Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy"

Transkript

1 Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET STRAN PŘÍLOHY: 15

2 OBSAH OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo a název programu/opatření/podopatření Kategorie oblastí intervence SF Poskytování informací ke grantového schématu Umístění grantového schématu CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU Širší cíle grantového schématu Specifický cíl grantového schématu PŘÍJEMCI PODPORY Územní vymezení příjemců podpory PODPOROVANÉ AKCE PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU Všeobecné podmínky grantových schémat Specifické podmínky grantového schématu Doba realizace akcí Místo realizace akcí Podmínky přijatelnosti akce Uznatelné náklady FORMA A VÝŠE PODPORY Forma podpory Minimální výše podpory Dělení akcí do etap Maximální výše podpory Disponibilní zdroje pro 1. kolo výzvy Účast v dalších programech podpory JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Seznam příloh Žádosti o financování akce Monitorovací ukazatele (pro první kolo výzvy)

3 1. ÚVOD Tento dokument blíže specifikuje podmínky níže uvedeného grantového schématu. Před studiem této přílohy si musí žadatel prostudovat Pokyny pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 1. kolo výzvy, kde jsou uvedeny obecně platné informace, požadavky, podmínky a pravidla vztahující se k předkládání a realizaci akcí v grantových schématech, která jsou v působnosti Moravskoslezského kraje. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU 2.1. Číslo grantového schématu Bude doplněno podle informace od Řídícího orgánu Název grantového schématu Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Akronym : ICR 2.3. Číslo a název programu/opatření/podopatření Program : Číslo a název priority: Číslo a název opatření: Číslo a název podopatření: Společný regionální operační program 4 - Rozvoj cestovního ruchu Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu 2.4. Kategorie oblastí intervence SF Fyzické investice (informační centra, turistické ubytování, stravování, zařízení) 171 Nehmotné investice (rozvoj a poskytování turistických služeb, sportovní, kulturní 172 a rekreační činnost, dědictví) 2.5. Poskytování informací ke grantového schématu Grantové schéma realizuje Moravskoslezský kraj se sídlem 28.října 117, Ostrava. Průběžné informace poskytuje: Oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje, kontaktní telefon , kontaktní pro dotazy: Realizace grantového schématu bude řízena Administrativním týmem grantových schémat Moravskoslezského kraje. Zodpovědným pracovníkem za předmětné grantové schéma je Ing. Blanka Děnglová tel , fax , 3

4 2.6. Umístění grantového schématu NUTS II Moravskoslezsko NUTS III Moravskoslezský kraj Grantové schéma pokrývá celé území kraje viz Příloha C Programového dodatku SROP, verze 0.9 z října CÍLE GRANTOVÉHO SCHÉMATU 3.1. Širší cíle grantového schématu Všeobecným cílem grantového schématu je zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě Moravskoslezského kraje, zvýšit objem přímých investic pro rozvoj cestovního ruchu a vytvářet nové pracovní příležitosti Specifický cíl grantového schématu Cílem grantového schématu je: zvýšení standardu ubytovacích zařízení včetně jejich zázemí, zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu, dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu, zkvalitnění turistické infrastruktury regionu zvýšení přitažlivosti regionu pro návštěvníky. 4. PŘÍJEMCI PODPORY Oprávněnými žadateli pro toto GS jsou malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu. Příjemci podpory musí k datu podání Žádosti splňovat všeobecné požadavky uvedené v kapitole Pokynů pro žadatele a dále tyto specifické požadavky: Malé a střední podniky jsou podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají 10 až 249 pracovníků a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podniky v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č.364/2004. Podporováni budou existující podnikatelé s uzavřeným účetnictvím minimálně za poslední dva účetní roky, nebo i nově založené podnikatelské subjekty splňující podmínku předchozí existence (každý ze zakládajících minimálně 2 roky). 4

5 4.1. Územní vymezení příjemců podpory Podpora se bude týkat podpory podnikatelů, kteří mají sídlo na území České republiky a budou svůj podnikatelský záměr realizovat na území Moravskoslezského kraje (NUTS II Moravskoslezsko). Žadatelé spolu s partnery musí být schopni prokázat, že mají odpovídající vazby na Moravskoslezský kraj, jsou schopni akce realizovat a zajistit jeho trvale udržitelný přínos pro zaměstnanost v Moravskoslezském kraji. 5. PODPOROVANÉ AKCE Podpora se bude týkat následujících aktivit v rámci dvou Priorit: Priorita A Zvýšení standardu ubytovacích zařízení a jejich zázemí Priorita B Výstavba a modernizace další turistické infrastruktury Priorita A: Zvýšení standardu ubytovacích zařízení a jejich zázemí Podmínkou pro získání dotace v rámci Priority A bude certifikace dokládající standard ubytovacích služeb. Podrobněji je otázka certifikace rozvedena v kapitole 6.2. Výstavba zcela nových ubytovacích zařízení bude podporována pouze v případech, kdy ubytovací zařízení bude součástí určité komplexní akce v oblasti cestovního ruchu (přímá návaznost na další atraktivity cestovního ruchu provozované žadatelem). Budou podporovány aktivity v těchto oblastech: Zvýšení standardu ubytovacích zařízení na certifikovanou úroveň V rámci tohoto cíle budou podporovány aktivity jako: Zvýšení standardu vybavení pokojů ve všech typech ubytování (hotely, penziony, kempy apod.) Modernizace sociálního zařízení Estetizace společných interiérů v ubytovacích zařízeních Přehledné značení v ubytovacích zařízeních a prostorách kempů. Zvýšení standardu stravovacího zázemí v certifikovaných ubytovacích zařízeních (Vždy je nutná vazba na certifikované ubytovací zařízení, není určeno pro podporu čistě stravovacích prostor jako hostince, restaurace apod.) Navýšení kapacity stravovacích prostor Estetizace a modernizace vybavení stravovacích prostor Modernizace kuchyně Venkovní zahrádky U tříhvězdičkových hotelů povinnost poskytovat minimálně snídani. Zkvalitnění sportovně-rekreačního zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení Hřiště pro míčové sporty, kurty Dětská hřiště, průlezky Modernizace a výstavba koupališť a vnitřních bazénů Vnitřní relaxační zařízení sauna, stolní tenis, stolní fotbal apod. Zázemí pro koupele, masáže a další aktivity v lázeňských objektech Modernizace společenských a konferenčních místností Další sportovní aktivity pro zvýšení standardu zázemí pro hosty - ruské kuželky, šachová pole z dlaždic apod. 5

6 Zkvalitnění technického zázemí certifikovaných ubytovacích zařízení Tyto aktivity bude možné realizovat pouze jako doplňkovou činnost k předchozím aktivitám. Úschovny a půjčovny jízdních kol a lyží Krby, ohniště, gril Rozšíření parkovacích kapacit pro hosty Úprava příjezdové komunikace Rekonstrukce chodníků ve vnitřních areálech ubytovacích zařízení a kempů Zvýšení počtu elektropřípojek v autokempu Venkovní osvětlení Zlepšení podmínek pro tělesně postižené (bezbariérové prostory, plošiny u schodišť apod.). Priorita B: Výstavba a modernizace další turistické infrastruktury V rámci Priority B budou podporovány akce modernizace a výstavby v těchto oblastech: Zázemí pro zimní sporty Výstavba a modernizace lyžařských vleků Nákup technického zázemí pro úpravu svahů a běžeckých tratí sněhová děla, skútry, rolby apod. Osvětlení skiareálů pro večerní lyžování Zázemí pro lyžaře úschovny zavazadel, možnost stravování, parkoviště. Zázemí pro letní sporty Vodní sporty a rekreace zázemí u koupališť a vodních ploch pro rekreaci, půjčovny lodiček, rekreační plavba, vodní vleky apod. Další aktivity jako horolezecké stěny, letní bobové dráhy, skateparky, lanová centra, bungee jumping apod. Zázemí pro celoroční turistiku Zázemí pro léčebná a relaxační zařízení Zkvalitnění stravovacích služeb Modernizace lanových drah Turistické značení (naučné, pěší, cyklo i hippostezky) v návaznosti na určitou atraktivitu provozovanou totožným subjektem Minizoo, koňské farmy a ranče pro veřejnost apod. zázemí a vybavení areálu pro návštěvníky Vznik nových turistických atrakcí (interaktivní muzea apod.) Úprava a zatraktivnění parků zahrad a přírodních atraktivit Modernizace technického zázemí atraktivit (parkoviště, příjezdové komunikace apod.). Rekonstrukce kulturních a technických památek Zpřístupnění rozhleden (včetně nových), tématických muzeí a skanzenů, technických památek apod. 6

7 6. PODMÍNKY GRANTOVÉHO SCHÉMATU 6.1. Všeobecné podmínky grantových schémat Všeobecné podmínky jsou uvedeny v kapitole 5 Pokynů pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 1.kolo výzvy Specifické podmínky grantového schématu Certifikace ubytovacího zařízení podmínka zisku dotace Podmínkou pro získání dotace v rámci Priority A bude certifikace dokládající standard ubytovacích služeb, protože problémem zůstává nedostatek zařízení odpovídajících certifikovanému standardu. V případě kraje kvantita převyšuje kvalitu. Jak vyplývá také ze SWOT analýzy prezentované v Marketingové strategii SMaS, limitem je nevyhovující struktura ubytovacích zařízení, konkrétně absence hotelů s třemi a více hvězdičkami. Proto je cílem Priority A předloženého GS zvýšit kvalitu ubytovacích zařízení na požadovanou certifikovanou úroveň. Podnikatelské subjekty, usilující v rámci GS o dotaci, budou při předložení závěrečné zprávy povinny doložit doklad o certifikaci ubytovacího zařízení. Pokud bude certifikační řízení v době odevzdání závěrečné zprávy probíhat, doloží konečný uživatel doklad o této skutečnosti. Doklad o certifikaci bude poté povinen doložit nejpozději do šesti měsíců od ukončení akce. Konečný uživatel bude povinen získat certifikaci pro druh, kategorii či třídu ubytovacího zařízení, ke kterému se zavázal při předložení Žádosti. Pokud tak neučiní, nebude mu dotace vyplacena. Certifikace dle doporučených standardů kvality služeb v cestovním ruchu vychází z následujících dokumentů: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel zpracováno profesními sdruženími HO.RE.KA ČR a NFHR ČR, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a ČCCR (dnes CzechTourism) Doporučený standard ubytování v soukromí, kempech, chatových osadách a turistických ubytovnách zpracovali ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice (ubytování v soukromí), Kempy a chatové osady ČR Živnostenské společenstvo (ubytování v kempech a chatových osadách) a Klub českých turistů (ubytování v turistických ubytovnách). Oba dokumenty jsou k dispozici souhrnně na webových stránkách či případně na oddělení řízení grantových schémat odboru regionálního rozvoje. Informace k certifikaci jsou uvedeny také přímo na stránkách jednotlivých výše uvedených organizací, tj a Vyloučeny budou čtyř- a pěti hvězdičkové hotely a hotely nad 50 pokojů Doba realizace akcí Akce musí být ukončeny do

8 6.4. Místo realizace akcí Místem realizace akce je Moravskoslezský kraj Podmínky přijatelnosti akce Podmínky přijatelnosti, které jsou společné pro všechna grantová schémata, jsou uvedena v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 1.kolo výzvy. Níže jsou uvedeny pouze podmínky specifické pro grantové schéma ICR: Akce se týká infrastruktury regionálního a místního významu celkové uznatelné náklady nepřesahují hranici 3 mil.. Akce splňuje kritérium minimální hodnoty celkových uznatelných nákladů ,- Kč. Akce splňuje požadavek maximálně 50% podílu dotace na celkových uznatelných nákladech akce. Závazek certifikace ubytovacích zařízení žadatel se zavázal, že realizací akce bude vytvořeno certifikované ubytovací zařízení. Bude požadováno jedno vytvořené pracovní místo na každých započatých Kč dotace Uznatelné náklady Uznatelné náklady jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro druhé kolo výzvy, ze dne 1. října Financovatelné budou tyto aktivity přímo související s akcí, vzniklé po registraci Žádosti o financování akce: a) investiční náklady projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA apod.) stavební část stavby technologická část stavby náklady na pořízení nových strojů a zařízení nákup počítačů včetně základního vybavení a SW nákup použitého strojního a technologického zařízení nákup pozemku (do max. výše 10 % celkových uznatelných nákladů) nákup ostatních nemovitostí základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem akce) náklady na označení akce (informační tabule) nákup specifického dopravního prostředku výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy konečný příjemce příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu. Jejich hodnota může maximálně dosáhnout výše 10 % celkových uznatelných nákladů akce. Stavební práce a dodávky musí být: - specifikovány a označeny v podrobném rozpočtu akce už při podání Žádosti - řádně vedeny ve stavebním deníku - oceněny dle ceníku stavebních prací (Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací). 8

9 Další podmínky pro uznatelnost investičních nákladů: investiční náklady vztahující se k realizované akci (hmotný a nehmotný majetek) 1 investiční náklady vhodné pro poskytnutí veřejné podpory musí být tvořeny náklady na investici do budov, pozemků, strojního a dalšího zařízení. Investiční náklady mohou dosáhnout max. hranice veřejné podpory v NUTS II stanovené dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory (usnesení vlády č. 1315/2001) v případě malých a středních podniků náklady na pořízení nehmotných aktiv, které jsou tvořeny patenty, licencemi, know-how a nepatentovanými technickými znalostmi, lze započítat v plné výši nelze koupit nemovitosti nebo zařízení, na jejichž pořízení v posledních 10 letech majitel obdržel podporu z národních zdrojů nebo zdrojů EU. b) neinvestiční náklady mohou maximálně dosáhnout výše 10% celkových uznatelných nákladů režijní náklady ( do 5 % celkových uznatelných nákladů) finanční a jiné náklady (bankovní poplatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu) právní služby (náklady na právní poradenství musí být prokázáno, že byly vynaloženy v souvislosti s realizací akce) konzultační a jiné služby a činnosti (nákup těchto služeb) notářské poplatky za ověření dokumentů odborné posudky (audit; nezbytné posudky v souvislosti s realizací akce) náklady na bankovní záruky. c) DPH za podmínky, že konečný uživatel není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Za neuznatelné budou považovány tyto náklady: bytová výstavba poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále) režijní náklady žadatele nesouvisející s akcí nákup osobních vozů kancelářské vybavení pokud nesouvisí s akcemi na výzkum a vývoj a nenaplňuje hlavní cíle opatření, zlepšení odborných dovedností, odborný výcvik apod. DPH u plátců daně z přidané hodnoty náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení) náklady na právní spory náklady na pořízení subdodávky od třetí osoby, která dodává konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u běžného dodavatele či výrobce manka, škody daň z příjmu silniční daň daň z nemovitostí daň z převodu nemovitostí daň dědická daň darovací náklady na reprezentaci náklady související s odměnami správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku) leasing 1 Viz čl. 4 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 70/2001 9

10 dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje vyjma know-how) úroky z úvěru. Bližší specifikace uznatelných nákladů bude obsažena v materiálu MMR Metodická příručka způsobilé výdaje, která je dostupná na adrese: 7. FORMA A VÝŠE PODPORY 7.1. Forma podpory V podopatření bude v rámci grantového schématu poskytována veřejná podpora malým a středním podnikům (v návaznosti na článek 1 Nařízení Rady (ES) č.994/98), která bude v souladu se skupinovou výjimkou pro malé a střední podniky, definovanou v rámci Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ve znění Nařízení Komise (ES) č.364/2004. Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím Moravskoslezského kraje. podpora bude propočítávána k celkovým uznatelným nákladům akcí a nepřekročí 50% celkových uznatelných nákladů akcí Doporučená struktura financování grantových schémat v rámci (v %) Celkem Veřejné celkem EU (ERDF) Státní rozpočet Kraje Obce Soukromé MSP Malí a střední podnikatelé Minimální výše podpory Minimální výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci činí 2 mil. Kč. Na akce s nižšími náklady nemůže být dotace poskytnuta Dělení akcí do etap Minimální finanční limit uznatelných nákladů na jednu etapu bude 2 mil. Kč Maximální výše podpory Na GS se vztahuje skupinová výjimka, u níž maximální výše podpory z veřejných zdrojů není stanovena. Ve všech případech bude však přihlíženo k efektivitě využití poskytnutých prostředků a proto bude požadováno jedno vytvořené pracovní místo na každých započatých ,- Kč dotace. Na poskytnutí dotace z grantového schématu není právní nárok. 10

11 7.5. Disponibilní zdroje pro 1. kolo výzvy Celková výše veřejných zdrojů pro toto kolo výzvy je stanovena takto : Veřejné zdroje Strukturální fondy EU Moravskoslezský kraj Celkem Účast v dalších programech podpory Účast akce v grantovém schématu vylučuje možnost čerpání dotace v dalších českých nebo zahraničních programech. Kritérium neslučitelnosti podpory z více dotačních programů bude posuzováno až před podpisem Smlouvy o financování akce, vzhledem k tomu že žadatel v době předložení Žádosti do grantového schématu o přiznání podpory z jiného zdroje ještě nemusí vědět. 8. JAK POSTUPOVAT PŘI VYPLŇOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Postup při přípravě a předkládání Žádostí je popsán v Pokynech pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 1.kolo výzvy. 9. HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Postup hodnocení Žádostí je uveden v příloze 7 Pokynů pro žadatele pro grantová schémata implementovaná v rámci SROP v Moravskoslezském kraji pro 1.kolo výzvy. 10. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Seznam příloh Žádosti o financování akce Podrobný rozpočet akce, Čestné prohlášení (tato příloha bude vytištěna jako součást elektronické Žádosti ELZA), Soulad s rozvojovou strategií, Podklady pro ekonomické hodnocení akce, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, Výpis z rejstříku trestů, Doklad o partnerství, Doklad o prokázání vlastnických vztahů, Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku, Doklad o posouzení vlivu akce na životní prostředí (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000), Příslib spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Potvrzení o certifikaci služby nebo zařízení cestovního ruchu nebo závazek k takové certifikaci, Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení, 11

12 Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje, Seznam příloh. Přílohy předkládané při podpisu Smlouvy Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, Smlouva o vedení účtu, Doklad o zajištění finančního krytí akce, Smlouva s autorizovaným auditorem. Přílohy předkládané spolu se Žádostí nebo při podpisu Smlouvy Projektová dokumentace Při předložení Žádosti je vyžadována projektová dokumentace do úrovně k územnímu rozhodnutí. Při podpisu Smlouvy žadatel předkládá projektovou dokumentaci do úrovně ke stavebnímu povolení (pokud je pro akci vyžadováno stavební řízení). Pokud tato dokumentace není zpracována (což vyplývá z charakteru akce, např. u neinvestičních akcí apod.), pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět akce, potřebnou k posouzení předkládaného záměru Monitorovací ukazatele (pro první kolo výzvy) Slouží k vyhodnocení akce v rámci předkládaných průběžných/etapových/závěrečných zpráv. Monitorovací ukazatel Povinný Měrná jednotka Počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži X počet Počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy X počet Produkty lázeňské turistiky počet Produkty kulturní a církevní turistiky počet Produkty ekoturistiky počet Revitalizace kulturních a technických památek a kulturního dědictví počet Revitalizace přírodních památek počet Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu počet systémů Rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu počet zapojených aktérů Rozvoj a obnova cyklostezek a cyklotras km Rozvoj a obnovu turistických stezek, hippostezek a naučných stezek km Rozvoj a obnovu doplňkového zařízení turistických a naučných stezek a hippostezek, cyklostezek, cyklotras v obcích a infrastruktury počet zařízení rekreační plavby Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit počet zařízení Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit kapacita Výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit m2 Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit počet zařízení Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit Výstavbu či obnovu sportovních a kulturních kapacit m 2 Terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí akce m 2 Počet vytvořených stálých certifikovaných lůžek v penzionech a obdobných ubytovacích zařízeních kapacita počet 12

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA PODPORA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH 2006 PŘÍLOHA D K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA PODPORA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH 2006 PŘÍLOHA D K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA PODPORA MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY PRO CESTOVNÍ RUCH 2006 PŘÍLOHA D K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3

Více

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy

Grantové schéma. Síť sociální integrace 2004. Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy Grantové schéma Síť sociální integrace 2004 Příloha B k Pokynům pro žadatele pro 2.kolo výzvy POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní informace o grantovém schématu... 3 2.1 Číslo grantového

Více

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu oblast podpory: 2.2 Rozvoj cestovního ruchu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Jemnicko, o.p.s.,husova 103, 675 31 Jemnice Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch - šetrná turistika - nové příležitosti Přiřazení Fiche k opatření PRV

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 6 Podpora cestovního ruchu - podnikatelské projekty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.3.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2.

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2. Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 10 1. ÚVOD Základní přístupy a pojetí povinných příloh v tomto dokumentu jsou následující: Povinné

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu

Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící orgán Společného regionálního operačního programu Společný regionální operační program očima Řídícího orgánu Středočeský kraj 5. 6. 2008 Úvodem SROP jediný regionálně

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název

Více

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3

PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 PŘÍLOHA č. 1h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA č. 4.3 Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Rozvoj kulturního dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Obecná pravidla způsobilosti výdajů pro OPPI 2007-2013 Obecné principy způsobilosti výdajů Způsobilé výdaje musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí

Více

Seminář Evropské dotace pro obce

Seminář Evropské dotace pro obce Seminář Evropské dotace pro obce Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 1. března 2011 Pardubice Zaměření programu OPPS ČR-PR je jedním z operačních programů

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Valašské kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Kulturní dědictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006

Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 Centrum pro regionální rozvoj ČR Prostředky EU a projekty cestovního ruchu v roce 2006 RNDr. Ivo Ryšlavý Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz CRR

Více

OP PIK INOVACE - Inovační projekt

OP PIK INOVACE - Inovační projekt OP PIK INOVACE - Inovační projekt Cílem programu INOVACE je podpora růstu inovačního potenciálu podnikatelského sektoru a udržitelného růstu a rozvoje české ekonomiky Vyhlášení Výzvy, příjem žádostí a

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Kulturní dědictví a tradice Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o.

Analýza možnosti dotací na projektové záměry. Support project. s.r.o. Analýza možnosti dotací na projektové záměry Support project. s.r.o. Obsah Ekologická doprava-silniční vláček 5 Národní park Šumava pro všechny 8 Farma Strážný - agroturistika, mlékárna, sýrárna, zimoviště

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Investice do Vaší budoucnosti Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Regionální operační program NUTS II Severozápad VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013

Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln v letech 2007-2013 Možnosti podpory cestovního ruchu ze strukturáln lních fondů EU v letech 2007-2013 2013 PERSPEKTIVY LÁZEŇSTVÍ 10. Konference SLM ve dnech 4. 5. října 2007 Návrh Koncepce státn tní politiky CR Cíle zpracování

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec Paseky nad Jizerou Obec IČO 00580791 Sídlo 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Zodpovědný

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~ ~ISkuplce Ohrozim Bystročice Plumlov Čehovice Prostějovičky Čelčice ::::':~~~N'lot~atf.1f a'kční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem "Strategický plán LEADER '/OO5/41l00/~7D~ice

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

PODPORA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V OLOMOUCKÉM KRAJI PODOPATŘENÍ SROP

PODPORA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V OLOMOUCKÉM KRAJI PODOPATŘENÍ SROP PODPORA REGIONÁLNÍ A MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V OLOMOUCKÉM KRAJI PODOPATŘENÍ 4.2.2 SROP Dokument: VÝZVA 02 Způsob realizace: Grantové schéma Vyhlašovatel: Olomoucký kraj Zastupitelstvo Olomouckého

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Číslo Fiche 3.Název Fiche 7 Péči o minulost tvoříme budoucnost Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Revitalizace vybraných památek

Revitalizace vybraných památek Revitalizace vybraných památek Plánované datum zahájení příjmu žádosti o dotaci: 08/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádosti o dotaci: 01/2017 (31. 3. 2016) Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí a jimi

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU

Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Dotační příležitosti v oblasti CESTOVNÍHO RUCHU Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí Program

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 36542/2015-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z 36 OBSAH

Více

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele

Fond mikroprojektů. česko - slovenské příhraničí. Příručka pro žadatele Fond mikroprojektů česko - slovenské příhraničí Příručka pro žadatele Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 Ver. 5.3 platná od 11.11.2014 Str. 1 OBSAH:

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Podpora budování

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Sdružení SPLAV, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Rozvoj podnikání v obcích - zemědělské subjekty na území MAS Sdružení SPLAV Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky

Č.j.: 43445/2015-MZE-17251. Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se na základě 1, 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

Více

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje

Ústecký kraj. na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 vyhlašuje DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI PRO ROK 2016 I. Název dotačního

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské vybavení a služby na území MAS Rozvoj Krnovska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP

Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy (výzva č. 18) IROP Aktivita: cyklodoprava Příjem žádostí o podporu: 21. 12. 2015 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 4. 2016 v 14:00 hod Oprávnění žadatelé:

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Statutární město Děčín

Statutární město Děčín Statutární město Děčín vyhlašuje výzvu k podávání ţádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín sídliště Staré Město, schváleného Zastupitelstvem města Děčín dne 18.12.2008 Operační

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ (KOTLÍKOVÉ DOTACE) V JIHOČESKÉM KRAJI 1. výzva pro rok 2016 PRAVIDLA Vypracoval:

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina ze dne 10. 11. 2015 č. 11/15 Prioritní oblast a opatření

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj

Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Možnosti knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Inforum 2005 25. 5. 2005 Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Struktura přednášky 1. Operační programy v ČR 2. Společný

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche od: 18. kola příjmu Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Spolkový život a sport 4.Vymezení Fiche Cíl: Rozšiřování možností

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Zámek v Bílovci a možnosti jeho využití

Zámek v Bílovci a možnosti jeho využití Zámek v Bílovci a možnosti jeho využití Bílovec fakta a čísla Bílovec leží na severovýchodě České republiky, v místě, kde se výběžky Nízkého Jeseníku svažují do údolí řeky Odry. Jeho území v nadmořské

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 10/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit

Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit Příloha 2 Pokyny pro žadatele o podporu v rámci 3. výzvy dle příloh V směrnice Program podpory vodohospodářských aktivit 1 SEZNAM ZKRATEK ČR MŽP OPŽP SFŽP ČR Česka republika Ministerstvo životního prostředí

Více