POLY CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod"

Transkript

1 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ PKD Typ PKA

2 4610 CZ 2 je torzně pružná spojka, která je schopna v případě malé vzdálenosti hřídelí, vyrovnat vyosení hřídele, vzniklé například výrobní nepřesností, tepelnými dilatacemi apod. Obsah 1 Technická data 2 Návod 2.1 Návrh spojky 2.2 Všeobecné pokyny 2.3 Bezpečnostní pokyny 2.4 Všeobecné pokyny v případě nebezpečí 2.5 Použití 3 Skladování 4 Montáž 4.1 Díly spojky 4.2 Montáž spojky (obecně) 4.3 Montáž typu PKZ 4.4 Montáž typu PKD 4.5 Montáž typu PAK 4.6 Pokyny pro zhotovení děr v náboji 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky 4.8 Náhradní díly, zákaznická podpora 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.1 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s Předpisy 5.2 Intervaly kontrly pro spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.3 Hodnoty opotřebení 5.4 Povolené materiály spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.5 Značení spojek pro prostředí s nebezpečím výbuchu 5.6 Uvedení do provozu 5.7 Poruchy, příčiny poruch a jejich odstranění 5.8 Prohlášení o shodě v souladu s EC -norma 4//EC Ze dne 25. dubna 2007

3 4610 CZ 3 1 Technická data Díly spojky: 1 unašeč spojky hnací 2Z unašeč spojky hnaný obr. 1:, typ PKZ Tabulka 1: rozměry - typ PKZ vrtání 1) rozměry [mm] d max. [mm] obecně závit pro pojistný šroub hmotnost 2) velikost M [kg] díl 1 díl 2Z D H D D Z l 1, l 2 M Z N E L PKZ G t A [Nm] M , , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,70 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 Tabulka 2: kroutící moment a otáčky velikost kroutící moment M KN [Nm] M Kmax max. otáčky 1) n [1/min.] velikost kroutící moment M KN [Nm] M Kmax max. otáčky 1) n [1/min.] ) Pro obvodovou rychlost větší jak v=30 m/sec je nutné dynamické vyvážení.

4 4610 CZ 4 1 Technická data Díly spojky 1 unašeč spojky hnací 2D náboj spojky 3D náboj unašeče obr. 2:, typ PKD Tabulka 3: rozměry - typ PKD vrtání 1) rozměry [mm] Před- závit pro pojistný d vrtaná max. [mm] obecně šroub díra M díl 1 díl 2D D H D D D l 1, l 2 M D N E L PKD G t A [Nm] M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M , M ,78 velikost 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 hmotnost 2) [kg] Tabulka 4: spojovací šrouby DIN EN ISO 4762 velikost spojky počet spojovacích šroubů 1) DIN EN ISO velikost šroubu M8 M8 M8 M10 M8 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 délka šroubu utahovací moment M A [Nm] ) množství pro kompletní spojku

5 4610 CZ 5 1 Technická data Díly spojky: 1a / 2a 1b 2b přírubový náboj mezikus příruba unašeče Díly 1a s 1b je doporučeno používat na hnací straně. Obr. 3:, typ PKA Tabulka 5: rozměry - typ PKA vrtání 1) rozměry [mm] obecně závit pro pojistný šroub hmotnost 2) d velikost max. [mm] M [kg] díl 1a/2a D H D F l 1, l 2 b M A E L L PKA L Z G t A [Nm] ,5 25, M , ,5 30, ,26 M , ,5 35, ,42 M , , ,5 43, M , , , ,5 48, M , , , ,5 4, ,63 M , , , ,5 54, ,60 M , , , ,5 5, M , , , ,0 61, M , , ,0 71, ,7 M , , ,0 81, M , , , ,0 1, M , ,41 1) díra H7 s drážkou pro pero dle DIN 6885 list 1 [JS] a závit pro pojistný šroub v drážce pro pero] 2) hmotnost pro max. rozměr vrtání s drážkou na pero v souladu s DIN 6885 list 1 Tabulka 6: spojovací šrouby DIN EN ISO 4762 velikost spojky počet spojovacích šroubů DIN EN ISO ) velikost šroubu M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 délka šroubu utahovací moment M A [Nm] ) pro každý přírubový náboj

6 4610 CZ 6 1 Technická data obr. 4:, pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA obr. 5:, pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA - zvýšený Tabulka 7: rozměry pružných prvků (viz. obr. 4) velikost spojky počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku a 4 3b rozměry [mm] b 18,4 24, 27,2 27,7 34, 2,6 t 10,0 15,3 16,1 18,4 1,6 18,4 h 18, 23, 24,6 26,8 34,6 2,6 velikost spojky počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku rozměry [mm] 1) množství pro kompletní spojku b 34, 40,0 43,7 45,7 52,1 58,1 70,1 75,5 1,5 103,0 t 1,6 22,2 23,7 21,8 28,6 2,3 36,3 41,3 44,3 48,5 h 34,6 40,6 42,4 60,0 5,7 6,0 7,0 81,0 8,2 108,1 Tabulka 8: rozměry prodloužených pružných prvků (viz. obr. 5) velikost počet pružných prvků 1) velikost pružného prvku 1ü 2ü 3ü 4ü 5ü 6ü 7ü rozměry [mm] 1) množství pro kompletní spojku b 18,2 25,0 28,0 35,1 40, 43,3 45,7 b 1 7,5 14,5 16,0 15,0 17,5 21,5 22,5 t 10,5 11,7 16,4 20,4 22,7 24,8 25,0 t 1 11,8 17,5 18,7 22, 23, 28,6 21,8 h 18,7 24,2 24,3 35,0 3,4 41,1 60,0 Spojky spojené s díly, které mohou vytvářet teplo, jiskry a statický náboj (např. kombinace s brzdnými bubny, brzdnými kotouči, přetěžovacími systémy - jako omezovač kroutícího momentu, pohony, atd.) je zakázáno používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Musí být provedena zvláštní kontrola.

7 4610 CZ 7 2 Návod 2.1 Návrh spojky! POZOR! Pro nepřetržitý a bezproblémový provoz spojky, musí být spojka navržena dle pokynů pro výběr (v souladu s DIN 740 část 2) pro jednotlivá použití (viz. katalog ). Pokud jsou provozní podmínky (výkon, otáčky, změny na motoru a stroji) změněny, musí být výběr spojky znovu ověřen. Ujistěte se, že technická data týkající se kroutícího momentu odpovídají pouze hodnotám pružných prvků. Kontrola kroutícího momentu přenášeného spojením hřídel/ náboj musí být provedena objednávajícím a je v jeho zodpovědnosti. U pohonů, kde mohou nastat torsní vibrace (pohony s opakovaným zatížením torzními vibtacemi), je nutno při správném navrhování spojky provést výpočet tozních vibrací. Typické pohony, kde hrozí torzní vibrace jsou např. pohony se spalovacími motory, pístovými čerpadly, pístovými kompresory. Návrh spojky a výpočet torzních vibrací provádí KTR na základě požadavku zákazníka. 2.2 Všeobecné pokyny Před uvedením spojky do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento montážní. Věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům. Spojka je vhodná a schválená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při používání spojky ve výbušném prostředí, věnujte zvláštní pozornost pokynům a ům týkajících se bezpečnosti příloha A. Montážní je součástí vašeho výrobku. Uschovejte jej pečlivě a v blízkostí spojky. Autorská práva na tento montážní zůstávají KTR Kupplungstechnik. 2.3 Bezpečnostní pokyny STOP NEBEZPEČ Í! Nebezpečí poranění osob.! VAROVÁNÍ! Možnost poškození stroje. P O Z O R! Poukazuje na důležité body. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Pokyn týkající se prostředí s nebezpečím výbuchu.

8 4610 CZ 8 2 Návody 2.4 Všeobecné pokyny v případě nebezpečí NEBEZPEČ Í! STOP Při montáži, provozu a údržbě spojky se ujistěte, že celá soustava pohonu je zajištěna proti neúmyslnému zapojení. Mohlo by dojít k poranění rotujícími částmi. Přečtěte si všechny následující bezpečnostní pokyny a bezpodmínečně je dodržujte. Všechny manipulace se spojkou a na ní je třeba provádět s ohledem na bezpečnost. Ujistěte se, ještě dříve než začnete pracovat, že je odpojen zdroj elektrické energie. Zajistěte přívod elektrické energie proti neúmyslnému zapojení, např. umístěním pokynů na místo zapnutí nebo odstraněním pojistky ze zdroje el. proudu. Nesahejte do pracovního prostoru spojky, dokud je v provozu. Zajistěte spojku, aby nedošlo k neúmyslnému dotyku. Proveďte odpovídající ochranná opatření. 2.5 Použití Spojku smíme namontovat, provozovat a provádět údržbu jen tehdy, jestliže: jste si pečlivě přečetli a porozuměli mu jste odborně způsobilí máte oprávnění od vašeho zaměstnavatele provádět tuto činnost Spojka může být používána jen v souladu s technickými údaji (viz. Tabulka 1 až 8, bod 1). Vlastní neschválené změny a konstrukční úpravy spojky nejsou povoleny. Za škody vzniklé neschválenými změnami a úpravami KTR nepřebírá źádnou zodpovědnost. V zájmu dalšího vývoje si KTR vyhrazuje právo na technické změny. Zde popsaná spojka odpovídá technickému stavu v době tisku tohoto u. 3 Skladování Náboje spojek se dodávají konzervovány a mohou se skladovat na zastřešeném suchém místě po dobu 6- měsíců. Vlastnosti plastových mezikusů zůstanou při příznivých skladovacích podmínkách beze změn až 5 let.! VAROVÁNÍ! Skladovací prostory nesmí v žádném případě obsahovat zařízení, které produkují ozón, jako např. fluorescenční zdroje světla, rtuťové parní lampy, přístroje s vysokým elektrickým napětím. Vlhké skladovací prostory nejsou vhodné. Je nutné dbát, aby ve skladovacím prostoru nedocházelo ke kondenzaci. Vhodná relativní vlhkost vzduchu je pod hodnotou 65%.

9 4610 CZ 4 Montáž Spojka je dodávána po jednotlivých dílech. Před montáží spojky musí být zkontrolována její kompletnost. 4.1 Díly spojky Díly spojky, typ PKZ díl množství název materiál vyvážení 1 1 unašeč spojky hnací EN-GJL-250 na přání zákazníka 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA 2Z 1 unašeč spojky hnaný EN-GJL-250 na přání zákazníka 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel obr. 6:, typ PKZ Díly spojky, typ PKD díl množství název materiál vyvážení 1) 1 1 unašeč spojky hnací EN-GJL-250 na přání zákazníka 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Purbunan) 0 ShA 2D 1 náboj spojky EN-GJL-250/ EN-GJS na přání zákazníka 3D 1 náboj unašeče EN-GJL-250 na přání zákazníka 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel 5 viz. Tabulka spojovací šroub DIN EN ISO 4762 ocel 1) Díly 2D, 3D a 5 jsou vyvažovány v smontovaném stavu. obr. 7:, typ PKD

10 4610 CZ 10 4 Montáž 4.1 Díly spojky Díly spojky, typ PKA díl množství název materiál vyvážení 1a/2a 2 přírubový náboj EN-GJL-250/S355 J2G3 na přání zákazníka 1b 1 mezikus EN-GJL-250 od délky 100 mm vyváženo 2 viz. Tabulka pružný prvek NBR (Perbunan) 0 ShA 2b 1 příruba unašeče EN-GJL-250 vyváženo 4 2 pojistný šroub DIN EN ISO 402 ocel 5 viz. Tabulka spojovací šroub DIN EN ISO 4762 ocel obr. 8:, typ PKA Tabulka : množství pružných prvků a spojovacích šroubů velikost spojky počet pružných 1) prvků velikost pružného prvku a 4 3b počet spoj. šroubů 2) DIN EN ISO velikost spojky početí pružných 1) prvků velikost pružného prvku počet spoj. šroubů 2) DIN EN ISO ) pro kompletní spojku (rozměry pružných prvků viz. Tabulky 7 a 8). 2) každý přírubový náboj

11 4610 CZ 11 4 Montáž 4.2 Montáž spojky (obecně) POZOR! Před montáží doporučujeme zkontrolovat správnost rozměrů vrtání, hřídele, drážky a pera. Mírné zahřívání nábojů nebo přírub (přibližně 80 C) umožňuje jejich snadnější nasazení na hřídel. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Dávejte pozor na nebezpečí vznícení v prostředí s nebezpečím výbuchu. STOP! NEBEZPEČ Í! Při dotyku zahřátého náboje hrozí nebezpečí popálení. Používejte ochranné rukavice. VAROVÁNÍ! Při montáži je třeba dbát na dodržení rozměrů E nebo L (viz. Tabulky 1, 3 a 5), tak, aby se díly vzájemně nedotýkaly během provozu. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit zničení spojky. 4.3 Montáž typu PKZ Nasaďte hnací a hnaný unašeč na hřídel hnací a hnané strany (viz. obr. ). obr. : montáž hnací a hnané strany vložte pružné prvky do hnacího a hnaného unašeče (viz obr. 10). Platí pouze pro unašeče velikosti 8 až 12! Utažením pojistného šroubu DIN EN ISO 402 upevněte hnací unášeč (utahovací momenty viz Tabulka 1). obr. 10: montáž pružných prvků Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru E (viz obr. 11). Pokud jsou agregáty pevně namontovány, nastavte vzdálenost E axiálním posuvem hnacího a hnaného unašeče po ose (viz obr. 11). Zajistěte oba unašeče utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz.tabulka 1). obr. 11: montáž spojky

12 4610 CZ 12 4 Montáž 4.4 Montáž typu PKD Spojte náboj spojky a náboj unašeče (viz obr. 12). Všechny spojovací šrouby nejdříve utáhněte rukou. obr. 12: montáž náboje spojky a náboje unašeče Nasaďte hnací unašeč spojky a náboj spojky s nábojem unašeče na hnací a hnanou hřídel (viz obr. 13). Utáhněte spojovací šrouby příslušným momentem T A (viz Tabulka 4). obr. 13: montáž hnacího unašeče a náboje spojky s nábojem unašeče Vložte pružné prvky do hnacího unašeče a náboje unašeče (viz obr. 14). obr. 14: montáž pružných prvků Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru E (viz obr. 15). Pokud jsou agregáty pevně namontovány, nastavte vzdálenost E axiálním posuvem hnacího unašeče a náboje spojky s nábojem unašeče po ose (viz obr. 15). Zajistěte unašeč a náboj utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz Tabulka 3). obr. 15: montáž spojky! VAROVÁNÍ! Při uvedení spojky do provozu, v pravidelných intervalech kontrolujte utažení šroubů a opotřebení pružných prvků.

13 4610 CZ 13 4 Montáž 4.5 Montáž typu PKA Nasaďte přírubové náboje na hnací a hnanou hřídel (viz obr. 16). Vnitřní strany přírubových nábojů musí být v jedné rovině s konci hřídelů. Posouvejte agregáty ve směru osy hřídele, dokud nedosáhnete rozměru L (viz Tabulka 5). Zajistěte přírubové náboje utažením pojistných šroubů DIN EN ISO 402 (utahovací moment viz Tabulka 5). obr. 16: montáž přírubových nábojů Sesaďte přírubu unašeče, mezikus a pružné prvky (viz obr. 17). obrázek 17: montáž příruby unašeče, mezikusu a pružných prvků Složené díly vložte mezi přírubové náboje (viz obr. 18). Nejdříve rukou dotáhněte všechny spojovací šrouby. Utáhněte spojovací šrouby příslušným momentem T A (viz Tabulka 6). Zkontrolujte rozměr L nebo E (viz obr. 18 a Tabulka 5). obr 18: složení spojky! VAROVÁNÍ! Při uvedení spojky do provozu, v pravidelných intervalech kontrolujte utažení šroubů a opotřebení pružných prvků.

14 4610 CZ 14 4 Montáž 4.6 Pokyny pro zhotovení děr v náboji spojky Na přání zákazníka KTR dodává i nevrtané náboje nebo náboje s předvrtanou dírou a náhradní díly spojek. Tyto díly jsou označeny symbolem.! VAROVÁNÍ! Zákazník zodpovídá za všechna následná obrábění a dokončení nevrtaných a předvrtaných dílů spojek a náhradních dílů. KTR nepřebírá žádné záruky za škody vzniklé neodborně provedenými dokončovacími pracemi. NEBEZPEČ Í VÝBUCHU! Jakákoliv mechanická úprava spojek, které jsou používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být výslovně schválena společností KTR. Zákazník musí zaslat výkresy, podle kterých musí být výroba provedena na adresu KTR. KTR zkontroluje výkresy a vrátí je zákazníkovi spolu se schválením. 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky Spojka kompenzuje kombinace vyosení hřídelí - viz Tabulka 10. Větší vyosení může být způsobeno nepřesným vyrovnáním, výrobními tolerancemi, tepelnou dilatací, vychýlením hřídele, zkroucenou kostrou stroje, atd.! VAROVÁNÍ! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a z důvodu vyloučení nebezpečí při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno hřídele přesně a pečlivě vyrovnat. Bezpodmínečně dodržujte uvedené mezní hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Při překročení těchto hodnot může dojít k poškození spojky. Přesné vyrovnání spojky zvyšuje její životnost. Při použití spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu -skupina IIC(označení II 2GD c IIC T X), jsou povolené poloviční hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce 10 jsou hodnoty maximální a nesmí jich být dosaženo současně. Jestliže radiální a úhlové vyosení nastanou současně, součet hodnot vyosení nesmí přesáhnout K r nebo K W. Zkontrolujte pomocí úhloměru nebo odpovídajícího měřidla, zda jsou dodrženy hodnoty uvedené v tabulce 10. axiální vyosení radialní vyosení úhlové vyosení L PKZ perm. = L PKZ + K a [mm] K w = E max. - E min. [mm] obr. 1: vyosení

15 4610 CZ 15 4 Montáž 4.7 Vyosení a vyrovnání spojky Pokračování: Příklady stanovení mezních hodnot při kombinaci vyosení viz obr. 20: Příklad 1: K r = 30 % K w = 70 % Příklad 2: K r = 60 % K w = 40 % K total = K r + K w 100 % obr. 20: kombinace vyosení Tabulka 10: hodnoty vyosení velikost spojky max. axialní vyosení K a [mm] ±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 max. radiální vyosení K r [mm] nebo max. úhlové vyosení K w [mm] nebo celkové vyosení K total n 750 1/min 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 n=1000 1/min 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, n=1500 1/min 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 n=3000 1/min 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 velikost spojky max. axialní vyosení K a [mm] ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 ±3 ±3 ±4 ±4 ±4 max. radiální vyosení K r [mm] nebo max. úhlové vyosení K w [mm] nebo celkové vyosení K total n 750 1/min 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 n=1000 1/min 0, 0, 0, 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 n=1500 1/min 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n=3000 1/min 0,5 0,5 0, Náhradní díly, zákaznická podpora Základní podmínkou pro zajištění nepřetržitého provozu spojky je mít připravenou zásobu nejdůležitějších náhradních dílů. Kontaktní adresu obchodních partnerů KTR, pro objednání náhradních dílů, naleznete na webových stránkách KTR

16 4610 CZ 16 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu Type PKZ: Type PKD: Type PKA: unašeč hnací / pružné prvky / unašeč hnaný náboj spojky / náboj unašeče / pružné prvky / unašeč hnací přírubový náboj / příruba unašeče / pružné prvky / mezikus / přírubový náboj ( typ PKA pouze s muzikusem vyrobeným z EN-GJL-250 nebo EN-GJS ) 5.1 Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v souladu s předpisy Podmínky provozu v prostředí s nebezpečím výbuchu spojky jsou vhodné pro použití v souladu s EC normou 4//EC. 1. Průmysl (kromě těžebního průmyslu) zařízení třídy II kategorie 2 a 3 (spojka není schválena pro zařízení třídy 1) prostředí třídy G (plyny, mlhy, páry), zóna 1 a 2 (spojka není schválena pro zónu 0) prostředí třídy D (prach), zóna 21 a 22 (spojka není schválena pro zónu 20) třída výbuchu IIC (výbušné třídy IIA a IIB jsou zahrnuty v IIC) Teplotní třída: teplotní třída okolní nebo provozní teplota T a max. povrchová teplota T5, T4, T3, T2, T1-30 C to + 80 C 1) 100 C 2) T6-30 C to + 65 C 85 C Vysvětlení: Maximální povrchová teplota vychází z každé maximální přípustné teploty prostředí nebo provozní teploty T a plus maximální teplotní přírůstek T z 20 K, který musí být zahrnut do výpočtu. 1) Teplota prostředí nebo provozní teplota T a je omezena na + 80 C. To je dáno hodnotou přípustné stálé provozní teploty použitých pružných prvků. 2) Maximální povrchová teplota 100 C platí také pro použití v místech, ve kterých hrozí výbuch prachu. 2. Těžební průmysl Zařízení třídy I kategorie M2 (spojka není schválena pro zařízení kategorie M1). Přípustná okolní teplota: - 30 C až + 80 C.

17 4610 CZ 17 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.2 Intervaly kontroly pro spojky v prostředí s nebezpečím výbuchu skupina 3G 3D II 2GD c IIB T4, T5, T6 II 2GD c IIC T4, T5, T6 intervaly kontroly Pro spojky zahrnuté v kategorii 3G nebo 3D jsou provozní a montážní y stejné jako y pro běžné použití. Během běžného provozu, který musí být posouzen z hlediska nebezpečí vznícení, jsou spojky bez jakéhokoliv zdroje vznícení. Pouze zvýšení teploty způsobené vlastním ohřevem a v závislosti na typu spojky musí být uvažováno: pro : T = 20 K Torzní vůle spojky ( viz. bod 5.3 ) podle Nařízení 4//EC ( ATEX 75 ) musí být kontrolována pouze tehdy, jestliže opotřebení plastových prvků ( díl 2 ) a následné zastavení stroje vedou k vzniku nebezpečí výbuchu. Je doporučena preventivní kontrola torzní vůle. Kontrola obvodové vůle a vizuální kontrola plastových dílů musí být poprvé provedena po 3000 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících. Toto se netýká centrovaných, pevně připojených přírub ( např. držáky čerpadel ). Jestliže zjistíte nepatrné nebo žádné opotřebení plastových dílů po výše uvedené první kontrole, další kontrola může být provedena, v případě stejných provozních parametrů, v tomto pořadí po 6000 provozních hodinách nebo nejpozději po 18 měsících. Jestliže během první kontroly zjistíte podstatné opotřebení plastových dílů, tak potom je doporučena jejich vyměna a současně je nutno co nejdříve najít příčinu opotřebení dle tabulky Poruchy. Intervaly údržby musí být nastaveny v souladu se změněnými provozními podmínkami. Torzní vůle spojky ( viz. bod 5.3 ) podle Nařízení 4//EC ( ATEX 75 ) musí být kontrolována pouze tehdy, jestliže opotřebení plastových prvků ( díl 2 ) a následné zastavení stroje vedou k vzniku nebezpečí výbuchu. Je doporučena preventivní kontrola torzní vůle. Kontrola obvodové vůle a vizuální kontrola plastových dílů musí být poprvé provedena po 2000 provozních hodinách, nejpozději po 3 měsících. Toto se netýká centrovaných, pevně připojených přírub ( např. držáky čerpadel ). Jestliže zjistíte nepatrné nebo žádné opotřebení plastových dílů po výše uvedené první kontrole, další kontrola může být provedena, v případě stejných provozních parametrů, v tomto pořadí po 4000 provozních hodinách nebo nejpozději po 12 měsících. Jestliže během první kontroly zjistíte podstatné opotřebení plastových dílů, tak potom je doporučena jejich vyměna a současně je nutno co nejdříve najít příčinu opotřebení dle tabulky Poruchy. Intervaly údržby musí být nastaveny v souladu se změněnými provozními podmínkami. Kontrola torzní vůle Vůle mezi unašečem a pružnými prvky musí být kontrolována zpětnou vůlí (opačným pohybem unášeče). Opotřebení může být 20 % z původní tloušťky plastových dílů před jejich výměnou. Při dosažení maximálního limitu opotřebení s max. musí být pružné prvky okamžitě vyměněny, bez ohledu na intervaly kontroly. obr. 21: typ PKZ

18 4610 CZ 18 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.3 Hodnoty opotřebení Dosažení hodnoty opotřebení pro výměnu závisí na provozních podmínkách a provozních parametrech. Pokud je torzní vůle s max. [mm], musí být plastové díly vyměněny. Opotřebení 20% původní tloušťky plastových dílů bezpodmínečná výměna!!! VAROVÁNÍ! Při výměně pružných prvků používejte jen pružné prvky stejné tvrdosti [Sh]. VAROVÁNÍ! Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a z důvodu vyloučení nebezpečí při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je nutno hřídele přesně a pečlivě vyrovnat. Bezpodnímečně dodržujte uvedené mezní hodnoty vyosení (viz Tabulka 10). Při překročení těchto hodnot může dojít k poškození spojky. obr. 22: kontrola opotřebení obr. 23: opotřebení pružných prvků Tabulka 11: limity opotřebení velikost běžný design design s malou vůlí (prodloužené pružné prvky) šířka pružného opotřebení torzní vůle prvku t [mm] X max. [mm] s max. [mm] šířka pružného prvku t [mm] opotřebení X max. [mm] torzní vůle s max. [mm] 8 10,0 2,0 5,0 11,8 2,4 3,6 10,0 2,0 5,1 11,8 2,4 3, ,0 2,0 5,3 11,8 2,4 3, ,3 3,0 7,5 17,5 3,5 5, ,3 3,0 7,7 17,5 3,5 5, ,1 3,0 8,2 18,7 3,8 5, ,1 3,0 8,7 18,7 3,8 5,5 1 18,4 3,5, ,6 4,0 10,3 22, 4,6 6, ,4 3,5 10, ,6 4,0,4 22, 4,6 6, ,2 4,0 10,6 23, 4,8 7, ,7 4,5 11,3 28,6 5,7 8, ,8 4,0,4 24,8 4,8 7,8

19 4610 CZ 1 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.4 Povolené materiály spojek používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu Ve skupinách výbušnosti IIA, IIB a IIC mohou být použity kombinace těchto materiálů: EN-GJL-250 (GG 25) EN-GJS (GGG 40) ocel nerezová ocel Polotovary z hliníkové slitiny s obsahen hořčíku do 7,5 % a mezí kluzu R p0,2 250 N/mm 2 je povoleno používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hliníkové odlitky jsou obecně vyloučeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 5.5 Značení spojek pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Spojky určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu mají celé nebo zkrácené označení min. na jednom dílu. Na zbylých dílech, s výjimkou pružných prvků, mají značku na vnější straně náboje nebo na jejich přední straně pro schválené podmínky použití v tomto pořadí. Pružné prvky nejsou označeny. Celé označení: II 2G c IIC T6 bzw. T5-30 C T a + 65 C bzw C II 2D c T 100 C - 30 C T a + 80 C / I M2 c - 30 C T a + 80 C Zkrácené označení: Staré značení zůstává v platnosti: II 2GD c IIC T X / I M2 c X II 2G c IIC T4/T5/T6-30 C T a + 80/60/45 C II 2D c T 110 C/I M2 c - 30 C T a + 80 C Označení skupiny llc zahrnuje skupiny lla a llb. Pokud je díl spojky označen značkou doplňující, KTR dodala díl jako nevrtaný, nebo předvrtaný.! VAROVÁNÍ! Jakýkoliv mechanická úprava spojek, které jsou používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být výslovně schválena společností KTR. Zákazník musí zaslat výkresy, podle kterých musí být výroba provedena, na adresu KTR. KTR zkontroluje výkresy a vrátí je zákazníkovi spolu se schválením. 5.6 Uvedení do provozu Před uvedením spojky do provozu zkontrolujte dotažení spojovacích šroubů, vyrovnání a rozměr E a proveďte opravu, pokud je to nutné. Také zkontrolujte utahovací momenty všech šroubovaných spojů dle konkrétního typu spojky. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, je nutno zajišťovací šrouby náboje spojky, stejně jako všechny šroubované spoje dodatečně zajistit proti samovolnému povolení např. zalepením pomocí lepidla Loctite střední pevnost. Dále musí být provedena - instalována ochrana spojky proti neúmyslnému dotyku. Kryt musí být elektricky vodivý a být zaojen tak, aby bylo zajišěno vyrovnání el. potenciálu. Držák čerpadla vyrobený z hliníkové slitiny a tlumící kruh ( NBR přírodní guma) může být použit jako spojovací prvek mezi čerpadlo a electromotor, pokud obsah hořčíku je méně než 7,5 %. Odejmutí krytu je možné pouze při zastavení chodu stroje.

20 4610 CZ 20 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.6 Uvedení do provozu V průběhu provozu věnujte pozornost: nezvyklým zvukům výskytu vibrací Jestliže jsou spojky použity v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu a v těžebním průmyslu, musí se uživatel ujistit, že nedochází k hromadění prachu v kritickém množství mezi spojkou a krytem. Spojka nesmí být provozována v prostředí s nahromaděným prachem. Pro kryty, které nemají zajištěné otvírání na vrchní straně, nesmí být použity žádné lehké kovy, jestliže jsou spojky použity jako zařízení provozní skupiny II ( pokud možno z nerezové oceli ). Jestliže jsou spojky použity v těžebním průmyslu ( provozní skupina I M2 ), nesmí být kryt vyroben z lehkého kovu. Kromě toho, musí být odolný proti vyšším mechanickým zatížením, pokud je použit jako zařízení provozní skupiny II. Minimální vzdálenost mezi ochraným zařízením prvkem a rotujícími díly musí být nejméně 5 mm. Jestliže je ochranné zařízení použito jako kryt, pravidelné otvírání odpovídající požadavkům ochrany proti nebezpečí výbuchu může být prováděno tak, že nesmí být překročeny následující rozměry: tvar otvoru obdélníkový otvor kruhový otvor rovný nebo oválný otvor - rozměr delší strany - průměr v mm - délka strany v mm v mm horní povrch víka 4 4 zakázáno boční díl víka 8 8 8! VAROVÁNÍ! Pokud zaznamenáte během provozu jakékoliv neobvyklé chování spojky, pohon musí být okamžitě vypnut. Příčina poruchy musí být identifikována za pomocí tabulky Poruchy provozu a pokud je to možné, musí být odstraněna podle navržených opatření. Uvedené možné poruchy mají charakter pouze základních pokynů. Při zjišťování příčiny poruchy je nutno zohlednit všechny provozní vlivy a komponenty stroje. Povrchová úprava spojek: Jestliže jsou spojky s povrchovou úpravou (základní nátěr, nátěr apod.) používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být splněny požadavky na vodivost a tloušťku nátěru. V případě nátěru do tloušťky vrstvy 200 µm se neočekává žádný elektrostatický výboj. Vícevrstvé nátěry tloušťky více než 200 µm nejsou pro skupinu IIC povoleny.

21 4610 CZ 21 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění Níže uvedené chyby mohou vést k nesprávnému použití spojek. Kromě dodržení požadavků uvedených v tomto Provozním a montážním ě je nutno se vyvarovat také těchto chyb. Chyby uvedené v tomto seznamu jsou pouze vodítkem k nalezení chyb. Při hledání chyb je nutno zohlednit vliv souvisejících dílů. Během nesprávného použití spojky může dojít ke vzniku zdroje vznícení. EC Norma 4//EC požaduje od výrobce i uživatele zvláštní svědomitost. Obecné chyby způsoné nesprávným použitím Nebyla předána důležitá data, poutřebná k navržení spojky. Nebyl proveden výpočet spojení hřídele a náboje spojky. Během dopravy došlo k poškození dílů spojky a tyto byly přesto namontovány. Jestliže jsou náboje nasazovány za tepla, dojde k překročení dovolené teploty. Uložení navzájem montovaných dílů není správné. Utahovací momenty jsou nižší nebo vyšší než je předepsáno. Díly byly chybně vyměněny a nesprávně smontovány. Ve spojce je vložen špatný nebo žádný pružný prvek. Nejsou použity originální díly KTR. Jsou použity staré, opotřebované nebo poškozené pružné prvky. Použité spojky a použitá ochrana spojek není vhodná pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu a neodpovídá EC Normě 4//EC. Intervaly údržby nejsou dodržovány. porucha příčina nebezpečí odstranění Změna hlučnosti chodu a/nebo výskyt vibrací Vyosení přesahují dovolené hodnoty opotřebení pružných prvků, malý/žádný přenos točivého momentu z důvodu z důvodu protáčení nábojů spojky nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu 1) vypněte zařízení z provozu 2) odstranňte příčinu vyosení (např.: uvolněný základový šroub, prasknutí upevnění motoru, teplotní roztažnost dílů, změna montážního rozměru E) 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) kontrola opotřebení - viz bod Kontrola 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení a pokud je potřeba, tak jej upravte

22 4610 CZ 22 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění porucha příčina nebezpečí odstranění Změna hlučnosti chodu / výskyt vibrací proražení pružných prvků předčasné opotřebení plastových dílů Uvolněný pojistný šroub axiálního zajištění náboje porušení pružných prvků z důvodu prudkého rázu/ přetížení a spojka se protáčí provozní hodnoty neodpovídají výkonovým parametrům spojky/ spojka se protáčí chyba obsluy/ spojka se protáčí vyosení nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkéo povrchu 1) vypněte zařízení z provozu 2) zkontrolujte vyrovnání spojky 3) utažením šroubů zajistěte náboj a zajistěte je proti samovolnému povolení 4) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 5) zkontrolujte opotřebení - viz bod Kontrola 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte plastové díly a smontujte spojku 5) najděte příčinu přetížení 1) vypněte zařízení z provozu 2) zkontrolujte provozní hodnoty a vyberte větší spojku (berte na vědomí montážní prostor) 3) namontujte spojku s novou velikostí 4) zkontrolujte vyosení 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a spojku smontujte 5) proškolte obsluhu 1) vypněte zařízení z provozu 2) odstraňte příčinu vyosení (např. uvolněný základový šroub, prasknutí upevnění motoru, teplotní roztažnost dílů, změna montážního rozměru E) 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) zkontrolujte opotřebení - viz bod Kontrola

23 4610 CZ 23 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.7 Poruchy provozu, příčiny a jejich odstranění porucha příčina nebezpečí odstranění např. styk s agresivními kapalinami/ oleje, působení ozónu, příliš vysoká/ nízká okolní teplota atd., způsobující změnu fyzikálních vlastností pružných prvků předčasné opotřebení pružných prvků předčasné opotřebení pružných prvků (ztvrdnutí/ zkřehnutí pružných prvků) ulomení prstu spojky příliš vysoké teploty okolí nebo dílů, které jsou v kontaktu se spojkou, působící na pružné prvky; max. přípustná teplota např. pro T4 = - 30 C/+ 80 C Vibrace pohonu Zablokování z důvodu zničení pružných prvků nebezpečí vznícení z důvodu horkého povrchu nebezpečí vznícení z důvodu horkho povrchu nebezpečí vznícení z důvodu možného jiskření 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontovat spojku a odstraňte zbytek pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) ujistěte se, že jsou vyloučeny další fyzikální změny pružných prvků 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) zkontrolujte a upravte teplotu okolí a dílů, které jsou v kontaktu se spojkou 1) vypněte zařízení z provozu 2) rozmontujte spojku a odstraňte zbytky pružných prvků 3) zkontrolujte díly spojky a poškozené části vyměňte 4) vložte pružné prvky a smontujte spojku 5) zkontrolujte vyosení, a pokud je potřeba, tak jej upravte 6) zjistěte důvod vibrací 1) vypněte zařízení z provozu 2) vyměňte kompletní spojku 3) zkontrolujte vyosení 4) zjistěte důvod a opravte poškození Provoz s opotřebovanými pružnými prvky (viz bod 5.2) a následný kontakt kovových částí znamená, že není zajištěn řádný provoz spojky ve smyslu ochrany proti výbuchu a Směrnice 4//EC. UPOZORNĚ NÍ! KTR CR, spol. sr.o. nepřebírá žádné závazky ani záruky za použití náhradních dílů a příslušenství, které nebyly dodány firmou KTR a které zapříčinily poruchu provozu.

24 D Rheine P O LY Provozní a montáá žní n á vod 4610 CZ 24 5 Příloha A Návody a pokyny pro použití spojek v prostředí s nebezpečím výbuchu 5.8 EC Prohlášení o shodě EC Certificate of Conformity corresponding to EC Standard 4//EC dated 23 March 14 and to the legal regulations The manufacturer - KTR Kupplungstechnik, D Rheine - states that the couplings described in these mounting instructionss and explosion-proof designed correspond to Article 1 (3) b) of Standard 4//EC and comply with the general Safety and Health Requirements according to enclosure II of Standard 4/ /EC. According to article 8 (1) of Standard 4//EC the technical documentation iss deposited with the: IBExU Institutt für Sicherheitstechnik G Fuchsmühlenweg 7 05 Freiberg Rheine, Date ppa. Dr. Norbert Partmann Engineering Manager i. V. Michael Brüning Product Manager Překlad textu Prohlášení o shodě: Prohlášení o shodě Ve smyslu směrnic EC 4//EC ze dne a v souladu s dalšími platnými právními předpisy výrobce spojek KTR, Kupplungstechnik,D Rheine prohlašuje, že pružné spojky uvedené a popsané v tomto u a konstruované pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu odpovídají článku 1/3/b) Směrnice 4//EC a vyhovují obecným bezpečnostním a zdravotním požadavkům dle přílohy II Směrnice S 4//EC. Dle článku 8(1) Směrnice 4//EC je technická dokumentace uložena na těchto místech: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg 7 05 Freiberg Rheine, Datum Podpisy ISO Značka: Zkoušeno: Sha/Brü Sha Náhrada N za: Nahrazeno: N

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová

VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ. Ing. Eva Navrátilová VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ Ing. Eva Navrátilová Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

OW 480 VOLT 351/451/551

OW 480 VOLT 351/451/551 Doplňující listy k návodu k obsluze Doplněk z výroby CZ OW 480 VOLT 351/451/551 Vybavení přístroje pro síťovou přípojku 480 V (ne dodatečné vybavení) Dbejte na dodatkové systémové dokumenty! Všeobecné

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Experience the Difference!

Experience the Difference! Tiskové sdělení www.arnold-umformtechnik.de 5 Experience the Difference! e Effercatmiv me Prog 2 Definice maximálního přípustného závitotvorného momentu k zajištění montážní bezpečnosti cyklus: 13 C (asi

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika

BIANCA - Uzavírací klapka DN 32-900. Popis. Charakteristika Popis Centrická uzavírací klapka s manžetou z plastomeru. Oblasti použití: Uzavírací a regulační klapka pro agresivní media a aplikace s vysokými požadavky na čistotu. Charakteristika Konstrukce těla B1

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Invalidní vozík J.O.B.

Invalidní vozík J.O.B. Invalidní vozík J.O.B. CENTROPROJEKT a.s. NÁVOD K POUŽITÍ... C PROHLÁŠENÍ O SHODĚ FAKSIMILIE NEATECH S.R.L. s oficiálním sídlem ve Via Ponte di Tappia č. 47, Neapol- Itálie a ředitelstvím ve Via A.Festa

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

Návod na montáž a zapojení LED pásku

Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku Návod na montáž a zapojení LED pásku obsahuje důležité pokyny k montáži a zapojení. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6

Tipo C 44. Obsah. strana. jako náhradní díly 4. - Schéma zavěšení zadních kol 4 GEOMETRIE KOL. - Geometrie předních kol 5 - Geometrie zadních kol 6 Zavěšení kol a kola Obsah strana ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL - Schéma zavěšení předních kol 1 - Prvky zavěšení předních kol dodávané jako náhradní díly 2 ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL - Schéma zavěšení zadních kol 4

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více