Jak zvládnout stres za katedrou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zvládnout stres za katedrou"

Transkript

1 R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová

2 Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? PROJEVY STRESU V LIDSKÉM ŽIVOTĚ FÁZE I POPLACHOVÁ REAKCE...14 FÁZE II REZISTENCE...14 FÁZE III. VYČERPÁNÍ...15 STRESORY CO JSOU STRESORY?...20 MYŠLENKOVÉ STRESORY...24 POSTOJE, KTERÉ LIDI ZNEKLIDŇUJÍ A STRESUJÍ...31 ÚKOLOVÉ STRESORY V ZAMĚSTNÁNÍ...32 RIZIKOVÉ FAKTORY OSOBNOSTNÍ...34 FYZIKÁLNÍ STRESORY...43 ROZDÍLY MEZI STRESOVÝMI SYMPTOMY MUŽŮ A ŽEN SYNDROM VYHOŘENÍ...54 OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" KOŘENY BURNOUT SYNDROMU...54 PROČ PRÁVĚ UČITELÉ TRPÍ ČASTO STRESEM NEBO SYNDROMEM VYHOŘENÍ?...56 ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES...58 BURNOUT A DEPRESE...58 BURNOUT A ÚNAVA...58 BURNOUT A ODCIZENÍ...58 BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA...58 Obsah ZVLÁDÁNÍ VYHOŘENÍ INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI PREVENCE...62 DALŠÍ KROKY PŘI ZVLÁDÁNÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE...70 PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ...70 PROSTŘEDKY CITOVÉHO (EMOČNÍHO) PŘELADĚNÍ...72 FORMULACE K POZITIVNÍ AUTOSUGESCI...73 ASERTIVNÍ KOMUNIKACÍ PROTI STRESU...75 ŽIVOTNÍ STYL ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU

3 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU...83 RODINNÉ ZÁZEMÍ...83 VŠEOBECNÉ RADY...84 K ZAMYŠLENÍ UČITELE...85 VÝZNAM DECHOVÉ ČINNOSTI...85 UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ...86 KLID A ODPOČINEK...86 Obsah DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR PŘÍLOHY...94 Příloha č NĚKOLIK RAD PRO JEDNÁNÍ S ADOLESCENTY

4 Praktická příručka pro pedagogy Stres a jeho vliv na organismus Stres a jeho vliv na organismus 9

5 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS OBJASNĚNÍ POJMU STRES Slovo stres pochází z anglického stress, které vzniklo z latinského slovesa stringere, což znamená utahovat, stahovat, zadrhovat smyčku kolem krku odsouzence. Můžeme tím ale také rozumět být vystaven nejrůznějším tlakům, a proto být v tísni. Vědy o člověku 1 se touto tematikou zabývají a různí autoři napsali různé definice stresu. Např. H. Basowitz říká, že bychom neměli stres chápat jako něco, co na organismus dopadá jako kámen na zem. Stres je reakcí organismu na interní a externí procesy, které dosahují takových hodnot, že přetěžují fyziologické kapacity organismu. O. Kondáš konstatuje, že stresem rozumíme změny, které vznikají v psychologických regulačních mechanismech a činnostech, jako reakce na působení různých stresorů (podnětů), k nimž dochází při stresových situacích. V moderní medicíně se používá pro vnější stresující události pojem stresor, například kolona na silnici, když právě pospícháme, obsazený telefon, když potřebujeme něco urychleně vyřídit, propuštění z práce, neshody na pracoviště a tak dále. Pro psychickou a tělesnou reakci organismu na stresor používáme pojem stresová reakce, například negativní myšlenky, bušení srdce, pocení se, zvýšení hladiny kortizolu a podobně. O definici stresu se jako první pokusil fyziolog Hans Selye 2, který své poznatky shrnuje takto: Stres je nespecifická (tj. nastávající po různých zátěžích stereotypně) fyziologická reakce na jakýkoli nárok na organismus kladený. Jako první také použil pojem rozměr stresu a označil jeho dva protikladné póly: distres (negativně působící stres), který je používán pro nejnepříznivější stresové situace, a eustres (kladně působící stres) je to stres triumfu, radosti z dosaženého cíle, z výhry, z efektivní práce a života, jak nám popisuje eustres klinická psycholožka Eva Rheinwaldová 3. Když se však míra únosnosti stává zatěžující, když se náš pohled na věc změní a my ztrácíme pocit jistoty, pak je to již distres. V současné době se používají také pojmy hyperstres (tzn. stres přesahující hranice adaptability přizpůsobivosti jedince) a hypostres (tzn. stres, který se dá ještě zvládnout, ale při dlouhodobém působení může nastat zvrat). H. Selye chápe stres jako součást lidského života, říká, že je to vlastně koření života, zatímco bezstresový stav je smrt. Škodlivé je pro člověka pouze překročení určité individuální hranice, kdy se normální stres stává distresem. 1 Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha Schreiber, V.: Lidský stres. Academia, Praha 2000, s Rheinwaldová, E.: Dejte sbohem distresu. Scarabeus, Praha

6 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 1: Rozměry stresu Oba typy stresu, distres i eustres, jsou po chemické stránce stejné, ale liší se svou povahou. Člověk při distresu nabývá pocit přetížení, zoufalství a bezmoci, což se projevuje i na zdravotním stavu jedince. Můžeme zjistit následující signály našeho těla, jak uvádí E. Rheinwaldová: Signály distresu Třes rukou Zvýšené pocení Tik Zvýšená reakce na zvuky Podrážděnost Hádavost Nervozita Pocity úzkosti Deprese Odosobnění Vysychání v ústech Motání hlavy Zvýšená únava Nervozita z chování členů rodiny Problémy se spánkem Nutkání plakat Hyperstres Distres (-) Eustres (+) Hypostres Pocit slabosti Bolesti hlavy Bolesti ramenou a zad Nutkání utéct a schovat se Potíže s rozhodováním Zvýšená starostlivost o každou maličkost Nezájem o řešení opravdových problémů Problémy s lidmi, žáky Zapomínání schůzek, závazků, informací Náhlá změna obvyklého chování dobrý pracovník se stane nedbalým Kdo rád pracoval v týmu, straní se nyní kolektivu Snížená sexualita Nechutenství nebo přejídání atd. Zvládání distresu vyžaduje od člověka nejen osobní sílu a schopnost zvládat životní těžkosti, ale také určité teoretické vybavení, jak postupovat, jaké kroky (strategii) uplatnit při vyrovnávání se s danou situací. Podrobněji se těmito kroky či strategií budeme zabývat v kapitole Zvládání stresové zátěže (str. 70). Nyní si přiblížíme vznik běžné stresové zátěže. 11 Stres a jeho vliv na organismus

7 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? Každý biologický organismus je otevřený systém, který neustále udržuje dynamickou rovnováhu výměnou určitých látek (na vyšší úrovni informací) mezi sebou a okolím. To, čeho se mu nedostává, co potřebuje a musí si to nějakým způsobem najít ve svém okolí, nazýváme potřebou, která představuje základní motiv vedoucí organismus k vnější aktivitě zaměřené na uspokojení potřeby. Potřeby si nemusí člověk vždy dostatečně uvědomovat. Může je pociťovat jen jako nejasnou touhu frustraci 1, tj. psychologický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, respektive ohrožení, oddálení nebo znemožnění uspokojit určitou potřebu. Překážka může být vnější (fyzická, způsobená jednáním druhé osoby) anebo vnitřní, např. stydlivost, plachost, pocity viny, výčitky svědomí atd. Odolnost vůči frustračním situacím je u každého člověka jiná. Je závislá na tělesné konstituci, výchově a životních zkušenostech jedince. Potřeby vždy souvisí s hodnotovou orientací člověka, s jeho životním postojem. Jejich přehled uvedl americký psycholog Abraham Maslow. Schéma č. 2: PYRAMIDA POTŘEB (dle Maslowa) Vyšší potřeby Nižší potřeby Potřeba seberealizace (studium, kariéra) Potřeba uznání (uznání, ocenění, pochvala) 1 Potřeba sounáležitosti a lásky (pocit sounáležitosti, lásky, potřeba vztahu) Potřeba jistoty a bezpečí (pocit ochrany a bezpečí, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona) Fyziologické potřeby primární lidské potřeby (jídlo, pití, pohyb, prostor, teplo, oblečení, bydlení, sexuální život apod.) Abraham Maslow Potřeby růstové Potřeby nedostatkové 1 Hartl P.: Psychologický slovník. Budka. Praha

8 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Potřebujeme však k tomu: dostatek odhodlání; odbourání zažitých zvyklostí, názorů a postojů; rozvinutí schopností asertivního prosazení svých cílů. Již jsme zmínili to, že jedním z hlavních původců stresu jsou naše myšlenky. Odstranění těchto stresorů máme výhradně ve své moci, protože myšlenky se může každý naučit kontrolovat, a tím je za ně odpovědný. Je dobré si zapamatovat, že lidé netrpí tím, co se stane, ale tím, co si myslí o dané situaci. Jestliže toto myšlení je více skeptické, vyvolávající distres, pak je nabíledni, že se to projevuje v našem chování a jednání. Proto je tak důležité, abychom v zájmu svého duševního a tělesného zdraví změnili především svůj způsob myšlení, tedy všímali si zejména svých automatických myšlenek, které jsme si osvojili v dětství. Jejich vliv se projevuje v tzv. bludném kruhu, který tyto negativní myšlenky stále udržuje a dokonce je i upevňuje tak, že jim podléháme. Naše tělo nerozlišuje mezi představou a realitou. Reaguje podobně i na naše dialogy nebo monology, kdy hovoříme sami se sebou, stále se degradujeme, nadáváme si, urážíme se nebo si i radíme. Například si vybavíme určitého žáka nebo rodiče, se kterými budeme jednat, a naše tělo reaguje: rozbolí nás žaludek, je nám špatně, začneme se potit, bolí nás hlava a podobně. Nechybí mnoho a my si říkáme: Jsem nemožný! Nemám na to! Dostáváme se tak často do stavu sebelítosti, frustrace, hněvu, zášti vůči těm, kteří své emoce dobře zvládají. Tím, že se naučíme měnit tyto negativní myšlenky, získáme potřebný nadhled a sebejistotu v jednání. Tomuto procesu říkáme emocionální přeladění nebo také kognitivní přestavba (kognice = myšlení). Průběh dané stresové situace naznačuje Eva Rheinwaldová ve schématech Kruh škodlivého stresu a Kruh zdraví. Schéma č. 6: KRUH ŠKODLIVÉHO STRESU Automatické myšlenky fyzické symptomy, bolest hlavy, žaludku, svalů špatná nálada, deprese, strach nezdravé chování 28

9 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 7: KRUH ZDRAVÍ zdraví Pozitivní myšlenky dobrá nálada, radost Stres a jeho vliv na organismus zdravé chování Těmto automatickým negativním myšlenkám je třeba se bránit a správně analyzovat, kdy se objevují a proč: Proč mám strach? Proč si netroufám otevřeně promluvit s kolegyní, která mě přivádí do stresu? Co vyvolává v mé hlavě obavy, jaké jsou to reakce? a podobně. Naše rady 1. Pokaždé, když máte negativní myšlenky, napište si je slovo za slovem. Vydržte to 5 dní a pak si je pečlivě přečtěte. Zjistíte, které se nejčastěji opakují. Ty jsou důležité a zakořeněné. Napište si k nim nové, užitečné myšlenky. 2. Můžete si pořídit kartičky, na které si napíšete vždy jednu negativní myšlenku. Zadní stranu ponechte volnou, a až budete v pohodě či v klidu, pokuste se na ni napsat pozitivnější myšlenky. 3. Vyhýbejte se zbytečným slovům jako je mi to moc líto, že, velice lituji, že jsem. Ono totiž stačí asertivnější promiňte, omluvte mne, pardon to je asertivní komunikace. 4. Všímejte si více svých jazykových projevů, když se vám hned nedaří splnit očekávání ostatních nebo vlastních. Dejte řečí najevo více osobní síly. Když se to nedaří, pak zřejmě patříme k lidem s nízkým sebevědomím, k lidem, kteří vidí situaci kolem sebe spíše negativně černobíle, a dopouští se tak mnohých kognitivních omylů, jak se o nich rovněž zmiňují manželé Praškovi v citované knize Proti stresu krok za krokem. Mezi tyto kognitivní (myšlenkové) omyly podle nich patří: 1. Svévolná dedukce vede k vytvoření specifických závěrů ze skutečnosti, která těmto závěrům neodpovídá. Například závěr: Nedaří se mi to nedaří se mi nic. Zamračila se na mě určitě jsem něco zkazila. 29

10 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Test: Hnací síly vaší kariéry 12 Přečtěte si pozorně uvedená tvrzení a snažte se poctivě odpovědět na všechny výroky. Záleží na vašich osobnostních preferencích. Každé dvojici můžete udělit pouze 3 body celkem (např. 1+2, 3+0, 2+1, 3+0). Číslo Výrok Body 1. A. Budu spokojen jen s neobvykle vysokou životní úrovní. B. Chtěl bych mít podstatný vliv na ostatní lidi C. Cítím se spokojen jen tehdy, když má moje práce smysl sama o sobě. D. Chci být skutečným odborníkem v oblasti, kterou se zabývám E. Chci v práci využívat své tvůrčí schopnosti. F. Je pro mě zvlášť důležité pracovat s lidmi, kteří jsou mi sympatičtí G. Měl bych pocit zvláštního uspokojení, kdybych si mohl vybrat, co chci. H. Chci si být naprosto jist, že budu finančně zajištěn I. Líbí se mi, když ke mně lidé vzhlížejí. A. Bez okolků přiznávám, že chci být prostě bohatý B. Chci hrát podstatnou roli ve vedení. C. Dělám to, co má pro mě význam, dokonce i když za to není hmatatelná odměna D. Chci mít pocit, že mám obtížně dostupnou kvalifikaci. E. Chci vytvářet věci, které by lidé spojovali pouze se mnou F. Hledám v práci společnost ostatních lidí. G. Uspokojuje mě, když se sám mohu rozhodovat, jak využiji svůj čas Kdykoli je to možné, snažím se dělat dvě věci najednou. Například jíst při práci, plánovat si věci ve vaně, v autě, v tramvaji či autobusu C. Moje práce je součástí mého hledání smyslu života. E. Chci, aby na věcech, které vyprodukuji, byl můj podpis A. Jde mi o to, abych si mohl dopřát vše, co chci. H. Skutečně mě přitahuje zaměstnání, které zaručuje dlouhodobou jistotu.... Test pokračuje na následující straně Taylor, R.: Změň sám sebe. Grada. Praha 2000, s. 31)

11 Praktická příručka pro pedagogy Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 53

12 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 2. SYNDROM VYHOŘENÍ Syndrom vyhoření OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" Pojem syndromu vyhoření burnout použil poprvé H. Freudenberger. 18 Pojmenoval tak jev, který je v psychologii dávno známý jedná se o proces, při němž dochází k vyčerpání fyzických a duševních zdrojů (energií), k vyplenění celého nitra, k utahání se tím, že se člověk nadměrně intenzivně snaží dosáhnout určitých subjektivně stanovených nerealistických očekávání nebo se snaží uspokojit taková nerealistická očekávání, která mu někdo jiný stanoví (podle Edelwicha a Richelsona, viz citované dílo). Podle ICD (Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace) je vyhoření zařazeno do doplňkové kategorie diagnóz, a není tedy klasifikováno jako nemoc. 19 Je zde ale uvedena podobná nemoc neurastenie. Z toho plyne, že lidé trpící syndromem vyhoření jsou znevýhodnění v podpoře zdravotních pojišťoven, protože ty obvykle náklady na léčbu neléčí. Proto se často používá diagnóza stresu, i když vyhoření není totéž jako stres. KOŘENY BURNOUT SYNDROMU Podstata jevu zvaného burnout spočívá v naší existenciální potřebě věřit, že náš život je smysluplný, že věci, které děláme, jsou nějak užitečné, důležité, ba dokonce v určitém směru hrdinné. Všichni lidé potřebují vědět, že jejich život má smysl, a to často víc než jen v osobním měřítku, nýbrž až v celospolečenském dosahu. Burnout je tak často důsledkem selhání při hledání smyslu života. Je důležité si uvědomit, že smysl života může každý z nás nacházet v něčem jiném, souvisí to s výchovou daného jedince, jeho hodnotovou orientací, osobnostním zaměřením (typ A a typ B). Profesor Antonovský 20 vztah lidí k životním událostem shrnul do pojetí nezdolnosti, což mohou oba typy lidí prožívat zcela odlišně. Hovoří o třech dimenzích: 1. Smysluplnost v protikladu k nesmyslnosti činnosti, kterou člověk dělá. 2. Srozumitelnost situací v protikladu k nesrozumitelnosti situace, v níž člověk žije. 3. Představa zvládnutelnosti problémů v protikladu k pocitu nezvládnutelnosti problémů, které před člověkem stojí. Tyto tři dimenze mají svůj kladný a záporný pól, kdy lidé přiklánějící se ke kladnému pólu daleko lépe zvládají životní těžkosti než osoby se sklonem k zápornému pólu. Označte si svůj momentální stav In: Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení. Grada, Praha, 1998, s Stock, Ch.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. GRADA, Praha viz cit. dílo, s. 82

13 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Syndrom vyhoření ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES Stres, spíše distres, patří mezi negativní emocionální zážitky. Je definován napětím mezi tím, co člověka zatěžuje (tzv. stresory), a zdroji možností tyto zátěže zvládat (tzv. salutory). Do stresu se dostává řada lidí, ale burnout se objevuje jen u lidí, kteří jsou zaujati svou prací mají vysoké cíle, vysoká očekávání, výkonovou motivaci. Dochází k němu u takových činností, které vyžadují častý styk s jinými lidmi. Stres může přejít do fáze celkového vyčerpání. Pokud je ale práce smysluplná, k burnout syndromu nedochází. BURNOUT A DEPRESE Deprese rovněž patří do souboru negativních emocionálních jevů. Deprese často souvisí s negativními zážitky z mládí, které vliv na burnout nemají, a dá se léčit farmakoterapeuticky. Burnout se tak léčit nedá, pomoci může jen logoterapie (směr existenční analýza hledání smyslu života). Je ovšem pravda, že vztah mezi depresí a burnout syndromem je velmi úzký. BURNOUT A ÚNAVA Únava obvykle vzniká jako důsledek tělesná námahy, z níž se člověk zotaví odpočinkem. Často se však objevuje také jako doprovodný projev burnout syndromu, přičemž tato únava má trvalejší charakter, jinými slovy není odstranitelná pouhým odpočinkem. Je úzce spojována s pocitem selhání a marnosti. BURNOUT A ODCIZENÍ Odcizení je druh anomie (ztráta normální zákonitosti), k níž dochází tam, kde lidé zažívají nedostatek nebo ztrátu přijatelných sociálních norem. Člověk tzv. otupí. To je sice možné pozorovat i při vyhoření, ale objevuje se až v posledním stadiu tohoto syndromu. Nikdy ne na začátku tohoto procesu. BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA Existenciální neuróza je moderním negativním jevem. Je definována jako chronická neschopnost věřit v důležitost, užitečnost a pravdivost čehokoliv, co si jen člověk dovede představit, že by dělat měl, případně že by o to měl mít zájem, natožpak že by se měl pro to angažovat. Jde zde o pocit zplanění života a naprosté existenční beznaděje. S tím se sice setkáváme i syndromu vyhoření, ale 58

14 Praktická příručka pro pedagogy Zvládání stresové zátěže Zvládání stresové zátěže 69

15 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 3. ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE Zvládání stresové zátěže Než se začneme podrobněji zabývat návody či radami, jak stres zvládnout, je třeba, abychom si uvědomili a přijali za své, že stres není v tom, co se nám stalo, ale jak se na situaci díváme, jaký postoj k ní zaujímáme. Proto výrok, že stres je tak velký, jak mu dovolíme ve svých myšlenkách, aby byl je oprávněný. Jen my sami ovládáme způsob vnímání situací kolem sebe, jen my sami jim přiřazujeme negativní nebo pozitivní význam. A podle toho také jednáme každý velmi individuálně. Už víme z předchozích kapitol, že je nutné najít, co skutečně způsobuje náš stresový stav, tedy poznat své spouštěče stresu stresory, které způsobují tzv. distres, jak jsme uvedli v předchozích kapitolách. Znovu si tyto stresory podrobněji probereme a připojíme návod, jak na ně reagovat. PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ Tato cesta vychází z toho, že v psychice člověka se navzájem vytěsňují dva protichůdné city (emoce). Je proto třeba posilovat kladné nálady a city, tzn. pozitivní myšlení. Tím se člověku lépe daří zvládat i stresové zátěže, jak doporučuje Libor Míček ve své knize Sebevýchova a duševní zdraví 27, v níž přibližuje potřebné podmínky pro citové přeladění. Jestliže máme radost, nemůže převládat pesimistická nálada. Proto je nutné posilovat kladné nálady a city, kterými dokážeme vytěsnit protichůdné negativní emoce. PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ Vnitřní a vnější aktivita Podle Libora Míčka spousta lidí očekává od života různé romantické prožitky lásky, přátelství, realizaci svých snů, které však po naplnění často zevšední a stávají se příčinou zloby, nenávisti, zlosti atd. Důvod může být i ten, že mnozí čekají víc od svého okolí než od sebe samých. Chceme více přijímat než dávat. Životní moudrost nám říká, že člověk není šťasten proto, že svět je k němu dobrý, ale je šťasten proto, že on je dobrý ke světu. Aktivita člověka by se měla projevit činorodou prací pro druhé to je základ emočního přeladění. Lidé uvažující tímto způsobem mají velmi hodnotné osobní charakteristiky, nepodléhají náladám ani nejsou závislí na mínění druhých, nepracují, jen aby se zalíbili jsou sami sebou, střídají duševní práci s manuální. Muži i ženy tohoto typu dovedou překonat vlastní rušivé (negativní) myšlenky, dokážou se uklidnit pozorováním svých emocí a daří se jim obvykle dokončit to, co započali Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. SPN. Praha 1976

16 Praktická příručka pro pedagogy ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU Otázka zvládání času patří do našeho životního stylu a také ke stresorům, se kterými bychom se v zájmu našeho zdraví měli vyrovnat co nejdříve. Jestliže si nedokážeme naplánovat svůj čas, nejen ve škole, ale zejména doma, nemáme čas téměř ani na odpočinek, noční spánek, pak naše tělo bude reagovat na tuto situaci jako zátěžovou a dostáváme se opět do nerovnováhy, což znamená přetížení organismu, podrážděnost, bolesti hlavy a podobně. O této skutečnosti hovoří řada učitelů, kteří přiznávají, že si neumí naplánovat čas, nejsou schopni správně hospodařit se svou energií, se svými silami. Mohli bychom postupovat podle vyzkoušených postupů, jak se naučit ovládat vlastní čas. Z literatury můžeme využít knihy Člověk a čas 34 a knihu Jak hospodařit se svým časem. 35 My si zde povšimneme rozdělení priorit naší činnosti podle principu důležitosti (jak přispívá k naplňování našich principů a cílů) a z hlediska naléhavosti (jak spěchá, dokdy musí práce hotova), jak se o nich zmiňuje P. Pacovský (s. 195). Například: Rozhovor s rodiči žáka je důležitý z hlediska dalšího postupu při výchově žáka, ale není nyní naléhavý, mohu ho provést zítra, pozítří. Naopak zajít k automatu a koupit si vodu, když mám opravdu žízeň, není příliš důležitý pro školu, ale je naléhavý pro mou potřebu uspokojit žízeň. Jednoduchý graf rozdělený na čtyři základní kvadranty nám přiblíží důležitost a naléhavost. Schéma č. 15: ROZDĚLENÍ PRIORIT ČINNOSTI PODLE DŮLEŽITOSTI A NALÉHAVOSTI Důležitost D DN Zvládání stresové zátěže O N Naléhavost DN důležité a naléhavé O nedůležité a nenaléhavé N nedůležité a naléhavé D důležité a nenaléhavé 34 Pacovský, P.: Člověk a čas. Time Expert s.r.o., Tábor Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem. Pragma, Praha

17 Praktická příručka pro pedagogy ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU Mnozí učitelé podle výzkumů poukazují i na to, že stresující je pro ně atmosféra, která vládne v učitelském sboru. Hovoří především o následujících problémech: Není mnoho času ani příležitostí pohovořit si s ostatními kolegy o problémových žácích nebo celkové situaci v určité třídě. Pokud vzniknou konflikty v pedagogickém sboru, neřeší se otevřeně a ihned, ale jsou potlačovány. Často pak propukají znovu; chybí větší vstřícnost a otevřenost, chuť něco společně řešit. Existují různé názory na změny ve školství, neexistuje shoda v důležitých výchovných zásadách. Chybí podpora učitele ze strany vedení a kolegů při problematickém jednání se žáky nebo s rodiči. RODINNÉ ZÁZEMÍ Pro pedagogický sbor je velmi důležitá osobnost ředitele. Pokud je týmovým manažerem, který umí naslouchat svým podřízeným, stojí za nimi a respektuje jejich názory, pak je pro kolektiv skutečnou výhrou... Jsme spolu na jedné lodi. Vzájemný respekt a zájem o druhého nepochybně napomáhá k řešení každodenních problémů a starostí... Pohoda v rodinném životě patří do kategorie životního stylu máme-li oporu v rodině, lépe se nám zvládá pracovní vytížení. Na dobrém rodinném zázemí by se měli podílet všichni členové rodiny, a proto do domácích prací zapojte i partnera a zejména děti. Každý by měl mít svůj díl odpovědnosti například za úklid, umytí nádobí, uklizení pokoje atd. V těchto okamžicích je často nutné uplatňovat asertivní komunikaci, která by měla přispět k větší pohodě rodinného života. Připomeňme si jen, že lidé, kteří prožívají plnohodnotný život s co nejmenšími stresovými situacemi, mají oproti ostatním tyto výhody: dovedou zůstat v únosných mezích své přizpůsobivosti; dovedou si rozdělit čas tak, aby byli jeho pány, ne otroky; Zvládání stresové zátěže 83

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Komunikace. Tereza Uhrová

Komunikace. Tereza Uhrová Komunikace s dementním pacientem Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze KOMUNIKACE Komunikace je obecně lidská schopnost

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES!

IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! IV. Postupné fáze syndromu vyhoření NENÍ TO VÝBUCH, JE TO PROCES! 1. nadšení 2. stagnace 3. frustrace 4. apatie 5. vyhoření Fáze vedoucí k SV (Edelwich, Brodsky) 1. nadšení Ohromná ochota vložit energii

Více

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina

Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina Psychosociální intervenční služba (PIS) Mgr. KUBIŠOVÁ Michaela ZZS kraje Vysočina První psychická pomoc Podpora osobám zasaženým mimořádnou událostí, často poskytovaná bezprostředně po jejím vzniku Na

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí

Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Alice Strnadová Struktura přednášky: Úvod Syndrom vyhoření Jak na stres? 12. kroků k zvládnutí stresu Jak se zbavit stresu? Jak zredukovat napětí Úvod Zdravotnické povolání patří mezi 12 nejvíce stresujících

Více

Nadměrná zátěž vzniká tehdy, když stimulace zvedá aktivitu organismu rychleji, než ji adaptace dokáže snižovat.

Nadměrná zátěž vzniká tehdy, když stimulace zvedá aktivitu organismu rychleji, než ji adaptace dokáže snižovat. Pracovní zátěž Problém pracovní zátěže sledujeme z hlediska senzorických i motorických výkonů, subjektivních obtíží, fyziologických změn, biochemických procesů a mnoha dalších při pracovní činnosti na

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016

MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 MEVPIS VODŇANY OTEVŘENÉ KURZY PODZIM/ZIMA 2015-2016 16. 10. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové

Lactium a jeho pozoruhodné protistresové Lactium a jeho pozoruhodné protistresové a uklidňující účinky MUDr. Miloš Rýc psychiatr Centrum nutriterapie a nutriprevence,praha ŽIVOT VE STRESU DEFINICE STRESU Stav organismu, kdy je jeho integrita

Více

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15

OBSAH. Jak přežít v práci. iii 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 2. CÍLE KYSLÍK ŽIVOTA 15 1. STRACH NA PRACOVIŠTI 1 V následující kapitole najdete odpovědi na otázky: 1 Kolik strachu patří k životu (v zaměstnání)? 2 Strach, co to je? 3 Exkurz: Věda a strach 4 Přespříliš strachu proč je to nebezpečné?

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí.

TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Leadership II TÉMA 4 Změna a zátěž jako přirozené aspekty profesního prostředí. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Humanistická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Humanistická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 12 Název materiálu: Humanistická

Více

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Krizová intervence. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Krizová intervence MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Krizová intervence

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno).

Motivace. Slovo je odvozeno z latinského. movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov. ování a energetizace. edurčeno). eno). Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere,, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňov ování,, udržov ování a energetizace chování. Vše e co člověk k dělá, d, dělád z nějakých n pohnutek.

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více