ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3"

Transkript

1 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP

2

3 Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité na obaly jsou ekologické a recyklovatelné. Než budete likvidovat vysloužilý spotřebič, zajistěte jeho nepoužitelnost a odvezte ho do sběrného dvora.

4 OBSAH VAROVNÉ POKYNY... DALŠÍ UPOZORNĚNÍ... TECHNICKÉ ÚDAJE POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ OVLÁDACÍ PANEL INSTALACE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (INFORMACE PRO SERVIS) UVEDENÍ DO PROVOZU OVLÁDÁNÍ SPORÁKU DRUHY PROVOZU KERAMICKÉ VARNÉ DESKY KONTROLKA ZBYTKOVÉHO TEPLA VOLBA VARNÝCH NÁDOB OVLADAČE VARNÝCH ZÓN POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY OVLÁDÁNÍ TROUBY Popis voliče teploty Popis voliče druhů provozu Osvětlení pečicí trouby POKYNY K PEČENÍ... ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ KERAMICKÉ DESKY ČIŠTĚNÍ PEČICÍHO PROSTORU DVÍŘKA PEČICÍHO PROSTORU... 6 PORUCHY BĚHEM PROVOZU... 6 VÝMĚNA ŽÁROVKY V OSVĚTLENÍ PEČICÍ TROUBY... 7

5 VAROVNÉ POKYNY VAROVNÉ POKYNY Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nebudou pod dohledem či řádně instruovány, jak mají přístroj správně používat, osobou, která odpovídá za jejich bezpečnost. Nedovolujte, aby spotřebič používaly děti a další osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití. Povrch všech topných a varných spotřebičů se za provozu zahřívá. Nepouštějte k nim malé děti. Zapnutý sporák musí zůstat trvale pod dohledem. Je zakázáno uchovávat ve schránce na uložení plechů nebo v pečicím prostoru snadno vznětlivé věci. Topná tělesa uvnitř pečicí trouby se za provozu zahřívají. Proto je třeba zachovávat při pečení v troubě mimořádnou opatrnost. Neskladujte v troubě hořlavé materiály. Nesedejte si nebo nestoupejte na otevřená dvířka pečicí trouby. Pokud jsou v blízkosti varných spotřebičů připojeny jiné elektrické spotřebiče do zásuvek, je třeba dávat pozor na to, aby se přívodní kabely nedotýkaly horkých částí, nebo aby se nepřiskříply do dvířek horké trouby. Nejvyšší zásuvnou úroveň nepoužívejte k pečení. Tento spotřebič se nesmí používat k vyhřívání místnosti. Svévolné zásahy do spotřebiče jsou zakázány. V případě závady nebo poruchy se sporák musí vypnout ze sítě a poruchu musí odstranit smluvní servis. DALŠÍ UPOZORNĚNÍ. Tento elektrický sporák je proveden v ochranné třídě I a musí se připojit na elektrický okruh s ochranným vodičem.. Síťový přívod musí tvořit minimálně kabel typu HO5 RR-F nebo HO5 VV-F (podle příslušné normy) nebo stejných hodnot.. Do elektrického obvodu před spotřebič se musí připojit zařízení odpojující všechny pracovní vodiče s minimální vzdáleností kontaktů mm (např. jističe, proudové chrániče LS). Pokud se k jištění použijí klasické pojistky, musí se při vypnutí spotřebiče ze sítě úplně vyšroubovat. 4. Pokrmy na tuku nebo na oleji se smějí připravovat jen pod dohledem (např. hranolky), protože zejména starý a znečištěný olej nebo tuk je snadno vznětlivý. 5. Před výměnou žárovky v osvětlení trouby se musí sporák vypnout ze sítě. Žárovku vyměňte za novou typu E4, V, 5 W, C. 6. Všechna topná tělesa jsou dimenzována na napětí V. K napájení lze použít třífázový proud 4 V ~ N 5 Hz (/4 V) nebo jednofázový proud V 5 Hz.

6 TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE Tabulka 6CF-56VM B rozměry spotřebiče (výška x šířka x hloubka) [mm] objem trouby [l] 55, jmenovité napětí 4 V N ~ 5 Hz příkon [kw] 7,8 varná zóna Ø 45 mm /, [kw] STANDARD ks varná zóna Ø 8 mm /,7 [kw] STANDARD ks pečicí trouba vybavení pečicí trouby spodní ohřev, [kw] vrchní ohřev,7 [kw] gril, [kw] horký vzduch, [kw] termostat trouby osvětlení trouby 5 W pečicí plech grilovací rošt ks ks 4

7 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ B A C D Obrázek A, C varná zóna Ø 8 mm/,7 kw B, D varná zóna Ø 45 mm/, kw sklokeramická varná deska OVLÁDACÍ PANEL K ovládání pečicí trouby slouží dva voliče, které jsou umístěny na levé straně ovládacího panelu (obrázek ) min. 65 mm Obrázek kontrolka (žlutá) sporák v provozu kontrolka (červená) trouba v provozu Voličem druhů provozu se nastavuje jeden z 6 druhů provozu (funkcí) pečicí trouby a voličem teploty se otáčením doprava nastavuje požadovaná teplota (v rozsahu od 5 do 5 C). min. mm Obrázek 5 INSTALACE Sporák rozbalte a postavte do blízkosti připojení k elektrické instalaci. Při instalaci sporáku do kuchyňské linky musí být zachována minimální vzdálenost mm mezi bočními stěnami sporáku a stěnami spodních skříněk (obrázek ). Po postavení sporáku na místo je třeba provést vodorovné vyrovnání pomocí nastavitelných nožiček. 5

8 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (INFORMACE PRO SERVIS) Nožičky je možné po naklopení sporáku nastavit ručně nebo pomocí imbusového klíče velikosti 8 (obrázek 4). Nožičky můžete nastavit také pomocí šroubováku po otevření schránky na uložení plechů dole v troubě (obrázek 5). Obrázek 4 Obrázek 5 6 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ (INFORMACE PRO SERVIS) Elektrický sporák je připraven k připojení na třífázový proud (4 V ~ N). Při odpovídajícím přemostění ve svorkovnici lze elektrický sporák upravit jednoduchým způsobem k připojení na jednofázový proud ( V ~ N) nebo k připojení na dvě fáze (4 V ~ N). Schéma elektrického zapojení se nachází na zadním krytu. Elektrické připojení musí odpovídat zákonným předpisům, a proto ho smí provádět jen kvalifikovaný elektrikář. L L 4V N ~ 5Hz 4V N ~ 5Hz V ~ 5Hz 5 x,5 mm 4 x,5 mm x 6 mm L N N L L L N N L L L N N L L L N PE L L N PE L N PE V V V V V V Obrázek 6 Připojení sporáku Připojte elektrický přívodní kabel na svorky svorkovnice (obrázek 7). Po připojení elektrického sporáku vyšroubujte šrouby 4, sejměte kryt a otočte jej o 8. Potom nasaďte kryt západkami 5 do otvorů 6, přitlačte ho na zadní stěnu trouby 7 a nakonec zašroubujte šrouby. 5 6 Obrázek 7 6

9 7 UVEDENÍ DO PROVOZU OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY Sklokeramickou varnou desku byste měli před prvním uvedením do provozu umýt vodou a mycím prostředkem a pak ji do sucha utřít. Sejměte ochranné fólie z pečicího plechu. Vyndejte příslušenství zevnitř trouby. Pak byste měli troubu zahřívat asi minut na teplotu 5 C. Krátkou dobu se bude uvolňovat nepříjemný zápach. Po ochlazení umyjte vnitřek trouby znovu teplou vodou s mycím prostředkem. 8 OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY POZOR!. Používejte spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen, a to výhradně k přípravě a k ohřívání pokrmů.. Kdyby došlo k prasknutí nebo jinému poškození sklokeramické varné desky, je třeba spotřebič ihned vypnout a zavolat do servisu. 8. DRUHY PROVOZU KERAMICKÉ VARNÉ DESKY Dávejte pozor na to, aby vám na varnou desku nespadly tvrdé předměty (např. skleničky s kořením), protože sklokeramická varná deska je zvláště choulostivá na bodové údery, které mohou způsobit prasknutí desky. Varné nádoby byste měli stavět doprostřed vyznačených varných zón; nádobí byste neměli po desce posunovat, ale měli byste je lehce přenášet. Varnou zónu zapínejte až tehdy, když na ni postavíte nádobu s pokrmem. Povrch topných a varných spotřebičů se za provozu zahřívá. Nepouštějte ke sporáku malé děti. Varné zóny se mohou poškodit, když: postavíte na varnou zónu nerovnou nádobu na varné zóně nestojí po zapnutí žádná nádoba postavíte na zapnutou varnou zónu prázdnou nádobu. Dávejte pozor na to, abyste varnou desku nepoškrábali nádobami s ostrými hranami nebo jinými předměty. Doporučujeme, abyste varné zóny vypínali několik minut před ukončením přípravy pokrmu. Využijete tak zbytkové teplo. Varné zóny keramické desky se nesmějí využívat jako odkládací plocha. Na varné desce se nesmějí připravovat pokrmy v alobalu nebo v plastových nádobách. Nestavějte na varné zóny ani jiné předměty zhotovené z plastů, např. plastové talíře, plastové příbory apod. 8. KONTROLKA ZBYTKOVÉHO TEPLA Ø45 Ø8 Obrázek 8 A Ø8 Ø45 Kontrolka zbytkového tepla Když se rozsvítí některá jednotlivá kontrolka, znamená to, že odpovídající varná zóna se zahřála. A dokud kontrolka po vypnutí varné zóny svítí, je příslušná varná zóna stále ještě horká a lze ji energeticky úsporně využít. Zároveň tento kontrolka zbytkového tepla signalizuje, která varná zóna je ještě zapnutá, a tak lze předcházet eventuální chybě při obsluze. Kontrolka zhasne až tehdy, když teplota varné zóny klesne pod 5 C. 7

10 5 OVLÁDÁNÍ VARNÉ DESKY Varná deska mimo varné zóny je poměrně chladná, takže je zde minimální riziko popálení. 8. VOLBA VARNÝCH NÁDOB Na sklokeramické varné desce se v zásadě mohou používat běžně prodávané hrnce a pánve s rovným pevným dnem. Varné nádoby by neměly mít menší průměr, než je varná zóna vyznačená na sklokeramické varné desce. Varné zóny byste měli udržovat čisté a suché. Energeticky úsporné jsou varné nádoby s rovně zabroušeným dnem. Správně! nízká spotřeba energie dobrý přenos tepla rovná nádoba nádoba má o trochu větší průměr než varná zóna nádoba je přikrytá pokličkou Obrázek 9 Špatně! vysoká spotřeba energie špatný přenos tepla dlouhé doby vaření příliš malá nádoba na danou varnou zónu Obrázek nerovné dno nádoby 8.4 OVLADAČE VARNÝCH ZÓN Varné zóny mají 6 stupňů výkonu a nulovou polohu. Ovladače můžete otáčet libovolně doleva nebo doprava. Nad knofl íky ovladačů se nacházejí schémata rozložení varných zón, z nichž je patrné, kterou varnou zónu zapínáte. Žlutá kontrolka signalizuje, že jedna (nebo několik) varná zóna je zapnutá. Pomocí ovladače se stupni výkonu lze nastavit hospodárně optimální příkon varné zóny (viz tabulka ). rychlé uvedení do varu nebo osmahnutí intenzivnější pečení masa, ryb 6 vypnuto dušení zeleniny vaření brambor mírné pečení 4 další vaření větších množství pokrmů Obrázek 8

11 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY Tabulka Příkon varných zón Stupeň Sklokeramická varná deska Ø 45 mm / W Ø 8 mm / 7 W POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY Pečicí trouba je určená k pečení pečiva a masa. Když je zapnutá pečicí trouba, svítí obě kontrolky. Žlutá kontrolka svítí tak dlouho, dokud je pečicí trouba zapnutá. Červená kontrolka zhasne, když teplota v troubě dosáhne požadované hodnoty. Když teplota po určité době klesne, pečicí trouba se znovu zapne a znovu se také rozsvítí červená kontrolka. Když chcete vložit pokrm do předehřáté trouby, udělejte to tehdy, když zhasne červená kontrolka. Pečicí troubu vypněte otočením voliče druhů provozu doleva do polohy. Kvůli úspoře energie vypínejte troubu přibližně 5 minut před ukončením přípravy pokrmu [4] [] [] [] Obrázek [], [], [], [4]

12 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY 9. OVLÁDÁNÍ TROUBY Pečicí trouba se ovládá pomocí dvou otočných voličů. 9.. POPIS VOLIČE TEPLOTY 5 Volič teploty umožňuje plynulé nastavování teploty v troubě od 5 do 5 C. Body, které leží mezi těmito hodnotami, udávají mezistupně těchto teplot. Knoflík voliče teploty se otáčí ve směru hodinových ručiček. Vypínání se provádí opačným směrem. 5 5 Obrázek 9.. POPIS VOLIČE DRUHŮ PROVOZU Voličem druhů provozu můžete nastavovat předem různé funkce. Knoflík voliče druhů provozu se otáčí ve směru hodinových ručiček i proti směru hodinových ručiček. Obrázek OSVĚTLENÍ PEČICÍ TROUBY Při zapnutí pečicí trouby se zapne zároveň osvětlení, které zůstane zapnuté během následujících druhů provozu. SPODNÍ OHŘEV Při tomto druhu provozu se spodní strana pokrmu peče víc. Používá se v posledních 5 minutách pečení. TRADIČNÍ OHŘEV (VRCHNÍ A SPODNÍ) Při tomto druhu provozu se pečivo nebo maso peče zespodu i shora. Tato funkce se hodí výborně k pečení koláčů, masa, ryb, chleba a pizzy. Při tomto druhu provozu se může v troubě péct jen jeden druh pokrmu, přednostně na druhé zásuvné úrovni. VRCHNÍ OHŘEV Tento druh provozu je určen k dopékání koláčů. Při této funkci se koláče mohou péct silněji shora než zezdola. Tuto funkci lze využít také k zapékání toastů, zeleniny a nákypů.

13 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY GRILOVÁNÍ Při grilování infračerveným topným tělesem proniká teplo ke grilovanému pokrmu sáláním. Doporučuje se předehřívat grilovací topné těleso asi 5 minut před vložením pokrmu do trouby, protože teprve po uplynutí této doby dosahuje sálání tepla plného výkonu. Krátkodobým grilováním masa a dalších pokrmů se dosáhne toho, že na povrchu zhnědnou a uvnitř zůstanou šťavnaté. Doba grilování je různá a závisí na druhu a výšce grilovaného pokrmu. Postup: nastavte voličem funkcí požadovaný druh provozu předehřejte pečicí troubu na teplotu 5 C nastavte požadovanou teplotu položte pokrm (například maso) na grilovací rošt nebo ho vložte do nádoby Pozor!. Nenechávejte troubu při grilování bez dozoru.. Vnitřní stěny trouby a topná tělesa se při provozu zahřívají. Při pečení v troubě je třeba zachovávat mimořádnou opatrnost. Nepouštějte k ní malé děti! GRILOVÁNÍ S VENTILÁTOREM Tento druh provozu je určen k pečení velkých kusů masa (masových závitků, svíčkové pečeně, vepřového hřbetu, celého kuřete, husy, kachny apod.). Předehřívání trouby není v tomto případě nutné. Tyto pokrmy zasuňte podle velikosti buď do třetí nebo čtvrté zásuvné úrovně pečicí trouby. Touto funkcí můžete zlepšit chuťové vlastnosti pokrmů; dosáhnete tak křupavé kůžičky. HORKÝ VZDUCH (TURBO PLUS) Teplo se šíří shora a zezdola a ventilátor je rozhání stejnoměrně kolem celého pokrmu. Při této metodě ohřevu byste měli nastavovat nižší teplotu než při tradičním pečení, a to teplotu pod C. Horkovzdušná funkce se hodí výborně k současnému pečení dvou pokrmů stejného nebo různého druhu (např. masa a ryb), které jsou zasunuté na různých úrovních v troubě, ale vyžadují přitom obdobnou teplotu pečení. Při pečení dvou druhů pokrmu by měla být teplota trochu vyšší a doba pečení trochu delší než při pečení jednoho pokrmu. Ke konci pečení je vhodné koláč otočit zadní částí dopředu. Při pečení a dušení je vhodné připravovat více než kg masa najednou. ROZMRAZOVÁNÍ Díky horkovzdušné funkci se pečicí trouba hodí výborně také k rozmrazování mražených potravin. Potraviny určené k rozmrazování se položí na plech zasunutý do druhé nebo třetí zásuvné úrovně. Volba teploty vhodné k rozmrazování závisí na druhu pokrmu. Moučníky, ovoce a huspeniny se rozmrazují jen ventilátorem bez nastavení tepoty. Když rozmrazujete maso nebo drůbež, zabalte je do alobalu, aby na ně nepůsobil horký vzduch přímo. Potom položte mraženou potravinu na plech v prostřední zásuvné úrovni; zapněte troubu a nastavte teplotu asi na 5 7 C. Mražené hotové pokrmy, např. zeleninu (zabalenou alobalu) lze připravovat přímo bez rozmrazování.

14 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY 9. POKYNY K PEČENÍ K pečení koláčů se mohou používat buď tradiční plechové formy nebo formy s teflonovou vrstvou a také keramické a litinové nádoby nebo alobal. Před prvním použitím byste měli nechat novou plechovou formu vypálit v troubě zahřáté na vysokou teplotu, aby se z formy odstranil charakteristický zápach. Formy byste měli zaplnit jen do / těstem, aby bylo dost místa na vyběhnutí pokrmu. K pečení masa můžete používat keramické, skleněné, smaltované a litinové formy s úchytkami odolnými vysokým teplotám. Dodržujte pokyny týkající se doby předehřívání, protože jsou u různých druhů koláčů rozdílné. Během pečení by se měl koláč zahřívat stejnoměrně. Tato podmínka bude splněna při použití tradičního pečení nebo horkého vzduchu. V praxi se lepší výsledky dosahují prvním nebo druhým druhem provozu; chléb, třené těsto nebo záviny s ovocem by se měly péct požadovaným druhem provozu; koláče s korpusem z křehkého těsta, tvarohové koláče a listové těsto je možné naproti tomu péct se zapnutou horkovzdušnou funkcí. Pokud je koláč nahoře příliš tmavý, měli byste při dalším pečení zasunout formu do nižší zásuvné úrovně, nastavit nižší teplotu a trochu prodloužit dobu pečení. Pokud je koláč dole příliš tmavý, měli byste ho příště zasunout do vyšší zásuvné úrovně a nastavit případně trochu nižší teplotu. Při pečení byste neměli nastavovat příliš vysokou teplotu, protože jinak těsto nevyběhne. Když koláč zůstane příliš dlouho v teplé troubě, může se připálit nebo vyschnout. Při volbě teploty a doby pečení je třeba brát v úvahu množství těsta a jeho konzistenci. Nádoby s pokrmy můžete zasunout do libovolné zásuvné úrovně v troubě; doporučuje se druhá zásuvná úroveň. Nejvhodnější zásuvnou úroveň pro určité pokrmy byste si však měli zvolit sami podle vlastních zkušeností. Při prvním pečení nastavte nejdříve průměrnou teplotu. V případě nutnosti nastavte příště teplotu vyšší. Nižší teplota se zaslouží o to, že pečený pokrm je stejnoměrně zhnědlý. Když chcete vyzkoušet, zda je koláč upečený, měli byste několik minut před vypnutím trouby zapíchnout do těsta špejli. Když na špejli nezůstane přilepené syrové těsto, je koláč hotový. Po upečení nechte koláč ještě asi 5 minut stát v troubě. Při použití trouby je třeba dodržovat následující pokyny: nestavte do trouby žádné zbytečné další příslušenství postavte různé pečicí formy a formy na nákyp do středu roštu (obrázek 5 a 6) při volbě druhů provozu a teploty berte v úvahu také druh nádoby; pečicí nádoby mají podle druhu materiálu, tloušťky stěny a barvy různé tepelně vodivé vlastnosti. Obrázek 5 Obrázek 6. Pečení masa ve vlastní šťávě se daří nejlépe při použití tradičního pečení, zejména u libového masa. Všechny ostatní druhy masa, kromě jiného i mleté maso a drůbež, pečte při funkci grilování s ventilátorem.

15 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY V následující tabulce jsou uvedeny orientační hodnoty k nastavení teploty a doby pečení pro různé pokrmy. V praxi mohou nastat rozdíly, které můžete upravit podle vlastních zkušeností. Nejlepší postup je takový, že si několikrát upečete daný pokrm na zkoušku a potom si optimální teplotu a dobu pečení poznamenáte. Nádoba Druh pečiva Teplota [ C] pečicí formy plechy Tabulka Pečení pečiva Doba pečení hodiny: minuty bábovka 75 9 : : koláč z třeného těsta 6 75 :5 : kynutý koláč 75 9 :5 : dort 75 9 : : piškot 7 8 :4 korpus z listového těsta na ovocný koláč předehřátá trouba : :5 vánočka 9 : :4 jablečný závin 5 :4 :5 ovocný koláč :5 :5 koláč s drobenkou 5 : Tabulka 4 Pečení masa Druh masa Množství Úroveň zdola Teplota [ C] Doba pečení hodiny: minuty hovězí maso kg 5 : : vepřové maso kg 5 : : telecí maso kg 5 :45 : skopové maso kg 5 : : zvěřina (zajíc) kg 5 : :5 drůbež (kuře) kg 5 5 :45 : ryby kg 5 :45 :

16 POUŽITÍ PEČICÍ TROUBY Tabulka 5 Orientační hodnoty k nastavení teploty při pečení pečiva horkým vzduchem Druh pečiva Teplota [ C] Doba pečení hodiny: minuty pečivo z bílků : : třená bábovka 6 :5 : kynutá bábovka 6 : : koláč z kynutého těsta 75 :4 :45 koláč s drobenkou 75 : : ovocný koláč 75 :4 :55 piškot 6 : :4 Tabulka 6 Pečení a dušení masa horkým vzduchem Druh masa Teplota [ C] Doba pečení hodiny: minuty kuře 8 :5 : zvěřina 6 : : telecí maso 6 :4 : vepřové maso 75 :5 : hovězí maso 6 : : husa, kachna 75 ) ) Doba pečení je individuální, nastavte ji podle hmotnosti. Tabulka 7 Pečení na roštu Pokrm Zásuvná úroveň Doba pečení [min] zdola. strana. strana maso vepřové kotlety a řízky 8 6 kus vepřového masa 6 8 klobásy šašliky hovězí steak kus hovězího masa telecí kotlety telecí steak skopové kotlety kuře půlky 5 ryby fi lety pstruh chléb opékané krajíčky chleba toasty 5 4

17 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POZOR!. Sporák se nesmí čistit parním čističem.. Počkejte s čištěním tak dlouho, dokud sporák nevychladne. Sporák se musí pravidelně čistit, abyste zachovali jeho řádný technický a estetický stav. Nepoužívejte k čištění parní čistič nebo vysokotlaký čistič. Nepoužívejte k čištění sporáku prostředky, které mohou poškodit jeho povrch (drátěnky, agresivní chemické prostředky a ostré předměty). K čištění součástí z nerezové oceli, otočných voličů a ovládacího panelu používejte jen šetrné mycí prostředky, které neobsahují řádné hrubší částice. Plechy, pečicí formy a pánve umyjte po jejich použití teplou vodou v myčce nádobí, pečlivě je opláchněte a osušte. Zkontrolujte, zda je čisté těsnění dvířek pečicí trouby.. ČIŠTĚNÍ KERAMICKÉ DESKY Povrch keramické desky se musí po použití vyčistit, protože drobné nečistoty by se při příštím použití na ni připálily. Keramická varná deska se musí čistit doporučenými čisticími prostředky, jinak se může poškodit nebo zmatnit. K čištění keramické desky se nesmějí používat drátěnky ani čisticí mléko. Lehké nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem nebo houbičkou a vlažnou vodou, do které přidáte šetrný mycí prostředek. Potom keramickou desku osušte čistým hadříkem. Houževnaté nečistoty musíte odstranit speciálními čisticími prostředky na keramické desky. Zbytky nečistot, které neodstraníte, mohou po zahřátí varnou desku poškodit. Zbytky potravin na keramické desce odstraníte nejlépe dřevěnou nebo plastovou stěrkou. Musíte dávat pozor na to, abyste přitom nepoškrábali skleněný povrch varné desky. POZOR! K čištění keramické desky byste neměli používat žádné čisticí prostředky určené k čištění trouby, protože jsou velmi agresivní a mohou způsobit trvalé poškození povrchu desky. Nepokládejte na varnou desku předměty z materiálů, které se snadno taví, jako například alobal nebo plast. V případě, že se přece jen na varné desce roztaví, měli byste je ihned (ještě v horkém stavu) z varné desky odstranit. Podobně postupujte v případě, když se na varné desce rozlije pokrm s vysokým obsahem cukru. Na horké varné zóně se cukr velmi rychle roztaví a zanechá na povrchu desky houževnaté skvrny. Po vyčištění varné desky můžete použít některý ošetřující a ochranný prostředek, např. CERA FIX.. ČIŠTĚNÍ PEČICÍHO PROSTORU Pečicí prostor a skleněná dvířka umyjte vlažnou vodou s trochou mycího prostředku nebo běžně prodávaným prostředkem na čištění trouby a pak vše utřete suchým měkkým hadříkem. Skleněné plochy se smějí čistit jen za studena. 5

18 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. DVÍŘKA PEČICÍHO PROSTORU Dvířka pečicího prostoru lze před čištěním sporáku vysadit. Když budete postupovat následujícím způsobem, bude vysazení a nasazení dvířek velmi jednoduché. Postup demontáže Pečicí troubu úplně otevřete. Oba závěsy zaaretujte přitažením sklopné západky k dorazu třmene (obrázek 7). Dvířka pomalu otočte ve směru zavírání a pak je vysaďte ze zámků závěsů. S demontovanými dvířky pečicí trouby zacházejte velmi opatrně. Ponechte závěsy dvířek bezpodmínečně v původní poloze. POZOR! Třmen závěsu je napnutý velkou silou, a proto postupujte při vysazování dvířek opatrně. Při neopatrné manipulaci hrozí v blízkosti závěsů dvířek riziko zranění. Dvířka nasaďte tak, že budete postupovat v opačném pořadí. Znečištěný kryt osvětlení pečicí trouby vyšroubujte, umyjte ho a osušte. PORUCHY BĚHEM PROVOZU Když keramická varná deska nebo topné články nehřejí, nebo když dojde ke zkratu v elektrické instalaci, takže se vypne jistič, zavolejte na opravu odborníka. Opravy (kromě výměny žárovky) smí provádět jen odborník, jinak odpadá nárok na záruku. 6

19 PORUCHY BĚHEM PROVOZU VÝMĚNA ŽÁROVKY V OSVĚTLENÍ PEČICÍ TROUBY Pečicí troubu musíte vypnout ze sítě tak, že vypnete jistič nebo vyšroubujete pojistky. Když chcete vyměnit žárovku, vyšroubujte nejdříve kryt z objímky, pak vyšroubujte žárovku a na její místo zašroubujte novou žárovku. Typ žárovky: E4 5 W C ~ V Obrázek 8 Výměna žárovky 7

20 FAGOR MASTERCOOK A F A G O R G R O U P C O M P A N Y

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání SLOW COOKER NÁVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Předtím, než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím všechny rady na jeho bezpečnou obsluhu. Respektujte je i při používání v budoucnosti. Horkého povrchu vařiče

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60021X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502

návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 návod k použití CZ elektrický sporák EKD 603502 2 electrolux Obsah Electrolux. Myslíme na Vás. Více o našich představách najdete na stránkách www.electrolux.com. Důležitá bezpečnostní upozornění... 3 Popis

Více

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze

Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST. Návod k instalaci a obsluze. Návod k obsluze Návod k instalaci a obsluze Vestavná trouba BF64CBB/BF64CBST Návod k obsluze Údaje o vaření a pečení jsou pouze informativní. Výrobek je určen pro domácí použití. Záruka zaniká, pokud je přístroj používán

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ mikrovlnné trouby MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY Chef: tradiční výkon při přípravě jídla s rychlostí mikrovlnné trouby Chef využívá předností inteligentní technologie 6. smysl

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL

POPIS VÝROBKU AKP 241 CZ. Tabulka funkcí trouby DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL AKP 241 CZ POPIS VÝROBKU Poslední úroveň První úroveň Rošt: DOPLŇKY OVLÁDACÍ PANEL 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso grilu 5. Zadní osvětlení 6.

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Vestavná elektrická trouba Vestavná elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEBEZPEČÍ POZOR 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8

Přenosný kontejner DS5. Sušící kontejner DS5, 240V 0700 011 086 Susící kontejner DS5, 110V 0700 011 088. Přenosný kontejner DS8 Sušící zařízení ESAB Přenosný kontejner DS5 DS5 je velmi lehký a přenosný kontejner pro suché skladování elektrod pro svařování. Tento kontejner má nastavitelné držadlo, které umožňuje nastavení řady pozic

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana 501931902055.book Page 108 Thursday, June 4, 2009 4:21 PM ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KUCHYŇSKÝ SPORÁK NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI 1 Obsah Použité symboly v návodu k obsluze...2 Důležitá bezpečnostní informace...3 Instalace...3 Bezpečnost dětí...3 Během použití spotřebiče...4 Servis...5

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

KOMBINOVANÝ SPORÁK NA ELEKTŘINU A PLYN G4001C. Návod k obsluze a údržbě UPOZORNĚNÍ!

KOMBINOVANÝ SPORÁK NA ELEKTŘINU A PLYN G4001C. Návod k obsluze a údržbě UPOZORNĚNÍ! KOMBINOVANÝ SPORÁK NA ELEKTŘINU A PLYN G4001C Návod k obsluze a údržbě UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič je konstruován na zemní plyn a na LPG. Pro použití s LPG je nutno vyměnit trysky (jsou dodávané se spotřebičem).

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ

Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 SMAŽENÍ ZAPÉKÁNÍ PEČENÍ - GRILOVÁNÍ VAŘENÍ OHŘÍVÁNÍ CZ Návod k obsluze a údržbě ELEKTRICKÁ VÍCEÚČELOVÁ PÁNEV SOLID EP1001 Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz SMAŽENÍ

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE

NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE NÁVOD NA POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VYSAVAČE MIRAGE Děkujeme za koupi našeho produktu. Doufáme, že Vám bude tento špičkový výrobek sloužit dlouhá léta k Vaší plné spokojenosti. Před použitím si pečlivě si prostudujte

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

BE5003421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

BE5003421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE5003421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

KS8404001 KS8404021. CS Návod k použití

KS8404001 KS8404021. CS Návod k použití KS8404001 KS8404021 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více