Město HAVÍŘOV a MRA s.r.o. Havířov v projektu SUREURO-NAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město HAVÍŘOV a MRA s.r.o. Havířov v projektu SUREURO-NAS"

Transkript

1 1. Všeobecní prezentace Město HAVÍŘOV a MRA s.r.o. Havířov v projektu SUREURO-NAS Projekt Sureuro-NAS Město Havířov je situováno na Severní Moravě (vzdálenost od Ostravy = 20 km), ve východní části České republiky, nedaleko od polských hranic (20 km). 1

2 Region, ve kterém se město nachází, položil základy svého rozvoje v oblasti těžby a zpracování uhlí a dalších tradičních odvětvích těžkého průmyslu (hutnictví). Havířov, založený v r na území původních sedmi obcí, je nejmladším z nově založených českých měst (3 200 ha, obyvatelů). Od sametové revoluce (1989) musí tento region, vzhledem ke krizi jeho tradičních průmyslových odvětví, čelit hluboké ekonomické recesi (nezaměstnanost > 20%). Hlavním problémem pro veřejné představitele je najít vhodná řešení pro rekonverzi: Vytvářet pracovní příležitosti. Podporovat nové ekonomické aktivity vytvářením malých a středních podniků, zejména v oblasti služeb a nových technologií s vyšší přidanou hodnotou. Zlepšovat kvalitu života pro obyvatele. Změnit a obnovit image obchodní značky regionu. Z architektonického hlediska Havířov odráží vývoj bydlení v České republice od poloviny 50. let. První postavená obytná část města byla koncipována jako samostatní obytní soubor, ve kterém nebylo problém najít všechnu občanskou vybavenost a služby. Fasády byly dekorované ve stylu čistého socialistického realismu a nosné vnější stěny byly stavěny z cihel. Bydlení postavené v pozdějším období, v 70. a 80. létech, nedosahuje stejnou úroveň kvality. Koncepce téměř všech panelových bytových domů vycházela ze základu stejné panelové technologie a urbanistická stránka těchto předměstských čtvrtí byla zanedbána. 2. Aktéři v bydlení 90% bytového fondu v Havířově patří do sektoru nájemného bydlení. V současnosti sdílejí toto vlastnictví tři rozhodující subjekty: a. Statutární město Havířov s počtem bytů (správu zabezpečuje jeho bytová společnost, MRA s.r.o. - partner v projektu SUREURO-NAS). b. Stavební bytová družstva ( bytů). c. OKD (Ostravsko-karvinské doly) ( bytů). Před rokem 1993 vlastnictví i správa městského bytového fondu podléhalo stejnému aktérovi - státu. Avšak stát-vlastník a stát-správce byli vzájemně jakoby vzdáleni, což se na bytovém fondu velice negativně projevilo. V roku 1993 převedl stát své vlastnictví bytů na obce, ale ceny nájemného zůstali stále zcela regulovány státem. 2

3 Od roku 1995 může být výše nájmu v nově postaveném nájemném bytovém fondu oproti regulovanému základu zdvojnásobená nebo ztrojnásobená. Tato možnost ale stále chybí u stávajícího starého bytového fondu. Na počátku roku 2001, dal nový právní rámec obcím příležitost začít politiku obnovy v širším měřítku díky novému systému vytvořenému kombinací hypotekárního úvěru a státní subvence, kterým se snížila úroková míra a prodloužila doba splácení. Avšak nemožnost aplikace vyššího nájmu u obnovovaného starého bytového domu zpomaluje rozvoj této politiky obnovy, třebaže je to proces nezbytný. Tím se stává tento proces sanace a obnovy rozhodující měrou závislý jen na finančních zdrojích vlastníka či na zdrojích ze státních dotací. 3. Sídliště nový Šumbark Nový Šumbark byl vystavený v 70. až 80. létech, z důvodu naléhavé potřeby řešit bydlení pro zaměstnance OKD a hutí. Státní prioritou v té době byla rychlá výstavba bytů a použití panelových technologií mělo pomoci urychlit tempo výstavby. Stát ale nebudoval ve stejném čase občanské vybave- ní, ani infrastrukturu pro terciární sféru, i když obě jsou pro obytnou zónu potřebné. Současná demografická struktura obyvatel sídliště je různorodá, protože byty byly přidělovány občanům všech sociálních vrstev. Aby se zabránilo rozvrstvování stávající struktury a odlivu sociálně silnějších skupin obyvatel, je snahou města zlepšovat, rozvíjet, humanizovat současný stav sídliště (doplnit občanskou vybavenost a služby, dotvořit vnitroblokové prostory, upravit a vybavit vnější plochy,...). V srpnu 1998 Městské zastupitelstvo rozhodlo zahájit program revitalizace sídliště Šumbark, především jeho části postavené v létech. Národní pilotní projekt SUREURO-NAS HAVÍŘOV-MRA s.r.o. 4. Pilotní soubor projektu SUREURO-NAS a charakteristiky vybraných bytových domů Skupina bytových domů vybraných pro projekt Sureuro-NAS (pilotní soubor) představuje ucelenou problémovou oblast. Jde o 3 bytové domy nacházející se na ulici Jedlová 2, 4, 6. Tyto domy jsou ve výlučném vlastnictví města Havířov. a) Popis pilotního souboru : Vybrané bytové domy jsou součástí nedokončené části nového Šumbarku. Nacházejí se na samém okraji ukončené výstavby. Prostory v okolí domů jsou neudržované a bez definovaného využití, při tom tyto prostory představují významnou plochu. Situaci ztěžuje fakt, že v těsném sousedství domů se nachází ochranné pásmo vysokého napětí. Tato lokalita je snadno dostupná spojení MHD. 3

4 b) Charakteristika bytových domů Jedná se o tři stavebně shodné věžové panelové domy (stavěné v technologii OP 01.13). Domy byly uvedeny do provozu v r Domy jsou 12-podlažní a v každém je 60 bytů (48 x 3+1 a 12 x 1+0). Každé obytné podlaží má stejné rozdělení bytů (3 x 3+1 a 1 x 1+0). V přízemí se nachází vstupní hala, nebytové místnosti a sklepní boxy. Technický stav nosné konstrukce domů je dobrý, bez specifických problémů panelových vad. U všech třech domů se ale projevuje často se vyskytující problém plochých střech zatékání. Vzhledem na vysokou koncentraci obyvatel v domech, představují významný problém vstupní dveře. Počáteční koncepce vstupních hal byla neuspokojivá domy mají dva vstupy, pro přístup k výtahům nebo schodišti musí obyvatelé projít prostory v přízemí, které jsou úzké, nepřehledné a mohou být nebezpečné. c) Charakteristika obyvatel Pilotního souboru Vzhledem k velikosti bytů (většinou 3-pokojové), obyvatelé žijící v těchto bytech jsou spíše průměrně až dobře ekonomicky situováni. Ani při poměrně vysoké koncentraci (cca 180 obyvatel na jeden dům, což za všechny tři domy činí 540 obyvatel) nejsou registrovány významné problémy. 5. Identifikované problémy Pilotní projekt je charakteristický poměrně vysokou hustotou obyvatel na malém místě. V rámci globálního projektu obnovy je důležité řešit následující problémy: - Využití vnějších prostor mezi budovami tak, aby se minimalizovaly konflikty mezi generacemi a vytvořili se podmínky pro udržení lidí mimo společné části a schodiště : - Hřiště, - Sportoviště pro dospělé, - Zóny pro odpočinkové aktivity (vycházky,...), - Vytvořit pracovní příležitosti, pronajmout volné prostory ve společných částech se separací vstupů do bytů a do komerčních prostor, - Zvýšit spolehlivost a bezpečnost vstupů s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob, - Bojovat proti anonymitě společných prostor domů, - Vyřešit negativní působení mladých, kteří obsazují společné prostory (drogy,...), - Vyřešit problém bezpečnosti v okolí domů v nočních hodinách, s cílem zabránit vandalismu, - Hledat pro obyvatele aktivity mimo bytů, aby se znovuvytvořily a posilnily sociální vztahy mezi nimi, a aby se zvýšila sociální samokontrola, - Najít případné komerční využití ploch pro vytvoření pracovních příležitostí. Všechny problémy, které je třeba vyřešit s cílem dospět k trvale udržitelné obnově v tomto souboru, bude muset správce propojit proces obnovy s: - řešením sociálních problémů - bezpečnost bude v jádru procesu. - zvýšením profesionality výkonu správy zblízka (správci domů + agentura). Trvalá udržitelnost obnovy by měla zahrnovat významné zlepšení kvality poskytovaných služeb. - integrací kultury dlouhodobého udržování, se zohledněním denních úkolů a aktivit, které mají být realizovány zaměstnanci správy. - bojem proti anonymitě vnějších prostranství (parkoviště, zelené prostranství, hřiště,...) a jejich slabé správě. Návrh řešení bude muset integrovat významné změny v této správě. Části prostředí života obyvatel je zapotřebí uvažovat jako neoddělitelné a problémy spravovat globálně (od správy spotřeby vody na úrovní bytů, po správu odpadu na vnějších prostranstvích). 4

5 6. Program prací obnovy na souboru Jedlová v rámci projektu SUREURO- NAS krok za krokem. 1. Zadání zpracování energetického auditu pro dům Jedlová Vyčíslení tabulkových nákladů na restrukturalizaci meziblokových prostor pro pilotní soubor Jedlová podle projektu regenerace panelového sídliště Šumbark. 3. Vypracování zadávací dokumentace pro restrukturalizaci vstupních hal. 4. Zapracování přijatých rozhodnutí v souvislosti s pracemi energetické úspory a okna (výstupy z energetických auditů a posouzení oken) do tabulky Definice Programu. 5. Poskytnutí pro MRA podkladů pro definici programu Rezidencializace. 6. Poskytnutí pro MRA podkladů k témě restrukturalizace vstupních hal definice programu/použití materiálů. 7. Vypracování předběžného zadání programu obnovy. 8. Příprava návrhu změny etapizace Regulačního plánu regenerace panelového sídliště Šumbark II. 9. Schválení předběžného programu obnovy Radou města. 10. Organizace a realizace setkání s ministerstvy ohledně možného financování (MMR, MPO, MŽP). 11. Definitivní zadání pracovního programu schváleno městským zastupitelstvím. 12. Projednání a schválení změny etapizace Regulačního plánu revitalizace panelového sídliště Šumbark II, včetně definitivního zadání programu schváleného zastupitelstvem města. 13. Po schválení zastupitelstvem města výběr projektové kanceláře pro zpracování projektové dokumentace a technického zadání. 14. Schůze s nájemníky: prezentace programu obnovy. 15. Detailní projektová dokumentace pro provedení rekonstrukce vstupních hal, včetně stanovení použitých materiálů, stavební řízení. 16. Realizace překládky vodorovných rozvodů ve vstupních halách Jedlová Realizace první fáze rekonstrukce vstupních hal (Jedlová 4, 6). 18. Pokračování rekonstrukce vstupních hal (Jedlová 2). 19. Zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení Rezidencializace. 20. Realizace Rezidencializace. 5

6 7. Příklady přípravních prací realizace pilotního souboru Etapa projektových prací. Projektový návrh týkající se rekonstrukce vstupní haly na Jedlové 6; s prostorem pro správce domů. Návrh na privatizaci veřejných prostor, rekvalifikaci zelených ploch a bezprostředního okolí bytových domů ( rezidencializace ). Francis DEPLACE, SUREURO WP5 leader Eva PRVÁ, Delphis Bratislava Pavel MERTA, MRA s.r.o. 6

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY

DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Most DLOUHODOBÝ MONITORING SITUACE ROMSKÝCH LOKALIT ČESKÉ LOKALITY Praha, prosinec 2009 www.gac.cz Tato výzkumná zpráva vznikla na základě výzkumného projektu Dlouhodobý monitoring situace romských lokalit

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele

Specifikace poskytnutí finančního příspěvku. Poradenství pro malé a střední podnikatele Příloha č. 1 k usnesení: Specifikace poskytnutí finančního příspěvku Poradenství pro malé a střední podnikatele Název/sídlo podnikatelského subjektu, IČ 1. LIFT SERVIS s.r.o. IČ: 25382357 Rudé armády 486/18,

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 4. 8. 2010 M M R, O D B O R ŘÍZENÍ NSRR Analýza socioekonomického rozvoje kraje se

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020

Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 Integrované územní investice v programovém období 2014 2020 1 ITI Integrované územní investice Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech celostátního významu. Nový nástroj uplatnění integrovaného

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA Strategická část KONCEPT 10 VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Ing. Pavel Roháč, Ing. Petr Macejka a kol. UDIMO spol. s r. o. 2014 OBSAH OBSAH... 1 PŘEDMLUVA... 4 1.

Více

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6

IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 IOP - oblast intervence 5.2 str. 1/6 Oblast intervence 5.2 podporované aktivity příjemci podpory způsobilé výdaje Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (192,5 mil. EUR z ERDF)

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 5 POSTUP PŘÍPRAVY PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2014 2020 A DOHODY O PARTNERSTVÍ...

Více