Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok Odměny ředitelkám základních škol v MČ Brno Židenice 4. Odměny ředitelkám mateřských škol v MČ Brno - Židenice 5. Veřejná literární soutěž Židenické pábení aneb bezpečí indiánek doporučení výběrové komise 6. Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno 7. Harmonogram zasedání zastupitelstva a rady MČ Brno Židenice v roce Další odměna neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice 9. Rozpočtové opatření č. 25 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 26 Neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK na činnost SDH 11. Rozpočtové opatření č. 27 Sankční odvod ZŠ Krásného 11a. Rozpočtová změna č. 6 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok b. Svěření kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření změn Radě MČ 12. Požární řád Městské části Brno - Židenice 13. Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U Kola, Skopalíkova Rozhodnutí o správním deliktu vinárna s restauračním provozem U Donalda, Geislerova společenský ples v Židenicích cena vstupenky a losů pro tombolu 16. Projednání konceptu Změny územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno 17. Přechody pro chodce v MČ Židenice 18. Uložení odvodu Základní škole, Krásného 24 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a prominutí stanoveného penále 19. Jmenování člena Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno 20. Protokol o předání a převzetí díla do správy a operativní evidence 21. Žádost o změnu závazných ukazatelů přiznaných příspěvků na provoz mateřských škol

2 2 22. Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, způsob zadání veřejné zakázky 23. Návrh finančního plánu VHČ pro rok Dohoda o ukončení smlouvy č. 30/2001 ze dne o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště 25. Záměr obce pronajmout garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 26. Informace o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna 27. Pronájem části pozemku p.č. 8397/10 v k.ú. Židenice při ul. Stará osada 28. Pronájem pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 29. Pronájem pozemku p.č. 5538, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově 30. Pronájem části pozemku p.č. 7828, k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 31. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 6553, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 32. Prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 33. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční 34. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční 35. Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/3, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově 36. Vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku pod garáží p.č. 6541, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 37. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské 38. Stanovisko RMČ k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb 39. Odpadkové koše na zastávkách MHD 40. Vydání Židenického zpravodaje č. 12/ Schválení programu 16. zasedání ZMČ dne 20. prosince Doplnění usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne Ulice Táborská informace o II. etapě uzavírky

3 3 57/2004.1/ Schválení programu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Petra Janko ověřovatelem zápisu 57. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 57/2004.2/ Roční plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok 2005 Rada městské části Brno Židenice bere na vědomí plány interního auditu a veřejnosprávní kontroly následné na rok 2005 schválené starostou v souladu s ustanovením 30, odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 57/2004.3/ Odměny ředitelkám základních škol v MČ Brno Židenice Rada městské části Brno-Židenice schvaluje odměny ředitelkám základních škol za IV. čtvrtletí r. 2004, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne Výše odměn je uvedena v příloze č. 1 originálu zápisu. Odměna bude ředitelkám vyplacena z fondu odměn výše uvedených základních škol. 57/2004.4/ Odměny ředitelkám mateřských škol v MČ Brno - Židenice Rada městské části Brno Židenice schvaluje odměny ředitelkám mateřských škol za IV. čtvrtletí r. 2004, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol, schválenými na R4/009 RMB konané dne Výše odměn je uvedena v příloze č. 2 originálu zápisu. Odměna bude ředitelkám vyplacena z fondu odměn výše uvedených mateřských škol. 57/2004.5/ Veřejná literární soutěž Židenické pábení aneb bezpečí indiánek doporučení výběrové komise Rada městské části Brno-Židenice 1. bere na vědomí doporučení výběrové komise. 2. neuděluje ve veřejné literární soutěži Židenické pábení aneb bezpečí indiánek 1., 2. ani 3. cenu z důvodu nesplnění soutěžních podmínek účastníky soutěže a účastníky soutěže oceňuje čestným uznáním za účast v soutěži 3. ukládá odboru sociální péče zajistit potřebné kroky pro realizování výše uvedeného rozhodnutí. 57/2004.6/ Spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno 1. souhlasí se záměrem spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno - ateliér urbanismu, na řešení studentských semestrálních prací v oblasti zpracování veřejných prostranství a volnočasových aktivit v rámci lokality Židenice, Juliánov, Zábrdovice 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování zajistit potřebné kroky pro projednání záměru semestrálních prací v orgánech samosprávy.

4 4 57/2004.7/ Harmonogram zasedání zastupitelstva a rady MČ Brno Židenice v roce 2005 Rada městské části Brno Židenice 1. bere na vědomí, že RMČ bude v roce 2005 svolávána v souladu s ustanovením 92 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v termínech : (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 1/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 2/2005 a programu 17. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 3/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 4/2005 a programu 18. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 5/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 6/2005 a programu 19. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 7-8/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 9/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 10/2004 a programu 20. zasedání ZMČ) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 11/2005) (schvalování vydání Židenického zpravodaje č. 12/2005 a programu 21. zasedání ZMČ) Zahájení zasedání vždy ve hod. 2. doporučuje předsedům komisí přizpůsobit termíny jednání komisí uvedenému harmonogramu. 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit harmonogram termínů zasedání ZMČ v roce 2005: , , , , /2004.8/ Další odměna neuvolněným členům ZMČ Brno - Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit vyplacení další odměny za 2. pololetí r neuvolněným členům ZMČ Brno-Židenice, ve výši podle přílohy č. 3 originálu zápisu. 57/2004.9/ Rozpočtové opatření č. 25 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok 2004 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 25. Na základě aktuálních potřeb vzniklých během roku toto opatření navyšuje, přesouvá a upřesňuje některé příjmové a výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 25 tvoří přílohu č. 4 originálu zápisu.

5 5 57/ / Rozpočtové opatření č. 26 Neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK na činnost SDH schvaluje rozpočtové opatření č.26. Toto opatření zvyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2004 položku neinvestiční účelová dotace z Krajského úřadu JMK o 3 tis. Kč a výdaje zvyšuje o položku obuv, oděv ve výši 1 tis. Kč a o položku vybavení SDH ve výši 2 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 26 tvoří přílohu č. 5 originálu zápisu. 57/ / Rozpočtové opatření č. 27 Sankční odvod ZŠ Krásného doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č.27. Toto opatření zvyšuje v příjmech rozpočtu na rok 2004 položku sankční odvod ZŠ o 346 tis. Kč, výdaje zvyšuje v položce opravy ZŠ ve stejné výši. Rozpočtové opatření č. 27 tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 57/ a/ Rozpočtová změna č. 6 Úpravy a přesuny mezi pložkami rozpočtu na rok 2004 schvaluje rozpočtovou změnu č.6. Na základě požadavku správců rozpočtových kapitol tato změna přesouvá a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok Rozpočtová změna č.6 tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 57/ b/ Svěření kompetencí ke schvalování rozpočtových opatření změn Radě MČ doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice svěřit radě MČ kompetence ke schvalování rozpočtových opatření v rozpočtu na rok 2005: 1. týkajících se účelových prostředků, poskytovaných MČ na základě rozhodnutí jiných orgánů 2. týkajících se převodu položek mezi jednotlivými odvětvími ( ) do výše 500 tis. Kč 3. pro přesuny mezi jednotlivými položkami jednoho odvětví ( ). 57/ / Požární řád Městské části Brno - Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno - Židenice schválit Přílohu č.4 Požárního řádu Městské části Brno Židenice. Úplné znění přílohy č. 4 požárního řádu je přílohou č. 8 originálu zápisu. 57/ / Rozhodnutí o správním deliktu restaurace U Kola, Skopalíkova 20 věcně a místně příslušná dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) ukládá dle 58 zákona o obcích pokutu ve výši 5 000,- Kč,

6 6 slovy pěttisíckorun českých panu Vladimíru Kyselovi, nar. 1958, bytem Brno, Josefy Faimonové 9, provozovateli restaurace U kola na ulici Skopalíkova 20 v Brně Židenicích. Uložená pokuta je v dolní hranici zákonné sazby, horní hranice činí ,- Kč. 57/ / Rozhodnutí o správním deliktu vinárna s restauračním provozem U Donalda, Geislerova 34 Staženo. 57/ / 14. společenský ples v Židenicích cena vstupenky a losů pro tombolu 1. schvaluje ceny vstupenek, místenek a losů pro tombolu 14. společenského plesu v sobotu dne 22. ledna 2005 v Dělnickém domě: cena vstupenky 100,- Kč cena losu pro tombolu 10,- Kč 2. jmenuje PhDr. Petru Kačírkovou loterním zástupcem provozovatele tomboly na 14. společenském plese MČ Brno Židenice dne 22.ledna schvaluje vydání losů v celkové ceně ,- Kč pro tombolu 14. společenského plesu v sobotu dne 22. ledna 2005 v Dělnickém domě, Jamborova č schvaluje herní plán pro tombolu 22. ledna / / Projednání konceptu Změny územního plánu města Brna vyplývající z přestavby železničního uzlu Brno doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice schválit Stanovisko MČ Brno Židenice ke konceptu Změny územního plánu města Brna, vyplývající z přestavby železničního uzlu. Stanovisko MČ je přílohou č. 9 originálu zápisu. 57/ / Přechody pro chodce v MČ Židenice 1. schvaluje záměr zřízení nových, event. doplnění stávajících přechodů pro chodce a považuje stávající počet a rozmístění přechodů pro chodce v MČ Židenice za nedostačující 2. ukládá odboru výstavby a územního plánování požádat Statutární město Brno o vyhodnocení současného stavu přechodů pro chodce v MČ Židenice a zpracování dokumentace jejich doplnění ve smyslu požadavků MČ Židenice, která je přílohou č. 10 originálu zápisu.

7 7 57/ / Uložení odvodu Základní škole, Krásného 24 do rozpočtu Městské části Brno Židenice a prominutí stanoveného penále doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice ve smyslu 22, odst. 2 a 28, odst. 4 písm. c) zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Základní škole, Krásného 24: 1. uložit odvod za porušení rozpočtové kázně v roce 2003 ve výši ,- Kč 2. z důvodu zamezení tvrdosti povolit úlevu z povinností uložených podle odstavce 6, 22 zák. 250/2000 Sb. 3. stanovit lhůtu pro zaplacení odvodu do / / Jmenování člena Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice vzít na vědomí rezignaci Mgr. Marie Jansové na funkci člena Rady školy při ZŠ Gajdošova3, Brno 2. doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Židenice jmenovat novým členem Rady školy při ZŠ Gajdošova 3, Brno, Mgr. Rostislava Novotného. 57/ / Protokol o předání a převzetí díla do správy a operativní evidence Staženo při schvalování programu. 57/ / Žádost o změnu závazných ukazatelů přiznaných příspěvků na provoz mateřských škol 1. bere na vědomí žádosti mateřských škol Kamenačky 28, Koperníkova 6, Zengrova 3 o změnu závazných ukazatelů příspěvků přiznaných na jejich provoz 2. schvaluje změnu závazných ukazatelů mateřským školám Kamenačky 28, Koperníkova 6, Zengrova 3 podle přílohy č. 11 originálu zápisu 3. ukládá odboru sociální péče, školství a kultury zajistit realizaci těchtoí změn závazných ukazatelů. 57/ / Regenerace obecních cihlových domů v MČ Brno Židenice, způsob zadání veřejné zakázky 1. schvaluje zadání veřejné zakázky na postupnou regeneraci obecních cihlových domů M. Kuncové 1a,b,c, M. Kuncové 3a,b,c, M. Kuncové 4, Skopalíkova 21 25, Skopalíkova 27-31, Skopalíkova 33-37, Skopalíkova 30-34, Skopalíkova 36-40, Skopalíkova 42-46, Strakatého 3-5, Strakatého 7-9, Strakatého 15-17, Svatoplukova 59-63, Svatoplukova a Svatoplukova 73 vždy formou otevřeného zadávacího řízení ve smyslu 10, odst. (2), písmeno a) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách 2. ukládá odboru správy majetku připravit návrh způsobu zajištění otevřeného zadávacího řízení ve variantách.

8 8 57/ / Návrh finančního plánu VHČ pro rok 2005 doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice vzít na vědomí návrh finančního plánu VHČ pro rok Návrh finančního plánu VHČ pro rok 2005 je přílohou č. 12 originálu zápisu. 57/ / Dohoda o ukončení smlouvy č. 30/2001 ze dne o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště schvaluje ukončení smlouvy č. 30/2001 o spolupráci při zajištění provozu areálu koupaliště (uzavřené dne mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno Židenice a panem Jiřím Patočkou na dobu neurčitou) dohodou obou smluvních stran ke dni / / Záměr obce pronajmout garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 1. souhlasí se záměrem obce pronajmout na dobu neurčitou garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr obce pronajmout na dobu neurčitou garáž v domě Zábrdovická 20 v Brně. Text záměru obce tvoří přílohu č. 13 originálu zápisu. 57/ / Informace o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna bere na vědomí informaci odboru správy majetku o zpracování Cenové mapy stavebních pozemků statutárního města Brna v provedení aktuálním pro rok / / Pronájem části pozemku p.č. 8397/10 v k.ú. Židenice při ul. Stará osada doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem pozemku p.č. 8397/10, ostatní plocha, část o výměře 230 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Stará osada Dopravnímu podniku města Brna za účelem realizace objektu Konečná stanice DPMB Stará osada, Brno. 57/ / Pronájem pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Koperníkově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky p.č. 5858, zahrada o výměře 279 m 2 a p.č. 5859, zahrada o výměře 275 m 2 v k.ú. Židenice při ulici Koperníkově za cenu 50,- Kč/m 2 /rok firmě KLONA, s. r.o.; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy. Nájemní smlouva tvoří přílohu č.14 originálu tohoto zápisu.

9 9 57/ / Pronájem pozemku p.č. 5538, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek p.č. 5538, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 86 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově, paní Andele Nehls, za cenu 15,-Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p.č. 5538, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 86 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Gajdošově, paní Andele Nehls. Záměr obce tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu. 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem předmětného pozemku; 57/ / Pronájem části pozemku p.č. 7828, k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou část pozemku p.č. 7828, zahrada, o vým. 346 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, paní Monice Křivé, za cenu 5,- Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 7828, zahrada, o vým. 346 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, paní Monice Křivé. Záměr obce tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu. 57/ / Pronájem pozemku pod garáží p.č. 6553, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek pod garáží p.č. 6553, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 18 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Pavle Králové, za cenu 20,-Kč/m 2 /rok; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 6553, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 18 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Pavle Králové. Záměr obce tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. 57/ / Prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové doporučuje statutárnímu městu Brnu prodej pozemku pod garáží p.č. 6591/17, zastavěná plocha a nádvoří, o vým. 10 m 2, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové, paní Marii Ježové a panu Miroslavu Ježovi. 57/ / Pronájem pozemků p.č. 9404/21, 25, oba v k.ú. Židenice, při ul. Ostravské bere na vědomí záměr Ředitelství silnic a dálnic ČR o plánovaném převodu pozemku p.č. 9404/21 z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic tak,

10 10 jak je uvedeno v jejich sdělení, které tvoří přílohu č. 18 originálu zápisu; 1. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemky p.č. 9404/21, ostatní plocha o vým. 496 m 2 a p.č. 9404/25, ostatní plocha, o vým m 2, k.ú. Židenice, při ul. Ostravské, firmě Moravskoslezská s. r.o., za účelem využití jako příjezdové a ostatní plochy v areálu firmy; 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemky p.č. 9404/21, ostatní plocha o vým. 496 m 2 a p.č. 9404/25, ostatní plocha, o vým m 2, k.ú. Židenice, při ul. Ostravské, firmě Moravskoslezská s. r.o. Záměr obce tvoří přílohu č. 19 originálu zápisu; 3. ukládá odboru správy majetku předložit znění nájemní smlouvy na pronájem předmětných pozemků. 57/ / Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Viniční Rada městské části 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7107, ostatní plocha, část o výměře 49 m 2 (dle nezapsaného GP č /2004 ze dne p.č. 7107/2) v k.ú. Židenice při ulici Viniční manželům Šebkovým; 2. doporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem pozemku p.č. 7107, ostatní plocha, část o výměře 49 m 2 (dle nezapsaného GP č /2004 ze dne p.č. 7107/2) v k.ú. Židenice při ulici Viniční manželům Šebkovým. 57/ / Ukončení nájemní smlouvy a pronájem pozemku pod garáží p.č. 5406/3, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 83/97 ze dne s panem Petrem Naušem dohodou k datu ; 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody. Dohoda tvoří přílohu č. 20 originálu zápisu; 3. souhlasí se záměrem pronajmout na dobu neurčitou pozemek pod garáží p.č. 5406/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově, manželům Vránovým za cenu 20,- Kč/m 2 /rok; 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek pod garáží p.č. 5406/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Škrochově, manželům Vránovým. Záměr obce tvoří přílohu č. 21 originálu zápisu. 57/ / Vymáhání bezdůvodného obohacení za užívání pozemku pod garáží p.č. 6541, k.ú. Židenice, při ul. M. Kuncové ukládá odboru správy majetku v návaznosti na usnesení přijaté na 93. zasedání RMČ Brno Židenice ze dne , bod č. 93/ /, podat další návrh k příslušnému soudu na úhradu bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p.č. 6541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 po paní Heleně Přikrylové, a to za období od do doby podání tohoto návrhu na soud.

11 11 57/ / Uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 5026, zahrada, o vým. 177 m 2, k.ú. Židenice, při ul. Líšeňské, s panem Radkem Tomanem, ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 11); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého podpisem této smlouvy. 57/ / Stanovisko RMČ k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno studie souboru staveb schvaluje stanovisko k oznámení záměru Přestavba železničního uzlu Brno - studie souboru staveb podle 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších změn a předpisů. Stanovisko tvoří přílohu č. 22 originálu zápisu. 57/ / Odpadkové koše na zastávkách MHD 1. souhlasí se změnou systému vyvážení odpadkových košů na zastávkách MHD od souhlasí s nákupem 82 ks odp. košů a instalací na zastávky MHD od firmy A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o. 57/ / Vydání Židenického zpravodaje č. 12/2004 schvaluje vydání Židenického zpravodaje č. 12/ / / Schválení programu 16. zasedání ZMČ dne 20. prosince 2004 schvaluje program 16. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 20. prosince 2004 v hodin. 57/ / Doplnění usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne své usnesení č. 56/ / z 56. zasedání RMČ ze dne , které zní: 1. schvaluje pronájem bytu č. 12 o velikosti 2 + kk, dle dřív. předpisů I. kategorie v domě Jamborova 57/59 paní Růženě Šauerové, bytem Karáskovo nám. 2, Brno za následujících podmínek: žadatelka složí na účet MČ Brno Židenice do 1 měsíce částku ,-Kč jako doposud neumořený zůstatek půjčky, poskytnuté předchozím nájemcem MČ Brno- Židenice na krytí části nákladů na rekonstrukci bytu nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za pronájem bytu bude stanoveno nájemné ve výši 50,-Kč/m 2 měsíčně s tím, že nájemce bude hradit 35,-Kč/m 2 měsíčně a 15,-Kč/m 2 měsíčně bude umořováno z půjčky,

12 12 poskytnuté nájemcem nájemní vztah k bytu č. 1 v domě Karáskovo nám. 2 v Brně bude ukončen dohodou, byt bude prostřednictvím správce vrácen majiteli. 2. ukládá oboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. doplňuje o bod: 3. pověřuje starostu MČ Brno Židenice uzavřením smlouvy o půjčce s paní Růženou Šauerovou. 57/ / Ulice Táborská informace o II. etapě uzavírky bere na vědomí rozhodnutí MMB Odboru dopravy ze dne o II. etapě uzavírky ulice Táborské v termínu od Rozhodnutí je přílohou č. 23 originálu zápisu. Za správnost : E. Bočková V Brně dne Ing. Josef VESELÝ starosta

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 2.3.2009 U S N E S E N Í 53. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 53/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 62. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.2.2005 U S N E S E N Í 62. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 62/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 29. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 10.12.2007 U S N E S E N Í 29. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 29/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.2.2007 U S N E S E N Í 9. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 9/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 41. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.6.2007 U S N E S E N Í 41. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 41/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.10.2005 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno Židenice 0. Schválení programu 77/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 87. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.2.2006 U S N E S E N Í 87. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 87/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 102. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.10.2006 U S N E S E N Í 102. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 102/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 8.2.2010 U S N E S E N Í 77. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 77/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 3.5.2010 U S N E S E N Í 84. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 84/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 70. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.6.2005 U S N E S E N Í 70. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 70/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.07.2010 USNESENÍ V Brně dne 21.07.2010 89. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 89/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 67. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 9.5.2005 U S N E S E N Í 67. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 67/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 23.11.2009 U S N E S E N Í 72. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 72/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 97. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.7.2006 U S N E S E N Í 97. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 97/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 98. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 7.8.2006 U S N E S E N Í 98. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 98/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 11. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 5.3.2007 U S N E S E N Í 11. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 11/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.10.2007 U S N E S E N Í 26. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 26/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu

USNESENÍ. 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice. 93/2010.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování ověřovatele zápisu - 1 - Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 04.10.2010 USNESENÍ V Brně 07.10.2010 93. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 93/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 6.4.2009 U S N E S E N Í 56. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 56/2009 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 74. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.8.2005 U S N E S E N Í 74. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 74/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 89. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 27.3.2006 U S N E S E N Í 89. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 89/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 4.5.2009 U S N E S E N Í 58. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 58/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 64. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 4.4.2005 U S N E S E N Í 64. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 64/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 28. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.11.2007 U S N E S E N Í 28. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 28/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 14.5.2007 U S N E S E N Í 16. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 16/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 86. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 13.2.2006 U S N E S E N Í 86. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 86/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 31. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 21.1.2008 U S N E S E N Í 31. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 31/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 13. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 2.4.2007 U S N E S E N Í 13. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 13/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 23. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 17.9.2007 U S N E S E N Í 23. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 23/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 22.2.2010 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 79/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 7.12.2009 U S N E S E N Í 73. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 73/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.05.2010 V Brně 26.05.2010 U S N E S E N Í 85. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 85/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 16.7.2007 U S N E S E N Í 19. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 19/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 18. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 18.6.2007 U S N E S E N Í 18. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 18/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 92. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 15.5.2006 U S N E S E N Í 92. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 92/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 95. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 26.6.2006 U S N E S E N Í 95. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 95/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 20.7.2009 U S N E S E N Í 63. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 63/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne V Brně dne USNESENÍ. 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 28.06.2010 V Brně dne 30.06.2010 USNESENÍ 88. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 88/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice

Více

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ. 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 20.12.2010 V Brně 22.12.2010 USNESENÍ 3. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 3/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 29.3.2010 U S N E S E N Í 81. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 81/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 17.8.2009 U S N E S E N Í 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 65/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 19. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 13.6.2005 U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 17. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.5.2007 U S N E S E N Í 17. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 17/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 42/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 12.6.2000 ve13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Ing.arch. Milan Pospíchal, Ing. Petr

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 66. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 25.4.2005 U S N E S E N Í 66. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 66/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 26. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27. 7. 1995 ve 14.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Jan Grůza, RNDr. Katarína Husárová, Ing. Petr Doležal, Ing

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 139. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 27.8.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Bc. Ladislav

Více

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20.9 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Odejmutí a prodej věci svěřené městské části bytový dům Táborská č.

Více

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 19.4.2010 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 82/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9.

2. VI.73/800/1 Věc : Plnění hospodaření VHČ DOMY ve výnosech, nákladech a službách, účetní stav nedoplatků nájemného a služeb k 30.9. Z á p i s z 73. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 30.10.2013 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, p. Sedláček, Ing. Svobodová, p. Pavlík, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne ve hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS z 55/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 11.12.2000 ve 13.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 82. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.12.2005 U S N E S E N Í 82. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 82/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/69. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.11.2013 VI/69/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. r. 2013 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 2. schůze rady městského obvodu konané dne 2. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2018 čís. 0016/RMOb-Pro/1822/2-0031/RMOb-Pro/1822/2 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský místostarosta Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 34. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 3.3.2008 U S N E S E N Í 34. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 34/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

2. VI.90/2400/1 Věc : Veřejná zakázka malého rozsahu Rekonstrukce střechy mateřské školy Neklež výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy Z á p i s z 90. schůze Rady městské části Brno-Líšeň ze dne 2.7.2014 1. Zahájení a schválení programu Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Karnet, Ing. Svobodová, Bc. Mílek, p. Hrazdíra, Ing. Mgr.Vondráčková,

Více

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017

USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017 USNESENÍ z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. února 2017 707/25/1/2017 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje upravený program 25. zasedání

Více

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

USNESENÍ 10. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - S OHLEDEM NA OCHRANU OSOBNOSTI ZARUČENOU OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM A NA USTANOVENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, BYLY OSOBNÍ ÚDAJE, TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH FYZICKÝCH OSOB, ANONYMIZOVÁNY. Příloha k

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008

Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů Zápis R8/008 z 8. schůze RMČ Brno-jih konané dne 06.02.2019 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí

Více

Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 2.12.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, prof.

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19.

Usnesení ZMČ č. 7/ U S N E S E N Í. Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. Statutární město Brno městská část Brno - Nový Lískovec Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec z řádného zasedání č. 7/30 konaného dne 19. září 2018

Více

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 2. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 24.11.2010 1. Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů na ul.: Labská č.o.35, Brno a Oblá č.o. 57, Brno

Více

Název: Rozpočtové opatření č. 13. Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu. Obsah:

Název: Rozpočtové opatření č. 13. Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení zůstatku 2015, aktualizace rozpočtu. Obsah: Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/10. ZMČ 7/10.13 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15. 06. 2016 Název: Rozpočtové opatření č. 13 Finanční vypořádání za rok 2015, zapojení

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne

Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne Usnesení z VI/49. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 03.12.2012 VI/49/1 Hospodaření s rozpočtem a) Výsledky rozpočtového hospodaření MČ za 1. - 10. 2012 RMČ bere na vědomí výsledky rozpočtového

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019

USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 USNESENÍ z 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 309/11/2/2019 Volba ověřovatele zápisu a schválení programu 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 Rada města Přerova

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká

Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 4.3.2015 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Monika Hladká Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 14, v bytovém

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne

USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne USNESENÍ z 40. zasedání Rady města Jirkova ze dne 29.11.2010 795/40/RM/2010 Kontrola plnění usnesení Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.740/35/rm/2010, 786/39/RM/2010, 789/39/RM/2010. 796/40/RM/2010

Více

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016

Z Á P I S. schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Statutární město Brno Rada města Brna Z Á P I S schůze Rady města Brna č. R7/077 konané dne 5. září 2016 Jednání RMB zahájil primátor města Brna Petr, který vedl schůzi. Hlasování o návrzích na ověřovatele

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p.

U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.5.2016 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice č.p. 197 Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 16.05.2018 od 16:00 do 18:30 hodin v jídelně Základní školy Chlumec.

Více

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne

Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne Z á p i s z 41. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 24. 8. 2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg Nepřítomen: Mgr.

Více

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15

MĚSTO FULNEK. Usnesení. z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne čís. 89/05/15-118/05/15 MĚSTO FULNEK Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Fulnek konaného dne 29.06.2015 čís. 89/05/15-118/05/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:30 hodin Z á p i s z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21. 6. 2012 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více