KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOVOSVIT MAS E.news. Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení"

Transkript

1 KOVOSVIT MAS E.news Svět obráběcích strojů Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Stroj MCU 630V-5X nyní i s možností soustružení V době nutnosti obrábění složitých dílců a kumulace obráběcích operací na jedno upnutí při docílení minimalizace času přichází KOVOSVIT MAS s inovací pětiosého vertikálního obráběcího centra MCU 630 V-5X. Inovace stroje spočívá v obohacení možností obrábění o technologii soustružení. Oblast možného použití stroje se tak rozšíří o obrábění tvarově složitých součástí s potřebou použití nejen frézovacích, vrtacích a závitovacích, ale i soustružnických operací. Ve spolupráci s firmou Franz Kessler, GmbH byly pro stroj vyvinuty klíčové komponenty: otočněsklopný stůl (kolébka) a vřeteno. Otočně-sklopný stůl se od běžného provedení liší přepracovaným pohonem osy C' (otáčení desky stolu). Nyní jsou možné maximální otáčky 500 min -1 (při 621 Nm, režim S1), maximální kroutící moment 1250 Nm (při 250 min -1, S1). Průměr desky stolu je standardních 630 mm, maximální zatížení 850 kg (hmotnost obrobku plus upínacího zařízení). Vřeteno má parametry totožné s běžným provedením Sprint (režim S1: max. otáčky min -1, max. kroutící moment 87 Nm), navíc je vybaveno aretací. Blokování vřetena je možné v libovolné poloze, maximální dosažitelný brzdný moment je 600 Nm. Aretaci zajišťuje hydraulická brzda, se zapojením navrženým tak, aby během případného výpadku napájení zůstal po dostatečně dlouhou frézování dobu zachován stav odbrzděno/aretováno. Nástrojový upínač byl zvolen HSK A63 z důvodu lepšího držení nástroje ve vřetenu (dvě dosedací plochy - kužel a čelo) oproti kuželu ISO 50 (pouze kuželová plocha). Též dostupnost standardních držáků soustružnických nástrojů u dodavatelů nářadí je pro HSKA63 podstatně lepší. Soustružení Díky naklápěcí ose A' je možné soustružit v různých polohách stolu, takže lze zvolit vhodnou konfiguraci pro požadovanou operaci - s ohledem na odvod třísek, tvar použitých nástrojových držáků atd. Výsledkem projektu je prototyp soustružnické varianty MCU 630V- 5X. Prototyp je stavěn s řídícím systémem Siemens 840D - v době schvalování zadání měl lepší podporu soustružení. Varianta se systémem Heidenhain je v současnosti už také možná, další zlepšení podpory soustružnických operací očekáváme s novou verzí itnc 530, popř. s novým TNC 640. Kromě výše uvedeného zůstávají technické parametry shodné s běžným provedením stroje. Pro usnadnění měření a kontroly nástroje i obráběné součásti je připravena aplikace dotykových sond od firmy Renishaw. Obrobková sonda OMP 40 je umístěna mezi nástroji v zásobníku a před měřením je automaticky upnuta do vřetena jako kterýkoliv jiný nástroj. Sonda pro snímání nástroje OTS je uchycena na otočně-sklopném stolu a lze ji ručně odejmout; použitý upevňovací systém přitom zaručuje dostatečnou opakovatelnost polohy. Přenos dat z obou zařízení je řešen infračerveným světlem. Filip Fremer Frézování z pěti stran Frézování tvarové Soustružení vnější Soustružení čelní a vnitřní

2 KOVOSVIT MAS E.news Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 > téma Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! Exponát na letošním MSV Brno SP 430 Y / 2500 V rámci projektu vývoj soustružnického produkčního stroje SP430 a na základě poptávek z trhu byla zkonstruovaná varianta s maximální délkou obrobku 2500mm. Využití stroje je univerzální a jako jeden příklad lze uvést obrábění náprav pro automobilový a železniční průmysl. K přednostem tohoto stroje patří vřeteno A11 s velkým průchodem 90mm, které je poháněno motorem o výkonu 28kW přes převodovku a řemenový převod. Vřeteno tak dosahuje kroutící moment v oblasti přetížení 2106Nm. Výhodou je také možnost obrobení drážek pro pera v případě varianty s osou Y. Na IMT Brno 2010 je představen stroj SP430Y/L2/2500 SIEMENS. Stroj je vybaven dvanácti polohovou hlavou s naháněnými nástroji, koníkem a lunetou. Hlava se pohybuje v ose X1, Z1 a Y. Podélný pohyb lunety je zajištěn synchronním motorem a kuličkovým šroubem, řízená osa W2. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální stroj je výhodou také příčný posuv lunety. Při změně obrobku z hřídelového na přírubový je možné lunetu odsunout, aby nebyl omezen pracovní prostor. Luneta má rozsah upínacích průměrů od 35mm do 245mm. Na základě požadavku lze stroj vybavit lunetou jiné velikosti. Standardně se bude také nabízet provedení SP430/L2/2500 SIEMENS. Jedná se o jednoduší variantu bez naháněných nástrojů a osy Y. Stroj SP430/ 2500 představuje velké množství technologických variant v kombinaci s řídícím systémem SIEMENS SINUMERIK 840Dsl (SOLUTION LINE), FANUC Series 0iTD/31i nebo HEIDENHAIN CNC PILOT 4290 v.7, proto předpokládáme, že budeme ve většině případů stavět stroj dle přání zákazníků. Petr Polanský Inovace multifunkčního soustružnicko-frézovacího centra MULTICUT 500 Od uvedení na trh první generace strojů Multicut 500 už letos uplynulo celých 5let. Za tuto dobu se realizovalo 10 strojů MULTICUT 500 a to, jak v provedení s protivřetenem, tak v provedení s koníkem. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. získala za tuto dobu mnoho zkušeností s provozem a servisem těchto strojů z velké části u zahraničních zákazníků, ale i nasazením těchto strojů ve své vlastní výrobě. Tyto poznatky byly hlavní inicializací procesu inovace konstrukčních celků stroje a softwarového vybavení, jejímž výsledkem je stroj s novým označením stroje MULTICUT 500i. Inovované stroje MULTICUT 500i v počtu 3ks byly již dodány tento rok zákazníkovi a v současné době se na nich zahajuje produkce. Z hlediska konstrukčních celků se proces inovace konkrétně dotkl těchto částí stroje: 1. Původní soustružnické vřeteno s průvlakovým synchronním vřetenem o výkonu 59kW bylo doplněno samostatným odpojitelným pohonem pro řízení režimu obrábění s osou C, tj. polohování vřetena. Současně tento odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu soustružnického vřetena. K tomuto kroku inovace bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení krouticího momentu vřetena z režimu obrábění osy. Zároveň tímto krokem byla zajištěna bezpečnost v případě náhlého výpadku napájení stroje, kdy v režimu C osy zůstává soustružnické vřeteno zabrzděno zvláště při obrábění osově nevyvážených obrobků. 2. Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojového hospodářství stroje, zásobník nástrojů byl doplněn spodním krytováním pomocí skluzů a okapů pro třísky a chladicí kapalinu ulpívající na nástrojích, dále byl rozšířen počet lůžek nástrojů ze 78 na 81ks a možnost standardně zvolit upínací kužel nástrojového vřetena Capto C6. Rovněž kryt výměny nástrojů doznal změn v podobě jednoduché konstrukce, vyšší spolehlivosti a zkrácení času výměny nástroje. Do zásobníku je nově možné upnout nástroj průměru až 150mm (původně 130mm) s vynecháním sousední pozice v zásobníku. 3. Velké změny se dotkly i přívodů energií do osy B a vřetena S3, kde byl zvoleno jednodušší a spolehlivější řešení a zároveň i mož- 02 KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů

3 Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 KOVOSVIT MAS E.news Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! téma < nost snadnější servisní výměny opotřebených přívodních prvků. 4. S ohledem na vyšší tuhost posuvných krytů stroje byla optimalizována prosklená plocha posuvných krytů se zachováním dostatečného zorného pole obsluhy do pracovního prostoru. 5. Nové řešení automatické sondy nástroje je vybaveno výsuvem do pracovního prostoru stroje a umožňuje tak kontrolu širšího spektra použitelných nástrojů. 6. Z důvodu problémového zakrytování vedení výsuvu lunety byla zavedena změna systému vedení se zabezpečením vyšší dlouhodobé spolehlivosti řešení a odolnosti proti poškození ulpíváním kovových třísek. 7. Na stroj byl aplikován nový řídicí systém Sinumerik 840Dsl (solution line). Součástí systému byla aplikace programovacího prostředí SHOP TURN. Jiří Heřmánek MCV 1016 QUICK s výrobním číslem 1000! Společnost KOVOSVIT MAS, a.s., tradiční český výrobce moderních obráběcích center a CNC soustruhů s velmi silným vývojovým a technickým zázemím vyrobila právě v těchto dnech kus vertikálního obráběcího centra MCV 1016 QUICK. Z pomyslného výrobního pásu sjelo vertikální obráběcí centrum MCV 1016 QUICK, několikráte inovovaný produkt špičkové kvality a parametrů a po dlouhá léta i nosný produkt společnosti. Již tisící zákazník tak může ocenit vysokou přesnost, výkon a tuhost tohoto stroje (výkon vřetene 17/25kW, krouticí moment 162/239Nm, otáčky min -1 ). KOVOSVIT MAS letos slaví již 71. let existence a i v době hluboké finanční krize uzavírá velké kontrakty na svoje produkty především do zahraničí, do zemí bývalého východního bloku. Také v letošním roce společnost pokračuje s uváděním novinek na trh v podobě produkčních soustruhů řady SP 430 s délkou obrobku až mm a portálové obráběcím centrem MMC Martin Volný KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů 03

4 KOVOSVIT MAS E.news Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 > téma Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! KOVOSVIT MAS spolupracuje se špičkovými výzkumnými centry u nás Firma KOVOSVIT MAS, a.s. již dlouhá léta spolupracuje s mnoha externími organizacemi. Mezi nimi zaujímají vzdělávací a výzkumné instituce významné postavení. Ve stručnosti je uveden výčet nejvýznamnějších se stručným uvedením oblastí spolupráce. Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT Praha, Fakulta strojní. S tímto výzkumným pracovištěm máme úzké kontakty již od jeho založení v roce Spolupracovali jsme úspěšně na mnoha projektech a některé z nich byly financovány i ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci různých dotačních programů. Z poslední doby bych uvedl pouze některé společné projekty, například multiprofesní obráběcí centrum MULTICUT 500S, svislé portálové obráběcí centrum MMC1500, pětiosé obráběcí centrum MCU 630V 5X, řada stavebnicových soustružnických strojů SP430. Z dalších projektů můžeme uvést ECOFIT a SYNTOS. ČVUT Praha, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. S kolektivem pracovníků vedeným prof. Valáškem jsem vyvinuli horizontální obráběcí centrum s paletovou výměnou TriJoint 900H, které se vyznačovalo revolučním řešením kinematiky pohybu nástroje v rovině XY. Vysoké učení technické (VUT) Brno, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Již několik let spolupracujeme v oblasti bezpečnosti obráběcích strojů. Společně vytváříme analýzy rizik nově vyvíjených strojů. Z poslední doby uveďme například analýzy rizik strojů ROLLER 2800, soustružnické stroje řady SP430 a SP180/280, obráběcí centra MMC1500, multiprofesní obráběcí centrum MULTICUT 500S apod. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechnická. V rámci dlouhodobé spolupráce několik studentů zpracovalo závěrečné diplomové práce na základě témat zadaných naší firmou. Centrum odborné přípravy (COP) Sezimovo Ústí. Od vzniku COP mnoho odborníků naší firmy vyučuje odborné předměty v rámci teoretické přípravy studentů. Kromě toho několik studentů zpracovalo závěrečné odborné práce na témat, která zadali pracovníci konstrukce. Technická univerzita v Liberci. Společně jsme vyvinuli zásobník nástrojů pro obráběcí centra řady MCV1000/1270. Miroslav Kopal ROLLER 2800 CNC požadavek zákazníka měníme v realitu! Firma KOVOSVIT MAS je tradičním dodavatelem universálních CNC soustruhů řady MASTURN. V roce 2004 vznikl požadavek zákazníka vybavit stroj MASTURN 70 CNC přídavným zařízením na silové válečkování povrchu náprav kolejových vozidel. Vzniklý stroj MT 70 CNC ROLLER byl v roce 2005 úspěšně vyprojektován, zhotoven a zákazníkem po dobu 5 let využíván pro danou technologii. Z důvodu omezení pracovního prostoru tohoto stroje stávajícím soustružnickým suportem byl v roce 2008 na požadavek poptávek zákazníků odstartován vývoj ryze válečkovacího stroje ROLLER 2800 CNC, který opět vycházel se stroje MT 70 CNC, ale byl již vybaven pouze suportem s válečkovacím zařízením. Tento 04 KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů

5 Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 KOVOSVIT MAS E.news Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! téma < stroj již umožňoval válečkování celé nápravy po celé délce na jedno upnutí a tím zproduktivnění technologie válečkování výroby. Stroje ROLLER 2800 CNC byly již vyrobeny v počtu 3ks a nabízejí i řadu dalších vylepšení v poměru s původním strojem MT 70 CNC ROLLER. Z řady vylepšení můžeme jmenovat tyto: 1. Vhodným zpřevodováním použití motoru o polovičním výkonu 11kW bez nutnosti použít dvoustupňovou převodovku a z toho vyplývající zmenšení celkového příkonu stroje. 2. Zvětšený rozsah plynulé regulace válečkovací síly 1-50kN (původně 5-50kN). Přínos tohoto paramentru je patrný hlavně v oblasti počátku válečkované plochy, kdy se síla postupně zvyšuje od minimální hodnoty 1kN a na konci válečkované plochy, kdy válečkovací síla postupně klesá až na minimální hodnotu 1kN. Na těchto přechodových oblastech je pak málo patrná stopa počátku působení síly prostřednictvím válečkovacích rolen. 3. Na válečkovací suport byl integrován kontrolní manometr zobrazující aktuální válečkovací sílu v kn. 4. Součástí normálního příslušenství je dále speciální žebřík pro bezpečný přístup do pracovního prostoru např. při výměně válečkovacích rolen. 5. Monitor stroje při odsunutí vlevo neomezuje obsluhu při přístupu k upínači ve vřetenu a usnadňuje tím obsluze bezpečný průběh upínání válečkovaných součástí. 6. Analogové odměřování celého zdvihu obou pinolí s válečkovacími nástroji detekce dotyku válečkovacích nástrojů s materiálem, možnost diagnostiky použití správného programu při výrobě součástí, vyloučení chyby obsluhy zvolením odlišného programu a případné havárii stroje. Josef Tíkal KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů 05

6 KOVOSVIT MAS E.news Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 > téma Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! MAS MACHINE MONITOR MAS MACHINE MONITOR je softwarový produkt, který zákazníkovi umožňuje sledovat časové využití stroje během směny online, nebo umožňuje nahlédnout do historie provozních stavů a tak následně dělat opatření ve výrobě a logistice. To vše je možné ve vizualizačním programu, který je nainstalován v PC zákazníka. MAS MACHINE MONITOR znamená prokazatelné skokové zvýšení produktivity vašeho provozu = vaše cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti díky MAS! Základní funkce MAS MACHINE MONITORU: Sledování využití libovolného počtu strojů, možnost zařazování strojů do skupin (pracovišť) Zobrazení stavu strojů online nebo procházení využití v historii Počet vyrobených kusů, zobrazení intervalu zapnutí silových obvodů opatření k úspoře elektrické energie Souhrnné statistiky pro jednotlivé stroje Důležité informace pro management firmy a řízení výroby Opcí MAS MACHINE MONITORU je MAS GSM MONITOR - monitorování zvolených stavů stroje prostřednictvím sítě mobilního operátora na vybraná telefonní čísla formou SMS zprávy. Pracovník tak může ihned reagovat na událost, i když není zrovna přítomen u stroje. Buďte nezávisle a reálně informováni o průběhu vašich zakázek přímo ze stroje i během vaší fyzické nepřítomnosti ve firmě! GSM MONITORING - funkce GSM MODULU: Prostřednictvím dotykového panelu lze definovat až 5 tel. čísel, která lze využívat pro sledování a řízení stroje. Na zadaná telefonní čísla jsou pak zasílány SMS zprávy o změnách stavu stroje Na aktuální stav stroje se lze také dotázat zasláním SMS zprávy ve tvaru STAV SMS je možné zaslat volitelně i při splnění určité podmínky (např. vyrobení určitého počtu ks apod.) Prostřednictvím SMS z některého předdefinovaného čísla mohou být ovládány až 2 uživatelské signály. Takto lze ovládat chování stroje na dálku (například zastavení stroje po dokončení aktuálního dílce, změna výroby na jiný typ dílce apod.) Martin Volný Schéma dálkové diagnostiky Dálková diagnostika doplňková služba, která šetří vaše peníze Nejrychlejší technická a technologická služba zákazníkovi Bezprostřední kontakt se strojem zákazníka on-line Levné a spolehlivé technické řešení Zkušený tým diagnostiků a aplikačních inženýrů - technologů Dálková diagnostika je analýza stavu stroje prostřednictvím komunikačního software diagnostikem. Pomocí komunikačního software se na dálku prostřednictvím Internetu zpřístupňuje obrazovka a dialogové menu řídicího systému. Samotný komunikační software v sobě nezahrnuje žádné nástroje diagnostiky. Technik servisu pouze na dálku využívá interních diagnostických možností řídicího systému. Do počítače technika servisu se zpřístupňuje obrazovka a dialogové menu CNC na libovolnou vzdálenost. Technik nejen monitoruje aktuální stav stroje přes jeho obrazovku, ale pomocí klávesnice svého počítače ovládá menu CNC, přenáší oboustranně prakticky veškerá data a pomocí funkce CHAT vede s obsluhou dialog. Při analýze závady stroje využívá technik všech v CNC integrovaných diagnostických funkcí. Cílem Dálkové diagnostiky je zkrátit odstávku stroje tím, že následná servisní činnost je již přesně cílená. To s sebou přináší především redukci ztrát zákazníka, které vznikají odstávkou stroje. Martin Volný internet LAN Network KOVOSVIT MAS Customer's LAN Network VPN TUNEL PPTP Type 06 KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů

7 Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 KOVOSVIT MAS E.news Inovace a rozšíření možností u pětiosého obrábění! téma < Hospodářská krize - akcelerátor růstu kvality služeb V době vrcholící hospodářské krize, kdy zákazníci omezovali svoje investiční záměry a velmi opatrně si vybírali nové stroje, se KOVOSVIT MAS vedle aktivit hlavně v oblasti tvorby nových výrobků, soustředit na kvalitativní posun i v oblasti zákaznických služeb. Sem především patří servisní podpora a další doplňkové služby jako je rozvoj hotline prostřednictvím dálkové diagnostiky strojů. Firma postupnými kroky prosazuje vzdálený přístup na stroj zákazníka jako již běžný prostředek nejen diagnostiky závady stroje. Nemálo bylo investováno do odborného rozvoje pracovníků těchto služeb a zkvalitnění organizace servisních služeb. Všechny tyto kroky napomohly k tomu, aby v současnosti došlo ke zkrácení průměrné reakční doby na požadavek zákazníka na pozáruční opravu z 3,2 dnů na 1,9 dnů. Stejně tak i vyšší odborností servisních pracovníků a dostupností řady strojů na dálku se zredukoval čas nezbytný pro opravu stroje. Dále se daří těsněji spolupracovat s našimi zahraničními dealery. Například region Polska je pro KOVOSVIT velmi úspěšným trhem zejména v posledních krizových letech také díky vybudování servisní podpory našich strojů v daném regionu. Proces zkvalitňování služeb bude pokračovat dotvořením technických informací pro potřeby servisních pracovníků zahraničních dealerů, které jsou koncentrovány v tzv. servisních příručkách a dalších důležitých technických dokumentech. Ve snaze umožnit vzdálený přístup na téměř každý stroj zákazníka usilujeme o takové technické řešení sdílení lokální počítačové sítě zákazníka, aby úkony zpřístupnění stroje v lokální síti neznamenaly pro zákazníka téměř žádné úsilí. Produktem MAS MACHINE MONITOR chceme zákazníkovi napomoci objektivizovat informace o využití stroje a vytvořit tak zákazníkovi podmínky k rozhodování o zefektivnění nasazení stroje ve výrobě. Lubomír Duba PRODEJNÍ AKTIVITY V ROCE 2010 V několika větách bych Vám chtěl přiblížit průběh prodejních aktivit KOVOSVIT MAS v dosavadním průběhu roku Rok 2009 byl pro většinu odvětví z ekonomického hlediska rokem krizovým a pro rok 2010 pak existovalo několik možných scénářů dalšího vývoje. Od těch tragických - jako další propad ekonomiky, až po ty optimistické, které předpokládaly pro letošní rok výrazný růst ekonomiky a spolu s ním i značné oživení investic. Stanovit objem prodejů v tak turbulentní a nevypočitatelné době bylo velice obtížné. Přesto jsme se snažili dát si cíle vysoké, ale ne nedosažitelné. A to jak z hlediska objemu tržeb, zvýšení podílu na trhu ale i potvrzení kvality našich výrobků a dalšího budování značky MAS. Po slabém začátku roku, se v následujících několika měsících podařilo naplnit stanovený objem kontraktací pro rok 2010 již v průběhu srpna. Pro zbytek roku pak předpokládáme pokračující trend tedy poměrně citelné oživení na trhu a postupný návrat ke stabilizaci odvětví jako takového. Spolu s prací přichází i potřeba investovat a modernizovat. Pozitivní je pak zájem o moderní technologie a postupně tak narůstá zájem o multifunkční stroje, 5-ti osé obrábění atd. KOVOSVIT MAS má ve svém výrobním programu řešení a dále pracuje na jeho zdokonalení a vývoji. Pro naše zákazníky pořádáme již tradičně Zákaznické dny a nově i Dny aplikovaných technologií, vždy s konkrétním zaměřením. Snažíme se tak jít naproti Vám, našim zákazníkům, a poskytnout Vám maximum informací jak o našich strojích a trendech, tak o firmě jako takové. Chceme, aby jste nás vnímali i nadále jako partnera se kterým můžete vždy počítat. Partnera, který Vám poskytne profesionální přístup, kvalitní výrobek, rychlé služby a odpovídající cenu. Věřím, že přes horší začátek, pro nás všechny bude rok 2010 nakonec rokem úspěšným. Daniel Horský Obchodní zastoupení: ČR a SR Daniel Horský Manažer prodeje ČR+SR T: Jihočeský kraj Zdeněk Štedronský T: Jihomoravský kraj Martin Vondráček T: Slovenská republika Križan Miroslav T: Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Václav Štědronský T: Pardubický kraj, Hradec Králové, Liberecký kraj Daniel Horský T: Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj Pechal Marek T: Zbyněk Ludačka Key Account manager ČR+SR - frézovací stroje a technologie T: Středočeský kraj, Hlavní město Praha, Ústecký kraj Ivan Šedivec T: Kraj Vysočina Michal Horáček T: Zlinský kraj Pavel Šišák T: servisní centrum mas T: záruční a pozáruční servis poradenské a diagnostické služby náhradní díly kovosvit mas, a.s. náměstí Tomáše Bati Sezimovo Ústí česká republika T: F: E: KOVOSVIT MAS Svět obráběcích strojů 07

8 KOVOSVIT MAS E.news Newsletter pro zákazníky a obchodní partnery číslo 5 / září 2010 Výrobní program kovosvit mas Zdvih v ose X 754; 1013 mm 750 mm 1016 mm 1270 mm Vertikální obráběcí centra mcv 754 ; 1016 quick MCV 750 MCV 1000 MCV 1270 Upínací plocha stolu Ø 520 mm Ø 630 / 800 mm Pětiosá vertikální obráběcí centra MCV AX MCu 630 / 800V-5X Zdvih v ose X 2000 mm 3000 mm 1500 mm 1500 mm Portálová obráběcí centra Mcu 2000 Mcu 3000 mmc 1500 mmc 1500 dt Paleta / Hmotnost obrobku mm / 800kg mm / 1200kg Horizontální obráběcí centra Max. průměr soustružení hmc 500 hmc 630 Ø 690 mm Multifunkční soustružnicko - frézovací centra multicut 500 s / t Max. průměr soustružení Ø 180 mm Ø 280 mm Ø 430 mm Ø 530 mm soustružnická centra Max. průměr materiálové tyče sp 180 sp 280 sp 430 sph 50 cnc Ø 65 mm vysoceproduktivní soustružnická centra hiturn 65-10x Oběžný Ø nad ložem/ nad příč. suportem Ø 550 mm / 350 mm Ø 550 mm / 350 mm Ø 820 mm / 530 mm Ø 820 mm / 530 mm Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením Max. síla válečkování / Max hmotnost obrobku masturn 550 cnc 800/1500 masturn 550 Live tool cnc 1500 masturn 70 cnc 2000/3000 masturn 70 cnc kn / 1000kg Speciální technologie - válečkování roller 2800 cnc Vydává: KOVOSVIT MAS, a.s. Náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí, T: , F: E: W: Autorská práva vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než v českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Vzhledem k neustálému vývoji a inovaci strojů jsou údaje v tomto propagačním materiálu nezávazné.

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011!

Heidelberg. Info. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2011! Heidelberg Heidelberg Praha spol. s r. o. Číslo 2 2010 Info HEIDELBERG SYSTEMSERVICE: SERVISNÍ SLUŽBY HEIDELBERG PRAHA V PRAXI // Představení servisních služeb VÝROBA KRABIČKY SE SAMOSVORNÝM DNEM A VÍKEM

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU

PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU PEVNÝ ZÁKLAD PRO VAŠI STAVBU DAF VŽDY SPRÁVNÉ ROZHODNUTÍ Žádná kategorie dopravy není tak různorodá a náročná jako doprava ve stavebnictví. Společnost DAF vyvinula skutečně komplexní řadu vozidel pro toto

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra

Trend. Ekologicky ze všech úhlů. Digitalizace Nemocnice Blansko. Magnetom Aera a Magnetom Skyra Trend magazín pro partnery a zákazníky sektoru Healthcare 4.2009 www.siemens.cz Ekologicky ze všech úhlů 12 PROJEKT Digitalizace Nemocnice Blansko 20 PRODUKTY Magnetom Aera a Magnetom Skyra Nové MR přístroje

Více

2012Rok značky ŠKODA

2012Rok značky ŠKODA 2012 Rok značky ŠKODA 8 40 16 42 22 49 26 35 Obsah 2012 Rok značky ŠKODA Předmluva předsedy představenstva Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda 4 Představenstvo 6 Třída sama pro sebe třetí generace zcela

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

LENZE ANTRIEBSTECHNIK

LENZE ANTRIEBSTECHNIK Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, abychom Vám touto cestou nabídli možnost spolupráce při návrhu a realizaci aplikací pohonové techniky do Vaší konstrukční a výrobní praxe. Naše firma je přímým zastoupením,

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys

Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ELEKTRONICKÝ NEWSLETTER ODBORNÉHO MĚSÍČNÍKU TECHNIK ČÍSLO 15 / 8. 8. 2013 Podnikatelé rozjíždějí nový byznys ANALÝZA: Podnikatelé v České republice rozjíždějí nový byznys. Dokládají to nejnovější statistiky

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více