Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost"

Transkript

1 Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost do následujících kategorií: primární neplodnost sekundární neplodnost pravidelné spontánní potraty/kojenecká úmrtnost neobjasněná neplodnost (idiopatická) 1

2 Mužská neplodnost - příčiny genetická (autozómy, gonozómy) andrologická (poruchy reprodukčních orgánů a jejich funkcí) imunologická hormonální Hormonální poruchy nedostatek testosteronu hypogonadismus hypogonadotropní - nedostatečná endokrinní aktivita hypothalamu nebo hypofýzy hypergonadotropní - primární porucha varlat (plasmatické koncentrace LH i FSH jsou dostatečně vysoké, ale nevedou ke zvýšení sekrece androgenů) pseudohermafroditismus = vrozená rezistence cílových tkání k androgenům (při mužském genotypu je vyjádřen ženský fenotyp) 2

3 Hormonální poruchy vrozená porucha tvorby/sekrece gonadoliberinů (Kallmannův sy., hypogonadotropní hypogonadismus, mutace GnRH receptoru) sekundární porucha tvorby/sekrece gonadoliberinů (nádor, poranění, ozáření, systémová onemocnění) snížená tvorba hormonů hypofýzy (hypopituitarizmus) snížená sekrece testosteronu hyperprolaktinémie (nádory, léky, drogy) porucha receptorů (pro androgeny nebo hormony hypofýzy) Poruchy reprodukčních orgánů nesestouplá varlata (poškození zárodečného epitelu) varikokéla nádory a záněty varlat obstrukce vývodných cest (infekce, vazektomie, operace kýly a slepého střeva) porucha transportu spermií (ektopické vyústění uretry, deformace penisu, fimóza, anejakulace, erektilní dysfunkce) 3

4 Imunologická příčina Ochrana mužských reprodukčních orgánů před vytvořením autoimunity pasivní (snížená antigennost buněk) aktivní (účast tlumivých buněk a mezibuněčných působků) seminální plazma obsahuje řadu imunosupresivních faktorů, např. cytokiny, které vznikají mezibuněčnou souhrou semenných buněk - T-lymfocytů, makrofágů, granulocytů jejich produkty (tlumivé cytokiny) chrání spermie před autoimunitním poškozením seminální plazma však obsahuje celou řadu dalších nespecifických působků (beta2-mikroglobulin, alfa2 makroglobulin, laktátdehydrogenázu, a jiné enzymy, transferin, albumin, prostaglandiny ) celkově ejakulát obsahuje > 500 bílkovinných a peptidových složek, ale jen některé jsou schopny indukovat vytváření protilátek Imunologická příčina porucha hematotestikulární bariéry kontakt imunologicky chráněných povrchových epitopů spermií s imunokompetentními buňkami, které produkují příslušnou protilátku protilátky se naváží na povrch spermie a způsobí jejich aglutinaci, imobilizaci či cytotoxicitu protilátky proti spermiím shlukují spermie hlavičkami nebo bičíky nebo bičíky a hlavičkami současně neprůchodnost spermií hrdlem děložním nebo neschopnost spermie adherovat k zoně pellucidě protilátky brání progresivnímu pohybu spermií ženským pohlavním traktem, dokáží ovlivnit akrozomální reakci, zasahují do přímé fertilizace oocytu 4

5 Porucha tvorby spermií vyšetření ejakulátu (spermiogram) množství, pohyblivost a morfologie spermií morfologické změny spermií (barvení) počítačová analýza motility spermií fluorescentní in situ hybridizace imunocytochemie - vyšetření pomocí monoklonálních protilátek (jakýkoli proteinový epitop) detekce intraakrozomálních proteinů (hyaluronidáza, akrosin, glukosamin) Motilita: Spermiogram a) rychlý progresivní pohyb (25µm/s = 5 délek hlavičky) b) pomalý progresivní pohyb c) pohyb na místě d) nepohyblivé spermie Morfologie: hlavička, akrozóm, krček, bičík 5

6 Spermiogram Normospermie min. 20 mil./1 ml ejakulátu pohyb a+b min. 50%; patologie < 70% Oligozoospermie - < 20mil./1 ml Asthenozoospermie pohyb a+b < 50% Oligoasthenozoospermie Oligoasthenozoospermie gravis - < 5mil./1 ml Teratozoospermie patologie > 80% Kryptozoospermie spermie nalezeny až po centrifugaci Nekrozoospermie všechny spermie v ejakulátu mrtvé Azoospermie nepřítomnost spermií v ejakulátu Aspermie v ejakulátu žádné pohlavní buňky Pyospermie nadbytek leukocytů v ejakulátu Azoospermie 1. genetické vyšetření chromozomální aberace v 5-15% (z toho 91% porucha gonozómů) delece Y chr. inverze Y chr. ring Y chr. balancované translokace autozómů reciproké translokace mezi gonozómy nebo gonozómem a autozómem Robertsonovské translokace ring-chromozóm mutace v genu pro cystickou fibrózu 6

7 Azoospermie Mikrodelece Y chromozómu vede k poruchám spermatogeneze na různých stupních PAR pseudoautozomální oblast na konci krátkého raménka (PAR1) obsahující sex determining region (SRY) a oblast na konci dlouhého raménka (PAR2) AZF (azoospermic factor) na dlouhém raménku (Yq11) obsahuje geny nezbytné pro spermatogenezi AZFa delece této oblasti způsobuje SCOS (Sertoli Cell Only Syndrome) = nepřítomnost spermatogonií AZFb obsahuje RBM (RNA-binding motif) exprimován u spermatogonií a primárních spermatocytů AZFc obsahuje DAZ rodinu (deleted in azoospermia) jeho proteiny potřebné ve fázi pozdních spermatid a pro tvorbu bičíku spermií Y chromozóm 7

8 Azoospermie Andrologická sterilita v souvislosti s genem pro cystickou fibrózu oboustranná vrozená aplázie vas deferens (CBAVD = Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens ) nález mutace u 20% mužů s azoospermií abnormality struktur utvářených z Wolffovy trubice (atrofie nadvarlat) vysoká četnost heterozygotního genotypu mutací F508del a R117H Azoospermie 2. andrologické vyšetření neobstrukční azoospermie FSH, testosteron, malá varlata a nadvarlata obstrukční azoospermie vrozená získaná (vazektomie) Možnosti: MESA aspirace (nasátí) spermií z nadvarlete TESA aspirace spermií z varlete TESE extrakce spermií z tkáně varlete 8

9 Ženská neplodnost - příčiny hormonální (abnormální hladiny hormonů hypofýzy a vaječníků, anovulace, nedostatečná funkce žlutého tělíska) onemocnění/abnormality pohlavních orgánů (PCO, endometrióza, neprůchodnost vejcovodů, záněty, nádory) genetická imunologická předčasné ovariální selhání psychická Hormonální poruchy Odběr krve na hormonální vyšetření 2x během MC den cyklu - stanovení bazální hladiny hormonů FSH hladina stoupá s klesající ovariální funkcí (k nastartování růstu folikulů normálně stačí nízká hladina FSH ~ 4IU/l) LH u žen trpících PCO FSH:LH > 1 = špatné výsledky i při IVF PRL - tlumí vyzrávání vajíčka ve vaječníku a menstruační cyklus a tím i možnost oplodnění, poruchy ovulace, nedostatečná tvorba ovariálních hormonů estradiol - nízká hladina vypovídá stejně jako nízká hladina FSH o dobré ovariální rezervě (norma pg/ml) 22. den cyklu progesteron neproběhla ovulace (norma 10 ng/ml) 9

10 Ženská neplodnost - anovulace Anovulace - soubor celéřady odchylek v hormonálním prostředí ženy nedostatečná funkce hypofýzy (FSH, LH) zvýšená hladina PRL ženy s polycystickými vaječníky snížená nebo zvýšená funkce štítné žlázy I. Nízká produkce estrogenů II. Neustálá sekrece estrogenů Ženská neplodnost - anovulace Řešení: vyšetření hormonálního profilu ( den MC) možnost podávání léků provokujících ovulaci = antiestrogeny (obsazují estrogenní receptory v hypofýze vzniká falešná informace o nedostatku estrogenů v organismu a dojde k vyplavení FSH) podání rfsh, hcg UZ potvrzení ovulace v půlce MC ovulační testy 10

11 Ženská neplodnost PCO syndrom polycystických vaječníků (hyperandrogenní syndrom) přítomnost velkého počtu měchýřků (cyst o velikosti 2-8 mm) naplněných tekutinou anovulace oligo-/amenorrhea hypersekrece androgenů a LH metabolické abnormality hyperinsulinémie, inzulínová rezistence (riziko cukrovky nezávislé na inzulínu), dyslipidemie Řešení: podávání antiestrogenů, antiandrogenů Ženská neplodnost Neprůchodnost vejcovodů oboustranná nebo jednostranná částečná x úplná často způsobená komplikovaným průběhem zánětu slepého střeva, gynekologickými záněty v malé pánvi, sactosalpingy nebo mimoděložním těhotenstvím ve vejcovodu Diagnóza: laparoskopické vyšetření drobné srůsty lze odstranit (při úplném srůstu je jediným řešením umělé oplodnění) hysterosalpingografie 11

12 Ženská neplodnost Endometrióza onemocnění, při kterém se děložní sliznice vyskytuje na pobřišnici, ve vaječnících, ale i kdekoliv jinde ložiska endometriózy reagují na hormonální změny v průběhu menstruačního cyklu tak, že v nich probíhá narůstání, přeměna a odlučování s krvácením stejně jako v děložní sliznici (tento proces poškozuje tkáně v okolí může vyvolávat bolesti a často vede k srůstům) Diagnóza laparoskopie, biopsie, ultrasonografie, sérové markery (CA-125, C-reaktivní protein) Možnosti léčby: odstranění lézí CO 2 laserem (u mírné až střední endometriózy) hormonálně zastavení menstruace na dobu min. půl roku těhotenství Imunologické příčiny 1. protilátky proti spermiím v oblasti cervixu, dutiny děložní, vejcovodů, v peritoneální tekutině, v séru izoimunizační proces bývá usnadněn, když partnerovi chybí v ejakulátu imunosupresivní faktor seminální plazmy v děložním hrdle nacházíme protilátky proti spermiím v izotopu IgG, IgA, vzácně IgE cervikální T-lymfocyty se účastní buňkami zprostředkované reakce namířené jak proti různým mikroorganismům, tak i proti pohyblivým spermiím podobnou účinnost mají i makrofágy některé jsou přeškolené na specifickou reakci prostřednictvím buněčných mediátorů-lymfokinů některé spermie se za zcela fyziologických podmínek dostanou až k vajíčku, jiné jsou rychle fagocytovány makrofágy nebo polymorfonukleárními leukocyty už v hrdle 12

13 Imunologické příčiny 2. protilátky proti zona pelucida vysoká hladina antizonálních protilátek způsobuje zabránění vstupu spermie do vajíčka při přirozené nebo umělé fertilizaci 3. antifosfolipidové protilátky (APA) skupina imunoglobulinů namířených proti negativně nabitým buněčným fosfolipidům mohou se vázat na fosfolipidy ovariální tkáně zabraňují vytvoření a uvolnění funkčního oocytu přítomnost vysokých hladin APA je důvodem k vyšetření dalších autoprotilátkových aktivit 4. další protilátky proti trofoblastu, antiendometriální protilátky, embryocytotoxické cytokiny (u pacientek s endometriózou), nedostatek vlastních blokujících protilátek (samovolné potraty z imunologické příčiny) Asistovaná reprodukce Zjištění příčiny neplodnosti: osobní a rodinná anamnéza vyšetření muže spermiogram, v případě špatného výsledku genetické + andrologické vyšetření vyšetření ženy obecné gynekologické vyšetření, hormonální profil, UZ verifikace ovulace (v polovině MC) 13

14 Intrauterinní insemice (IUI) IUI = zavedení kapacitovaných spermií přímo do dělohy Podmínky: normální nebo lehce snížené hodnoty spermiogramu tubární průchodnost ovulace (přirozená nebo indukovaná) Postup: Intrauterinní insemice oddělení spermií od seminální plazmy (centrifugace) kapacitace zavedení do dělohy pomocí katetru zkrácení cesty k vajíčku, překonání přirozených překážek (cervikální kanálek, hlen) AIH použití spermií partnera AID použití spermií dárce 14

15 In vitro fertilizace (IVF) 1. Hormonální stimulace vaječníků 2. Odběr vajíček 3. Oplození vajíček 4. Kultivace embryí 5. Přenos embryí do dělohy IVF - hormonální stimulace vaječníků Zvýšení úspěšnosti léčby ve vaječnících se vyvíjí a dozrává vyšší počet vajíček: gonadotropiny (FSH a LH) podávání ve vysokých dávkách zvýší činnost vaječníků GnRH agonisté (analoga gonadoliberinu) tlumí funkci hypofýzy a tím potlačují sekreci vlastních hormonů GnRH antagonisté zabránění prasknutí folikulů a uvolnění vajíček ještě před odběrem aplikace hcg 36 hodin před odběrem vajíček uvolnění vajíček z folikulů 15

16 IVF odběr oocytů (ovum pick-up) výkon v celkové anestezii probíhá transvaginálně pod kontrolou ultrazvuku odsání vajíček z folikulů i s folikulární tekutinou okamžitá kontrola v embryologické laboratoři Oplození vajíček (fertilizace) zpracování spermií (oddělení od seminální plazmy a kapacitace) fertilizace (dle spermiogramu) - inseminace in vitro - ICSI (intracytoplazmatická injekce) - PICSI 16

17 Oplodnění vajíček - inseminace in vitro přidání kapacitovaných spermií do média s oocyty po 18 hodinách očištění vajíček od spermií a zbytků kumulárních buněk a kontrola fertilizace Oplodnění vajíček - ICSI očištění vajíček od kumulárních buněk mikroinjekce jediné spermie do cytoplazmy oocytu po 18 hodinách kontrola fertilizace 17

18 PICSI selekce zralých spermií modifikace mikromanipulační oplozovací techniky ICSI specifická selekce spermií na základě jejich funkční kvality využití specifické vazby spermie na oocytární komplex PICSI - princip napodobení přímé vazby spermie na cumulus oophorus v procesu fertilizace in vitro hyaluronan = hlavní komponenta cumulus oophorus mukopolysacharid, na který se vážou dospělé (zralé) spermie prostřednictvím hyaluronan-specifických receptorů tyto receptory jsou pouze na hlavičce zralé spermie vazba spermií s výrazně nižším prokázaným výskytem chromozomálních aneuploidií a spermií bez fragmentované DNA přirozená selekce spermie s nejkvalitnější genetickou výbavou 18

19 PICSI - princip hyaluronan obsažen v gelu na dně Petriho misky přidání média se zpracovanými spermiemi migrace spermií ke gelu a vazba zralých spermií prostřednictvím hyaluronan-specifických receptorů hlavička je přilepena ke dnu misky, ale energetický pohyb bičíku se nezastaví nezralé spermie pronikají gelem a vykazují stále progresivní pohyb (nedochází k vazbě) výběr navázaných spermií s intenzivním pohybem bičíku k oplození metodou ICSI Kultivace embryí kultivace ve speciálních kultivačních médiích za přesně definovaných fyzikálních podmínek (teplota, vlhkost, atmosféra) CO 2 inkubátory klasická kultivace hodin transfer embryí ve stadiu 4-8 buněk prodloužená kultivace 120 hodin transfer ve stadiu blastocysty 19

20 Embryoscope monitoring embryí Embryoscope = systém obsahující inkubátor, počítač, mikroskop sledování a hodnocení vývoje embryí bez narušení jejich přirozeného prostředí snímání a analýza dynamiky embryonálního vývoje menší manipulace s embryi snižuje riziko jejich poškození neustálý přehled o stavu všech embryí přesná regulace CO 2 a kontrola teploty přesná dokumentace stavu embryí PrimoVision system kamera řídící počítačová jednotka monitor 20

21 Přenos embrya do dělohy (embryotransfer) kultivace embryí hodin selekce nejlepších embryí přenos tenkým katetrem přes děložní hrdlo pod kontrolou ultrazvuku (ambulantní výkon) Další metody asistované reprodukce Asistovaný hatching Kryokonzervace embryí Kryokonzervace spermií Odběr blastomer při PGD (prenatální genetická diagnostika) Program darovaných oocytů a spermií 21

22 Asistovaný hatching (AH) Šetrné narušení zona pellucida pomocí mikrojehly usnadnění vycestování embrya z obalu vyšší šance uhnízdění do děložní sliznice u starších pacientek u pacientek s vyššími hodnotami FSH je-li zona příliš silná či tuhá při opakovaném neúspěchu IVF Kryokonzervace v IVF Oocyty stále problematické může být poškozeno dělící vřeténko změny kortikálních granul zvýšení výskytu aneuploidií u embryí Embrya lze mrazit ve všech stádiích vývoje čím vyšší vývojové stádium, tím problematičtější mrazení a následné rozmrazení Spermie, tkáň varlete Ovariální tkáň 22

23 Kryokonzervační metody Slow-freeze protokoly použití nízkých koncentrací kryoprotektantů ( 1,5M) Rapid-freeze vyšší koncentrace kryoprotektantů ( 4M) kratší čas působení Ultra rapid-freeze (vitrifikace) extrémně rychlé mrazení za využití vysokých koncentrací kryoprotektantů (>6M) Princip kryokonzervace Hlavním faktorem způsobujícím poškození živých buněk při mrazení je tvorba intracelulárního ledu a s tím spojených osmotických změn dehydratace buněk před zamrazením přidání kryoprotektiv (chrání před poškozením a snižují bod tání kryoprotekčního média) 23

24 Princip kryokonzervace Dehydratace látky, které neprocházejí buněčnou membránou, umožňují prostup vody z buňky ve směru koncentračního gradientu (sacharóza) jeli dehydratace nedostatečná, vytvoří se intracelulární krystaly ledu a dojde k poškození buněk Kryoprotektanty vážou vodu a tím redukují toxické vlivy vysokých koncentrací dalších sloučenin ve vysokých koncentracích minimalizují poškození způsobené vznikem ledových krystalů nutí vodu, aby mrzla v nekrystalické formě propandiol (propylenglykol) mrazení nižších vývojových stádií embryí a oocytů glycerol mrazení blastocyst Princip kryokonzervace 3. Postupné ochlazování vzorku rychlostí 0,3 C/min do -30 až -36 C KRYOPLANER 4. Uchování v tekutém dusíku (-196 C) 24

25 Vitrifikace jednorázová expozice embryí vysokým koncentracím kryoprotekčního média s následným ochlazením na C na stojánku (vzorek nepřijde přímo do styku s tekutým dusíkem) speciálně upravený povrch zajišťuje efektivní a rychlou změnu teploty molekuly vody ve vzorku nemají dostatek času na přeskupení se do krystalické mřížky nedochází k tvorbě ledových krystalků Program darovaných gamet Darované spermie Azoospermie s nemožností získání spermií (TESE) Genetická zátěž OAT gravis Darované oocyty Ženy s předčasným ovariálním selháním Starší pacientky Genetická zátěž 25

26 Problémy spojené s IVF OHSS ovariální hyperstimulační syndrom nadměrná tvorba folikulů při stimulaci extrémně vysoké hodnoty pohlavních hormonů zahuštění krve (možnost orgánového selhání; riziko vzniku trombů) Krvácení Problémy spojené s anestezií Vícečetné těhotenství Redukce počtu plodů Mimoděložní těhotenství 26

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Nadstandardní lékařská péče v České republice

Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ Nadstandardní lékařská péče v České republice MODERN Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé Lázeňství, wellness Rehabilitace S-Press Publishing

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Primární imunitní trombocytopenie (ITP)

Primární imunitní trombocytopenie (ITP) Primární imunitní trombocytopenie (ITP) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA Informace pro pacienty Interní hematologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské

Více

Chronická lymfocytární leukemie (CLL)

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) Chronická lymfocytární leukemie (CLL) doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA INFORMACE PRO PACIENTY Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště

Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Středoškolská technika 2009 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Porovnání kvality spermatu u muţů dle věku, povolání a místa bydliště Tereza Agáta Veselá Gymnázium Brno-Řečkovice,

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz

Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Kapitola 9 Nemoci ledvin, skripta MUDr. Eva Honsová eva.honsova@ikem.cz Základy normální histologie Ledviny představují v mnoha směrech unikátní strukturu. Významně se podílejí na regulaci objemu tělesných

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL)

Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Evropský informační manuál pro dospělé pacienty s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) Autoři: European LeukemiaNet, projekt 6, Akutní lymfoblastická leukémie (leden 2007) J. M. Ribera, J. M. Sancho Oddělení

Více

Biologické účinky ionizujícího záření

Biologické účinky ionizujícího záření Biologické účinky ionizujícího záření Zpracoval Mgr. David J. Zoul Veličiny používané v radiační ochraně Podíl střední sdělené energie d, kterou předalo ionizující záření látce v daném objemovém elementu

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratoř lékařské genetiky Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková Datum platnosti: 1. 8. 2014 Verze: 5 Označení

Více

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé

MODERN. Nadstandardní lékařská péče v České republice ZDRAVÍ. Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé ZDRAVÍ MODERN Nadstandardní lékařská péče v České republice Všeobecné lékařství Estetická medicína a plastická chirurgie Gynekologie Business a lidé S-Press Publishing 2009 210x297+5_WB+BS_AJ plastická

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratoř forenzní genetiky, spol. s r. o. Laboratorní příručka Vypracovali: RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. RNDr. Hana Kolaříková MUDr. Jana Zvolská MUDr. Ditta Leznarová Mgr. Tomáš Pexa RNDr. Jiří Fišer

Více

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant

Masarykova univerzita Lékařská fakulta. Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Masarykova univerzita Lékařská fakulta Imunohistochemická diagnostika nemalobuněčných karcinomů plic v bronchiální mikroexcizi Bakalářská práce v oboru zdravotní laborant Vedoucí diplomové práce: MUDr.

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING

Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol. příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Věra Vávrová, Jana Bartošová a kolektiv CF centra FN Motol příručka pro nemocné a jejich rodiče 2. doplněné vydání PROFESSIONAL PUBLISHING Autoři: MUDr. Miroslava Balaščaková, MUDr. Jana Bartošová, MUDr.

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO!

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012. Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2012 Jak těhotenské testy fungují? Jak se mají správně používat? TAK, ABY V TOM BYLO JASNO! Konference Odborná konference 14. 4. 2012 hotel Gustav Mahler, Jihlava Odborná konference

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více