DUBEN 2007 IX. roník íslo 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2007 IX. roník íslo 6"

Transkript

1 DUBEN 2007 IX. roník íslo 6 V minulém ísle jste se dozvdli o reakci p. uilek na množství lístk v igelitové tašce. No, podle m to tak dobré nebylo. Ale to je jedno. Dostal jsem za úkol vysvtlit, o co vlastn v této rubrice jde. Vlastn se tam vyhodnocují lidé podle šarmu nebo krásy. Ten, kdo nedostal v prvním kole žádné body, vypadnul. No nevím, jak to nkdo nemže nechápat. Mám docela dost práce, takže se nedivte, že se objeví njaká nesouvislost text. Musím totiž napsat 3 lánky... A k tomu tu ješt do m poád nkdo mluví. To se jako vbec nedá. A dochází mi inspirace, to je pro váleného dopisovatele to nejhorší. Te tu p. u. otevíral rychlé špunty, všichni ekali, že bude rána, ale pan uitel nechtl zabíjet, tak se odvážn pustil do zastavování špuntu. Zachránil asi 12 lidských život a 2 roboty (Já a Kalda). Prost ezba. ezba, to je takový vtší smích, spojený s chrochtáním. Spojení ukoneno. Tulendavca a Kalda Šmajdalf

2 2 Dušanovy zápisky Vo co tu go? Pamatujete na naši sexy rubriku Rozhovor?! No, takže. Muírna je to samé, jenom se to jinak jmenuje, chopite to?! Tato muírna však nebude jako muírna ve stedovku, kde vás natáhnou na skipec. My vás budeme muit pouze otázkami. Konec úvodu! Rozhovor zaíná Dnes jsme si do kotle pozvali a spolen se vyvaili v moské soli se dvma pítelkynmi! Jméno a pijmení: Šunka 1, Šunka 2. Datum narození: ob v roce 1973 Oblíbené jídlo: Šunka 1 - piakoláda Šunka 2 - sardinky z konzervy a lososo v oleji. Oblíbený film: Šunkoflek jede a Eragon. Ahoj!! Uvádíme vám první slohové práce malých druhák. Sotva se nauili psát a už píší takové složité práce. Je to jejich první popis! Tak vám nabízíme pár tch nejhezích.. Moje maminka Moje maminka je hodná, ale písná, zlobí se když dostanu trojku. Ráda se prochází a chodí k tet. asto pije kávu. Nejastji vaí špagety a navštvuje nás když jsme na táboe. Je milá, hodná. Honza 1. Jak dlouho jste pítelkynmi? Od té doby, co Šunce 1 vypadla bulva. 2. Používáte piakoládu na zácpu? Slyšeli jsme, že to pomáhá! Šunka 2: Já používám moskou pnu a zajídám ji shneky. Šunka 1: Upšouknu si a je po zácp. 3. Znáte se osobn s Oví babikou? (viz Pohádky oví babiky) Je to náš strýc z druhého kolena. 4. Máte roupovody? Šunka 2: Nééé! Šunka 1: Jist. Bez roupovod bych byla celá zaroupená. 5. Setkali jste se s njakou významnou osobností? Šunka 1: Takové štstí jsem ješt nemla. Šunka 2: S Batmanem a Maxim Turbulenc Maki, Barck a tázané osoby Vašek Maminka se obléká jenom do kalhot a halenky. Má mne ráda a jí ji také. Ráda vaí v sobotu a v nedli nudlovou polévku. Má zelené oi, má ráda, když jí tatínek pinese kytku. Má ráda když ji tatínek zlobí. A strašn má ráda modrou barvu. Lucie Maminka je hezká, moc se jí líbí rže. Je usmvavá, má ráda smažení ízk. Je hodná a hezká, nerada se roziluje. O sobot a nedli se mazlíme. Má ráda ervnou barvu. Ráda nosí erné šaty. Vendula

3 íslo 6 3 Maminka je moc hodná a je milá, ale je písná. Maminka m a tátu, Baju a Hanku má moc ráda. Maminka je sekretáka. Maminku potší když jí dám hezký obrázek. Nkdy se s tátou hádají. Naše koka Lucu nkdy maminku zlobí. Zdenka Vera Když projdete kolem 7.A a spatíte vše, co se tam dje, musí vás pkn bolet hlava a nenapadne vás, že by takové stádo mohlo napsat nco hezkého a kulturn založeného. No ale zázraky se djí a my pro vás máme slohovky 7.A na téma Líení. (Omlouvám se 7.A, k tomu m donutil p. uitel Chvostek.) Barbice Podzim Po raním probuzení jdu jako vždy do kuchyn, vytáhnu žaluzii a vidím tu podzimní krásu. Lístky se zaínají ervenat a mnit barvu. Ptáci štbetají na ervenajících se stromech. A když se vánek spustí z nebe, všechno listí taní v plné parád. Pokud tohle všechno vidím jen z okna, neváhám, rychle se jdu obléci a jdu ven na procházku. Všude kolem m jsou spadané kaštany i žaludy ze strom. Veverky skáou na vtvích jako o duši a dlají poslední zásoby na zimu. Jen kvli té kráse si pivstanu, protože to je mé nejoblíbenjší období. Jana Moje maminka je milá, hodná, písná, krásná, veselá, šastná. Maminka chodí na procházky a na výlety. Má ráda kytky a pejsky. Má ráda mne, tatínka, bratíka, o sobot a nedli ráno se s ní mazlím. Když si dlám úkoly, tak mi pomáhá. Uklízím a pak jedeme na zahradu. Pracuje v Ostrav jako sekretáka. Kamarádí se s Marcelou Chrenkovou s Lenkou Kížovou a s Jolanou Tomekovou. Andrea Rodina Každý má své talismany, své tajné rituály a lidi, co má rád a miluje, ale ne každý má rodinu, která mu poskytuje zázemí a jistotu. Rodina je pro nkteré jedinou jistotou, která je drží nad vodou a dodává jim sílu. Pro nkteré jen ubohou samozejmostí, která je poutá a vysává je. Jsou lidé samotái a lidé, kteí by bez rodiny nebyli tak jistí a rozhodní. Má rodina mne sice poutá, ale život bez ní by neml smysl. Tímto jsem chtla jen íci, že a je rodina jakákoli, pece je to rodina. Barbora Pocity, které mi dává k K je krásné chytré zvíe, které nepemýšlí nad tím, jak vypadá svt okolo nj, nemá starosti jako lidé, protože všechno nejradji zapomene. Ovšem nejhezí projížka na koni je, když slunce jde spát a já vybhnu na pláni

4 4 Dušanovy zápisky bez sedla a cítím jeho pohybující se tlo. Nejhezí pocit pro lovka jako jsem já je vidt bílého kon v erné noci bžet pes pole a dívat se, jak mu plápolající híva létá ve vzduchu. Pro m, je slovo k víc než jen slovo, je to hejivý pocit u srdce. Pi každém pohledu na kon mu musí k dát lásku a když ji nemá, je nešastný a ztrácí k lidem dvru. Doufám, že ke koním budete cítit takovou lásku, jako cítím já. Markéta S Enynkou venku Zaíná den s tím, že ve škole namáhám mozek, což je doopravdy nuda, ale sotva zazvoní a skoní škola a já jedu dom, okamžit jdu za Eny, a tak zaíná super odpoledne. Když jsem s Eny venku, je mi krásn a jsem veselá. Mám ji ráda a myslím, že i ona m. Když jsme spolu venku, hrajeme si, pereme se, skáeme po sob a dláme rzné blbstky, nejradši ovšem má, když jí házím míek a ona mi pro nj bhá. Je to fenka zlatého labradora a jsou jí 2 roky, je milá, hodná, pítulná, ráda se rochní ve vod a bhá. Nejen, že ji mám strašn moc ráda, jak už jste se stihli dozvdt, ale znamená pro m víc než pes. Je to pro m ten nejvtší, nejmilejší a nejkrásnjší mazlík, kterého mám. Jak se íká, pes je nejvtší pítel lovka a myslím si, že je to pravda, protože tohle pro m Eny znamená. Lucka!"# Kristýna Sice jsem nikdy nezjistila, jak utopili doktora Mráka, ale zato vím, že konec vodník v echách ješt zdaleka nenastal. Jestli si pod slovíkem vodník vybavíte zelenou nestvru co topí lidi, tak jste na omylu. Já si totiž vždy pedstavím toho zeleného pidimužíka, který kamarádí s rybikami a má zelený fráek, ze kterého kape voda. Takže až napíklad nkde v Ostrav na námstí potkáte podivn oháknutého chlapíka co leze ze studny, je to bu utopený dr. Mráek a nebo vodník. Ale na rozdíl od mých podivných pedstav si pááci pedstavovali drobátko jiné vodníky. A pokud chcete vdt, jestli mají napíklad všech pt duší pod poklikou, tak tte a tte a tte

5 íslo 6 5 Vodník Pulec bydlí v Jistebnickém rybníce. Jeho postava je menší a je velmi starý. Má delší zelené vlasy a na hlav nosí vtšinou ervený cylindr. Má tmav zelený fráek a svtle zelené kalhoty. Vždy nosí ervené boty, a když vyjde msíc, tak si sedne na svou vrbu a šije si botiky do sucha i do vodiky. Mladí vodníci za Pulcem chodí, protože vždy dostanou zmrzlinu nebo nanuk. A starý vodník Pulec jim u toho lízání vypráví staré píbhy o vodnících. Radka Nosí na hlav pletenou ervenou epici a pod ní má blond vlasy. Vtšinou má na sob zelený fráek na knoflíky a ten má spoustou kapes. Na konci fráku mu vždycky kape voda. Kolem krku mívá ervený puntíkovaný šátek, kalhoty má brálov hndé a sem tam má nkde díru. Boty nosí erné na š rky, ale o dv ísla vtší, takže nkdy zakopne. Kvídovi je už pes 848 let. Bydlí v malé chaloupce v Lesním rybníku. Chalupu má sice malou, ale k životu mu to staí. Chalupa je nová a místo ps chová kapry. Také má svoji vrbu a ped ní je cedule: Nesedat a nedotýkat se, takže ji má jenom pro sebe. Kristýna Nikol Vodník esílko je ten nejstarší a nejpromoenjší zelený mužík v Jistebnickém rybníku. Nosí vždy zelený cylindr, na kterém má uvázané pentle. Navléká si na sebe zelené promoené kalhoty, pod kterými má schované dravé ervené boty. Vodník esílko si pi západu slunce sedává na svou nejoblíbenjší vrbu, na které si kouí svou fajfku. Má také v rybníku svou svtnici, ve které má rovný stl, navlhlou lavici, vedle které je plesnivá police s hrníky ve vodním mst, kam ho vozí na hbet sousedka štika. Kristýna

6 6 Dušanovy zápisky Vodník Bublinka bydlí v nejvtším jistebnickém rybníku. Je stední postavy s výhružn vykulenýma zelenýma oima. Na sob má zelený fráek a zelené kalhoty. Hlavu mu pikrývá nádherný erný cylindr ozdobený pentlemi. Z nj trí dlouhé zelené vlasy. Botiky má pkn vyleštné, z ervené kže. Každý veer sedí na vrb a bafá ze své fajfky. Nikola Vodník Cákal byl známý po celé vesnici Mokrá Lhota. Byl stední postavy, na hlav ml zelený cylindr s ervenou mašlí. Dlouhé zelen brálové vlasy mu sahaly na zelený frá- ek, ze kterého mu kapala voda. Nebyl to žádný mladík, blížily se jeho 783. narozeniny. Nosil na sob žluté Hanka Kristýna záplatované kalhoty, pod kterými mu ouhaly zelené vrásité nohy. Na konecích prst ml bambulky. Po veerech sedával na staré vrb, kouil z fajfky, kterou dostal na své sedmisté narozeniny, a zašíval si fráek. Jeho zvláštností bylo, že uml chodit po vod. Vrba, na které sedával, mla ve kmeni díru, do které si schovával poklady. Jako domácí zvíe choval malou roztomilou žabku Ku kalku. Kristýna Vodník Mudlásek je na svj vk pomrn malý. Mí pesn jeden metr a je mu už dv st let. Nedá se íct, že je tlustý, ale jen baculatý. Má lesklé, zelené vlasy a obliej plný vrásek. Jeho oi jsou modré a lesklé jako dva korálky. Nejradji si obléká dlouhý modrý frak a fialové kal-

7 íslo 6 7 Dne jsem se upa natšená vydala na rozdávání Andl Byla tam upa good náladika. Pijeli jsme k EZ arén kolem 17:00, i když to zaínalo v 19:00. Tak jsme tam jeli radši držív. Mama tam potkala njakého kolegu. Tak se s nim bavila, já jsem za nimi šla a šla, až jsem uvidla, že naproti mn jde skupina Divokej Bill. Bylo to upa good. Mama sahoty. Na hlav nosí oranžový klobouk s pentlikami a vyšívanou vrbou. Na jeho nohou mžete vidt staré, opotebované, ervené škrpály. Kdybyste byli u nj doma, urit byste tam našli hrníky, ale prázdné, protože tento vodník je hodný. Hanka Kristýna $" %"! mozejm nikoho nepoznala, i když melda je její nej píse. OK, šli jsem k EZ arén a byli jsme tam mezi prvními. Bohužel jsme se dozvdli, že budou dvíka do arény otevena až v 18:30. Takže jsme tam mrzli a lidi pibývalo a pibývalo. Až bylo 18:30, dvíka se otevela a všichni se na nás tlaili a rvali dovnit, jako kdyby byl výprodej: Vše za 1 korunu! Jak jsme se z té tlaenice vyhrabali, našli jsme si pohodlná místeka. Pak jsme si zašli pro pitíka a popcorn. Tsn ped pímým penosem pišel Martin Hrdinka a trénovali jsme potlesk. Dost hodn jsme se zasmáli hlášce: Chudé dámy odloží igelitky a bohatší dámy kabelky, abychom nacviili potlesk! Byla to psina, nakonec jsme zrobili 3 mexické vlny. Pímý penos odstartovala skupina Olympic. Pozdji pišel Richard Krajo jako moderátor a veer mohl zaít. Pišlo hodn osobností: Olympici, Aneta Langerová, David Koller, Jaromír Nohavica, Ewa Farná, Lucie Bílá, Divokej Bill, Support Lesbiens, objevili se tam i Terka Pergnerová, Míša Mauerová, pan premiér Mirek Topolánek etc. Nejvíc cen si odnesl Kryštof, celkem 3 andly. Po tomto vážn superrr veeru jsme se vydali dom. Na tento veer nikdy nezapomenu!!! Kajouš!"# Ahoj, tak jsme tady zpt. Už jsme vám hodn dlouho nenapsali nic o sportu, tak jdem na to! Skonili jsme první v krajském peboru, což je ást Moravy od Ostravy k Perovu. No ne, tak doslova první byla Rokytnice, ale ta nechtla jet, tak jsem do Mostu jeli my borci ze Staré Vsi a okolí. Ráno jsme se sešli u sokolovny, nasedali jsme do aut a jeli na nádraží do Svinova. ekali jsme asi 30 min. a pijel vlak. Cesta byla hrozná! Sedli jsme nejmí 7 hodin ve vlaku. Dojeli jsme a pak zase ješt k tomu hledat ubytování, když jsme

8 8 Dušanovy zápisky byli tak unavení. Ubytovali jsme se na stední škole, vybalili jsme se (ubytovali) a šli jsme se do Intersparu naveeet. Potom jsme pišli zpátky na pokoje. Dlali jsme tam chvíli trochu nepoádek. A pak jsme šli spát. Ráno jsme vstali, umyli jsme se, nasnídali a šli na tramvaj. Tramvaj pijela, nastoupili jsme a jeli asi 10 min. do haly. Tam jsme dostali pokoj a pevlékli jsme se do dres a ekali. Pak jsme hráli - no bylo to celkem na hran, 2 zápasy jsme prohráli o jeden gól. A pár jsme jich vyhráli. Byl konec turnaje, což bylo asi v 18 h. Nadešlo vyhlášení, celkov jsme skonili jako 4. Tomáš Kleka zasloužen dostal 1. místo za nejlepšího obránce, Petr Špaldo 2. místo jako branká a Jií Grygar 3. místo za nejlepšího stelce. Tak to bylo vyhlášení a jízda dom opt 7 únavných hodin. Nkteí spali, nkteí ne, pijeli jsme do Svinova a to byl konec naší cesty. Dom si nás odvezli rodie. Mr. Propper $% && Myslím, že není v naší vesnici nikoho, kdo by neznal soubor Ondejnica. Jeho innost zaala už roku 1977 (ten kdo si to spoítá zjistí, že je jí XXX let) jako dtská skupina, která perostla do víc jak stolenného souboru s cimbálovou muzikou, pveckou skupinou a sólisty s velkými úspchy po celé Evrop. Francie, Dánsko, Polsko, Turecko, Belgie, Bulharsko, Slovensko, Sicílie, Itálie, Anglie, tam a všude jinde se byla podívat. V zámku poádá akce, na které pijíždí zahraniní soubory z celého svta: Korey, Venezuely, íny, Dánska, Polska a na ostatní už si nevzpomínám (naštstí, protože kdybych si vzpomnla, budete to íst ješt dlouho). Já si myslím, že soubor není jen o folklóru, ale taky o nových lidech, které tam potkávám. A píkladem jsou mi mí rodie: nebýt souboru, nebyla bych ani já. Barbice '' ()*)" )*)" Návštva kina v Klimkovicích každoron nadchne všechny žáky naší školy. Pokaždé jdou z každé strany slyšet náky dtí, že do toho uáá kina nechtjí. A jedem do Ovy! Sdílím stejný názor Je O.k., že se nemusíme uit, ale sedt dv hodiny na devných židlích, nevdt, jak si sednout a ješt sledovat film je vskutku složité, ale co bychom chtli za 30 K že? :D:D:D Pejdme ale k pozitivnjším stránkám kina. I pestože byl film Noc v muzeu sestíhaný, židle hrozné, schody u vstupu rozboené a nápis KINO nesvítil. Btw (tzn. mimochodem): pi psaní tohoto lánku vedle m sedí Lucie Bohaíková, která je sice sexy, ale hrabe jí nehorázn. No, ale film byl skvlý. To se mi líbilo, hlavn ten mini borec :D:D:D. Musím si to od nkoho pjit na DVD (mimochodem, nemáte nkdo?. Když tak 8.A). Jinak myslím, že za nedlouhou chvíli nkdo nebo nco sepíše petici o tom, že do Klimkovic nechcem! +*),, Ahoj, dnes pro vás máme lánek, jak to dopadlo s výzdobou v 6.A... Na zaátku školního roku se nástnek ujala parta kluk Poté, co výzdoba vypadala stále stejn, se výzdoby ujaly holky, ve tíd se objevily plakáty s Orlandem Bloomem, skupinou Rasmus, Madonnou a dalšími. Kluci nejprve zaali plakáty obracet na Chinaski, Ivu Frülingovou, Daniele Radcliffa Skonilo to tak, že Jarek roztrhal plakáty Orlanda a Madonny! Pan uitel mu ekl, že na místo, kde visely tyto plakáty, musí vymyslet njakou výzdobu. Jarek to vzal velmi vážn a hned se pustil do výzdoby, ovšem ne tak, jak

9 íslo 6 9 us, je tady opt Víte, že! A o em dnes bude? Bude zase o krádežích a podvodech. Tak tte, tte Nejvtší krádež vajec Do jednoho cukráství v Ostrav - Vítkovicích se koncem dubna 1997 vloupala 32letá žena se svým spoleníkem a z mrazicího boxu odcizila vajec v celkové cen , - K. Z ukradených vajec se policistm podailo vypátrat pouze 179 kus. Nejvtší podvod s kmínem 24letý podnikatel z okresu Uherské Hradišsi asi pedstavujete ze skín vytáhl njaké papíry s rznými projekty a obrázky a zaal lepit. Nakonec se k nmu pidali i Honza, Tomáš, Adam a ješt nkdo, ale to už si nepamatujeme. No, máme blbou pam. Donesli si žebík, kladívko a hebíky, taky velkou izolepu a zaali lepit, pitloukli všechno co jim pišlo pod ruce (rostliny z tropického pralesa, plakáty, auta apod.), plakáty se najednou ocitly po celé tíd. Pi dlání výzdoby se také rozšíila hláška,,vietkong. Šestá tída vypadá asi takhle na dveích najdete strom a opici, na stnách mžete vidt rzné plakáty, ale i vlastnorun vyrobené kresby a tsn pod stropem visí Britney Spears a dva jeleni My si myslíme, že to je docela dobrá výzdoba, protože žádná jiná tída nemá napíklad jelení hájovnu! A jestli chcete vdt, jak taková jelení hájovna vypadá, urit se pijte podívat do 6.A. Jist budete vítáni J! A ješt nco: kdybyste nevdli, jak si máte vyzdobit tídu, tak nám brnknte. Honza s Jarkem vám urit pomžou. Ale neruíme za následky jako jsou zlomené nohy, ruce apod. Pokud chcete výzdobu, pijte k nám a my vám pomžeme, a nebo se mžete aspo inspirovat. Tohleto bylo vyvádní kluk z šestky. A doufáme, že nás brzy navštívíte! Napsaly Slena Micci a Tomka! )&& -.%! /'01023& Žáci druhého stupn se dne vydali na muzikál Šakalí léta. Každý se musel spole- ensky vyfiknout. Já nap. trpla v lodikách mé milované maminky, které byly o íslo menší. Takže, my jsme mli sexy obleení, jako bychom šli bh ví kam, ale Ostraváci to jako obvykle neešili, protože modrá je dobrá (jestli to nkomu nedošlo, tak jsem myslela džíny). ekali jsme, že ten muzikál bude nudný, ale spletli jsme se. Teda pokud vím každému z nás uvízla v hlav jedna hláška Hitler, to byla pkná k... ( musíme vypípat kvli spolužákm prvního stupn). Muzikál pojednával o období komunismu a taky o hudb zvané rockenroll. Pedstavení trvalo 2 a pl hodiny. Kapouš &" Trošiku jiný uník V ín se narodil uník, který má dva rypáky a ti oka. Je 30 centimetr dlouhý a hlavu má jen jednu. Pišel na svt jako poslední a myslel jsem, že vidím njaké monstrum, ekl jeho majitel. Nejmenší kapík svta Na Vánoce si skoro každá eská rodinka pochutná na KAPÍKOVI, ovšem na tomto byste si asi nepochutnali: rybka, jež je vzdáleným píbuzným kaprovitých ryb, mí v dosplosti necelých osm milimetr (to je délka, co?!). Jejím oblíbeným teritoriem jsou tropické moály (blbé) a rašeliništ. Ryba se živí výhradn planktonem. Vaše supr redaktorky Dandýsek a Barbice " '(

10 10 Dušanovy zápisky t odebral na padlané doklady od firmy v Nových Dvorech na Kutnohorsku celkem 69 tun kmínu v celkové hodnot K. Podvod odbjasnila policie v srpnu Nejvtší krádež máku Mák o celkové váze 3250 kg uložený v 65 pytlích se ztratil jedné firm zrušeného cukrovaru v Kvasicích u Kromíže v beznu Zlodj k máku pihodil ješt 8 pytl travního semene. Nejdražší veee Pedposlednímu federálnímu premiérovi a poradci prezidenta Václava Havla JUDr. Mariánu alfovi byl bhem veee v restauraci ukraden kufík z pštrosí kže za K, ve kterém bylo 40 akcií IC banky v hodnot K. Zdali se v dob krádeže také pln vnoval jídlu však není známo... Kalda 4 Pišlo jaro a zvíátka se probrala ze zimního spánku. Zjišují, že uprosted jejich domova náhle vyrostla vysoká zelená vc - živý plot. Oportunistický mýval RJ se postaví do ela zvíátek (veverka, vaice, ježek, skunk, mýval a želva), která se rozhodnou svt ZA PLOTEM prozkoumat, což samo sebou zpsobí adu napínavých a zábavných moment... Tento film pobaví celou rodinu svým inteligentním humorem. Píbh se snaží spíše vyprávt výchovnou formou. Jednoduše eeno, jde ve filmu o to, aby dti pochopily, že konzumní život v USA ale i jinde není zrovna nejlepší. 5 & )%*% A je tu moje nejoblíbenjší eská komedie. Tento film natoil režisér Oldich Lipský v roce Dosplí dlníci, potebující si zvýšit kvalifikaci, docházejí opt do školy. Ovšem jejich školní návyky z dtských let se projevují v pokroilém vku. Mnohé scény a hlášky z filmu jsou obecn známé, napíklad domnlý brouk hrdobec, žák Hliník, který se odsthoval do Humpolce, a pesto je stále zapisován do tídní knihy profesorem Hrbolkem, švestiky z vlastní zahrádky jako pozornost podlézavého kolegy Hujera atd., ale více v rubrice Filmshlods. V píštím díle se mžete tšit na to vám neeknu. Týpek )%+ Vážení spoluškolané! Dnes se stalo nco fascinujícího. Vyšel nám, i vám, Dušan. To ale neznamená, že my v redakci se njak flákáme. Už te, když tete Dušana, my tvrd makáme. A i když máme miniaturní mozky - spíš žádné, se snažíme vám vykutit pár filmových hlod. No dobrá, pro si nepiznat, že nám sem tam pomže náš vrný pítel internet, ale pšššt, od nás jste se nikdo nic nedovdli. A jakému filmu se dneska budeme vnovat? ekneme to jednoduše. Dáme si starý dobrý remix. Pro ty mén chápavé to budou hlášky vytažené z rzných film Takže, zaínáme. To je tak, když se na TRESTNÉ LAVICI pokusí nkdo rýmovat: Cheesburger Eddy: Mám hranolky, co nejsou pro holky. Mám pití, co není k zblití a mám Bergery... Mám prost burgery. ASTERIX A OBELIX, MISE KLEOPATRA Panoramix: Pipadá mi kruté takhle biovat otroky. Numerobis: To nejsou otroci, to jsou kvalifikovaní dlníci, kteí pracují dobrovoln. A navíc jsou za to placeni. Panoramix: A ty bie jsou pro okrasu? Numerobis: Ne. Teda jo. Vlastn já nevím, dote si nikdo nestžoval. REBELOVÉ Bob: Uvíš v lásku na první pohled? Bugyna: Ne. Bob: No tak se podívej ješt jednou. AGENTI, DEMENTI Vze : Ne, Pepa není jméno, ale zkratka. PEkelný PAko. No te by se asi hodilo pár slovíek závrem. A jelikož naše miniaturní mozeky nic nenapadá, tak nezbývá nic, jen se rozlouit. Pac a pucu Lili a Bubu

11 íslo 6 11,"!"!-+%." %-+ ao bulvy! Víte, co se stane, když se sete ptka s dvojkou? Vznikne sedmika, a proto, celkem podle logiky, je teka šesté íslo. No nic, zanecháme pro jistotu matiky. A dáme se na to, co nám jde, což znamená blbosti! A i to je dvod toho, pro jsme se daly na vtipy. Chá chá! Jede sanitka a v ní idi, doktor, sestika a student na praxi. Jedou a najednou z nieho nic idi pustí volant a chytá se ke- ovit rukama za krk. Dusí se, oi má nkde na ele. Sestika popadne lékárniku a praští idie do hlavy. Tomu hned záchvat pestává, chytá volant a jedou dál. Najednou doktor padá na podlahu, chytá se v kei za krk, válí se po zemi a dusí se. Sestika zas popadne lékárniku a praští ho do hlavy. Doktor se hned zvedne, sedne si a jedou dál, jako kdyby se nic nestalo. Student se celý v šoku obrací na doktora: Jsem ve tetím roníku a znám jenom teorii, žádná praxe, ale v život jsem neslyšel o takových symptomech, a metody léby jsou natolik zvláštní, že jsem totáln zmatený. Mžete mi to aspo trochu vysvtlit?! A doktor flegmaticky odpovídá: To neeš, sestice se vera obsil manžel, tak si z ní dláme pru... Takže papapapá Lili a Bubu 6 Byl jeden týpek a ten se jmenoval Sandokul. Žil skromn v jedné jeskyni, uprosted džungle. Neml tam ani mobil, tak se musel spokojit s pevnou linkou. Zato ml DVD od Goodmans (to je kvalitní). Už dlouho toužil po njaké paní Sandokulové. Ale jelikož žil v džungli, tak tato úvaha nebyla realizovatelná. Jednou, jak tak šel džunglí (na lov mravenc), zakopl o velký zaoblený kámen. Podíval se na svoji nohu, ze které tryskal hnis ze starého puchýe, který byl touto ránou proražen. Se znechucením odkulhal k tomu kameni. Byl temn modrý a byly na nm ješt zbytky hnisu. Vyleštil ho rukou a pomyslil si, že by se z toho asi nco mohlo vylíhnout. Myslel si totiž, že je to njaké vejce. Napadlo ho prodat je na trhu. Tak hned další den si pichystal zásoby a vydal se do vesnice Ork. Už z dáli byla vidt cedule s výzvou Kupujte ponožky s absorpní vrstvou proti potu. Ale Sandokul tu pišel za jiným úelem. Došel do obchodu, když zrovna z jeho dveí vyletl jeden smrdup (takový ten malý zelený sket) a vejce mu vzal. Sandokulovi bylo hodn smutno, když si pomyslil, kolik by za to mohlo být penízk. Sandokul se se smutkem vrátil dom a usnul. To be continued Tulendavca

12 12 Dušanovy zápisky.+% Tak a mžeme pokraovat o Eragonovi. Takže kde jsme to skonili. Když Murtak, Arya a Eragon byli už skoro u Varden, zjistili, že je pronásledují Urgalové (oni vypadají jako Hagrid z Harryho Pottera, akorát v horším stavu a s rohy). Bylo jich asi pes Naštstí stihli dojít k pevnosti Varden. Stihli vyléit Aryu a dokonce mli brnní pro Eragona a Safiru. A zaalo se schylovat k bitv. Urgalové vpadli s pomocí Durzy do podzemí a zaútoili pímo do stedu msta. Safira se nauila chrlit ohe, takže plka armády byla zapálena. Jenže Safiru zranili, a proto o kousek dál odletla s Aryou, která ji musela uzdravit kouzlem. Zatím se Eragon utkal s Durzou. Nakonec ho porazil, ale byl tžce zrann, a tak omdlel. Probudil se v ošetovn, kde zjistil, že má jizvu na zádech. Asi po dvou dnech pijel posel od elf, že Eragon má jet do hlavního msta elf Elesméry, aby dokonil výcvik. George /01,023 01,023 4,5,&.,6 Miluj m! Líbej m! Takto njak se jmenuje jedna nejmenovaná básnika, kterou odrecitoval náš Šejkspír Ovekin. (Hahaha) Byl 1. máj, prudy as. Nalezli jsme pár líbajících se teš ovc, ti láskou zklamané, jednoho odvážlivce, co se snažil netušíme z jakých dvod vyšplhat na májku, jednoho mostskokana a další podivná zjevení. No to snad staí??? Ne, nestaí, te si dáme velkou m amku! Love horoskop for you, jenom for you! PS: Je to psáno pánm i dámám. Beran (Parohá): Na chatu se seznámíš s njakou parohákou, do které se totáln zamiluješ, ale poté, co si s ní dáš rande, zjistíš, že fotka, která byla v profilu, patila ve skutenosti Pamele Adersonové. A ta vaše chatová láska bude ve skutenosti plochá jak deska, a proto tvoji lásku vas zastaví. Býk (Pearsing): Poté, co se tvj miláek tak parádn zpumprlíkoval na stavní máje jedním pivem, sis ekla, že je to pkný srab a že s takovým nic mít nebudeš. Když t maminka v sobotu ráno pošle do samoobsluhy pro rohlíky a kakao, aby ml tvj super brácha snídani, potkáš tvého vyvoleného. Ale bu bez obav - Vladka ani Tonyho se nedo- káš. Blíženci (Kámoši): I když se tvoje milá platonicky zamilovala do božího Orlanda, nepokoušej se hodit si mašli, anebo se o to radji pokus, protože nikomu chybt nebudeš. Pokud pežiješ, máme O.K. zprávu. Zavou t sice do známého CVOK-HAUSU v Bohnicích, ovšem tam se smrteln zamiluješ do jedné sestiky. Ze které se vyklube potvora, která dá tvému srdci navždy sbohem. Rak (Koneník): Protože máš zaslepený zrak (hádej ím?), nevšimneš si, že tvj milášek jde pímo proti tob s válenou sekyrou, ze které netee nic dobrého - jenom krev. Zachrání t mladý staík, ale jaksik si nevšimneš, že je už njaký ten pátek zadaný a jeho milá vyvolená vyletí jako neízená stela, které neunikneš. Lev (Giga háro): Pohledná holika s umaštnými copánky eká jen na tvé lásky - plné sevení. Myslíš, že jsi pánem zvíat? Pesn tak, hned zítra ti do rukou spadne krásná opika, které budeš íkat Zombie. Panna (Vlastík): Jsi sice neúspšná, hloupá a ošklivá studentka naší pakárny, však i na tebe se usmje štstí v neštstí. A to znamená, že když si budeš uklízet pokoj, nkdo rozbije šutrem okno, jehož stepy ti udlají z ksichtíku fašírku. A tvj idol bude ekat v nemocnici. Pak ale zjistíš, že eká na krásnou doktorku. Váhy (Tefal): Myslíš si, že tvj denní režim je stále v rovnováze. Tak to jsi na giga omylu. Tvj mozek se naklání jen na jednu stranu. A to na stranu osudu. Ze samé zoufalosti se pokusíš zdolat tvou mocnou šavlí (tu šavli si peber, jak chceš!) májku. Ped oima uvidíš krásnou mladou dívku, která ti podává pomocnou ruku. A potom ZAZVONÍ BU- DÍK! Štír (Chestí.ti.cz): S kluky jsi na štíru, ale to neznamená, že když jsi tvého milého nako-

13 íslo 6 13 pala do intimní ásti, jsi na holky. Protože vám doma ti trotli na Velikonoce odrovnali sprchu a ty se nemáš ím umýt, objeví se na krytém bazénu v Ostrav o jednoho lovíka více. A Stane se z tebe takzvaný skoro utopenec. Však tvj milý t zachrání. Stelec (Pifapaf): Jak už tvé znamení napovídá, postelíš omylem svoji babiku, kterou nenávidíš. Ona však pežije. To t tak rozílí, že se pejíš levných tešní z Kauflandu a zapiješ je erstv nadojeným kravím mlékem, kterého vypiješ asi litr. Tešn se mezitím promíchají v tvém žaludku a když pobžíš na záchod, zjistíš, že na nm tu plhodinu, co jsi ped ním napínal svá steva, sedla krásná, mladá a inteligentní blondýnka. Kozoroh (Kanecák): Poté, co t opustí pítel, se rozhodneš se vším seknout, ale zachrání t jeho bratr. A i když není tak milý, pohledný ani úchylný jako jeho bratr, ty v nm najdeš opravdovou lásku. Ovšem Je to jeho sestra, která podstoupila plastickou operaci. Vodná (Ponorka): Rychle, rychle, rychle, no tak zapni si tu televizi - rychle, rychle, POZD!!! Práv jsi prošvihl šanci tvého života. Na MTV zrovna dávali reklamu, ve které stálo, že když do pti vtein zavoláš, stane se z tebe miliardá. Chudáku, asi budeš muset do konce života drhnout záchodky. Ryby (Fishule): Bubly, bubly. Bublá ti mozek, to znamená, že by sis mla na chvíli vypnout tvj peškvaený mozek a pestat myslet. Když už pestaneš myslet, tak nebu slepá. A nebo? Klidn bu slepá, ale láskou. Lili & Mišulka Kdo to ví je zase tady, pináší vám opt klady. Ceny, dárky, otázky na veerní vycházky. :D:D:D No sice asi vbec, ale nco pravdy na tom je. Takže kdo vyhraje ty naše dárky? Z 1. stupn: Naa Kadubcová ze 4.A a z 2. stupn nikdo neodpovdl. Chcete být další? Pokud jo, tak se puste do otázek. Barik a Kajouš 1. stupe 1. Kdy zaalo jaro? a) b) c) d) Ve které tíd se dostanete na 2. stupe? a) ve 4. b) ve 2. c) v 5. d) ve Kolik je 3+3? a) 9 b) 5 c) 6 d) stupe 1. K jakému úelu slouží icq? a) ke komunikaci b) k ochran c) k jídlu d) k organizaci 2. V kolika letech dostanete obanský prkaz? a) v 12 b) v 15 c) v 13 d) v Zkratka NATO znamená organizace a) svtového trhu b) eckých jídel c) spojených národ d) Severoatlantická organizace 7"809:# 7"809:# Upozornní: kupte si brýle a tte!!! auky lidiky, myslím, že už se tšíte na to, jak naši borci dopadli, ale MY vám to neekneme, a nebo možná. Ale ne, nebo jo? Nebo radši ne! Takže bohužel, nebo možná bohudík, vypadávají: Marian Prešinský, Kolek Adam a Tomáš Kleka. Bylo to vaše rozhodnutí, ale schytáme to my. Je možné, že v tuto chvíli už nežijem. Protože se na nás naštvala njaká dvátka. A na obd nás ubodala vidlikami! Když my za to fakt nemžeme! Ovliv ujete si to samy. Jo, a ješt musím dodat, že postoupili všichni, kteí dnes nebyli jmenováni. PS: Dvata, zkuste pemáhat své propisky se jmény školních borc ješt alespo msíc! Lili a Bubu

14 14 Dušanovy zápisky Zdar lidí, jist všichni víte, že moje úvodníky nejsou nejlepší, takže vám to všechno shrnu v kostce. Pipravila jsem si pro vás takovou malou dekoraní vc, kterou jsem nazvala vejce v láhvi. Ješt taková malá vcika, dochází nám totiž motivace, takže bych byla ráda, kdybyste nám do hokusu pokusu dávali své nápady. Potebujete: Láhev s vtším víkem, menší a vtší vejce, ocet, zápalky, kousek papíru, olej. Namote pes noc vajíka do octu. To už je samo o sob zajímavé. Ocet vytáhne z vajené skoápky vápník a tvrdé vejce je náhle mkké a kožovité. Pak ješt uvate nkolik vajíek natvrdo a oloupejte je. Aby vejce do láhve vešlo lépe tak musíte vejce i hrdlo láhve naolejovat. Zapalte kousek papíru a vhodˇte ho do láhve. Hoící papír zhasne a vejce vtáhne do láhve. Plyny v láhvi se ohejí od hoícího papíru a zanou se roztahovat. Když ohe uhasne, plyny se zase smrští. Vejce funguje jako zátka a je vtaženo do láhve, protože v ní poklesl tlak vzduchu. Když se plyny smrští, je v láhvi náhle více prostoru a vejce ho musí zaplnit. I když se vejce pí pádu rozbije, pochopíte pi pokusu pojmy rozpínavost a tlak vzduchu. Terýk & & Zdar lidi. Jelikož valná vtšina lidí na škole sudoku pímo miluje a íkají, že je to to nejlepší, co je v život potkalo, a že by se to ti amatéi mohli uit místo eského jazyka, matematiky a anglitiny, tak jsem si ekla, že kdybych dala tžké, tak je to plus pro borce z druhého stupn, ale zase minus pro amatéry, proto jsem se rozhodla, že udlám double a dám sudoku hned dvakrát. Výhercem z ísla 5 se stává Matj Falatze3.A. Tžké Lehké

15 íslo ;" Tak už jsme zase tady. A s námi skvlé drby. Tak si je pozorn pette! Marek a Veronika, oba dva z 3.A, se hrozn mají rádi. I když si to nechcou piznat. Tip pro n: Mli byste zaít spolu chodit a nebo si najít každý nkoho jiného! Vojta z 3.A se zamiloval do paní uitelky Haasové. Nechá na ní oi viset. Tip pro Vojtu: No co, paní uitelce to pece poád sekne, ne?! Pááci jsou velmi nároní, protože rozbili panu uiteli Chvostkovi globus, a ješt k tomu eskoslovenský. Pan uitel se urit musel chytat za hlavu. Tip pro Krisu a Lukáše: Píšt dávejte více pozor. Jinak budete hodn platit. Doufáme za vás, že to nebude hodn stát. Anetka z 3.A se poád kouká po Vojtovi, který je samozejm taky z 3.A. Vojta dlá to samé. Tip pro n: Jste další zajímavý pár a radíme vám to samé co pedtím Veri a Markovi. Zante spolu chodit nebo se rozejdte. To vám nenaizujeme, ale radíme. Toto byly drby 1. stupn a doufáme, že píští budou ješt lepší. A tak vás prosíme o píspvky, které mžete házet do schránky ve vestibulu s názvem Dušanovy zápisky. Už pedem vám dkujeme za píspvky Ale pozor. Žádné sprosté! Protože to tam dávat nebudeme! 97" Napsali Anonymi nebo Anonymky? Nejmenovaná Lucie ze 7. tídy naší školy je tak ukecaná, že už ji z toho urit bolí panty... :o) Tip redakce: Jen tak dále Luci... :o) Barbora z 8.A je te njak píliš aktivní. Tip redakce: Barush! A ti brzo nedojdou baterky... Kdyby to teda bylo možné! :o) Vladimír z 8.B miluje Lucii z 8.A. Tip redakce: Hochu, tak na tu fakt nemáš... Rosa z 9.B balí Lucii z 8. A. Tip redakce: Vytrvávej a urit to dopadne dobe... To je vše a píšt hooooooooj!

16 16 Dušanovy zápisky 1%+ +!-7898:6 Tento sportovní vz pro ti osoby se samoinn (Tajenka) pohánl tydobý dvouválec. Ml tístup ovou pevodovku se zpátekou. Tísedadlová otevená karoserie mla takzvanou americkou stechu. Vz se dodával v rzných barvách podle pání zákazníka. Hmotnost vozu inila 560 kg. V V E R T B V S L A V N O S T R C Ý O I É T I K O S O T V E R E C T P F Z N T Š Í V T C I N L O V E N Y R A U K O R I R I D N D A A B Í F O N E K N F A P O T U V L L U A O D T O K S G M T U P A P B D K R N O E A A Z É T N Y S T E N O G R A F D J Z O D E S U O S N S M C P M T Á D J I I N T E L E K T U Á L E K A R Í N E Z Í O S U P O M N N K A L E T A D A O P R O H L Á Š E N Í ALKA, BLBEC, IN, DETEKTIV, EMAN, FANFÁRA, FANTAZIE, INTELEK- TUÁL, KATAR, KOSOTVEREC, KVITANCE, MODÍN, NÁSTUPIŠT, NEPLA- VEC, NEVOLNICTVÍ, ODDÍL, ODTOK, POMNNKA, POPUD, POADATEL, PROHLÁŠENÍ, PE, ROPY, ÍZENÍ, SESTAVA, SLAVNOST, SOUSED, STAR- TÉR, STENOGRAF, SYMFONIE, SYNTÉZA, T, TRAGÉDIE, VTY, VÝFUK, VÝPRODEJ. A výhercem minulého ísla je...: P. Chvostková ze 4.A, která správn vyluštila tajenku dobovém inzerátu. Vydává ZŠ Stará Ves nad Ondejnicí pro vlastní potebu školy. Uzávrka píštího ísla 18. kvtna Své píspvky vhazujte do schránky ve vestibulu školy.

BEZEN 2008 X. roník íslo 5

BEZEN 2008 X. roník íslo 5 BEZEN 2008 X. roník íslo 5 Milí spoluškoláci, jak sami dobe víte, po Vánocích následují Velikonoce a s nimi picházejí zajíci, vajíka, pentliky, a taky holkami neoblíbená pomlázka! Takže bychom vám chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Rod podstatných

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT

SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT agent John Francis Ková SVJ SVT SI MUSÍME ZASLOUŽIT PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Tomáš Bartoš, Karolina Francová, Jan Hlávka, Ondej Neff, Jií W. Procházka, Vlado Ríša, Františka

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Sloveso

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Lyžaský kurz v Orlických horách

Lyžaský kurz v Orlických horách asopis žák ZŠ Demlova Duben 2004 Lyžaský kurz v Orlických horách V sobotu 13. 3. žáci sedmých roník odjeli na týdenní kurz. Po tíhodinové, ale zábavné cest jsme se ubytovali v horské chat Alba, kterou

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!!

agent John Francis Ková PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! agent John Francis Ková 11 PODHOUBÍ SMRTI Jií W. Procházka PRVNÍ RYZE ESKÁ SCI-FI / FANTASY SÉRIE!!! Copyright Jií W. Procházka, 2007 Cover Art Jan Patrik Krásný, 2007 Design Jan Doležálek, 2007 Edition

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ

ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ ULLDART DOBA TEMNOTY II. MARKUS HEITZ FANTOM Print 2010 Copyright 2004 Piper Verlag GmbH, München Translation Zdenk Sladovník Cover Jan Patrik Krásný ISBN 978-80-7398-106-8 3 4 5 Cinkání píbor v jídeln

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte,

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více