Seznam vzdělávacích akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam vzdělávacích akcí"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP Seznam vzdělávacích akcí Číslo Název Platnost akreditace 1 Rozvíjení komunikačních schopností dětí Umění jednat v emočně vypjatých situacích Garant Lektoři Počet účastní ků Poč. hod. Místo školení Mgr.Beníšková PhDr.Šedá PPP Ústeckého kraje, popř. na žádost klienta kdekoliv PhDr.Liška Mgr. Bobysudová 15 8 Cena (návrh) 700,-Kč 520,-Kč 3 Možnosti rozvoje percepčně motorických funkcí u děti předškolního věku 4 Alternativní program rozvoje grafomotoriky Nadané děti v předškolním a ml. školním věku identifikace a specifika péče a vzdělávání 6 ADHD, ADD uvedení do problematiky. Základní praktické postupy a přístupy v práci s dětmi s danou diagnózou 7 Vývojové poruchy učení a jejich reedukace PaedDr.Rodová Mgr.Petříčková ,-Kč Mgr.Rothová PaedDr.Rodová ,-Kč PaedDr.Rodová Mgr.Beníšková ,-Kč PaedDr.Rodová ,-Kč PaedDr.Rodová Mgr.Rothová ,-Kč 8 Jak i jinak na vývojové poruchy učení i chování? Mgr.Lívancová PaedDr.Nováková ,-Kč 9 Co a jak při potížích v matematice (dyskalkulie, kalkuloastenie, Mgr.Lívancová PaedDr.Nováková ,-Kč

2 hypokalkulie a další matematické obtíže)? 10 Strategie školy v oblasti kázně 11 Rytmická a grafomotorická cvičení 12 Zařazení prvků trénování paměti pomocí mnemotechnických metod do výuky žáků Mgr.Šťastná Bc.Ulrichová Mgr.Homolová ,-Kč Mgr.Jungrová Mgr.Králíčková ,-Kč Mgr.Šťastná Mgr.Güttnerová ,-Kč 13 Dramatická výchova na 1.stupni ZŠ Mgr.Moravec Mgr.Holemá ,-Kč 14 Dramatická výchova na 2.stupni ZŠ Mgr.Moravec Mgr.Holemá ,-Kč 15 Dětská literatura jako východisko pro Mgr.Lišková Mgr.Holemá ,-Kč dramatickou výchovu na 1.stupni ZŠ 16 Hry v hodinách českého jazyka a Mgr. Johanovská Mgr. Kapicová ,-Kč matematiky 17 Specifika domácí přípravy Mgr. Růžičková ,-Kč v kolektivním zařízení 18 Specifické poruchy učení a práce PaedDr. Rodová ,-Kč s poradenskou zprávou 19 SPU na středních školách ,-Kč 20 Vliv alternativních výtvarných technik na rozvoj poznávacích schopností dětí PhDr.Šedá ,-Kč 21 Strategie vyšetřování šikany PhDr.Liška Mgr.Maléř Max ,-Kč 22 Modelové řešení šikany PhDr.Liška Mgr.Maléř Max ,-Kč 23 Deprese a další psychické potíže MUDr.Procházková MUDr.Vadlejchová ,-Kč v dětském a adolescenčním věku 24 Alternativní a suportivní způsoby Mgr. Čapek, PhD ,- Kč vyučování 25 Hry v mateřské škole Mgr. Holemá Mgr. Kapicová ,- Kč 26 Styly současné mládeže se Mgr. Tóthová ,- Kč zaměřením na jejich rizika 27 Komunitní kruh Mgr. Růžičková ,- Kč

3 28 Finanční a ekonomická Ing.Svádová Ing.Suchomelová ,- Kč gramotnost 29 Integrace mentálně postižených dětí PhDr. Šedá ,- Kč 30 Odměny a tresty ve školní praxi Mgr. Čapek PhD ,-Kč 31 Hodnocení a sebehodnocení žáka Mgr. Pekařová Mgr. Čapek PhD ,-Kč 32 Úvod do speciální pedagogiky Mgr. Pekařová Mgr. Růžičková ,-Kč 33 Krizové situace výuky PhDr. Němcová PhDr. Svoboda ,-Kč 34 Vztah třídního kolektivu k vyučujícímu, vyučovanému předmětu PhDr. Němcová PhDr. Svoboda ,-Kč 35 Sebereflexe a interakce s druhými PhDr. Němcová PhDr. Svoboda ,-Kč 36 Současné děti a mládež ve škole-jak přistupovat a snížit agresivitu žáků a rodičů PhDr. Svoboda ,-Kč 37 Komunikace s problémovým žákem a s rodiči při řešení rizikového chování 38 Než půjde do školy-otázky školní zralosti a připravenosti 39 Vybrané problémy aplikace právních předpisů 40 Uplatnění zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů při řízení školy a školského zařízení 41 Odměňování pracovníků škol a školských zařízení 42 Jak pracovat s dětmi s vývojovou dysfázií 43 Vzdělávání dětí s dg. ADHD/ADD v prostředí ZŠ 44 Hry s padákem, stuhami a šátky v MŠ a ŠD 45 Kineziologie One Brain neomezené možnosti pomoci nejen při poruchách učení a soustředění 46 Práce s chybou v písemném projevu v hodinách českého jazyka PhDr. Svoboda ,-Kč Mgr. Jungová ,-Kč Mgr. Králíčková Mgr. Pekařová PhDr.Et.Mgr.Valenta ,-Kč Mgr. Pekařová PhDr.Et.Mgr.Valenta ,-Kč PhDr.Et.Mgr.Valenta ,-Kč PhDr. Šedá ,-Kč ,-Kč Mgr. Holemá Hurdová ,-Kč Mgr. Rutová Hönigová ,-Kč ,-Kč

4 47 Rekondiční program pro psychology Mgr. Beníšková PhDr. Petráková ,-Kč školských poradenských zařízení 48 Vliv SPU na výuku matematiky a PhDr. Balharová ,-Kč možnosti nápravy obtíží 49 Třídnické hodiny metodika vedení ,-Kč 50 Studium pedagogiky pedagog volného času PhDr. Řáhová Mgr. Pekařová Mgr. Holemá Mgr. Růžičková Mgr. Růžička ,-Kč 51 Komunikace s rodiči Mgr. Beníšková ,-Kč 52 Studium pedagogiky asistent ,-Kč pedagoga Mgr. Pekařová Mgr. Vodňanská 53 Studium pro asistenty pedagoga Mgr. Beníšková Mgr. Pekařová Mgr. Forferová PaedDr. Veselá Mgr. Valová Min ,-Kč 54 Nová cesta k léčbě šikany PhDr. Kolář ,-Kč 55 Dyslexie a dysortografie prakticky Doc.PaedDr.Zelinková,C ,-Kč Sc. 56 Metody vyučování čtení Doc.PaedDr.Zelinková,C ,-Kč Sc. 57 Vyučování cizím jazykům u žáků se Doc.PaedDr.Zelinková, ,-Kč SPU CSc. 58 Dyskalkulie-specifická porucha Doc.PaedDr.Zelinková,C ,-Kč matematických schopností Sc. 59 Specifické poruchy učení a chování Doc.PaedDr.Zelinková,C ,-Kč základní kurz Sc. 60 Rozvoj komunikačních dovedností PhDr. Svoboda PhDr. Gruber, Ph.D ,-Kč 61 Kurz relaxačních technik PhDr. Svoboda PhDr. Gruber, Ph.D ,-Kč 62 Skinhedi, pankáči a ti druzí PhDr. Svoboda PhDr. Gruber, Ph.D ,-Kč 63 Stres a metody jeho zvládání PhDr. Berková Mgr. Bobysudová ,-Kč 64 Marketing pro vzdělávací zařízení PhDr. Berková Ing. Tišlerová, Ph.D ,-Kč 65 Time management, self management PhDr. Berková Ing. Tišlerová, Ph.D ,-Kč 66 Pokročilé manažerské dovednosti PhDr. Berková Ing. Tišlerová Ph.D ,-Kč

5 67 Anglický jazyk-skupinová výuka žáků PhDr. Balharová ,-Kč s SPU ve 3.a 4. ročníku 68 Český jazyk-výuka žáků se SPU PhDr. Balharová ,-Kč 69 Sociální klima školní třídy Mgr. Homolová ,-Kč 70 Aktivizující metody výuky přírodopisu RNDr. Zahranová Mgr.et.MgA Šimková ,-Kč na ZŠ 71 Škola? V pohodě! Mgr. Koten ,-Kč 72 Metody aktivizace a motivace žáků Mgr. Čapek, Ph.D. Mgr. Koten ,-Kč v hodinách matematiky 73 Cestička do školy, aneb budou z nás PaedDr. Rodová Mgr. Koten ,-Kč školáci 74 Hodnocení žáků na ZŠ Mgr. Čapek, Ph.D. Mgr. Koten ,-Kč 75 Základní dovednosti v práci s třídním Mgr. Šťastná Mgr. Homolová ,-Kč kolektivem Mgr. Tóthová Mgr. Davídková 76 Hyperaktivní,hypoaktivní a agresivní PhDr. Hajná Ph.D. PaedDr. Martínek ,-Kč dítě v MŠ 77 Agrese a agresivita u dětí a mládeže PaedDr. Martínek ,-Kč 78 Úvod do problematiky arabské společnosti Prof.PhDr.Kropáče k CSc. Mgr. Kantarová Ph.D ,-Kč 79 Nebojte se inkluze Mgr.Bc. Pekařová ,-Kč 80 Studium k výkonu specializovaných ,-Kč činností metodik prevence PhDr. Řáhová Mgr.Bc. Pekařová Mgr. Davídková PhDr. Řáhová Mgr. Kottová Mgr. Křížová Mgr. Třešňáková Mgr. Růžičková Por. Bc. Hypšová 81 Vedení třídnických hodin Mgr. Homolová ,-Kč 82 Šikana jako narušení vztahů ve PaedDr. Martínek ,-Kč skupině 83 Myšlenkové mapy Mgr. Dvořák ,-Kč 84 Základy speciální pedagogiky PaedDr. Bartoš Mgr. Pekařová Mgr. Korandová Mgr. Pecharová Mgr. Růžička Mgr. Brhelová ,-Kč 85 Evropská Unie a my Mgr. Dušek ,-Kč

6 86 Islám a islámský fundamentalismus Mgr. Kantarová, Mgr. Dušek ,-Kč PhD. 87 Specifické poruchy chování a jak PaedDr. Bartoš ,-Kč na ně 88 Žáci na středních školách vyžadující PaedDr. Rodová ,-Kč speciální přístup 89 Komunikace s rodiči a třídní schůzky PaedDr. Rodová ,-Kč 90 Úvod do SPU a zážitkový seminář PaedDr. Rodová ,-Kč 91 Najděte si svého Marťana Mgr. Beníšková PhDr. Herman ,-Kč 92 Proč nejde navážit 15 dkg něhy Mgr. Beníšková PhDr. Herman ,-Kč 93 Význam a tajemství pohádek pro PhDr. Svoboda PhDr. Herman ,-Kč vývoj dětí do 6 let 94 Jak se do našich škol dostal Mount PhDr. Svoboda PhDr. Herman ,-Kč Everest 95 Sluneční soustava jak ji neznáme, Mgr. Šimková Bc. Tarant ,-Kč aneb proč je v noci tma 96 Finanční gramotnost Ing. Suchomelová PhDr. Ing. Burč ,-Kč 97 Veřejné zakázky a jak na ně PhDr. Ing. Burč Bc. Tarant ,-Kč 98 Mýty a fakta v ekologii a životním Mgr. Šimková Bc. Tarant ,-Kč prostředí 99 Poruchy příjmu potravy Mgr. Tomanová ,-Kč 100 Důstojnost a identita lidské osoby PhDr. Šedá ,-Kč 101 Co nám říká poradenská zpráva Mgr. Štroblová PaedDr. Nováková ,-Kč 102 Rozvoj hrubé motoriky Mgr. Štroblová PaedDr. Rodová ,-Kč 103 Školní zralost Mgr. Štroblová PaedDr. Rodová ,-Kč 104 Problematika žáků se SPU a SPCH PaedDr. Nováková ,-Kč na SŠ a VOŠ 105 K3, podpora pedagogických týmů Mgr. Valová ,-Kč Mgr. Michalinová Mgr. Staněk Mgr. Forferová PaedDr. J. Veselá 106 Dítě, pedagog a trestní právo PhDr. Řáhová Mgr.Bc.Müller ,-Kč 107 Co a jak při psaní projektů a žádostí Mgr.Bc. Pekařová PhDr. Řáhová ,-Kč o grant 108 Studium pedagogiky varianta A Mgr.Bc. Pekařová Mgr. Štroblová Ing. Klobása ,-Kč

7 109 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 110 Předcházení specifických poruch učení z logopedického hlediska 111 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 112 Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku v zařízení sociální péče varianta B Ing. Mrzenová Ing. Fričová Ing. Belková Mgr. Červová Mgr. Bc. Pekařová Mgr.Bc. Pekařová ,-Kč PhDr.Řáhová Mgr.Bc. Vacek Ing.PhDr.Burč Mgr. Štroblová PaedDr. Rodová ,-Kč Mgr. Šlechtová Mgr. Růžičková ,-Kč Mgr.Bc. Pekařová Mgr. Pecharová Mgr. Korandová Mgr. Štroblová Mgr. Růžička Mgr. Brhelová ,-Kč 113 Šikana, sociální klima třídy PaedDr. Bartoš ,- Kč 114 Základy arteterapie Mgr. Štroblová ,- Kč 115 Genetická metoda čtení v moderním Mgr. Kopřivová ,- KČ pojetí výuky 116 Komunikace s rodiči našich žáků PhDr. Čáp ,- Kč 117 Komunikační dovednosti v jednání PhDr. Němcová PhDr. Svoboda ,- Kč s problémovým klientem 118 Vedení poradenského rozhovoru I Mgr. Beníšková PhDr. Němcová ,- Kč PhDr. Svoboda 119 Vedení poradenského rozhovoru II Mgr. Beníšková PhDr. Němcová ,- Kč PhDr. Svoboda 120 Zdravotník zotavovacích akcí Mgr. Šlechtová Mgr. Růžičková ,- Kč Mgr. Pecharová MUDr. Procházková MUDr. Flesar 121 Lze diagnostikovat dyslexii Mgr.Rothová Doc.PaedDr.Zelinková ,- Kč v předškolním věku? 122 Neukázněné dítě v předškolním věku Doc.PaedDr,Zelinková ,- Kč Aktualizováno

8

dataprojektor, NTB, flipchart, balící papíry, fixy

dataprojektor, NTB, flipchart, balící papíry, fixy Střední školy : KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Cílová skupina třídní učitelé, školní metodici prevence, výchovní poradci Stručný obsah Úvod do tématu klima ve školním prostředí. Činitelé klimatu školní třídy a možnosti

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz

6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz 6/2011 (měsíčník) www.cpiv.cz Milí kolegové, spolupracovníci a přátelé, právě jste otevřeli poslední číslo měsíčníku CPIV Most ve školním roce 2010/2011. Newsletter pro vás opět shrnuje aktuální dění v

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014

Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Návrh absolventských prací denní studium školní rok 2013/2014 Psychopedie 1. Práce asistenta ve speciálních zařízeních s dětmi s kombinovanými vadami 2. Poruchy příjmu potravy u osob žijících ve městech

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/09

Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Pedagogicko-psychologická poradna Třebíč Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Sídlo: Třebíč, Vltavínská 1289 Zřizovatel: Kraj Vysočina Ředitelka: PhDr. Miluše Němcová Telefon: 568 848 815 Fax: 568 848

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zprávu předkládá: Semily 30. 10. 2014 Mgr. Věra Provazníková ředitelka PPP Semily Stránka 1 z 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 21 Dne 25. srpna 2010 Přítomni: Mgr. Alžběta Cetkovská, MUDr. Milena Černá,, Mgr. Petr Hanuš, Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka Kratochvílová, Mgr. et Bc.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 10 Vydáno: ŘÍJEN 2007 Cena: 264 Kč OBSAH Část normativní Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j.

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více