DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI"

Transkript

1 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv

2 Tato kniha si nečiní nárok na úplné popsání všech aspektů diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Spíše se zabývá nejvýznamnějšími tématy, se kterými se autoři potkávají při své každodenní praxi anebo která jsou významná s ohledem na současný vývoj a směřování reprodukční medicíny. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv GRADA Publishing

4 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. a kolektiv Diagnostika a léčba poruch plodnosti Hlavní autor a editor: Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Kolektiv autorů: Mgr. David Chládek Pronatal Nord s. r. o., Teplice RNDr. Marcela Kosařová PhD. Genetické laboratoře Sanatoria Pronatal s. r. o., Praha Mgr. Petr Lonský Genetické laboratoře Sanatoria Pronatal s. r. o., Praha Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Sanatorium Pronatal s. r. o., Praha Recenzovali: Doc. MUDr. Jiří Dostál, Ph.D. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Design Grada Publishing, a.s., 2013 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Mgr. Helena Vorlová Sazba a zlom Jana Řeháková, DiS. Grafy 1.1 až 1.6 a obrázky 1.1, 2.2 až 2.7 překreslila dle podkladů autorů Jana Řeháková, DiS. Obrázky dodali autoři. Počet stran vydání, Praha 2013 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Autoři a nakladatelství děkují společnostem FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o., Merck spol. s r. o. a Merck Sharp & Dohme s.r.o. za podporu, která umožnila vydání publikace. Názvy produktů, firem apod. použité v této knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno. Postupy a příklady v knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky. ISBN ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE ISBN (pro formát PDF) ISBN (pro formát epub)

5 Obsah Kolektiv autorů... 7 Seznam zkratek... 9 Úvod Reprodukční stárnutí (T. Mardešić) Ženy FSH Inhibin B Ultrazvuková detekce počtu antrálních folikulů (antral follicle count, AFC) AMH Dynamické metody testování Muži Věk a fertilita Věk muže a genetická rizika pro potomstvo Základy diagnostiky a léčby anovulační sterility (T. Mardešić) Léčba anovulace Antiestrogeny Hyperprolaktinemie Gonadotropiny Indukce ovulace při PCO Ovariální stimulace před mimotělním oplodněním (IVF) Gonadotropiny Agonisté GnRH Antagonisté GnRH Měkké ( soft ) stimulační protokoly Význam endoskopie při současném vývoji asistované reprodukce (T. Mardešić) Hysteroskopie Laparoskopie Diagnostická laparoskopie a minimální či mírná endometrióza Laparoskopické ošetření (drilling) u žen s polycystickými vaječníky Laparoskopie a děložní myomy Laparoskopie a intrauterinní inseminace (IUI) Diagnostická laparoskopie a IVF Transvaginální hydrolaparoskopie Indikace pro léčbu sterility metodami asistované reprodukce (T. Mardešić) Tubární sterilita Andrologicky podmíněná porucha plodnosti (subfertilita muže) Imunologicky podmíněná neplodnost Sterilita při endometrióze Sterilita idiopatická Sterilita vyžadující dárcovství oocytů Intrauterinní inseminace (intrauterine insemination IUI) (T. Mardešić) Diagnostika a léčebné možnosti asistované reprodukce při poruše plodnosti muže (D. Chládek) Vyšetření a hodnocení spermiogramu Vyšetření ejakulátu dle WHO Zisk a zpracování ejakulátu Makroskopické hodnocení Mikroskopické hodnocení Ukázka knihy z internetového knihkupectví

6 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Diagnostika a léčba poruch plodnosti 6.2 Funkční testy spermií Vitalita Akrozomální reakce Vazebné a penetrační testy spermií Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI) Indikace k ICSI Chirurgické možnosti získání spermií při azoospermii (microsurgical epididymal sperm aspiration MESA, testicular sperm extraction TESE) MESA/TESE MESA (mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete) TESE (extrakce spermií z tkáně varlete) Geneticky podmíněné poruchy plodnosti Cytogenetické aspekty poruch plodnosti (P. Lonský) Frekvence a typy chromozomových aberací u jedinců s poruchou plodnosti Aberace pohlavních chromozomů u mužů s poruchou plodnosti Aberace pohlavních chromozomů u žen s poruchou plodnosti Reciproké translokace Robertsonské translokace Pericentrické a paracentrické inverze Monogenně podmíněné poruchy reprodukce (M. Kosařová) Klíčové geny ovlivňující plodnost exprimované v hypothalamu a hypofýze Geny na pohlavních chromozomech ovlivňující plodnost Další geny se vztahem k neplodnosti lokalizované na autozomech Monogenní příčiny neplodnosti jako součást známých syndromů Další geneticky podmíněné příčiny neplodnosti Možnosti preimplantační genetické diagnostiky (M. Kosařová) Vyšetřovaný materiál Biopsie a vyšetření polových tělísek Biopsie blastomery z třídenního embrya Biopsie blastocysty pro screening aneuploidií Preimplantační genetický screening (PGS) Preimplantační genetická diagnostika (PGD) Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob HLA typizace Prediktivní testování PGD pro choroby s pozdním nástupem PGD translokací Metody používané při PGD a jejich možnosti Klasické metody cytogenetické a molekulárně genetické Metody celogenomové analýzy Etické aspekty PGD Rejstřík O autorech Souhrn Summary... 89

7 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Kolektiv autorů Mgr. David Chládek Pronatal Nord s. r. o., Teplice RNDr. Marcela Kosařová, PhD. Genetické laboratoře Sanatorium Pronatal s. r. o., Praha Mgr. Petr Lonský Genetické laboratoře Sanatorium Pronatal s. r. o., Praha Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. Sanatorium Pronatal s. r. o., Praha

8 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S Seznam zkratek acgh array-comparative genomic hybridization ADO výpadek jedné alely (alelle drop-out) AFC detekce antrálních folikulů (antral follicle count) AHC adrenal hypoplasia congenital AIS androgen insensitivity syndrom AMA vyšší věk matky (advanced maternal age) AMH anti-müllerian hormone APECED autoimunitní polyendokrinopatie-kandidóza-ektodermální dystrofie (také viz APS-1) APS-1 autoimunitní polyglandulární syndrom typu 1 (také viz APECED) AR akrozomální rekce AR androgenní receptor ARIC vyšetření akrozomální reakce ATB antibiotika AZF azoospermic factor BAC bacterial artificial chromosomes BMI body mass index BPES blepharophimosis-ptosis-epicanthus inversus syndrome BSMA BWR BWS CAIS CASA CBAVD CF bulbospinální muskulární atrofie Bordetova-Wassermannova reakce (klasická sérologická reakce v minulosti používaná ke screeningu syfilis) Beckwith-Wiedemannův syndrom complete AIS = syndrom testikulární feminizace computerem asistovaná analýza spermií (computer assisted semen analysis) vrozená bilaterální ageneze chámovodů (congenital bilateral absence of the vas deference) cystická fibróza CFTR CJD D2 DAZ DBY DHEA DHT eset ET FAP FbM FISH FITC FSH FXTAS GALT GnRH GnRHR HBsAg hcg HCV HIV hmg HOS HSG cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Creuzfeldova-Jacobova nemoc dopaminergní receptor deletion in azoospermia factor dead box Y dehydroepiandrosteron dihydrotestosteron přenos jediného vysoce kvalitního embrya (elektivní single embryo transfer) přenos embrya (embryotransfer) familiární adenomatózní polypóza filled by mass (exaktní způsob stanovení množství účinné látky) fluorescent in situ hybridization fluorescein isothiocyanate (fluorescenční látka užívaná v průtokové cytometrii) folikuly stimulující hormon fragile X tremor/ataxia syndrom galaktóza-1-p-uridyltransferázy gonadotropiny uvolňující hormon (gonadotropin-releasing hormon) receptor pro gonadotropiny uvolňující hormon (gonadotropin releasing hormone receptor) povrchový antigen viru hepatitidy B lidský choriogonadotropin (human choriogonadotropin) virus hepatitidy C (hepatitis C virus) virus lidské imonodeficience (human immunodeficiency virus) lidský menopauzální gonadotropin hypoosmotický test (hypoosmotic sweeling test) hysterosalpingografie

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Péče o pár s poruchou plodnosti v ordinaci gynekologa Aleš Sobek jr., Aleš Sobek Fertimed, Olomouc/Polanka nad Odrou Korespondenční adresa: MUDr. Aleš Sobek, Boleslavova

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

Biologická léčiva. Teoretické základy a klinická praxe. Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv

Biologická léčiva. Teoretické základy a klinická praxe. Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv Teoretické základy a klinická praxe Biologická léčiva Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch, Tomáš Ruml a kolektiv Martin Fusek, Libor Vítek, Jaroslav Blahoš jr., Marián Hajdúch,

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13.

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM. při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM při příležitosti 80. narozenin prof. MUDr. Ladislava Pilky, DrSc. PROGRAM 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

Volnočasové aktivity pro seniory

Volnočasové aktivity pro seniory ISBN 978-80-247-4697-5 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz 9 788024 746975 Vladimíra Holczerová, Dagmar

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 9 3 4 8 3 prof. MUDr. Jiří Ehrmann,

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR

TOUHA PO DÍTĚTI. Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví. Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce. Hnutí Pro život ČR TOUHA PO DÍTĚTI Co potřebujete vědět... ale nikdo o tom nemluví Poruchy plodnosti Léčba neplodnosti Asistovaná reprodukce Hnutí Pro život ČR OBSAH 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 6 2.1 Neplodnost 6 2.2 Léčba

Více

Chorobné znaky a příznaky 2

Chorobné znaky a příznaky 2 ISBN 978-80-247-2764-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz Chorobné znaky a příznaky 2 Chorobné znaky

Více

Zvládání problémových situací se seniory

Zvládání problémových situací se seniory ISBN 978-80-247-5216-7 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz 9 788024 752167 nejen v pečovatelských službách

Více

MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa. Martin Pleva, Petr Ouředníček. MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa

MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa. Martin Pleva, Petr Ouředníček. MRI srdce. Praktické využití z pohledu kardiologa Martin Pleva, Petr Ouředníček Praktické využití z pohledu kardiologa Thanks to Philips Imaging 2.0, a revolutionary new imaging approach, the Philips Ingenia 1.5T and 3.0T MR systems set a new standard

Více

o staré občany Péče o staré občany Učebnice pro obor sociální činnost Jana Mlýnková Učebnice pro obor sociální činnost

o staré občany Péče o staré občany Učebnice pro obor sociální činnost Jana Mlýnková Učebnice pro obor sociální činnost Pečovatelství 2. díl Učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost Jana Mlýnková ISBN 978-80-247-3185-8 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234

Více

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY MUDr. Bc. Rostislav Čevela MUDr. Bc. Libuše Čeledová, Ph.D. MUDr. Hynek Dolanský, Ph.D. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kapitolu 12.3 Komunikace zpracovala PhDr. Ivanka Kohoutová, R.S.

Více

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná

Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít. Hana Konečná Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude chtít mít Hana Konečná Nadace Mateřská naděje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Koalice pro zdraví Česká společnost

Více

SOUKROMÁ A FIREMNÍ ŠKOLKA OD A DO Z

SOUKROMÁ A FIREMNÍ ŠKOLKA OD A DO Z JIHLAVA, ČESKÁ REPUBLIKA Jedinečnost modulárního KOMA systému reprezentuje v Česku zejména mateřská školka v Jihlavě. Atraktivní interiér a barevný zevnějšek v kombinaci s dřevěným obkladem působí dojmem,

Více

Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková. Sociální péče o seniory

Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková. Sociální péče o seniory Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková Sociální péče o seniory Martina Hrozenská, Dagmar Dvořáčková Sociální péče o seniory GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena.

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Seznam autorů prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. Interní hematoonkologická klinika FN e-mail: z.adam@fnbrno.cz MUDr. Zdenka Adamová Ordinace pro děti

Více

Projektový management podle IPMA

Projektový management podle IPMA , Pavel Máchal, Branislav Lacko a kolektiv Projektový management podle IPMA 2., aktualizované a doplněné vydání Kompetence podle IPMA Competence Baseline ver. 3.1 Podpora pro certifikaci projektových manažerů

Více

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání

Jiří Schindler. Mikrobiologie. Pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických oborů 2., doplněné a přepracované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jiří Schindler Mikrobiologie Pro studenty zdravotnických

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 9 0 LIDSKÉ POTŘEBY VE ZDRAVÍ

Více

TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ

TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ původní práce TESTIKULÁRNÍ ANEUPLOIDIE SPERMIÍ MUŽŮ S TRANSVERZÁLNÍ LÉZÍ MÍŠNÍ TESTICULAR SPERM ANEUPLOIDY IN MEN WITH SPINAL CORD INJURY strana 36 Jiří Heráček 1,2,3, Vladimír Sobotka 1,2,4, Miluše Vozdová

Více

Kvalita života seniorů

Kvalita života seniorů Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory Dagmar Dvořáčková Kvalita života seniorů v domovech pro seniory GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz MALIGNÍ LOŽISKOVÉ PROCESY JATER Diagnostika a léčba včetně minimálně invazivních metod Editoři: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. Doc. MUDr. Zdeněk

Více

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED.

Kniha vznikla s přispěním výzkumného záměru MO 0990200X003, MO 0990200X005. Tato kniha vyšla za laskavého přispění občanského sdružení VOMED. 4 SARS Syndrom akutního respiračního selhání Roman Prymula, Miroslav Špliňo SARS Syndrom akutního respiračního selhání Autoři: doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. prof. MUDr. Miroslav Špliňo, CSc. Fakulta

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více