Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3"

Transkript

1 Sledování činnosti FV systému Flashview 2.3 Technický popis FlaviewV23-TCZ Verze 2.5 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Flashview Rozsah platnosti Podporované přístroje a operační systémy Další informace Přehled funkcí Zdroj prezentovaných dat Prezentace formou snímků Energetický výnos Výkon Ekologie a výkupní cena Data okolí Stránka zákazníka Snímek RSS kanálu Vlastní grafiky První spuštění aplikace Flashview Nastavení Provedení základních nastavení Provedení rozšířených nastavení Nastavení faktoru CO Nastavení emisí CO Nastavení vyhlazení křivky energetického výnosu Nastavení formátu čísel Nastavení jednotky hmotnosti Nastavení jednotky teploty Zobrazování doplňujících informací Zobrazovat stránku zákazníka Zobrazovat výkupní cenu Zobrazovat RSS kanál Technický popis FlaviewV23-TCZ

4 Obsah SMA Solar Technology AG Zobrazit nebo odstranit logo Změna obrázku na pozadí Rozšíření prezentace o vlastní grafiku Reset všech hodnot Ruční ovládání prezentace Lokalizace závad Kontakt FlaviewV23-TCZ Technický popis

5 SMA Solar Technology AG Flashview Flashview Rozsah platnosti Tento návod platí pro softwarovou aplikaci Flashview od verze Podporované přístroje a operační systémy Sunny WebBox Sunny WebBox od verze firmware 1.41 Operační systémy Windows XP (32bitová a 64bitová verze), minimálně 1 GHz Windows Vista (32bitová a 64bitová verze), minimálně 1 GHz Windows 7 (32bitová a 64bitová verze), minimálně 1 GHz MacOS X, minimálně 1 GHz 1.3 Další informace Další informace na téma redukce emisí CO 2 najdete v části ke stažení na webových stránkách v dokumentu. Emisní faktor CO 2 faktor pro výpočet ušetřených emisí CO 2 ve výrobě elektrické energie. 1.4 Přehled funkcí Aplikace Flashview je bezplatným softwarovým vybavením pro prezentaci dat Vašeho FV systému. S pomocí Flashview si na obrazovce počítače budete moci prohlížet tato graficky zpracovaná témata: energetické výnosy střídačů hodnoty naměřené přístrojem Sunny SensorBox individuální data zákazníka RSS kanály vlastní grafiky 1.5 Zdroj prezentovaných dat Prezentace ve Flashview čerpá z dat dataloggerů Sunny WebBox. Flashview je přitom schopen zpracovávat data z maximálně 10 dataloggerů Sunny WebBox. Možné odchylky v datech Údaje ve Flashview se nemusí shodovat s výstupy elektroměru. Údaje z dataloggerů Sunny WebBoxu proto nepoužívejte jako podklad k fakturaci. Technický popis FlaviewV23-TCZ

6 Flashview 2.3 SMA Solar Technology AG 1.6 Prezentace formou snímků Součástí každé prezentace ve Flashview jsou standardní snímky: Energetický výnos Výkon Ekologie a výkupní cena Data okolí Kromě toho lze prezentaci doplnit dalšími, fakultativními snímky: snímek dat zákazníka snímek RSS kanálů vlastní grafiky Nastavení snímků resp. slidů specifikujete v okně nastavení (viz kapitola 3 Nastavení (Strana 9)) Energetický výnos Na snímku s názvem Energetický výnos jsou zachyceny denní a celkové energetické výnosy Vašeho FV systémů Výkon Snímek Výkon podává informace o okamžitém výkonu Vašeho FV systému. 6 FlaviewV23-TCZ Technický popis

7 SMA Solar Technology AG Flashview Ekologie a výkupní cena Na snímku nazvaném Ekologie a výkupní cena je vidět, kolik emisí CO 2 jste s Vaším FV systémem ušetřili. Do tohoto snímku lze zahrnout i ekonomický výnos FV systému Data okolí Snímek s názvem Data okolí je součástí prezentace ve Flashview tehdy, pokud je k dataloggeru Sunny WebBox připojen přístroj Sunny SensorBox. Snímek Data okolí obsahuje naměřené a evidované hodnoty ozáření, teploty FV panelů a rychlosti větru. V případě, že je k přístroji Sunny SensorBox připojeno i čidlo na snímání okolní teploty, bude se na snímku zobrazovat i teplota okolí Stránka zákazníka Do prezentace si můžete zařadit i snímek s individuálně sestavenými daty včetně loga podle svého výběru Snímek RSS kanálu V rámci prezentace můžete pracovat i se snímkem RSS kanálu. U RSS kanálu ( really simple syndication ) se jedná o službu, kterou je internetový uživatel automaticky informován o výskytu nových položek na určité webové stránce. Prostřednictvím RSS kanálu je tedy uživateli internetu do počítače zasílán obsah vybrané webové stránky. Jedná se přitom o obsah ve formě nadpisu, několika prvních řádek hlavního textu a odkazu na webovou stránku. Technický popis FlaviewV23-TCZ

8 První spuštění aplikace Flashview SMA Solar Technology AG Vlastní grafiky Do prezentace si můžete vložit i své vlastní grafiky. Snímky s vlastními grafikami se zařadí za snímky standardní prezentace. 2 První spuštění aplikace Flashview Předpoklady: Na počítači máte nainstalovaný komprimační program např. zip *). Pokud jste dosud používali starší verzi Flashview a přecházíte na novou verzi, pak budete v nové verzi Flashview po jejím prvním spuštění nejprve muset resetovat všechny hodnoty (viz kapitola 4 Reset všech hodnot (Strana 23)). 1. Jestliže pracujete s operačním systémem Windows, pak pomocí komprimačního programu pro soubory formátu ZIP rozbalte do zvoleného adresáře soubor Flashview_V23_WIN.zip. nebo Pokud pracujete s operačním systémem MacOS X, pak do zvoleného adresáře komprimačním programem na soubory formátu ZIP rozbalte soubor Flashview_V23_MAC.zip. 2. Otevřete adresář s názvem Flashview_V23. Pracujete-li na počítači s operačním systémem Windows, pak poklepejte na soubor s názvem Flashview.exe. Jestliže Váš počítač používá operační systém MacOS X, pak poklepejte na soubor s názvem Flashview.app. Aplikace Flashview se spustí přes celou obrazovku. V případě, že se jedná o první spuštění aplikace Flashview, otevře se okno nastavení. V okně nastavení budete muset nejprve provést základní nastavení, bez kterého prezentaci nelze používat (viz kapitola 3.1 Provedení základních nastavení (Strana 9)). *) Program pro komprimaci resp. zhušťování dat. Pokud Váš operační systém žádný komprimační program neobsahuje, můžete si jej stáhnout zdarma z internetu. 8 FlaviewV23-TCZ Technický popis

9 SMA Solar Technology AG Nastavení 3 Nastavení Nastavení se provádí v okně nastavení. Okno nastavení sestává z několika záložek: Obecné Rozšířené Doplňující informace 3.1 Provedení základních nastavení K tomu, abyste mohli prezentaci používat, je nutno, abyste v okně nastavení provedli základní nastavení. Obr. 1: Okno nastavení - Záložka Obecné 1. Spusťte aplikaci Flashview. 2. Jestliže se okno nastavení neotevřelo, otevřete jej stisknutím mezerníku. Otevře se okno nastavení. 3. Zvolte záložku s názvem Obecné. 4. Z rozbalovacího seznamu s názvem Jazyk vyberte potřebnou jazykovou verzi. 5. Do pole s názvem Adresa dataloggeru Sunny WebBox zadejte IP adresu nebo URL, na které bude datalogger Sunny WebBox k zastižení. Technický popis FlaviewV23-TCZ

10 Nastavení SMA Solar Technology AG Možnost zpracování dat až 10 dataloggerů Sunny WebBox Aplikace Flashview je schopna pracovat s daty maximálně 10 různých dataloggerů Sunny WebBox. Do pole s názvem Adresa datalogeru Sunny WebBox zadejte IP adresy nebo URL maximálně 10 dataloggerů Sunny WebBox. IP adresy nebo URL jednotlivých dataloggerů Sunny WebBox přitom oddělte čárkou. Zobrazování dat okolí Hodnoty veličin měřených přístrojem Sunny SensorBox se v aplikaci Flashview zobrazují pouze tehdy, pokud je IP adresa nebo URL datalogeru Sunny WebBox, ke kterému je přístroj Sunny SensorBox připojen, v poli s názvem Adresa dataloggeru Sunny WebBox na prvním místě. Zahrnuje-li FV systém hned několik dataloggerů Sunny WebBox s připojeným přístrojem Sunny SensorBox, budou se v aplikaci Flashview objevovat hodnoty přístroje Sunny SensorBox, který je připojen k v pořadí prvnímu dataloggeru Sunny. 6. Vyzkoušejte, zda funguje spojení s dataloggerem Sunny WebBox. A to kliknutím na tlačítko [Test]. V aplikaci Flashview je napravo od pole s názvem Adresa dataloggeru Sunny WebBox vidět OK. Aplikace Flashview přijímá data z dataloggeru Sunny WebBox. Indikuje aplikace Flashview napravo od pole Adresa dataloggeru Sunny WebBox slovo CHYBA? Pravděpodobně jste nezadali správnou IP adresu nebo URL dataloggeru Sunny WebBox. Zadejte správnou IP adresu či URL dataloggeru Sunny WebBox. Přenos dat z 1 dataloggeru Sunny WebBox do vícero spuštěných aplikací Flashview Pokud budete načítat data z 1 dataloggeru Sunny WebBox do hned několika počítačů se spuštěnou aplikací Flashview současně, bude datalogger Sunny WebBox posílat data do každého počítače zvlášť. Pokud bude o data z dataloggeru Sunny WebBox žádat příliš velký počet aplikací Flashview, mohou nastat potíže s datovým přenosem. S 1 dataloggerem Sunny WebBox smí komunikovat maximálně 5 aplikací Flashview najednou. 7. Do pole Název FV systému zadejte název FV systému. Tento název se objeví v titulu prezentace aplikace Flashview. 8. Do pole Max. výkon FV systému zadejte maximální výkon systému. Podle tohoto údaje zvolí aplikace Flashview měřítko diagramu energetických výnosů ve snímku s názvem Energetický výnos a měřítko výkonu ve snímku Výkon. 9. Z rozbalovacího seznamu s názvem Prezentace pak vyberte typ průběhu prezentace. Na výběr máte buď ruční posun anebo posun automatický po 5 sekundách, 10 sekundách, 20 sekundách anebo 30 sekundách. 10 FlaviewV23-TCZ Technický popis

11 SMA Solar Technology AG Nastavení 10. Klikněte na tlačítko [Uložit změny]. Změny se uloží a prezentace spustí. 3.2 Provedení rozšířených nastavení V záložce s názvem Rozšířené se definují tyto hodnoty: hodnoty, které budou základem pro výpočet ekologických hodnot v rámci prezentace formáty čísel a měrné jednotky hmotnosti, délky a teploty pro účely prezentace Obr. 2: Okno nastavení - Záložka Rozšířené Technický popis FlaviewV23-TCZ

12 Nastavení SMA Solar Technology AG Nastavení faktoru CO2 Při výrobě elektrické energie spalováním fosilních paliv vznikají emise CO 2. Množství emisí, které se uvolní výrobou jedné kilowatthodiny elektřiny, udává emisní faktor CO 2. Informace o redukci emisí CO 2 Další informace na téma redukce emisí CO 2 najdete v části ke stažení na webových stránkách v dokumentu. Emisní faktor CO 2 faktor pro výpočet ušetřených emisí CO 2 ve výrobě elektrické energie. Na základě emisního faktoru CO 2 vypočítává aplikace Flashview, jak velké množství emisí CO 2 jste svým FV systémem uspořili. Možné hodnoty nastavení: 0 g/kwh g/kwh 1. Zjistěte si od energetických závodů, s jak velkými emisemi CO 2 je spojena jeho výroba jedné kilowatthodiny elektřiny. 2. Emise CO 2 pak nastavte na ose Faktor CO Nastavení emisí CO 2 Flashview přepočítává emise CO 2 ušetřené Vaším FV systémem na kilometry jízdy autem spojené se stejnými emisemi. 1. Zeptejte se výrobce svého automobilu, jak vysoké jsou emise CO 2 Vašeho automobilu na ujetý kilometr/ujetou míly. 2. Emise svého vozu pak nastavte na ose Emise CO Z rozbalovacího seznamu s názvem Jednotka délky vyberte, v jakých jednotkách se bude uvádět absolvovaná vzdálenost. Na výběr máte Kilometr nebo Míle Nastavení vyhlazení křivky energetického výnosu Během provozu FV systému může dojít ke krátkodobému zastínění, například mrakem. Taková situace krátkodobě změní energetický výnos FV systému. Nakolik bude aplikace Flashview při vytváření grafu energetického výnosu zohledňovat krátkodobé změny výnosu FV systému, nastavíte na ose s názvem Vyhlazení křivky energetického výnosu. 12 FlaviewV23-TCZ Technický popis

13 SMA Solar Technology AG Nastavení Nastavení formátu čísel Potřebný formát čísel vyberete v poli Formát čísel. Na výběr máte buď zápis s desetinnou tečkou 1.234,56 nebo desetinnou čárkou 1, Nastavení jednotky hmotnosti Potřebnou jednotku hmotnosti vyberete v poli Jednotka hmotnosti. Zvolit můžete přitom buď jednotku Kilogram, nebo Libra Nastavení jednotky teploty Potřebnou jednotky teploty vyberete v poli s názvem Jednotka teploty. Zvolit přitom můžete buď jednotky Celsius, nebo Fahrenheit. Technický popis FlaviewV23-TCZ

14 Nastavení SMA Solar Technology AG 3.3 Zobrazování doplňujících informací Záložka s názvem Doplňující informace umožňuje stanovit, jaké další informace bude prezentace obsahovat. Jedná se tyto možné doplňující informace: stránka zákazníka výkupní cena RSS kanál Obr. 3: Okno nastavení - Záložka Doplňující informace 14 FlaviewV23-TCZ Technický popis

15 SMA Solar Technology AG Nastavení Zobrazovat stránku zákazníka Do prezentace vytvořené aplikací Flashview je možno zahrnout i snímek s Vašimi individuálními daty včetně loga Vašeho výběru. 1. Stránku zákazníka zařadíte do prezentace tak, že aktivujete výběrové pole s názvem Zobrazovat stránku zákazníka. 2. Do pole Nadpis zadejte titul stránky zákazníka. 3. Informace ohledně zobrazení Vámi vybraného loga najdete v kapitole Logo na stránce zákazníka (Strana 16)). 4. Do pole s názvem Text zadejte text, který se bude zobrazovat vedle loga. 5. Klikněte na tlačítko [Uložit změny]. Změny se uloží a prezentace spustí Zobrazovat výkupní cenu Aplikace Flashview obsahuje snímek s názvem Ekologie a výkupní cena, ve kterém si můžete prohlížet ekonomický výnos svého FV systému. 1. Zeptejte se energetických závodů, za jakou cenu vykupují kilowatthodinu elektřiny. 2. Aktivujte výběrové pole Zobrazovat výkupní cenu. 3. Do pole Výkupní cena za kw/h zadejte příslušný obnos. Částku můžete zadat s přesností na 4 desetinná místa. 4. Z rozbalovacího seznamu Měna vyberte potřebnou měnu. 5. Klikněte na tlačítko [Uložit změny]. Změny se uloží a prezentace spustí. Technický popis FlaviewV23-TCZ

16 Nastavení SMA Solar Technology AG Zobrazovat RSS kanál Předpoklady: Internetová přípojka 1. Aktivujte výběrové pole Zobrazovat RSS kanál. 2. Do pole Nadpis zadejte titul snímku RSS kanálu. 3. Do pole URL RSS kanálu zadejte URL RSS kanálu. 4. Pomocí rozbalovacího seznamu Počet položek nastavte maximální počet položek RSS kanálů, které se budou v rámci prezentace aplikace Flashview zobrazovat. Maximální počet RSS kanálů Aplikace Flashview je schopna zobrazit maximálně tolik RSS kanálů, kolik se vejde na snímek. Pokud jich nastavíte více, pak Flashview zobrazí jen ty RSS kanály, které se do snímku vejdou. 5. Do snímku s RSS kanály je možno zařadit i logo. Popis najdete v kapitole Logo na snímku RSS kanálu (Strana 17)). 6. Klikněte na tlačítko [Uložit změny]. Změny se uloží a prezentace spustí Zobrazit nebo odstranit logo Stránku zákazníka a snímek RSS kanálu můžete doplnit logem nebo obrázkem podle svého výběru. Logo na stránce zákazníka Budete potřebovat obrázek ve formátu PNG. Doporučená velikost obrázku: 250 pixelů x 250 pixelů. 1. Otevřete adresář s názvem Flashview_V Otevřete adresář graphic a obrázek do něj pod názvem logo.png uložte. Přepište stávající soubor s názvem logo.png. 3. Aplikaci Flashview zavřete. A to klávesou [Esc]. 4. Poté aplikaci Flashview znovu spusťte. Ve Flashview se objeví nové logo. 5. Logo opět odstraníte, když odstraníte soubor logo.png z adresáře Flashview_V23/graphic. 16 FlaviewV23-TCZ Technický popis

17 SMA Solar Technology AG Nastavení Logo na snímku RSS kanálu Budete potřebovat obrázek ve formátu PNG. Doporučená velikost obrázku: 250 pixelů x 250 pixelů. 1. Otevřete adresář s názvem Flashview_V Otevřete adresář s názvem graphic a obrázek do něj uložte jako rssfeed.png. Přepište stávající soubor rssfeed.png. 3. Aplikaci Flashview zavřete. A to klávesou [Esc]. 4. Poté aplikaci Flashview znovu spusťte. Ve Flashview se objeví nové logo. 5. Budete-li chtít logo vymazat, odstraňte soubor rssfeed.png z adresáře Flashview_V23/ graphic Změna obrázku na pozadí Obrázek na pozadí své prezentace můžete změnit. Budete potřebovat obrázek ve formátu PNG. Doporučená velikost obrázku: pixelů x pixelů. Rada: aplikace Flashview roztahuje obrázky, jež jsou větší než 480 pixelů x 360 pixelů, přes celou obrazovku. Obrázky menší než 480 pixelů x 360 pixelů zobrazuje aplikace Flashview v původní velikosti. 1. Otevřete adresář s názvem Flashview_V Otevřete adresář graphic a obrázek do něj pod názvem background.png uložte. Přitom přepište stávající soubor s názvem background.png. 3. Aplikaci Flashview zavřete. A to klávesou [Esc]. 4. Poté aplikaci Flashview znovu spusťte. Na pozadí aplikace Flashview se objeví nový obrázek. Obnovení standardního pozadí Standardní pozadí obnovíte vymazáním souboru background.png z adresáře Flashview_V23/graphic. Technický popis FlaviewV23-TCZ

18 Nastavení SMA Solar Technology AG Rozšíření prezentace o vlastní grafiku Do prezentace si můžete vložit i své vlastní grafiky. Aplikace Flashview obrázky v rámci prezentace centruje. Podle potřeby je můžete opatřit také nadpisem. Do prezentace si lze zařadit libovolný počet obrázků. Snímky s těmito grafikami budou následovat po snímcích standardní prezentace. Obr. 4: Snímky s vloženou grafikou opatřenou nadpisem (příklad) 18 FlaviewV23-TCZ Technický popis

19 SMA Solar Technology AG Nastavení Aplikace Flashview přebírá obrázky z adresáře s názvem graphic. K tomu, aby aplikace Flashview poznala, že má prezentaci rozšířit o obrázky uložené do adresáře graphic, je potřeba upravit soubor config_customslides.json. Obr. 5: Vztah obrázku a nadpisu pro účely prezentace Postup: Uložte obrázky. Upravte soubor config_customslides.json. Soubor config_customslides.json přepište názvem config.json. Předpoklady: Počítač s nainstalovaným textovým editorem Notepad++. Notepad++ si můžete zdarma stáhnout z internetu. Uložení obrázků 1. Otevřete adresář s názvem Flashview_V Obrázky uložte ve formátu PNG do adresáře s názvem graphic. Technický popis FlaviewV23-TCZ

20 Nastavení SMA Solar Technology AG Úpravy souboru config_customslides.json Pořadí obrázků v prezentaci bude odpovídat sledu, v jakém zadáte jejich nadpisy a názvy souborů do soboru config_customslides.json. 1. Otevřete adresář s názvem Flashview_V Otevřete adresář s názvem data. 3. Kurzorem si označte soubor config_customslides.json a klepněte na něj pravým tlačítkem myši. Otevře se kontextové menu, ze kterého vyberete Edit with Notepad++ (Upravit pomocí Notepad++). Otevře se soubor config_customslides.json. Nastavení správného formátu Unicode K tomu, aby aplikace Flashview mohla začlenit Vaše obrázky do prezentace, je nutno, abyste měli v editoru Notepad++ nastavený formát UTF Zadání nadpisu obrázku: Nadpis, kterým budete chtít opatřit obrázek na snímku, vložíte tak, že si jím přepíšete položku Custom Slide 1. Jestliže pro vlastní grafiku nebudete chtít použít žádný nadpis, pak položku Custom Slide 1 přepište 1 mezerou. 20 FlaviewV23-TCZ Technický popis

21 SMA Solar Technology AG Nastavení 5. Názvem soboru obrázku, který se má v prezentaci zobrazit jako první, přepište položku rssfeed.png. 6. Další obrázky pak do prezentace zařadíte tak, že stejným způsobem postupně přepíšete další položky vedle "title" a "image". Příklad: Obr. 6: Upravená položka v souboru config_customslides.json (příklad) 7. Další obrázky do prezentace doplníte tak, že soubor config_customslides.json rozšíříte o libovolný počet dalších položek: Za ukončovací závorku } poslední položky zapište, (čárku). Technický popis FlaviewV23-TCZ

22 Nastavení SMA Solar Technology AG Poté do dočasné paměti zkopírujte libovolnou položku včetně úvodní { a ukončující závorky } (Ctrl. + C). Kurzor umístěte vedle zadané čárky a stiskněte klávesu Enter. Vložte položku z dočasné paměti (Ctrl. + V). Výše popsaným postupem přepište položky vedle "title" a "image". 8. Soubor config_customslides.json uložte a zavřete. Přepis souboru config_customslides.json názvem config.json 1. V adresáři graphic si označte soubor config.json a vymažte jej. 2. Soubor config_customslides.json přejmenujte na config.json. 3. Vyresetujte všechny hodnoty (viz kapitola 4 Reset všech hodnot (Strana 23)). 4. Součástí prezentace aplikace Flashview nyní budou i vložené obrázky resp. grafiky. 22 FlaviewV23-TCZ Technický popis

23 SMA Solar Technology AG Reset všech hodnot 4 Reset všech hodnot Změny související s přechodem ze starší verze aplikace Flashview na novou nebo úpravami souboru config.json či lang.xx.json během prezentace se neprojevují okamžitě. K tomu, aby se změny v aplikaci Flashview odrazily, je nutno vyresetovat všechny hodnoty: 1. Na klávesnici stiskněte mezerník. Otevře se okno nastavení. 2. Zvolte záložku s názvem Obecné. 3. Z pole Adresa dataloggeru Sunny WebBox zkopírujte do dočasné paměti IP adresu(-y) nebo URL zaregistrovaného(-ých) dataloggeru(-ů) Sunny WebBox (Ctrl. + C). Tím si svá zadání uložíte. 4. Stiskněte tlačítko [Vyresetovat všechny hodnoty]. Aplikace Flashview vyresetuje všechny hodnoty. Všechna pole budou prázdná. Výběrová pole se vrátila na standardní nastavení. 5. IP adresu(-y) nebo URL dataloggeru(-ů) Sunny WebBox z dočasné paměti nyní vložte do pole IP adresa dataloggeru Sunny WebBox (Ctrl. + V). 6. Z rozbalovacího seznamu s názvem Jazyk vyberte požadovanou jazykovou verzi. 7. Do pole Název FV systému zadejte název systému. 8. Do pole Max. výkon FV systému zadejte maximální výkon FV systému. 9. Z rozbalovacího seznamu s názvem Prezentace pak vyberte typ průběhu prezentace. 10. Klikněte na tlačítko [Uložit změny]. Aplikace Flashview převezme všechny změny. Spustí se prezentace. Technický popis FlaviewV23-TCZ

24 Ruční ovládání prezentace SMA Solar Technology AG 5 Ruční ovládání prezentace Prezentaci je možno ovládat také ručně pomocí počítačové klávesnice: Předchozí snímek Následující snímek Nastavení Ukončit Flashview 24 FlaviewV23-TCZ Technický popis

25 SMA Solar Technology AG Lokalizace závad 6 Lokalizace závad Problém Příčina Řešení Aplikace Flashview se sice otevřela, její pozadí je však prázdné. Aplikace Flashview se sice otevřela, neobsahuje však žádná data FV systému. Aplikace Flashview nefunguje po přechodu ze starší verze na novou optimálně. V aplikaci Flashview se nezobrazují obrázky, které jste si do prezentace začlenili. Soubor Flashview.exe byl otevřen ze souboru v zabalené podobě. Pokud je systém Vašeho počítače velmi vytížen, může spuštění vizualizace dat Vašeho FV systému chvilku trvat. Aplikace Flashview ještě používá nastavení ze starší verze, jež nejsou kompatibilní s novou verzí aplikace. Položky v souboru config.json nejsou odděleny čárkami. V souboru config.json chybí úvodní a ukončující prvky ([], {}, ""). Názvy souborů obrázků v souboru config.json se neshodují s názvy souborů obrázků v adresáři s názvem graphic. V editoru Notepad++ není nastaven formát UTF-8. Dříve, než aplikaci Flashview spustíte, je nutno, abyste soubory na počítači rozbalili komprimačním programem. Počkejte, dokud se vizualizace dat Vašeho FV systému nespustí. Vyresetujte všechny hodnoty (viz kapitola 4 Reset všech hodnot (Strana 23)). Jednotlivé položky musí být v souboru s názvem config.json odděleny čárkami. Zkontrolujte, zda v souboru config.json nechybí úvodní a/nebo ukončující prvky ([], {}, ""). Jestliže úvodní a/nebo ukončující prvky ([], {}, "") chybí, doplňte je. Zkontrolujte, zda se soubory obrázků v souboru config.json jmenují stejně jako soubory v adresáři s názvem graphic. Jestliže se názvy souborů obrázků v souboru config.json a v adresáři graphic liší, pak je upravte tak, aby se shodovaly. V editoru Notepad++ nastavte formát UTF-8. Technický popis FlaviewV23-TCZ

26 Lokalizace závad SMA Solar Technology AG Problém Příčina Řešení Aplikace Flashview se spustila, přičemž uprostřed obrazovky je vidět logo společnosti SMA. Do aplikace Flashview nepřichází z dataloggeru Sunny WebBox žádná data. Tlačítkem [Test] z okna nastavení ověřte spojení s dataloggerem Sunny WebBox. Případně opravte IP adresu(-y) nebo URL dataloggeru(-ů) Sunny WebBox v aplikaci Flashview nebo upravte nastavení směrovače a brány firewall. Pod Windows: využíváte-li server proxy, budete muset upravit nastavení proxy v internetovém prohlížeči (Internet Explorer). DŮLEŽITÉ: Úprava nastavení proxy v internetovém prohlížeči je nutná i v případě, že používáte jiný webový prohlížeč než Internet Explorer. 1. Otevřete Internet Explorer a zvolte Nástroje > Možnosti Internetu > Připojení > Nastavení místní sítě (LAN). 2. Aktivujte výběrové pole Použít pro síť LAN server proxy. 3. Do pole Adresa zadejte adresu proxy serveru. 26 FlaviewV23-TCZ Technický popis

27 SMA Solar Technology AG Lokalizace závad Problém Příčina Řešení Na snímcích Energetického výnosu, Výkonu a Ekologie avýkupní ceny nejsou vidět žádné hodnoty. Aplikace Flashview zobrazuje pouze data naměřená přístrojem Sunny SensorBox. V aplikaci Flashview nejsou vidět žádná data okolí. Ve Flashview je vidět méně položek RSS kanálů, než jste nastavili v okně nastavení. Položky RSS kanálů vypadají v aplikaci Flashview jinak, než na webové stránce RSS kanálů. Váš FV systém je nastaven na příliš vysoký výkon. Střídače nedodávají žádnou energii, například v noci. Adresa dataloggeru Sunny WebBox s připojeným přístrojem Sunny SensorBox není v poli Adresa dataloggeru Sunny WebBox v okně nastavení uvedena jako první. Přístroj Sunny SensorBox není správně připojen k dataloggeru Sunny WebBox. Položky RSS kanálů jsou příliš dlouhé, takže je aplikace Flashview nemůže všechny zobrazit. Aplikace Flashview se nejprve snaží zobrazit obsah tagu description z RSS kanálu. Tag description obsahuje zkrácenou verzi příspěvku. Pokud RSS kanál žádný tag description neobsahuje, zobrazí aplikace Flashview obsah tagu content. Ten odpovídá zobrazení na webové stránce RSS kanálů. Zkontrolujte hodnotu maximálního výkonu systému v okně nastavení a podle potřeby nastavte nižší hodnotu (viz kapitola 3.1 ). Zajistěte, že střídače budou dodávat energii. Ujistěte se, zda je IP adresa nebo URL dataloggeru Sunny WebBox s připojeným přístrojem Sunny SensorBox v poli Adresa dataloggeru Sunny WebBox v okně nastavení uvedena jako první. Přístroj Sunny SensorBox musí být k dataloggeru Sunny WebBox připojen správně Technický popis FlaviewV23-TCZ

28 Kontakt SMA Solar Technology AG 7 Kontakt V případě technických problémů s našimi produkty se můžete obrátit na servisní linku SMA. K tomu, abychom vám mohli cíleně pomoci, budeme potřebovat následující údaje: číslo verze aplikace Flashview sériové číslo a verze firmwaru dataloggerů Sunny WebBox sériové číslo a verze firmwaru přístrojů Sunny SensorBox operační systém Vašeho počítače SMA Czech Republic s. r. o. Radlická 740/113d Praha 5 Tel FlaviewV23-TCZ Technický popis

29 SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem spolenosti SMA Solar Technology AG. K jejich celkovému i ástenému zveejnní je nutný písemný souhlas SMA Solar Technology AG. Vnitropodnikové kopie za úelem evaluace výrobku i odborného využití jsou povoleny bez pedchozího souhlasu. Vylouení odpovdnosti V zásad platí Všeobecné dodací podmínky spolenosti SMA Solar Technology AG. Obsah této dokumentace je prbžn kontrolován a popípad aktualizován. Pesto nemohou být vyloueny odchylky. Neruíme za úplnost. Aktuální verzi dokumentace lze získat na internetové stránce nebo pes standardní odbytové kanály. Nároky vyplývající ze záruky a ruení v pípad škod všeho druhu jsou vyloueny, pokud škody nastaly z jedné nebo více následujících píin: Škody pi peprav neodborné použití výrobku i jeho použití k jinému než stanovenému úelu provoz výrobku v jiném než pedpokládaném prostedí provoz výrobku bez zohlednní dležitých zákonem daných bezpenostních pedpis v míst instalace nedodržení výstražných a bezpenostních pokyn ve veškeré dokumentaci, která je pro výrobek relevantní provoz výrobku za nesprávných bezpenostních a ochranných podmínek svévolné zmny i opravy výrobku i softwarové aplikace obsažené v dodávce chybný provoz výrobku vlivem pipojených i sousedních pístroj mimo zákonné limity Katastrofy a vyšší moc Užívání softwarových aplikací vyrobených spoleností SMA Solar Technology AG a obsažených v dodávce navíc podléhá tmto podmínkám: SMA Solar Technology AG vyluuje veškerou odpovdnost za pímé i nepímé následné škody, které vyplynou z užívání softwarových aplikací vyrobených spoleností SMA Solar Technology AG. Totéž platí pro poskytnuté, resp. neposkytnuté podprné služby. Softwarové aplikace obsažené v dodávce, které nebyly vyrobeny spoleností SMA Solar Technology AG, se ídí licenními a ruitelskými smlouvami píslušného výrobce. Záruka výrobce SMA Aktuální záruní podmínky jsou piloženy k pístroji. V pípad poteby jsou ke stažení na internetové stránce nebo pes standardní odbytové kanály ve form výtisku. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznávané, i když nejsou oznaené píslušným symbolem. Chybí-li symbol ochranné známky, neznamená to, že zboží i známka nejsou chránné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrovanou ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc., jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Nmecko Tel Fax SMA Solar Technology AG. Veškerá práva vyhrazena. Technický popis FlaviewV23-TCZ

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Návod pro práci v programu Suntiware verze 13.1 Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Úvod Program Suntiware je jednoduše ovladatelný program sloužící k podrobnému

Více

Nápověda programu Opravy a servis

Nápověda programu Opravy a servis Nápověda programu Opravy a servis Program slouží ke správě a vedení servisních zakázek a (nebo) reklamací. Je určen pro malé firmy a jednotlivce. Pro intenzivnější víceuživatelské síťové použití je určena

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation

Příručka pro uživatele C R Y S T A L. engineering corporation DaTa LoGGerXPTM Příručka pro uživatele C R Y S T A L engineering corporation DataLoggerXP Příručka pro uživatele Strana Obsah Úvod.............................................................. 1 Princip

Více

Obsah 1. Všeobecné informace... 4

Obsah 1. Všeobecné informace... 4 Uživatelská příručka pro Virtuální centrum karet společnosti Slovnaft Česká republika spol. s r.o. Obsah 1. Všeobecné informace... 4 1.1. Technické požadavky... 4 1.1.1. Internet Explorer... 4 1.2. Bezpečnost...

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 08 / 2011 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Společnost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neručí za technické nebo tiskové chyby nebo nedostatky v

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více