KRYCÍ LIST SOUPISU SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: ,14. Cena s DPH v CZK ,91.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91."

Transkript

1 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel IČ: DIČ: CZ Uchazeč: 2012/1 DIČ: IČ: Projektant: ing. Petr Doležel Poznámka: CZ-CPA: IČ: DIČ: CZ Cena bez DPH ,14 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze , ,77 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,91 Strana 1 z 21

2 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: 2012/ ing. Petr Doležel Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce 18 - Zemní práce - vegetační úpravy 5 - Komunikace kryty poz.komunikace-živičné 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch kryty poz.komunikací - dlažba 8 - Trubní vedení potrubi z trub betonovych 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání doplnujici konstrukce bourání a demolice konstrukcí 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb , , , , , , , , , , , , , ,35 Strana 2 z 21

3 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: POSP Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací Místo: Datum: Zadavatel: Město Litovel Projektant: Uchazeč: 2012/ ing. Petr Doležel PČ Typ Kód Popis Náklady soupisu celkem ,14 HSV - Práce a dodávky HSV zemní práce , ,18 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 1 K kus 3, , ,00 CS ÚRS cm ve svahu do 1:3 Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm 1. V ceně jsou započteny i náklady na snesení klestu na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na případné nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. Měrná jednotka je 1 strom. viz technická zpráva č K Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 3, , ,00 CS ÚRS ,000 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3. Průměr kmene se měří v místě řezu. 4. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu Plochy a úprava území. 5. Počet stromů při kácení souvislého lesního porostu lze určit podle tabulky uvedené v příloze č. 1. viz technická zpráva č ,000 Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se 3 K zasypáním jámy D do 0,9 m v rovině a svahu kus 3, , ,00 CS ÚRS :5 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zasypání jámy, doplnění zeminy a úprava terénu. 2. Ceny jsou určeny jen pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 3. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot. viz technická zpráva č Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do K kus 3, , ,00 CS ÚRS mm Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 3, ,000 Příplatek k vodorovnému přemístění větví 5 K stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 kus 6, ,00 750,00 CS ÚRS km Strana 3 z 21

4 Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka je 1 strom. 2*3 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 6 K m ,000 95, ,00 CS ÚRS m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 6, V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C 02 souboru cen Zalití rostlin vodou. 3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování. 4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování. položka 28 výkazu výměr -výkaz kubatur ,000 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 7 K m3 742,000 79, ,80 CS ÚRS silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do m3 1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes m3 cenami pro množství přes 100 do m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu položka 2 výkazu výměr - výkaz kubatur 742 Vodorovné přemístění do 5000 m 8 K m3 69, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 742,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m Strana 4 z 21

5 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. doprava na meziskládku pro násyp 69 Vodorovné přemístění drnu bez naložení se 9 K m ,000 65, ,00 CS ÚRS složením do 5000 m Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 4000 do 5000 m 69, V cenách jsou započteny i náklady na terénní přirážky za jízdu v nepříznivých nebo mimořádně nepříznivých poměrech a složení drnu na hromady. 2. V cenách nejsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek, tyto se oceňují souborem cen Nakládání drnu. 3. Vzdálenost pro vodorovné přemístění drnu je délka nejhospodárnější dopravní trasy, měřené v její ose, mezi těžištěm plochy z níž se drn snímá a těžištěm plochy určené k drnování. položka 9 výkazu výměr ,000 Vodorovné přemístění do m 10 K m3 673, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. položka 2 výkazu výměr bez násypu Příplatek k vodorovnému přemístění 11 K výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m ,000 29, ,50 CS ÚRS m přes m 673,000 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých m Strana 5 z 21

6 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 7* , K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 121, , ,00 CS ÚRS Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny a Ceny a jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny *0,1 13 K Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 69,000 21, ,20 CS ÚRS ,000 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny a lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny až v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny a relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny a stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen Obsyp objektů. 8. Cena neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady. podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se položka 27 výkazu výměr Strana 6 z 21

7 69 69,000 Vodorovné přemístění do 5000 m 14 K m3 121, , ,00 CS ÚRS výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes do m 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů a Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. přeprava násypů a ornice z meziskládky 121 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 15 K t 1 211, , ,00 CS ÚRS skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné ) 121, Cena je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami , , a V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu lze po dohodě upravit. 673*1, ,400 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve 16 K m2 520,000 9, ,00 CS ÚRS svahu do 1:5 Založení trávníku výsevem lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípravu půdy, pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách až jsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen Vypletí a Zalití rostlin vodou. b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. položka 29 výkazu výměr ,000 Strana 7 z 21

8 17 M osivo směs travní krajinná - technická kg 17,160 90, ,40 CS ÚRS osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg krajinná 520*0,033 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř K m3 9, , ,90 CS ÚRS objemu do 100 m3 17,160 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č všeobecných podmínek katalogu. výkop pro položku 39 výkazu výměr 71*0,4*0,35 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 19 K m3 9, , ,20 CS ÚRS sypaninou se zhutněním 20 K Úprava pláně v zářezech se zhutněním m ,000 24, ,00 CS ÚRS Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 9,940 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1. Ceny jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách , , a je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen Nakládání výkopku nebo sypaniny a Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen souboru cen Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, zásyp pro položku 39 výkazu výměr 71*0,4*0,35 9,940 Strana 8 z 21

9 1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny , , a jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 3. Cena je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu Komunikace pozemní a letiště. dle položek 24 a25 výkazu výměr ,000 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 21 K m2 520,000 28, ,00 CS ÚRS m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. položka 29 výkazu výměr , Zemní práce - vegetační úpravy Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 5 880,18 22 K až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do kus 56,000 10,60 593,60 CS ÚRS :5 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. položka 38 výkazu výměr 14*4 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky 23 K kus 56,000 36, ,40 CS ÚRS se zalitím v rovině a svahu do 1:5 56,000 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) osazení kůlů; tyto se oceňují cenami části A02 souboru cen Osazení kůlu, b) kotvení dřeviny; tyto se oceňují cenami části A02 souboru cen Ukotvení dřeviny třemi a více kůly. položka 38 výkazu výměr 14*4 Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu 24 K m2 14,000 37,60 526,40 CS ÚRS do 1:5 56,000 Mulčování vysazených rostlin tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, případné zhotovení jízdní dráhy, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně. 3. Tloušťka mulče se měří v nakypřeném stavu. položka 38 výkazu výměr 14 14, M kůra mulčovací VL m3 1, ,00 901,60 CS ÚRS Strana 9 z 21

10 výrobky ostatní kůra mulčovací položka 38 výkazu výměr 14*0,1 1, M R potentilla fruticosa kus 56,000 20, ,00 CS ÚRS potentilla fruticosa položka 38 výkazu výměr M R Voda na zálivku m3 0,056 70,00 3,92 CS ÚRS Voda na zálivku 0,001*56 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 28 K t 0, ,00 20,90 CS ÚRS rostlinám v rovině a svahu do 1:5 56,000 0, V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. VL Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám 0,00001*56 0, K Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0, ,00 16,41 CS ÚRS Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 0,001*56 0, K Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m m3 0, ,00 30,63 CS ÚRS Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m 31 K Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0, ,00 628,32 CS ÚRS Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m 5 - Komunikace kryty poz.komunikace-živičné Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) , ,00 32 K tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného m2 6, , ,00 CS ÚRS asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 1. ČSN EN připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. položka 22 výkazu výměr 3+3 6, Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 33 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m ,000 99, ,40 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm položka 5a 25 výkazu výměr ( )+1725* , K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 130, , ,00 CS ÚRS Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm položka 24 výkazu výměr 130 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva 35 K m2 130, , ,00 CS ÚRS MZK tl 180 mm 130,000 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm 1. ČSN připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen , b) spojovací postřk před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami sooboru cen ,76 položka 23 výkazu výměr ,000 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 36 K z kamene, monolitickým betonovým nebo t 1 102,467 65, ,36 CS ÚRS živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Strana 10 z 21

11 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným kryty poz.komunikací - dlažba Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 37 K m2 13, , ,00 CS ÚRS lože z kameniva těženého tl 50 mm 1. Ceny pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami a Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ,41 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého položka 26 výkazu výměr M kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 2, , ,00 CS ÚRS Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 39 K m , , ,00 CS ÚRS mm skupiny B pl přes 300 m2 13,000 výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2) Poznámka k položce: 1t = cca 5 m2 0,222*13 2,886 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 16,17,119 výkazu výměr , M dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná m2 110, , ,27 CS ÚRS dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENÁDA-SLEPECKÁ 1 m2=50 kusů 20 x 10 x 6 barevná 109*1,01 41 M dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm přírodní m2 913, , ,20 CS ÚRS ( )*1,01 42 M dlažba skladebná HBB 20x10x6 cm červená m2 120, , ,95 CS ÚRS Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 43 K m2 2, ,00 620,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 50 m2 110,090 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní 913,040 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m2=50 kusů HBB 20 x 10 x 6 červená (83+36)*1,01 120,190 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy do 50 m2 Strana 11 z 21

12 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 20 výkazu výměr 2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 44 K m2 130, , ,00 CS ÚRS mm skupiny C pl do 300 m2 2,000 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy přes 100 do 300 m2 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby pro obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy - do 100 m2 ve výši 3 %, - přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, - přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. položka 19 výkazu výměr M dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná m2 133, , ,44 CS ÚRS (130+2)*1,01 Osazení desek z bílého betonu do lože z 46 K m 11,000 88,40 972,40 CS ÚRS kameniva pásů a pruhů š 500 mm 130,000 dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8 133,320 Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 500 mm 1. Cena je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami až V cenách jsou započteny i náklady na: a) zřízení lože z kameniva těženého, b) beranění desek nebo šipek, c) výplň spár kamenivem těženým. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A 01 katalogu Zemní práce, b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B 01 tohoto katalogu, c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka 21 výkazu výměr M R Bet dlaždice varovné vodící linie kus 22,220 90, ,80 CS ÚRS /0,5*1,01 Osazení silničního obrubníku betonového 48 K stojatého s boční opěrou do lože z betonu m 1 619, , ,00 CS ÚRS prostého 11,000 22,220 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky Strana 12 z 21

13 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách a též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %. položka 11,12,13,14,15 výkazu výměr , M obrubník betonový chodníkový ABO x15x30 cm kus 617, , ,58 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 30 ( )*1,01 617, M obrubník betonový chodníkový ABO x15x25 cm kus 803, , ,20 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO x 15 x 25 položka 12 výkazu výměr ( )*1,01 803, M obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 155, , ,80 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15 položka 13 výkazu výměr (25, , )*1,01 155, M obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm kus 54, , ,80 CS ÚRS obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x *1,01+27*1,01 54, K R Rezání obrub kus 20,000 95, ,00 CS ÚRS Rezání obrub položka 11,12,13,14,15 výkazu výměr 20 20, K Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 744, , ,97 CS ÚRS Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 8 - Trubní vedení potrubi z trub betonovych Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 55 K kus 2, ,00 240,00 CS ÚRS mm Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % , ,18 položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 2 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 56 M kus 2, ,00 666,60 CS ÚRS /100/120 62,5x10x12 cm položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 2*1,01 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 57 K kus 3, , ,00 CS ÚRS mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu 2,000 prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) šachty pro odpadní kanály a potrubí uložená v zemi prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5 x 10 x 12 2,020 Strana 13 z 21

14 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 3 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 58 K kus 1, , ,00 CS ÚRS mm snížením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu 3, V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 37 výkazu výměr-výpis šachet 1 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 59 K mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 13, , ,00 CS ÚRS hydrantu 1,000 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. položka 35 výkazu výměr 13 Přesun hmot pro trubní vedení z trub 60 K t 5, , ,58 CS ÚRS betonových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání doplnujici konstrukce 61 K R Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 71,000 26, ,20 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm položka 39 výkazu výměr , K Montáž žlab Elektrovod šířky do 170 mm s víkem m 195, , ,00 CS ÚRS Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Elektrovod s víkem, šířky do 170 mm položka 40 výkazu výměr Montáž kabel Cu vn do 10 kv do 1,60 kg 63 K m 71,000 22, ,80 CS ÚRS uložený volně žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD M kus 196, , ,75 CS ÚRS x23x19 cm 13, ,000 Montáž kabelů měděných vn bez ukončení, uložených volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 1,60 kg ,000 prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové žlaby kabelové TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD x 23 x 19 ( )*1,01 196, , ,06 Strana 14 z 21

15 deska krycí kabelových žlabů ABD M kus 393,900 32, ,31 CS ÚRS x23x6 cm prefabrikáty pro drátovody betonové a železobetonové deska krycí kabelových žlabů ABD x 23 x 6 položka 40 výkazu výměr ( )*2*1,01 posun tyče plynu včetně zemních prací a 66 K R kus 3, , ,00 CS ÚRS základu posun tyče plynu včetně zemních prací a základu položka 36 výkazu výměr 3 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 67 K kus 9,000 51,50 463,50 CS ÚRS páskováním na sloup 393,900 3,000 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen Montáž sloupku a Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 21 M Elektromontáže silnoproud, b) upevněných na lanech, nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. položka 30,31,32 výkazu výměr 9 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 68 K kus 10, , ,00 CS ÚRS m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 9, V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu Zemní práce. položka 30,31,32 výkazu výměr 10 Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m2 69 K kus 9,000 66,50 598,50 CS ÚRS pro uchycení dopravních značek 10,000 Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních značek velikosti do 1 m2 na sloupek 1. V ceně nejsou započteny náklady na: a) dodání konzol nebo nástavců, tyto se oceňují ve specifikaci, b) ochranné nátěry nástavce, tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu Nátěry. položka 30,31 výkazu výměr 9 9, M značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm kus 19, , ,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 kruhové značky C1 - C14, IJ4b rozměr 500 mm AL- 3M reflexní tř.1 položka 30,31,32 výkazu výměr 19 19, M patka hliníková HP 70 kus 13, , ,00 CS ÚRS výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 70 položka 30,31,32 výkazu výměr 13 13, M sloupek Zn kus 13, , ,00 CS ÚRS Strana 15 z 21

16 13,000 výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn položka 30,31,32 výkazu výměr M R sloupek-výložník Zn kus 9, , ,00 sloupek Zn položka 30,31 výkazu výměr 9 9, bourání a demolice konstrukcí Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 74 K m2 172,000 35, ,00 CS ÚRS pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ,20 položka 8 výkazu výměr K R Vytrhání prefabrik žlabu m 67,000 90, ,00 CS ÚRS Vytrhání prefabrik žlabu položka 6 výkazu výměr K Bourání základů z betonu prostého m3 1, , ,13 CS ÚRS Bourání základů z betonu prostého položka 33 výkazu výměr 0,5*0,15*15 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 77 K t 51,470 45, ,44 CS ÚRS do 1 km 172,000 67,000 1,125 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 43,86+5,36+2,25 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 78 K t 1 647,040 10, ,62 CS ÚRS kusových materiálů 51,470 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 32*51, ,040 Strana 16 z 21

17 Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými 79 K m 15,000 46,60 699,00 CS ÚRS oky výšky do 2,0 m Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. položka 33 výkazu výměr K Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 017,000 48, ,30 CS ÚRS ,000 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 3,4 výkazu výměr , K Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 147, , ,67 CS ÚRS Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 147,465+0,037 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 82 K t 4 718,880 29, ,62 CS ÚRS vybouraných hmot 147,502 Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 32*147, ,880 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 83 K m2 51, , ,00 CS ÚRS m2 tl 50 mm s naložením Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením položka 1 výkazu výměr Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 84 K t 6,258 45,20 282,86 CS ÚRS do 1 km 51,000 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 6,258 6,258 Strana 17 z 21

18 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 85 K t 104,448 10, ,15 CS ÚRS ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 16*6,528 Poplatek za uložení betonového odpadu na 86 K t 198, , ,72 CS ÚRS skládce (skládkovné) 104,448 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 51,47+147,502 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 87 K t 6, , ,60 CS ÚRS povrchů na skládce (skládkovné) 198,972 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen Drcení stavebního odpadu z katalogu Demolice objektů. 6,258 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro 88 K m2 596,000 46, ,60 CS ÚRS pěší ze zámkových dlaždic 6,258 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 7,10 výkazu výměr Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z 89 K m2 70,000 45, ,00 CS ÚRS drobných kostek do lože ze živice 596,000 Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože ze živice Strana 18 z 21

19 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, a Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. položka 9 výkazu výměr ,000 Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo 90 K m2 596,000 zámkových z rozebraných dlažeb Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb položka 7,10 výkazu výměr 596 Očištění dlažebních kostek drobných s 91 K m2 70,000 55, ,00 CS ÚRS původním spárováním živičnou směsí nebo MC 596,000 Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen Vodorovná doprava suti. 48, ,80 položka 7 výkazu výměr 70 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů 92 K t 0,780 45,20 35,26 CS ÚRS do 1 km 70,000 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). položka 7 výkazu výměr 3*0,26 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 93 K t 3,120 13,60 42,43 CS ÚRS kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0, Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 4*0,78 3, Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb ,35 Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z 94 K m3 1, , ,00 CS ÚRS betonu prostého C 12/15 Základové konstrukce z betonu prostého (2) klenby, (3) desky, (4) pásy, prahy, věnce a ostruhy, (5) patky a bloky (7) pilíře Konkretizace: Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 12/15 Strana 19 z 21

20 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo pilíře, b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení, b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na pilotách. 15*0,5*0,2 95 K Zřízení bednění stěn základových pásů m2 15, , ,80 CS ÚRS Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Zřízení bednění stěn základových pásů 15*0,5*2+0,5*0,2*2 96 K Odstranění bednění stěn základových pásů m2 15,200 48,20 732,64 CS ÚRS K Bednění základových pasů plochy rovinné m2 6, , ,68 CS ÚRS K Odbednění základových pasů m2 6,080 40,50 246,24 CS ÚRS Zdivo nadzákladové z betonu prostého C 12/15 99 K m3 0, , ,60 CS ÚRS objemu do 3 m3 Zdivo nadzákladové z betonu prostého objemu do 3 m3 tř. C 12/15 1,500 15,200 Bednění základových stěn (2) kleneb, (3) desek, (4) pásů, (5) patek a bloků Konkretizace: Odstranění bednění stěn základových pásů 15*0,5*2+0,5*0,2*2 15,200 Bednění základových konstrukcí (3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Konkretizace: Bednění základových pasů plochy rovinné 15*0,2*2+0,2*0,2*2 6,080 Bednění základových konstrukcí (3) desek, (4) pasů, (5) patek a bloků Konkretizace: Odbednění základových pasů 15*0,2*2+0,2*0,2*2 6, Předepisuje-li projekt betonování bez bednění přímo ke stěně výkopů, pro určení množství měřících jednotek se zvětší vodorovné rozměry betonové konstrukce kolmé na plochu přiléhající ke stěně výkopu o 50 mm. 2. Pro výpočet přesunu hmot se u položek až pro konstrukce z betonu prokládaného kamenem celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, příp. i kamene, pokud jsou dodávány přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 15*0,2*0,2 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových 100 K kus 11, , ,00 CS ÚRS v 2 m se zabetonováním Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen Osazení oplocení 0, Osazení oplocení ze strojového pletiva s 101 K napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15 sklonu m 15,000 62,10 931,50 CS ÚRS svahu 11,000 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky do 1,6 m 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci , M pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 175 cm m 15, , ,00 CS ÚRS Strana 20 z 21

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2012/ II. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ OBSAH I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU... 2 CENÍKU... 2 11. Členění... 2... 2 13. Náplň položek... 2 2. PODSTATNÉ KVALITATIVNÍ A DODACÍ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014

Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství 1.4.2014 Mírové nám. 61 Tel.: :+420 326 395 308 GSM.:+420 736 610 331-2 294 29 Bezno Czech Republic Fax: :+420 326 729 773 email: obklady@obklady-viko.cz www.obklady-viko.cz Ceník obkladů a dlažeb + příslušenství

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Parkoviště P8 v areálu ČZU v Praze Místo: Praha 6 - Suchdol Datum: 14.8.2013 Objednavatel: ČZU v Praze IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: 186 30 197 KONSIT, a.s. DIČ: CZ18630197 Projektant:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1. Stavba: 10-07-060. DC DZS IČ Varnsdorf Moravská most přes Mandavu ASPE 9 Firma: Projektová kancelář VANER s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: ěsto Varnsdorf Projektová kancelář VANER s.r.o. Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2015

BETONOVÉ VÝROBKY 2015 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2015 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet SO.01.1 Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel projektu Objednatel Typ rozpočtu Dodavatel Zakázkové

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA B.101.1 SO 101 SILNICE SO 101 SILNICE ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres Svitavy katastrální

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014

INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Výroba zámkové dlažby a betonových výrobků INFORMATIVNÍ CENÍK 2014 Platný od 1.4. 2014 první vydání AZ BETON, s. r. o. Kněžpole 89, 687 12 Bílovice tel.: 572 588 023 fax: 572 588 194 email: odbyt@azbeton.cz

Více

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ

CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 801-2 STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky stavebních prací pro oceňování montáží stavebních objektů

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013

Kulířovský žleb. Lesní cesta. VLS ČR, s. p. divize Plumlov. ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 Lesní cesta Kulířovský žleb VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 6/2013 VYHOTOVIL: Bc. Jan Hříbek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř

ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz ODLEHČOVACÍ STOKA zámecký park Chotěboř D. Dokumentace objektů Seznam příloh Technická zpráva D1.01. Situace 1:500

Více

1 VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE

1 VELKOFORMÁTOVÉ KACHLE 1 VELKOFORMÁTOVÉ KHLE 3 XT EXLUSIVE - Trend 1 VELKOFORMÁTOVÉ KHLE EXLUSIVE - Trend / kód modelu XT 33 XT EXLUSIVE - Trend y S0 Modelová řada EXLUSIVE - Trend moderní velkoformátové kachle navržené jako

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Úroveň : Souprava : TECHNICKÁ ZPRÁVA Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb, tel. 354 436 328, fax 354 535 179, email : info@dsva.cz, www.dsva.cz Zodpovědný projektant : Technická kontrola : Zhotovitel : Projektant : Hlavní

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Třebízského 1, Šumperk oprava chodníků v areálu MŠ Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 43027/2015 Naše sp. zn.: 43027/2015 MJP/LESA *MUSPX01HNXDV* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních: ve

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2005, 179 s. ISBN 80-733-3033-4 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 16 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů

Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Orientační cenové ukazatele pro základní typy stavebních objektů Cenové ukazatele jsou vztaženy na účelovou měrnou jednotku (m3 obestavěného prostoru, m2 komunikace a plochy, bm liniové stavby) Stavební

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Němcové 2020, 547 01 Náchod SpZn: KS4713/ 2013/DSH V Náchodě dne 2.2.2015 Čj.: PD7688/2015 Vyřizuje: Maršálek

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Atrium AC BALUO TECHNICKÁ ZPRÁVA Atrium AC BALUO 04/2015 TEXTOVÁ ČÁST 1. Identifikační údaje 2. Návrh řešení 3. Technologie zakládání vegetačních prvků TABULKOVÁ ČÁST Rozpočet VÝKRESOVÁ ČÁST 01. Návrh řešení situace část

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

CENÍK 800-6 DEMOLICE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Platnost. 13.

CENÍK 800-6 DEMOLICE CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU. 11. Členění. 12. Platnost. 13. CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-6 DEMOLICE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění Ceník obsahuje položky pro ocenění stavebních prací při demolicích stavebních objektů nebo

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více