Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010"

Transkript

1 Obec TROUBELICE Troubelice 352 tel./fax: e mail: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, Troubelice IČ: DIČ: CZ Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2010: Počet obyvatel k 31. prosinci 2010: E - mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: Ondřej PLAČKO, Bc. Alena HRUBÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Bc. starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Blanka Kunderová, Mgr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2010: 6 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -

2 Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Drahomíra Drlíková Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Jmenný seznam členů obecního zastupitelstva Troubelice po volbách a ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne Ondřej Plačko, Bc. starosta Irena Králová - místostarosta Pavel Bartuněk Marek Dostál, DiS. Viktor Hula Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Hana Šenková Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. předseda komise Kontrolní výbor: Iveta Vlčková, předsedkyně komise Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Komise kulturní: Viktor Hula, předseda komise Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková, předsedkyně komise Komise obnovy obce: Zdeněk Pavlík, Ing. předseda komise Pracovníci obce v roce 2010: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -

3 Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, TROUBELICE, IČ: Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 21. a 23. února 2011 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2010 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2010 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: , ,84 Nedaňové příjmy , ,73 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,00 C e l k e m , ,57 Úvěr kanalizace - krátkodobý , ,92 Úvěr kanalizace - dlouhodobý , ,00 Převod zůstatku roku , ,97 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,52 Kapitálové výdaje , ,11 C e l k e m , ,63 Splátka úvěru - DPB , ,00 Splátka úvěru automobil ROOMSTER , ,51 Splátka krátkod.úvěru - kanalizace , ,92 Splátka dlouhod.úvěru - kanalizace , ,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -

4 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,21 95,90 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost ,94 86,70 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy ,77 99,10 Daň z příjmů právnických osob ,16 94,40 Daň z příjmů právnických osob - za obce ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty ,48 99,90 Správní poplatky ,00 98,60 Poplatky za odpady ,00 99,30 Poplatky ze psů ,00 97,50 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 61,50 Odvody za odnětí zemědělské půdy ,00 97,70 Daň z nemovitostí ,28 100,00 Splátka půjček od obyvatel ,00 88,00 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 47,80 Neinvestiční dotace volby rok 2010, sčítání lidu ,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP ,00 100,00 Dotace od obcí ,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů ,00 Incest.přijaté transfery ze státních fondů ,00 100,00 Silnice ,00 98,80 Vodné od obyvatel ,00 99,30 Stočné ,53 99,90 SOUČET za stranu ,37 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -

5 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,37 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce ,00 69,60 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA ,00 98,40 Ostatní záležitosti kultury ,00 97,70 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB ,00 87,20 Bytové hospodářství ,00 99,83 Nebytové prostory - pronájem ,00 98,58 Pohřebnictví - nájem hrobů ,00 96,09 Ostatní služby ,20 98,98 Sběr a svoz komunál.odpadů, prodej popelnic ,00 79,89 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00 97,32 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 71,70 Požární ochrana příspěvek ,00 97,70 Místní samospráva ,87 96,62 Příjmy z úroků - účty ,13 92,73 Zůstatek roku ,97 100,05 Příjem úvěru na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV ,92 97,79 PŘÍJMY CELKEM V KČ ,46 98,85 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -

6 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky ,00 00,00 Komunikace ,00 93,85 Dopravní obslužnost území ,00 99,83 Pitná voda ,60 95,84 Odvod a čištění odpadních vod ,26 99,34 Mateřská škola ,00 99,94 Základní škola ,00 99,97 Knihovny ,00 96,66 Kronika ,00 88,00 Památky místního významu ,00 94,38 Místní rozhlas ,00 64,23 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj ,40 78,13 Kulturní centrum ARS BELLA ,80 84,49 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ ,20 99,73 Sportovní zařízení v majetku obce ,41 34,79 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením ,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže ,00 99,77 Dotace zdravotnickým zařízením ,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby ,00 00,00 Bytové hospodářství ,30 88,77 Nebytové hospodářství ,04 71,43 Veřejné osvětlení ,21 94,95 Hřbitovy ,10 36,62 Územní plánování ,00 87,82 Komunální služby a územní rozvoj ,18 99,06 SOUČET za stranu ,50 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -

7 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2010 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,50 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,90 85,52 Sběr a svoz komunálních odpadů ,60 95,99 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň ,86 62,50 Požární ochrana ,33 54,29 Obecní zastupitelstvo ,00 89,96 Volby do Parlamentu ČR ,00 74,05 Volby do zastupitelstva obce ,80 64,36 Správa ,17 89,78 Výdaje finančních operací úroky, poplatky ,97 98,56 Pojištění ,00 97,11 Ostatní finanční operace ,00 100,00 Ostatní - rezerva ,08 0,00 0 Finanční vypořádání minulých let ,50 99,99 Převody vlastním fondům ,00 0 Splátka revolvingového úvěru na kanalizaci , ,92 100,00 Splátka úvěru na DPB Troubelice , ,00 100,00 Splátka úvěru na osobní automobil ROOMSTER , ,51 86,16 CELKEM VÝDAJ V KČ , ,06 96,88 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -

8 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2010 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek / běžný /ČS,a.s/ ,14 0, / běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ ,86 0, / FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ ,89 0, /0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ ,51 0, / úvěrový /ČS,a.s/ 0, ,90 Úvěr na běžném účtu nákup osobního vozu ROOMSTER 0, , /0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0, ,00 STAV CELKEM V KČ , ,04 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -

9 Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 342 tis. Kč. Čerpáno bylo ,00 Kč na zimní údržbu místních komunikací, pojištění autobusových čekáren, za vysprávku vozovek po zimě, za výrobu nové autobusové čekárny. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 5 000,00 Kč nebyl v roce 2010 čerpán. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 187 tis. Kč, čerpáno bylo ,60 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za odměnu pracovníkovi, který provádí odečety vodoměrů v Lazcích, za drobné opravy, nákup materiálu a nových vodoměrů. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet tis.kč, čerpání ,26 Kč za odměny a odvody pracovníkům obsluhy, za el. energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za nákup vozu FORD / Kč/, největší část je na výstavbu ČOV a kanalizaci v Pískově / ,11 Kč/. Mateřská škola Rozpočet tis. Kč, čerpáno bylo ,00 Kč na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz a na úhradu faktury za rekonstrukci výdejny stravy v MŠ Troubelice, která byla přesunuta z roku Základní škola Rozpočet tis. Kč byl čerpán částkou tis. Kč za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci, převod dotace z Olomouckého kraje, na organizaci zakázky Zateplení ZŠ Troubelice. Knihovny Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo 29 tis. Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4 400,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet ,00 Kč. Čerpáno bylo ,00 Kč za restaurování kamenných křížů. Místní rozhlas Rozpočet 35 tis. Kč byl čerpán částkou ,00 Kč za opravy místního rozhlasu, výměny baterií. ARS BELLA Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,80 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty, ladění klavíru. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -

10 Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,20 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, příspěvky církvím, za propagační předměty, vánoční výzdobu, novoročenky a kytice k pomníku padlých. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos, /. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou 5 219,41 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za pojištění domku na sídlišti. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet Kč, čerpáno ,00 Kč za nákup zeleně na dětské hřiště u školy, za oplocení dětského hřiště, za projekty a realizaci parku pro volnočasové aktivity, za zařízení prvků na hřišti v Lazcích a v Pískově. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov, Občanské sdružení Ryzáček. Bytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,30 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasících přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, měření emisí, vyúčtování služeb spojených s nájmem. Nebytové hospodářství Rozpočet 195 tis.kč čerpáno bylo ,04 Kč. Jedná se o Sokolovnu, o zdravotní středisko, o starou školu Troubelice č Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob. Veřejné osvětlení Rozpočet 500 tis. Kč, čerpání ,21 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet ,00 Kč, čerpání bylo 7 324,10 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za drobný materiál. Územní plánování Rozpočet 546 tis. Kč, čerpání ,00 Kč za zpracování územního plánu. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet ,00 Kč čerpání bylo ve výši ,18 Kč za platy pracovníků údržby a pracovníků VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, na pohonné hmoty, za školení, za daň z převodu nemovitostí, za osobní ochranné pomůcky. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

11 Nebezpečný odpad Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo ,90 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 715 tis. Kč čerpán částkou ,690 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup popelnic. Péče o vzhled obce Rozpočet 621 tis. Kč čerpáno bylo ,86 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravy a pojištění traktorku, za sadové úpravy veřejné zeleně a zpracování projektů, za nákup odpadkových košů, nákup křovinořezů, za mulčování na obecním pozemku. Požární ochrana Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,33 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, školení a opravy. Obecní zastupitelstvo Rozpočet tis. Kč, čerpáno bylo ,00 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení. Volby do Parlamentu ČR Rozpočet 63 tis. Kč, čerpáno ,00 Kč, z přidělené dotace bylo čerpáno pouze ,00 Kč zbytek je odvod při vypořádání roku 2010 se státním rozpočtem.výdaje byly za odměny členům okrskových volebních komisí včetně odvodů, za pohoštění, PHM, kancelářské potřeby. Volby do zastupitelstva obce Rozpočet 72 tis. Kč, čerpáno ,80 Kč za odměny členům OVK, za roznášení hlasovacích lístků, občerstvení, PHM, kancelářské potřeby. Zbývající část bude odvedena při vypořádání roku Místní samospráva Rozpočet ,00.Kč byl čerpán částkou ,17 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, el. energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, předplatné sbírky zákonů, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, příspěvek na Hanácky taškařece, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, kancelářského papíru, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, nákup cenin, dálniční známky, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby. Úroky, poplatky Rozpočet 852 tis..kč, čerpáno bylo ,97 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov. Ostatní finanční operace Rozpočet 124 tis. Kč byl upraven na ,00 Kč, skutečnost byla ,00 Kč. Zůstatek tohoto paragrafu je minusový. Byly zde zúčtovány vratky daně z přidané hodnoty z FÚ Šternberk /nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,50 Kč byla odvedena vratka za volby z roku Závěrečný účet obce Troubelice; strana

12 Přehled dotací obce v roce 2010 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK volby do Parlamentu ČR ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč KÚOK volby do zastupitelstva obce ,00 Kč ,80 Kč ,20 Kč KÚOK dotace na sčítání lidu 7 928,00 Kč 0, ,00 Kč KÚOK - dotace JSDH-vybavení jednotky ,00 Kč ,00 Kč 0,00 KÚOK dotace JSDH akceschopnost 4 160,00 Kč 4 160,00 Kč 0,00 KÚOK - ZŠ Troubelice ,00 Kč ,00 Kč 0,00 SZIF dětské hřiště Troubelice ,00 Kč Čerpáno ,00 ÚP Olomouc - dotace na VPP ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Dotace od obcí ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k Úvěr na DPB Troubelice ,90 Kč Úvěr na osobní automobil ROOMSTER ,14 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý ,00 Kč Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV revolvingový 0,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k : ,71 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008 rok 2009 Rok 2010 Pohledávky celkem Nájem bytu 2 780,00 Kč ,00 Kč ,00Kč Poplatky za odpady 310,00 Kč 2 610,00 Kč 9 695,00 Kč ,00 Kč Poplatky za psy 0,00 0,00 100,00 Kč 100,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 0, ,00 Kč 1 380,00 Kč Vydané faktury 0,00 0, ,00 Kč ,00 Kč Vodné od obyvatel 0,00 0, ,00 Kč ,00 Kč Hřbitovní poplatky 0,00 70,00Kč 525,00 Kč 595,00 Kč Stočné od obyvatel 310,00 0, ,00 Kč 4 258,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00 0, ,00 Kč ,00 Kč Nájem pozemků 0,00 0,00 149,00 Kč 149,00 Kč Celkem 3 400,00 Kč 2 680,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2010 nebyly poskytnuty. Zůstatek nesplacených půjček k : ,00 Kč. Investiční akce v roce 2010 Autobusová čekárna Kanalizace Pískov a revitalizace ČOV Nákladní automobil FORD Park pro volnočasové aktivity Vybavení hřiště Lazce a Pískov - prvky Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2010 Výkaz zisku a ztrát k : ,57 Kč. Ve schvalovacím řízení výsledek opraven o přiznanou dotaci na kanalizaci a ČOV ve výši ,-- Kč. Opravený výsledek činí: ,57 Kč. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

13 Rozvaha obce k 31. prosinci 2010 AKTIVA Nehmotný majetek Nedokončený nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Zálohy na dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů ,00 Kč ,00 Kč ,94 Kč ,68 Kč ,67 Kč 2 070,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,69 Kč ,42Kč ,27 Kč ,69 Kč Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Zůstatek roku , ,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd , ,00 C e l k e m , ,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Příspěvek na stravování ,00 0,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy , ,00 Odměny a dary jubilantům 2 000, ,00 Návratné bezúročné půjčky ,00 0,00 Ošatné , ,00 Příspěvek na vitamíny 4 000, ,00 C e l k e m , ,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2010 Mikroregion Uničovsko Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské SDH Troubelice mladí hasiči ÚAMK Medlov ZO ČS včelařů Troubelice OS Ryzáček C e l k e m : 6 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 7 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 7 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč ,00Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana

14 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 336 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost ,00 Kč ,00 Kč 2 151,26 Kč ,00 Kč ,26 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 7 465,00 Kč ,24 Kč ,00 Kč ,24 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: plus ,02 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka ,30 Kč ,24 Kč minus ,30 Kč minus ,14 Kč ,35 Kč ,05 Kč ,30 Kč ,35 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka ,02 Kč ,33 Kč ,35 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana

15 2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 313 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky ,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice ,00 Kč Tržby stravné ,00 Kč Zúčtování fondů ,00 Kč Jiné výnosy 4 328,00 Kč Úroky z bank 1 208,99 Kč Sběr ,00 Tržby z hospodářské činnosti ,00Kč Výnosy celkem ,99 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost ,75 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,64 Kč ,78Kč ,00 Kč ,34 Kč ,51Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce plus ,48 Kč bude převeden ve výši ,48 Kč do rezervního fondu na rok 2011 a částka ,00 Kč bude převedena do fondu odměn pro rok AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka ,70 Kč ,62 Kč ,80 Kč minus ,70 Kč minus ,62 Kč minus ,80 Kč ,34 Kč ,34 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka ,80 Kč ,54 Kč ,34 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 70/3 ze dne Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Závěrečný účet obce Troubelice; strana

16 Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 2. května 2011 Bc. Ondřej PLAČKO starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky: Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 18. května 2011 na svém 5. zasedání v bodě104/5 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok Závěrečný účet obce Troubelice; strana

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2009 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2012 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2011

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2011 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2011 Údaje o obci: Obec Troubelice

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 Údaje

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2013 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 ČÁST A: Závěrečný účet obce

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč

Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč B) Plnění rozpočtových výdajů 1. Paragraf 1014 Deratizace Schválený rozpočet ( dále jen SR ): 8.000,-Kč Upravený rozpočet ( dále jen UR ): 8.000,-Kč Skutečnost k 31/12 2014 7.260,-Kč Zahrnuje platby za

Více

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645

Celkem 4 114 354,00 4 515 639,00 4 619 041,93 102,2899 Příjmy celkem 30 225 334,00 34 590 510,00 36 100 215,68 104,3645 Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2013 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Par. Pol. ÚZ Rozpočet Uprav.rozpočet Návrh skutečnost 2013 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2014 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu : Vyvěšeno dne: 25.2.2014 Sejmuto dne: 13.3.2014 Schváleno v ZO: 1 Příjmy Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé

Více

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy

Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Závěrečný účet obce Fryčovice k 31.12.2014 Rozpočtové příjmy 1) Třída 1 daňové příjmy Návrh 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 4 500 000,00 4 771 000,00 5 110 382,90 107,11 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010

1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MNICHOV ZA ROK 2010 1. Hospodaření Obce Mnichov k 31.12.2010 Hospodaření Obce Mnichov v roce 2010 probíhalo na začátku roku v souladu se schváleným rozpočtovým provizoriem (schváleno

Více

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015

Obec Moravskoslezský Kočov Závěrečný účet 2015 Závěrečný účet a účetní závěrka Obce Moravskoslezský Kočov za rok 2015 - údaje o hospodaření obce v roce 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Obec Drozdov IČ: 00853151

Obec Drozdov IČ: 00853151 Obec Drozdov IČ: 00853151 Závěrečný účet obce za rok 2009 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů V Drozdově dne 10. května

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17)

Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) Závěrečný účet obce Suchý za rok 2011 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 17) str.1 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč

1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1 Komentář k příjmům 1111 daň ze závislé 951.714,14 Kč Zvýšení oproti roku 2010 o cca 65 tis. Kč 1112 daň z příjmu FO 180.847,11 Kč snížení oproti roku 2010 o cca 127 tis. Kč rok 2008 cca 399 tis. Kč rok

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet na rok 2010 výdaje

Rozpočet na rok 2010 výdaje Rozpočet na rok 2010 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh)

Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) OBEC DYJÁKOVICE, 671 26 Dyjákovice č.p. 235, IČO :00292702 Závěrečný účet obce Dyjákovice za rok 2011 ( návrh) Na základě 17, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2016 (TIS. KČ) PŘÍJMY SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 300,0 Daň z příjmů fyzických osob 23,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011

Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 Závěrečný účet Obce Václavov u Bruntálu za rok 2011 údaje o hospodaření obce v roce 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) *1) Všeobecné

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 O b s a h materiálu: Zpráva auditora Str. 1. Úvod 2 2. Výsledek hospodaření. 2 3. Příjmová část rozpočtu.. 3 5 4. Výdajová

Více

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014

OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy. Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 OBEC POLEŇ Poleň 47, okres Klatovy Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Identifikační údaje:

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2006 Č.j. OÚ Těchobuz: OBTECH/00142/07

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA RYCHVALD ZA ROK 2013 Rozpočet pro rok 2013 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 10/9 ze dne 12. prosince 2012 v celkové výši 82 500 tis. Kč. Změny schváleného rozpočtu se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2007 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb. standart ISVS 7. Rozpočet Komentář k rozpočtu MČ Praha Libuš na rok 2009 Rozpočet MČ Praha Libuš se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný (Zákon 250/2000 Sb. o

Více

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014

Obec Mezina. Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 Obec Mezina Návrh závěrečného účtu Obce Mezina za rok 2014 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Údaje o obci: Název ÚSC: Obec Mezina

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015

Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice. Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Obec Bohuňovice IČ : 00298697 DIČ : CZ00298697 6.května 109, 78314 Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2015 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Alena Zapalačová, účetní Mgr. Jiří Slepica, starosta obce

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007

U s n e s e n í. 127/5 Zprávy o činnosti výborů a komisí obce Troubelice za 1. pololetí roku 2007 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. července 2007, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Dolní Chvatliny Závěrečný účet za rok 2014 Údaje o organizaci Název Adresa IČ 00235351 Právní forma Obec Obec Dolní Chvatliny Dolní Chvatliny 28144 Dolní Chvatliny Kontaktní údaje Telefon 321623781

Více

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz.

Více

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015

OBEC SKŘÍPOV. IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 OBEC SKŘÍPOV IČO 00600083 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Závěrečný účet za rok 2015 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17

III. Příjmová část rozpočtu 3-7. V. Výdajová část rozpočtu 8-17 1/ Neinvestiční část rozpočtu 8-15 2/ Investiční část rozpočtu 15-17 Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice na rok 2010 byl schválen v Zastupitelstvu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice dne 21. 1. 2010 usn. č. Z/358/10 O b s a h materiálu: I. Úvod 2 II.

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Obec Semčice, 294 46 Semčice 10 Závěrečný účet obce za rok 2006 Razítko obce: Předseda fin. výboru: Petr Košťál Starostka: Jana Dlouhá Hospodářka: Hana Stará v Kč Druh Schvál. R 2006 Uprav. R 2006 Skut.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,--

Návrh položkového rozpo tu na rok 2008 ÍJMY Paragraf položka Název ástka ové p íjmy celkem 10 354 500,-- Návrh položkového rozpočtu na rok 2008 PŘÍJMY Paragraf položka Název Částka 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 035 000,-- 1112 Daň z příjmů FO ze samost. výděl. činnosti 751 000,-- 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Suchý ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vyvěšeno dne: 13.5.2014 Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 13.5.2014 Sňato dne: Zpracovala: Jana Učňová, účetní Schválil: Mgr.Jiří Vyklický, starosta Údaje

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více