Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu"

Transkript

1 Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12

2 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš spotřebič. Tento nový výrobek byl pečlivě zkonstruován, vyroben z prvotřídních materiálů a pečlivě přezkoušen, aby splnil všechny vaše požadavky na dokonalé vaření. Chcete-li hned od uvedení do provozu dosahovat při vaření vynikajících výsledků, žádáme Vás, abyste si přečetl a dodržoval všechny pokyny z tohoto návodu. Pokyny pro uživatele Instalace Použití Údržba Pokyny pro instalatéra Přejeme vám hodně úspěchů s tímto moderním spotřebičem! Váš výrobce Instalace Umístění Elektrické zapojení Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti. V případech, kdy dojde k poškození věcí nebo zranění osob v důsledku nesprávné instalace, případně nevhodného používání, nepřebírá výrobce naprosto žádnou záruku. 2 3

3 Pokyny pro uživatele Použití Instalace Všechny operace spjaté nějakým způsobem s instalací spotřebiče (elektrické připojení) smí provádět pouze odborník s příslušným oprávněním a kvalifikací, a to podle platných předpisů. Specifické pokyny najdete na stránce určené pro informaci instalatéra. 2 varné zóny + 1 rozšíření Použití Ovládání Ovládací prvky Varná deska je řízena mikroprocesorem a ovládá se pomocí infračervených senzorů. Řídící software zpracovává zadané pokyny a zjišťuje, zda nebyla naplněna jedna z následujících podmínek vybočujících z obvyklého stavu používání jako: - na ovládacím panelu je tekutina nebo cizí předměty - na ovládacím panelu je velká intenzita světla - na varné desce je kondenzát Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek, uvede se do provozu bezpečnostní zařízení varné desky: zapnuté varné zóny se ihned vypnou, na příslušném displeji se objeví údaj - - AL - - a zazní akustický signál. Má-li být obnovena funkčnost spotřebiče, musí být nejprve odstraněna závada. Je však možné, že bude nutno vytáhnout ještě zástrčku ze zásuvky a znovu nastavit parametry (viz Instalace). Popisky 1 vypínač ZAP / VYP 2 varná zóna 3 displej - ukazatel výkonu 4 tlačítka + / - 5 dvouokruhová zóna (rozšíření) 6 časový spínač 7 displej časového spínače 1 varná zóna + rozšíření 1 varná zóna trojokruhová varná zóna 8 uvedení do provozu / blokovací tlačítko (dětská pojistka, klíč) 9 kontrolka LED druhého topného okruhu 10 kontrolka LED časového spínače 11 kontrolka LED blokovacího tlačítka 12 svítící bod 4 5

4 Použití Použití Zapnutí spotřebiče 1 - Řídící jednotka potřebiče se aktivuje tak, že se dotknete tlačítka (1): na ukazatelích výkonu (3) a na displejích spínacích hodin (7) se objeví 0 a blikají svítící body (12). 2 - Chcete-li, aby se řídící jednotka znovu automaticky nevypnula, musíte během následujících 10 sekund stisknout další tlačítko. Nastavení výkonu a časového spínače pomocí tlačítek + a - Pomocí tlačítek + a - (4) můžete regulovat výkon varných zón a čas nastavený na časovém spínači / kuchyňských hodinách (7). Jelikož se tlačítka + a - (4) používají pro obě funkce, musíte před nastavením výkonu varných zón nejprve tlačítkem (6) zvolit tuto funkci a potom nastavit tlačítkem + nebo - (4) požadovanou hodnotu. Zapnutí varné zóny: Okamžité vypnutí varné zóny: 1 - Varná zóna musí být již aktivována, a proto svítí také příslušný svítící bod (12). 2 - K automatickému vypnutí zvolené varné zóny nyní stisknete současně tlačítka + a - (4). Ukazatel zbytkového tepla ( H ): Dokud je vypnutá varná zóna ještě natolik horká, že byste se o ní mohli popálit, svítí na displeji této varné zóny (3) symbol zbytkového tepla H. Tento symbol zhasne teprve tehdy, když teplota klesne pod 60 C. Vypnutí varné desky: Varnou desku lze v kterémkoliv okamžiku vypnout vypínačem ZAP/VYP (1). Po zapnutí spotřebiče máte 10 sekund na to, abyste zapnuli jednu z varných zón: 1 - Požadovanou varnou zónu zvolte stisknutím jednoho z tlačítek (2). Na displeji (3) příslušejícím k této varné zóně se objeví údaj 0 a rozsvítí se svítící bod (12), což znamená, že příslušná varná zóna je nyní zapnutá. 2 - Pomocí tlačítek + a - (4) pak nastavíte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). Tato tlačítka jsou vybavena opakovací funkcí. To znamená, že když budete jedno z těchto dvou tlačítek držet stisknuté, bude se nastavovaná hodnota zvyšovat nebo snižovat. Vypnutí varné zóny: 1 - Varná zóna musí být již aktivována, a proto svítí také příslušný svítící bod (12). 2 - Tlačítkem - (4) nastavte 0. Po 3 sekundách se daná varná zóna automaticky vypne. 6 7

5 Použití Použití Dvouokruhové varné zóny V závislosti na modelu může mít varná deska jednu nebo dvě zóny vybavené druhým topným okruhem. Tyto varné zóny jsou dvojího typu: KRUHOVÉ, v nichž je první topný okruh přesně uprostřed a kolem něho je druhý topný okruh. OVÁLNÉ, v nichž je první topný okruh posunut a k němu je přidán topný polokruh (oválná varná zóna). U dvouokruhové topné zóny lze zapnout jen první topný okruh nebo současně první topný okruh a druhý topný okruh (kruh resp. polokruh). Zablokování varné desky nebo varné zóny Před nepovolaným nebo neúmyslným používáním můžete varnou desku zabezpečit pomocí blokovacího tlačítka (8). Tato funkce slouží také jako dětská pojistka. Když je blokovací tlačítko aktivované, jsou zablokovány všechny funkce: varnou desku lze pouze vypnout (1). Bezpečnostní vypnutí Pro případ, že byste zapomněli jednu nebo několik varných zón po ukončení vaření vypnout, varná deska se po uplynutí stanovené maximální doby zapnutí vypne automaticky. V takovém případě se na displeji objeví symbol H. Automatika uvedení do varu Zapnutí dvouokruhové varné zóny: 1 - Příslušná dvouokruhová varná zóna musí být aktivována; musí proto na displeji příslušné varné zóny svítit příslušný svítící bod (12). 2 - Nastavte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). 3 - Stisknutím tlačítka dvouokruhové zóny (5) zapněte druhý topný okruh. Rozsvítí se kontrolka LED (9) zvolené varné zóny a k prvnímu topnému okruhu se zapne ještě druhý topný okruh. Vypnutí druhého topného okruhu dvouokruhové varné zóny: 1 - Dvouokruhová varná zóna musí být již zapnutá, a na displeji varné zóny tak svítí odpovídající svítící bod (12). 2 - Stisknete tlačítko dvouokruhové varné zóny (5). Kontrolka LED (9) zvolené varné zóny zhasne a druhý topný okruh této varné zóny se vypne. Automatika uvedení do varu usnadňuje vaření v tom smyslu, že nemusíte po celou dobu přípravy jídla stát u varné desky. Při zapnutí této funkce se varná zóna zahřeje při maximálním výkonu a dosáhne tak rychleji nastaveného stupně vaření. Po určité době se varná zóna automaticky přepne na nastavený nižší stupeň výkonu (= stupeň dalšího vaření). Aktivace automatiky uvedení do varu Tlačítkem (2) zvolte požadovanou varnou zónu. Tlačítkem + (4) nastavte stupeň výkonu 9 a znovu stiskněte tlačítko + (4), čímž zapnete automatiku uvedení do varu (na příslušném displeji se objeví symbol A ). Pokud chcete nastavit funkci uvedení do varu s automatickým přepnutím na požadovaný nižší stupeň dalšího vaření (např. 6 ), stiskněte tlačítko - (4) a nastavte stupeň výkonu 6. Elektronický systém zapne funkci automatického uvedení do varu, přičemž se na displeji objevuje střídavě nastavený stupeň výkonu ( 6 ) a symbol ( A ) označující automatiku uvedení do varu. Vypnutí automatiky uvedení do varu Chcete-li vypnout automatiku uvedení do varu, (symbol A na displeji), stiskněte tlačítko - (4); mezi zapnutím a vypnutím musí však uplynout minimálně 10 sekund. 8 9

6 Použití Použití Časový spínač Také tato funkce usnadňuje vaření, protože už nemusíte stát po celou dobu přípravy jídla u varné desky. Po uplynutí doby nastavené na časovém spínači se příslušná varná zóna automaticky vypne. Pokud není naprogramována žádná varná zóna, funguje časový spínač jako obyčejné kuchyňské hodiny (viz kapitola Funkce časového spínače jako kuchyňských hodin ). Aktivace časového spínače 1 - Varná zóna musí být zapnutá, svítící bod (12) této varné zóny musí tedy svítit. Nastavení kuchyňských hodin: Když je varná deska vypnutá: 1 - Stiskněte vypínač ZAP/VYP (1). 2 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 3 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovaný čas. Když jsou zapnuté varná deska a jedna varná zóna: 1 - Vypněte varnou zónu tak, že stisknete příslušné tlačítko (2): zhasne svítící bod (12). 2 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 3 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovaný čas. 2 - Pokud jste ještě nezvolili stupeň výkonu (1 až 9), musíte to udělat nyní. 3 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6): na displeji časového spínače se zobrazí údaj 00 a přitom se rozsvítí kontrolka (11) té varné zóny, kterou chcete programovat. 4 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovanou dobu vaření (0 až 99 minut). Během několika sekund se pak automaticky zapne funkce časového spínače. Když budete tlačítko + nebo - (4) držet delší dobu stisknuté, můžete dobu vaření nastavit rychle. Časový spínač funguje jen pro zvolenou varnou zónu. Okamžité vypnutí varné zóny a časového spínače: Pokud chcete varnou zónu vypnout okamžitě, stiskněte tlačítka + a - (4) současně. Tím se vypne i časový spínač. Funkce časového spínače jako kuchyňských hodin Vypnutí funkce kuchyňských hodin Když uběhne nastavený čas, ozve se akustický signál v délce asi 2 minut. Pokud chcete tento akustický signál vypnout před uplynutím 2 minut, stiskněte jednoduše libovolné tlačítko. Pro předčasné zrušení funkce: 1 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 2 - Držte tlačítko - (4) stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví nula. Okamžité vypnutí kuchyňských hodin Stiskněte současně tlačítka + a - (4). V případě, že časový spínač nepoužijete pro jednu zvolenou varnou zónu, můžete jej použít jako obyčejné kuchyňské hodiny. Když uplyne doba nastavená na kuchyňských hodinách, žádná varná zóna se nevypne

7 Použití Údržba Trojokruhová varná zóna Zbytky pokrmů a mastné skvrny odstraňte ze sklokeramického povrchu varné desky speciální škrabkou. Potom vyčistěte povrch sidolem nebo jinými prostředky a kuchyňským papírem, pak povrch omyjte vodou a vysušte suchým hadrem. ne ne ano Zapnutí jedné varné zóny Pomocí tlačítka (2/1) zapněte prostřední varnou zónu. Zapnutí dvou varných zón Pomocí tlačítka (2/2) zapněte prostřední varnou zónu a druhý topný okruh. Zapnutí tří varných zón Pomocí tlačítka (2/3) zapněte prostřední varnou zónu, druhý topný okruh a vnější polokruh (pečící zónu). Všechny ostatní funkce zůstanou nezměněné, jak bylo popsáno výše. Chcete-li se vyhnout poškození povrchu varné desky, odstraňte ihned škrabkou eventuální stopy hliníkové fólie, plastových předmětů, cukru nebo pokrmů s vysokým obsahem cukru. V žádném případě nepoužívejte drátěnky a jiné podobné pomůcky; nepoužívejte ani agresivní chemické čisticí prostředky jako sprej na čistění pečících trub nebo odstraňovače skvrn. Síťový přívod smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborný servis. Tlačítka intenzita ohřevu 1 slabá 2-3 mírná 4 přiměřená 5-6 střední 7-8 silná 9 velmi silná Poznámka: - Pro správné využití varných zón doporučujeme varné nádoby s rovným dnem (obr. 3) a stejným nebo jen o něco větším průměrem. - Nenechte překypět tekutiny: po dosažení bodu varu nebo po zahřátí tekutin snižte stupeň výkonu. - Nenechávejte varné zóny zapnuté bez varné nádoby nebo s prázdnými nádobami. Jakmile se na povrchu varné desky objeví viditelná prasklina, ihned spotřebič vypněte ze el. sítě. Varné zóny kruhová jednookruhová varná zóna W kruhová dvouokruhová varná zóna (800 / 1200 W) oválná dvouokruhová varná zóna 170 x W (1400 / 800 W) oválná trojokruhová varná zóna 170 x W (600 / 1000 / 800 W) 12 13

8 Pokyny pro instalatéra Uvedené pokyny jsou určeny instalatérovi s příslušným oprávněním jako návod pro instalaci, regulaci a údržbu podle platných zákonů a norem. Veškeré zásahy lze provádět pouze při vypnutém spotřebiči. Spotřebič je určen pro instalaci do kuchyňské pracovní desky. viz obrázek. Přiloženou těsnicí hmotu je třeba rozdělit po celém obvodu varné desky. Instalace Umístění Elektrické zapojení Před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, zda: - parametry domácí elektroinstalace odpovídají údajům na typovém štítku varné desky; - domácí elektroinstalace je vybavena účinným uzemněním podle platných norem a zákonných ustanovení. Uzemnění je podle zákona povinné! Pokud není spotřebič vybaven síťovým přívodem nebo je třeba přívod vyměnit, musí být k napájení ze sítě použit takový přívod, který může být použit pro pracovní teplotu spotřebiče. Síťový přívod nesmí nikde dosahovat teploty vyšší než 50 C nad teplotou v místnosti. Pokud je požadováno přímé póly zdroje s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Instalaci proveďte v souladu s typovým štítkem a platnými normami. (Žlutozelený uzemňovací kabel se tímto vypínačem nesmí vypínat.) Zásuvka nebo vypínač přerušující všechny pracovní vodiče musejí být u instalovaného spotřebiče snadno přístupné. Výrobce odmítá nést jakoukoliv odpovědnost v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené pokyny a obvyklé preventivní normy, týkající se úrazů. Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v této brožuře, které by byly způsobeny tiskovými chybami, a vyhrazuje si právo provádět na svých výrobcích nutné změny, pokud tím nebudou ovlivněny jejich podstatné vlastnosti

9 Obsah Vážený zákazník, ďakujeme Vám a blahoprajeme, že ste si vybral práve náš spotrebič. Tento nový výrobok bol dômyselne skonštruovaný, vyrobený z prvotriednych materiálov a starostlivo preskúšaný, aby spĺňal všetky Vaše požiadavky na dokonalé varenie. Keď chcete ihneď od uvedenia do prevádzky dosahovať pri varení vynikajúce výsledky, žiadame Vás, aby ste si prečítali a dodržovali všetky pokyny tohto návodu. Prajeme Vám veľa úspechov s týmto moderným spotrebičom! Váš výrobca Pokyny pre užívateľa Inštalácia Použitie Údržba Pokyny pre inštalatéra Inštalácia Umiestenie Elektrické zapojenie Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti. V prípade, že dôjde k poškodeniu vecí alebo zraneniu osôb v dôsledku nesprávnej inštalácie, poprípade nevhodného používania alebo zneužitia, nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť

10 Pokyny pre užívatela Použitie Inštalácia Všetky operácie, ktoré súvisia s inštaláciou spotrebiča (elektrické pripojenie) môže robiť iba odborník s príslušným oprávnením, a kvalifikáciou a to podľa platných predpisov. Špecifické pokyny nájdete na stránke, ktorá je určené na informovanie inštalatéra. 2 varné zóny + 1 rozšírenie Použitie Ovládanie Ovládacie prvky Varná doska je riadená mikroprocesorom a ovláda sa pomocou infračervených senzorov. Ovládací software spracováva zadané príkazy a zisťuje, či nebola naplnená jedna z nasledujúcich podmienok, ktoré vybočujú z obvyklého stavu používania ako: - na ovládacom paneli je tekutina alebo cudzie predmety - na ovládací panel dopadá veľká intenzita svetla - na varnej doske je kondenzát Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, uvedie sa do prevádzky bezpečnostné zariadenie varnej dosky: zapnuté varné zóny sa ihneď vypnú, na príslušnom displeji sa objaví údaj - - AL - - a zaznie akustický signál. Keď má byt funkčnosť spotrebiča obnovená, musí byť najprv odstránená porucha. Je však možné, že bude nutné vytiahnuť ešte zástrčku zo zásuvky a znovu nastaviť parametre (viď Inštalácia). Popisky 1 vypínač ZAP / VYP 2 varná zóna 3 displej - ukazovatel výkonu 4 tlačidlá + / - 5 dvojitá zóna (rozšírenie) 6 časový spínač 7 displej časového spínača 1 varná zóna + rozšírenie 1 varná zóna trojitá varná zóna 8 uvedenie do prevádzky / blokovacie tlačidlo (detská poistka, kľúč) 9 kontrolka LED druhého varného okruhu 10 kontrolka LED časového spínača 11 kontrolka LED blokovacieho tlačidla 12 svietiaci bod 18 19

11 Použitie Použitie Zapnutie spotrebiča 1 - Riadiaca jednotka spotrebiča sa aktivuje tak, že sa dotknete tlačidla (1): na ukazovateľoch výkonu (3) a na displejoch časového spínača (7) sa objaví 0 a blikajú svietiace body (12). 2 - Keď chcete, aby sa riadiaca jednotka znovu automaticky nevypla, musíte počas nasledujúcich 10 sekúnd stlačiť ďalšie tlačidlo. Nastavenie výkonu a časového spínača pomocou tlačidiel + a - Pomocou tlačidiel + a - (4) môžete regulovať výkon varných zón a čas nastavený na časovom spínači / kuchynských hodinách (7). Pretože sa tlačidla + a - (4) používajú pre obe funkcie, musíte pred nastavením výkonu varných zón najprv tlačidlom (6) zvoliť túto funkciu a potom nastaviť tlačidlom + alebo - (4) požadovanú hodnotu. Zapnutie varnej zóny: Okamžité vypnutie varnej zóny: 1 - Varná zóna musí byť aktivovaná a musí preto svietiť tiež príslušný svietiaci bod (12). 2 - K automatickému vypnutiu zvolenej varnej zóny teraz stlačte súčastne tlačidlá + a - (4). Ukazovateľ zostatkového tepla ( H ): Ak je vypnutá varná zóna ešte natoľko horúca, že by ste sa o ňu mohli popáliť, svieti na displeji tejto varnej zóny (3) symbol zostatkového tepla H. Tento symbol zhasne až vtedy, keď teplota klesne na 60 C. Vypnutie varnej dosky: Varnú dosku môžete kedykoľvek vypnúť vypínačom ZAP/VYP (1). Po zapnutí spotrebiča máte 10 sekúnd na to, aby ste zapli jednu z varných zón: 1 - Požadovanú varnú zónu zvoľte stlačením jedného z tlačidiel (2). Na displeji (3), ktorý patrí k tejto varnej zóne sa objaví údaj 0 a rozsvieti sa svietiaci bod (12), to znamená, že príslušná varná zóna je teraz zapnutá. 2 - Pomocou tlačidiel + a - (4) potom nastavíte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). Tieto tlačidlá sú vybavené opakovacou funkciou. To znamená, že keď budete jedno z týchto dvoch tlačidiel držať stlačené, bude sa nastavovaná hodnota zvyšovať alebo znižovať. Vypnutie varnej zóny: 1 - Varná zóna musí byť aktivovaná, a musí preto svietiť tiež príslušný svietiaci bod (12). 2 - Tlačidlom - (4) nastavte 0. Po 3 sekundách sa daná varná zóna automaticky vypne

12 Použitie Použitie Dvojité varné zóny V závislosti od modelu môžu byť až dve varné zóny tejto varnej dosky vybavené druhým ohrevným okruhom. Tieto varné dosky sú dvojakého typu: KRUHOVÉ, v ktorých je prvý ohrevný okruh presne uprostred a okolo neho je druhý ohrevný okruh. OVÁLNÉ, v ktorých je prvý ohrevný okruh posunutý do strany a vedľa neho je ohrevný polkruh (oválna varná zóna). Na dvojokruhovej ohrevnej zóny môžete zapnúť len prvý ohrevný okruh alebo súčasne prvý ohrevný okruh a druhý ohrevný okruh (kruh resp. polkruh). Zablokovanie varnej dosky alebo varnej zóny Pred nepovolaným alebo neúmyselným používaním môžete varnú dosku zabezpečiť pomocou blokovacieho tlačidla (8). Táto funkcia slúži tiež ako detská poistka. Keď je blokovacie tlačidlo aktivované, sú zablokované všetky funkcie: varnú dosku môžete iba vypnúť (1). Bezpečnostné vypnutie Pre prípad, že by ste zabudli jednu alebo niekoľko varných zón po ukončení varenia vypnúť, varná doska sa po uplynutí maximálnej doby zapnutia vypne automaticky. V takom prípade sa na displeji objaví symbol H. Automatika uvedenia do varu Zapnutie dvojokruhovej varnej zóny: 1 - Príslušná dvojokruhová varná zóna musí byť aktivovaná; musí preto na displeji príslušnej varnej zóny svietiť príslušný svietiaci bod (12). 2 - Nastavte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). 3 - Stlačením tlačidla dvojokruhovej zóny (5) zapnite druhý ohrevný okruh. Rozsvieti sa kontrolka LED (9) zvolenej varnej zóny a k prvému ohrevnému okruhu sa zapne ešte druhý ohrevný okruh. Vypnutie druhého ohrevného okruhu dvojokruhovej varnej zóny: 1 - Dvojokruhová varná zóna musí byť zapnutá, a na displeji varne zóny tak musí svietiť zodpovedajúci svietiaci bod (12). 2 - Stlačte tlačidlo dvojokruhovej varnej zóny (5). Kontrola LED (9) zvolenej varnej zóny zhasne a druhý ohrevný okruh tejto varnej zóny sa vypne. Automatika uvedenia do varu uľahčuje varenie v tom zmysle, že nemusíte po celú dobu prípravy jedla stáť pri varnej doske. Pri zapnutí tejto funkcie sa varná zóna zahreje na maximálny výkon a tak rýchlo zahrejete studené potraviny alebo vodu. Po určitej dobe sa varná zóna automaticky prepne na nastavený nižší stupeň výkonu (= stupeň ďalšieho varenia). Aktivovanie automatiky uvedenia do varu Tlačidlom (2) zvoľte požadovanú varnú zónu. Tlačidlom + (4) nastavte stupeň výkonu 9 a znovu stlačte tlačidlo + (4), tým zapnete automatiku uvedenie do varu (na príslušnom displeji sa objaví symbol A ). Ak chcete nastaviť funkciu uvedenia do varu s automatickým prepnutím na požadovaný nižší stupeň ďalšieho varenia (napr. 6 ), do 10 sekúnd stlačte tlačidlo - (4) a nastavte na stupeň výkonu 6. Elektronický systém zapne funkciu automatického uvedenia do varu, pritom sa na displeji objavuje striedavo nastavený stupeň výkonu ( 6 ) a symbol ( A ), ktorý označuje automatiku uvedenia do varu. Vypnutie automatiky uvedenia do varu Keď chcete vypnúť automatiku uvedenia do varu, (symbol A na displeji), stlačte tlačidlo - (4); medzi zapnutím a vypnutím musí však uplynúť minimálne 10 sekúnd

13 Použitie Použitie Časový spínač Taktiež táto funkcia uľahčuje varenie, pretože už nemusíte stáť po celú dobu prípravy jedla pri varnej doske. Po uplynutí doby nastavenej na časovom spínači sa príslušná varná zóna automaticky vypne. Ak nie je naprogramovaná žiadna varná zóna, funguje časový spínač ako obyčajné kuchynské hodiny (viď kapitola Funkcia časového spínača ako kuchynských hodín ). Aktivovanie časového spínača 1 - Varná zóna musí byť zapnutá, svietiaci bod (12) tejto varnej zóny musí teda svietiť. 2 - Ak ste ešte nezvolili stupeň výkonu (1 až 9), musíte to urobiť teraz. 3 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6): na displeji časového spínača sa zobrazí údaj 00 a pritom sa rozsvieti kontrolka (11) tej varnej zóny, ktorú chcete programovať. 4 - Pomocou tlačidiel + a - (4) nastavte požadovanú dobu varenia (0 až 99 minút). Počas niekoľkých sekúnd sa potom automaticky zapne funkcia časového spínača. Keď budete tlačidlo + alebo - (4) držať dlhšiu dobu stlačené, môžete dobu varenia nastaviť rýchlo. Časový spínač funguje iba pre zvolenú varnú zónu. Okamžité vypnutie varnej zóny a časového spínača: Ak chcete varnú zónu vypnúť ihneď, stlačte tlačidlá + a - (4) súčastne. Tým sa vypne aj časový spínač. Funkcia časového spínača ako kuchynských hodín V prípade, že časový spínač nepoužijete pre žiadnu varnú zónu, môžete ho použiť ako obyčajné kuchynské hodiny. Keď uplynie doba nastavená na kuchynských hodinách, ozve sa len akustický signál. Nastavenie kuchynských hodín: Keď je varná doska vypnutá: 1 - Stlačte vypínač ZAP/VYP (1). 2 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 3 - Pomocou tlačidiel + a - (4) nastavte požadovaný čas. Keď sú zapnuté varná doska a jedna varná zóna: 1 - Vypnite varnú zónu tak, že stlačíte príslušné tlačidlo (2): zhasne svietiaci bod (12). 2 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 3 - Pomocou tlačidla + a - (4) nastavte požadovaný čas. Vypnutie funkcie kuchynských hodín Keď ubehne nastavený čas, ozve sa akustický signál v dĺžke asi 2 minút. Ak chcete tento akustický signál vypnúť pred uplynutím 2 minút, stlačte jednoducho ktorékoľvek tlačidlo. Pre predčasné zrušenie funkcie: 1 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 2 - Držte tlačidlo - (4) stlačené tak dlho, dokiaľ sa na displeji neobjaví nula. Okamžité vypnutie kuchynských hodín Stlačte súčastne tlačidlá + a - (4)

14 Použitie Údržba Trojokruhová varná zóna ne ne ano Zvyšky pokrmov a mastné škvrny odstráňte zo sklokeramického povrchu varnej dosky špeciálnou škrabkou. Potom vyčistite povrch špeciálnymi prostriedkami na keramické dosky a kuchynským papierom, potom povrch omyte vodou a vysušte suchou handrou. Zapnutie jednej varnej zóny Pomocou tlačidla (2/1) zapnite prostrednú varnú zónu. Zapnutie dvoch varných zón Pomocou tlačidla (2/2) zapnite prostrednú varnú zónu a druhý ohrevný okruh. Zapnutie troch varných zón Pomocou tlačidla (2/3) zapnite prostrednú varnú zónu, druhý ohrevný okruh a vonkajší polkruh (zónu na pečenie). Všetky ostatné funkcie zostanú nezmenené, ako bolo opísané vyššie. Keď sa chcete vyhnúť poškodeniu povrchu varnej dosky, odstráňte ihneď škrabkou eventuálne stopy hliníkovej fólie, plastových predmetov, cukru alebo pokrmov s vysokým obsahom cukru. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenky a iné podobné pomôcky; nepoužívajte ani agresívne chemické čistiace prostriedky ako spreje na čistenie rúr na pečenie alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn. Sieťový prívod smie vymeniť iba kvalifikovaný odborný servis. Tlačidlá intenzita ohrevu 1 slabá 2-3 mierna 4 priemerná 5-6 stredná 7-8 silná 9 velmi silná Poznámka: - Pre správne využitie varných zón doporučujeme varné nádoby s rovným dnom (obr. 3) a rovnakým alebo len o niečo väčším priemerom. - Nenechajte vykypieť tekutiny: po dosiahnutí bodu varu alebo po zohriatí tekutín znížte stupeň výkonu. - Nenechávajte varné zóny zapnuté bez varnej nádoby alebo s prázdnymi nádobami. Akonáhle sa na povrchu varnej dosky objaví viditeľná prasklina, ihneď spotrebič vypnite z el. siete. Varné zóny kruhová jednookruhová varná zóna W kruhová dvouokruhová varná zóna (800 / 1200 W) oválna dvouokruhová varná zóna 170 x W (1400 / 800 W) oválna trojokruhová varná zóna 170 x W (600 / 1000 / 800 W) 26 27

15 Pokyny pre inštalatéra Uvedené pokyny sú určené inštalatérovi s príslušným oprávnením ako návod pre inštaláciu, reguláciu a údržbu podľa platných zákonov a noriem. Všetky zásahy môžete robiť iba na vypnutom spotrebiči. Spotrebič je určený pre inštaláciu do kuchynskej pracovnej dosky. viď obrázok. Priloženú tesniacu hmotu je potrebné rozdeliť po celom obvode varnej dosky. Inštalácia Umiestenie Elektrické zapojenie Pred pripojením do elektrickej siete sa presvedčite, či: - parametre domácej elektroinštalácie zodpovedajú údajom na typovom štítku varnej dosky; - domáca elektroinštalácia je vybavená účinným uzemnením podľa platných noriem a zákonných ustanovení. Uzemnenie je podľa zákona povinné. Ak nie je spotrebič vybavený sieťovým prívodom a / alebo zodpovedajúcou zástrčkou, musí byť na napájanie zo siete použitý rovnaký materiál, aký je uvedený na typovom štítku, ktorý musí vyhovovať pre pracovnú teplotu spotrebiča. Sieťový prívod nesmie nikde dosahovať teplotu vyššiu než 50 C nad teplotou v miestnosti. Ak je požadované priame pripojenie do elektrickej siete, je potreba inštalovať vypínač, ktorý prerušuje všetky pracovné vodiče s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.. Inštaláciu urobte v súlade s typovým štítkom a platnými normami. (Žltozelený uzemňovací kábel sa týmto vypínačom nesmie vypínať.) Zásuvka alebo vypínač, ktoré prerušujú všetky pracovné vodiče musia byť u inštalovaného spotrebiča ľahko prístupné. Výrobca odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nebudú dodržané vyššie uvedené pokyny a obvyklé preventívne normy, ktoré sa týkajú úrazov. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné nepresnosti v tejto brožúre, ktoré by boli spôsobené tlačovými chybami, a vyhradzuje si právo robiť na svojich výrobkoch nutné zmeny, pokiaľ tým nebudú ovplyvnené ich podstatné vlastnosti

16 Poznámky CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 9001 Certifikace ISO 9001 garantuje, že výrobní postup tohoto zařízení vyhovuje mezinárodnímu systému kontroly kvality ISO. Je pro Vás též zárukou mimořádné spolehlivosti a bezpečnosti. Pokud jste dali přednost tomuto zařízení, zvolili jste skutečně to nejlepší. VYBRALI JSTE SI KVALITU PODLOŽENOU CERTIFIKÁTEM, KTERÝ JE DŮKAZEM, ŽE JSTE NEMOHLI KOUPIT LÉPE 30 31

17 CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHOTO ZARIADENIA SPLŇUJE POŽIADAVKY MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO 9001 Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný postup tohoto zariadenia vyhovuje medzinárodnému systému kontroly kvality ISO. Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej spoľahlivosti a bezpečnosti. Pokiaľ ste dali prednosť tomuto zariadeniu, zvolili ste skutočne to najlepšie. VYBRALI STE SI KVALITU PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM, KTORÝ JE DÔKAZOM ŽE STE NEMOHLI KÚPIŤ LEPŠIE.

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr

Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Série EM588, Série EM589 Digitální teploměr Úvod Teploměry sérii EM588 a EM589 jsou mikroprocesorem řízené digitální teploměry. Jsou přesné a snadno se ovládají.

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22

Induk ní varná deska. Model: IF - Light 30 IF - Light 40. Návod k montáži a k použití D 22 Induk ní varná deska Model: IF - Light 30 IF - Light 40 Návod k montáži a k použití D 22 POPIS OVLÁDACÍCH PRVK Tla ítka zap. / vyp. Tla ítka nastavení výkonu -/+ Tla ítka spínacích hodin UVEDENÍ

Více

Ostřička na řetězy 130001

Ostřička na řetězy 130001 Ostřička na řetězy 130001 CZ: Návod k použití Ostřička na řetězy NG95519 130001 POZOR! Při používáno přístrojů musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se zabránilo zraněním a škodám. Přečtěte

Více

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. CZ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. osoft praha osoft praha osoft praha osoft praha CZ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. CZ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

Sporáky Domino VITROCERAMIC

Sporáky Domino VITROCERAMIC Sporáky Domino VITROCERAMIC Index Návod k pouţití Instalace, Pouţití, Údrţba Návod pro instalujícího Instalace, Umístění, Elektrická připojení, DZ 2K (IX)/HA Podpora, TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO

Více

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730

Návod na použití. Meteorologická stanice s budíkem 2730 Meteorologická stanice s budíkem 2730 Návod na použití Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k nákupu výrobku Tesla. Přečtěte si pozorně tento návod na obsluhu a poté jej uschovejte pro případnou pozdější

Více

NÁVOD. Indukční vařič Professor IV-304

NÁVOD. Indukční vařič Professor IV-304 NÁVOD Indukční vařič Professor IV-304 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti!

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

www.global-export-import.eu

www.global-export-import.eu CZ 3,5 LCD TFT MULTIFUNKČNÍ BAREVNÝ VIDEOTELEFON SE CMOS KAMEROU DF-629TS + OUT9 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! www.global-export-import.eu Nikdy neodstraňujte zadní panel zařízení,

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP 211 01,02,02/C Návod na obsluhu, zapojení a montáž domácích telefonů 4 FP 211 01,02,02/C 4 VNF B 353 SK VYHOTOVENIE A MOŽNOSŤ POUŽITIA Systém

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. CZ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických spotřebičů MORA. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití

Vinotéka GZ 100/RD 100W. Návod k použití Vinotéka GZ 100/RD 100W 1 Návod k použití Úvod Děkujeme za volbu a koupi vinotéky. Pro správné použití si přečtěte prosím pokyny před instalací a použitím. Abyste zabránili nežádoucímu poškození, odložte

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE, POKYNY A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 514X Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Nosnost (Max.) Rozlišení (g)

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Detektor 4 v 1 TS530

Detektor 4 v 1 TS530 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detektor 4 v 1 TS530 Úvod Tato jednotka je pokročílým detekčním zařízením. Může detekovat kov, AC napětí a dřevo. Navíc v sobě má svinovací metr. Lze ji

Více

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01

Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Polyfúzní svářečka plastů TUSON POLY 01 Návod k použití Osvědčení o jakosti a užitných vlastnostech výrobku: TUSON POLY01 polyfúzní svářečka plastů A- Způsob použití: Tento výrobek je určen k ohřívání

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ174. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ174 strana 1 Popis konvice 5 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200

/CZ/ meteostanice Color EWS-1200 /CZ/ meteostanice Color EWS-1200 Návod na použití Děkujeme, že jste si zakoupili tuto meteostanici nové generace s pohybovým senzorem. Byla navržena a vyrobena s použitím nejmodernější technologie a kvalitních

Více

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble)

PLA-401 v3 Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Ethernetový adaptér PowerLine (prenos dát cez silové elektrické káble) Príručka pre rýchlu inštaláciu Firmware v3.3.4 Vydanie 1. Marec 2009 Obsah Úvodné informácie... 1 Pripojenie ku káblovému/dsl modemu

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9. Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY CZ TFT LCD VCHODOVÝ VIDEOTELEFON KATALÓGOVÉ ČÍSLO: DF-636TSY+OUT9 Děkujeme, e jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Z zájmu vyhnutí se úrazům elektrickým proudem zařízení

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305

NÁVOD NA POUŽITÍ. Vlasová žehlička CZ-305 NÁVOD NA POUŽITÍ Vlasová žehlička CZ-305 strana 1 Důležitá bezpečnostní upozornění 1. Před uvedením tohoto spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k použití včetně bezpečnostních upozornění a vyobrazení

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X

NÁVOD K OBSLUZE. Pečicí trouba Professor PT-382X Pečicí trouba Professor PT-382X NÁVOD K OBSLUZE ČESKY Před prvním použitím Vaší pečicí trouby Professor si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Pečicí

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX

Univerzálne dia kové ovládanie TV SAT DVD AUX TV SAT DVD AUX Skôr, než začnete používať diaľkový ovládač, budete musieť vykonať jeden z nasledujúcich krokov: Nastavenie na strane diaľkového ovládača A. Nastavenie pomocou kódu výrobcu 1. Zapnite zariadenie,

Více

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387

Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Návod na obsluhu a údržbu Tester baterií Sharks SH 102 Obj. číslo SHK387 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks START SH6016 Obj. číslo SHK419 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné

Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Kondenzační plynové kotle závěsné Kondenzačné plynové kotly závesné Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

NÁVOD. DuFurt automat

NÁVOD. DuFurt automat NÁVOD Odpadkový koš s automatickým/nášlapným otevíráním DuFurt automat OK12NX Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Bezdotykový

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386

Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Návod na obsluhu a údržbu Nabíječka baterií Sharks SH 631 Obj. číslo SHK386 Distributor: Steen QOS, s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor do SR: Sharks Slovakia, s.r.o., Športová 198/61, Hozelec PLASTOVÝ

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

MULTICOMM PRE PARROT CK UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante

MULTICOMM PRE PARROT CK UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante MULTICOMM PRE PARROT CK 3100 UNIVERZÁLNY adaptér pre ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante Inštalační manuál MULTICOMM 3100 je univerzálny adaptér,

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1

Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001. Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz. strana 1 Diamantový elektrický ostřič nožů DAMASTER Z1001 Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz strana 1 - Před prvním použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití a uschovejte jej pro pozdější potřebu. - Diamantový

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA

CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA CZ: AUTOMATICKÁ SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA bateriová (2x AAA) ASK200 CERTIFIKOVÁNO Filtr: 4/9-13 Prokop 1/2/3 379 CE Kukla: Prokop 175 CE Krycí štítky: Prokop 1 S CE, Prokop CE Návod pro uživatele. Úvod:

Více

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL

AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL AUDIO SYSTEM OWNER S MANUAL ÚVOD Náš zvukový systém TuneUps firmy Skullcandy nabízí skvělý stereo zvuk s paralelním tlačítkem ztišení pro rychlé, jednoduché ovládání zvuku, když to potřebujete. Systém

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu Model: 2 SF-6 CE Sušička prádla Sušička bielizne OBSAH strana Informace o vlivu na životní prostředí 2 Montáž 2 Elektrické připojení 4 Příprava prádla 5 Vkládání prádla 5 Úspora energie 6 Ovládací panel

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH

Manuál pre používateľov OS Android. *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Manuál pre používateľov OS Android *pre aplikáciu CONNECTED WATCH Obsah 1. Ako používať hodinky 2. Párovanie hodiniek s telefónom 1. KROK 1: príprava hodiniek pre spárovanie 2. KROK 2: stiahnutie aplikácie

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 NÁVOD K POUŽITÍ Elektronická kuchyňská váha Professor KV 503 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití, aby bylo zajištěno správné užívání váhy a její dobrá údržba. Charakteristika: - vysoká přesnost

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...30. 1142.3TsYDHbXSp 1143.3TsYDHaOXSp 1143.3TsYDpHaOS 1143.4TsYDpHaOQXSp 1143.

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...30. 1142.3TsYDHbXSp 1143.3TsYDHaOXSp 1143.3TsYDpHaOS 1143.4TsYDpHaOQXSp 1143. MENU O C 1142.3TsYDHbXSp 1143.3TsYDHaOXSp 1143.3TsYDpHaOS 1143.4TsYDpHaOQXSp 1143.4TsYDpHbOQC (CZ) NÁVOD K OBSLUZE...2 (SK) NÁVOD NA OBSLUHU...30 IOAK-1605 8048186 (12.2010./1) VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Trouba

Více

Návod k použití. Návod na použitie. Mrazáku. Mrazničky 7082 215-00. GGv

Návod k použití. Návod na použitie. Mrazáku. Mrazničky 7082 215-00. GGv Návod k použití Mrazáku Návod na použitie Mrazničky CZ SK 7082 215-00 GGv Pokyny pro likvidaci Obalový materiál nedávejte dětem na hraní hrozí nebezpečí udušení fóliemi! Obal odevzdejte k likvidaci na

Více

Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované. Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S

Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované. Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S Polyvaletní vaøidlové desky indukèní a kombinované Polyvalentné varné dosky indukèné a kombinované Model 2IFP 22 X/S 2IFP 40 X/S Návod k obsluze a k instalaci Návod na obsluhu a in taláciu Polyvaletní

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Ventilátor Ventilátor

Ventilátor Ventilátor Ventilátor Ventilátor AR5B30 CZ SK 1 Návod k použití Návod na obsluhu Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE PRE UŽÍVATEĽA MAGNETICKÝ ROTOPED DUO SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

JEDI pohon pre garážové brány

JEDI pohon pre garážové brány JEDI pohon pre garážové brány TRITON s.r.o. www.triton.eu Strana 1 z 6 JET DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2.

Prúdové elektródy (vonkajšie) sa pripoja na svorky C1, C2 a potenciálové (vnútorné) elektródy na svorky P1, P2. Meranie uzemnenia a Meranie rezistivity pôdy Zostavil: Viliam Kopecký Použitá literatúra: - Texty uvedené v zborníkoch prednášok Celoslovenských seminárov elektrotechnikov, - Texty uverejnené na webe,

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více

Automatické pohony na brány

Automatické pohony na brány Manuál CITY1-EVO 230V CALYPSO NASTAVOVANIE RIADIACEJ ELEKTRONIKY 1. Zatlačte a držte zatlačené tlačidlo OK pokiaľ sa nezobrazí požadovaná položka. 2. Pustite tlačidlo OK. Následne sa zobrazí prvá položka

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických odsavačů par CLASSIC. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více