ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013"

Transkript

1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZÁŘÍ 2013 Název školení, Datum Místo konání Účastníci Poznámka Škola v muzeu ukázková hodina pro ZŠ Velká Morava, Středověk Školení metodiků prevence Viktimologie Dietrichsteinský palác Zelný trh SSŠ G. Staňková J. Svobodová D. Fidlerová I. Halouzková Projekt Škola v muzeu (Masarykova univerzita a Moravské zemské muzeu ) G. Staňková Odborný seminář pořádaný OŠ KrÚ JMK Práce s ActivExpression ZŠ Boskovice nám. 9. května 8 16 pedagogických pracovníků v rámci projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky a MKV s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se SPV v těchto oblastech na ZŠ a MŠ

2 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘÍJEN 2013 Název školení, Datum Místo konání Účastníci Poznámka Práce s ActivExpression Základní škola Boskovice Výukové metody a metody práce s nadanými žáky Ekologická a environmentální výchova Bezpečně v kyberprostoru Společně proti šikaně Gymnázium Boskovice ZŠ, Zemědělská Krajský úřad JmK, 16 pedagogických pracovníků v rámci projektu Vzdělávání pedagogů v oblasti pedagogiky a MKV s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se SPV v těchto oblastech na ZŠ a MŠ D. Fidlerová B. Bohatcová Vzdělávání v rámci projektu OP VK T.A.L.E.N.T. č. projektu CZ.1.07/1.2.17/ lektor Mgr. Alena Vávrová B. Bohatcová Nakladatelství Fraus Mgr. Petra Šimonová S. Hrdličková Židé, dějiny a kultura 2013 Dějiny Židů Tradice a zvyky Židů Židovské muzeum v Praze Oddělení pro a kulturu pobočka Interaktivní tabule Základní škola Boskovice G. Staňková J. Šafránková Akreditace: MŠMT 44726/ pedagogických pracovníků Základní škola Boskovice nám. 9. května 8 v rámci projektu Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice

3 Geometrie, čtyřúhelníky a tělesa hranoly v 7. ročníku Odbor školství Devět životních stylů mládeže Základní škola Boskovice Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb ZŠ, Kotlářská 4 B. Bohatcová Tvořivá škola, lektor: Marie Randáčková 19 pedagogických pracovníků Školitel: PhDr. Jan Svoboda Jak učit matematice žáky ve věku let Litomyšl VOŠP a SPgŠ Litomyšl Komenského nám. 22 Zámek Litomyšl Nový kostel Litomyšl Domov mládeže SPgŠ V. Nádvorníková D. Oujezská Za podpory ESF, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Jednota českých matematiků a fyziků Garant: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. předseda SUMA JČMF Aktivační metody při výuce anglického jazyka NIDV Křížová J. Kotrhonzová Akreditace: MŠMT 20895/ Podzimní zpívání seminář HV SSŠ pobočka Blansko P. Palánová Akreditace: MŠMT 18401/

4 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LISTOPAD 2013 Název školení, Datum Místo konání Účastníci Poznámka Seminář Deutsch mit Prima Základní škola Zemědělská 29 Seminář Židé, dějiny a kultura Holocaust/šoa Pracovní setkání o literatuře pro děti a mládež Emoční inteligence ve výchovně vzdělávacím procesu AGID Seznámení s geoinformatikou Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro a kulturu pobočka Praha sál Národního pedagogického muzea a knihovny SSŠ Gymnázium Boskovice M. Wilderová Školitelka: PaedDr. Milena Zbranková J. Šafránková Akreditace: MŠMT 44726/ J. Šafránková M. Wilderová Akreditace: MŠMT 39381/ Školitel: Mgr. Jiří Beníšek M. Gebel Lektoři Akademie geoinformačních dovedností Jak na mediální výchovu I Základní škola Bakalovo nábřeží 8 J. Sauer Akreditace: MŠMT 33426/ Lektor: Mgr. Helena Průžová Kulatý stůl vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP VARS BRNO Kroftova 80c školicí středisko D. Oujezská E. Tichá Akreditace: MŠMT 33926/ Lektoři: Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek

5 Finanční svoboda hra pro nadané žáky ZŠ Boskovice nám. 9. května Odbor školství M. Wilderová, a. Součková, M. Kramlová, J. Formánková, V. Nádvorníková, G. Staňková, H. Vašíčková, J. Šafránková, L. Huvarová, I. Dokoupilová, M. Pospišilíková, Š. Neužilová, D. Oujezská, P. Švábenská, E. Klevetová, B. Bohatcová, L. Macková Základní škola Boskovice nám. 9. května 8 v rámci projektu Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb.

6 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PROSINEC 2013 Název školení, Datum Místo konání Účastníci Poznámka Odbor školství Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb. Seminář pro pedagogy představení projektu Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí Odbor školství D. Oujezská Školitelé: JUDr. Hana Poláková PhDr. Jan Svoboda Mgr. Radovan Klieštik Didaktické a prožitkové hry Blansko nám. Svobody 2 M. Wilderová Lektorka: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. Aktivizační metody při výuce Aj III NIDV Křížová 22 J. Kotrhonzová Akreditace: MŠMT 20895/

7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2014 Název školení, Jak vést efektivní dialog se žáky: Rozvoj komunikačních dovedností učitele Datum Místo konání Účastníci Poznámka Odbor školství Tablet jako pomocník učitele Seminář OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb J. Šafránková Kurz 38 h 18 h individuální práce s tutorem v rámci videotréninku Projekt učitel a žáci v dialogovém vyučování Ústav pedagogických věd, Filosofická fakulta MU OPPP Pracoviště Štefánikova 2 Boskovice A. Ryšavý Akreditace: MŠMT 27625/ Školitel: Mgr. Josef Mach M. Pospišilíková, Mk. Dvořáková, P. Hénková Program: vývojová dysfázie a SVPU, dys-ko-hry, jazykový cit a možnosti reedukace Školitelky: Mgr. Pavlína Kryštofová Mgr. Michaela Dufková

8 Název školení, Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚNOR 2014 Datum Místo konání Účastníci Poznámka Odbor školství Sudice D. Šamšulová, M. Večeřová, K. Hrdá Školní zralost ZŠ Merhautova, Amerika today Kamenomlýnská 2 Střední škola a Základní škola pro zrakově postižené Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb. M. Wilderová každý týden 2 h Akreditace MŠMT: 18700/ Lektorka: Mgr. Radka Mlýnková V. Legnerová, J. Svobodová, I. Dokoupilová, Š. Neužilová, E. Klevetová, P. Švábenská Projekt CZ.1.07/1.2.17/ "Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v těchto oblastech na základních a mateřských školách" Š. Šulcová Akreditace MŠMT: 42170/ Lektor: Margaretten Ronald George Descartes v.o.s.

9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ BŘEZEN 2014 Název školení, Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé Finanční gramotnost v matematice Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (Česká školní inspekce) Datum Místo konání Účastníci Poznámka SSŠ a Zařízení pro DVPP, pobočka Blansko Hotel Continental Kounicova 6 M. Wilderová každý týden 2 h Akreditace MŠMT: 18700/ Lektorka: Mgr. Radka Mlýnková V. Nádvorníková J. Formánková D. Oujezská A. Ryšavý Akreditace MŠMT: 34058/ Setkání pro vedoucí pracovníky základních a středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje Nestandardní aplikační úlohy v učivu ZŠ Odbor školství SSŠ a Zařízení pro DVPP, pobočka Blansko Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb. D. Oujezská Akreditace MŠM: MSMT-34058/ Lektorka. Mgr. Anna Sládková Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language PdF MU Poříčí 9, A. Sedláková Š. Šulcová Akreditace MŠMT 21544/

10 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DUBEN 2014 Název školení, Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé PÍSNIČKY PRO TEENAGERY Datum Místo konání Účastníci Poznámka Kamenomlýnská 2 M. Wilderová každý týden 2 h Akreditace MŠMT: 18700/ Lektorka: Mgr. Radka Mlýnková M. Wilderová Akreditace MŠMT / Mgr. D. Hrušková Základy zpracování digitální fotografie na počítači 9. 4., Kamenná B. Bohatcová Akreditace MŠMT: 2387/ Didaktické hry v matematice ZŠ Odbor školství Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb H. Klosová Akreditace MŠMT: / Lektor RNDr. PaedDr. Eva Krejčová, CSc. Využití interaktivní tabule v přírodovědných oborech ZŠ Boskovice pracoviště Zelená Š. Neužilová, H. Vašíčková, I. Dokoupilová, P. Švábenská M. Pospišilíková, J. Buchtová, D. Slezáková, M. Báčová, E. Klimešová, J. Sauer, I. Pouličková, M. Wilderová, L. Slámová, J. Čermáková, D. Oujezská, S. Svobodová, E. Skotáková, E. Klevetová, Základní škola Boskovice nám. 9. května 8 v rámci projektu Rozvíjení matematiky a přírodovědných oborů na ZŠ Boskovice školitel: A. Ryšavý

11 Matematika činnostně v 6. ročníku ZŠ Kotlářská 4, B. Bohatcová, L. Křivinková Akreditace MŠMT: / Lektorka: Marie Randáčková Program celoživotního Dyslexia for Taechers of English as a Foreign Language PdF MU Poříčí 7 Š. Šulcová A. Sedláková Program celoživotního na PdF MU Akreditace MŠMT 21544/

12 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ KVĚTEN 2014 Název školení, Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení 1. část Program celoživotního Dyslexia for Taechers of English as a Foreign Language Matematika činnostně - geometrie Datum Místo konání Účastníci Poznámka ZŠ, Bakalovo nábřeží 8, PdF MU Poříčí Odbor školství ZŠ Kotlářská M. Wilderová každý týden 2 h Akreditace MŠMT: 18700/ Lektorka: Mgr. Radka Mlýnková J. Šafránková Akreditace: MŠMT: 33426/ Š. Šulcová A. Sedláková Program celoživotního na PdF MU Akreditace MŠMT 21544/ Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb. B. Bohatcová L. Křivinková Akreditace MŠMT / Lektorka: Marie Randáčková

13 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČERVEN 2014 Název školení, Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé Datum Místo konání Účastníci Poznámka M. Wilderová každý týden 2 h Akreditace MŠMT: 18700/ Lektorka: Mgr. Radka Mlýnková Školení uživatelů programu Bakalář rozvrh hodin Metodicko-didaktický seminář pro učitele angličtiny Odbor školství ZŠ Boskovice, nám. 9. května Řípská 15a ICL Czechoslovakia, s.r.o. Z. Oldřich Program je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 317/2005 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 412/2006 Sb. V. Ochmanský, Z. Žáček, P. Školitel: RNDr. František Novák Nymburský, D. Oujezská, M. Staněk, A. Ryšavý, B. Bohatcová, V. Klimek Š. Šulcová Lektorka: Daniela Clarke Seminář v rámci Open Day at ILC

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku

Vážení rodiče! Informace o zahájení školního roku Vážení rodiče! Zveme Vás na třídní schůzky a na ně navazující individuální konzultace, které proběhnou ve čtvrtek 15. 11. od 15,00 do 17,00 (nám. 9. května, Sušilova) a od 15,30 do 17,30 (Slovákova). V

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy

Vypracoval: Ing. Stanislav Laštůvka, ředitel školy Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání studentů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne 1. 9. 2012 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská

Více

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín

Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy Ústí nad Labem Zlín PROGRAMOVÁ NABÍDKA I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ÚNOR SRPEN 2014 Brno České Budějovice Hradec Králové Jihlava Karlovy Vary Liberec Olomouc Ostrava Pardubice Plzeň Praha a Střední Čechy

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice

2012/2013. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2012/2013 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2012 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2010/2011 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009. Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2008/2009 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 1 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 2 OBSAH : A) Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah

Výroční zpráva za školní rok 2012 2013. ZŠ Jihlava, Křížová 33. Škola pro život. 130 let. Obsah Výroční zpráva za školní rok 2012 2013 ZŠ Jihlava, Křížová 33 Škola pro život 130 let Obsah 0 Obsah 1. Základní údaje o škole strana 2 2. Školská rada strana 3 3. Charakteristika školy strana 4 4. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více