ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX"

Transkript

1 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční provedení AFN Konstrukční provedení BFN Konstrukční provedení CF Konstrukční provedení CFN Konstrukční provedení DF Konstrukční provedení DFN

2 je torzně elastická čelisťová spojka. Je schopná vyrovnat přesazení hřídelí, způsobené např. nepřesnostmi ve výrobě nebo tepelnou roztažností atd. 401 CZ z Typ AFN dovoluje vyměnit ozubený věnec bez nutnosti demontovat hnací nebo hnaný agregát Typ BFN zajišťuje tok výkonu bez nutnosti demontovat hnací nebo hnaný agregát a dovoluje radiální demontáž bez axiálního posunutí hnacího agregátu. Typy CF, CFN, DF a DFN mají přírubové konstrukční provedení. Obsah 1 Technické údaje Pokyny.1 Dimenzování spojky. Všeobecné pokyny.3 Bezpečnostní a informační značky.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí.5 Použití v souladu s určením 3 Skladování 4 Montáž 4.1 Konstrukční díly spojek 4. Pokyn ke konečnému vrtu 4.3 Montáž spojky (všeobecně) 4.4 Montáž konstrukčního provedení AFN 4.5 Montáž konstrukčního provedení BFN 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN 4.7 Montáž konstrukčního provedení DF a DFN 4.8 Přemístění - seřízení spojek 4.9 Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.1 Použití podle určení v oblastech 5. Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech 5.3 Směrné hodnoty opotřebení 5.4 Přípustné materiály pro spojky v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem 5.6 Uvedení do provozu 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění 5.8 ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne

3 401 CZ 3 z 1 Technické údaje Obrázek 1: konstrukční provedení AFN Obrázek : konstrukční provedení BFN Obrázek 3: konstrukční provedení CF Obrázek 4: konstrukční provedení CFN Obrázek 5: konstrukční provedení DF Obrázek 6: konstrukční provedení DFN

4 401 CZ 4 z 1 Technické údaje Tabulka 1: Technická data a rozměry Velikost Ozubený věnec 1) (díl ) max. konečný vrt ) Rozměry [mm] Konstruk Jmenovitý krouticí moment [Nm] d ční díl komponent 4N 9 ShA 98 ShA 64 ShD Materiál D d (žlutá) (červená) (zelená) 1 D H D Z1 3) Z 5) d H D; D 1 E E 1 s b Ocel ) a , ) a , a , a , a , a , , , , , , , , , ,5 64 Tabulka : Pokračování rozměrů Velikost D A D F D 3 DN 3 D 4 DN 4 l 1 ; l Rozměry [mm] l 3 ; l 4 l 5 l 7 L AFN L BFN L CF L CFN L DF L DFN ,5 1, ,5 1, ,5 1, ,0, ,0, ,0, ,0, ,5, ,5 3, ,5 4, ,0 4, ,0 5, ,5 5, ,5 5, ,0 5, Tabulka 3: Rozměry děr přírub unášeče/spojky Velikost Mxl M5 M6 M8 M8 M8 M10 M10 M1 M16 M16 M0 M0 M0 M4 M4 l d L 4,5 6,6 6,6 9,0 9,0 11,0 11,0 13,5 13,5 13,5 18,0 18,0,0,0 6,0 z z rozteč 6) 8x45 16x,5 8x45 16x,5 0x18 4x15 T A [Nm] ) Maximální krouticí moment spojky T Kmax. = Jmenovitý krouticí moment spojky T K jmen. x ) Vrty H7 s drážkou DIN 6885 list 1 [JS9] a se zajišťovacím závitem 3) Materiál pro velikost 4 a 8: Al-D; Materiál pro velikost 38 až 90: EN-GJL-50 (GG 5); Materiál pro velikost 100 až 180: EN-GJS (GGG 40) 4) materiál ocel: velikost 4 = 55 mm; velikost 8 = 65 mm 5) D Z1 = vnitřní průměr tělesa 6) Závit v přírubě unášeče mezi vačkami Spojky s namontovanými díly, které mohou vytvářet teplo, jiskry a elektrostatické nabití (např. kombinace s brzdovými bubny/kotouči, systémy s přetížením, jako jsou kluzné třecí spojky, kola ventilátorů atd.), nejsou prozatím pro oblasti ohrožené výbuchem přípustné. Separátní výzkum se má uskutečnit.

5 401 CZ 5 z Pokyny.1 Dimenzování spojky Pro trvalý bezporuchový provoz spojky, musí být spojka pro daný případ použití dle předpisů pro dimenzování (podle DIN 740, díl ), příslušně dimenzovaná (viz katalog ). Při změnách provozních poměrů (výkon, otáčky, změny na motoru a na pracovním stroji) je nutno prověřit dimenzování spojky. Ujistěte se, prosím, že technická data týkající se krouticího momentu se týkají pouze ozubeného věnce. Převoditelný krouticí moment při spojení hřídel-náboj má zkontrolovat uživatel a toto podléhá jeho zodpovědnosti. U pohonů ohrožených torzním kmitáním (pohony s periodickým namáháním skrze torzní kmitání) je pro provozně bezpečné dimenzování nutné provést propočet torzního kmitání. Typické pohony ohrožené torzním kmitáním, jsou např. pohony s Dieselovými motory, s pístovými čerpadly, s pístovými kompresory, atd. Firma KTR na přání provede dimenzování spojky a propočet torzního kmitání.. Všeobecné pokyny Pečlivě přečtěte tento návod na montáž předtím, než uvedete spojku do provozu. Obzvlášť dbejte na bezpečnostní pokyny Spojka je vhodná pro použití v prostorách ohrožených explozemi a je pro toto potvrzená. Pro nasazení spojky ve výbušné oblasti (Ex), dbejte na zvláštní bezpečnostně technické pokyny a předpisy podle dodatku A. Tento montážní návod je částí Vašeho produktu. Pečlivě ho uschovejte v blízkosti spojky. Autorské právo k tomuto montážnímu návodu zůstává u firmy KTR Kupplungstechnik..3 Bezpečnostní a informační značky STOP NEBEZPEČ Í Nebezpečí poranění osob P O Z O R Škody na stroji možné UPOZORNĚ NÍ Upozornění na důležité body P O Z O R Pokyny pro ochranu proti výbuchu

6 401 CZ 6 z Pokyny.4 Všeobecná upozornění na nebezpečí NEBEZPEČ Í STOP Při montáži, obsluze a údržbě spojky je nutno zajistit to, že je celý hnací řetězec zajištěný proti zapnutí omylem. Skrze rotující díly se můžete těžce zranit. Proto bezpodmínečně čtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny. Všechny práce se spojkou a na spojce je třeba provést s aspektem "Bezpečnost má přednost". Vypněte hnací agregát předtím, než provedete práce na spojce. Zajistěte hnací agregát proti neúmyslnému zapnutí např. skrz připevnění informačních tabulí na místě zapínání anebo odstraňte pojistku ze zdroje proudu. Nesahejte do pracovní oblasti spojky, pokud je tato ještě v provozu. Zajistěte spojku před dotykem omylem. Připevněte příslušná ochranná zařízení a kryty..5 Použití podle určení Spojku montovat, obsluhovat a provádět na ní údržbu, smíte jen tehdy, když jste pečlivě četli a pochopili montážní návod odborně vyškolení svým podnikem k tomu byli autorizovaní Spojka smí být nasazena jen v souladu s technickými údaji (viz tabulku 1 až 3 v kapitole 1). Svévolné konstrukční změny na spojce nejsou přípustné. Za škody takto vzniklé, nepřebíráme žádné ručení. V zájmu dalšího rozvoje si vyhrazujeme právo na provedení technických změn. Zde popsaná spojka zodpovídá stavu techniky v čase odevzdání tohoto montážního návodu do tisku. 3 Skladování Náboje spojky se expedují v konzervovaném stavu a mohou být skladované na zastrešeném, suchém místě po dobu 6-9 měsíců. Ozubené věnce spojky (elastomery) zůstávají co do svých vlastností, za příznivých skladovacích podmínek, až po dobu 5 let nezměněné. Skladovací prostory nesmí obsahovat žádná zařízení vytvářející ozón, např. fluoreskující zdroje světla, rtuťové výbojky, elektrické vysokonapěťové přístroje. Vlhké skladovací prostory jsou nevhodné. Je třeba dbát na to, aby nevznikla žádná kondenzace. Relativní vlhkost vzduchu je nejpříznivější, když leží pod 65 %.

7 401 CZ 7 z 4 Montáž Spojka se všeobecně dodává rozložená na jednotlivé díly. Před započetím montáže je třeba spojku zkontrolovat na její úplnost. 4.1 Konstrukční díly spojek Konstrukční díly spojky konstrukční provedení AFN Konstrukční díl Počet kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3Na Příruba unášeče N 4N Příruba spojky N 5 5 ) prvky DZ 1) 6 Viz Šrouby s válcovou hlavou tabulka 3 3) DIN EN ISO Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 3) pro každou polovinu spojky Konstrukční díly spojky konstrukční provedení BFN Konstrukční díl Počet kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3Na 1 Příruba unášeče N 4N 1 Příruba spojky N 5 5 ) prvky DZ 1) 6 Viz Šrouby s válcovou hlavou tabulka 3 DIN EN ISO Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 7: konstrukční provedení AFN Obrázek 8: konstrukční provedení BFN Konstrukční díly spojky konstrukční provedení CF Konstrukční díl Počet kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3b 1 Příruba unášeče typ B 5 5 ) prvky DZ 1) 7 1 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 Obrázek 9: konstrukční provedení CF

8 401 CZ 8 z 4 Montáž 4.1 Konstrukční díly spojek Konstrukční díly spojky konstrukční provedení CFN Konstrukční Počet díl kusů Název 1 1 Náboj 1 Ozubený věnec 1) 3Na 1 Příruba unášeče N 5 5 ) prvky DZ 1) 7 1 Závrtné šrouby DIN EN ISO 409 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Konstrukční díly spojky konstrukční provedení DF Konstrukční Počet díl kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3b Příruba unášeče typ B 5 5 ) prvky DZ 1) 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 10: konstrukční provedení CFN Konstrukční díly spojky konstrukční provedení DFN Konstrukční Počet díl kusů Název 1 Ozubený věnec 1) 3Na Příruba unášeče N 5 5 ) prvky DZ 1) 1) volitelně ozubený věnec nebo prvky DZ ) u velikosti 180 množství = 6 Obrázek 11: konstrukční provedení DF Charakteristické poznávací znaky standardních ozubených věnců Tvrdost ozubeného věnce (Shore) Označení (barva) 9 Sh A žlutá 95/98 Sh A červená 64 Sh D-F přírodně bílá se zeleným označením zubu Obrázek 1: konstrukční provedení DFN

9 401 CZ 9 z 4 Montáž 4. Pokyn ke konečnému vrtu STOP NEBEZPEČ Í Maximálně přípustné průměry vrtu d (viz tabulky 1 až 3 v kapitole 1 - Technické údaje) se nesmí překročit. Při nedbání na tyto hodnoty může spojka prasknout. Existuje životní nebezpečí skrz kolem letící úlomky. Při provedení vrtání náboje zákazníkem je třeba dodržet přesnost vystředěného běhu resp. přesnost pohybu v rovině (viz obr. 13). Bezpodmínečně dodržte hodnoty pro Ø d max.. Pečlivě vyrovnejte náboje při umístění konečného vrtu. Pamatujte na jistící šroub podle DIN EN ISO 409 s prstencovým břitem nebo s koncovým kotoučem pro axiální jištění nábojů. Obrázek 13: Přesnost vystředěného běhu a přesnost pohybu v rovině (soustřednost a axiální házení) U všech objednavatelem dodatečně provedených opracováních na nevrtaných/předvrtaných jakož i na hotově zpracovaných dílech a na náhradních dílech spojky, nese zodpovědnost samojediný objednavatel. Nároky na záruční plnění, které vznikají z nedostatečně provedeného dodatečného opracování, nebudou firmou KTR převzaté. Jakékoli mechanické úpravy spojky, která je používána v prostředích s nebezpečím exploze vyžadují výslovné schválení KTR. Objednavatel musí odeslat do KTR výkres, dle kterého musí být práce provedeny. KTR tento výkres zkontroluje a vrátí jej objednavateli se schválením. Firma KTR dodává nevrtané/předvrtané díly spojek a náhradní díly pouze na výslovné přání zákazníka. Tyto díly jsou navíc označené symbolem. Tabulka 4: Zajišťovací šrouby DIN EN ISO 409 Velikost Rozměr G M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M1 M1 M16 M16 M0 M0 M0 Rozměr t Moment utažení T A [Nm] Montáž spojky (všeobecně) UPOZORNĚ NÍ Doporučujeme před montáží kontrolovat vrty, hřídel, drážku a zalícované pero ohledně přesnosti rozměrů. Mírné ohřátí nábojů nebo přírub spojky (cca. 80 C) dovoluje jejich snazší instalaci na hřídel. Dbejte v oblastech ohrožených výbuchem na nebezpečí zapálení STOP NEBEZPEČ Í Dotyk ohřátých nábojů nebo přírub spojky způsobí popálení. Noste bezpečnostní rukavice.

10 401 CZ 10 z 4 Montáž 4.3 Montáž spojky (všeobecně) Při montáži dbejte, prosím, na dodržení rozměru E (viz tabulka 1), aby se zajistilo, že se může ozubený věnec nebo DZ prvky pohybovat axiálně. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit poškození spojky. 4.4 Montáž konstrukčního provedení AFN Namontujte příruby spojky na hřídel hnací a hnané strany (viz obrázek 14). Vnitřní strany přírub spojky musí lícovat s čelními stranami hřídelí. Přesuňte agregáty v axiálním směru, až je dosažený rozměr E 1. Zajistěte příruby spojky upevněním stavěcích šroubů s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem DIN EN ISO 409 nebo koncovou deskou. Obrázek 14: Montáž přírub spojky Spojte do sebe příruby unášeče a ozubený věnec nebo prvky DZ (viz obrázek 15). Obrázek 15: Montáž přírub unášeče a ozubeného věnce Vsaďte do sebe zastrčené díly mezi příruby spojky (viz obrázek 16). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ mezi přírubami unášeče a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 1). Obr. 16 Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby.

11 401 CZ 11 z 4 Montáž 4.5 Montáž konstrukčního provedení BFN Montáž příruby spojky na hřídel strany pohonu a náboje na hřídel poháněné strany (viz obrázek 17). Vnitřní strany součástí musí lícovat s čely hřídelí. Zajistěte náboj a přírubu spojky upevněním stavěcích šroubů DIN EN ISO 409 s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem nebo koncovou deskou. Umístěte přírubu unášeče před přírubou spojky (viz obrázek 18). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ uvnitř vaček náboje (viz obrázek 18). Obrázek 17: Montáž náboje nebo příruby spojky Obrázek 18: Montáž ozubeného věnce a příruby unášeče Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek ). Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby. 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN Namontujte náboj na hřídel (viz obrázek 19 typ CF a obrázek 0 typ CFN). Vnitřky náboje musí lícovat s čelem hřídele. Zajistěte náboj upevněním stavěcích šroubů DIN EN ISO 409 s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem nebo koncovou deskou. Dejte přírubu unášeče před přírubu hřídele hnací nebo hnané strany (viz obrázek 19 typ CF a obrázek 0 typ CFN). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Obrázek 19: Montáž náboje nebo příruby unášeče (typ CF) Obrázek 0: Montáž náboje nebo příruby unášeče (typ CFN)

12 401 CZ 1 z 4 Montáž 4.6 Montáž konstrukčního provedení CF a CFN Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ dovnitř vaček náboje (viz obrázek 1). Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 3 typ CF a obrázek 4 typ CFN). Obrázek 1: Montáž ozubeného věnce Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby. 4.7 Montáž konstrukčního provedení DF a DFN Dejte příruby unášeče před příruby hnací a hnané strany (viz obrázek typ DF a obrázek 3 typ DFN). Sešroubujte tyto díly prozatím pevně ručně. Utáhněte šrouby vhodným momentovým klíčem utahovacími momenty T A udanými v tabulce 3. Obrázek : Montáž přírub unášeče (typ DF) Obrázek 3: Montáž přírub unášeče (typ DFN) Instalujte ozubený věnec nebo prvky DZ dovnitř vačkové části unášecích přírub strany pohonu nebo hnané strany (viz obrázek 4). Tlačte agregáty dohromady, aby došlo ke spojení. Vycentrujte ozubený věnec nebo prvky DZ a zkontrolujte rozměry E a s (viz obrázek 5 typ DF a obrázek 6 typ DFN). Obrázek 4: Montáž ozubeného věnce Po uvedení spojky do provozu musí být utahovací moment šroubů a opotřebení ozubeného věnce kontrolovány v obvyklých intervalech údržby.

13 401 CZ 13 z 4 Montáž 4.8 Přemístění - seřízení spojky V tabulkách 5 uvedené přemísťovací hodnoty poskytují jistotu, aby se vyrovnaly vnější vlivy, jako např. tepelná roztažnost nebo sedání základů. Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro dislokaci (viz tabulku 5). Překročením této hodnoty dojde k poškození spojky. Čím přesněji je spojka seřízená, tím vyšší je její životnost. Při nasazení ve výbušné oblasti pro výbušnou skupinu IIC (označení II GD c IIC T X) jsou jen poloviční dislokační hodnoty přípustné (viz tabulku 5). Dbejte na následovné: V tabulkách 5 uvedené hodnoty jsou maximální hodnoty, které se nesmí vyskytnout současně. Při současném výskytu radiální a úhlové dislokace se smí přípustné hodnoty pro přemístění jen podílově využít (viz obrázek 6). Kontrolujte číselníkovým úchylkoměrem, pravítkem nebo spároměrem, zda se dodržují přípustné dislokační hodnoty z tabulky 5. Úhlová přemístění Radiální přemístění Axiální přemístění K w = L 1max. - L 1min. [mm] L max = L + K a [mm] Obr. 5: Přemístění Příklady pro kombinace přemístění, udané v obrázku 6: Příklad 1: K r = 30 % K w = 70 % Obrázek 6: Kombinace přemístění Příklad : K r = 60 % K w = 40 % K celkové = K r + K w 100 %

14 401 CZ 14 z 4 Montáž 4.8 Přemístění - seřízení spojky Tabulka 5: Hodnoty dislokací velikost max. axiální přemístění -0,5-0,7-0,7-1,0-1,0-1,0-1,0-1,5-1,5-1,5 -,0 -,0 -,0 -,5-3,0 Ka [mm] +1,4 +1,5 +1,8 +,0 +,1 +, +,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4, +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 max. radiální přemístění /min 0, 0,5 0,8 0,3 0,36 0,38 0,4 0,48 0,50 0,5 0,55 0,60 0,6 0,64 0,68 Kr [mm] při /min 0,15 0,17 0,19 0,1 0,5 0,6 0,8 0,3 0,34 0,36 0, Kw [Grad] max. úhlové přemístění při n = /min Kw [mm] Kw [Grad] max. úhlové přemístění při n=3000 1/min Kw [mm] 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1, 1, 1, 1, 1,3 1,3 1, 1, 1, 0,85 1,05 1,35 1,70,00,30,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1, ,75 0,84 1,10 1,40 1,60,00,30,90 3,80 4,0 5, Skladování náhradních dílů, adresy zákaznických servisů Předzásobení důležitých náhradních dílů na místě nasazení, je základním předpokladem pro zaručení pohotovosti spojky. Kontaktní adresy partnerů KTR pro náhradní díly / objednávky, jsou k dispozici na webové stránce KTR pod

15 401 CZ 15 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech Typ AFN: Typ BFN: Typ CF a CFN: Typ DF a DFN: příruba spojky/ příruba unášeče/ozubený věnec/příruba unášeče/příruba spojky náboj/ozubený věnec/příruba unášeče/příruba spojky náboj/ozubený věnec/příruba unášeče příruba unášeče/ozubený věnec/příruba unášeče 5.1 Použití podle určení v oblastech Podmínky nasazení v Spojky jsou vhodné pro nasazení podle Směrnice ES 94/9/EG. 1. Průmysl (kromě hornictví) Skupina přístrojů II kategorie a 3 (Pro kategorii přístrojů 1 není spojka připuštěná) Materiálová skupina G (plyny, mlha, páry), zóna 1 a (Pro zónu 0 není spojka připuštěná) Materiálová skupina D (prachy), zóna 1 a (Pro zónu 0 není spojka připuštěná) Výbušná skupina IIC (Výbušné skupiny IIA a IIB jsou obsažené ve skupině IIC) Teplotní třída: Teplotní třída Teplota okolí resp. teplota nasazení T a max. povrchová teplota T4, T3, T, T1-30 C až + 90 C 1) 110 C ) T5-30 C až + 80 C 100 C T6-30 C až + 65 C 85 C Vysvětlivky: Maximální povrchové teploty vyplývají z maximálně přípustné teploty okolí v daném případě resp. z provozní teploty T a s připočtením maximálního zvýšení teploty T o velikosti 0 K, které je třeba zohlednit. 1) Teplota okolí resp. provozní teplota T a je omezená skrz přípustnou teplotu pro trvalé používání nasazených elastomerů na + 90 C. ) Maximální teplota povrchu C platí také pro nasazení v oblastech s nebezpečím výbuchu prachu.. Hornictví Skupina přístrojů I kategorie M (Spojka není připuštěná pro kategorii přístrojů M1). Přípustná teplota okolí - 30 C až + 90 C.

16 401 CZ 16 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5. Kontrolní intervaly pro spojky v oblastech Skupina výbušnosti 3G 3D II GD c IIB T4, T5, T6 II GD c IIC T4, T5, T6 Kontrolní intervaly Pro spojky, které jsou zařazené do kategorie 3G nebo 3D, platí pro normální provoz obvyklý provozní a montážní návod. Spojky jsou v normálním provozu, který se pokládá za základ pro analýzu nebezpečí vznícení, prostý zápalných zdrojů. Zohlednit je třeba pouze vlastním ohřevem podmíněné a na typu spojky závislé zvýšení teploty: pro : T = 0 K Kontrolu obvodové boční vůle a vizuální kontrolu pružného ozubeného věnce/ prvků DZ je nutno provést poprvé po 3,000 provozních hodinách, nejpozději po 6 měsících. S výjimkou centrovaných tuhých připojovacích přírub (např. zvonová tělesa). Jestliže po této první kontrole zaznamenáte nevýznamné nebo žádné opotřebení na ozubeném věnci/prvcích DZ, další kontroly lze provádět v případě stejných provozních parametrů po 6,000 provozních hodinách respektive nejpozději po 18 měsících. Jestliže během této první kontroly zaznamenáte významné opotřebení, tak, že by byla doporučena výměna ozubeného věnce /prvků DZ, vyhledejte, prosím, pokud je to možné, příčinu dle tabulky Poruchy. Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Kontrolu obvodové boční vůle a vizuální kontrolu pružného ozubeného věnce/ prvků DZ je nutno provést poprvé po,000 provozních hodinách, nejpozději po 3 měsících. S výjimkou centrovaných tuhých připojovacích přírub (např. zvonová tělesa). Jestliže po této první kontrole zaznamenáte nevýznamné nebo žádné opotřebení na ozubeném věnci/prvcích DZ, další kontroly lze provádět v případě stejných provozních parametrů po 4,000 provozních hodinách respektive nejpozději po 1 měsících. Jestliže během této první kontroly zaznamenáte významné opotřebení, tak, že by byla doporučena výměna ozubeného věnce /prvků DZ, vyhledejte, prosím, pokud je to možné, příčinu dle tabulky Poruchy. Pak je bezpodmínečně nutné přizpůsobit intervaly údržby, podle změněných provozních parametrů. Spojka Obrázek 8.1: prvky DZ Obrázek 8.: ozubený věnec Obrázek 7: spojka (příklad: typ BFN) Zde musí být kontrolována boční vůle mezi vačkami spojky a pružným ozubeným věncem/prvky DZ lístkovým spároměrem. Při dosažení meze opotřebení - maximálního oděru, je třeba ozubený věnec/prvek DZ okamžitě vyměnit, nezávisle na inspekčních intervalech.

17 401 CZ 17 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.3 Směrné hodnoty opotřebení Při vůli > X mm, je třeba provést výměnu elastického ozubeného věnce/prvky DZ. Dosažení mezí pro výměnu je závislé na podmínkách nasazení a na stávajících provozních parametrech. Pro zajištění dlouhé životnosti spojky a vyvarování se nebezpečím při nasazení v oblastech ohrožených výbuchem, se musí konce hřídelí přesně seřídit. Bezpodmínečně dodržte zadané hodnoty pro dislokaci (viz tabulku 5). Překročením této hodnoty dojde k poškození spojky. Obrázek 9: Kontrola meze opotřebení Obrázek 30: Opotřebení ozubeného věnce Tabulka 6: Meze opotřebení (oděr) Meze opotřebení (oděr) Velikost X max. [mm] Velikost X max. [mm] Přípustné materiály pro spojky v oblasti Ve výbušných skupinách IIA, IIB a IIC se smí kombinovat následující materiály: EN-GJL-50 (GG 5) EN-GJS (GGG 40) Ocel Ušlechtilá ocel Hliníkové polotovary s podílem hořčíku do 7,5 % a s mezí průtažnosti R p0, 50 N/mm jsou pro výbušnou oblast připuštěné. Hliníkový tlakový odlitek je pro výbušnou oblast zásadně vyloučený.

18 401 CZ 18 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.5 Označení spojek pro oblast ohroženou výbuchem Spojky pro nasazení ve výbušné oblasti jsou pro v daném případě přípustné podmínky nasazení označené alespoň na jedné součásti kompletně a na ostatních součástech skrz značku na vnějším průměru náboje anebo na jeho čelní straně. Pružný ozubený věnec nebo prvky DZ jsou vyloučeny. Z důvodu omezeného prostoru je symbol vyražen pouze do velikosti 19. Kompletní označení: II G c IIC T6, T5 resp. T4-30 C T a + 65 C, + 80 C resp C II D c T 110 C/I M c - 30 C T a + 90 C Krátké označení: Dřívější značení zůstává v platnosti: II GD c IIC T X/I M c X II G c IIC T4/T5/T6-30 C T a + 80/60/45 C II D c T 110 C/I M c - 30 C T a + 80 C Označení výbušné skupiny IIC zahrnuje v sobě i výbušné skupiny IIA a IIB. Když přídavně k označení byl také razítkován symbol, pak byla tato součást spojky dodaná firmou KTR nevrtaná nebo předvrtaná. Jakékoli mechanické úpravy spojky, která je používána v prostředích s nebezpečím exploze vyžadují výslovné schválení KTR. Objednavatel musí odeslat do KTR výkres, dle kterého musí být práce provedeny. KTR tento výkres zkontroluje a vrátí jej objednavateli se schválením. 5.6 Uvedení do provozu Před uvedením spojky do provozu zkontrolujte utažení závrtných šroubů v nábojích, zkontrolujte vyrovnání a míru odstupu E a případně ji korigujte, také zkontrolujte - v závislosti na druhu konstrukce spojky - všechna šroubovaná spojení ohledně předepsaných momentů utažení. Při použití ve výbušné oblasti je třeba závrtné šrouby s drážkou pro upevnění náboje, jakož i všechna závitová spojení, navíc jistit proti samovolnému uvolnění, např. zalepením prostředkem Loctite (středně pevně). Závěrem je třeba připevnit ochranu spojky před neúmyslným dotykem. Kryt musí být elektricky vodivý a musí být zahrnutý do vyrovnávání potenciálů. Jakožto spojovací prvek mezi čerpadlem a elektrickým motorem jsou připuštěné hliníkové nosiče čerpadla (podíl hořčíku pod 7,5 %) a tlumicí kroužky (NBR). Sejmutí krytu je pouze při stání stroje dovolené. Během provozu spojky dbejte na změněný hluk způsobený chodem vyskytující se vibrace. Při nasazení spojek v oblastech ohrožených výbuchem prachu, jakož i v hornických provozech, má provozovatel dbát na to, aby se mezi krytem a spojkou nenahromadil prach v nebezpečném množství. Spojka nesmí běžet v prachovém násypu.

19 401 CZ 19 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.6 Uvedení do provozu Pro kryty s neuzavřenými otvory na horní straně, by se při nasazení spojek jakožto přístroje přístrojové skupiny II, neměly použít žádné lehké kovy (pokud možno z nerezové oceli). Při nasazení spojek v hornických provozech (přístrojová skupina I M), nesmí kryt pozůstávat z lehkých kovů, kromě toho musí moct odolávat vyšším mechanickým zatížením než při nasazení jakožto přístroje přístrojové skupiny II. Minimální vzdálenost ochranného zařízení od rotujících součástí musí být alespoň 5 mm. Když se ochranné zařízení provede jako kryt, potom z hlediska protivýbuchového zabezpečení mohou být nařízené pravidelné otvory, které nesmí překročit následující rozměry: Tvar otvoru Kruhové otvory průměr v mm Pravoúhlé otvory délka strany v mm Přímá nebo zakřivená drážka mezní vzdálenost stran v mm Horní povrch krytu 4 4 nepřípustné Boční části krytu Zjistí-li se během provozu spojky nestejnoměrnosti, je nutno pohonnou jednotku okamžitě vypnout. Příčinu poruchy je třeba na základě tabulky "Provozní poruchy" zjistit a pokud možno, podle návrhů odstranit. Uvedené možné poruchy mohou být jen vodítkem. Pro hledání chyby je třeba zohlednit všechny provozní faktory a komponenty strojů. Potažení spojky: Dochází-li k nasazení potažených spojek (základní nátěr, nátěry,...) ve výbušné oblasti, pak je třeba dbát na vodivost a tloušťku vrstvy. Při nanášení barev do 00 μm, není třeba očekávat žádné elektrostatické nabití. Vícenásobná nanášení nad 00 μm pro výbušnou skupinu IIC nejsou přípustná. 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění V následujícím uvedené chyby mohou vést k nevhodnému nasazení spojky. Mimo již uvedeným zadáním v tomto provozním a montážním návodu je třeba dbát na to, aby se těmto chybám vyvarovalo. Uvedené poruchy mohou být jen vodítkem při hledání chyby. Při hledání chyby je zásadně třeba zahrnout i sousedící konstrukční díly. Neodborným použitím se spojka může stát zápalným zdrojem. Směrnice ES 94/9/EG vyžaduje zvláštní pečlivost ze strany výrobce a uživatele. Všeobecné chyby nevhodného použití: Důležité údaje pro dimenzování spojky nebyly předány dále. Propočet spojení hřídel-náboj se vypustil ze zřetele. Montují se díly spojky, mající škody vzniklé při přepravě. Při nasazení nábojů za horka, se překročila přípustná teplota. Lícování dílů, které se mají montovat, nebylo uvedené do vzájemného souladu. Utahovací momenty se nedosahují/překročují. Konstrukční díly se zaměňují / nepřípustně k sobě složí. Špatný nebo žádný ozubený věnec/prvky DZ jsou vloženy do spojky.

20 401 CZ 0 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Pokračování: Nenasazují se žádné originální díly KTR (cizí díly). Jsou použity staré/již opotřebené ozubené věnce/prvky DZ nebo ozubené věnce/prvky DZ, které byly příliš dlouho skladované. Použitá spojka / použitá ochrana spojky není vhodná pro provoz ve výbušné oblasti resp. ne ve smyslu směrnice ES 94/9/EG. Intervaly údržby se nedodržují. Poruchy Změna hlučnosti chodu a/nebo výskyt vibrací. Zlomení vačky Příčiny Chyba seřízení Opotřebení ozubeného věnce, krátkodobý přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Šrouby pro axiální jištění nábojů jsou uvolněné Opotřebení ozubeného věnce, přenos krouticího momentu skrz kontakt s kovem Ulomení vaček skrz vysokou údernou energii / přetížení Provozní parametry neodpovídají výkonu spojky Chyba obsluhy jednotky zařízení Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz horké povrchy a jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Nebezpečí zapálení skrz jiskření Odstranění 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) 3) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Kontrolovat seřízení spojky 3) Utáhnout šrouby pro zajištění nábojů a zajistit je proti samovolnému uvolnění 4) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 4) Zjistit důvod pro přetížení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Zkontrolovat provozní parametry, zvolit větší spojku (dbát na prostor pro vestavbu) 3) Namontovat novou velikost spojky 4) Kontrolovat seřízení 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Spojku kompletně vyměnit 3) Kontrolovat seřízení 4) Zaškolit a vyškolit obsluhující personál

21 401 CZ 1 z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.7 Provozní poruchy, příčiny a jejich odstranění Poruchy Předčasné opotřebení ozubeného věnce Předčasné opotřebení ozubeného věnce (zkapalnění materiálu uvnitř vačky ozubeného věnce) Příčiny Chyba seřízení např. kontakt s agresivními tekutinami/oleji; působení ozónu, příliš vysoká/nízká teplota okolí atd., která způsobí fyzikální změnu ozubeného věnce Příliš vysoká okolní/kontaktní teplota pro ozubený věnec, max. přípustná teplota např. T4 = - 30 C/ + 90 C Kmity pohonu Upozornění na nebezpečí pro výbušné oblasti Zvýšená teplota na povrchu ozubeného věnce, nebezpečí zapálení skrz horké povrchy. Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Nebezpečí zapálení skrz jiskření při kontaktu vaček s kovem Odstranění 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Odstranit důvod chyby v seřízení (např. povolené kotvicí šrouby, zlomené upevnění motoru, tepelné roztažení dílů zařízení, změna rozměru E pro zabudování spojky) 3) Kontrola opotřebení viz pod bodem Kontrola 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zajistit to, aby byly další fyzikální změny ozubeného věnce vyloučené 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Kontrolovat a regulovat teplotu okolí / kontaktní teplotu (případná odpomoc s jinými materiály pro ozubemé věnce) 1) Vyřadit zařízení z provozu ) Demontovat spojku, odstranit zbytky ozubeného věnce 3) Zkontrolovat díly spojky, poškozené díly spojky vyměnit 4) Vsadit ozubený věnec, namontovat díly spojky 5) Kontrolovat seřízení, případně ho korigovat 6) Zjistit příčinu kmitání (případně odpomoc skrze ozubený věnec s menší nebo vyšší tvrdostí Shore) Při provozu s opotřebeným ozubeným věncem/prvky DZ (viz kapitola 5.) a s následným kontaktem s kovovými díly, není zaručený řádný provoz ve smyslu ochrany proti výbuchu resp. ve smyslu směrnice ES 94/9/EG. UPOZORNĚ NÍ Při použití náhradních dílů jakož i příslušenství, které nebyly firmou KTR dodané, nepřebírá firma KTR žádné ručení resp. záruku.

22 401 CZ z 5 Dodatek A Pokyny a předpisy pro nasazení v oblastech 5.8 ES prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě ve smyslu Směrnice ES 94/9/ES ze dne a s právními předpisy, vydanými pro její realizaci Výrobce, firma KTR Kupplungstechnik, D-4843 Rheine prohlašuje, že v tomto provozním návodu popsané, proti výbuchu zabezpečené Elastické spojky ROTEX jsou přístroje ve smyslu článku 1 (3) b) Směrnice 94/9/EG a splňují základní bezpečnostní a zdravotní požadavky podle dodatku II Směrnice 94/9/EG. V souladu s článkem 8 (1) b) ii) Směrnice 94/9/EG, je technická dokumentace uložená u uvedeného místa: IBExU Institut für Sicherheitstechnik Fuchsmühlenweg Freiberg Rheine, i. V. Datum Reinhard Wibbeling Vedoucí oddělení TECHNIK i. V. Michael Brüning Produkt manager

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více