné těsnění umožňuje těsné ukončení trubek v odbočovacích hranatých krabicích. Důležité rozměry násuvného těsnění G L A D1 D2 D3 D4 PVC mm mm mm mm mm mm ,2 29,5 25,3 15,0 18, ,2 29,5 25,3 18,5 24, ,2 36,4 32,3 18,5 24, , , , ,2 44,4 40, , , , ,2 Příslušenství pro řadu T, montážní deska /ks K Do středového otvoru montážní desky může být snadno upevněna odbočovací krabice typu B9/T přiloženým závěrným šroubením. Vylisované příložky umožňují rychlé upevnění. Upevňovací šroub FRS B 6x12 si objednejte samostatně. Výška Šířka mm mm St / FS P WI KL , St / DD P WI KL , ontážní deska úhelníková k upevnění na bočnici kabelového žlabu. Výška Šířka mm mm St / FS P UNI , ontážní deska pro upevnění na bočnici kabelových nosných systémů. Upevnění k bočnici mřížového žlabu se provádí bez šroubů ohnutím jazýčku. Upevnění k bočnici kabelových žlabů a kabelových žebříků se provádí pomocí dvou šroubů s plochou kulovou hlavou. Do středového otvoru montážní desky může být snadno upevněna odbočovací krabice typu B9/T přiloženým závěrným šroubením. Upevňovací šroub FRSB 6x12 si objednejte samostatně. /ks K 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 56 VBS

22 Odbočovací hranaté krabice z termoplastu Příslušenství pro řadu T, montážní deska PG/65 Rozměr Rozměr Rozměr Rozměr A B x y mm mm mm mm St / FT 30 9, /ks K ontážní deska pro upevnění bez šroubů k mřížovým žlabům. K montážní desce lze připevnit přístroje. Dále se montážní deska může použít pro montáž na stěnu. Příslušenství pro řadu T, svorkovnice 6.95 ø8 ø , Těla svorek mosazná, poniklovaná, šrouby z oceli galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami, ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm², nepotřebné póly mohou být odděleny a použity jako samostatné svorky. PA Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím A 8, A 11, CO 12, CO 14, CO 18, T VBX KL , Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky poniklované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 4 mm², jmenovité napětí 400 V, 5ti pólová se zdířkovými svorkami Na svorkové místo lze připojit max. 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm². PA 20 Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím VBX 25, T25, T ø VBX KL , Těla svorek a šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 6 mm², jmenovité napětí 400 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami. Na svorkové místo lze připojit max. 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² nebo 6 x 2,5 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím VBX 60, B 9/T, T60 PA KL F 5 7, Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 10 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, s třmenovými svorkami. ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² nebo 4 x 4 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím B 100 a T VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 87 Příslušenství pro řadu T, přístrojová lišta Povrch Tloušťka Délka hmot- materiálu nost mm mm St / GTP 2069 GTP , GTP , GTP , GTP , GTP , Přístrojová lišta 35 x 7,5 mm podle normy DIN N (dříve DIN N 50022). VBS 57

23 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Použití odbočovacích hranatých krabic z duroplastu Odbočovací hranaté krabice z Duroplastu obsahují aminoplast. Tento plast je tvrdý a vykazuje vysokou pevnost, to znamená, že jsou vysoce tuhostěnné. Je možné vylomit potřebné otvory na vyznačených místech pomocí šroubováku. Vedení lze instalovat buď pomocí kabelových vývodek zašroubovaných přímo do závitu v boční straně krabice nebo pomocí kabelových vývodek vložených do průchozího otvoru a opatřených pojistnou maticí. Komponenty systému B-série B25-B250, B-série B9-B12, kabelové vývodky, pojistné matice, šroub Sprint s hmoždinkou Angler Použití řady B pro montáž na stěnu Použití řady B pro montáž na stěnu Hotová montáž duroplastové odbočovací hranaté krabice s násuvnými těsněními a příchytkami Druck- ISO Hotová montáž a instalace B11 s našroubovanými kuželovými kabelovými vývodkami a příchytkami Druck-ISO 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 58 VBS

24 ontáž na stěnu B100 Instalace vedení Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Namontovaná hranatá odbočovací krabice Za pomoci šroubováku nebo podobného nářadí lze vylomit vylamovací otvory pro vložení násuvných těsnění nebo kabelových vývodek pro instalaci kabelů. ontáž na stěnu B11 Vedení lze instalovat prostřednictvím těsnících vsuvek nebo kabelových vývodek. Stupeň krytí tak lze zachovat. ontáž kabelové vývodky Hotová instalace s kabelovými odbočovacími hranatými krabicemi B100, násuvným těsněním DVS a příchytkami Druck-ISO. Instalace vedení Za pomoci šroubováku nebo podobného nářadí lze vylomit vylamovací otvory pro instalaci vedení. Namontovaná hranatá odbočovací krabice Do závitů nacházejících se ve spodním dílu lze našroubovat kabelové vývodky přímo. Instalované kabelové vývodky lze fixovat pojistnou maticí, pokud není na pouzdře závit. Vedení lze dobře utěsnit a instalovat pomocí kabelových vývodek. Hotová instalace s kabelovými odbočovacími hranatými krabicemi B11, kuželovými kabelovými vývodkami 106/ a příchytkami Druck-ISO. 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS 59

25 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Řada B, bez závitu Příslušenství UF B 25 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 25 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 4,5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice (těsnění a krytky přiloženy), upevňovací závit 6 a lepicí plocha pod dnem, 1 šroub pro připevnění víka, 7 vylamovacích vývodů o průměru 21 mm (20) se 4 těsněními DVS 20 pro kabely o průměru 7,5-14 mm. Rozměry: 83,4 x 83,4 x 40 mm Světlé vnitřní rozměry: 73 x 73 x 35 mm. Příslušenství B 40 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 40 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 4 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 4,5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice, ale mimo prostor pro svorky. Upevňovací závit 6 a lepicí plocha pod dnem. 2 šrouby pro připevnění víka, 7 vylamovacích vývodů o průměru 20,5 mm (20), se 4 těsněními DVS 20 pro kabely o průměru 7,5-15 mm. Rozměry: 89,4 x 89,4 x 47,5 mm Světlé vnitřní rozměry: 78 x 78 x 43 mm. UF Příslušenství B 60 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 60 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 6 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 4,5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice (těsnění a kryty jsou přiloženy), upevňovací závit 6 a lepicí plocha pod dnem, 4 šrouby víka, 7 vylamovacích vývodů o průměru 20,5 mm (20) se 4 těsněními DVS 20 pro kabely o průměru 7,5-15 mm. Rozměry: 93,4 x 93,4 x 51 mm Světlé vnitřní rozměry: 83 x 83 x 47 mm. UF Příslušenství B 100/5 1 svorkovnice světle šedá , B 100 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 10 mm², 4 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice, ale mimo prostor pro svorky. 4 šrouby pro připevnění víka, které lze zaplombovat pomocí dodaných plombovacích kloboučků, 6 vylamovacích vývodů o průměru 25,5 mm (25), se 4 těsněními DVS 25 pro kabely o průměru 7,5-22 mm. Rozměry: 122,4 x 122,4 x 58,5 mm Světlé vnitřní rozměry: 108 x 108 x 51 mm. UF 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 60 VBS

26 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Příslušenství UF B 160/5 1 svorkovnice světle šedá , B 160 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 16 mm², 4 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5,5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice, ale mimo prostor pro svorky. 4 šrouby pro připevnění víka, které lze zaplombovat pomocí dodaných plombovacích kloboučků, 8 vylamovacích vývodů o průměru 32,5 mm (32) se 4 těsněními DVS 32 pro kabely o průměru mm. Rozměry: 168 x 143 x 70 mm Světlé vnitřní rozměry: 150 x 125 x 61 mm. Řada B, bez závitu Příslušenství B 250/5 1 svorkovnice světle šedá , B 250 bez svorkovnice světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 25 mm², 4 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5,5 mm ve vnitřním prostoru hranaté krabice, ale mimo prostor pro svorky. 4 šrouby pro připevnění víka, které lze zaplombovat pomocí dodaných plombovacích kloboučků, UF 12 vylamovacích vývodů o průměru 32,5 mm (32) se 4 těsněními DVS 32 pro kabely o průměru mm. Rozměry: 243 x 168 x 82,5 mm Světlé vnitřní rozměry: 224 x 149 x 75 mm. Příslušenství pro řadu B, násuvné těsnění ød1 ød2 A Velikost pro průměr mm P DVS světle šedá , DVS světle šedá , DVS světle šedá , Násuvné těsnění lze postupným odřezáváním přizpůsobit příslušnému průměru kabelu. Důležité rozměry násuvného těsnění L G L A D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) ø ø ø max max. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 20 12,8 3,4 24,8 20, ,5 4,3 29,5 25, ,8 4,4 36,3 32, KL , Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V, 5ti pólová, se zdířkovými svorkami. ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím B 25 Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím B 40, B 60 Příslušenství pro řadu B, svorkovnice F KL , Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 4 6 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, s třmenovými svorkami. ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² nebo 5 x 2,5 mm² nebo 8 x 1,5 mm². F VBS 61

27 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Příslušenství pro řadu B, svorkovnice KL F 5 7, Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 10 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, s třmenovými svorkami. ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm² nebo 4 x 4 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím B 100 a T VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) VBS

28 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Řada B, se závitem (Bef.--Loecher) B 9/K Příslušenství 3 kabelové vývodky světle šedá Stupeň krytí IP 54, prázdná krabice používaná se samostatnými svorkami, 4 plastové šrouby pro připevnění víka bez rizika koroze, 2 upevňovací patky pro šrouby do průměru 5 mm, 7 vylamovacích otvorů se závitem 20 x 1,5. 3 kabelové vývodky z polyamidu pro kabely o průměru 9-12 mm, typ 106. Rozměry: 94 x 94 x 45 mm Světlé vnitřní rozměry: 84 x 84 x 34 mm. UF , Příslušenství B 9 B /5 1 svorkovnice světle šedá , B 9 B světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm na vnější straně hranaté krabice 4 šrouby pro připevnění víka, 7 vylamovacích vývodů se závitem 20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývodky s krátkým připojovacím závitem. Rozměry:81,9 x 81,9 x 46 mm Světlé vnitřní: 73 x 73 x 35 mm. UF Příslušenství B 10 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 10 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 2,5 4 resp. 4 mm² v kombinaci se svorkovnicí 700/6 má hranatá krabice jmenovitý průřez 4 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 5 mm na vnější straně hranaté krabice. 4 šrouby víka, 7 vylamovacích vývodů se závitem 20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývodky s krátkým připojovacím závitem. Rozměry:91 x 91 x 51 mm Světlé vnitřní: 80 x 80 x 39 mm. UF 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) Příslušenství B 11 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 11 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 10 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 6 mm na vnější straně hranaté krabice, 4 šrouby víka, 10 vylamovacích vývodů se závitem 20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývodky s krátkým připojovacím závitem. Rozměry: 136 x 111 x 57 mm Světlé vnitřní rozměry: 125 x 100 x 44 mm. UF VBS 63

29 Odbočovací hranaté krabice z duroplastu Řada B, se závitem Příslušenství UF B 12 /5 1 svorkovnice světle šedá , B 12 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 16 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 6 mm na vnější straně hranaté krabice. 4 šrouby víka, 10 vylamovacích vývodů se závitem 25 x 1,5. Rozměry: 196 x 144 x 71 mm Světlé vnitří rozměry: 178 x 126 x 57 mm Příslušenství pro řadu B, svorkovnice 700/4 120 F 10 2, max Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 2,5 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, se zdířkovými svorkami. Na svorkové místo lze připojit max.: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² nebo 6 x 1 mm². Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím A 9, B 9, B, B ø ca. 700/ , Svorky z poniklované mosazi, šrouby z oceli, galvanicky pozinkované a transparentně pasivované, jmenovitý průřez 4 6 mm², jmenovité napětí 660 V,5ti pólová, s třmenovými svorkami. ax. připojitelné průřezy na svorkové místo: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² nebo 5 x 2,5 mm² nebo 8 x 1,5 mm². 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) F ca. 29 max. Systémové příslušenství k odbočovacím hranatým krabicím B VBS

30 Přívody Rozměr Rozměr D L mm mm 117/2,5 VD / Pg 16: jmenovitý průřez 2,5 mm², s 5ti pólovou svorkovnicí 2,5 mm² a kabelovými otvory s odlehčením tahu pro průměr kabelu 9-14 mm. 117/6 VD / Pg 21: jmenovitý průřez 6 mm², s 5ti pólovou svorkovnicí 6 mm² a kabelovými otvory s odlehčením tahu pro průměr kabelu mm. 117 Pg světle šedá , Pg 21 33,5 82 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, jmenovité napětí 660 V. Spojky jsou podle VD určeny pouze pro pevné umístění! Odbočovací hranaté krabice PS Kabelová spojka 28 Závit Pg 13,5 světle šedá , Pg 16 světle šedá , Stupeň krytí IP 54, s odnímatelným krytem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnícími kroužky na připojovací závit. 113/13,5: s připojovacím závitem Pg 13,5, 2 souběžné vývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm. 113/16: s připojovacím závitem Pg 16, 2 souběžné vývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm. UF Dvojitá vývodka 28 Závit x 1,5 světle šedá 01 VBS Katalog 2008 / cs / 09/10/2008 (LLxport_00014) 60 UF 5 4, Stupeň krytí IP 54, s odnímatelným krytem z polystyrolu a 2 polyetylenovými těsnícími kroužky na připojovací závit. S připojovacím závitem 20 x 1,5, 2 souběžné vývody Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm VBS 65

Systémy trubek. Výběrová matice od strany 226. Přehled systému od strany 228. Použití kovových trubek od strany 230

Systémy trubek. Výběrová matice od strany 226. Přehled systému od strany 228. Použití kovových trubek od strany 230 Jako doplnûní osvûdãeného systému QuickPipe z plastu najdete v kapitole Systémy trubek nyní také elektroinstalaãní trubky z kovu. Trubky se dodávají jak s galvanicky pozinkovan m, tak také ponorem pozinkovan

Více

Speciální systém upevnění trubek a kabelů

Speciální systém upevnění trubek a kabelů Ke speciálním systémûm upevnûní kabelû a trubek patfií kabelové pásky, upínací a montáïní pásky, za pomocí kter ch lze upevnit kabely a trubky na mfiíïové Ïlaby nebo jiné montáïní konstrukce. Kompletní

Více

Mnohostranné, zatížitelné, inteligentní: Odbočné krabice řady T

Mnohostranné, zatížitelné, inteligentní: Odbočné krabice řady T Mnohostranné, zatížitelné, inteligentní: Odbočné krabice řady T Čtyři varianty, tři barvy, sedm velikostí. Bezpočet možností. Velká, mnohostranná řada pro profesionální instalaci V řadě T naleznete vhodnou

Více

Šroubové a natloukací systémy

Šroubové a natloukací systémy iroká paleta upevàovacích materiálû pro témûfi v echna montáïní zadání - od ocelov ch hmoïdinek aï po kotvy, od hákû na strop aï po kruhová oka, od ocelov ch hfiebíkû aï po rouby do dfieva, od natloukacího

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci se musí v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a také zafiízení ochrany pfied bleskem, vzájemnû propojit. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick

Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick Rychlý, bezpečný, spolehlivý: Program starquick OBO top hvězdy od OBO: starquick starquick je rozsáhl program vysoce kvalitních pfiíchytek, které jsou vhodné pfiedev ím pro pouïití venku, ve vefiejn ch

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Rozmanitost modelů OBO. Přehled odbočných krabic

Rozmanitost modelů OBO. Přehled odbočných krabic Rozmanitost modelů OBO Přehled odbočných krabic Rozmanitost modelů Odbočné krabice OBO elké nebo malé, klasické nebo moderní, pro standardní nebo speciální použití v říši odbočných krabic OBO panuje nekonečná

Více

Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi

Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi sofistikovanými systémovými součástmi pro všechna zadání Jak

Více

Lištové systémy. Vyběrové matice od strany 264. Přehled systému od strany 270. Použití profilových lišt od strany 272. Profilové lišty od strany 274

Lištové systémy. Vyběrové matice od strany 264. Přehled systému od strany 270. Použití profilových lišt od strany 272. Profilové lišty od strany 274 Systémy li t OBO jsou v mnoha oblastech elektroinstalací nenahraditelné. Rozsáhl program profilov ch, nosn ch a pfiístrojov ch li t v nejrûznûj ích variantách k pouïití uvnitfi i ve venkovním prostfiedí

Více

svorkovnice a připojovací příslušenství

svorkovnice a připojovací příslušenství svorkovnice a připojovací příslušenství PROPOJOVACÍ IŠTY DO 90 A (str. 157) Isc 17 ka Délka 1 pól 2 póly 2 póly, 3 fáze 3 póly 4 póly 12 modulů 0 049 26 (1) 0 049 38 0 049 40 0 049 42 0 049 44 56 modulů

Více

Upevňovací prvky. Prvky od strany 534. Golden Sprint od strany 536. Podložky od strany 537. Hmoždinka Angler od strany 537

Upevňovací prvky. Prvky od strany 534. Golden Sprint od strany 536. Podložky od strany 537. Hmoždinka Angler od strany 537 Ve stavebnictví se pouïívá velké mnoïství materiálû. Jako montáïní pracovník musíte montovat hmoïdinky, rouby, natloukací hmoïdinky, hfiebíky a kotvy do nejrûznûj ích materiálû stûn. Tyto rûzné materiály

Více

Řada minirozváděčů SDB

Řada minirozváděčů SDB Titulní strana Řada minirozváděčů SDB 0 VBS Broschüre Kleinverteiler-Systeme / cs / 06/02/207 (LLExport_04490) / 06/02/207 Informace o systému Odolnost a bezpečnost Kvalitní minirozváděče z polykarbonátu

Více

Vivera. Obsah - Venkovní rolety

Vivera. Obsah - Venkovní rolety Venkovní rolety CZ Vivera Obsah Venkovní rolety Venkovní roleta Vivera / ViveraSectra Základní specifikace produktu Venkovní roleta Plasterax / PlasteraxSectra Základní specifikace produktu 8 9 Venkovní

Více

Systémy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45

Systémy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45 U kanálu pro vestavbu pfiístrojû GEK-A Rapid 45 z hliníku stojí v popfiedí design. Díky jeho eloxovanému povrchu a designu lze Rapid 45 z hliníku snadno integrovat v kanceláfiích s luxusním vybavením.

Více

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky

OBO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky OO Systémy kabelových žebříků Nové dûrované kabelové Ïebfiíky Systém dûrovan ch kabelov ch ÏebfiíkÛ s vnûj ími spojkami a tfimenov mi pfiíchytkami KTS Kabelové nosné systémy S OO pracují profesionálové.

Více

KGM Matice. Popis výrobků. Specifikace. Příslušenství. Šestihranná matice s metrickým závitem k montáži kabelových průchodek.

KGM Matice. Popis výrobků. Specifikace. Příslušenství. Šestihranná matice s metrickým závitem k montáži kabelových průchodek. KGM Matice Typ KGM: Plastová matice Typ KGM: PB, SUB-D9, SUB-D Typ GMT: Dělená matice Závit Typ Obj.č. Výška Klíč Průměr Výřez Bal. [mm] [mm] a b [mm] Šestihranná matice s metrickým závitem k montáži kabelových

Více

VBS Katalog 2010/2011. Spojovací a upevňovací systémy

VBS Katalog 2010/2011. Spojovací a upevňovací systémy BS Katalog 2010/2011 Spojovací a upevňovací systémy ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) +421 (0)33 6486 220 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) +421 (0)33 6486220

Více

ATEX DO PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU

ATEX DO PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU ATEX DO PROSTORU S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: offi ce@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí Čtvrtek: 7:30

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

Systémy kabelových vývodek

Systémy kabelových vývodek Rozsáhlá paleta v robkû s uïivatelsky snadno pouïiteln mi systémy pro celou fiadu aplikaãních oblastí. Kabelové v vodky se vyrábí z rûzn ch materiálû, z plastû, poniklované mosazi atd. Program kompletují

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Kabelový nosný systém SOLACE - trasy s integrovanou funkčností při požáru - aktualizační list - verze 1.1 Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Při kotvení tras s integrovanou funkčností

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

PERFEKTNÍ KOMBINACE. Vhodné pro montáž na DIN lišty EN 60715 TH35 nebo pro přímou nástěnnou montáž.

PERFEKTNÍ KOMBINACE. Vhodné pro montáž na DIN lišty EN 60715 TH35 nebo pro přímou nástěnnou montáž. 82 railtec C Údaje pro objednání na stranách 168-169 PERFEKTNÍ KOMBINACE PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Obsáhlý program skříněk pro montáž na DIN lištu a také pro přímou nástěnnou montáž. Všechny typy nabízejí nejvyšší

Více

Rozvodnice vector II krytí IP65

Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice vector II krytí IP65 Rozvodnice jsou určeny pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí. Vzhledem k vysokému stupni krytí a jejich odolnosti vůči stříkající vodě nacházejí uplatnění především

Více

Bytové aplikace / Komerční sektor

Bytové aplikace / Komerční sektor Bytové aplikace / Komerční sektor FLCO9803 IMQ značka v souladu s CEI 23-48 a 23-49 Standards Řada Europa Technické charakteristiky krytí IP 40 izolační třída II dodává se ve 3 provedeních: - bez dvířek,

Více

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS ZEMNICÍ PRVKY Zemnicí svorka ZSA 16 Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část),

Více

Vyrovnání potenciálů. Ekvipotenciální přípojnice K12. Ekvipotenciální přípojnice MS. Ekvipotenciální přípojnice mini

Vyrovnání potenciálů. Ekvipotenciální přípojnice K12. Ekvipotenciální přípojnice MS. Ekvipotenciální přípojnice mini 53 200 PAS 11AK 53 200 40133405558 1-5-3 410 g 1 Stk. 19,20 53 201 PAS 11AK UV 53 201 401334101234 1-5-3 397 g 1 Stk. 19,20 53 050 PAS 9AK 53 050 401334054707 1-5-3 231 g 1 Stk. 8,25 53 105 PAS RK OH 53

Více

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s. sahají do roku 1926. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení

Více

Hygienický standard pro vysokou produktivitu a bezpečnost

Hygienický standard pro vysokou produktivitu a bezpečnost Hygienický design Hygienický standard pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. znamená promyšlená systémová řešení pro hygienickou výrobu v potravinářském průmyslu. Právě v otevřených procesech,

Více

Jímací zařízení a svody

Jímací zařízení a svody Úkolem systémû ochrany pfied bleskem je zachytit blesk a bezpeãnû jej svést. Systémy ochrany pfied bleskem se skládají z jímacích tyãí, lan nebo také mfiíïov ch systémû s definovan mi v kami a velikostí

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Elektroinstalační krabice a příslušenství Dle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní

Více

čeština Průchodkové systémy EMC řešení inovace kreativita technologie Výrobní program Společnost icotek group

čeština Průchodkové systémy EMC řešení inovace kreativita technologie Výrobní program Společnost icotek group čeština 26 Průchodkové systémy EMC řešení inovace kreativita technologie Výrobní program Společnost icotek group Požadavky zákazníků a změny trendů v oboru jsou pro společnost icotek podněty k dalším inovacím.

Více

KDR - ESR Dna rozvádečů se zásuvným rámem

KDR - ESR Dna rozvádečů se zásuvným rámem KDR - ESR Dna rozvádečů se zásuvným rámem KDR-ESR Montáž KDR-ESR je jednodílný plech pro dna rozváděčů. Díky zásuvnému rámu lze do dna rozváděče jednoduše bez použití nástrojů zasunout a upevnit kabelové

Více

KZL Lišty pro odlehčení tahu

KZL Lišty pro odlehčení tahu KZL L1 D1 L2 D2 16 11 40 5 Typ Obj.č. Obj.č. Délka Délka Bal. na DIN-lištu na C-lištu D1 D2 KZL jsou určeny pro upevňování a organizaci kabeláže ve statických i dynamických aplikacích, na strojích, v rozváděčích

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál ABB/NN 11/01CZ_02/2009 Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠSTVÍ a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN 0 0-, IEC, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z vyhovují

Více

Elektroinstalační materiál 2012. Rychlá a bezpečná instalace

Elektroinstalační materiál 2012. Rychlá a bezpečná instalace Elektroinstalační materiál 2012 Rychlá a bezpečná instalace by 2 SVORKOVNICE Přehled typů 6 Typ/Materiál 2,5 mm 2 4,0 mm 2 6,0 mm 2 10,0 mm 2 16,0 mm 2 25,0 mm 2 Standard přírodní 112-11021000-00 112-11221000-00

Více

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.2 str. 5 + 60 - Ochranné krytky 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25 Profil příčkový 30x15 slouží k montáži

Více

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu.

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. L Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.1 str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2012 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o.

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o. Instrukční manuál Nástěnný rozváděč NR Rozváděčová technika (1) Obsah: Obsah... str. 2 Použití a popis rozváděče NR...... str. 3 Technické parametry a konstrukční řešení...... str. 3 Tabulka velikostí

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

1. Instalace a použití

1. Instalace a použití Stavebnice DEHNconductor System sestává z vodiče HVI a z produktové řady připojovacích a upevňovacích prvků pro tento vodič. Projektování, montáž a instalace vodiče HVI vyžaduje zvláštní odborné znalosti.

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OSH KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLHOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECHNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 1 KELOVÉ

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí

Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí Plexo - IP55 Kompletní řada přístrojů do náročného prostředí PŘÍSTROJE V KRYTÍ IP55 Plexo IP 55 Široké použití díky modulárním mechanismům > Kompletní přístroj Plexo pro všechny základní funkce > Maximální

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

H.006 Minirozvodnice IP 30

H.006 Minirozvodnice IP 30 Rozvaděče a rozvodnice Rozvaděče a rozvodnice H.006 Minirozvodnice IP 30 H.007 Rozvodnice serie Volta IP 30 H.010 Rozvodnice serie Golf IP 41 H.013 Rozvaděče serie Vector IP 65 H.014 Rozvodnice serie Vector

Více

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66

Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66 , IP 54, IP 55, IP 66 Bezpečná elektroinstalace musí být dokonale přizpůsobena prostředí. Využijte na správných místech v interiéru i exteriéru přístroje se zvýšeným stupněm krytí. Vestavné, nástěnné,

Více

Plastové upevňovací systémy pro kabely a trubky

Plastové upevňovací systémy pro kabely a trubky Pomocí upevàovacích plastov ch systémû pro kabely a trubky pro denní pouïití se provádí instalace bezpeãnû a rychle. Spektrum v robkû zahrnuje pfiíchytky Quick a systémy Quick Pipe, svazkové drïáky a také

Více

Průmyslová zapouzdření

Průmyslová zapouzdření Průmyslová zapouzdření Rozvodnice izolované. kříně na sloup pouličního osvětlení kříně nástěnné, izolované.3 PO Zapouzdření nástěnná, systémová Rozváděče oceloplechové kříně sloupové Zapouzdření pro podzemní

Více

Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45

Systémy plastových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-K Rapid 45 Kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45 je vhodn v ude tam, kde jsou dûleïitá dokonalá a flexibilní fie ení instalací. Ve v robním programu je ve dvou velikostech jako jednoduch a dvojit kanál. Tvarové

Více

everywhere. Systém přípojnic s roztečí 185 mm - Ri4Power

everywhere. Systém přípojnic s roztečí 185 mm - Ri4Power everywhere. Systém přípojnic s roztečí 185 mm - Ri4Power everywhere. 2 Celek je mnohem více než jen součet jeho jednotlivých částí To platí také pro Rittal The System. Proto jsme spojili naše inovativní

Více

K A B E L O V É L Á V K Y

K A B E L O V É L Á V K Y KBELOVÉ LÁVKY 2 KBELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL V VU KLKR DS SR KLDI KL SK KLOBH KLT označení popis str. DS držák - střední 19 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 12 KLKR kříž 8 KLOBH oblouk

Více

Dokonalé označovací systémy

Dokonalé označovací systémy CAB 3 TM, Mémocab TM, Duplix TM Dokonalé označovací systémy > CAB 3 TM Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč. Řada CAB 3 TM obsahuje

Více

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE

Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Technický katalog kompaktních rozváděčových skříní AE Kompaktní rozváděčové skříně AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Originální provedení s mezinárodními certifikáty k dispozici skladem. Díky mnoha praktickým rozměrům

Více

Rozvodnice řady UK 500

Rozvodnice řady UK 500 Rozvodnice UK 500 Popis vlastností Rozvodnice řady UK 500 standardní verze včetně osazovacího rámu a dvířek 5 včetně osazovacího rámu a dvířek z ocelového plechu, částečně přizpůsobitelné nerovným povrchům

Více

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA

Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony. Řadové příchytky X-KLEMA. Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 03 Strana Strana Nerezové a pozinkované kotvící pásy a spony 96 Řadové příchytky X-KLEMA 128 Distanční kovové příchytky KLEMA OMEGA 123 Třmenové příchytky BROOKLYN + příslušenství 129 Fixační kovové příchytky

Více

Obsah - Venkovní žaluzie

Obsah - Venkovní žaluzie technický manuál Venkovní ŽALUZIE Obsah - Venkovní žaluzie Označení výrobků CE 3 Základní technická specifikace 4 Výšky nábalu 4 Venkovní žaluzie Cetta 50 5 Základní specifikace produktu 6 Venkovní žaluzie

Více

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY

13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE 13. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROINSTALACE ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM VÁZACÍ SPIRÁLY ÚLOŽNÉ KANÁLY KABELOVÉ PŘÍCHYTKY VÁZACÍ PÁSKY Elektroinstalační

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

KV-malé rozváděče Jističové rozváděče IP 54, kabelový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami

KV-malé rozváděče Jističové rozváděče IP 54, kabelový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami -malé rozváděče kabelový vstup integrovanými elastickými těsnícími membránami g k upevnění přístrojů nacvaknutím na DIN nosnou lištu s kloboukovým profilem 35 mm g vylamovací přístrojový kryt g FIXCONNECT

Více

12. VÝVODKY A SVORKOVNICE ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY VÝVODKY KRABICOVÉ SPOJKY SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE 12. VÝVODKY A SVORKOVNICE

12. VÝVODKY A SVORKOVNICE ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY VÝVODKY KRABICOVÉ SPOJKY SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ SVORKOVNICE 12. VÝVODKY A SVORKOVNICE 1. VÝVODKY SVORKOVNICE 1. VÝVODKY SVORKOVNICE ZÁSLEPKY, ZÁTKY SPOJKY VÝVODKY KRBICOVÉ SPOJKY SVORKOVNICE ROZBOČOVCÍ SVORKOVNICE Krabicové spojky a svorkovnice jsou určené na propojování vodičů do max.

Více

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P

Montážní návod CZ elektro. Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Montážní návod CZ elektro Podlahový konvektor InFloor F1T Podlahový konvektor InFloor Plus F1P Elektrická instalace konvektoru InFloor F1T a InFloor Plus F1T: Upozornění: Zapojovat regulátor otáček PAT

Více

Katalog. upevňovacího systému 1/2016. www.schnabl.cz. Upevnění pevných trubek. Upevnění vodičů. Upevnění pod omítku. Upevnění na sádrokarton

Katalog. upevňovacího systému 1/2016. www.schnabl.cz. Upevnění pevných trubek. Upevnění vodičů. Upevnění pod omítku. Upevnění na sádrokarton Katalog upevňovacího systému 1/2016 Upevnění pevných trubek Upevnění vodičů Upevnění pod omítku SCHMACHTL CZ spol s r. o. Vídeňská 185, 2 50 Vestec, Tel.: +420 244 001 500, Fax: +420 244 910 700, e-mail:

Více

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana KELOVÉ LÁVKY 2 KELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU KLKR VU V DS SPL KLDI SR KL SK KLOH KLT pozice popis strana DS držák - střední 1 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 10 KLKR kříž 8 KLOH oblouk

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Předokenní roleta Nadokenní roleta Roleta zaomítací

Předokenní roleta Nadokenní roleta Roleta zaomítací VENKOVNÍ ROLETY Předokenní roleta Nadokenní roleta Roleta zaomítací 1. VYMĚŘENÍ STANDARDNÍ ROLETY OBJEDNACÍ ROZMĚRY JSOU ROZMĚRY HOTOVÉ ROLETY. Šířka rolety = X Výška rolety = Y Šířku i výšku měříme vždy

Více

Likvidace odpadních vod

Likvidace odpadních vod Likvidace odpadních vod SMR/SN 16 kanalizační trubka DN 150 DN 600 Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476. třída kruhové tuhosti SN 16

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky

Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky Zásuvkové kombinace Staveništní rozváděče Energetické kostky OBSAH Obecné informace 2 4 Zásuvkové kombinace nástûnné provedení 5 13 Energetické kostky 14 15 Zásuvkové kombinace mobilní provedení 16 29

Více

KOVOVÝ OCHRANNÝ KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM SYSTÉM

KOVOVÝ OCHRANNÝ KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM SYSTÉM ELIMPORT KOVOVÝ OCHRANNÝ KOVOVÝ OCHRANNÝ SYSTÉM SYSTÉM SPR hadice ohebná z pozinkované oceli OCHRANNÉ HADICE HADICE OHEBNÁ Z POZINKOVANÉ OCELI Číslo výrobku: SPR 3 3 5 6 Odolnost v tlaku: vysoká (750N)

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

OBSAH LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ 2 SPÍNACÍ HODINY 39 SVORKY A SVORKOVNICE POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN 43 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE 44 BEZŠROUBOVÉ 4

OBSAH LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ 2 SPÍNACÍ HODINY 39 SVORKY A SVORKOVNICE POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN 43 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE 44 BEZŠROUBOVÉ 4 KATALOG 2014 OBSAH LIŠTY FÁZOVÉ PROPOJOVACÍ 2 SPÍNACÍ HODINY 39 SVORKY A SVORKOVNICE POČÍTADLA PROVOZNÍCH HODIN 43 BEZŠROUBOVÉ 4 SOUMRAKOVÉ SPÍNAČE 44 KLASICKÉ 5 SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY 46 PRO PRŮMYSL, SVÍTIDLA

Více

AKCE 2014. Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla

AKCE 2014. Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla AKCE 2014 Upínače SK40 + BT40 příslušenství a měřidla DIN 69871 AD G 6,3 15.000 min 1 Upínače nástrojů SK40 DIN69871 AD 02 0,003 Kleštinový upínač ER DIN 6499 (ISO 15488) 402.02.10 SK 40-1 / 10-63 ER16

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

Rozváděče XL 3 400 a 800

Rozváděče XL 3 400 a 800 [ X L 3 ] Výrobky a systémy Rozváděče XL 3 400 a 800 Rozváděče XL 3 400 a 800 se širokou nabídkou montážního příslušenství: jednoduché nebo speciální montážní desky, polohovatelné DIN lišty, propracovaný

Více

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s. sahají do roku 1926. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH

SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH T e c h n i k a v p l a s t u SYSTÉM KABELOV CH PRÒCHODÒ KDL KDH SCHMACHTL CZ, VídeÀská 185, 252 42 Vestec u Prahy, tel.: 02-44001500, fax: 02-44910700, e-mail: office@schmachtl.cz, internet: www.schmachtl.cz

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

ESII-2.3.1 Spojovací prvky

ESII-2.3.1 Spojovací prvky Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.3.1 Spojovací prvky Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Spojovací

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Pragma UP

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž. Pragma UP Pragma UP 1 Představení Nová rozvodnice Pragma UP je díky své mechanické pevnosti a elektrické bezpečnosti vhodná pro v obytných prostorách. Pevná vana rozvodnice p Vana se vyznačuje velkou pevností, což

Více

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život

Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Rozšíření Městského kamerového dohledového systému v rámci IPRM Sídliště místo pro život Dokumentace pro provádění stavby CELKEM 2 586 536,00 Kč bez DPH G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 zemní práce pokládka

Více

VBS Katalog 2010/2011. Spojovací a upevňovací systémy

VBS Katalog 2010/2011. Spojovací a upevňovací systémy BS Katalog 2010/2011 Spojovací a upevňovací systémy ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ) +421 (0)33 6486 220 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120 (CZ) +421 (0)33 6486220

Více

Nástěnné skříně pro datové sítě

Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnné skříně pro datové sítě Nástěnný rozváděč VerticalBox...56 FlatBox s 19 profilovými lištami...57 FlatBox s 19 montážním rámem...58 QuickBox s prosklenými dvířky...59 QuickBox s prosklenými dvířky/dvířky

Více

Elektroinstalační systémy KATALOG N 11 KATALOG PRODUKTŮ

Elektroinstalační systémy KATALOG N 11 KATALOG PRODUKTŮ Elektroinstalační systémy KATALOG N 11 KATALOG PRODUKTŮ 2009/2010 Certrifikát ISO 9001 EC Obchodně technické podmínky: Běžný elektroinstalační materiál k dodání ihned Ostatní uvedený materiál k dodání

Více

Matice přesná šestihranná, zinek bílý, M5-M30 pevnost 8,8 ČSN: 021401 / DIN: 934/ ISO: 4032

Matice přesná šestihranná, zinek bílý, M5-M30 pevnost 8,8 ČSN: 021401 / DIN: 934/ ISO: 4032 www..cz Katalog 2011 - Matice info@.cz Matice přesná šestihranná, zinek bílý, M5-M30 pevnost 8,8 kat. č. rozměr cena 10320 M2 17194 M5 17224 M14 17248 M22 10323 M2,5 17200 M6 17230 M16 17260 M27 17182

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL

MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL MONTÁŽNÍ NÁVOD OCELOPLECHOVÝCH ROZVADĚČŮ TYPOVÉ ŘADY: STS a STL SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROVEDENÍ STS ( IP 55, IK 09 ): -tuhý svařovaný rám, s horním víkem a spodním otvorem -přední dveře s vylamovací klikou

Více

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162

Cena. Cena. Cena. 160mm (6 3/ 8 ) 190g -4560K 119 185mm (7 1/ 2 ) 260g -4570K 151 210mm (8 3/ 8 ) 330g -4580K 162 SKUPINA 558 KLEŠTĚ Kleště instalatérské s nylonovými čelistmi Tělo z kalené oceli, výměnné nylonové čelis ti a rukojeti s povlakem z pojeného vinylu. Pro použití na jemné nebo dokončené kom ponenty, na

Více

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP RTA ohebné trubky: polyamidové SFP připojovací a odbočovací příslušenství STANDARD AUTOMATIZACE Ohebné trubky Ohebné trubky TR Technické charakteristiky (str. 20) Ø vnitřní (mm) Ohebné trubky s opletením

Více

Příslušenství, náhradní díly

Příslušenství, náhradní díly Obsah Příslušenství, náhradní díly 5.2 spínací 5.4 snímací 5.6 Narážkové z hliníku 5.8 Narážky pro elektromechanické řadové polohové a polohové spínače 5.10 Narážky pro indukční řadové polohové a polohové

Více