Sklokeramická varná deska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sklokeramická varná deska"

Transkript

1 Sklokeramická varná deska Važený spotřebiteli! Sklokeramická varná deska je určena k použvání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bey nebezpečí pro okolí znovu pŕedělat (recyklovat), deponovat nebo znehodnotit. Za tím účelem jsou označeny také obalové materiály. Až již nebudete přistroj potřebovat, postarejte se o to aby nebyl na obtíž okolí. Odevzdejte jej do sběren "opotřebovaných" kuchyňských přístrojů. Návody k obsluze CZ Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli. Popisují přstroj a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům přstrojů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které váš přístroj nemá. Návod k připojení Zapojení musí být provedeno v souladu s návody, které jsou přiloženy k přístroji a platnými předpisy a normami. Zapojení smí provést jen oprávněná organizace. Typový štítek Typový štítek se základnímí údaji je připevněn na spodní straně přístroje. Důležitá upozornění Technické údaje Sklokeramická varná deská Ovládání varných zón Použit varných zón Knoflíky varných zón Vypínač pro dvoukruhovou varnou zónu Kontrolní světla Upozorňovací světlo horká Nádoba Šetření energií Čištění a údržba sklokeramického povrchu Vestavěn vsazovac desky (1) Nejmenší rozměry prostoru, do kterého má být spotřebič instalován.. Vestavění vařičy...49 Důležitá upozornění Nejmenší rozměry prostoru, do kterého má být spotřebič instalován.. Zapojení...50 Zapojení na elektrickou síť...50 Vestavna varná deska Uzemnění vestavné varné desky Důležitá upozornění Přístroj smí vestavět do nábytkového elementu a současně jej zapojit do elektrické sítě jenom k tomu oprávněný. Jednotlivé části přístroje se mezi použitím zahřejí (okolí varnych zón). Postarejte so o to, aby se děti nazadržovali v blízkosti přístroje a současně je upozorněte na nebezpečí spálenin. Přehřátý tuk se může rychle zapálit. Proto při pěíprave jídel na tuku nebo na oleji (například pommes frites hranolky) jednejte vždy opatrně a přípravu jídel stále kontrolujte. Varné zóny hořet na prázdno, bez nádoby. Nepoužívejte přístroje pro ohřívani místnosti. Sklokeramické varné desky nepoužívejte jako pracovní desku. S ostrými předměty můžete způsobit odřeniny. Na horkych varných zónach není dovolena příprava jídel v hliníkových nádobách nebo v nádobach z umělých hmot. Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné předměty z umělych hmot nebo z aluminiové fólie. Jestliže máte v blízkosti přístroje do zástrčky zapojen jiný elektrický přístroj, dávejte pozor, aby elektrická šňůra neprišla do styku s horkými varnými zónami. Nepoužívejte prasklou nebo zlomenou sklokeramickou desku. Jestliže se ukáže jakákoliv viditelná prasklina, ihned přerušte přívod elekrické energije do přístroje. Při poruše ihned vypnětepřívod elektrické energije do přístroje a zavolejte servisní službu. K čištění spotřebiče nepoužívejte horkou páru ani vysokotlaké parní čističe. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Návod k obsluze, vestavění a zapojení 45

2 Technické údaje TypSKP671-4 SKP64 1S SKP653-0SKP641-4 SKP65 1S SKP633-4SKP621-4 SKP63 1S Elektrické zapojení 3N AC 400 V Provozní napetí 230V, 50Hz Typy vypínačů S=stupňove řízení příkonu H=bezstupňové řízení příkonu s energetickými regulátory Varné zóny S=standardní ohřívač (ø mm/kw) HL=HL-light ohřívač Vlevo vpředu 210/120/2,2/HL 180/1,7/S 210/2,1/HL 210/2,1/S 210/120/2,2/HL Vlevo vzadu Vpravo vzadu 180/120/1,7/HL 180/1,7/S 180/1,8/HL 180/1,7/S 265x170/2,4/HL Vpravo vpředu 180/1,8/HL 180/1,7/S SKP611-4SKP693-0SKP661-0 SKP661S 180/1,8/HL 180/1,8/HL 210/120/2,1/S 265x170/2,2/S 210/2,1/S 180/1,7/S Celkový přkon (kw) 6,3 5,8 6,9 6,7 7,0 6,7 6,2 6,0 Sklokeramická varná deská Sklokeramická varná deska má 4 varn zóny. Povrch desky je rovný, bez hran, kde by se nabírala nečistota. Nádobu můžete bez potíží posunovat po desce. Varná zóna dosáhne rychle nastavený výkon neboli teplotu ohřevu, ale okolí varných zón zůstava studené. Deska je odolná na změny teploty. Deska je odolná také na údery. Nádobu můžete postavit na desku, aniž byste ji poškodili. Nepoužívejte sklokeramickou varnou desku jako pracovn plochu. S ostrými předměty můžete způsobit poškrábání varné desky. Na horkých varných zónách není dovolena příprava potravin v aluminiových nádobach nebo v nádobách z umělých hmot. Na sklokeramickou varnou desku nepokládejte žádné předměty z umělých hmot nebo aluminiovou folii. Kávu nevařte v konvičce, která se nahoru zužuje, neboť je dno nádoby příliš malé a může se tim pokodit sklokeramický povrch. desku, může způsobit zlomení desky. Následky jsou viditelné buď okamžitě, nebo teprve po delší době. Jestliže se ukáže jakákoliv viditelna puklina, vypněte ihnrd pěívod elektrické energie do přístroje. Pokud se po horké sklokeramické desce rozsype cukr nebo se rozlije cukernatý pokrm, okamžitě otřete desku nebo odstraňte cukr žiletkovou škrabkou dokud je varná zóna ještě horká. Tím zamezíte možné poškození sklokeramického povrchu. Nečistěte hork sklokeramické povrchy s čistícími prostředky, neboť se tím může poškodit sklokeramický povrch. Důležité! Nepoužvejte praskou nebo zlomenou sklokeramickou varnou desku. Předmět s ostrým krajem, který spadne na Ovládání varných zón Varné zóny se zapínají pomocí knoflíků, které jsou vestavěné do čelní desky přístroje. Na knoflících je příkon tepla označen od 1 do 6 (strupňove řízeni příkonu) respektive 1-9 (bezstupňove řízeni příkonu s energetickými regulátory). V poloze 1 je příkon nejmenší, v poloze 6 respektive 9 největší, v poloze 0 je ohřívání vypnuto. Mezistupňový příkon vybíráte a nastavujete postupně nebo najednou. Při strupnových vypínačích můžete otáčet knoflíkem v obou směrech. Při energetických vypínačích se s otáčením knoflíku ve směru hodinovych ručiček zvyšuje příkon tepla, s otáčením na druhou stranu se příkon tepla snižuje. Použit varných zón S E 0 0 Varn zna je vypnuta Udržovn teploty a ohřev menho množstv pokrmů Ohřev Ohřev nebo dlouho trvajc vařen větho množst v pokrmů. 4 7 Postupn pečen (omolety apod.). 5 8 Pečen na oleji (smažen apod.). 6 9 Rychlý ohřev Knoflíky varných zón vlevo vpředu vlevo vzadu vpravo vzadu vpravo vpředu 46 Návod k obsluze, vestavění a zapojení

3 Vypínač pro dvoukruhovou varnou zónu Při normálním otáčení knoflíku pro dvoukruhovou varnou zónu (1) se nejdříve zapne základní varná zóna (vnitřní kruh). Pokud si přejete zapnout celou varnou zónu, otáčejte knoflíkem do označení za čísly, až uslyšíte klik a potom nazpět do polohy, kterou si přejete. Otočením knoflíku na polohu 0 vypnete varnou zónu. Upozorňovací světlo horká (pouze u některých modelů) Sklokeramické varné desky mají v přední části desky vestavěno upozorňovací světlo horká. Světlo, které svítí upozorňuje, že příslušná varná zóna je horká (nebezpečí popáůení). Jestliže vypnete varnou zónu, světlo horka svítí, dokud se varná zóna neochladí pod 50 o C. Kontrolní světla Žluté světlo svtítí, je-li zapnuta alespoň jedna varná zóna. U některých modelů má funkci žlutého světla osvětlený číselník nad zapnutým knoflíkem. Nádoba Použvejte vždy jakostní nádobí s rovným a stabilním dnem. V průběhu vařen nechť je nádoba uprostřed varné zóny. Pri vaření v nádobě z ohnivzdorného nebo teplovzdorného skla nebo porcelánu dodržujte návody k použití výrobce nádob. Pokud používáte tlakový hrnec (úsporný hrnec) kontrolujte ho, dokud není dosažen správný tlak. Místo na vaření nechť hřeje nejprve s nejvěštím příkonem, potom dle návodů výrobce hrnce, včas otočte odpovídající knoflík na nižší polohu. Jestliže při vaření na sklokeramické varné desce používáte nádobí, které odráží teplo (světlý kovový povrch) nebo nádoba se silným dnem, může se doba uvedení do varu prodloužit o několik minut (až o 10 minut). Pro ohřátí většího množství tekutiny, doporučujeme použít nádobí s rovným tmavým dnem. Šetření energií Dno nádoby nechť je mrně prohnuté dovnitř, neboť se při tom dobře přenáší teplo z varné zóny. Průměry dna pánve a hrnců se musí shodovat s průměrem varné zóny. Pokud je nádoba menší, přichází do ztráty tepla, varná zóna se může pokodit. Pokud to příprava pokrmů dovoluje, používejte pokličku. Nádoba nechť je vhodně velká také vzhledem k množství pokrmů. Příprava menšího množství pokrmů ve velké nádobě znamená ztrátu energie. Potraviny, které potřebují dlouhou dobu vařen vařte v tlakovém hrnci (úsporný hrnec). Různou zeleninu, brambory apod. můžete vařit v menším množství vody. Tím se jídlo rychleji uvaří, ale při tom je důležité, aby byla poklička dobře uzavřena. Po dosažen bodu varu otočte knoflík na polohu, která zabezpečuje pomalé vření. Varnou zónu vypněte asi 5-10 minut před koncem vařen nebo pečení. Varná zóna se poškodí: Pokud ji zapnete a necháte prázdnou nebo na ní postavte prázdnou nádobu. Pokud používáte nevhodnou nádobu, například s nerovným, ohnutým dnem nebo nádobu s malým průměrem (např. nádoba na kávu). Pokud používáte hlinité nádoby neboť na sklokeramickém povrchu způsobují praskliny. Dříve, než postavte nádobu na varné místo, otřete dno nádoby dosucha, aby bylo umožněno přenášení tepla a varná zóna se nepoškodila. Návod k obsluze, vestavění a zapojení 47

4 Čištění a údržba sklokeramického povrchu rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 Ochlazený sklokeramický povrch očistěte po každém použití, po následném použití se může sebemenší nečistota připálit na horkou plotnu. Pro pravidelnou údržbu sklokeramického povrchu používejte zvláštní čisticí prostředky, které na něm vytvoří ochranný povlak, chránící před ušpiněním. Před každým použitím otřete sklokeramický povrch a dno nádoby, protože případné zbytky jídel, by mohly povrch poškrábat (viz obrázek 1). Pozor: drátky na nádobí, čisticí houbičky nebo hrubé prášky mohou povrch poškrábat. To platí také pro použití hrubých sprejů a nevhodných tekutých čistidel (viz obrázek 1 a obrázek 2). Signace se může při použití agresivních čistidel a hrubých nebo poškozených spodních částí nádoby poškodit (viz obrázek 2). Menší ušpinění odstraňte měkkým vlhkým hadříkem a potom povrch dosucha vytřete (viz obrázek 3). Vápenaté skvrny odstraníte slabým roztokem octa, kterým však nesmíte utírat rám (jen u některých modelů), jelikož by mohl ztratit lesk. Nepoužívejte agresivní spreje a čistidla pro odstranění vápenatých skvrn (viz obrázek 3). Hrubé ušpinění odstraníte speciálními prostředky pro čištění sklokeramického povrchu. Přitom se řiďte vždy návody výrobce čistidla. Dávejte pozor, aby jste zbytky čistidla po použití vždy důkladně odstranili, jelikož mohou při ohřívání poškodit sklokeramický povrch (viz obrázek 3). Zaschlé ušpinění se zbytky jídel odstraňte škrabkou na sklo. Přitom musíte dávat pozor, aby rukojeť z umělé hmoty nepřišla do styku s horkou varnou plotnou (viz obrázek 4). Dávejte pozor při používání škrabky- nebezpečí poškození! Cukr a cukernaté pokrmy mohou sklokeramický povrch trvale poškodit (viz obrázek 5), proto je musíte odstranit škrabkou, dokud je plotna ještě horká (viz obrázek 4). Barevné změny sklokeramického povrchu nemají vliv na funkci a stabilitu sklokeramiky vznikají po použití nevhodné nádoby ( s hliníkovým nebo měděným dnem) a dají se velmi težce zcela odstranit. Upozornění: Všechny zmíněné závady mají především vzhledový charakter a nemají bezprostředně vliv na činnost přístroje. Jejich odstranění není pod zárukou. Vestavěn vsazovac desky (1) Dýha neboli obložení vestavovacího nábytku musí být lepené lepidly, které vydrží teplotu 100 o C, neboť jinak mohou vzhledem na menší tepelnou odolnost změnit tvar. Používání ozdobných lišt z masívního dřeva na pracovních deskách za varnými místy je dovoleno, zůstane-li minimální vzdálenost taková, jaká je označena na obrázcích pro vestavění. Vyřežte horní plochu elementů, do kterých chcete vestavět sklo- keramickou varnou desku. Vsazovací desku vestavíte přesně nad vsazovacím sporákem tak, aby byl znemožněn přístup k dílům, které jsou pod napětím. Nejmenší vzdálenost mezi vsazovací deskou a zadní stěnou je označena na obrázku pro vestavěn vsazovac desky. Vsazovací desku můžete vestavět do 30 až 40 mm silné pracovní desky. 48 Návod k obsluze, vestavění a zapojení

5 Nejmenší rozměry prostoru, do kterého má být spotřebič instalován.. 1 Pracovní deska 2 vsazovací deska 3 nábytkový díl 4 šroub 5 spona pro připevnění 2 1 Pracovní deska musí být umístěna úplně rovně. Výřez do pracovní desky musí být proveden přesně nad přísluným vestavovacím sporákem. Při tom dbejte na označení na obrázku k vestavění (obrazek 1). Vyřezaný povrch vhodně zabezpečte. Vsazovací desku vsuňte do vyřezaného otvoru tak, aby byly přípoje varných zón s konektory na přední straně. Vsazovací desku silně přitiskněte podél pracovní desky a zespoda jí přišroubujte 4 rouby. Při tom dejte pozor na polohu spony u připevnění vsazovací kuchyňské desky, protože je různá u pracovnch desek tlouťky 30 a 40 mm (obrázek 2 a 2a). 2a Vestavění vařičy Důležitá upozornění Spotřebič smí vestavět do nábytkového elementu a současně jej zapojit do elektrické sítě jenom k tomu oprávněný odborník. Dýha respektive obložení vestavěného nábytkového elementu musí být opracována na teplo odolnými lepidly (100 C), jelikož by mohla kvůli menší teplotní odolnosti změnit barvu a tvar. Varný spotřebič je vhodný pro vestavění do pracovní desky nad nábytkovým elementem šířky 600 mm a více. Nejmenší rozměry prostoru, do kterého má být spotřebič instalován.. Spodní kuchyňský element nesmí mít zásuvku. Jestliže má zabudovanou vodorovnou přepážku, tato musí být vzdálena 60 mm od spodního povrchu pracovní desky. Prostor mezi přepážkou a varnou deskou musí být prázdný a nesmíme do něj ukládat žádné předměty. Visící kuchyňské elementy musí být nad varnou deskou pověšeny v takové výšce, aby nepřekážely pracovnímu procesu. Pracovní deska musí být umístěna zcela rovně. Vyřezané otvory vhodně ochraňte proti tepelnému namáhání. Přiložené připojovací elementy 4 (respektive 6 u některýeh modelů) přišroubujte přiloženými šrouby 4 (respektive 6 u některýeh modelů) přední a zadní stěně vařiče do k tomu určeného otvoru a výseku. Vařič zapojte do elektrické sítě (viz návod pro zapojení vařiče do elektrické sítě). Vařič nasaďte do vyřezaného otvoru. Shora jej silně zatlačte směrem k pracovní desce. Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být nejméně taková, jak je uvedeno v návodech pro montáž odsavače. Nejmenší vzdálenost je 650 mm. Nejmenší vzdálenost mezi okrajem spotřebiče a vedlejším vysokým kuchyňským elementem je 40 mm. Návod k obsluze, vestavění a zapojení 49

6 Použití ukončovacích lišt ze dřeva na pracovních plochách za varnými zónami je možná tehdy, jestliže zůstane minimální vzdálenost taková, jaká je vyznačena na obrázcích pro vestavění. Nejmenší vzdálenost mezi zabudovanou varnou jednotkou a zadní stěnou je vyznačena na obrázku. Vestavnou varnou jednotku můžete zabudovat do 30 až 50 mm tlusté pracovní desky. Vestavnou varnou jednotku umístěte do nábytkového elementu v souladu s ČSN (stupeň hořlavosti stavebních hmot A, B, C 1, C 2, C 3 atd.). Zapojení Zapojen smí provést jen oprávněná organizace. Bezpečnost elektrického zapojení musí vyhovovat platným předpisům. Před zapojením zkontrolujte, jestli napětí, které je uvedeno na typovém štítku souhlasí s napětím Vaší rozvodové sítě. Typový štítek sklokeramické varné desky je připevněn na spodní straně desky. Přístroj je vyroben k zapojen na střídavý proud AC 230 V. V elektrickém vedeni musí byt umístěno kontaktní zařízení, které odděluje přístroj na všech polích od sítě a u kterého je v otevřené poloze vzdálenost mezi kontakty nejméně 3 mm. Vhodné jsou pojistky, ochranné proudové vypínače atd. Zapojení musí být zvoleno dle možnosti el. instalace a pojistek. Přístoje se mohou vestavět do vysokého nábytkového dílu, který je na jedné straně vyšší než přístroj. Na druhé straně může být postaven jen takový nábytkový díl, který je stejně vysoký jako přístroj. Části, které jsou vodivé a izolované části musí být po vestavění zabezpečeny před možností dotyku. Vzdálenost mezi sklokeramickou varnou deskou a kuchyňským poklopem pro odvádění výparů musí být nejméně taková, jaká je uvedena v návodech pro jeho vestavění. Zapojení na elektrickou síť Zapojení varné desky smí provést jen k tomu oprávněný odborník. POZOR! Před každým zásahem musíte vždy přerušit přívod elektrického proudu do přístroje. Vestavnou varnou desku zapojíte na přístroj pomocí dvou konektorových přípojek. Zástrčky jsou na vodičích varných ploten nebo polí, zásuvky jsou připevněné na rámu trouby, za ovládacím panelem. Zapojení provedete bez použití nářadí zasouváním zástrček do příslušných zásuvek konektoru. Důležité: Konektorové přípojky jsou vytvořeny tak, že je možné jen jedno připojení. Proto dávejte pozor, aby jste připojili správné dvojice konektorů (jemně přitiskněte na zástrčku která tím zaskočí do zásuvky). Jestliže chcete omylem zapojit dva nevhodné konektory, není to fyzicky možné. Jestliže konektor nejde zapojit, použijte vedlejší zásuvku. Vestavná sklokeramická deska Vestavna varná deska 1 - konektorové zástrčky 2 - konektorové zástrčky 3 - žluto-zelený uzemňující vodič s kabelovým střevíčkem Uzemnění vestavné varné desky Uzemnění musí být provedeno přes prsten žluto-zeleného uzemňujícího vodiče, kterým je již ve výrobně vybavena vestavná varná deska. Kabelový střevíček uzemňujícího vodiče připevněte zubatou podložkou a matkou na uzemňující sponu rámu trouby. Uzemňující spona je vybavena označením pro uzemění. ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERĚ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE. 50 Návod k obsluze, vestavění a zapojení

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano

NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano NÁVODVARNÁ DESKA Le Piano Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku DE DIETRICH. Abychom vám mohli nabídnout prvotřídní výrobek, naše výzkumné týmy pro vás vyvinuly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Hrnec na vaření rýže Návod k použití

Hrnec na vaření rýže Návod k použití Hrnec na vaření rýže Návod k použití MODELCFXB-180 230V 50Hz, 1950W ODOLNÝ PLÁŠŤ Z NEREZOVÉ OCELI TEFLONOVÝ VNITŘNÍ HRNEC SNADNÉ OVLÁDÁNÍ UDRŽUJE JÍDLO TEPLÉ A ČERSTVÉ 11.9.2005 Strana 1 (celkem 12) APEXA

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X

NÁVOD K OBSLUZE. Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X NÁVOD K OBSLUZE Komínový odsavač par AD 1046X AD 1049X 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Rady a doporučení INSTALACE POUŽITÍ ÚDRŽBA

Rady a doporučení INSTALACE      POUŽITÍ      ÚDRŽBA Rady a doporučení INSTALACE S ohledem na nutnost dodržení bezpečnostních předpisů a zásad pro odvádění vzduchu z místnosti doporučujeme svěřit instalaci odborné firmě. Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek

Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Návod na montáž KINDWOOD kompozitních desek Skladování: Desky KINDWOOD jsou hutnější něž přírodní dřevo. Při skladování musí být položené na rovném povrchu, v opačném případě by mohlo dojít ke zkroucení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

Vestavný sklo-keramický dřez VarioLine

Vestavný sklo-keramický dřez VarioLine VarioLine vytváří Váš osobitý desin s HardLine rámem Znamená pro Vás vaření vysoký stupeň svobody a kreativity? Pomocí série VarioLine od firmy Küppersbusch uskutečníte i ty nejdivočejší kulinářské sny.

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru

Instalační sada pro zavěšení LCD televizoru Instalační sada pro zavěšení LCD Instalační příručka Děkujeme vám důvěru v instalační sadu pro LCD televizory Panasonic. Před instalováním si pečlivě přečtěte tuto příručku a návod k LCD. Po dokončení

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica

T35 W35. Thermoelectric cooler Instruction Manual. Thermoelektrische Kühlbox. Glacière thermoélectrique. Nevera termoeléctrica _T35_W35.book Seite Dienstag, 7. Oktober 2006 2:0 4 T35 W35 GB Thermoelectric cooler Instruction Manual 6 D Thermoelektrische Kühlbox F Glacière thermoélectrique E Nevera termoeléctrica I Frigorifero termoelettrico

Více

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Manuál pro Waterpik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000 Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 8 Popis produktu str. 9 Použití Kartáčku Sensonic začínáme str. 10 Údržba přístroje str. 11 Likvidace str.

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná sklokeramická varná deska Vestavná sklokeramická varná deska Vážený zákazníku! Sklokeramická varná deska je určena pro použití v domácnosti. Obaly našich

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany

ZÁRUČNÍ LIST. Made in Germany Made in Germany ZÁRUČNÍ LIST VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm a ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm se samočisticím Perl-Effektem. 30LETÁ ZÁRUKA DÍKY SMALTOVANÉ OCELI KALDEWEI

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska

PL40ASX. Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska PL40ASX Návod k obsluze a instalaci Plynová varná deska 1 OBSAH Vybalení... 2 Doporučení... 3 Instalace... 4 Nastavení minimálního plamene hořáku varné desky... 9 Použití spotřebiče... 10 NĚKOLIK TIPŮ......

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě.

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ. POZOR! Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných elektrických spotřebičů. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

na www.philco.cz/ registrace

na www.philco.cz/ registrace Ceník platný od 13.4.2015 pro Dušek kuchyně + 5 let garance na www.philco.cz/ registrace Model DMOC Dušek Vestavné samostatné trouby Specielní cena Dušek s časovým omezením POB 77 Vestavná kombinovaná

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Děkujeme vám, že jste si zakoupili varnou desku BRANDT. Vložili jsou do tohoto přístroje veškerý svůj um, naše know-how, aby

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE

VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE VESTAVNÝ PROGRAM NA PEVNÁ PALIVA TYP 8111 NÁVOD K OBSLUZE TYP 8111 01/2009 TYP 8111 01/2009 1 NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, zakoupil jste si vestavné topeniště a vestavnou troubu. Je naším přáním,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více