Jak zvládnout stres za katedrou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zvládnout stres za katedrou"

Transkript

1 R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová

2 Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? PROJEVY STRESU V LIDSKÉM ŽIVOTĚ FÁZE I POPLACHOVÁ REAKCE...14 FÁZE II REZISTENCE...14 FÁZE III. VYČERPÁNÍ...15 STRESORY CO JSOU STRESORY?...20 MYŠLENKOVÉ STRESORY...24 POSTOJE, KTERÉ LIDI ZNEKLIDŇUJÍ A STRESUJÍ...31 ÚKOLOVÉ STRESORY V ZAMĚSTNÁNÍ...32 RIZIKOVÉ FAKTORY OSOBNOSTNÍ...34 FYZIKÁLNÍ STRESORY...43 ROZDÍLY MEZI STRESOVÝMI SYMPTOMY MUŽŮ A ŽEN SYNDROM VYHOŘENÍ...54 OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" KOŘENY BURNOUT SYNDROMU...54 PROČ PRÁVĚ UČITELÉ TRPÍ ČASTO STRESEM NEBO SYNDROMEM VYHOŘENÍ?...56 ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES...58 BURNOUT A DEPRESE...58 BURNOUT A ÚNAVA...58 BURNOUT A ODCIZENÍ...58 BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA...58 Obsah ZVLÁDÁNÍ VYHOŘENÍ INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI PREVENCE...62 DALŠÍ KROKY PŘI ZVLÁDÁNÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE...70 PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ...70 PROSTŘEDKY CITOVÉHO (EMOČNÍHO) PŘELADĚNÍ...72 FORMULACE K POZITIVNÍ AUTOSUGESCI...73 ASERTIVNÍ KOMUNIKACÍ PROTI STRESU...75 ŽIVOTNÍ STYL ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU

3 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU...83 RODINNÉ ZÁZEMÍ...83 VŠEOBECNÉ RADY...84 K ZAMYŠLENÍ UČITELE...85 VÝZNAM DECHOVÉ ČINNOSTI...85 UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ...86 KLID A ODPOČINEK...86 Obsah DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR PŘÍLOHY...94 Příloha č NĚKOLIK RAD PRO JEDNÁNÍ S ADOLESCENTY

4 Praktická příručka pro pedagogy Stres a jeho vliv na organismus Stres a jeho vliv na organismus 9

5 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS OBJASNĚNÍ POJMU STRES Slovo stres pochází z anglického stress, které vzniklo z latinského slovesa stringere, což znamená utahovat, stahovat, zadrhovat smyčku kolem krku odsouzence. Můžeme tím ale také rozumět být vystaven nejrůznějším tlakům, a proto být v tísni. Vědy o člověku 1 se touto tematikou zabývají a různí autoři napsali různé definice stresu. Např. H. Basowitz říká, že bychom neměli stres chápat jako něco, co na organismus dopadá jako kámen na zem. Stres je reakcí organismu na interní a externí procesy, které dosahují takových hodnot, že přetěžují fyziologické kapacity organismu. O. Kondáš konstatuje, že stresem rozumíme změny, které vznikají v psychologických regulačních mechanismech a činnostech, jako reakce na působení různých stresorů (podnětů), k nimž dochází při stresových situacích. V moderní medicíně se používá pro vnější stresující události pojem stresor, například kolona na silnici, když právě pospícháme, obsazený telefon, když potřebujeme něco urychleně vyřídit, propuštění z práce, neshody na pracoviště a tak dále. Pro psychickou a tělesnou reakci organismu na stresor používáme pojem stresová reakce, například negativní myšlenky, bušení srdce, pocení se, zvýšení hladiny kortizolu a podobně. O definici stresu se jako první pokusil fyziolog Hans Selye 2, který své poznatky shrnuje takto: Stres je nespecifická (tj. nastávající po různých zátěžích stereotypně) fyziologická reakce na jakýkoli nárok na organismus kladený. Jako první také použil pojem rozměr stresu a označil jeho dva protikladné póly: distres (negativně působící stres), který je používán pro nejnepříznivější stresové situace, a eustres (kladně působící stres) je to stres triumfu, radosti z dosaženého cíle, z výhry, z efektivní práce a života, jak nám popisuje eustres klinická psycholožka Eva Rheinwaldová 3. Když se však míra únosnosti stává zatěžující, když se náš pohled na věc změní a my ztrácíme pocit jistoty, pak je to již distres. V současné době se používají také pojmy hyperstres (tzn. stres přesahující hranice adaptability přizpůsobivosti jedince) a hypostres (tzn. stres, který se dá ještě zvládnout, ale při dlouhodobém působení může nastat zvrat). H. Selye chápe stres jako součást lidského života, říká, že je to vlastně koření života, zatímco bezstresový stav je smrt. Škodlivé je pro člověka pouze překročení určité individuální hranice, kdy se normální stres stává distresem. 1 Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha Schreiber, V.: Lidský stres. Academia, Praha 2000, s Rheinwaldová, E.: Dejte sbohem distresu. Scarabeus, Praha

6 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 1: Rozměry stresu Oba typy stresu, distres i eustres, jsou po chemické stránce stejné, ale liší se svou povahou. Člověk při distresu nabývá pocit přetížení, zoufalství a bezmoci, což se projevuje i na zdravotním stavu jedince. Můžeme zjistit následující signály našeho těla, jak uvádí E. Rheinwaldová: Signály distresu Třes rukou Zvýšené pocení Tik Zvýšená reakce na zvuky Podrážděnost Hádavost Nervozita Pocity úzkosti Deprese Odosobnění Vysychání v ústech Motání hlavy Zvýšená únava Nervozita z chování členů rodiny Problémy se spánkem Nutkání plakat Hyperstres Distres (-) Eustres (+) Hypostres Pocit slabosti Bolesti hlavy Bolesti ramenou a zad Nutkání utéct a schovat se Potíže s rozhodováním Zvýšená starostlivost o každou maličkost Nezájem o řešení opravdových problémů Problémy s lidmi, žáky Zapomínání schůzek, závazků, informací Náhlá změna obvyklého chování dobrý pracovník se stane nedbalým Kdo rád pracoval v týmu, straní se nyní kolektivu Snížená sexualita Nechutenství nebo přejídání atd. Zvládání distresu vyžaduje od člověka nejen osobní sílu a schopnost zvládat životní těžkosti, ale také určité teoretické vybavení, jak postupovat, jaké kroky (strategii) uplatnit při vyrovnávání se s danou situací. Podrobněji se těmito kroky či strategií budeme zabývat v kapitole Zvládání stresové zátěže (str. 70). Nyní si přiblížíme vznik běžné stresové zátěže. 11 Stres a jeho vliv na organismus

7 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? Každý biologický organismus je otevřený systém, který neustále udržuje dynamickou rovnováhu výměnou určitých látek (na vyšší úrovni informací) mezi sebou a okolím. To, čeho se mu nedostává, co potřebuje a musí si to nějakým způsobem najít ve svém okolí, nazýváme potřebou, která představuje základní motiv vedoucí organismus k vnější aktivitě zaměřené na uspokojení potřeby. Potřeby si nemusí člověk vždy dostatečně uvědomovat. Může je pociťovat jen jako nejasnou touhu frustraci 1, tj. psychologický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, respektive ohrožení, oddálení nebo znemožnění uspokojit určitou potřebu. Překážka může být vnější (fyzická, způsobená jednáním druhé osoby) anebo vnitřní, např. stydlivost, plachost, pocity viny, výčitky svědomí atd. Odolnost vůči frustračním situacím je u každého člověka jiná. Je závislá na tělesné konstituci, výchově a životních zkušenostech jedince. Potřeby vždy souvisí s hodnotovou orientací člověka, s jeho životním postojem. Jejich přehled uvedl americký psycholog Abraham Maslow. Schéma č. 2: PYRAMIDA POTŘEB (dle Maslowa) Vyšší potřeby Nižší potřeby Potřeba seberealizace (studium, kariéra) Potřeba uznání (uznání, ocenění, pochvala) 1 Potřeba sounáležitosti a lásky (pocit sounáležitosti, lásky, potřeba vztahu) Potřeba jistoty a bezpečí (pocit ochrany a bezpečí, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona) Fyziologické potřeby primární lidské potřeby (jídlo, pití, pohyb, prostor, teplo, oblečení, bydlení, sexuální život apod.) Abraham Maslow Potřeby růstové Potřeby nedostatkové 1 Hartl P.: Psychologický slovník. Budka. Praha

8 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Potřebujeme však k tomu: dostatek odhodlání; odbourání zažitých zvyklostí, názorů a postojů; rozvinutí schopností asertivního prosazení svých cílů. Již jsme zmínili to, že jedním z hlavních původců stresu jsou naše myšlenky. Odstranění těchto stresorů máme výhradně ve své moci, protože myšlenky se může každý naučit kontrolovat, a tím je za ně odpovědný. Je dobré si zapamatovat, že lidé netrpí tím, co se stane, ale tím, co si myslí o dané situaci. Jestliže toto myšlení je více skeptické, vyvolávající distres, pak je nabíledni, že se to projevuje v našem chování a jednání. Proto je tak důležité, abychom v zájmu svého duševního a tělesného zdraví změnili především svůj způsob myšlení, tedy všímali si zejména svých automatických myšlenek, které jsme si osvojili v dětství. Jejich vliv se projevuje v tzv. bludném kruhu, který tyto negativní myšlenky stále udržuje a dokonce je i upevňuje tak, že jim podléháme. Naše tělo nerozlišuje mezi představou a realitou. Reaguje podobně i na naše dialogy nebo monology, kdy hovoříme sami se sebou, stále se degradujeme, nadáváme si, urážíme se nebo si i radíme. Například si vybavíme určitého žáka nebo rodiče, se kterými budeme jednat, a naše tělo reaguje: rozbolí nás žaludek, je nám špatně, začneme se potit, bolí nás hlava a podobně. Nechybí mnoho a my si říkáme: Jsem nemožný! Nemám na to! Dostáváme se tak často do stavu sebelítosti, frustrace, hněvu, zášti vůči těm, kteří své emoce dobře zvládají. Tím, že se naučíme měnit tyto negativní myšlenky, získáme potřebný nadhled a sebejistotu v jednání. Tomuto procesu říkáme emocionální přeladění nebo také kognitivní přestavba (kognice = myšlení). Průběh dané stresové situace naznačuje Eva Rheinwaldová ve schématech Kruh škodlivého stresu a Kruh zdraví. Schéma č. 6: KRUH ŠKODLIVÉHO STRESU Automatické myšlenky fyzické symptomy, bolest hlavy, žaludku, svalů špatná nálada, deprese, strach nezdravé chování 28

9 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 7: KRUH ZDRAVÍ zdraví Pozitivní myšlenky dobrá nálada, radost Stres a jeho vliv na organismus zdravé chování Těmto automatickým negativním myšlenkám je třeba se bránit a správně analyzovat, kdy se objevují a proč: Proč mám strach? Proč si netroufám otevřeně promluvit s kolegyní, která mě přivádí do stresu? Co vyvolává v mé hlavě obavy, jaké jsou to reakce? a podobně. Naše rady 1. Pokaždé, když máte negativní myšlenky, napište si je slovo za slovem. Vydržte to 5 dní a pak si je pečlivě přečtěte. Zjistíte, které se nejčastěji opakují. Ty jsou důležité a zakořeněné. Napište si k nim nové, užitečné myšlenky. 2. Můžete si pořídit kartičky, na které si napíšete vždy jednu negativní myšlenku. Zadní stranu ponechte volnou, a až budete v pohodě či v klidu, pokuste se na ni napsat pozitivnější myšlenky. 3. Vyhýbejte se zbytečným slovům jako je mi to moc líto, že, velice lituji, že jsem. Ono totiž stačí asertivnější promiňte, omluvte mne, pardon to je asertivní komunikace. 4. Všímejte si více svých jazykových projevů, když se vám hned nedaří splnit očekávání ostatních nebo vlastních. Dejte řečí najevo více osobní síly. Když se to nedaří, pak zřejmě patříme k lidem s nízkým sebevědomím, k lidem, kteří vidí situaci kolem sebe spíše negativně černobíle, a dopouští se tak mnohých kognitivních omylů, jak se o nich rovněž zmiňují manželé Praškovi v citované knize Proti stresu krok za krokem. Mezi tyto kognitivní (myšlenkové) omyly podle nich patří: 1. Svévolná dedukce vede k vytvoření specifických závěrů ze skutečnosti, která těmto závěrům neodpovídá. Například závěr: Nedaří se mi to nedaří se mi nic. Zamračila se na mě určitě jsem něco zkazila. 29

10 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Test: Hnací síly vaší kariéry 12 Přečtěte si pozorně uvedená tvrzení a snažte se poctivě odpovědět na všechny výroky. Záleží na vašich osobnostních preferencích. Každé dvojici můžete udělit pouze 3 body celkem (např. 1+2, 3+0, 2+1, 3+0). Číslo Výrok Body 1. A. Budu spokojen jen s neobvykle vysokou životní úrovní. B. Chtěl bych mít podstatný vliv na ostatní lidi C. Cítím se spokojen jen tehdy, když má moje práce smysl sama o sobě. D. Chci být skutečným odborníkem v oblasti, kterou se zabývám E. Chci v práci využívat své tvůrčí schopnosti. F. Je pro mě zvlášť důležité pracovat s lidmi, kteří jsou mi sympatičtí G. Měl bych pocit zvláštního uspokojení, kdybych si mohl vybrat, co chci. H. Chci si být naprosto jist, že budu finančně zajištěn I. Líbí se mi, když ke mně lidé vzhlížejí. A. Bez okolků přiznávám, že chci být prostě bohatý B. Chci hrát podstatnou roli ve vedení. C. Dělám to, co má pro mě význam, dokonce i když za to není hmatatelná odměna D. Chci mít pocit, že mám obtížně dostupnou kvalifikaci. E. Chci vytvářet věci, které by lidé spojovali pouze se mnou F. Hledám v práci společnost ostatních lidí. G. Uspokojuje mě, když se sám mohu rozhodovat, jak využiji svůj čas Kdykoli je to možné, snažím se dělat dvě věci najednou. Například jíst při práci, plánovat si věci ve vaně, v autě, v tramvaji či autobusu C. Moje práce je součástí mého hledání smyslu života. E. Chci, aby na věcech, které vyprodukuji, byl můj podpis A. Jde mi o to, abych si mohl dopřát vše, co chci. H. Skutečně mě přitahuje zaměstnání, které zaručuje dlouhodobou jistotu.... Test pokračuje na následující straně Taylor, R.: Změň sám sebe. Grada. Praha 2000, s. 31)

11 Praktická příručka pro pedagogy Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 53

12 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 2. SYNDROM VYHOŘENÍ Syndrom vyhoření OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" Pojem syndromu vyhoření burnout použil poprvé H. Freudenberger. 18 Pojmenoval tak jev, který je v psychologii dávno známý jedná se o proces, při němž dochází k vyčerpání fyzických a duševních zdrojů (energií), k vyplenění celého nitra, k utahání se tím, že se člověk nadměrně intenzivně snaží dosáhnout určitých subjektivně stanovených nerealistických očekávání nebo se snaží uspokojit taková nerealistická očekávání, která mu někdo jiný stanoví (podle Edelwicha a Richelsona, viz citované dílo). Podle ICD (Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace) je vyhoření zařazeno do doplňkové kategorie diagnóz, a není tedy klasifikováno jako nemoc. 19 Je zde ale uvedena podobná nemoc neurastenie. Z toho plyne, že lidé trpící syndromem vyhoření jsou znevýhodnění v podpoře zdravotních pojišťoven, protože ty obvykle náklady na léčbu neléčí. Proto se často používá diagnóza stresu, i když vyhoření není totéž jako stres. KOŘENY BURNOUT SYNDROMU Podstata jevu zvaného burnout spočívá v naší existenciální potřebě věřit, že náš život je smysluplný, že věci, které děláme, jsou nějak užitečné, důležité, ba dokonce v určitém směru hrdinné. Všichni lidé potřebují vědět, že jejich život má smysl, a to často víc než jen v osobním měřítku, nýbrž až v celospolečenském dosahu. Burnout je tak často důsledkem selhání při hledání smyslu života. Je důležité si uvědomit, že smysl života může každý z nás nacházet v něčem jiném, souvisí to s výchovou daného jedince, jeho hodnotovou orientací, osobnostním zaměřením (typ A a typ B). Profesor Antonovský 20 vztah lidí k životním událostem shrnul do pojetí nezdolnosti, což mohou oba typy lidí prožívat zcela odlišně. Hovoří o třech dimenzích: 1. Smysluplnost v protikladu k nesmyslnosti činnosti, kterou člověk dělá. 2. Srozumitelnost situací v protikladu k nesrozumitelnosti situace, v níž člověk žije. 3. Představa zvládnutelnosti problémů v protikladu k pocitu nezvládnutelnosti problémů, které před člověkem stojí. Tyto tři dimenze mají svůj kladný a záporný pól, kdy lidé přiklánějící se ke kladnému pólu daleko lépe zvládají životní těžkosti než osoby se sklonem k zápornému pólu. Označte si svůj momentální stav In: Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení. Grada, Praha, 1998, s Stock, Ch.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. GRADA, Praha viz cit. dílo, s. 82

13 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Syndrom vyhoření ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES Stres, spíše distres, patří mezi negativní emocionální zážitky. Je definován napětím mezi tím, co člověka zatěžuje (tzv. stresory), a zdroji možností tyto zátěže zvládat (tzv. salutory). Do stresu se dostává řada lidí, ale burnout se objevuje jen u lidí, kteří jsou zaujati svou prací mají vysoké cíle, vysoká očekávání, výkonovou motivaci. Dochází k němu u takových činností, které vyžadují častý styk s jinými lidmi. Stres může přejít do fáze celkového vyčerpání. Pokud je ale práce smysluplná, k burnout syndromu nedochází. BURNOUT A DEPRESE Deprese rovněž patří do souboru negativních emocionálních jevů. Deprese často souvisí s negativními zážitky z mládí, které vliv na burnout nemají, a dá se léčit farmakoterapeuticky. Burnout se tak léčit nedá, pomoci může jen logoterapie (směr existenční analýza hledání smyslu života). Je ovšem pravda, že vztah mezi depresí a burnout syndromem je velmi úzký. BURNOUT A ÚNAVA Únava obvykle vzniká jako důsledek tělesná námahy, z níž se člověk zotaví odpočinkem. Často se však objevuje také jako doprovodný projev burnout syndromu, přičemž tato únava má trvalejší charakter, jinými slovy není odstranitelná pouhým odpočinkem. Je úzce spojována s pocitem selhání a marnosti. BURNOUT A ODCIZENÍ Odcizení je druh anomie (ztráta normální zákonitosti), k níž dochází tam, kde lidé zažívají nedostatek nebo ztrátu přijatelných sociálních norem. Člověk tzv. otupí. To je sice možné pozorovat i při vyhoření, ale objevuje se až v posledním stadiu tohoto syndromu. Nikdy ne na začátku tohoto procesu. BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA Existenciální neuróza je moderním negativním jevem. Je definována jako chronická neschopnost věřit v důležitost, užitečnost a pravdivost čehokoliv, co si jen člověk dovede představit, že by dělat měl, případně že by o to měl mít zájem, natožpak že by se měl pro to angažovat. Jde zde o pocit zplanění života a naprosté existenční beznaděje. S tím se sice setkáváme i syndromu vyhoření, ale 58

14 Praktická příručka pro pedagogy Zvládání stresové zátěže Zvládání stresové zátěže 69

15 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 3. ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE Zvládání stresové zátěže Než se začneme podrobněji zabývat návody či radami, jak stres zvládnout, je třeba, abychom si uvědomili a přijali za své, že stres není v tom, co se nám stalo, ale jak se na situaci díváme, jaký postoj k ní zaujímáme. Proto výrok, že stres je tak velký, jak mu dovolíme ve svých myšlenkách, aby byl je oprávněný. Jen my sami ovládáme způsob vnímání situací kolem sebe, jen my sami jim přiřazujeme negativní nebo pozitivní význam. A podle toho také jednáme každý velmi individuálně. Už víme z předchozích kapitol, že je nutné najít, co skutečně způsobuje náš stresový stav, tedy poznat své spouštěče stresu stresory, které způsobují tzv. distres, jak jsme uvedli v předchozích kapitolách. Znovu si tyto stresory podrobněji probereme a připojíme návod, jak na ně reagovat. PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ Tato cesta vychází z toho, že v psychice člověka se navzájem vytěsňují dva protichůdné city (emoce). Je proto třeba posilovat kladné nálady a city, tzn. pozitivní myšlení. Tím se člověku lépe daří zvládat i stresové zátěže, jak doporučuje Libor Míček ve své knize Sebevýchova a duševní zdraví 27, v níž přibližuje potřebné podmínky pro citové přeladění. Jestliže máme radost, nemůže převládat pesimistická nálada. Proto je nutné posilovat kladné nálady a city, kterými dokážeme vytěsnit protichůdné negativní emoce. PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ Vnitřní a vnější aktivita Podle Libora Míčka spousta lidí očekává od života různé romantické prožitky lásky, přátelství, realizaci svých snů, které však po naplnění často zevšední a stávají se příčinou zloby, nenávisti, zlosti atd. Důvod může být i ten, že mnozí čekají víc od svého okolí než od sebe samých. Chceme více přijímat než dávat. Životní moudrost nám říká, že člověk není šťasten proto, že svět je k němu dobrý, ale je šťasten proto, že on je dobrý ke světu. Aktivita člověka by se měla projevit činorodou prací pro druhé to je základ emočního přeladění. Lidé uvažující tímto způsobem mají velmi hodnotné osobní charakteristiky, nepodléhají náladám ani nejsou závislí na mínění druhých, nepracují, jen aby se zalíbili jsou sami sebou, střídají duševní práci s manuální. Muži i ženy tohoto typu dovedou překonat vlastní rušivé (negativní) myšlenky, dokážou se uklidnit pozorováním svých emocí a daří se jim obvykle dokončit to, co započali Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. SPN. Praha 1976

16 Praktická příručka pro pedagogy ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU Otázka zvládání času patří do našeho životního stylu a také ke stresorům, se kterými bychom se v zájmu našeho zdraví měli vyrovnat co nejdříve. Jestliže si nedokážeme naplánovat svůj čas, nejen ve škole, ale zejména doma, nemáme čas téměř ani na odpočinek, noční spánek, pak naše tělo bude reagovat na tuto situaci jako zátěžovou a dostáváme se opět do nerovnováhy, což znamená přetížení organismu, podrážděnost, bolesti hlavy a podobně. O této skutečnosti hovoří řada učitelů, kteří přiznávají, že si neumí naplánovat čas, nejsou schopni správně hospodařit se svou energií, se svými silami. Mohli bychom postupovat podle vyzkoušených postupů, jak se naučit ovládat vlastní čas. Z literatury můžeme využít knihy Člověk a čas 34 a knihu Jak hospodařit se svým časem. 35 My si zde povšimneme rozdělení priorit naší činnosti podle principu důležitosti (jak přispívá k naplňování našich principů a cílů) a z hlediska naléhavosti (jak spěchá, dokdy musí práce hotova), jak se o nich zmiňuje P. Pacovský (s. 195). Například: Rozhovor s rodiči žáka je důležitý z hlediska dalšího postupu při výchově žáka, ale není nyní naléhavý, mohu ho provést zítra, pozítří. Naopak zajít k automatu a koupit si vodu, když mám opravdu žízeň, není příliš důležitý pro školu, ale je naléhavý pro mou potřebu uspokojit žízeň. Jednoduchý graf rozdělený na čtyři základní kvadranty nám přiblíží důležitost a naléhavost. Schéma č. 15: ROZDĚLENÍ PRIORIT ČINNOSTI PODLE DŮLEŽITOSTI A NALÉHAVOSTI Důležitost D DN Zvládání stresové zátěže O N Naléhavost DN důležité a naléhavé O nedůležité a nenaléhavé N nedůležité a naléhavé D důležité a nenaléhavé 34 Pacovský, P.: Člověk a čas. Time Expert s.r.o., Tábor Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem. Pragma, Praha

17 Praktická příručka pro pedagogy ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU Mnozí učitelé podle výzkumů poukazují i na to, že stresující je pro ně atmosféra, která vládne v učitelském sboru. Hovoří především o následujících problémech: Není mnoho času ani příležitostí pohovořit si s ostatními kolegy o problémových žácích nebo celkové situaci v určité třídě. Pokud vzniknou konflikty v pedagogickém sboru, neřeší se otevřeně a ihned, ale jsou potlačovány. Často pak propukají znovu; chybí větší vstřícnost a otevřenost, chuť něco společně řešit. Existují různé názory na změny ve školství, neexistuje shoda v důležitých výchovných zásadách. Chybí podpora učitele ze strany vedení a kolegů při problematickém jednání se žáky nebo s rodiči. RODINNÉ ZÁZEMÍ Pro pedagogický sbor je velmi důležitá osobnost ředitele. Pokud je týmovým manažerem, který umí naslouchat svým podřízeným, stojí za nimi a respektuje jejich názory, pak je pro kolektiv skutečnou výhrou... Jsme spolu na jedné lodi. Vzájemný respekt a zájem o druhého nepochybně napomáhá k řešení každodenních problémů a starostí... Pohoda v rodinném životě patří do kategorie životního stylu máme-li oporu v rodině, lépe se nám zvládá pracovní vytížení. Na dobrém rodinném zázemí by se měli podílet všichni členové rodiny, a proto do domácích prací zapojte i partnera a zejména děti. Každý by měl mít svůj díl odpovědnosti například za úklid, umytí nádobí, uklizení pokoje atd. V těchto okamžicích je často nutné uplatňovat asertivní komunikaci, která by měla přispět k větší pohodě rodinného života. Připomeňme si jen, že lidé, kteří prožívají plnohodnotný život s co nejmenšími stresovými situacemi, mají oproti ostatním tyto výhody: dovedou zůstat v únosných mezích své přizpůsobivosti; dovedou si rozdělit čas tak, aby byli jeho pány, ne otroky; Zvládání stresové zátěže 83

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Syndrom vyhoření a jeho prevence Jak hořet, ale nevyhořet

Syndrom vyhoření a jeho prevence Jak hořet, ale nevyhořet Syndrom vyhoření a jeho prevence Jak hořet, ale nevyhořet PhDr. Veronika Vitošková, Ph.D. Hradec Králové, 2018 Osnova příspěvku Okolnosti psychického vyhoření (u koho a kdy k němu může dojít) Definice

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Syndrom vyhoření Burn-out

Syndrom vyhoření Burn-out Syndrom vyhoření Burn-out Lenka Tenklová 8.11.2016 Obsah prezentace Co je to BOS Příznaky Co nejčastěji vede k BOS Kde se nejčastěji objevuje BOS Vývoj procesu BOS Prevence Jak jej zvládnout Co je to Burn-out

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak na mozek, aby fungoval. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak na mozek, aby fungoval STRES PaedDr. Mgr. Hana Čechová Stres a úzkostné stavy jsou zabijákem našeho mozku. Naučme se jim účinně čelit. 4.5.2017 2 Osnova 1. Stres 2. Druhy stresu 3. Stresory 4. Hranice

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN

Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN Syndrom vyhoření (BURN-OUT) Lucie Cvejnová Hradec Králové 7 PN 1 Syndrom vyhoření obecně Projevy Faktory vzniku Specifická zátěž Jak se chránit proti SV? Protistresové faktory Orientační test na našem

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

Jak předcházet riziku stresu na pracovišti

Jak předcházet riziku stresu na pracovišti Jak předcházet riziku stresu na pracovišti Mgr. Martina Vašířová Assessment Systems Czech STRES Psychický stres chápeme jako mentální, emocionální a fyziologickou odezvu organismu na psychogenní zátěžové

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK

RADY A DOPORUČENÍ RP. E. Jarolímová Kurz ETK RADY A DOPORUČENÍ RP E. Jarolímová Kurz ETK 1 KOMUNIKACE S RODINOU - dobré přijetí - umění naslouchat, aktivně naslouchat - kladení otázek - vyhodnotit potřebnost a naléhavost tématu problémové situace

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Systém psychologických věd

Systém psychologických věd Systém psychologických věd Psychologické vědy = vědy o duševním životě, duševnu, které specifickým způsobem odráží skutečnost ve formě počitků, vjemů, představ, paměti, myšlení, citů atp. DUŠEVNO (psychika)

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz

Syndrom vyhoření. www.eduwork.cz Syndrom vyhoření Co se na semináři dozvíte? Co je syndrom vyhoření Rizikové faktory v zaměstnání Rizikové faktory osobnostní Jak se chránit před vyhořením Co je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření (také

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Mgr. Kateřina Proroková

Mgr. Kateřina Proroková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Potřeby - pracovní list Ročník 1. ročník Datum

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA

OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA OBSEDANTNĚ - KOMPULZIVNÍ PORUCHA Co to je obsedantně-kompulzivní porucha? dále jen: OKP (Obsessive compulsive disorder, někdy se používá zkratka OCD) Uvedení do tématu: video a otázky, podněty pro studenty:

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Náročné životní situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 5. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Motivace. Proč má smysl za každých okolností. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Motivace. Proč má smysl za každých okolností. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Motivace Proč má smysl za každých okolností něco dělat PaedDr. Mgr. Hana Čechová Už dlouho si říkáte, že si něco přečtete, budete chodit na angličtinu, konečně se naučíte hrát na klarinet. Dejte se do

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS)

Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 12. přednáška Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie

Více

Co je syndrom vyhoření a jak s ním zacházet. PhDr. Alice Hamplová Centrum dohody 25. září 2018

Co je syndrom vyhoření a jak s ním zacházet. PhDr. Alice Hamplová Centrum dohody 25. září 2018 Co je syndrom vyhoření a jak s ním zacházet PhDr. Alice Hamplová Centrum dohody 25. září 2018 Syndrom vyhoření Burn-out syndrom BOS Výsledek chronického stresu Emoční vyčerpání, opotřebení a celková únava

Více

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu

VÝSTUPNÍ ZPRÁVA. Zdroje stresu VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Zdroje stresu John Doe john.doe@example.com 18. září 2018 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Zdroje stresu. Dotazník se zaměřuje na zmapování možných zdrojů zátěže (stresory) a

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

50 ODSTÍNŮ STRESS MANAGEMENTU. Jaroslav Petrů

50 ODSTÍNŮ STRESS MANAGEMENTU. Jaroslav Petrů 50 ODSTÍNŮ STRESS MANAGEMENTU Jaroslav Petrů ŘÍZENÍ STRESU? "Soubor technik a programů určených k tomu, aby pomohli lidem lépe pracovat se stresem, analyzovat konkrétní stresory a přijmout pozitivní opatření

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí

PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH. Krizová komunikace ve školním prostředí PRAŽSKÉ FÓRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2017, 10. 5. 2017 TÉMA BEZPEČNÉ KLIMA V PRAŽSKÝCH ŠKOLÁCH Krizová komunikace ve školním prostředí KRIZE V psychosociální oblasti je krize definována jako

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

STRES. PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D.

STRES. PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. STRES PhDr. Andrea Mikotová, Ph.D. a.mikotova@post.jamu.cz CO JE TO STRES stres - z latinského stringo, stringere, strinxi = utahovat, stahovat, zadrhovat Cítit se napjatě; mít pocit, že mi napětím prasknou

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

1) Jak si poradit s konflikty a kritikou druhých.

1) Jak si poradit s konflikty a kritikou druhých. 1) Jak si poradit s konflikty a kritikou druhých. Seminář je zaměřen na zvládání komunikace v rodině, rozpoznání konfliktů a jejich efektivní řešení, jak mezi pěstouny a dětmi, tak i mezi dospělými osobami

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání

Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE PEDAGOGICKÁ X ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE Pedagogická psychologie - vědní disciplína, vznikla v 80. letech 19. století, zabývá se chováním, prožíváním člověka v procesu vzdělávání Školní psychologie

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015

Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících. Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Specifika psychoterapeutické podpory osob se zdravot. postižením a osob pečujících Kateřina Ožanová Pracujeme společně 2015 Představení Klinická psycholožka a psychoterapeutka v psychiatricko-psychologické

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Stres Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě a druzích stresu a o vhodných možnostech obrany před

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Nemoc jako zátěžová situace Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Definice zdraví, determinanty zdraví

Definice zdraví, determinanty zdraví Definice zdraví, determinanty zdraví www.stránky katedry rodin.výchovy a výchovy ke zdraví Literatura : Křivohlavý, J.:Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele.

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP team Dotazník zvládání zátěže

TÝMOVÝ VÝSTUP team Dotazník zvládání zátěže www.tcconline.cz TÝMOVÝ VÝSTUP team Dotazník zvládání zátěže CÍLOVÁ SKUPINA PRO TÝMOVÝ VÝSTUP ČLENOVÉ SKUPINY: bill.smith@example.com (Bill Smith) jack.white@example.com (Jack White) jeremy.johnson@example.com

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Burn-out syndrom - syndrom vyprahlosti, vyhoření. MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Burn-out syndrom - syndrom vyprahlosti, vyhoření. MUDr. Radkin Honzák, CSc. Burn-out syndrom - syndrom vyprahlosti, vyhoření MUDr. Radkin Honzák, CSc. Motivace k našemu povolání a) Touha po penězích b) Touha po blahoslavení c) Lidská blbost vznešeně nazývaná altruismus H.J. Freudenberger,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě.

CESTA ZPÁTKY K SOBĚ. Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit. Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. CESTA ZPÁTKY K SOBĚ Jak najít zpátky sebe a již se v životě neztratit Cesta zpátky k sobě je seminář, který vám pomůže s úklidem ve vašem životě. 1. krok Vztah k sobě Vztah k sobě je základ pro všechny

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina

HODNOTY. svoboda krása úspěch soucit odvaha vzdělání fyzická kondice pokora humor láska loajalita trpělivost respekt duchovnost rodina Cvičení 1: Vyjasněte si své hodnoty HODNOTY Žijete v souladu se svými hodnotami? Jste si vědomi svých hodnot? Dali jste si někdy čas na jasné definování a sepsání svých hodnot? Naplánovali jste si, že

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologický seminář 4. ročník

Psychologický seminář 4. ročník Psychologický seminář 4. ročník Žák: - objasní proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka - porovná osobnost v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Hledám práci- nezaměstnanost Klášterková Lenka 28.3.2013 Obrázek č. 1- work [2] Osnova: Úvod: Hlavní část: Závěr Literatura -

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Postoj k nemoci. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Červenec 2009 Mgr Ladislava Ulrychová Nemoc Chápat jako narušení jednoty a celistvosti organismu a prostředí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie

Viktor Emil Frankl. Základy logoterapie Viktor Emil Frankl Základy logoterapie ŽIVOT (1905 1997) Rodiče pocházeli z Čech, Frankl z Vídně Nadaný (kontakty s Freudem a Adlerem) Neurolog, psychiatr Židovská rodina transport Rukopis zničen, ale

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více