AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ. Chcete čerpat dotace. Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům???"

Transkript

1 Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC AKTUÁLNĚ Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ ŽIDENICKÉ HODY Neděle a pátek zvaní na hody v židenických a kyjovských krojích Sobota HODOVÁ MŠE SVATÁ (kostel sv. Cyrila a Metoděje) slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kostela, za účasti bývalých kněží a kněží rodáků židenické farnosti HODOVÉ ODPOLEDNE (u kostela sv. Cyrila a Metoděje) soutěže pro děti, skákací hrad požehnání hodů, předání hodového práva k tanci a poslechu hraje Sivická kapela VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělnický dům) hraje a zpívá Sivická kapela (vstupné 100,- Kč) mediální partner Vojenská nemocnice Brno oslavila 225. výročí založení nemocnice čtěte na str. 2 ŽIDENICKÉ HODY sobota hodová mše svatá - hodové odpoledne - hodová zábava čtěte na str. 8 Nový školní rok na Základní škole Gajdošova čtěte na str. 11 NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice pro rok 2010 čtěte na str. 12 SETKÁNI SE STAROSTOU MČ Brno-Židenice za účasti společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. na téma: dotace Zelená úsporám Ing. Roman Vašina, starosta (program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech) v úterý 20. října 2009 od 17:00hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Chcete zateplovat váš rodinný, nebo bytový dům??? Program: 17:00 Zahájení semináře starostou MČ Brno-Židenice Ing. Ing. Romanem Vašinou 17:10 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. - prezentace na téma zateplení rodinných domů domů 17:30 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. - prezentace služeb, které pro žadatele zajistíme 18:00 Centrum energetického poradenství - - podmínky a a financování dotací dotací Zelená Zelená úsporám 18:30 Závěrečné shrnutí, diskuze Chcete čerpat dotace z programu Zelená úsporám a nevíte jak na to? Chcete čerpat dotace z programu Zelená úsporám a nevíte jak na to? Chcete správně vyplnit a podat žádost o dotaci v rámci programu Zelená úsporám? Chcete správně vyplnit a podat žádost o dotaci v rámci programu Zelená úsporám? MČ Brno - Židenice ddddd v tom případě si toto mimořádné setkání nenechte ujít. v tom případě si toto mimořádné setkání nenechte ujít. Na Na vaši účast se se těší vedení radnice MČ MČ Brno-Židenice a a zástupci společnosti BASF BASF Stavební hmoty hmoty Česká Česká republika republika s.r.o. s.r.o. Pozvánky do Dělňáku MON EST BRNO, s.r.o. se záštitou Vás srdečně zvou na Statutární město Brno MČ Brno-Židenice KARNEVALOVÝ PLES pro dospelé ˇ (vhodný oděv: karnevalový kostým/maska) pátek 13.listopadu 2009 od 20:00hod. v Dělnickém domě, Jamborova 65, Brno-Židenice Vstupné: 190,- Kč (v ceně vstupenky: malé občerstvení na každý stůl) Vstupenky v předprodeji od Dělnickém domě, pí Čechová, Jamborova 65, Brno-Židenice, nebo na sekretariátě starosty MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Q-STYL Zábavný program zpestří vyhlášení nejhezčího karnevalového kostýmu/masky večera!!! Místní restaurace Vám nabídne bohatý výběr ze speciálního karnevalového menu. Těšíme se na Vás!!! Marta Kubišová - recitál slavné zpěvačky Nové tváře českého šansonu - vystoupí: Marta Balejová, Erika Deutschová, Markéta Drahoňovská, Dáša Ubrová, Alena Ochrymčuková, Jan Brdíčko - host: Jiří Dědeček Petr Ulrych - netypický koncert Petra Ulrycha, spoluúčinkuje Hana Ulrychová a Katka Štruncová + ochrestr Divadla šansonu Chantal Poullain - koncert slavných i původních šansonů s doprovodem orchestru Divadla šansonu Milan Lasica - koncert Já na bráchu č. 3 - Jiří Suchý + Ondřej Suchý Divadlo šansonu, Jamborova 65, Brno, tel.: , Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 1

2 Židenický Zpravodaj 10/2009 AKTUÁLNĚ Vojenská nemocnice Brno oslavila 225. výročí založení nemocnice Oslava výročí je příležitostí k připomenutí bohaté historie nemocnice, k poděkování stávajícím i bývalým zaměstnancům a dalším významným hostům, kteří přijali pozvání a mají zájem na dobrém jménu a fungování Vojenské nemocnice Brno. Oslavy vyvrcholily v reprezentativních prostorách historické Kapitulní síně nemocnice. Svému účelu ve stávajících prostorách slouží nemocnice od roku Historie samotného objektu však sahá až na začátek 13. století. Vojenská nemocnice byla nepostradatelná a plnila svůj účel v meziválečné době i během válečných období. V současné době poskytuje kvalitní zdravotní péči (ambulantní i lůžkovou) jak pro civilní obyvatele města Brna, tak pro příslušníky z řad Armády České republiky. VN Brno je také klinickým pracovištěm pro p ř í s l u š n í k y Nemocniční základny (6. Polní nemocnice a 7. Polní nemocnice) a naši lékaři se pravidelně zúčastňují zahraničních vojenských misí v rizikových oblastech postižených konflikty či živelnými pohromami. Poskytujeme zdravotní péči v základních lékařských oborech a specializovaných odborných ambulancích, a to včetně ambulance psychologické. Vojenská nemocnice Brno se také aktivně podílí na nejrůznějších konferencích, seminářích a workshopech se zdravotnickou tématikou, pořádá vzdělávací akce pro ošetřovatelský personál a lékaři VN Brno mají aktivní účast na akcích typu Chirurgie zažívacího traktu, 30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod a dalších. Vizí nemocnice je neustálý rozvoj, zkvalitňování poskytované péče s využitím nejnovějších poznatků moderní medicíny, zlepšování technického vybavení a akreditace. Nemocnice v poslední době prošla řadou stavebních úprav, modernizací stávajících a otevření některých nových stanic oddělení v rámci rekonstrukce lůžkového pavilonu, opravou střech klášterní části nemocnice, úpravou přilehlých prostor historické Kapitulní síně, rekonstrukcí lékárny provozované v románském kostele sv. Kunhuty, který je architektonických unikátem a nedílnou součástí probíhající modernizace je samozřejmě kvalitní přístrojové vybavení. Při prohlídce chirurgického oddělení. Zleva: Vladimíra ZBOŘILOVÁ vrchní sestra chirurgického oddělení, plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel VN Brno, pplk. MUDr. Martin STRAČÁR primář chirurgického oddělení, Ing. Jiří KRÁL, MBA ředitel Sekce správy majetku MO Slavnostní nástup v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Zleva: Mgr. Miroslav VOLEJNÍK vedoucí oddělení řízení organizací SSM MO, brig. gen. MUDr. Pavel ZBOŘIL ředitel Odboru vojenského zdravotnictví MO, Ing. Jiří KRÁL, MBA ředitel Sekce správy majetku MO, Ing. Roman VAŠINA starosta městské části Brno-Židenice, MUDr. Daniel RYCHNOVSKÝ 1. náměstek primátora města Brna strana 2 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

3 ZPRÁVY Židenický Zpravodaj 10/2009 Z jednání Rady a Zastupitelstva městské části Brno-Židenice RMČ 64/2009 konaná schválila: souhlasila v mezích žádosti s opravou a úpravou objektu Šámalova č. or. 10 v k.ú. Židenice zamýšlenou nynějším nájemcem objektu - Základní školou a mateřskou školou Basic, o.p.s. za předpokladu, že tyto práce učiní nájemce na vlastní náklady a současně po ukončení nájemní smlouvy č ze dne uvede objekt na vlastní náklady do původního stavu. RMČ 65/2009 konaná schválila: vzala na vědomí dopis právní zástupkyně stavebníka ve věci plnění závazků vyplývajících z Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17. Zplnomocnila JUDr. Pavlínu Urbancovou, advokátku, k zastupování v rozsahu stanoveném plnou mocí. Vzala na vědomí text odpovědi zpracovaný JUDr. Pavlínou Urbancovou, advokátkou, na výše uvedený dopis. rozpočtové opatření č. 11. Toto opatření navyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2009 neinvestiční transfer z MPSV na sociální služby Pečovatelské služby o 17 tis. Kč, doplňuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok povodňovou komisi Městské části Brno Židenice. vzala na vědomí podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období Uspořádání společenského večera dne 23.října 2009 v Kapitulní síni Vojenské nemocnice. Schválila vyhlášení Miroslavy Knapkové Osobností Židenic roku Schválila udělení čestného uznání Bc. Ladislavu Koukalovi za činnost v Klubu seniorů a Ing. Miloslavu Hlaváčkovi za dlouholetou práci v zastupitelstvu uložila příspěvkové organizaci Základní škole, Brno, Krásného 24 odvod z investičního fondu ve výši ,- Kč do rozpočtu zřizovatele na spolufinancování odstranění havarijního stavu tělocvičny ve smyslu 28 odst. 6, písm. b) a 31, odst. 2, písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. záměr spolupráce se statutárním městem Brnem v rámci projektu Family Point. souhlasila s uzavřením smlouvy o asanaci objektu při ulici Zengrově. uložila starostovi vyzvat městskou část Brno -střed aby jmenovala 1 člena za MČ do komise pro posouzení kvality, pestrosti a výběru stravy dodávané klientům pečovatelské služby. RMČ 66/2009 konaná schválila: vzala na vědomí informaci o průběhu územního řízení ke stavbě nazvané Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a 1. část osobního nádraží a dále informaci o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na tuto stavbu. Schválila, aby stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení ke stavbě nazvané Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a 1. část osobního nádraží bylo samosprávnými orgány MČ Brno-Źidenice vydáno po pravomocném ukončení územního řízení na tuto stavbu. vzala na vědomí informaci o stavu projednání velkého městského okruhu v úseku od husovického tunelu po ulici Rokytovu. Pověřila místostarostu MČ Brno-Židenice Ing. Aleše Vytopila jednáním s kompetentními orgány ve věci přípravy stavebního řízení o povolení výše uvedené stavby s důrazem na urychlené zahájení stavebního řízení a dále sledováním a koordinací podkladů) pro projednávání v samosprávných orgánech MČ Brno-Židenice. souhlasila se záměrem stavby TNS ČERNO- VICE, jejíž umístění je navrženo mezi ulicemi Ostravská a Černoviská dle přiloženého situačního schéma pod podmínkou, že s MČ Brno-Židenice budou projednány grafické podklady stavby s ohledem na exponovanou polohu a vhodné zakomponování celé stavby TNS do terénu (včetně vyvedení proudu v tzv. židenickém trianglu). investiční záměr investice Oprava mostu ev.č. BM-036 Zábrdovická přes Svitavu za podmínky: 1. zachování tramvajové dopravy po celou dobu opravy a současně zachování průjezdnosti pro automobilovou dopravu v maximální možné míře 2. provedení stavby v co nejkratší technologické lhůtě. nesouhlasila s tím, aby Magistrát města Brna rozhodoval o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie dle 40 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. vzala na vědomí návrh změny nařízení statutárního města Brna č. 29/2005 o schůdnosti místních komunikací. vyhlášení Miloše Slezáka Osobností Židenic roku 2009 in memoriam. RMČ 67/2009 konaná schválila: vybrala ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na zhotovení díla Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 7/9 jako nejvhodnější nabídku společnosti FRAMA, spol. s r.o.. Uložila Odboru správy majetku ve spolupráci se společností Roviko s.r.o. zajistit veškeré náležitosti a úkony dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. vzala na vědomí návrh programu 19. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 14. září 2009 v hodin. ZMČ 19/2009 konaná schválilo: rozpočtové opatření č. 12. Toto opatření doplňuje do příjmů rozpočtu na rok 2009 položku odvod ZŠ Krásného ve výši 300 tis. Kč, výdaje navyšuje o stejnou částku v položce investice ZŠ a vzhledem k očekávané skutečnosti roku doplňuje, navyšuje a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok rozpočtový výhled na období Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu s ustanovením 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a jeho rozsah a strukturu schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/026. zasedání, konaném dne zřizovací listiny příspěvkových organizací. odstoupení od Dohody o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Kamenačky 51, 53, 55, 57 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřené dne odstoupení od Dohod o spolupráci při výstavbě bytů na obecních domech Boettingrova 1, 3, 5, Boettingrova 7, 9, 11 a Boettingrova 13, 15, 17 v Brně do vlastnictví stavebníka uzavřených dne neschválilo vydat stavebníkovi Sdružení Cooptel, development spol. s r.o. a Cooptel, stavební a.s. souhlasu se stavbou pro účely územního řízení na realizaci díla a) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 1, 3, 5 b) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 7, 9, 11 c) Střešní nástavba na obecním domě Boettingrova 13, 15, 17 nesouhlasilo s udělením výjimky z ustanovení čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně. návrh změn ÚPmB 2007-I-25.soubor a změn přiřazených B6/02-II, B20/06-I-část B, B50/06-I, B13/06-II, B20/06-II za podmínek: 1. u změny B50/06-I doplnění změny o řešení širších dopravních vazeb na okolí 2. u změny B20/06-II komunikaci, která je navržena pro obsluhu areálu Zbrojovky z této změny vyřadit a přiřadit ke změně B50/06-I Židenice na webu! Nalezněte více informací. Sledujte aktuální zpravodajství. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 3

4 Židenický Zpravodaj 10/2009 ZPRÁVY Bezpečnost v ulicích, se díky efektivní práci policie a radnice zlepšuje Marek Svitavský, místostarosta V září se na nás obrátilo několik občanů, kteří nahlásili přestupky, jenž se staly v okolí ZŠ Gajdošova na jejich dětech. Ihned po nahlášení těchto skutečností jsem navštívil policii ČR na služebně Nopova a kontaktoval Městskou policii. Obě instituce okamžitě začaly situaci řešit a za pomoci občanů naší MČ se již za dva dny podařilo pachatele zajistit. Pravidelné pracovní schůzky mezi policii a městskou částí, na kterých probíráme aktuální situaci v naší městské části, nám pomáhají k monitorování problémů a jejich preventivnímu řešení. Od roku 2006 do dnešních dnů došlo ke zvýšení počtu strážníků na služebnách, jak u Městské policie revír Východ, tak i u policie České republiky na Nopově ulici. Samozřejmě není v silách vedení městské části zabezpečit strážníka do každé ulice, ale snažíme se aktivní spoluprácí z efektivit činnost policie působící v naší městské části. Díky aktivní spolupráci mezi samosprávou a bezpečnostními složkami, se daří předcházet různým potížím. Každý den můžete potkat strážníky u našich základních škol, kde dávají pozor na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce. Pravidelně strážníci kontrolují známá místa s výskytem problémové mládeže, jako je okolí Staré Osady, hřiště na Krokově ulici, lavičky v okolí základních škol atd. Daří se také postihovat popíjení alkoholu mladistvími. V oblasti dopravy se společně s policií snažíme najít co nejoptimálnější řešení, jak dopravního značení tak i případných restrikcí k neposlušným řidičům. Pravidelně se Městská policie setkává s obyvateli domů v okolí ubytovny na ulici Marie Kuncové a pomáhají narovnávat vztahy mezi zde žijící komunitou. Mezi pravidelné úkoly patří kontrola dětských hřišť, koupaliště Juliánov, Židenického a Židovského hřbitova. V neposlední řadě i fotbalových utkání židenické ČAFC. Udělejme společně maximum, aby bezpečnost v naší městské části byla co nejvyšší. Proto tímto žádám o pomoc i Vás! Pokud uvidíte jakoukoliv nepravost ve Vašem okolí neváhejte a kontaktujte policii ČR na čísle 158 nebo Městskou policii na čísle 156 nebo kontaktujte mne na čísle , a já udělám vše, co mi zákony České republiky umožňují, abych těmto nepravostem zabránil. Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader Aktuálně ze Židenic byl zahájen školní rok na Základních školách - Slavnostního zahájení na ZŠ Krásného se účastnil starosta Ing. Roman Vašina, na ZŠ Gajdošova zahájil místostarosta Ing. Aleš Vytopil a na základních školách Kuldova a Kamenačky zahájil místostarosta Marek Svitavský proběhla oslava 225. výročí založení Vojenské nemocnice Za účasti Ing. Romana Vašiny proběhla dne v naší MČ výstava drobného zvířectva. Byl vybrán zhotovitel pro regeneraci obecního cihlového domu v MČ Brno Židenice, ulice Strakatého 7/9 a rekonstrukce by měla být zahájena ještě v letošním roce. Dne místostarosta Marek Svitavský v Kapitulní síní Zábrdovického kostela slavnostně přivítal do života v naší městské části, na čtyři desítky těch nejmenších občánků. Dne se na Bílé hoře uskutečnil 2. ročník závodu Poslední Moravan. Nad závodem převzal záštitu starosta Ing. Roman Vašina a přítomen byl i místostarosta Marek Svitavský. Marek Svitavský, místostarosta ilustrační foto části svěřených obecních nájemních V domů, ale i v domech družstevních a nebo bytech v osobním vlastnictví jsou instalována bytová jádra provedena jako umakartová nebo dokonce ještě z kombinace sololit a laťovka. S ohledem na stáří domů cca let tato jádra dožívají fyzicky a především morálně svou konstrukcí již neodpovídají požadavkům dnešní doby. Přestavba jednoho jádra (vyzděného z tvárnic nebo postaveného ze sádrokartonu) je pak finančně poměrně náročná, přijde na cca 100 až 140 tis. Kč podle použitých materiálů. I přes to však nájemníci obecních bytů stále častěji žádají o souhlas s přestavbou jádra na vlastní náklady, neboť chtějí mít pěknou a účelně zařízenou koupelnu. MČ Brno Židenice je si vědoma toho, že tím dochází k určitému zhodnocení obecního majetku a proto na základě usnesení ze 47. zasedání Rady MČ dne zajistila zpracování tzv. vzorových variant přestavby bytových jader (celkem 9 variant řešení pro všechny typy bytů). Vzorová projektová dokumentace obsahuje: půdorys stávajícího stavu půdorys nového stavu technický popis technickou zprávu statika výkaz výměr stavební části položkový rozpočet stavební části Tuto vzorovou projektovou dokumentaci (PD) v hodnotě cca 10 tis. Kč, zpracovanou na profesionální úrovni v několika variantách řešení, nabízí MČ Brno-Židenice potencionálním zájemců o přestavbu jádra bezplatně. MČ Brno-Židenice se bude navíc podílet částkou 30 tis. Kč na přestavbě každého bytového jádra v obecním bytě, provedené podlé této PD. Tato nabídka MČ Brno Židenice nájemníkům obecních bytů je časově omezena a platí pro všechny žádosti podané do konce roku Vedení městské části hodlá v rámci svých možností pomoci i ostatním židenickým občanům, kteří bydlí v bytech družstevních či již převedených do vlastnictví a mají tzv. umakartové bytové jádro. Těmto ale může nabídnout pouze bezplatné poskytnutí zmíněné projektové dokumentace. Bližší podrobnosti se v případě potřeby dozvíte na tel. č , Ing. Čermák. Pozn.: článek bude zveřejněn v každém vydání ŽZ Samospráva MČ Brno-Židenice a Klub seniorů MČ Brno-Židenice pořádá ve spolupráci s pracovníky Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje přednášku s besedou na téma: Problematika zajišťování bezpečnosti Jak chránit zejména děti a seniory v MČ Brno-Židenice a v městě Brně středa 30. září 2009 v 11h na radnici MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno 5.p. Všechny Vás srdečně zveme!!! strana 4 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

5 Židenický Zpravodaj 10/2009 Chodník okolo školy Filipínského Jsem starousedlík Židenic od r.1950 a už dlouho mě trápí jedna věc. Jedná se o chodník okolo školy Filipínského-Rokycanova. Snad už od konce minulého režimu je chodník hlavně okolo přilehlé zahrady na Rokycanově ulici spíše skládkou než chodníkem. Navíc keře ze zahrady vlastně překrývají celý chodník takže se musí přejít na silnici. Nevím, jak je možné, když tento stav trvá již přes 20 let, že vlastník neprovádí žádnou údržbu. Díky za pozornost, V. NĚMEČEK Na dopis odpovídáme: (Ne)informace nebo projev arogance moci? Neochotu organizací poskytovat informace řeší Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zde v 2 Povinnost poskytovat informace, jsou také mimo jiné zahrnuty orgány územní samosprávy. Jak je tento zákon plněn naší židenickou samosprávou nebo její smluvní organizací si dovolím dokumentovat na dvou příkladech. V čísle? Židenického Zpravodaje z letošního roku, jsem popisoval svou anabázi při zjišťování skutečností, týkajících se výstavby přístřešků na zastávce MHD u Dělnického domu. Naivně jsem se domníval, že když mě nebylo odpovězeno soukromně, zveřejněním v Židenickém Zpravodaji se tato kauza stane věcí pod veřejnou kontrolou, na kterou je třeba odpovědět, o což jsem v uvedeném článku požádal. Dodnes čekám na odpověď. A přitom na začátku byl jen prostý podnět občana, na který bylo vhodné jen odpovědět se znalostí věci. Abnormálně teplé dny kolem 23. května letošního roku, kdy oficiálně udávaná odpolední teplota v Brně dosahovala 22 C, mě vedly k otázce, proč se v našem domě ještě stále topí. Mimo to, že to bylo zbytečné a finančně nákladné, bylo to v rozporu s Vyhláškou č.194/2007 Sb., která stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Na tuto skutečnost jsem upozornil em vedoucí Bytasenu paní Weissovou a požádal o odpověď. Stačila prostá jednořádková ová odpověď. Čekám na ni dodnes. Na dopis odpovídáme: Čekárny na zastávkách MHD Dělnický dům Vážený pane inženýre, vážení spoluobčané, v lokalitě při ul. Táborské jsou situovány v obou směrech zastávky MHD (zastávky Dělnický dům ), které nejsou vybaveny čekárnami ani přístřešky. Tyto zastávky jsou hojně využívané z důvodu blízkosti základní školy, kulturního střediska Dělnický dům a jako přestupní stanice. Požadavek na umístění čekáren byl na žádost městské části nejdříve předložen Odborem výstavby a územního plánování Dopravnímu podniku města Brna, a.s. Tato společnost sdělila, že Dopravní podnik nedisponuje prostředky na vybudování a následnou údržbu nových přístřešků a městským částem doporučuje oslovit reklamní agentury, které instalují a provozují prosklené reklamní přístřešky na vlastní náklady. Na základě výše uvedeného vyjádření Odbor správy majetku prověřil v lokalitě při ul. Táborské vlastnické vztahy k pozemkům. Rada městské části Brno Židenice se pak touto problematikou zabývala na svém 53. zasedání dne , kdy souhlasila se záměrem zřízení čekáren v dané lokalitě a s oslovením společnosti euroawk s.r.o. s požadavkem prověření možnosti zřízení čekáren MHD v dané lokalitě a zahájení kroků potřebných k jejich zřízení. Se společností euroawk s.r.o. je uzavřena smlouva o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklam, dle které statutární město Brno přiznává této společnosti výlučné právo na využívání veškerých možností k jejich instalování a provozu na pozemcích statutárního města Brna. Společnost pak bezplatně instaluje a udržuje zasklené čekárny MHD. Usnesení Rady bylo v březnu 2009 písemně zasláno výše uvedené společnosti. I přes osobní urgence pana starosty neobdržela městská část do dnešního dne od společnosti jakékoliv písemné stanovisko. Městská část proto nyní prověřuje nabídky Pozemek dvora p.č je pronajat Veřejně správní akademii - vyšší odborné škole, s.r.o., která je povinna na základě nájemní smlouvy na své náklady zajišťovat udržování čistoty a pořádku v bezprostředním okolí pronajatého pozemku. Pozemek zahrady p.č je považován za náhradní pozemek pro výstavbu jednoho až dvou rodinných domů v souvislosti s přestavbou Železničního uzlu Brno (ŽUB), která se v současné době projednává. MČ Brno-Židenice již zajistila ořez keřů zasahující do profilu chodníku a zajistila tak jeho průchodnost. Ing.Lehká, Odbor správy majetku Protože topení pokračovalo a odpověď jsem od vedoucí Bytasenu nedostal, obrátil jsem se s dotazem přímo na Teplárny Brno a.s. Obratem jsem dostal od provozního ředitele podrobný vysvětlující rozbor. Jak ovšem chce Bytasen vzhledem k uvedeným skutečnostem provést mé vyúčtování za teplo za tento rok je mi záhadou. Každá teorie řízení dává do popředí princip zpětné vazby a každá také říká, že bez zpětné vazby je organizace odsouzená k postupnému zániku. Zpětnou vazbou pro radnici, jako představitele organizmu městské části, jsou podněty občanů. Když už jsem si opět musel dát práci s tímto článkem, žádám také veřejnou odpověď odpovědných pracovníků a postoj volených zástupců radnice. Děkuji! Ing.Josef Michal od jednotlivých dodavatelů a předpokládá zřízení přístřešků na vlastní náklady. K zřízení čekáren bude samozřejmě potřeba souhlas stavebního úřadu, popřípadě dotčených orgánů. Přestože informace k této problematice jsou průběžně podávány na veřejných jednáních Zastupitelstva městské části, činím tak ještě prostřednictvím Židenického zpravodaje, aby nedocházelo k domněnkám, že se vedení radnice dostatečně nezabývá podněty našich občanů. Poznámka: Na základě podnětu, týkajícího se nezodpovězeného dotazu, ve věci vyúčtování tepla prostřednictvím společnosti Bytasen, jsme spojili se s paní Weissovou. Ta nám sdělila: Bohužel v měsíci květnu až do 10.června z důvodu poruchy elektronické pošty jsme některé zprávy neobdrželi. Nefungovalo ani správné odesílání zpráv od nás. Tímto se velice omlouváme Ing. Michalovi, od kterého jsme mail z výše uvedených technických důvodů neobdrželi a nemohli tak řádně reagovat.. Ing. Aleš Vytopil, místostarosta MČ CHCETE NAPSAT DO ZPRAVODAJE? Máte dvě možnosti jak poslat svůj příspěvek: - elektronickou poštou na adresu - poštou na adresu ÚMČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno Maximální délka je 1800 znaků, přikládejte fotografie. Nepodepsané příspěvky nebudou otištěny. Je nutné, aby autoři uváděli na sebe kontakt, to pro případné doplnění údajů. Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 11/2009 je ve 23:59 hod. Poznámka redakce: Vážení čtenáři Židenického zpravodaje, děkujeme za všechny podněty, s nimiž se na nás obracíte, protože jsou významným podnětem pro naši práci. Připomínky či stížnosti obdobného charakteru, jako jsou Poděkování zde otištěné, však doporučujeme adresovat přímo na konkrétní odbor Úřadu městské části Brno-Židenice, případně na Dosáhnete tak mnohem rychlejší reakce a vyřešení problémů, na které poukazujete. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. Naše srdečné poděkování patří celému vedení 94. brněnského oddílu Junáka, který organizoval letošní skautský tábor v Hlubočkách. V době letních prázdnin se náš syn, letošní druhák, tábora účastnil. Byla to pro něj prvotní táborová zkušenost a zážitky z tábora byly pro naše dítě jedny z nejkrásnějších z doby prázdnin. Spousta zajímavých her, nových zkušeností, kamarádů, nově získaných dovedností, první skautský slib a zajímavé informace. To vše se stačil během tří týdnů v táboře naučit a zažít si. Velkou radost jsme měli z dopisu a obrázku, který nám náš syn namaloval a napsal společně s vedoucí. Ta nás informovala o tom, jak se synovi na táboře daří. Ještě jednou Vám všem děkujeme a velmi si ceníme Vaší práce a obětavosti, s jakou se dětem ve skautu věnujete. Spokojení rodiče. Poznámka redakce: Jedná se o 94. chlapecký oddíl MAFEKING, Jílkova 199, Brno-Židenice, 94bo.ic.cz Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 5

6 Židenický Zpravodaj 10/2009 Usmívejme se na sebe! Ing. Rudolf Fořtík zastupitel MČ Brno Židenice, ČSSD Již delší dobu mi vadí neustále se zhoršující mezilidské vztahy. Pomalu mizí vzájemně slušné chování, úcta mezi lidmi, tolerance k jinému názoru, než mám já a jsou nahrazovány arogancí, silou peněz (případně známostmi ), násilím a sobeckostí. Následkem toho trpíme my sami, jsme přepracovaní, nervózní a máme blbou náladu, jak to nazval svého času Václav Havel. Proč považuje spousta lidí například úředníky za své nepřátele, kteří pro ně nic nechtějí dělat a jen si hlídají svá teplá místečka? Proč považuje spousta úředníků přicházející občany za obtížný hmyz, který ohrožuje jejich klid a pohodu v práci? Proč je každá kritika považována úředníkem za útok na jeho život a jsou hned vytahovány nejtěžší zbraně na svoji obranu a likvidaci protivníka? Proč nevyhovění žádosti je občanem považováno za osobní zaujatost úředníka, nezájem úředníka o cizí problémy a arogance moci? Další zápornou vlastností je hledání adrenalinu za každou cenu. Kde se bere ta neodolatelná chuť prosadit se, dělat něco neobvyklého, riskovat i za cenu ohrožení svého (nebo i cizího) zdraví a života? Myslím, že příčinou je absence lidské morálky, nedostatek skromnosti, zvyšující se sobectví, přehnaná ctižádost a přeceňování vlastních sil a schopností, doplněné podceňováním ostatních lidí. Velkou vinu na tom všem nese špatně chápaná demokracie. Přinesla nám ji revoluce, ale nenaučila nás s ní správně zacházet. Málokdo si uvědomuje, že moje svoboda končí tam, kde narušuje svobodu někoho jiného! Jak z toho ven? Chovejme se jeden k druhému bez záporných pocitů a očekávejme stejný přístup k nám. Svoje požadavky formulujme slušně a s příslušnou dávkou pokory. Nejsme neomylní. Vyslechněte v klidu námitky protějšku a přemýšlejte o nich. Naučte se ustupovat tam, kde uznáte pravdu opačné straně. Usmívejte se na sebe, pokud nejde o život a i když jste nedosáhl plně svého, slušně se rozlučte. Nenechávejte se unést špatnou náladou.váš protějšek nemůže za to, že vám ráno ujel autobus Udělejte denně alespoň jeden dobrý skutek, za který nečekáte odměnu. Na několika případech jsem použil svoje rady (mám nárok poskytovat rady, je mi přes sedmdesát roků) a dosáhl jsem úspěch ne vždy 100%, ale víc než při konfrontačním chování. Koupání seniorů v Juliánově v sezóně 2009 Čtenáři ŽZ si možná vzpomenou na loňský článeček, ve kterém jsem širší seniorskou i obecnou veřejnost seznamoval s velice pěkným záměrem našich zástupců na OÚ Židenice, umožnit našim starším občanům na závěr dne bezplatnou hodinku vodní rekreace a fyzického i psychického uvolnění v našem koupališti na Juliánovském náměstí. Nicméně jeden odstaveček v hodnocení pana místostarosty Svitavského (ŽZ 09/2009) Co se Krajské cvičení TRAUMA 2009 C vičení TRAUMA 2009 bylo zaměřeno na zvládnutí hromadného neštěstí na dálničním přivaděči. Léčba těžkých poranění, zvláště následků dopravních nehod, je jedním z tradičních zaměření Úrazové nemocnice (ÚN) a naši lékaři a zdravotníci mají v tomto směru velké zkušenosti. Za posledních 10 let se v ÚN léčilo s velmi dobrými výsledky 2172 těžkých úrazů a polytraumat, z toho téměř 70% byly dopravní úrazy. ÚN Brno má 191 lůžek, z toho 31 intenzivní péče (ARO událo v Židenicích během prázdnin mne však ještě podnítil, abych loňskou úvahu rozšířil o zkušenosti z letošního léta. Po původním méně vhodném určení oné hodinky a dodatečném jednání s provozovatelem se podařil zajistit termín již od šesti, který vyhovuje nejen dlouhým dnům po slunovratu, ale i krátícímu se slunečnímu svitu koncem srpna...a nakonec ani seniorům nevadilo, když po vzájemné dohodě končila mládež do půl sedmé a lépe se tak využilo krásných letních podvečerů. Souhlasím s panem místostarostou, že loňské zkušenosti a výraznější letošní publicita dovedly ke koupání - i delším rozplavbám - mnohem větší počet seniorů, než dříve, přesto jsem ale přesvědčen, že těchto pár řádků a zejména ještě výraznější nábor nás starších v některém předletním ŽZ 2010, by tuto nádhernou možnost ještě dále prohloubilo...jistě mohu vyslovit za nás všechny upřímný dík za sezónu letošní a obecnou víru, že příští léto bude pro nás minimálně stejně bohaté, jako to právě končící... Vladimír Valda Darování kočiček Hledám hodné lidi, kteří by pomohli umístit do rodin 6 kočiček, nebo je pomohli krmit. Zůstaly v zahrádkách po romské rodině, která se odstěhovala, ale kočky si nevzala. Rada od policie nekrmte to, nebudete mít starosti - není řešením. I kočka je živý tvor, který potřebuje pomoc a měla by mít místo mezi lidmi. Často se jen poukazuje na to, že jsou nosiči parazitů a alergenů, a proto se k nim lidé staví negativně. Tyto kočky jsou už kastrované a žijí i v zimě venku, ale rády přijmou teplé a klidné místo v nové rodině. Nejbližší zastávka tramvaje je Židovský hřbitov. Telefon Mám už 83 let a moje cesta ke hřbitovu se čím dál víc krátí. Do kostela nechodím, ale říká se, že kdo krmí zvíře dívá se na to Pánbůh. Je to volání o pomoc, nevím jak dlouho to ještě zvládnu fyzicky i finančně. paní J. Tichá V Úrazovce operují téměř bezbolestně aikovi to možná bude znít jako propagace pochybné L medicíny filipínských šamanů, ale s jistou nadsázkou by se dalo říct, že pokrok moderní chirurgie a operačních technik skutečně směřuje k tomu, že pacient nejen že nebude po výkonu cítit bolest, ale ani si neodnese jizvu na památku. Cílem moderní chirurgie je skutečně minimalizovat invazivní výkony, takže operace bez jizev jsou výhledově zcela reálné, vysvětluje MUDr. František Horálek, vedoucí lékař odd. klinické chirurgie Úrazové nemocnice Brno. Už začátkem tohoto roku zahájila ÚN operace brániční kýly metodou NOTES, kterou provedla jako první ve východní Evropě. V těchto dnech jsme jako první na Moravě provedli operaci žlučníku metodou SILS, což je technika, kdy se celá operace s odstraněním žlučníku provede pouze z jedné přibližně dvoucentimetrové ranky, na rozdíl od klasické laparoskopie, kde je nutné provést ranky čtyři, uvádí Horálek. Tato metoda přispívá k většímu komfortu pacientů, rychlejší rekonvalescenci, lepšímu kosmetickému efektu a je dalším krokem vpřed v moderní medicíně. Na základě takto úspěšných výkonů by se Úrazová nemocnice Brno mohla stát edukačním pracovištěm, které by pomáhalo vychovávat špičkové odborníky pro celou republiku. Úrazová nemocnice Brno a JIP) a 18 lůžek Spinální jednotka. Je zde 6 operačních sálů a další zákrokové sálky. V průběhu cvičení jsme se snažili co nejméně narušit běžný provoz nemocnice a akutní péče nebyla omezena vůbec. Při příjmu těžkého úrazu by se lékaři samozřejmě věnovali s plným nasazením skutečnému pacientovi, podobně i lehčí akutní případy byly ošetřovány. Uvítali jsme toto velké cvičení jako možnost vyzkoušet a prověřit si připravené postupy pro příjem velkého množství pacientů současně, protože v těchto situacích je nutno léčebnou péči v nemocnici organizovat tak, aby se v krátkém čase ošetřilo co nejvíce pacientů. Při tomto cvičení bylo v ÚN Brno ošetřeno 6 pacientů s těžkým poraněním, 6 se středně těžkým poraněním a 9 lehce poraněných pacientů. 12 pacientů by bylo hospitalizováno, z nich by byli 4 operováni ihned a dalších 6 mělo operaci plánovanou odloženě (vzhledem ke zdravotnímu stavu). Tři pacienti by byli hospitalizováni na ARO, 8 na JIP a jeden (původně označen jako lehce raněný, se zhoršením stavu) by byl hospitalizován na standardním oddělení. Všechny lékařské týmy pracovaly s plným nasazením a hromadný příjem byl organizačně dobře zvládnut. Ambulance Úrazové nemocnice pracovaly pro akutní pacienty bez jakéhokoliv omezení provozu a za toto dopoledne ošetřily 72 pacientů (cca 50 z nich v době cvičení). Úrazová nemocnice v Brně strana 6 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

7 Box na Kamenačkách Dne 9. září jsme v prostorách tělocvičny přivítali prvního profesionálního boxera v ČR pana Milana SPORT Konečného a jeho parťáka a trenéra pana Miroslava Kubánka. Doprovod jim udělali v současnosti dva mladí úspěšní amatérští boxeři Jan Sedlák a Adam Černý studenti VŠ a SŠ v Brně. Úvodní slovo si vzal pan Miroslav Kubánek, který provedl krátký, ale obsahově silný exkurz do historie boxu u nás. Vysvětlil rozdíly mezi amatérskými a profesionálními boxery, seznámil nás s jejich pravidly a neopomenul zmínit historické úspěchy našich boxerů v minulosti i v současnosti. Po zajímavé přednášce si vzal slovo pan Milan Konečný, který ve svém vstupu omluvil ze sportovních důvodů svého syna a v současnosti nejúspěšnějšího českého boxera Lukáše Konečného. Pak už jsme se dívali na zajímavou ukázku tréninkové jednotky boxerů, seznámili jsme se základními údery a kryty, s důležitou prací nohou, s popisem potřebných pomůcek Židenický Zpravodaj 10/2009 pro trénink i samotný boj v ringu s nezbytnou účastí rozhodčích. Po této části následoval jednokolový živý zápas mladých boxerů, který byl vyvrcholením celé akce. Nečekaná exhibice žáka naší školy Damiána Krejčího, který jako jediný našel odvahu a postavil se staršímu protivníkovi, všechny překvapila. Stejně jako Damián i všichni účastníci této sportovní akce byli odměněni zaslouženým potleskem. Závěrečné otázky a odpovědi byly velmi zajímavé. Málokdo dnes ví, že tento sport, který se řadí ke skupině úpolových sportů, je dnes v programech Fakulty sportovních studií při Masarykově univerzitě v Brně a stává se oblíbeným sportem vysokoškolských a středoškolských studentů. Také Sportovní centrum mládeže v Brně se úspěšně věnuje všem věkovým kategoriím a to nejen mužským. Mgr. Roman Skočovský Ph.D. Čafka informuje Fotbalový klub ČAFC Židenice pod záštitou starosty MČ Brno Židenice a ve spolupráci s agenturou LaROS profi s.r.o. pořádal v areálu stadionu na Gajdošově ulici II. ročník turnaje fotbalových přípravek ročníku 2001 a mladší - O pohár starosty MČ Brno Židenice, jenž byl součástí akce nazvané Brněnský dětský den. Turnaje se původně mělo zúčastnit 10 mužstev, ovšem vzhledem k počasí některé týmy po telefonické domluvě nedorazily (Trnava, Rajhrad, Znojmo) a další se na místě rozhodly, že nebudou riskovat onemocnění malých fotbalistů (Kuřim, Kohoutovice). Nakonec se tedy turnaje účastnilo 5 zbývajících týmů, které se po dohodě utkaly systémem každý s každým v sestavách: 1.FC Brno, ČAFC Židenice, SK Líšeň, Tatran Starý Lískovec, Moravská Slavia Brno, s celkovým počtem hráčů 62. Vítězem turnaje se stalo mužstvo ČAFC Židenice, na druhém místě se umístil klub SK Moravská Slávia Brno, třetí pozici obsadila SK Líšeň. Nejlepším střelcem byl vyhlášen David Večeřa rovněž z vítězné Čafky. Odpoledne pak mohli diváci sledovat exhibiční utkání bývalých hráčů ČAFC ŽIDENICE proti týmu Zbrojovky 78 za účasti zvučných jmen jako jsou Mirek Topolánek, Marek Pokorný, Vladimír Hemerka, Karel Jarůšek nebo Jan Maroši. Za zmínku stojí i rozhodčí exhibičního zápasu prozatímní nejlepší střelec probíhajícího ročníku 1.Gambrinus ligy Petr Švancara. Fotbalový turnaj probíhal po celý den současně s v pořadí druhým Brněnským dětským dnem. Na rozdíl od toho prvního, jenž se konal v areálu Sporthill v Žebětíně, nás od samého rána pořádně potrápilo počasí. Přesto jsme pro všechny děti, rodiče i prarodiče připravili zábavný den plný her a soutěží. K dispozici všem bylo bohaté občerstvení - grilované speciality, alko i nealko nápoje. I když jen v provizorních podmínkách mezi kapkami deště, úsměvy na tvářích těch nejmenších nám byly odměnou a vypovídaly vše o spokojenosti zúčastněných. Lenka Matyskiewiczová Velké Brno (90 let od připojení předměstských obcí k Brnu) Křížová chodba Nové radnice Do časů konce rakousko-uherské monarchie, I. světové války a prvních let Československé republiky vrací návštěvníky výstava Velké Brno, uspořádaná Muzeem města Brna v Křížové chodbě Nové radnice. Výstava připomíná dobu před 90 lety, kdy bylo po skončení I. světové války připojeno k Brnu 23 sousedních obcí včetně dvou měst Králova Pole a Husovic. Rozloha města se tímto aktem zvětšila téměř sedmkrát a počet jeho obyvatel vzrostl na více než dvojnásobek původního stavu. Vznik Velkého Brna otevřel cestu k dalšímu rozvoji města ve dvacátých a třicátých letech. Výstava ukáže návštěvníkům na množství dvourozměrných i trojrozměrných předmětů nejen tyto události, ale i řadu zajímavých pohledů na život v Brně a v okolních obcích v období od konce 19. století až po 20. léta 20. století. Muzeum města Brna, Brno se stane centrem oslav svatořečení Anežky České Brno Přesně na den dvacátého výročí svatořečení Anežky České a několik dní před oslavami sametové revoluce 12. listopadu proběhne v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla slavnostní světová premiéra hudebně-literárního večera s názvem Nám a Tobě, Anežko Česká, který chce připomenout význam této světice pro novodobé dějiny. Ta byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena pouhých pět dní před pádem totalitního režimu a dala výrazný duchovní rozměr událostem sametové revoluce. Po celé zemi se tradovalo, že až bude svatořečena Anežka Česká, přijde do Čech svoboda. To se vyplnilo beze zbytku, a proto jsme se rozhodli celý dramaturgický projekt k oslavám sametové revoluce věnovat právě jí, vysvětluje Marie Urbánková z agentury Musia, která celý pořad ve spolupráci s osobnostmi českého uměleckého života připravuje. Scénicky ztvárněné historické texty o životě a osobnosti této významné světice převzal jeden z nejlepších českých divadelních režisérů J. A. Pitínský z Národního divadla, který má bohaté umělecké zkušenosti s duchovními tématy. Pod jeho taktovkou se v různých životních situacích Anežky České představí přední české herečky Martha Issová, Daniela Kolářová a Vlasta Chramostová, přibližuje umělecký vrchol pořadu Urbánková. Literární scénář večera vychází z prózy Františka Křeliny a historických duchovních textů o osobnosti a životě světice. Dramatické výstupy doplní monumentální varhanní skladby Oliviera Messiaena v podání Tomáše Thona a dílo Anežky České připomenou zpěvy gregoriánského chorálu souboru Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. Akce se koná pod záštitou ministerstva kultury, primátora města Brna Romana Onderky a brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Účast na akci přislíbili také osobnosti sametové revoluce Petr Pithart a Tomáš Halík, několik velvyslanců, představitelů Katolické církve a veřejného života. Jana Kodysová Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 7

8 Židenický Zpravodaj 10/2009 KULTURA PROGRAM DĚLŇÁKU ŘÍJEN Koncert pro Josefa Prudila vystoupí: Cimbál Clasic, Jiří Plocek, Poutníci, František Linhárek, Jiří Látal, Marcela Vadrová, 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 Medický ples hraje kapela Onkels, soutěže o ceny 19 Marta Kubišová recitál slavné zpěvačky 19 Nové tváře českého šansonu vystoupí: Marta Balejová, Erika Deutschová, Markéta Drahoňovská, Dáša Ubrová, Jan Brdíčko, Alena Ochrymčuková, host: Jiří Dědeček 19 Petr Ulrych netypický koncert Petra Ulrycha, spoluúčinkuje Hana Ulrychová a Katka Štruncová + ochrestr Divadla šansonu Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsky na Dělnickém domě PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD: 19 Milan Lasica - koncert Hodová zábava 16 Královopolka odpoledne pro milovníky dechovky 19 Dámský krejčí divadelní představení Divadla na Dlani 18 Taneční podvečer s orchestrem MR Swing 19 Chantal Poullain koncert slavných i původních šansonů s doprovodem orchestru Divadla šansonu 19 Já na bráchu č. 3 - Jiří Suchý + Ondřej Suchý Dělnický dům, Jamborova 65, Brno-Židenice Orel Jednota Brno-Židenice, ve spolupráci s židenickou chasou a MČ Brno-Židenice pořádá DVANÁCTÉ TRADIČNÍ Neděle a pátek zvaní na hody v židenických a kyjovských krojích Sobota HODOVÁ MŠE SVATÁ HODOVÉ ODPOLEDNE ŽIDENICKÉ HODY (kostel sv. Cyrila a Metoděje) slavnostní bohoslužba u příležitosti výročí posvěcení kostela, za účasti bývalých kněží a kněží rodáků židenické farnosti soutěže pro děti, skákací hrad požehnání hodů, předání hodového práva k tanci a poslechu hraje Sivická kapela (u kostela sv. Cyrila a Metoděje) VEČERNÍ HODOVÁ ZÁBAVA (Dělnický dům) hraje a zpívá Sivická kapela (vstupné 100,- Kč) Jednota Brno Židenice po ádá dne silni ní b h ulicemi naší m stské ásti pod názvem ŽIDENICKÝ POHÁREK konáno pod záštitou Ing. Stanislava Juránka Sou ástí závodu budou také dva nesout žní všelidové b hy pro širokou ve ejnost od 1 roku do 100 let, ve kterých p jde p edevším o ú ast a kde o vít zích rozhodne los. Prezentace a starty všech kategorií budou na parkovišti na ulici Hrabalova mezi ZŠ Gajdošova a radnicí M Brno Židenice. Kategorie, trat a asový harmonogram: A. (10 12)let chlapci t i sta t icet t i sáh (600m) start B. (10 12)let dívky p t set deset lokt (300m) start C. (13 15)let chlapci dev t a t i tvrt honu (1220m) start D. (13 15)let dívky t i sta t icet t i sáh (600m) start E. (16 100)let muži p l eské míle (3660m) start F. (16 100)let ženy dev t a t i tvrt honu (1220m) start G. všelidový KRÁTKÝ p t set stop (150m) start H. všelidový DLOUHÝ t i sta t icet t i sáh (600m) start Prezentace: - kategorie A, B, C, D kategorie E, F kategorie G, H bez registrace Vyhlášení vít z : - kategorie A, B, C, D, G, H kategorie E, F M Brno Židenice partne i akce editel závodu Ing. Ji í Klusák, tel.: Všechny vás srde n zve rada jednoty! Magistrát m sta Brna mediální partne i Radio PROGLAS TV NOE mediální partner Po adatel si vyhrazuje právo na zm nu asového harmonogramu. Výhry nejsou právn vymahatelné. Církev československá husitská v Brně Židenicích srdečně zve na dušičkové nešpory Program: hudební skladby a duchovní promluva Účinkují: učitelé ZUŠ Moravský Krumlov (varhany, kytara, flétna, zpěv) Neděle v 17 hod. Chrám Spasitele, Karáskovo nám.10 Brno-Židenice Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 2. do 11. října (denně 10 až 18 hodin) v Brně Bystrci, v zahradním centru Čtyřlístek (vedle OBI, zastávka Kamenolom tram. č. 1, 3 a 11) strana 8 Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

9 Židenický Zpravodaj 10/2009 Malby nátěry Onderka tel.: , RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Královo Pole. Tel.: MALÍŘSKÉ PRÁCE, tel.: , mobil: Koupím paroží, hodiny, bodáky, svícny, mlýnky, plyn. zbraně, benzín. pily, sekačky, vrtačky, hořáky na butan, obrazy, starožitnosti a jiné věci z domácnosti. BAZAR, Táborská 244, tel.: Pronájem garáže ul. M. Kudeříkové, jištěno 2 vraty na dál. ovládání. Cena vč. služeb. tel.: KOVÁŘSTVÍ-ZÁMEČNICTVÍ JANKŮ L, Židenice. Výroba: brány, mříže, ploty, zábradlí, kompletní zhotovení předzahrádkového oplocení vč. podezdívky, tel.: Vyměním OV 2+1, přízemí, cihla, po částečné rekonstrukci na ul.škroupove za větší cihlový byt v Židenicích. Balkon do zahrady. Více při osobním jednání. Tel.: Prosím nabídněte - pro vyřešení rodin. situace hledám ke koupi byt v Židenicích a okolí. Vše potřebné vyřídím. Tel.: Prodám zahradu 800 m2 s chatkou v Podolí. Tel.: Čištění koberců a sedaček, tel.: Pronajmu garáž, Mrkosova 32, 1.000,- Kč/měs vč., tel.: KOUPÍM RODINNÝ DůM V BRNĚ i okolí - k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec, tel.: Zn.: Brno i okraj. HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám, tel.: KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: Doktorka hledá pěkný byt či domek, pro bydlení i jako investici, platba v hotovosti. Tel.: Rekonstrukce tzv. umakartových bytových jader MČ Brno-Židenice nabízí projektovou dokumentaci, firma Servisní služby Svoboda realizaci! Rekonstrukci bytového jádra provádíme již několik let. Máme mnoho spokojených zákazníků po celém Brně (Bystrc, Lesná, Černá Pole, Slatina, atd.). Práce provádíme kompletně - od demontáže, rozvody vody a odpadů, úpravy plynu, elektro, zednické práce, obklady, dlažby, zařizovací předměty, až po veškeré revize a předávací protokoly. Záruka na provedené práce je 36 měsíců! Obklady, dlažbu a zařizovací předměty možno vybrat přímo ve studiu! Naše firma má sídlo v Židenicích, proto pro občany Židenic poskytujeme slevy až 10 %! Těšíme se na spolupráci! Informace: Servisní služby Svoboda, spol. s r.o., Držitel certifikátu ISO 9001 Konečného 20, Brno-Židenice. Tel.: p. Svoboda, Přivydělejte si až 5000 Kč měsíčně! Poskytněte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely a nechte je vydělávat. Volejte od 7 do 19 hodin. MED OD VČELAŘE, prodej Sejkorova 11 PŘEMÍSTĚN do Kr.Pole, ul. SVAT.ČECHA 36, tel.: , MHD č.1, 32, 44, zast. Husická, Slov.nám., út, stř, čt, pá 15-18h. INFO tel.: Firma RAV DUO s.r.o., nabízí služby : demoliční, zemní a výkopové práce, odvoz suti a odpadu, vyklízecí práce, svařování hliníkových součástí a další služby: autoklempírna a opravy, zajímavé ceny. Tel: , provozovna: Lazaretní 7, Brno Zábrdovice, (areál Zbrojovky Brno), web: Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30 VELKÉ SLEVY na starší knihy. Možnost objednání knižních novinek. Nová kniha od M. Fládrové Názvy brněnských ulic. PŘEDNÁŠKA ,17 h. IRISDIAGNOSTIKA vyšetření zdrav. stavu z oční duhovky, lečení beta-glukanem z hlívy ústřičné, možnost irisdiagnostického vyšetření v rámci přednášky. Tel.: Čištění okapů, drobné opravy krytiny a klempířských prvků. Acero, s.r.o. tel.: BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ Z VYSOČINY OVOCE, ZELENINA Líšeň - konečná autobusu č. 56 ulice Svánovského PO-PÁ , SO 8-12 hod. naproti supermarketu Albert druh: IMPALA, DALI, MARABEL - velmi kvalitní žlutomasé brambory ROSARA - červené brambory v prodeji také - cibule na uskladnění, zelí na krouhání prvotřídní kvalita, skvělá cena, množstevní slevy Dovoz zdarma!!! Informace a objednávky: , !!!OZNÁMENÍ - MUDr. Eva Kozumplíková, praktická zubní lékařka!!! Oznamuji svým pacientům, že od ordinuji na adrese Halasovo nám. 1, Poliklinika Brno-Lesná. Tel.: Podzimní výstava výpěstků ze zahrad a vinohradů Brna a okolí Pořádají ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BRNO MĚSTO A ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ BRNO VENKOV A KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ZAHRÁDKÁŘŮ A VINAŘŮ JIŽNÍ MORAVY A BRNĚNŠTÍ VINAŘI Výstava se uskuteční ve dnech: v pátek 9.října 2009 od 12,00 do 18,00 hod., v sobotu 10.října 2009 od 10,00 do 19,00 hod., v neděli 11.října 2009 od 10,00 do 17,00 hod. v prostorách sálu Pivovarského pohostinství Mendlovo nám.20 na Starém Brně. Další informace naleznete na Nově otevřeno Partner firmy Barum Continental nabízí: prodej pneumatik kompletní pneuservisní práce prodej disků na všechny typy automobilů prodej autobaterií značky Varta Nově dovoz autobaterií do domu včetně montáže po Brně zdarma!!!! Gajdošova 86, Brno - Židenice, tel: , Zoo Brno od září přijímá nové členy do Stanice mladých přírodovědců, která je zájmovou organizací pro děti a mládež od 8 do 18 let. Dále srdečně zveme všechny žáky a jejich učitele na některý z našich výukových programů, které jsou pro Vás připraveny po celý školní rok 2009/2010. Více informací naleznete na webových stránkách v sekci Vzdělávací aktivity. HALLOWEEN - DOBRÝ DUCH ZOO , hodin Soutěž o nejhezčího Dobrého ducha zoo vyrobeného z dýně. Díla budou použita na výzdobu areálu zoo. Kontakt: Bc. Jana Hadová, tel Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 9

10 Židenický Zpravodaj 10/2009 INZERCE Stanislav Juránek zve na strana 10 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY ke c sv. Fran ška z Assisi a k 30. výro í úmr prof. Karla Hradila PROGRAM: H.L.Hassler, J.Gallus-Handel, B. Smetana, L. Janá ek, F. Picka J. B. Foerster Píse bratra Slunce kantáta na slova sv. Fran ška z Assisi Ú INKUJÍ: Jan Král varhany, Tomáš Krej í baryton sólo Akademické p vecké sdružení MORAVAN Tomáš Ibrmajer dirigent Ned le 4. íjna 2009 v hod. Chrám sv. Cyrila a Metod je Brno Židenice, Gajdošova ulice Těším se na setkání s Vámi A Kluby ČR, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí otevírají novou službu pro maminky, tatínky s dětmi. Potřebujete pohlídat děti? Sháníte práci, ale řešíte co s dětmi? Potřebuje se vaše děťátko někde vyřádit? Bezplatné hlídání dětí je zde pro Vás!!! Tel: Adresa: Křenová 62a, Brno Nabízíme: 1. Hlídání dětí od 3-6 let až do 4 hodin v kuse. Vašim dětem se pečlivě věnují odborní pedagogové, kteří s dětmi aktivně tráví čas, hrají si s nimi, podporují jejich tvořivost a kreativitu. 2. Vyřídit si potřebné záležitosti na úřadech, institucích, absolvovat kurzy a školení, hledat práci či brigádu. 3. Možnost využít poradenské a vzdělávací aktivity A Klubů ČR (PC kurzy, Aj kurzy, Poradnu a podporu zaměstnanosti, A Poradnu, Sociální poradnu) Otevřeno: Pondělí: 9:00 15:00h Úterý: 9:00 14:00h Středa: 9:00 15:00h Čtvrtek: 9:00 14:00h!!! Služby jsou poskytovány zdarma!!! Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

11 ŠKOLSTVÍ Židenický Zpravodaj 10/2009 Nový školní rok na Základní škole Gajdošova Už je tu opět 1. září a začíná nový školní rok. Na naší škole už tradičně shromážděním všech žáků, učitelů i ostatních pracovníků na školním dvoře. Letos nás přišel ze židenické radnice pozdravit pan místostarosta ing. Vytopil. Vítali se ti, co tu vše znají, ale i mnoho nových tváří. Především tři první třídy. Prvňáčky uvedly nejprve paní učitelky, pak k nim promluvila paní ředitelka Olbertová a nakonec dostaly děti sovičku od patronační třídy svých starších kamarádů. Školní rok začal a žáci i učitelé se mají na co těšit. Co nového nás čeká? Letos pokračujeme v plnění našeho školního vzdělávacího programu, tentokrát učíme podle tohoto plánu už v deváté třídě. Také hned v září začíná projekt I Galileo by se divil k světovému roku o vesmíru. Žáci se v této oblasti mohou těšit na velmi pestrý podzim. Všechny třídy se učastní vzdělávacího programu v brněnském planetáriu. Podle věku se děti seznámí s novinkami v objevech, které se týkají naší planety, dozví se o fungování naší Sluneční soustavy, o pohybech Země, Slunce i Měsíce i o vývoji vesmíru. Další zajímavou akci nám připravila pobočka Mahenovy knihovny na Staré osadě. Po ročnících budou paní knihovnice besedovat se žáky o knihách Září na Krásného a je to tady. Skončily krásné letní prázdniny a nový školní rok je zde. 1. září jsme již tradičně s vesmírnou tematikou a pomohou jim vyhledat ty nejzajímavější publikace z této oblasti.děti je využijí jednak k práci na třídním projektu, deváté třídy pak hlavně na přípravě své ročníkové práce. Ročníkové práce devátých tříd se také budou týkat vesmíru. Každý žák práci nejprve zpracuje, pak bude její nejzajímavější část prezentovat ve třídě a ti nejlepší před fórem učitelů i žáků druhého stupně. Velmi se těšíme na letošní úroveň ročníkových prací. Projekt vyvrcholí v posledním listopadovém týdnu. Jednak prezentací ročníkových prací deváťáků, jednak vystoupením projektů jednotlivých třídních kolektivů na téma z vesmírné problematiky. Další novinkou bude realizace celoročního projektu Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda. Tento projekt poběží na škole 3 roky a naše škola dostala grant z Evropského sociálního fondu. Start projektu byl v březnu letošního roku a konec je naplánován na březen roku Pedagogové jsou na tento projekt hrdí, neboť z celého Jihomoravského kraje bylo podpořeno pouze 11 základních škol. Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit zahájili na školním dvoře, letos i za přítomnosti pana starosty Ing. Romana Vašiny. Opět k žákům promluvila paní ředitelka Dr. Anna Velanová a žáci 9. ročníků letos měli premiéru Barbora Harcová a Pavel Šabacký. Deváťáci poté špalírem, utvořeným ze žáků ročníků, provedli do 1. tříd naše nejmladší. Pomoc prvňáčkům tím ale pro ně neskončila. Každou velkou přestávku prvňáčky navštěvují, povídají si s nimi, hrají, doprovází je na horolezeckou stěnu a přivádí je zpět do třídy. Chystají pro ně v průběhu roku sportovní den, těšit se všichni naši žáci mohou na Literární slavnosti, spoustu výletu, divadel, filmových představení, třídní či ročníkové projekty a tematicky zaměřené vycházky. I letos funguje na naší základní škole Školní klub, který nabízí dětem výběr Novinky ze školní družiny na Kuldovce V naší školní družině bylo rušno hned první zářijový týden. Dětem byla slavnostně představena dřevěná hrací sestava, která byla instalována na školním dvoře během prázdnin. Finanční prostředky získal Klub rodičů při Tyršova ZŠ tím, že se spolu s vychovatelkami školní družiny vypracoval projekt s názvem ŠKOLNÍ DVŮR OÁZA HER, KLI- DU A POHODY, který poslal do Nadace Veronica v rámci vyhlášeného grantu SPOLEČNĚ PRO BRNO. Náš projekt byl vybrán a tím Klub rodičů získal prostředky na zakoupení tohoto nového herního prvku. O tom, jak se dětské hřiště líbí dětem, vám více napoví otištěné fotografie nebo naše webové stránky Pro naši školu se jedná o již druhý grant, který jsme od Nadace Veronica získali. Díky prvnímu jsme v loňském roce zakoupili do školní družiny sběrné nádoby na recyklaci odpadů. Mgr. Katarína Jeřábková vychovatelka ŠD při Tyršově ZŠ, Kuldova 38 digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému (e-learning je vzdělávací forma zprostředkovaná počítačem) a tyto materiály zapojit do výuky. Výstupy projektu jsou určeny pro žáky 2. stupně. Na konci projektu, tedy v roce 2012, by měly být pro děti připravené výukové materiály, předmětů z oblasti Člověk a příroda (zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis), na internetu prostřednictvím e-learningového systému. Takže děti se budou moci pohodlněji připravovat na výuku z domova. Učivo, které budou probírat ve škole, si budou takto moci na internetu probrat sami znova. Budou zde mít také možnost posílat domácí úkoly, odevzdávat seminární práce, zkoušet si různé testy apod. Další novinka se týká tříd Montessori. Letos poprvé budeme učit žáky ročníku tříd Montessori v nově upravených a vylepšených prostorách školy. Montessori třídy mají vyčleněné celé jedno křídlo školy, kde jsou propojené učebny a mají nově dostatek prostoru pro své aktivity i dost místa pro pomůcky k vyučování. Všechny paní učitelky se už těší na ještě lepší práci v tomto programu. Školní rok se rozběhl a přinese s sebou mnoho nového pro žáky i učitele. Přejeme si, ať se vše zdaří. Mgr. Marie Jansová, učitelka ZŠ Gajdošova z 25 kroužků. Zájemci si mohou vybrat z několika sportovních, výtvarných kroužků, navštěvovat mohou fotokroužek, informatiku, jazykový kroužek, velký zájem je o deskové hry, keramiku, výrobu šperků. Již druhým rokem skvěle funguje cvičení pro rodiče a děti. Těšíme se, vážení rodiče, i ostatní příznivci naší školy na setkání s Vámi při tradičních akcích, jako jsou např. Vánoční nebo Velikonoční dílna. Přeji nám všem příjemný školní rok plný úspěchů, radosti, úsměvů na tváři, a pokud přijdou problémy, nechť se nám je podaří v klidu a úspěšně vyřešit. Mgr. Petra Grünhutová zástupkyně ředitelky Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax: strana 11

12 Židenický Zpravodaj 10/2009 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC Vydává Statutární město Brno - MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, Brno, Redaktor: PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.; Sazba: Jiří Motloch Za obsah jednotlivých článků odpovídají autoři. Registrováno pod MK ČR E Nevyžádané rukopisy nevracíme. Náklad ks. Tisk Settronic, Bubeničkova 30 (tel.: , Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., Poštovská 3/5, Brno. Neprodejné! strana 12 Milé děti, vedení radnice MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, Brno vyhlašuje soutěž: NAMALUJ NOVOROČENKU MČ Brno-Židenice, PF 2010 Cílem této soutěže je dát vám příležitost vytvořit novoročenku, která bude symbolizovat vaše osobité vnímání, nápady a představy spojené s naší městskou částí Brno-Židenice v období zimy a Vánoc. Můžete ztvárnit své pocity štěstí, radosti, pohody a následně tak prostřednictvím vašeho obrázku novoročenky přenést tuto dobrou náladu všem ostatním. Ptáte se jak?... vítězný obrázek bude použit jako podklad pro oficiální novoročenku r.2010 MČ Brno-Židenice. Podmínky: Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 3-10 let Formát obrázku A4 Na zadní straně obrázku musí být čitelně poznamenáno: jméno, příjmení, věk dítěte a adresa (popřípadě i další jiný kontakt např. tel., ). Obrázky zasílejte nejpozději do písemně na adresu: sekretariát starosty MČ Brno-Židenice, Lenka Greplová, Gajdošova 7, Brno, nebo elektronicky: Tři vítězné autory pozveme a odměníme na radnici MČ Brno-Židenice. Fotografie vítězů společně s jejich obrázky zveřejníme v prosincovém vydání Židenického Zpravodaje. Statutární město Brno, MČ Brno - Židenice, Gajdošova 7, Brno tel.: fax:

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Z Á P I S č. 22/2015

Z Á P I S č. 22/2015 Z Á P I S č. 22/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 19. 8. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Jiří

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 6.12.2004 U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2.

ZÁPIS. Celkem 72. Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna tvoří přílohu č. 1 zápisu, prezenční listiny přílohu č. 2. č.j.oo/320/16 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 2. června 2016 od 17:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ

Zápis 3/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne , od 19 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 31. 5. 2016, od 19 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně svoláno

Více