AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ HODY Neděle a pátek zvaní na hody v židenických a kyjovských krojích Sobota HODOVÁ MŠE SVATÁ (kostel sv. Cyrila a Metoděje) slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kostela, za účasti bývalých kněží a kněží rodáků židenické farnosti HODOVÉ ODPOLEDNE (u kostela sv. Cyrila a Metoděje) soutěže pro děti, skákací hrad požehnání hodů, předání hodového práva k tanci a poslechu hraje Sivická kapela VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělnický dům) hraje a zpívá Sivická kapela (vstupné 100,- Kč) mediální partner Vojenská nemocnice Brno oslavila 225. výročí založení nemocnice čtěte na str. 2 ŽIDENICKÉ HODY sobota hodová mše svatá - hodové odpoledne - hodová zábava čtěte na str. 8 Nový školní rok na Základní škole Gajdošova čtěte na str. 11 NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice pro rok 2010 čtěte na str. 12 SETKÁNI SE STAROSTOU MČ Brno-Židenice za účasti společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na téma: dotace Zelená úsporám Ing. Roman Vašina, starosta (program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech) v úterý 20. října 2009 od 17:00hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Program: 17:00 Zahájení semináře starostou MČ Brno-Židenice Ing. Ing. Romanem Vašinou 17:10 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. - prezentace na téma zateplení rodinných domů domů 17:30 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. - prezentace služeb, které pro žadatele zajistíme 18:00 Centrum energetického poradenství - - podmínky a a financování dotací dotací Zelená Zelená úsporám 18:30 Závěrečné shrnutí, diskuze Chcete čerpat dotace z programu Zelená úsporám a nevíte jak na to? Chcete čerpat dotace z programu Zelená úsporám a nevíte jak na to? Chcete správně vyplnit a podat žádost o dotaci v rámci programu Zelená úsporám? Chcete správně vyplnit a podat žádost o dotaci v rámci programu Zelená úsporám? MČ Brno - Židenice ddddd v tom případě si toto mimořádné setkání nenechte ujít. v tom případě si toto mimořádné setkání nenechte ujít. Na Na vaši účast se se těší vedení radnice MČ MČ Brno-Židenice a a zástupci společnosti BASF BASF Stavební hmoty hmoty Česká Česká republika republika s.r.o. s.r.o. Pozvánky do Dělňáku MON EST BRNO, s.r.o. se záštitou Vás srdečně zvou na Statutární město Brno MČ Brno-Židenice KARNEVALOVÝ PLES pro dospelé ˇ (vhodný oděv: karnevalový kostým/maska) pátek 13.listopadu 2009 od 20:00hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Vstupné: 190,- Kč (v ceně vstupenky: malé občerstvení na každý stůl) Vstupenky v předprodeji od Dělnickém domě, pí Čechová, Jamborova 65, Brno-Židenice, nebo na sekretariátě starosty MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Q-STYL Zábavný program zpestří vyhlášení nejhezčího karnevalového kostýmu/masky večera!!! Místní restaurace Vám nabídne bohatý výběr ze speciálního karnevalového menu. Těšíme se na Vás!!! Marta Kubišová - recitál slavné zpěvačky Nové tváře českého šansonu - vystoupí: Marta Balejová, Erika Deutschová, Markéta Drahoňovská, Dáša Ubrová, Alena Ochrymčuková, Jan Brdíčko - host: Jiří Dědeček Petr Ulrych - netypický koncert Petra Ulrycha, spoluúčinkuje Hana Ulrychová a Katka Štruncová + ochrestr Divadla šansonu Chantal Poullain - koncert slavných i původních šansonů s doprovodem orchestru Divadla šansonu Milan Lasica - koncert Já na bráchu č. 3 - Jiří Suchý + Ondřej Suchý Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 10/2009 AKTUÁLNĚ Vojenská nemocnice Brno oslavila 225. výročí založení nemocnice Oslava výročí je příležitostí k připomenutí bohaté historie nemocnice, k poděkování stávajícím i bývalým zaměstnancům a dalším významným hostům, kteří přijali pozvání a mají zájem na dobrém jménu a fungování Vojenské nemocnice Brno. Oslavy vyvrcholily v reprezentativních prostorách historické Kapitulní síně nemocnice. Svému účelu ve stávajících prostorách slouží nemocnice od roku Historie samotného objektu však sahá až na začátek 13. století. Vojenská nemocnice byla nepostradatelná a plnila svůj účel v meziválečné době i během válečných období. V současné době poskytuje kvalitní zdravotní péči (ambulantní i lůžkovou) jak pro civilní obyvatele města Brna, tak pro příslušníky z řad Armády České republiky. VN Brno je také klinickým pracovištěm pro p ř í s l u š n í k y Nemocniční základny (6. Polní nemocnice a 7. Polní nemocnice) a naši lékaři se pravidelně zúčastňují zahraničních vojenských misí v rizikových oblastech postižených konflikty či živelnými pohromami. Poskytujeme zdravotní péči v základních lékařských oborech a specializovaných odborných ambulancích, a to včetně ambulance psychologické. Vojenská nemocnice Brno se také aktivně podílí na nejrůznějších konferencích, seminářích a workshopech se zdravotnickou tématikou, pořádá vzdělávací akce pro ošetřovatelský personál a lékaři VN Brno mají aktivní účast na akcích typu Chirurgie zažívacího traktu, 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod a dalších. Vizí nemocnice je neustálý rozvoj, zkvalitňování poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků moderní medicíny, zlepšování technického vybavení a akreditace. Nemocnice v poslední době prošla řadou stavebních úprav, modernizací stávajících a otevření některých nových stanic oddělení v rámci rekonstrukce lůžkového pavilonu, opravou střech klášterní části nemocnice, úpravou přilehlých prostor historické Kapitulní síně, rekonstrukcí lékárny provozované v románském kostele sv. Kunhuty, který je architektonických unikátem a nedílnou součástí probíhající modernizace je samozřejmě kvalitní přístrojové vybavení. Při prohlídce chirurgického oddělení. Zleva: Vladimíra ZBOŘILOVÁ vrchní sestra chirurgického oddělení, plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel VN Brno, pplk. MUDr. Martin STRAČÁR primář chirurgického oddělení, Ing. Jiří KRÁL, MBA ředitel Sekce správy majetku MO Slavnostní nástup v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Zleva: Mgr. Miroslav VOLEJNÍK vedoucí oddělení řízení organizací SSM MO, brig. gen. MUDr. Pavel ZBOŘIL ředitel Odboru vojenského zdravotnictví MO, Ing. Jiří KRÁL, MBA ředitel Sekce správy majetku MO, Ing. Roman VAŠINA starosta městské části Brno-Židenice, MUDr. Daniel RYCHNOVSKÝ 1. náměstek primátora města Brna strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 10/2009 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 64/2009 konaná schválila: souhlasila v mezích žádosti s opravou a úpravou objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice zamýšlenou nynějším nájemcem objektu - Základní školou a mateřskou školou Basic, o.p.s. za předpokladu, že tyto práce učiní nájemce na vlastní náklady a současně po ukončení nájemní smlouvy č ze dne uvede objekt na vlastní náklady do původního stavu. RMČ 65/2009 konaná schválila: vzala na vědomí dopis právní zástupkyně stavebníka ve věci plnění závazků vyplývajících z Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17. Zplnomocnila JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování v rozsahu stanoveném plnou mocí. Vzala na vědomí text odpovědi zpracovaný JUDr. Pavlínou Urbancovou, advokátkou, na výše uvedený dopis. rozpočtové opatření č. 11. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby o 17 tis. Kč, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok povodňovou komisi Městské části Brno Židenice. vzala na vědomí podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období Uspořádání společenského večera dne 23.října 2009 v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Schválila vyhlášení Miroslavy Knapkové Osobností Židenic roku Schválila udělení čestného uznání Bc. Ladislavu Koukalovi za činnost v Klubu seniorů a Ing. Miloslavu Hlaváčkovi za dlouholetou práci v zastupitelstvu uložila příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Krásného 24 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování odstranění havarijního stavu tělocvičny ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. záměr spolupráce se statutárním městem Brnem v rámci projektu Family Point. souhlasila s uzavřením smlouvy o asanaci objektu při ulici Zengrově. uložila starostovi vyzvat městskou část Brno -střed aby jmenovala 1 člena za MČ do komise pro posouzení kvality, pestrosti a výběru stravy dodávané klientům pečovatelské služby. RMČ 66/2009 konaná schválila: vzala na vědomí informaci o průběhu územního řízení ke stavbě nazvané Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a 1. část osobního nádraží a dále informaci o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na tuto stavbu. Schválila, aby stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě nazvané Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a 1. část osobního nádraží bylo samosprávnými orgány MČ Brno-Źidenice vydáno po pravomocném ukončení územního řízení na tuto stavbu. vzala na vědomí informaci o stavu projednání velkého městského okruhu v úseku od husovického tunelu po ulici Rokytovu. Pověřila místostarostu MČ Brno-Židenice Ing. Aleše Vytopila jednáním s kompetentními orgány ve věci přípravy stavebního řízení o povolení výše uvedené stavby s důrazem na urychlené zahájení stavebního řízení a dále sledováním a koordinací podkladů) pro projednávání v samosprávných orgánech MČ Brno-Židenice. souhlasila se záměrem stavby TNS ČERNO- VICE, jejíž umístění je navrženo mezi ulicemi Ostravská a Černoviská dle přiloženého situačního schéma pod podmínkou, že s MČ Brno-Židenice budou projednány grafické podklady stavby s ohledem na exponovanou polohu a vhodné zakomponování celé stavby TNS do terénu (včetně vyvedení proudu v tzv. židenickém trianglu). investiční záměr investice Oprava mostu ev.č. BM-036 Zábrdovická přes Svitavu za podmínky: 1. zachování tramvajové dopravy po celou dobu opravy a současně zachování průjezdnosti pro automobilovou dopravu v maximální možné míře 2. provedení stavby v co nejkratší technologické lhůtě. nesouhlasila s tím, aby Magistrát města Brna rozhodoval o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie dle 40 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. vzala na vědomí návrh změny nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací. vyhlášení Miloše Slezáka Osobností Židenic roku 2009 in memoriam. RMČ 67/2009 konaná schválila: vybrala ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovení díla Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 7/9 jako nejvhodnější nabídku společnosti FRAMA, spol. s r.o.. Uložila Odboru správy majetku ve spolupráci se společností Roviko s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. vzala na vědomí návrh programu 19. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 14. září 2009 v hodin. ZMČ 19/2009 konaná schválilo: rozpočtové opatření č. 12. Toto opatření doplňuje do příjmů rozpočtu na rok 2009 položku odvod ZŠ Krásného ve výši 300 tis. Kč, výdaje navyšuje o stejnou částku v položce investice ZŠ a vzhledem k očekávané skutečnosti roku doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jeho rozsah a strukturu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/026. zasedání, konaném dne zřizovací listiny příspěvkových organizací. odstoupení od Dohody o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Kamenačky 51, 53, 55, 57 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřené dne odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřených dne neschválilo vydat stavebníkovi Sdružení Cooptel, development spol. s r.o. a Cooptel, stavební a.s. souhlasu se stavbou pro účely územního řízení na realizaci díla a) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 1, 3, 5 b) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 7, 9, 11 c) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 13, 15, 17 nesouhlasilo s udělením výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. návrh změn ÚPmB 2007-I-25.soubor a změn přiřazených B6/02-II, B20/06-I-část B, B50/06-I, B13/06-II, B20/06-II za podmínek: 1. u změny B50/06-I doplnění změny o řešení širších dopravních vazeb na okolí 2. u změny B20/06-II komunikaci, která je navržena pro obsluhu areálu Zbrojovky z této změny vyřadit a přiřadit ke změně B50/06-I Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 10/2009 ZPRÁVY Bezpečnost v ulicích, se díky efektivní práci policie a radnice zlepšuje Marek Svitavský, místostarosta V září se na nás obrátilo několik občanů, kteří nahlásili přestupky, jenž se staly v okolí ZŠ Gajdošova na jejich dětech. Ihned po nahlášení těchto skutečností jsem navštívil policii ČR na služebně Nopova a kontaktoval Městskou policii. Obě instituce okamžitě začaly situaci řešit a za pomoci občanů naší MČ se již za dva dny podařilo pachatele zajistit. Pravidelné pracovní schůzky mezi policii a městskou částí, na kterých probíráme aktuální situaci v naší městské části, nám pomáhají k monitorování problémů a jejich preventivnímu řešení. Od roku 2006 do dnešních dnů došlo ke zvýšení počtu strážníků na služebnách, jak u Městské policie revír Východ, tak i u policie České republiky na Nopově ulici. Samozřejmě není v silách vedení městské části zabezpečit strážníka do každé ulice, ale snažíme se aktivní spoluprácí z efektivit činnost policie působící v naší městské části. Díky aktivní spolupráci mezi samosprávou a bezpečnostními složkami, se daří předcházet různým potížím. Každý den můžete potkat strážníky u našich základních škol, kde dávají pozor na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce. Pravidelně strážníci kontrolují známá místa s výskytem problémové mládeže, jako je okolí Staré Osady, hřiště na Krokově ulici, lavičky v okolí základních škol atd. Daří se také postihovat popíjení alkoholu mladistvími. V oblasti dopravy se společně s policií snažíme najít co nejoptimálnější řešení, jak dopravního značení tak i případných restrikcí k neposlušným řidičům. Pravidelně se Městská policie setkává s obyvateli domů v okolí ubytovny na ulici Marie Kuncové a pomáhají narovnávat vztahy mezi zde žijící komunitou. Mezi pravidelné úkoly patří kontrola dětských hřišť, koupaliště Juliánov, Židenického a Židovského hřbitova. V neposlední řadě i fotbalových utkání židenické ČAFC. Udělejme společně maximum, aby bezpečnost v naší městské části byla co nejvyšší. Proto tímto žádám o pomoc i Vás! Pokud uvidíte jakoukoliv nepravost ve Vašem okolí neváhejte a kontaktujte policii ČR na čísle 158 nebo Městskou policii na čísle 156 nebo kontaktujte mne na čísle , a já udělám vše, co mi zákony České republiky umožňují, abych těmto nepravostem zabránil. Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader Aktuálně ze Židenic byl zahájen školní rok na Základních školách - Slavnostního zahájení na ZŠ Krásného se účastnil starosta Ing. Roman Vašina, na ZŠ Gajdošova zahájil místostarosta Ing. Aleš Vytopil a na základních školách Kuldova a Kamenačky zahájil místostarosta Marek Svitavský proběhla oslava 225. výročí založení Vojenské nemocnice Za účasti Ing. Romana Vašiny proběhla dne v naší MČ výstava drobného zvířectva. Byl vybrán zhotovitel pro regeneraci obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 7/9 a rekonstrukce by měla být zahájena ještě v letošním roce. Dne místostarosta Marek Svitavský v Kapitulní síní Zábrdovického kostela slavnostně přivítal do života v naší městské části, na čtyři desítky těch nejmenších občánků. Dne se na Bílé hoře uskutečnil 2. ročník závodu Poslední Moravan. Nad závodem převzal záštitu starosta Ing. Roman Vašina a přítomen byl i místostarosta Marek Svitavský. Marek Svitavský, místostarosta ilustrační foto části svěřených obecních nájemních V domů, ale i v domech družstevních a nebo bytech v osobním vlastnictví jsou instalována bytová jádra provedena jako umakartová nebo dokonce ještě z kombinace sololit a laťovka. S ohledem na stáří domů cca let tato jádra dožívají fyzicky a především morálně svou konstrukcí již neodpovídají požadavkům dnešní doby. Přestavba jednoho jádra (vyzděného z tvárnic nebo postaveného ze sádrokartonu) je pak finančně poměrně náročná, přijde na cca 100 až 140 tis. Kč podle použitých materiálů. I přes to však nájemníci obecních bytů stále častěji žádají o souhlas s přestavbou jádra na vlastní náklady, neboť chtějí mít pěknou a účelně zařízenou koupelnu. MČ Brno Židenice je si vědoma toho, že tím dochází k určitému zhodnocení obecního majetku a proto na základě usnesení ze 47. zasedání Rady MČ dne zajistila zpracování tzv. vzorových variant přestavby bytových jader (celkem 9 variant řešení pro všechny typy bytů). Vzorová projektová dokumentace obsahuje: půdorys stávajícího stavu půdorys nového stavu technický popis technickou zprávu statika výkaz výměr stavební části položkový rozpočet stavební části Tuto vzorovou projektovou dokumentaci (PD) v hodnotě cca 10 tis. Kč, zpracovanou na profesionální úrovni v několika variantách řešení, nabízí MČ Brno-Židenice potencionálním zájemců o přestavbu jádra bezplatně. MČ Brno-Židenice se bude navíc podílet částkou 30 tis. Kč na přestavbě každého bytového jádra v obecním bytě, provedené podlé této PD. Tato nabídka MČ Brno Židenice nájemníkům obecních bytů je časově omezena a platí pro všechny žádosti podané do konce roku Vedení městské části hodlá v rámci svých možností pomoci i ostatním židenickým občanům, kteří bydlí v bytech družstevních či již převedených do vlastnictví a mají tzv. umakartové bytové jádro. Těmto ale může nabídnout pouze bezplatné poskytnutí zmíněné projektové dokumentace. Bližší podrobnosti se v případě potřeby dozvíte na tel. č , Ing. Čermák. Pozn.: článek bude zveřejněn v každém vydání ŽZ Samospráva MČ Brno-Židenice a Klub seniorů MČ Brno-Židenice pořádá ve spolupráci s pracovníky Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje přednášku s besedou na téma: Problematika zajišťování bezpečnosti Jak chránit zejména děti a seniory v MČ Brno-Židenice a v městě Brně středa 30. září 2009 v 11h na radnici MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno 5.p. Všechny Vás srdečně zveme!!! strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 10/2009 Chodník okolo školy Filipínského Jsem starousedlík Židenic od r.1950 a už dlouho mě trápí jedna věc. Jedná se o chodník okolo školy Filipínského-Rokycanova. Snad už od konce minulého režimu je chodník hlavně okolo přilehlé zahrady na Rokycanově ulici spíše skládkou než chodníkem. Navíc keře ze zahrady vlastně překrývají celý chodník takže se musí přejít na silnici. Nevím, jak je možné, když tento stav trvá již přes 20 let, že vlastník neprovádí žádnou údržbu. Díky za pozornost, V. NĚMEČEK Na dopis odpovídáme: (Ne)informace nebo projev arogance moci? Neochotu organizací poskytovat informace řeší Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zde v 2 Povinnost poskytovat informace, jsou také mimo jiné zahrnuty orgány územní samosprávy. Jak je tento zákon plněn naší židenickou samosprávou nebo její smluvní organizací si dovolím dokumentovat na dvou příkladech. V čísle? Židenického Zpravodaje z letošního roku, jsem popisoval svou anabázi při zjišťování skutečností, týkajících se výstavby přístřešků na zastávce MHD u Dělnického domu. Naivně jsem se domníval, že když mě nebylo odpovězeno soukromně, zveřejněním v Židenickém Zpravodaji se tato kauza stane věcí pod veřejnou kontrolou, na kterou je třeba odpovědět, o což jsem v uvedeném článku požádal. Dodnes čekám na odpověď. A přitom na začátku byl jen prostý podnět občana, na který bylo vhodné jen odpovědět se znalostí věci. Abnormálně teplé dny kolem 23. května letošního roku, kdy oficiálně udávaná odpolední teplota v Brně dosahovala 22 C, mě vedly k otázce, proč se v našem domě ještě stále topí. Mimo to, že to bylo zbytečné a finančně nákladné, bylo to v rozporu s Vyhláškou č.194/2007 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Na tuto skutečnost jsem upozornil em vedoucí Bytasenu paní Weissovou a požádal o odpověď. Stačila prostá jednořádková ová odpověď. Čekám na ni dodnes. Na dopis odpovídáme: Čekárny na zastávkách MHD Dělnický dům Vážený pane inženýre, vážení spoluobčané, v lokalitě při ul. Táborské jsou situovány v obou směrech zastávky MHD (zastávky Dělnický dům ), které nejsou vybaveny čekárnami ani přístřešky. Tyto zastávky jsou hojně využívané z důvodu blízkosti základní školy, kulturního střediska Dělnický dům a jako přestupní stanice. Požadavek na umístění čekáren byl na žádost městské části nejdříve předložen Odborem výstavby a územního plánování Dopravnímu podniku města Brna, a.s. Tato společnost sdělila, že Dopravní podnik nedisponuje prostředky na vybudování a následnou údržbu nových přístřešků a městským částem doporučuje oslovit reklamní agentury, které instalují a provozují prosklené reklamní přístřešky na vlastní náklady. Na základě výše uvedeného vyjádření Odbor správy majetku prověřil v lokalitě při ul. Táborské vlastnické vztahy k pozemkům. Rada městské části Brno Židenice se pak touto problematikou zabývala na svém 53. zasedání dne , kdy souhlasila se záměrem zřízení čekáren v dané lokalitě a s oslovením společnosti euroawk s.r.o. s požadavkem prověření možnosti zřízení čekáren MHD v dané lokalitě a zahájení kroků potřebných k jejich zřízení. Se společností euroawk s.r.o. je uzavřena smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklam, dle které statutární město Brno přiznává této společnosti výlučné právo na využívání veškerých možností k jejich instalování a provozu na pozemcích statutárního města Brna. Společnost pak bezplatně instaluje a udržuje zasklené čekárny MHD. Usnesení Rady bylo v březnu 2009 písemně zasláno výše uvedené společnosti. I přes osobní urgence pana starosty neobdržela městská část do dnešního dne od společnosti jakékoliv písemné stanovisko. Městská část proto nyní prověřuje nabídky Pozemek dvora p.č je pronajat Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole, s.r.o., která je povinna na základě nájemní smlouvy na své náklady zajišťovat udržování čistoty a pořádku v bezprostředním okolí pronajatého pozemku. Pozemek zahrady p.č je považován za náhradní pozemek pro výstavbu jednoho až dvou rodinných domů v souvislosti s přestavbou Železničního uzlu Brno (ŽUB), která se v současné době projednává. MČ Brno-Židenice již zajistila ořez keřů zasahující do profilu chodníku a zajistila tak jeho průchodnost. Ing.Lehká, Odbor správy majetku Protože topení pokračovalo a odpověď jsem od vedoucí Bytasenu nedostal, obrátil jsem se s dotazem přímo na Teplárny Brno a.s. Obratem jsem dostal od provozního ředitele podrobný vysvětlující rozbor. Jak ovšem chce Bytasen vzhledem k uvedeným skutečnostem provést mé vyúčtování za teplo za tento rok je mi záhadou. Každá teorie řízení dává do popředí princip zpětné vazby a každá také říká, že bez zpětné vazby je organizace odsouzená k postupnému zániku. Zpětnou vazbou pro radnici, jako představitele organizmu městské části, jsou podněty občanů. Když už jsem si opět musel dát práci s tímto článkem, žádám také veřejnou odpověď odpovědných pracovníků a postoj volených zástupců radnice. Děkuji! Ing.Josef Michal od jednotlivých dodavatelů a předpokládá zřízení přístřešků na vlastní náklady. K zřízení čekáren bude samozřejmě potřeba souhlas stavebního úřadu, popřípadě dotčených orgánů. Přestože informace k této problematice jsou průběžně podávány na veřejných jednáních Zastupitelstva městské části, činím tak ještě prostřednictvím Židenického zpravodaje, aby nedocházelo k domněnkám, že se vedení radnice dostatečně nezabývá podněty našich občanů. Poznámka: Na základě podnětu, týkajícího se nezodpovězeného dotazu, ve věci vyúčtování tepla prostřednictvím společnosti Bytasen, jsme spojili se s paní Weissovou. Ta nám sdělila: Bohužel v měsíci květnu až do 10.června z důvodu poruchy elektronické pošty jsme některé zprávy neobdrželi. Nefungovalo ani správné odesílání zpráv od nás. Tímto se velice omlouváme Ing. Michalovi, od kterého jsme mail z výše uvedených technických důvodů neobdrželi a nemohli tak řádně reagovat.. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 11/2009 je ve 23:59 hod. Poznámka redakce: Vážení čtenáři Židenického zpravodaje, děkujeme za všechny podněty, s nimiž se na nás obracíte, protože jsou významným podnětem pro naši práci. Připomínky či stížnosti obdobného charakteru, jako jsou Poděkování zde otištěné, však doporučujeme adresovat přímo na konkrétní odbor Úřadu městské části Brno-Židenice, případně na Dosáhnete tak mnohem rychlejší reakce a vyřešení problémů, na které poukazujete. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. Naše srdečné poděkování patří celému vedení 94. brněnského oddílu Junáka, který organizoval letošní skautský tábor v Hlubočkách. V době letních prázdnin se náš syn, letošní druhák, tábora účastnil. Byla to pro něj prvotní táborová zkušenost a zážitky z tábora byly pro naše dítě jedny z nejkrásnějších z doby prázdnin. Spousta zajímavých her, nových zkušeností, kamarádů, nově získaných dovedností, první skautský slib a zajímavé informace. To vše se stačil během tří týdnů v táboře naučit a zažít si. Velkou radost jsme měli z dopisu a obrázku, který nám náš syn namaloval a napsal společně s vedoucí. Ta nás informovala o tom, jak se synovi na táboře daří. Ještě jednou Vám všem děkujeme a velmi si ceníme Vaší práce a obětavosti, s jakou se dětem ve skautu věnujete. Spokojení rodiče. Poznámka redakce: Jedná se o 94. chlapecký oddíl MAFEKING, Jílkova 199, Brno-Židenice, 94bo.ic.cz Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 10/2009 Usmívejme se na sebe! Ing. Rudolf Fořtík zastupitel MČ Brno Židenice, ČSSD Již delší dobu mi vadí neustále se zhoršující mezilidské vztahy. Pomalu mizí vzájemně slušné chování, úcta mezi lidmi, tolerance k jinému názoru, než mám já a jsou nahrazovány arogancí, silou peněz (případně známostmi ), násilím a sobeckostí. Následkem toho trpíme my sami, jsme přepracovaní, nervózní a máme blbou náladu, jak to nazval svého času Václav Havel. Proč považuje spousta lidí například úředníky za své nepřátele, kteří pro ně nic nechtějí dělat a jen si hlídají svá teplá místečka? Proč považuje spousta úředníků přicházející občany za obtížný hmyz, který ohrožuje jejich klid a pohodu v práci? Proč je každá kritika považována úředníkem za útok na jeho život a jsou hned vytahovány nejtěžší zbraně na svoji obranu a likvidaci protivníka? Proč nevyhovění žádosti je občanem považováno za osobní zaujatost úředníka, nezájem úředníka o cizí problémy a arogance moci? Další zápornou vlastností je hledání adrenalinu za každou cenu. Kde se bere ta neodolatelná chuť prosadit se, dělat něco neobvyklého, riskovat i za cenu ohrožení svého (nebo i cizího) zdraví a života? Myslím, že příčinou je absence lidské morálky, nedostatek skromnosti, zvyšující se sobectví, přehnaná ctižádost a přeceňování vlastních sil a schopností, doplněné podceňováním ostatních lidí. Velkou vinu na tom všem nese špatně chápaná demokracie. Přinesla nám ji revoluce, ale nenaučila nás s ní správně zacházet. Málokdo si uvědomuje, že moje svoboda končí tam, kde narušuje svobodu někoho jiného! Jak z toho ven? Chovejme se jeden k druhému bez záporných pocitů a očekávejme stejný přístup k nám. Svoje požadavky formulujme slušně a s příslušnou dávkou pokory. Nejsme neomylní. Vyslechněte v klidu námitky protějšku a přemýšlejte o nich. Naučte se ustupovat tam, kde uznáte pravdu opačné straně. Usmívejte se na sebe, pokud nejde o život a i když jste nedosáhl plně svého, slušně se rozlučte. Nenechávejte se unést špatnou náladou.váš protějšek nemůže za to, že vám ráno ujel autobus Udělejte denně alespoň jeden dobrý skutek, za který nečekáte odměnu. Na několika případech jsem použil svoje rady (mám nárok poskytovat rady, je mi přes sedmdesát roků) a dosáhl jsem úspěch ne vždy 100%, ale víc než při konfrontačním chování. Koupání seniorů v Juliánově v sezóně 2009 Čtenáři ŽZ si možná vzpomenou na loňský článeček, ve kterém jsem širší seniorskou i obecnou veřejnost seznamoval s velice pěkným záměrem našich zástupců na OÚ Židenice, umožnit našim starším občanům na závěr dne bezplatnou hodinku vodní rekreace a fyzického i psychického uvolnění v našem koupališti na Juliánovském náměstí. Nicméně jeden odstaveček v hodnocení pana místostarosty Svitavského (ŽZ 09/2009) Co se Krajské cvičení TRAUMA 2009 C vičení TRAUMA 2009 bylo zaměřeno na zvládnutí hromadného neštěstí na dálničním přivaděči. Léčba těžkých poranění, zvláště následků dopravních nehod, je jedním z tradičních zaměření Úrazové nemocnice (ÚN) a naši lékaři a zdravotníci mají v tomto směru velké zkušenosti. Za posledních 10 let se v ÚN léčilo s velmi dobrými výsledky 2172 těžkých úrazů a polytraumat, z toho téměř 70% byly dopravní úrazy. ÚN Brno má 191 lůžek, z toho 31 intenzivní péče (ARO událo v Židenicích během prázdnin mne však ještě podnítil, abych loňskou úvahu rozšířil o zkušenosti z letošního léta. Po původním méně vhodném určení oné hodinky a dodatečném jednání s provozovatelem se podařil zajistit termín již od šesti, který vyhovuje nejen dlouhým dnům po slunovratu, ale i krátícímu se slunečnímu svitu koncem srpna...a nakonec ani seniorům nevadilo, když po vzájemné dohodě končila mládež do půl sedmé a lépe se tak využilo krásných letních podvečerů. Souhlasím s panem místostarostou, že loňské zkušenosti a výraznější letošní publicita dovedly ke koupání - i delším rozplavbám - mnohem větší počet seniorů, než dříve, přesto jsem ale přesvědčen, že těchto pár řádků a zejména ještě výraznější nábor nás starších v některém předletním ŽZ 2010, by tuto nádhernou možnost ještě dále prohloubilo...jistě mohu vyslovit za nás všechny upřímný dík za sezónu letošní a obecnou víru, že příští léto bude pro nás minimálně stejně bohaté, jako to právě končící... Vladimír Valda Darování kočiček Hledám hodné lidi, kteří by pomohli umístit do rodin 6 kočiček, nebo je pomohli krmit. Zůstaly v zahrádkách po romské rodině, která se odstěhovala, ale kočky si nevzala. Rada od policie nekrmte to, nebudete mít starosti - není řešením. I kočka je živý tvor, který potřebuje pomoc a měla by mít místo mezi lidmi. Často se jen poukazuje na to, že jsou nosiči parazitů a alergenů, a proto se k nim lidé staví negativně. Tyto kočky jsou už kastrované a žijí i v zimě venku, ale rády přijmou teplé a klidné místo v nové rodině. Nejbližší zastávka tramvaje je Židovský hřbitov. Telefon Mám už 83 let a moje cesta ke hřbitovu se čím dál víc krátí. Do kostela nechodím, ale říká se, že kdo krmí zvíře dívá se na to Pánbůh. Je to volání o pomoc, nevím jak dlouho to ještě zvládnu fyzicky i finančně. paní J. Tichá V Úrazovce operují téměř bezbolestně aikovi to možná bude znít jako propagace pochybné L medicíny filipínských šamanů, ale s jistou nadsázkou by se dalo říct, že pokrok moderní chirurgie a operačních technik skutečně směřuje k tomu, že pacient nejen že nebude po výkonu cítit bolest, ale ani si neodnese jizvu na památku. Cílem moderní chirurgie je skutečně minimalizovat invazivní výkony, takže operace bez jizev jsou výhledově zcela reálné, vysvětluje MUDr. František Horálek, vedoucí lékař odd. klinické chirurgie Úrazové nemocnice Brno. Už začátkem tohoto roku zahájila ÚN operace brániční kýly metodou NOTES, kterou provedla jako první ve východní Evropě. V těchto dnech jsme jako první na Moravě provedli operaci žlučníku metodou SILS, což je technika, kdy se celá operace s odstraněním žlučníku provede pouze z jedné přibližně dvoucentimetrové ranky, na rozdíl od klasické laparoskopie, kde je nutné provést ranky čtyři, uvádí Horálek. Tato metoda přispívá k většímu komfortu pacientů, rychlejší rekonvalescenci, lepšímu kosmetickému efektu a je dalším krokem vpřed v moderní medicíně. Na základě takto úspěšných výkonů by se Úrazová nemocnice Brno mohla stát edukačním pracovištěm, které by pomáhalo vychovávat špičkové odborníky pro celou republiku. Úrazová nemocnice Brno a JIP) a 18 lůžek Spinální jednotka. Je zde 6 operačních sálů a další zákrokové sálky. V průběhu cvičení jsme se snažili co nejméně narušit běžný provoz nemocnice a akutní péče nebyla omezena vůbec. Při příjmu těžkého úrazu by se lékaři samozřejmě věnovali s plným nasazením skutečnému pacientovi, podobně i lehčí akutní případy byly ošetřovány. Uvítali jsme toto velké cvičení jako možnost vyzkoušet a prověřit si připravené postupy pro příjem velkého množství pacientů současně, protože v těchto situacích je nutno léčebnou péči v nemocnici organizovat tak, aby se v krátkém čase ošetřilo co nejvíce pacientů. Při tomto cvičení bylo v ÚN Brno ošetřeno 6 pacientů s těžkým poraněním, 6 se středně těžkým poraněním a 9 lehce poraněných pacientů. 12 pacientů by bylo hospitalizováno, z nich by byli 4 operováni ihned a dalších 6 mělo operaci plánovanou odloženě (vzhledem ke zdravotnímu stavu). Tři pacienti by byli hospitalizováni na ARO, 8 na JIP a jeden (původně označen jako lehce raněný, se zhoršením stavu) by byl hospitalizován na standardním oddělení. Všechny lékařské týmy pracovaly s plným nasazením a hromadný příjem byl organizačně dobře zvládnut. Ambulance Úrazové nemocnice pracovaly pro akutní pacienty bez jakéhokoliv omezení provozu a za toto dopoledne ošetřily 72 pacientů (cca 50 z nich v době cvičení). Úrazová nemocnice v Brně strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Box na Kamenačkách Dne 9. září jsme v prostorách tělocvičny přivítali prvního profesionálního boxera v ČR pana Milana SPORT Konečného a jeho parťáka a trenéra pana Miroslava Kubánka. Doprovod jim udělali v současnosti dva mladí úspěšní amatérští boxeři Jan Sedlák a Adam Černý studenti VŠ a SŠ v Brně. Úvodní slovo si vzal pan Miroslav Kubánek, který provedl krátký, ale obsahově silný exkurz do historie boxu u nás. Vysvětlil rozdíly mezi amatérskými a profesionálními boxery, seznámil nás s jejich pravidly a neopomenul zmínit historické úspěchy našich boxerů v minulosti i v současnosti. Po zajímavé přednášce si vzal slovo pan Milan Konečný, který ve svém vstupu omluvil ze sportovních důvodů svého syna a v současnosti nejúspěšnějšího českého boxera Lukáše Konečného. Pak už jsme se dívali na zajímavou ukázku tréninkové jednotky boxerů, seznámili jsme se základními údery a kryty, s důležitou prací nohou, s popisem potřebných pomůcek Židenický Zpravodaj 10/2009 pro trénink i samotný boj v ringu s nezbytnou účastí rozhodčích. Po této části následoval jednokolový živý zápas mladých boxerů, který byl vyvrcholením celé akce. Nečekaná exhibice žáka naší školy Damiána Krejčího, který jako jediný našel odvahu a postavil se staršímu protivníkovi, všechny překvapila. Stejně jako Damián i všichni účastníci této sportovní akce byli odměněni zaslouženým potleskem. Závěrečné otázky a odpovědi byly velmi zajímavé. Málokdo dnes ví, že tento sport, který se řadí ke skupině úpolových sportů, je dnes v programech Fakulty sportovních studií při Masarykově univerzitě v Brně a stává se oblíbeným sportem vysokoškolských a středoškolských studentů. Také Sportovní centrum mládeže v Brně se úspěšně věnuje všem věkovým kategoriím a to nejen mužským. Mgr. Roman Skočovský Ph.D. Čafka informuje Fotbalový klub ČAFC Židenice pod záštitou starosty MČ Brno Židenice a ve spolupráci s agenturou LaROS profi s.r.o. pořádal v areálu stadionu na Gajdošově ulici II. ročník turnaje fotbalových přípravek ročníku 2001 a mladší - O pohár starosty MČ Brno Židenice, jenž byl součástí akce nazvané Brněnský dětský den. Turnaje se původně mělo zúčastnit 10 mužstev, ovšem vzhledem k počasí některé týmy po telefonické domluvě nedorazily (Trnava, Rajhrad, Znojmo) a další se na místě rozhodly, že nebudou riskovat onemocnění malých fotbalistů (Kuřim, Kohoutovice). Nakonec se tedy turnaje účastnilo 5 zbývajících týmů, které se po dohodě utkaly systémem každý s každým v sestavách: 1.FC Brno, ČAFC Židenice, SK Líšeň, Tatran Starý Lískovec, Moravská Slavia Brno, s celkovým počtem hráčů 62. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ČAFC Židenice, na druhém místě se umístil klub SK Moravská Slávia Brno, třetí pozici obsadila SK Líšeň. Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Večeřa rovněž z vítězné Čafky. Odpoledne pak mohli diváci sledovat exhibiční utkání bývalých hráčů ČAFC ŽIDENICE proti týmu Zbrojovky 78 za účasti zvučných jmen jako jsou Mirek Topolánek, Marek Pokorný, Vladimír Hemerka, Karel Jarůšek nebo Jan Maroši. Za zmínku stojí i rozhodčí exhibičního zápasu prozatímní nejlepší střelec probíhajícího ročníku 1.Gambrinus ligy Petr Švancara. Fotbalový turnaj probíhal po celý den současně s v pořadí druhým Brněnským dětským dnem. Na rozdíl od toho prvního, jenž se konal v areálu Sporthill v Žebětíně, nás od samého rána pořádně potrápilo počasí. Přesto jsme pro všechny děti, rodiče i prarodiče připravili zábavný den plný her a soutěží. K dispozici všem bylo bohaté občerstvení - grilované speciality, alko i nealko nápoje. I když jen v provizorních podmínkách mezi kapkami deště, úsměvy na tvářích těch nejmenších nám byly odměnou a vypovídaly vše o spokojenosti zúčastněných. Lenka Matyskiewiczová Velké Brno (90 let od připojení předměstských obcí k Brnu) Křížová chodba Nové radnice Do časů konce rakousko-uherské monarchie, I. světové války a prvních let Československé republiky vrací návštěvníky výstava Velké Brno, uspořádaná Muzeem města Brna v Křížové chodbě Nové radnice. Výstava připomíná dobu před 90 lety, kdy bylo po skončení I. světové války připojeno k Brnu 23 sousedních obcí včetně dvou měst Králova Pole a Husovic. Rozloha města se tímto aktem zvětšila téměř sedmkrát a počet jeho obyvatel vzrostl na více než dvojnásobek původního stavu. Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji města ve dvacátých a třicátých letech. Výstava ukáže návštěvníkům na množství dvourozměrných i trojrozměrných předmětů nejen tyto události, ale i řadu zajímavých pohledů na život v Brně a v okolních obcích v období od konce 19. století až po 20. léta 20. století. Muzeum města Brna, Brno se stane centrem oslav svatořečení Anežky České Brno Přesně na den dvacátého výročí svatořečení Anežky České a několik dní před oslavami sametové revoluce 12. listopadu proběhne v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní světová premiéra hudebně-literárního večera s názvem Nám a Tobě, Anežko Česká, který chce připomenout význam této světice pro novodobé dějiny. Ta byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce. Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám sametové revoluce věnovat právě jí, vysvětluje Marie Urbánková z agentury Musia, která celý pořad ve spolupráci s osobnostmi českého uměleckého života připravuje. Scénicky ztvárněné historické texty o životě a osobnosti této významné světice převzal jeden z nejlepších českých divadelních režisérů J. A. Pitínský z Národního divadla, který má bohaté umělecké zkušenosti s duchovními tématy. Pod jeho taktovkou se v různých životních situacích Anežky České představí přední české herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová, přibližuje umělecký vrchol pořadu Urbánková. Literární scénář večera vychází z prózy Františka Křeliny a historických duchovních textů o osobnosti a životě světice. Dramatické výstupy doplní monumentální varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání Tomáše Thona a dílo Anežky České připomenou zpěvy gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Akce se koná pod záštitou ministerstva kultury, primátora města Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Účast na akci přislíbili také osobnosti sametové revoluce Petr Pithart a Tomáš Halík, několik velvyslanců, představitelů Katolické církve a veřejného života. Jana Kodysová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 10/2009 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU ŘÍJEN Koncert pro Josefa Prudila vystoupí: Cimbál Clasic, Jiří Plocek, Poutníci, František Linhárek, Jiří Látal, Marcela Vadrová, 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 Medický ples hraje kapela Onkels, soutěže o ceny 19 Marta Kubišová recitál slavné zpěvačky 19 Nové tváře českého šansonu vystoupí: Marta Balejová, Erika Deutschová, Markéta Drahoňovská, Dáša Ubrová, Jan Brdíčko, Alena Ochrymčuková, host: Jiří Dědeček 19 Petr Ulrych netypický koncert Petra Ulrycha, spoluúčinkuje Hana Ulrychová a Katka Štruncová + ochrestr Divadla šansonu Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD: 19 Milan Lasica - koncert Hodová zábava 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 Dámský krejčí divadelní představení Divadla na Dlani 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 19 Chantal Poullain koncert slavných i původních šansonů s doprovodem orchestru Divadla šansonu 19 Já na bráchu č. 3 - Jiří Suchý + Ondřej Suchý Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ Neděle a pátek zvaní na hody v židenických a kyjovských krojích Sobota HODOVÁ MŠE SVATÁ HODOVÉ ODPOLEDNE ŽIDENICKÉ HODY (kostel sv. Cyrila a Metoděje) slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kostela, za účasti bývalých kněží a kněží rodáků židenické farnosti soutěže pro děti, skákací hrad požehnání hodů, předání hodového práva k tanci a poslechu hraje Sivická kapela (u kostela sv. Cyrila a Metoděje) VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělnický dům) hraje a zpívá Sivická kapela (vstupné 100,- Kč) Jednota Brno Židenice po ádá dne silni ní b h ulicemi naší m stské ásti pod názvem ŽIDENICKÝ POHÁREK konáno pod záštitou Ing. Stanislava Juránka Sou ástí závodu budou také dva nesout žní všelidové b hy pro širokou ve ejnost od 1 roku do 100 let, ve kterých p jde p edevším o ú ast a kde o vít zích rozhodne los. Prezentace a starty všech kategorií budou na parkovišti na ulici Hrabalova mezi ZŠ Gajdošova a radnicí M Brno Židenice. Kategorie, trat a asový harmonogram: A. (10 12)let chlapci t i sta t icet t i sáh (600m) start B. (10 12)let dívky p t set deset lokt (300m) start C. (13 15)let chlapci dev t a t i tvrt honu (1220m) start D. (13 15)let dívky t i sta t icet t i sáh (600m) start E. (16 100)let muži p l eské míle (3660m) start F. (16 100)let ženy dev t a t i tvrt honu (1220m) start G. všelidový KRÁTKÝ p t set stop (150m) start H. všelidový DLOUHÝ t i sta t icet t i sáh (600m) start Prezentace: - kategorie A, B, C, D kategorie E, F kategorie G, H bez registrace Vyhlášení vít z : - kategorie A, B, C, D, G, H kategorie E, F M Brno Židenice partne i akce editel závodu Ing. Ji í Klusák, tel.: Všechny vás srde n zve rada jednoty! Magistrát m sta Brna mediální partne i Radio PROGLAS TV NOE mediální partner Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu asového harmonogramu. Výhry nejsou právn vymahatelné. Církev československá husitská v Brně Židenicích srdečně zve na dušičkové nešpory Program: hudební skladby a duchovní promluva Účinkují: učitelé ZUŠ Moravský Krumlov (varhany, kytara, flétna, zpěv) Neděle v 17 hod. Chrám Spasitele, Karáskovo nám.10 Brno-Židenice Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 2. do 11. října (denně 10 až 18 hodin) v Brně Bystrci, v zahradním centru Čtyřlístek (vedle OBI, zastávka Kamenolom tram. č. 1, 3 a 11) strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 10/2009 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Koupím paroží, hodiny, bodáky, svícny, mlýnky, plyn. zbraně, benzín. pily, sekačky, vrtačky, hořáky na butan, obrazy, starožitnosti a jiné věci z domácnosti. BAZAR, Táborská 244, tel.: Pronájem garáže ul. M. Kudeříkové, jištěno 2 vraty na dál. ovládání. Cena vč. služeb. tel.: KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Vyměním OV 2+1, přízemí, cihla, po částečné rekonstrukci na ul.škroupove za větší cihlový byt v Židenicích. Balkon do zahrady. Více při osobním jednání. Tel.: Prosím nabídněte - pro vyřešení rodin. situace hledám ke koupi byt v Židenicích a okolí. Vše potřebné vyřídím. Tel.: Prodám zahradu 800 m2 s chatkou v Podolí. Tel.: Čištění koberců a sedaček, tel.: Pronajmu garáž, Mrkosova 32, 1.000,- Kč/měs vč., tel.: KOUPÍM RODINNÝ DůM V BRNĚ i okolí - k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec, tel.: Zn.: Brno i okraj. HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám, tel.: KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro bydlení i jako investici, platba v hotovosti. Tel.: Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader MČ Brno-Židenice nabízí projektovou dokumentaci, firma Servisní služby Svoboda realizaci! Rekonstrukci bytového jádra provádíme již několik let. Máme mnoho spokojených zákazníků po celém Brně (Bystrc, Lesná, Černá Pole, Slatina, atd.). Práce provádíme kompletně - od demontáže, rozvody vody a odpadů, úpravy plynu, elektro, zednické práce, obklady, dlažby, zařizovací předměty, až po veškeré revize a předávací protokoly. Záruka na provedené práce je 36 měsíců! Obklady, dlažbu a zařizovací předměty možno vybrat přímo ve studiu! Naše firma má sídlo v Židenicích, proto pro občany Židenic poskytujeme slevy až 10 %! Těšíme se na spolupráci! Informace: Servisní služby Svoboda, spol. s r.o., Držitel certifikátu ISO 9001 Konečného 20, Brno-Židenice. Tel.: p. Svoboda, Přivydělejte si až 5000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte od 7 do 19 hodin. MED OD VČELAŘE, prodej Sejkorova 11 PŘEMÍSTĚN do Kr.Pole, ul. SVAT.ČECHA 36, tel.: , MHD č.1, 32, 44, zast. Husická, Slov.nám., út, stř, čt, pá 15-18h. INFO tel.: Firma RAV DUO s.r.o., nabízí služby : demoliční, zemní a výkopové práce, odvoz suti a odpadu, vyklízecí práce, svařování hliníkových součástí a další služby: autoklempírna a opravy, zajímavé ceny. Tel: , provozovna: Lazaretní 7, Brno Zábrdovice, (areál Zbrojovky Brno), web: Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30 VELKÉ SLEVY na starší knihy. Možnost objednání knižních novinek. Nová kniha od M. Fládrové Názvy brněnských ulic. PŘEDNÁŠKA ,17 h. IRISDIAGNOSTIKA vyšetření zdrav. stavu z oční duhovky, lečení beta-glukanem z hlívy ústřičné, možnost irisdiagnostického vyšetření v rámci přednášky. Tel.: Čištění okapů, drobné opravy krytiny a klempířských prvků. Acero, s.r.o. tel.: BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšeň - konečná autobusu č. 56 ulice Svánovského PO-PÁ , SO 8-12 hod. naproti supermarketu Albert druh: IMPALA, DALI, MARABEL - velmi kvalitní žlutomasé brambory ROSARA - červené brambory v prodeji také - cibule na uskladnění, zelí na krouhání prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy Dovoz zdarma!!! Informace a objednávky: , !!!OZNÁMENÍ - MUDr. Eva Kozumplíková, praktická zubní lékařka!!! Oznamuji svým pacientům, že od ordinuji na adrese Halasovo nám. 1, Poliklinika Brno-Lesná. Tel.: Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů Brna a okolí Pořádají ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BRNO MĚSTO A ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BRNO VENKOV A KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ A VINAŘŮ JIŽNÍ MORAVY A BRNĚNŠTÍ VINAŘI Výstava se uskuteční ve dnech: v pátek 9.října 2009 od 12,00 do 18,00 hod., v sobotu 10.října 2009 od 10,00 do 19,00 hod., v neděli 11.října 2009 od 10,00 do 17,00 hod. v prostorách sálu Pivovarského pohostinství Mendlovo nám.20 na Starém Brně. Další informace naleznete na Nově otevřeno Partner firmy Barum Continental nabízí: prodej pneumatik kompletní pneuservisní práce prodej disků na všechny typy automobilů prodej autobaterií značky Varta Nově dovoz autobaterií do domu včetně montáže po Brně zdarma!!!! Gajdošova 86, Brno - Židenice, tel: , Zoo Brno od září přijímá nové členy do Stanice mladých přírodovědců, která je zájmovou organizací pro děti a mládež od 8 do 18 let. Dále srdečně zveme všechny žáky a jejich učitele na některý z našich výukových programů, které jsou pro Vás připraveny po celý školní rok 2009/2010. Více informací naleznete na webových stránkách v sekci Vzdělávací aktivity. HALLOWEEN - DOBRÝ DUCH ZOO , hodin Soutěž o nejhezčího Dobrého ducha zoo vyrobeného z dýně. Díla budou použita na výzdobu areálu zoo. Kontakt: Bc. Jana Hadová, tel Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 10/2009 INZERCE Stanislav Juránek zve na strana 10 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY ke c sv. Fran ška z Assisi a k 30. výro í úmr prof. Karla Hradila PROGRAM: H.L.Hassler, J.Gallus-Handel, B. Smetana, L. Janá ek, F. Picka J. B. Foerster Píse bratra Slunce kantáta na slova sv. Fran ška z Assisi Ú INKUJÍ: Jan Král varhany, Tomáš Krej í baryton sólo Akademické p vecké sdružení MORAVAN Tomáš Ibrmajer dirigent Ned le 4. íjna 2009 v hod. Chrám sv. Cyrila a Metod je Brno Židenice, Gajdošova ulice Těším se na setkání s Vámi A Kluby ČR, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí otevírají novou službu pro maminky, tatínky s dětmi. Potřebujete pohlídat děti? Sháníte práci, ale řešíte co s dětmi? Potřebuje se vaše děťátko někde vyřádit? Bezplatné hlídání dětí je zde pro Vás!!! Tel: Adresa: Křenová 62a, Brno Nabízíme: 1. Hlídání dětí od 3-6 let až do 4 hodin v kuse. Vašim dětem se pečlivě věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví čas, hrají si s nimi, podporují jejich tvořivost a kreativitu. 2. Vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, institucích, absolvovat kurzy a školení, hledat práci či brigádu. 3. Možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů ČR (PC kurzy, Aj kurzy, Poradnu a podporu zaměstnanosti, A Poradnu, Sociální poradnu) Otevřeno: Pondělí: 9:00 15:00h Úterý: 9:00 14:00h Středa: 9:00 15:00h Čtvrtek: 9:00 14:00h!!! Služby jsou poskytovány zdarma!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 10/2009 Nový školní rok na Základní škole Gajdošova Už je tu opět 1. září a začíná nový školní rok. Na naší škole už tradičně shromážděním všech žáků, učitelů i ostatních pracovníků na školním dvoře. Letos nás přišel ze židenické radnice pozdravit pan místostarosta ing. Vytopil. Vítali se ti, co tu vše znají, ale i mnoho nových tváří. Především tři první třídy. Prvňáčky uvedly nejprve paní učitelky, pak k nim promluvila paní ředitelka Olbertová a nakonec dostaly děti sovičku od patronační třídy svých starších kamarádů. Školní rok začal a žáci i učitelé se mají na co těšit. Co nového nás čeká? Letos pokračujeme v plnění našeho školního vzdělávacího programu, tentokrát učíme podle tohoto plánu už v deváté třídě. Také hned v září začíná projekt I Galileo by se divil k světovému roku o vesmíru. Žáci se v této oblasti mohou těšit na velmi pestrý podzim. Všechny třídy se učastní vzdělávacího programu v brněnském planetáriu. Podle věku se děti seznámí s novinkami v objevech, které se týkají naší planety, dozví se o fungování naší Sluneční soustavy, o pohybech Země, Slunce i Měsíce i o vývoji vesmíru. Další zajímavou akci nám připravila pobočka Mahenovy knihovny na Staré osadě. Po ročnících budou paní knihovnice besedovat se žáky o knihách Září na Krásného a je to tady. Skončily krásné letní prázdniny a nový školní rok je zde. 1. září jsme již tradičně s vesmírnou tematikou a pomohou jim vyhledat ty nejzajímavější publikace z této oblasti.děti je využijí jednak k práci na třídním projektu, deváté třídy pak hlavně na přípravě své ročníkové práce. Ročníkové práce devátých tříd se také budou týkat vesmíru. Každý žák práci nejprve zpracuje, pak bude její nejzajímavější část prezentovat ve třídě a ti nejlepší před fórem učitelů i žáků druhého stupně. Velmi se těšíme na letošní úroveň ročníkových prací. Projekt vyvrcholí v posledním listopadovém týdnu. Jednak prezentací ročníkových prací deváťáků, jednak vystoupením projektů jednotlivých třídních kolektivů na téma z vesmírné problematiky. Další novinkou bude realizace celoročního projektu Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Tento projekt poběží na škole 3 roky a naše škola dostala grant z Evropského sociálního fondu. Start projektu byl v březnu letošního roku a konec je naplánován na březen roku Pedagogové jsou na tento projekt hrdí, neboť z celého Jihomoravského kraje bylo podpořeno pouze 11 základních škol. Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit zahájili na školním dvoře, letos i za přítomnosti pana starosty Ing. Romana Vašiny. Opět k žákům promluvila paní ředitelka Dr. Anna Velanová a žáci 9. ročníků letos měli premiéru Barbora Harcová a Pavel Šabacký. Deváťáci poté špalírem, utvořeným ze žáků ročníků, provedli do 1. tříd naše nejmladší. Pomoc prvňáčkům tím ale pro ně neskončila. Každou velkou přestávku prvňáčky navštěvují, povídají si s nimi, hrají, doprovází je na horolezeckou stěnu a přivádí je zpět do třídy. Chystají pro ně v průběhu roku sportovní den, těšit se všichni naši žáci mohou na Literární slavnosti, spoustu výletu, divadel, filmových představení, třídní či ročníkové projekty a tematicky zaměřené vycházky. I letos funguje na naší základní škole Školní klub, který nabízí dětem výběr Novinky ze školní družiny na Kuldovce V naší školní družině bylo rušno hned první zářijový týden. Dětem byla slavnostně představena dřevěná hrací sestava, která byla instalována na školním dvoře během prázdnin. Finanční prostředky získal Klub rodičů při Tyršova ZŠ tím, že se spolu s vychovatelkami školní družiny vypracoval projekt s názvem ŠKOLNÍ DVŮR OÁZA HER, KLI- DU A POHODY, který poslal do Nadace Veronica v rámci vyhlášeného grantu SPOLEČNĚ PRO BRNO. Náš projekt byl vybrán a tím Klub rodičů získal prostředky na zakoupení tohoto nového herního prvku. O tom, jak se dětské hřiště líbí dětem, vám více napoví otištěné fotografie nebo naše webové stránky Pro naši školu se jedná o již druhý grant, který jsme od Nadace Veronica získali. Díky prvnímu jsme v loňském roce zakoupili do školní družiny sběrné nádoby na recyklaci odpadů. Mgr. Katarína Jeřábková vychovatelka ŠD při Tyršově ZŠ, Kuldova 38 digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému (e-learning je vzdělávací forma zprostředkovaná počítačem) a tyto materiály zapojit do výuky. Výstupy projektu jsou určeny pro žáky 2. stupně. Na konci projektu, tedy v roce 2012, by měly být pro děti připravené výukové materiály, předmětů z oblasti Člověk a příroda (zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis), na internetu prostřednictvím e-learningového systému. Takže děti se budou moci pohodlněji připravovat na výuku z domova. Učivo, které budou probírat ve škole, si budou takto moci na internetu probrat sami znova. Budou zde mít také možnost posílat domácí úkoly, odevzdávat seminární práce, zkoušet si různé testy apod. Další novinka se týká tříd Montessori. Letos poprvé budeme učit žáky ročníku tříd Montessori v nově upravených a vylepšených prostorách školy. Montessori třídy mají vyčleněné celé jedno křídlo školy, kde jsou propojené učebny a mají nově dostatek prostoru pro své aktivity i dost místa pro pomůcky k vyučování. Všechny paní učitelky se už těší na ještě lepší práci v tomto programu. Školní rok se rozběhl a přinese s sebou mnoho nového pro žáky i učitele. Přejeme si, ať se vše zdaří. Mgr. Marie Jansová, učitelka ZŠ Gajdošova z 25 kroužků. Zájemci si mohou vybrat z několika sportovních, výtvarných kroužků, navštěvovat mohou fotokroužek, informatiku, jazykový kroužek, velký zájem je o deskové hry, keramiku, výrobu šperků. Již druhým rokem skvěle funguje cvičení pro rodiče a děti. Těšíme se, vážení rodiče, i ostatní příznivci naší školy na setkání s Vámi při tradičních akcích, jako jsou např. Vánoční nebo Velikonoční dílna. Přeji nám všem příjemný školní rok plný úspěchů, radosti, úsměvů na tváři, a pokud přijdou problémy, nechť se nám je podaří v klidu a úspěšně vyřešit. Mgr. Petra Grünhutová zástupkyně ředitelky Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 10/2009 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Milé děti, vedení radnice MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno vyhlašuje soutěž: NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice, PF 2010 Cílem této soutěže je dát vám příležitost vytvořit novoročenku, která bude symbolizovat vaše osobité vnímání, nápady a představy spojené s naší městskou částí Brno-Židenice v období zimy a Vánoc. Můžete ztvárnit své pocity štěstí, radosti, pohody a následně tak prostřednictvím vašeho obrázku novoročenky přenést tuto dobrou náladu všem ostatním. Ptáte se jak?... vítězný obrázek bude použit jako podklad pro oficiální novoročenku r.2010 MČ Brno-Židenice. Podmínky: Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 3-10 let Formát obrázku A4 Na zadní straně obrázku musí být čitelně poznamenáno: jméno, příjmení, věk dítěte a adresa (popřípadě i další jiný kontakt např. tel., ). Obrázky zasílejte nejpozději do písemně na adresu: sekretariát starosty MČ Brno-Židenice, Lenka Greplová, Gajdošova 7, Brno, nebo elektronicky: Tři vítězné autory pozveme a odměníme na radnici MČ Brno-Židenice. Fotografie vítězů společně s jejich obrázky zveřejníme v prosincovém vydání Židenického Zpravodaje. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu

Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna. úseku ulice Šámalova Odbor dopravy magistrátu Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 092 0 0 9 Připomenutí 364. výročí úspěšné obrany Brna Starosta Ing. Roman Vašina si společně s představiteli Jihomoravského kraje v

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3.

AKTUÁLNĚ. V Židenicích se pilně pracovalo i v létě ČTĚTE NA STRANĚ 3. ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 10 V Židenicích se pilně pracovalo i v létě Milí spoluobčané, věřím, že letní měsíce a především prázdniny byly jistě příležitostí k radovánkám nejen na

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena

V září jsem se setkal se zástupkyní mladé generace Miroslavou Knapkovou, která přes svůj mladý věk byla v roce 2009 vyhlášena Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 102 Setkání generací Rok se s rokem sešel a dne 5. 9. 2012 oslavila svoje významné 101. narozeniny paní Ludmila Váňová rodačka

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci

Židenický Zpravodaj. Rekonstrukce ukradených pamětních desek. Zlepšujeme Židenice. Nájemné ze zahrad a k individuální rekreaci Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 03 2 0 1 3 Zlepšujeme Židenice Vážení spoluobčané, naše působení na radnici se přehouplo do své druhé poloviny a než se přihlásí jaro,

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 13. 4. 19 Vondrkabaret č. 5 s hostem Miroslavem Donutilem 17. 4. 10 Pohádky z Dobráčkova č. 2 divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 042 0 1 0 AKTUÁLNĚ Příjemné prožití Velikonoc, bohatou pomlázku, hodně radosti z prvních jarních paprsků a probouzející se přírody vám

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Židenický Zpravodaj 05

Židenický Zpravodaj 05 Židenický Zpravodaj 05 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 2 Den Země na Přírodovědné stanici Kamenáčky V úterý 17.dubna jsme na stanici již tradičně oslavili Den Země, a to v rámci

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic

Setkání seniorů z MČ Brno-Tuřany a Čachtic Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 4, ročník XXI, září 2012 uzávěrka příštího čísla: 8. listopadu 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Město má letos přebytkový rozpočet

Město má letos přebytkový rozpočet Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. března 2013 číslo 3 - ročník 23 zdarma - neprodejné Město má letos přebytkový rozpočet Celkové příjmy Kapitálové příjmy 6 % Nedaňové příjmy 9 % Celkové výdaje Požární

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více