Jak zvládnout stres za katedrou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak zvládnout stres za katedrou"

Transkript

1 R Jak zvládnout stres za katedrou Zdenka Bártová

2 Praktická příručka pro pedagogy OBSAH 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS...10 OBJASNĚNÍ POJMU STRES CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? PROJEVY STRESU V LIDSKÉM ŽIVOTĚ FÁZE I POPLACHOVÁ REAKCE...14 FÁZE II REZISTENCE...14 FÁZE III. VYČERPÁNÍ...15 STRESORY CO JSOU STRESORY?...20 MYŠLENKOVÉ STRESORY...24 POSTOJE, KTERÉ LIDI ZNEKLIDŇUJÍ A STRESUJÍ...31 ÚKOLOVÉ STRESORY V ZAMĚSTNÁNÍ...32 RIZIKOVÉ FAKTORY OSOBNOSTNÍ...34 FYZIKÁLNÍ STRESORY...43 ROZDÍLY MEZI STRESOVÝMI SYMPTOMY MUŽŮ A ŽEN SYNDROM VYHOŘENÍ...54 OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" KOŘENY BURNOUT SYNDROMU...54 PROČ PRÁVĚ UČITELÉ TRPÍ ČASTO STRESEM NEBO SYNDROMEM VYHOŘENÍ?...56 ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES...58 BURNOUT A DEPRESE...58 BURNOUT A ÚNAVA...58 BURNOUT A ODCIZENÍ...58 BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA...58 Obsah ZVLÁDÁNÍ VYHOŘENÍ INTERNÍ INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI PREVENCE...62 DALŠÍ KROKY PŘI ZVLÁDÁNÍ SYNDROMU VYHOŘENÍ ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE...70 PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ...70 PROSTŘEDKY CITOVÉHO (EMOČNÍHO) PŘELADĚNÍ...72 FORMULACE K POZITIVNÍ AUTOSUGESCI...73 ASERTIVNÍ KOMUNIKACÍ PROTI STRESU...75 ŽIVOTNÍ STYL ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU

3 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU...83 RODINNÉ ZÁZEMÍ...83 VŠEOBECNÉ RADY...84 K ZAMYŠLENÍ UČITELE...85 VÝZNAM DECHOVÉ ČINNOSTI...85 UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ...86 KLID A ODPOČINEK...86 Obsah DOPORUČENÍ NA ZÁVĚR PŘÍLOHY...94 Příloha č NĚKOLIK RAD PRO JEDNÁNÍ S ADOLESCENTY

4 Praktická příručka pro pedagogy Stres a jeho vliv na organismus Stres a jeho vliv na organismus 9

5 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus 1. STRES A JEHO VLIV NA ORGANISMUS OBJASNĚNÍ POJMU STRES Slovo stres pochází z anglického stress, které vzniklo z latinského slovesa stringere, což znamená utahovat, stahovat, zadrhovat smyčku kolem krku odsouzence. Můžeme tím ale také rozumět být vystaven nejrůznějším tlakům, a proto být v tísni. Vědy o člověku 1 se touto tematikou zabývají a různí autoři napsali různé definice stresu. Např. H. Basowitz říká, že bychom neměli stres chápat jako něco, co na organismus dopadá jako kámen na zem. Stres je reakcí organismu na interní a externí procesy, které dosahují takových hodnot, že přetěžují fyziologické kapacity organismu. O. Kondáš konstatuje, že stresem rozumíme změny, které vznikají v psychologických regulačních mechanismech a činnostech, jako reakce na působení různých stresorů (podnětů), k nimž dochází při stresových situacích. V moderní medicíně se používá pro vnější stresující události pojem stresor, například kolona na silnici, když právě pospícháme, obsazený telefon, když potřebujeme něco urychleně vyřídit, propuštění z práce, neshody na pracoviště a tak dále. Pro psychickou a tělesnou reakci organismu na stresor používáme pojem stresová reakce, například negativní myšlenky, bušení srdce, pocení se, zvýšení hladiny kortizolu a podobně. O definici stresu se jako první pokusil fyziolog Hans Selye 2, který své poznatky shrnuje takto: Stres je nespecifická (tj. nastávající po různých zátěžích stereotypně) fyziologická reakce na jakýkoli nárok na organismus kladený. Jako první také použil pojem rozměr stresu a označil jeho dva protikladné póly: distres (negativně působící stres), který je používán pro nejnepříznivější stresové situace, a eustres (kladně působící stres) je to stres triumfu, radosti z dosaženého cíle, z výhry, z efektivní práce a života, jak nám popisuje eustres klinická psycholožka Eva Rheinwaldová 3. Když se však míra únosnosti stává zatěžující, když se náš pohled na věc změní a my ztrácíme pocit jistoty, pak je to již distres. V současné době se používají také pojmy hyperstres (tzn. stres přesahující hranice adaptability přizpůsobivosti jedince) a hypostres (tzn. stres, který se dá ještě zvládnout, ale při dlouhodobém působení může nastat zvrat). H. Selye chápe stres jako součást lidského života, říká, že je to vlastně koření života, zatímco bezstresový stav je smrt. Škodlivé je pro člověka pouze překročení určité individuální hranice, kdy se normální stres stává distresem. 1 Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha Schreiber, V.: Lidský stres. Academia, Praha 2000, s Rheinwaldová, E.: Dejte sbohem distresu. Scarabeus, Praha

6 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 1: Rozměry stresu Oba typy stresu, distres i eustres, jsou po chemické stránce stejné, ale liší se svou povahou. Člověk při distresu nabývá pocit přetížení, zoufalství a bezmoci, což se projevuje i na zdravotním stavu jedince. Můžeme zjistit následující signály našeho těla, jak uvádí E. Rheinwaldová: Signály distresu Třes rukou Zvýšené pocení Tik Zvýšená reakce na zvuky Podrážděnost Hádavost Nervozita Pocity úzkosti Deprese Odosobnění Vysychání v ústech Motání hlavy Zvýšená únava Nervozita z chování členů rodiny Problémy se spánkem Nutkání plakat Hyperstres Distres (-) Eustres (+) Hypostres Pocit slabosti Bolesti hlavy Bolesti ramenou a zad Nutkání utéct a schovat se Potíže s rozhodováním Zvýšená starostlivost o každou maličkost Nezájem o řešení opravdových problémů Problémy s lidmi, žáky Zapomínání schůzek, závazků, informací Náhlá změna obvyklého chování dobrý pracovník se stane nedbalým Kdo rád pracoval v týmu, straní se nyní kolektivu Snížená sexualita Nechutenství nebo přejídání atd. Zvládání distresu vyžaduje od člověka nejen osobní sílu a schopnost zvládat životní těžkosti, ale také určité teoretické vybavení, jak postupovat, jaké kroky (strategii) uplatnit při vyrovnávání se s danou situací. Podrobněji se těmito kroky či strategií budeme zabývat v kapitole Zvládání stresové zátěže (str. 70). Nyní si přiblížíme vznik běžné stresové zátěže. 11 Stres a jeho vliv na organismus

7 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus CO PŘEDCHÁZÍ VZNIKU STRESU? Každý biologický organismus je otevřený systém, který neustále udržuje dynamickou rovnováhu výměnou určitých látek (na vyšší úrovni informací) mezi sebou a okolím. To, čeho se mu nedostává, co potřebuje a musí si to nějakým způsobem najít ve svém okolí, nazýváme potřebou, která představuje základní motiv vedoucí organismus k vnější aktivitě zaměřené na uspokojení potřeby. Potřeby si nemusí člověk vždy dostatečně uvědomovat. Může je pociťovat jen jako nejasnou touhu frustraci 1, tj. psychologický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, respektive ohrožení, oddálení nebo znemožnění uspokojit určitou potřebu. Překážka může být vnější (fyzická, způsobená jednáním druhé osoby) anebo vnitřní, např. stydlivost, plachost, pocity viny, výčitky svědomí atd. Odolnost vůči frustračním situacím je u každého člověka jiná. Je závislá na tělesné konstituci, výchově a životních zkušenostech jedince. Potřeby vždy souvisí s hodnotovou orientací člověka, s jeho životním postojem. Jejich přehled uvedl americký psycholog Abraham Maslow. Schéma č. 2: PYRAMIDA POTŘEB (dle Maslowa) Vyšší potřeby Nižší potřeby Potřeba seberealizace (studium, kariéra) Potřeba uznání (uznání, ocenění, pochvala) 1 Potřeba sounáležitosti a lásky (pocit sounáležitosti, lásky, potřeba vztahu) Potřeba jistoty a bezpečí (pocit ochrany a bezpečí, osvobození od strachu, potřeba pořádku, zákona) Fyziologické potřeby primární lidské potřeby (jídlo, pití, pohyb, prostor, teplo, oblečení, bydlení, sexuální život apod.) Abraham Maslow Potřeby růstové Potřeby nedostatkové 1 Hartl P.: Psychologický slovník. Budka. Praha

8 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Potřebujeme však k tomu: dostatek odhodlání; odbourání zažitých zvyklostí, názorů a postojů; rozvinutí schopností asertivního prosazení svých cílů. Již jsme zmínili to, že jedním z hlavních původců stresu jsou naše myšlenky. Odstranění těchto stresorů máme výhradně ve své moci, protože myšlenky se může každý naučit kontrolovat, a tím je za ně odpovědný. Je dobré si zapamatovat, že lidé netrpí tím, co se stane, ale tím, co si myslí o dané situaci. Jestliže toto myšlení je více skeptické, vyvolávající distres, pak je nabíledni, že se to projevuje v našem chování a jednání. Proto je tak důležité, abychom v zájmu svého duševního a tělesného zdraví změnili především svůj způsob myšlení, tedy všímali si zejména svých automatických myšlenek, které jsme si osvojili v dětství. Jejich vliv se projevuje v tzv. bludném kruhu, který tyto negativní myšlenky stále udržuje a dokonce je i upevňuje tak, že jim podléháme. Naše tělo nerozlišuje mezi představou a realitou. Reaguje podobně i na naše dialogy nebo monology, kdy hovoříme sami se sebou, stále se degradujeme, nadáváme si, urážíme se nebo si i radíme. Například si vybavíme určitého žáka nebo rodiče, se kterými budeme jednat, a naše tělo reaguje: rozbolí nás žaludek, je nám špatně, začneme se potit, bolí nás hlava a podobně. Nechybí mnoho a my si říkáme: Jsem nemožný! Nemám na to! Dostáváme se tak často do stavu sebelítosti, frustrace, hněvu, zášti vůči těm, kteří své emoce dobře zvládají. Tím, že se naučíme měnit tyto negativní myšlenky, získáme potřebný nadhled a sebejistotu v jednání. Tomuto procesu říkáme emocionální přeladění nebo také kognitivní přestavba (kognice = myšlení). Průběh dané stresové situace naznačuje Eva Rheinwaldová ve schématech Kruh škodlivého stresu a Kruh zdraví. Schéma č. 6: KRUH ŠKODLIVÉHO STRESU Automatické myšlenky fyzické symptomy, bolest hlavy, žaludku, svalů špatná nálada, deprese, strach nezdravé chování 28

9 Praktická příručka pro pedagogy Schéma č. 7: KRUH ZDRAVÍ zdraví Pozitivní myšlenky dobrá nálada, radost Stres a jeho vliv na organismus zdravé chování Těmto automatickým negativním myšlenkám je třeba se bránit a správně analyzovat, kdy se objevují a proč: Proč mám strach? Proč si netroufám otevřeně promluvit s kolegyní, která mě přivádí do stresu? Co vyvolává v mé hlavě obavy, jaké jsou to reakce? a podobně. Naše rady 1. Pokaždé, když máte negativní myšlenky, napište si je slovo za slovem. Vydržte to 5 dní a pak si je pečlivě přečtěte. Zjistíte, které se nejčastěji opakují. Ty jsou důležité a zakořeněné. Napište si k nim nové, užitečné myšlenky. 2. Můžete si pořídit kartičky, na které si napíšete vždy jednu negativní myšlenku. Zadní stranu ponechte volnou, a až budete v pohodě či v klidu, pokuste se na ni napsat pozitivnější myšlenky. 3. Vyhýbejte se zbytečným slovům jako je mi to moc líto, že, velice lituji, že jsem. Ono totiž stačí asertivnější promiňte, omluvte mne, pardon to je asertivní komunikace. 4. Všímejte si více svých jazykových projevů, když se vám hned nedaří splnit očekávání ostatních nebo vlastních. Dejte řečí najevo více osobní síly. Když se to nedaří, pak zřejmě patříme k lidem s nízkým sebevědomím, k lidem, kteří vidí situaci kolem sebe spíše negativně černobíle, a dopouští se tak mnohých kognitivních omylů, jak se o nich rovněž zmiňují manželé Praškovi v citované knize Proti stresu krok za krokem. Mezi tyto kognitivní (myšlenkové) omyly podle nich patří: 1. Svévolná dedukce vede k vytvoření specifických závěrů ze skutečnosti, která těmto závěrům neodpovídá. Například závěr: Nedaří se mi to nedaří se mi nic. Zamračila se na mě určitě jsem něco zkazila. 29

10 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Stres a jeho vliv na organismus Test: Hnací síly vaší kariéry 12 Přečtěte si pozorně uvedená tvrzení a snažte se poctivě odpovědět na všechny výroky. Záleží na vašich osobnostních preferencích. Každé dvojici můžete udělit pouze 3 body celkem (např. 1+2, 3+0, 2+1, 3+0). Číslo Výrok Body 1. A. Budu spokojen jen s neobvykle vysokou životní úrovní. B. Chtěl bych mít podstatný vliv na ostatní lidi C. Cítím se spokojen jen tehdy, když má moje práce smysl sama o sobě. D. Chci být skutečným odborníkem v oblasti, kterou se zabývám E. Chci v práci využívat své tvůrčí schopnosti. F. Je pro mě zvlášť důležité pracovat s lidmi, kteří jsou mi sympatičtí G. Měl bych pocit zvláštního uspokojení, kdybych si mohl vybrat, co chci. H. Chci si být naprosto jist, že budu finančně zajištěn I. Líbí se mi, když ke mně lidé vzhlížejí. A. Bez okolků přiznávám, že chci být prostě bohatý B. Chci hrát podstatnou roli ve vedení. C. Dělám to, co má pro mě význam, dokonce i když za to není hmatatelná odměna D. Chci mít pocit, že mám obtížně dostupnou kvalifikaci. E. Chci vytvářet věci, které by lidé spojovali pouze se mnou F. Hledám v práci společnost ostatních lidí. G. Uspokojuje mě, když se sám mohu rozhodovat, jak využiji svůj čas Kdykoli je to možné, snažím se dělat dvě věci najednou. Například jíst při práci, plánovat si věci ve vaně, v autě, v tramvaji či autobusu C. Moje práce je součástí mého hledání smyslu života. E. Chci, aby na věcech, které vyprodukuji, byl můj podpis A. Jde mi o to, abych si mohl dopřát vše, co chci. H. Skutečně mě přitahuje zaměstnání, které zaručuje dlouhodobou jistotu.... Test pokračuje na následující straně Taylor, R.: Změň sám sebe. Grada. Praha 2000, s. 31)

11 Praktická příručka pro pedagogy Syndrom vyhoření Syndrom vyhoření 53

12 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 2. SYNDROM VYHOŘENÍ Syndrom vyhoření OBJASNĚNÍ POJMU BURNOUT" Pojem syndromu vyhoření burnout použil poprvé H. Freudenberger. 18 Pojmenoval tak jev, který je v psychologii dávno známý jedná se o proces, při němž dochází k vyčerpání fyzických a duševních zdrojů (energií), k vyplenění celého nitra, k utahání se tím, že se člověk nadměrně intenzivně snaží dosáhnout určitých subjektivně stanovených nerealistických očekávání nebo se snaží uspokojit taková nerealistická očekávání, která mu někdo jiný stanoví (podle Edelwicha a Richelsona, viz citované dílo). Podle ICD (Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace) je vyhoření zařazeno do doplňkové kategorie diagnóz, a není tedy klasifikováno jako nemoc. 19 Je zde ale uvedena podobná nemoc neurastenie. Z toho plyne, že lidé trpící syndromem vyhoření jsou znevýhodnění v podpoře zdravotních pojišťoven, protože ty obvykle náklady na léčbu neléčí. Proto se často používá diagnóza stresu, i když vyhoření není totéž jako stres. KOŘENY BURNOUT SYNDROMU Podstata jevu zvaného burnout spočívá v naší existenciální potřebě věřit, že náš život je smysluplný, že věci, které děláme, jsou nějak užitečné, důležité, ba dokonce v určitém směru hrdinné. Všichni lidé potřebují vědět, že jejich život má smysl, a to často víc než jen v osobním měřítku, nýbrž až v celospolečenském dosahu. Burnout je tak často důsledkem selhání při hledání smyslu života. Je důležité si uvědomit, že smysl života může každý z nás nacházet v něčem jiném, souvisí to s výchovou daného jedince, jeho hodnotovou orientací, osobnostním zaměřením (typ A a typ B). Profesor Antonovský 20 vztah lidí k životním událostem shrnul do pojetí nezdolnosti, což mohou oba typy lidí prožívat zcela odlišně. Hovoří o třech dimenzích: 1. Smysluplnost v protikladu k nesmyslnosti činnosti, kterou člověk dělá. 2. Srozumitelnost situací v protikladu k nesrozumitelnosti situace, v níž člověk žije. 3. Představa zvládnutelnosti problémů v protikladu k pocitu nezvládnutelnosti problémů, které před člověkem stojí. Tyto tři dimenze mají svůj kladný a záporný pól, kdy lidé přiklánějící se ke kladnému pólu daleko lépe zvládají životní těžkosti než osoby se sklonem k zápornému pólu. Označte si svůj momentální stav In: Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení. Grada, Praha, 1998, s Stock, Ch.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. GRADA, Praha viz cit. dílo, s. 82

13 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU Syndrom vyhoření ODLIŠENÍ SYNDROMU BURNOUT OD JINÝCH NEGATIVNÍCH PSYCHICKÝCH STAVŮ BURNOUT A STRES Stres, spíše distres, patří mezi negativní emocionální zážitky. Je definován napětím mezi tím, co člověka zatěžuje (tzv. stresory), a zdroji možností tyto zátěže zvládat (tzv. salutory). Do stresu se dostává řada lidí, ale burnout se objevuje jen u lidí, kteří jsou zaujati svou prací mají vysoké cíle, vysoká očekávání, výkonovou motivaci. Dochází k němu u takových činností, které vyžadují častý styk s jinými lidmi. Stres může přejít do fáze celkového vyčerpání. Pokud je ale práce smysluplná, k burnout syndromu nedochází. BURNOUT A DEPRESE Deprese rovněž patří do souboru negativních emocionálních jevů. Deprese často souvisí s negativními zážitky z mládí, které vliv na burnout nemají, a dá se léčit farmakoterapeuticky. Burnout se tak léčit nedá, pomoci může jen logoterapie (směr existenční analýza hledání smyslu života). Je ovšem pravda, že vztah mezi depresí a burnout syndromem je velmi úzký. BURNOUT A ÚNAVA Únava obvykle vzniká jako důsledek tělesná námahy, z níž se člověk zotaví odpočinkem. Často se však objevuje také jako doprovodný projev burnout syndromu, přičemž tato únava má trvalejší charakter, jinými slovy není odstranitelná pouhým odpočinkem. Je úzce spojována s pocitem selhání a marnosti. BURNOUT A ODCIZENÍ Odcizení je druh anomie (ztráta normální zákonitosti), k níž dochází tam, kde lidé zažívají nedostatek nebo ztrátu přijatelných sociálních norem. Člověk tzv. otupí. To je sice možné pozorovat i při vyhoření, ale objevuje se až v posledním stadiu tohoto syndromu. Nikdy ne na začátku tohoto procesu. BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA BURNOUT A EXISTENCIÁLNÍ NEURÓZA Existenciální neuróza je moderním negativním jevem. Je definována jako chronická neschopnost věřit v důležitost, užitečnost a pravdivost čehokoliv, co si jen člověk dovede představit, že by dělat měl, případně že by o to měl mít zájem, natožpak že by se měl pro to angažovat. Jde zde o pocit zplanění života a naprosté existenční beznaděje. S tím se sice setkáváme i syndromu vyhoření, ale 58

14 Praktická příručka pro pedagogy Zvládání stresové zátěže Zvládání stresové zátěže 69

15 Jak zvládnout STRES ZA KATEDROU 3. ZVLÁDÁNÍ STRESOVÉ ZÁTĚŽE Zvládání stresové zátěže Než se začneme podrobněji zabývat návody či radami, jak stres zvládnout, je třeba, abychom si uvědomili a přijali za své, že stres není v tom, co se nám stalo, ale jak se na situaci díváme, jaký postoj k ní zaujímáme. Proto výrok, že stres je tak velký, jak mu dovolíme ve svých myšlenkách, aby byl je oprávněný. Jen my sami ovládáme způsob vnímání situací kolem sebe, jen my sami jim přiřazujeme negativní nebo pozitivní význam. A podle toho také jednáme každý velmi individuálně. Už víme z předchozích kapitol, že je nutné najít, co skutečně způsobuje náš stresový stav, tedy poznat své spouštěče stresu stresory, které způsobují tzv. distres, jak jsme uvedli v předchozích kapitolách. Znovu si tyto stresory podrobněji probereme a připojíme návod, jak na ně reagovat. PSYCHOGENNÍ EMOČNÍ PŘELADĚNÍ Tato cesta vychází z toho, že v psychice člověka se navzájem vytěsňují dva protichůdné city (emoce). Je proto třeba posilovat kladné nálady a city, tzn. pozitivní myšlení. Tím se člověku lépe daří zvládat i stresové zátěže, jak doporučuje Libor Míček ve své knize Sebevýchova a duševní zdraví 27, v níž přibližuje potřebné podmínky pro citové přeladění. Jestliže máme radost, nemůže převládat pesimistická nálada. Proto je nutné posilovat kladné nálady a city, kterými dokážeme vytěsnit protichůdné negativní emoce. PODMÍNKY USNADŇUJÍCÍ CITOVÉ PŘELADĚNÍ Vnitřní a vnější aktivita Podle Libora Míčka spousta lidí očekává od života různé romantické prožitky lásky, přátelství, realizaci svých snů, které však po naplnění často zevšední a stávají se příčinou zloby, nenávisti, zlosti atd. Důvod může být i ten, že mnozí čekají víc od svého okolí než od sebe samých. Chceme více přijímat než dávat. Životní moudrost nám říká, že člověk není šťasten proto, že svět je k němu dobrý, ale je šťasten proto, že on je dobrý ke světu. Aktivita člověka by se měla projevit činorodou prací pro druhé to je základ emočního přeladění. Lidé uvažující tímto způsobem mají velmi hodnotné osobní charakteristiky, nepodléhají náladám ani nejsou závislí na mínění druhých, nepracují, jen aby se zalíbili jsou sami sebou, střídají duševní práci s manuální. Muži i ženy tohoto typu dovedou překonat vlastní rušivé (negativní) myšlenky, dokážou se uklidnit pozorováním svých emocí a daří se jim obvykle dokončit to, co započali Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. SPN. Praha 1976

16 Praktická příručka pro pedagogy ZVLÁDÁNÍ SVÉHO ČASU Otázka zvládání času patří do našeho životního stylu a také ke stresorům, se kterými bychom se v zájmu našeho zdraví měli vyrovnat co nejdříve. Jestliže si nedokážeme naplánovat svůj čas, nejen ve škole, ale zejména doma, nemáme čas téměř ani na odpočinek, noční spánek, pak naše tělo bude reagovat na tuto situaci jako zátěžovou a dostáváme se opět do nerovnováhy, což znamená přetížení organismu, podrážděnost, bolesti hlavy a podobně. O této skutečnosti hovoří řada učitelů, kteří přiznávají, že si neumí naplánovat čas, nejsou schopni správně hospodařit se svou energií, se svými silami. Mohli bychom postupovat podle vyzkoušených postupů, jak se naučit ovládat vlastní čas. Z literatury můžeme využít knihy Člověk a čas 34 a knihu Jak hospodařit se svým časem. 35 My si zde povšimneme rozdělení priorit naší činnosti podle principu důležitosti (jak přispívá k naplňování našich principů a cílů) a z hlediska naléhavosti (jak spěchá, dokdy musí práce hotova), jak se o nich zmiňuje P. Pacovský (s. 195). Například: Rozhovor s rodiči žáka je důležitý z hlediska dalšího postupu při výchově žáka, ale není nyní naléhavý, mohu ho provést zítra, pozítří. Naopak zajít k automatu a koupit si vodu, když mám opravdu žízeň, není příliš důležitý pro školu, ale je naléhavý pro mou potřebu uspokojit žízeň. Jednoduchý graf rozdělený na čtyři základní kvadranty nám přiblíží důležitost a naléhavost. Schéma č. 15: ROZDĚLENÍ PRIORIT ČINNOSTI PODLE DŮLEŽITOSTI A NALÉHAVOSTI Důležitost D DN Zvládání stresové zátěže O N Naléhavost DN důležité a naléhavé O nedůležité a nenaléhavé N nedůležité a naléhavé D důležité a nenaléhavé 34 Pacovský, P.: Člověk a čas. Time Expert s.r.o., Tábor Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem. Pragma, Praha

17 Praktická příručka pro pedagogy ATMOSFÉRA VE ŠKOLE, V PEDAGOGICKÉM SBORU Mnozí učitelé podle výzkumů poukazují i na to, že stresující je pro ně atmosféra, která vládne v učitelském sboru. Hovoří především o následujících problémech: Není mnoho času ani příležitostí pohovořit si s ostatními kolegy o problémových žácích nebo celkové situaci v určité třídě. Pokud vzniknou konflikty v pedagogickém sboru, neřeší se otevřeně a ihned, ale jsou potlačovány. Často pak propukají znovu; chybí větší vstřícnost a otevřenost, chuť něco společně řešit. Existují různé názory na změny ve školství, neexistuje shoda v důležitých výchovných zásadách. Chybí podpora učitele ze strany vedení a kolegů při problematickém jednání se žáky nebo s rodiči. RODINNÉ ZÁZEMÍ Pro pedagogický sbor je velmi důležitá osobnost ředitele. Pokud je týmovým manažerem, který umí naslouchat svým podřízeným, stojí za nimi a respektuje jejich názory, pak je pro kolektiv skutečnou výhrou... Jsme spolu na jedné lodi. Vzájemný respekt a zájem o druhého nepochybně napomáhá k řešení každodenních problémů a starostí... Pohoda v rodinném životě patří do kategorie životního stylu máme-li oporu v rodině, lépe se nám zvládá pracovní vytížení. Na dobrém rodinném zázemí by se měli podílet všichni členové rodiny, a proto do domácích prací zapojte i partnera a zejména děti. Každý by měl mít svůj díl odpovědnosti například za úklid, umytí nádobí, uklizení pokoje atd. V těchto okamžicích je často nutné uplatňovat asertivní komunikaci, která by měla přispět k větší pohodě rodinného života. Připomeňme si jen, že lidé, kteří prožívají plnohodnotný život s co nejmenšími stresovými situacemi, mají oproti ostatním tyto výhody: dovedou zůstat v únosných mezích své přizpůsobivosti; dovedou si rozdělit čas tak, aby byli jeho pány, ne otroky; Zvládání stresové zátěže 83

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy

Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogiky Metody a způsoby hodnocení žáků základní školy Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Jan Šťáva, CSc. Autor práce:

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více