Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14"

Transkript

1

2 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14. Naším cílem je zajistit kvalitní služby pro občany, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace (např. z důvodu zdravotního handicapu) tak, aby mohli pokud možno co nejvíce žít samostatně a nezávisle ve svém domově, a tak, aby bylo možno předcházet vzniku obtížně řešitelných situací (i proto jsme do Katalogu zařadili vybrané volnočasové aktivity), nebo pokud nastanou, aby řešení těchto situací vedlo k co největšímu zapojení klientů do běžného života společnosti. V záplavě informací ve veřejném prostoru jsme se snažili vytvořit uchopitelný a přehledný Katalog, který občanům umožní nalézt potřebné informace v případě, že se ocitnou v takové situaci oni nebo jejich blízcí či přátelé. Doufáme, že se katalog stane právě takovým pomocníkem. Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 1

3 Úvod v souladu se zněním Komunitního plánu sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 (MČ Praha 14 a MČ Praha Dolní Počernice) na roky jsme přikročili k tvorbě katalogu sociálních, návazných služeb a volnočasových aktivit pro občany našich MČ. Katalog byl zpracován v tištěné (1000 ks) a elektronické podobě (umístěný na internetových stránkách MČ Praha 14) a je k dispozici občanům, klientům i odborníkům. Katalog obsahuje především informace o službách, které mohou občané Prahy 14 využít, pokud by se dostali do nepříznivé sociální situace. Zároveň jsme se však rozhodli uvést alespoň stručné informace o nabídce volnočasových aktivit zejména pro děti a mládež (ale i seniory a občany s handicapem), protože smysluplné trávení volného času přispívá k omezení rizik sociálního vyloučení a výskytu sociálně patologických jevů. Zároveň usilujeme o aktuálnost uvedených údajů, tištěnou verzi katalogu plánujeme vydávat každé 3 roky, webovou verzi budeme aktualizovat každý rok. Katalog je členěn na části, sociální a návazné služby a volnočasové aktivity (zde pak uvádíme zvlášť volnočasové a sportovní organizace). Jednotlivé organizace jsou v každé sekci řazeny abecedně, obsah katalogu pak ve své druhé části umožňuje vyhledávat organizace podle zaměření na různé cílové skupiny. U každé z organizací naleznete vždy kontaktní informace a popis poskytovaných služeb, někde ještě rozčleněný podle typu služeb nebo poboček organizace. Velká většina podkladů byla dodána samotnými organizacemi, v dalších případech byly použity dostupné veřejné zdroje (zejména internetové stránky) tak, aby byly k dispozici co nejkompletnější informace. V takovém případě je uveden zdroj informací. Stejně tak všechny doprovodné fotografie zaslaly samotné organizace, proto tyto fotografie uvádíme s jejich svolením a uvedením jména organizace jako zdroje dodaného podkladu. Zdroj: Dětské centrum Paprsek Zdroj: APLA Praha 2

4 Obsah Odbor sociálních věcí a zdravotnictví... 6 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví... 7 Sociální a návazné služby... 9 Acorus, o.s APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (Asociace pomáhající lidem s autismem) APPN, o.s. (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) Asistence o.s Centrum Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Centrum sociálních služeb Praha Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Cesta domů Hospicové občanské sdružení Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s Český červený kříž Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace Dětské centrum Paprsek Eset Help, o.s Fokus Praha o.s FORMIKA, o.s Jahoda Jezdecký klub Počin Máme otevřeno?, o.s Středisko Naděje Praha Bolzanova Středisko Naděje Praha U Bulhara Neposeda o.s Občanská inspirace Organizace pro pomoc uprchlíkům Pražská organizace vozíčkářů, o.s PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením REMEDIUM Praha občanské sdružení SANANIM, o.s Sdružení na pomoc dětem s handicapy klub Pacific Sdružení na pomoc dětem s handicapy KC Motýlek Sociální poradna Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR) Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice YMCA Praha Mateřské centrum Klubíčko Zajíček na koni, o.s Volnočasové aktivity KVIZ Praha Církev bratrská Černý Most skautský oddíl Práčata pionýrská skupina Dům dětí a mládeže Praha Cikne Čhave Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Rodinný klub Veselý čertík Dětské studio Pohádka, o.s Sport Škola Taekwon-do Dan Gun Fit studio D (FSD) Taekwon-do ITF Sonkal Praha

5 SK Kamiwaza karate, o.s FC King, s.r.o TJ Slavoj Tesla Hloubětín TJ Sokol Jahodnice, o.s TRI SKI, triatlonový oddíl TJ Kyje TJ Sokol Hloubětín AquaBlues s.r.o Spektrum Praha Aqua Aerobic Basket Slovanka Drapa Prosek Oddíl Shaolin Kung-fu Oddíl Shotokan Ryu SK Neptun Praha Důležitá telefonní čísla Obsah dle cílové skupiny Služby a aktivity pro občany s handicapem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (Asociace pomáhající lidem s autismem) APPN, o.s. (Agentura profesního poradenství pro neslyšící) Asistence o.s Centrum Slunečnice, středisko Diakonie Církve bratrské Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s Český červený kříž Dětské centrum Paprsek Fokus Praha o.s FORMIKA, o.s Jezdecký klub Počin Máme otevřeno?, o.s Pražská organizace vozíčkářů, o.s PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Sdružení na pomoc dětem s handicapy KC Motýlek Sociální poradna Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR) Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Zajíček na koni, o.s Služby a aktivity pro pro seniory Cesta domů Hospicové občanské sdružení Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Český červený kříž REMEDIUM Praha občanské sdružení Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice KVIZ Praha TJ Slavoj Tesla Hloubětín TJ Kyje TJ Sokol Hloubětín

6 Služby a aktivity pro děti, mládež, rodiče a rodiny Acorus, o.s Centrum sociálních služeb Praha Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace Jahoda Jezdecký klub Počin Neposeda o.s Občanská inspirace Sdružení na pomoc dětem s handicapy klub Pacific Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice YMCA Praha Mateřské centrum Klubíčko Zajíček na koni, o.s KVIZ Praha Církev bratrská Černý Most skautský oddíl Práčata pionýrská skupina Dům dětí a mládeže Praha Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Rodinný klub Veselý čertík Dětské studio Pohádka, o.s Škola Taekwon-do Dan Gun Fit studio D (FSD) Taekwon-do ITF Sonkal Praha SK Kamiwaza karate, o.s FC King, s.r.o TJ Slavoj Tesla Hloubětín TJ Sokol Jahodnice, o.s TRI SKI, triatlonový oddíl TJ Kyje TJ Sokol Hloubětín AquaBlues s.r.o Spektrum Praha Aqua Aerobic Basket Slovanka Drapa Prosek Oddíl Shaolin Kung-fu Oddíl Shotokan Ryu SK Neptun Praha Služby a aktivity pro občany ve složité životní situaci, krizi, se závislostí, bez domova Acorus, o.s Centrum sociálních služeb Praha Eset Help, o.s Středisko Naděje Praha Bolzanova Středisko Naděje Praha U Bulhara SANANIM, o.s Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice Služby a aktivity pro příslušníky menšin a cizince Člověk v tísni, o.p.s., Programy sociální integrace Organizace pro pomoc uprchlíkům Cikne Čhave Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Důležitá telefonní čísla

7 Odbor Sociálních Věcí a Zdravotnictví Městská část Praha 14

8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků Praha 9 tel.: (sekretariát) Úřední hodiny: Po: St: Platnost uvedených údajů k datu: tí sociální služby nebo jiné formy pomoci v nezbytném rozsahu osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví. Poskytuje odbornou pomoc občanům při poskytování tzv. sociálních dávek. Sociální práce se seniory a těžce zdravotně znevýhodněnými Napomáháme zapojení seniorů a těžce zdravotně znevýhodněných občanů do kulturního a společenského života. Základním nástrojem péče o tuto cílovou skupinu je terénní sociální práce, tj. jednorázové i opakované návštěvy v přirozeném prostředí, kdy je poskytováno odborné sociální poradenství a další služby. Kontaktní osoba: Martinů Alexandra, terénní sociální pracovnice pro seniory tel.: , Odbor je z hlediska služeb sociální péče členěn na oddělení: péče o rodinu a děti sociální péče sociální prevence a sociálně právní ochrany mládeže pomoci v hmotné nouzi Vedle poskytování dávek pro různé skupiny obyvatel poskytuje konzultace, základní a odborné sociální poradenství v oblasti sociálních služeb. Zaměřuje se na zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území. Aktivně vyhledává občany, kteří potřebují sociální péči především seniory, nezaměstnané, osoby se zdravotním znevýhodněním, děti a další osoby ohrožené sociálním vyloučením. Spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci občanům, popřípadě zprostředkovává kontakt mezi poskytovatelem a potřebnou osobou. Zajišťuje poskytnu- 7

9 Sociální prevence V oblasti sociální prevence, tj. práce s ohroženými skupinami obyvatel a jednotlivci (osoby bez přístřeší, azylanti, cizinci, příslušníci národnostních a etnických menšin, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby nebo z léčeben či školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy atp.), odbor poskytuje odborné sociální poradenství, doprovod, pomoc při sepisování písemných žádostí, zprostředkování kontaktu s poskytovateli sociálních služeb atd. Je také možné v souladu s zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci (jednorázová dávka). Kontaktní osoba: František Bradáč, DiS., kurátor pro dospělé tel.: , Mária Fořtová, terénní pracovnice pro práci s menšinami tel.: , Sociálně-právní ochrana dětí Poskytování sociálně-právní ochrany dětem a rodičům podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytování poradenství při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně znevýhodněné. Kontaktní osoba: Eva Prknová, vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě tel.: , Bc. Dana Hladíková, vedoucí oddělení sociální prevence a sociálněprávní ochrany mládeže tel.: , 8

10 Sociální a Návazné Služby Městská část Praha 14

11 Acorus, o.s. podpůrné programy (vzdělávací a rekondiční aktivity) následná pomoc ve formě krátkodobého sociálního bydlení. nezveřejňovaná Kontaktní adresa do poradny: Legerova 20, Praha 2 tel.: nonstop web: Osobně vás rádi přivítáme v poradně v době: Po, Čt, Pá: hod. Út: hod. St: 8 17 hod. Kromě čtvrtku je třeba se na konzultace předem objednat. Platnost uvedených údajů k datu: Osobám ohroženým domácím násilím odborné sociální poradenství krizová pomoc pobytovou formou azylový dům Poskytované úkony: krátkodobé ubytování azylového typu odborné sociální poradenství pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů sociálně terapeutické činnosti (individuální a skupinová terapie, krátkodobá podpůrná terapie, krizová intervence, pedagogické poradenství) specifická pomoc dětem zažívajícím domácí násilí zprostředkování kontaktu na odborná pracoviště poskytující navazující služby (právní, psychiatrické, intervenční apod.) Zdroj: APLA Praha, viz str

12 APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Asociace pomáhající lidem s autismem Brunnerova 1011/3, Praha 17 Řepy tel.: , web: Ředitel/vedoucí zařízení: Ing. Magdalena Čáslavská Kontaktní osoby: PhDr. Jana Brandtlová Ing. Magdalena Čáslavská Platnost uvedených údajů k datu: Dětem a dospělým lidem s poruchami autistického spektra, jejich rodinám a odborným pracovníkům, kteří se s problematikou autismu setkávají (pedagogičtí pracovníci, pediatři a další lékaři prvního kontaktu, neurologové, psychiatři, pracovníci v sociálních službách). diagnostika poruch autistického spektra odborné sociální poradenství raná péče odlehčovací služba služba osobní asistence sociálně aktivizační služby sociální rehabilitace volnočasové aktivity akreditované kurzy pro odbornou i laickou veřejnost metodické vedení a supervize v ústavech sociální péče, psychiatrických léčebnách a ve školství odborné konzultace pro studenty oborů, které souvisí s péčí o klienty s autismem publikační a osvětová činnost určená odborné i laické veřejnosti Poskytované úkony: Přímá práce s klienty s poruchou autistického spektra a s rodinami, kde se tato porucha vyskytuje diagnostika, raná péče, terénní služby výjezdy do rodin a práce v přirozeném prostředí rodiny, osobní asistence doprovázení dětí do školy a ze školy, trávení volného času aj. Odlehčovací služba svoz dětí sociálním automobilem, víkendové pobyty dětí, možnost využití odlehčovacího bytu, letní rekondiční pobyt pro děti a mladé lidi s autismem Pro rodiče bez rodičů, provozování klubovny. Poskytujeme speciálně pedagogickou péči pro lidi s autismem, terapii problémového chování, terapii individuální i skupinovou, sociální poradenství základní a odborné, podporované zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Nově jsme zahájili provoz domova se zvláštním režimem pro lidi s autismem s problémovým chováním v obci Libčice nad Vltavou. Bezbariérovost objektu: Jednotlivá pracoviště jsou bezbariérově přístupná, Domov v Libčicích bezbariérový přístup nemá. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: 9 17 hod. Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: 9 17 hod. Ceník našich služeb: je umístěn na webových stránkách 11

13 APPN, o.s. Agentura profesního poradenství pro neslyšící neslyšícím hledajícím uplatnění na trhu práce Vratislavova 12/28, Praha 2 tel.: web: Ředitel/vedoucí zařízení: Marie Horáková, ředitelka APPN Klára Podivínová, vedoucí pracovních konzultantů APPN Zuzana Silovská, tlumočnice APPN Platnost uvedených údajů k datu: Poskytované služby a úkony: SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dlouhodobé profesní poradenství podporované zaměstnávání Podporované zaměstnávání je služba umožňující znevýhodněným lidem získat a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. Vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a z jejich představ o vlastním pracovním uplatnění. Služba je časově omezená na 2 roky. Krátkodobé profesní poradenství Služba pro osoby se sluchovým postižením, která nabízí krátkodobou podporu v oblasti pracovního uplatnění. Služba je časově omezená 3 měsíce. Telefonické zprostředkování Pracovní konzultant zavolá na pracovní místo, které si klient najde sám, a zprostředkuje hovor. Právní poradenství Právní povědomí je mezi neslyšícími velmi malé, často je třeba řešit zanedbané případy s propadlými lhůtami k řešení. Je třeba vysvětlit slyšící straně situaci a specifika skupiny neslyšících. Kurzy počítačové a jazykové (český a anglický jazyk) pro neslyšící a pro nedoslýchavé a ohluchlé, včetně kurzu pro seniory. Mediace Rychlé a kultivované mimosoudní řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany mediátora. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY Online tlumočnická služba Tato služba je určena zejména pro situace, které je potřeba vyřešit rychle, bez odkladu. Tato služba je využívána neslyšícími bez rozdílu věku, např. omluvení se zaměstnavateli, zavolání na inzerát, objednání na pracovní pohovor, jednání se zaměstnavatelem, překlad dopisu nebo SMS zprávy. Bezbariérovost objektu: Objekt je architektonicky bariérový, komunikačně bezbariérový, všichni pracovníci v přímé péči komunikují znakovým jazykem Po Pá: hod. Po Čt: hod., po domluvě kdykoliv Ceník našich služeb: Naše služby jsou poskytovány bezplatně. 12

14 Asistence o.s. Na Topolce 1a, Praha 4 Vyšehrad tel.: , web: Ředitel/vedoucí zařízení: Vlasta Stupková Kontaktní osoby: Tomáš Hauser Bezbariérovost objektu: ANO Po Pá: 9 17 hod. Po telefonické domluvě v téže době Ceník našich služeb: 80, Kč za 1 hodinu osobní asistence. Pokud cesta na asistenci trvá asistentovi 30 a více minut, přičítá se k asistenci 40, Kč. Sociální rehabilitace je zdarma. Platnost uvedených údajů k datu: Lidem s tělesným a kombinovaným postižením v produktivním věku (16 64 let) v Praze. Osobní asistence, Sociální rehabilitace Poskytované úkony: Osobní asistence veškeré úkony osobní asistence vyjmenované zákonem. Nejčastěji jde o doprovody do práce, školy, či na volnočasové aktivity a péči o vlastní osobu. Sociální rehabilitace Podporované zaměstnávání Job klub Nácviky pracovních a sociálních dovedností Konzultace na téma dalšího studia, pracovního uplatnění, samostatného bydlení, využití volného času, využití kompenzačních pomůcek a další. 13

15 Centrum Slunečnice středisko Diakonie Církve bratrské Mansfeldova 801/ Praha 9 Černý Most tel.: ; web: Ředitel/vedoucí zařízení: Mgr. Lucie Kádnerová Kontaktní osoby: Lucie Kádnerová Platnost uvedených údajů k datu: dospělým lidem v aktivním věku (18 cca 64 let), kteří žijí v Praze nebo blízkém okolí a mají tělesné/kombinované postižení, v jehož důsledku je primárně narušen pohyb, koordinace, schopnost koncentrace a dále případné lehké snížení mentálních schopností nebo poruchy paměti a jiných poznávacích funkcí, snížené smyslové vjemy, poruchy chování (DMO, degenerativní a jiná neurologická onemocnění po úrazech nebo nádorech mozku). Poskytované úkony: Zaměřujeme se na podporu a rozvoj samostatnosti, osobnosti jako celku a vědomí rovnocenného postavení ve společnosti. V rámci centra denních služeb provázíme klienty tvůrčími, pohybovými a dalšími programy; cvičíme užívání PC a nakládání s financemi; po celou dobu pobytu zajišťujeme i nezbytnou osobní péči. V programu tréninkového bydlení provázíme činnostmi spojenými se samostatným vedením domácnosti a poskytujeme péči dle osobních potřeb. U osobní asistence zajišťujeme potřebnou pomoc v domácím prostředí, zaměstnání a při doprovodech. Bezbariérovost objektu: ANO Po Pá: 9 15 hod. po předchozí telefonické/ ové domluvě Ceník našich služeb: všechny 3 služby jsou za finanční úhradu aktuální ceník uveřejňujeme na webu výše cen je určena mírou potřebné pomoci a stanovena za den, u osobní asistence za hodinu. Centrum denních služeb Osobní asistence Chráněné bydlení Tréninkový byt. U všech služeb předpokládáme od klienta osobní zájem. 14

16 Centrum sociálních služeb Praha Azylový dům Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Recepce tel.: , Triangl Triangl je specializované pracoviště nabízející terapeutické, poradenské a psychologické služby pro rodiče a děti (i dospívající) a dospělé občany města Prahy, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a hledají pomoc a řešení z tohoto stavu. Pomáháme lidem se v nelehké situaci orientovat, společně hledat a uskutečňovat užitečné a smysluplné kroky, které vedou ke zlepšení, zkvalitnění a větší spokojenosti s jejich životem. Mgr. Jan Dobeš, vedoucí oddělení tel.: , Pracoviště ( hod.) tel.: Šromova 861-2, Praha 9 Černý Most Dům tréninkového bydlení / azylový dům: tel. recepce: Triangl: Mgr. Jan Dobeš tel.: Intervenční centrum: PhDr. Marie Šusterová tel.: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: Bc. Magdaléna Strouhalová tel.: Platnost uvedených údajů k datu: Intervenční centrum Intervenční centrum IC je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s potvrzením o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní a terénní. PhDr. Marie Šusterová, vedoucí oddělení tel.: , Pracoviště tel.: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy: Poradna poskytuje odbornou poradenskou pomoc rodinám, párům i jednotlivcům. Především pak v otázkách vzájemných vztahů, jakož i vztahů vůči sociálnímu okolí. Poradna patří mezi nízkoprahová zařízení, klient nepotřebuje žádné doporučení, pokud si to výslovně přeje, může vystupovat i anonymně. Bydliště není rozhodující, klient může navštívit kterékoli pracoviště. Má právo svobodné volby konzultanta pouze s ohledem na kapacitní možnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků. Pracovníci Poradny jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v práci s klienty do styku. Mezi nejčastější problémy patří: potíže v seznamování, partnerské, manželské a rodinné vztahové problémy. Součástí práce Poradny je též rozvodové a porozvodové poradenství Bc. Magdaléna Strouhalová, vedoucí poradny tel.: , Zdroj: 15

17 Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha, pobočka Praha 9 Lovosická 40/440 (poliklinika Prosek) Praha 9 tel.: , web: Vedoucí pobočky Praha 9: Mgr. Magdalena Musilová Platnost uvedených údajů k datu: osobám se zdravotním postižením a seniorům bez ohledu na věk, pohlaví, etnickou příslušnost, typ nebo stupeň zdravotního postižení členství v organizacích zdravotně postižených, také jejich rodinným příslušníkům a rodičům dětí se zdravotním postižením poradenství k výběru a možnostem získání rehabilitačních pomůcek, včetně jejich půjčování pomoc při výběru a hledání vhodných pracovních příležitostí zprostředkování zájmových a vzdělávacích aktivit zvýhodněná přeprava osob se zdravotním postižením a seniorů Bezbariérovost objektu: ambulantní sociální poradenství prostory bezbariérové terénní sociální poradenství podle situace uživatelů tel.: Po, St: 8 12 hod., hod. Út: 8 12 hod. tel.: ostatní pracovní dny Po, St: 8 12 hod., hod. Út: 8 12 hod. pro objednané Ceník našich služeb: odborné sociální poradenství zdarma odborné sociální poradenství ambulantní i terénní přeprava osob se ZP a seniorů půjčování a přeprava kompenzačních pomůcek Poskytované úkony: odborné sociální poradenství a konzultace ve spolupráci s externími odborníky pomoc při řešení konkrétních problémů (odvolací řízení, sepsání žádostí,...) poskytování terénních služeb občanům se zdrav. postižením 16

18 Cesta domů Hospicové občanské sdružení Dukelských hrdinů 54, Praha 7 tel.: , web: Ředitel/vedoucí zařízení: Martina Špinková Kontaktní osoby: Jindřiška Prokopová, Alice Bílková Platnost uvedených údajů k datu: lidem s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém a konečném stádiu a jejich rodinám nebo blízkým, kteří o ně doma pečují. Službu poskytujeme doma u pacientů, kteří pobývají na území hl. města Prahy, na péči si klient přispívá. Poradna nabízí možnost rozhovoru, informace a kontakty. Je možné přijít osobně, zatelefonovat nebo využít internetovou poradnu. Poradenské služby poskytujeme zdarma lidem z celé republiky. Asistentky odlehčovacích služeb pomohou nemocným při sebeobsluze a v kontaktu s okolním světem, rodině poskytnou oporu při péči. Službu poskytujeme na území hlavního města Prahy. Služby pro pozůstalé nabízíme těm, kterým v nedávné době zemřel jejich blízký a uvítali by pomoc, radu či prosté sdílení. Službu poskytujeme zdarma všem, kteří se programů pro pozůstalé v klubu Podvečer zúčastní. Bezbariérovost objektu: ANO Út Pá: hod. Út Pá: hod. domácí hospic odborné sociální poradenství odlehčovací služby služby pro pozůstalé Poskytované úkony: Domácí hospic Cesta domů nabízí specializovanou paliativní péči, jejímž smyslem je ulevit od bolesti a dalších obtíží, které s sebou zpravidla přináší závěrečné stádium těžké nemoci. Práce zdravotníků a všech dalších členů multidisciplinárního týmu domácího hospice směřuje k tomu, aby nemocný člověk mohl závěr života prožít co nejlépe, doma a uprostřed svých blízkých. 17

19 Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. Ocelářská 1354/35, Praha 9 Vysočany tel.: ; web: Ředitel/vedoucí zařízení: Naďa Dingová Kontaktní osoby: Naďa Dingová, Barbora Kosinová Platnost uvedených údajů k datu: Tlumočnické služby poskytuje svým neslyšícím členům při realizaci některých z mnoha projektů organizace. Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s. nezprostředkovává ani neposkytuje individuální tlumočnické služby (komunitní tlumočení) pro neslyšící klienty. Pro tyto účely slouží Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící realizované organizací ASNEP. Po Pá: 9 18 hod. Po Pá: 9 18 hod. (po telefonické nebo ové dohodě) Bezbariérovost objektu: Budova sídla Komory je bezbariérově přístupná. Ceník našich služeb: Naše služby jsou poskytovány bezplatně. Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s. (Komora) je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby v oblasti tlumočení znakového jazyka pro neslyšící, transliterace a vizualizace pro nedoslýchavé a ohluchlé klienty již od roku Poskytujeme Vám tyto služby: Komora poskytuje tlumočnické služby klientům neslyšícím, nedoslýchavé a ohluchlým bez omezení věku na území celé české republiky. Poskytované úkony: Komora poskytuje tlumočnické služby v oblasti kultury (divadelní představení, koncerty vážné i populární hudby, společenské a kulturní akce). Komora dále poskytuje tlumočnické služby jako součást Certifikačního vzdělávacího programu (CVP) pro neslyšící frekventanty programu, respektive pro neslyšící lektory. 18

20 Český červený kříž Oblastní spolek Praha 9 Pracoviště: Dům Sociálních služeb Bojčenkova 1099, Praha 14 Vedoucí zařízení: Ivana Pokorná tel.: , .: Kontaktní osoba: Ivana Pokorná Služba: Domov pro seniory Zásady poskytování služby: Individuální podpora pro každého klienta Dodržování práv a svobod klientů Respektování důstojnosti a soukromí Úcta k člověku Jednání s ohledem na individuální potřeby klientů Bratří Venclíků 1070, Praha 9 tel.: , web: Ředitelka: Ivana Kadlečková Platnost uvedených údajů k datu: Cíle domova: Podpora co největšího rozvoje klientovy samostatnosti. Usilujeme o zlepšení klientových dovedností v rámci jeho možností a schopností. Vše je s ohledem na klientovy individuální potřeby a schopnosti. Jedná se nám o to, aby klienti prožili důstojné stáří. Osobám, které dosáhli věku minimálně 60 let a jsou odkázání z jakýchkoliv důvodů na pomoc další osoby. Osobám s přiznaným příspěvkem na péči i bez něj. Podmínky vstupu do služby: schopnost soužití s dalšími klienty a nesmí je ohrožovat stav klienta nevyžaduje zdravotnickou péči přiznaný příspěvek na péči není podmínkou klient není omezen ani zbaven způsobilosti k právním úkonům Poskytované služby: pečovatelská činnost 24 hod. denně strava a ubytování sociální poradenství cvičení pro zlepšení zdrav. stavu klienta rozvoj pohybových dovedností rozvoj sociálních dovedností znovuzačlenění klienta do jeho prostředí (přiměřené věku) možnost zapůjčení základních pomůcek po dobu pobytu v zařízení úkony péče a podpora při běžných činnostech Kontaktovat nás můžete v době: Po Pá: 8 15 hod. Osobně se na nás můžete obrátit: Po Pá: 8 15 hod. Ceník našich služeb: Ceník našich služeb se odvíjí od výše přiznaného příspěvku na péči a dále jsou zvýhodněni občasné z MČ Praha 14. Celodenní strava vč. odpolední svačiny: 150, Kč Ubytování: 110, Kč/den pro občany Prahy 14, 180, Kč/den ostatní Úkony péče: dle rozsahu poskytované péče Bezbariérový přístup: ANO 19

21 Pracoviště: Pečovatelská služba Kapitána Stránského 997, Praha 14 Vedoucí zařízení: Ludmila Broschová tel.: Kontaktní osoba: Ludmila Broschová Služba: Pečovatelská služba Zásady poskytování služby: Individuální podpora pro každého klienta Dodržování práv a svobod klientů Respektování důstojnosti a soukromí Úcta k člověku Jednání s ohledem na individuální potřeby klientů Poslání a cíle pečovatelské služby: Pečovatelská služba je určena pro občany MČ Prahy 14, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je určena všem, kteří nejsou schopni se kvalitně postarat o svou osobu a domácnost a tuto službu jím nemohou zajistit ani rodinní příslušníci. Cílem pečovatelské služby je poskytovat občanům takovou podporu, aby jim bylo umožněno zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života a žit co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech nepřetržitě od 7 do 19 hod. a obsahuje tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech klientů v oblasti Prahy 14 Kontaktovat nás můžete v době: Po Pá: 7 15 hod. Osobně se na nás můžete obrátit: Po Pá: 7 15 hod. Ceník našich služeb: Spoluúčast uživatele je definována v Seznamu úkonů, který je k dispozici na pracovišti Pečovatelské služby, a klient je s ním seznámen při provádění šetření. Finanční spoluúčast klienta Pečovatelské služby odpovídá 6 zák. č. 108/2006 Sb. (o sociálních službách) a stanoví se ve smyslu 75 citovaného zákona a prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., (ceny služeb a úkonů, které poskytuje pečovatelská služba, se pohybují v rámci 40 citovaného zákona a vyhlášky). Bezbariérový přístup: ANO Pracoviště: Domácí zdravotní péče ALICE Kapitána Stránského 997, Praha 14 Vedoucí zařízení: Ludmila Broschová tel.: Kontaktní osoba: Ludmila Broschová Služba: Domácí zdravotní péče ALICE Poslání a cíle Domácí ošetřovatelská péče ALICE: Domácí ošetřovatelská péče ALICE poskytuje péči v domácnostech občanů, která je ordinovaná registrujícími praktickými lékaři nebo lékaři z lůžkových oddělení. Stará se o klienty různých věkových a dg. skupin. Častými úkony jsou odběry biologického materiálu a převazy, zejména chronických ran. Dále pak ošetřovatelská rehabilitace (většinou dlouhodobě) u klientů po CMS, úrazech po různých operacích, se stavy postihující CNS, s degenerativním onemocněním kloubů. Péče je určena pro klienty málo pohyblivé nebo zcela imobilní.těmto klientům je poskytována ošetřovatelská rehabilitace tak, aby docházelo k co nejmenší 20

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v olomouci 2014 STATUTÁNÍ MĚSTO Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících v Olomouci 2014 Finální verzi dokumentu zpracovala:

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více