Obsah. Přehrávání disků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Přehrávání disků"

Transkript

1 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 1 Připojení a nastavení Pokyny a informace před připojením...2 Vložení baterií...2 Důležité informace ohledně baterií...2 Základní připojení...3 O vašem přístroji...4 Zprovoznění DVD nahrávače...4 Jak správně používat dálkové ovládání?...4 Zapněte váš DVD nahrávač a váš televizor...4 Automatická instalace programů...5 Řazení stanic...6 Nastavení času...6 Ruční instalace stanic...7 Aktualizace stanic...8 Aktualizace času...8 Řazení stanic...8 Další doporučená připojení...9 Satelitní přijímač nebo přijímač kabelové televize...9 Videorekordér...10 Satelitní přijímač a videorekordér...10 Konektory a kabely (vstupy)...11 Konektory a kabely (výstupy)...12 Přední konektory (vstupy)...13 Tlačítka na přední straně...14 Údaje na displeji...15 Funkce TV...15 S CD...15 Další údaje...15 O zobrazovaných informacích vašeho DVD nahrávače (menu a panely)...15 Dálkové ovládání Popis tlačítek v režimu DVD...16 Použití dálkového ovládání pro pro ovládání vašeho televizoru a vašeho satelitního nebo kabelového přijímače17 Ovládání televizoru...17 Ovládání satelitního nebo kabelového přijímače...17 Dálkové ovládání - Kód A-B...17 Programování dálkového ovládání...18 Automatické vyhledání kódu...18 Ruční programování dálkového ovladače...18 Nahrávací funkce Sledovat TV programy...19 Změna kanálu...19 Nahrávání aktuálního programu...20 Zastavení nahrávání...21 Ukončení disku DVD+R nebo DVD+RW...21 Programování nahrávání...22 Nahrávání pomocí kódů ShowView...24 Programování nahrávání...24 Nahrávání z paměťové karty...25 Z kabelového satelitního přijímače (AV2)...25 Z kamery nebo jiného přístroje (AV3,AV4)...25 Knihovna...26 Najít titul (nahrávku)...26 Třídění podle titulu (Sort by Title)...27 Třídění podle žánru,třídění podle data (Sort by Category, Sort by Date)...27 Přístup k menu titulů...27 Určit nebo změnit žánr titulu...28 Prohlédnout CD (Show discs)...28 Obsah Přehrávání disků Disky, na které můžete nahrávat...29 Typy disků, které je možné přehrávat na DVD přehrávači 29 Dialogové panely...30 Práce v režimu TELEVIZE...30 Informace o sledovaném televizním programu...30 Nahrávání sledovaného programu...30 Práce v režimu PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ...31 Při přehrávání DVD disku...31 Při přehrávání zvukového CD (CD-Audio)...31 Při přehrávání obrazového CD (CD-Video)...31 Vložit a načíst CD...32 Funkce Vyhledávání...32 Rychlé vyhledávání obrazů, scén nebo stop...32 Krokování - posuv obraz po obraze...32 Zpomalený chod v režimu zadržení obrazu...33 Přeskakování kapitol nebo stop (DVD - VCD - CD)...33 Scene Again (DVD) (Opakování scény )...33 Advance (DVD) (Posuv vpřed (DVD))...33 Možnosti přehrávání...33 Zvětšení obrazu (zoom)...33 Tituly, kapitoly, přehraný čas, zvuk a titulky...33 Informační panely disků...34 Časoměřič (DVD,VCD, CD)...34 Titul nebo stopa (DVD,VCD, CD)...34 Kapitola (DVD)...34 Jazyk titulků a dialogů (DVD)...35 Různé režimy přehrávání DVD nebo VCD disků...35 Úhel pohledů (DVD)...36 PBC řízení přehrávání VCD...36 Mód přehrávání CD Audio...36 IntroScan (CD)...36 Editační menu (DVD+RW)...36 Přístup k editačnímu menu...37 Funkce editačního menu...38 Přehrávání obrazových (JPEG) a zvukových (mp3) souborů...40 Přehrávání hudebních (mp3) nebo obrazových (JPEG) souborů...40 Funkce Obraz...41 Menu Menu Disc (Disk)...42 Play Disc (Přehrávání disku)...42 Disc Title Menu (Menu Tituly) (DVD+R, DVD+RW)...42 Přejmenovat disk nebo titul (DVD+R, DVD+RW)...44 Player Menu (Menu Přehrávač)...45 Playlist (CD) (Seznam přehrávaných titulů)...45 Disc options (Možnosti disku)...46 Menu Languages (Menu Jazyky)...47 Menu Parental control (Menu Rodičovský zámek)...49 Menu System Options (Menu Možnosti systému)...51 Menu Recording Options (Menu Možnosti záznamu)...53 Dodatečné informace Co dělat v případe problému...54 Důležitá upozornění...57 Vyloučení ze záruky...57 Kondenzace...57 Disky...57 Bezpečnostní pokyny...57 Kopírování DVD disků a autorská práva...57 Dálkový ovladač Kód A-B...58 Technické vlastnosti DVD nahrávače přehrávače...58 CS 1

2 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 2 Připojení a nastavení Pokyny a informace před připojením Zkontrolujte, zda hodnota síťového napětí vaší domácnosti odpovídá napájecímu napětí, které je uvedeno na štítku přilepeném na zadní stěně přístroje DVD nahrávač instalujte na rovnou plochu (nábytku). Při instalaci přístroje ponechte dostatečný odstup (zhruba 7 až 10 cm) od zdi a od nábytkové stěny Ujistěte se, že ventilační otvory nebo přístroj sám nejsou něčím přikryté (dečka, časopisy, záclony, ) Na váš DVD nahrávač neumisťujte žádný jiný přístroj Na DVD přístroj nepokládejte žádné další zařízení Neumisťujte ho na zesilovač ani na žádný jiný přístroj vyzařující teplo. Přístroj nemá přijít do styku s kapalinou nebo být vystaven stříkancům. Z těchto důvodů dejte pozor, abyste neumístili na přístroj nebo do jeho blízkosti předměty s tekutinou (váza, sklenice, láhev, atd...) Přístroj nesmí být vystaven ohni nebo s ním přijít do kontaktu. Neumisťujte proto svíčku na přístroj ani do jeho blízkosti Chraňte váš DVD nahrávač před vlhkostí a přílišným teplem (krb), stejně jako před každým zařízením vytvářejícím silná magnetická nebo elektrická pole (reproduktory...). Před přemisťováním DVD nahrávače se ujistěte, že v zásuvce diskové mechaniky není disk. Přepnutí přístroje do úsporného režimu nepřeruší elektrické napájení. Pro jeho úplné vypnutí ze sítě ho vypojte ze zásuvky, což se doporučuje, pokud ho po určitou dobu nepoužíváte. Při zapojování zkontrolujte, zda jsou kabely správně zasunuty do příslušných zásuvek.váš DVD nahrávač není koncipován pro průmyslové, nýbrž domácí použití. Tento přístroj je určen pouze k domácímu rodinnému používání, v žádném případě není vhodný k průmyslovému využití. Kopírování nebo stahování hudebních souborů z internetu ke komerčnímu či jinému výdělečnému účelu je porušením zákona o průmyslovém a duševním vlastnictví. Důležité: Seznamte se prosím také s ostatními doporučeními na straně 57. Vložení baterií Důležité informace ohledně baterií Nepoužívejte baterie různých typů, nemíchejte staré baterie s novými. Nepoužívejte dobíjecí baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu, vyznačenou uvnitř bateriového pouzdra, při nedodržení polarity hrozí nebezpečí exploze. Baterie nahrazujte pouze výše specifikovaným typem. Baterie nevhazujte do ohně a nedobíjejte je. Pokud nebudete dálkový ovládač delší dobu používat, baterie vyjměte.tekoucí baterie okamžitě vyjměte. Pozor na baterie, které mohou vyvolat kožní popáleniny nebo jiná fyzická zranění. Chraňte životní prostředí a dodržujte zákon! Než vyhodíte článkové (nebo akumulátorové) baterie do odpadu, informujte se u prodejce přístroje, zda není organizován sběr použitých baterií a jejich speciální recyklace v souladě s právní úpravou na ochranu životního prostředí. 2

3 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 3 Připojení a nastavení Základní připojení Váš DVD nahrávač má mnoho možností připojení umožňujících jeho začlenění do instalace několika přístrojů. Doporučujeme vám provést připojení podle této strany a poté přistoupit k nastavením na následujících stranách. Definitivní propojení přístrojů mezi sebou podle pokynů na str. 9 až 12 budete moci provést až po instalaci programů vysvětlené na následujících stranách. CS 1 TV Velká Británie Irsko Kontinentální Evropa Šňůra Péritel (Scart) 3 Koaxiální šňůra V Hz 4 DVD nahrávač 1. Odpojte anténní kabel vašeho televizoru a zapojte ji do zásuvky ANTENNA-CABLE IN vašeho DVD nahrávače. 2. Pomocí dodaného koaxiálního kabelu propojte konektor ANTENNA-CABLE OUT na DVD nahrávači s anténním vstupem g na televizoru. 3. Pomocí scart kabelu (není dodán) propojte AV 1 konektor (TV) DVD nahrávače se scart konektorem na Vašem televizoru (podle značek AV 1, EXT 1, AUX 1). 4. Pomoci síťového kabelu připojte DVD nahrávač do elektrické sítě, před připojením přístroje do elektrické sítě, zapojte kabel do zásuvky na zadní stěně DVD nahrávače. Poznámka: Připojení na satelitní nebo kabelový přijímač je rozepsáno na straně 9. 3

4 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 4 Připojení a nastavení O vašem přístroji Váš DVD nahrávač je digitální videorekordér. Díky funkci tuner umožňuje sledovat a nahrávat TV programy na CD DVD+R a DVD+RW. Je schopen přehrát většinu CD 8 a 12 cm s vyjímkou DVD Rom, DVD Ram, a DVD audio. Zprovoznění DVD nahrávače Jak správně používat dálkové ovládání? Při používání dálkového ovládání je namiřte k přístroji, jež si přejete ovládat (DVD nahrávač, televizor nebo satelitní přijímač). Ujistěte se, že mezi dálkovým ovládáním a přístrojem, který ovládáte nejsou překážky, jinak bude infračervený signál přenášející vlny dálkového ovládání blokován. Při ovládání vašeho DVD nahrávače se před stiskem ostatních tlačítek ujistěte jedním stisknutímen tlačítka DVD, že dálkové ovládání je v režimu DVD. Zapněte DVD nahrávač a televizor 1. Zapněte televizor. 2. Jedním stisknutím tlačítka DVD přepněte dálkové ovládání vašeho DVD nahrávače do režimu DVD. 3. Stisknutím tlačítka ON/STANDBY umístěného na přední straně zapněte televizor. 4. Při prvním zprovoznění vám DVD nahrávač nabídne vybrat jazyk pro zobrazované informace pomocí menu, které se objeví na obrazovce televizoru. Pokud se menu neobjeví, zvolte na televizoru konektor AV, do které jste připojili váš DVD nahrávač. Poznámka: Menu přehrávače i dialogy a titulky DVD vám budou vždy prezentovány ve vybraném jazyce, pokud bude k dispozici na přehrávaném disku. 5. Vyberte pomocí tlačítek, dálkového ovládání jazyk a potvrďte pomocí OK. Poznámka: tlačítka. Pokračujte na další straně 4

5 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 5 Připojení a nastavení Automatická instalace programů V každé oblasti jsou stanice vysílány na různých TV kanálech.váš DVD nahrávač nemůže být v továrně dopředu seřízen pro příjem programů vaší oblasti. Musíte stanice instalovat podle níže doporučeného automatického postupu. 6. Vyberte zemi, ve které se nalézáte pomocí tlačítek nebo a stiskněte OK. CS Poznámka: šipky indikují, že v nabídce jsou další země. Pro vyhledání vaší země použijte tlačítka na dálkovém ovládání. 7. Na obrazovce, která se objeví, je již vybrán řádek Automatic (Automatický režim). Stiskněte OK. 8. Objeví se instalační okno. Kurzor zobrazuje průběh instalace stanic. Je třeba delší chvíli vyčkat. Až budou všechny stanice, které přijímáte ve vaší oblasti uloženy do paměti, objeví se 100 %. Počet nalezených stanic je uveden pomocí XX channels found (XX nalezených kanálů). Stiskněte OK. Pokračujte na další straně 5

6 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 6 Připojení a nastavení Řazení stanic 9. Objeví se okno na řazení stanic. Obraz vybrané stanice je na pozadí. Automatické vyhledávání stanic přidělilo stanicím čísla v předem stanoveném pořadí. Může se stát, že tato čísla neodpovídají číslům, která jste zvolili.v tom případě se řiďte povely v dolní části obrazovky pro změnu těchto čísel. Pro lehčí identifikaci stanic se vybavte časopisem s televizním programem. Poznámka: Údaje pro řazení stanic: Přemístit: tlačítko OK (poté tlačítka nebo až do žádané polohy (č. stanice nalevo v seznamu, potom OK: vzájemná výměna 2 stanic). Zrušit: tlačítko CLEAR. Přejmenovat: tlačítko INFO, potom tlačítka nebo pro vyhledání názvu v seznamu. Potvrdit pomocí OK. Nastavení dekodéru: tlačítko AV (informuje, že obraz vybraného televizního programu (např. CANAL+ ) bude dekódován dekodérem, připojeným na AV2. Symbol dekodéru uvedený vedle názvu televizního programu potvrzuje provedené nastavení). 10. Pokud jste s řazením spokojeni, stiskněte tlačítko. 11. Váš DVD nahrávač disponuje funkcí automatického seřízení času (a datumu).v zásadě byste se tedy o tyto údaje neměli muset starat. Pokud jsou datum a čas nastaveny správně, stiskněte tlačítko OK. Objeví se zpráva. Zpráva Vás bude informovat o ukončené instalaci programů. Stiskněte OK. Zobrazí se hlavní menu nahrávače DVD. Nastavení času AutoClock (Automatický čas): Pokud informace o čase a datu nejsou správné, přistupte ke zde popsanému nastavení a poté zkontroloujte zda je funkce automatického nastavení času v menu System Options (Funkce systému) aktivována.toto menu je dostupné z menu Setup (Nastavení) (viz strana 52). Správné nastavení času na nahrávači DVD je velmi důležité pro správné naprogramování nahrávání pořadů na DVD. 1. Vyberte Year (Rok).Vložte 4 číslice roku (pro 2004 napište 2, 0, 0, 4). 2. Poté vložte 4 číslice data (pro 15. květen napište 1, 5, 0, 5). 3. Dále vložte 4 čísla pro hodinu (pro 15h59 napište 1, 5, 5, 9). 4. Poté stiskněte dvakrát OK. Objeví se znovu hlavní menu. Instalace stanic je dokončena. Poznámka: Od této chvíle můžete používat váš DVD nahrávač a využít jeho četné funkce. Pokud si k vašemu DVD nahrávači přejete připojit satelitní přijímač, podívejte se na stranu 9 pro doporučené připojení. Můžete rovněž doplnit vaši instalaci nastaveními nabídnutými v menu System Options (Možnosti systému) (viz. strany 50-51).Tato seřízení závisí na dalších přístrojích, které připjíte k vašemu DVD nahrávači. Pokud si přejete znovu začít automatickou instalaci stanic, musíte vybrat Interactive setup (Instalace s průvodcem) v menu Installation (Instalace) (v menu Setup (Nastavení)). 6

7 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 7 Připojení a nastavení Ruční instalace stanic Pokud si přejete nainstalovat novou stanici, použijte postup ruční instalace, která vám umožňuje přidat ke stanicím již instalovaným ve vašem DVD nahrávači další stanici. Stanice již uložené v paměti se nesmažou. Pokud jste během první instalace použili automatické instalace ze strany 5, nepotřebujete dodržovat pokyny uvedené na stranách 7 a Pokud není zobrazeno Hlavní Menu, stiskněte tlačítko MENU. 2. Vyberte řádek Setup (Nastavení) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 3. Vyberte řádek Installation (Instalace) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 4. Vyberte řádek Manual Search (Ruční vyhledávání) pomocí tlačítek nebo, a potvrďte pomocí OK. 5. Vyberte váš stát pomocí tlačítek nebo na dálkovém ovládání a stiskněte OK. Objeví se okno pro nastavení. Je vybrán řádek Standard (Standardní). 6. Vyberte TV normu vaší země pomocí tlačítka. CS Poznámka: Zobrazené standardy jsou rozlišeny podle země vybrané v etapě 5. FRANCE (LL ) pro Francii, EURO BG (BGH) pro Západní Evropu. DKK pro Východní Evropu, I pro Anglii. 7. Pomocí tlačítek nebo vyberte řádek Reception (Příjem) a tlačítkem vyberte typ antény. Příjem klasické televize v Hz (externí anténa): vyberte Antenna (Ch) (Anténa)(Pr). Kabelový příjem (kabelová síť): vyberte Cable (Ca) (Kabel)(Ca). 8. Tlačítky nebo vyberte řádek Channel (Kanál). 9. Stisknutím PR+ spusťte Ruční vyhledávání. Začne vyhledávání. Když je nalezena stanice, na pozadí se objeví obraz. Je uvedeno číslo kanálu (př.: Ch 06). Pokud je kanál zakódován, stiskněte tlačítko AV, aby se vedle čísla kanálu objevil piktogram. V tom případě zapojte dekodér do modrého konektoru AV2 v DVD nahrávači. Pokud není obraz čistý, vyberte pomocí tlačítek nebo Fine Tuning (Jemné ladění) a seřiďte pomocí PR+ nebo PR Pokud jsou obraz a zvuk stanice v pořádku, vyberte tlačítky nebo řádek Save (Uložit) a přidělte číslo stanice pomocí PR+ nebo PR- nebo numerickými tlačítky. Stiskněte OK pro uložení čísla, které jste stanici přidělili, do paměti. Řádek Channel (Kanál) je znovu vybrán pro další vyhledávání. Pro vyhledání dalšího kanálu opakujte operace od etapy 9, jinak opusťte ruční instalaci tlačítkem MENU. 7

8 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 8 Připojení a nastavení Aktualizace stanic Pokud se v audiovizuální oblasti objeví nové stanice, budete muset aktualizovat seznam stanic vašeho DVD nahrávače.v takovém případě je třeba přistoupit k novému vyhledávání stanic pomocí instalačního menu.toto nastavení smaže všechny stanice v paměti a znova nainstaluje souhrn všech stanic, které váš DVD nahrávač dovede zachytit. Pokud si přejete nainstalovat pouze jednu stanici, proveďte to pomocí ruční instalace popsané na str Pokud není zobrazeno Hlavní Menu, stiskněte tlačítko MENU dálkového ovládání. 2. Vyberte řádek Setup (Nastavení) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 3. Vyberte řádek Installation (Instalace) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 4. Vyberte řádek Channel search (Vyhledávání stanic) pomocí tlačítek nebo, a potvrďte pomocí OK. Objeví se instalační okno. Kurzor zobrazuje průběh instalace stanic. Je třeba delší chvíli vyčkat. Až budou všechny stanice, které přijímáte ve vaší oblasti uloženy do paměti, objeví se 100 %. Pro návrat na řádek Channel search (Vyhledávání stanic) stiskněte OK. Pro návrat do Hlavního Menu Stisněte MENU. Aktualizace času Váš DVD nahrávač je vybaven systémem automatické aktualizace, který rozeznává signály aktualizace vysílané některými kanály. Pokud váš DVD nahrávač není aktualizován, můžete jej seřídit podle následujících pokynů; 1. Pokud není zobrazeno Hlavní Menu, stiskněte tlačítko MENU dálkového ovládání. 2. Vyberte řádek Setup (Nastavení) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 3. Vyberte řádek Installation (Instalace) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 4. Vyberte řádek Clock Setup pomocí tlačítek nebo, a potvrďte pomocí OK. 5. Je vybrán Year (Rok).Vložte 4 číslice roku (pro 2004 napište 2, 0, 0, 4). 6. Poté vložte 4 číslice data (pro 15. květen napište 1, 5, 0, 5). 7. Dále vložte 4 čísla pro hodinu (pro 11h06 napište 1, 1, 0, 6). 8. Poté stiskněte dvakrát OK. Řazení stanic 1. Pokud není zobrazeno Hlavní Menu, stiskněte tlačítko MENU dálkového ovládání. 2. Vyberte řádek Setup (Nastavení) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 3. Vyberte řádek Installation (Instalace) pomocí tlačítek nebo, poté potvrďte pomocí OK. 4. Pomocí tlačítek nebo vyberte řádek Channel List (Seznam stanic) a potvrďte pomocí OK.Vraťte se na stranu 6; odstavec Channel Sorting (Řazení stanic) pro kontrolu nebo řazení stanic nainstalovaných ve vašem DVD nahrávač. 8

9 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 9 Připojení a nastavení Další doporučená připojení Satelitní přijímač nebo přijímač kabelové televize (či dekodér) Proveďte připojení kabelu 5 (není dodán). CS TV DVD nahrávač 5 Satelitní přijímač Šedě: již provedená připojení (připojení ze strany 3). 9

10 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 10 Připojení a nastavení Videorekordér TV Videorekordér DVD nahrávač (není součástí dodávky) Satelitní přijímač a videorekordér Videorekordér TV Satelitní přijímač DVD nahrávač (není součástí dodávky) 10

11 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 11 Připojení a nastavení Zapojení nabídnutá na straně 3 umožňují rychlé zapojení vašeho DVD nahrávače. Obstarají reprodukci zvuku (standardní kvality) a reprodukci obrazu (optimální kvality) (RGB). Podle konektorů disponibilních na vašich dalších přístrojích nebo pro maximální využití výkonu vašeho DVD nahrávače můžete provést další připojení.váš DVD nahrávač je za tímto účelem vybaven dalšími konektory CS Konektory a kabely (výstupy) Konektory a kabely RCA pro analogový zvukový signál L a R. 1 - Vstupy Audio (INPUT L, R) Analogový zvuk jednoho zapnutého přístroje (televizoru nebo zesilovače), může být připojen do 2 zásuvek Audio L a R vašeho DVD nahrávače. Pokud nepoužíváte doporučené připojení konektorem Péritel (Scart), budete muset mimo jednoho z video konektorů (CVBS nebo S-VIDEO) zapojit výstupy Audio L a R zapnutého přístroje ke konektorům vstupů Audio L a R vašeho DVD nahrávače. Poznámka: Zásuvky a audio kabely jsou obecně rozlišovány barevným kódem (bílý pro levý zvukový kanál a červený pro pravý zvukový kanál). Konektor a kabel RCA pro obrazový signál CVBS (kompozitní video). 2 - Vstup Kompozitní Video (CVBS) (INPUT COMPOSITE VIDEO) Video konektor žluté barvy se také nazývá kompozitní video (nebo jinak CVBS). Kvalita obrazu video konektoru je nejhorší ze všech video konektorů. Používejte tento konektor pouze když jsou všechny ostatní konektory již využity. 3 - Vstup S-Video (Y/C) (S-VIDEO IN) Konektor a kabel Ushiden pro obrazový signál Y/C, označovaný též S-Video. Obrazový signál S-Video má nižší kvalitu než RGB signál poskytovaný přes SCART. S-Video umožňuje získat vyšší kvalitu obrazu než kompozitní video, neboť barva (C) je v obrazovém signálu oddělena od černé a bílé (Y). Poznámka: Nezapoměňte připojit rovněž audio kabely, neboť šňůra S-Video přenáší obraz, nikoli zvuk. 11

12 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 12 Připojení a nastavení Konektory a kabely (výstupy) Konektor a optický kabel pro digitální audio signál. Konektor a kabel Ushiden pro obrazový signál Y/C, označovaný též S-Video. 4 - Optický výstup (DIGITAL AUDIO OUT) Digitální zvuk přehrávaného disku zůstává trvale k dispozici na optickém výstupu DVD nahrávače.tento digitální výstup použijte k připojení dekodéru nebo zesilovače Dolby Digital, DTS nebo MPEG. 5 - Výstup S-Video (Y/C) (S-VIDEO OUT) Konektor S-Video poskytuje video signál horší kvality než konektor Péritel (Scart). Signál S-Video umožňuje každopádně lepší kvalitu obrazu než konektor kompozitního videa, neboť barva (C) je ve video signálu oddělena od černobílé (Y). Poznámka: Nezapomeňte připojit rovněž audio kabely, neboť kabel S-Video přenáší obraz, ne zvuk. Konektory a kabely RCA pro analogový zvukový signál L a R. 6-Audio výstupy (OUTPUT L, R) Analogický zvuk přehrávaného CD je permanentně disponibilní na dvou audio konektorech L a R vašeho DVD nahrávače. Pokud nepoužíváte doporučené zapojení konektorem Péritel (Scart) k televizoru (odstavec 3 strany 3), budete muset mimo jednoho video zapojení (CVBS nebo S-VIDEO) zapojit výstupy Audio L a R vašeho DVD nahrávače ke konektorům vstupů Audio L a R vašeho televizoru (nebo zesilovače). Poznámka: Audio konektory a kabely jsou většinou rozlišené barevným kódem (bílý pro levý zvukový kanál a červený pro pravý zvukový kanál). Konektor a kabel RCA pro obrazový signál CVBS (kompozitní video). 7 - Výstup Kompozitního videa (CVBS) (OUTPUT COMPOSITE VIDEO) Video konektor žluté barvy je rovněž označován kompozitní video (nebo jinak CVBS). Kvalita obrazu poskytovaného video konektorem je nejhorší ze všech video konektorů. Použijte tento konektor jen v případě, že všechny ostatní konektory jsou již zapojeny. 12

13 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 13 Připojení a nastavení Přípojná místa na čelním panelu umožňují připojení videokamery a tím snadné prohlížení nebo kopírování obrazu a zvuku videonahrávky. CS 1 Přípojná místa 2 Stiskněte tady. 3 jsou schována pod krytkou. Sejměte kryt a odkryjte přípojná místa. 1 2 Přední konektory (vstupy) 1 - Konektor S-Video Pro připojení kamery nebo jiného přístroje S-Video. Poznámka: Nezapoměňte připojit rovněž audio kabely, neboť konektor S-Video přijímá obraz, nikoli zvuk. 2-Konektory AV (Audio/Video) Zásuvky AUDIO-VIDEO umožňují promítat nebo kopírovat vaše video sekvence z kamery nebo jakéhokoliv jiného přístroje AV, poskytujícího signál kompozitního videa a analogový stereo zvuk. 13

14 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 14 Připojení a nastavení Tlačítka na přední straně ON/STANDBY - Pro zapnutí nebo vypnutí vašeho DVD nahrávače. STOP - Pro zastavení přehrávání. (1 stisknutí) nebo pro přerušení probíhajícího nahrávání, z menu Channel (Stanice) (2 stisknutí). PLAY / PAUSE - Pro čtení disku umístěného v jednotce (10) na DVD nahrávači. - Pro zastavení obrazu (DVD), zvukovou pauzu (CD audio nebo mp3). G REV / FWD F Rychlý posun dopředu nebo dozadu (strana 32). RECORD - Pro zapnutí nahrávání TV programu (rozsvítí se červená kontrolka) a případné pozměnění délky nahrávání postupným mačkáním. Každé stisknutí tlačítka RECORD zvýší délku nahrávání o 30 minut. 0h30 1h00 1h30 2h00 2h30 3h OPEN/CLOSE - Pro otevření a zavření dvířek. AV - Pro výběr audiovizuálních zdrojů (programy nebo přístroje připojené do konektorů AV): PR 1,2,3 - Program 1, 2, 3. AV 1 - Přístroj zapojený do AV1 (televizor, dekodér). AV 2 - Přístroj zapojen do AV2 (satelitní přijímač). AV 3 - Konektory AUDIO/VIDEO na přední straně. AV 4 - Konektory AV (S-VIDEO nebo AUDIO/VIDEO) na zadní straně. PR- / PR+ / IG SKIP FI Změna stanice (strana 19). Přeskočení kapitoly (strana 33). DISPLEJ Zobrazení provozních režimů vašeho DVD nahrávače (strana 15). Nastavení jasu (strana 52). Dvířka CD. 14

15 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 15 Připojení a nastavení Údaje na displeji Funkce TV - Hlavní Menu na obrazovce (přístroj v Stop). Žádná zvolená funkce - Přímé zobrazování. Probíhá TV režim; je sledován program 1. - Začátek nahrávání TV programu z vybrané stanice. CS - Program 1 je právě nahráván. S CD - Přehrávání DVD. - Přehrávání Audio CD nebo VCD. - Pauza Audio CD nebo zastavení obrazu (DVD,VCD). - Rychlé přehrávání dopředu ( ) nebo dozadu ( ). - Zpomalené přehrávání dopředu (K ) nebo dozadu ( K). Další údaje - Indikace aktivní funkce Uzamčení (strana 49). - Uvedení vybraného zdroje: AV 2 : Zásuvka vstupu AUDIO/VIDEO na zadní straně. AV 3 : Konektory vstupů AUDIO/VIDEO na přední straně. AV 4 : Konektory vstupů AV/ S-VIDEO nebo AUDIO/VIDEO na zadní straně O zobrazovaných informacích vašeho DVD nahrávače (menu a panely) Menu CD Každé DVD video nabízí menu, jehož prezentace a organizace jsou provedeny podle vydavatele CD. Hlavní menu CD se při vložení DVD a zahájení přehrávání objeví na obrazovce. Kromě toho můžete kdykoli zobrazit hlavní menu disku tlačítkem MENU. Panely přehrávače Během přehrávání CD můžete pomocí tlačítka INFO dálkového ovládání zobrazit nebo vypnout informační panel. Objeví se jako soubor ikon v horní části obrazovky. Menu přehrávače Váš DVD nahrávač disponuje menu umožňujícími používat funkce, které nejsou dostupné tlačítky dálkového ovládání. Menu přehrávače se zobrazí, když se nepřehrává žádné CD (v režimu STOP). Poznámka: Seřízení bude fungovat jenom pokud byla příslušná funkce instalována vydavatelem CD. Pokud např. vyberete na panelu ikonu titulků, titulky se objeví jen pokud existují na vlastním CD. Zkontrolujte na obalu, které titulky existují. Pokud se menu nebo určitá ikona zobrazí šedě, znamená to, že funkce není disponibilní. 15

16 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 16 Dálkové ovládání Dálkové ovládání dodané s vaším DVD nahrávačem je dálkovým ovládáním 3 v 1. Umožňuje vám ovládat provoz 3 přístrojů: vašeho DVD nahrávače, televizoru a satelitního nebo kabelového přijímače. Disponujete tak 3 dálkovými ovládáními v jednom díky 3 režimům DVD,TV nebo SAT CABLE dostupným 3 odpovídajícími tlačítky. Na této straně jsou popsána tlačítka umožňující ovládat váš DVD nahrávač (v režimu DVD). Dále popsané funkce závisejí na tom, jaké disky a/nebo soubory jsou čteny. Pro popis funkcí TV a SAT CABLE, přejděte na následující stranu. Popis tlačítek v režimu DVD Světelná kontrolka - Ukazuje stav dálkového ovládání při programování pro ovládání dalšího přístroje. Rovněž ukazuje slabou hladinu baterií blikáním při stisknutí jakéhokoliv tlačítka. Zapne nebo vypne DVD nahrávač. DVD Přepne dálkové ovládání do DVD režimu (jedním stisknutím) a dále vám umožní ovládat váš DVD nahrávač. PR Přepnutí na následující nebo předchozí kapitolu (DVD) nebo záznam (CD). RETURN Návrat k předchozímu menu. MENU Zobrazí menu přehrávaného DVD. CLEAR Odstraní menu nebo lištu z obrazovky televizoru. OPEN.CLOSE Otevře nebo zavře dvířka DVD nahrávače. ZOOM Umožňuje zvětšit obraz v režimu přehrávání, zpomaleného přehrávání nebo v režimu pauza. INFO Během přehrávání CD zobrazí informační panel vašeho DVD nahrávače na obrazovku televizoru. SHOWVIEW Slouží k zobrazení programovacího okna s příslušným číslem v průvodci programů. ANGLE Přistoupení k výběru náhledu CD, pokud je funkce na CD disponibilní. (JPEG) Pro otočení obrazu o až 9 Tlačítka umožňující vkládat informace jako číslo kapitoly, záznamu nebo pro výběr v menu. TV.VIDEO Přechod od obrazu DVD k obrazu televizoru zapojeného do AV1. REV Rychlý návrat zpět během přehrávání CD. PLAY Začne přehrávání CD. FWD Rychlý posun vpřed během přehrávání CD. REC Nahrávání sledovaného TV programu na zapisovatelné CD (DVD+R / DVD+RW). STOP Zastavení přehrávání nebo nahrávání a zobrazení menu přehrávače. PAUSE Pauza během přehrávání nebo zastavení na obrazu (DVD). AGAIN Skok dozadu pro přehrání posledních sekund přehrávaného DVD. LIVE Nepoužíváno. ADVANCE Pro posunutí dopředu asi o 30 sekund (DVD) nebo pro čtení další stopy (CD audio). 16

17 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 17 Dálkové ovládání Použití dálkového ovládání pro ovládání vašeho televizoru a vašeho satelitního nebo kabelového přijímače Dálkové ovládání vašeho DVD nahrávače je dálkovým ovládáním 3 v 1. Umožňuje ovládat funkce tří přístrojů: vašeho DVD nahrávače, televizoru, nebo satelitního přijímače. Na této straně jsou popsána tlačítka, která umožňují ovládat váš televizor a satelitní nebo kabelový přijímač, pokud tyto přístroje mají stejné funkce. Ovládání televizoru CS TV Přepnutí dálkového ovládání do TV režimu (jedním stisknutím) a následné ovládání vašeho televizoru. Zapnutí nebo vypnutí televizoru. Nastavení hlasitosti. Vypnutí a zapnutí zvuku. PR Změna programu nebo výběr AV konektoru. AV Výběr AV konektoru. 0 až 9 Očíslovaná tlačítka umožňující vkládat informace nebo měnit program. MENU RETURN CLEAR Zobrazení hlavního menu televizoru. Návrat k předchozímu menu. Vypnutí menu nebo informací na obrazovce. Poznámka: Barevná tlačítka umožňují ovládání teletextových funkcí televizoru. Ovládání satelitního nebo kabelového přijímače SAT.CABLE Přepnutí dálkového ovládání do režimu SAT CABLE (jedním stisknutím) a následné ovládání vašeho satelitního nebo kabelového přijímače. Zapnutí nebo vypnutí satelitního nebo kabelového přijímače. PR Změna programu. 0 až 9 Očíslovaná tlačítka umožňující vkládat informace nebo měnit program. MENU RETURN CLEAR Zobrazení hlavního menu satelitního nebo kabelového přijímače. Návrat k předchozímu menu. Vypnutí menu nebo informací na obrazovce. Poznámka: barevná tlačítka umožňuji ovládat stejné funkce jako tlačítka téže barvy na dálkovém ovládači. Dálkové ovládání - Kód A-B U některých přístroji (kombinovaných TV/DVD nebo jiného DVD přehrávače) se může stát, že dálkové ovládání vašeho DVD nahrávače ovládá DVD přehrávač druhého přístroje.v tom případě máte možnost nastavit vaše dálkové ovládání a DVD nahrávač na jiný kód nazývaný kód B (nastavení na straně 58). 17

18 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 18 Dálkové ovládání Programování dálkového ovládání Pokud vaše dálkové ovládání neovládá váš satelitní (nebo kabelový) přijímač nebo váš televizor, musíte je nakonfigurovat podle jedné ze dvou nabídnutých metod: automatické vyhledání kódu nebo ruční vyhledávání. Automatické vyhledání kódu Tato metoda umožňuje automaticky vyhledat nejvhodnější systémový kód pro ovládání vašeho přístroje. 1. Zapněte přístroj, který chcete ovládat pomocí dálkového ovladače. 2. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači odpovídající danému přístroji a přidržte je stisknuté. Současně s tím stiskněte tlačítko a podržte ho tak dlouho, dokud se nerozsvítí světelná kontrolka na dálkovém ovladači. Pak obě dvě tlačítka pusťte. 3. Namiřte dálkovým ovladačem na zařízení, které chcete dálkově ovládat, a stiskněte tlačítko PLAY. Počkejte, dokud světelná kontrolka nepřestane blikat. Pokud přístroj nepřejde do pohotovostního režimu po uplynutí pěti sekund, stiskněte znovu tlačítko PLAY.Tím se spustí vyhledávání kódů v další skupině systémových kódů. Pokračujte v hledání vhodného kódu, dokud přístroj nezačne reagovat na zadaný kód a sám nepřejde do pohotovostního režimu. Existuje 20 skupin systémových kódů. 4. Jakmile přístroj přejde do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko na čelním panelu přístroje, tím se přístroj opět zapne. Pak stiskněte tlačítko REV tím přístroj opět nastavíte do pohotovostního režimu.v případě neúspěchu postup opakujte tak dlouho, dokud přístroj nepřejde do pohotovostního režimu. 5. Stiskněte tlačítko STOP a přidržte je stisknuté tak dlouho, dokud světelná kontrolka na dálkovém ovládači nezhasne. Ruční programování dálkového ovladače Kódy SAT: 5000, 5001, 5031, 5037, 5043, 5064, 5065, 5066, 5058, Tato metoda spočívá v ručním vyhledávání systémových kódů vhodných pro ovládání připojených zařízení. 1. Zapněte přístroj, který chcete ovládat pomocí dálkového ovládače. 2. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko odpovídající přístroji, který chcete dálkově ovládat, zadejte kód připojeného zařízení (zde vedle značky skupiny Thomson, ostatní značky v knížce «přiložené dokumenty» dodané k tomuto manuálu). Pokud bliká světelná kontrolka na dálkovém ovladači, buď jste vložili nesprávný kód nebo dálkový ovládač nelze naprogramovat pro ovládání připojeného zařízení. 3. Namiřte dálkovým ovladačem na zařízení, které chcete dálkově ovládat a stiskněte odpovídající tlačítko. Pak stiskněte tlačítko. Pokud přístroj nepřejde do pohotovostního režimu, zkuste zadat jiný kód. Některé funkce nemusí být dostupné, závisí na roku uvedení výrobku na trh a na typu přístroje. Systémové kódy některých zařízení nabízejí širší možnosti ovládání. Pokuste se najít optimální kód umožňující co nejširší funkční možnosti, případně vyzkoušejte několik systémových kódů a porovnejte rozsah ovladatelných funkcí. Do tabulky si poznamenejte kódy, které vám nejlépe vyhovují. TV Kódy TV: 1000, 1001, 1002, 1016, 1024, 1033, 1041, 1051, 1089, 1096, 1127, 1128, 1129, 1130, 1134, 1135, 1148, SAT CABLE Poznámka: Jakmile v ovladači vyměníte baterie, je nutné ovladač znovu naprogramovat. 18

19 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 19 Nahrávací funkce Sledování TV programů 1. Zapněte váš televizor. 2. Zapněte váš DVD nahrávač tlačítkem ON/STANDBY. Aktuální čas uvedený na displeji vašeho DVD nahrávače je nahrazen slovem MENU. Po několika okamžicích se na obrazovce televizoru objeví hlavní menu přehrávače. Funkce Watch TV (Sledovat TV) je již zvolena. Poznámka: Vypněte nepoužívané přístroje, abyste se vyhnuli případným problémům s výběrem konektorů nebo jiným. Pokud není na obrazovce televizoru zobrazeno hlavní menu přehrávače, zkontrolujte a/nebo vyberte na televizoru konektor Péritel (Scart), ke kterému jste připojili váš DVD nahrávač (viz strana 3 - výběr AV1). Výběr je většinou proveden pomocí tlačítka AV dálkového ovládání televizoru. Pokud se dočasně objeví logo THOMSON, znamená to souvislost se zapnutým spořičem obrazovky; stiskněte tlačítko OK pro zobrazení menu. 3. Stiskněte tlačítko OK dálkového ovládání nebo jedno ze dvou tlačítek PR+/PR- na přední straně. Objeví se obraz posledního sledovaného programu. Po několik sekund je obraz doprovázen informacemi o stanici a aktuálním programu. Po několika sekundách tyto informace zmizí. CS Poznámka: Pokud je v horní části obrazovky zobrazen informační panel, máte možnost vybrat tlačítkem dálkového ovládání audio kanál (pokud je stanicí nabízen). Pro opětovné zobrazení informací stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovládání. Změna kanálu Stanici měňte tlačítkem PR+/PR- nebo očíslovanými tlačítky dálkového ovládání. Pro volbu kanálu na přístroji připojeném na váš DVD nahrávače (satelitní přijímač) nebo pro promítání obrazu z videorekordéru použijte tlačítko AV dálkového ovládání nebo několikrát stiskněte tlačítko PR+/PR, čímž vyberete jednu ze zásuvek (AV1, AV2, AV3), na niž je přístroj skutečně připojen. Poznámka: v případě potřeby se řiďte připojovacími schématy na stranách 9 a 10. Číslo a název programu zvoleného na DVD nahrávači Aktuální čas Údaje týkající se zvuku zvoleného programu a výběru audio kanálů.tento výběr je možné provést pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. Poznámka: zvuk NICAM je zvuk numerický (digitální), kompatibilní s analogovými televizory. Je vysílán některými kanály a předáván některými vysílači v některých evropských zemích. NICAM (Near Intantaneously Companded Audio Multiplex) se rovněž používá pro vysílání stereofonních programů v Dolby Surround nebo pro současné vysílání ve dvou jazycích nebo dvou rozdílných zvukových doprovodů (určených pro osoby slabozraké a slepé). 19

20 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 20 Nahrávací funkce Nahrávání aktuálního programu Váš DVD nahrávač má všechny nahrávací funkce jako videorekordér. Umožňuje nahrávat programy na nosiče typu DVD (DVD+R, DVD+RW). Doba nahrávání u stejného disku závisí na kvalitě nahrávky, kterou můžete upravit v závislosti na době nahrávání, která zbývá na disku. Nahrávání může být okamžité nebo naprogramované. Naprogramované nahrávání (programování) je vysvětleno na straně 22. Pro okamžité nahrávání se řiďte následujícími informacemi. Informace týkající se disků: používejte pouze kvalitní disky. Abyste se vyvarovali problémů spojených s používáním nekvalitních disků, používejte pouze značkové disky renomovaných výrobců jako: Imation, Maxell, Philips, Ricoh, Verbatim, Sony Otevřete dvířka stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.Vložte DVD+RW nebo DVD+R. Popsaná strana disku musí být otočena směrem nahoru (oboustranné disky jsou vybaveny kruhovou značkou kolem středového otvoru a po obou stranách disku).tlačítkem OPEN/CLOSE zavřete dvířka. Případně nastavte kvalitu nahrávání podle času zbývajícího do konce disku. Přečtěte si informace uvedené v části Kvalita nahrávání na straně 53. Poznámka: Formátování disku - Když disk DVD+RW vložíte poprvé, musí jej váš DVD nahrávač naformátovat.tato operace zabere několik minut, vy nicméně můžete začít se zápisem na disk již brzy po zahájení operace formátování (asi za 10 až 20 sekund). Během těchto několika sekund displej zobrazuje FORMAT DSC (Formátování). 5. Jednou stiskněte tlačítko REC dálkového ovládání nebo tlačítko RECORD na přední straně vašeho DVD nahrávače pro nahrávání aktuálního programu až na konec disku. Pro záznam po určitou dobu stiskněte několikrát tlačítko REC. Každé stisknutí tlačítka prodlouží dobu záznamu o 30 minut až po 3 hodiny, pokud to umožňuje zvolená kvalita záznamu a čas, který na disku zbývá (viz strana 53). Nahrávání se zapne. Na displeji DVD nahrávače se na několik okamžiků zobrazí RECORD. Červená kontrolka na přední straně se rozsvítí. Potvrzuje, že nahrávání skutečně začalo. Na obrazovce vašeho televizoru se na několik okamžiků objeví informační panel. Zobrazené informace potvrzují kanál, právě zaznamenávaný program a čas zbývající na disku. Poznámka: Informační panel po několika sekundách zmizí. Můžete jej vyvolat tlačítkem INFO na dálkovém ovládání. Změna stanice během nahrávání není možná. Pokud chcete sledovat během nahrávání jinou stanici, přepněte ji přímo na televizoru pomocí jeho dálkového ovládání. Při každém nahrávání jsou jméno a parametry programu nahrávaného na disk automaticky ukládány do paměti do knihovny vašeho DVD nahrávače. Knihovna může obsahovat až 200 názvů programů nahraných né různé disky. Pro sledování nahraných programů se obraťte na menu Disc (disk) podrobně rozepsané na straně 42. Pro prohlížení knihovny se obraťte na menu Disc Library (Knihovna) podrobně rozepsané na straně

21 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 21 Nahrávací funkce Zastavení nahrávání Stiskněte dvakrát po sobě tlačítko STOP. V případě disku DVD+R, pokud již nechcete uskutečnit další záznam, můžete ukončit disk, aby jej pak bylo možno číst na jiných přístrojích určených pro disky DVD+R. Ukončení disku DVD+R bude podrobně popsáno později. Pokud disk DVD+R neukončíte, zůstane k dispozici pro další nahrávání někdy jindy, pokud na něm zbývá místo. Můžete jej tedy v klidu odložit. Záznamy můžete rovněž smazat, avšak příslušný čas bude ztracen. Nemůžete místo smazaného nahrát jiné tituly. U disků DVD+RW tato funkce není k dispozici. Nahrazuje ji jiná funkce, která učiní disk kompatibilním v případě, kdy jste přidali nebo odebrali záložky kapitol přes editovací menu. Některé přehrávače vyžadují uvedení disku do kompatibilního stavu dokonce i tehdy, když jste neprováděli žádné operace s kapitolami. Poznámka: Pokud stiskněte tlačítko STOP jen jednou, objeví se okno na potvrzení. Stiskněte tlačítko podruhé pro definitivní zastavení nahrávání nebo pomocí tlačítek a OK zvolte pokračování. Po skončení každého záznamu váš DVD nahrávač připravuje, po dobu několika sekund, vstupní menu disku.toto menu sestává z okének, představujících první snímky každého titulu. Pro zobrazení nahrávky přejděte na stranu 42. CS Ukončení disku DVD+R nebo DVD+RW Jakmile je disk plný, nebo pokud si již nepřejete nahrávat další programy, je třeba provést ukončení disku tak, aby mohl být přehráván jinými přehrávači kompatibilními s formátem disku. Pokud tuto operaci neprovedete, disk budete moci stále ještě přehrávat na vašem DVD nahrávači. 1. Ponechte disk v DVD nahrávači. 2. V hlavním menu vyberte Disc (Disk) tlačítky nebo a poté potvrďte OK. 3. Vyberte Disc Title Menu (Menu titulů) tlačítky nebo a potvrďte OK. Objeví se menu titulů. Je vybrán název disku. Stiskněte OK, aby se zobrazily vlastní funkce disku. 4a. Pro disk DVD+R: Zvolte Finalize Disc (Ukončit disk) tlačítky nebo a potvrďte OK.Váš DVD nahrávač ukončí práci s diskem a připraví úvodní obrazovku s okénky, představujícími každý zaznamenaný titul. Během této operace zůstává na displeji přítomna zpráva FINALIZING (Ukončit) a ta zmizí tehdy, až je disk připraven. 4b. Pro disk DVD+RW: Zvolte Make compatible (Učinit kompatibilním) tlačítky nebo a potvrďte OK.Váš DVD nahrávač ukončí práci s diskem a připraví úvodní obrazovku s okénky, představujícími každý zaznamenaný titul. Poznámka: Disk DVD+RW musíte učinit kompatibilním, pokud jste přidávali nebo odebírali záložky kapitol, aby jej bylo možno přehrávat na jiných přehrávačích disků DVD. 21

22 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 22 Nahrávací funkce Programování nahrávání Pomocí programování můžete nahrát budoucí program. Můžete si vybrat mezi ručním programováním podrobněji rozepsaným níže a programováním SHOWVIEW vysvětleným na straně 24. Otevřete dvířka stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE.Vložte disk. Popsaná strana disku musí být obrácena nahoru.tlačítkem OPEN/CLOSE nebo tlačítkem PLAY zavřete dvířka. 1. V hlavním menu (tlačítko MENU nebo v režimu stop) vyberte pomocí tlačítka nebo funkci Timers (Programování) a potvrďte tlačítkem OK. Objeví se okno Timers (Programování). Obsahuje seznam všech programovaných nahrávání, která jste již provedli, ať už byla provedena ručně, jak je popsáno níže nebo pomocí funkce SHOWVIEW podrobně popsané na straně 24. Pokud jste nic neprogramovali, v zobrazeném okně bude uvedeno pouze Add Timer (Programování). 2. Stiskněte tlačítko OK. Objeví se programovací menu.toto menu vám umožňuje definovat všechny nezbytné parametry k programovanému nahrávání.tlačítkem nebo vyberte každý parametr a očíslovanými tlačítky nebo tlačítkem vložte odpovídající informace, jak je uvedeno níže. Poznámka: Váš DVD nahrávač může uložit do paměti parametry až 8 různých programování. V případě překrytí dvou programování bude zobrazeno varovné oznámení. 3. Name (Název) Přidělte vašemu programování nějaký Name (název). Stiskněte tlačítko INFO pro přístup ke klávesnici.tlačítky,,, a OK složte písmeno po písmenu název vaší nahrávky. Až název dokončíte, vyberte tlačítkem Keep Timer (Potvrdit) a stiskněte OK. 4. Channel (Stanice) a) Očíslovanými tlačítky dálkového ovládání vložte číslo stanice (musí být zobrazeno Pr --) nebo projděte tlačítkem PR+/PR- seznam stanic v paměti vašeho DVD nahrávače. b) Nebo zvolte pomocí tlačítka jeden z konektorů Audio-Video (AV2, AV3, AV4), ve kterém je zapojen nějaký přístroj (satelitní nebo jiný přijímač) (zapojení konektorů je uvedeno na straně 14). Poznámka: volba zásuvky AV2 vám umožní naprogramovat záznam programu ze satelitního přijímače (ponechaného v chodu, nebo rovněž naprogramovaného) připojeného na tuto zásuvku. Je předvoleno, že výběr zásuvky AV2 aktivuje funkci AV Timer (spouštění programování zásuvkou AV). 5. Day (s) (Den (dny)) Očíslovanými tlačítky dálkového ovládání vyťukejte datum, pokud není nahrávání plánováno tento den a/nebo tlačítkem vyberte periodicitu. Once (Jednou): nahrávání vybraného programu podle vámi definovaných parametrů. Every Fri (Každé úterý): nahrávání stejného programu ve stejný den, každý týden, počínaje dneškem. (zde úterý). Mon-Fri (PO-PÁ): nahrání stejného programu každý den ve stejnou hodinu od pondělka do pátku. 22

23 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 23 Nahrávací funkce 6. Start time a stop time (Čas začátku a konce) Zadejte počáteční čas, poté zadejte čas ukončení záznamu. K tomuto účelu a v závislosti na možnostech přijímačů musíte: - buďto naprogramovat přijímač na stejný čas zahájení a skončení a poté vypnout DVD nahrávač i přijímač, - nebo nechat satelitní přijímač zapnutý na kanálu, který se má zaznamenat, naprogramovat DVD nahrávač a poté tento vypnout. Poznámka: pokud jste v etapě 4 vybrali AV2, není nutné zadávat čas začátku a konce nahrávání, připojený přístroj sám spustí a ukončí nahrávání v požadovaný čas prostřednictvím programovacího menu. 7. Kvalita nahrávání Pomocí tlačítka zvolte z nabídnutých možností kvalitu nahrávání. *1: Best, *2: High, *3: Good, *4: Normal, *5: Basic, *6: Low (Nejlepší,Vysoká, Dobrá, Normální, Základní, Nízká). Poznámka: Výběr kvality umožňuje přizpůsobit čas nahrávání na DVD. Čím je kvalita nižší, tím bude disponibilní čas na disku delší. Například celková doba, jež je k dispozici na čistém disku DVD 4,7 Gb v kvalitě Low (Nízká) bude zhruba 8 hodin, zatímco v kvalitě Best (Nějlepší) bude čas zhruba 60 minut. Číslice od 1 do 6 bude zobrazena na informačních panelech během pouštění nahrávky. Výběr kvality bude platný výlučně pro toto programování. Pokud chcete automaticky regulovat kvalitu podle času zbývajícího do konce disku, aktivujte funkci SmartRecord (strana 53). CS 8. VPS/PDC Tlačítkem aktivujte funkci VPS/PDC pro spuštění nahrávání začátku pořadu v reálném čase. Pokud stanice vysílá signály VPS/PDC, vyhnete se tak případným zpožděním vysílání stanice. Nastavení bude platné výlučně pro toto programování a pro kanály přijímané anténou (PR - -). 9. Keep Timer (Zachovat) Uložte vaše naprogramování vybráním Keep Timer (Zachovat) pomocí tlačítka a potvrzením tlačítka OK. Objeví se znovu programovací okno.vaše programování je nyní zobrazeno v chronologickém seznamu již provedených programování.v tomto okně je možné naráz zobrazit pouze 5 programování z 8 možných. Pokud jste provedli více než 5 programování a přejete si vidět ostatní, nechte je zobrazit jeden po druhém pomocí tlačítka nebo. Poznámka: Pokud si přejete zkontrolovat (nebo zrušit) parametry programování, zvolte jeho název a stiskněte OK. Objeví se menu s parametry programování. Opravte parametry podle vašeho přání, jak je uvedeno v etapách 1 až 9 nebo programování zrušte zvolením Cancel Timer (Zrušit) a potvrzením tlačítkem OK. 10. Tlačítkem MENU se vraťte do hlavního menu, pokud chcete dále s nahrávačem pracovat, nebo stiskněte tlačítko ON/STANDBY, pokud ho chcete vypnout. Předtím je ovšem nutné vložit do nahrávače DVD+R nebo DVD+RW disk, na kterém zbývá ještě dostatek místa pro nahrání požadovaného pořadu. 23

24 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 24 Nahrávací funkce Nahrávání pomocí kódů ShowView DVD nahrávač umožňuje naprogramovat nahrávání pomocí číselných kódů SHOWVIEW. Tato čísla bývají uvedena u většiny televizních pořadů v časopisech s televizním programem (např ). Jakmile je zobrazeno okno SHOWVIEW, stačí pouze zadat potřebný číselný kód pořadu. Tento kód obsahuje všechny potřebné informace pro úspěšné nahrání vybraného pořadu (televizní program, datum, hodinu začátku a konce pořadu). SHOWVIEW je ochranná známka společnosti Gemstar Development Corporation. Systém SHOWVIEW je vyráběn v licenci Gemstar Development Corporation. Než začnete programovat pomocí funkce SHOWVIEW, ujistěte se, že instalace programů, popsaná na straně 5 tohoto návodu, proběhla úspěšně a že hodiny na DVD nahrávači jsou správně nastaveny (datum a čas). Programování nahrávání 1. Vložte do DVD nahrávače disk typu DVD+R nebo DVD+RW. 2. Stiskněte tlačítko SHOWVIEW na dálkovém ovladači nebo použijte hlavní menu (stiskem tlačítka MENU nebo v režimu stop), vyberte funkci SHOWVIEW pomocí tlačítka nebo a potvrďte stiskem tlačítka OK. Poznámka: v případě chybného nebo nesprávně zadaného kódu se zobrazí menu ručního programování se zvýrazněným parametrem, jehož nastavení je třeba změnit. 3. Objeví se okno SHOWVIEW. Zadejte číslo televizního pořadu, který chcete nahrávat pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.v případě chyby, vymažte nesprávně zadané číslo pomocí. Potvrďte stiskem tlačítka OK. 4a. Někdy je nutné upřesnit nebo opravit parametry nahrávání.v tom případě se zobrazí okno s nabídkou programování, ve kterém je zvýrazněn vybraný parametr. Proveďte potřebnou opravu a pak vyberte volbu Keep Timer (Zachovat) pomocí tlačítka a potvrďte stiskem tlačítka OK. Naprogramované nahrávání se nyní objeví v okně s nabídkou programování. Stiskněte Return a vraťte se do hlavního menu. 4b. Pokud kód odpovídá číslu v průvodci programů TV vysílání, objeví se menu ručního programování. Je zvýrazněna volba Keep Timer (Zachovat). Zkontrolujte parametry a stiskněte tlačítko OK. Naprogramované nahrávání se nyní objeví v okně s nabídkou programování. Stiskněte Return a vraťte se do hlavního menu. DVD nahrávač umí uložit potřebné parametry pro nahrávání až 8 různých televizních pořadů. V případě, že se vysílací časy překrývají, budete na tuto skutečnost upozorněni formou výstražné zprávy. 24

25 DTH8040_42_cs 27/07/04 17:02 Page 25 Nahrávací funkce Nahrávání z paměťové karty Váš DVD nahrávač vám umožňuje zaznamenávat programy TV (satelitní nebo kabelové) nebo kopírovat sekvence video z připojeného přístroje. Z kabelového satelitního přijímače (AV2) 1. Vložte do DVD nahrávače DVD+R nebo DVD+RW. 2. V Hlavním Menu s vybranou funkcí Watch TV (Sledovat TV), stiskněte OK. Objeví se obraz naposledy sledované stanice. Po několik okamžiků je zobrazen informační panel. CS 3. Zvolte zásuvku AV2 na DVD nahrávači tlačítkem AV dálkového ovladače, čímž se zobrazí AV2 v liště a na zobrazovači (LIVE AV2) na displeji DVD nahrávače. 4. Stisknutím tlačítka REC dálkového ovládání nebo RECORD na přední straně začněte nahrávání. 5. Dvojím stisknutím tlačítka STOP přerušte nahrávání. Z kamery nebo jiného přístroje (AV3, AV4) DVD nahrávač je vybaven A/V konektory a konektorem Ushiden pro přenos videa na zapisovatelný disk. 1. Vložte do DVD nahrávače DVD+R nebo DVD+RW. 2. Na připojeném přístroji zapněte přehrávání. 3. V Hlavním Menu s vybranou funkcí Watch TV (Sledovat TV), stiskněte OK. Objeví se obraz naposledy sledované stanice. Po několik okamžiků je zobrazen informační panel. 4. Pomocí tlačítka AV na dálkovém ovládači, ve chvíli kdy je zobrazena informační lišta, zvolte AV3, pokud je videokamera připojena na DVD nahrávač zepředu, nebo AV4, pokud je připojena na vstup S-VIDEO IN nebo COMPOSITE INPUT. 5. Stisknutím tlačítka REC dálkového ovládání nebo RECORD na přední straně začněte nahrávání. 6. Dvojím stisknutím tlačítka STOP přerušte nahrávání. Poznámka: filmy můžete kopírovat najednou, aniž byste se znepokojovali jejich obsahem, protože funkce Split Title (Rozdělit titul) vám umožní dodatečně odloučit a poté vymazat nežádoucí sekvence. Budete rovněž moci tituly vytvářet a přidělit jim název podle vašeho přání. Odkazujeme vás na stranu

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje...

Úvodem. Obsah. Čeština. Připojení jiných přístrojů Videorekordér...9 Další přístroje...9 Pobočná připojení...9 Volba připojeného přístroje... Úvodem Děkujeme vám, že jste si koupili náš televizor. Tento návod k použití vám má pomoci televizní přijímač nainstalovat a ovládat. Doporučujeme vám, abyste si jej nejprve důkladně pročetli. Věříme,

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení

Technické údaje Baterie: 2x AAA baterie, R03, UM4 Dosah: max. 7 m Není určeno pro 400 khz zařízení UR 89 Univerzální ovladač (CZ) Návod k použití Vivanco UR 89 dálkový ovladač pro téměř všechna TV, audio, video a ostatní zařízení s infra-červeným ovládáním Vkládání baterií Otevřete krytku baterií na

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme SRP5016. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips SRP5016 Příručka pro uživatele Obsah 1 Váš univerzální dálkový

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji)

NÁVOD K OBSLUZE. Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 1000 TOUCH-SCREEN (ovládání pomocí tlačítek na displeji) Objednací číslo: 35 03 80 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho univerzálně

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

DVD video přehrávač / videorekordér

DVD video přehrávač / videorekordér DVD video přehrávač / videorekordér Uživatelská příručka Bezpečnostní opatření POZOR: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ PANEL) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKY

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací.

Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Děkujeme vám, že jste si zakoupili přístroj The Little Black Box. Níže uvedené rady by vám měly pomoci s jeho instalací. Prvotní instalace Přístroj nejprve správně zapojte dle dodávaného návodu. Důležité:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku

NÁVOD K OBSLUZE. Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku NÁVOD K OBSLUZE Systém bezdrátového přenosu obrazu a zvuku Vysílač VT 30 CT Přijímač VR 36 E Dálkový ovladač CV 250-CT Obj. č.: 35 03 86 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

Integrated Remote Commander

Integrated Remote Commander -8-97-5 () Integrated Remote Commander Návod k obsluze Használati útmutató Návod na používanie CZ HU SK RM-VL600T 007 Sony Corporation Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku.

Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Návod na obsluhu VIDEOREKORDÉR VS-K606N-EE(S) Předtím než začnete přístroj používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku. Vlastnosti Vysoce kvalitní obraz (HQ) Zobrazení menu na obrazovce (OSD) Stereofonní

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0

Digital Video Recorder. Uživatelská příručka V4.0 Digital Video Recorder Uživatelská příručka V4.0 Prohlášení: Copyright 2014 Bez písemného souhlasu společnosti, nemůže žádná společnost či jednotlivec, kopírovat část nebo celý obsah této příručky a šířit

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-227-31 (1) CZ DVD Player/ Video Cassette Recorder Návod k obsluze PAL SLV-D920 N/R 2004 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte

Více

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A

Návod k obsluze. DVD+R/RW rekordér R100A Návod k obsluze DVD+R/RW rekordér R100A POSTUP PRO ZMĚNU NASTAVENÍ ZVUKOVÉ NORMY TV TUNERU DVD REKORDÉRU R100 1. Vyjměte médium z přehrávače a nastavte úvodní obrazovku (nejlépe vypnutím a opětovným zapnutím

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio Register your product and get support at www.philips.com/welcome Руководство пользователя Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv AJ3231 & % # ^ @! 0 4 9 7 8 $ 6 3

Více

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E

e Nápověda Česky TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-58DX900E TX-65DX900E TX-50DX780E TX-58DX780E TX-65DX780E TX-50DX750E TX-58DX750E TX-65DX750E TX-50DX750F TX-58DX750F TX-40DX730E TX-50DX730E TX-58DX730E TX-40DXE720 TX-50DXE720 TX-58DXE720 TX-40DXM710

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM A.Bezpečnostní pokyny: POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě. Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu.

CDI 100 MP3. Návod k obsluze. Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. CDI 100 MP3 Návod k obsluze Čísla u popisů jednotlivých funkcí odpovídají obrázkům v původním návodu. BEZPEČNOST Zajistěte dobré větrání zařízení. Dbejte na opatrnou manipulaci s kabelem napájení. Přidržujte

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo

MI-1310. FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace. Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo MI-1310 FV_Volvo2014 pro modely s i bez interní navigace Video rozhraní pro displeje ve vozidlech Volvo Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signály ze dvou externích

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT

DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT DNX7210BT DNX5210BT DNX5510BT DNX4210BT NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Co chcete provést? Děkujeme, že jste si koupili GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM KENWOOD. V tomto návodu se seznámíte s různými užitečnými

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723

PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 1 PŘEHRÁVAČ VIDEODESEK PHILIPS DVD 723 OBSAH Úvod Ochrana životního prostředí... str. 2. Dodávané příslušenství...... str. 2. Bezpečnostní informace... str. 2. Použité symboly... str. 3. Přehled funkcí

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. HDD & DVD přehrávač/rekordér DVDR3300H DVDR3330H DVDR5330H Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali Philips. Potřebujete rychle pomoci? Nahlédněte nejprve do stručného průvodce a/nebo si přečtěte

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více