Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)"

Transkript

1 Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období )

2 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu Iniciativy Společenství EQUAL

3 Základní aspekty evaluace Programu Iniciativy Společenství EQUAL Inovativnost výsledků projektů Použití kvantitativních a kvalitativních metod hodnocení

4 Monitoring průběžné hodnocením implementace projektu (RP) integrální součást managementu RP poskytuje informace/identifikuje problémy a hodnotí postupy sledování souladu realizace projektu s původním návrhem prováděn RP vnitřní kontrolní mechanismy

5 obvykle externí hodnocení Evaluace hodnocení relevance projektů a programu, účinnosti, efektivnosti a dopadů ve vztahu k vytyčeným cílům 3 logické a časové fáze ex-ante evaluace, mid-term/on-going evaluace v průběhu realizace programu ex-post evaluace systematické a objektivní zhodnocení programu, jeho podoby, implementace a dosažených výsledků na úrovni programu event. projektů

6 Zajišťováno Monitoring Evaluace Audit Kým? manažery projektu (na všech úrovních) zajišťováno externě vnější Kdy? průběžně periodicky - uprostřed projektu, na závěr (ex-post) realizováno před, vprůběhu a po skončení projektu (v závislosti na typu projektu) Proč? ověřuje postup projektu, příprava nápravných opatření, aktualizace plánů slouží ke zjištění zkušeností využitelných v jiných projektech aprogramech k zajištění odpovědností ukládá zajištění aktivit a odpovědnost partnerů, zajišťuje doporučení pro zlepšení budoucích projektů Sledovaná oblast vstupy, aktivity, výsledky výsledky, specifické cíle, celkový cíl vstupy, aktivity a výstupy

7 Hodnocení 2 základní roviny: hodnocení implementace hodnocení klíčových principů PIS EQUAL tématický přístup, partnerství, společné rozhodování (participace), mezinárodní spolupráce, inovativnost, šíření dobrých zkušeností a proces uvádění do běžné praxe. problematika implementace v pozadí explicitní vazba na monitorovací indikátory

8 Hodnocení implementace zkoumá: dostatečnost a kvalitu managementu (implementačních orgánů), dostatečnost a kvalitu přenosových kanálů Aspekty sledovány: na úrovni celého Programu Iniciativy Společenství EQUAL, implementační mechanismy na úrovni RP, implementační mechanismy na úrovni, mezinárodní spolupráce.

9 Hodnocení národní a mezinárodní spolupráce Evaluace mezinárodní spolupráce obsahuje 3 oblasti: Významnost aktivit a výsledků. Efektivnost (tj. poměr mezi vstupy a výstupy) a účinnost (výsledky ve vztahu k cílům), se kterými jsou aktivity plánovány, řízeny a vykonávány. Dopad hodnotu, kterou mezinárodní práce přidala k činnostem a výsledkům každého rozvojového partnerství v krátkém období, a přínos k politice a praxi politiků a zájmových skupin na evropské, národní a místní úrovni v dlouhém období.

10 Cyklus projektu vytváření mezinárodního partnerství Přípravná fáze (Akce 1) RP hledají partnery RP jednají s potenciálními partnery Navázání mezinárodního partnerství (TCA) Evaluační cyklus Proč? Co? Kdo? Jak? Kdy? Zdroje jsou adekvátní vzhledem k cílům mezinárodní spolupráce? Činnosti a události jsou tou správnou cestou k dosažení cílů stanovených v TCA a jsou prováděny efektivně? Implementační fáze (Akce 2) Mezinárodní partnerství začíná práci Participace jde o skutečnou participaci v mezinárodních partnerstvích nebo je tam mezinárodní partner jen do počtu? Reakce vyvolala mezinárodní spolupráce pozitivní reakce ostatních partnerů? Objevují se známky změn v chování a postojích? Povědomí informuje mezinárodní partnerství o nových způsobech nahlížení na trh práce? RP končí práci Činnosti podnítilo mezinárodní partnerství příslušné a efektivní činnosti souvislosti s dosahováním stanovených cílů? Dopady začal se projevovat pozitivní vliv mezinárodního partnerství na prostředí, ve kterém působí (lepší kvalita pracovních míst, zvýšená zaměstnatelnost, sociální inkluze, větší rovnost příležitostí)?

11 Cílem je: Tématický přístup zaměřit se spíše než na jednotlivé specifické cílové skupiny v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL na vývoj nových přístupů k řešení problémů, které jsou společné pro různé druhy diskriminace a nerovnosti.

12 Hodnocení inovací prostor pro nalézaní nových nestandardních, přístupů k řešení problémů na trhu práce a všech forem diskriminace 3 typy inovací: inovace týkající se procesních záležitostí; inovace související s definováním cílů; inovace týkající se změn či úprav politického a institucionálního kontextu. měření inovací udržitelnost inovací

13 Princip společného rozhodování participace posílení rozhodovací pravomoci všech zainteresovaných skupin/partnerů na řešení a řízení projektu Škála rozsahu zapojení cílových skupin do projektu: Cílové skupiny jsou centrální částí řízení projektu. Cílové skupiny zastávají významnou úlohu při řízení projektu, ne však nejdůležitější. Cílové skupiny se řešení projektu účastní, avšak řízení projektu se účastní pouze okrajově. Cílové skupiny jsou příjemci výstupů projektu, avšak při řízení

14 Šíření dobrých zkušeností a proces uvádění do běžné praxe přenos informací, znalostí a zkušeností mezi subjekty, které se PIS EQUAL účastní 2 fáze: Šíření dobrých zkušeností Uvádění do běžné praxe 2 roviny procesu uvádění do běžné praxe: Horizontální Vertikální Evaluace se zaměřuje na 3 oblasti: struktura (vazby, typy organizací, typy tématických sítí); kvantita (počet organizací); kvalita (četnost vazeb, poměr

15 Proces uvádění do běžné praxe - specifické situace žen a mužů zajištění základních požadavků na rovné příležitosti žen a mužů v rámci implementace Programu Iniciativy Společenství EQUAL podporováno uvádění výsledků do praxe respektující rovné příležitosti nepodceňovat důležitost dat v této oblasti

16 Děkuji za pozornost.

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA První etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL EURO SERVICE GROUP, s.r.o. AUDITCOM, s.r.o. INTERMUNDIA, o.p.s. OBSAH SHRNUTÍ... 5 SEZNAM ZKRATEK... 20 ÚVOD...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

METODIKA MONITORINGU A EVALUACE STRATEGIÍ MAS 2015

METODIKA MONITORINGU A EVALUACE STRATEGIÍ MAS 2015 METODIKA MONITORINGU A EVALUACE STRATEGIÍ MAS 2015 Zpracováno z podpory Programu rozvoje venkova 2007-2013, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, reg. č.: 15/022/4210a/671/000016 KVĚTEN 2015

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ...

OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... OBSAH 1. CÍL METODIKY... 6 2. VLASTNÍ POPIS METODIKY... 7 2.1. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY VENKOVA A MIKROREGIONŮ... 8 2.1.1. VENKOV... 8 2.1.2. MIKROREGION... 8 2.1.3. MIKROREGIONÁLNÍ MANAGEMENT ROZVOJE...

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI

ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI 1 ZÁSADY TVORBY INDIKÁTORŮ PRO MONITORING A EVALUACI Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Rámce podpory Společenství Evaluační jednotka strukturálních fondů březen 2006 uveřejněno na www.strukturalni-fondy.cz

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi

Projekt ClimactRegions. Příručka pro řízení projektu v praxi Projekt ClimactRegions Příručka pro řízení projektu v praxi ] od vědomostí...... k činům ] [ ] The sole responsibility for the content of this manual lies with the authors. It does not necessarily reflect

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument

Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE. Metodický dokument Rozvoj venkova 2007 2013 PŘÍRUČKA KE SPOLEČNÉMU RÁMCI PRO MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ Metodický dokument Září 2006 Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova OBSAH 1. STRATEGIČTĚJŠÍ PŘÍSTUP K

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1

Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 Kvalitní škola kritéria a indikátory hodnocení. Modifikace pro předškolní vzdělávání 1 1. Koncepce a rámec školy Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem. Mateřská škola má jasně

Více