Kronika obce Zelenecká Lhota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika obce Zelenecká Lhota"

Transkript

1 Rok 2009 Samospráva a státní správa Zasedání obecního zastupitelstva Na zasedání obecního zastupitelstva dne 18. března 2009 bylo projednáno: Vytvořením územního plánu obce bude pověřen Ing. arch. Novotný. Schválen rozpočet na rok 2009 jako vyrovnaný s rozpočtovými příjmy ve výši 1 400,4 tis. Kč a rozpočtovými výdaji ve výši 1 400,4 tis. Kč. Schváleny rozpočtové výhledy na roky 2010 a Projednána žádost p. Marka Krčmaříka ke stavbě terasy u domu čp.28 bez námitek. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 7. května 2009 bylo projednáno: Schváleno rozpočtové opatření č. 1. Schválen nákup křovinořezu. Oznámení MěÚ Libáň o žádosti p. Petrtýla o provedení stavby retenční nádrže dešťové vody a oplocení pozemku bez námitek. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 17. června 2009 bylo projednáno: Schválen závěrečný účet za rok 2008 a uzavřen s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Na dlužné poplatky za odpady budou zaslány složenky s termínem platby nejdéle do Cedule na plakáty bude umístěna u obecního úřadu. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. srpna 2009 bylo projednáno: Schváleno rozpočtové opatření č.2. Odsouhlaseno ukončení činnosti svazku mikroregion Rozhraní k Schváleno pokácení stromů na pozemku p. Ulmana, na parcele č. 461/13 v KÚ Zelenecká Lhota, a p. Fejfara, v KÚ Zelenecká Lhota, narušených vichřicí. Schváleno zvýšení poplatků za odvoz odpadu za dospělou osobu na částku 400,- Kč, dítě do 15. let na částku 100,- Kč. Odsouhlaseno vyjádření ke stavbě p. Špaka. Odsouhlaseno vyjádření ke stavbě bazénu p. Dvořáka. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 21. září 2009 bylo projednáno: Schválen vstup obce do svazku obcí Mariánská zahrada a přijaty stanovy svazku. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 4. listopadu 2009 bylo projednáno: Schválen pronájem domku čp. 13 v KÚ Záhuby p. Verbergerovi na dobu určitou do Schválen prodej části pozemku par. č. 84 v KÚ Zelenecká Lhota v celkové výměře cca 35m² (dle geometrického plánu) manželům Tomášů v ceně 50,-Kč/m². Schválen příspěvek mateřské školce Markvartice ve výši 2 000,-Kč. Schválen příspěvek občanskému sdružení rodičů a přátel libáňské školy ve výši 2 000,-Kč.

2 Na zasedání obecního zastupitelstva dne 10. prosince 2009 bylo projednáno: Schválen rozpočet svazku obcí Mariánská zahrada. Žádost o kácení stromu p. Kubínová Dana na základě posouzení komisí životního prostředí a po dohodě bude strom pokácen v listopadu 2010 a darován jako vánoční strom. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zahájením řízení s Jaromírem Pacholíkem odbor životního prostředí ve věci odběr podzemních vod z pramenního vývěru. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 28. prosince 2009 bylo projednáno: Schváleno rozpočtového opatření č. 2/2009 a č. 3/2009. Schválen příkaz k inventarizaci veškerého majetku obce a jmenování inventarizační komise předsedkyně Ing. Marie Žďánská, členové Jitka Prokešová a Jaroslav Viták. Schváleno rozpočtové provizorium na rok Schválení vyhlášky č. 1/2009, která ruší vyhlášku č. 1/2008. Zvýšení vodného Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín zvýšila s platností od 1. ledna 2009 cenu vodného z 32,70 Kč/m³ na 34,10 Kč/m³ včetně DPH. Bylo zvýšeno i stočné, ale to se zdejší obce netýká, protože zde není kanalizace. Zvýšení bylo zdůvodněno zejména zvýšením cen elektrické energie a inflací. Finanční audit na obecním úřadě V pondělí 26. ledna 2009 provedla pracovnice z krajského úřadu finanční audit hospodaření obce. Nebyly shledány žádné závady. Hospodaření obce Rozpočet obce na rok 2009 byl sestaven jako vyrovnaný s příjmy a výdaji Kč. Skutečné příjmy rozpočtu byly Kč, výdaje rozpočtu byly Kč, přebytek rozpočtu byl Kč. V majetku obce ke konci roku byly: stavby za Kč, pozemky za Kč, movité věci za Kč a drobný majetek za Kč. Na účtech měla obec uloženo Kč. Ke konci roku obec neměla žádné závazky ani úvěry. Poplatky z popelnic a ze psů Poplatky z popelnic a ze psů se vybíraly v sobotu 25. dubna 2009 od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. V Zelenecké Lhotě se z popelnic platilo 350,- Kč za dospělou osobu a 80,- Kč za dítě, pro trvalé obyvatele Záhub bylo 10 pytlů za 350,- Kč a chalupáři platili za 7 pytlů 350,- Kč. Za psa se platilo 50,- Kč a za každého dalšího 150,- Kč. Podruhé se poplatky platily v sobotu 13. června Nájemní smlouvy na hroby Při placení poplatků z popelnic a ze psů se v sobotu 25. dubna 2009 uzavíraly nové nájemní smlouvy na hrobová místa na hřbitovech v Zelenecké Lhotě a Záhubech.

3 Veřejná vyhláška pro vlastníky sousoší Kalvárie V dubnu 2009 obec vyzvala formou veřejné vyhlášky vlastníky sousoší Kalvárie na Božích mukách, aby se do 1 měsíce od vyvěšení vyhlášky přihlásili a doložili vlastnictví sousoší Kalvárie. Toto muselo být učiněno, protože obec doposud neměla sousoší Kalvárie zapsané ve svém majetku, a pokud se nikdo nepřihlásí, může být dle zákona vlastnictví sousoší přiznáno obci. Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konaly volby do evropského parlamentu. V Zelenecké Lhotě se voleb zúčastnilo 25 voličů ze 123 zapsaných voličů, volební účast byla 20,33%. Ve volební komisi seděli: Alena Vitáková, Simona Rozsypalová-Šmídová, Darina Egrtová a Jaroslav Konývka. V celé České republice byla volební účast 28,22%. Vyhrála ODS s 31,5% hlasů, ČSSD měla 22,4%, KSČM 14,2% a KDU-ČSL 7,7%. Výsledky voleb v Zelenecké Lhotě Strana Platné hlasy číslo název celkem v % 33 Česká str.sociálně demokrat Komunistická str.čech a Moravy Občanská demokratická strana Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid Věci veřejné Dělnická strana NEZÁVISLÍ SDŽ-Strana důstojného života Pád vlády 24. března 2009 byla vládě Mirka Topolánka Poslaneckou sněmovnou vyslovena nedůvěra. Vláda padla po dvou letech a dvou měsících vládnutí. Bylo to poprvé v historii samostatné České republiky, kdy vláda skončila vyslovením nedůvěry. V květnu byla jmenována nová úřednická vláda premiéra Jana Fischera. Poplatky ve zdravotnictví Od 1. ledna 2009 byly ve středočeském kraji v krajských nemocnicích a jejich lékárnách zrušeny zdravotnické poplatky, což byl předvolební slib ČSSD před krajskými volbami. Od února byly poplatky zrušeny ve všech krajích.

4 Výstavba a úpravy v obci, domy v obci Opravy domů Čp.3 Bartoň Milan nová plastová okna Čp.15 Havel Vít nová plastová okna Čp.20 Vokráčko Josef nová střešní krytina z pálené tašky Tondach Čp.28 Krčmařík Marek nová plastová okna, nová terasa za domem, rekonstrukce koupelny, nové podlahy. Čp.30 Egrt František nová střešní krytina Tondach na části domu Čp.31 Bartoň Václav, nátěr žlutou barvou fasády do vsi. Čp.32 Petrtýl František nová střešní krytina bobrovka Tondach, oprava fasády domu Čp.36 Šuda Břetislav nová plastová okna, nová terasa u domu Čp.37 Žďánská Marie nová plastová okna. Čp.42 Dvořák Jindřich nový bazén zapuštěný do země. Bývalý kravín Pazderský Miroslav dokončena přestavba půdy k bydlení Přístavba čp.9 V roce 2009 začal Martin Valenta přistavovat dvě místnosti u čp.9. V červnu betonoval základovou desku a zdil hrubou stavbu. V září udělal zateplení, vnitřní omítky a betony. Obydlení čp.92 V sobotu 4.dubna 2009 se do nového domu čp.92 nastěhovali Josef a Helena Baliharovi chalupáři z Prahy, dům koupili v loňském roce od Břetislava Šůdy, který dům postavil. Oprava sousoší Kalvárie na Božích mukách V úterý 28. dubna 2009 bylo přivezeno sousoší Kalvárie z restaurování. Koncem května byla namontována lucerna a svatozáře u svatých. V září byla dána deska okolo podstavce. Zábradlí bude doděláno v příštím roce. Zrestaurování dělal Petr Gázler. Provedl podrobný restaurátorský průzkum, poté očištění, odstranění nevhodných doplňků, zpevnění, injektáž, svatozáře, armatury, tmelení, plastické a barevné retuše, sesazení a závěrečná povrchová úprava. Náklady na restaurování byly ,- Kč, příspěvek z Ministerstva kultury činil ,- Kč a dar Královéhradeckého kraje ,-Kč. Prasklé vodovodní potrubí V dubnu 2009 bylo opraveno prasklé vodovodní potrubí u kaštanů. Voda zde tekla už od podzimu, ale jen málo, takže se s opravou nespěchalo. Během roku prasklo potrubí ještě na několika místech. Nátěr autobusových zastávek a zábradlí Přes léto Tomáš Krčmařík a Adam Maděra natřeli dřevěné zábradlí okolo rybníku a dřevěné obložení autobusových zastávek. Oprava silnice v obci V pátek 12. června 2009 byly v obci záplatovány díry v silnici.

5 Prodej pozemku po čp. 22 Stavební pozemek po čp. 22, prodávaný od září 2006, o výměře 684 m² stál Kč. Do konce roku nebyl prodán Prodej pozemku po čp. 53 Již od roku 2006 byl prodáván stavení pozemek po čp.53 o výměře 880 m² tentokrát za Kč. Opět do konce roku nebyl prodán. Dražba bytu v čp prosince 2009 byla zveřejněna vyhláška o konání nedobrovolné dražby bytu Jaroslava V. v čp.9. Dražba byla nařízena kvůli nesplácení dluhu ve výši Kč, na který bylo na byt zástavní právo. Odhadní cena bytu činila Kč, vyvolávací cena bytu byla stanovena na Kč, dražba se měla konat v Praze 23. února 2010, ale byla zrušena, protože dlužník na sebe podal návrh na osobní bankrot. Životní prostředí, doprava a spoje Návrh na změnu jízdních řádů V srpnu 2009 přišel do obce návrh na změnu jízdních řádů autobusové dopravy, který by byl platný od 1.září Autobus z Mladé Boleslavi by už nejezdil do Libáně, ale ze Lhoty by jel do Skuřiny a Markvartic. Autobus z Jičína by končil v Markvarticích, kde by na něj čekal autobus, který by potom jel do Mladé Boleslavi přes Lhotu. Autobusy do Záhub by byly zrušeny. Děti ze školy z Libáně by vozil autobus, který by udělal z Libáně okruh přes Lhotu a Záhuby. Změna jízdních řádů byla odložena na prosinec, a nakonec nebyla uskutečněna. Nový křovinořez Obec zakoupila nový křovinořez Stihl k sekání trávy v obci. Seká s ním František Egrt. Nedostatek vody Na konci léta obec vyzvala občany k omezení spotřeby vody pro její nedostatek z dlouhotrvajícího sucha. Živnostníci, zemědělství, obchod, zaměstnání Kontrola celní správy V pondělí 9. února 2009 byli v obchodě pí. Runčíkové dva pracovníci celní správy na kontrole kolků na alkoholu. Vše bylo v pořádku.

6 Zavírací den v hospodě U Havlů Od listopadu byl v hospodě U Havlů poprvé v historii zaveden v pondělí zavírací den. Veřejný život v obci Hasičský ples Hasičský ples se konal v sobotu 21. února 2009 od 20 hod. v sále hospody U Havlů. Vstupné bylo 60 Kč, hrál PHOENIX. Návštěva plesu byla velmi vysoká, lidé si drželi místo v sále již od půl šesté. V tradiční tombole vyhrála hlavní cenu vykrmené prase Eva Havlová ml. Dětský maškarní karneval V sobotu 28. března 2009 se konal v hospodě U Havlů dětský maškarní karneval. Hudbu zajistila Alena Vitáková, vstupné bylo dobrovolné. Pro děti byly připraveny soutěže se sladkou odměnou, všichni se dobře bavili. Velikonoce Od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty chodily po vsi děti klapat, chodilo okolo 12 dětí. Klapat se chodilo po roční přestávce, v loňském roce 2008 se nechodilo. V letošním roce bylo o Velikonocích krásné počasí, bylo jasno, teploty přes 20 C, byly to nejteplejší Velikonoce za posledních 50 let. Pálení čarodějnic Pálení ohně na čarodějnice bylo jako obvykle 30. dubna na Skalkách. Turnaje v malé kopané Turnaje v malé kopané pořádal na hřišti za bytovkou Miroslav Mitura z čp.47, startovné se platilo 500 Kč za družstvo. Turnaje byly: týmů, týmů, další turnaje byly v červenci, srpnu a září. Hasičská soutěž k 110. výročí založení SDH Zelenecká Lhota V sobotu 23. května 2009 se konala v Zelenecké Lhotě hasičská soutěž u příležitosti 110. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Zúčastnilo se 7 družstev mužů a 4 družstva žen. Při zahájení soutěže bylo předáno ocenění bratru Jaroslavu Čubanovi za 70 let jeho členství v místním hasičském sboru. Muži ze Lhoty soutěž celkově vyhráli, ženy skončily na 4. místě. Pouťová zábava V sobotu 6. června 2009 se konala pouťová zábava U Havlů. Hudba byla LK2 Stanislav Lhota, vstupné 60 Kč. Hudba nehrála na pódiu, ale na vlastní přání v rohu sálu. Travesti show V sobotu 22. srpna 2009 pořádal Miroslav Pazderský, hospodář na kravíně v Zelenecké Lhotě, dožínky a rozloučení s létem. Hlavním bodem programu byla nejlepší česká travesti show skupiny HANKY PANKY z Prahy. Vystoupení travesti show HANKY PANKY bylo výborné. Účinkující se předvedli ve velkém množství kostýmů imitující domácí i zahraniční hvězdy

7 hudebního nebe v podání slečen Stefany, Dolores, Priscilly a mistra Alexe. Vidět jsme mohli např. Ilonu Csákovou, Helelenu Vondráčkovou, Evu Pilarovou, Anastaciu, Karla Gotta, Petra Kotvalda a mnoho dalších. Na akci přišlo mnoho lidí z obce i okolí. Všichni přítomní se výborně bavili, atmosféra byla vynikající. Vstupné bylo dobrovolné, vybírané o přestávce programu do lodiček slečen. Někteří přítomní ještě druhý den nemohli pochopit, že účinkující slečny nebyly ženy, jak byly převleky dokonalé. Znovuvysvěcení kamenné kalvárie V sobotu 12. září 2009 se konalo slavnostní znovuvysvěcení nově zrestaurované kamenné kalvárie v Zelenecké Lhotě. Slavnost zahájil proslovem a zpěvem písní libáňský děkan Augustin Števica. Následně starostka obce Eva Havlová přivítala přítomné, v proslovu seznámila s historií kamenné kalvárie a popsala, jak proběhlo její zrestaurování. Na závěr libáňský děkan Augustin Števica a páter Jan Novotný z Kopidlna posvětili kamennou kalvárii. Po ukončení slavnostního svěcení Božích mukách se konal v kapli Nejsvětější Trojice koncert operní sólistky sopranistky Jany Heryánové-Ryklové. Její zpěv byl opravdu vynikající, každá píseň byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem. Posvícenská zábava Posvícenská zábava se konala v sobotu 22. listopadu 2009 v sále U Havlů. Hrál DIFURBAND, vstupné 60 Kč, návštěva velmi slušná. Mikulášská nadílka Vzhledem k tomu, že ubývá malých dětí, tak se v roce 2009 nekonala mikulášská nadílka v sále U Havlů, ale čerti s Mikulášem chodili po jednotlivých domech v obci. Mikuláše dělal František Egrt, za čerty byli Milan Konývka a Martin Havel ml. Vánoční koncert Již 4. vánoční koncert se konal v sobotu 12. prosince 2009 v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě. Krásné vánoční písně zapíval Petr Kůs s příbuznými a p. Hanušem. Přítomní se mohli před kaplí občerstvit svařeným vínem a cukrovím. Školství Školka v Markvarticích Do školky v Markvarticích chodil Viktor Špaček a Erika Egrtová. Docházka do škol Ke konci roku dojíždělo do základní školy v Libáni z obce 13 dětí, do Kozojed 1 žák. Veronika Valentová se učila v Hradci Králové na kadeřnici, Radomír Janda v Semilech instalatérem. Od podzimu se začal učit Adam Maděra v Bělohradu mechanikem opravářem zemědělských strojů a Miroslav Pazderský mechanikem opravářem zemědělských strojů v Hubálově.

8 Poskytnuté dotace Na docházku do škol obec přispěla: do Libáně Kč, do Mladé Boleslavi Kč a do Veliše Kč. Sociální záležitosti Jubilea 25. května 2009 oslavil 85. narozeniny Antonín Kupec ze Záhub. Počasí Počasí v průběhu roku 2009 Leden: Už od mrzlo, bylo až -10 C oteplení k 0 C, napadlo asi 15 cm sněhu, pak velké ochlazení v noci na -17 C, ve dne -8 C. Později v noci okolo -10 c, ve dne -5 C. Od oteplení, v noci okolo 0 C, přes den 3 C. Do konce měsíce bylo mírně nad 0 C. Únor: Zpočátku měsíce přes den okolo 5 C, v noci nad 0 C, všechen sníh roztál, ochlazení, v noci -5 C, přes den okolo 0 C, napadlo přes 10 cm sněhu. Ve třetím týdnu napadlo mnoho sněhu, teploty v noci -5 C, přes den okolo 0 C. Ke konci měsíce oteplení, přes den +7 C, v noci nad 0 C, často pršelo a sníh roztál. Březen: 1. týden, oblačno, déšť, až 10 C. Během měsíce oblačno, déšť, vítr, teploty do 10 C. Poslední týden v březnu velký vítr, déšť, sníh, v noci -5 C, přes den 2 C. Na konci měsíce velké oteplení až 20 C, jasno. Duben: Začátkem měsíce velké teplo přes 20 C, jasno. Až do konce měsíce většinou jasno, teploty okolo 20 C, sucho, vůbec nepršelo. Květen: Začátkem měsíce většinou teplo, přes 20 C, občas pršelo. V druhém týdnu, oblačno, déšť, okolo 20 C. 3. týden proměnlivé počasí, někdy zataženo s prudkým deštěm, velký vítr a přívalový déšť, jindy jasno. Začátkem 4. týdne jasno, 30 C, pak ochlazení na 16 C, četné intenzivní srážky. Červen: Začátkem měsíce teploty jen 16 C, v noci 5 C, často pršelo. Ve druhém týdnu proměnlivé počasí, někdy 25 C, ale většinou okolo 20 C, často pršelo. Ve 3. týdnu 17 C, oblačno, déšť. Ke konci měsíce oteplení 27 C, polojasno, častý déšť. Červenec: Do 7.7. okolo 27 C, proměnlivá oblačnost, často pršelo, od 8.7. ochlazení, 20 C, déšť. Až do třetího týdne proměnlivé počasí, častý déšť. V posledním týdnu teplo, až 30 C. Srpen: První dva týdny většinou slunečno, teploty okolo 28 C. Až do konce srpna většinou pěkné počasí, jasno, skoro nepršelo. Září: Celý měsíc bylo většinou pěkné slunečné počasí, teploty nad 20 C, skoro vůbec nepršelo, velké sucho, nedostatek vody. Říjen: Do až 25 C, slunečno, pak výrazné ochlazení, přes den 2 C, v noci 1 C, déšť se sněhem, silný vítr. Ke konci měsíce oblačno, 7 C. Listopad: První dva týdny většinou oblačno 7 C, v noci 5 C teplo 14 C. Do konce měsíce polojasno, občas déšť, okolo 12 C.

9 Prosinec: Do okolo 5 C, pak začalo mrznout, přes den -2 C, v noci -4 C, beze sněhu. Ve třetím týdnu sněžení, v noci -9 C, přes den -4 C. Na vánoce obleva. Mezi svátky ochlazení, -5 C, na Silvestra mlha, déšť, 5 C. Teplotní rekordy Na velikonoční svátky bylo velmi teplo, padaly teplotní rekordy. V sobotu bylo v Jičíně 22,4 C, v pražském Klementinu bylo 23,3 C, tak padl 228 let starý rekord pro tento den. 7. října bylo velmi teplo, v Praze bylo 24,6 C padl rekord z roku Celý listopad bylo velmi teplo, teploty se pohybovaly nad 10 C padaly teplotní rekordy, v Praze bylo 14,5 C, v Hradci Králové 13,7 C, dlouhodobý průměr pro tento den je 3,8 C. Povodně a deště V průběhu června velmi často intenzívně pršelo. Dne na Jesenicku za 3 hodiny napršelo až 100 litrů vody na 1m². V několika obcích se malé potoky během chvíle tak rozvodnily, že náhle přišla až 7 metrová vlna v potoku, kde jindy bývá 0,5 metrů vody, a smetla vše, co jí stálo v cestě. Zahynulo 11 lidí (8 utonutých, 3 srdeční selhání), bylo zničeno mnoho domů a škody šly do stovek miliónů korun. Pak následovali tyto povodně ještě v dalších obcích. Vichřice 23. července 2009 se navečer přihnala vichřice s deštěm. V obci bylo polámáno několik stromů a větví, z několika střech bylo odneseno pár tašek, do druhého dne nešla elektřina. V Libáni byly odneseny střechy z několika domů. V některých obcích nešla elektřina 4 dny. Prudká změna počasí v říjnu Zatímco v prvním týdnu v říjnu bylo krásné slunečné počasí a teploty přes den šplhaly až k 25 C, v dalším týdnu se prudce ochladilo, od přes den byly jen 2 C, v noci 1 C, foukal silný vítr, v našich polohách padal déšť se sněhem. Ve vyšších polohách napadlo až 50 cm mokrého sněhu, který lámal spolu s větrem stromy, způsobil rozsáhlé výpadky elektřiny a dopravní kalamitu. Na horách napadlo až 80 cm sněhu. Různé drobné zprávy Autonehody Ve středu 11. února 2009 jel Lukáš H. s rodiči od Libáně ke Lhotě a u topolu proti nim vyjela Věra V. z Bystřice, které dostala na namrzlé vozovce v zatáčce smyk a jela na bokem skorou přes celou vozovku. Vše se naštěstí neodehrálo ve velké rychlosti, takže Lukáš H. stačil strhnout vozidlo do příkopu. Ke zranění ani větší škodě nedošlo. V pátek 13. února 2009 jela Darina E. po silnici od Lhoty do Libáně a v zatáčce za hřbitovem dostala na namrzlé vozovce smyk, dvakrát udělala hodiny a skončila levým bokem v pravém příkopu. Ke zranění nedošlo, jen automobil byl poškozen.

10 Kontrola hydrantů V sobotu 25. dubna 2009 provedli členové SDH Zelenecká Lhota Marek Krčmařík a Jan Rozsypal kontrolu funkčnosti hydrantů v obci. Starosta sboru Jaroslav Viták st. jim ukázal hydranty, které byly schované v trávě. Zkontrolovali 10 hydrantů, z nichž byly 3 nefunkční, přestože pracovníci vodovodů pravidelně ujišťují, že všechny hydranty v obci jsou v pořádku. Některé hydranty byly uvnitř kotlíku zcela zasypané hlínou a musely se vyhrabat. Porouchané hydranty jsou: u čp. 35 Čuban - ulomená packa pro zajištění hydrantového nástavce, u čp. 14 nyní Havel (Vaníčkovo) - ulomené obě packy, u čp.17 Kubín - nejde otevřít voda. Nefunkční hydranty budou nahlášeny k opravě. Návštěvnost internetových stránek obce Internetové stránky obce, které spravuji, navštívilo v roce 2009 celkem lidí, kteří si prohlédli stránek, což dělá průměrnou návštěvu skoro 14 osob denně a každý si prohlédl v průměru 24,4 stránky. Oproti roku 2008 se návštěvnosti zvýšila o 28 % a lidé si prohlédli o 18 % více stránek. Obyvatelstvo Statistika obyvatelstva K 1. lednu 2009 bylo v obci k trvalému pobytu přihlášeno 159 osob, z toho 83 mužů a 78 žen. Průměrný věk obyvatel byl 40,6 roku, z toho muži 38,9 roku a ženy 42,5 roku. Úmrtí 9.4. Valentová Kamila, čp.52, 83 let, vdova, roz. Žďánská, rozloučení v rodinném kruhu 9.5. Čubanová Květa, čp.35, 85 let(bez dvou dnů), vdaná, roz. Jakubcová z čp.41, pohřeb v Jičíně v rodinném kruhu??.5. Talerová Alena, Liberec, roz. Bartoňová z čp.31, 61 let, vdova Vlk Miroslav, Libáň, rodák ze Záhub, 59 let, ženatý Hoření Alois, Libáň, 62 let, manžel Květy, bývalé Špačkové z čp Verberger Josef, 65 let, Záhuby čp.13, rozloučení v rodinném kruhu Kupec Antonín, 85 let, Záhuby čp. 5, vdovec, řezník, pohřeb do hrobu na hřbitově v Záhubech Lamrová Mária, 76let, do roku 1995 v čp.47, vdova, Jičín Zapsal dne 11. března 2010 Krčmařík Marek, kronikář obce

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1987 Počasí Začátek roku byl normální. Velké mrazy začaly až začátkem března, 4. a 5.3. bylo -13 C. Léto bylo velmi krátké pouze v červenci, 1.7. bylo velké teplo + 32 C. V srpnu bylo deštivo, takže

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

R O K 2 0 1 4. Ve výkazu soukromé srážkové stanice v Mirovicích za rok 2014 je zaznamenáno:

R O K 2 0 1 4. Ve výkazu soukromé srážkové stanice v Mirovicích za rok 2014 je zaznamenáno: R O K 2 0 1 4 POČASÍ Letošní rok započal poměrně teplou zimou, leden v podstatě beze sněhu, teploty kolem 0 o C, až 26.1. ráno bylo bílo, napadla trocha sněhu. Teplý byl únor (20. 2. + 10 o C) i březen

Více

LUKOVSKÝ ZPRAVODAJ. Občasník městyse Lukova. Prosinec 2013

LUKOVSKÝ ZPRAVODAJ. Občasník městyse Lukova. Prosinec 2013 LUKOVSKÝ ZPRAVODAJ Občasník městyse Lukova Prosinec 2013 Vážení spoluobčané, blíží se závěr roku, který je i časem pro zamyšlení a hodnocení. Proto mi dovolte seznámit vás s tím, jak se nám zastupitelům

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod)

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod) Z á p i s o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18:00 hodin v kavárně Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

číslo 17 HAVRAŇSKÉ NOVINY

číslo 17 HAVRAŇSKÉ NOVINY číslo 17 4. prosinec HAVRAŇSKÉ NOVINY rok 2008 Vážení spoluobčané, končí další rok, většina z nás se chystá na oslavy Vánoc a Nového roku. Dovoluji si Vám popřát hodně lásky, štěstí, zdraví, minimální

Více

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu*******

********** Slovo úvodem *********** ******Informace z obecního úřadu******* ********** Slovo úvodem *********** Dobrý den Vážení spoluobčané, vítám Vás u 4. vydání Hořenického občasníku. Po zimě, která své drápky ukázala v plné síle v únoru, vždyť padaly i teplotní rekordy, se

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 31.10.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 2.2.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 2.2.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 2.2.2007 od 19.00 hod v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 8 občanů. Veřejné zasedání zahájil

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012

Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Rok 2012 Zápisy ze zasedání po volbách do místního zastupitelstva 2012 Obec Obecní úřad Velká Chyška Rok 2012 ZÁPIS z 12. zasedání zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 24. ledna 2012 od 19 Přítomni:

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V neděli 24. ledna 2010 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Byl zde zvolen nový výbor - starostou lhoteckého sboru byl opět

Více

Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16. Obec Malá Hraštice

Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16. Obec Malá Hraštice Návrh rozpočtového výhledu na 2014-16 Obec Malá Hraštice Na základě ustanovení zákona č.250/2000 Sb.,v platném znění, zpracovává Obec Malá Hraštice následující rozpočtový výhled na roky 2014-2016. Obec

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

PRAVIDELNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

PRAVIDELNÉ SPOLEČENSKÉ AKCE 2008 POČASÍ V lednu a únoru bylo poměrně vlhko, teploty nad bodem mrazu. V týdnu od 25.2 nastoupily extrémně vysoké teploty. 25.2. naměřili v Č. Budějovicích až 21st. C. U nás to bylo asi kolem 18st. V

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: 20. 1. 2010 a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku!

Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku! Otevřený dopis občanům Vážan nad Litavou: hledá se šéfredaktor místního tisku! V posledních letech řada obcí vydává svůj zpravodaj. Obec Vážany nad Litavou vydávala prostřednictvím obecního úřadu také

Více

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic )

o rozměru 30x30 cm : cena 100 Kč,- za 1m2 ( tj. 10 ks dlaždic ) Vážení spoluobčané! Máme za sebou první čtvrtletí Nového roku, které je vždy ve znamení tradičních společenských plesů místních spolků a dalších kulturních akcí. Letošní mírná zima a brzký příchod velikonočních

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11.12.2003 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně Přítomni : Ověřovatelé : Zapisovatelka : Program : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková,

Více

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku

Zápis. z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Zápis z 5. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 7. 12. 2005 od 17.30 hodin v Kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Šumná, K. Trnobranský, M. Kindlová, J. Kasalický, J. Mahovská

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Rok 2012 LEDEN ÚNOR BŘEZEN

Rok 2012 LEDEN ÚNOR BŘEZEN Rok 2012 LEDEN 1.1. Jako každý rok tak i letos nás přivítal do nového roku novoroční ohňostroj. Celou show zahájila starostka obce paní Bc. Šárka Majerová svým novoročním projevem, kde všem občanům popřála

Více

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10

Kronika obce Krásné Údolí IV.díl - rok 2003. Rok. Krásné Údolí. Dopisovaná část ( červen říjen 2008 ) Strana 1 / celkem stran 10 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Rok 00 00 Krásné Údolí Dopisovaná část ( červen říjen 008 ) Strana / celkem stran 0 Kronika obce Krásné Údolí IV.díl rok 00 Tento rok byl rokem velkých změn ve školství

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

Místní poplatky v obci Věcov

Místní poplatky v obci Věcov Rok 2010 Číslo 1 Občasník Obecního úřadu Věcov (Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) Místní poplatky v obci Věcov Poplatek za psa Poplatek za psa je třeba uhradit na

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU

Organizační výbor HLAVNICKÉHO GULÁŠFESTU GULÁŠFEST 2015 4. 7. 2015 proběhl už 4. ročník vaření kotlíkového guláše HLAVNICKÝ GULÁŠFEST 2015. Za krásného počasí se v Zámeckém parku sešlo více jak 350 hladových návštěvníků. Naši kuchařští mistři

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Zápis č. 01/2008. ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky ze dne 23.1. 2008. Program zasedání:

Zápis č. 01/2008. ze zasedání zastupitelstva obce Sovolusky ze dne 23.1. 2008. Program zasedání: Zápis č. 01/2008 ze dne 23.1. 2008 Přítomni: J. Král, J. Hudec, Teplý J., V.Kosinová, H. Kučerová, M. Krejčí, R. Kosina Účetní obce: Ilona Kosinová Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 Program zasedání:

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2006 Č.j. OÚ Těchobuz: OBTECH/00142/07

Více

Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7

Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7 ŽĎÁRSKÉ L I S T Y oficiální zpravodaj Obce Žďár vydávaný zastupitelstvem obce Ročník : 2009 www.ou-zdar.cz info@ou-zdar.cz Číslo : 7 Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává letošní třetí číslo obecního

Více

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce

Schválení programu 29. zasedání zastupitelstva obce Zápis číslo 29/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16. 4. 2014 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Ing. Eva Dudová, Ing. Jaroslav Řezáč, Nepřítomni:

Více

Březen 2011. Obecní záležitosti:

Březen 2011. Obecní záležitosti: 1 Kronika obce Věžky Březen 2011 Obecní záležitosti: Agrodružstvo Morkovice oznámilo všem občanům Věžek, že má na některých pozemcích založeny dotační biopásy, sloužící jako přirozený kryt pro zvěř. Ty

Více

-------------------------------------------------- IČO 63557045 --------------------

-------------------------------------------------- IČO 63557045 -------------------- Sbor dobrovolných hasičů Horní Blatná Plán činnosti SDH Horní Blatná na rok 2 0 0 5 -------------------------------------------------- IČO 63557045 -------------------- 1. Kontrola a oprava techniky se

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 10. 12. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 13. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let.

Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti do dalších let. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2012 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava, Loužilová

Více

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011

Odřepeský zpravodaj č. 1 23.12.2011 - ODŘEPESKÝ ZPRAVODAJ - ročník 1 / číslo 1 rok 2011 INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE Vážení a milí spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem zastupitelů naší obce a jménem pracovníků obecního úřadu popřál klidné

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Informace Obecního úřadu

Informace Obecního úřadu Soukolí osudu rychle se točí, hodiny odbíjí... Jak ten čas frčí! Važme si proto každičké vteřiny, jako by příští rok pro nás byl jediný... Proto se radujme z každičké drobnosti, za hlavu hoďme veškeré

Více

Lidové pranostiky březen - duben

Lidové pranostiky březen - duben březen 2016 Rychnovské listy Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný, za kamny v koutku, na vrbovým proutku, proutek se ohýbá, vajíčko

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418

Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Září 2014 evidenční číslo: MK ČR E 14418 Vážení spoluobčané! Poslední Hrdějovické listy byly vydány v prosinci roku 2012. V roce 2013 se obecní záležitosti rozjely rychlostí přímo nadzvukovou a tak si

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 25. LISTOPADU 2015 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 Dne 27.1.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově

1 / 14. 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Kadov Novoroční pochod od Viklanu v Kadově 01.01.2010 Sedlice Novoroční sešlost - přivítání nového roku se slavnostním ohňostrojem na náměstí T.G. Masaryka před radnicí. 09.01.2010 Blatná Český

Více

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO

INFORMACE starosty, ZO, výborů ZO + Háj 2014 www.obechabartice.cz, podatelna@obechabartice.cz OÚ 463 73 čp.191, 482 345 024, 607 973 670, -------------------------------------------------------------------- Sbor pro občanské záležitosti

Více

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne. 5. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K 3.. byla pracovníky Městského úřadu a velitele JSDH provedena fyzická

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Zápis z 3.zasedání obecního zastupitelstva Holín ze dne 30.1. 2007

Zápis z 3.zasedání obecního zastupitelstva Holín ze dne 30.1. 2007 Zápis z 3.zasedání obecního zastupitelstva Holín ze dne 30.1. 2007 Přítomni: Drahoňovský Karel,Čížková Marta,Hakenová Jaroslava,ing.Malá Dana,Koťátková Markéta,ing.Macounová Alena,Haken Roman,Erban Lubomír,Mašek

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci?

1. Zpravodaj Cotkytle. rvenec, srpen, září, 3/2003. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 8. Z obsahu zpravodaje:? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? 1. Zpravodaj Cotkytle rvenec, srpen, září, 3/2003 če Chaloupka v Herborticích Máme tady léto, nejteplejší a jedno z nejhezčích

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 06/2015 dne 02. 09. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 06/2015 dne 02. září 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Kronika obce Věžky. Prosinec 2013. Obecní záležitosti:

Kronika obce Věžky. Prosinec 2013. Obecní záležitosti: Kronika obce Věžky Prosinec 2013 Obecní záležitosti: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Věžky se konalo dne 13. 12. 2013 (čerpáno ze zápisu č. 23/2013) Přítomno 6 členů zastupitelstva Bedřich Gardavský,

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 TJ SOKOL BZÍ strana 1 z 5 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL BZÍ KONANÉ DNE 13.3.2015 Počet zletilých členů jednoty je ke dni konání Valné hromady 98, celkový 112. Valné hromadě je v okamžiku

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014

Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát za rok 2014 1. ÚVOD Účetní závěrka a závěrečný účet Městysu Křivoklát je sestaven v souladu s(e) : - zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK

Mladecké noviny ČÍSLO 61 XXVIII. ROČNÍK Mladecké noviny ČÍSLO 61 DUBEN 2015 XXVIII. ROČNÍK NEPRODEJNÉ Novinky z naší obce Webové stránky obce Mladecko Oficiální stránky obce Mladecko www.mladecko.cz jsou nyní celé upravovány. Doposud byly přidány

Více

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy:

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných 5. a 6. 6. 2009 v Polné a místních částech. Počty voličů a platné hlasy: ZPRÁVY Z RADNICE MĚSTO POLNÁ NABÍZÍ K PRODEJI 6 stavebních parcel pro sídliště rodinných domů v lokalitě Vrchlického (pod vodárnou) v Polné. Prodej se uskuteční obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Základní

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.

Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz. Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. OBEC ČINĚVES Činěves 250 tel., fax: 325 635 113 289 01 Dymokury e-mail: ou@cineves.cz Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. prosince 2011 1) ZASEDÁNÍ ZAHÁJILA V 19,00 HODIN STAROSTKA

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kurovice Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Kurovice Adresa Kurovice 68 76852 Kurovice IČ 00287377 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více