Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Vypracováno pro: Verze dokumentu: Zpracováno na základě Barev života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třída v krizi DŮVĚRNÉ. Vypracováno pro: Verze dokumentu: info@dap-services.cz. Zpracováno na základě Barev života"

Transkript

1 Třída v krizi Vypracováno pro: Verze dokumentu: Datum a čas enerování dokumentu: Předkladatel dokumentu: Telefon: DŮVĚRNÉ :00:00 DAP Services a.s Zpracováno na základě Barev života

2 Detail enerování výstupu Název spolupráce: Ukázkový indikační výstup - Třída v krizi Počet snímaných klientů: 15 Ženy: 6 Muži: 9 Počet klientů kteří ovlivnili snímání: 1 Doba snímání: :00: :00:00 Průměrný věk skupiny: 14.0 Celkový počet snímaných klientů: 15 Ženy: 6 Muži: 9 Celkový počet klientů kteří ovlivnili 1 snímání: Celková doba snímání: :00: :00:00

3 1. Klíčová sdělení Je třída v krizi? Třída vykázala jasné znaky krize. V chování, výkonnosti a prospěchu dochází k závažným poškozením. Výsledek avizuje krizi třídy, kterou je potřeba řešit intervencemi. Zacházení s pravidly Školní výkon Efektivita učení Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Školní výkon je velmi slabý Školní výkon je slabý Školní výkon je běžný Školní výkon je dobrý Školní výkon je vynikající Efektivita učení je velmi slabá Efektivita učení je slabá Efektivita učení je běžná Efektivita učení je dobrá Efektivita učení je vynikající 2009 DAP Services a.s. 1

4 2. Jednotlivé aspekty krize Používá se aresivita? Jsou narušené vztahy mezi pohlavími? Má prostředí školy vliv na krizi? Mají učitelé vliv na krizi? Používá se aresivita? Ve třídě je ubližující arese často používána. Třída je nakonec schopna ubližující aresi přijmout jako běžnou formu chování. Ubližující arese je forma aresivity, jejíž důsledkem je poškození druhého člověka nebo skupiny okolních lidí. Poškození může mít formu fyzickou, psychickou, materiální a sociální. Jsou narušené vztahy mezi pohlavími? Děvčata a chlapci se k sobě běžně chovají zcela normálně a respektují se, ale existují situace, kdy dochází k rozporným postojům vůči druhému pohlaví. Má prostředí školy vliv na krizi? Školní prostředí je občasným iniciátorem krize. Materiální zázemí školy je někdy využíváno ke vztahovému, tělesnému a prospěchovému ohrožování. Důsledky takového chování však nejsou příliš vážné. Mají učitelé vliv na krizi? Učitelé mají vliv na vznik krize ve třídě pouze okrajově. Vnímání a respektování autority je pro třídu běžnou záležitostí, ale na chybný přístup učitele častěji upozorní DAP Services a.s. 2

5 3. Pravidla třídy Zacházení s pravidly Učitelé Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Škola Soutěžím Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Prosazuje svá pravidla za všech okolností Dodržuje pravidla, se kterými se ztotožní Spoluvytváří a dodržuje pravidla Podřizuje se pravidlům Bezmezně se podřizuje pravidlům Jak třída pracuje s pravidly Třída se poměrně lehce podřídí nastaveným pravidlům a bude je spolehlivě, nebo spíše automaticky dodržovat. Není však ideální pro vytváření pravidel a jejich rychlé zavádění DAP Services a.s. 3

6 4. Ohrožení rizikovými jevy Vášeň (Beru droy) Potenciál: Hazard (Hraju automaty) Potenciál: Prudká akce (Jsem aresivní) Potenciál: Rozložení: Rozložení: Rozložení: Ohrožení je vysoké. Únik: Nadměrná vášeň se může projevit braním dro. Ohrožení je vysoké. Únik: Nadměrný hazard se může projevit hraním automatů až patoloickým hráčstvím. Ohrožení je průměrné, běžné. Únik: Nadměrná prudká akce se může projevit aresivitou s ničivými důsledky DAP Services a.s. 4

7 Přivlastňování (Kradu) Potenciál: Nepřijetí skupinou (Kouřím ciarety) Potenciál: Reulace uspokojení (Piju alkohol) Potenciál: Rozložení: Rozložení: Rozložení: Ohrožení je nízké. Ohrožení je vysoké. Ohrožení je průměrné, běžné. Únik: Nadměrné přivlastňování se může projevit krádežemi majetku, zásluh, myšlenek. Únik: Únik: Nepřijetí skupinou se může projevit nadměrným kouřením Nadměrná reulace uspokojení se může projevit ciaret. propadnutím alkoholu DAP Services a.s. 5

8 5. Role třídy, klíčových osob, dívek a chlapců Role třídy používané automaticky Role třídy používané situačně podle podmínek Role používané v ohrožení Modré role role jsou přijatelně plněny a spolehlivě zastávány nezávisle na podmínkách, ve kterých třída funuje. Pro okolí touto formou bývají přínosem. Fialová role role jsou situačně zastávány v závislosti na podmínkách, ve kterých se třída nachází. V nevhodných podmínkách tyto role neplní a pro okolí jsou tím méně přijatelná skupina. Za příznivých okolností zastanou role stejně spolehlivě jako u předchozího způsobu. Šedá plocha role jsou používány k blokaci, destrukci a úplnému zamezení komunikace či pracovních aktivit. Zastávání těchto rolí může být užitečné v mnohých rizikových situacích DAP Services a.s. 6

9 Holky v ohrožení Kluci v ohrožení Třídní učitel/ka v ohrožení Šedá plocha role jsou používány k blokaci, destrukci a úplnému zamezení komunikace či pracovních aktivit. Zastávání těchto rolí může být užitečné v mnohých rizikových situacích DAP Services a.s. 7

10 6. Klima třídy Rozložení žáků ve třídě Celkové klima třídy Mount Everest Atmosféra vztahů Mount Everest je oboustranně náročná a problematická. Komunikace v této atmosféře vztahů je velmi obtížná. Třída sice neprodukuje přímé blokační projevy, které znemožňují učení, ale projevuje neustálý tlak a požadavky na změny podmínek, přičemž sama již neaktivuje vstřícné, sebekorekční a autonomní aktivity ve prospěch učení. Pedao je tak vystaven jednak neustálému tlaku a požadavku na toleranci v oblasti podmínek, tak požadavku na nutnost neustálého aktivního vedení výuky. Nejčastější charakteristikou u třídy bývá pocit marnosti snahy a třída nemá společné zážitky celkové úspěšnosti. Školní výkon Školní výkon je velmi slabý Školní výkon je slabý Školní výkon je běžný Školní výkon je dobrý Školní výkon je vynikající Efektivita učení Efektivita učení je velmi slabá Efektivita učení je slabá Efektivita učení je běžná Efektivita učení je dobrá Efektivita učení je vynikající 2009 DAP Services a.s. 8

11 Rozložení slov ze školních faktorů Atmosféra vztahů Brána do nebes Růžové brýle Buldozer pravdy Mount Everest Údolí války Buldozer zloby Obrana v zákopech Brána do pekel Školní pojmy Čeština, Matematika, Partner/ka Holky, Naše třída Lavice, Dozory, Naše škola, Moje rodina, Parta, Kluci Záchody, Učitelé, Pomlouvám, Vylučuji Šatny, Vyučování Známky Ponižuji, Bonzuji Chodby, Tabule 2009 DAP Services a.s. 9

12 7. Mapa slov Matematika Prožívání Smím Čeština Moje obrana, Umím Pochvala Majetek Naše třída Čtu časopisy Chci, Slyším, Peníze, Televize Počítám, Líbám se Mluvím, Poslouchám hudbu Myslím Vidím, Lavice Naše škola Pomlouvám Kradu, Učitelé, Beru droy Lžu, Podvádím Záchody Piju alkohol, Jsem trestán/a, Vylučuji Dozory Moje bolest Šatny, Moje chyby, Samota Chodby Cítím Vyučování Známky Jsem aresivní Poznámky Hraju automaty, Můj strach, Bonzuji, Kouřím ciarety, Nechci Ponižuji, Moje vina, Riziko, Pomsta Stydím se Tabule Nesmím Neumím 2009 DAP Services a.s. 10

13 8. Vysvětlivky Atmosféry vztahů podporující vznik dovedností a klíčových kompetencí žáků Brána do nebes Brána do nebes je bezproblémová atmosféra vztahů. Třída je ochotna zcela rovnoměrně akceptovat podmínky a nastavená pravidla mezi ní a pedaoem, neblokuje svými projevy učení, ale naopak je zaměřena na jeho aktivní podporu. Je autonomně aktivní, vstřícná, sebekorekční a využívá prostoru, který ji pedao svým přístupem k učení nabídne. Pro třídu je běžné se aktivně projevovat mluvením, přičemž je schopna respektovat nastavené podmínky a není jejím cílem bránit, blokovat či mluvením narušovat roli a interakční působení pedaoa. Pokud se tak v konkrétním případě (v určité měřené třídě) reálně děje, je to způsobeno jinými příčinami než potřebou mluvit. Růžové brýle Atmosféra vztahů Růžové brýle je náročná pro pedaoa. Jsou jasně zvýšené požadavky a situační nároky třídy na pedaoa. Je to typ atmosféry vztahů, kde již v případě selhávání pedaoa (neschopnost, neumění nebo nechtění hledat kompromis) je účelné hledat jiného pedaoa. Pedao jasně cítí tlak třídy v oblasti podmínek, za kterých je třída ochotna se učit a pracovat. Třída sice v žádném případě neblokuje učení, ale není ochotna od pedaoa akceptovat nevhodné nastavení výukových podmínek, či nevhodný styl vedení. Poukazuje na ně různorodými protestními projevy a žádá po pedaoovi zvýšenou toleranci a respektování svých požadavků a potřeb. Pokud jsou pedaoem dál podmínky beze změny prosazovány, dochází k útlumu z hlediska autonomie, vstřícnosti a sebekorekce při učení. Efektivita učení celkově klesá, a to hlavně v oblasti výukových dovedností a jejich využití či přenosu do mimoškolního prostředí a osobního života. Buldozer pravdy Atmosféra vztahů Buldozer pravdy je velmi náročná pro třídu. Komunikace je ze strany pedaoa zcela a jasně nekompromisní, nároková a netolerantní bez jakéhokoli zohledňování podmínek ve prospěch třídy. Třídě jsou prenantně vnucena veškerá pravidla výuky, chování, výkonu i hodnocení, bez vlivu na jejich možné změny. Pedaoem ovšem není bráněno ve vstřícné a autonomní aktivitě (ta je vyžadována), pokud třída takto nastavené podmínky a styl vedení akceptuje. Jde o styl vedení, který je zaměřený pouze na vysoký výkon a totální poslušnost. Efektivita učení je snížená, a to zvláště v oblasti individuální tvořivosti, vztah mezi pedaoem a třídou v této atmosféře vztahů nevzniká DAP Services a.s. 11

14 Atmosféry vztahů snižující efektivitu vzniku dovedností a klíčových kompetencí žáků Údolí války Údolí války je oboustranně aresivní, konfliktní a útočná atmosféra vztahů. Časově je Údolí války krátkodobé a nestabilní. Celkově narušená atmosféra vztahů se vyskytuje jen přechodně a doprovází jasný konkrétní konflikt mezi pedaoem a třídou. Velmi často se tato atmosféra vztahů zaměňuje za formy šikany, o kterou v tomto případě nikdy nejde. Je to celkově vyhrocený boj skupin uvnitř třídy, který je vyhrocován a zvyšován neustálým nic neřešícím tlakem pedaoa na podmínky. Obě strany si neustále dokazují a potvrzují pouze své vyhraněné náhledy, efektivita učení je narušená, selhávající pedao není schopen najít řešení a často použije vyhrožování a ultimáta. Mount Everest Atmosféra vztahů Mount Everest je oboustranně náročná a problematická. Komunikace v této atmosféře vztahů je velmi obtížná. Třída sice neprodukuje přímé blokační projevy, které znemožňují učení, ale projevuje neustálý tlak a požadavky na změny podmínek, přičemž sama již neaktivuje vstřícné, sebekorekční a autonomní aktivity ve prospěch učení. Pedao je tak vystaven jednak neustálému tlaku a požadavku na toleranci v oblasti podmínek, tak požadavku na nutnost neustálého aktivního vedení výuky. Nejčastější charakteristikou u třídy bývá pocit marnosti snahy a třída nemá společné zážitky celkové úspěšnosti DAP Services a.s. 12

15 Atmosféry vztahů kontraproduktivní pro vznik dovedností a klíčových kompetencí žáků Obrana v zákopech V atmosféře vztahů Obrana v zákopech dochází k blokacím ze strany třídy. Komunikace má ráz manipulačně a únikově či náhražkově volených aktivit i požadavků ze strany třídy, které blokují a znemožňují celkově výukový proces i vliv pedaoa. Efektivita učení je velmi narušena, třída nevykazuje efektivní vznikání dovedností a problematické je i získávání alespoň uspokojivé úrovně vědomostí. Vědomosti se snaží načerpat pouze někteří jedinci, ale pouze pasivní, neveřejnou formou. Pedao často projevuje své znechucení, opovrhování a podhodnocování lidské i výkonové kvality třídy. Z reálné školské praxe lze doložit, že Obrana v zákopech vzniká nejčastěji tam, kde je do třídy zařazeno zvýšené množství výkonově selhávající či jinak problematických jedinců a pedao rychle vnitřně rezinuje na proces učení a možnost dosahovat s takovou třídou výukovou úspěšnost. Častým cílem takového uspořádání do jedné třídy je to, aby se dalo lépe učit lepší žáky, kteří jsou soustředěni v jiných třídách. Reálným výsledkem je pak ovšem to, že taková třída vzdělavatelná téměř není a velmi rychle odrazuje i kvalitní pedaoy od jejich výukové snahy. Buldozer zloby Buldozer zloby je atmosféra vztahů aresivní ze strany pedaoa.komunikace se odehrává v trvalém, neativním a výrazně silově reulačním napětí ze strany pedaoa. Pedao nekompromisně tlačí a vnucuje veškerá výkonová, hodnotící i sociální pravidla, přičemž využívá trestajícího modelu a podhodnocování školního výkonu i kvality členů třídy. Třída je soustředěna pouze na blokování vlivu pedaoa a tím je celkově narušena efektivita učení. Dobré výsledky jsou podávány pouze za mimořádného tlaku pedaoa a pod neustálou hrozbou. Buldozer zloby je naměřen pouze u minimálního počtu tříd a je z hlediska celkových trendů výuky a přístupu pedaoů nevýznamný, byť v každém konkrétním případě při jeho naměření velmi závažný. Brána do pekel V atmosféře vztahů Brána do pekel třída inoruje pedaoa. Komunikace se mezi třídou a pedaoem odehrává jakoby paralelně vedle sebe. Třída i pedao jsou k sobě netečné a navzájem nejsou schopny se jakkoli pozitivně oslovit, protože se zcela liší svou životní hodnotovou orientací. Atmosféra vztahů je časově velmi stabilní a prakticky nezměnitelná. Efektivita učení je nízká a třída lhostejně přijímá jakékoli případné neativně výkonové hodnocení. Může docházet k situacím, že si třída vyučování jen odsedí. Situačně a přechodně je podobného, ovšem oběma stranami dohodnutého modelu využíváno například v neplánovaných suplovaných hodinách DAP Services a.s. 13

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ

PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta Studijní obor: Souběžné doplňkové pedagogické studium PROBLÉMOVÝ ŽÁK V DNEŠNÍ DOBĚ Problem pupil nowadays Der problematische Schüler in heutiger Zeit

Více

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované.

1. Úvod. S úctou k nim tento text předává dále výsledky jejich práce, mnou jen sepsané a dílem interpretované. 1. Úvod Chci poděkovat především panu Jiřímu Šimonkovi (DAP-services.cz) za poskytnuté materiály z longitudinálních výzkumů. Dále Yvonně Lucké, Luboši Kobrlemu za seznámení se systémem Pesso - Boyden terapie.

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

Tematická metodická zpráva č. 6 KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY

Tematická metodická zpráva č. 6 KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Tematická metodická zpráva č. 6 KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY První otázka: Co je klima školní třídy? obvykle se v literatuře rozlišují tří termíny: a) prostředí třídy - nejen žáci a učitelé, ale i věci, výzdoba,

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ŠIKANA, TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ, AGRESIVITA DĚTÍ A MLÁDEŽE Mgr. Bc. Markéta

Více

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ:

PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: PLÁN PŮSOBENÍ V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU STUDENTŮ: (Minimální preventivní program) Gymnázium T.G.M. v Zastávce šk.rok: 2010/2011 Garant programu (školní metodik prevence): Mgr.Libor

Více

Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga

Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga Výskyt šikanování ve školách z pohledu sociálního pedagoga Occurence of chicane at schools from the view of social pedagogue Mgr. Milena Mikulková Sociálně pedagogické poradenství a služby Souhrn: Studie

Více

Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Školní program proti šikanování Bílovec 8. září 2008 OBSAH: 1. Úvod 2. Charakteristika šikanování 2.1. Co je a není šikana 2.2. Šikana a škádlení

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

Metodika vytváření školní preventivní strategie

Metodika vytváření školní preventivní strategie Metodika vytváření školní preventivní strategie Kolektiv autorů společnosti Scio 1 Tato publikace vnikla v rámci projektu Každý se cítí ve škole dobře klima školy, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0092.

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

práce s třídním kolektivem Metodika

práce s třídním kolektivem Metodika 6 práce s třídním kolektivem Metodika práce s třídním kolektivem Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VZDĚLÁVACÍ A ROZVOJOVÝ SEMINÁŘ OBRATNÁ KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Strana 1 z 25 Co je to komunikace Dobrá komunikace je základem jakékoliv úspěšné spolupráce. Dokud se lidé spolu nedokážou domluvit,

Více

Volný čas a prevence u dětí a mládeže

Volný čas a prevence u dětí a mládeže Volný čas a prevence u dětí a mládeže 1 A co má dítě dělat, když nemá co dělat? 2 Obsah 1. Úvod... 2. Formy aktivit volného času... 2.1. Aktivní využívání volného času a odpočinku... 2.2. Pasivní využívání

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S úctou všem Jan Svoboda autor textu

S úctou všem Jan Svoboda autor textu 5 Zde předkládaný materiál je shrnutím především praktických zkušeností mnoha učitelů, se kterými jsem se za téměř pětadvacetiletou praxi setkal a byli ochotni svou zkušenost nabídnout ostatním kolegům.

Více

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762

KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 KONCEPCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA SOŠ A SOU, MLADÁ BOLESLAV, JIČÍNSKÁ 762 1 vypracovala: Mgr. Lenka Wenzelová výchovná poradkyně 2 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Podle nového školského

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více