Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok Odměny ředitelkám základních škol v MČ Brno Židenice 4. Odměny ředitelkám mateřských škol v MČ Brno - Židenice 5. Veřejná literární soutěž Židenické pábení aneb bezpečí indiánek doporučení výběrové komise 6. Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno 7. Harmonogram zasedání zastupitelstva a rady MČ Brno Židenice v roce Další odměna neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice 9. Rozpočtové opatření č. 25 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 26 Neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK na činnost SDH 11. Rozpočtové opatření č. 27 Sankční odvod ZŠ Krásného 11a. Rozpočtová změna č. 6 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok b. Svěření kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření změn Radě MČ 12. Požární řád Městské části Brno - Židenice 13. Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U Kola, Skopalíkova Rozhodnutí o správním deliktu vinárna s restauračním provozem U Donalda, Geislerova společenský ples v Židenicích cena vstupenky a losů pro tombolu 16. Projednání konceptu Změny územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno 17. Přechody pro chodce v MČ Židenice 18. Uložení odvodu Základní škole, Krásného 24 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a prominutí stanoveného penále 19. Jmenování člena Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno 20. Protokol o předání a převzetí díla do správy a operativní evidence 21. Žádost o změnu závazných ukazatelů přiznaných příspěvků na provoz mateřských škol

2 2 22. Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, způsob zadání veřejné zakázky 23. Návrh finančního plánu VHČ pro rok Dohoda o ukončení smlouvy č. 30/2001 ze dne o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště 25. Záměr obce pronajmout garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 26. Informace o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna 27. Pronájem části pozemku p.č. 8397/10 v k.ú. Židenice při ul. Stará osada 28. Pronájem pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 29. Pronájem pozemku p.č. 5538, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově 30. Pronájem části pozemku p.č. 7828, k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 31. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 6553, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 32. Prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 33. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční 34. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční 35. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/3, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově 36. Vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku pod garáží p.č. 6541, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 37. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské 38. Stanovisko RMČ k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb 39. Odpadkové koše na zastávkách MHD 40. Vydání Židenického zpravodaje č. 12/ Schválení programu 16. zasedání ZMČ dne 20. prosince Doplnění usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne Ulice Táborská informace o II. etapě uzavírky

3 3 57/2004.1/ Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Petra Janko ověřovatelem zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 57/2004.2/ Roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok 2005 Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok 2005 schválené starostou v souladu s ustanovením 30, odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 57/2004.3/ Odměny ředitelkám základních škol v MČ Brno Židenice Rada městské části Brno-Židenice schvaluje odměny ředitelkám základních škol za IV. čtvrtletí r. 2004, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne Výše odměn je uvedena v příloze č. 1 originálu zápisu. Odměna bude ředitelkám vyplacena z fondu odměn výše uvedených základních škol. 57/2004.4/ Odměny ředitelkám mateřských škol v MČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice schvaluje odměny ředitelkám mateřských škol za IV. čtvrtletí r. 2004, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne Výše odměn je uvedena v příloze č. 2 originálu zápisu. Odměna bude ředitelkám vyplacena z fondu odměn výše uvedených mateřských škol. 57/2004.5/ Veřejná literární soutěž Židenické pábení aneb bezpečí indiánek doporučení výběrové komise Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí doporučení výběrové komise. 2. neuděluje ve veřejné literární soutěži Židenické pábení aneb bezpečí indiánek 1., 2. ani 3. cenu z důvodu nesplnění soutěžních podmínek účastníky soutěže a účastníky soutěže oceňuje čestným uznáním za účast v soutěži 3. ukládá odboru sociální péče zajistit potřebné kroky pro realizování výše uvedeného rozhodnutí. 57/2004.6/ Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno 1. souhlasí se záměrem spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno - ateliér urbanismu, na řešení studentských semestrálních prací v oblasti zpracování veřejných prostranství a volnočasových aktivit v rámci lokality Židenice, Juliánov, Zábrdovice 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit potřebné kroky pro projednání záměru semestrálních prací v orgánech samosprávy.

4 4 57/2004.7/ Harmonogram zasedání zastupitelstva a rady MČ Brno Židenice v roce 2005 Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí, že RMČ bude v roce 2005 svolávána v souladu s ustanovením 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v termínech : (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 1/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 2/2005 a programu 17. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 3/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 4/2005 a programu 18. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 5/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 6/2005 a programu 19. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 7-8/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 9/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 10/2004 a programu 20. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 11/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 12/2005 a programu 21. zasedání ZMČ) Zahájení zasedání vždy ve hod. 2. doporučuje předsedům komisí přizpůsobit termíny jednání komisí uvedenému harmonogramu. 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit harmonogram termínů zasedání ZMČ v roce 2005: , , , , /2004.8/ Další odměna neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit vyplacení další odměny za 2. pololetí r neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice, ve výši podle přílohy č. 3 originálu zápisu. 57/2004.9/ Rozpočtové opatření č. 25 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok 2004 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 25. Na základě aktuálních potřeb vzniklých během roku toto opatření navyšuje, přesouvá a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 25 tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu.

5 5 57/ / Rozpočtové opatření č. 26 Neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK na činnost SDH schvaluje rozpočtové opatření č.26. Toto opatření zvyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2004 položku neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK o 3 tis. Kč a výdaje zvyšuje o položku obuv, oděv ve výši 1 tis. Kč a o položku vybavení SDH ve výši 2 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 26 tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 57/ / Rozpočtové opatření č. 27 Sankční odvod ZŠ Krásného doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č.27. Toto opatření zvyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2004 položku sankční odvod ZŠ o 346 tis. Kč, výdaje zvyšuje v položce opravy ZŠ ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 27 tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 57/ a/ Rozpočtová změna č. 6 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok 2004 schvaluje rozpočtovou změnu č.6. Na základě požadavku správců rozpočtových kapitol tato změna přesouvá a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtová změna č.6 tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 57/ b/ Svěření kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření změn Radě MČ doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice svěřit radě MČ kompetence ke schvalování rozpočtových opatření v rozpočtu na rok 2005: 1. týkajících se účelových prostředků, poskytovaných MČ na základě rozhodnutí jiných orgánů 2. týkajících se převodu položek mezi jednotlivými odvětvími ( ) do výše 500 tis. Kč 3. pro přesuny mezi jednotlivými položkami jednoho odvětví ( ). 57/ / Požární řád Městské části Brno - Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice schválit Přílohu č.4 Požárního řádu Městské části Brno Židenice. Úplné znění přílohy č. 4 požárního řádu je přílohou č. 8 originálu zápisu. 57/ / Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U Kola, Skopalíkova 20 věcně a místně příslušná dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) ukládá dle 58 zákona o obcích pokutu ve výši 5 000,- Kč,

6 6 slovy pěttisíckorun českých panu Vladimíru Kyselovi, nar. 1958, bytem Brno, Josefy Faimonové 9, provozovateli restaurace U kola na ulici Skopalíkova 20 v Brně Židenicích. Uložená pokuta je v dolní hranici zákonné sazby, horní hranice činí ,- Kč. 57/ / Rozhodnutí o správním deliktu vinárna s restauračním provozem U Donalda, Geislerova 34 Staženo. 57/ / 14. společenský ples v Židenicích cena vstupenky a losů pro tombolu 1. schvaluje ceny vstupenek, místenek a losů pro tombolu 14. společenského plesu v sobotu dne 22. ledna 2005 v Dělnickém domě: cena vstupenky 100,- Kč cena losu pro tombolu 10,- Kč 2. jmenuje PhDr. Petru Kačírkovou loterním zástupcem provozovatele tomboly na 14. společenském plese MČ Brno Židenice dne 22.ledna schvaluje vydání losů v celkové ceně ,- Kč pro tombolu 14. společenského plesu v sobotu dne 22. ledna 2005 v Dělnickém domě, Jamborova č schvaluje herní plán pro tombolu 22. ledna / / Projednání konceptu Změny územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit Stanovisko MČ Brno Židenice ke konceptu Změny územního plánu města Brna, vyplývající z přestavby železničního uzlu. Stanovisko MČ je přílohou č. 9 originálu zápisu. 57/ / Přechody pro chodce v MČ Židenice 1. schvaluje záměr zřízení nových, event. doplnění stávajících přechodů pro chodce a považuje stávající počet a rozmístění přechodů pro chodce v MČ Židenice za nedostačující 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování požádat Statutární město Brno o vyhodnocení současného stavu přechodů pro chodce v MČ Židenice a zpracování dokumentace jejich doplnění ve smyslu požadavků MČ Židenice, která je přílohou č. 10 originálu zápisu.

7 7 57/ / Uložení odvodu Základní škole, Krásného 24 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a prominutí stanoveného penále doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice ve smyslu 22, odst. 2 a 28, odst. 4 písm. c) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Krásného 24: 1. uložit odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2003 ve výši ,- Kč 2. z důvodu zamezení tvrdosti povolit úlevu z povinností uložených podle odstavce 6, 22 zák. 250/2000 Sb. 3. stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do / / Jmenování člena Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice vzít na vědomí rezignaci Mgr. Marie Jansové na funkci člena Rady školy při ZŠ Gajdošova3, Brno 2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice jmenovat novým členem Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno, Mgr. Rostislava Novotného. 57/ / Protokol o předání a převzetí díla do správy a operativní evidence Staženo při schvalování programu. 57/ / Žádost o změnu závazných ukazatelů přiznaných příspěvků na provoz mateřských škol 1. bere na vědomí žádosti mateřských škol Kamenačky 28, Koperníkova 6, Zengrova 3 o změnu závazných ukazatelů příspěvků přiznaných na jejich provoz 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů mateřským školám Kamenačky 28, Koperníkova 6, Zengrova 3 podle přílohy č. 11 originálu zápisu 3. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury zajistit realizaci těchtoí změn závazných ukazatelů. 57/ / Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, způsob zadání veřejné zakázky 1. schvaluje zadání veřejné zakázky na postupnou regeneraci obecních cihlových domů M. Kuncové 1a,b,c, M. Kuncové 3a,b,c, M. Kuncové 4, Skopalíkova 21 25, Skopalíkova 27-31, Skopalíkova 33-37, Skopalíkova 30-34, Skopalíkova 36-40, Skopalíkova 42-46, Strakatého 3-5, Strakatého 7-9, Strakatého 15-17, Svatoplukova 59-63, Svatoplukova a Svatoplukova 73 vždy formou otevřeného zadávacího řízení ve smyslu 10, odst. (2), písmeno a) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách 2. ukládá odboru správy majetku připravit návrh způsobu zajištění otevřeného zadávacího řízení ve variantách.

8 8 57/ / Návrh finančního plánu VHČ pro rok 2005 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice vzít na vědomí návrh finančního plánu VHČ pro rok Návrh finančního plánu VHČ pro rok 2005 je přílohou č. 12 originálu zápisu. 57/ / Dohoda o ukončení smlouvy č. 30/2001 ze dne o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště schvaluje ukončení smlouvy č. 30/2001 o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště (uzavřené dne mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno Židenice a panem Jiřím Patočkou na dobu neurčitou) dohodou obou smluvních stran ke dni / / Záměr obce pronajmout garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 1. souhlasí se záměrem obce pronajmout na dobu neurčitou garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu. 57/ / Informace o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna v provedení aktuálním pro rok / / Pronájem části pozemku p.č. 8397/10 v k.ú. Židenice při ul. Stará osada doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem pozemku p.č. 8397/10, ostatní plocha, část o výměře 230 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Stará osada Dopravnímu podniku města Brna za účelem realizace objektu Konečná stanice DPMB Stará osada, Brno. 57/ / Pronájem pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky p.č. 5858, zahrada o výměře 279 m 2 a p.č. 5859, zahrada o výměře 275 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Koperníkově za cenu 50,- Kč/m 2 /rok firmě KLONA, s. r.o.; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č.14 originálu tohoto zápisu.

9 9 57/ / Pronájem pozemku p.č. 5538, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek p.č. 5538, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 86 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově, paní Andele Nehls, za cenu 15,-Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p.č. 5538, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 86 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově, paní Andele Nehls. Záměr obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem předmětného pozemku; 57/ / Pronájem části pozemku p.č. 7828, k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou část pozemku p.č. 7828, zahrada, o vým. 346 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, paní Monice Křivé, za cenu 5,- Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 7828, zahrada, o vým. 346 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, paní Monice Křivé. Záměr obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 57/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 6553, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek pod garáží p.č. 6553, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 18 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Pavle Králové, za cenu 20,-Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6553, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 18 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Pavle Králové. Záměr obce tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. 57/ / Prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové doporučuje statutárnímu městu Brnu prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 10 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Marii Ježové a panu Miroslavu Ježovi. 57/ / Pronájem pozemků p.č. 9404/21, 25, oba v k.ú. Židenice, při ul. Ostravské bere na vědomí záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR o plánovaném převodu pozemku p.č. 9404/21 z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic tak,

10 10 jak je uvedeno v jejich sdělení, které tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu; 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemky p.č. 9404/21, ostatní plocha o vým. 496 m 2 a p.č. 9404/25, ostatní plocha, o vým m 2, k.ú. Židenice, při ul. Ostravské, firmě Moravskoslezská s. r.o., za účelem využití jako příjezdové a ostatní plochy v areálu firmy; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemky p.č. 9404/21, ostatní plocha o vým. 496 m 2 a p.č. 9404/25, ostatní plocha, o vým m 2, k.ú. Židenice, při ul. Ostravské, firmě Moravskoslezská s. r.o. Záměr obce tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu; 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem předmětných pozemků. 57/ / Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční Rada městské části 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7107, ostatní plocha, část o výměře 49 m 2 (dle nezapsaného GP č /2004 ze dne p.č. 7107/2) v k.ú. Židenice při ulici Viniční manželům Šebkovým; 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem pozemku p.č. 7107, ostatní plocha, část o výměře 49 m 2 (dle nezapsaného GP č /2004 ze dne p.č. 7107/2) v k.ú. Židenice při ulici Viniční manželům Šebkovým. 57/ / Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/3, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 83/97 ze dne s panem Petrem Naušem dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu; 3. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek pod garáží p.č. 5406/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově, manželům Vránovým za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 5406/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově, manželům Vránovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu. 57/ / Vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku pod garáží p.č. 6541, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové ukládá odboru správy majetku v návaznosti na usnesení přijaté na 93. zasedání RMČ Brno Židenice ze dne , bod č. 93/ /, podat další návrh k příslušnému soudu na úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p.č. 6541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 po paní Heleně Přikrylové, a to za období od do doby podání tohoto návrhu na soud.

11 11 57/ / Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, zahrada, o vým. 177 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, s panem Radkem Tomanem, ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 11); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého podpisem této smlouvy. 57/ / Stanovisko RMČ k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb schvaluje stanovisko k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb podle 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a předpisů. Stanovisko tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu. 57/ / Odpadkové koše na zastávkách MHD 1. souhlasí se změnou systému vyvážení odpadkových košů na zastávkách MHD od souhlasí s nákupem 82 ks odp. košů a instalací na zastávky MHD od firmy A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. 57/ / Vydání Židenického zpravodaje č. 12/2004 schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 12/ / / Schválení programu 16. zasedání ZMČ dne 20. prosince 2004 schvaluje program 16. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 20. prosince 2004 v hodin. 57/ / Doplnění usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne své usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne , které zní: 1. schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 2 + kk, dle dřív. předpisů I. kategorie v domě Jamborova 57/59 paní Růženě Šauerové, bytem Karáskovo nám. 2, Brno za následujících podmínek: žadatelka složí na účet MČ Brno Židenice do 1 měsíce částku ,-Kč jako doposud neumořený zůstatek půjčky, poskytnuté předchozím nájemcem MČ Brno- Židenice na krytí části nákladů na rekonstrukci bytu nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za pronájem bytu bude stanoveno nájemné ve výši 50,-Kč/m 2 měsíčně s tím, že nájemce bude hradit 35,-Kč/m 2 měsíčně a 15,-Kč/m 2 měsíčně bude umořováno z půjčky,

12 12 poskytnuté nájemcem nájemní vztah k bytu č. 1 v domě Karáskovo nám. 2 v Brně bude ukončen dohodou, byt bude prostřednictvím správce vrácen majiteli. 2. ukládá oboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. doplňuje o bod: 3. pověřuje starostu MČ Brno Židenice uzavřením smlouvy o půjčce s paní Růženou Šauerovou. 57/ / Ulice Táborská informace o II. etapě uzavírky bere na vědomí rozhodnutí MMB Odboru dopravy ze dne o II. etapě uzavírky ulice Táborské v termínu od Rozhodnutí je přílohou č. 23 originálu zápisu. Za správnost : E. Bočková V Brně dne Ing. Josef VESELÝ starosta

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ69 konané dne 23. 04. 2013 místostarostka MČ Praha 21 - Karla Jakob Čechová 1.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven.

Zápis. Přítomno: 13 členů ZMČ viz.prezenční listina. Nepřítomno: Honzák Marek omluven pozdější příchod; Prokeš Martin omluven. Zápis o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 17.2.2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m.č. Praha 10 Zastupitelstva m.č. Praha 10 dne Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 09 / 2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009 1. Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena

Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013. 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Informace z usnesení 79. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.4.2013 1. Osová 2,4,6,8 prodej vymezených jednotek předmět prodeje a kupní cena Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 27. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 9. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 23. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin.

Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin. Zápis ze 017. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 27. 06. 2011 od 13:00 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 40. řádné jednání rady městské části, konané dne 22. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2010 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 P10-116824/2014 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 6. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin Městská část Praha-Lysolaje Zastupitelstvo městské části USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva konaného dne 22. června 2011, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/6/2011

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009

USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.9.2009 USNESENÍ z 19. zasedání zastupitelstva dne 14.9.2009 Místo konání: Přítomno : Omluveni: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 17 zastupitelů dle prezenční listiny Petr Volejník, Milada Mašatová,

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 44. řádné jednání rady městské části, konané dne 19. 11. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 Přítomni: Ověřovatel: Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ98 konané dne 08. 07. 2014 místostarostka - Karla Jakob Čechová 1. Kontrola plnění

Více