Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost"

Transkript

1 Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost do následujících kategorií: primární neplodnost sekundární neplodnost pravidelné spontánní potraty/kojenecká úmrtnost neobjasněná neplodnost (idiopatická) 1

2 Mužská neplodnost - příčiny genetická (autozómy, gonozómy) andrologická (poruchy reprodukčních orgánů a jejich funkcí) imunologická hormonální Hormonální poruchy nedostatek testosteronu hypogonadismus hypogonadotropní - nedostatečná endokrinní aktivita hypothalamu nebo hypofýzy hypergonadotropní - primární porucha varlat (plasmatické koncentrace LH i FSH jsou dostatečně vysoké, ale nevedou ke zvýšení sekrece androgenů) pseudohermafroditismus = vrozená rezistence cílových tkání k androgenům (při mužském genotypu je vyjádřen ženský fenotyp) 2

3 Hormonální poruchy vrozená porucha tvorby/sekrece gonadoliberinů (Kallmannův sy., hypogonadotropní hypogonadismus, mutace GnRH receptoru) sekundární porucha tvorby/sekrece gonadoliberinů (nádor, poranění, ozáření, systémová onemocnění) snížená tvorba hormonů hypofýzy (hypopituitarizmus) snížená sekrece testosteronu hyperprolaktinémie (nádory, léky, drogy) porucha receptorů (pro androgeny nebo hormony hypofýzy) Poruchy reprodukčních orgánů nesestouplá varlata (poškození zárodečného epitelu) varikokéla nádory a záněty varlat obstrukce vývodných cest (infekce, vazektomie, operace kýly a slepého střeva) porucha transportu spermií (ektopické vyústění uretry, deformace penisu, fimóza, anejakulace, erektilní dysfunkce) 3

4 Imunologická příčina Ochrana mužských reprodukčních orgánů před vytvořením autoimunity pasivní (snížená antigennost buněk) aktivní (účast tlumivých buněk a mezibuněčných působků) seminální plazma obsahuje řadu imunosupresivních faktorů, např. cytokiny, které vznikají mezibuněčnou souhrou semenných buněk - T-lymfocytů, makrofágů, granulocytů jejich produkty (tlumivé cytokiny) chrání spermie před autoimunitním poškozením seminální plazma však obsahuje celou řadu dalších nespecifických působků (beta2-mikroglobulin, alfa2 makroglobulin, laktátdehydrogenázu, a jiné enzymy, transferin, albumin, prostaglandiny ) celkově ejakulát obsahuje > 500 bílkovinných a peptidových složek, ale jen některé jsou schopny indukovat vytváření protilátek Imunologická příčina porucha hematotestikulární bariéry kontakt imunologicky chráněných povrchových epitopů spermií s imunokompetentními buňkami, které produkují příslušnou protilátku protilátky se naváží na povrch spermie a způsobí jejich aglutinaci, imobilizaci či cytotoxicitu protilátky proti spermiím shlukují spermie hlavičkami nebo bičíky nebo bičíky a hlavičkami současně neprůchodnost spermií hrdlem děložním nebo neschopnost spermie adherovat k zoně pellucidě protilátky brání progresivnímu pohybu spermií ženským pohlavním traktem, dokáží ovlivnit akrozomální reakci, zasahují do přímé fertilizace oocytu 4

5 Porucha tvorby spermií vyšetření ejakulátu (spermiogram) množství, pohyblivost a morfologie spermií morfologické změny spermií (barvení) počítačová analýza motility spermií fluorescentní in situ hybridizace imunocytochemie - vyšetření pomocí monoklonálních protilátek (jakýkoli proteinový epitop) detekce intraakrozomálních proteinů (hyaluronidáza, akrosin, glukosamin) Motilita: Spermiogram a) rychlý progresivní pohyb (25µm/s = 5 délek hlavičky) b) pomalý progresivní pohyb c) pohyb na místě d) nepohyblivé spermie Morfologie: hlavička, akrozóm, krček, bičík 5

6 Spermiogram Normospermie min. 20 mil./1 ml ejakulátu pohyb a+b min. 50%; patologie < 70% Oligozoospermie - < 20mil./1 ml Asthenozoospermie pohyb a+b < 50% Oligoasthenozoospermie Oligoasthenozoospermie gravis - < 5mil./1 ml Teratozoospermie patologie > 80% Kryptozoospermie spermie nalezeny až po centrifugaci Nekrozoospermie všechny spermie v ejakulátu mrtvé Azoospermie nepřítomnost spermií v ejakulátu Aspermie v ejakulátu žádné pohlavní buňky Pyospermie nadbytek leukocytů v ejakulátu Azoospermie 1. genetické vyšetření chromozomální aberace v 5-15% (z toho 91% porucha gonozómů) delece Y chr. inverze Y chr. ring Y chr. balancované translokace autozómů reciproké translokace mezi gonozómy nebo gonozómem a autozómem Robertsonovské translokace ring-chromozóm mutace v genu pro cystickou fibrózu 6

7 Azoospermie Mikrodelece Y chromozómu vede k poruchám spermatogeneze na různých stupních PAR pseudoautozomální oblast na konci krátkého raménka (PAR1) obsahující sex determining region (SRY) a oblast na konci dlouhého raménka (PAR2) AZF (azoospermic factor) na dlouhém raménku (Yq11) obsahuje geny nezbytné pro spermatogenezi AZFa delece této oblasti způsobuje SCOS (Sertoli Cell Only Syndrome) = nepřítomnost spermatogonií AZFb obsahuje RBM (RNA-binding motif) exprimován u spermatogonií a primárních spermatocytů AZFc obsahuje DAZ rodinu (deleted in azoospermia) jeho proteiny potřebné ve fázi pozdních spermatid a pro tvorbu bičíku spermií Y chromozóm 7

8 Azoospermie Andrologická sterilita v souvislosti s genem pro cystickou fibrózu oboustranná vrozená aplázie vas deferens (CBAVD = Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens ) nález mutace u 20% mužů s azoospermií abnormality struktur utvářených z Wolffovy trubice (atrofie nadvarlat) vysoká četnost heterozygotního genotypu mutací F508del a R117H Azoospermie 2. andrologické vyšetření neobstrukční azoospermie FSH, testosteron, malá varlata a nadvarlata obstrukční azoospermie vrozená získaná (vazektomie) Možnosti: MESA aspirace (nasátí) spermií z nadvarlete TESA aspirace spermií z varlete TESE extrakce spermií z tkáně varlete 8

9 Ženská neplodnost - příčiny hormonální (abnormální hladiny hormonů hypofýzy a vaječníků, anovulace, nedostatečná funkce žlutého tělíska) onemocnění/abnormality pohlavních orgánů (PCO, endometrióza, neprůchodnost vejcovodů, záněty, nádory) genetická imunologická předčasné ovariální selhání psychická Hormonální poruchy Odběr krve na hormonální vyšetření 2x během MC den cyklu - stanovení bazální hladiny hormonů FSH hladina stoupá s klesající ovariální funkcí (k nastartování růstu folikulů normálně stačí nízká hladina FSH ~ 4IU/l) LH u žen trpících PCO FSH:LH > 1 = špatné výsledky i při IVF PRL - tlumí vyzrávání vajíčka ve vaječníku a menstruační cyklus a tím i možnost oplodnění, poruchy ovulace, nedostatečná tvorba ovariálních hormonů estradiol - nízká hladina vypovídá stejně jako nízká hladina FSH o dobré ovariální rezervě (norma pg/ml) 22. den cyklu progesteron neproběhla ovulace (norma 10 ng/ml) 9

10 Ženská neplodnost - anovulace Anovulace - soubor celéřady odchylek v hormonálním prostředí ženy nedostatečná funkce hypofýzy (FSH, LH) zvýšená hladina PRL ženy s polycystickými vaječníky snížená nebo zvýšená funkce štítné žlázy I. Nízká produkce estrogenů II. Neustálá sekrece estrogenů Ženská neplodnost - anovulace Řešení: vyšetření hormonálního profilu ( den MC) možnost podávání léků provokujících ovulaci = antiestrogeny (obsazují estrogenní receptory v hypofýze vzniká falešná informace o nedostatku estrogenů v organismu a dojde k vyplavení FSH) podání rfsh, hcg UZ potvrzení ovulace v půlce MC ovulační testy 10

11 Ženská neplodnost PCO syndrom polycystických vaječníků (hyperandrogenní syndrom) přítomnost velkého počtu měchýřků (cyst o velikosti 2-8 mm) naplněných tekutinou anovulace oligo-/amenorrhea hypersekrece androgenů a LH metabolické abnormality hyperinsulinémie, inzulínová rezistence (riziko cukrovky nezávislé na inzulínu), dyslipidemie Řešení: podávání antiestrogenů, antiandrogenů Ženská neplodnost Neprůchodnost vejcovodů oboustranná nebo jednostranná částečná x úplná často způsobená komplikovaným průběhem zánětu slepého střeva, gynekologickými záněty v malé pánvi, sactosalpingy nebo mimoděložním těhotenstvím ve vejcovodu Diagnóza: laparoskopické vyšetření drobné srůsty lze odstranit (při úplném srůstu je jediným řešením umělé oplodnění) hysterosalpingografie 11

12 Ženská neplodnost Endometrióza onemocnění, při kterém se děložní sliznice vyskytuje na pobřišnici, ve vaječnících, ale i kdekoliv jinde ložiska endometriózy reagují na hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu tak, že v nich probíhá narůstání, přeměna a odlučování s krvácením stejně jako v děložní sliznici (tento proces poškozuje tkáně v okolí může vyvolávat bolesti a často vede k srůstům) Diagnóza laparoskopie, biopsie, ultrasonografie, sérové markery (CA-125, C-reaktivní protein) Možnosti léčby: odstranění lézí CO 2 laserem (u mírné až střední endometriózy) hormonálně zastavení menstruace na dobu min. půl roku těhotenství Imunologické příčiny 1. protilátky proti spermiím v oblasti cervixu, dutiny děložní, vejcovodů, v peritoneální tekutině, v séru izoimunizační proces bývá usnadněn, když partnerovi chybí v ejakulátu imunosupresivní faktor seminální plazmy v děložním hrdle nacházíme protilátky proti spermiím v izotopu IgG, IgA, vzácně IgE cervikální T-lymfocyty se účastní buňkami zprostředkované reakce namířené jak proti různým mikroorganismům, tak i proti pohyblivým spermiím podobnou účinnost mají i makrofágy některé jsou přeškolené na specifickou reakci prostřednictvím buněčných mediátorů-lymfokinů některé spermie se za zcela fyziologických podmínek dostanou až k vajíčku, jiné jsou rychle fagocytovány makrofágy nebo polymorfonukleárními leukocyty už v hrdle 12

13 Imunologické příčiny 2. protilátky proti zona pelucida vysoká hladina antizonálních protilátek způsobuje zabránění vstupu spermie do vajíčka při přirozené nebo umělé fertilizaci 3. antifosfolipidové protilátky (APA) skupina imunoglobulinů namířených proti negativně nabitým buněčným fosfolipidům mohou se vázat na fosfolipidy ovariální tkáně zabraňují vytvoření a uvolnění funkčního oocytu přítomnost vysokých hladin APA je důvodem k vyšetření dalších autoprotilátkových aktivit 4. další protilátky proti trofoblastu, antiendometriální protilátky, embryocytotoxické cytokiny (u pacientek s endometriózou), nedostatek vlastních blokujících protilátek (samovolné potraty z imunologické příčiny) Asistovaná reprodukce Zjištění příčiny neplodnosti: osobní a rodinná anamnéza vyšetření muže spermiogram, v případě špatného výsledku genetické + andrologické vyšetření vyšetření ženy obecné gynekologické vyšetření, hormonální profil, UZ verifikace ovulace (v polovině MC) 13

14 Intrauterinní insemice (IUI) IUI = zavedení kapacitovaných spermií přímo do dělohy Podmínky: normální nebo lehce snížené hodnoty spermiogramu tubární průchodnost ovulace (přirozená nebo indukovaná) Postup: Intrauterinní insemice oddělení spermií od seminální plazmy (centrifugace) kapacitace zavedení do dělohy pomocí katetru zkrácení cesty k vajíčku, překonání přirozených překážek (cervikální kanálek, hlen) AIH použití spermií partnera AID použití spermií dárce 14

15 In vitro fertilizace (IVF) 1. Hormonální stimulace vaječníků 2. Odběr vajíček 3. Oplození vajíček 4. Kultivace embryí 5. Přenos embryí do dělohy IVF - hormonální stimulace vaječníků Zvýšení úspěšnosti léčby ve vaječnících se vyvíjí a dozrává vyšší počet vajíček: gonadotropiny (FSH a LH) podávání ve vysokých dávkách zvýší činnost vaječníků GnRH agonisté (analoga gonadoliberinu) tlumí funkci hypofýzy a tím potlačují sekreci vlastních hormonů GnRH antagonisté zabránění prasknutí folikulů a uvolnění vajíček ještě před odběrem aplikace hcg 36 hodin před odběrem vajíček uvolnění vajíček z folikulů 15

16 IVF odběr oocytů (ovum pick-up) výkon v celkové anestezii probíhá transvaginálně pod kontrolou ultrazvuku odsání vajíček z folikulů i s folikulární tekutinou okamžitá kontrola v embryologické laboratoři Oplození vajíček (fertilizace) zpracování spermií (oddělení od seminální plazmy a kapacitace) fertilizace (dle spermiogramu) - inseminace in vitro - ICSI (intracytoplazmatická injekce) - PICSI 16

17 Oplodnění vajíček - inseminace in vitro přidání kapacitovaných spermií do média s oocyty po 18 hodinách očištění vajíček od spermií a zbytků kumulárních buněk a kontrola fertilizace Oplodnění vajíček - ICSI očištění vajíček od kumulárních buněk mikroinjekce jediné spermie do cytoplazmy oocytu po 18 hodinách kontrola fertilizace 17

18 PICSI selekce zralých spermií modifikace mikromanipulační oplozovací techniky ICSI specifická selekce spermií na základě jejich funkční kvality využití specifické vazby spermie na oocytární komplex PICSI - princip napodobení přímé vazby spermie na cumulus oophorus v procesu fertilizace in vitro hyaluronan = hlavní komponenta cumulus oophorus mukopolysacharid, na který se vážou dospělé (zralé) spermie prostřednictvím hyaluronan-specifických receptorů tyto receptory jsou pouze na hlavičce zralé spermie vazba spermií s výrazně nižším prokázaným výskytem chromozomálních aneuploidií a spermií bez fragmentované DNA přirozená selekce spermie s nejkvalitnější genetickou výbavou 18

19 PICSI - princip hyaluronan obsažen v gelu na dně Petriho misky přidání média se zpracovanými spermiemi migrace spermií ke gelu a vazba zralých spermií prostřednictvím hyaluronan-specifických receptorů hlavička je přilepena ke dnu misky, ale energetický pohyb bičíku se nezastaví nezralé spermie pronikají gelem a vykazují stále progresivní pohyb (nedochází k vazbě) výběr navázaných spermií s intenzivním pohybem bičíku k oplození metodou ICSI Kultivace embryí kultivace ve speciálních kultivačních médiích za přesně definovaných fyzikálních podmínek (teplota, vlhkost, atmosféra) CO 2 inkubátory klasická kultivace hodin transfer embryí ve stadiu 4-8 buněk prodloužená kultivace 120 hodin transfer ve stadiu blastocysty 19

20 Embryoscope monitoring embryí Embryoscope = systém obsahující inkubátor, počítač, mikroskop sledování a hodnocení vývoje embryí bez narušení jejich přirozeného prostředí snímání a analýza dynamiky embryonálního vývoje menší manipulace s embryi snižuje riziko jejich poškození neustálý přehled o stavu všech embryí přesná regulace CO 2 a kontrola teploty přesná dokumentace stavu embryí PrimoVision system kamera řídící počítačová jednotka monitor 20

21 Přenos embrya do dělohy (embryotransfer) kultivace embryí hodin selekce nejlepších embryí přenos tenkým katetrem přes děložní hrdlo pod kontrolou ultrazvuku (ambulantní výkon) Další metody asistované reprodukce Asistovaný hatching Kryokonzervace embryí Kryokonzervace spermií Odběr blastomer při PGD (prenatální genetická diagnostika) Program darovaných oocytů a spermií 21

22 Asistovaný hatching (AH) Šetrné narušení zona pellucida pomocí mikrojehly usnadnění vycestování embrya z obalu vyšší šance uhnízdění do děložní sliznice u starších pacientek u pacientek s vyššími hodnotami FSH je-li zona příliš silná či tuhá při opakovaném neúspěchu IVF Kryokonzervace v IVF Oocyty stále problematické může být poškozeno dělící vřeténko změny kortikálních granul zvýšení výskytu aneuploidií u embryí Embrya lze mrazit ve všech stádiích vývoje čím vyšší vývojové stádium, tím problematičtější mrazení a následné rozmrazení Spermie, tkáň varlete Ovariální tkáň 22

23 Kryokonzervační metody Slow-freeze protokoly použití nízkých koncentrací kryoprotektantů ( 1,5M) Rapid-freeze vyšší koncentrace kryoprotektantů ( 4M) kratší čas působení Ultra rapid-freeze (vitrifikace) extrémně rychlé mrazení za využití vysokých koncentrací kryoprotektantů (>6M) Princip kryokonzervace Hlavním faktorem způsobujícím poškození živých buněk při mrazení je tvorba intracelulárního ledu a s tím spojených osmotických změn dehydratace buněk před zamrazením přidání kryoprotektiv (chrání před poškozením a snižují bod tání kryoprotekčního média) 23

24 Princip kryokonzervace Dehydratace látky, které neprocházejí buněčnou membránou, umožňují prostup vody z buňky ve směru koncentračního gradientu (sacharóza) jeli dehydratace nedostatečná, vytvoří se intracelulární krystaly ledu a dojde k poškození buněk Kryoprotektanty vážou vodu a tím redukují toxické vlivy vysokých koncentrací dalších sloučenin ve vysokých koncentracích minimalizují poškození způsobené vznikem ledových krystalů nutí vodu, aby mrzla v nekrystalické formě propandiol (propylenglykol) mrazení nižších vývojových stádií embryí a oocytů glycerol mrazení blastocyst Princip kryokonzervace 3. Postupné ochlazování vzorku rychlostí 0,3 C/min do -30 až -36 C KRYOPLANER 4. Uchování v tekutém dusíku (-196 C) 24

25 Vitrifikace jednorázová expozice embryí vysokým koncentracím kryoprotekčního média s následným ochlazením na C na stojánku (vzorek nepřijde přímo do styku s tekutým dusíkem) speciálně upravený povrch zajišťuje efektivní a rychlou změnu teploty molekuly vody ve vzorku nemají dostatek času na přeskupení se do krystalické mřížky nedochází k tvorbě ledových krystalků Program darovaných gamet Darované spermie Azoospermie s nemožností získání spermií (TESE) Genetická zátěž OAT gravis Darované oocyty Ženy s předčasným ovariálním selháním Starší pacientky Genetická zátěž 25

26 Problémy spojené s IVF OHSS ovariální hyperstimulační syndrom nadměrná tvorba folikulů při stimulaci extrémně vysoké hodnoty pohlavních hormonů zahuštění krve (možnost orgánového selhání; riziko vzniku trombů) Krvácení Problémy spojené s anestezií Vícečetné těhotenství Redukce počtu plodů Mimoděložní těhotenství 26

Neplodnost. Asistovaná reprodukce. Neplodnost. Mužská neplodnost. Hormonální poruchy. Poruchy reprodukčních orgánů. Imunologická příčina

Neplodnost. Asistovaná reprodukce. Neplodnost. Mužská neplodnost. Hormonální poruchy. Poruchy reprodukčních orgánů. Imunologická příčina Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 1. 6. 2014 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015

CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN PLATNÝ OD 3. 6. 2015 Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně.

Více

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba

Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba Katedra porodní asistence LF MU Brno Poruchy plodnosti - příčiny, diagnostika, léčba I. Crha, P. Janků LIDSKÁ NEPLODNOST Definice WHO: Dvojice je považována za neplodnou, pokud žena neotěhotní do 2 let

Více

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN

CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN CENÍK KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN Ceník stanoví ceny za léčebné výkony poskytnuté na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. Ceník je platný pro pacienty - pojištěnce,

Více

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU

doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU Bi8120 Aplikovaná buněčná ábi biologie i 2.5.2012 2012 Lékařsky asistovaná reprodukce doc. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU 1 2 Program přednášky:

Více

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CENÍK VÝKONU NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. ICSI 1 oocyt 5.000,- Kč 2-10 oocytů 8.000,- Kč každý další oocyt 1.000,- Kč (Intracytoplazmatická injekce spermie - vpravení spermie do cytoplazmy vajíčka)

Více

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP. IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů. IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP. IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů. IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů CENÍK Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR. IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č. 48/ 1997 Sb.

Více

Sterilita pro porodní asistentky

Sterilita pro porodní asistentky Sterilita pro porodní asistentky MUDr. Dana Koryntová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1. Úvod Při definování pojmu sterilita je třeba vycházet z předpokladu, že lidská plodnost

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Genetické příčiny sterility a infertility v ambulantní gynekologické praxi. Šantavý J., Čapková P., Šantavá A., Kolářová J., Adamová K., Vrtěl R.

Genetické příčiny sterility a infertility v ambulantní gynekologické praxi. Šantavý J., Čapková P., Šantavá A., Kolářová J., Adamová K., Vrtěl R. Genetické příčiny sterility a infertility v ambulantní gynekologické praxi Šantavý J., Čapková P., Šantavá A., Kolářová J., Adamová K., Vrtěl R. Infertilita Definice: Neschopnost otěhotnět v průběhu jednoho

Více

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD

zjištění Downova, Edwardsova a Patauova syndromu plodu z odběru krve matky další fotografie CD / DVD platný od 1. 4. 2013 Tento ceník je platný pro výkony, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami a vycházejí z katalogu dohodnutých služeb poskytovaných na žádost pacienta, vydaného ČLK a jsou všemi

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru reprodukční medicína je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných

Více

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2

NEWSLETTER. obsah. Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Srpen 2012 8 obsah Preimplantační genetická diagnostika nová metoda screeningu 24 chromozomů metodou Array CGH...2 Zachování fertility nové možnosti v GENNETu...3 Hysteroskopie bez nutnosti celkové anestezie...4

Více

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje MENSTRUAČNÍ A OVULAČNÍ CYKLUS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Radka Benešová Ženské pohlavní ústrojí Vznik a cesta neoplozeného

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH

INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH INFORMACE O MIMOTĚLNÍM OPLODNĚNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝKONECH Gest IVF s.r.o., člen koncernu Nad Buďánkami II. 2087/24, 150 00 Praha 5 IČO: 288 71 260 Jméno a příjmení pacientky: Rodné číslo (datum narození):

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Falková Autor práce:

Více

Sterilita: stav, kdy se páru nedaří spontánně otěhotnět i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku Infertilita: stav, kdy je pár

Sterilita: stav, kdy se páru nedaří spontánně otěhotnět i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku Infertilita: stav, kdy je pár Sterilita: stav, kdy se páru nedaří spontánně otěhotnět i přes pravidelný nechráněný pohlavní styk po dobu jednoho roku Infertilita: stav, kdy je pár schopen spontánní koncepce, ale žena není schopna donosit

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM

ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM MUDr. Josef Jonáš ŽENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace 1 Vaječník - základní orgán ženské reprodukce Zdroj: P. Abrams, Lidské tělo 2 Hned při narození je ve vaječníku založeno mnoho folikulů, z

Více

18.914,- Kč do dne OPU 5.404,- Kč v den ET nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato částka účtována.

18.914,- Kč do dne OPU 5.404,- Kč v den ET nebo v den mražení. V případě, že se embryotransfer neuskuteční, nebude tato částka účtována. Tento ceník je určen pro samoplátce (pacienty nepojištěné u smluvních zdravotních pojišťoven). Poplatek za první konzultaci je 2. 702,- Kč a odečte se od zbývajících nákladů na léčbu, kterou můžete podstoupit

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv Tato kniha si nečiní nárok na úplné popsání všech aspektů diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Spíše se zabývá nejvýznamnějšími tématy, se

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon Beckman Coulter ELISA POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří

Více

Genetické příčiny neplodnosti. Genetické poradenství v reprodukční genetice.

Genetické příčiny neplodnosti. Genetické poradenství v reprodukční genetice. Genetické příčiny neplodnosti. Genetické poradenství v reprodukční genetice. Vladimíra Vallová Odd. genetiky a molekulární biologie UEB PřF MU Odd. lékařské genetiky FN Brno Osnova Definice a prevalence

Více

Chtěla bych dítě. Příručka pro léčbu neplodnosti

Chtěla bych dítě. Příručka pro léčbu neplodnosti Chtěla bych dítě Příručka pro léčbu neplodnosti 1 TIRÁŽ Vydavatel Odborná konzultace Pfizer Pfarma GmbH Pfizerstr. 1 Prof. Dr. Med. Liselotte Mettler, Universitats-Frauenklinik Kiel Privatdozent Dr. Med.

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS)

Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS) Informovaný souhlas s provedením preimplantační genetické diagnostiky a screeningu (PGD a PGS) 1) Důvody a účel použití preimplantační genetické diagnostiky (PGD) a screeningu (PGS) Preimplantační genetická

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

Paní doktorko, můžete nám ve zkratce říci, jaké mikro- manipulační techniky jsou nejběžnější a nejčastější?

Paní doktorko, můžete nám ve zkratce říci, jaké mikro- manipulační techniky jsou nejběžnější a nejčastější? Centrum asistované reprodukce FN Brno nabízí všechny dosud známé metody a techniky umělého oplození, včetně mikromanipulací. A právě o mikromanipulačních techníkách a jedné čerstvé novince si dnes povídám

Více

IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI

IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI IMUNITA A PORUCHY PLODNOSTI MUDr. Karin Malíčková Klinická imunologie a alergologie - laboratoř Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK v Praze Neplodnost páru - neschopnost počít

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

2.04. CENÍK VÝKONŮ. 6 000 Kč. 3 000 Kč. 990 Kč. 1 000 Kč. 6 500 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 7 500 Kč 750 Kč. 5 000 Kč. 3 500 Kč 2 500 Kč. 2 000 Kč.

2.04. CENÍK VÝKONŮ. 6 000 Kč. 3 000 Kč. 990 Kč. 1 000 Kč. 6 500 Kč 1 500 Kč 8 000 Kč 7 500 Kč 750 Kč. 5 000 Kč. 3 500 Kč 2 500 Kč. 2 000 Kč. 2.04. CENÍK VÝKONŮ Úhrada zdravotní pojišťovnou (111, 201, 205, 207, 209, 211, 213) Výkony nehrazené žádnou zdravotní pojišťovnou Neúčtované výkony dle indikace lékařů Sanatoria PRONATAL IVF Kompletní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31232/2008, sukls31347/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31232/2008, sukls31347/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31232/2008, sukls31347/2008 Příbalová informace Rp. Informace pro použití, čtěte pozorně! MERIONAL 75 m.j. MERIONAL 150 m.j. (Menotropinum)

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice

Doporučený postup č. 3. Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Účinnost k 1. 12. 2014 Doporučený postup č. 3 Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice Stav změn: 1. vydání Základním předpokladem genetického laboratorního vyšetření v reprodukční genetice

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění. Monika Hampelová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Neplodnost, aneb moje cesta k otěhotnění Monika Hampelová Bakalářská práce 2012 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech

Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech Chromozomální aberace nalezené u párů s poruchou reprodukce v letech 2000-2005 Jak přistupovat k nálezům minoritních gonozomálních mozaik? Šantavá A., Adamová, K.,Čapková P., Hyjánek J. Ústav lékařské

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls31232/2008, sukls31347/2008 Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku MERIONAL 75 m.j. MERIONAL 150 m.j. 2. Složení kvalitativní a kvantitativní

Více

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ)

ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) ŽÁDOST A PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU S UMĚLÝM OPLODNĚNÍM A LÉKAŘSKÝCH VÝKONECH S NÍM SPOJENÝCH (REVERZ) Pacientka: Partner/manžel pacientky: (dále jen partner pacientky ) Jméno:... Jméno:... R.č.... R.č....

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Martina Bergerová, DiS. Psychické prožívání neplodných párů při asistované reprodukci Olomouc

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Hormony kůry nadledvin, pohlavní hormony

Hormony kůry nadledvin, pohlavní hormony Hormony kůry nadledvin, pohlavní hormony Zdislava Vaníčková 19.4.2005 Hormony - definice Hormony jsou endogenní, tělu vlastní látky produkované specializovanými buňkami a jimi vylučované do okolí. X Parahormony,

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že:

Naše postupy se od ostatních center liší zejména v tom, že: VÝSLEDKY IVF CYKLŮ V SANATORIU HELIOS V BRNĚ V ROCE 2015 Není pravda, že všechna IVF centra pracují stejným způsobem, že mají tytéž postupy, používají stejné materiály a přístroje, mají stejně vyškolený

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘÍ KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN. Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu:

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘÍ KLINIKY REPRODUKČNÍ MEDICÍNY A GYNEKOLOGIE ZLÍN. Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu: U Lomu 638, Zlín, e-mail: info@ivfzlin.cz, tel. 577 005 911, fax: 577 005 974, www.ivfzlin.cz Společnost: Identifikační kód dokumentu: Název dokumentu: IVF Czech Republic s.r.o. LP_KRMG_r04 LABORATORNÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU

LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. LÁTKOVÉ ŘÍZENÍ ORGANISMU je uskutečňováno prostřednictvím: hormonů neurohormonů tkáňových hormonů endokrinní žlázy vylučují látky do krevního oběhu

Více

PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Bakalářská práce

PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU Bakalářská práce Autor práce: Anna Radoňová Vedoucí práce: MUDr. Ludmila Lázničková BRNO

Více

Ženský pohlavní systém

Ženský pohlavní systém Ženský pohlavní systém 419 Ženský pohlavní systém Oogonia primordiální zárodečná buňka z epiblastu - ve stěně žloutkového váčku migrace do základu gonád mitotické dělení pod vlivem medulárního rete ovarii

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY ÚHIEM 1. LF UK v PRAZE Předmět: B02241 Obecná histologie a obecná embryologie Akademický rok 2013 2014 POUZE PRO OSOBNÍ

Více

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy

Praktické cvičení č. 7. Reprodukční soustava muže a ženy Praktické cvičení č. 7 Reprodukční soustava muže a ženy Literatura: DYLEVSKÝ, I.: Anatomie a fyziologie člověka: učebnice pro zdravotnické školy. Olomouc: Epava, 1998. ISBN: 80-901667-0-9. KOPECKÝ, M.:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls18672/2008, sukls18673/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DECAPEPTYL 0,1 mg DECAPEPTYL 0,5 mg (triptorelin acetát) Injekční

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Umělé oplodnění A vše kolem něj

Umělé oplodnění A vše kolem něj Umělé oplodnění A vše kolem něj 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Where Excellence Meets Hope

Where Excellence Meets Hope Obsah Asistovaná reprodukce... 3 Základní vyšetření páru... 3 Vyšetření ženy... 3 Vyšetření muže... 4 Léčebné metody s použitím vlastních pohlavních buněk... 6 Intrauterinní inseminace (IUI)... 7 In Vitro

Více

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Mužská neplodnost (bakalářská práce) Vedoucí bakalářské práce: Doc.RNDr.Vladimír Semecký,CSc. Vedoucí

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Souhrn údajů o přípravku 1. Název přípravku FOSTIMON 75 m.j. FOSTIMON 150 m.j. 2. Složení kvalitativní a kvantitativní FOSTIMON 75 m.j. - Urofollitropinum (Follitropinum) 75 m.j. v jedné lahvičce FOSTIMON

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls83935/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENOPUR 75 IU Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls242308/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menogon 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Menotropinum (lidský menopauzální gonadotropin, hmg) odpovídající follitropinum 75 IU

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2.

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_2. Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI

DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI DIAGNOSTIKA A LÉČBA PORUCH PLODNOSTI Tonko Mardešić a kolektiv Tato kniha si nečiní nárok na úplné popsání všech aspektů diagnostiky a léčby poruch plodnosti. Spíše se zabývá nejvýznamnějšími tématy, se

Více

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23

Biologie člověka Uspořádání pohlavních orgánů Vnitřní pohlavní orgány ženy Ve vaječnících dozrávají vajíčka (největší buňka lidského těla, obsahuje 23 Výchova ke zdraví, sexuální výchova Lekce 3 Obsah: 1) krátké zopakování minulé lekce (anatomické uspořádání pohlavních orgánů a jejich funkce, menstruační cyklus, početí a vývoj plodu, těhotenství ) 2)

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce

Vážení přátelé, V Brně dne 1. března 2007. prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. s kolektivem Centra asistované reprodukce Vážení přátelé, v letošním roce oslavíme dvacáté páté výročí narození prvního dítěte po mimotělním oplození v České republice na naší klinice. Během tohoto období zaznamenaly metody asistované reprodukce

Více

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz

SSOS_ZD_2.13 Ženská pohlavní soustava - opakování, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.13

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita)

Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) Ž i v o t n o s t (= životaschopnost = vitalita = viabilita) počet živých buněk. 100 = ---------------------------------------- [%] počet všech buněk V y u ž i t í : při kultivaci buněk pro různé účely

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Suplementace progesteronu v asistované reprodukci. Kristýna Nedvědová

Suplementace progesteronu v asistované reprodukci. Kristýna Nedvědová Suplementace progesteronu v asistované reprodukci Kristýna Nedvědová Bakalářská práce 2017 ABSTRAKT Práce se zabývá suplementací progesteronu v asistované reprodukci. V teoretické části definuje pojmy

Více

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz

SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj vajíčka, těhotenství, porod. Opakování - AZ kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZD_2.18 Ženská pohlavní soustava oplození a vývoj

Více

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii)

- karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) Edwardsův syndrom Edwardsův syndrom - karyotyp: 47, XX, +18 nebo 47, XY, +18 = trizomie chromozomu 18 (po Downově syndromu druhou nejčatější trizomii) - Prevalence v populaci: u narozených dětí cca 1:6500-1:8000,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav porodní asistence. Petra Pětová DiS. Řešení neplodnosti.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD. Ústav porodní asistence. Petra Pětová DiS. Řešení neplodnosti. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Petra Pětová DiS. Řešení neplodnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc. Olomouc 2013 ANOTACE

Více

Průvodce léčebnými programy a metodami léčby neplodnosti

Průvodce léčebnými programy a metodami léčby neplodnosti Průvodce léčebnými programy a metodami léčby neplodnosti 02 Vítám vás na klinice reprodukční medicíny a gynekologie REPROFIT International Vážení klienti, právě držíte ve svých rukou průvodce, který Vás

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 9 MUDr. Karel Řežábek,

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání

MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání MUDr. Karel Řežábek, CSc. LÉČBA NEPLODNOSTI 4., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3182.

Více