Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO. Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu"

Transkript

1 Sklokeramické varné desky Sklokeramické varné dosky DOMINO Návod k obsluze a istalaci Návod na obsluhu a inštaláciu D 12

2 Obsah Vážený zákazníku Děkujeme Vám a blahopřejeme, že jste si vybral právě náš spotřebič. Tento nový výrobek byl pečlivě zkonstruován, vyroben z prvotřídních materiálů a pečlivě přezkoušen, aby splnil všechny vaše požadavky na dokonalé vaření. Chcete-li hned od uvedení do provozu dosahovat při vaření vynikajících výsledků, žádáme Vás, abyste si přečetl a dodržoval všechny pokyny z tohoto návodu. Pokyny pro uživatele Instalace Použití Údržba Pokyny pro instalatéra Přejeme vám hodně úspěchů s tímto moderním spotřebičem! Váš výrobce Instalace Umístění Elektrické zapojení Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti. V případech, kdy dojde k poškození věcí nebo zranění osob v důsledku nesprávné instalace, případně nevhodného používání, nepřebírá výrobce naprosto žádnou záruku. 2 3

3 Pokyny pro uživatele Použití Instalace Všechny operace spjaté nějakým způsobem s instalací spotřebiče (elektrické připojení) smí provádět pouze odborník s příslušným oprávněním a kvalifikací, a to podle platných předpisů. Specifické pokyny najdete na stránce určené pro informaci instalatéra. 2 varné zóny + 1 rozšíření Použití Ovládání Ovládací prvky Varná deska je řízena mikroprocesorem a ovládá se pomocí infračervených senzorů. Řídící software zpracovává zadané pokyny a zjišťuje, zda nebyla naplněna jedna z následujících podmínek vybočujících z obvyklého stavu používání jako: - na ovládacím panelu je tekutina nebo cizí předměty - na ovládacím panelu je velká intenzita světla - na varné desce je kondenzát Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek, uvede se do provozu bezpečnostní zařízení varné desky: zapnuté varné zóny se ihned vypnou, na příslušném displeji se objeví údaj - - AL - - a zazní akustický signál. Má-li být obnovena funkčnost spotřebiče, musí být nejprve odstraněna závada. Je však možné, že bude nutno vytáhnout ještě zástrčku ze zásuvky a znovu nastavit parametry (viz Instalace). Popisky 1 vypínač ZAP / VYP 2 varná zóna 3 displej - ukazatel výkonu 4 tlačítka + / - 5 dvouokruhová zóna (rozšíření) 6 časový spínač 7 displej časového spínače 1 varná zóna + rozšíření 1 varná zóna trojokruhová varná zóna 8 uvedení do provozu / blokovací tlačítko (dětská pojistka, klíč) 9 kontrolka LED druhého topného okruhu 10 kontrolka LED časového spínače 11 kontrolka LED blokovacího tlačítka 12 svítící bod 4 5

4 Použití Použití Zapnutí spotřebiče 1 - Řídící jednotka potřebiče se aktivuje tak, že se dotknete tlačítka (1): na ukazatelích výkonu (3) a na displejích spínacích hodin (7) se objeví 0 a blikají svítící body (12). 2 - Chcete-li, aby se řídící jednotka znovu automaticky nevypnula, musíte během následujících 10 sekund stisknout další tlačítko. Nastavení výkonu a časového spínače pomocí tlačítek + a - Pomocí tlačítek + a - (4) můžete regulovat výkon varných zón a čas nastavený na časovém spínači / kuchyňských hodinách (7). Jelikož se tlačítka + a - (4) používají pro obě funkce, musíte před nastavením výkonu varných zón nejprve tlačítkem (6) zvolit tuto funkci a potom nastavit tlačítkem + nebo - (4) požadovanou hodnotu. Zapnutí varné zóny: Okamžité vypnutí varné zóny: 1 - Varná zóna musí být již aktivována, a proto svítí také příslušný svítící bod (12). 2 - K automatickému vypnutí zvolené varné zóny nyní stisknete současně tlačítka + a - (4). Ukazatel zbytkového tepla ( H ): Dokud je vypnutá varná zóna ještě natolik horká, že byste se o ní mohli popálit, svítí na displeji této varné zóny (3) symbol zbytkového tepla H. Tento symbol zhasne teprve tehdy, když teplota klesne pod 60 C. Vypnutí varné desky: Varnou desku lze v kterémkoliv okamžiku vypnout vypínačem ZAP/VYP (1). Po zapnutí spotřebiče máte 10 sekund na to, abyste zapnuli jednu z varných zón: 1 - Požadovanou varnou zónu zvolte stisknutím jednoho z tlačítek (2). Na displeji (3) příslušejícím k této varné zóně se objeví údaj 0 a rozsvítí se svítící bod (12), což znamená, že příslušná varná zóna je nyní zapnutá. 2 - Pomocí tlačítek + a - (4) pak nastavíte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). Tato tlačítka jsou vybavena opakovací funkcí. To znamená, že když budete jedno z těchto dvou tlačítek držet stisknuté, bude se nastavovaná hodnota zvyšovat nebo snižovat. Vypnutí varné zóny: 1 - Varná zóna musí být již aktivována, a proto svítí také příslušný svítící bod (12). 2 - Tlačítkem - (4) nastavte 0. Po 3 sekundách se daná varná zóna automaticky vypne. 6 7

5 Použití Použití Dvouokruhové varné zóny V závislosti na modelu může mít varná deska jednu nebo dvě zóny vybavené druhým topným okruhem. Tyto varné zóny jsou dvojího typu: KRUHOVÉ, v nichž je první topný okruh přesně uprostřed a kolem něho je druhý topný okruh. OVÁLNÉ, v nichž je první topný okruh posunut a k němu je přidán topný polokruh (oválná varná zóna). U dvouokruhové topné zóny lze zapnout jen první topný okruh nebo současně první topný okruh a druhý topný okruh (kruh resp. polokruh). Zablokování varné desky nebo varné zóny Před nepovolaným nebo neúmyslným používáním můžete varnou desku zabezpečit pomocí blokovacího tlačítka (8). Tato funkce slouží také jako dětská pojistka. Když je blokovací tlačítko aktivované, jsou zablokovány všechny funkce: varnou desku lze pouze vypnout (1). Bezpečnostní vypnutí Pro případ, že byste zapomněli jednu nebo několik varných zón po ukončení vaření vypnout, varná deska se po uplynutí stanovené maximální doby zapnutí vypne automaticky. V takovém případě se na displeji objeví symbol H. Automatika uvedení do varu Zapnutí dvouokruhové varné zóny: 1 - Příslušná dvouokruhová varná zóna musí být aktivována; musí proto na displeji příslušné varné zóny svítit příslušný svítící bod (12). 2 - Nastavte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). 3 - Stisknutím tlačítka dvouokruhové zóny (5) zapněte druhý topný okruh. Rozsvítí se kontrolka LED (9) zvolené varné zóny a k prvnímu topnému okruhu se zapne ještě druhý topný okruh. Vypnutí druhého topného okruhu dvouokruhové varné zóny: 1 - Dvouokruhová varná zóna musí být již zapnutá, a na displeji varné zóny tak svítí odpovídající svítící bod (12). 2 - Stisknete tlačítko dvouokruhové varné zóny (5). Kontrolka LED (9) zvolené varné zóny zhasne a druhý topný okruh této varné zóny se vypne. Automatika uvedení do varu usnadňuje vaření v tom smyslu, že nemusíte po celou dobu přípravy jídla stát u varné desky. Při zapnutí této funkce se varná zóna zahřeje při maximálním výkonu a dosáhne tak rychleji nastaveného stupně vaření. Po určité době se varná zóna automaticky přepne na nastavený nižší stupeň výkonu (= stupeň dalšího vaření). Aktivace automatiky uvedení do varu Tlačítkem (2) zvolte požadovanou varnou zónu. Tlačítkem + (4) nastavte stupeň výkonu 9 a znovu stiskněte tlačítko + (4), čímž zapnete automatiku uvedení do varu (na příslušném displeji se objeví symbol A ). Pokud chcete nastavit funkci uvedení do varu s automatickým přepnutím na požadovaný nižší stupeň dalšího vaření (např. 6 ), stiskněte tlačítko - (4) a nastavte stupeň výkonu 6. Elektronický systém zapne funkci automatického uvedení do varu, přičemž se na displeji objevuje střídavě nastavený stupeň výkonu ( 6 ) a symbol ( A ) označující automatiku uvedení do varu. Vypnutí automatiky uvedení do varu Chcete-li vypnout automatiku uvedení do varu, (symbol A na displeji), stiskněte tlačítko - (4); mezi zapnutím a vypnutím musí však uplynout minimálně 10 sekund. 8 9

6 Použití Použití Časový spínač Také tato funkce usnadňuje vaření, protože už nemusíte stát po celou dobu přípravy jídla u varné desky. Po uplynutí doby nastavené na časovém spínači se příslušná varná zóna automaticky vypne. Pokud není naprogramována žádná varná zóna, funguje časový spínač jako obyčejné kuchyňské hodiny (viz kapitola Funkce časového spínače jako kuchyňských hodin ). Aktivace časového spínače 1 - Varná zóna musí být zapnutá, svítící bod (12) této varné zóny musí tedy svítit. Nastavení kuchyňských hodin: Když je varná deska vypnutá: 1 - Stiskněte vypínač ZAP/VYP (1). 2 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 3 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovaný čas. Když jsou zapnuté varná deska a jedna varná zóna: 1 - Vypněte varnou zónu tak, že stisknete příslušné tlačítko (2): zhasne svítící bod (12). 2 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 3 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovaný čas. 2 - Pokud jste ještě nezvolili stupeň výkonu (1 až 9), musíte to udělat nyní. 3 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6): na displeji časového spínače se zobrazí údaj 00 a přitom se rozsvítí kontrolka (11) té varné zóny, kterou chcete programovat. 4 - Pomocí tlačítek + a - (4) nastavte požadovanou dobu vaření (0 až 99 minut). Během několika sekund se pak automaticky zapne funkce časového spínače. Když budete tlačítko + nebo - (4) držet delší dobu stisknuté, můžete dobu vaření nastavit rychle. Časový spínač funguje jen pro zvolenou varnou zónu. Okamžité vypnutí varné zóny a časového spínače: Pokud chcete varnou zónu vypnout okamžitě, stiskněte tlačítka + a - (4) současně. Tím se vypne i časový spínač. Funkce časového spínače jako kuchyňských hodin Vypnutí funkce kuchyňských hodin Když uběhne nastavený čas, ozve se akustický signál v délce asi 2 minut. Pokud chcete tento akustický signál vypnout před uplynutím 2 minut, stiskněte jednoduše libovolné tlačítko. Pro předčasné zrušení funkce: 1 - Stiskněte tlačítko časového spínače (6). 2 - Držte tlačítko - (4) stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví nula. Okamžité vypnutí kuchyňských hodin Stiskněte současně tlačítka + a - (4). V případě, že časový spínač nepoužijete pro jednu zvolenou varnou zónu, můžete jej použít jako obyčejné kuchyňské hodiny. Když uplyne doba nastavená na kuchyňských hodinách, žádná varná zóna se nevypne

7 Použití Údržba Trojokruhová varná zóna Zbytky pokrmů a mastné skvrny odstraňte ze sklokeramického povrchu varné desky speciální škrabkou. Potom vyčistěte povrch sidolem nebo jinými prostředky a kuchyňským papírem, pak povrch omyjte vodou a vysušte suchým hadrem. ne ne ano Zapnutí jedné varné zóny Pomocí tlačítka (2/1) zapněte prostřední varnou zónu. Zapnutí dvou varných zón Pomocí tlačítka (2/2) zapněte prostřední varnou zónu a druhý topný okruh. Zapnutí tří varných zón Pomocí tlačítka (2/3) zapněte prostřední varnou zónu, druhý topný okruh a vnější polokruh (pečící zónu). Všechny ostatní funkce zůstanou nezměněné, jak bylo popsáno výše. Chcete-li se vyhnout poškození povrchu varné desky, odstraňte ihned škrabkou eventuální stopy hliníkové fólie, plastových předmětů, cukru nebo pokrmů s vysokým obsahem cukru. V žádném případě nepoužívejte drátěnky a jiné podobné pomůcky; nepoužívejte ani agresivní chemické čisticí prostředky jako sprej na čistění pečících trub nebo odstraňovače skvrn. Síťový přívod smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborný servis. Tlačítka intenzita ohřevu 1 slabá 2-3 mírná 4 přiměřená 5-6 střední 7-8 silná 9 velmi silná Poznámka: - Pro správné využití varných zón doporučujeme varné nádoby s rovným dnem (obr. 3) a stejným nebo jen o něco větším průměrem. - Nenechte překypět tekutiny: po dosažení bodu varu nebo po zahřátí tekutin snižte stupeň výkonu. - Nenechávejte varné zóny zapnuté bez varné nádoby nebo s prázdnými nádobami. Jakmile se na povrchu varné desky objeví viditelná prasklina, ihned spotřebič vypněte ze el. sítě. Varné zóny kruhová jednookruhová varná zóna W kruhová dvouokruhová varná zóna (800 / 1200 W) oválná dvouokruhová varná zóna 170 x W (1400 / 800 W) oválná trojokruhová varná zóna 170 x W (600 / 1000 / 800 W) 12 13

8 Pokyny pro instalatéra Uvedené pokyny jsou určeny instalatérovi s příslušným oprávněním jako návod pro instalaci, regulaci a údržbu podle platných zákonů a norem. Veškeré zásahy lze provádět pouze při vypnutém spotřebiči. Spotřebič je určen pro instalaci do kuchyňské pracovní desky. viz obrázek. Přiloženou těsnicí hmotu je třeba rozdělit po celém obvodu varné desky. Instalace Umístění Elektrické zapojení Před připojením do elektrické sítě se přesvědčte, zda: - parametry domácí elektroinstalace odpovídají údajům na typovém štítku varné desky; - domácí elektroinstalace je vybavena účinným uzemněním podle platných norem a zákonných ustanovení. Uzemnění je podle zákona povinné! Pokud není spotřebič vybaven síťovým přívodem nebo je třeba přívod vyměnit, musí být k napájení ze sítě použit takový přívod, který může být použit pro pracovní teplotu spotřebiče. Síťový přívod nesmí nikde dosahovat teploty vyšší než 50 C nad teplotou v místnosti. Pokud je požadováno přímé póly zdroje s minimální vzdáleností kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Instalaci proveďte v souladu s typovým štítkem a platnými normami. (Žlutozelený uzemňovací kabel se tímto vypínačem nesmí vypínat.) Zásuvka nebo vypínač přerušující všechny pracovní vodiče musejí být u instalovaného spotřebiče snadno přístupné. Výrobce odmítá nést jakoukoliv odpovědnost v případě, že nebudou dodrženy výše uvedené pokyny a obvyklé preventivní normy, týkající se úrazů. Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti v této brožuře, které by byly způsobeny tiskovými chybami, a vyhrazuje si právo provádět na svých výrobcích nutné změny, pokud tím nebudou ovlivněny jejich podstatné vlastnosti

9 Obsah Vážený zákazník, ďakujeme Vám a blahoprajeme, že ste si vybral práve náš spotrebič. Tento nový výrobok bol dômyselne skonštruovaný, vyrobený z prvotriednych materiálov a starostlivo preskúšaný, aby spĺňal všetky Vaše požiadavky na dokonalé varenie. Keď chcete ihneď od uvedenia do prevádzky dosahovať pri varení vynikajúce výsledky, žiadame Vás, aby ste si prečítali a dodržovali všetky pokyny tohto návodu. Prajeme Vám veľa úspechov s týmto moderným spotrebičom! Váš výrobca Pokyny pre užívateľa Inštalácia Použitie Údržba Pokyny pre inštalatéra Inštalácia Umiestenie Elektrické zapojenie Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti. V prípade, že dôjde k poškodeniu vecí alebo zraneniu osôb v dôsledku nesprávnej inštalácie, poprípade nevhodného používania alebo zneužitia, nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť

10 Pokyny pre užívatela Použitie Inštalácia Všetky operácie, ktoré súvisia s inštaláciou spotrebiča (elektrické pripojenie) môže robiť iba odborník s príslušným oprávnením, a kvalifikáciou a to podľa platných predpisov. Špecifické pokyny nájdete na stránke, ktorá je určené na informovanie inštalatéra. 2 varné zóny + 1 rozšírenie Použitie Ovládanie Ovládacie prvky Varná doska je riadená mikroprocesorom a ovláda sa pomocou infračervených senzorov. Ovládací software spracováva zadané príkazy a zisťuje, či nebola naplnená jedna z nasledujúcich podmienok, ktoré vybočujú z obvyklého stavu používania ako: - na ovládacom paneli je tekutina alebo cudzie predmety - na ovládací panel dopadá veľká intenzita svetla - na varnej doske je kondenzát Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok, uvedie sa do prevádzky bezpečnostné zariadenie varnej dosky: zapnuté varné zóny sa ihneď vypnú, na príslušnom displeji sa objaví údaj - - AL - - a zaznie akustický signál. Keď má byt funkčnosť spotrebiča obnovená, musí byť najprv odstránená porucha. Je však možné, že bude nutné vytiahnuť ešte zástrčku zo zásuvky a znovu nastaviť parametre (viď Inštalácia). Popisky 1 vypínač ZAP / VYP 2 varná zóna 3 displej - ukazovatel výkonu 4 tlačidlá + / - 5 dvojitá zóna (rozšírenie) 6 časový spínač 7 displej časového spínača 1 varná zóna + rozšírenie 1 varná zóna trojitá varná zóna 8 uvedenie do prevádzky / blokovacie tlačidlo (detská poistka, kľúč) 9 kontrolka LED druhého varného okruhu 10 kontrolka LED časového spínača 11 kontrolka LED blokovacieho tlačidla 12 svietiaci bod 18 19

11 Použitie Použitie Zapnutie spotrebiča 1 - Riadiaca jednotka spotrebiča sa aktivuje tak, že sa dotknete tlačidla (1): na ukazovateľoch výkonu (3) a na displejoch časového spínača (7) sa objaví 0 a blikajú svietiace body (12). 2 - Keď chcete, aby sa riadiaca jednotka znovu automaticky nevypla, musíte počas nasledujúcich 10 sekúnd stlačiť ďalšie tlačidlo. Nastavenie výkonu a časového spínača pomocou tlačidiel + a - Pomocou tlačidiel + a - (4) môžete regulovať výkon varných zón a čas nastavený na časovom spínači / kuchynských hodinách (7). Pretože sa tlačidla + a - (4) používajú pre obe funkcie, musíte pred nastavením výkonu varných zón najprv tlačidlom (6) zvoliť túto funkciu a potom nastaviť tlačidlom + alebo - (4) požadovanú hodnotu. Zapnutie varnej zóny: Okamžité vypnutie varnej zóny: 1 - Varná zóna musí byť aktivovaná a musí preto svietiť tiež príslušný svietiaci bod (12). 2 - K automatickému vypnutiu zvolenej varnej zóny teraz stlačte súčastne tlačidlá + a - (4). Ukazovateľ zostatkového tepla ( H ): Ak je vypnutá varná zóna ešte natoľko horúca, že by ste sa o ňu mohli popáliť, svieti na displeji tejto varnej zóny (3) symbol zostatkového tepla H. Tento symbol zhasne až vtedy, keď teplota klesne na 60 C. Vypnutie varnej dosky: Varnú dosku môžete kedykoľvek vypnúť vypínačom ZAP/VYP (1). Po zapnutí spotrebiča máte 10 sekúnd na to, aby ste zapli jednu z varných zón: 1 - Požadovanú varnú zónu zvoľte stlačením jedného z tlačidiel (2). Na displeji (3), ktorý patrí k tejto varnej zóne sa objaví údaj 0 a rozsvieti sa svietiaci bod (12), to znamená, že príslušná varná zóna je teraz zapnutá. 2 - Pomocou tlačidiel + a - (4) potom nastavíte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). Tieto tlačidlá sú vybavené opakovacou funkciou. To znamená, že keď budete jedno z týchto dvoch tlačidiel držať stlačené, bude sa nastavovaná hodnota zvyšovať alebo znižovať. Vypnutie varnej zóny: 1 - Varná zóna musí byť aktivovaná, a musí preto svietiť tiež príslušný svietiaci bod (12). 2 - Tlačidlom - (4) nastavte 0. Po 3 sekundách sa daná varná zóna automaticky vypne

12 Použitie Použitie Dvojité varné zóny V závislosti od modelu môžu byť až dve varné zóny tejto varnej dosky vybavené druhým ohrevným okruhom. Tieto varné dosky sú dvojakého typu: KRUHOVÉ, v ktorých je prvý ohrevný okruh presne uprostred a okolo neho je druhý ohrevný okruh. OVÁLNÉ, v ktorých je prvý ohrevný okruh posunutý do strany a vedľa neho je ohrevný polkruh (oválna varná zóna). Na dvojokruhovej ohrevnej zóny môžete zapnúť len prvý ohrevný okruh alebo súčasne prvý ohrevný okruh a druhý ohrevný okruh (kruh resp. polkruh). Zablokovanie varnej dosky alebo varnej zóny Pred nepovolaným alebo neúmyselným používaním môžete varnú dosku zabezpečiť pomocou blokovacieho tlačidla (8). Táto funkcia slúži tiež ako detská poistka. Keď je blokovacie tlačidlo aktivované, sú zablokované všetky funkcie: varnú dosku môžete iba vypnúť (1). Bezpečnostné vypnutie Pre prípad, že by ste zabudli jednu alebo niekoľko varných zón po ukončení varenia vypnúť, varná doska sa po uplynutí maximálnej doby zapnutia vypne automaticky. V takom prípade sa na displeji objaví symbol H. Automatika uvedenia do varu Zapnutie dvojokruhovej varnej zóny: 1 - Príslušná dvojokruhová varná zóna musí byť aktivovaná; musí preto na displeji príslušnej varnej zóny svietiť príslušný svietiaci bod (12). 2 - Nastavte požadovaný stupeň výkonu (1 až 9). 3 - Stlačením tlačidla dvojokruhovej zóny (5) zapnite druhý ohrevný okruh. Rozsvieti sa kontrolka LED (9) zvolenej varnej zóny a k prvému ohrevnému okruhu sa zapne ešte druhý ohrevný okruh. Vypnutie druhého ohrevného okruhu dvojokruhovej varnej zóny: 1 - Dvojokruhová varná zóna musí byť zapnutá, a na displeji varne zóny tak musí svietiť zodpovedajúci svietiaci bod (12). 2 - Stlačte tlačidlo dvojokruhovej varnej zóny (5). Kontrola LED (9) zvolenej varnej zóny zhasne a druhý ohrevný okruh tejto varnej zóny sa vypne. Automatika uvedenia do varu uľahčuje varenie v tom zmysle, že nemusíte po celú dobu prípravy jedla stáť pri varnej doske. Pri zapnutí tejto funkcie sa varná zóna zahreje na maximálny výkon a tak rýchlo zahrejete studené potraviny alebo vodu. Po určitej dobe sa varná zóna automaticky prepne na nastavený nižší stupeň výkonu (= stupeň ďalšieho varenia). Aktivovanie automatiky uvedenia do varu Tlačidlom (2) zvoľte požadovanú varnú zónu. Tlačidlom + (4) nastavte stupeň výkonu 9 a znovu stlačte tlačidlo + (4), tým zapnete automatiku uvedenie do varu (na príslušnom displeji sa objaví symbol A ). Ak chcete nastaviť funkciu uvedenia do varu s automatickým prepnutím na požadovaný nižší stupeň ďalšieho varenia (napr. 6 ), do 10 sekúnd stlačte tlačidlo - (4) a nastavte na stupeň výkonu 6. Elektronický systém zapne funkciu automatického uvedenia do varu, pritom sa na displeji objavuje striedavo nastavený stupeň výkonu ( 6 ) a symbol ( A ), ktorý označuje automatiku uvedenia do varu. Vypnutie automatiky uvedenia do varu Keď chcete vypnúť automatiku uvedenia do varu, (symbol A na displeji), stlačte tlačidlo - (4); medzi zapnutím a vypnutím musí však uplynúť minimálne 10 sekúnd

13 Použitie Použitie Časový spínač Taktiež táto funkcia uľahčuje varenie, pretože už nemusíte stáť po celú dobu prípravy jedla pri varnej doske. Po uplynutí doby nastavenej na časovom spínači sa príslušná varná zóna automaticky vypne. Ak nie je naprogramovaná žiadna varná zóna, funguje časový spínač ako obyčajné kuchynské hodiny (viď kapitola Funkcia časového spínača ako kuchynských hodín ). Aktivovanie časového spínača 1 - Varná zóna musí byť zapnutá, svietiaci bod (12) tejto varnej zóny musí teda svietiť. 2 - Ak ste ešte nezvolili stupeň výkonu (1 až 9), musíte to urobiť teraz. 3 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6): na displeji časového spínača sa zobrazí údaj 00 a pritom sa rozsvieti kontrolka (11) tej varnej zóny, ktorú chcete programovať. 4 - Pomocou tlačidiel + a - (4) nastavte požadovanú dobu varenia (0 až 99 minút). Počas niekoľkých sekúnd sa potom automaticky zapne funkcia časového spínača. Keď budete tlačidlo + alebo - (4) držať dlhšiu dobu stlačené, môžete dobu varenia nastaviť rýchlo. Časový spínač funguje iba pre zvolenú varnú zónu. Okamžité vypnutie varnej zóny a časového spínača: Ak chcete varnú zónu vypnúť ihneď, stlačte tlačidlá + a - (4) súčastne. Tým sa vypne aj časový spínač. Funkcia časového spínača ako kuchynských hodín V prípade, že časový spínač nepoužijete pre žiadnu varnú zónu, môžete ho použiť ako obyčajné kuchynské hodiny. Keď uplynie doba nastavená na kuchynských hodinách, ozve sa len akustický signál. Nastavenie kuchynských hodín: Keď je varná doska vypnutá: 1 - Stlačte vypínač ZAP/VYP (1). 2 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 3 - Pomocou tlačidiel + a - (4) nastavte požadovaný čas. Keď sú zapnuté varná doska a jedna varná zóna: 1 - Vypnite varnú zónu tak, že stlačíte príslušné tlačidlo (2): zhasne svietiaci bod (12). 2 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 3 - Pomocou tlačidla + a - (4) nastavte požadovaný čas. Vypnutie funkcie kuchynských hodín Keď ubehne nastavený čas, ozve sa akustický signál v dĺžke asi 2 minút. Ak chcete tento akustický signál vypnúť pred uplynutím 2 minút, stlačte jednoducho ktorékoľvek tlačidlo. Pre predčasné zrušenie funkcie: 1 - Stlačte tlačidlo časového spínača (6). 2 - Držte tlačidlo - (4) stlačené tak dlho, dokiaľ sa na displeji neobjaví nula. Okamžité vypnutie kuchynských hodín Stlačte súčastne tlačidlá + a - (4)

14 Použitie Údržba Trojokruhová varná zóna ne ne ano Zvyšky pokrmov a mastné škvrny odstráňte zo sklokeramického povrchu varnej dosky špeciálnou škrabkou. Potom vyčistite povrch špeciálnymi prostriedkami na keramické dosky a kuchynským papierom, potom povrch omyte vodou a vysušte suchou handrou. Zapnutie jednej varnej zóny Pomocou tlačidla (2/1) zapnite prostrednú varnú zónu. Zapnutie dvoch varných zón Pomocou tlačidla (2/2) zapnite prostrednú varnú zónu a druhý ohrevný okruh. Zapnutie troch varných zón Pomocou tlačidla (2/3) zapnite prostrednú varnú zónu, druhý ohrevný okruh a vonkajší polkruh (zónu na pečenie). Všetky ostatné funkcie zostanú nezmenené, ako bolo opísané vyššie. Keď sa chcete vyhnúť poškodeniu povrchu varnej dosky, odstráňte ihneď škrabkou eventuálne stopy hliníkovej fólie, plastových predmetov, cukru alebo pokrmov s vysokým obsahom cukru. V žiadnom prípade nepoužívajte drôtenky a iné podobné pomôcky; nepoužívajte ani agresívne chemické čistiace prostriedky ako spreje na čistenie rúr na pečenie alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn. Sieťový prívod smie vymeniť iba kvalifikovaný odborný servis. Tlačidlá intenzita ohrevu 1 slabá 2-3 mierna 4 priemerná 5-6 stredná 7-8 silná 9 velmi silná Poznámka: - Pre správne využitie varných zón doporučujeme varné nádoby s rovným dnom (obr. 3) a rovnakým alebo len o niečo väčším priemerom. - Nenechajte vykypieť tekutiny: po dosiahnutí bodu varu alebo po zohriatí tekutín znížte stupeň výkonu. - Nenechávajte varné zóny zapnuté bez varnej nádoby alebo s prázdnymi nádobami. Akonáhle sa na povrchu varnej dosky objaví viditeľná prasklina, ihneď spotrebič vypnite z el. siete. Varné zóny kruhová jednookruhová varná zóna W kruhová dvouokruhová varná zóna (800 / 1200 W) oválna dvouokruhová varná zóna 170 x W (1400 / 800 W) oválna trojokruhová varná zóna 170 x W (600 / 1000 / 800 W) 26 27

15 Pokyny pre inštalatéra Uvedené pokyny sú určené inštalatérovi s príslušným oprávnením ako návod pre inštaláciu, reguláciu a údržbu podľa platných zákonov a noriem. Všetky zásahy môžete robiť iba na vypnutom spotrebiči. Spotrebič je určený pre inštaláciu do kuchynskej pracovnej dosky. viď obrázok. Priloženú tesniacu hmotu je potrebné rozdeliť po celom obvode varnej dosky. Inštalácia Umiestenie Elektrické zapojenie Pred pripojením do elektrickej siete sa presvedčite, či: - parametre domácej elektroinštalácie zodpovedajú údajom na typovom štítku varnej dosky; - domáca elektroinštalácia je vybavená účinným uzemnením podľa platných noriem a zákonných ustanovení. Uzemnenie je podľa zákona povinné. Ak nie je spotrebič vybavený sieťovým prívodom a / alebo zodpovedajúcou zástrčkou, musí byť na napájanie zo siete použitý rovnaký materiál, aký je uvedený na typovom štítku, ktorý musí vyhovovať pre pracovnú teplotu spotrebiča. Sieťový prívod nesmie nikde dosahovať teplotu vyššiu než 50 C nad teplotou v miestnosti. Ak je požadované priame pripojenie do elektrickej siete, je potreba inštalovať vypínač, ktorý prerušuje všetky pracovné vodiče s minimálnou vzdialenosťou kontaktov 3 mm.. Inštaláciu urobte v súlade s typovým štítkom a platnými normami. (Žltozelený uzemňovací kábel sa týmto vypínačom nesmie vypínať.) Zásuvka alebo vypínač, ktoré prerušujú všetky pracovné vodiče musia byť u inštalovaného spotrebiča ľahko prístupné. Výrobca odmieta niesť akúkoľvek zodpovednosť v prípade, že nebudú dodržané vyššie uvedené pokyny a obvyklé preventívne normy, ktoré sa týkajú úrazov. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné nepresnosti v tejto brožúre, ktoré by boli spôsobené tlačovými chybami, a vyhradzuje si právo robiť na svojich výrobkoch nutné zmeny, pokiaľ tým nebudú ovplyvnené ich podstatné vlastnosti

16 Poznámky CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE POŽADAVKY MEZINÁRODNÍ NORMY ISO 9001 Certifikace ISO 9001 garantuje, že výrobní postup tohoto zařízení vyhovuje mezinárodnímu systému kontroly kvality ISO. Je pro Vás též zárukou mimořádné spolehlivosti a bezpečnosti. Pokud jste dali přednost tomuto zařízení, zvolili jste skutečně to nejlepší. VYBRALI JSTE SI KVALITU PODLOŽENOU CERTIFIKÁTEM, KTERÝ JE DŮKAZEM, ŽE JSTE NEMOHLI KOUPIT LÉPE 30 31

17 CERTIFIKÁT KVALITY ISO 9001 KVALITA VÝROBY TOHOTO ZARIADENIA SPLŇUJE POŽIADAVKY MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO 9001 Certifikácia ISO 9001 garantuje, že výrobný postup tohoto zariadenia vyhovuje medzinárodnému systému kontroly kvality ISO. Je pre Vás tiež zárukou mimoriadnej spoľahlivosti a bezpečnosti. Pokiaľ ste dali prednosť tomuto zariadeniu, zvolili ste skutočne to najlepšie. VYBRALI STE SI KVALITU PODLOŽENÚ CERTIFIKÁTOM, KTORÝ JE DÔKAZOM ŽE STE NEMOHLI KÚPIŤ LEPŠIE.

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2

Návod k obsluze. Obsah DZ 2KIL (IX)/HA INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4. Princip činnosti, 2 Návod k obsluze INDUKČNÍ VARNÁ DESKA 2 IN BASIC - G4 Obsah Princip činnosti, 2 Pokyny pro uživatele, 2 Instalace, 2 Používání, 2 Údržba, 4 DZ 2KIL (IX)/HA Pokyny pro instalaci, 6 Instalace, 6 Umístění

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod na používanie. Návod k použití. Práčka. Pračka PLD 14840

Návod na používanie. Návod k použití. Práčka. Pračka PLD 14840 Návod k použití Návod na používanie Pračka Práčka PLD 14840 2 OBSAH Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Ovládací panel 6 Programy 9 Údaje o spotřebě 12 Funkce 13 Nastavení

Více

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání.

Naše podpora nekončí prodejem, chceme, abyste byli se zařízením plně spokojeni po celou dobu jeho používání. WELL DA-300N_V2 ADSL2/2 + Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ADSL Routeru WELL DA-300N_V2 byl zcela jistě dobrou volbou a věříme,

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Návod k použití EH 651TA16E

Návod k použití EH 651TA16E EH 651TA16E Návod k použití EH 651TA16E Q4ACZM1639 1 Ø = cm 2 Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu naleznete na internetu: www.siemens-home.com/cz a Online-Shopu: www.siemens-eshop.com

Více

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly

Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Plynové závěsné kondenzační kotle Plynové závesné kondenzačné kotly Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Uživateľský návod Uživatelský návod User guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se START tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! CZ Bytový alarm VIP-802 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Návod k obsluze Abyste se dozvěděli více o tomto produktu, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku před tím, než jej

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Adaptér domácí sítě (PL200) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU

MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU MK 092 MOBILNÍ KLIMATIZACE NÁVOD K OBSLUZE MOBILNÁ KLIMATIZÁCIA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Návod k telefonu CPA Halo 6i

Návod k telefonu CPA Halo 6i SK CZ NÁVOD Návod k telefonu CPA Halo 6i CZ OBSAH Obsah... 3 Popis ovládacích prvků telefonu... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 ZAČÍNÁME...10 Vložení baterie...10 Vyjmutí baterie...11 Vložení/vyjmutí SIM karty...12

Více

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Uživateľský návod. Uživatelský návod. User guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Uživateľský návod Uživatelský návod User guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se START tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým

Více

Professor CZ123K / CZ124K

Professor CZ123K / CZ124K NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ123K / CZ124K Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Návod uschovejte pro případné pozdější použití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď

Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Nikdo vám nesliboval, že podlahové vytápění bude snadné až doteď Bezdrátové pohodlí od Danfossu Od složitého k jednoduchému Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální spolehlivost

Více

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny

2. Prepínač funkcií rúry 3. Ovládací knoflík levé přední plotny. 3. Ovládací gombík ľavej prednej platničky 4. Ovládací knoflík levé zadní plotny CZ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady elektrických sporáků. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě. Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť. Osobní audio systém. Prenosný audio systém SRS-X7

Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě. Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť. Osobní audio systém. Prenosný audio systém SRS-X7 Osobní audio systém Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě Poslech hudby prostřednictvím vaší Wi-Fi sítě CZ Prenosný audio systém Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi sieť Užite si hudbu cez vašu Wi-Fi

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

WELL WRC7000N WiFi Router

WELL WRC7000N WiFi Router WELL WRC7000N WiFi Router CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC7000N byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním

Více

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívate ov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnos ou Firma BAXI S.p.A.

Více

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití LB 5 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Spotřebič Displej Dálkový ovladač Spotřebič 1) Ohřev 2) Čas 3) Pára 4) Vlhkost 5) Zapnutí/vypnutí 6) Ionizace 7) Displej 8) Výstup páry 9) Zásobník vody 10) Otvor

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-223B strana 1 Popis konvice 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Západka otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

WELL 3170IB VOIP telefon

WELL 3170IB VOIP telefon WELL 3170IB VOIP telefon CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup VOIP telefonu WELL 3170IB byl zcela jistě dobrou volbou a věříme, že s ním budete

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 Smažení dušení pečení grilování vaření v páře fritování sauté fondue ohřívání 220-240V / 50Hz, 1350-1650 W strana 1

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CRM 129 SU NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PŘEHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEREM FM/AM PREHRÁVAČ CD, MP3, SD/MMC a USB S TUNEROM FM/AM

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS2194 INTERNET NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA METEOROLOGICZNA WEATHER STATION Děkujeme, že jste zakoupili

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák 4CE-56E B 4CE-56EM B 09.2004 2375.29.100.01.15.0

NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický sporák 4CE-56E B 4CE-56EM B 09.2004 2375.29.100.01.15.0 NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrický sporák 4CE-56E B 4CE-56EM B P C 7; 75 9.4 75.9...5. 6 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DŮLEŽITÉ! Než začnete řešit problém, odpojte přívod sporáku od elektrické

Více

SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60

SALON LASER TM LAHC5. Odstraňovač chĺpkov x60 SALON LASER TM Odstraňovač chĺpkov x60 LAHC5 808 nm vlnová dĺžka Nosenie laserových ochranných okuliarov nie je nutné, pretože výrobok bol navrhnutý so zabudovanými bezpečnostnými prvkami. Výrobok triedy

Více

Professor CZ-227X, CZ-228X

Professor CZ-227X, CZ-228X NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarné konvice Professor CZ-227X, CZ-228X strana 1 Popis konvice 4 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Západka otevírání víka 5. Držadlo 6. Vypínač 7. Vodoznak 8.

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

MWEGH 281S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL

MWEGH 281S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL MWEGH 281S NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUCTION MANUAL Mikrovlnná trouba / Mikrovlnná rúra Mikrofalówka / Microwave oven Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

Více

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101

Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 Instalační příručka pro sadu Powerline Nano500 XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána na systémech pro

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

WELL Gate2626, VoIP ústředna

WELL Gate2626, VoIP ústředna WELL Gate2626, VoIP ústředna Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre užívateľov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více